Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse ECTS point

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point"

Transkript

1 Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession 15 ECTS point Modulbeskrivelse 1 Gældende fra efterårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej Hillerød Revision: august 2015 Modulet begynder i uge 6/36 Indholdsfortegnelse Modulets tema... 2 Lektionsplaner... 2 Børneattester... 2 Ansvarsforsikring... 2 Certificering i håndhygiejne og Trygfondens brandskole... 2 Førstehjælpskursus... 3 Læringsudbytte og tilhørende fag... 4 Fordeling af ECTS point på... 4 Psykomotorisk behandling (3 ECTS)... 5 Psykomotorisk gruppeundervisning (4 ECTS)... 7 Psykomotorisk teori og metode (2 ECTS)... 8 Psykomotoriske basisøvelser (1 ECTS) Anatomi (1 ECTS) Fysiologi (1 ECTS) Psykologi (2 ECTS) Videnskabsteori (1 ECTS) Godkendelse af Deltagelsespligt Studieaktivitet 1: Berøringens betydning Modulprøve 1: Krop, psykomotorik og gruppe Sygdom ifm. studieaktivitet eller modulprøve Omprøve og sygeprøve Modulbeskrivelse 1 Side 1 af 16

2 Modulets tema Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik og psykomotorik, fag og profession. Modulet introducerer ligeledes fagområde, problemstillinger og fænomener, som psykomotoriske terapeuter beskæftiger sig med og de kontekster, der arbejdes inden for. Desuden introducerer modulet den studerende til personligt udviklingsarbejde med henblik på at understøtte den personlige, fagpersonlige og faglige udvikling under studiet. Lektionsplaner Til fagene knytter sig detaljerede lektionsplaner som giver den studerende konkret information om modulets undervisningsforløb, litteratur, supplerende kilder, mv. Lektionsplaner publiceres på Studiezonen (UCC portalen som er skolens intranet) af underviserne inden modulet begynder. Børneattester I forbindelse med studiestart på Psykomotorikuddannelsen beder vi nye studerende underskrive en accept på, at vi, som uddannelsesinstitution, må indhente en børneattest for din person hos politiet. Der er tale om en obligatorisk screening som foretages på grund af kontakten med børn under studiet i forbindelse med praktikken og undervisning. Læs eventuelt yderligere information om indhentelse af børneattester i Vejledning om børneattest på UCC portalen. Ansvarsforsikring Som studerende på Psykomotorikuddannelsen skal man være ansvarsforsikret både i forhold til skader der kan opstå i øvesituationer, i teoretisk undervisning samt under praktik. På studiestart-siderne - under vejledninger knyttet til studiet (UCC portalen) - kan du læse nærmere om den obligatoriske ansvarsforsikring i Vejledning om obligatorisk ansvarsforsikring på PMU. Certificering i håndhygiejne og Trygfondens brandskole Det er obligatorisk for alle studerende at blive certificeret i to e-learning kurser på, nemlig håndhygiejne og Trygfondens brandkursus (find links til relevante sites under fagbeskrivelsen Psykomotorisk teori og metode). Underviser i Psykomotorisk Teori og metode introducerer til disse e-learning værktøjer i undervisningen og studerende på skal have gennemført certificeringen senest i modulets 10. uge. Den enkelte studerende har selv ansvar for at printe og opbevare dokumentation for gennemført certificering der senere kan fremvises på praktiksteder. Kopi af certificeringerne afleveres i studieadministrationen senest i modulets 10. uge. Læs evt. yderligere om certificering i håndhygiejne og brand i Vejledning om obligatorisk certificering i håndhygiejne og Trygfondens brandkursus på PMU som ligger under vejledninger på uddannelsessiderne (UCC Portalen). Modulbeskrivelse 1 Side 2 af 16

3 Førstehjælpskursus På skal studerende deltage i et 6 timers obligatorisk førstehjælpskursus (skemalagt aktivitet). Kurset omhandler Hjerte-Lunge-Redning, livreddende førstehjælp samt introduktion i brug af hjertestarter. Der udstedes godkendt førstehjælpsbevis ved gennemført førstehjælpskursus. Studieadministrationen opbevarer kopi af førstehjælpsbeviset. Førstehjælpsbevis har en gyldighed på 2 år, hvorfor studerende skal re-certificeres under uddannelsen. Re-certificering (og hermed fornyelse af dokumentation) sker ved at studerende (gerne i makkerpar) gennemfører Hjerte-Lunge-Redningskurset i Skill Lab på Campus Nordsjælland (Bygning B). Re-certificering skal ske inden praktikforløb på modul 7 påbegyndes. Læs mere information om såvel det obligatoriske førstehjælpskursus som praksis for re-certificering i Vejledning om obligatorisk førstehjælpskursus og re-certificering på PMU som ligger under vejledninger på uddannelsessiderne på UCC Portalen. Modulbeskrivelse 1 Side 3 af 16

4 Læringsudbytte og tilhørende fag Læringsudbytte: Fag: 1. Forstå relevante historiske aspekter af betydning Psykomotorisk teori og metode for fagets terminologi, position og holdninger samt forstå psykomotoriske problemstillinger og centrale virksomheds- og kundskabsområder 2. Redegøre for centrale gruppedynamiske aspekter Psykomotorisk gruppeundervisning Psykologi 3. Redegøre for basale forhold ved menneskets bevægeapparat og fysiologiske funktioner Anatomi Fysiologi 4. Forstå generelle karakteristika ved videnskabelig aktivitet samt redegøre for udvalgte videnskabsteoretiske positioner 5. Redegøre for viden om etiske forhold, der vedrører professionsudøvelse 6. Demonstrere udvalgte basale manuelle færdigheder og færdigheder i at identificere kropslige bevægefunktioner 7. I et vist omfang identificere egne funktions- og reaktionsmåder i gruppesammenhænge 8. Identificere og reflektere over egne oplevelser ved anvendelse af berøring 9. Identificere og reflektere over egne erfaringer med kropsbevidsthedstræning 10. Tilrettelægge egen læring gennem anvendelse af forskellige studieteknikker og indgå konstruktivt i studiet gennem forpligtende samarbejde med andre Psykologi Videnskabsteori Psykomotorisk behandling Psykomotorisk teori og metode Psykomotorisk behandling Psykomotoriske basisøvelser Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorisk gruppeundervisning Psykologi Psykomotorisk behandling Psykomotorisk behandling Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotoriske basisøvelser Psykomotorisk teori og metode Fordeling af ECTS point på Fag Psykomotorisk behandling 3 Psykomotorisk gruppeundervisning 4 Psykomotorisk teori og metode 2 Psykomotoriske basisøvelser 1 Anatomi 1 Fysiologi 1 Psykologi 2 Videnskabsteori 1 ECTS Modulbeskrivelse 1 Side 4 af 16

5 Psykomotorisk behandling (3 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for viden om etiske forhold, der vedrører udøvelse af psykomotorisk terapi Etiske forhold der vedrører udøvelse af psykomotorisk terapi Tillid, tryghed Danske psykomotorisk terapeuters (DAP) etiske retningslinjer Jf. læringsudbytte 5) for Demonstrere udvalgte basale manuelle færdigheder og færdigheder i at identificere kropslige bevægefunktioner Tavshedspligt Taktile strygninger og samlende greb samt dybe sansestimulerende greb Jf. læringsudbytte 6) for modul 1 Identificere og reflektere over egne oplevelser ved anvendelse af berøring af andre og blive berørt Jf. læringsudbytte 8) for Selvoplevelse: behandling fra medstuderende Berøringens betydning for velvære Det kropslige referencesystem og berøring Kontakt, nærvær, berøring Sensitivitet og tryghed/konfrontation Tætte relationer i behandlingssituationer og refleksion over disse Al-Khalil I B (2008): At røre ved et andet menneske er stort, Fysioterapeuten, nr. 19, s Jørgensen, Grete (1987): Afspænding - en grundbog, København, Forlaget for Afspændingspædagogik og Psykomotorik, s. 9-12, 16-20, Moberg, Kerstin Uvnäs (2006): Afspænding, ro og berøring, København, Akademisk forlag, s , Nissen (2008): At berøre og blive berørt, Fysioterapeuten, nr. 19, s Modulbeskrivelse 1 Side 5 af 16

6 Identificere og reflektere over egne erfaringer med kropsbevidsthedstræning Jf. læringsudbytte 9) for Refleksion over egne sansninger Kropsbevidsthed og ergonomisk hensigtsmæssige siddestillinger/arbejdsstillinger Koordination, elasticitet, smidighed og styrke Tyngde og vægtoverføring Undersøgelse af kropslige reaktioner i forhold til en konkret situation At rumme/undersøge kropslige reaktioner gennem at sanse kroppen og beskrive med KB-ord (Kropsbevidsthed) Redskaber såsom kropsscanning og kropsanker som støtte til at finde ressourcesteder i kroppen Undervisnings- og arbejdsformer: Casearbejde Gruppearbejde Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver Logbogsarbejde Hjemmeopgaver Praksis- og metodetræning Teoretiske og praktiske oplæg Modulbeskrivelse 1 Side 6 af 16

7 Psykomotorisk gruppeundervisning (4 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Identificere og reflektere over egne erfaringer med kropsbevidsthedstræning Jf. læringsudbytte 9) for Demonstrere udvalgte basale manuelle færdigheder og færdigheder i at identificere kropslige bevægefunktioner Jf. læringsudbytte 6) for Introduktion til kropslige Bevægelsesopgaver og indsigt i gruppeundervisningens hensigt med disse. Herunder undervisning af modul 9 med henblik på tydeliggørelse af fagets formål. Udvikling og forståelse af egen fysiske kropsbevidsthed med fokus på fødder, ben, bækken, ryg, nakke, skuldre, arme, hænder og hoved. Samt introduktion af Labans bevægelseslære i teori og praksis. Fordybelse i kropsøvelser, individuelt, par og i grupper. Reflektere over og udtrykke sig om egen kropsbevidsthed, som er forbundet med udførelsen af de kropslige øvelser og bevægelsesopgaverne. De kropslige øvelsers anvendelsesmuligheder i det daglige liv. Green J. (2003): Relationer til krop, selv og omverden I: Akasha, Ea Suzanne (2003):Afspændingspædagogik tekster om faget, , Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik. s (Kan købes som e-bog hos DAP) Brantbjerg, M. H. (2009): Kropssansning og kropsoplevelse. Psykoterapeuten, nr.1, s Jeppesen, R. S. (2010): Kropstankedans med ord og verden i bevægelse I: Tidsskrift for kreativitet, spontanitet og læring, Vol. 2, side Winther, H. m.fl. (2015): Fodfæste og Himmelkys, Højbjerg, Hovedland, 2. udgave. Psykomotorikuddannelsen(2011): Laban Kompendie. Redegøre for centrale gruppedynamiske aspekter Jf. læringsudbytte 2) for Fysiske, psykiske og sociale forholds Indvirkning, på gruppedynamiske processer i praksis. Knyttet til litteraturen i psykologi. I et vist omfang identificere egne funktions- og reaktionsmåder i gruppesammenhænge Jf. læringsudbytte 7) for Egne og andres samarbejdsevner og fleksibilitet. Øve evnen til at lytte fordomsfrit og uden indblanding til andres verbalisering af personlige oplevelser. Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Logbogsarbejde Gruppearbejde Skriftlige opgaver Modulbeskrivelse 1 Side 7 af 16

8 Psykomotorisk teori og metode (2 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Tilrettelægge egen læring gennem anvendelse af forskellige studieteknikker og indgå konstruktivt i studiet gennem forpligtende samarbejde med andre Jf. læringsudbytte 10) for Studie-, notat og læseteknik Samarbejde i studiegruppen Forslag til arbejdsformer og struktur ved opgaveskrivning Indsigt i tilrettelæggelse af studielæsning alene eller i studiegrupper Hvordan lærer jeg bedst? Psykomotorikuddannelsen: Behandlingsguide. Forstå relevante historiske aspekter af betydning for fagets terminologi, position og holdninger samt forstå psykomotoriske problemstillinger og centrale virksomheds- og kundskabsområder. Jf. læringsudbytte 1) for modul 1 Gennemgang af det afspændingspædagogiske/ psykomotoriske fags historie med fokus på udviklingen af fagets teorier, metoder, begreber, holdninger/værdier samt professionens placering i samfundet indenfor det sundhedspædagogiske område Akasha, Ea Suzanne (2003): Afspændingspædagogik tekster om faget, , Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik. Thornquist, Eline & Bunkan, Berit Heir (1986): Hva er psykomotorisk behandling, Universitetsforlaget, s Houmark, Pia (2002), artikel: Kinestetiske læreprocesser i dans. Idræt nr.1, s Jørgensen, Grethe (1987): Afspænding en grundbog, Kbh. Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik. Simovska V (2012): Hvad er sundhed? I: Simovska V & Jensen J M (red.): Sundhedspædagogik i sundhedsfremme, Gads Forlag. Winther, H. (2010): Bevægelsespsykologi. Institut for idræt, Københavns Universitet, s Modulbeskrivelse 1 Side 8 af 16

9 Redegøre for viden om etiske forhold, der vedrører professionsudøvelse Jf. læringsudbytte 5) for modul 1 Etiske retningslinjer Gennemgå brandkursus via e- learning redskab Håndhygiejne Danske psykomotorisk terapeuters (DAP) etiske retningslinjer Klik her for link til e-learning brandkursus (Trygfondens Brandskole) (Under "Uddannelsessted/Hospital" vælges "Region Hovedstaden - Studerende og elever" i rullegardinet) Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde E-learning redskaber Modulbeskrivelse 1 Side 9 af 16

10 Psykomotoriske basisøvelser (1 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Demonstrere udvalgte basale manuelle færdigheder og færdigheder i at identificere kropslige bevægefunktioner Jf. læringsudbytte 6) for modul 1 Basisøvelser med særligt fokus på rygsøjlen samt kroppens for- og bagside Akser iagttagelse og indre sansning, begreber og øvelser (rygliggende, siddende, stående og firstående grundstilling) Tyngde, afspænding /opspænding begreber og øvelser Jørgensen, Grethe (2002): Har du ondt i ryggen?, Forlaget for Afspændingspædagogik og psykomotorik, s Jørgensen, Grethe (1986): Afspænding en grundbog, s Røder, Ingrid (2004): Holistisk Afspænding - Teori & Metode, Forlaget Underskoven, s Identificere og reflektere over egne erfaringer med kropsbevidsthedstræning Jf. læringsudbytte 9) for modul 1 Selvoplevelse: Psykomotoriske basisøvelser Schwab, M-B (2003): Tyngde og akser. I Akasha, E S (red.): Afspændingspædagogik tekster om faget, , Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik. Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver Modulbeskrivelse 1 Side 10 af 16

11 Anatomi (1 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for basale forhold ved menneskets bevægeapparat og fysiologiske funktioner Introduktion til faget, anatomiske planer, retninger, terminologi og deskriptionsmetode Jf. læringsudbytte 3) for Støttevæv Ledlære Bojsen-Møller, F. m.fl. (2014): Bevægeapparatets anatomi, 13. udgave, København, Munksgaard. Knudsen & Sandermann (2006): Bevægelsesanalyse anvendt anatomi, Odense, Syddansk Universitetsforlag. Muskellære Hvirvelsøjlens opbygning (knogler, led og muskler) Nielsen O. F. & Bojsen-Møller M. J. (2012). Anatomi og fysiologi hånden på hjertet. 1. udgave, Munksgaard, s , Remvig, L. m.fl. (2003): Lærebog i muskuloskeletal medicin, København, Munksgaard, s Wirhed, R. (1984): Anatomi og bevægelseslære i idræt, Brøndby, Danmarks Idræts-Forbund, s Supplerende: Atlas fx Netter FH (2011): Atlas Der Anatomie, Elsevier GmbH. Nielsen O. F. & Bojsen-Møller M. J. (2012). Anatomi og fysiologi hånden på hjertet. 1. udgave, Munksgaard, s Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde og opgaver Modulbeskrivelse 1 Side 11 af 16

12 Fysiologi (1 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for basale forhold ved menneskets bevægeapparat og fysiologiske funktioner Introduktion til faget Det neuromuskulære system Jf. læringsudbytte 3) for Opbygningen af centralnervesystemet Nerver Danmarks Idræts-Forbund (2006): Styrketræning, Brøndby, s Michalsik, L. & Bangsbo J. (2002): Aerob og Anaerob træning, Danmarks Idræts-Forbund, s , Nielsen, O. & Springborg, A. (2002): Ind under huden Anatomi og fysiologi, København, Munksgaard, s Schibye, B. & Klausen, K. (2011): Menneskets fysiologi Hvile og arbejde, København, FADL s Forlag. Samt supplerende figurer og tekster. Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde og opgaver Modulbeskrivelse 1 Side 12 af 16

13 Psykologi (2 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Forstå generelle karakteristika ved videnskabelig aktivitet samt redegøre for udvalgte videnskabsteoretiske positioner Jf. læringsudbytte 4) for Redegøre for centrale gruppedynamiske aspekter Jf. læringsudbytte 2) for I et vist omfang identificere egne funktions- og reaktionsmåder i gruppesammenhæng Jf. læringsudbytte 7) for Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde og -opgaver Erfaringsdeling Introduktion til faget psykologi Introduktion til social- og gruppepsykologi Normer og værdier Gruppers dynamik og udviklingsfaser, gruppetyper og gruppeprocesser Hvad er en rolle? Udvikling af roller, og roller i grupper Socialpsykologiske undersøgelser. Hvad har de undersøgt. Anvendelighed og relevans Udvikling af roller, og roller og funktioner i gruppen Gruppedynamiske processer på afveje Samarbejde og gruppedynamik Systemiske perspektiver på familien som gruppe Koester, T. (2005): Psykologi: Metode, begreb og teori. I: Koester, T. & Frandsen, K. (red.): Introduktion til psykologi. Kbh. Frydenlund. s Gjøsund, P. & Huseby, R. (2005) Gruppe og samspil. Hans Reitzels Forlag. Kap. 2 og 3. s Kaae, A. (1997): Gruppeproces og - problemer I: Olsen, P.B. & Pedersen, K (red.): Problemorienteret projektarbejde en værktøjsbog. Roskilde Universitetsforlag. Kap. 6. s Lennéer-Axelson, B. & Thylefors, I. (1991). Arbejdsgruppens psykologi. Hans Reitzels Forlag, København. s og Jørgensen, B. (2010): Den eksperimentelle socialpsykologis bidrag til forståelse af gruppen. I: Lading, Åse Høgsbro & Jørgensen, Bent (2010): Grupper om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker. København: Frydenlund. s Søndergaard, D.M. (2009): Mobning og social eksklusionsangst I: Red. Kofoed J. og Søndergaard D.M. Mobning sociale processer på afveje. Kap 1. s Reichelt S. (2006): Systemteoretisk opfattelse af familier med børn I: Guldbrandsen M. L. mfl. Opvækst og psykisk udvikling. Kap 11. s Modulbeskrivelse 1 Side 13 af 16

14 Videnskabsteori (1 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Forstå generelle karakteristika ved videnskabelig aktivitet samt redegøre for udvalgte videnskabsteoretiske positioner Hvad er videnskab? Videnskabsteoretiske grundpositioner Jf. læringsudbytte 4) for Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Centrale nøgleord indenfor Videnskabsteorien Argumentationsteori Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder Evidensbegrebet Egerod, I.: Klinisk epidemiologi. I: Dokumentation og kvalitetsudvikling, 2. udgave, Kbh., Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s , Lindahl, M. & Juhl, C. (2010): Den sundhedsvidenskabelige opgave vejledning og værktøjskasse, 2. udgave, København, Munksgaard Danmark. Region Hovedstaden - Enheden for Brugerundersøgelser (2011): Spørg Brugerne en guide til kvalitative og kvantitative bruger-undersøgelser i sundhedsvæsenet. Region Hovedstaden. Kap. 2, kap , kap e-inspiration/spoerg-brugerne Thurén, T. (2008): Videnskabsteori for begyndere, 2. udgave, København, Rosinante. Troelsen, B. (2008): Videnskab og virkelighed, København, L&R Uddannelse. Zachariae B (2007): Evidensbaseret psykologisk praksis, Psykolog Nyt nr. 12, 2007, s Modulbeskrivelse 1 Side 14 af 16

15 Godkendelse af Godkendelse af modulet forudsætter, at følgende er opfyldt: 80 % deltagelse i fagene Psykomotorisk behandling, Psykomotorisk gruppeundervisning og Psykomotoriske basisøvelser Studieaktivitet 1 er attesteret Modulprøve 1 er bestået Deltagelsespligt Der er deltagelsespligt i følgende fag på : Psykomotorisk behandling (i alt 21 skemalagte lektioner = min. 16 lektioners deltagelsespligt) Psykomotorisk gruppeundervisning (i alt 39 skemalagte lektioner (samlet, delt og med modul 9) = min. 31 lektioners deltagelsespligt) Psykomotoriske basisøvelser (i alt 9 skemalagte lektioner = min 7 lektioners deltagelsespligt) Forudsætning for opfyldelse af deltagelsespligt er således min. 80 % deltagelse i fagene. Overskridelse vil udløse en erstatningsopgave. Læs evt. mere information om deltagelsespligt og erstatningsopgaver under Vejledninger og retningslinjer på UCC portalen. Studieaktivitet 1: Berøringens betydning Studieaktivitet 1 er en individuel, skriftlig opgave. Opgaven skal omhandle den studerendes oplevelser, reaktioner og refleksioner over berøringens betydning i et personligt og fagligt perspektiv. Oplæg til studieaktiviteten udleveres af underviser i Psykomotorisk behandling. Oplæg udleveres senest fredag i uge 11/41 i WISEflow. Studieaktivitet 1 skal have et omfang af min. 1½ og max. 2 normalsider (svarende til anslag eksklusive mellemrum). Forsiden skal indeholde fulde navn, studienummer og opgave-overskrift. For yderligere information om opgaveskrivning henvises til Retningslinjer for opgaveskrivning på UCC portalen. Studieaktivitet 1 skal afleveres via upload i WISEflow (se vejledning som sendes til UCC-mail samt på UCC Portalen) senest fredag i uge 13/43 inden kl. 12. Studieaktiviteten attesteres af relevante undervisere. Modulprøve 1: Krop, psykomotorik og gruppe Påbegyndelsen af modulet er samtidig tilmelding til modulets prøve. Prøven kan ikke afmeldes. Hvis den studerende ikke deltager i modulprøven, har han/hun dermed brugt det første prøveforsøg. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende er forhindret grundet dokumenteret sygdom og/eller barsel. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Modulprøve 1 er en intern, individuel, skriftlig prøve af 2 timers varighed uden hjælpemidler. Modulprøven foregår på uddannelsesstedet i uge 15/45. Prøven stilles af undervisere i psykomotoriske fag og psykologi. Den studerende skal demonstrere erhvervet viden om krop, psykomotorik og psykologiske mekanismer på Modulbeskrivelse 1 Side 15 af 16

16 baggrund af modulets læringsudbytte og undervisningen i fagene på modulet. Modulprøve afleveres i WI- SEflow i forbindelse med afvikling af prøven. Prøven vurderes ud fra modulets læringsudbytte Bestået / Ikke bestået. Prøveresultat sendes senest fredag i uge 16/46 til den studerendes UCC-mail. Vurderes opgaven Ikke bestået, skal den studerende til omprøve. Sygdom ifm. studieaktivitet eller modulprøve Sygdom ifm. studieaktivitet: Såfremt den studerende grundet sygdom er forhindret i at aflevere studieaktivitet 1 skal den studerende meddele dette til studieadministrationen pr. telefon eller mail så tidligt som muligt, dog senest kl. 12 på afleveringsdagen. Efterfølgende skal den studerende, underviser med tilknytning til opgaven og prøvekoordinator i studieadministrationen lave individuel aftale om ny afleveringsfrist. Sygdom ifm. modulprøve: Såfremt den studerende er forhindret i at deltage i modulprøve 1 grundet dokumenteret sygdom, skal den studerende meddele dette til studieadministrationen pr. telefon eller mail så tidligt som muligt forud for prøvens afholdelse og senest kl. 9 på prøvedagen. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Hvis sygemelding ikke foreligger rettidigt og med lægelig dokumentation vil den studerende have brugt et prøveforsøg. Omprøve og sygeprøve Er den studerende ikke bestået eller har været sygemeldt, er hun/han fortsat tilmeldt prøven, som afholdes hurtigst muligt. Dato for omprøve/sygeprøve vil blive oplyst fra studieadministrationen. Heller ikke denne prøve kan afmeldes. Der er i alt 3 prøveforsøg. Modulbeskrivelse 1 Side 16 af 16

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 4 Gældende for forårssemestret 2015

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Fælles del for alle uddannelsesinstitutioner Studieordningen bygger på: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept./13 Netunderstøttet uddannelse Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi - fag, profession og studie. Januar 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 1. Fysioterapi - fag, profession og studie. Januar 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie Januar 2009 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 11 Modulets tema Modulet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiet,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

MANUAL BACHELORPROJEKTET

MANUAL BACHELORPROJEKTET MANUAL BACHELORPROJEKTET Modul 14 VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for bachelorprojektet side 3 2. Tidsramme side 4 3. Bachelorprojektets

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Bevægelsespædagoguddannelsen. Studieplan

Bevægelsespædagoguddannelsen. Studieplan Studieplan Gotvedskolen 2014 2016 Introduktion til Bevægelsespædagoguddannelsen... 4 Grundlag 4 Formål 4 Gotvedskolen 4 Gotvedskolens formål 5 Erhvervsmuligheder som bevægelsespædagog 5 Oversigt over uddannelsens

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer)

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 731 2011 om uddannelse af professionsbachelorer i tandpleje (tandplejere)

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF.

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens institutionelle del for socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Side 1 af 21 Indhold Forord... 4 Kapitel 6: Institutionelt udbudt

Læs mere

Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive

Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive STUDIEORDNING 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Almen del... 4 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens opbygning og fagenes omfang...

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive

Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive STUDIEORDNING 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Almen del... 4 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens opbygning og fagenes omfang...

Læs mere