Vejledning om ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem"

Transkript

1 VEJ nr af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16382 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem Indhold 1. Indledning 2. Henvisning til arbejde 2.1. Henvisning skal ske med en dags varsel 2.2. Henvisning skal ske i overensstemmelse med rådighedsreglerne om arbejde, som dagpengemodtagere har pligt til at overtage og om transporttid 2.3. Henvisning skal ske i overensstemmelse med oplysning om manglende pasningsmulighed af børn og familie, som dagpengemodtageren har oplyst om til jobcenteret på forhånd 3. Afgivelse af tilbud 3.1. Tilbud skal gives i overensstemmelse med rådighedsreglerne om arbejdstiden for deltidsforsikrede og om transporttid 3.2. Tilbud skal gives i overensstemmelse med oplysning om manglende pasningsmulighed af børn og familie, som dagpengemodtageren har oplyst om til jobcenteret på forhånd 4. Bortfald af pligt til at fortsætte i et tilbud 4.1. Bortfald af pligt til at fortsætte i tilbud ved overtagelse af henvist arbejde 4.2. Bortfald af pligt til at fortsætte i et tilbud på baggrund af en afgørelse fra Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg 4.3. Bortfald af pligt til at fortsætte i tilbud, hvis dagpengemodtageren er omfattet af mindre intensiv indsats 5. Udarbejdelse og revidering af»min Plan«6. Sagsbehandlingen og underretning af a-kassen i klagersager 6.1. Jobcentrenes henvisninger m.v A-kassernes henvisning til arbejde 7. Ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver 8. Opgørelse af sammenlagt ledighed for dagpengemodtagere 9. Vejledningspligt om de nye regler 10. Frikommuner 1. Indledning Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti indgik den 22. oktober 2015 en aftale om et tryggere dagpengesystem med efterfølgende aftale om supplerende dagpenge. 1

2 Aftalen blev udmøntet i lov nr. 624 af 8. juni om et fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v. Denne vejledning omhandler de ændringer, der sker i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, som følge af aftalen og denne lov. Der er tale om følgende ændringer: Regulering af en række forhold, som afskaffes som gyldige grunde for dagpengemodtagere i forbindelse med afslag på henvist arbejde/tilbud eller ophør med tilbud. Disse forhold skal fremover reguleres i forbindelse med henvisning til arbejde og tilbud, udarbejdelse/revision af»min Plan«og ophør med tilbud for dagpengemodtagere. Det drejer sig om følgende forhold, som hidtil har været gyldige grunde: Transporttid til henvist arbejde eller tilbud Manglende pasningsmuligheder af børn eller andre familiemedlemmer (ved henvisning af arbejde og tilbud, hvis forholdet er oplyst på forhånd til jobcenteret) Afslag på henvist arbejde, som man ikke har pligt til at overtage efter rådighedsreglerne (dags varsel, transporttid, rimeligt arbejde på almindelige løn- og arbejdsvilkår i Danmark, arbejde på fuldtid for fuldtids- respektive deltidsforsikrede) Ophør i tilbud, fordi man skal overtage henvist arbejde Mindre intensiv indsats Ankestyrelsen har truffet afgørelse om, at tilbuddet ikke er rimeligt. Formålet er, at jobcentrene/anden aktør og a-kasserne ved henvisning af arbejde til egne medlemmer - allerede ved tilrettelæggelsen af indsatsen sørger for, at henvisning til arbejde/tilbud mv. sker, samt at et tilbud ophører, i overensstemmelse med de hensyn/regler, som hidtil har været baggrunden for de gyldige grunde. Dermed vil dagpengemodtageren få en indsats, som personen har pligt til at deltage i. Fremover vil jobcentrene/anden aktør/a-kasserne således allerede ved tilrettelæggelsen af indsatsen skulle tage højde for disse forhold og sørge for, at reglerne herom overholdes. Reglerne vil gælde tilsvarende for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Der er endvidere tale om følgende ændringer: Ophævelse af minimumslønnen på 82 pct. af højeste dagpenge for dagpengemodtagere i offentligt løntilskud. For modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse gælder det allerede efter 75 n, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag skal ligge på niveau med personens midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Opgørelse af forudgående sammenlagt ledighed i timer for dagpengemodtagere. Reglerne vil ikke gælde for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Derudover beskrives en konsekvensrettelse af klagereglerne i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvorefter dagpengemodtageres klager over henvist arbejde fra jobcenteret fremover skal følge den klageadgang, der gælder for klager over tilbud. Dette vil gælde tilsvarende for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelses klager. Endelig er kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet fjernet fra bekendtgørelsen som konsekvens af ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved lov nr. 300 af 22. marts 2016 (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.). 2

3 Ændringerne som følger af dagpengeaftalen og den efterfølgende lovgivning træder i kraft 2. januar 2017, dog træder reglerne om opgørelse af sammenlagt ledighed først i kraft 1. juli I denne vejledning beskrives de ændrede regler nærmere. Når der fremover i denne vejledning henvises til loven og bekendtgørelsen, menes der lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Når der i vejledningen skrives om regler for jobcentrene, gælder disse tilsvarende for anden aktør, jf. lovens 4 c, stk Henvisning til arbejde Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 29. Henvisning skal ske med mindst en dags varsel, så den arbejdssøgende tidligst skal overtage arbejdet ved arbejdstids begyndelse dagen efter henvisningen. Der kan dog ske henvisning til et arbejde, der skal påbegyndes tidligere, hvis den arbejdssøgende på forhånd er orienteret herom. 30. For en person, der er omfattet af 1, nr. 1, skal henvisning til arbejde være i overensstemmelse med 1) 8 om rimeligt arbejde og arbejdstid m.v. i bekendtgørelse om rådighed, 2) 9 om transporttid i bekendtgørelse om rådighed, og 3) oplysninger om manglende pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje, uden for institutionens åbningstid, som personen har oplyst om forud for henvisningen, jf. 45, stk Stk. 1. Personer, der er omfattet af 1, nr. 1-3, samt personer, der er omfattet af 1, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, har pligt til straks at give jobcenteret besked, hvis de ikke står til rådighed for henvist arbejde på grund af arbejde, sygdom, deltagelse i kurser eller af anden grund. Stk. 2. Personer, der omfattet af 1, nr. 1, har pligt til straks at give jobcenteret besked, hvis de ikke har pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje, uden for institutionens åbningstid. Bekendtgørelse om rådighed 3

4 7. Et medlem skal kunne overtage arbejde ved arbejdstids begyndelse dagen efter, at medlemmet er henvist til arbejde af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør. Stk. 2. Kravet om varslet kan fraviges for et medlem, hvis jobcenteret eller a- kassen på forhånd har orienteret medlemmet herom. 8. Et medlem skal kunne overtage rimeligt arbejde med fuld sædvanlig arbejdstid på de vilkår, som er almindelige inden for det pågældende faglige område. For deltidsforsikrede er fuld sædvanlig arbejdstid 30 timer om ugen. Stk. 2. Rimeligt arbejde omfatter alt arbejde, som medlemmet kan varetage. Arbejdet er også rimeligt, hvis medlemmet kan varetage det efter et kortere uddannelsesforløb, og medlemmet får tilbudt den fornødne oplæring i forbindelse med henvisningen. 9. Et medlem skal som udgangspunkt kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 3 timer med offentlige transportmidler. Efter 3 måneders sammenlagt ledighed skal medlemmet kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på mere end 3 timer med offentlige transportmidler. Stk. 2. Et medlem skal i særlige situationer kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 4 timer med offentlige transportmidler. Stk. 3. Et medlem, der er mellem- eller højtuddannet, skal uanset daglig transporttid kunne overtage arbejde, hvis det er nødvendigt for at få ledige stillinger besat med kvalificeret arbejdskraft. Stk. 4. Hvis et medlem bor i et område, hvor det er nødvendigt med længere transporttid end sædvanligt, må medlemmet acceptere denne transporttid Henvisning skal ske med en dags varsel Hidtil har der ikke været krav i loven eller bekendtgørelsen om, at jobcentrenes og a-kassernes henvisninger til arbejde skal ske med et bestemt varsel. Efter 7 i rådighedsbekendtgørelsen skal en dagpengemodtager dog som udgangspunkt have et varsel på en dag, når vedkommende henvises til arbejde. Fra 2. januar 2017 skal henvisning til arbejde som udgangspunkt ske med mindst en dags varsel, så den arbejdssøgende tidligst skal overtage arbejdet ved arbejdstids begyndelse dagen efter, at vedkommende er henvist til arbejde af jobcenteret eller a-kassen (henvisning af egne medlemmer). Reglen gælder i forhold til alle arbejdssøgende. Formået med 1-dags-fristen er, at give den arbejdssøgende tid til at indrette sig på at skulle i arbejde. 4

5 Der kan dog ske henvisning til et arbejde, der skal påbegyndes tidligere, hvis den arbejdssøgende på forhånd er orienteret herom. Reglerne om henvisning til arbejde omfatter også henvisning til arbejde som vikar i forbindelse med jobrotation Henvisning skal ske i overensstemmelse med rådighedsreglerne om arbejde, som dagpengemodtagere har pligt til at overtage og om transporttid Hidtil har der ikke været krav i loven eller bekendtgørelsen om, at henvisning af dagpengemodtagere til arbejde skal ske i overensstemmelse med rådighedsreglerne i bekendtgørelse om rådighed. Fra 2. januar 2017 skal henvisning af dagpengemodtagere til arbejde ske i overensstemmelse med 8 og 9 i rådighedsbekendtgørelsen om, hvilket arbejde dagpengemodtagere har pligt til at overtage og om hvilken transporttid, de skal acceptere. Ved henvisningen skal jobcenteret og a-kassen ved henvisning af egne medlemmer - således sørge for, at der alene henvises til et arbejde, som dagpengemodtageren efter rådighedsreglerne har pligt til at overtage. Reglerne om henvisning til arbejde omfatter også henvisning til arbejde som vikar i forbindelse med jobrotation. Det henviste arbejde Efter 8 i bekendtgørelse om rådighed, skal en dagpengemodtager kunne overtage rimeligt arbejde med fuld sædvanlig arbejdstid på de vilkår, som er almindelige inden for det pågældende faglige område. Der skal være tale om arbejde i Danmark. En dagpengemodtager har således ikke pligt til at overtage et arbejde i udlandet, på Færøerne eller i Grønland. For fuldtidsforsikrede er fuld sædvanlig arbejdstid 37 timer om ugen, og for deltidsforsikrede er fuld sædvanlig arbejdstid 30 timer om ugen. Rimeligt arbejde omfatter alt arbejde, som dagpengemodtageren kan varetage. Arbejdet er også rimeligt, hvis dagpengemodtageren kan varetage det efter et kortere uddannelsesforløb og får tilbudt den fornødne oplæring i forbindelse med henvisningen. Der skal være tale om arbejde på vilkår, som er almindelige inden for det pågældende faglige område. Det betyder bl.a., at løn- og arbejdsvilkår skal svare til, hvad der gælder efter overenskomsten mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, eller hvad der gælder for samme slags arbejde på ikke overenskomstdækkede områder. Ligesom hidtil kan der konkret henvises til et arbejde med en længere arbejdstid, hvis det er aftalt med dagpengemodtageren. Det kan fx være tilfældet, hvis en deltidsforsikret dagpengemodtager ønsker arbejde på fuld tid. 5

6 Transporttid Efter 9 i bekendtgørelsen om rådighed skal en dagpengemodtager som udgangspunkt kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 3 timer med offentlige transportmidler. Efter 3 måneders sammenlagt ledighed skal dagpengemodtageren kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på mere end 3 timer med offentlige transportmidler. Der må kun være tale om en mindre overskridelse af de 3 timer. Arbejdsmarkedets Ankenævn (nu Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg) har i en afgørelse fra 2005 truffet afgørelse om, at en dagpengemodtager måtte acceptere en daglig transporttid, der i hver anden uge var på 3 timer og 45 minutter og de øvrige uger på 2 timer og 45 minutter (dvs. i gennemsnit 3 timer og 15 minutter). I opgørelsen af den daglige transporttid indgår al den transporttid, som dagpengemodtageren sammenlagt bruger fra hjemmet forlades, til dagpengemodtageren igen er hjemme, herunder også ventetid ved fx togskifte. I særlige situationer skal en dagpengemodtager kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 4 timer med offentlige transportmidler. Og en dagpengemodtager, der er mellem- eller højtuddannet (MVU/LVU), skal uanset daglig transporttid kunne overtage arbejde, hvis det er nødvendigt for at få ledige stillinger besat med kvalificeret arbejdskraft. Der skal være tale om situationer, hvor der i en region opstår mangel på arbejdskraft med bestemte kvalifikationer, og arbejdet ikke i nær fremtid vil kunne dækkes af lokal arbejdskraft, dvs. hvor jobcenteret har vurderet, at ledige, der bor tættere på arbejdspladsen, ikke i nær fremtid kan henvises til at tage arbejde på arbejdspladsen. For mellem- og højtuddannede, som i disse tilfælde skal acceptere en længere daglig transporttid end 4 timer, skal der tages særligt hensyn til familiemæssige forhold, herunder til børnefamilier, enlige forældre og familier med syge eller handicappede familiemedlemmer mv. Endelig følger det af rådighedsbekendtgørelsens 9, stk. 4, at hvis en dagpengemodtager bor i et område, hvor det er nødvendigt med længere transporttid end sædvanligt, må dagpengemodtageren acceptere denne transporttid. Overskridelsens længde afhænger konkret af, hvor vedkommende har bosat sig. Der kan fx være tale om dagpengemodtagere, som har bosat sig i et område, hvor transportmulighederne er begrænsede, og hvor transporttiden derfor bliver længere end sædvanligt. Ligesom hidtil kan der konkret henvises til et arbejde med en længere transporttid, end hvad vedkommende skal acceptere efter rådighedsreglerne, hvis det er aftalt med dagpengemodtageren. Det kan fx være, hvis dagpengemodtageren ønsker arbejdet uanset den længere transporttid Henvisning skal ske i overensstemmelse med oplysning om manglende pasningsmulighed af børn og familie, som dagpengemodtageren har oplyst om til jobcenteret på forhånd 6

7 Efter rådighedsreglerne er udgangspunktet, at en dagpengemodtager skal stå til rådighed på fuld tid og ikke må begrænse sin rådighed til visse tider på døgnet. En dagpengemodtager vil dog kunne stå til rådighed, selvom dagpengemodtageren ikke kan arbejde på visse tider i døgnet, hvis dette skyldes, at dagpengemodtageren ikke kan få passet sine børn/familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje uden for institutionens åbningstid. Der skal dermed være tale om, at der er institutionsplads og dermed pasningsmulighed i dagtimerne. Det er en betingelse, at der i øvrigt er stillinger nok, som dagpengemodtageren kan overtage. Derimod kan en dagpengemodtager, som ikke kan stå til rådighed på grund af manglende pasningsmulighed inden for institutionens åbningstid, ikke modtage dagpenge i perioden med manglende pasningsmulighed. Hidtil har der ikke været krav i loven eller bekendtgørelsen om, at der ved henvisning af dagpengemodtagere til arbejde skal tages hensyn til pasningsproblemer af børn/familie. I stedet har dette være en såkaldt gyldig grund, som betød, at en dagpengemodtageren i sådanne situationer ikke blev anset for selvforskyldt ledighed i dagpengesystemet og derfor ikke fik en sanktion. Oplysning om manglende pasningsmulighed inden for institutionens åbningstid Dagpengemodtagere har efter gældende regler pligt til straks at give jobcenteret besked, hvis de ikke står til rådighed for henvist arbejde på grund af arbejde, sygdom, deltagelse i kurser eller af anden grund, jf. bekendtgørelsens 45, stk. 1. Dette vil fx være tilfældet, hvis en dagpengemodtager ikke står til rådighed på grund af manglende pasningsmulighed inden for institutionens åbningstid, dvs. i dagtimerne. Fra 2. januar 2017 er det et krav, at en dagpengemodtager har oplyst om manglende pasningsmulighed forud for en henvisning til arbejde. Pligten til straks at give jobcentret besked gælder både i tilfælde, hvor dagpengemodtageren kender perioden med manglende pasningsmulighed på forhånd, og i tilfælde, hvor dagpengemodtagerens børn er blevet syge og derfor ikke kan komme i institution en eller flere dage, og hvor der ikke er anden pasningsmulighed fx pasning hos familie. Jobcenteret skal registrere dagpengemodtagerens oplysning om manglende pasningsmulighed. I perioden, hvor dagpengemodtageren på grund af den manglende pasningsmulighed ikke kan stå til rådighed, har pågældende ikke ret eller pligt til indsats som dagpengemodtager, herunder ikke pligt til at tage/påbegynde et henvist arbejde/tilbud. Fra juli 2017 vil der blive etableret en it-løsning, hvor både jobcenteret og a-kassen kan registrere og indberette medlemmets oplysning om manglende pasningsmulighed inden for institutionens åbningstid til DFDG. Oplysningen vil være tilgængelig for såvel jobcenteret og a-kassen, og dagpengemodtageren vil kunne se registreringen på Jobnet.dk. I perioden fra 2. januar til juli 2017, skal jobcenteret også notere en sådan oplysning, jf. den almindelige notatpligt for offentlige myndigheder, men der stilles ikke formkrav til, hvordan jobcenteret notere oplysningen. Jobcenteret kan fx notere oplysningen i sit sagsbehandlingssystem eller i forbindelse med regi- 7

8 streringen af en samtale i en aftale, der indberettes til DFDG. A-kassen vil ikke kunne notere oplysningen og vil derfor skulle henvise den ledige til også at oplyse om forholdet til jobcenteret. Jobcenteret skal fortsat sende en underretning til dagpengemodtagerens a-kasse, hvis dagpengemodtageres oplysninger mv. giver anledning til tvivl om pågældendes gennerelle rådighed for arbejdsmarkedet, jf. bekendtgørelsens 143. Dette kan fx være i tilfælde, hvor dagpengemodtagere oplyser om en længere periode med manglende pasningsmulighed eller flere gange inden for en kortere periode har oplyst om dage/perioder med manglende pasningsmulighed i forbindelse med afholdelse af samtaler og start på tilbud. Hvis a-kassen træffer afgørelse om, at dagpengemodtageren ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet og derfor ikke har ret til dagpenge, får jobcenteret besked herom. Oplysning om manglende pasningsmulighed uden for institutionens åbningstid Fra 2. januar 2017 skal en dagpengemodtager også oplyse om manglende pasningsmulighed af børn/familiemedlemmer uden for institutionens åbningstid forud for en henvisning til arbejde, så der ved henvisningen kan tages hensyn hertil. Det er således en betingelse, at dagpengemodtageren har oplyst om forholdet forud for henvisningen. Og hvis dagpengemodtageren har oplyst herom, skal henvisning ske i overensstemmelse med oplysningen. I sådanne tilfælde skal jobcenteret som udgangspunkt ikke sende en underretning til a-kassen, medmindre jobcenteret på grund af dagpengemodtagerens samlede oplysninger mener, at der i øvrigt er tvivl om personens rådighed, jf. 143 i bekendtgørelsen. Derimod skal der ske en registrering af forholdet, så der ved henvisning til arbejde kan tages hensyn til oplysningen. Fra marts 2017 vil der blive etableret en it-løsning, hvor både jobcenteret og a-kassen kan registrere og indberette medlemmets oplysning om manglende pasningsmulighed uden for institutionens åbningstid til DFDG. Oplysningen vil være tilgængelig for såvel jobcenteret og a-kassen. Dagpengemodtageren vil fra juli 2017 kunne se registreringen på Jobnet.dk. I perioden fra 2. januar til marts 2017 vil der blive etableret en midlertidig løsning for registrering af oplysningen ved, at jobcenteret registrerer og indberetter en persongruppemarkering for dagpengemodtageren. Denne registrering vil være synlig for sagsbehandleren i jobcenteret, således at sagsbehandleren i jobcentret er opmærksom på, at der ikke kan ske henvisning til arbejde/tilbud uden for institutionens åbningstid, idet dagpengemodtageren har oplyst om manglende pasningsmulighed. Persongruppemarkeringen vil også være synligt for a-kassen ved opslag i DFDG (opslag via PersonStatusService), men det er ikke muligt for a-kassen at registrere persongruppemarkeringen. A-kassen vil derfor skulle henvise den ledige til også at oplyse om forholdet til jobcenteret. 3. Afgivelse af tilbud 8

9 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 48. Tilbud til personer, der er omfattet af 1, nr. 1, skal være i overensstemmelse med 1) 8, stk. 1, 2. pkt., om deltidsforsikredes arbejdstid i bekendtgørelse om rådighed, 2) 9 om transporttid i bekendtgørelse om rådighed, og 3) oplysninger om manglende pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje, uden for institutionens åbningstid, som personen har oplyst om forud for afgivelsen af tilbud, jf. 45, stk Stk. 2. Personer, der omfattet af 1, nr. 1, har pligt til straks at give jobcenteret besked, hvis de ikke har pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje, uden for institutionens åbningstid. Bekendtgørelse om rådighed 8, stk. 1, 2. pkt. For deltidsforsikrede er fuld sædvanlig arbejdstid 30 timer om ugen. 9. Et medlem skal som udgangspunkt kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 3 timer med offentlige transportmidler. Efter 3 måneders sammenlagt ledighed skal medlemmet kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på mere end 3 timer med offentlige transportmidler. Stk Stk. 4. Hvis et medlem bor i et område, hvor det er nødvendigt med længere transporttid end sædvanligt, må medlemmet acceptere denne transporttid Tilbud skal gives i overensstemmelse med rådighedsreglerne om arbejdstiden for deltidsforsikrede og om transporttid Hidtil har der ikke været et generelt krav i loven eller bekendtgørelsen om, at tilbud til dagpengemodtagere skal gives i overensstemmelse med rådighedsreglerne. Der er dog regler i bekendtgørelsen om, at deltagelse i virksomhedspraktik ikke må have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. uge for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede, og at offentligt løntilskudsjob for en deltidsforsikret dagpengemodtager ikke kan have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid for deltidsforsikrede, jf. bekendtgørelsens 69, stk. 2 og 82, stk. 1. 9

10 Fra 2. januar 2017 skal alle tilbud til dagpengemodtagere gives i overensstemmelse med rådighedsreglerne om arbejdstiden for deltidsforsikrede, og om hvilken transporttid, dagpengemodtagere skal acceptere. Når jobcenteret giver et tilbud, skal jobcenteret således sørge for, at der alene gives tilbud, som dagpengemodtageren efter rådighedsreglerne har pligt til at deltage i. Deltidsforsikredes arbejdstid Efter 8, stk. 1, 2. pkt., i bekendtgørelse om rådighed, skal en deltidsforsikret dagpengemodtager alene stå til rådighed for arbejdsmarkedet i op til 30 timer om ugen. Ligesom hidtil kan der konkret gives et tilbud på flere timer om ugen, hvis det er aftalt med dagpengemodtageren. Det kan fx være fordi en deltidsforsikret dagpengemodtager ønsker et tilbud om uddannelse eller om ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgiver på fuld tid. Der kan dog fortsat ikke gives tilbud om virksomhedspraktik ud over normal fuld arbejdstid eller tilbud om offentligt løntilskudsjob, der for en deltidsforsikret overstiger 30 timer pr. uge. Transporttid Efter 9 i bekendtgørelsen om rådighed, skal en dagpengemodtager som udgangspunkt stå til rådighed for arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 3 timer med offentlige transportmidler, dog mere end 3 timer efter 3 måneders sammenlagt ledighed. Hvis en dagpengemodtager bor i et område, hvor det er nødvendigt med længere transporttid end sædvanligt, må dagpengemodtageren acceptere denne transporttid. Ligesom hidtil kan der konkret gives et tilbud med længere transporttid, end hvad dagpengemodtageren skal acceptere efter rådighedsreglerne, hvis det er aftalt med dagpengemodtageren. For en nærmere beskrivelse af rådighedsreglerne om transporttid henvises til afsnit 2.2. ovenfor. Reglerne om, at transporttiden i særlige tilfælde udvides til 4 timer eller mere, finder dog ikke anvendelse i forbindelse med henvisning til tilbud, da reglerne om udvidet transporttid omhandler situationer, hvor der i en region opstår mangel på ordinær arbejdskraft med bestemte kvalifikationer, hvor arbejdet ikke i nær fremtid vil kunne dækkes af lokal arbejdskraft Tilbud skal gives i overensstemmelse med oplysning om manglende pasningsmulighed af børn og familie, som dagpengemodtageren har oplyst om til jobcenteret på forhånd Hidtil har der ikke været krav i loven eller bekendtgørelsen om, at der ved afgivelse af tilbud skal tages hensyn til pasningsproblemer af børn/familie. Dagpengemodtagere har efter gældende regler pligt til straks at give jobcenteret besked, hvis de ikke står til rådighed for henvist arbejde på grund af arbejde, sygdom, deltagelse i kurser eller af anden grund, jf. bekendtgørelsens 45, stk. 1. Fra 2. januar 2017 skal jobcenteret, når der gives tilbud på samme måde som beskrevet i afsnit 2.3. ovenfor om henvisning til arbejde tage hensyn til dagpengemodtagerens oplysninger om pasningspro- 10

11 blemer af børn/familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje, såvel inden for som uden for institutionens åbningstid. Ligesom ved henvisning til arbejde er det også i forhold til tilbud en betingelse, at dagpengemodtageren har oplyst jobcenteret om pasningsproblemerne forud for tilbuddets afgivelse. Og jobcenteret skal sende en underretning til a-kassen om tvivl om rådighed i de tilfælde, som beskrevet ovenfor i afsnit 2.3. For en nærmere beskrivelse henvises i det hele til afsnit 2.3. ovenfor. 4. Bortfald af pligt til at fortsætte i et tilbud Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 51. For en person, der er omfattet af 1, nr. 1, bortfalder pligten til at fortsætte i et tilbud, hvis personen skal overtage et arbejde, som jobcenteret eller a-kassen har henvist til. Efter gældende regler i loven er dagpengemodtagere ikke omfattet af pligten til tilbud, hvis de er omfattet af mindre intensiv indsats, jf. lovens 21 f, medmindre jobcenteret vurderer, at de fortsat skal deltage i tilbud. Der er derimod ikke regler om bortfald af pligten til at fortsætte med et tilbud, hvis fx dagpengemodtagere skal overtage henvist arbejde. Fra 2. januar 2017 skal jobcenteret sørge for, at et tilbud ophører i tilfælde, hvor en dagpengemodtagers pligt til at fortsætte med at deltage i et tilbud bortfalder, og dagpengemodtageren ikke ønsker at fortsætte i tilbuddet. Det gælder fx tilfælde, hvor en dagpengemodtager skal overtage henvist arbejde, når visse betingelser er opfyldt, jf. nedenfor Bortfald af pligt til at fortsætte i tilbud ved overtagelse af henvist arbejde Hvis en dagpengemodtager skal overtage et arbejde, som jobcenteret eller a-kassen har henvist til, bortfalder pligten til at fortsætte i et tilbud fra det tidspunkt, hvor det henviste arbejde skal påbegyndes. Der skal være årsagssammenhæng mellem ophør med tilbuddet og påbegyndelsen af det arbejde, som dagpengemodtageren er henvist til. Dagpengemodtageren skal derfor ved henvendelse til jobcenteret om ophør med tilbuddet, kunne dokumentere, at pågældende har indgået en aftale om ansættelse på baggrund af henvisningen. Det er jobcenteret, der afgør, om dagpengemodtageren skal deltage i tilbuddet, indtil dagpengemodtageren skal begynde på det henviste arbejde Bortfald af pligt til at fortsætte i et tilbud på baggrund af en afgørelse fra Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg 11

12 Jobcenteret skal give tilbud, der opfylder de krav, der er i lov og bekendtgørelse, herunder kravene i bekendtgørelsens 48 og kravet om, at tilbuddet er givet ud fra personens forudsætninger og ønsker samt arbejdsmarkedets behov, jf. lovens 22. Hvis en dagpengemodtager klager over et tilbud, og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg træffer afgørelse om, at dagpengemodtageren ikke havde pligt til at påbegynde/deltage i tilbuddet, bortfalder pligten til at påbegynde eller fortsætte i tilbuddet. Ud over at sørge for, at tilbuddet ophører, skal jobcenteret sende en underretning om afgørelsen til dagpengemodtagerens a-kasse. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i afsnit 6 nedenfor om klagesagsbehandling mv Bortfald af pligt til at fortsætte i tilbud, hvis dagpengemodtageren er omfattet af mindre intensiv indsats Efter 21 f i loven, er en dagpengemodtager ikke omfattet af bl.a. pligten til tilbud, hvis personen kan dokumentere, at personen er omfattet af en mindre intensiv indsats, fx fordi personen inden for de næste 6 uger skal påbegynde ordinær beskæftigelse på fuld tid. Jobcenteret kan dog konkret beslutte, at personen fortsat skal være omfattet af pligten til bl.a. tilbud, fx fordi der er gode muligheder for beskæftigelse inden for personens fagområde. Hvis en dagpengemodtager er omfattet af mindre intensiv indsats, og jobcenteret ikke har besluttet, at personen fortsat skal deltage i tilbud, bortfalder personens pligt til at fortsætte i et tilbud. 5. Udarbejdelse og revidering af»min Plan«Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Stk. 4. For personer, der er omfattet af 1, nr. 1, skal udarbejdelsen af»min Plan«ske i overensstemmelse med 48. Stk Stk. 6. Stk. 1, 3, 4 og 5 finder også anvendelse ved revision af»min Plan«, jf. dog stk. 9. Stk Hidtil har der ikke været krav i loven eller bekendtgørelsen om, at udarbejdelse/revision af»min Plan«skal ske i overensstemmelse med reglerne om deltidsforsikredes arbejdstid, om hvilken transporttid dagpengemodtagere skal acceptere og forudgående oplysninger om manglende pasningsmulighed for børn/ familiemedlemmer. 12

13 Fra 2. januar 2017 skal jobcenteret udarbejde og revidere»min Plan«i overensstemmelse med reglerne om deltidsforsikredes arbejdstid, om hvilken transporttid, dagpengemodtagere skal acceptere og forudgående oplysninger om manglende pasningsmulighed for børn/familiemedlemmer. Det er de samme hensyn og regler, som fremover gælder for de tilbud, som jobcenteret giver dagpengemodtagere. Der henvises derfor i det hele til beskrivelsen i afsnit 2.3 og 3 ovenfor. 6. Sagsbehandlingen og underretning af a-kassen i klagersager Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 128. Jobcenterets afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk Stk. 3. Ved klage over jobcenterets afgørelser efter kapitel 9-12 vedrørende personer omfattet af 2, nr. 1, hvor afgørelsen er begrundet i personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov, og ved klage over jobcenterets afgørelser om rådighedsafprøvende tilbud efter 23 og om henvisninger til arbejde efter 5 for personer omfattet af 2, nr. 1, samt om, at beskæftigelsesindsatsen for personer omfattet af 2, nr. 1, skal varetages af en anden aktør, træffer Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg afgørelse i sagen, inden 4 uger efter at klagen er modtaget i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Stk Arbejdsløshedskassens afgørelser om henvisning af egne ledige medlemmer til et konkret job, jf. 5, om jobrettet uddannelse efter reglerne i kapitel 8 a og om befordringsgodtgørelse efter kapitel 15 kan, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, indbringes for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af den, som afgørelsen vedrører. 98 og 99 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. finder tilsvarende anvendelse. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 144. Jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse, når jobcenteret eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg i en klagesag har truffet afgørelse om, at en person, der er omfattet af 1, nr. 1, ikke havde pligt til at overtage et henvist arbejde eller til at påbegynde et tilbud fra jobcenteret. Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område 13

14 16, stk. 1 1)... 2) Klager over jobcenterets afgørelse om henvist arbejde efter 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af lovens 2, nr Jobcentrenes henvisninger m.v. Efter gældende regler kan en dagpengemodtager klage over jobcenterets afgørelser til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. I klagesager vedrørende tilbud skal Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg træffer afgørelse i sagen, inden 4 uger efter at klagen er modtaget i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, og jobcenteret skal videresende klagen og ankeskemaet, så Ankestyrelsen har modtaget dette fra jobcenteret senest 5 arbejdsdage efter, at klagen er modtaget i jobcenteret, medmindre jobcenteret ved genvurderingen fuldt ud har givet klageren medhold. Fra 2. januar 2017 vil dagpengemodtagere kunne klage over henvist arbejde efter de samme regler, som der gælder i forhold til klager over tilbud. Det indebærer, at Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg skal træffe afgørelse i sagen inden 4 uger efter at klagen er modtaget i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, og at jobcenteret skal videresende klagen og ankeskemaet, så Ankestyrelsen har modtaget dette fra jobcenteret senest 5 arbejdsdage efter, at klagen er modtaget i jobcenteret, medmindre jobcenteret ved genvurderingen fuldt ud har givet klageren medhold. Hvis en dagpengemodtager mener, at vedkommende ikke har pligt til at overtage et henvist arbejde/tilbud, eller mener at udarbejdelsen/revision af»min Plan«ikke er sket i overensstemmelse med reglerne, skal dagpengemodtageren henvende sig til jobcenteret herom. Det kan fx være i tilfælde, hvor dagpengemodtagere mener, at et henvist arbejde eller tilbud ikke er i overensstemmelse med 8 og 9 i rådighedsbekendtgørelsen. Hvis jobcenteret er enig med dagpengemodtageren, skal jobcenteret trække henvisningen til et arbejde/ tilbud tilbage eller lade et tilbud ophøre og revidere Min Plan i overensstemmelse hermed. I disse tilfælde sendes der ikke underretning til a-kassen om afvisning af arbejde, afslag på at medvirke til at udarbejde/revidere»min Plan«eller afslag på eller ophør i tilbud. Hvis jobcenteret derimod fastholder henvisningen til et arbejde eller et tilbud, må dagpengemodtagerens henvendelse betragtes som en klage over jobcenterets afgørelse, som herefter videresendes til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis en dagpengemodtager afslår arbejdet/tilbuddet eller ophører i tilbuddet, skal jobcenteret på sædvanlig vis sende en underretning om afslag/ophør efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 19, hvorefter a-kassen skal træffe afgørelse om retten til dagpenge. 14

15 Hvis jobcenteret eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg i klagesagen efterfølgende træffer afgørelse om, at dagpengemodtageren ikke havde pligt til at overtage det henviste arbejde, skal jobcenteret underrette dagpengemodtagerens a-kasse. A-kassen vil på baggrund af underretningen skulle ændre en tidligere afgørelse om sanktion for selvforskyldt ledighed A-kassernes henvisning til arbejde Hidtil har der ikke været regler om, at en dagpengemodtager kan klage over sin a-kasses henvisning til et arbejde. Fra 2. januar 2017 vil en dagpengemodtager kunne klage over a-kassens henvisning af arbejde. Klagereglerne følger reglerne i 98 og 99 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvorefter klage sker til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med videre klageadgang til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. En dagpengemodtager, der mener, at a-kassen ikke har henvist til arbejde efter reglerne i bekendtgørelsen, må således henvende sig til a-kassen herom og henvendelsen anses som en klage over afgørelsen, hvis a- kassen fastholder henvisningen. Også i disse situationer skal a-kassen træffe afgørelse om retten til dagpenge, hvis dagpengemodtageren afslår/ophører med det henviste arbejde. Hvis dagpengemodtageren efterfølgende får medhold i klagesagen, skal a-kassen på baggrund af afgørelsen ændre en tidligere afgørelse om sanktion for selvforskyldt ledighed. 7. Ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I 81, stk. 4, udgår:», dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede« , stk. 2, affattes således:»stk. 2. Arbejdsgivere anmoder om udbetaling af løntilskud via NemRefusion.«2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017, jf. dog stk Stk. 2. 1, nr. 1, træder i kraft den 2. januar

16 Stk Fra 2. januar 2017 afskaffes minimumslønnen på 82 pct. af højeste dagpenge, når dagpengemodtagere skal ansættes i offentlige løntilskud. En dagpengemodtagers løn under ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver vil dermed fremover skulle ligge på niveau med personens individuelle dagpenge. Arbejdstiden fastsættes i overensstemmelse hermed. Vejledningen om løntilskud vil blive opdateret snarest muligt inden 2. januar De nye regler har virkning for tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere, der påbegyndes fra og med den 2. januar Tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere, der er påbegyndt før den 2. januar 2017, følger de hidtidige regler. Virkningsregelen står i lovens 15, stk. 9. Som følge af, at der udstedes en ny bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats per 1. oktober 2016, bortfalder den hidtidige bekendtgørelse og tilhørende ændringsbekendtgørelser. Af regeltekniske årsager er der derfor i ændringsbekendtgørelsen gentaget en allerede tidligere udstedt og offentliggjort regel om, at arbejdsgivere anmoder om udbetaling af løntilskud via NemRefusion. Reglen fremgik af bekendtgørelse nr. 445 af 19. maj Opgørelse af sammenlagt ledighed for dagpengemodtagere Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I 148, stk. 1, ændres»de uger, hvor personen helt eller delvist«til:»de timer, hvor personen«. 4. I 148 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. For fultidsforsikrede omregnes perioder med sammenlagt ledighed, som i kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er angivet i uger og måneder, jf. stk. 1, til timer ved at gange med henholdsvis 37 timer og 160,33 timer. For deltidsforsikrede omregnes uger og måneder til timer ved at gange med henholdsvis 30 timer og 130 timer.«stk. 2 bliver herefter stk

17 5. I 148, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres»perioder«til:»timer«. 6. I 150, stk. 2, 1. pkt., ændres»som hele uger de uger, hvor personen helt eller delvist«til:»timer, hvor personen«og i 2. pkt. ændres»uger«til:»perioder«. 7. I 150 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. For fultidsforsikrede omregnes perioder med sammenlagt ledighed, som i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er angivet i uger og måneder, jf. stk. 1, nr. 1-6, til timer ved at gange med henholdsvis 37 timer og 160,33 timer. For deltidsforsikrede omregnes uger og måneder til timer ved at gange med henholdsvis 30 timer og 130 timer.«2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017, jf. dog stk Stk Stk. 3. 1, nr. 3-7, træder i kraft den 1. juli Stk. 4. For en person, der er omfattet af 1, nr. 1, som er indplaceret i en dagpengeperiode den 1. juli 2017, sker opgørelse af timer med sammenlagt ledighed per 1. juli 2017, jf. 1, nr. 3 og 4, ved at gange antallet af uger i den indeværende dagpengeperiode, hvor personen helt eller delvist har modtaget dagpenge eller har været i tilbud om ansættelse med løntilskud med 37 timer for fuldtidsforsikrede eller 30 timer for deltidsforsikrede. Et medlems forsikringsstatus den 1. juli 2017 er afgørende for, om der skal ganges med 37 timer eller 30 timer. Fra 1. juli 2017 beregnes dagpengemodtageres dagpengeperiode og forbrug af dagpengeperioden i timer - frem for som hidtil i uger. Som følge af denne ændring justeres opgørelsen af sammenlagt ledighed for jobsamtaler og samtaler, jobrettet uddannelse, vejledning og opkvalificering, ansættelse med løntilskud, ret og pligt til tilbud, jobrotation, voksenlærlinge, og opkvalificering ved ansættelse tilsvarende, så opgørelsen af perioder med sammenlagt ledighed også sker i timer fra den 1. juli Fremover vil opgørelsen således ske på baggrund af timer, hvor dagpengemodtagere har modtaget dagpenge eller har været i ansættelse med løntilskud. For fuldtidsforsikrede dagpengemodtagere omregnes uger og måneder til timer ved at gange med henholdsvis 37 timer og 160,33 timer. Et krav om 6 måneders sammenlagt forudgående ledighed vil således betyde, at en fuldtidsforsikret dagpengemodtager skal være ledig i sammenlagt 962 timer. 17

18 For deltidsforsikrede dagpengemodtagere omregnes uger og måneder til timer ved at gange med henholdsvis 30 timer og 130 timer. Et krav om 6 måneders sammenlagt forudgående ledighed vil således betyde, at en deltidsforsikret dagpengemodtager skal være ledig i sammenlagt 780 timer. De nye regler om, at det fremover er timer med dagpenge og med ansættelse i løntilskud som medregnes til opgørelsen af forudgående sammenlagt ledighed finder også anvendelse for personer, der allerede er indplaceret i en dagpengeperiode den 1. juli For disse personer omregnes allerede forbrugte uger til timer per 1. juli 2017 ved at gange antallet af uger i den indeværende dagpengeperiode, hvor personen helt eller delvist har modtaget dagpenge og eller har været i tilbud om ansættelse med løntilskud med 37 timer for fuldtidsforsikrede eller 30 timer for deltidsforsikrede. Det vil være dagpengemodtagerens forsikringsstatus den 1. juli 2017, som er afgørende for om der skal ganges med 37 timer eller 30 timer. 9. Vejledningspligt om de nye regler Forvaltningslov 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. 2. Når et medlem bliver ledigt, skal a-kassen informere medlemmet om rådighedsforpligtelsen. A-kassen skal herunder informere om, at et medlem for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet skal 1-5)... 6) opretholde kontakten med og møde til samtaler i jobcenteret, a-kassen og anden aktør gennem hele ledighedsforløbet, og 7) deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk Stk. 3. A-kassen skal informere medlemmet om 1) 3-måneders-fristen for at indsende ydelseskort, 2) kontakten med jobcenteret, a-kassen og anden aktør, 3) jobhenvisning, 4) arbejdsmarkedsrettede tilbud, og 18

19 5) mulighederne for jobrettet uddannelse. 3. Når et medlem bliver ledigt, skal a-kassen informere om, hvilke konsekvenser det har for retten til dagpenge ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassen skal herudover informere om selvforskyldt ledighed og de sanktioner, der knytter sig hertil. Stk. 2. A-kassen skal informere om, at der gælder de samme regler, hvis et medlem ikke vil medvirke til møder, aktiviteter og tilbud hos en anden aktør, som hos jobcenteret. A-kassernes pligt til at vejlede deres medlemmer fremgår af bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Det fremgår af denne bekendtgørelse, at a-kasserne skal vejlede om medlemmernes ret og pligter i forhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Pligterne omfatter bl.a., at medlemmerne skal opretholde kontakten med og møde til samtaler hos jobcenteret, at de skal deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og at de skal give besked til jobcenteret om forhold, der har betydning for jobcenterets indsats over for medlemmet. A-kasserne skal således fra 2. januar 2017 informere dagpengemodtagere om de nye regler, herunder om at de skal give jobcenteret besked om manglende pasningsmulighed. Jobcentrene har efter forvaltningsloven en generel vejledningspligt, som i forhold til de nye regler i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats bl.a. betyder, at jobcenteret fra 2. januar 2017 skal vejlede dagpengemodtagere om de nye regler, herunder om pligten til at altid at oplyse jobcenteret om manglende pasningsmulighed af børn og familie. Vejledningen kan ske i forbindelse med den første jobsamtale. Forud for reglernes ikrafttræden den 2. januar 2017 har både jobcentre og a-kasser en særlig forpligtelse til at vejlede dagpengemodtagere, som allerede er ledige, om de nye regler. Jobcentrene og a-kasserne kan ud over at vejlede på den førstkommende samtale tillige vejlede herom på deres hjemmesider og via informationsmateriale mv. 10. Frikommuner Frikommunerne har mulighed til at gennemføre forsøg i forhold til tilrettelæggelsen af indsatsen for bl.a. dagpengemodtagere. Fx kan frikommunerne selv tilrettelægge rammerne for kontaktforløbet, og de er ikke omfattet af reglerne om, hvornår der senest skal gives ret- og pligt-tilbud og om varigheden af et tilbud. Derimod stilles der de samme materielle krav til et arbejde eller et tilbud, som en frikommune henviser til/giver, og der gælder de samme klageregler over frikommunerens afgørelser. Reglerne om de materielle krav til henvist arbejde og tilbud, som er beskrevet i denne vejledning, vil dermed også gælde for frikommunerne. 19

20 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 30. november 2016 CHRISTIAN SOLGAARD / Annette Schrum 20

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed A-KASSE Gyldige grunde Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed MARTS 2016 Indhold Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Mette Wiederholt Pedersen og Finn Holst Villadsen,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om seniorjob

Bekendtgørelse af lov om seniorjob LBK nr 1090 af 15/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/11071 Senere

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1294 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed A-KASSE Gyldige grunde Bekendtgørelse nr. 1295 af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed JANUAR 2017 Indhold Gyldige grunde 3 Helbred 5 Transport 6 Pasning af familie 8 Deltidsforsikredes arbejdstid

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Jobsøgning ABC Jobstrategi Forberedelsesskema CV og Jobnet Selvbooking af møder Virksomhedsrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 702 af 27/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 61 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010690 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Version: 3.1 Oprettet den 30. maj 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 VEJLEDENDE SAMTALEDATO... 3 1.2 TRE KATEGORIER AF VEJLEDENDE

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Udkast 1/7-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Udkast 1/7-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed Udkast 1/7-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 701 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 1320 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Udkast (ny bekendtgørelse)

Udkast (ny bekendtgørelse) Udkast (ny bekendtgørelse) Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land I medfør af 10, stk. 7, i lov om kontantydelse

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed. Marts 2012 Arbejdsløshedskassen F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

Jobnet

Jobnet Jobnet www.jobnet.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte? www.arbejdsmarkedsbalancen.dk Jobkompasset

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge.

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1297 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16382

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udkast 2/1-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Udkast 2/1-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed Udkast 2/1-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348 af 7. juli8.

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Jobnet

Jobnet Jobnet www.jobnet.dk Jobkompasset www.arbejdsmarkedsbalancen.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om seniorjob

Vejledning om seniorjob VEJ nr 10586 af 24/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/05799

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere