Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg."

Transkript

1 Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg. På FMF Kreds Østjyllands vegne, vil jeg gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen til foreningens årlige generalforsamling, her i Silkeborg, hos på SPX Jeg vil gerne på vegne af foreningen, sige tusind tak fordi vi må komme her i dag og afholde vores generalforsamling. Det har været spændende at se jeres virksomhed og høre om jeres produktion. Tusind tak for det. Før generalforsamlingen starter, vil jeg traditionen tro mindes de af vores medlemmer, der er gået bort i årets løb. Fhv. direktør, mejeriingeniør Hans Ejlersen, Silkeborg er afgået ved døden den 17. maj 2013, 83 år gammel. Hans Ejlersen var en kendt mejerimand, der udover i en årrække var lærer på Dalum Mejeriskole og har bestridt en række mejerilederposter på forskellige mejerier. Hans Ejlersen sluttede sit aktive arbejdsliv som konsulent for TIKO Madagaskar. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og udtrykke, et ære hans minde. Dagsorden. 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning om landsdelskredsens virksomhed i den forløbne periode. 3) Fremlæggelse af kredsens årsregnskab til godkendelse. 4) Behandling af fremsatte forslag 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1. Suppleant. På valg: Steen Poulsen Alex Salling Torben Jensen Suppleant: Hans Jørgen Rahbek 6) Valg af revisorer: På valg er Rita Hornsleth 7) Valg af delegerede til foreningen delegeret møde. 8) Eventuelt Referat: 1. Bjarke Dall Jørgensen blev valgt. 2. Formandens beretning. Året har stået i jubilæets tegn, da både Foreningen af mejeriledere og funktionær, og Mælkeritidende kunne fejre deres 125 års jubilæum. Foreningen af mejeriledere og funktionær, blev stiftet ved en generalforsamling i Fredericia den 21. oktober På denne generalforsamling blev det vedtaget at foreningen ville udgiver en medlemsblad og derpå udkom Mælkeritidende for første gang den 6. januar Foreningen af mejeriledere og funktionær, fejrede jubilæet i forbindelse med det årlige delegeret møde, der blev afholdt den 29. september, i Korsør.

2 For Kreds Østjylland har det igen været et roligt år og jeg vil give en kort status på hvad foreningen her arbejdet i året, der er gået. Bestyrelsen har afholdt de sædvanlige 4 bestyrelsesmøder, hvor aktuelle emner har været diskuteret. Vi har planlagt en række aktiviteter og afholdt et par stykker i årets løb, som jeg senere vil omtale. Bestyrelsen har i årets løb bestået af: Formand: Næstformand: Kasserer: Referent: Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Suppleant: Bent I. Hansen Torben Jensen Alex Salling Michael Wadsager Bjarke Dall Jørgensen Milter Krogh Jensen Steen Poulsen Hans Jørgen Rahbeck Medlemstal: Medlemstallet for Kredsen er det forgangne år, er nøjagtig det samme som sidste år Aktive medlemmer Dobbeltmedlemmer Passive medlemmer Dødsfald Kontingent frie medlemmer i alt Mejerier/Mejeriselskab 6 7 Firmaer 5 5 På landsplan er der: Aktive Dobbeltmedlemmer Passive Kontingentfrie I alt Grunden til at det totale antal medlemmer er gået frem, er at de andre kredse nu også har arbejdet med medlemshvervning, hvilket vi arbejde med i , og det har bevirket flere medlemmer.

3 Mærkedage: I år har vi vist opmærksomhed i form af vin - gaver til: Mejeriteknikker Troels Honoré Aaman Odder 60 år Konsulent Kristian Egehøj Viborg 60 år Forvalter Finn Mogensen Kjellerup 60 år Projekt Ingeniør Peter M. Pedersen Beder 60 år Arbejdsleder Bjarne Kjeldsen Ejstrupholm 65 år Fhv. Kvalitetsrådgiver Hans Chr. Larsen Århus 65 år Fhv. Forvalter Niels Ove Kramer Klovborg 70 år Fhv. Direktør Bent Frandsen Åbyhøj 75 år Fhv. Konsulent Knud Grønborg Silkeborg 75 år Arrangementer: Bestyrelsen har planlagt 4 arrangementer, der alle var planlagt til afholdt i foråret og forsommeren i år. Vi offentliggjorde datoerne på et tidligt tidspunkt, så medlemmerne kunne få datoerne i jeres kalender, i fald det der kunne være jeres interesse. Det første arrangement var et gå hjem møde, den 19. februar, netop her hos SPX, med efterfølgende bowling og spisning. Et arrangement, der var lavet i samarbejde med Kreds Vestjylland. Desværre måtte vi aflyse dette gå hjem møde, på grund af for få tilmeldinger. Der var tilmeldt 8 medlemmer fra både Kreds øst og Vest tilsammen. Næste arrangement blev afholdt den 4. april, hos Gær fabrikken, Lalleman i Grenaa, hvor Michael Wadsager tog i mod. Arbejdspladsen var forholds ny for Michael, men han kunne på en spændende måde fortælle om sit nye arbejde og om fabrikken, og vi så en rigtig spændende virksomhed, der producerer gær til hele verden og i rigtig mange typer. Gær til brød, vin, øl, dyrefoder, ja en lang række forskellig gærtyper til forskellige formål. Efter rundvisningen blev der holdt et indlæg om vores pension forhold af medarbejdere fra AP- Pension, hvor der i øjeblikket er en række forskellig nye tiltag, som vi skal tage stilling til. Der deltog i alt 23 medlemmer, pæn fremmøde. Efterfølgende var der spisning på Lystbådehavnen i Grenaa. En hyggelig aften. Igen i år var det muligt for medlemmerne i kredsen, at deltage i den fælles Forårs/Vinterfesten i Nordjylland. Festen blev afholdt den 6. april på Hotel Conwell Rebild Bakke. Efter en ringe tilslutning sidste år, med kun ca. 50 deltagere, var der stor risiko for at den årlige begivenhed var på vej til at lukke ned. Vi var et par stykker fra forskellige kredse og bestyrelser, der syntes det ville være rigtig ærgerligt, og vi fik stablet et møde på benene, hvor de fremtidige muligheder blev diskuteret. Vores formål var selvfølgelig at holde fast i festen, men få flere deltagere med. Forslaget var at åben op for deltagere i det samlede mejeribrug, dog med den klausul at deltagerne var tilknyttet en forening, der har sit virke i danske mejeribrug. Mere konkret blev det udover kreds nord og Østjylland, de øvrige 4 kredse. Foreningen Danmarks Privatmejerier, Dansk Oste - og Smørforening, var selvfølgelig selvskrevet, og også medlemmer af Danmarks Mejeriteknisk Selskab, fik buddet. Festen blev omdøbt til forårsfesten, men da weekenden oprandt, viste Kong Vinter sig fra sin hvide side og der kom en del sne, så man kan selvfølgelig overveje stadig at kalde den vinterfest. Ca. 100 deltagere tilmeldte sig, og vi havde en rigtig god fest. Vi arbejder videre og er i gang med at planlægge festen næste forår. Vi har planen om at flytte festen rundt i landet, og næste år vil festen blive arrangeret af Kreds Fyn, og de arbejder i øjeblikket med at finde et egnet sted, hvor vi kan afholde forårsfesten.

4 Næste arrangement lød på en bustur til Fyn, lørdag den 29. juni, nærmere betegnet Svendborg, til Kulinarisk Sydfyn. Planen var afgang lørdag morgen, morgenmad i bussen, ankomst til Svendborg ved 11. tiden, besøge udstillingen på egen hånd, og hen på eftermiddagen, vende hjemad igen, aftensmad på en kro på vejen hjem, og derefter hjemme igen midt på aftenen. Det kunne have været en rigtig hyggelig tur med hele familien, men desværre var der alt for få tilmeldte, kun 12 personer var tilmeldt, hvor af bestyrelse med påhæng tegnede sig for de 8 tilmeldte. Generelt må vi jo sige at deltagelsen til vores arrangementer ikke har været særlig prangende. Der bliver gjort rigtig et stort arbejde, med planlægningen, diverse aftaler med firmaet, vi så må skuffe igen, m.m. og alligevel kan vi de fleste gange aflyse arrangementet. Det sagde jeg vist også sidste år, men hvor bliver I medlemmerne af. Er der ingen interesse for at styrke sammenholdet, om end netværk med hinanden, eller er det helt forkerte arrangementer vi udarbejder. Det store spørgsmål er, hvad skal der til for at få nogle flere med? Lad os få nogle kommentar. Øvrige aktiviteter bestyrelsen har arbejdet med: Vi er i gang med at planlægge årets delegerede møde, som bliver afholdt den 5. oktober på Hotel Opus, i Horsens. Planlægningen af dagen og festen i forbindelse med delegeret møde, går som bekendt på tur mellem de forskellige kredse. Det nye er at stedet formentlig vil være det samme i en årrække. Grunden til at vi prøver at holde delegeret møde samme sted, er økonomi. Vi skal som sagt til Horsens i år, der bliver selvfølgelig arrangeret ledsager tur som sædvanligt. Generel orientering: Overenskomsten på vores område er efter gældende regler sagt op pr. 1. oktober. Vi er også overgået til Dansk Industri, som de timelønnede og det bliver jo spændende at se hvordan den nye aftale falder ud. Hvad der er på agendaen er ikke helt offentlig endnu, i der ikke er afholdt møder. Forhandlingsudvalget består f Bjarne Kristensen, Sædager Andelsmejeri, Jan A. Andersen, Slagelse, Michael Jensen, Holstebro, undertegnede, Søren Jensen og Anne-Sofie Christiansen, og vi gør hvad vi kan for at få en god aftale i stand. Mejeriliv: I vores ulykkesforsikring Mejeriliv er der ca. samme antal medlemmer som sidste år. Ulykkesforsikringen er konkurrencedygtig i forhold til andre forsikringsselskaber, og man kan der igennem også tegne en sundhedsforsikring. Der bliver igen på Landsmejeriudstillingen, muligt at tale med en repræsentant for Mejeriliv. Kontakt ellers sekretariatet for yderligere information. Sommerhuset. Det går fornuftigt med udlejningen af huset. Der har været ledige uger i den sidste periode af sommerferien. Til gengæld er huset lejer ud de meste af efteråret. Der bliver nu mulighed for at leje huset et par dage mere, hvis man f. eks har huset fra torsdag til søndag, hvis det eller er ledig, med rabat. Aktiviteter. Danish International Foods Contest, afholdes den 5. og 6. november i Herning som sædvanligt. Der er i år igen planlagt Dinner Event og det bliver den 5. november kl , der

5 ligesom sidste år afholdes i umiddelbart nærhed af udstillingsbordene. Husk tilmelding hurtigt, der er rift om pladserne. Kredsudstillingerne afholdes igen som sidste år. Første gang i Odense sammen med mejeribrugets dag. 2. udstilling er? AP Pension. Forhåbentlig er I alle klar over at der sker ændringer i vores pensionforhold. AP vil gerne have afskaffet garantirenten. Beslutningen om dette er meget personligt, men på de nylige afholdte orienteringsmøder rundt i landet, har man fortalt om ændringen. AP vil snarest sende brev ud med afgang til ens pension aftaler, hvor de herigennem anbefaler hvad de tror er bedst for medlemmet. Man skal selvfølgelig selv tage stilling til om man vil ændret sine pension forhold. Afsluttende bemærkninger: Det var hvad jeg havde til beretningen i år. Jeg vil gerne sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i årets løb. Jeg vil også sige tak til de medlemmer og virksomheder, der har bakket os op omkring de arrangementer, der er lavet. Meget mere kunne være omtalt i beretningen, men hvis I syntes, der er glemt noget eller der er emner der presser sig på, så er der tid efterfølgende til at stille spørgsmål eller komme med kommentar, alle er velkommen. Spørgsmål og kommentar til beretningen. Eigil Appel Pedersen: Dinner Event god ide, men messecenter skal oppe sig, bedre kvalitet på maden. Peter S. Bitch: fint med indlæg om AP, der skal vælge nu vedr. valget af opsparingsform. Husk det nu. Mark T. Schou: anerkender at der gøres en stor indsats, ang. arrangementer, måske mere fokus på samarbejde med andre kredse om arrangementer. Læg idéer ud til medlemmer, og lade dem komme med input. Morten Christiansen: måske knap så mange arrangementer, udbuddet er stort generelt. Beretningen blev godkendt. 3. Regnskab fremlagt, af Alex Salling: Efterfølgende spørgsmål og kommentar. Per Zakarias: spurgte til hvilken værdi aktier blev købt til i sin tid, Alex kunne ikke på stående fod svarer på dette. Men der var bred opbakning til stadig at beholde aktierne. Kursen er på vej op igen. Morten Christiansen, hvor er vi om 10 år er der stadig penge i kassen der, enighed om at en kapital på omkring er ok. Det er dog en stor post hvert år til delegeret møde, som man ønsker diskuteret med HB. Ejgil Lyster: fint med Vinter/Forårs fest der kan alle deltage, de der ikke kan deltage i delegeret møde. Regnskabet blev godkendt. 4. Ingen indkomne forslag. 5. Valg til bestyrelsen: Steen Poulsen, Alex Salling og Torben Jensen, blev alle genvalgt til bestyrelsen.

6 Valg af suppleant: Hans Jørgen Rahbek blev genvalg 6. Valg af revisor: Rita Hornsleth. 7. Valg af Delegerede: 1. Steen Poulsen, 2. Michael Wadsager 3. Bjarke Dall Jørgensen 4. Torben Jensen 5. Villy Jensen 6. Niels Thygesen 7. Eigil Pedersen 8. Glenn Madsen 9. Morten Christiansen 10. Hans Jørgen Rahbek 11. Mark Thorstein Schou 12. Martin Hassl 13. Rita Hornslet 14. Jørgen Poulsen 15. Anders Rasmussen 16. Bjarne Andersen 17. Allan Poulsen 18. Trine Fredsø 19. Kenneth Jensen 20. Lars Staunsbæk 21. Jørgen Virklund Suppleanter: Henning Rasmussen Hans Christian Jakobsen Charlotte Ruby Morten Egebjerg Johnny Reck Henrik Kæmpe Anders Buhr Per Hansen Jan Viskum Søren Jensen 8) Intet at bemærke: Formanden takkede dirigenten for god gennemførelse af mødet og takke deltagerne for en god debat og fremmødet.

Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW

Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW . MØDEREFERAT Til Kopi til Mødedeltagere + fraværende Referent Emne Generalforsamling den 23., COOP Ferskvare Center Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelses beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling den 11. juni 2015, Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg og Grundfos i Bjerringbro.

Generalforsamling den 11. juni 2015, Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg og Grundfos i Bjerringbro. Generalforsamling den 11. juni 2015, Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg og Grundfos i Bjerringbro. Vi startede på Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg, hvor vi fik en introduktion af det nye biobooster system

Læs mere

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Referat fra Ordinær generalforsamling Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Først bød formanden velkommen til de fremmødte(se vedhæftede deltagerliste), hvorefter René Byrgesen gave en

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013 / 2014 Mejeribruget lige nu.

Bestyrelsens beretning 2013 / 2014 Mejeribruget lige nu. MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Mandag d. 25. august Vestergaards Hotel Videbæk Michael Jensen Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk Jørgen Peter Hansen Emne Generalforsamling 2014

Læs mere

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Fredag d. 2. september Holstebro bowlingcenter Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling

Læs mere

07.07.2015 MØDEREFERAT. Holstebro Flødeost. Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk. Jørgen Peter Hansen. Emne Generalforsamling 2015

07.07.2015 MØDEREFERAT. Holstebro Flødeost. Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk. Jørgen Peter Hansen. Emne Generalforsamling 2015 MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Onsdag d.17 juni Holstebro Flødeost Michael Jensen Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk Jørgen Peter Hansen Emne Generalforsamling 2015 Dagsorden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010

Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010 Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010 Inden generalforsamlingen var der orientering om Birkum ost ved mejerichef Jesper Thomsen og rundvisning på mejeriet. Efterfølgende

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Velkomst til delegeretmøde

Velkomst til delegeretmøde Velkomst til delegeretmøde Kære delegerede, på vegne af Foreningen af mejeriledere og funktionærer er det mig en glæde at kunne byde jer velkommen til foreningens delegeretmøde nr. 123. Som bekendt blev

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening DMF kursus side 8 Medlemsarrangementer side 4 Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013 mejeristen nr.3 90. årgang 2013 delegeretmøde og kongres SIDE 4-5 Nye Mejerister SIDE 12-13 { formanden har ordet } Ekstraordinær generalforsamling DMF Sønderjyllands afd. 901 Så fik vi igen en god og

Læs mere

Grenaa Marineforening

Grenaa Marineforening Referat af generalforsamling i Grenaa Marineforening d. 18/2-2011 klokken 18:00 i marinestuen Klitvej 2 8500 Grenaa. Klokken 18:10 bød formanden Per Schultz Petersen velkommen og to gaster hejste flaget.

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 2 92. ÅRGANG 2015 Tema om uddannelse SIDE 4-9 Studietur til Bornholm SIDE 18-22 { FORMANDEN HAR ORDET } Uddannelse og kompetencer Foråret er kommet til Danmark, og med foråret kommer også

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Formandsberetning 12. marts 2012

Formandsberetning 12. marts 2012 Formandsberetning 12. marts 2012 Bestyrelsesmøder: Konstituerende møde i marts - juni, september, oktober og februar = 5 i alt. Bestyrelses-kursus-dag: De 3 nordjyske afd. holdt fælles kursusdag for afd.bestyrelser

Læs mere