EKSAMEN Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information."

Transkript

1 Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks Silkeborg - tlf Hjemmeside: Der er mulighed for at købe frokost - kantinen er åben hver dag til kl Begyndelsestidspunkt for første eksamination aftales med eksaminator. Godkendelse af eventuelle eksamensspørgsmål forhandles ligeledes direkte mellem censor og eksaminator. Alle oplysninger og materiale vedr. eksamen kan hentes på hjemmesiden/ kontakt os / for censor eller direkte på censorhjemmesiden: Til orientering kan vi oplyse, at følgende hoteller har statsaftale: Radisson SAS Hotel tlf Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51 tlf Hotel Scandic, Udgårdsvej 2 tlf HUSK at reservere værelse i god tid. Vi glæder os til se dig i Silkeborg! E k s a m e n VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj

2 Links til diverse bekendtgørelser 2013 uddannelsen (inkl. meritlæreruddannelsen): Bekendtgørelse (231 af 08/03/2013) uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (gældende) - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= uddannelsen: Lov (nr.579 af ) uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (gældende) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25113 Bekendtgørelse (408 af ) uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (gældende) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Meritlæreruddannelsen (2006) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Eksamen og censors opgaver: Bekendtgørelse (nr 262 af ) karakterskala og anden bedømmelse (gældende) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308 Bekendtgørelse (714 af ) om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (gældende) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Eksamens gennemførelse: Skriftlige prøver Umiddelbart efter afslutningen af den skriftlige prøve sender vi besvarelserne pr. brev/pakke til censor. Censor bør straks efter modtagelsen kontrollere, at antallet af besvarelser passer med antallet af studerende, opført på den medfølgende deltagerliste. I tilfælde af uoverensstemmelse kontaktes læreruddannelsen hurtigst muligt. Mundtlige prøver Til mundtlige prøver sender læreruddannelsen forslag til eksamensspørgsmål/opgaver/korte skriftlige oplæg til censor. Der medsendes redegørelse for eksamensstoffet samt studieordning. Studieordningen kan samtidigt hentes på læreruddannelsens hjemmeside. Eventuelle forhandlinger om eksamensspørgsmål foregår direkte mellem censor og eksaminator. Aftale om tidspunkt for første eksamination træffes mellem censor og eksaminator. Af hensyn til de efterfølgende eksaminander bør eksaminationstiden ikke overskrides. Karaktergivning og karakterlister Når et eksamensforløb er gennemført, skal der gives en karakter. Et eksamensforløb anses for gennemført, når den studerende har været til stede under hele forløbet, det vil sige, indtil censor eller eksaminator erklærer den mundtlige prøve for afsluttet. Der udsendes en karakterliste for hvert hold og hvert fag for sig Hvis et eksamensforløb ikke er gennemført, skrives eksamen afbrudt ud for den pågældende eksaminands navn. Hvis en studerende udebliver fra eksamen, skrives ej mødt. Af sikkerhedsgrunde anføres karaktererne 2 og 0 som 02 og VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj 2014

3 Det er vigtigt at karakterlisterne dateres og underskrives af såvel censor som eksaminator. Efter afslutningen af eksamen afleveres karakterlisterne på læreruddannelsens studiekontor. Ved aflevering efter studiekontorets lukketid træffes særskilt aftale. Indberetning til institutionens uddannelsesleder Finder en censor, at der ved eksamen er forekommet forhold, som bør forelægges institutionens uddannelsesleder til nærmere undersøgelse, skal censor snarest muligt efter eksamens afslutning skrive en indberetning herom. Institutionens uddannelsesleder undersøger herefter forholdet og træffer en afgørelse, som meddeles censor og øvrige implicerede. VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj

4 Afregning af censur: Der afregnes alene for det antal gennemførte eksaminationer (hertil regnes også en planlagt eksamen, hvor den studerende er udeblevet, har afbrudt eller meldt fra senere end dagen før eksamen). Der udbetales ikke vederlag/løn hvis censor udebliver (fx pga. sygdom). Der afregnes som minimum for 3 censurtimer. Inkluderet i censortaksten er forberedelse til eksamen og læsning af eksamensstof (herunder læsning af op til 5 siders studieprodukt), forudgående eller efterfølgende censormøder, telefonsamtaler, rejsetid og pauser mv. For prøven i KLM under LU13 indgår studieproduktet i bedømmelsen og der gives læsetid. Vederlaget indregnes i arbejdstiden: Opgørelse af arbejdstid censorer, som skal have vederlaget indregnet i arbejdstiden. Opgørelsen sker på blanketten Indregning af censorhonorar. Blanketten ligger på censorhjemmesiden og kan med fordel udfyldes elektronisk. Nederst på blanketten udfyldes oplysninger vedr. antal km mellem hovedansættelsessted og censursted, eksaminationstid + transporttid, samt censurdøgn og evt. bro-/færgeafgift. Blanketten skal afleveres/sendes til Læreruddannelsen i Silkeborg efter endt censur. Vær opmærksom på, at censor med arbejdstid indregnet skal have rejseudgifter inkl. hotelovernatning mv. refunderet fra hovedansættelsesstedet. Derfor afholder censor i første omgang selv sine rejseudgifter og udgifter ifm. opholdet og afregner dernæst selv med sit hovedansættelsessted. Vederlaget udbetales: Opgørelse af arbejdstid censorer, som skal have vederlaget udbetalt. Opgørelsen sker på blanketten Udbetaling af censorhonorar. Blanketten ligger på censorhjemmesiden og kan med fordel udfyldes elektronisk. Til censorer, der ikke har ansættelse i læreruddannelsen (eksterne censorer) ydes 1 time til at sætte sig ind i grundlaget for prøven (bekendtgørelse, studieordning mv.) Derudover ydes ½ time til med eksaminator at afklare de praktiske forhold omkring prøven. Denne ½ time gives en gang pr. censuropgave og placeres umiddelbart før den første prøve på den første prøvedag. Rejseudgifter refunderes efter statens rejsecirkulære. Med mindre andet aftales skal censor benytte billigste rejseform. Ønsker censor at benytte eget transportmiddel, som ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske, kan der gives tilladelse ved henvendelse til læreruddannelsen Silkeborg. Time- og dagpenge skal dække merudgifter til måltider og småfornødenheder samt transport på bestemmelsesstedet (bus, taxa mv.) Hoteldispostionsbeløb, dokumenterede udgifter til hotelværelse eller anden af tjenestestedet godkendt indkvartering refunderes inden for de anførte maksimumsbeløb pr. overnatning. Hoteldispositionsbeløbet skal kun dække den rene overnatningsudgift, ikke betaling for eventuel morgenmad på overnatningshotellet. Feriepenge (12,5%) udbetales automatisk næste kalenderår 4 VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj 2014

5 Takster pr. 1. januar 2014: Kørsel i egen bil 2,10 Dagpenge pr. fulde døgn 398,00 Timepenge pr. påbegyndt time ud over fulde døgn 16,58 Hoteldispositionsbeløb (maks. pr. overnatning) 1264,00 Udokumenteret nattillæg 199,00 Fradrag for obligatorisk morgenmåltid 59,70 Modtager censor ikke time-/dagpenge og skal have evt. frokost refunderet, skal dokumentation vedlægges. Blanket Udbetaling af censorhonorar udfyldes, underskrives og afleveres/sendes til læreruddannelsen efter endt censur. Vederlaget indsættes på censors Nemkonto, og lønseddel tilgår censor via E-boks. Censorberetning: I forbindelse med løsning af censoropgaver i læreruddannelsen skal der udarbejdes en censorberetning for hvert gennemført eksamensforløb. Censorberetningen hentes og udfyldes elektronisk på censorsekretariatets hjemmeside. VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj

6 6 VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj 2014

7 VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj

8 8 VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj 2014

9 VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj

10 10 VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj 2014

11 VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj

12 12 VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj 2014

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen UCC

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen UCC Praktiske oplysninger for censorer ved Læreruddannelsen UCC Vi byder dig velkommen til Læreruddannelsen, Professionshøjskolen UCC. Læreruddannelsen Zahle Linnésgade 2, 1361 København K Læreruddannelsen

Læs mere

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.)

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) Følgende opgørelsesmetoder for beregning af censorvederlag gælder alle censorer i læreruddannelsen, såvel eksterne som interne. I foråret 2014 har LLN

Læs mere

Vi glæder os til et godt samarbejde!

Vi glæder os til et godt samarbejde! Vi byder dig velkommen som censor til Administrationsbacheloruddannelsen VIA University College Kontaktoplysninger: Administrationsbacheloruddannelsen i Aarhus og Viborg Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf.

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen FINANSMINISTERIET Cirkulære om Tjenesterejseaftalen 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE 1. Indledning...1 2. Ændringer i aftalen...1 3. Generelle bemærkninger...4 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...6

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning.

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning. 1 Indholdsfortegnelse Formålet med politikken... 3 Lovgivning... 3 Hvad er en tjenesterejse?... 3 Rejsesekretariatet... 3 Principper for gennemførelsen af tjenesterejser... 4 Tilrettelæggelse... 4 Særligt

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko.

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko. Folkeuniversitetets Komitestyrelse Skærum Møllevej 4 DK-7570 Vemb T: 97490595 E: kontor@fuko.dk w: www.fuko.dk Hvad er Folkeuniversitet? Folkeuniversitetet tilbyder forelæsninger, kurser, ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes:

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes: Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere