Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Rigshospitalet, Glostrup som OPP. Rettelsesblad 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Rigshospitalet, Glostrup som OPP. Rettelsesblad 7"

Transkript

1 Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Rigshospitalet, Glostrup som OPP Rettelsesblad juli 2015

2 Indholdsfortegnelse 1 Rettelsesblad Rettelse til OPP-aftalens punkt 3.1.1, Rettelse til OPP-aftalens punkt 4.4, Aflevering Rettelse til OPP-aftalens punkt 6.6, Forsikring Rettelse til OPP-aftalens punkt 10.1, Skadevoldelse Rettelse til Bilag 1 punkt Kapacitetskrav Rettelse til Bilag 1 punkt Krav til støj, vibrationer, restprodukter og lugt... 6 Side 2 af 6

3 1 Rettelsesblad Rettelse til OPP-aftalens punkt 3.1.1, Ændringerne kan være, men begrænser sig ikke til, følgende: Ændringer i nødvendig spildevandskapacitet Ændringer i spildevandskvaliteten Ændringer af installationer og føringsveje som følge af ombygninger relateret til andre projekter Udvidelse til nye bygninger Ændringer som følge af ukendte forhold i jord ændres til Ændringerne kan være, men begrænser sig ikke til, følgende: Ændringer i nødvendig spildevandskapacitet Ændringer i spildevandskvaliteten Ændringer af installationer og føringsveje som følge af ombygninger relateret til andre projekter Udvidelse til nye bygninger Ændringer som følge af ukendte forhold i jord Ændringer af krav til garantier, jf. bilag Rettelse til OPP-aftalens punkt 4.4, Aflevering Aflevering sker først, når 1) OPP-selskabet i 30 Kalenderdage har leveret renset spildevand i drikkevandskvalitet, jf. kravene her til i bilag 1, 2) når OPP-selskabet i 30 Kalenderdage har forestået affaldshåndtering i alle de på tidspunktet for Aflevering omfattede bygninger, 3) når OPP-selskabet i 30 Kalenderdage har opfyldt de i bilag 1 anførte krav vedrørende regnvandsseparation og 4) når alle Anlægsmangler på Aktivet konstateret under Gennemgang før ibrugtagning er udbedret, medmindre Parterne aftaler, at udbedring kan ske på et senere tidspunkt mod tilbagehold i Anlægsbetalingen. ændres til Side 3 af 6

4 Aflevering sker først, når 1) OPP-selskabet i 30 Kalenderdage har leveret renset spildevand i drikkevandskvalitet, jf. kravene her til i bilag 1, 2) når OPP-selskabet i 30 Kalenderdage har forestået affaldshåndtering i alle de på tidspunktet for Aflevering omfattede bygninger, 3) når OPP-selskabet i 30 Kalenderdage har opfyldt de i bilag 1 anførte krav vedrørende regnvandsseparation og 4) når alle Anlægsmangler på Aktivet konstateret under Gennemgang før ibrugtagning er udbedret, medmindre Parterne aftaler, at udbedring kan ske på et senere tidspunkt mod tilbagehold i Anlægsbetalingen. Såfremt værdien af Anlægsmanglerne, jf. 4), udgør mindre end en (1) procent af Anlægssummen, og Aktivet i øvrigt er fuldt funktionsdygtigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, kan manglerne udbedres på et senere tidspunkt mod tilbagehold i Anlægsbetalingen. 1.3 Rettelse til OPP-aftalens punkt 6.6, Forsikring OPP-selskabet er forpligtet til at tegne de følgende anførte forsikringer: Bygge- og anlægsfasen: - Brand- og stormskadeforsikring for Aktivet med fuld- og nyværdi. - All-risk forsikring (entrepriseforsikring) omfattende følgende: 1) Selve Aktivet/montagen med en forsikringssum svarende til entreprisesummen inkl. rådgiverhonorar ex. moms 2) Skader på bestående bygninger og bygningsanlæg med en forsikringssum på 35 mio. kr. 3) Ansvarsforsikring jf. AB 92, 8, stk. 3 med følgende præcisering: Forsikringen skal have en forsikringssum på minimum 10 mio. kr. for både personskade og tingskade Driftsfasen: - Objektansvarsforsikring for rådgivere og underrådgivere med en sum på minimum 7,5 mio. kr. - Erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring samt motoransvarsforsikring for arbejdsmaskiner, for en sum på 5 mio. kr. og en maksimal selvrisiko pr. skadesbegivenhed på kr. Side 4 af 6

5 ændres til OPP-selskabet er forpligtet til at tegne de følgende anførte forsikringer: Bygge- og anlægsfasen en entrepriseforsikring der omfatter følgende: 1) All-risk forsikring for selve Aktivet/montagen med en forsikringssum svarende til entreprisesummen inkl. rådgiverhonorar ex. moms 2) All-risk forsikring for skader på bestående bygninger og bygningsanlæg med en forsikringssum på 35 mio. kr. 3) Ansvarsforsikring jf. AB 92, 8, stk. 3 med følgende præcisering: Forsikringen skal have en forsikringssum på minimum 10 mio. kr. for både personskade og tingskade. Driftsfasen: - Erhvervs- og produktansvarsforsikring for en sum på mindst kr. 5 mio. og en maksimal selvrisiko pr. skadesbegivenhed på kr. samt motoransvarsforsikring jf. færdselslovens summer for indregistrerede og uindregistrerede arbejdsmaskiner, idet omfang uindregistrerede arbejdsmaskiner ikke er dækket af erhvervsansvarsforsikringen. 1.4 Rettelse til OPP-aftalens punkt 10.1, Skadevoldelse Hvis OPP-selskabets Underentreprenør i forbindelse med aftalens opfyldelse forvolder person- eller tingskade under omstændigheder, der efter dansk rets almindelige erstatningsregler er ansvarspådragende for den pågældende Underentreprenør, hæfter OPP-selskabet herfor, både over for Bestiller og over for tredjemand. ændres til Hvis OPP-selskabets Underentreprenør i forbindelse med aftalens opfyldelse forvolder person- eller tingskade under omstændigheder, der efter dansk rets almindelige erstatningsregler er ansvarspådragende for den pågældende Underentreprenør, hæfter OPP-selskabet herfor, både over for Bestiller og over for tredjemand. OPP-selskabet hæfter dog ikke for indirekte tab. Side 5 af 6

6 1.5 Rettelse til Bilag 1 punkt Kapacitetskrav Temperatur: Ændres til: Temperatur: Der må forventes en temperaturvariation i området fra 7-35 o C i spildevand 1.6 Rettelse til Bilag 1 punkt Krav til støj, vibrationer, restprodukter og lugt Første sætning: Anlægget skal opfylde dansk lovgivning og det eksterne støjniveau skal overholde støjkravene for et boligområde. Ændres til: Anlægget skal opfylde dansk lovgivning og det eksterne støjniveau skal overholde støjkravene for Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder. Side 6 af 6

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 1

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 1 Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP Rettelsesblad 1 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Rettelsesblad 1... 3 1.1 Rettelse til Aftalens punkt 6.6 Forsikring...

Læs mere

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab mellem Glostrup

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

BETINGELSER FORHANDLER- OG VÆRKSTEDSFORSIKRING

BETINGELSER FORHANDLER- OG VÆRKSTEDSFORSIKRING BETINGELSER FORHANDLER- OG VÆRKSTEDSFORSIKRING 1. Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1. Geografisk område 2. Besigtigelse 3. Præmiebetaling 4. Indeksregulering af præmien 5. Præmiens beregning

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere