Det er god forretning at opføre sig ansvarligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er god forretning at opføre sig ansvarligt"

Transkript

1 Det er god forretning at opføre sig ansvarligt Faktorer som miljø, sociale forhold og ansvarlig ledelse får stigende betydning, når investorerne skal vurdere en virksomheds potentiale og risikoprofil. ESG bliver et stadig mere udbredt og nødvendigt begreb. Læs her hvordan det bruges, og hvordan det adskiller sig fra etiske investeringer. Artikel af ValueInvest Asset Management S.A. Sund fornuft er begyndt at slå rødder i den globale investeringsverden. Igennem det sidste årti har flere og flere globale investorer indarbejdet kriterier for ansvarlighed og bæredygtighed i deres investeringsprocesser. I dag har knap pensionskasser, kapitalforvaltere fra mere end 50 lande med tilsammen 60 billioner dollars under forvaltning, forpligtet sig til at samarbejde om at fremme FN s principper for ansvarlig investering [Principles for Responsible Investment (PRI)]. Initiativet blev i 2006 taget af FN s daværende generalsekretær Kofi Annan med opbakning fra en række af verdens største institutionelle investorer.» 29

2 Figur 1 Investorer, der har tiltrådt PRI USD billioner Antal investorer, der har tiltrådt PRI Forvaltet kapital Figur Antal apr./06 apr./07 apr./08 apr./09 apr./10 apr./11 apr./12 apr./13 apr./14 apr./15 apr./16 0 Kilde: Principles for Responsible Investment» Her i det 21. århundrede handler ansvarlig og bæredygtig investering ikke kun om at pudse glorien og gøre noget godt. I det efterfølgende vil vi kigge nærmere på, hvorfor ansvarlige Etik kontra ESG Principperne for ansvarlige investeringer har tidligere primært været baseret på et moralsk og etisk standpunkt i investeringsprocessen, investeringen, det vil sige virksomhedens indtjening og det finansielle afkast. investeringer ikke er filantropi, men kan føre der f.eks. ekskluderer industrier fra investeringsuniverset, som er i strid med organisa- Environmental til bedre investeringsbeslutninger og solide Social and langsigtede investeringsresultater, når ikkefinansielle faktorer som miljø og sociale fortutionelle investorer ikke udelukkende følger tionens værdier. I dag ser vi, at de fleste insti- Governance hold og virksomhedsledelse bliver en integreret del af investeringsprocessen. Kort om ESG Det svirrer med en masse begreber, når talen falder på ansvarlige investeringer, og det er let at tabe tråden. Nogle forbinder ansvarlig investering med etiske investeringer, andre med socialt ansvarlige investeringer. Endelig er der så den mere brede definition, der omfatter ansvarlighed og bæredygtighed og kendes som ESG (Environmental, Social, and Governance). ESG omfatter E Virksomhedens adfærd set ud fra miljømæssige kriterier, såsom energiforbrug og forurening S Det sociale aspekt, hvilket vil sige virksomhedens opførsel over for interessenter, der blandt andet tæller medarbejdere, kunder og underleverandører, samt G Selskabsledelse, der i store træk er de regler og processer, som regulerer selskabers ledelse og definerer roller og ansvar for ledelsen, herunder også sammensætning af bestyrelsen og aktionærernes rettigheder. en ekskluderende strategi. De søger i stedet at udvælge de aktier, der vurderes at have en lav ESG risiko. Både en etisk og en integreret ESG investeringsstrategi kan føre til en beslutning om ikke at investere i f.eks. spiritusproducenter. Men årsagen til beslutningen er ikke den samme. En etisk investor vil undgå spiritusaktier af moralske eller religiøse årsager, hvorimod en ESG investor ikke er interesseret i spiritusaktier, fordi han skønner, at den fremtidige værdiskabelse er overvurderet af aktiemarkedet, når der tages højde for eventuelt ESG risici. Etik og ESG er værdier kontra værdi. Fundamentale værdier Som investor bør vi forholde os til ESG-faktorer nøjagtig som et skadesforsikringsselskab vurderer boniteten af sin forsikringsportefølje på grundlag af risikogruppering og skadesfrekvens. Af samme årsag bør investor forsøge at kvantificere virkningen fra kritiske ESG faktorer på det økonomiske resultat af Når vi investerer i aktier, skal vi forholde os til, hvad der driver værdien af virksomheden. Som for en obligation, kan værdien af en virksomhed fastsættes til nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme. Helt overordnet er den fundamentale værdi af en virksomhed bestemt af tre forhold: 1. virksomhedens levetid 2. størrelsen af de fremtidige pengestrømme og 3. det afkastkrav, man som investor forlanger som kompensation for den forretningsmæssige risiko. Det er tre helt centrale value drivers. Men hvad har det med ESG at gøre? Hvis man leder efter svar på de nævnte value drivers, er det ikke nok kun at analysere tørre regnskaber og kigge på nøgletal. Det er også nødvendigt at anvende sine intellektuelle ressourcer til at forstå, hvordan ikke-finansielle faktorer som miljø og sociale faktorer påvirker en virksomheds langsigtede overlevelse, indtjeningsmuligheder og risikoprofil. 30

3 Hold øje med faresignaler Succes med aktieinvesteringer handler i høj grad om at reducere risikoen for tab. Men hvis man som investor følger udviklingen i ESG faktorer, og vurderer om ledelsen forholder sig proaktivt til disse, kan man få et vigtigt praj om, hvorvidt der er en øget forretningsmæssig risiko, som i sidste ende kan udløse en negativ kursreaktion. Et eksempel, der ofte fremhæves i den forbindelse, er BP og den tragiske ulykke i april 2010, hvor boreriggen Deep Water Horizon eksploderede i den Mexicanske Golf, dræbte 11 og skabte et af de største olieudslip i amerikansk historie. Det bragte BP i knæ, og aktionærerne blev adskillige milliarder fattigere. BP blev beskyldt for at jagte kortsigtet profit ved aggressivt at reducere omkostningerne og for at have for ringe fokus på sikkerheden. Før ulykken var der flere indikationer på, at selskabet havde problemer med sine miljø- og sikkerhedsmæssige foranstaltninger for de amerikanske aktiviteter. I 2005 indtraf en eksplosion på BP s raffinaderi i Texas City. Den kostede 15 menneskeliv og sårede mere end 170, og senere i 2006 havde BP et større olieudslip fra en olierørledning i Alaska. Det er ikke sikkert, at investorer med denne viden ville have undgået investering i BP, men de ville formentlig korrigere deres afkastkrav for den øgede risiko (højere afkastkrav = lavere værdi). Dermed ville de også have vægtet aktien lavere i porteføljen. Investorer, der var bekymret over udviklingen i BP op til ulykken, kunne også vælge at konfrontere BP med de kritiske forhold og gå sammen med andre ligesindede investorer for at lægge pres på selskabet for at ændre adfærd. De væsentligste risici Det gælder om ikke at miste overblikket og drukne i havet af ESG faktorer (se tabellen nedenfor). Det afgørende er at finde frem til de faktorer, der er kritiske, og som har størst betydning for den pågældende virksomhed. For et energiforsyningsselskab vil den generelle påvirkning af miljøet (E) vægte tungt, hvorimod de miljømæssige aspekter sjældent er ligeså kritiske for en software producent. For modetøjsproducenter, der får deres kollektioner produceret i udviklingslande, hvor arbejdskraften er billig, er det kritisk at indhente informationer om forsyningskæden og arbejdstagerrettigheder hos underleverandørerne. Omdømme er kritisk Det er de immaterielle faktorer som menneskelig kapital, effektiv udnyttelse af ressourcerne i kombination med brand og omdømme, der er kritiske faktorer for en virksomheds økonomiske succes. Miljømæssige og sociale aspekter vægter tungt, når forbrugerne vælger produkter. Den store udbredelse af de sociale medier har desuden øget presset på virksomhederne for at opføre sig ordentligt, idet nyheder fra alle verdenshjørner kan spredes med lynets hast til et globalt publikum. Har en tøjproducent ikke ordnede forhold hos sine underleverandører, har medarbejderne her f.eks. ubeskyttet og farlig omgang med kemikalier, vil der ikke gå lang tid, før der er lagt billeder ud på de sociale medier og forbrugerne ved besked. Den store udbredelse af de sociale medier har øget presset på virksomhederne for at opføre sig ordentligt, idet nyheder fra alle verdenshjørner kan spredes med lynets hast til et globalt publikum. ESG og megatrends ESG bør også ses som et værktøj, der kan kæde den økonomiske analyse af en virksomhed sammen med en analyse af den konkurrencemæssige situation i en branche.» Eksempler på ESG-faktorer Kilde: From the Stockholder to the Stakeholder Miljø (Environmental) Samfund (Social) Ledelse (Governance) Biodiversitet/udnyttelse af jorden (landbrug og afskovning) CO2-udledning Klimaændringer (risici) Energiforbrug Udvinding af råmateriale Lovgivningsmæssige risici Supply Chain Management Affald og genbrug Vandforbrug Vejrmæssige forhold (Lokal)samfundsmæssige forhold Kontroversiel forretning Kunderelationer/produkter Mangfoldighed Arbejdstagerrettigheder Sundhed og sikkerhed Humankapital (ledelse) Menneskerettigheder Ansvarlig markedsføring, forskning og udvikling (R&D) Forhold til Fagforening Ansvarlighed Anti-takeover forholdsregler (virksomhedsovertagelse) Bestyrelsesstruktur/størrelse Bestikkelse og korruption CEO dualitet Ledelseskompensationsordning Ejerskabsstruktur Aktionærrettigheder Transparens Stemmeprocedurer 31

4 » Virksomhedsledere, der ikke inddrager udviklingen inden for miljø, sociale forhold og krav til ledelse i den strategiske positionering af selskabet, risikerer at miste konkurrenceevne og at overse nye vækstmuligheder. En central del af analysearbejdet er derfor at vurdere, om ledelsen forholder sig proaktivt til miljømæssige og sociale udfordringer. misk belastning i form af afgifter mv., og det kan have stor indflydelse på det afkast, som ejerne kan hente hjem på deres investering. Man taler om internalisering af miljøeksternaliteter. Det vil specielt ramme ressourcetunge virksomheder, der ikke har omstillet sig til en mere bæredygtig produktionsform. ESG handler ikke kun om risiko, men også om muligheder for at kapitalisere på langsigtede trends. Det er megatrends som f.eks. klimaændring, ressourceknaphed og sundhed, som i de kommende årtier vil få store konsekvenser for strukturen og opbygningen af det økonomiske system. Hvis FN s forventning om, at verdensbefolkningen vil stige med lidt over to milliarder og nå knap ti milliarder i 2050 holder stik, kræves en mere effektiv udnyttelse af jordens ressourcer. Intet er gratis, og alt har en pris. Knaphed på ressourcer og en erkendelse af, at helt basale ressourcer som vand, ren luft og jord ikke er gratis goder, sætter en ny dagsorden. Det betyder, at vi i stigende omfang må forvente, at det tab, en virksomhed påfører miljøet, vil resultere i en økono- Fra lineær til cirkulær økonomi Øget fokus på bæredygtighed rejser et behov for at tilpasse den traditionelle økonomiske model. Den model har eksisteret siden Bæredygtighed er en meget kraftfuld trend, der ligesom den industrielle og teknologiske revolution kommer til at ændre den måde, vi producerer og forbruger på. Det vil få vidtrækkende konsekvenser for, hvordan vi driver virksomhed. den industrielle revolution, og den har drevet øget velstand baseret på en brug-og-smidvæk tankegang. Det er en lineær model, hvor værdiskabelse sker ved at udvinde billige råstoffer, der forædles til forbrugsgoder, der så senere kasseres for at gøre plads til nyt forbrug. Det faktum at mængden af lettilgængelige råvarer bliver mindre, har skabt mere svingende råvarepriser og større usikkerhed i det økonomiske system. Løsningen er at overgå til en mere bæredygtig og cirkulær økonomi med mere genanvendelse og mindre affald (ressourcesplid). Den udvikling er allerede godt i gang, og den vil uundgåeligt medføre store ændringer i de kommende årtier. Den vil udfordre de gamle forretningsmodeller baseret på lineær tankegang, og samtidig udvikle nye modeller. Produkter skal re-designes, så de enkelte bestanddele lettere kan genbruges med økonomisk gevinst. I en rapport, Towards The Circular Economy, 2013, som McKinsey har udarbejdet for The Ellen McArthur Foundation, illustreres, hvor enormt det økonomiske potentiale kan være ved at genbruge og upcycle produkter. Rapporten anslår, at en cirkulær økonomi i EU vil 32

5 kunne give en nettogevinst (lavere råvare input) på mellem 340 og 630 milliarder dollars årligt. Og i en cirkulær økonomi vil det også betyde, at vi ikke behøver at købe og eje alle produkter, men at vi i stedet kan leje disse (f.eks. car sharing). Den generation, der kaldes millennials (eller milleniums-generationen), og som udgør en stor og købestærk gruppe, har store krav til, at virksomhederne skal bidrage til et mere bæredygtigt samfund. Virksomheder, der kan skifte til en mere bæredygtig økonomisk model med mindre ressourcespild, vil stå stærkere i konkurrencen om millennials penge. ESG udelukker ikke gode finansielle resultater At inddrage ESG er ikke et spørgsmål om at gøre det rigtige på bekostning af afkastet. Det er en påstand, som i stigende grad kan dokumenteres. Netop fordi der er kommet mere fokus på de ikke-finansielle faktorer blandt investorerne, og fordi virksomhederne er begyndt at levere flere oplysninger til belysning af miljømæssige, sociale og corporate governance aspekter, er omfanget af akademiske undersøgelser steget eksplosivt. Og her kan man efterhånden finde en stor og voksende mængde empiriske beviser for en positiv sammenhæng mellem ESG og det økonomiske resultat for såvel virksomheden som for investorerne (ejerne). I en metaanalyse udarbejdet af Oxford University og Arabesque Partners, From the Stockholder to the Stakeholder, March 2015, baseret på data fra mere end 200 akademiske studier, er konklusionen klokkeklar. At opføre sig ordentligt er god forretning, der kan forbedre virksomhedens økonomi og give dens ejere et højere afkast. Hele 88 pct. af analyserne viste, at sunde ESG principper i virksomhederne resulterede i en bedre økonomisk udvikling. 90 pct. af studierne viste, at virksomheder drevet med udgangspunkt i ansvarlige og bæredygtige principper har lavere kapitalomkostninger. Og 80 pct. af studierne konstaterede, at der er en positiv sammenhæng mellem sunde ESG principper og aktieafkast. Et godt langsigtet investeringsafkast handler om at reducere risikoen for tab. Analyse af ESG-faktorer er et værdifuldt redskab, som kan give et mere fuldstændigt billede af en virksomheds risikoprofil og en vurdering af trusler og muligheder. Sammenfatning En ansvarlig og bæredygtig investeringsproces handler ikke om enten-eller-bæredygtighed på bekostning af investeringsafkastet, men skal ses som både-og. Det understøttes af flere akademiske studier, der samstemmende konkluderer, at et bredere og mere holistisk fokus på miljø, sociale forhold og corporate governance giver bedre økonomiske resultater. Et godt langsigtet investeringsafkast handler om at reducere risikoen for tab. Analyse af ESG-faktorer er et værdifuldt redskab, som kan give et mere fuldstændigt billede af en virksomheds risikoprofil og en vurdering af trusler og muligheder. Erfaringerne viser, at kvalitetsselskaber med høj profitabilitet og et stabilt indtjeningsmønster ofte også har en lav risikoprofil - målt på de tre ESG-faktorer. De virksomheder, der aktivt og ansvarligt forholder sig til omverdenens krav og forventninger, vil typisk have en lavere forretningsmæssig risiko, og de vil dermed også give investorerne en bedre beskyttelse mod tab. ESG er tæt forbundet med nogle af de væsentlige megatrends, der i de kommende årtier kommer til at forme samfundet. Som langsigtede virksomhedsejere er det derfor naturligt at forholde sig til, hvor godt et selskab er positioneret til at overleve og trives i en verden, der er i hastig forandring, drevet af miljømæssige, demografiske og sociale forandringer. ESG er ikke altid korrekt prisfastsat i aktiemarkedet. Den fremherskende kortsynethed på de finansielle markeder betyder, at ESGfaktorer, der har indflydelse på et selskabs langsigtede værdiskabelse, er overset af investorer, der jagter kortsigtet profit. Indsigt i ESG risici kan være en konkurrencemæssig fordel og kilde til et merafkast eller det der i finansielle termer kaldes alpha. Det er afgørende at bevare en pragmatisk holdning til ESG. Analyse af ESG forhold bør ske på et objektivt grundlag renset for politiske eller følelsesmæssige holdninger, der ikke nødvendigvis har økonomisk relevans. Samtidig er det også vigtigt at forstå, at det perfekte selskab, 100 pct. ESG kompatibelt, ikke eksisterer i den virkelige verden. Det afgørende er her, at selskabet udviser vilje til at ændre kritiske forhold til det bedre. At identificere et selskab, der har potentiale til at hæve en lav ESG score, kan også genere merafkast (alpha). ESG er ganske enkelt sund fornuft. At opføre sig ansvarligt er god forrentning - både for virksomhederne, men så sandelig også for investorerne. Se de nuværende "Engagements", hvor VIAM deltager, på næste side. 33

6 FOKUS ESG "Engagements" Foreningens rådgiver, ValueInvest Asset Management S.A. (VIAM) har underskrevet PRI, som er et samarbejde for professionelle investorer med henblik på, at fremme FN s principper for ansvarlig investering (PRI). ESG er en integreret del af VIAM s investeringsproces og ESG data og risici er en vigtig del af enhver investeringsbeslutning. VIAM har fravalgt negativ screening brugt på en måde, hvor virksomheder automatisk bliver fravalgt/solgt fra og vil i stedet bruge samarbejdet i PRI til i samspil med andre investorer igennem dialog, at påvirke virksomheder i retning af ansvarlighed og bæredygtighed (på engelsk, ESG Engagements). Sammen med PRI teamet har investorerne identificeret særlige ESG emner, de gennem dialog og samarbejde med virksomhederne ønsker at fremhæve: Miljø: Klimaændringer, vandrisici og skovrydning Samfund: Arbejdsstandarder, menneskerettigheder, ulighed og kønsdiskrimination Ledelse: Skat, antikorruption, stemmeafgivelse, bestyrelsesansvarlighed og aflønning af ledelser. Nuværende "Engagements", hvor VIAM deltager SAMFUND Arbejdsforhold i landbrugs-logistikkæden LEDELSE Virksomheders klimalobbyisme Gruppen ønsker at identificere og vurdere virksomhedernes eksisterende praksis, opfordre til forbedret kommunikation og rapportering samt støtte de virksomheder, der viser fremgang på området. Dialogen fokuserer særligt på leverandørernes etiske regelsæt (code of conduct) og hvordan virksomhederne udøver opsyn med processerne. Dette arbejde er særligt rettet mod de virksomheder, der har produktion i fødevarebranchen og inkluderer 9 porteføljevirksomheder. Gruppen ønsker at arbejde sammen med virksomheder, hvor aktionærernes kapital benyttes til lobbyisme, der går imod aktionærernes langsigtede interesser. Dialogen fokuserer særligt på at forbedre bestyrelsens opsyn og implementeringen af forbedrede praksis på området. Dette arbejde er særligt rettet mod virksomheder i USA, Canada og Australien og inkluderer 1 porteføljevirksomhed. MILJØ Vandrisici i landbrugs-logistikkæden LEDELSE Bestyrelsesnominering Gruppen henvender sig særligt til børsnoterede selskaber i sektorerne for fødevarer, drikkevarer, beklædning, detail og landbrugsprodukter og inkluderer 10 porteføljevirksomheder. Dialogen med virksomhederne fokuserer særligt på, at forstå og forbedre virksomhedernes forståelse af risici i deres forsyningskæde. Gruppen opfordrer virksomheder til at forbedre den måde, direktører nomineres til bestyrelsen på samt at opbygge en proces, der bygger på transparente politikker. Dialogen inkluderer 3 porteføljevirksomheder. 34

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013.

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Ansvarlighed i praksis 31. marts 2014 ENA Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. Indhold 1. Politik og rapportering... 1 2. LD udtrådte

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

GLOBAL AGINVESTING EUROPE 2016

GLOBAL AGINVESTING EUROPE 2016 5-7 DECEMBER 2016 LONDON DIGITALISATION SUPPLY 1 INTERNATIONAL INVESTERINGS KONFERENCE FOR LANDBRUG OG FØDEVARER (AGRICULTURE) En netværks og lærings konference for trends og investeringer i landbruget

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

HELD HAR IKKE EN CHANCE

HELD HAR IKKE EN CHANCE HELD HAR IKKE EN CHANCE HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990 CWW.DK HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990. Carnegie WorldWide er en investeringsforening, som står for langsigtede og modstandsdygtige investeringer.

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Danske Havne konference April 2016

Danske Havne konference April 2016 Danske Havne konference April 2016 1 Ejerstrategi Hvorfor nu det? Ejerstrategi og Risikostyring Hvad ønsker ejeren sig af sin havn? Hvor præcise og målbare kan ønskerne formuleres? Hvordan sikres god kommunikation

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar.

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar. analyse børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar Verden kalder på ansvarlig ledelse. Det var tydeligt ved årets World Economic Forum 1, hvor behovet for langsigtet bæredygtig udvikling

Læs mere

Indstilling. Ansvarlige investeringer. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016

Indstilling. Ansvarlige investeringer. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016 Ansvarlige investeringer 1. Resume Aarhus Kommune har indgået aftaler med 6 porteføljeforvaltere, som tilsammen forvalter

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 5. Bilag 1. Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 5. Bilag 1. Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 5. Bilag 1 Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet Oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for den etiske investeringspolitik

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR?

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR? Bilag 2: Fortolkning af data: Ved tolkning af data, skal det bestemmes, hvilke parametre, der tolkes ud fra. I dette tilfælde vil der blive tolket ud fra begreber og dermed relevans i forhold til de fire

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017 NYHEDSBREV Slingshot er en henvisning til Davids kamp mod Goliat. David vandt kampen mod Goliat med simpel innovation. Med en slynge (sling) og en sten blev kæmpen nedkæmpet. Slingshot er også en dokumentar

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser NYHEDSBREV Risikostyring og beliggenhed Kære læser Med dette nyhedsbrev starter vi et nyt fokus som du fremadrettet vil se i vores nyhedsbreve: Risikostyring. Risikostyring er ret afgørende for dine profitter,

Læs mere

HELD HAR IKKE EN CHANCE

HELD HAR IKKE EN CHANCE HELD HAR IKKE EN CHANCE Holdbare investeringer siden 1990 cww.dk HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990. Carnegie WorldWide er en investeringsforening, som står for langsigtede og modstandsdygtige investeringer.

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Realdanias investeringsstrategi april 2016

Realdanias investeringsstrategi april 2016 Realdanias investeringsstrategi 2016-2019 april 2016 nv nv Introduktion Realdania er en filantropisk forening, der arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Vores kommercielle

Læs mere

CSR - en del af vores DNA

CSR - en del af vores DNA CSR - en del af vores DNA Hvordan CSR er en naturlig del af Brenntag s DNA? Hvordan skaber CSR værdi for Brenntag, og hvordan ser vi CSR som en naturlig del af vores værdigrundlag inkl. Code of Conduct"?

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer:

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer: 8. januar 2014 SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER Lovgrundlaget Pensionskassens investeringspolitik tilrettelægges ud fra en målsætning om at opnå det størst mulige formueafkast under hensyntagen til den

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!?

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!? NYHEDSBREV I maj måneds nyhedsbrev viste vi en oversigt fra Financial Times, at 8 ud af 10 forvaltere ikke slår deres benchmark over en 10-årig periode. Forestil dig enhver anden branche, hvor de prøver

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

Referat 10. rådsmøde den 6. februar 2015 Kl. 9.00-12.00

Referat 10. rådsmøde den 6. februar 2015 Kl. 9.00-12.00 Referat 10. rådsmøde den 6. februar 2015 Kl. 9.00-12.00 12. februar 2015 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 1. Siden sidst v/ formanden Lise Kingo åbnede mødet

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Sådan får du succes med Copytrading hos etoro

Sådan får du succes med Copytrading hos etoro Sådan får du succes med Copytrading hos etoro Webinar afholdt af Daytrader.dk 14. juni 2017 Agenda Risikoadvarsler Kort om etoro Hvad er Copytrading Oplysninger om de enkelte tradere Find de rigtige tradere

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Bæredygtig investering boomer

Bæredygtig investering boomer 12 18 pct. af den globale kapital bag nyt kodeks for ansvarlig investering Nøgleordet er stay invested Investorer vil udøve aktivt ejerskab frem for at forlade selskaber med CSR-problemer To danske pensionsselskaber

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

En virksomheds syn på anbefalinger for god selskabsledelse. Peter L. Ravn, Adm. direktør

En virksomheds syn på anbefalinger for god selskabsledelse. Peter L. Ravn, Adm. direktør En virksomheds syn på anbefalinger for god selskabsledelse Peter L. Ravn, Adm. direktør KORT OM SIMCORP Software til professionelle kapitalforvaltere ( buy-side ) Konsulentydelser Europæisk fodfæste globale

Læs mere

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen i Foreningen Nykredit

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen i Foreningen Nykredit Politik for mangfoldighed i bestyrelsen i Foreningen Nykredit November 2016 1 Indledning 1.1 Baggrund I Foreningen Nykredit betragter vi mangfoldighed som en vigtig forudsætning for nytænkning og udvikling

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere