DLBR PlanteIT Mark- og gødningsplan-lægning med Mark Online Premium Juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DLBR PlanteIT Mark- og gødningsplan-lægning med Mark Online Premium Juni 2012"

Transkript

1 DLBR PlanteIT Mark- og gødningsplan-lægning med Mark Online Premium Juni 2012 Side 1

2 Indhold Generelt... 5 Hvordan tilpasser jeg brugerfladen?... 5 Fjerne/vise navigationsrude, andre billeder/ruder... 5 Tilføje kolonner... 5 Lave egne opsætninger af nøgletal... 5 Hvilke opsætninger kan jeg lave på centerniveau?... 5 Kan jeg udskrive/eksportere data fra skærmbillede til PDF/Excel... 6 Navigering (+/- Mus)... 6 Indstillinger... 6 Vis lang liste i stedet for kort liste med (-> flere afgrøder)... 6 Undgå, at marker som er ikke til rådighed, udskrives... 6 Markplan... 7 Hvordan laver jeg årets markplan?... 7 Ny plan næste år... 7 Hvordan ændrer jeg markens ejer status... 7 Sådan tilføjer du flere sorter eller skifter sortsgruppe... 7 Harmoniareal... 7 Tilføj efterafgrøder/ flere afgrøder... 8 Alternativer til efterafgrøder findes under Bedriftsoplysninger... 8 Sådan kontrollerer du, om efterafgrødekravet er opfyldt... 8 Tænd / sluk for Marknoter / Bedriftsnoter... 9 Fællesskemaet (EHA) oplysninger i markplan og overførsel... 9 Blokopdelt marker... 9 Ekstensiv landbrug... 9 Ansøgningsafgrøde hvilken afgrøde skal være ansøgningsafgrøde?... 9 Udvintret afgrøde hvordan føres sprøjtejournalen? Økologisk bedrift hvor finder jeg relevante oplysninger? Jordbundsanalyser og overførsel fra Mark Analyse Online Markkort Kort indstillinger Gødskning Sådan beregnes N-kvoten Faglig beregning af N, P, K, Mg og S behov Kopier N-kvote Gødningslagre ingen angivelse af gødningstype Daglig lagerstyring Overblik over lagre Vandtilledninger Justér års fordelt Startmængde Grafik Side 2

3 Besætning Fodereffektivitet Samarbejdspartnere Modtagelser/Afgivelser af gødning med fuldmagt til flere bedrifter Låsning af næringsstofindholdet i en afgivelse Andres græssende dyr Interne flytninger Iblanding af anden organisk gødning i husdyrgødningslagre Fordeling af organisk gødning Gødningstildeling Tom / ingen marker Tildel gødning / Fyld op Kolonnen Fri Gødningstildeling, detaljeoversigt over Tilført - behov Slam og fosfortilførsel Dyrkningsjournal Dyrkningsplan Ens opgaver Kopier til nyt år Fra Standardplan Søg og erstat Opgavestyring Ens opgaver Indberetninger Indberetninger Gødningsregnskab Ajourfør Dyrkningspl Handelsgødning Lokal gødning Husdyrgødning Andres dyr N-kvote +/ Pesticidregnskab Fællesskemaet (EHA) Ø Log-filer Udskrifter Udskriftsbestilling Udskrifter Skærmdump Beskrivelse af udvalgte nøgletal Flytning af bedrift til Online Side 3

4 Fra DLBR til Online Tidligere års data Flyttede bedrifter Lav en sikkerhedskopi af ejendommen Hvis behov for at gå tilbage Hvilke data flyttes? gang efter flytning til Online Gødning fra andres dyr Overdraget eftervirkning Hvorfor afviger resultatet i Mark Online Premium fra DLBR-Mark? Status for Online Premium (juni 12) Genvejstaster Side 4

5 Generelt Hvordan tilpasser jeg brugerfladen? Fjerne/vise navigationsrude, andre billeder/ruder Giv dig tid til at sætte dig ind i mulighederne for at tilpasse skærmbillederne. Specielt muligheden for at fjerne/vise Navigationsruden med Alt+F1 og dermed få ekstra bred skærm, som fortjener at blive brugt. Også muligheden for at lægge nøgletallene over på en anden skærm bør afprøves. Dine ændringer gemmes i visningen. I dialog Rediger Nøgletal kan Standard gendannes for den aktuelle visning. Gemmes på aktuel pc. Det er pt. ikke muligt at lave egne navngivne visninger med andre kolonnevalg Under Vis kan flere navigationsruder, Nøgletal, Marknoter, Detaljer, kort, Grafik slås til og fra (Alt + Fxx). Under Funktioner kan du gendanne placering af ruder, hvis du har behov for at trække ruderne på plads. Tilføje kolonner Ved klik i arbejdsfeltets øverste, venstre hjørne får man adgang til at tilog fravælge kolonner. Direkte i visningen kan kolonnerækkefølge flyttes med musen (forsigtig det kan drille lidt). Bemærk, at det pt. ikke er muligt at flytte kolonne mellem låste og scrollbare kolonner. Lave egne opsætninger af nøgletal Klik med højre mus i nøgletalsfeltet, og bemærk muligheden for at vælge forskellige nøgletalsopsætninger. Bemærk også, at ved at klikke med højre mus og vælge ny kan man lave sin egen nøgletalsopsætning herunder bestemme rækkefølge af nøgletallene. Dette giver i øvrigt adgang til at gennemse alle tilgængelige nøgletal. Egne opsætninger tildeles mærket [B] Nøgletal kan også vælges med genvejstasten Alt+2. Alle nøgletal er tilgængelige i alle visninger med nøgletalsblok. Hvilke opsætninger kan jeg lave på centerniveau? Superbrugere på centre kan lave centeropsætninger, der får mærket [C]. Det gælder for nøgletal og udskriftssæt i udskriftsbestilling. Side 5

6 Kan jeg udskrive/eksportere data fra skærmbillede til PDF/Excel Bemærk også muligheden for at eksportere de viste data fra arbejdsfeltet (øverste venstre hjørne) og nøgletalsruden (h-menu) til excel eller som PDF udskrift Navigering (+/- Mus) Mark Online kan betjenes med såvel mus som tastatur. Tag en tur rundt i rullegardinerne i menulinien og bemærk, at næsten alle funktioner har genvejstaster, der langt hen ad vejen svarer til dem fra DLBR Mark. Om ikke andet, så prøv at erstatte højre musetast med den tilsvarende tast, der på de fleste tastaturer sidder lidt til højre for mellemrumstasten. Dropdown -valglister åbnes med Alt+pil ned eller med F4. (se oversigten) Indstillinger Vis lang liste i stedet for kort liste med (-> flere afgrøder) Du kan med fordel under Indstillinger skifte fra kort liste visninger til lang lister. Undgå, at marker som er ikke til rådighed, udskrives Under Vis kan du styre om Ikke tilrådige marker skal vises i marklister. Valget er også styrende for marklisten i Udskriftsbestilling. Side 6

7 Markplan Hvordan laver jeg årets markplan? Laves stort set på samme måde, som i DLBR Mark. Muligheder er listet under menupunktet Rediger. Ny plan næste år Ny markplan for næste år sker ved at hente marker fra forrige år. Det sker automatisk 1. gang du vælger høståret. Har du glemt en mark, så aktiverer du funktionen Hent marker fra forrige år igen for at genåbne en mark Med Ny mark (Ctrl+N) oprettes nye marker og i dialogen indsætter du forfrugtsafgrøden og markerne sættes automatisk til ikke tilrådig i forfrugtsåret Når en mark skal underinddeles kan du bruge Opdel mark (Ctrl+O). Marken får samme forhistorie, som den mark, der tages udgangspunkt i. Du skal dog selv tilpasse arealerne Jordtype kan kun anføres for hele profilen. Hvordan ændrer jeg markens ejer status Under visning Arealoplysninger kan du ændre markens ejerstatus (ejet, forpagtet, ikke tilrådig) Sådan tilføjer du flere sorter eller skifter sortsgruppe Vælg Rediger udsæd/udbytte, når du skal tilføje flere sorter (Ctrl+R) i Markplanbilledet. Det kan også ske i Dyrkningsplan Sortslisten indeholder sorter fra den sortsgruppe, som er tilknyttet standard afgrøde. Skift sortgruppe sker med Ctrl+G. Harmoniareal Hvorvidt arealet kan medregnes i harmoniarealet er styret af valgt afgrøde, men du har i Online som noget nyt i forhold til DLBR Mark mulighed for permanent, at sætte marken uden for harmoniareal, hvis arealet af andre årsager ikke kan tælle med i harmoniarealet. Et fravalg huskes af programmet til næste år.. Side 7

8 Tilføj efterafgrøder/ flere afgrøder Har du flere afgrøder på marken i samme vækstsæson, f.eks. græsslæt forud for majs eller kornafgrøde med efterafgrøde, så tilføjes afgrøde med funktion Tilføj afgrøde (Ctrl+I). Ved ændring kan afgrøderne kun slettes bagfra. Pligtige efterafgrøder og mellemafgrøder visualiseres med et flueben og afgrødearealet kan nedskrives direkte i visningen. Der kommer en advarsel hvis vintersæd vælges efter Pligtige efterafgrøder, men ikke nulstilling af areal Alternativer til efterafgrøder findes under Bedriftsoplysninger Under visningen Bedriftsoplysninger, Produktionsvilkår kan du opsætte valg af efterafgrødeordninger. Sådan kontrollerer du, om efterafgrødekravet er opfyldt Via tallene i nøgletalsblokken kan du holde øje med om din markplan nu også har det antal hektar mellem afgrøde, som du har tilmeldt under alternativer. Blandt nøgletalsvisningerne finder du f.eks. Efterafgrøde og harmoni, hvor du kan se, om du har tilstrækkelig efterafgrøder i planen i forhold til dit krav. Husk, at de samme nøgletal kan hentes frem i både i visningen Produktionsvilkår og i markplan visningerne Side 8

9 Tænd / sluk for Marknoter / Bedriftsnoter Rude med Marknoter åbnes med Alt+F3 eller via Vis i menulinien. Kommentarer gøres årsspecifik med h- menupunktet Tidsbegrænset, ellers følger marknoten marken til næste år. Rude med Bedriftsnoter åbnes (og lukkes) med Alt+F6. Bemærk at bedriftsnoterne er forbeholdt konsulenter, og kan derfor ikke ses af landmanden Fællesskemaet (EHA) oplysninger i markplan og overførsel Blokopdelt marker Blokopdeling af marker er muligt (Ctrl+B). Samme funktionalitet som i DLBR Mark, dvs. en samling af ens marker (afgrøde, JB, mv.), der alene er forskellig mht. til bloknr. Optræder som én mark i markplan, men som enkelt marker i Skema A og i overførsel til EHA. Ekstensiv landbrug Ordninger med Ekstensiv landbrug, Perm. græs mv. er indeholdt i visningen Fællesskema Elektronisk overførsel af markplan sker fra Visningen Indberetning. Ansøgningsafgrøde hvilken afgrøde skal være ansøgningsafgrøde? Vær opmærksom på om markering for ansøgningsafgrøde står på den rigtige afgrøde. Valgt ansøgningsafgrøde er afgørende for forfrugtsvirkning og N-prognose. Ansøgningsafgrøden er den afgrøde, som indberettes i Fællesskemaet (Enkeltbetaling) og skal normalt opfattes som markens hovedafgrøde. Programmet markerer derfor automatisk markens 1. afgrøde som ansøgningsafgrøde. Side 9

10 I situationer, hvor du har flere afgrøder på samme mark, er det derfor vigtigt, at du er opmærksom, hvis ansøgningsafgrøden skal være en anden end 1. afgrøde. Eksempler: Udvintret afgrøde: Flyt markering til næste afgrøde. Har du en udvintret afgrøde, som er erstattet af en anden afgrøde, skal du manuelt markere, at den nye afgrøde (2. afgrøde) er ansøgningsafgrøden. Græs før forårssået afgrøde: Flyt markering til næste afgrøde. Har du et græsslæt i foråret før etablering af majs, så er majsen hovedafgrøde, hvorfor markering for ansøgningsafgrøde skal flyttes til denne. Hvis markeringen bliver på græsafgrøden vil kvoteberegningen for majs blive uden forfrugtsfradrag (op mod 85 kg N/ha). Udvintret afgrøde hvordan føres sprøjtejournalen? Du skal føre sprøjtejournal på den afgrøde, der er på marken på behandlingstidspunktet. Du skal altså ikke slette den udvintrede afgrøde, men beholde den og oprette den efterfølgende afgrøde som afgrøde nummer to på marken Økologisk bedrift hvor finder jeg relevante oplysninger? I Markplan indeholder visningen Fællesskema Økologi felt til indtastning af omlægningsdato. Autorisationsnummer oplyses under Bedriftsoplysninger, Grundoplysninger. Nøgletal vedr. gødskning er samlet i nøgletalsopsætningen Økologi Husk under gødskning at angive på gødningslageret om det indeholder økologisk gødning eller ej, samt når dyrene afgræsser om det sker på økologisk areal Jordbundsanalyser og overførsel fra Mark Analyse Online Til brug for behovsberegning af P og K kan du under Jordbundsoplysninger indtaste analysetal for marken. Side 10

11 Markkort I Mark Analyse Online (konsulentværktøj) kan du beregne et markspecifik analysetal, der kan overføres til Mark Online. Herved sparer du indtastning af analysetallene igen til brug i gødningsplanlægningen Mark Online Premium indeholder mulighed for integreret kortvisning med afgrødetema og hvor indvalgt mark kan følges. Kortet farves løbende efter afgrødevalget. Overfør areal fra markkort er muligt med Ctrl+U Markkort er et tilkøb til basis abonnementerne Kort indstillinger Under Vis kan kortvisningsbilledet slås til. Indeholder flere indstillinger vedr. kortlag og visning af markoplysninger Tip. Hvis du har 2 skærme til rådighed, kan du trække kortbilledet over på skærm 2. Side 11

12 Gødskning Sådan beregnes N-kvoten Under Gødskning finder du i visningen Afgrøde N-kvote. Kvoten beregnes løbende og dermed altid opdateret. Forhøjede udbytter kan indtastes i billedet og N-kvoten beregnes, men programmet kan pt. ikke beregne udbyttedokumentationen (Skema A1), som altså i givet fald må laves manuelt. Faglig beregning af N, P, K, Mg og S behov Mark Online beregner behovet for P, K, Mg og S Men endnu ikke for N. For P, K, Mg og S anvendt samme modeller som i DLBR Mark. Husk at slå Ruden Detaljer til, der giver detaljeret visning af Næringsstofbehovene pr. afgrøde Kopier N-kvote Som indspark til en behovsfastsættelse kan N- kvoten kopieres til kolonnen for fagligt N-behov som i DLBR Mark. Menupunkt under Rediger Gødningslagre ingen angivelse af gødningstype Lagre oprettes og nedlægges i billedet Lageroversigt. Gødningstype bestemmes af tilledninger. På Lageroversigten kan gødningstype låses til en bestemt type. Daglig lagerstyring Der er daglig styring af lagerindhold som i DLBR. Tip: Dog er rækkefølgen af hændelser vendt om, så nu kan du afsætte/fordele samme dag som du modtager gødning Overblik over lagre Visningen Justering og vandtilledning giver dig en oversigt over tilledning og bortførsel pr. måned pr. lager og næringsstofkoncentrationen gennem året. Side 12

13 Vandtilledninger Produktionen kan justeres på plads under Justering og vandtilledning. Indtast en årsmængde, der fordeles jævnt, eller indtast pr. måned, hvis profil ønskes. Vand dækker her også over ekstra halm. Justér års fordelt Fra visningen Justering og vandtilledning kan du også justere alle fordelinger op eller ned i høståret, så de passer med modtaget gødning eller produktionen. Det gør du ved, at overskrive antal tons i kolonnen I alt under Fordelt høståret, se ovenstående figur. Startmængde Fra visningen Justering og vandtilledning kan startmængden på et lager ændres via dialogen Lagerstatus (Ctrl+L). Bør kun bruges ved opstart af et lager. Grafik Grafisk visning af indholdet kan slås til/fra under Vis Gødningslagerindhold (Alt + F5) Kan pt. vises fra fordelingsbilledet og Justering og vandtilledning. Side 13

14 Besætning Ændret princip for kopiering Der kopieres ikke frem til næste år men frem fra sidste år. Type 2 korrektion indberettes i kolonnen Korrigeret ved tryk på mellemrumstast eller blot ved tryk på Ctrl+R. Græsningsperioder og Besætningsprofil kan angives på månedsbasis direkte i billederne Græsningsperioder og Årsprofil. Fodereffektivitet Fra besætningsbilledet er der adgang til at indberette Fodereffektivitet. Aktiveres direkte fra feltet med mellemrumstasten eller (Ctrl+R). Samarbejdspartnere Leverandører eller aftagere af husdyrgødning skal oprettes under Bedriftsoplysninger, Samarbejdspartnere. Eksisterende samarbejdspartnere (Navneliste overført fra DLBR) kan/bør opdateres med funktionen Søg samarbejdspartner, idet det giver mulighed for at systemet kan vedligeholde navn, adresser mv. Modtagelser/Afgivelser af gødning med fuldmagt til flere bedrifter I Online har du mulighed for at se modtagelser og afgivelser fra alle lagre i samme billede og hvis du har fuldmagt til begge bedrifter kan du med fordel tilvælge begge bedrifter (Alt +1) og derved se begge bedrifters lagre. Du kan nu overføre direkte mellem lagrene på tværs af åbne bedrifter. Opret først afgivelsen og vælg funktionen Overfør til modtager blandt åbne bedrifter (CTRL+O) Bemærk, at programmet pt. ikke efterfølgende indeholder nogen låsning/kobling mellem modtagelsen og afgivelsen. Side 14

15 Låsning af næringsstofindholdet i en afgivelse For afgivelser låses koncentrationsindh oldet ved at ændre fra Beregnet til Indtastet i kolonnen Værdier. Andres græssende dyr Modtaget gødning via græssende dyr skal ikke gennem et lager som i DLBR Mark, men oprettes direkte til Gødningsregnskabet i visningen Indberetning, Andres græssende dyr Interne flytninger Der kan oprettes interne flytninger halvautomatisk men husk, at der kræves to linier. Opret først afgivelsen. Opret dernæst modtagelsen i et andet lager ved at vælge funktionen Overfør til et andet lager på bedriften (CTRL+O) Bemærk, at programmet pt. ikke efterfølgende indeholder nogen låsning/kobling mellem de interne flytninger. Iblanding af anden organisk gødning i husdyrgødningslagre. Bemærk at anden organisk gødning kan blandes direkte i husdyrgødningslagre. Du opretter modtagelsen f.eks. Kartoffelfrugtsaft og vælger direkte gyllelageret. Til gødningsregnskabet vil forbruget inkl. kartoffelfrugtsaften fra lageret optræde som forbrug af Blandet gylle. Selve købet af kartoffelfrugtsaften og overførsel til husdyrgødningslageret fremgår i afsnittet Anden organisk gødning. Fordeling af organisk gødning Billedet fungerer stort set som det tilsvarende fra DLBR Mark. Lagermængde til rådighed vises for valgt udbringningsdato. Indeholder grafisk overblik over indhold. Side 15

16 Tilført P i org. gødning og totalt (org.+ handelsg.) over 3 år kan tilvælges som kolonner. Med Ctrl+R kan du redigere den enkelte tildeling. Fra sommer 2012 vises også største og mindste beholdning. Gødningstildeling Princippet for at lave gødningsplanen færdig er ændret i sammenligning med DLBR Mark. Optimeringsfunktion findes ikke. Nye gødningstildelinger (Ny opgave) for en eller mange marker ad gangen kan oprettes med Ctrl+N hhv. Ctrl+skift+N som i dyrkningsjournal. Tom / ingen marker Under Vis bør du skifte til Visningen Marker uden opgaver, så Gødningstildelingsbilledet også viser marker, der endnu ikke er tildelt gødning. Tildel gødning / Fyld op Kolonnen Fri I stedet for Optimeringsfunktionen (i DLBR Mark) findes en ny funktion Tildel gødning (Ctrl+T). Det er på en gang en kopierings- og fyld op funktion. Vælg funktionen Tildel gødning (Ctrl+T). Popupdialogen er forudfyldt med gødningstildelingerne fra den indvalgte mark. Funktionen kan fint også kaldes fra et tom Gødningstildelingsbillede. Billedet redigeres til med en eller flere gødningstildelinger. Kun linier der vælges med flueben, kopieres videre. For én gødning kan du med flueben i kolonnen Fri, angive, at programmet justere tildelingen af den aktuelle gødning op og ned markvis under hensyntagen til markernes restbehov. Øvrige tilvalgte gødninger tildeles med den faste mængde, som er indtastet i billedet. Hvis den frie gødning indeholder N, P og K skal du vælge hvilket næringsstofbehov, der skal fyldes op til. Side 16

17 Efter endt udfyldelse vælges Næste og marker, der skal opdateres med gødningstildelingerne vælges. Husk at dobbeltklik på f.eks. en afgrøde eller en sort udvælger samtlige marker med den pågældende egenskab. Tildel gødning kan også bruges til Husdyrgødning, som et alternativ til fordelingsbilledet. Eksempel: Samme gødningsplan for alle rapsmarker. Opret de faste udbringninger af gylle Opret en N-gødning, som markeres som fri (fyld op til restbehov af N). På næste side vælges alle rapsmarker. Bemærk, at gødningsplanen (handelsgødning)kan laves for flere bedrifter ad gangen. Husk, at en serie gødningstildelinger kan redigeres samlet, så længe dato, produkt og mængde er helt ens. Når man med funktionen Tildel gødning har oprettet en serie tildelinger med flueben i fri, vil de typisk få forskellig mængde, og kan derefter ikke længere redigeres samlet. Samlet redigering kræver derfor fornyet anvendelse af funktionen Tildel gødning. Gødningstildeling, detaljeoversigt over Tilført - behov I Gødningstildelingsbilledet kan detaljepanelet (Alt+F10) slås til, så næringsstofbehov og tilført næringsstof for indvalgt mark. Side 17

18 Slam og fosfortilførsel I Visningerne Fordeling og Gødningstildeling kan du tilvælge kolonnen Total P (3 år), der viser tilført P i organisk gødning i aktuelt år og de 2 foregående år, så kan du følge med i om der er plads til den planlagte gødning. Kolonnen I alt medtager P i handelsgødning Med udskriften Fosfortilførsel kan du kontrollere, at du overholder 90 kg fosfor reglen over 3 år ved anvendelse af slam og halmaske. Ved anvendelse af halmaske er det et krav, at udbragt P i handelsgødning skal indgå i beregning af den samlede tilførsel af fosfor. Udskriften Fosfortilførsel har et filtervalg, hvor du kan indstille udskriften til at medtage udbragt P i handelsgødning. Udskriften indeholder en sum af tilført kg P pr. ha over de seneste 3 år, så du kan se om mængden er under 90 kg P i alt, som er gældende, hvis tilført P i et enkelt år overstiger 30 kg P pr. ha. Udskriften indeholder også 2 års sum af tilført kg P pr. ha, som kan bruges til at se hvor mange kg P, der er plads til i kommende år. Bemærk, at der er krav om indsendelse af mark- og gødningsplan over 3 år, dvs. også de 2 efterfølgende år efter at der er udbragt slam. I regelsættet om anvendelse af slam og anden org. gødning gælder bl.a. Hvis tilført over 30 kg P pr. ha i et enkelt år, så skal sum over 3 år være under 90 kg Hvis tilført altid er under 30 kg P pr. ha, så ej max. på 90 kg P. Ingen begrænsning i tilførsel af husdyrgødning Ved sammenblanding, så kan husdyrbekendtgørelsen gælde, hvis affaldsproduktet < 25%i blandingen beregnet på tørstofbasis. Side 18

19 Dyrkningsjournal Dyrkningsplan Viser kun marker/afgrøder, hvis der er opgaver i perioden. Via Ctrl+Skift+N Ny opgave på flere marker kan du tilvælge marken til en opgave. Ens opgaver Med Ny opgave på flere marker (Ctrl+Skift+N) kan du oprette samme opgave på flere marker af en gang. Med Rediger opgave (Ctrl+R) finder programmet selv ensartede opgaver, som du så kan tilrette af en gang. (se også Opgavestyring). Kopier til nyt år Aktuelt opgave eller flere opgaver kan kopieres andre marker i året eller næste år. Fra Standardplan Under Kopier finder du også kopier fra standardplan (Ctrl+Skift+H). Søg og erstat Findes pt. ikke under Dyrkning, men alene under visningen Priser. For aktuelt indvalgt produkt åbnes Søg og erstat dialogen med Ctrl+F. I dialogen samles ensartede anvendelse af produktet i én linie med visning af antal gange produktet findes i Dyrkningsplan en og mængde. Du kan registrere, udskifte, slette eller ændre mængde. Side 19

20 Opgavestyring Ens opgaver Er ikke kun for styring af maskiner og tid. Nyttig for overblik af opgaver på en (flere) bedrifter i en periode, idet alle ens opgaver viser på en linie pr. bedrift eller over flere bedrifter- hvilket giver mulighed for hurtig registrering. På den enkelte samling af opgave er der genvej til redigering, f.eks. fravælge en mark i opgaven. Indberetninger Indberetninger Indberetning af gødning, Pesticider og Enkeltbetaling (feb. 2012) er samlet under visning Indberetninger Gødningsregnskab Proceduren svarer meget til den velkendte fra DLBR Mark. Ajourfør Dyrkningspl. Hvis der ønskes registrering af udbragt gødning, kan behandlinger redigeres samlet via Rediger Opgave i Dyrkningsplan eller i Opgavestyring. Fra Priser kan du også anvende Søg og Erstat (Ctrl+F) Handelsgødning Lokal gødning Forbrug af handelsgødning skal indtastes på sumniveau pr. gødningstype Det er ikke muligt at oprette ejendomsnorm for gødninger, du måtte savne i normerne. Pt kan normer på alle niveauer kun oprettes via DLBR Mark Husdyrgødning Forbrug af organisk gødning kan reguleres ved at regulere slutlageret af kg N. Pr lager beregnes også forbrugt DE og fosfor Side 20

21 Andres dyr Bemærk, at hvis du skal indregne gødning fra Andres dyr på græs, så gøres dette direkte her under Indberetning uden at du skal oprette et lager og lave tilhørende modtagelse og fordeling. N-kvote +/- Du kan indtaste bidrag/fradrag til N-kvoten på bedriftsniveau. Anvendes f.eks. ved ekstra N ved konsulenterklæring, korrektion af eftervirkningen fra Pl. efterafgrøder Pesticidregnskab Viser registrerede forbrug af Pesticider i dyrkningsplanen. Under Indberetning kan data redigeres på afgrødeniveau. Fællesskemaet (EHA) Ø90 Elektronisk overførsel af markplanen til FERV Overførsel til Ø90 sker fra menupunktet Filer -> Eksport af data. Seneste overførsel kvitteres i en log. Log-filer Alle indberetninger kvitteres i en log, så de enkelte overførsler kan følges Side 21

22 Udskrifter Adgang til Udskrifter fås primært med Ctrl+P eller via menupunktet Filer. Venstre menubar indeholder også Udskrifter, der endnu ikke er flyttet til det nye udskriftssystem Udskriftsbestilling Principperne for billedet udskriftsbestilling (Ctrl+P) svarer til det tilsvarende billede i DLBR Mark. Nyt er, at samme udskrift kan vælges ind flere gange og gives forskellige filtre. Nyt er også, at udskriftens overskrift kan redigeres, så de kan navngives efter indhold. Valgte udskriftsserier kan gemmes på såvel bruger- som centerniveau. Nyt er det endelig, at der for en del udskrifters vedkommende kan udskrives for flere bedrifter samlet. Udskrifter Flere udskrifter er ændret og forbedrede filtre. I Indkøbs- og forbrugslisten kan forbrug grupperes månedsvis el. efter egne perioder i samme udskrift. Ny udskrift Mængdeopgørelse viser både planlagte og registrerede forbrug. Grovfoderoversigt har mere detaljeret visning af udbytter. Ny udskrift Organisk gødning og forbrug, der viser besætninger produktionsomfang i antal DE, kg N, P og K pr. CHR.nr., samt bedriftens forbrug af DE, N, P og K pr. lager og i alt. Pesticidkontrol viser om planlagte midler og doseringer er lovlige. Side 22

23 Mark Online Gødning i version 1.0 har ikke alle udskrifter fra DLBR Mark. Nogle vil udgå, andre kommer senere og andre igen - kan erstattes af andre muligheder. Skærmdump I visse tilfælde kan man få behov for at trække andre oplysninger ud af programmet end udskrifterne kan klare. Brug da mulighederne for at lave Skærmdump til PDF eller til Excel (Højre mus på nøgletal, klik i øverste venstre hjørne i arbejdsgrid) Beskrivelse af udvalgte nøgletal Side 23

24 Side 24

25 Flytning af bedrift til Online Fra DLBR til Online Du styrer selv for den enkelte bedrift, når den skal flyttes til Mark Online Premium. Det gør ved i DLBR Mark på fanebladet Ejendom, Indstillinger, at markere at bedriften ønskes flyttet permanent til Mark Online. Når du i DLBR Mark har markeret, at bedriften overgår permanent til Mark Online Premium, vil bedriften ved næste upload til Dansk Markdatabase blive uploaded til Dansk Markdatabase for sidste gang. Herefter vil ændringer udført i Mark Online ikke længere blive hentet ned i DLBR Mark bedriften. Fremtidige mark- og gødningsplaner på denne bedrift, skal herefter laves i Mark Online Premium. Tidligere års data Vær her opmærksom på, at få alle høstår uploaded til markdatabasen ved sidste upload, hvis du vil have tidligere års markhistorik med over. Baggrundsopload tager automatisk alle høstår med. Flyttede bedrifter Hvis du åbner en bedrift i DLBR Mark, som er flyttet, gives en advarsel herom ved åbning af bedriften Lav en sikkerhedskopi af ejendommen Side 25

26 Dokumentation for år før 2011 skal ske i DLBR Mark, da Online først håndterer regler for 2011 og frem. Som landmandsbruger bør du derfor have en mark-, gødnings- og sprøjteplan liggende (papir eller pdf) for tidligere år (5 år). Under udlæs vælges Eksporterer ejendomsdata til fil og sikkerhedskopi. Gem denne fil. Videncentret for Landbrug kan via sikkerhedskopien være behjælpelig med at fremskaffe de historiske data, hvis behovet skulle opstå. Centrene bør fortsat have en installation af DLBR Mark med bedrifterne. Hvis behov for at gå tilbage Hvis du fortryder at arbejde med bedriften i Mark Online Premium, kan du naturligvis stadig åbne den i DLBR Mark. Du skal da fjerne fluebenet for, at bedriften er flyttet til Mark Online Premium. Inden du kan uploade bedriften igen til Markdatabasen, er du nødt til først at slette bedriften i Mark Online. Bemærk, at alle redigeringer i Online efter skift til Gødning Online går tabt. Det gælder også Dyrkningsplanoplysninger. Vær også opmærksom på, at hvis der tidligere er lavet sprøjtejournal indberetninger. Disse vil også gå tabt. Hvilke data flyttes? Der gælder følgende: Hele mark- og dyrkningsplanen flyttes for den periode, som du anfører i synkroniseringen. Gødningslagre overføres, lagerindhold, besætninger og modtaget/afsat overføres fra og med Regler håndteres fra og med Lagerbeholdninger og registrerede forbrug fra gødningsregnskabet 2010 overføres Da Mark Online Premium ikke kan håndtere regler før fra 2011 gælder, at Efterafgrødeoverskud (balancer) fra tidligere år overføres på bedriftsniveau. Værdierne for de enkelte år, kan findes i Mark Online under punktet Bedriftsoplysning, Produktionsvilkår. Efter flytning af bedriften vil du typisk udføre følgende i Mark Online Premium: Gødningsregnskab for 2012 hvis det ikke allerede er lavet i DLBR Mark. Mark- og gødningsplan for 2013 hvis det ikke allerede er lavet i DLBR Mark. Side 26

27 1. gang efter flytning til Online Gødning fra andres græssende dyr Modtaget gødning fra andres græssende dyr håndteres i Mark Online Premium uden om gødningslagre og direkte under Gødningsregnskab. Modtaget gødning fra andres græssende dyr overføres til Mark Online som almindelig modtaget gødning. Denne modtagelse til et lager og fordelt mængde skal slettes. I stedet angives modtagelsen som Andres græssende dyr, som du finder under Indberetning. Gødningsregnskab,.Indberetning af gødning, Overdraget eftervirkning Indtastet overdraget Eftervirkning af N under fanen Overdragelse (Eftervirkning) overføres ikke. Løsning: Indtastningerne kan inden upload flyttes til fanen Ekstra efterafgr (eftervirkning), da værdier herfra uploades. Eller man kan genindtaste samme den eftervirkning i Mark Online Premium. Det gør du under Indberetni ng, Gødningsr egnskab, Bidrag/fra drag til N- kvote. Hvorfor afviger resultatet i Mark Online Premium fra DLBR-Mark? Side 27

28 Efter flytning til Mark Online skal data og nøgletal for en bedrift skal være de samme, når bedriften vises i Mark Online Premium, som de blev vist i DLBR Mark. Dette gælder også for langt de fleste bedrifter, men der kan forekomme bedrifter med afvigelser. Se om afvigelsen kan henføres til : N-kvote Nøgletallet N-kvote efter eftervirkning i DLBR Mark viser N- kvoten for bedriften efter fradrag af eftervirkning af efterafgrøder. Nøgletallet indeholder ikke N-prognosen. Eftervirkning Forbrugt N i org. gødning Overskridelse af N kvoten i kg N Efterafgrødekrav I Mark Online Premium findes tilsvarende nøgletal som N-kvote inkl. prognose. D.v.s. efter N-prognosen er offentliggjort vil de to nøgletal være forskellig. Hvorfor forskellig eftervirkning og dermed N-kvote? Hvis du i DLBR Mark har indtastet eftervirkning i forbindelse med overdragelse af jord, så oploades disse data ikke. Løsning: indtast samme eftervirkning i Mark Online Premium. Det gør du under Indberetning, Gødningsregnskab, Bidrag/fradrag til N-Kvote. Forbrug af N i org. gødning kan afvige p.g.a. at andres græssende dyr håndteres anderledes i Mark Online Løsning: Se ovenstående. Hvis N-kvote og forbrug af N i husdyrgødning er ok, så kan forskelle i forbrug af handelsgødning skyldes et overdraget gødningsforbrug ved overdragelse af jord, da denne oplysning ikke oploades. Løsning: Angiv samme gødningsforbrug som overdraget forbrug i Mark Online. Det gør du under Indberetning, Gødningsregnskab, Overdraget forbrug, høstår. Kan skyldes at overdraget krav til anden virksomhed ikke håndteres pt. i Online Løsning: Kan ikke håndteres i nærværende udgave af Mark Online Premium. Side 28

29 Status for Online Premium (juni 12) Følgeskrivelse Findes ikke. Forventes klar til efterår Ejendomsliste til EHA Overdraget til anden virksomhed (Alternativer) Grundvandssædskifter (Husdyrgodkendelser) Udbyttedokumentation (Skema A1) Udskrifter Findes ikke. Bliver ikke udviklet i Mark Online Findes ikke. Forventes klar til efterår Findes ikke. Forventes klar til efterår Kvote kan beregnes, men beregning af dokumenteret udbytte til Skema A1 og udskrivning af A1 er ikke muligt i Mark Online. Forventes klar til efterår 2012 Følgende findes ikke: Lageroversigt, Dyrkningsplan i lommebogsformat, Næringsstofoversigt, Skema C. Gødningsregnskab (papir udgaven). Vil ikke blive udviklet i Online Lagerkapacitetsopgørelse. Vil ikke blive udviklet i Online Side 29

30 Genvejstaster Generelt vedr. navigation Alt+F1 Alt+F2 Alt+F3 Alt+F5 Alt+F6 Alt+F9 Alt+F10 Alt+F11 Navigationsrude til/fra Vis en mark ad gangen i dyrkningsjournal til/fra Marknoter til/fra Vis gødningslager grafik til/fra Bedriftsnoter til/fra Vis marker til rådighed til/fra Vis Detaljer (behov / tilførsel) til/fra Vis nøgletal til/fra Alt+1 Alt+2 Alt+ F7 Alt+ F8 Ctrl+1 Ctrl+2 Ctrl+3 Ctrl+4 Ctrl+5 Ctrl+6 Ctrl+7 Ctrl+8 Ctrl+9 Ctrl+0 Vælg bedrift Vælg nøgletal Skift til foregående år Skift til næste år Markplan Dyrkningsjournal Gødskning Opgavestyring Datamanagement Priser Bedriftsoplysninger Indberetning Udskrifter Vandregnskab Ctrl+Skift+Tab Ctrl+Tab Skift baglæns mellem vinduesområder. Vær særlig opmærksom på, at du ad den vej kan komme fra hovedvindue til navigationsruden. Skift fremad mellem vinduesområder. Generelle funktioner Ctrl+P Ctrl+F5 Udskriv Genindlæs ejendomsdata Side 30

31 Markplan Ctrl+N Ctrl+D Ctrl+O Ctrl+B Ctrl+R Ctrl+I Ctrl+A Ctrl+K Ctrl+G Ny mark Slet mark Opdel mark Opdel mark i markblokke Rediger udsæd og udbytte Tilføj afgrøde Slet afgrøde Kopier afgrøde Vælg sortsgruppe og sort Dyrkningsjournal Ctrl+Skift+N Ctrl+N Ctrl+I Ctrl+R Ctrl+K Cltr+Skift+K Ctrl+Skift+H Ctrl+D Ctrl+A Ctrl+G Ny opgave på flere marker dialog Opret opgave Ny opgave direkte i griddet Nyt produkt direkte i griddet Rediger opgave dialog Rediger opgave Kopier opgave Kopier flere opgaver Hent opgaver fra standardplan Slet opgave Slet produkt Vælg sortsgruppe og sort Gødskning Visningerne Afgrøde N-kvote og Næringsstoffer De samme som i markplan Visningen Lageroversigt Ctrl+N Ctrl+D Nyt lager Slet lager Visningen Justering og vandtilledning Ctrl+H Hent produktionsoplysninger fra forrige år Ctrl+L Lagerstatus startindhold i lageret Side 31

32 Visning Besætning Ctrl+N Ctrl+K Ctrl+D Ctrl+H Ctrl+R Nyt husdyrhold Kopier husdyrhold Slet husdyrhold Hent produktionsoplysninger fra forrige år Fodereffektivitet (type 2 korrektion) Visningerne Græsningsperiode og Årsprofil Ctrl+D Slæt græsningsperiode/profil Ctrl+H Hent produktionsoplysninger fra forrige år Visningen Modtaget / Afsat Ctrl+N Ny overførsel Ctrl+D Slet overførsel Ctrl+H Hent produktionsoplysninger fra forrige år Ctrl+O Overfør til modtager blandt åbne bedrifter Visningen interne flytninger Ctrl+N Ny overførsel Ctrl+D Slet overførsel Ctrl+H Hent produktionsoplysninger fra forrige år Ctrl+O Overfør til andet lager på bedriften Visningen Fordeling organisk gødning Ctrl+R Ctrl+U Dyrkningsjournal Næringsstoffer (rediger gødskning) Skift std. udbringningsdato Gødningstildeling De samme som dyrkningsjournal Ctrl+T Tildel gødning Opgavestyring Ctrl+N Ctrl+R Ctrl+G Ny opgave Rediger opgave Gentag opgave Side 32

33 Ctrl+D Slet opgave Bedriftsoplysninger Visningen samarbejdspartnere Ctrl+S Søg samarbejdspartner (ud fra CVR) Ctrl+D Slet samarbejdspartner Indberetning Visningerne Bidrag/fradrag til N-kvote og Andres græssende dyr Ctrl+N Ny Ctrl+D Slet Visningen Forbrug af handelsgødning Ctrl+N Ny handelsgødning Ctrl+D Slet handelsgødning Visningen Overdraget forbrug Ctrl+N Ny Ctrl+D Slet Side 33

Kom godt i gang med. Mark- og gødningsplanlægning. Mark Online Premium Oktober 2014. Side 1

Kom godt i gang med. Mark- og gødningsplanlægning. Mark Online Premium Oktober 2014. Side 1 Kom godt i gang med Mark- og gødningsplanlægning Mark Online Premium Oktober 2014 Side 1 Indhold Generelt... 5 Programmet grundlæggende skærmopbygning... 5 Hvordan tilpasser jeg brugerfladen?... 5 Fjerne/vise

Læs mere

KOM GODT I GANG... MARK- OG GØDNINGSPLANLÆGNING

KOM GODT I GANG... MARK- OG GØDNINGSPLANLÆGNING SEGES Software Mark Online KOM GODT I GANG... MARK- OG GØDNINGSPLANLÆGNING MARK ONLINE MARK- OG GØDNINGSPLANLÆGNING er udgivet af SEGES Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Support Se kundecenter.seges.dk

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til DLBR Mark Online Opdateringsbeskrivelse Udgivet Januar 2012 Redaktør Tryk Udgiver PlanteIT Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Bestilling via telefon 70 15 50

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til DLBR Mark Online Opdateringsbeskrivelse Udgivet Oktober 2011 Redaktør Tryk Udgiver PlanteIT Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Bestilling via telefon 70 15 50

Læs mere

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen.

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Generelt om markplan Få overblik Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Vælg høstår Sørg altid for, at du har valgt det rigtige høstår, når du arbejder

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til DLBR Mark Online (september 2012) Opdateringsbeskrivelse Udgivet September 2012 Redaktør Tryk Udgiver PlanteIT Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Bestilling

Læs mere

Kom godt i gang med Markjournal Online

Kom godt i gang med Markjournal Online Kom godt i gang med Markjournal Online Markjournal Online er et enkelt registreringsværktøj, der 'fødes' med mark- og dyrkningsplan-oplysninger fra DLBR IT. Oftest vil det være din konsulent, der har lagt

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016)

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016) Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort (opdateret 31.03.2016) Marts 2016 Indholdsfortegnelse Download og installation... 2 Opstart af ny Bedrift - trin for trin vejledning... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

Gødningsregnskab 2011 trin for trin

Gødningsregnskab 2011 trin for trin Gødningsregnskab 2011 trin for trin Side 1 Oktober 2011 Side 2 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2011 (GHI) Gødningsregnskab 2011 (GHI) - trin for trin vejledning... 4 1. Gødningsregnskab fra tidligere år...

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Mark Online. Oprettelse og administration af bedrifter. DLBR PlanteIT

Mark Online. Oprettelse og administration af bedrifter. DLBR PlanteIT Mark Online Oprettelse og administration af bedrifter DLBR PlanteIT Januar 2014 Oprettelse og administration af bedrifter OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF BEDRIFTER... 3 NY BEDRIFT SKAL OPRETTES... 3 FULDMAGTSSTYRING...

Læs mere

Mark Online. Normer. DLBR PlanteIT

Mark Online. Normer. DLBR PlanteIT Mark Online Normer DLBR PlanteIT Januar 2014 Normer Indledning... 3 Sådan gør du, når... 3 du skal have overblik over hvilke normsæt, jeres bedrifter anvender... 3 en bedrift skal skifte normsæt... 3 du

Læs mere

Vejledning for. overførsel af markdata fra DLBR MARK. og kortdata fra Markkort Online. til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009

Vejledning for. overførsel af markdata fra DLBR MARK. og kortdata fra Markkort Online. til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009 Vejledning for overførsel af markdata fra DLBR MARK og kortdata fra Markkort Online til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009 (Elektronisk Fællesskema 2009) Landscentret, februar 2009 1 ELEKTRONISK OVERFØRSEL

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til DLBR Mark Online (oktober 2013) 1 Opdateringsbeskrivelse Udgivet Oktober 2013 Redaktør Udgiver PlanteIT Videncentret for Landbrug Support Videncentret for Landbrug tilbyder support

Læs mere

Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013)

Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013) Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013) Side 1 September 2013 Side 2 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2013 (GHI) Gødningsregnskab 2013 (GHI) - trin for trin vejledning... 4 1. Gødningsregnskab

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til DLBR Mark Online (januar 2014) 1 Opdateringsbeskrivelse Udgivet Januar 2014 Redaktør Udgiver PlanteIT Videncentret for Landbrug Support Videncentret for Landbrug tilbyder support

Læs mere

DLBR Vandregnskab Online

DLBR Vandregnskab Online DLBR Vandregnskab Online Udgivet April 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, PlanteIT, 8740 5000 Support Se www.dlbr.dk/it eller ring

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.74 Opdateringsbeskrivelse Udgivet Oktober 2008 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Kommunikation Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Vandregnskab Online - for konsulenter

Kom godt i gang med DLBR Vandregnskab Online - for konsulenter 2 Kom godt i gang med DLBR Vandregnskab Online - for konsulenter Udgivet April 2010 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, PlanteIT, 8740 5000

Læs mere

REGISTRER DINE MÅLTE GROVFODERUDBYTTER

REGISTRER DINE MÅLTE GROVFODERUDBYTTER REGISTRER DINE MÅLTE GROVFODERUDBYTTER Er du gået i gang med at måle og registrere grovfoderudbytter? Er svaret nej, bør du overveje, om ikke tiden er moden til at begynde. Flere og flere maskinstationer

Læs mere

Næsgaard Mark Slam Februar 2003

Næsgaard Mark Slam Februar 2003 Næsgaard Mark Slam Februar 2003 DataLogisk ApS, Stubbekøbingvej 41, 4840 Nørre Alslev Tlf: 70 20 33 11 Fax: 70 20 34 56 E-mail: mail@datalogisk.dk www.datalogisk.dk Næsgaard Mark Version 7 Indhold Slam

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til DLBR Mark Online (december 2012) 1 Opdateringsbeskrivelse Udgivet December 2012 Redaktør Tryk Udgiver PlanteIT Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Bestilling

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Kom godt i gang med indberetning af Pesticidforbrug

Kom godt i gang med indberetning af Pesticidforbrug DLBR PlanteIT Kom godt i gang med indberetning af Pesticidforbrug (konsulentudgave) Sidst revideret oktober 2014 Indhold Indhold... 2 Generelt... 3 Fuldmagt til indberetning fra Mark Online... 3 Opgørelse

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

Opret Vandregnskab med Hent data fra Dansk Markdatabase

Opret Vandregnskab med Hent data fra Dansk Markdatabase Opret Vandregnskab med Hent data fra Dansk Markdatabase Det er lettest og hurtigst at oprette en ny markplan i Vandregnskab, hvis du kan hente data fra Dansk Markdatabase. Det kræver, at bedriftens markplan

Læs mere

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG...

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... SEGES Software DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... DLBR MARK MOBILE er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Support Kundecenter, se www.dlbr.dk/it eller ring på +45 7015

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

SEGES Software. Mark Online KOM GODT I GANG... OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF BEDRIFTER

SEGES Software. Mark Online KOM GODT I GANG... OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF BEDRIFTER SEGES Software Mark Online KOM GODT I GANG... OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF BEDRIFTER MARK ONLINE OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF BEDRIFTER er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N

Læs mere

Gødningsregnskab 2014 trin for trin

Gødningsregnskab 2014 trin for trin Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2014 (GHI) Gødningsregnskab 2014 trin for trin (opdateret 21.10.2014) September 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Gødningsregnskab 2014 (GHI) - trin for trin vejledning...

Læs mere

Næsgaard Mark Version 8.0 September 2003

Næsgaard Mark Version 8.0 September 2003 Næsgaard Mark Version 8.0 September 2003 DataLogisk ApS, Stubbekøbingvej 41, 4840 Nørre Alslev Tlf: 70 20 33 11 Fax: 70 20 34 56 E-mail: mail@datalogisk.dk www.datalogisk.dk Næsgaard Mark Version 8.0 Indhold

Læs mere

Vejledning Normer og administration af bedrifter. DLBR PlanteIT Mark Online

Vejledning Normer og administration af bedrifter. DLBR PlanteIT Mark Online Vejledning Normer og administration af bedrifter DLBR PlanteIT Mark Online September 2013 Normer og administration af bedrifter Indledning... 3 Sådan gør du, når... 3 du skal have overblik over hvilke

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Gødningsregnskab 2015 trin for trin

Gødningsregnskab 2015 trin for trin Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2015 (GHI) Gødningsregnskab 2015 trin for trin (opdateret 08.10.2015) September 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Gødningsregnskab 2015 (GHI) - trin for trin vejledning...

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

DLBR PlanteIT. Kom godt i gang med indberetning af Pesticidforbrug

DLBR PlanteIT. Kom godt i gang med indberetning af Pesticidforbrug DLBR PlanteIT Kom godt i gang med indberetning af Pesticidforbrug Sidst revideret oktober 2014 2 Generelt Fra programmet Mark Online kan bedriftens forbrug af pesticider på afgrødeniveau indberettes direkte

Læs mere

Kom godt i gang med Mark

Kom godt i gang med Mark Kom godt i gang med Mark Denne vejledning viser dig, hvordan du kommer i gang med at bruge programmet Mark. For installation, se folderen, der ligger ved CD-rommen og opdateringsbeskrivelsen. Nyheder i

Læs mere

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Virksomhedens CVR-nr. Underskrift Dato Mark nr. Areal Forfrugt Afgrøde Grund iflg. Tabel 1 JBnr. Forfrugtsværdi 1) Evt. N- korrektion 2) Afgrødens pr. (korrigeret

Læs mere

Gødningsregnskab 2011 trin for trin

Gødningsregnskab 2011 trin for trin Gødningsregnskab 2011 trin for trin Side 1 September 2011 Side 2 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2011 (GHI) Gødningsregnskab 2011 (GHI) - trin for trin vejledning... 4 1 Gødningsregnskab for 2010 og bagud

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan. Med DLBR NorFor får

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Mark Online (januar 2016) 1 Opdateringsbeskrivelse Udgivet Januar 2016 Redaktør Udgiver Planter & Miljø SEGES P/S Support SEGES tilbyder support på telefon 70 15 50 15. Du kan

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Mark Online (marts 2016) 1 Opdateringsbeskrivelse Udgivet Marts 2016 Redaktør Udgiver Planter & Miljø SEGES P/S Support SEGES tilbyder support på telefon 70 15 50 15. Du kan

Læs mere

Oprettelse af markplan 2018

Oprettelse af markplan 2018 Næsgaard MARK Oprettelse af markplan 2018 Oprettelse af markplan 2018 (opdateret 23.10.2017) Oktober 2017 Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Oprettelse af markplan 2018 - trin for trin vejledning... 3

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Organiske gødningslagre. Generelt. Organiske gødningslagre

Organiske gødningslagre. Generelt. Organiske gødningslagre Generelt Generelt I programmodulet Organiske gødninger opretter man bedriftens gødningslagre for husdyrgødning. Modtager du husdyrgødning eller slam angives dette også i modulet ved at oprette et gødningslager

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til DLBR Mark Online (maj 2014) 1 Opdateringsbeskrivelse Udgivet Maj 2014 Redaktør Udgiver PlanteIT Videncentret for Landbrug Support Videncentret for Landbrug tilbyder support på

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

På fanen Afgrøder kan du angive sort og udbytte for markens afgrøde. (Se senere i afsnittet).

På fanen Afgrøder kan du angive sort og udbytte for markens afgrøde. (Se senere i afsnittet). Vælg afgrøde(r) på markerne Vælg afgrøde(r) Afgrøder angives i markplanen. Uanset hvilken fane du befinder dig på i markplanen, kan du vælge/tilføje/ændre/slette afgrøder på marken. Vi anbefaler dog, at

Læs mere

Produktions- og lagerbudget

Produktions- og lagerbudget Produktions- og lagerbudget (Ekstra opgaver) Side 24. Produktionsbudget 2 25. Lagerkonti og priser 5 26. Lagerbudget 7 27. Fastlåsning af budget 10 24. Produktionsbudget Opgave Indlæs produktionsbudget

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering

Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering Indhold Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering... 1 Opstart af Foderplan... 2 Opret en Foderplan... 3 Fanen Dyre og Grundoplysninger...

Læs mere

Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje

Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje Udvidede genvejstaster Notes bruger udvidede genvejstaster til alle bogmærker, vinduesfaner og handlingsknapper samt til menuen Vindue. Hold ALT-tasten nede for at få

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT Indsend dit markkort via internet Indsend dit markkort via internet Med Næsgaard Markkort har du mulighed for at overføre dine markgrænser til NaturErhvervstyrelsen Internet Markkort(IMK 2.0). Se dokumentationen

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan. Med NorFor får du det optimale værktøj til fodervurdering og til en effektiv

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med Foderbudget Dette hæfte er en introduktion til brugen af foderbudget. Foderbudgettet har til formål - med udgangspunkt i køernes og kviernes daglige

Læs mere

Mini guide til at overføre markkort til Mark Online fra Næsgård Markkort eller AgroGIS

Mini guide til at overføre markkort til Mark Online fra Næsgård Markkort eller AgroGIS Mini guide til at overføre markkort til Mark Online fra Næsgård Markkort eller AgroGIS I Mark Online kan man få opdateret markplanarealerne dyrket areal, randzonearel, GLM søer areal og GLM fortidsminde

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.71 Opdateringsbeskrivelse Udgivet Oktober 2007 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Kommunikation Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering

Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering Indhold Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering... 1 Opstart af Foderplan... 2 Opret en Foderplan... 3 Rediger foderplan...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Vejledning til Planteværnsindberetning (SJI 2012)

Vejledning til Planteværnsindberetning (SJI 2012) Vejledning til Planteværnsindberetning (SJI) Generelt Nyt i 2012 Til Konsulenter Denne vejledning beskriver hvordan du anvender faciliteten planteværnsindberetning (SJI), når du skal foretage indberetning

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Bilag 6.4 Tjek-skema til indberetning af interviewdata 28. august 2015

Bilag 6.4 Tjek-skema til indberetning af interviewdata 28. august 2015 Bilag 6.4 Tjek-skema til indberetning af interviewdata 28. august 2015 Dette skema skal gennemgås, udfyldes og sendes til fagdatacentret som dokumentation for at datagennemgang er afsluttet og data kvalitetssikret.

Læs mere

Brug af fælles opsætninger (konsulentopsætninger).

Brug af fælles opsætninger (konsulentopsætninger). (konsulentopsætninger). VIGTIGT. Denne vejledning er aktuel for alle brugere af Markkort ADVICER programmet. Vejledningen viser hvordan man udnytter de fælles opsætninger (konsulent opsætninger), som det

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af planteværnstjekket.

Denne vejledning beskriver brugen af planteværnstjekket. Vejledning til Planteværnstjek vers. 2 Generelt Denne vejledning beskriver brugen af planteværnstjekket. Planteværnstjek hvad tjekkes der på? Programmet tjekker på 6 forhold. Om de anvendte planteværnsmidler

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

KOM GODT I GANG... INDBERETNING AF PESTICIDFORBRUG

KOM GODT I GANG... INDBERETNING AF PESTICIDFORBRUG SEGES Software Mark Online KOM GODT I GANG... INDBERETNING AF PESTICIDFORBRUG MARK ONLINE INDBERETNING AF PESTICIDFORBRUG er udgivet af SEGES Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Support

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder er i to situationer anderledes end sidste år. Det skyldes, at der er ændret på, hvilken planperiode

Læs mere

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument Taster til arbejde med dokumenter : Oprette et nyt dokument Åbne et dokument Lukke et dokument Opdele et dokument Gemme et dokument Afslutte Word Søge efter tekst, formatering og specielle elementer Gentage

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Kom godt i gang med Markkort Online

Kom godt i gang med Markkort Online Kom godt i gang med Markkort Online Udgivet November 2006 Redigeret November 2010 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, Planteavl 8740 5000

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Nyheder i NOVAX maj 2014

Nyheder i NOVAX maj 2014 Nyheder i NOVAX maj 2014 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Patientindgang... 5 Opret aftale... 5 Navngive henvisningsforløb... 8 Rediger statusmarkeringer... 10 Tilpasset visning af tidsbestillingen... 12

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere