Nedenstående beskriver den samlede mængde af ændringer mellem Navision Stat og Navision Stat 7.0.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenstående beskriver den samlede mængde af ændringer mellem Navision Stat 5.4.02 og Navision Stat 7.0."

Transkript

1 Side 1 af 45 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/CPS Nyt i Navision Stat Nedenstående beskriver den samlede mængde af ændringer mellem Navision Stat og Navision Stat 7.0. Beskrivelsen omfatter: Ny standardfunktionalitet som et resultat af opgradering til NAV2013R2 Ny statslig funktionalitet tilføjet i Navision Stat 7.0 Elimineret funktionalitet Indholdsfortegnelse Ny NAV2013R2 standardfunktionalitet indlejret i Navision Stat Microsoft... 4 Continia... 6 Ny statslig funktionalitet tilføjet i Navision Stat Generelt... 8 IN nye rollecentre... 8 IN02266 Kildespor mangler i diverse journaler... 9 IN02276 Opsætning af bogføringsbeskrivelsen forenkles IN02303 Ensretning af EAN numre Anlæg IN02059 Afskriv til anlægsdato skal håndteres ved første anskaffelse IN02344 Angivelse af re-investeringsanlæg Betaling PM/NKS IN02142 Nyeste version af Payment Management IN02020 Visning af felt for Bruger-ID ved udligning af kreditorposter IN02021 Visning af kreditornr. i Kreditors betalingsoplysning IN02223 (IN02345) Manglende bogføring af posteringstekst for MT IN02288 Adgang til advisering direkte fra kontoudtog DDI Decentral digital indrapportering IN02114 Ny funktion til afslutning af bestilling i DDI IN02115 Mailoplysninger om regnskab i DDI notifikationer IN02119 Spærring af momsproduktbogf.gruppe ved posteringsbestillinger 13 Elektronisk fakturering IN02292 Nyeste schematron pr IN02316 Oversigter over udgående E-salgsdokumenter udvides IN02458 Håndtering af store E-bilag dokumenter afsendt fra kreditorer Finans... 14

2 IN02259 Kolonneformater på engelsk IN02394 Ændring af indkøbskategorier Generisk integration (GIS) IN02068 Omlægning af GIS for fortsat bagudkompabilitet IN02194 Omdøbning af GIS - funktionaliteten IN02244 Udvidet logning af GIS mapninger IN02249 Eliminering af systemkodefilter på aliaskonteringer IN02335 Konsekvent sletning af en GIS datastrøm IN02463 Markering for håndtering af fejlende batches Køb IN02285 Standardisering af bemærkningshåndtering Opkrævningssystem (BS) IN02140 Nyeste version af Collection Management IN01932 Kørslen Opret aftaler IN01998 Fejlbesked ved udsøgning af poster til opkrævningskladde IN02040 Oversendelse af OCR linje til Nets Personale IN02016 Ændring af SLS-data indlæsning i Personalemodulet IN02037 Unødigt mellemrum i lønnummerets fulde navn IN02048 Kørslen Opdatering af medarbejderoplysninger og dimensioner 18 IN02089 Kørslen Opret medarbj. som Deb/kred IN02090 Kørslen Opdatér medarbejderoplysninger og adressedata Salg & marketing/ordrebehandling/digital Post IN02410 Afsendelse af fjernprint via Digital Post til udlandet IN02409 Visning af CVR nummer på Digital Post salgsbilag IN02243 Udvidelse af Ansvarscentre med betalingsoplysninger IN02308 Håndtering af sprogkode ved Bogfør og løsningen Sager IN01985 Valideringsfejl i sagsbudgetkladden IN02064 Særskilt sagsopgave til debet- og kreditpost. - indtægtsføring IN02099 Valutakursdato opd. ved salg med ref. til sagsplanlægningslinje IN02164 Omdøbning af sagsopgaver SKS integration IN02006 Datostyring IN02227 Opsplitning af det eksisterende eksportjob SLS integration IN02305 Håndtering af 10 cifrede segmentværdier NS WEB REG TOOL IN02270 Løs kobling til NemID klienten Udvidet funktionalitet via fuld NAV2013 licens Navision Stat Økonomisupport Statslig funktionalitet overføres 1:1 ift. de gamle licensmuligheder Reduceret funktionalitet Tekniske forhold Rapportlayout Styklister Side 2 af 45

3 Finanskonto saldo filtrering på global dimension 1 og Dimensionskontoplan Strategiske beslutninger IN02069 Afskaffelse af statslig disponeringsfunktionalitet IN02083 Afskaffelse af Ekstern integration i selvejersektoren IN02183 Standardisering af statslig batchmodul IN02242 Afskaffelse af Eksportdimensionsopsætningen IN02285 Standardisering af bemærkningstabellerne IN02297 Afskaffelse af Kontoplan 2007 konverteringsfunktionalitet IN02391 Afskaffelse af fakturastyringskladden IN02135 Afskaffelse af Opdater accept. E-bilag med forslagsdim Rapportsanering og genopbygning IN02077 Genopbygning af de rene statslige rapporter IN02217 Genopbygning af standardrapporter og kørsler IN02296 Eliminering af udvalgte kontoskemaer Sikkerhed Stempling af BrugerId IN02082 Standardisering af brugeradministrationsfunktionaliteten IN02338 Ændringer til rettighedsfilen IN02403 Skærpet adgang til redigering af num.serier og momsopsætning IN02309 Skærpet overvågning af SUPER - brugere IN02322 Afsendelse af sikker SMTP mail Bilag A Oversigt over rapportsanering af statslige rapporter Bilag B Oversigt over standardrapporter med statslige rettelser Bilag C Slettet data ifm. datakonvertering Side 3 af Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved.

4 Ny NAV2013R2 standardfunktionalitet indlejret i Navision Stat 7.0 Side 4 af 45 Med opgraderingen til Navision Stat 7.0, baseret på NAV2013R2 udvides løsningen med ny standard funktionalitet fra: NAV2009, NAV2013 og NAV2013R2. Afsnittet herunder beskriver de væsentligste ændringer til den underliggende standard klient og databasefunktionalitet, som vurderes at have interesse for eksisterende Navision Stat kunder. Microsoft Opsætning af brugerdefineret grænseflade, således at visninger kan tilpasses den enkelte bruger eller brugergruppes behov, hvilket fx er implementeret via de nye rollecenterstartsider med tilhørende profiler. Bedre søgemuligheder på tværs af systemet, for hurtigere skift til relevant funktionalitet. Mulighed for regnskabsmarkering, der følger alle skærmbilleder, fx for en nem identificering af produktions- og testregnskaber. Mulighed for at kombinere struktureret data med ustruktureret data via notefunktionaliteten, hvor der fx på alle stamdata kan tilføjes noter, som efterfølgende kan vælges delt med en kollega, der ligeledes er bruger på regnskabet. I så fald har kollegaen mulighed for at modtage en notifikation på sin startside. Mulighed for at fokusere på kritiske data, via visning af: Mine debitorer, Mine kreditorer og Mine banker på startsiden. Mulighed for bedre ledelsesinformation via diagramvisninger på startsiden. Bedre overblik over den samlede funktionalitet via Afdelinger. Løbende visning af eksakt placering af vist funktionalitet for muligt hurtigt skift mellem funktionalitetsområder. Introduktion af stakkevisning for godt overblik over udestående opgaver. Introduktion af links, både regnskabs- og brugerspecifikke, direkte fra startsiden, fx for direkte links til INDFAK2 og REJSUD. Alle rapporter kan sendes direkte til Excel, Word, PDF eller udskrift.

5 Større integration til Excel, hvor det er muligt automatisk at opdatere de data i Excel, som man tidligere udlæst fra Navision Stat. Mulighed for at kopiere direkte fra Excel og ind i Navision Stat. Opsætning af brugerdefinerede filtre, således at en bruger kan opsætte permanente filtre, der udelukkende viser brugerrelevante data. Flere grafiske visninger for et bedre overblik af fx likviditetsudsving. Anvendelse af farver som en integreret del af datagrundlaget, for bedre dataoverblik. Mulighed for anvendelse af baggrundssessioner fx. ved massebogføring, hvor bogføringen kan opsættes for schedulleret afvikling i baggrunden (senere) mens brugeren arbejder videre med andre opgaver. Mulighed for optimeret indtastninger via anvendelse af Hurtigpost, hvor den mest optimale indtastningsprocedure kan programmeres af NS udviklingsenheden i Moderniseringsstyrelsen, og derefter, af brugeren, enten kan til- eller fravælges 1. Mulighed for at indtaste alle tegn fra alle alfabeter. Hurtigere afvikling af skrive- og læseprocesserne på tværs af hele applikationen. Webenabling, således at Navision Stat kan tilgås fra fx Internet Explorer for alle lette brugere. Ny funktionalitet til pengestrømsprognoser baseret på en ny pengestrømskontoplan, der sammenstiller indtægter og udgifter. 2 Omkostningsregnskab baseret på en omkostningskontoplan, der tager hensyn til omkostningsfordeling og omkostningsbudgetter. 3 Side 5 af 45 1 Der er IKKE arbejdet med optimeret indtastninger på Navision Stat Forventes primært anvendt i selvejersektoren. 3 Forventes primært anvendt i selvejersektoren.

6 Se også dokumenterne: Side 6 af 45 WhatsNewNAV2013.pdf WhatsNewNAV2013R2.pdf. Begge dokumenter kan hentes på: Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-70 Continia Payment Management (PM) er installeret i en tilpasset PM version til NAV2013R2. Collection Management (CM) er installeret i en tæt-på-standard udgave af CM version 1.18 til NAV2013R2.

7 Ny statslig funktionalitet tilføjet i Navision Stat 7.0 Side 7 af 45 Navision Stat 7.0 er ikke blot en opgradering af den underliggende standard udgave af NAV2013R2 fra Microsoft med tilhørende nye udgaver af Payment Management og Collection Management fra Continia. Navision Stat 7.0 indeholder ligeledes en lang række statslige tilretninger, der både omfatter helt ny funktionalitet og fejlrettelser. Afsnittet herunder beskriver forskellen mellem NS og NS Såfremt man som institution har installeret NS umiddelbart forud for NS 7.0. For en gennemgang af ændringerne imellem NS og NS5.401 henvises til release sitet for NS5.4.02: Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat Der sker ingen dokumentation af udviklingskrav, der i KVV en er markeret med typen: RÅMIGRERING, FLYTNING og ARKITEKTUR, da der for disse udviklingskrav ikke er implementeret ny funktionalitet.

8 Generelt Nedenstående afsnit beskriver generelle funktionalitetsmæssige ændringer, givet ved ændringer der er tilføjet i forlængelse af flytningen af den eksisterende funktionalitet fra NS til NS7.0 Side 8 af 45 IN nye rollecentre På Navision Stat 7.0 introduceres konceptet Rollecentre, som fungerer som en startside i Navision Stat, afhængig af hvilken rollecenterprofil en givet bruger er oprettet med. Fra Rollecentret er der adgang til den funktionalitet, man antager at en bruger med den nævnte profil har mest brug for, men brugeren vil altid via Afdelinger kunne tilgå den resterende funktionalitet i løsningen. Indledningsvist er der bygget 3 profiler: 1. ØSC INSTITUTION: ØSC Institution 2. ØSC REGNSKAB: ØSC Regnskabsmedarbejdere 3. NAVISION STAT STANDARD: Navision Stat Standardbruger De 2 første rollecentre tænkes anvendt af henholdsvis medarbejdere i ØSC institutioner og ØSC teams i Statens Administration, mens det sidste rollecenter tænkes anvendt af øvrige statslige institutioner og selvejende institutioner. Nedenstående viser et eksempel på en visning af et rollecenter tildelt en Navision Stat standardbruger. Rollecenter visningen kan i øvrigt tilpasses yderligere den enkelte bruger, hvilket er beskrevet i den nye Brugergrænseflade vejledning udarbejdet til NS 7.0.

9 IN02266 Kildespor mangler i diverse journaler Kørslerne Bogføring af medfinansiering, overhead og indtægtsføring stempler nu kildespor og kladdenavn på: Sagsposter, finansposter, vareposter og ressourceposter. Side 9 af 45 Dette gælder også for: Sagskladdelinjer, sagsfinanskladdelinjer, finanskladdelinjer, varekladdelinjer og ressourcekladdelinjer samt for: Sagsjournaler, finansjournaler, varejournaler og ressourcejournaler. Der hvor der er sag opsat på Anlæg og bogført på anlæg stemples der ligeledes kildespor og kladdenavn i: sagsposter, sagsjournaler, Anlægsfinanskladder og sagsfinanskladder.

10 IN02276 Opsætning af bogføringsbeskrivelsen forenkles I oversigtspanelet Bogf. opsætning, er det nu blevet nemmere at opsætte, hvilke beskrivelser der skal stemples ved bogføring. Side 10 af 45 For finanspost beskrivelse gælder der fx følgende: Valgt option Bilagstype og bilagsnr. (standard) Debitor/kreditornavn og bilagsnr.: Salgs- og købslinje Konsekvens for skrivning til finansposten Skriver Bilagstype og bilagsnr. til beskrivelsesfeltet på finansposten Skriver Debitor-/Kreditornavn og bilagsnr til finansposten. Skriver teksten fra beskrivelsesfeltet på det bogførte salgs- eller købsdokument til finansposten.

11 IN02303 Ensretning af EAN numre I Navision Stat kunne der indtastes værdier for afsendende regnskabs EAN-nummer flere forskellige steder i regnskabet. Dette gav, fra tid til anden, anledning til forvirring, hvorfor der med NS 7.0 nu er sket en generel oprydning. Regnskabets afsendende og dermed officielle EAN-nummer skal nu kun opsættes et sted, nemlig på Virksomhedsoplysninger, hvor det afsendende EAN nummer skal indtastes i feltet Officiel EAN-nr. For allerede eksisterende regnskaber, er denne ensretning en del af datakonverteringen, der afvikles ifm standard opgraderingen fra NS til NS7.0. Side 11 af 45 IN02315 Fejl i afledning af Alias fra abonnement til salgsbilag Et Alias der indvælges på en abonnementslinje, afleder nu alle de tilhørende værdier på linjen, med undtagelse af sag og sagsopgave, hvis Alias et består af disse. Ved en manuel oprettet abonnementslinje med Alias, gives der nu en besked til brugeren, når han/hun forlader linjen om, at det indvalgte Alias ikke afleder værdi i felterne sagsnr., og sagsopgavenr., på abonnementslinjen, samt at der ikke dannes tilhørende sagsposter ved en efterfølgende bogføring. På den dannede salgsfakturaen/salgskreditnota afledes Aliasværdien nu. Er fakturaen/kreditnotaen bogført, er det ikke længere muligt at kunne rette i abonnementslinjerne i felterne Finans, Vare eller Alias, hvis feltet Status har værdien Faktura bogført. IN02441 Ændring af kørslen, Opdater Alias spærringer Kørslen er blevet ændret, således at der nu kan vises en kontrolrapport forud for eventuel spærring eller ophævelse af spærring på en aliaskontering, afledt af inkluderede dimensioner og dimensionsværdier, hvor status for spærret er skiftet siden aliaskonterings oprettelse. Derved er muligt for brugeren, selv at bestemme om aliaskontering fx skal spærres eller blot bestå af nogle andre (aktive) dimensioner. Tidligere viste til den tilknyttede rapport resultatet af kørslen, dvs. efter afvikling af kørslen. Anlæg Nedenstående afsnit beskriver funktionalitetsmæssige ændringer til anlægsmodulet, som ændringer til er tilføjet i forlængelse af flytningen af den eksisterende funktionalitet fra NS til NS7.0. IN02059 Afskriv til anlægsdato skal håndteres ved første anskaffelse Når den allerførste anskaffelse på et anlæg skulle foretages i NS 5.x, skulle man være opmærksom på enten at samle anskaffelsen i én købslinje eller at fjerne markeringen i felt Afskriv til anlægsdato på alle linjer. Hvis dette ikke blev gjort, beregnedes afskrivninger kun for første linjes anskaffelsesbeløb og ikke for den samlede anskaffelsessum i købsfakturaen.

12 Rettelsen betyder, at afmærkning i felt Afskriv til bogføringsdato for anlæg i NS7.0 ikke længere bliver sat automatisk, medmindre der allerede er foretaget anskaffelse på anlægget. Hvis man manuelt forsøger at afmærke feltet vil systemet hindre én heri med besked om, at det pågældende anlæg ikke er anskaffet. Side 12 af 45 IN02344 Angivelse af re-investeringsanlæg I NS7.0 kan man angive, at et anlæg skal reinvesteres via et andet anlægskort typisk et budgetanlæg. Denne registrering giver LDV mulighed for at foretage disponerings- og budgetberegninger. Betaling PM/NKS Nedenstående afsnit beskriver funktionalitetsmæssige ændringer til betalingsfunktionaliteten, som ændringer der er tilføjet i forlængelse af flytningen af den eksisterende funktionalitet fra NS til NS7.0. IN02142 Nyeste version af Payment Management Alle rettelser til betalingsfunktionaliteten er baseret på nyeste version af Payment Management 2.14 fra Continia, der igen er baseret på MS NAV2013R2. IN02020 Visning af felt for Bruger-ID ved udligning af kreditorposter Ved udligning af kreditorposter via Handlinger og Udlign er det nu muligt at få vist kolonnen indeholdende Bruger-id, hvilket gør det lettere at finde egne posteringer for eventuel udligning. IN02021 Visning af kreditornr. i Kreditors betalingsoplysning Det er nu muligt at få vist kolonnen Kreditornummer på den betalingsmetode, der er tilknyttet kreditoren via Kreditors betalingsoplysninger. Dette for en udfyldelse for de betalingsmetoder, hvor der arbejdes med fx FIK eller GIK numre. IN02223 (IN02345) Manglende bogføring af posteringstekst for MT940 Bogføring af bankkontoafstemning, baseret på MT940 filer har tidligere fejlet pga. posteringstekster længere end 50 tegn. Dette er nu ændret således at posteringsteksterne automatisk forkortes til 50 tegn ved indlæsning. Bemærk at MT940 filer bruges som erstatning for PTX filer i de tilfælde, hvor der skal ske en bankafstemning for egne konti i udenlandske banker. IN02288 Adgang til advisering direkte fra kontoudtog Advisering tilknyttet den enkelte post overføres nu ved bogføring af bankkontoafstemning for mulig visning på kontoudtoget (PM) Ved afstemning og efterfølgende udligning af poster på allerede bogførte bankposter, vil original-advisering således kunne genfindes på bankkontoudtoget i Navision Stat. Der vil derfor ikke længere være behov for at slå op i banken for at genfinde postens advisering.

13 DDI Decentral digital indrapportering Nedenstående afsnit beskriver funktionalitetsmæssige ændringer til DDIfunktionaliteten, som ændringer der er tilføjet i forlængelse af flytningen af den eksisterende funktionalitet fra NS til NS7.0. Side 13 af 45 IN02114 Ny funktion til afslutning af bestilling i DDI Der er oprettet ny funktion på Kreditor, Debitor og Anlæg og Finanskontokortet for direkte afslutning af bestilling i DDI via Handlinger, Funktionsgruppen og punktet Afslut bestilling IN02115 Mailoplysninger om regnskab i DDI notifikationer Den eksisterende notifikationsmail er udvidet med oplysninger om virksomhedsnavn og bogføringskreds for afsendende regnskab. IN02119 Spærring af momsproduktbogf.gruppe ved posteringsbestillinger Når en ØSC kunden fremadrettet opretter en DDI posteringsbestillingslinjer, der rammer en: Kreditor, debitor eller bankkonto, er det ikke længere muligt at udfylde momsproduktbogf.gruppe på disse linjer. Derved følger DDI funktionaliteten nu standard i Navision Stat, hvor det ligeledes ikke er muligt at påføre momsproduktbogføringsgrupper i disse tilfælde. Elektronisk fakturering Nedenstående afsnit beskriver funktionalitetsmæssige ændringer til den del af Navision Stat funktionaliteten, der understøtter elektronisk fakturering, som er tilføjet i forlængelse af flytningen af den eksisterende funktionalitet fra NS til NS7.0. IN02292 Nyeste schematron pr NS Transportlaget er udvidet med en opdatering, der indeholder den nyeste schematronfil pakke frigivet fra Digitaliseringsstyrelsen pr Se og version: IN02316 Oversigter over udgående E-salgsdokumenter udvides Information om modtagers EAN - nummer medtages nu i oversigterne for udgående E-salgsdokumenter, dvs. faktura, kreditnota, rykkere og kontoudtog. IN02458 Håndtering af store E-bilag dokumenter afsendt fra kreditorer Indimellem afsender en vareleverandør dokumenter, via NemHandel infrastrukturen til Navision Stat, typisk i form af vedhæftede bilag til E-bilag, som er større end, hvad der normalt forventes håndteret via webservices. Navision Stat 7.0 er standard konfigureret til en håndtering på 4 MB, og dermed er timeoutværdierne for udveksling imellem Navision Stat og Transportlaget sat til 100 sekunder. Med Navision Stat 7.0 åbnes der op for, at institutionen selv kan justere for timeoutværdierne via nyt felt på NS TS integrationsopsætningen, TSIOController

14 Timeout (Sec. ). Hvis feltet er blank (0) er den bagvedliggende værdi = 100, men denne værdi kan nu sættes til 500 eller højere efter behov. Side 14 af 45 Hvis der således findes mislykkede bilag i NS TS udvekslingstabellen, Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/NS TS Udvekslingstabel, kan man justere timeoutværdien og forsøge at gen-behandle de indgående bilag via en åbning af indbakkerne eller en direkte behandling i de allerede åbne indbakker. Finans Nedenstående afsnit beskriver funktionalitetsmæssige ændringer til finansfunktionaliteten, som er tilføjet i forlængelse af flytningen af den eksisterende funktionalitet fra NS til NS7.0. IN02259 Kolonneformater på engelsk Der er udarbejdet særskilt kolonneformat fil, for indlæsning af kolonneformater på engelsk. I forbindelse med standardkonverteringen, fra NS til NS 7.0, sker der automatisk en indlæsning af de danske kolonneformater, men hvis man ligeledes ønsker at arbejde med engelsk kolonneformater kan disse efterfølgende indlæses pr. regnskab via Indlæs og udlæs kolonneformat. Selve filen kan hentes på: IN02394 Ændring af indkøbskategorier Statens Indkøb ændrer indkøbskategorierne pr. 1. januar I forbindelse med standardkonverteringen, fra NS til NS 7.0, sker der automatisk en indlæsning af den opdaterede indkøbskategorifil. Generisk integration (GIS) Nedenstående afsnit beskriver funktionalitetsmæssige ændringer til GISfunktionaliteten, som er tilføjet i forlængelse af flytningen af den eksisterende funktionalitet fra NS til NS7.0.

15 IN02068 Omlægning af GIS for fortsat bagudkompabilitet GIS funktionaliteten er tilpasset til den nye tabel og feltstruktur på NAV2013R2, herunder den store dimensionsrefaktorering og skift af dansk caption for udvalgte felter og tabeller 5. Dette betyder, at fagsystemer, der tidligere har integreret til NS5.4.02, fortsat kan integrere til NS7.0, uden nødvendige ændringer i hverken egne fagsystemer eller i selve dataudvekslingen, såfremt der udveksles via en eller flere af følgende optioner: Side 15 af 45 Excel-filer TXT-filer XML-filer Webservices (XML-filer) Fagsystemer, der udveksler via GIS SQL optionen skal dog være opmærksom på at NAV2013R2, der danner basis for NS 7.0, skifter collation til Danish Greenlandic, hvilket kan betyde et behov for justering i udvekslingen, med mindre, at fagsystemdatabasen ligeledes konverteres til den nye collation. IN02194 Omdøbning af GIS - funktionaliteten GIS funktionaliteten har siden sin fødsel været navngivet i Navision Stat som Lokal integration, i forsøg på at adskille den fra den ældre Eksterne integration som nu er afskaffet. Dette er nu ændret til Generisk integration som vurderes at være en mere retvisende navngivning. IN02244 Udvidet logning af GIS mapninger Eftersom det er muligt, at mappe en indgående værdi fra et fagsystem til en anden værdi, forud for skrivning til Navision Stat, er GIS-logningen udvidet, via en tilføjelse af feltet Mappet til værdi i integrationsfelt-tabellen, således at der altid sker en GIS-logning af den værdi, der mappes til i Navision Stat. Herved vil ændringen kunne spores tilbage til kildedata. IN02249 Eliminering af systemkodefilter på aliaskonteringer Som varslet i forbindelse med frigivelse af NS fjernes nu muligheden for angivelse af systemkodefilter på aliaskonteringer til brug for differentieret udtræk ved fagsystemer, der forespørger på aliaskontering. Dette fordi differentierede udtræk kan løses mere fleksibelt via GIS Udeladelsesfiltret frigivet med NS Eventuelle data i systemkodefelter slettes automatisk ifm. opgraderingen fra NS til NS Bemærk at for felter, der har skiftet dansk caption, fortsættes der, af konsistenshensyn, udelukkende med den oprindelige danske caption på tabeller og felter. 6 Se også beskrivelse af IN02247 i SystemInfoen frigivet med NS

16 IN02335 Konsekvent sletning af en GIS datastrøm Tidligere har det været muligt at slette en datastrømsopsætning, uden at de underliggende data automatisk blev medtaget slettet i samme sletningen. Dette er nu ændret, således at alle data slettes samtidigt. Side 16 af 45 IN02463 Markering for håndtering af fejlende batches Når der modtages batches via GIS, kan nogle batches have status Behandlingsfejl. Disse batches kan af forskellige årsager ikke behandles, enten fordi, det er aftalt med fagsystemet, at der ved behandlingsfejl skal gensendes, eller fordi det af andre årsager ikke er muligt at behandle disse. Disse batches vil blive stående med status behandlingsfejl og vil være til gene for brugeren. Med NS7.0 er det nu muligt markere disse som håndterede, med en stempling af BrugerId for den bruger, der markerede for håndtering. Samtidigt undtages disse batches for en inkludering i rollecentrets stakkevisning for Fejlede GIS Integrationsbatches. Køb Nedenstående afsnit beskriver funktionalitetsmæssige ændringer til købsfunktionaliteten, som er tilføjet i forlængelse af flytningen af den eksisterende funktionalitet fra NS til NS7.0. IN02285 Standardisering af bemærkningshåndtering Ifm. NS7.0 er der sket en standardisering af bemærkningshåndtering generelt på både hoved og linje niveau, for både købs- og salgsdokumenter. Dette betyder, at der er nedlagt et antal statslige bemærkningstabeller, hvor eksisterende data i forbindelse med opgraderingen fra NS til NS 7.0 flyttes til standard bemærkningstabellerne. Standardiseringen gør det blandt andet lettere at trække bemærkninger i de rapporter, der viser denne type af information. Opkrævningssystem (BS) Nedenstående afsnit beskriver funktionalitetsmæssige ændringer til den del af Navision Stat funktionaliteten, der understøtter integration til Nets, som er tilføjet i forlængelse af flytningen af den eksisterende funktionalitet fra NS til NS7.0. IN02140 Nyeste version af Collection Management Alle rettelser til opkrævningssystemet er baseret på nyeste version af Collection Management 1.18 fra Continia, der igen er baseret på MS NAV2013R2. IN01932 Kørslen Opret aftaler Ved afvikling af kørslen Opret Aftaler kunne en markering i feltet Standardaftale risikere at blive fjernet, hvis debitor i forvejen havde opkrævningsmetoden, der ønskes oprettet, tilknyttet.

17 Dette er nu rettet, så eventuel markering i Standardaftale fastholdes. Side 17 af 45 IN01998 Fejlbesked ved udsøgning af poster til opkrævningskladde Når man i NS udsøgte poster til Opkrævningskladde, hvor der i forvejen lå samleopkrævningsposter, der manuelt var blevet udlignet, blev linjen forsøgt slettet. I den forbindelse fremkom beskeden 'Slet sendte opkrævninger tilladt' ej sat, men uden at angive yderligere information om opkrævningsposten. Da 'Slet sendte opkrævninger tilladt' altid anbefales umarkeret i staten, men fejlbeskeden ansporede bogholder til at markere feltet, gav ordlyden i fejlbeskeden af og til anledning til forvirring. I forvejen fandtes funktionen Håndter linjer med lukkede poster, hvormed man kunne fjerne linjer, der allerede var udlignet. I NS7.0 gives derfor i stedet en besked om at anvende funktionen Håndter linjer med lukkede poster samt information om den fejlede linjes nr. og kontonr. Herefter kan man som vanligt udsøge sine poster i opkrævningskladden. IN02040 Oversendelse af OCR linje til Nets Navision Stat danner nu en OCR linje, som sendes med opkrævningen til Nets, så posterne automatisk kan bankkontoafstemmes ud fra posteringsteksten. Personale Nedenstående afsnit beskriver funktionalitetsmæssige ændringer til Personale funktionaliteten, som er tilføjet i forlængelse af flytningen af den eksisterende funktionalitet fra NS til NS7.0. IN02016 Ændring af SLS-data indlæsning i Personalemodulet Værdien af feltet Kaldenavn fra SLS overføres nu til medarbejderkortet og lønnummerkortet i Personalemodulet, i et nyoprettet felt kaldet Kaldenavn. Dette sker i forbindelse med kørslen Opdater medarbejderoplysninger. Yderligere er det nu blevet muligt at foretage en begrænsning af udtrækket fra SLS til Navision Stat, således at inaktive lønnumre ikke overføres, hvis man i Gruppering af lønnumre sætter hak i feltet Udelad i kørslen Opdater medarbejderoplysninger. Derudover er der i kørslen Opdater medarbejderoplysninger tilføjet et nyt felt Indlæs Lønposteringer med Løngeneration fra og med. Data som kommer fra lønindbakken, og som er ældre end den angivne løngeneration, bliver ikke indlæst med kørslen, og slettes efterfølgende i lønindbakken.

18 Man bliver som bruger adviseret om, hvor meget der indlæses og hvad der slettes fra lønindbakken. Og vælger man ikke at opsætte et filter i feltet Indlæs Lønposteringer med Løngeneration fra og med, så vil alt fra lønindbakken blive indlæst. Side 18 af 45 IN02037 Unødigt mellemrum i lønnummerets fulde navn Hvis der ikke er et mellemnavn på medarbejderen blev der tidligere indsat et mellemrumstegn i stedet. Dette gav to mellemrum mellem fornavn og efternavn, til gene for søgninger på navnet. Indsættelse at det ekstra mellemrum er nu elimineret. IN02048 Kørslen Opdatering af medarbejderoplysninger og dimensioner Tidligere har kørslen kun tilføjet nye dimensioner på et lønnummer kort, men ignoreret opdatering af eksisterende dimensioner, hvor der blot er sket en ændring af dimensionsværdien. Dette er nu ændret så kørslen både indsætter nye dimensionsværdier for nye dimensioner, og opdaterer eksisterende dimensionsværdier med nye dimensionsværdier. IN02089 Kørslen Opret medarbj. som Deb/kred Med udgangspunkt i en central beslutning i Moderniseringsstyrelsen, der betyder, at CPR og CVR-numre kun må fremgå af felter i Navision Stat som er specielt dedikerede til netop CVR- og CPR nummer, ændres kørslen nu således, at det ikke længere er muligt at oprette debitorer eller kreditorer for dannelse af henholdvis debitornumre og kreditornumre baseret på CPR-nummer. IN02090 Kørslen Opdatér medarbejderoplysninger og adressedata Tidligere har der været problemer med opdatering af adressefeltet By i de tilfælde, hvor flere byer delte det samme postnummer. Dette er nu håndteret således, at Navision Stat ikke længere selv beregner på sammenhængen mellem by og postnummer, men i stedet blot bruger de sammenhørende værdier af by og postnummer, der oversendes fra SLS. Salg & marketing/ordrebehandling/digital Post Nedenstående afsnit beskriver funktionalitetsmæssige ændringer til den del af Navision Stat funktionaliteten, der understøtter integration til Digital Post, introduceret på NS , som er tilføjet i forlængelse af flytningen af den eksisterende funktionalitet fra NS til NS7.0. IN02410 Afsendelse af fjernprint via Digital Post til udlandet Med Digital Post integrationen er det muligt, via fjernprint, at sende pdfformaterede salgsbilag til udenlandske debitorer, på enten dansk eller engelsk. Med denne rettelse understøttes ligeledes postnumre, der er forskellig fra de 4 tegn, vi kender fra fx de danske postnumre. 7 Med Digital Post integrationen kan der sendes salgsbilag, ifm. bogføring og udstedelse, til enten eboks eller fjernprint.

19 IN02409 Visning af CVR nummer på Digital Post salgsbilag Alle salgsbilag genereret via Digital Postintegrationen viser nu afsender CVRnummeret 8. Side 19 af 45 IN02243 Udvidelse af Ansvarscentre med betalingsoplysninger For at muliggøre afsendelse af opkrævninger baseret på forskellige bankoplysninger er ansvarscentre udvidet med muligheden for angivelse af flere sæt af bankoplysninger, et sæt pr. ansvarscentre, som afviger fra de oplysninger der fremgår af virksomhedsoplysningerne. IN02308 Håndtering af sprogkode ved Bogfør og løsningen Emnefeltet og afsluttende tekst i en, der blev dannet ifm. Bogfør og løsningen ved afsendelse af salgsfakturaer og salgskreditnota, fulgte tidligere klientens sproglag og IKKE debitors sprogkode. Dette er nu ændret, så prædefinerede tekster oversættes i henhold til sprogkode på debitor. Samtidigt er den tidligere fast definerede afsluttende tekst Dette er en autogenereret mail, og kan ikke besvares. erstattet af muligheden for selv at angive afsluttende tekst. 8 Rettelsen er tidligere frigivet som patch til NS

20 Se også: Afdelinger/Salg & marketing/opsætning og Salgsopsætning. Side 20 af 45 Sager Nedenstående afsnit beskriver funktionalitetsmæssige ændringer til Sagsfunktionaliteten, som er tilføjet i forlængelse af flytningen af den eksisterende funktionalitet fra NS til NS7.0. IN01985 Valideringsfejl i sagsbudgetkladden Indlæsning af budgetposter fra Excel til sagsbudgetkladden sker via kørslen Indlæs Sagsbudget fra Excel. I kørslen angiver man, om man vil have at kostpris og salgspris overføres fra Excel, eller om man vil benytte de priser som prishierarkiet i Navision Stat indeholder. Der er rettet en fejl, så ønsker man at benytte ressourcepriser fra prishierarkiet, så tager kørslen nu højde for dette.

21 IN02064 Særskilt sagsopgave til debet- og kreditpost. - indtægtsføring Bevillingsstyringsfunktionaliteten er blevet ændret, således at det nu er muligt at opsætte en særskilt sagsopgave til debetposteringen i feltet Sagsopgave Nedskrivning balance, og kreditposteringen i feltet Sagsopgave Indtf. drift, i forbindelse med kørslen Indtægtsføring. Felterne er indsat på sagskortet og sagsopgavekortet på oversigtspanelet Bevillingskørsler. Side 21 af 45 IN02099 Valutakursdato opd. ved salg med ref. til sagsplanlægningslinje Der er rettet en fejl, således at der nu foretages korrekt opdatering af felterne Salgspris, Kostpris, Salgsbeløb, Kostbeløb, Salgsbeløb (RV) og Kostbeløb (RV), når der er indvalgt en valutakode på sagsplanlægningslinjen. Ved bogføring af salgsfaktura/salgskreditnota dannet fra sagsmodulet, hvor der er afvigende valutakurs i forhold til bogføringsdato på salgsfaktura og planlægningsdato fra sagsplanlægningslinjen, bliver valutakurs og beregnet beløb på sags-, og debitorposter nu opdateret med valutakursdato (valutadato) fra bogføringsdato. Bemærk at, denne funktionalitet kun afvikles, hvis man i sagsmodulet har opsat værdien FAST RV for feltet Kursberegning (Kostbeløb) og værdien FAST UV for feltet Kursberegning (Salgsbeløb). IN02164 Omdøbning af sagsopgaver Det er nu blevet muligt at foretage en omdøbning af sagsopgaver, selvom der er finansposter, vareposter eller ressourceposter på sagsopgaven. Dog gælder rettelsen kun fremadrettet, det vil sige for sagsopgaver som er oprettet efter en opgradering til Navision Stat 7.0. SKS integration Nedenstående afsnit beskriver funktionalitetsmæssige ændringer til SKS integrationsfunktionaliteten, som er tilføjet i forlængelse af flytningen af den eksisterende funktionalitet fra NS til NS7.0. IN02006 Datostyring Med Navision Stat 7.0 indføres der datostyring på SKS konti, SKS delregnskaber og almindelige dimensioner. For SKS konti og SKS delregnskaber betyder dette, at der ved modtagelse af hhv. SKS konti og SKS delregnskaber fra SKS automatisk beregnes hhv. en startdato og en slutdato ved indlæsning til Navision Stat. For de almindelige (lokale) dimensioner er det frivilligt, at opsætte egen start- og slutdato, med den undtagelse at en indlæsning af de officielle indkøbskategorier, opsætter indkøbskategorierne inklusiv start- og slutdato.

22 Specielt om SKS konti Side 22 af 45 Hvis en slutdato for en SKS konto er indtruffet, beregner Navision Stat automatisk, at SKS kontoen er spærret 9. Og der vil ikke længere kunne oprettes nye finanskonti med udgangspunkt i SKS kontoen, eller bogføres på eksisterende finanskonti med relation til SKS kontoen. Selvom en SKS konto ikke er spærret, kan man fortsat godt selv spærre en finanskonto relateret til SKS kontoen, så skal det blot, som tidligere, ske direkte på finanskontokortet. Ved indtastning af en finanskonto på en konteringslinje tjekkes der udelukkende på om SKS konto og/eller finanskonto er spærret, mens der ved den efterfølgende bogføring (der kan ligge dage senere) tjekkes på både tilladt datointerval for SKS kontoen, eventuel spærring af SKS kontoen og eventuel egen spærring af finanskontoen. Tjekket på direkte/indirekte bogføring gældende for SKS konto og finanskonto er uændret. Specielt om SKS delregnskaber Hvis en slutdatoen for et SKS delregnskab er indtruffet, beregner Navision Stat automatisk, at SKS delregnskabet er spærret, men i modsætning til tidligere overføres denne spærring ikke længere til den almindelige dimensionsværdi. Til gengæld, kan man selv, enten manuelt eller via en ny kørsel Spær dimensionsværdier spærre alle de dimensionsværdier, hvor slutdatoen allerede er indtruffet. Specielt om almindelige dimensionsværdier For almindelige (lokale) dimensionsværdier er det valgfrit, om man ønsker at arbejde med datostyring. Hvis start- og slutdato således ikke udfyldes, vil der kun blive tjekket for om dimensionsværdien er spærret ved indsættelse på konteringslinje og efterfølgende bogføring altså svarende til den oprindelige funktionalitet. Hvorfor SKS delregnskaber og øvrige dimensionsværdier bør spærres Principielt, kan Navision Stat nøjes med et tjek på datointerval ved bogføringen, men spærringen sikrer en advarsel allerede ved indtastning af dimensionsværdien på konteringslinjen, ligesom alle de fagsystemer, der er sat op til at udtrække 9 Ifm. den daglige afvikling af NS/ØDUP invokeren.

23 dimensioner, der IKKE er spærrede, fortsat kun modtager de korrekte ikkespærrede dimensioner 10. Side 23 af 45 Navision Stat 7.0 informerer om udløbne dimensionsværdier ved regnskabets åbning, således at man selv har mulighed for at spærre disse via kørslen. Denne fleksibilitet på spærring og åbning af dimensioner er implementeret af hensyn til periodiseringer, hvor der oftest arbejdes med skiftende arbejdsdatoer, og hvorfor der derfor kan opstå et behov for manuelle genåbninger af delregnskaber og øvrige dimensionsværdier. Indlæsning af lønfinansposter Ved indlæsningen af lønfinansposter, er der samtidigt åbnet op for en datostyret dimensionsmapning, således at der kan mappes med forskellige ikke-overlappende datointervaller for samme SLS segment til forskellige dimensionsværdier. Periodisering Med indførsel af den nye datostyring er det således muligt at oversende SKS konti og SKS delregnskaber til Navision Stat med en fremadrettet åbning eller spærring, og med mulighed for at genåbne et spærret delregnskab, eller anden dimensionsværdi, manuelt. Dette understøtter samlet set en nemmere periodisering omkring årsskiftet, hvor der typisk introduceres nye konti og dimensioner. Billedet herunder viser et udsnit af indkøbskategorierne efter at kørslen Spær dimensionsværdier er blevet afviklet. 10 Det kan ikke forventes, at eksisterende fagsystemer er forberedt for datostyring på SKS konti og dimensioner.

24 Side 24 af 45 IN02227 Opsplitning af det eksisterende eksportjob Det eksisterende eksportjob, der tidligere sendte både finansposter til SKS og lokale dimensioner til HR-løn er nu splittet i 2 separate jobs, således at det er muligt at planlægge afvigende afvikling. Dette er specielt fordelagtigt under årsafslutningen, hvor frekvensen for afviklingen af den daglige finanseksport typisk ønskes øget, uden en tilsvarende højere frekvens for afsendelse af lokale dimensioner til HR-Løn. SLS integration Nedenstående afsnit beskriver funktionalitetsmæssige ændringer til SLS integrationsfunktionaliteten, som er tilføjet i forlængelse af flytningen af den eksisterende funktionalitet fra NS til NS7.0. IN02305 Håndtering af 10 cifrede segmentværdier Flere institutioner har haft problemer med at få Personaledata synkroniseret imellem SLS og Navision Stat, da de har indtastet så høje segmentværdier i SLS, at NS/ØDUP invokeren fejler. Dette er nu løst ved at lade invokeren behandle segmentværdier op til

25 NS WEB REG TOOL Afsnittet beskriver de ændringer der er foretaget til NS WEB REG TOOL et siden sidste Navision Stat release. Side 25 af 45 NS WEB REG TOOL et anvendes til at understøtte en sikker registrering af de EAN numre på Nemhandelsregistret, der skal modtage følgende dokumenttyper i Navision Stat: Købsfaktura, købskreditnota, købsrykkere og kontoudtog direkte fra vareleverandører Købsfaktura, købskreditnota, købsrykkere og kontoudtog indirekte fra vareleverandører, via en foranliggende håndtering i INDFAK2 Applikationsmeddelelser fra debitorer som en konsekvens af afsendte salgsfaktura, salgskreditnotaer, salgsrykkere og salgskontoudtog. Retursvar fra Nemkonto som en konsekvens af afsendte betalingsordre. IN02270 Løs kobling til NemID klienten Med implementering af koblingen til NemID klienten pr understøtter NS Web REG TOOL et nu: Log on med NemID nøglekort og NemID signaturfil Log on fra devices som: PC, Ipad og udvalgte smartphones (på udvalgte netværk) Og samtidigt vil ændringer i NemID klienten nu automatisk slå igennem på værktøjet, uden at der er behov for særskilt opdatering af værktøjet.

26 Side 26 af 45 Udvidet funktionalitet via fuld NAV2013 licens Med opgraderingen til NS 7.0 åbnes op for fuld licenseret understøttelse af den totale mængde af standard NAV2013 R2 funktionalitet, hvorved den enkelte institution ikke længere vil have behov for at tilkøbe standard NAV funktionalitet, såfremt der eventuelt skulle være interesse for fx: produktionsstyring, avanceret lagerstyring eller lignende. Navision Stat Økonomisupport Moderniseringsstyrelsens Økonomisupport vil, ifm med release af Navision Stat 7.0, inkludere flere funktionalitetsområder i supporten. Dette baseret på en vurdering af hvilke områder, der vurderes at finde størst anvendelse i Staten. For en samlet beskrivelse af support henvises til servicebeskrivelsen på Statslig funktionalitet overføres 1:1 ift. de gamle licensmuligheder I dag er der programmeret statslige tilføjelser ift. de områder, der er åbne for anvendelse via licensen til Navision Stat 5.x. Ved release af NS 7.0 bæres disse statslige rettelser kun videre for de tilsvarende områder på NS 7.0. Dette betyder eksempelvis at aliaskontering som det kendes fra Navision Stat bæres uændret videre til NS 7.0, UDEN en udvidelse af aliaskontering for de områder, der IKKE er tilgængelige med den gamle institutionslicens til Navision Stat 5.x. Der er muligt at der sker en senere udvidelse, men altså ikke i forbindelse med første release af NS 7.0

27 Reduceret funktionalitet Side 27 af 45 I nogle tilfælde er funktionalitet udgået i forbindelse med opgraderingen til Navision Stat 7.0. Dette kan skyldes følgende: Tekniske forhold, hvor NAV2013R2 platformen, eller applikationsmæssige ændringer i NAV2013R2 ikke giver mulighed for en videreførelse Strategiske beslutninger, hvor funktionalitet vurderes enten at være overflødig eller at kunne afvikles bedre i andre systemer end i Navision Stat Rapport sanering, med det formål at eliminere rapportvedligehold, hvor rapporter ikke anvendes i væsentlig grad Tekniske forhold Rapportlayout Det nye rapportkoncept for NAV2013R2 tillader ikke at bygge rapporter, hvor rapportens visning af en beregnet sumtotal nederst på en side overføres til næste side, som visning af et overført sumbeløb. Almindelige summeringer kan naturligvis fortsat vises, men altså ikke overføres halvvejs i en summering til den efterfølgende side. Styklister I NAV2013R2, og dermed i NS 7.0, erstattes styklistefunktionaliteten af ny montagefunktionalitet, der understøtter en simpel montageproduktion, uden at det er nødvendigt at opsætte hele det avancerede produktionsmodul. Den gamle strukturstykliste er således erstattet af montagestyklisten, der giver mulighed for integration til disponering, i de tilfælde, hvor der disponeringsdata holdes i Navision Stat, samt lagerhåndtering. Finanskonto saldo filtrering på global dimension 1 og 2 På NAV5.0 var det muligt at filtrere på global dimension 1 og 2 på følgende visninger: Finanskonto Saldi/budget Finanskonto Saldo/budget Finanskonto Saldo Finanskonto Saldi Visningerne findes fortsat på NAV2013R2, men de nævnte filtreringsmuligheder udgår. Sti: Startside/Kontoplan.

28 Dimensionskontoplan På NAV5.0 var det muligt at præsentere brugerne for en direkte skærmvisning af bevægelse, saldi og budget pr. dimensionsværdi for en valgt dimension. Dette er desværre ikke teknisk muligt på NAV2013R2. Til gengæld kan de samme data fx vises via rapporten Dimensioner i alt med tilvalg af kolonneformatet DIMBALBUDG. Side 28 af 45 Strategiske beslutninger IN02069 Afskaffelse af statslig disponeringsfunktionalitet Fra og med implementering af INDFAK2 opsamles alle disponeringsdata på køb fra INDFAK2 for en sammenstilling af disponeringsdata, forbrugsdata og budgetdata i LDV. Samtidigt sker der ikke længere en oversendelse af ordrekopidata fra INDFAK til Navision Stat. Derfor giver det ikke længere mening, at markere købsdata i Navision Stat som værende disponerede, ligesom advarsler ifm. køb og salg i forhold til overskredet budgetter ikke længere tjener et formål i Navision Stat. Afledt af ovenstående er den statslige disponeringsfunktionalitet afskaffet i Navision Stat 7.0. IN02083 Afskaffelse af Ekstern integration i selvejersektoren Selvejende institutioner har i flere år anvendt egen løsning for udveksling mellem de lokale fagsystemer EASY- A/SIS og Navision Stat. Denne integration afskaffes nu endeligt, da løsningen kan erstattes ved den almindelige GIS funktionalitet.

29 IN02183 Standardisering af statslig batchmodul Eftersom NAV2013 leveres med standard opgavekø funktionalitet til styring af schedullerede opgaver, er det besluttet at nedlægge det gamle (statslige) batchmodul. Side 29 af 45 Bemærk i denne sammenhæng, at det kun er muligt at konvertere de gamle jobopsætninger, hvis de omfatter gentagende afviklinger af enten rapporter eller codeunits. Øvrigt opsatte schedullerede jobs vil skulle genopsættes manuelt efter opgradering til NS7.0. IN02242 Afskaffelse af Eksportdimensionsopsætningen Det har tidligere været nødvendigt at opsætte en afgrænsning for en udvælgelse af de dimensioner, der var ønske om at eksportere til SKS, sammen med en angivelse af rækkefølge for de mulige dimensioner. Dette blev styret via Eksportdimensionsopsætningen. I dag kan alle dimensioner eksporteres til SKS, hvorfor afgrænsningen ikke længere er nødvendig. Opsætningsfunktionaliteten er derfor fjernet på NS 7.0. IN02285 Standardisering af bemærkningstabellerne I forbindelse med en standardisering af bemærkningstabellerne, vil det på de udgående E-bilag ikke længere være muligt, at skelne mellem de bemærkningslinjer, man gerne vil sende til debitor og dem som man gerne vil bibeholde internt i regnskabet/institutionen. Dette betyder, at alle bemærkningslinjer, nu som udgangspunkt vil blive fremsendt til debitor. Hvis man således fortsat har et ønske om at anføre interne bemærkninger på udgående E-bilag, skal dette i stedet ske via den nye notefunktionalitet i NS 7.0, hvor det er blevet markant nemme at registrere og fremfinde koblinger mellem struktureret og ustruktureret data. Da det ikke er teknisk muligt at overføre de eksisterende interne bemærkningslinjer til den nye notefunktionalitet, vil de interne bemærkningslinjer i stedet blive udskrevet og efterfølgende slettet i forbindelse med datakonverteringen. IN02297 Afskaffelse af Kontoplan 2007 konverteringsfunktionalitet I forbindelse med ny SKS kontoplan 2007, der ensrettede SKS kontoplanen med NS kontoplanen tilbage i 2007, blev der ifm. NS tilføjet ny Navision Stat funktionalitet for kontoplanskonvertering med tilhørende kontering af finansposter. Posterne dannet ifm. konverteringen er nu mere end 5 år gamle, hvilket betyder at konverteringsfunktionalitet og data kan slettes. IN02391 Afskaffelse af fakturastyringskladden Fakturastyringskladden blev oprindeligt brugt til at understøtte et meget basalt godkendelsesforløb for modtagne fakturabilag direkte i Navision Stat.

30 Funktionaliteten har imidlertid ikke, siden indførelsen af eksterne fakturagodkendelses- og indkøbssystemer, fundet væsentlig anvendelse. Derfor nedlægges fakturastyringskladden ifm. NS 7.0. Side 30 af 45 De bogførte fakturastyringsposter, vil således ikke længere være tilgængelige fra brugergrænsefladen, men vil kunne udtrækkes rent teknisk, hvis behovet skulle opstå. I så fald kontaktes Moderniseringsstyrelsen via for bistand. IN02135 Afskaffelse af Opdater accept. E-bilag med forslagsdim. I forbindelse med overførelsen af den samlede funktionalitet til elektronisk fakturering fra NS til NS 7.0, er det besluttet at lade kørslen Opdater accept. E-bilag med forslagsdim. fra finanskonti udgå. Kørslen blev oprindeligt brugt til at opdatere accepterede købsbilag modtaget i Navision Stat fra INDFAK1 med de forslagsdimensioner, der er opsat i Navision Stat på de finanskonti, der er anvendt på konteringer modtaget fra INDFAK1, fordi det i INDFAK1 ikke var muligt at anvende forslagsdimensioner tilknyttet finanskonti. Efter overgang til INDFAK2, er det muligt at overføre forslagsdimensioner for både finans, anlægs og varekonti fra Navision Stat, for direkte anvendelse på INDFAK2. Derfor er der ikke længere behov for at opdatere accepterede købsbilag efter modtagelse i Navision Stat, med netop disse data. Rapportsanering og genopbygning IN02077 Genopbygning af de rene statslige rapporter I forbindelse med analysen forud for design og programmering af Navision Stat 7.0 har der været afholdt et antal wokshops for at fastlægge: Hvilke rapporter der ikke blev anvendt og derfor kunne nedlægges Hvilke rapporter der skulle videreføres tæt på uændret Hvilke rapporter der skulle erstattes af eksisterende standardrapporter Hvilke rapporter der eventuelt kunne sammenlægges i et mindre antal rapporter Bemærk at en del af rapporterne er justeret en anelse i forbindelse med genopbygningen, hvor der i nogle tilfælde er tilføjet mere information på rapporterne, og i andre (ganske få) tilfælde er fjernet information sidstnævnte skyldes altid tekniske begrænsninger på NAV2013R2. Bilag A viser resultatet af denne kombinerede sanering og genopbygning af de rene statslige rapporter.

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015 Side 1 af 11 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 12. maj 2015 Kvikguide til Stakke Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Stak er, hvad de enkelte stakke indeholder og hvilken type rollecenter

Læs mere

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2. Side 1 af 25 Navision Stat 7.1 ØSY/TIE/CPS Dato 01.08.17 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer

Læs mere

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst?

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt

Læs mere

Navision Stat er fra 5.1 versionen og efterfølgende udvidet med funktionalitet, som yderligere understøtter den økonomiske styring af sagerne.

Navision Stat er fra 5.1 versionen og efterfølgende udvidet med funktionalitet, som yderligere understøtter den økonomiske styring af sagerne. Side 1 af 108 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Sager Overblik Sager giver dig mulighed for detaljeret økonomisk styring af aktiviteter og ressourcer på dine sager. Der er mulighed for at få overblik

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

Opfølgning via Rollecenter

Opfølgning via Rollecenter Opfølgning via Rollecenter 11.05.16 JZK/CPS/ØSY Anvendelse af rollecentret I rollecentret er der en række stakke og aktiviteter der har til formål at: Give overblik over arbejdsopgaver Vise mængden af

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

SAGS- OG RESSOURCESTYRING

SAGS- OG RESSOURCESTYRING SAGS- OG RESSOURCESTYRING Navision Stat 5.3 August - september 2012 præsen TATION 1 PROGRAM Kort om konverteringen Terminologi bag sags- og ressourcestyring i Navision Stat 5.3 Basisopsætninger Sager og

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Navision Stat 9.0. Kvikguide til Køindikatorer. Overblik. Side 1 af 13. ØSY/STO 01. oktober 2017

Navision Stat 9.0. Kvikguide til Køindikatorer. Overblik. Side 1 af 13. ØSY/STO 01. oktober 2017 Side 1 af 13 Navision Stat 9.0 ØSY/STO 01. oktober 2017 Kvikguide til Køindikatorer Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Køindikator er, hvad de enkelte køindikatorer indeholder

Læs mere

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Side 1 af 13 Navision Stat 7.x ØSY/MAC/ SKH/JKH/CPS 16.06.16 Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Overblik Formål Når der bestilles nye testdatabaser hos hosting leverandøren,

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne Vejledning Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne 1 Indhold Indledning... 3 Hovedregler vedr. tildeling af profiler og roller... 3 Sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder...

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01

Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01 Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01 Gennemgang af relevante nyheder og forbedringer i seneste versioner Peter Rauff, UNI C Nye muligheder i rapporten Kreditor kontokort Visning af sælgerkode i rapport

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

GIS: Anbefalinger og performance (NS )

GIS: Anbefalinger og performance (NS ) Side 1 af 5 Navision Stat Opr. 14.11.14 ØSY/CPS/SKH J.nr. n/a GIS: Anbefalinger og performance (NS 5.4.02) Den generiske integrationssnitflade til Navision Stat (GIS) understøtter udveksling af data mellem

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato:

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato: Side 1 af 9 Navision Stat 7.0.01 ØSY/TIE Dato: 06.07.16 Kvikguide til Håndtering af Direct Debit Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af hvordan Direct Debit på elektroniske dokumenter

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 27.05.15 ØS/ØSY/SKH/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Navision Stat GIS bagudkompatibilitet

Navision Stat GIS bagudkompatibilitet Side 1 af 5 Navision Stat GIS bagudkompatibilitet ØSY/SKH D. 23.06.17 Som udgangspunkt vil Moderniseringsstyrelsen, ved alle mindre opgraderinger af Navision Stat, sørge for at GIS-integrationen på den

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Performanceoptimering Navision Stat

Performanceoptimering Navision Stat Performanceoptimering Navision Stat 17.06.16 JZK/CPS/ØSY Selvhjælp til forbedret performance i Navision Stat I det fortsatte vedligehold og videreudvikling af Navision Stat løsningen har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Kvikguide til Navision Stat 7.0

Kvikguide til Navision Stat 7.0 Side 1 af 12 Kvikguide til Navision Stat 7.0 ØSY/STO 26. maj 2015 Konceptet bag den nye brugergrænseflade Overblik Formål Denne kvikguide omhandler konceptet for brugergrænsefladen, som Navision Stat 7.0

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH Navision Stat 5.1.04 1. juli 2010 ØKO/JKH Kvikguide til decentral indrapportering Guiden indeholder en overordnet beskrivelse af den decentrale indrapporteringsløsning, samt en kort gennemgang af de funktioner

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 10.03.17 ØS/ØSY/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

Kom i gang med anvendelse af faktura

Kom i gang med anvendelse af faktura Quickguide Juni 2014 Kom i gang med anvendelse af faktura via E-mail 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev den systemunderstøttede mulighed for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Tidligere

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse Introduktion til processen I dette dokument beskrives den tekniske datavask af kreditorer som bla. foretages via udtræk til Excel. Processen kan benyttes til at spærre kreditorkort der har bogførte poster

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1 18. oktober 2010 Fra Navision Stat 3.60 til 5.1 Workshop præsen TATION Formål med workshop Skabe tryghed omkring den nye brugergrænseflade At deltagerne får overblik over udvalgte nye og ændrede funktioner

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 93 Navision Stat 7.0 ØSY/JKH 17. april 2015 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Formål Vejledningen giver et overblik over den decentrale

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 13. april 2016

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 13. april 2016 Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 13. april 2016 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS Nemhandel

Læs mere

Beskrivelse af Generisk integration

Beskrivelse af Generisk integration Side 1 af 35 Beskrivelse af Generisk integration Opr. 04.05.15 ØSY/SKH Integration til Navision Stat 7.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål med den generiske integrationssnitflade... 2 Målgruppe...

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Bilag 2: Styringsrelevant registreringsramme

Bilag 2: Styringsrelevant registreringsramme Bilag 2: Styringsrelevant registreringsramme August 2015 INDLEDNING Styringsrelevans Hensigten med en registreringsramme er at understøtte styringsbehovene. Derfor kan opsætningen af en registreringsramme

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013) Sådan lægger du et budget Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav. Et budget giver

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner.

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner. Nye Dimensioner Skal der i forbindelse med årsskifte anvendes nye dimensioner, skal du være opmærksom på, at der skal foretages en del opsætninger i Navision Stat. Dette dokument beskriver step for step,

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugergrænsefladen... 4 Forsiden... 4 Søgning i brugergrænsefladen... 6 Handlingsbåndet... 6 Faktabokse... 7 Oversigtspaneler...

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Navision Stat Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Produktstrategi 2014 Introduktion Produktstrategien for Navision Stat består af en generel funktionalitetsstrategi samt et antal delstrategier, der

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Indlæsning af datastrøm fra mitcfu.dk i Navision Stat

Indlæsning af datastrøm fra mitcfu.dk i Navision Stat Indlæsning af datastrøm fra mitcfu.dk i Navision Stat Indholdsfortegnelse Faktura fra mitcfu.dk...2 Lav Navision Datastrøm (XML fil)...2 Faktura indstillinger...4 Offentliggør data for brugerne...4 Indlæs

Læs mere

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark HR-Løn masseindberetning Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark Oktober 2014 1 Introduktion I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede

Læs mere

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 2 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Formål 2. IndFak 2 organisationsoversigt 3. Kontrol af stamdata (Manuel faktura) 4. Administration og Fakturaadministration 5. Tilføj brugere til kontorer

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet 27. august 2010 KUN/MAI Indledning Denne vejledning beskriver de hyppigste stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye

Læs mere

Navision Stat 9.0. Dokumentafsendelse. Overblik. Side 1 af 15. ØSY/MAG 26. oktober 2017

Navision Stat 9.0. Dokumentafsendelse. Overblik. Side 1 af 15. ØSY/MAG 26. oktober 2017 Side 1 af 15 Navision Stat 9.0 ØSY/MAG 26. oktober 2017 Dokumentafsendelse Overblik Formål Nærværende dokument beskriver opsætning og brug af dokumentafsendelsesmetoder for styring af, hvorledes salgshandelsdokumenterne

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 1 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Velkomst og formål 2. Status på IndFak2 og opstartsforløb 3. Best Practice og systemløsning 4. Ny funktionalitet og arbejdsgange (NavisionStat & IndFak2)

Læs mere

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger

Læs mere

Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15

Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15 Side 1 af 40 Navision Stat 7.0 ØSY/JKH 15-04-15 Brugeradministration Introduktion I Navision Stat 7.0 er brugeradministrationen lavet radikalt om, i forhold til tidligere versioner, da der bl.a. nu anvendes

Læs mere

Indrapportering til ØSC med DDI. Møde i Kulturministeriet november 2010 v/karen Ejersbo Iversen

Indrapportering til ØSC med DDI. Møde i Kulturministeriet november 2010 v/karen Ejersbo Iversen Indrapportering til ØSC med DDI Møde i Kulturministeriet november 2010 v/karen Ejersbo Iversen Formål med Den Digitale Indberetning Systemunderstøtte indrapporteringen af serviceopgaver til ØSC et, for

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere