qffifi$;,#9t september, Tour de Gudeni, se indlaegene andet sted her i bladet - Hjrelpebflde mangler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qffifi$;,#9t 7. - 8. september, Tour de Gudeni, se indlaegene andet sted her i bladet - Hjrelpebflde mangler."

Transkript

1 r(,sruesprger Drau s7or6, (sz4s Anc). 1.rI:. -' qffifi$;,#9t 17. august kl , Frikadellekonkurrence pl I'Iimmclhjcrggnr ntlcrr - og til alle vore nye medlemmer kan vi oplysc at clcttc cr tlagctt ltvttr alle mandige/mandlige skippere, bldforcr nrccl blot lidt rcspckt lirr sig selv * eller mangel p& samme ovcrfor rf,tdstr6mpcr nroclcr op nrctllrrin gende Yzkgfars til frikadeller - samt hvad man hvcr isacr mcncr sk:rl til for at lave de bedste frikadeller, som f.eks. chili-peber, Baily ctc. Rc-- sultatet af anstrengelseme bedgmmes at et yderst kompetent - og sntukt dommerpanel hentet blandt de dejlige kvinder der er tilstede. Den annoncerede lnternationale l-angdistance svom mekonk urrcttcc lt lc v fejlagtigt annonceret til den 31. august skullc havc vrcrct 3. augusl, ntclt blev aflyst at Silkeborg SvOmmcklub grundct nranglcrttlc tilrnclcling irf svommere. 5. september kl starter navigationsundervisningen i Klubhuset. Selv om vi for det meste sejler rundt og kan se land helc vcjcn runclt er det en god ide at kende sofartsregleme som f.eks. tegngivning clg vigeregler september, Tour de Gudeni, se indlaegene andet sted her i bladet - Hjrelpebflde mangler. 21. september Motorkapsejlads. Motorsejleme mgdes til skippermode iakrogen kl oktober kl.8.00 Oprydningsdag - Vi modes ved klubhusct. 6. oktober kl Standerstrygning. 12. oktober kl Afriggerfest. Side.: 20,; Indhold 1 ; ti I0 ll Formanden har ordet. Nyc forpagterne i SMK. Ilrrl i tanken?? Klubhuset lukket. Ilimmelbjerggmnden. Halvvejs. Abcnt brev til bestyrelsen for,silkeborg Motorbldklub P[ besog hos en naboklub. Klubindkob af redningsveste? Nr. 4,4. fugang, August 1996 SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,4. lrgang, August Et dejligt somm erbillede fr a Himmelbj er g grunden l1 l2 l l9 20 Set i bakspejlet. AFRODITES mareridt. Filosofia. Menukort Hjelpeblde til Tour de Gudent Hellige koer, svar- Fordele ved at vaere ryger! Vi byder velkommen. Fra medlem til medlem! Det sker :

2 Nr.: 4,4. 5rgang. Oplag.: 8oo Udglvot I smrad m d SMKS bostyrslss. Rsdlgsrlng. (anryh.).: Inger & Henrlk Toft Svatrsr Bynerhollsv6l 1 8, Swlbak 8600 Sllkeborg Tlf.: 8684 s Bladudvalg.: Rlchard J nson ' John Sorensen Fomnd.: Knud E. Jonsen Ka$ rsr.: Am6 Somm r Nasttomnd & $kretd.: Ing r Tofl Svaror gvdge medlomm r Allan N/Saard ,+4 r'r',i? Jensn *r Hsnrlksen , i Molgard Udvalg.: l(ubhuset.: Allan Nygaard 8680,1,144 PssrJsn$n lgntlneud lg.: Prebsn Honrlkson A68, CarlMolgaard Broudvalg.: Alfan Nygaard A PoorJsn$n Hlmmslbls grundon.: PBorJsnson Lelf G. ThsgBE n Sels grund n.: Allan Nygaard l(ubafhsr.: PrebBn Hsnrlkssn CarlMolgard BrugorAdet.: Allan N),gaard ,+44 CarlMagard 8682 SMK v nner.: tngor Toft Svan r Vlgtlg l lsfonnr.: Kantlnon Opsyn Ind lukket Velruddgten 153 Lyngby Radlo 133 Sllkaborg Polltl 86823S00 Udkomm r smk-w Nr. 5-96, Oktober Nr.6-96, Oscsrser OBadllne Formanden har ordet. S5 er ferien ved at v&re overstfret for de fleste. Vejrmressigt har det vrret pfl det jaevne - badning har temperaturen ikke just indbudt til. Mange af dem som har varet pi havet, har ogsfl folt det omskiftelige vejr, og har provet at blrse inde nogle dage og vreret ude i store bolger. I vore egne soer, er det trist stadig at mitte se brrndte planker pi broerne og bordene efter brug af engangs grill. Det er ikke srrlig behageligt at trrde igennem en bro - det koster brosamarbejdet (-os alle) mange penge hvert flr - og man kan jo ligesi godt satte grillen pi jorden. Dieselsalget har vi mittet rndre pfl, idet vi desvrrre har mittet konstatere et alt for stort svind. tndtil videre er det kun Sben pi faste tider, hvilket vi beklager. Vi har i bestyrelsen haft en travl sommer med ansrttelse af ny kantineforpagter. Det har varet en stor opgave idet vi fik utrolig mange ansogninger. Vi har pr ansat Torben og Runa Fryd Kristensen, Silkeborg. Toilet pi Himmelbjerggrunden er blevet frrdig, det har voldt lidt problemer, men disse skulle nu vaere lost. En stor tak til entreprenor Kaj Rasmussen l,ogager og Kongshedens WS og alle de andre frivillige som har givet en hfrnd med. Nr.4,4. lrgang, August SMK- Nyt Nye forpagterne i SMK. Hvem er de sfr - vi overlader ordet til Torben og Runa. Torben Kristensen, 33 flr, i Silkeborg, udlrrt kok i Arbejdet som kok og kokkenchef forskellige steder i landet, bl.a. " Br4ndums Hotel", Skagen - "Hotel. Tannishus", Tversted - "Scandic Hotel",Sllkeborg samt i Norge, Gronland og Canada, senest som kantinebestyrer p "Danfoss" i Haarup. Runa Kristensen, 30 tr, fodt i Skagen, udlart kok i Arbejdet som kok og kokkenchef pi bl.a."brondums Hotel",Skagen - "Munke* bjerg Hotel", Vejle - "Stena Hotel", Frederikshavn,"Godt Gemt",Silkeborg - "Hotel Impala", Silkeborg og senest som kantinebestyrer pi "Danish CFown" i Bjeningbro. Vi har lrenge haft et onske om at fi foden under eget kokkenbord, og vi er sikre p5, at vi nu har fundet en fonetning, som passer til vores stil og temperament. Vi fortsaetter i samme sporsom hidtil i SMK. Men harselvfolgelig masser af ideer og planer med stedet, som skal proves af hen ad vejen. Der bliver derfor ikke tale om nogen revolution ntr vi den ibner dorene for forste gang, og idcen med et familievenligt spisested med god mad til overkommelige priser, skal vrere den rgde trid. Selvom Pariserbof og Stjerneskud er dejligt, vil vi ikke undlade at gore opmrrksom pi, at vi naturligvis ogs8 laver andet. Forrszetresside4 SMK- Nyt Nr. 4, 4. fugang, August Side.: 3

3 Nye forpagtere i SMK - Fortsat Vi synes stedet og beliggenheden danner de perfekte rammer for at afholde familie-og firmafester, og vi vil derfor tilbyde sivel et selskabsmenukort, at udvrlge sine menuer fra, samt forskellige former for helaftensarrangementer, hvor alt er inklusive, til en fast pris, sfl der ikke kommer overraskelser. Desuden kan vi tilbyde at levere maden, til de som onsker at aftrolde familiefesten i hjemlige omgivelser (eller forsamlingshuset), og til firmafesten hvor man Onsker at benytte egne lokaler. Alt sammen til priser i en storrelse, st alle kan vrere med. Kort sagt Resturant*mad til cafeteriapriser. Hul i tanken?? Torben og Runa. ret et svind pi 400liter olie pi blot en mined. Vi mener ikke at det er rimeligt at alle medlemmer skal dakke et st stort svind, blot fordi nogle ffl tilsyneladende glemmer at afregte, nir de selv henter noglen i kantine. Har I ikke mulighed for at tanke i ibningstiden mandag aften - kan I, i god tid, kontakte et bestyrelsesmedlem for et andet tidspunkt. Som det jo nok er nogle bekendt, Vi beklagermeget den indskrankning, men hiber pi jeres forsti- har vi set os nodsagetil udelukkende at srelge diesel nflret bestyrelsesmedlem er tilstede.,a,tsugen else herfor. er helt kontant at vi har konstate- Bestyrelsen. Nr.4,4. fugang, August SMK- Nyt Klubhuset lukket. I forbindelse med overdragelse af kantinen til ny forpagter, holdes der lukket torsdag den29. august. Der 6bnes igen fredag den 30. august kl kokkenet dog fsrst kl Kantineudvalget. Himmelbjerggrunden. Grundet klage fra ejeren af privat fal lesvej til Himmelbj erggrunden, har vi accepteret at der er sat bom for vejen. Efter forhandling med Egon Rasmussen er der blevet etableret en dobbeltlis. hvortil vores klubnogle kan anvendes. Vi skal pi baggrund af ovenst5- ende anmode medlemmerne om at begrrcnse kgrsel med bil til grunden i vides mulig omfang. Henvendelse om selskaber og reservation af borde i klubhuset efter 29. augustil Torben og Runa pfr tlf , bedst efter kt SMK - Nyt Nr. 4, 4. lrgang, August HEMPEL l=l=w! II\IREITAR :i"'-, jf"1?9r9j9,y"hls.t,*:#i Formanden har ordet - fortsat fra side 2 Vi skal snart i gang med renoveringen af klubhuset, og skal ogsfr derbruge nogle frivillige hjrelpere. Kan du afse nogle timer st ring til I-ars Elmer pfl tlf , sit vil han fordele arbejdet si det kan blive si billigt som muligt - og st vi kan fi lavet s5 meget som muligt. Med Onsket om en god sensommer. Knud E. Jensen formand. Fl altid et tilbud fra \tu KONGSHEDENS VVS TLF BrL-TtF

4 Halvvejs. Jeg er nu kommet halvvejs i min valgperiode pi 1 3r som medlem af Silkeborg Motorbaadklubs bestyrelse. Det har varet en meget positiv oplevelse at deltage i bestyrelses arbejdet" Alle i bestyrelsen g0r en god indsats, og resultateme af arbejdet er tydeligt. Jeg er sikker p5, at deltageme p3 generalforsamlingen vi skal have i marts mined vil blive en positiv overraskelse, men ogsi skabe eftertaenksom hos mange medlemmer, nir resultaterne af bestyrelsen arbejde bliver forelagt. Vi har i fallesskab kunnet udnytte hvsr enkelt bestyrelses medlems evner fra arbejdslivet og fra de interesse omrider vi har. Samtidigharvi i bestyrelsen et flot sammenhold, og bliver altid enig om, hvor vi er og skal hen, og alle respekterer de beslutninger vi tager i frllesskab. Alt er meget positivt, men uden alle de positive tilkendegivelser og den hjrelpsomhed og stotte SMK's medlemmer giver os, kunne det ikke lade sig gore. I'ak til jer allesammen. Hvad er det si for resultater, jeg henviser til: Side.: 6 Nr. 4, 4. lrgang, August SMK- Nyt + En velfungerende bestyrelse. * En bestyrelse der har et godt forhold til naboklubber. * En bestyrelse der har et fint samarbejde med kommunen og relevante udvalg. Sejs grunden er blevet renoveret, hegn repareret, nye lfrse, skillevrg flyttet, renovationsbeholder afskarmet og veggene i bruserum bliversnart pudset og malet. Grill ror opsat p3 Sejs og Himmelbj erggrunden, grillristene er under fremstilling. Himmelbjerggtunden har fiet nye brnke og bord, og ikke mindst nyt toilet med fast tank og skyl. Ansogning om opforelse af la bygning til Himmelbjerggrunden. Fiet tilladelse til at renovere og ombygge samt udvide klubhuset med nyt kontor, vrrksted, lager, personalerum mv. Etablering af ny varmekilde og udsugning/ventilation. Ansat en ny kantinebestyrer, efter at Ulla og Emil havde meddelt, at de sogte nye greesgange. I den forbindelse aftalt nye kriteriersamt vilkir og krav til driften af klubbens restaurant, som er til gavn for medlemmerne. lnvesteret i nyt komfur, vaskemaskine, tgrretumbler, duge, kaffemaskine, koleskab og ovrigt manglende kokkenrekvisiter. Malet forgang og gang ved kgkken i klubhuset. Igennem Ry og Silkeborgsoernes brugen&d f6'et mere politi og kontrol pi soerne. Og mange andre ting er kommet pi plads og underudforelse, alt sammen vil blive g,ennemgfiet og orienteret om pi generalforsamlingen. Vi har ogsi en meget stram okonomistyring, enhver udgift bliver vurderet, inden den bliver accepteret. Vurderingen gir alene p&, om udgiftcn er til gavn for et bredt udsnit af vore medlemmer. SMK's regnskab korer nu over et moderne EDB system, siledes at vi altid har et totalt overblik over vore okonomiske situation, og hvordan den er i forhold til budgettet samt planlagte udgifter. SMK's medlems registrering er nu helt og fuldt p5 EDB, s8ledes at vi altid har et totalt overblik over medlemsskaren og kontingentindbetalingeme. Vi har foroget medlemstallet med 96 i 3r, sf,ledes at vore medlemstal nu er 670. Og endelig har vi ftet en rigtig god okonomi i klubben, en okonomi som bestyrelsen er srcrdeles godt tilfreds med, og som helt sikkert vil overraske mange af vore medlemmer, nfrr Okonomitallene bliver forelagt p5 generalforsamlingen til for- 5ret. Som I sikkert kan se ud af artiklen - et dejligt arbejde - er det at vare med i et frllesskab, der fungerer si godt som vores. Tak til alle medlemmerne i SMK, uden Jeres indsats havde vi ikke kunne prastere resultaterne. Carl MOIgdrd SMK- Nyl Nr. 4,4. lrgarg, August Side.: 7

5 Anent brev til bestyrelsen for Silkeborg MotorbAdsklub. SAdan lod overskriften pa et indlag fra et medlem i Overskriften blev benyttet iforbindelse med diskussionen omkring bestyrerparrets ansattelses og arbeldsbetingelser i klubhuset. I indlagget blev der stillet 3 spargsmal : " Er klubben for de mange eller de fa? Er SMK klub eller forretning? Kan klublivel og forretning forenes?." Under disse sporgsmal konstaterer sporgeren, at sporgsmalene skal se's ud fra et forretningsmassigt synspunkt, samt at det er vigtigt for en forening at den giver sine ansatte optimale vilkar at arbejde og virke under, da ingen i dag kan vare itvivlom, at indsats og arbeidsbetingelser hanger noje sammen. Ud over disse punkter blev det foreslaet, at der skulle nedsattes et tre mands udvalg, til at gennemga hele kantine-problematikken. Ud fra ovenstaende kunne man forvente, at man fra den " nye bestyrelses " side ville anstrenge sig til det yderste, for evt. at leve op til en del af disse meget fornuft ige betragtninger. Men ak nej. Fra kantineudvalgets side blev der udarbejdet et oplag til en ny kontrakt, som man prasenterede for bestyrerparret, forhabentlig uden at var sa naive at tro, at de ville accepteren ny kontrakt som indeholdt sa vasentlige forringelser for deres ansattelses og arbejdsvilkar om vil fremga af de folgende punkter : 1. " Ved SMK. arrangementer uden for klubhuset i Indelukket, kan SMK. forlange at sta for salget af ol og vin, vand og spiritus, overskuddet tilfalder alene SMK. Forpagteren skal i en sadan situation indga i et samarbejde, saledes at lorpagterens spiritusbevilling kan anvendes." 2. Foruden at en sadan disposition formentlig vil ligge uden for bevillingens rammer, vil dette helt givet kun give forpagleren ekstra arbeide, uden en reel mulighed for indtjening. Nr.4,4. fugang, August SMK- Nyt 2. " Renholdelse / vedligeholdelse : Indvendiq: Forpagtereren forestar den normale renholdelse af klubhuset, herunder gulve, tapper, matter, gardiner, inventar samt kokken, toiletter, baderum, gang m.v.. Forpagteren afholder samtlige udgifter der er forbundet med rengoringen, herunder toiletpapir og papirservietter pa toiletterne ". Her har forpagterne hidtil kun skullet foresta den normale rengoring, hvor klubben har haft ansvaret for renholdelse/vedligeholdelse af tapper, matter. Med andre ord en forringelse i forhold til det bestaende! " Udvendig: Forpagteren forestar den udvendige rengoring af klubhuset, herunder vinduer, fliser, gange og garden, samt beplantningen foran klubhuset. Om foraret skal altankasserne tilplantes med sommerblomster, samt vedligeholdesommeren igennem. " Her har forpagterne hidtil kun skullet foresta renholdelse af garden, sl her m{ det igen konstateres, at der kun er tale om forringelser i forhold til det bestlende! " 3. EL.: Forpagteren betaler alle omkostninger iforbindelse med elforbruget i klubhuset, herunder til opvarmning. El.forbruget pa vinter opbevaringspladsen der registreres over en bimaler, betales af SMK. tilforpagteren. NAr der etableres anden form for opvarmning af klubhuset, aftales ny forpagtningsafgift. Besparelsen ved at overga til anden opvarmningsform, skal tillaegges den Arlige forpagtningsafgift. " Set ud fra et forretningsmassigt synspunkt, kan det ikke vare rigtigt, at forpagterne lil tid og evighed skal betale en forhojet forpagtningsafgift, som er beregnet i forhold til el.forbruget i 1995/96, da dette Ars forbrug sksnsvis har varet 1s-20 v"hajere end i et normalt er. Alt i alt ma vi konstatere, de smukke tanker i det tidligere beskrevne indlag sa langt fra er kommet til udtryk i oplaggetilny kontrakt, da der kun kan konstateres forringelser for forpagterne. SMK- Nyt Nr. 4, 4. lrgang, August Side.: 9

6 Abent brev til bestyrelsen lor Silkeborg MotorbAdsklub - lortsat Vi skal derfor opfordre SMK's bestyrelse til at prove at leve op til de gode intensioner i indlegget, og sorge for, at forpagterne i kantinen far sa optimale betingelser som muligt, da det ikke kan vare i medlemmernes interesse, at der kommer nye forpagtere bade itide og utide. Med venlig hilsen l-{arry Wessby og John B.Ssrensen. Pfl besog hos en naboklub. Mandag den 1. juli var vi inviteret pi besog i Skanderborg. Glade og sprndte drog en flok SMK'r og Venner afsted til Sosporten i Skanderborg. Ved ankomsten blev vi fordelt i bidene og sammen sejled' l vi"ud i'dette meget smukke og spandende omrflde. En nrrmere beskrivelse kommer senere i bladet. Men blot skal siges at I der ikke var med pi denne tur, gik virkelig glip af noget. Sejlturen sluttede i forste omgang ude ved klubbens dejlige nyistandsatte Fisker-klubhus, som er beliggende i bunden af Skanderborg SO. Her havde andre medlemmer tandt op under grillen - og hvilken grill, heldigvis havde vi Richard med - og mon ikke han lurede nogle gode ideer?. Side.: 10 At de udover en imponerende grill ogsi har en fantastisk grillmester og slagter gjorde os ikke mindre misundelige. Vi blev bespist, som vi aldrig glemmer. Gad vide om de havde en bagtanke? - Silkeborgenserne var vidst blevet for tunge i maven da vi efter spisningen startede pfr at spille petanque? En pragtfuld sommeraften som sluttede med dej lig harmonikaspil, ja det var lige for vi glemte at det var mandag aften og en ny arbejdsdag truede. TAK Skanderborg for en helt igennem pragtfutd aften - pas p5 hvis I inviterer igen - vi kommer. ITS. ) ),! ) Klubindkob af,l redningsveste Forslag til bestyrelsen. I sommer har der vaeret en del pro* blemer omkring redningsveste i b5dene. Vi harjo alle det antal redningsveste i bidene, som passer til de personer vi normalt er ude at sejle med. Der opstir dog altid et problem nlr vi skal have svigermor, born, borneborn eller andre med pi en tur. Derfor folgende forslag: Klubben indkober et passende antal redningsveste, til udl5n/udleje til klubbens medlemmer. Vestene skal naturligvis tydeligt mrrkes med TILHORER SMK/ UDLANT AF SMK el. lign. Dette ville lose et stort problem for mange. Pengene kunne evt. tages fra kontoen til klubhusudvidelse. FritzJorgen Schjgdt. Set i bakspejlet. Regatta- sejladsemer nu ovre for denne gang. I det store hele gik det gnidningslost, og det er flot nir der er samlet over 600 b6de pa si relativt begrrnset onrrede. Der har dog varet et par lidt ubehagelige episoder, som medforte at vi via Radio Silkeborg, torsdag aften fra scenen, sendt en opfordring til bidene om at tage det roligt pi hjemturen og mindede om at sofartsreglerne ogs& er grldende i morke. I egne rrkkerharvi igen i 5r fiet henvendelser fra flere medlemmer som er blevet droppet i havnebassinet. Det er ikke god man at gi ud for de udenpl liggende bide, er det kutyme at man forhaler disse - hvilket selvfolgelig forudsaetter at disse har fortojninger der kan na!. Husk det til frikadelle-konkurrencen. A,rhus Amt havde i 3r opgivet forlangendet om grstenumre pi b5- dene - hvilket vi beklager meget, og vil opfordre til at dette ogsi er et krav under sidanne arrangementer. Det var tydeligt for mange at netop disse hurtiggiende bide uden nummer var skyld i mange Nr. 4,4. lrgang, August SMK- Nyt SMK- Nyt Nr.4,4. lrgang, August Side.: l1

7 kritiske situationer. Amlet havde ligeledes besluttet at tommerflsder ikke havde adgang til Ssystemet i regattaen - blot havde man glemt at informere herom - evt. kunne der have varet opsat et skilt ved indsejling til RemstrupA, som fortalte om dette forbud. Af andre opstod fra regattaen, kan nrvnes at Hjejleselskabet havde udvidet deres kajomride vasentligt - dette medforte at det var svart at overholde reglen om max. 3 bflde udenpi hinanden i Slobet, konsekvensen var at mange slet ikke kunne komme si langt frem at det var muligt at se fyrvrrkeriet. Konsekvensen pl sigt kan blive at motorbidene ikke folger fl8den og bliver i havn, hvilket er en trist situation da netop dette er noget som mange grstermoderop for at se og beundre. Politiets bid var et krrkomment indslag i disse dage, og mon ikke det havde en preventiv virkning blot det at den var der?. Nu venter vi sprndt pi at horc hvad en hastighed ph 25 knob i Borreso kan takseres til? - og hiber ikke det er et af vore medlemmer som er noteret for denne overtradelse, idet noget sfrdan er i strid med vore vedtregter. ITS Side.: 12 AFRODITES. 1, marenot. Byjubilreet og lldfest regattaen er en fest for os alle, der bor i Silkeborg. Mange af os der har en b8d skulle ogss opleve ildfestregataen fra sosiden. Afrodite deltog i festlighederne tirsdag dent august. Sent pi eftermiddagen lagde Afrodite til pi grstepladserne i Remstrup A, neden for Restaurant Skovbakken. Vi i biden nod det flotte vejr og alle bidene der langsomt sejlede forbi ind mod havnen for at folge fl8den ud kl. 2I.00, ren idyl og hygge var det. Det var et flot skue, at se alle b3- dene sejle efter fl5den ud af Remstrup A. Endnu smukkere var det, da fl8- den og bidene kom tilbage igen, udsmykket med flag og lys i mange farver. Alt gik stille og roligt for sig. Klokken 23 si vi fywnrkeriet,i22 minutter bragede det los og utroliet flot var det. Nr. 4,4. fugang, August SMK- Nyt Straks efter fyrvrrkeriets afslutning stavnede Afrodite ud af Remstrup A for at finde sin plads ved Hattenes. Stille og roligt gik det, morkt var det, og mange havde fiet samme id6 at sejle hjemover. Straks efter at vi havde passeret I ysafmrrkningen ved sej I klu bben, tog pokker ved mange af de efterfolgende bide, fart kom der pi, morkt var det, og bredden kunne de frerreste af os se" Panikken bredte sig, da vi skulle til at sejle over mod bidpladserne ved Hattenres, bsdene strog forbi os pi bagbord og styrbords side. Vi forsogte langsomt at sejle biden i den rigtige retning i hib om, at efterfolgende bide nir de kunne se sidelantemen pl bagbords side ville sejle styrbord om biden. Af sofartsreglerne fremgir det, at to maskindrevne fartojer der har skarende kurs, viger det fartoj, som har det andet fartoj pi styrbord side. Men akhjem skulle de, bidene floj naesten forbi os pi styrbord og bagbord side. SMK- Nyt Nr. 4,4. lrgarg, August 1996 Afrodite og dens besretning var ikke stolte af situationen, en kollision hvor der var si mange bide og samtidigt meget morkt kunne have fiet helt uoverskuelige konsekvenser for de personer, der kunne vrre havnet i soen. Det var en oplevelse, vi gerne havde vreret foruden. Hvor var hensynet og hyggen fra forst pi aftenen, hvad var det for meka* nismer, der gjorde sig galdende, og hvor var det gode hensyn, vi bidfolk altid normalt viser over for hinanden. Kare medsejlere, vi fra Silkeborg Motorbaadklub var selvfolgelig ikke blandt de heromtalte. ellervar vi?. Mfr jeg komme med den opfordring, at vi alle ogsi nir festlighederne er oversteet altid efterlever vore vedtrgters formilsparagraf, hvor der bl.a; stir "Foreningens Formil er via foreningens medlemmer - at udbygge og fremme sosikkerheden". Resten af lldfestregattaen foregik pi landjorden, et fantastisk skue og byjubilrum var det. Carl Mplgdrd Side.: 13

8 Filosofia. Vi har i 5r oplevet et meget stort antal gaestesejlere, med deraf bide positive og negative oplevelser. Det negative er at der ikke er pladser til disse b8de, isar efter at kommune har nedlagt de r0delgronne skilte, er det nre.sten umulig at komme udefra og ffr en soveplads nrr byen. Dog har man nu mulighed for at overnatte ved Skovbakken, i indsejlingen i Indelukket og i lnderhavnen, imod at erlrgge et gebyr pl kr. 30 i kommunekassen. Det groteske opstfrr nir et medlem som normalt er fastliggende pi kommunens pladser i laven eller Hattenrs, kober et dagskort i Indelukket for 30 kr. Medlemmet har betalt for sin eksterne plads, men da den nu er midlertidig ledig, kan kommune genudleje denne p5 dagsbasis for 30 kr. til en anden grestesejler. Med andre ord denne lille byttehandel giver en ekstra indtrgt for kommunen p5 60 kr. om dagen, og det er jo isar en god forretning nir man trnker pi at for en stor del af Indelukket er det SMK's medlemmer der erholder udgifterne til El og vandforbrug. Dette kan nasten gores spiseligt, men nlr det er udensoes sejlere som kober disse faciliteter af kommunen og SMK som afholder udgifterne, si smager det ikke godt lrngere - ej heller nir man kan konstatere at en hel del af bidene som ligger ved [ndelukket ikke er medlem af SMK, og benytter en rakke af vore surt opsparede faciliteter. Det positive er, at Fritid og Kulturforvaltningen har lovet at se p5 problemet, sammen med vore andre forslag vedrorende Indelukket. Nu afventer vi spaendt deres svar. Summa summarum - det er da godt at kommunekassen er vores allesammens - bare udgifterne ogs8 var fordelt blandt os alle sammen. ITS Menukort Fredoo d,30.8. dbnes kl Kokkeiet 6bner kl med et coruing bord bestdende of H on ni n gg I ose ret ski n ke, h e lste gt tykstg g sfil et, flgdeorotinerede kortofler mixed solot med dressing tit dei fordetogtige pris of, kr. 68,- Delte er eneste splsellge denne often Lsrdoo d , 6bnes til normol tid og der er to' selv bord, som troditionen byder. fro kl tll den obsolut overkommelige pris, kr, 45,- I forbindelse med "Tour de Gudend", vil der fro kl lordog d vcere folgende 3 retters menu; Forret Loksetimbale med urtecreme-dresing, 'l*frs?g,h1;t Hovedrer med steste kartofrer, Desserr ffiyrr"3.?""7'3i',:,8f,"5"o koge. is og frugt Stegeret - kr. 60,- 2 retter 'kr.78,- 3 retter - kr. 98,- Tour-menu sondog, fro kl Forret Rejecoctail med flutes og smar Hovedret Kolkuntornedos med sm4rstegte grqnsager Desserr 5"{3{,'K,"#33\f,l;f,#!glHTebers Stegeret - kr. 65,- 2 retler - kr.7b,- 3 retter - kr. 98,- Side.: 14 Nr.4,4. fugang, August SMK- Nyt SMK- Nyt Nr.4,4. fugang, August Side.: 15

9 Silkeborg MotorbAdsklub c/o Knud Jensen llogevcj 4, Saltcn 8653 Them. ang: T0UR d GUDENA 1996 Silkeborg i august 1996 Dette irs TOUR de GUDENA afholdes i dagene 7-8 sept, hvor ca 900 kajakroere vil ro pi Silkcborg Soerne og videre til Randers. TOUR'de GUDENA Komitteen har behov for ca 20 sikkerhedsbfide p{ Julso, Borreso og Brasss, og vi hiber, at Silkeborg lvlotorbddsklub atter i ir vil hjalpe os. Vi foreslir et mode - afholdt clen 26 augusl kl i SMKi Kl,URHLlS, Indelukkcl, hvor vi vil fbreligge et andret sikkerhedssystem. TOUR dc GUDENA Komitteen lrar navne pd ca l4 bide, som tidligere har hjulpet TdG. TOUR de GUDENA KOMIT'TEBN giver en bid brsd og en ol. Sven-Erik Lundorf Lindevanget Silkcborg. tlf 868l 5322, Kare Ulla og Emil. Det var med dyb beklagelse, at vi erfarede at i ville rejse fra klubhuset. Vi syntes at i har varet et fantastisk dygtigt bestyrerpar, og vil hermed gerne takke jer for jeres store stotte til " Vennernes " arrangementer, hvilket vi vil komme til at savne. Held og lykke i jeres fremtidige virke. Side.: 16 Pe SMK. Vennernes vegne Nr. 4,4. lrgang, August SMK* Nyt Hjrelpebfidc til Tour de Guden6 7. september 96. Igen i 6r er vi af kttnritccn bag Tour de Gudcnl, blcvot bcdt onr at stille hjrelpeblde. I ir skal clcr bruges ca. 20 bfrde. lngcn trad cr filr stor ej heller for lille - vi skal blot ligge pi en n&finere angivet position i de timer roerne passerer vort omrtde, og give dem en hind hvis det bliver aktuelt. Som noget nyt vil alle bide i fir blive udstyret med mobiltelefon, for at kunne melde hvis en given rtler opgiver at fuldfore. Hellige koer, svar. SMK - Nyt Alt dette og mcget mere vil I fi n&rrnere beskecl om pi et skipper-mgde tirsdag den27.august kl i klubhuset. Der er ophangt liste i klubhuset som I bedes skrive jer pfr hvis I har mulighed for at give en hflnd med - i sikkerhedens og idrattens navn. Eller I kan ringe til undertegnede pa tlf for tilmelding. Nr. 4,4. fugang, August Inger Tofi Svaner Det navnte kontrlkl-rrdkast, blev pa opfordring fra den afglende kantinebestyrer (som pl davrcrcrulo tidspunkt havde opsagt) udleverel som et fortroligt udkast, hvorfor det er med slor undrcrr bestyrelsen har modtaget disse kommentarer. Bestyrelsen har i den endcligc kontrakt i hojeste grad taget hojde for de ting som blev bragt i Hellige k6cr, sonr blcv skrevet pa baggrund i en konslant indblanding i den daglige drift af klubhusct. I furholcl til den tidligere kontrald er der sket en lang rakke forbedring for bestyrcrcn, sont lang overskygger det forhold at man nu skal s6rge for at der er snerydning pa lortrappcn, og selv sorge for algbre malterne rene. Vi har vc{ udl'a:rdigelse af den endelige kontrakt om udlejning af klubhuset, bestrebt os p[ al givc lilrpagteren helt fri hander. Dette sker ved at de faltiske udgifter som er forbundct mcd indtagten af driften erholdes af forpagteren, hvilket vel ikke er sl usrdvanligt?. Der betales til klubben en fast mlnedlig husleje, som vi hlber er tilstrekkelig til at dakke den nedslidning som sker med huset og inventaret i forbindelse med forpaglcrens indtaegt. Huslejen er fastlagt ud fra den gennemsnitlige forpagtningsindtagt de sidste l0 Ar. vi haber allc vil tage godt imod de nye folpagtere i en positiv og konstruktiv and. p.b.v. Inger Toft Svarrer Side.: 17

10 Fordele ved at vrere ryger! Denne gang som lovet specielt henvendt til vore mandliee lasere. : - den gule belrgningpi trnderne givet et rit "macho-pr&g". - Pigerne kan li' en fyr, der tor se doden i ojnene. Vi bvder velkommen til folgende nye medlemmer kif Randlgv - Resenbro, Age Mogensen - Silkeborg, Anton Juel Jensen - Silkeborg, Johnny Greve - Silkeborg, Jorgen Vinkler - Voel, Karsten Lund - Virklund, - du er altid sikker pi at have en stark og maskulin tobakslugt i toj og hir. Kim Ole I-arsen - Silkeborg, Keld VestergfirdHansen - Salten, Borge Pedersen - Svejbrek, Erik Oudal Rasmussen - Resenbro, Irif Jung Nielsen - Svejbnk, Arne Torben Hansen - Silkeborg,I-ars Schroder - Silkeborg, Flemming Rasmussen - Grauballe, Bruno Tollund - Silkeborg, Bent Riise Knudsen - Silkeborg 12. aueust 1996 PENGA'N YrcHf'NG P.Y. Danma*I Maritim Farve & Lak -14 Norrevanqet 8600 Stlke-trotq Telefon Telefax rt..} rddilta lira mcdlcrn lil rnedlem! Billigt: NY'l' & IiltLl(;'t' Udstyr, antcntttcr, kltlllcr ltt.v. Kort sagt; nrattglcr clu rlogct til VHF eller Walkic-'t'alkic - sa kontakt "SMK04" Lrif Birck, Havmosevej 19, Sejs, Tlf eller Ny forhandler af P.Y.'s serie til bidens pleje. Kob til srcrdeles fordelagtige SMK-priscr hos Alfred Kruse, Vesterbakken 29, 8600 Silkborg. tlf Iflubhusets Abningstider Fra l.juni l'{andag ,*, llndag- soneg sii NYBADII Vi er Cressent, Chaparral og Starcraft impotor. Vi har ogsa el stort udvalg af brugtee bade og joller. D Ca- 4O brugte pihangsmotorer. Nye motorer til FORNUFTICE priser Fra 5 til 90 HK MALINC TIL BADEN I Vi har et stort udvalg af INTERNATIONAL maling og tilbehor Nr. 4,4. fugang, August SMK- Nyl SMK Nyt Nr. 4,4. lrgang, August /^ Df,!r.}r:9-.t.abnffklr2-oo "-'.'33," LrD D J SIHHfl#; BROSLAGNING BOLVERK SAMT NEDRAMNING AF FORTOJNINGSPELE UDFORES CHR. VARMING PEDERSEN TLF.: 8684 s18t

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Klager bestilte 14. december 2007 et bryllupsarrangement hos indklagede til afholdelse den 6. september 2008. Klager modtog den 17. december

Læs mere

qffifis;,ttlt Det Sker Husk Generalforsamling i SMK den T4. mafts 1997! se indkaldetse- & dagsorden side 5

qffifis;,ttlt Det Sker Husk Generalforsamling i SMK den T4. mafts 1997! se indkaldetse- & dagsorden side 5 Postbesgrget blad s7016, (824sAnC). Det Sker Fredag den 28. februar kl. 19.30 I klubhuset. En aften nred P.Y. - JOTUN, Tips og ideer til vedligeholdelse af b6den. Sidste gang P.Y. - JOTUN inviterede til

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011 Nr. 51 i rækken. Antal fremmødte: 34 Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye og at mindes Inga Thorkildsen; æret være hendes minde. Pkt. 1: Valg af dirigent: Karsten Ledgaard Kobjældevej

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 02. NovemberOktober, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN september 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. september 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

100 års jubilæumstidsskrift

100 års jubilæumstidsskrift Silkeborg Motorbådklub 100 års jubilæumstidsskrift SMK 100 år. Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg www.s-m-k.dk 4 afsnit af jubilæumsskrift 1999-2009 SMK`S 100 ÅRS JUBILÆUMSFEST Fredag

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi elsker ferie UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi har festet i 7 Bulgarien Tag med til datingfest 11 2. årgang Nr. 3 September 2015 Vi er glade for inklusion Der bliver snakket meget om folkeskolen for tiden.

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

HAVNENYT EFTERÅRET 2015

HAVNENYT EFTERÅRET 2015 HAVNENYT EFTERÅRET 2015 En ægte 12 meter afgår Dragør havn Sæsonen 2015 Igen i år har vi kunnet holde skindet på næsen, når man taler om antal af gæstende både i havnen. Vi har i år haft en fremgang på

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg www.s-m-k.dk < Generalforsamling i klubhuset > Regulativ til vedtægterne for Silkeborg Motorbaadklub er sidst godkendt

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 27. juli fre 1. august 2014 Så er det igen tid for tilmelding til årets super Sommer sejler camp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013 i Opel GT Klub Danmark.

Velkommen til generalforsamling 2013 i Opel GT Klub Danmark. Opel GT Klub Danmark Generalforsamling Albertslund 18. august 2013 Velkommen til generalforsamling 2013 i Opel GT Klub Danmark. Denne beretning er noget specielt for mig, da det er min sidste, ja jeg ved

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

MØLLEVANGENS Talerør August 2012

MØLLEVANGENS Talerør August 2012 MØLLEVANGENS Talerør August 2012 Med Annemette s søn, Jacob, har vi i sommerferien haft en ekstra pedel-medhjælper! Avisredaktion Marie Thomsen Marie Johansen Inger Knudsen Ruth Nørgaard Deadline: Den

Læs mere

Dette bliver det sidste indlæg fra vores tid i Rumænien. Den sidste uge er gået, det er svært at forstå hvor de næsten 3 måneder blev af.

Dette bliver det sidste indlæg fra vores tid i Rumænien. Den sidste uge er gået, det er svært at forstå hvor de næsten 3 måneder blev af. Dette bliver det sidste indlæg fra vores tid i Rumænien. Den sidste uge er gået, det er svært at forstå hvor de næsten 3 måneder blev af. Det har været nogle meget spændende, udfordrende og givende måneder,

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 23. april 2013, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 24. april 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 1 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 Tilstede. alle Formanden bød velkommen til det første møde i 2011. 1: Gennemgang af referat fra mødet den ls.nov. 2010. Referatet underskrevet uden kommentarer

Læs mere

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING AFHOLDT TIRSDAG DEN 19.02.2013 Torben bød velkommen. Ad pkt. 1 Ad pkt. 2 Valg af dirigent Henrik Jørgensen nr. 63 enstemmigt valgt Formandens/bestyrelsens beretning Endnu

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord

Ejerforeningen Bakkebo Nord Ejerforeningen Bakkebo Nord Beretning 2008 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bakkebo Nord tirsdag d. 10. marts 2009 på Lundgårdskolen. Bestyrelsens beretning Hermed følger bestyrelsens beretning

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2016 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2013 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse:

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse: Juni 2009 Nyhedsbrev Artikler af særlig interesse: ForældreIntra2 Profilanalyse Tilbageblik på et fantastisk skoleår Indhold: Tines leder side 1 ForældreIntra side 2 Profilanalyse side 3 Datoer side 4

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jul Sang og musik i haven To Ja Jo Tor 7. Jul Bowling i Haslev Ca To Tir 12. Jul Musikquiz med Leif To Ki Ca Tor 14. Jul Eventyr ved bålet Ki Ca Ti Tir 19. Jul Udendørslege

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Nyhedsbrev August 2012.

Nyhedsbrev August 2012. Nyhedsbrev August 2012. Dåb & søsætning Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård Bådene Aktiviteter Dåb & søsætning d. 17/8. På en helt fantastisk fredag eftermiddag, højt solskin, svag vind og temperaturen

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920 Generalforsamlingen 2013 Jeg vil gerne byde velkommen til generalforsamling og til nye oplevelser i Varde Kunstforening. Men først skal vi synge: Derfor kan vort øje glædes Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi:

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s

3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s 3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s Smukke Norge Husk forældre - valgmøde den 3. marts i Fritids og ungdomsklubben. Se programmet på vores hjemmeside. Har du lyst til at arbejde i Lavuks bestyrelse,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Oktober 2009 21. ÅRGANG

Oktober 2009 21. ÅRGANG Oktober 2009 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

HUSK DET NU! Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer. Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2012

HUSK DET NU! Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer. Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2012 KLUBBLAD NR 1 2013 Hals både aug HUSK Generalforsamling lørdag den 9. marts kl. 10:00 På Sejlerloftet Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

SsllerodKommune. TekniskForvaltning,

SsllerodKommune. TekniskForvaltning, SsllerodKommune TekniskForvaltning, august1998 llovedregel For de fleste af kommunens byomrflder gelder, at der langs veje og stier skal plantes levende hegn i form afhrkke eller buske, hvis man snsker

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Hold Øje uge 25. Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt

Hold Øje uge 25. Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt Hold Øje uge 25 Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt Tigerne er ved at være færdige med deres afgangsprøver. I starten af denne

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

, - Ti:'':-:, Kommende aktiviteter:

, - Ti:'':-:, Kommende aktiviteter: , - Ti:'':-:, Ei--..,,,'Wdb., Kommende aktiviteter: Sondag den 25. februar kl. 14.00 Fastelavnsfestfor borni Indelukket. Husk! tilmelding til JensWtirtz pfl tlf. 86 85 13 25. wl;:ii' i}ffi{s *ilt*,fel*

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere