Velkommen til KL konference Teknik og Miljø. Politisk Forum Den 14. og 15. april 2011 Papirfabrikken i Silkeborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til KL konference Teknik og Miljø. Politisk Forum 2011. Den 14. og 15. april 2011 Papirfabrikken i Silkeborg"

Transkript

1 Velkommen til KL konference Teknik og Miljø Politisk Forum 2011 Den 14. og 15. april 2011 Papirfabrikken i Silkeborg

2 2 Politisk Forum 2011 Nye Tider Kommunerne oplever i disse år nye tider på en række fronter. Rammevilkår for kommunerne er gradvist spidset til, og på teknik- og miljøområdet er problemstillingen særlig markant. En natur der viser tænder med monsterregn, stigende vandstand m.m., sætter tingene på spidsen på teknik- og miljøområdet i hele landet, men med store regionale forskelle. Hertil kommer administrative og faglige udfordringer, bl.a. som følge af vand- og naturplanerne, som nu er over os. Det gamle ordsprog om, at der findes ikke problemer, men udfordringer ser for alvor ud til at blive testet i de tekniske forvaltninger de kommende år. På vegne af KL s Teknik og Miljøudvalg er det derfor med glæde og spænding jeg hermed inviterer til Politisk Forum 2011 i Silkeborg. Vi glæder os igen i år til at se både politikere, embedsmænd, rådgivere og interesseorganisationer. Med venlig hilsen Martin Damm Formand for KL s Teknik- og Miljøudvalg Indhold 2 Politisk Forum 2011 Nye Tider 2 Indhold 3 Plantegning 4 Program 6 Oplæg i plenum 10 Temamøder 15 Udflugter 18 Underholdning på politisk forum 19 Praktiske oplysninger

3 3 Plantegning B Plenum 8 9 B Byggeriets Evaluerings Center 2 RGS 90 A/S 3 ESCO-gruppen 4 Danmarks Jægerforbund 5 Friluftsrådet 6 Elbek og Vejrup A/S 7 KL 8 Rambøll Danmark A/S 9 Dansk Miljørådgivning A/S 10 Environment Solutions 11 EnergiMidt A/S 12 EnergiTjenesten 13 EG Kommuneinformation A/S 14 Better Place 15 Dansk Bygningsarv A/S 16 PWS Danmark A/S 17 Teknologisk Indsigt 18 NRGi Rådgivning A/S 19 Icopal Danmark A/S 20 Eurofins 21 Golder Associates A/S 22 KOMBIT 23 ChoosEV A/S 24 KL s Sekretariat B Buffet

4 4 Program Dag 1 Torsdag den 14. april Registrering og morgenmad Velkommen til Politisk Forum 2011 v. Formand for KL s Teknik- og Miljøudvalg Martin Damm Velkommen til Silkeborg v. Borgmester i Silkeborg Kommune Hanne Bæk Olsen Nye tider på teknik- og miljøområdet v. Formand for KL s Teknik- og Miljøudvalg Martin Damm Samarbejdet mellem kommuner og virksomheder skal fremmes v. Branchedirektør Mette Rose Skaksen, DI. Ændret i forhold til det trykte program Spillet om fremtidens natur v. Journalist og Forfatter Kjeld Hansen Pause Kaffe, te, frugt og isvand i udstillingsområdet Vand og natur på dagsordenen v. Miljøminister Karen Ellemann Hvordan passer vi bedst og billigst på vand og natur? v. Kontorchef Jesper S. Schou, De Økonomiske Råds Sekretariat Brug af Fundraising v. Teknik- og Miljødirektør Thorbjørn Sørensen, Middelfart Kommune Når borgeren (igen) får medansvar! v. Administrerende Direktør Søren Bonde Hansen, Odense Kommune Frokostbuffet og besøg i udstillingsområdet Temamøder 1. runde Pause Kaffe, te, frugt og isvand i udstillingsområdet Temamøder 2. runde Snacks og forfriskninger i udstillingsområdet Festmiddag Tørfisk underholder og spiller musik til kaffen og desserten Steen Frederiksens Band fortsætter festen med live musik

5 5 Dag 2 Fredag den 15. april Morgensang Synergi og samarbejde mellem landbrug og kommune v. Godsejer Lars Hvidtfeldt, Formand for Tolvmandssektionen, Landbrug & Fødevarer Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem v. Professor Katherine Richardson, Københavns Universitet Klimaets udfordringer til kommunerne v. Klima- og Energiminister Lykke Friis Med kommunerne i førersædet offentlig-privat innovation som en løsning på klima- og energiudfordringen v. Direktør Jacob Lundgaard, Gate Præsentation af og omstigning til udflugterne i Silkeborg og omegn v. Silkeborg Kommune Udflugter i Silkeborg og omegn Arrangeret af Silkeborg Kommune Frokostbuffet og på gensyn!

6 6 Oplæg i plenum Martin Damm Formand for KL s teknik- og miljøudvalg Nye tider på teknik- og miljøområdet Martin Damm sætter fokus på de mange nye udfordringer på teknik- og miljøområdet, med hovedvægten lagt på lagt på vand- og naturplaner, veje, selskaber og nye regler. I forlængelse heraf peges på behovet for at gå nye veje, og der udstikkes et par retninger. Hanne Bæk Olsen Borgmester i Silkeborg Kommune Velkommen til Silkeborg Hanne Bæk Olsen byder velkommen til den smukke værtskommune. Mette Rose Skaksen Branchedirektør, DI Samarbejdet mellem kommuner og virksomheder skal fremmes Øget offentlig-privat samarbejde er én af nøglerne til at imødegå de kommunale budgetudfordringer. Samarbejdet er allerede godt i gang på de tekniske områder, men der kan fortsat hentes mange effektiviseringsgevinster ved at øge samarbejdet, bl.a. ved at bruge nye forpligtende samarbejdsformer. Mette Rose Skaksen vil trække perspektiverne op for øget samarbejde og komme med konkrete eksempler på vellykkede samarbejder. Ændret i forhold til det trykte program. Kjeld Hansen Journalist og forfatter Spillet om fremtidens natur Skal kommunen være grøn eller sort? Dufte sødt eller lugte surt? Jage folk på porten eller byde nye skatteborgere velkommen? I disse år sker opdelingen i A-hold og B-hold. De mest fremsynede kommuner har for længst fattet udviklingspotentialet i at samtænke miljø-, natur og klimapolitik og uden at det koster kommunekassen hele verden.

7 7 Karen Ellemann Miljøminister Vand og natur på dagsordenen Kommunerne skal i de kommende år realisere hovedparten af de indsatser, som skal gennemføres på baggrund af de endeligt vedtagne vand- og Natura 2000-planer. Miljøministeren vil i sit indlæg adressere de problemstillinger, som kommunerne især har lagt vægt på i deres høringssvar til planforslagene, og orientere om processen frem mod regeringens endelige vedtagelse af planerne. Jesper Sølver Schou Kontorchef, De Økonomiske Råds Sekretariat Hvordan passer vi bedst og billigst på vand og natur? Oplægget tager udgangspunkt i de seneste års miljøøkonomiske vismandsrapporter, og præsenterer økonomiske kriterier for regulering af vand og natur. Desuden gives eksempler på, hvordan den eksisterende indsats kunne forbedres med udgangspunkt i vandplaner og tilvejebringelse af rekreative værdier. Thorbjørn Sørensen Teknik- og Miljødirektør, Middelfart Kommune Brug af fundraising De tekniske områder i kommunerne er under økonomisk pres. Middelfart Kommune har med baggrund i strategien Grøn vækstkommune og utraditionelle samarbejder skabt økonomisk baggrund for en lang række nyskabende projekter. Det økonomiske grundlag er skabt igennem selvfinansierende projekter, EU-projekter og fundraising. Kommunen har på den måde skaffet over 100 mio. kr. til nye grønne vækstprojekter. Søren Bonde Hansen Administrerende Direktør, Odense Kommune Når borgeren (igen) får medansvar! Kommunerne er blevet større organisationer. Kan kommunerne falde i det, der kan kaldes fagfaglighedens fælde? Store kommuner fremmer specialisering og faglig dybde godt! Store kommuner øger interne og eksterne transaktionsomkostninger mellem de specialiserede medarbejdere, kontorer og eksterne samarbejdspartnere skidt! Hvordan optimeres den interne, dybe faglighed uden at øge begge typer transaktionsomkostninger? Kan en del af svaret være: Giv borgerne medansvar (igen)?!

8 8 Lars Hvidtfeldt Godsejer og formand for Tolvmandssektionen, Landbrug & Fødevarer Synergi og samarbejde mellem landbrug og kommune Et godt samspil mellem erhverv og kommuner er essentielt for at sikre en bæredygtig udvikling i kommunerne og vækst i erhvervslivet og for landbrugets og fødevareerhvervets mulighed for at bidrage til vækst og beskæftigelse. Landbruget har brug for effektiv sagsbehandling, klare regler, ensartet administration og en god og tæt dialog om muligheder og udfordringer i samspillet mellem landbrug, kommune og samfund. Katherine Richardson Professor, Københavns Universitet Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem Mange kommuner har hidtil haft fokus på CO2 neutralitet. Med det fokus er ethvert tiltag, der reducerer drivhusgasemissioner, et godt og rigtigt tiltag. Når målet er etablering af et nyt energisystem er det dog ikke nødvendigvis alle her og nu reduktioner i drivhusgasser, der bedst understøtter en kosteffektiv overgang. I oplægget vil nogle af dilemmaerne blive præsenteret, og behovet for strategisk planlægning på energiområdet understreges. Lykke Friis Klima- og Energiminister Klimaets udfordringer til kommunerne Byer står for 75 % af verdens CO2-udledning. Selvom udfordringerne er globale, er løsningerne ofte lokale. Derfor er byernes rolle i arbejdet med klima og energi helt afgørende. Regeringens Energistrategi 2050 rummer en række interessante initiativer, der skal gøre det nemmere for kommunerne at spare på energien. Hør Klima- og energiminister Lykke Friis tale om klimatilpasning og regeringens nye energistrategi. Jacob Lundgaard Direktør, Gate 21 Med kommunerne i førersædet offentlig-privat innovation som en løsning på klima- og energiudfordringen Ambitiøse målsætninger om at reducere energiforbrug og CO2-udledning i kommunerne gør det nødvendigt at inddrage de dygtigste virksomheder og forskere i fælles udviklingsprojekter, der kan tiltrække ekstern finansiering. Grebet rigtigt an kan kommunerne sætte sig i førersædet for klima- og energiomstilling af vores samfund og bruge den som løftestang for den videre udvikling af vores byer.

9 Miljøvenlig asfaltproduktion og udlægning... Vi har udviklet en række produkter, som alle er karakteriseret ved at være støj- og CO2-venlige. Til gavn for mennesker og miljø. Vi er specialister, når det gælder miljøvenlig asfaltproduktion. Vi sætter en ære i at være på forkant med udviklingen og kan derfor tilbyde langtidsholdbare kvalitetsprodukter og -løsninger. Vi står for kvalitet, loyalitet og pålidelighed og ønsker at fremstå som en seriøs og ansvarsbevidst asfaltproducent. Sjælland tel Jylland tel

10 10 Temamøder Efter oplæggene i plenum bliver der lejlighed til at gå mere i dybden med en bred vifte af emner indenfor teknik- og miljøområdet. Her er der afsat tid til debat og spørgsmål til oplægsholdere med stor viden og konkret erfaring indenfor emnet. Indholdet af de 10 temamøder er udvalgt med udgangspunkt i aktuelle kommunalpolitiske emner. Det er muligt at deltage i to af de 10 temamøder, som er nærmere beskrevet nedenfor. Temamøde 1: PCB i bygninger hvad gør kommunen? PCB i bygninger er et problem, som kommuner i stigende grad konfronteres med. PCB er sundhedsfarlig og findes i rigtig mange bygninger, private som kommunale. Nogle kommuner har været nødt til at iværksætte meget dyr afhjælpning af problemer med PCB. Men hvad er op og ned, når PCB kommer på kommunens dagsorden? Der sættes fokus på fakta og konkrete erfaringer med håndtering af PCB i bygninger. Områdechef Jens Nejrup, Københavns Kommune Teknisk Chef Torben Trampe, KAB-Byg. Temamøde 2: Energibesparelser i kommunale og private bygninger Inspiration til energibesparelser i både offentlige og private bygninger. Der vil blive fokuseret på opnåede økonomiske besparelser i kommunale bygninger, samt fornyelse af konceptet over tid (Lyngby-Taarbæk Kommune), og på anvendelsen af Energiberegneren Husets Web og de forventede besparelser, samt hvilke udfordringer der er forbundet med borgerinddragelse (Kolding Kommune). Teknisk Direktør Bjarne Markussen, Lyngby-Taarbæk Kommune Formand for Miljø- og Teknikudvalget Christian Kloppenborg Skrumsager, Kolding Kommune Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Energistyrelsen og KL fremlagde sidste år fælles oplæg om strategisk energiplanlægning. Siden har Energistyrelsen meldt ud, at de vil udarbejde vejledning om strategisk energiplanlægning ved en forventet regulering af området. KL vil bidrage gennem en række pilotprojekter, som arbejder med delelementer af den strategiske energiplan. Temamødet vil komme ind på en række spørgsmål: Hvorfor er det nødvendigt at udarbejde strategiske energiplaner, og hvad skal de indeholde? Er kommunerne klar til opgaven? Hvordan sikres den nødvendige politiske opbakning? Civilingeniør Bjarne Juul Kristensen, Energistyrelsen Planlægger Niels Rauff, Hedensted Kommune

11 11 Temamøde 4: Én virksomhedsindgang i kommunen Hvordan bliver Teknisk Forvaltning bedre til at skabe gode erhvervsmæssige rammevilkår og fokusere på erhvervsudvikling og vækst? Hvordan kan erhvervsservice og myndighedsbehandling integreres, så kommunerne i højere grad fremstår som en kompetent samarbejdspart for erhvervslivet? Virksomhedernes interesseorganisationer og landspolitikerne fokuserer på vækst og på erhvervsklima i den enkelte kommune. Men hvordan går vi til opgaven lokalt? Flere kommuner er begyndt at stille skarpt på en bedre service overfor erhvervsvirksomhederne. Branchedirektør Mette Rose Skaksen, DI Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Temamøde 5: Inspiration til givtige samarbejder med virksomheder Spændende samarbejder mellem kommuner og virksomheder giver en god bundlinje for miljøet og for virksomhederne. Går din kommune med overvejelser om, hvordan den kan styrke samarbejdet med virksomhederne, dels for at få mere miljø for pengene, dels for at understøtte erhvervsudviklingen? Så kom og få inspiration til forskellige typer af samarbejder! Direktør Miljø- og Teknikforvaltningen Niels Carsten Bluhme, Albertslund Kommune Teknik- og Miljødirektør Thorbjørn Sørensen, Middelfart Kommune Moderator Specialkonsulent Henrik Dissing, DI Temamøde 6: Grå eller grønne klimaløsninger? Er kloakering altid svaret, når man skal tilpasse den grå infrastruktur til klimaforandringer, eller skal vi også have fat i den grønne infrastruktur? Temamødet handler desuden om beredskab, og om hvordan man sikrer at samfundet kan fungere ved oversvømmelser eller andre akutte hændelser. Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektør Mikael Jentsch, Frederikshavn Kommune Rådgivningsdirektør Jacob Høst Madsen, DHI

12 12 Temamøde 7: Kommuneplan 2013 Hvad er planen? Kommuneplanstrategierne er på trapperne. Nogle er først nu ved at komme ud af starthullerne, nogle få er for længst i mål. Men hvilke tanker gør kommunerne sig i øjeblikket om kommuneplanlægningen? Hvad er ønskerne for den kommende kommuneplan, når det gælder både form og indhold, og hvilket aftryk vil kommunernes aktuelle udviklingssituation sætte på den kommende kommuneplan? To politikere giver deres bud. Dette følges op af en kort replik, der lægger op til debat om kommuneplan Medl. KL s Teknik- og Miljøudvalg og 1. Viceborgmester Bo Andersen, Faaborg-Midtfyn Kommune Formand for Teknik og Miljøudvalget Kasper Fuhr Christensen, Randers Kommune Formand for Dansk Byplanlaboratorium og Vicedir. Maj Green, Gladsaxe Kommune Temamøde 8: Samspil om vandløb Vand- og naturplanerne udrulles i de kommende år. Kommunerne er kommet godt fra start, og er i 2010 begyndt at etablere vådområder. Det er sket længe før statens øvrige initiativer i Grøn Vækst er kommet i gang. Nu følger anden fase af indsatsen, hvor der skal ske en omfattende vandløbsindsats på km vandløb. Hvordan optimeres det gode samarbejde mellem kommuner, lodsejere og andre aktører? På mødet debatteres erfaringer fra de seneste års vandløbsindsats i forskellige vandoplande. Formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Hans Okholm, Silkeborg Kommune Næstformand i Teknik- og Miljøudvalget Lars Berg Olsen, Roskilde Kommune Temamøde 9: Kampen om biomasse og affald til forbrænding Biomasse vil blive den nye knappe ressource, og i Danmark er kampen allerede begyndt. Miljøministeren skærper kravene til affaldssortering, mens klimaministeren vil brænde affaldet, og lade det indgå i omstillingen til vedvarende energi. Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen, Inst. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Aarhus Universitet Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum, Varme & Bygas Københavns Energi

13 13 Temamøde 10: Spil dig til god kommunal styring af selskaber Kommunal ledelse af selskaber handler i høj grad om at finde den rette balance mellem detailstyring og ejerskabsstrategi. Det er en udfordring for kommunalbestyrelsen og politikerne i selskabets bestyrelse at finde den rette balance. KL har udviklet et spil, der understøtter kommunalpolitikernes kompetencer i at styre kommunale selskaber på affalds- vand- og energiområdet. Deltag i et temamøde, som på en anderledes og sjov måde understøtter dit udvalgs opmærksomhed på de interessekonflikter og dilemmaer, der kan opstå mellem kommune og det kommunale selskab, samt styrker din viden om lovgivningen. Spillet inspirerer og igangsætter en debat om god kommunal ledelse af selskaber, og bidrager til at skabe et godt og konstruktivt samarbejde mellem kommune og selskab. Chefkonsulent Maria Cathrine Nielsen, KL, Teknik- og Miljøkontoret Chefkonsulent Nikolaj Svejstrup, KL, Teknik- og Miljøkontoret Energibesparelse med garanti ESCO gruppen tilbyder energirådgivning, hvor løsningen omfatter både arkitektur, teknik, funktion, finansiering og sikkerhed uafhængig af eksterne leverandører og med garanteret udbytte. ESCO gruppen gennemgår bygningerne for alle væsentlige energibesparende tiltag, der samtidig kan øge komforten og bygningens økonomiske og arkitektoniske værdi. ESCO investeringen finansieres fuldt ud af nedbringelsen af energiforbruget, altså ingen forøgelse af omkostningerne. ESCO konceptet indeholder også et tilbud om finansiering på markedets mest attraktive vilkår. Mød os på stand nr. 3, eller klik ind på for flere informationer.

14 BÆREDYGTIG PLANLÆGNING ER EN TVÆRFAGLIG DISCIPLIN NIRAS er en international multidisciplinær rådgivningsvirksomhed med aktiviteter i 35 lande og godt 1200 medarbejdere. Vores ydelse er uvildig rådgivning inden for byggeri, anlæg og forsyning, miljø, energi, infrastruktur, planlægning, økonomi og management samt udviklingsbistand. HOS NIRAS MENER VI AT PLANLÆGNING STARTER MED AT TÆNKE PÅ TVÆRS Det bedste udgangspunkt for planarbejdet er en klar vision, som er blevet til i dialog mellem politikere, borgere, erhvervsliv, regionale samarbejdspartnere og andre interessenter. Planstrategiens succes står og falder med en god proces. NIRAS brede erfaringsgrundlag er skabt gennem samarbejder med kommuner over hele landet. Hos NIRAS forudsætter tværfaglighed: Et bredt hold af specialister og generalister Et hold der er gode til at arbejde sammen Et hold med højt fagligt ambitionsniveau NIRAS A/S

15 15 Udflugter På konferencens anden dag har Silkeborg Kommune sammensat et flot og meget varieret udbud af udflugter til kommunale seværdigheder. Her er noget for enhver smag, lige fra økologisk landbrug med mejeri, over femstjernet natur, motorvej og seværdigheder i byen, til el-biler på FDM Jyllandsringen. Alle udflugter har udover turguider og lokale eksperter deltagelse af medlemmer af kommunens politiske udvalg. Læs her om de 10 udflugter. På kan du finde yderligere information om de enkelte udflugter under Oversigt over udflugter til Politisk Forum 2011 tryk på Genveje. 1. Gudenåen Danmarks eneste flod Bustur Turguide Sektionsleder Morten Horsfeldt Jespersen Biolog Poul Hald Møller, Teknik og Miljøafdelingen Politiker Hans Okholm (F), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Silkeborg er opstået pga. Gudenåen og Papirfabrikken, og har altid været afhængig af Gudenåen som energikilde og transportvej, som procesvand og til bortskaffelse af spildevand. Og i de sidste mange år som et rekreativt kraftcentrum. Gudenåen har også givet anledning til mange års diskussion om beliggenheden af motorvejen ved Silkeborg. I de seneste år har Gudenåen givet anledning til diskussion om vandstanden, når den som mange andre europæiske floder går over sine bredder. Hvordan bliver fremtiden for Gudenåen med klimaændringer, vand- og naturplaner mm.? 2. Natur med fem stjerner Bustur Turguide Biolog Bodil Deen Petersen, Teknik og Miljøafdelingen Politiker Leif Lund (O), medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Syd for Silkeborg ligger Danmarks største skov, nogle af landets reneste søer og store, øde hedeflader. Naturbeskyttelse, naturplaner, fredskov og direktiver fra EU giver mange bindinger for områderne. Kommunen har en stor opgave i at bevare og beskytte områderne ved naturpleje og administration af lovgivningen. Hvorfor er det netop her, vi har store naturområder med høj kvalitet? 3. Tollundmanden og Bølling Sø Bus- og gåtur Turguide Miljømedarbejder Aage Ebbesen, Teknik og Miljøafdelingen Politiker Lars Faarup (A), medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Tollundmanden fra omkring 350 f. Kr. er verdens bedst bevarede menneske fra oldtiden. Vi besøger hans findested i Bjældskovdal, hvor Museumsinspektør Christian Fischer, Silkeborg Museum, vil fortælle om Tollundmanden og moseligene. Bjældskovdal ligger i nær tilknytning til det meget store og omfattende naturgenopretningsprojekt Bølling Sø. Fra et fint udsigtspunkt skal vi høre om projektet.

16 16 4. Byvandring i Silkeborg bymidte Gåtur Turguide Sektionsleder Svend Jakobsen, Teknik og Miljøafdelingen Politiker Kjeld Aagaard Kjærulff (V), næstformand i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Vi skal rundt på Papirfabrikken, som i 2008 modtog Byplanprisen, og høre om den nye lokalplan. I 2010 har der været arkitektkonkurrence for et område (Søtorvet) mellem Papirfabrikken og Midtbyen, og vi skal høre om vinderforslaget fra Entasis. Derefter skal vi se og høre om de ambitiøse planer for en omdannelse af den centrale midtby. Vi taler om et nyt midtbycenter med 46 butikker indpasset i byen, store underjordiske P-anlæg og en centergade under bymidten. 5. Naturformidling digitalt naturligvis! Bustur og bjergbestigning Turguide Sektionsleder Flemming F. Christensen, Teknik og Miljøafdelingen Turistchef Marianne Purup Biolog Rune H. Kristiansen, Naturstyrelsen Politiker Jørn Rye Rasmussen (F), næstformand i Vej- og trafikudvalget Digitale services giver borgerne nye spændende muligheder for at gå på opdagelse i naturen. Og der er tilmed mulighed for leg undervejs. Vi skal bestige et bjerg ved Silkeborg, høre om naturformidling via internet og mobiltelefon, gøre brug af GPS og prøve geocaching. Vi får bl.a. set eksempler på digital naturformidling fra Naturstyrelsen og organisationen bag 6. Klimastrategi og varmeplan hos EnergiMidt Bus- og gåtur Turguide Direktør Hanne Ahrens Ingeniør Kirsten Hesselaa, Teknik- og Miljøafdelingen Direktør Holger Blok, EnergiMidt. Politiker Alexander Thorvaldsen (F), medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Ifølge Klimakommissionen kommer el til at spille den helt afgørende rolle i Danmarks energiforsyning. Derfor besøger vi et af de store elselskaber med hovedsæde i Silkeborg. Silkeborg Kommune er ved at lægge en klimastrategi. Samtidig er kommunens digitale varmeplan i offentlig høring. Hør om disse tiltag i EnergiMidt s splinternye og energirigtige kontorhus i Silkeborg, hvor vi sammen med rundvisningen får forklaret og vist de energivenlige løsninger.

17 17 7. Besøg et økologisk landbrug med eget mejeri! Bus- og gåtur Turguide Teknik- og miljøchef Søren Peter Sørensen Biolog Hanne Lise Koed, Teknik og Miljøafdelingen Evald Vestergård, formand for økologisk Landsforening og ejer af Tanghusvej 14 ved Nørskovlund, som vi besøger Politiker Martin Jakobsen (C), medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Godkendelser af husdyrbrug har fyldt meget i debatten. Strukturændringer og finansiering er andre store overskrifter, når vi taler om dansk landbrug. Fødevarekvalitet forenkles til laveste pris, sidste salgsdag og snyd med varedeklaration. Flyt fokus til rigtige fødevarer! Besøg et økologisk landbrug med eget mejeri, med salg af mælk, smør og ost. På landbruget gør man klar til at binde køerne ud 2 dage senere, hvor der ventes tilskuere. 8. Silkeborgmotorvejen nu sker der noget Bus- og gåtur Turguide Sektionsleder Gunvor Winther, Civilingeniør Dorte Ringgård Jensen, Teknik og Miljøafdelingen Projektleder Robin H. Madsen, Vejdirektoratet Politiker Karina Due (O), medlem af Vej- og Trafikudvalget Nu er arbejdet med de 42 km motorvej ved Silkeborg i fuld gang. Etapen fra Bording til Funder skal åbne i 2012, og vi skal se hvordan byggeriet af den store dalbro over Funder Å skrider frem. De to øvrige etaper skal åbne i 2015 og 2016, og her er projektering og ekspropriationer i fuld gang i et tæt samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Vejdirektoratet. Realdania har støttet projekt Mellemland om planlægning for arealerne så langt øjet rækker, når man kører på den nye motorvej. 9. Jyske Bank og veje til vækst Gåtur Turguide Udviklingschef Gregers Pilgård, Økonomi- og IT-staben Politiker Frank Borch-Olsen (K), Formand for Vej- og Trafikudvalget Silkeborg Kommune mangler penge, men næsten nabo til rådhuset ligger hovedsædet for Danmarks 3. største bank, Jyske Bank. Her er der penge, og Direktør Leif Larsen vil vise rundt på virksomheden, der har eget TVstudie. Her blev filmen om Silkeborgs erhvervshandlingsplan optaget. Udviklingschef Gregers Pilgård vil i korte træk gennemgå kommunens styrker, svagheder, muligheder og trusler sammenholdt med planens 7+2 veje til vækst.

18 Prøv en el-bil på FDM Jyllandsringen Bustur og manøvrekørsel Turguide Ingeniør Louise Langbak Hansen, Teknik og Miljøafdelingen Politiker Søren Stauning Goldmann (A), medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Tæt ved Silkeborg ligger Danmarks førende motorsportsbane FDM Jyllandsringen. Her køres racerløb, afholdes Sports Car Event, Team Danmark træning, Formel-bil events samt manøvrekørsel/køretekniske kurser. Der bliver mulighed for en tur på manøvrebanen med én eller flere af de elbiler, som er på vej på markedet. El-bilerne stilles til rådighed af firmaet ChoosEV. Motorsportsbanen skal i 2011 have revurderet deres miljøgodkendelse, og arbejdet med naboklager og miljøgodkendelse bliver gennemgået. Underholdning på politisk forum TØRFISK Thyborøn-gruppen TØRFISK er blandt de allerbedste i Danmark til at forene irsk-inspireret folkemusik med egne kompositioner og personlige tekster. De synger, spiller og underholder, så det er en fryd - med typisk vestjysk charme som ikke er til at stå for - og er en stensikker succes med deres lytteværdige, morsomme og exceptionelle repertoire. Samtidig er TØRFISK drengene dygtige musikere, som forstår at udnytte musikken sammen med deres helt stærke side: de karakteristiske, vestjyske, forblæste mande-stemmer. Steen Frederiksens Band Advarsel: Der venter en aften med dans og tårnhøjt humør! Det rutinerede Steen Frederiksens Band spiller musik af kunstnere såsom Credence Clearwater, Eric Clapton, Kim Larsen, BB king, Thomas Helmig, Joe Cocker, John Mogensen, The Beatles, Bamse og mange flere. Bandets brede repertoire gør at man kommer godt ud til alle publikummer. Alt i alt en gennemrutineret musikmaskine, der leverer varen!.

19 19 Praktiske oplysninger Sted Konferencen afholdes hos Radisson Blu Hotel Papirfabrikken Silkeborg, Papirfabrikken 12, 8600 Silkeborg. Festmiddagen afholdes hos Silkeborg Sportscenter, Århusvej 45, 8600 Silkeborg. Konferencesekretariatet Konferencesekretariatet er placeret i foyeren hos Jysk Musik og Teaterhus, som ligger i tilknytning til Radisson Blu Hotel Papirfabrikken. Det er bemandet med medarbejdere fra KL, som vil være behjælpelige med svar på spørgsmål. Telefon og faxnummer til konferencesekretariatet er: Telefon: og fax: Navneskilte og hotel Udlevering af navneskilte sker i Jysk Musik og Teaterhus foyer. KL står for udlevering af navneskilte. Spørgsmål vedr. hotelreservationer til Radisson Blu Hotel Papirfabrikken, Hotel Dania, Scandic Silkeborg, Gl. Skovriddergården, Ferskvandscentret, Hotel Impala og Hotel Skanderborghus kan rettes til KongresKompagniet på tlf. nr Transport Radisson Blu Hotel Papirfabrikken Silkeborg ligger ca. 3 minutters kørsel fra Silkeborg Station. Efter festmiddagen den 14. april 2011 vil der være shuttle-bus til hotellerne med afgang kl og kl fra Silkeborg Sportscenter. Parkering Radisson Blu Hotel Papirfabrikken stiller 300 parkeringspladser til rådighed parkeringsbillet kan afhentes i Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens reception efter først til mølle princippet. Der findes endvidere betalingsparkering på Søtorvet under 100 m fra Radisson Blu Hotel Papirfabrikken. Opbevaring af bagage Det er muligt at få opbevaret sin bagage i et aflåst rum. Henvendelse i konferencesekretariatet. Bar Efter festens afslutning kl vil baren hos Radisson Blu Hotel Papirfabrikken Silkeborg være åben. Yderligere information Tilmelding, information og materiale vedr. konferencen kan findes på KL Weidekampsgade København S Tlf xx-xx-xxxxx Design: Kommuneforlaget A/S. Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri

20 Mød os på stand 13 Forandring fryder Der sker store ting i lige nu. Vi har fået ny ejer, og vi hedder nu EG Kommuneinformation. Det giver os mulighed for at investere i vores produkter, så de passer endnu bedre til dine behov. For dig, der arbejder på teknik- og miljøområdet, kommer det til at betyde, at: SagsHjælpen i dit lovsystem bliver udbygget med Proces- Guider, der understøtter jeres kvalitetsstyringssystem med lovfortolkning, lovgrundlag og afgørelser. du kan få adgang til vores helt nye digitale Varmeplanhåndbog, som integreres direkte i lovsystemet NIS. alle relevante blanketter bliver tilgængelige direkte fra den enkelte paragraf i loven, og at vi naturligvis kan integrere med jeres interne blanketsystem. Du kan trygt gå forandringerne i møde, når du går hånd i hånd med EG Kommuneinformation, fordi vores dygtige kommunale fageksperter udvikler løsningerne sammen med os. Kommuneinformation er blevet en del af EG koncernen, under navnet EG Kommuneinformation. Vi har fortsat fuld fokus på områderne lovinformation, selvbetjening og digitale sagsbehandlingsløsninger. Med nye synergier og kompetente ressourcer i ryggen, har vi en markant styrke i markedet, der skaber grundlaget for større konkurrence og nye innovative løsninger til kommunerne. EG Kommuneinformation vi arbejder for at gøre din hverdag lettere Kommuneinformation mkt313.indd :17:33

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Kick-off konference Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Energiplan Fyn - En del af Byregion Fyn (Strategi Fyn) Kick-off konference Torsdag d. 10 april 2014 kl. 14:30-18:45 på Tøystrup Gods,

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne

Energibesparelser i kommunerne Energibesparelser i kommunerne Klima-workshop 2 3. maj 2011 Program www.mm.dk 1400-1405 Velkomst 1405-1410 Mød naboen 1410-1425 Oplæg: Potentialet for energibesparelser, Bjarke Wiegand, Mandag Morgen 1425-1515

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. september 2015 Mødetidspunkt 12:40 : Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: M.5 Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : Allan Clifford Christensen, Martin Sanderhoff, Flemming

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde 30.-31. oktober 2014 Aalborg Kongres & Kultur Center Program Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde PROGRAM Torsdag den 30. oktober Tid til forandring! Så er det igen tid til to dage med fokus på en fjernvarmebranche

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

Verden venter ikke på nogen! Program til KTCs årsmøde 2007 Den 6. 8. september i Arena Nord Frederikshavn

Verden venter ikke på nogen! Program til KTCs årsmøde 2007 Den 6. 8. september i Arena Nord Frederikshavn Verden venter ikke på nogen! Program til KTCs årsmøde 2007 Den 6. 8. september i Arena Nord Frederikshavn Verden venter ikke på nogen! På bestyrelsens vegne har jeg hermed fornøjelsen at invitere til KTCs

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur Kommissorium for Kommuneplan 2009-2020 Projektgruppen: Natur 1. Baggrund Med kommunalreformen er ansvaret for forvaltningen af det åbne land herunder naturen - flyttet fra amterne til kommunerne. Kommunerne

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

ÅRSMØDE DANSK ENERGI REpRæsEnTAnTskAbsmøDE GEnERAlFoRsAmlinG ÅRsmøDE

ÅRSMØDE DANSK ENERGI REpRæsEnTAnTskAbsmøDE GEnERAlFoRsAmlinG ÅRsmøDE Repræsentantskabsmøde Generalforsamling Årsmøde årsmøde 09.06.2010 dansk energi Sådan får vi energi til mere Vi arbejder for, at Danmark har energi til vækst. At danskerne har sikker energi. At vi har

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen, 5. november kl. 9.30-16.30 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere STRATEGISK BYLEDELSE for politikere 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR POLITIKERE strategisk byledelse for politikere er et nyt tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på strategisk lederskab

Læs mere

KL, august 2004. Grafik: Rumfang. Produktion: www.mekato.dk. Tryk: Bogtrykkergården.

KL, august 2004. Grafik: Rumfang. Produktion: www.mekato.dk. Tryk: Bogtrykkergården. KL, august 2004. Grafik: Rumfang. Produktion: www.mekato.dk. Tryk: Bogtrykkergården. Kommunen og det lokale demokrati Konference for borgmestre, kommunalpolitikere og kommunale topchefer Onsdag den 10.

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Energilandsby en del af fremtidens landsby

Energilandsby en del af fremtidens landsby Energilandsby en del af fremtidens landsby Lyø sætter fokus på energien 13:00 Velkomst v. Rasmus Andersen 13:05 Fremtidens landsby v. Jens Peter Jacobsen 13:15 Energi og Klima i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

VELKOMMEN. Anni Kær Pedersen Chefkonsulent KL s kontor for Teknik og Miljø akp@kl.dk

VELKOMMEN. Anni Kær Pedersen Chefkonsulent KL s kontor for Teknik og Miljø akp@kl.dk VELKOMMEN Anni Kær Pedersen Chefkonsulent KL s kontor for Teknik og Miljø akp@kl.dk Fokus på mødet mellem virksomhed og kommune PROGRAM 10.00-10.10 Velkommen v/ chefkonsulent Anni Kær Pedersen, KL 10.10-10.30

Læs mere

Fra selvejer til medejer

Fra selvejer til medejer Debatmøde i Landbrugsforum, torsdag den 23. maj 2013 Gersdorffslund, Gersdorffslundvej 1, 8300 Odder Fra selvejer til medejer Hvordan sikrer vi, at landbruget bliver en attraktiv og rentabel karrierevej

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads!

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! INVITATION TIL Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! Konference den 31. oktober 2006 Scandic Copenhagen Invitation Motiverede og tilfredse medarbejdere er en væsentlig forudsætning for, at staten

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

InnovateSilkeborg Sammen skaber vi udvikling!

InnovateSilkeborg Sammen skaber vi udvikling! InnovateSilkeborg2017 - Sammen skaber vi udvikling! 23. november 2017, JYSK Park i Silkeborg OM KONFERENCEN Den bedste innovation opstår som oftest på tværs. Det er i mødet mellem mennesker med forskellige

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde

Velkommen til Informationsmøde Velkommen til Informationsmøde Vand- og naturplaner Jysk Musik & Teaterhus, Papirfabrikken 80, Silkeborg Mandag, den 24. januar 2011 kl. 19-22 Program Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ Frede Lundgaard Madsen,

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Invitation til at deltage i: Internationalt seminar torsdag

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen Karin Jensen Planteamet Naturstyrelsen Roskilde

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen Karin Jensen Planteamet Naturstyrelsen Roskilde Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Karin Jensen Planteamet Naturstyrelsen Roskilde introduktion til dagen tæt pakket dagsorden mange temaer, som vi har lyst til at præsentere

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai danske energiløsninger i Kina Interessen i Kina for danske energi- og miljøløsninger er stor både i regeringen og i de kinesiske provinser og kommuner. Derfor dannede fire danske regioner Region Midtjylland,

Læs mere

NÅR VI GÅR SAMMEN OM VANDET

NÅR VI GÅR SAMMEN OM VANDET NÅR VI GÅR SAMMEN OM VANDET KLIMATILPASNING MED MERVÆRDI - HVAD VIRKER? Gratis konference VIBORG: 4. november 2015 GLADSAXE: 11. november 2015 Oplev Danmarks nye klimatilpasningsprojekter og mød menneskerne

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16.

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16. Notat Status for klimaarbejdet Udarbejdet af: Susanne Jervelund Dato: 27. april 2010 Sagsid.: Sag: 00.16.00-A00-1-10 Version nr.: 1 Afdelingen for Miljø Status for klimaarbejdet i kommunen I Faaborg- Midtfyn

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed INVITATION TIL GRATIS ROADSHOW 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Lidt bedre på alle områder Ofte er det ikke så meget, der skal til for at øge produktiviteten.

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Salon politikudvikling Hesselet

Salon politikudvikling Hesselet Salon politikudvikling Hesselet Salon: I en salon er du både deltager og medvirkende. Det er et rum til dialog, oplæg og inspiration blandt en kreds af mennesker, som har et fælles udgangspunkt og en interesse

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Sendt pr. mail - jf. mailliste. 19. december 2013

Sendt pr. mail - jf. mailliste. 19. december 2013 Sendt pr. mail - jf. mailliste 19. december 2013 Referat fra mødet i Grønt Forum - Landbrug, den 4. december 2013 Deltagere: Fra landbruget: Svend Bodholt Nielsen, Familielandbruget VEST-Jylland, Helle

Læs mere

Bæredygtighed i Billund Kommune

Bæredygtighed i Billund Kommune Bæredygtighed i Billund Kommune Indsatsprogram for 2013 2020 Bæredygtighed for fremtiden Vækst og udvikling er nøgleord i Billund Kommune - og kommunens udviklingsstrategi "5 veje til vækst sætter kursen

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget Miljø- og Energiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindelig uden over-/underskud Forventet resultat uden over- /underskud Afvigelse Drift i alt 851 9.146 3.995

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, Knebel Dato: Fredag den 8. maj 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Aleksander Aagaard Benny Hammer

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

Program. Torsdag den 27. maj 2010. 10.00 10.30 Åbning af temamødet v/formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg

Program. Torsdag den 27. maj 2010. 10.00 10.30 Åbning af temamødet v/formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg Program Torsdag den 27. maj 2010 10.00 10.30 Åbning af temamødet v/formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg 10.30 11.00 Socialpolitikken under lup Hvordan har socialpolitikken udviklet sig? Hvad bliver

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland

Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland CSR Greenland, Grønlands Erhverv og Kommuneqarfik Sermersooq inviterer til konference med fokus på grøn omstilling og nye muligheder for Grønland. Onsdag d.

Læs mere

1. Workshop. Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller. Morsø Kommune mors.dk

1. Workshop. Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller. Morsø Kommune mors.dk 1. Workshop Morsø Kommune Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller Program: Kl. 17 Velkomst ved Morsø Kommune. Kaffe, te og brød Kl. 17.10 Oplæg Fremtidens energisystem og Vindmøller Karl

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 05-02-2012 18:25:20 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 200/10 200/12 400/22 G 2 92695 Lucas Pedersen

Læs mere

Natur & Landbrugskommissionens visioner. Jørn Jespersen Formand

Natur & Landbrugskommissionens visioner. Jørn Jespersen Formand Natur & Landbrugskommissionens visioner Jørn Jespersen Formand Medlemmer af NLK Jørn Jespersen (formand), direktør for brancheorganisationen Dansk Miljøteknologi Birgitte Sloth, professor i økonomi og

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 2

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 2 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 2 INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2012 I samarbejde med Naturstyrelsen, indbyder DABYFO, Danske Planchefer og Kommunalteknisk Chefforening herved ledere og medarbejdere fra kommunernes

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Erhvervspolitik

Referat af møde i Opgaveudvalg for Erhvervspolitik GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Erhvervspolitik Mødetidspunkt 20-10-2015 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede: Søren B.

Læs mere