Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011"

Transkript

1 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen afholdtes i klublokalerne. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af kasserer: På valg Søren Nystrup (ønsker genvalg) 6a. Valg af bestyrelsesmedlem: Jan Rod (ønsker ikke genvalg) 6b. Valg af bestyrelsesmedlem: Torben Pedersen (ønsker at udtræde af bestyrelsen) 7. Valg af bestyrelsessuppleant 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt Formand Søren Lerche bød velkommen og takkede for fremmødet. Der var 27 stemmeberettigede medlemmer til stede. Ad 1: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Peter Rudbæk, som blev valgt. Peter takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet ifølge klubbens vedtægter. Ad 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formanden aflagde beretning for det forløbne år, som han mente var kendetegnet ved mange positive tiltag i klubben. Han kom ind på nedenstående punkter: Medlemstallet: 260 medlemmer i klubben mod 230 sidste år.

2 Silkeborg Cykelskole: En rigtig god sæson med 83 deltagere, hvoraf flere har meldt sig ind i cykelklubben. Cykelskolen kostede for ikke-medlemmer 250 kr. Der var en stor tak til alle 30 trænere og hjælpere, hvis store indsats var en forudsætning for afvikling af cykelskolen. Silkeborg MTB: Blev afviklet søndag d.20. marts og blev en kæmpe succes. Vi havde det største antal deltagere i de 17 år, løbet er blevet afviklet, status blev 986 deltagere mod 465 i Vi har efterfølgende fået mange positive tilbagemeldinger. Der var en stor tak til alle 45 hjælpere og til PerB for lån af de varebiler, der blev brugt i forbindelse med løbet. Sæsonopstart: En god dag med stor tilslutning. Træningslejr: Turen gik igen i år til Gjerrild Vandrehjem på Norddjursland, der var 23 deltagere på denne tur. Harzen: Turen overgik alt i år, både hvad angik vejret og deltagerantal - høj sol og op til 28. Der var 61 deltagere fra SCRM, og 24 personer fra EnergiMidt (heraf cyklede 16). Dermed kunne vi starte 5 hold hver dag. Vi havde booket hele hotellet i Braunlage. Forplejningen på hotellet var perfekt denne gang, og der var nye, spændende og meget smukke ruter på programmet i år, bl.a. til den østlige del af Harzen tak til Flemming Nielsen for den. En stor tak til Michael Ulsøe for det store arbejde, han har udført med at arrangere turen, som var planlagt perfekt ned til mindste detalje. Også tak til holdkaptajnerne. Tour de Ebeltoft: Michael Taisbak arrangerede igen denne traditionsrige tur, som blev afviklet på den sædvanlige gode måde og som sædvanligt i regnvejr. Tak til Michael Taisbak og hans team for denne gode tur. Ötztaler Radmarathon: Klubben har været repræsenteret i Østrig igen i år, 32 deltagere fra SCRM deltog og gennemførte alle i flotte tider. Igen i år var vejret med løbet. Tak til Leo Lauritsen, som igen i år trak på sine kontakter i Sölden. Enkelstart: Blev afviklet i fint vejr på den sædvanlige rute ved Skygge med 26 deltagere. Der blev opnået flotte tider måske som følge af, at der køres intervaltræning i klubben. En tak til dem der havde bagt dejlig kage til os den dag. MTB turen Århus/Silkeborg: Turen blev afviklet den 8. oktober med 40 deltagere. Der var bus til Århus (Brabrandsøen), hvorfra der blev kørt ad små stier gennem Jeksendalen, hvor skovmaskiner havde gjort forholdene ekstra udfordrende i form af dybe spor og opkørt terræn. Turen gik videre til Ry, hvor Torben Pedersen ventede med grillstegte pølser og sodavand. Tak til Torben for pølsestegningen og til Knud, som havde lavet ruten. BH Rengøring Cup er i år blevet afviklet igen. I et meget tæt opløb vandt Georg Pape tæt fulgt af Flemming Nielsen og på 3. pladsen kom Per Walter. De seje vindere blev alle hyldet d. 8. oktober, hvor der blev holdt en afslutningsgrillfest i klubhuset. Bo Simonsen/BH Rengøring var sponsor til alt det dejlige mad og de meget flotte præmier, tak til Bo. Tak til Ole Papsø og Jannik, som har stået for planlægningen, til Flemming Nielsen for den flotte opsætning og indtastning af alle resultaterne på vores hjemmeside.

3 Udvalg: To udvalg har fungeret i år, et sponsor-/tøjudvalg og et tur-/aktivitetsudvalg. Sponsor-/tøjudvalget har haft meget travlt med at finde og få designet det flotte klubtøj, som sammen med klubbens sponsorer blev præsenteret den 24.oktober i lokalerne hos Per B en helt fantastisk aften, hvor der deltog ca. 160 medlemmer, som tog meget godt imod det nye trafiksikre design. Salget gik over al forventning; der blev solgt tøj for kr. Der er skrevet kontrakt med sponsorerne for de kommende 3 år. Tak til Allan Madsen, Jesper Torp, Peter Rudbeck og Kenneth Pedersen. I tur-/aktivitetsudvalget har der været stor aktivitet. Der er blevet indført intervaltræning om tirsdagen, hvilket har været et ret stort arbejde. Ligeledes er der blevet lagt nogle gode og varierede ruter ind hver tirsdag og torsdag. Tak til Jan Rod, Marianne Jørgensen, Ole Papsø, Jannik Ahlgrim og Georg Pape. Ny hjemmeside: En af de helt store forandringer og store investeringer i klubben i år har ubetinget været vores nye hjemmeside. Vi har fået en hjemmeside, som lever helt op til de krav vi stillede, da vi gik ind i dette projekt. Det er dejligt at se, hvor meget vores forum bliver brugt, både til ris/ros, arrangere cykelture og køb/salg. Til Flemming Nielsen, vores webmaster, skal der lyde en meget stor tak uden hans kompetente hjælp var hjemmesiden formentlig ikke blevet til noget. SIF s klubhus: Efter et år med adgang til SIF s klubhus har vi desværre ikke kunnet nå til enighed med SIF-cykling om at forny denne aftale. Generalforsamlingen er derfor sidste arrangement her - fremover vil vi igen benytte det gamle cafeteria i Silkeborghallen hal B. Formanden sluttede sin beretning med på bestyrelsens vegne at takke alle medlemmer for meget flot fremmøde til alle arrangementer og ikke mindst til vores tirsdags-/torsdags-træningsaftener i denne sæson. Han udtrykte håb om, at næste sæson bliver lige så god. Dirigenten takkede formanden for beretningen, hvorefter der var plads til kommentarer. Det gav anledning til at nævne, at foreningen også har haft nogle medlemmer på kaptajnskursus i foråret. Herefter godkendtes beretningen. Ad 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab Kasserer Søren Nystrup gennemgik det fremlagte regnskab i detaljer. Efterfølgende blev der stillet spørgsmål omkring hensættelsen på 32 t.kr. Det blev forklaret, at det er en regnskabsteknisk disposition, fordi der næste år ventes ret store udgifter, bl.a. til et nyt økonomisystem og til MTB-løbet. Det blev bemærket, at klubben har en fin egenkapital, men også at en egenkapital svarende til ca kr. pr. medlem findes meget passende.

4 Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer, blev regnskabet godkendt. Herefter gennemgik kassereren det fremlagte budget for 2011/2012. Ad 4: Behandling af indkomne forslag Der var forslag fra bestyrelsen om en vedtægtsændring af vedtægternes punkt 10. Hidtidig formulering: Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. På en iflg. Vedtægterne indkaldt generalforsamling vælges bestyrelsesmedlemmerne for 2 år ad gangen. På generalforsamlingen vælges ligeledes 1 suppleant til bestyrelsen, samt en revisor og en revisorsuppleant. Disse valg er for 1 år ad gangen. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Fremtidig formulering: Klubben ledes af en bestyrelse på minimum 3 medlemmer (formand, kasserer og sekretær), ved et lige antal medlemmer i bestyrelsen, har formand 2 stemmer. På en iflg. Vedtægterne indkaldt generalforsamling vælges bestyrelsesmedlemmerne for 2 år ad gangen. På generalforsamlingen vælges ligeledes 1 suppleant til bestyrelsen, samt en revisor og en revisorsuppleant. Disse valg er for 1 år ad gangen. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Bestyrelsesformanden begrundede forslaget med, at meget af arbejdet i klubben i dag varetages af diverse udvalg og flere udvalg er på vej, bl.a. et MTB-udvalg, som allerede er nedsat og er begyndt at arbejde. Det består af Jan Rod, Jesper Torp, Henrik Sørensen, Søren Nystrup og i en overgangsfase Torben Pedersen. Også et aktivitetsudvalg er på vej foreløbigt er Arne Birkø og Steen Klercke medlemmer af det, men flere skal findes. På baggrund af disse udvalg kan bestyrelsen slankes til 4 medlemmer. Den nye formulering gør, at bestyrelsens størrelse kontinuerligt kan variere alt efter behov. Der var debat om den foreslåede passus om, at formanden har to stemmer ved stemmelighed. Nogle fandt, at en formulering om, at formandens stemme i tilfælde af stemmelighed er afgørende, var mere almindelig. Men det konkluderedes, at virkningen er den samme. Efter denne debat refererede dirigenten til vedtægterne, som kræver, at 4/5 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for en vedtægtsændring. Samtidig er der ret til skriftlig afstemning, hvis nogen forlanger det. Det var ikke tilfældet, hvorefter der blev stemt om forslaget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ad 5: Fastlæggelse af kontingent Bestyrelsens forslag om at bibeholde kontingentet på 400 kr. blev enstemmigt vedtaget.

5 Ad 6: Valg af kasserer Søren Nystrup (ønsker genvalg) Søren Nystrup modtog genvalg. Ad 6a: Valg af bestyrelsesmedlem: Jan Rod (ønsker ikke genvalg) Bestyrelsen foreslog Bodil Ulsøe-Hansen som nyt bestyrelsesmedlem (sekretær). Der var ingen modkandidater, og Bodil blev valgt. Ad 6b: Valg af bestyrelsesmedlem: Torben Pedersen (ønsker at udtræde af bestyrelsen) Som følge af den vedtagne beslutning om at kunne reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer, blev ingen valgt i stedet for Torben. Ad 7: Valg af bestyrelsessuppleant Der var genvalg til Leon Stokholm. Ad 8: Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor John Rasmussen blev genvalgt. Revisorsuppleant Kuno Sørensen blev genvalgt. Ad 9: Eventuelt Der var tak for indsatsen i bestyrelsen og rødvinsgave til Jan Rod og Torben Pedersen. Udvalg, som mangler folk, vil blive drøftet på en kommende klubaften. BH Cup blev drøftet. Idéer til ændringer og forbedringer kan afleveres til de personer, som tager sig af BH Cup. Der var forslag om, at tirsdags- og torsdagsturene ikke bliver helt så lange næste år. Turudvalget bekræftede, at det allerede indgår i planerne. Referent: Bodil Ulsøe-Hansen

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: TOR 26 FEB 2015 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 8 Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent og Find Rotvel som referent.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 20 FEB 2013 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 HERMED INDKALDES TIL KREDS 4 ROSKILDE S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING 2015 HERMED INDKALDES TIL KREDS 4 ROSKILDE S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING 2015 HERMED INDKALDES TIL KREDS 4 ROSKILDE S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING Dato : Torsdag den 5. februar 2015 Tid : Kl. 19.30. Sted : Klubhuset, Darupvang 15, 4000 Roskilde Dagsorden iflg.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i klubhuset Onsdag d. 1. november 2006 kl. 19.00

Generalforsamling i klubhuset Onsdag d. 1. november 2006 kl. 19.00 Setpoint Medlemsblad for Gladsaxe Tennis Klub 1981 Setpoint nr. 61 Oktober 2006 25. årgang Generalforsamling i klubhuset Onsdag d. 1. november 2006 kl. 19.00 Klik ind på klubbens hjemmeside: www.gladsaxetennisklub.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet.

Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet. Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet. Formand Jens Leth byder velkommen til godt 30 fremmødte. Dagsordenen følges: 1.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen

Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen REFERAT AF GENERALFORSAMLING den 22. april 2010 kl. 19:30 Til stede fra bestyrelsen var: Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen Ca.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere