Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse ECTS point

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point"

Transkript

1 Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession 15 ECTS point Modulbeskrivelse 1 Gældende fra efterårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej Hillerød Revision: august 2015 Modulet begynder i uge 6/36 Indholdsfortegnelse Modulets tema... 2 Lektionsplaner... 2 Børneattester... 2 Ansvarsforsikring... 2 Certificering i håndhygiejne og Trygfondens brandskole... 2 Førstehjælpskursus... 3 Læringsudbytte og tilhørende fag... 4 Fordeling af ECTS point på... 4 Psykomotorisk behandling (3 ECTS)... 5 Psykomotorisk gruppeundervisning (4 ECTS)... 7 Psykomotorisk teori og metode (2 ECTS)... 8 Psykomotoriske basisøvelser (1 ECTS) Anatomi (1 ECTS) Fysiologi (1 ECTS) Psykologi (2 ECTS) Videnskabsteori (1 ECTS) Godkendelse af Deltagelsespligt Studieaktivitet 1: Berøringens betydning Modulprøve 1: Krop, psykomotorik og gruppe Sygdom ifm. studieaktivitet eller modulprøve Omprøve og sygeprøve Modulbeskrivelse 1 Side 1 af 16

2 Modulets tema Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik og psykomotorik, fag og profession. Modulet introducerer ligeledes fagområde, problemstillinger og fænomener, som psykomotoriske terapeuter beskæftiger sig med og de kontekster, der arbejdes inden for. Desuden introducerer modulet den studerende til personligt udviklingsarbejde med henblik på at understøtte den personlige, fagpersonlige og faglige udvikling under studiet. Lektionsplaner Til fagene knytter sig detaljerede lektionsplaner som giver den studerende konkret information om modulets undervisningsforløb, litteratur, supplerende kilder, mv. Lektionsplaner publiceres på Studiezonen (UCC portalen som er skolens intranet) af underviserne inden modulet begynder. Børneattester I forbindelse med studiestart på Psykomotorikuddannelsen beder vi nye studerende underskrive en accept på, at vi, som uddannelsesinstitution, må indhente en børneattest for din person hos politiet. Der er tale om en obligatorisk screening som foretages på grund af kontakten med børn under studiet i forbindelse med praktikken og undervisning. Læs eventuelt yderligere information om indhentelse af børneattester i Vejledning om børneattest på UCC portalen. Ansvarsforsikring Som studerende på Psykomotorikuddannelsen skal man være ansvarsforsikret både i forhold til skader der kan opstå i øvesituationer, i teoretisk undervisning samt under praktik. På studiestart-siderne - under vejledninger knyttet til studiet (UCC portalen) - kan du læse nærmere om den obligatoriske ansvarsforsikring i Vejledning om obligatorisk ansvarsforsikring på PMU. Certificering i håndhygiejne og Trygfondens brandskole Det er obligatorisk for alle studerende at blive certificeret i to e-learning kurser på, nemlig håndhygiejne og Trygfondens brandkursus (find links til relevante sites under fagbeskrivelsen Psykomotorisk teori og metode). Underviser i Psykomotorisk Teori og metode introducerer til disse e-learning værktøjer i undervisningen og studerende på skal have gennemført certificeringen senest i modulets 10. uge. Den enkelte studerende har selv ansvar for at printe og opbevare dokumentation for gennemført certificering der senere kan fremvises på praktiksteder. Kopi af certificeringerne afleveres i studieadministrationen senest i modulets 10. uge. Læs evt. yderligere om certificering i håndhygiejne og brand i Vejledning om obligatorisk certificering i håndhygiejne og Trygfondens brandkursus på PMU som ligger under vejledninger på uddannelsessiderne (UCC Portalen). Modulbeskrivelse 1 Side 2 af 16

3 Førstehjælpskursus På skal studerende deltage i et 6 timers obligatorisk førstehjælpskursus (skemalagt aktivitet). Kurset omhandler Hjerte-Lunge-Redning, livreddende førstehjælp samt introduktion i brug af hjertestarter. Der udstedes godkendt førstehjælpsbevis ved gennemført førstehjælpskursus. Studieadministrationen opbevarer kopi af førstehjælpsbeviset. Førstehjælpsbevis har en gyldighed på 2 år, hvorfor studerende skal re-certificeres under uddannelsen. Re-certificering (og hermed fornyelse af dokumentation) sker ved at studerende (gerne i makkerpar) gennemfører Hjerte-Lunge-Redningskurset i Skill Lab på Campus Nordsjælland (Bygning B). Re-certificering skal ske inden praktikforløb på modul 7 påbegyndes. Læs mere information om såvel det obligatoriske førstehjælpskursus som praksis for re-certificering i Vejledning om obligatorisk førstehjælpskursus og re-certificering på PMU som ligger under vejledninger på uddannelsessiderne på UCC Portalen. Modulbeskrivelse 1 Side 3 af 16

4 Læringsudbytte og tilhørende fag Læringsudbytte: Fag: 1. Forstå relevante historiske aspekter af betydning Psykomotorisk teori og metode for fagets terminologi, position og holdninger samt forstå psykomotoriske problemstillinger og centrale virksomheds- og kundskabsområder 2. Redegøre for centrale gruppedynamiske aspekter Psykomotorisk gruppeundervisning Psykologi 3. Redegøre for basale forhold ved menneskets bevægeapparat og fysiologiske funktioner Anatomi Fysiologi 4. Forstå generelle karakteristika ved videnskabelig aktivitet samt redegøre for udvalgte videnskabsteoretiske positioner 5. Redegøre for viden om etiske forhold, der vedrører professionsudøvelse 6. Demonstrere udvalgte basale manuelle færdigheder og færdigheder i at identificere kropslige bevægefunktioner 7. I et vist omfang identificere egne funktions- og reaktionsmåder i gruppesammenhænge 8. Identificere og reflektere over egne oplevelser ved anvendelse af berøring 9. Identificere og reflektere over egne erfaringer med kropsbevidsthedstræning 10. Tilrettelægge egen læring gennem anvendelse af forskellige studieteknikker og indgå konstruktivt i studiet gennem forpligtende samarbejde med andre Psykologi Videnskabsteori Psykomotorisk behandling Psykomotorisk teori og metode Psykomotorisk behandling Psykomotoriske basisøvelser Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorisk gruppeundervisning Psykologi Psykomotorisk behandling Psykomotorisk behandling Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotoriske basisøvelser Psykomotorisk teori og metode Fordeling af ECTS point på Fag Psykomotorisk behandling 3 Psykomotorisk gruppeundervisning 4 Psykomotorisk teori og metode 2 Psykomotoriske basisøvelser 1 Anatomi 1 Fysiologi 1 Psykologi 2 Videnskabsteori 1 ECTS Modulbeskrivelse 1 Side 4 af 16

5 Psykomotorisk behandling (3 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for viden om etiske forhold, der vedrører udøvelse af psykomotorisk terapi Etiske forhold der vedrører udøvelse af psykomotorisk terapi Tillid, tryghed Danske psykomotorisk terapeuters (DAP) etiske retningslinjer Jf. læringsudbytte 5) for Demonstrere udvalgte basale manuelle færdigheder og færdigheder i at identificere kropslige bevægefunktioner Tavshedspligt Taktile strygninger og samlende greb samt dybe sansestimulerende greb Jf. læringsudbytte 6) for modul 1 Identificere og reflektere over egne oplevelser ved anvendelse af berøring af andre og blive berørt Jf. læringsudbytte 8) for Selvoplevelse: behandling fra medstuderende Berøringens betydning for velvære Det kropslige referencesystem og berøring Kontakt, nærvær, berøring Sensitivitet og tryghed/konfrontation Tætte relationer i behandlingssituationer og refleksion over disse Al-Khalil I B (2008): At røre ved et andet menneske er stort, Fysioterapeuten, nr. 19, s Jørgensen, Grete (1987): Afspænding - en grundbog, København, Forlaget for Afspændingspædagogik og Psykomotorik, s. 9-12, 16-20, Moberg, Kerstin Uvnäs (2006): Afspænding, ro og berøring, København, Akademisk forlag, s , Nissen (2008): At berøre og blive berørt, Fysioterapeuten, nr. 19, s Modulbeskrivelse 1 Side 5 af 16

6 Identificere og reflektere over egne erfaringer med kropsbevidsthedstræning Jf. læringsudbytte 9) for Refleksion over egne sansninger Kropsbevidsthed og ergonomisk hensigtsmæssige siddestillinger/arbejdsstillinger Koordination, elasticitet, smidighed og styrke Tyngde og vægtoverføring Undersøgelse af kropslige reaktioner i forhold til en konkret situation At rumme/undersøge kropslige reaktioner gennem at sanse kroppen og beskrive med KB-ord (Kropsbevidsthed) Redskaber såsom kropsscanning og kropsanker som støtte til at finde ressourcesteder i kroppen Undervisnings- og arbejdsformer: Casearbejde Gruppearbejde Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver Logbogsarbejde Hjemmeopgaver Praksis- og metodetræning Teoretiske og praktiske oplæg Modulbeskrivelse 1 Side 6 af 16

7 Psykomotorisk gruppeundervisning (4 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Identificere og reflektere over egne erfaringer med kropsbevidsthedstræning Jf. læringsudbytte 9) for Demonstrere udvalgte basale manuelle færdigheder og færdigheder i at identificere kropslige bevægefunktioner Jf. læringsudbytte 6) for Introduktion til kropslige Bevægelsesopgaver og indsigt i gruppeundervisningens hensigt med disse. Herunder undervisning af modul 9 med henblik på tydeliggørelse af fagets formål. Udvikling og forståelse af egen fysiske kropsbevidsthed med fokus på fødder, ben, bækken, ryg, nakke, skuldre, arme, hænder og hoved. Samt introduktion af Labans bevægelseslære i teori og praksis. Fordybelse i kropsøvelser, individuelt, par og i grupper. Reflektere over og udtrykke sig om egen kropsbevidsthed, som er forbundet med udførelsen af de kropslige øvelser og bevægelsesopgaverne. De kropslige øvelsers anvendelsesmuligheder i det daglige liv. Green J. (2003): Relationer til krop, selv og omverden I: Akasha, Ea Suzanne (2003):Afspændingspædagogik tekster om faget, , Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik. s (Kan købes som e-bog hos DAP) Brantbjerg, M. H. (2009): Kropssansning og kropsoplevelse. Psykoterapeuten, nr.1, s Jeppesen, R. S. (2010): Kropstankedans med ord og verden i bevægelse I: Tidsskrift for kreativitet, spontanitet og læring, Vol. 2, side Winther, H. m.fl. (2015): Fodfæste og Himmelkys, Højbjerg, Hovedland, 2. udgave. Psykomotorikuddannelsen(2011): Laban Kompendie. Redegøre for centrale gruppedynamiske aspekter Jf. læringsudbytte 2) for Fysiske, psykiske og sociale forholds Indvirkning, på gruppedynamiske processer i praksis. Knyttet til litteraturen i psykologi. I et vist omfang identificere egne funktions- og reaktionsmåder i gruppesammenhænge Jf. læringsudbytte 7) for Egne og andres samarbejdsevner og fleksibilitet. Øve evnen til at lytte fordomsfrit og uden indblanding til andres verbalisering af personlige oplevelser. Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Logbogsarbejde Gruppearbejde Skriftlige opgaver Modulbeskrivelse 1 Side 7 af 16

8 Psykomotorisk teori og metode (2 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Tilrettelægge egen læring gennem anvendelse af forskellige studieteknikker og indgå konstruktivt i studiet gennem forpligtende samarbejde med andre Jf. læringsudbytte 10) for Studie-, notat og læseteknik Samarbejde i studiegruppen Forslag til arbejdsformer og struktur ved opgaveskrivning Indsigt i tilrettelæggelse af studielæsning alene eller i studiegrupper Hvordan lærer jeg bedst? Psykomotorikuddannelsen: Behandlingsguide. Forstå relevante historiske aspekter af betydning for fagets terminologi, position og holdninger samt forstå psykomotoriske problemstillinger og centrale virksomheds- og kundskabsområder. Jf. læringsudbytte 1) for modul 1 Gennemgang af det afspændingspædagogiske/ psykomotoriske fags historie med fokus på udviklingen af fagets teorier, metoder, begreber, holdninger/værdier samt professionens placering i samfundet indenfor det sundhedspædagogiske område Akasha, Ea Suzanne (2003): Afspændingspædagogik tekster om faget, , Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik. Thornquist, Eline & Bunkan, Berit Heir (1986): Hva er psykomotorisk behandling, Universitetsforlaget, s Houmark, Pia (2002), artikel: Kinestetiske læreprocesser i dans. Idræt nr.1, s Jørgensen, Grethe (1987): Afspænding en grundbog, Kbh. Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik. Simovska V (2012): Hvad er sundhed? I: Simovska V & Jensen J M (red.): Sundhedspædagogik i sundhedsfremme, Gads Forlag. Winther, H. (2010): Bevægelsespsykologi. Institut for idræt, Københavns Universitet, s Modulbeskrivelse 1 Side 8 af 16

9 Redegøre for viden om etiske forhold, der vedrører professionsudøvelse Jf. læringsudbytte 5) for modul 1 Etiske retningslinjer Gennemgå brandkursus via e- learning redskab Håndhygiejne Danske psykomotorisk terapeuters (DAP) etiske retningslinjer Klik her for link til e-learning brandkursus (Trygfondens Brandskole) (Under "Uddannelsessted/Hospital" vælges "Region Hovedstaden - Studerende og elever" i rullegardinet) Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde E-learning redskaber Modulbeskrivelse 1 Side 9 af 16

10 Psykomotoriske basisøvelser (1 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Demonstrere udvalgte basale manuelle færdigheder og færdigheder i at identificere kropslige bevægefunktioner Jf. læringsudbytte 6) for modul 1 Basisøvelser med særligt fokus på rygsøjlen samt kroppens for- og bagside Akser iagttagelse og indre sansning, begreber og øvelser (rygliggende, siddende, stående og firstående grundstilling) Tyngde, afspænding /opspænding begreber og øvelser Jørgensen, Grethe (2002): Har du ondt i ryggen?, Forlaget for Afspændingspædagogik og psykomotorik, s Jørgensen, Grethe (1986): Afspænding en grundbog, s Røder, Ingrid (2004): Holistisk Afspænding - Teori & Metode, Forlaget Underskoven, s Identificere og reflektere over egne erfaringer med kropsbevidsthedstræning Jf. læringsudbytte 9) for modul 1 Selvoplevelse: Psykomotoriske basisøvelser Schwab, M-B (2003): Tyngde og akser. I Akasha, E S (red.): Afspændingspædagogik tekster om faget, , Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik. Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver Modulbeskrivelse 1 Side 10 af 16

11 Anatomi (1 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for basale forhold ved menneskets bevægeapparat og fysiologiske funktioner Introduktion til faget, anatomiske planer, retninger, terminologi og deskriptionsmetode Jf. læringsudbytte 3) for Støttevæv Ledlære Bojsen-Møller, F. m.fl. (2014): Bevægeapparatets anatomi, 13. udgave, København, Munksgaard. Knudsen & Sandermann (2006): Bevægelsesanalyse anvendt anatomi, Odense, Syddansk Universitetsforlag. Muskellære Hvirvelsøjlens opbygning (knogler, led og muskler) Nielsen O. F. & Bojsen-Møller M. J. (2012). Anatomi og fysiologi hånden på hjertet. 1. udgave, Munksgaard, s , Remvig, L. m.fl. (2003): Lærebog i muskuloskeletal medicin, København, Munksgaard, s Wirhed, R. (1984): Anatomi og bevægelseslære i idræt, Brøndby, Danmarks Idræts-Forbund, s Supplerende: Atlas fx Netter FH (2011): Atlas Der Anatomie, Elsevier GmbH. Nielsen O. F. & Bojsen-Møller M. J. (2012). Anatomi og fysiologi hånden på hjertet. 1. udgave, Munksgaard, s Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde og opgaver Modulbeskrivelse 1 Side 11 af 16

12 Fysiologi (1 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for basale forhold ved menneskets bevægeapparat og fysiologiske funktioner Introduktion til faget Det neuromuskulære system Jf. læringsudbytte 3) for Opbygningen af centralnervesystemet Nerver Danmarks Idræts-Forbund (2006): Styrketræning, Brøndby, s Michalsik, L. & Bangsbo J. (2002): Aerob og Anaerob træning, Danmarks Idræts-Forbund, s , Nielsen, O. & Springborg, A. (2002): Ind under huden Anatomi og fysiologi, København, Munksgaard, s Schibye, B. & Klausen, K. (2011): Menneskets fysiologi Hvile og arbejde, København, FADL s Forlag. Samt supplerende figurer og tekster. Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde og opgaver Modulbeskrivelse 1 Side 12 af 16

13 Psykologi (2 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Forstå generelle karakteristika ved videnskabelig aktivitet samt redegøre for udvalgte videnskabsteoretiske positioner Jf. læringsudbytte 4) for Redegøre for centrale gruppedynamiske aspekter Jf. læringsudbytte 2) for I et vist omfang identificere egne funktions- og reaktionsmåder i gruppesammenhæng Jf. læringsudbytte 7) for Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde og -opgaver Erfaringsdeling Introduktion til faget psykologi Introduktion til social- og gruppepsykologi Normer og værdier Gruppers dynamik og udviklingsfaser, gruppetyper og gruppeprocesser Hvad er en rolle? Udvikling af roller, og roller i grupper Socialpsykologiske undersøgelser. Hvad har de undersøgt. Anvendelighed og relevans Udvikling af roller, og roller og funktioner i gruppen Gruppedynamiske processer på afveje Samarbejde og gruppedynamik Systemiske perspektiver på familien som gruppe Koester, T. (2005): Psykologi: Metode, begreb og teori. I: Koester, T. & Frandsen, K. (red.): Introduktion til psykologi. Kbh. Frydenlund. s Gjøsund, P. & Huseby, R. (2005) Gruppe og samspil. Hans Reitzels Forlag. Kap. 2 og 3. s Kaae, A. (1997): Gruppeproces og - problemer I: Olsen, P.B. & Pedersen, K (red.): Problemorienteret projektarbejde en værktøjsbog. Roskilde Universitetsforlag. Kap. 6. s Lennéer-Axelson, B. & Thylefors, I. (1991). Arbejdsgruppens psykologi. Hans Reitzels Forlag, København. s og Jørgensen, B. (2010): Den eksperimentelle socialpsykologis bidrag til forståelse af gruppen. I: Lading, Åse Høgsbro & Jørgensen, Bent (2010): Grupper om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker. København: Frydenlund. s Søndergaard, D.M. (2009): Mobning og social eksklusionsangst I: Red. Kofoed J. og Søndergaard D.M. Mobning sociale processer på afveje. Kap 1. s Reichelt S. (2006): Systemteoretisk opfattelse af familier med børn I: Guldbrandsen M. L. mfl. Opvækst og psykisk udvikling. Kap 11. s Modulbeskrivelse 1 Side 13 af 16

14 Videnskabsteori (1 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Forstå generelle karakteristika ved videnskabelig aktivitet samt redegøre for udvalgte videnskabsteoretiske positioner Hvad er videnskab? Videnskabsteoretiske grundpositioner Jf. læringsudbytte 4) for Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Centrale nøgleord indenfor Videnskabsteorien Argumentationsteori Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder Evidensbegrebet Egerod, I.: Klinisk epidemiologi. I: Dokumentation og kvalitetsudvikling, 2. udgave, Kbh., Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s , Lindahl, M. & Juhl, C. (2010): Den sundhedsvidenskabelige opgave vejledning og værktøjskasse, 2. udgave, København, Munksgaard Danmark. Region Hovedstaden - Enheden for Brugerundersøgelser (2011): Spørg Brugerne en guide til kvalitative og kvantitative bruger-undersøgelser i sundhedsvæsenet. Region Hovedstaden. Kap. 2, kap , kap e-inspiration/spoerg-brugerne Thurén, T. (2008): Videnskabsteori for begyndere, 2. udgave, København, Rosinante. Troelsen, B. (2008): Videnskab og virkelighed, København, L&R Uddannelse. Zachariae B (2007): Evidensbaseret psykologisk praksis, Psykolog Nyt nr. 12, 2007, s Modulbeskrivelse 1 Side 14 af 16

15 Godkendelse af Godkendelse af modulet forudsætter, at følgende er opfyldt: 80 % deltagelse i fagene Psykomotorisk behandling, Psykomotorisk gruppeundervisning og Psykomotoriske basisøvelser Studieaktivitet 1 er attesteret Modulprøve 1 er bestået Deltagelsespligt Der er deltagelsespligt i følgende fag på : Psykomotorisk behandling (i alt 21 skemalagte lektioner = min. 16 lektioners deltagelsespligt) Psykomotorisk gruppeundervisning (i alt 39 skemalagte lektioner (samlet, delt og med modul 9) = min. 31 lektioners deltagelsespligt) Psykomotoriske basisøvelser (i alt 9 skemalagte lektioner = min 7 lektioners deltagelsespligt) Forudsætning for opfyldelse af deltagelsespligt er således min. 80 % deltagelse i fagene. Overskridelse vil udløse en erstatningsopgave. Læs evt. mere information om deltagelsespligt og erstatningsopgaver under Vejledninger og retningslinjer på UCC portalen. Studieaktivitet 1: Berøringens betydning Studieaktivitet 1 er en individuel, skriftlig opgave. Opgaven skal omhandle den studerendes oplevelser, reaktioner og refleksioner over berøringens betydning i et personligt og fagligt perspektiv. Oplæg til studieaktiviteten udleveres af underviser i Psykomotorisk behandling. Oplæg udleveres senest fredag i uge 11/41 i WISEflow. Studieaktivitet 1 skal have et omfang af min. 1½ og max. 2 normalsider (svarende til anslag eksklusive mellemrum). Forsiden skal indeholde fulde navn, studienummer og opgave-overskrift. For yderligere information om opgaveskrivning henvises til Retningslinjer for opgaveskrivning på UCC portalen. Studieaktivitet 1 skal afleveres via upload i WISEflow (se vejledning som sendes til UCC-mail samt på UCC Portalen) senest fredag i uge 13/43 inden kl. 12. Studieaktiviteten attesteres af relevante undervisere. Modulprøve 1: Krop, psykomotorik og gruppe Påbegyndelsen af modulet er samtidig tilmelding til modulets prøve. Prøven kan ikke afmeldes. Hvis den studerende ikke deltager i modulprøven, har han/hun dermed brugt det første prøveforsøg. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende er forhindret grundet dokumenteret sygdom og/eller barsel. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Modulprøve 1 er en intern, individuel, skriftlig prøve af 2 timers varighed uden hjælpemidler. Modulprøven foregår på uddannelsesstedet i uge 15/45. Prøven stilles af undervisere i psykomotoriske fag og psykologi. Den studerende skal demonstrere erhvervet viden om krop, psykomotorik og psykologiske mekanismer på Modulbeskrivelse 1 Side 15 af 16

16 baggrund af modulets læringsudbytte og undervisningen i fagene på modulet. Modulprøve afleveres i WI- SEflow i forbindelse med afvikling af prøven. Prøven vurderes ud fra modulets læringsudbytte Bestået / Ikke bestået. Prøveresultat sendes senest fredag i uge 16/46 til den studerendes UCC-mail. Vurderes opgaven Ikke bestået, skal den studerende til omprøve. Sygdom ifm. studieaktivitet eller modulprøve Sygdom ifm. studieaktivitet: Såfremt den studerende grundet sygdom er forhindret i at aflevere studieaktivitet 1 skal den studerende meddele dette til studieadministrationen pr. telefon eller mail så tidligt som muligt, dog senest kl. 12 på afleveringsdagen. Efterfølgende skal den studerende, underviser med tilknytning til opgaven og prøvekoordinator i studieadministrationen lave individuel aftale om ny afleveringsfrist. Sygdom ifm. modulprøve: Såfremt den studerende er forhindret i at deltage i modulprøve 1 grundet dokumenteret sygdom, skal den studerende meddele dette til studieadministrationen pr. telefon eller mail så tidligt som muligt forud for prøvens afholdelse og senest kl. 9 på prøvedagen. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Hvis sygemelding ikke foreligger rettidigt og med lægelig dokumentation vil den studerende have brugt et prøveforsøg. Omprøve og sygeprøve Er den studerende ikke bestået eller har været sygemeldt, er hun/han fortsat tilmeldt prøven, som afholdes hurtigst muligt. Dato for omprøve/sygeprøve vil blive oplyst fra studieadministrationen. Heller ikke denne prøve kan afmeldes. Der er i alt 3 prøveforsøg. Modulbeskrivelse 1 Side 16 af 16

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 4 Gældende for forårssemestret 2015

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra efterårssemestret 2015 Modulet

Læs mere

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2 Modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point November 2015 Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 2 Gældende for efterårssemestret

Læs mere

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret

Læs mere

Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 3 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER VÆGTNING 4 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1., 3. og 5. semester. Endvidere indgår grundøvelser i det tværfaglige fag anvendt anatomi placeret ved

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning. Modulbeskrivelse 8

Modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning. Modulbeskrivelse 8 Modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point April 2015 Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse Gældende for forårssemestret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 6 Psykomotorisk behandling

Modul 6 Psykomotorisk behandling Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk November 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for efterårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modul 10 Psykomotoriske specialområder

Modul 10 Psykomotoriske specialområder Modul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 April 2015 Modulbeskrivelse Gældende for forårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse Modulets

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling Modul 7 Den professionelle rolle - behandling 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 7 Gældende fra efterårssemestret 2015

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 6 Psykomotorisk behandling

Modul 6 Psykomotorisk behandling Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for forårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse Modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling Modul 7 Den professionelle rolle - behandling 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: Februar 2015 Modulbeskrivelse 7 Gældende fra forårssemestret 2015

Læs mere

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra efterårssemestret ECTS point

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra efterårssemestret ECTS point Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 9 Gældende fra efterårssemestret

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Oktober 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 7 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk September 2015 Modulbeskrivelse 14 Gældende fra efterårssemestret 2015 Modulet starter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 1 Sygepleje, fag og profession Hold: Sept./15 - Netunderstøttet Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indledning Velkommen til Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester

Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Psykomotorik krop og psyke 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Februar 2016 BOMA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Oktober 2014 BOMA, HGN og JEBA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 2

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 13 Valgmodul 10 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 13 Valgmodul 10 ECTS - Modul 13 Valgmodul 10 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi -Terminologi Udleverede kopier Anatomi 2 - Muskellære Udleverede kopier Anatomi 3 - Støttevæv og biomekaniske egenskaber Udleverede kopier Anatomi 4 - Ledlære Udleverede

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Studieaktiviteter og portfolio, gennem uddannelsen

Studieaktiviteter og portfolio, gennem uddannelsen Studieaktiviteter og portfolio, gennem uddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland lægger vægt på at de studerende skal fordybe sig i uddannelsens temaer og indhold. Uddannelsen ønsker at stimulere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere