Velkommen til KL konference Teknik og Miljø. Politisk Forum Den 14. og 15. april 2011 Papirfabrikken i Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til KL konference Teknik og Miljø. Politisk Forum 2011. Den 14. og 15. april 2011 Papirfabrikken i Silkeborg"

Transkript

1 Velkommen til KL konference Teknik og Miljø Politisk Forum 2011 Den 14. og 15. april 2011 Papirfabrikken i Silkeborg

2 2 Politisk Forum 2011 Nye Tider Kommunerne oplever i disse år nye tider på en række fronter. Rammevilkår for kommunerne er gradvist spidset til, og på teknik- og miljøområdet er problemstillingen særlig markant. En natur der viser tænder med monsterregn, stigende vandstand m.m., sætter tingene på spidsen på teknik- og miljøområdet i hele landet, men med store regionale forskelle. Hertil kommer administrative og faglige udfordringer, bl.a. som følge af vand- og naturplanerne, som nu er over os. Det gamle ordsprog om, at der findes ikke problemer, men udfordringer ser for alvor ud til at blive testet i de tekniske forvaltninger de kommende år. På vegne af KL s Teknik og Miljøudvalg er det derfor med glæde og spænding jeg hermed inviterer til Politisk Forum 2011 i Silkeborg. Vi glæder os igen i år til at se både politikere, embedsmænd, rådgivere og interesseorganisationer. Med venlig hilsen Martin Damm Formand for KL s Teknik- og Miljøudvalg Indhold 2 Politisk Forum 2011 Nye Tider 2 Indhold 3 Plantegning 4 Program 6 Oplæg i plenum 10 Temamøder 15 Udflugter 18 Underholdning på politisk forum 19 Praktiske oplysninger

3 3 Plantegning B Plenum 8 9 B Byggeriets Evaluerings Center 2 RGS 90 A/S 3 ESCO-gruppen 4 Danmarks Jægerforbund 5 Friluftsrådet 6 Elbek og Vejrup A/S 7 KL 8 Rambøll Danmark A/S 9 Dansk Miljørådgivning A/S 10 Environment Solutions 11 EnergiMidt A/S 12 EnergiTjenesten 13 EG Kommuneinformation A/S 14 Better Place 15 Dansk Bygningsarv A/S 16 PWS Danmark A/S 17 Teknologisk Indsigt 18 NRGi Rådgivning A/S 19 Icopal Danmark A/S 20 Eurofins 21 Golder Associates A/S 22 KOMBIT 23 ChoosEV A/S 24 KL s Sekretariat B Buffet

4 4 Program Dag 1 Torsdag den 14. april Registrering og morgenmad Velkommen til Politisk Forum 2011 v. Formand for KL s Teknik- og Miljøudvalg Martin Damm Velkommen til Silkeborg v. Borgmester i Silkeborg Kommune Hanne Bæk Olsen Nye tider på teknik- og miljøområdet v. Formand for KL s Teknik- og Miljøudvalg Martin Damm Samarbejdet mellem kommuner og virksomheder skal fremmes v. Branchedirektør Mette Rose Skaksen, DI. Ændret i forhold til det trykte program Spillet om fremtidens natur v. Journalist og Forfatter Kjeld Hansen Pause Kaffe, te, frugt og isvand i udstillingsområdet Vand og natur på dagsordenen v. Miljøminister Karen Ellemann Hvordan passer vi bedst og billigst på vand og natur? v. Kontorchef Jesper S. Schou, De Økonomiske Råds Sekretariat Brug af Fundraising v. Teknik- og Miljødirektør Thorbjørn Sørensen, Middelfart Kommune Når borgeren (igen) får medansvar! v. Administrerende Direktør Søren Bonde Hansen, Odense Kommune Frokostbuffet og besøg i udstillingsområdet Temamøder 1. runde Pause Kaffe, te, frugt og isvand i udstillingsområdet Temamøder 2. runde Snacks og forfriskninger i udstillingsområdet Festmiddag Tørfisk underholder og spiller musik til kaffen og desserten Steen Frederiksens Band fortsætter festen med live musik

5 5 Dag 2 Fredag den 15. april Morgensang Synergi og samarbejde mellem landbrug og kommune v. Godsejer Lars Hvidtfeldt, Formand for Tolvmandssektionen, Landbrug & Fødevarer Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem v. Professor Katherine Richardson, Københavns Universitet Klimaets udfordringer til kommunerne v. Klima- og Energiminister Lykke Friis Med kommunerne i førersædet offentlig-privat innovation som en løsning på klima- og energiudfordringen v. Direktør Jacob Lundgaard, Gate Præsentation af og omstigning til udflugterne i Silkeborg og omegn v. Silkeborg Kommune Udflugter i Silkeborg og omegn Arrangeret af Silkeborg Kommune Frokostbuffet og på gensyn!

6 6 Oplæg i plenum Martin Damm Formand for KL s teknik- og miljøudvalg Nye tider på teknik- og miljøområdet Martin Damm sætter fokus på de mange nye udfordringer på teknik- og miljøområdet, med hovedvægten lagt på lagt på vand- og naturplaner, veje, selskaber og nye regler. I forlængelse heraf peges på behovet for at gå nye veje, og der udstikkes et par retninger. Hanne Bæk Olsen Borgmester i Silkeborg Kommune Velkommen til Silkeborg Hanne Bæk Olsen byder velkommen til den smukke værtskommune. Mette Rose Skaksen Branchedirektør, DI Samarbejdet mellem kommuner og virksomheder skal fremmes Øget offentlig-privat samarbejde er én af nøglerne til at imødegå de kommunale budgetudfordringer. Samarbejdet er allerede godt i gang på de tekniske områder, men der kan fortsat hentes mange effektiviseringsgevinster ved at øge samarbejdet, bl.a. ved at bruge nye forpligtende samarbejdsformer. Mette Rose Skaksen vil trække perspektiverne op for øget samarbejde og komme med konkrete eksempler på vellykkede samarbejder. Ændret i forhold til det trykte program. Kjeld Hansen Journalist og forfatter Spillet om fremtidens natur Skal kommunen være grøn eller sort? Dufte sødt eller lugte surt? Jage folk på porten eller byde nye skatteborgere velkommen? I disse år sker opdelingen i A-hold og B-hold. De mest fremsynede kommuner har for længst fattet udviklingspotentialet i at samtænke miljø-, natur og klimapolitik og uden at det koster kommunekassen hele verden.

7 7 Karen Ellemann Miljøminister Vand og natur på dagsordenen Kommunerne skal i de kommende år realisere hovedparten af de indsatser, som skal gennemføres på baggrund af de endeligt vedtagne vand- og Natura 2000-planer. Miljøministeren vil i sit indlæg adressere de problemstillinger, som kommunerne især har lagt vægt på i deres høringssvar til planforslagene, og orientere om processen frem mod regeringens endelige vedtagelse af planerne. Jesper Sølver Schou Kontorchef, De Økonomiske Råds Sekretariat Hvordan passer vi bedst og billigst på vand og natur? Oplægget tager udgangspunkt i de seneste års miljøøkonomiske vismandsrapporter, og præsenterer økonomiske kriterier for regulering af vand og natur. Desuden gives eksempler på, hvordan den eksisterende indsats kunne forbedres med udgangspunkt i vandplaner og tilvejebringelse af rekreative værdier. Thorbjørn Sørensen Teknik- og Miljødirektør, Middelfart Kommune Brug af fundraising De tekniske områder i kommunerne er under økonomisk pres. Middelfart Kommune har med baggrund i strategien Grøn vækstkommune og utraditionelle samarbejder skabt økonomisk baggrund for en lang række nyskabende projekter. Det økonomiske grundlag er skabt igennem selvfinansierende projekter, EU-projekter og fundraising. Kommunen har på den måde skaffet over 100 mio. kr. til nye grønne vækstprojekter. Søren Bonde Hansen Administrerende Direktør, Odense Kommune Når borgeren (igen) får medansvar! Kommunerne er blevet større organisationer. Kan kommunerne falde i det, der kan kaldes fagfaglighedens fælde? Store kommuner fremmer specialisering og faglig dybde godt! Store kommuner øger interne og eksterne transaktionsomkostninger mellem de specialiserede medarbejdere, kontorer og eksterne samarbejdspartnere skidt! Hvordan optimeres den interne, dybe faglighed uden at øge begge typer transaktionsomkostninger? Kan en del af svaret være: Giv borgerne medansvar (igen)?!

8 8 Lars Hvidtfeldt Godsejer og formand for Tolvmandssektionen, Landbrug & Fødevarer Synergi og samarbejde mellem landbrug og kommune Et godt samspil mellem erhverv og kommuner er essentielt for at sikre en bæredygtig udvikling i kommunerne og vækst i erhvervslivet og for landbrugets og fødevareerhvervets mulighed for at bidrage til vækst og beskæftigelse. Landbruget har brug for effektiv sagsbehandling, klare regler, ensartet administration og en god og tæt dialog om muligheder og udfordringer i samspillet mellem landbrug, kommune og samfund. Katherine Richardson Professor, Københavns Universitet Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem Mange kommuner har hidtil haft fokus på CO2 neutralitet. Med det fokus er ethvert tiltag, der reducerer drivhusgasemissioner, et godt og rigtigt tiltag. Når målet er etablering af et nyt energisystem er det dog ikke nødvendigvis alle her og nu reduktioner i drivhusgasser, der bedst understøtter en kosteffektiv overgang. I oplægget vil nogle af dilemmaerne blive præsenteret, og behovet for strategisk planlægning på energiområdet understreges. Lykke Friis Klima- og Energiminister Klimaets udfordringer til kommunerne Byer står for 75 % af verdens CO2-udledning. Selvom udfordringerne er globale, er løsningerne ofte lokale. Derfor er byernes rolle i arbejdet med klima og energi helt afgørende. Regeringens Energistrategi 2050 rummer en række interessante initiativer, der skal gøre det nemmere for kommunerne at spare på energien. Hør Klima- og energiminister Lykke Friis tale om klimatilpasning og regeringens nye energistrategi. Jacob Lundgaard Direktør, Gate 21 Med kommunerne i førersædet offentlig-privat innovation som en løsning på klima- og energiudfordringen Ambitiøse målsætninger om at reducere energiforbrug og CO2-udledning i kommunerne gør det nødvendigt at inddrage de dygtigste virksomheder og forskere i fælles udviklingsprojekter, der kan tiltrække ekstern finansiering. Grebet rigtigt an kan kommunerne sætte sig i førersædet for klima- og energiomstilling af vores samfund og bruge den som løftestang for den videre udvikling af vores byer.

9 Miljøvenlig asfaltproduktion og udlægning... Vi har udviklet en række produkter, som alle er karakteriseret ved at være støj- og CO2-venlige. Til gavn for mennesker og miljø. Vi er specialister, når det gælder miljøvenlig asfaltproduktion. Vi sætter en ære i at være på forkant med udviklingen og kan derfor tilbyde langtidsholdbare kvalitetsprodukter og -løsninger. Vi står for kvalitet, loyalitet og pålidelighed og ønsker at fremstå som en seriøs og ansvarsbevidst asfaltproducent. Sjælland tel Jylland tel

10 10 Temamøder Efter oplæggene i plenum bliver der lejlighed til at gå mere i dybden med en bred vifte af emner indenfor teknik- og miljøområdet. Her er der afsat tid til debat og spørgsmål til oplægsholdere med stor viden og konkret erfaring indenfor emnet. Indholdet af de 10 temamøder er udvalgt med udgangspunkt i aktuelle kommunalpolitiske emner. Det er muligt at deltage i to af de 10 temamøder, som er nærmere beskrevet nedenfor. Temamøde 1: PCB i bygninger hvad gør kommunen? PCB i bygninger er et problem, som kommuner i stigende grad konfronteres med. PCB er sundhedsfarlig og findes i rigtig mange bygninger, private som kommunale. Nogle kommuner har været nødt til at iværksætte meget dyr afhjælpning af problemer med PCB. Men hvad er op og ned, når PCB kommer på kommunens dagsorden? Der sættes fokus på fakta og konkrete erfaringer med håndtering af PCB i bygninger. Områdechef Jens Nejrup, Københavns Kommune Teknisk Chef Torben Trampe, KAB-Byg. Temamøde 2: Energibesparelser i kommunale og private bygninger Inspiration til energibesparelser i både offentlige og private bygninger. Der vil blive fokuseret på opnåede økonomiske besparelser i kommunale bygninger, samt fornyelse af konceptet over tid (Lyngby-Taarbæk Kommune), og på anvendelsen af Energiberegneren Husets Web og de forventede besparelser, samt hvilke udfordringer der er forbundet med borgerinddragelse (Kolding Kommune). Teknisk Direktør Bjarne Markussen, Lyngby-Taarbæk Kommune Formand for Miljø- og Teknikudvalget Christian Kloppenborg Skrumsager, Kolding Kommune Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Energistyrelsen og KL fremlagde sidste år fælles oplæg om strategisk energiplanlægning. Siden har Energistyrelsen meldt ud, at de vil udarbejde vejledning om strategisk energiplanlægning ved en forventet regulering af området. KL vil bidrage gennem en række pilotprojekter, som arbejder med delelementer af den strategiske energiplan. Temamødet vil komme ind på en række spørgsmål: Hvorfor er det nødvendigt at udarbejde strategiske energiplaner, og hvad skal de indeholde? Er kommunerne klar til opgaven? Hvordan sikres den nødvendige politiske opbakning? Civilingeniør Bjarne Juul Kristensen, Energistyrelsen Planlægger Niels Rauff, Hedensted Kommune

11 11 Temamøde 4: Én virksomhedsindgang i kommunen Hvordan bliver Teknisk Forvaltning bedre til at skabe gode erhvervsmæssige rammevilkår og fokusere på erhvervsudvikling og vækst? Hvordan kan erhvervsservice og myndighedsbehandling integreres, så kommunerne i højere grad fremstår som en kompetent samarbejdspart for erhvervslivet? Virksomhedernes interesseorganisationer og landspolitikerne fokuserer på vækst og på erhvervsklima i den enkelte kommune. Men hvordan går vi til opgaven lokalt? Flere kommuner er begyndt at stille skarpt på en bedre service overfor erhvervsvirksomhederne. Branchedirektør Mette Rose Skaksen, DI Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Temamøde 5: Inspiration til givtige samarbejder med virksomheder Spændende samarbejder mellem kommuner og virksomheder giver en god bundlinje for miljøet og for virksomhederne. Går din kommune med overvejelser om, hvordan den kan styrke samarbejdet med virksomhederne, dels for at få mere miljø for pengene, dels for at understøtte erhvervsudviklingen? Så kom og få inspiration til forskellige typer af samarbejder! Direktør Miljø- og Teknikforvaltningen Niels Carsten Bluhme, Albertslund Kommune Teknik- og Miljødirektør Thorbjørn Sørensen, Middelfart Kommune Moderator Specialkonsulent Henrik Dissing, DI Temamøde 6: Grå eller grønne klimaløsninger? Er kloakering altid svaret, når man skal tilpasse den grå infrastruktur til klimaforandringer, eller skal vi også have fat i den grønne infrastruktur? Temamødet handler desuden om beredskab, og om hvordan man sikrer at samfundet kan fungere ved oversvømmelser eller andre akutte hændelser. Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektør Mikael Jentsch, Frederikshavn Kommune Rådgivningsdirektør Jacob Høst Madsen, DHI

12 12 Temamøde 7: Kommuneplan 2013 Hvad er planen? Kommuneplanstrategierne er på trapperne. Nogle er først nu ved at komme ud af starthullerne, nogle få er for længst i mål. Men hvilke tanker gør kommunerne sig i øjeblikket om kommuneplanlægningen? Hvad er ønskerne for den kommende kommuneplan, når det gælder både form og indhold, og hvilket aftryk vil kommunernes aktuelle udviklingssituation sætte på den kommende kommuneplan? To politikere giver deres bud. Dette følges op af en kort replik, der lægger op til debat om kommuneplan Medl. KL s Teknik- og Miljøudvalg og 1. Viceborgmester Bo Andersen, Faaborg-Midtfyn Kommune Formand for Teknik og Miljøudvalget Kasper Fuhr Christensen, Randers Kommune Formand for Dansk Byplanlaboratorium og Vicedir. Maj Green, Gladsaxe Kommune Temamøde 8: Samspil om vandløb Vand- og naturplanerne udrulles i de kommende år. Kommunerne er kommet godt fra start, og er i 2010 begyndt at etablere vådområder. Det er sket længe før statens øvrige initiativer i Grøn Vækst er kommet i gang. Nu følger anden fase af indsatsen, hvor der skal ske en omfattende vandløbsindsats på km vandløb. Hvordan optimeres det gode samarbejde mellem kommuner, lodsejere og andre aktører? På mødet debatteres erfaringer fra de seneste års vandløbsindsats i forskellige vandoplande. Formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Hans Okholm, Silkeborg Kommune Næstformand i Teknik- og Miljøudvalget Lars Berg Olsen, Roskilde Kommune Temamøde 9: Kampen om biomasse og affald til forbrænding Biomasse vil blive den nye knappe ressource, og i Danmark er kampen allerede begyndt. Miljøministeren skærper kravene til affaldssortering, mens klimaministeren vil brænde affaldet, og lade det indgå i omstillingen til vedvarende energi. Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen, Inst. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Aarhus Universitet Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum, Varme & Bygas Københavns Energi

13 13 Temamøde 10: Spil dig til god kommunal styring af selskaber Kommunal ledelse af selskaber handler i høj grad om at finde den rette balance mellem detailstyring og ejerskabsstrategi. Det er en udfordring for kommunalbestyrelsen og politikerne i selskabets bestyrelse at finde den rette balance. KL har udviklet et spil, der understøtter kommunalpolitikernes kompetencer i at styre kommunale selskaber på affalds- vand- og energiområdet. Deltag i et temamøde, som på en anderledes og sjov måde understøtter dit udvalgs opmærksomhed på de interessekonflikter og dilemmaer, der kan opstå mellem kommune og det kommunale selskab, samt styrker din viden om lovgivningen. Spillet inspirerer og igangsætter en debat om god kommunal ledelse af selskaber, og bidrager til at skabe et godt og konstruktivt samarbejde mellem kommune og selskab. Chefkonsulent Maria Cathrine Nielsen, KL, Teknik- og Miljøkontoret Chefkonsulent Nikolaj Svejstrup, KL, Teknik- og Miljøkontoret Energibesparelse med garanti ESCO gruppen tilbyder energirådgivning, hvor løsningen omfatter både arkitektur, teknik, funktion, finansiering og sikkerhed uafhængig af eksterne leverandører og med garanteret udbytte. ESCO gruppen gennemgår bygningerne for alle væsentlige energibesparende tiltag, der samtidig kan øge komforten og bygningens økonomiske og arkitektoniske værdi. ESCO investeringen finansieres fuldt ud af nedbringelsen af energiforbruget, altså ingen forøgelse af omkostningerne. ESCO konceptet indeholder også et tilbud om finansiering på markedets mest attraktive vilkår. Mød os på stand nr. 3, eller klik ind på for flere informationer.

14 BÆREDYGTIG PLANLÆGNING ER EN TVÆRFAGLIG DISCIPLIN NIRAS er en international multidisciplinær rådgivningsvirksomhed med aktiviteter i 35 lande og godt 1200 medarbejdere. Vores ydelse er uvildig rådgivning inden for byggeri, anlæg og forsyning, miljø, energi, infrastruktur, planlægning, økonomi og management samt udviklingsbistand. HOS NIRAS MENER VI AT PLANLÆGNING STARTER MED AT TÆNKE PÅ TVÆRS Det bedste udgangspunkt for planarbejdet er en klar vision, som er blevet til i dialog mellem politikere, borgere, erhvervsliv, regionale samarbejdspartnere og andre interessenter. Planstrategiens succes står og falder med en god proces. NIRAS brede erfaringsgrundlag er skabt gennem samarbejder med kommuner over hele landet. Hos NIRAS forudsætter tværfaglighed: Et bredt hold af specialister og generalister Et hold der er gode til at arbejde sammen Et hold med højt fagligt ambitionsniveau NIRAS A/S

15 15 Udflugter På konferencens anden dag har Silkeborg Kommune sammensat et flot og meget varieret udbud af udflugter til kommunale seværdigheder. Her er noget for enhver smag, lige fra økologisk landbrug med mejeri, over femstjernet natur, motorvej og seværdigheder i byen, til el-biler på FDM Jyllandsringen. Alle udflugter har udover turguider og lokale eksperter deltagelse af medlemmer af kommunens politiske udvalg. Læs her om de 10 udflugter. På kan du finde yderligere information om de enkelte udflugter under Oversigt over udflugter til Politisk Forum 2011 tryk på Genveje. 1. Gudenåen Danmarks eneste flod Bustur Turguide Sektionsleder Morten Horsfeldt Jespersen Biolog Poul Hald Møller, Teknik og Miljøafdelingen Politiker Hans Okholm (F), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Silkeborg er opstået pga. Gudenåen og Papirfabrikken, og har altid været afhængig af Gudenåen som energikilde og transportvej, som procesvand og til bortskaffelse af spildevand. Og i de sidste mange år som et rekreativt kraftcentrum. Gudenåen har også givet anledning til mange års diskussion om beliggenheden af motorvejen ved Silkeborg. I de seneste år har Gudenåen givet anledning til diskussion om vandstanden, når den som mange andre europæiske floder går over sine bredder. Hvordan bliver fremtiden for Gudenåen med klimaændringer, vand- og naturplaner mm.? 2. Natur med fem stjerner Bustur Turguide Biolog Bodil Deen Petersen, Teknik og Miljøafdelingen Politiker Leif Lund (O), medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Syd for Silkeborg ligger Danmarks største skov, nogle af landets reneste søer og store, øde hedeflader. Naturbeskyttelse, naturplaner, fredskov og direktiver fra EU giver mange bindinger for områderne. Kommunen har en stor opgave i at bevare og beskytte områderne ved naturpleje og administration af lovgivningen. Hvorfor er det netop her, vi har store naturområder med høj kvalitet? 3. Tollundmanden og Bølling Sø Bus- og gåtur Turguide Miljømedarbejder Aage Ebbesen, Teknik og Miljøafdelingen Politiker Lars Faarup (A), medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Tollundmanden fra omkring 350 f. Kr. er verdens bedst bevarede menneske fra oldtiden. Vi besøger hans findested i Bjældskovdal, hvor Museumsinspektør Christian Fischer, Silkeborg Museum, vil fortælle om Tollundmanden og moseligene. Bjældskovdal ligger i nær tilknytning til det meget store og omfattende naturgenopretningsprojekt Bølling Sø. Fra et fint udsigtspunkt skal vi høre om projektet.

16 16 4. Byvandring i Silkeborg bymidte Gåtur Turguide Sektionsleder Svend Jakobsen, Teknik og Miljøafdelingen Politiker Kjeld Aagaard Kjærulff (V), næstformand i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Vi skal rundt på Papirfabrikken, som i 2008 modtog Byplanprisen, og høre om den nye lokalplan. I 2010 har der været arkitektkonkurrence for et område (Søtorvet) mellem Papirfabrikken og Midtbyen, og vi skal høre om vinderforslaget fra Entasis. Derefter skal vi se og høre om de ambitiøse planer for en omdannelse af den centrale midtby. Vi taler om et nyt midtbycenter med 46 butikker indpasset i byen, store underjordiske P-anlæg og en centergade under bymidten. 5. Naturformidling digitalt naturligvis! Bustur og bjergbestigning Turguide Sektionsleder Flemming F. Christensen, Teknik og Miljøafdelingen Turistchef Marianne Purup Biolog Rune H. Kristiansen, Naturstyrelsen Politiker Jørn Rye Rasmussen (F), næstformand i Vej- og trafikudvalget Digitale services giver borgerne nye spændende muligheder for at gå på opdagelse i naturen. Og der er tilmed mulighed for leg undervejs. Vi skal bestige et bjerg ved Silkeborg, høre om naturformidling via internet og mobiltelefon, gøre brug af GPS og prøve geocaching. Vi får bl.a. set eksempler på digital naturformidling fra Naturstyrelsen og organisationen bag 6. Klimastrategi og varmeplan hos EnergiMidt Bus- og gåtur Turguide Direktør Hanne Ahrens Ingeniør Kirsten Hesselaa, Teknik- og Miljøafdelingen Direktør Holger Blok, EnergiMidt. Politiker Alexander Thorvaldsen (F), medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Ifølge Klimakommissionen kommer el til at spille den helt afgørende rolle i Danmarks energiforsyning. Derfor besøger vi et af de store elselskaber med hovedsæde i Silkeborg. Silkeborg Kommune er ved at lægge en klimastrategi. Samtidig er kommunens digitale varmeplan i offentlig høring. Hør om disse tiltag i EnergiMidt s splinternye og energirigtige kontorhus i Silkeborg, hvor vi sammen med rundvisningen får forklaret og vist de energivenlige løsninger.

17 17 7. Besøg et økologisk landbrug med eget mejeri! Bus- og gåtur Turguide Teknik- og miljøchef Søren Peter Sørensen Biolog Hanne Lise Koed, Teknik og Miljøafdelingen Evald Vestergård, formand for økologisk Landsforening og ejer af Tanghusvej 14 ved Nørskovlund, som vi besøger Politiker Martin Jakobsen (C), medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Godkendelser af husdyrbrug har fyldt meget i debatten. Strukturændringer og finansiering er andre store overskrifter, når vi taler om dansk landbrug. Fødevarekvalitet forenkles til laveste pris, sidste salgsdag og snyd med varedeklaration. Flyt fokus til rigtige fødevarer! Besøg et økologisk landbrug med eget mejeri, med salg af mælk, smør og ost. På landbruget gør man klar til at binde køerne ud 2 dage senere, hvor der ventes tilskuere. 8. Silkeborgmotorvejen nu sker der noget Bus- og gåtur Turguide Sektionsleder Gunvor Winther, Civilingeniør Dorte Ringgård Jensen, Teknik og Miljøafdelingen Projektleder Robin H. Madsen, Vejdirektoratet Politiker Karina Due (O), medlem af Vej- og Trafikudvalget Nu er arbejdet med de 42 km motorvej ved Silkeborg i fuld gang. Etapen fra Bording til Funder skal åbne i 2012, og vi skal se hvordan byggeriet af den store dalbro over Funder Å skrider frem. De to øvrige etaper skal åbne i 2015 og 2016, og her er projektering og ekspropriationer i fuld gang i et tæt samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Vejdirektoratet. Realdania har støttet projekt Mellemland om planlægning for arealerne så langt øjet rækker, når man kører på den nye motorvej. 9. Jyske Bank og veje til vækst Gåtur Turguide Udviklingschef Gregers Pilgård, Økonomi- og IT-staben Politiker Frank Borch-Olsen (K), Formand for Vej- og Trafikudvalget Silkeborg Kommune mangler penge, men næsten nabo til rådhuset ligger hovedsædet for Danmarks 3. største bank, Jyske Bank. Her er der penge, og Direktør Leif Larsen vil vise rundt på virksomheden, der har eget TVstudie. Her blev filmen om Silkeborgs erhvervshandlingsplan optaget. Udviklingschef Gregers Pilgård vil i korte træk gennemgå kommunens styrker, svagheder, muligheder og trusler sammenholdt med planens 7+2 veje til vækst.

18 Prøv en el-bil på FDM Jyllandsringen Bustur og manøvrekørsel Turguide Ingeniør Louise Langbak Hansen, Teknik og Miljøafdelingen Politiker Søren Stauning Goldmann (A), medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Tæt ved Silkeborg ligger Danmarks førende motorsportsbane FDM Jyllandsringen. Her køres racerløb, afholdes Sports Car Event, Team Danmark træning, Formel-bil events samt manøvrekørsel/køretekniske kurser. Der bliver mulighed for en tur på manøvrebanen med én eller flere af de elbiler, som er på vej på markedet. El-bilerne stilles til rådighed af firmaet ChoosEV. Motorsportsbanen skal i 2011 have revurderet deres miljøgodkendelse, og arbejdet med naboklager og miljøgodkendelse bliver gennemgået. Underholdning på politisk forum TØRFISK Thyborøn-gruppen TØRFISK er blandt de allerbedste i Danmark til at forene irsk-inspireret folkemusik med egne kompositioner og personlige tekster. De synger, spiller og underholder, så det er en fryd - med typisk vestjysk charme som ikke er til at stå for - og er en stensikker succes med deres lytteværdige, morsomme og exceptionelle repertoire. Samtidig er TØRFISK drengene dygtige musikere, som forstår at udnytte musikken sammen med deres helt stærke side: de karakteristiske, vestjyske, forblæste mande-stemmer. Steen Frederiksens Band Advarsel: Der venter en aften med dans og tårnhøjt humør! Det rutinerede Steen Frederiksens Band spiller musik af kunstnere såsom Credence Clearwater, Eric Clapton, Kim Larsen, BB king, Thomas Helmig, Joe Cocker, John Mogensen, The Beatles, Bamse og mange flere. Bandets brede repertoire gør at man kommer godt ud til alle publikummer. Alt i alt en gennemrutineret musikmaskine, der leverer varen!.

19 19 Praktiske oplysninger Sted Konferencen afholdes hos Radisson Blu Hotel Papirfabrikken Silkeborg, Papirfabrikken 12, 8600 Silkeborg. Festmiddagen afholdes hos Silkeborg Sportscenter, Århusvej 45, 8600 Silkeborg. Konferencesekretariatet Konferencesekretariatet er placeret i foyeren hos Jysk Musik og Teaterhus, som ligger i tilknytning til Radisson Blu Hotel Papirfabrikken. Det er bemandet med medarbejdere fra KL, som vil være behjælpelige med svar på spørgsmål. Telefon og faxnummer til konferencesekretariatet er: Telefon: og fax: Navneskilte og hotel Udlevering af navneskilte sker i Jysk Musik og Teaterhus foyer. KL står for udlevering af navneskilte. Spørgsmål vedr. hotelreservationer til Radisson Blu Hotel Papirfabrikken, Hotel Dania, Scandic Silkeborg, Gl. Skovriddergården, Ferskvandscentret, Hotel Impala og Hotel Skanderborghus kan rettes til KongresKompagniet på tlf. nr Transport Radisson Blu Hotel Papirfabrikken Silkeborg ligger ca. 3 minutters kørsel fra Silkeborg Station. Efter festmiddagen den 14. april 2011 vil der være shuttle-bus til hotellerne med afgang kl og kl fra Silkeborg Sportscenter. Parkering Radisson Blu Hotel Papirfabrikken stiller 300 parkeringspladser til rådighed parkeringsbillet kan afhentes i Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens reception efter først til mølle princippet. Der findes endvidere betalingsparkering på Søtorvet under 100 m fra Radisson Blu Hotel Papirfabrikken. Opbevaring af bagage Det er muligt at få opbevaret sin bagage i et aflåst rum. Henvendelse i konferencesekretariatet. Bar Efter festens afslutning kl vil baren hos Radisson Blu Hotel Papirfabrikken Silkeborg være åben. Yderligere information Tilmelding, information og materiale vedr. konferencen kan findes på KL Weidekampsgade København S Tlf xx-xx-xxxxx Design: Kommuneforlaget A/S. Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri

20 Mød os på stand 13 Forandring fryder Der sker store ting i lige nu. Vi har fået ny ejer, og vi hedder nu EG Kommuneinformation. Det giver os mulighed for at investere i vores produkter, så de passer endnu bedre til dine behov. For dig, der arbejder på teknik- og miljøområdet, kommer det til at betyde, at: SagsHjælpen i dit lovsystem bliver udbygget med Proces- Guider, der understøtter jeres kvalitetsstyringssystem med lovfortolkning, lovgrundlag og afgørelser. du kan få adgang til vores helt nye digitale Varmeplanhåndbog, som integreres direkte i lovsystemet NIS. alle relevante blanketter bliver tilgængelige direkte fra den enkelte paragraf i loven, og at vi naturligvis kan integrere med jeres interne blanketsystem. Du kan trygt gå forandringerne i møde, når du går hånd i hånd med EG Kommuneinformation, fordi vores dygtige kommunale fageksperter udvikler løsningerne sammen med os. Kommuneinformation er blevet en del af EG koncernen, under navnet EG Kommuneinformation. Vi har fortsat fuld fokus på områderne lovinformation, selvbetjening og digitale sagsbehandlingsløsninger. Med nye synergier og kompetente ressourcer i ryggen, har vi en markant styrke i markedet, der skaber grundlaget for større konkurrence og nye innovative løsninger til kommunerne. EG Kommuneinformation vi arbejder for at gøre din hverdag lettere Kommuneinformation mkt313.indd :17:33

Den 8. og 9. maj 2014 på Comwell Kolding PROGRAM. KL s konference for Teknik & Miljø Politisk Forum 2014 Gode vilkår for borgere & virksomheder

Den 8. og 9. maj 2014 på Comwell Kolding PROGRAM. KL s konference for Teknik & Miljø Politisk Forum 2014 Gode vilkår for borgere & virksomheder PROGRAM KL s konference for Teknik & Miljø Politisk Forum 2014 Gode vilkår for borgere & virksomheder Den 8. og 9. maj 2014 på Comwell Kolding Scan koden for at komme til konference-app en ENERGIEFFEKTIVISERINGER

Læs mere

$ " & " " " $ "' '! "! % " " ' $ % " & % & % ' ### " "

$  &    $ ' '! ! %   ' $ %  & % & % ' ###  % " & " " Fra viden til virksomhed Kortlægning af vidensmiljøer inden for Klimatilpasning Omslag: 2+1 Typografisk design: Klahr Denne tryksag er sat med Sabon samt Pluto Sans og trykt hos Rosendahls ISBN:

Læs mere

FÅ DE BEDSTE LØSNINGER PÅ BØRNEOMRÅDET

FÅ DE BEDSTE LØSNINGER PÅ BØRNEOMRÅDET MESSEKATALOG Mød over 125 leverandører... NETVÆRK DIGITALISERING DIALOG SELVBETJENING Odense Congress Center 1. oktober 2015 En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere

Læs mere

TEKNIK & MILJØ. Plankultur som konkurrenceparameter. Den økologiske rygsæk! KTCs årsmøde 2008. Østjyder på The West Coast

TEKNIK & MILJØ. Plankultur som konkurrenceparameter. Den økologiske rygsæk! KTCs årsmøde 2008. Østjyder på The West Coast POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN JUNI 2008 NR. 6-7 Plankultur som konkurrenceparameter Den økologiske rygsæk! KTCs årsmøde 2008 Østjyder på The

Læs mere

Blogstafet. Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter

Blogstafet. Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter Blogstafet Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter Design og layout: MarianneNordentoft.dk Fotos: Kristoffer Amlani Ulbak Martin Moneaux Marianne Nordentoft

Læs mere

energiforum Energiforum 2011 Energibesparelser magt og afmagt

energiforum Energiforum 2011 Energibesparelser magt og afmagt Nr. Nr. 1 4 / / Januar April 2009 2011 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

Kommunale chefer lever livet farligt TEKNIK & MILJØ. Bedre kvalitet forudsætter bedre ledelse. Seks bogstaver der provokerer: K-U-N-D-E-R

Kommunale chefer lever livet farligt TEKNIK & MILJØ. Bedre kvalitet forudsætter bedre ledelse. Seks bogstaver der provokerer: K-U-N-D-E-R POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE FEBRUAR 2008 NR.2 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Kommunale chefer lever livet farligt Bedre kvalitet forudsætter bedre ledelse Seks bogstaver

Læs mere

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel Tillæg til Teknik & Miljø nr. 5 2013 Indhold Tillæg maj 2013 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 7 Kan borgerne indgå i den kommunale klimatilpasning, og giver det mening? 8 Klimatilpasning

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Grøn omstilling og helhed i forvaltningen

Grøn omstilling og helhed i forvaltningen Grøn omstilling og helhed i forvaltningen Hvordan opnår vi synergi mellem grøn omstilling og forvaltning af natur og miljø? Comwell Kolding 19.-20. maj 2015 æs mere og tilmeld dig på www.naturogmiljo2015.dk

Læs mere

#01 JUNI 2014. 28 løsninger til en bedre verden. HOVEDSTADS- REGIONEN VISER VEJEN FREM Side 3. HØJE GLADSAXE HOLDER PÅ VANDET Side 5

#01 JUNI 2014. 28 løsninger til en bedre verden. HOVEDSTADS- REGIONEN VISER VEJEN FREM Side 3. HØJE GLADSAXE HOLDER PÅ VANDET Side 5 Region Hovedstaden 28 løsninger til en bedre verden KLIMA- OG MILJØINITIATIVER I REGION HOVEDSTADEN #01 JUNI 2014 HOVEDSTADS- REGIONEN VISER VEJEN FREM Side 3 HØJE GLADSAXE HOLDER PÅ VANDET Side 5 HOSPITALET

Læs mere

Klimatilpasning i samarbejde

Klimatilpasning i samarbejde Nyt om klima Klimadebatten foregår 24. november 2014 og 26. marts 2015 side 2 Finansiering et varmt emne, også i EU side 3 AquaDjurs om»havvand på land«side 4 Vandet fra landet side 5 Regionen får styr

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

energiforum Ugens tilbud i energibesparelsernes supermarked hvad kommer du hjem med?

energiforum Ugens tilbud i energibesparelsernes supermarked hvad kommer du hjem med? Nr. Nr. 1 4 / / Januar April 2009 2013 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening 12 2013 KTC Årsberetning Kommunalteknisk Chefforening Af Indholdsfortegnelse KTC Årsberetning 2012-2013 4 KTC s bestyrelse 7 KTC s faggrupper 8 Oversigt over faggrupper 12 KTC s kredsstruktur 16 Natur

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA innovation. Pas på, der ikke går projektitis i den. -Side 7

BYPLAN NYT. TEMA innovation. Pas på, der ikke går projektitis i den. -Side 7 BYPLAN NYT 12. årgang september 2014 4 TEMA innovation Pas på, der ikke går projektitis i den. -Side 7 En cowboyby med udsøgt service og lokalpolitikere i fredagsbaren. -Side 12 Højvandssikring, bygherredialog,

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09

Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09 Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09 Miljøministeriet Realdania Side 1 af66 Kolofon Udgivet af Plan09, april 2010 Tekst og redaktion: Operate A/S Faglige

Læs mere

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked 3. marts 2011 Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked Dansk miljøteknologi e t r e n t m i l j ø k r æ v e r h a n d l i n g mudp Miljøteknologisk Udviklings- & DemonstrationsProgram Det er på tide at skabe

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA vækst og velfærd. Interview med ministeren for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen - side 6

BYPLAN NYT. TEMA vækst og velfærd. Interview med ministeren for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen - side 6 BYPLAN NYT 10. årgang September 2012 4 TEMA vækst og velfærd Interview med ministeren for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen - side 6 Tilflyttere elsker pulsen i storbyen, men fraflytterne kan

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer på vej!

Miljøvurdering af planer og programmer på vej! Nyhedsbrev nr. 40 December 2003 Miljøvurdering af planer og programmer på vej! EU vedtog i 2001 et direktiv om vurdering af planers og programmers indvirkning på miljøet. Direktivet stiller krav om, at

Læs mere

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3 BYPLAN NYT 4 5. årgang September 2007 TEMA DET LANGE LYS Leder: Det lange lys - den globale udfordring Fremtiden skabes i de asiatiske megabyer Planlægning for et ændret klima Skaf Gehry! - Om Sønderborg

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 14-06-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 14. juni 2011 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Vejen til vækst. Side 8. Hele dette tillæg er en annonce fra Energibyen Frederikshavn. Distribueres sammen med Børsen 05.10.09

Vejen til vækst. Side 8. Hele dette tillæg er en annonce fra Energibyen Frederikshavn. Distribueres sammen med Børsen 05.10.09 Vejen til vækst Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Der er grønnere på toppen / Fra diesel til gylle og gas / Viden der giver løsninger / Vind gør det ikke alene / Grøn forretning i byggeriet / Testcenter

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Dato: 13. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere