Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 )"

Transkript

1 Dato: 13. juli 2016 Sag: FLID - 16/06687 Sagsbehandler: /SBJ/LIF/LBH/PMO Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter styrelsen ) modtog den 9. juni 2016 en anmeldelse af Elkjøp Nordic AS ( Elkjøp ) erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S, jf. konkurrencelovens 12 b. Ifølge 12 h, stk. 5, 3. pkt., løber fristerne i 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 9. juni ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 1 Transaktionen Rekonstruktørerne for F-Group A/S ( F-Group ) indgik den 11. april 2016 en bindende aftale med Elkjøp om virksomhedsoverdragelse af visse aktiver i F-Group. Virksomhedsoverdragelsen vedrører 10 Fonabutikker 1 med tilhørende varelager, medarbejdere mm., hjemmesiden samt brandet Fona 2. De af F-Groups aktiver, der er omfattet af fusionen, benævnes i afgørelsen samlet Fona-10. Elkjøp og Fona-10 betegnes herefter samlet parterne. F-Groups resterende 46 Fona-butikker og Elektronik-Centeret 3 er på nuværende tidspunkt lukket og ved at blive afviklet og er ikke genstand for fusionen. F-Group er et joint venture ejet af MMP Invest af 1988 A/S og Elkjøp med henholdsvis 60 pct. og 40 pct. af aktierne. MMP Invest af 1988 A/S 1 De 10 Fona-butikker er beliggende på/i Aalborg, Aarhus, Fisketorvet, Frederiksbergcentret, Hørsholm Midtpunkt, Lyngby Storcenter, Nørreport, Rødovre Centrum, Strøget (København), og Trianglen. 2 [ ] 3 Elektronik-Centret er en landsdækkende serviceorganisation inden for reparation og vedligeholdelse af elektronikprodukter. Elektronik-Centret er lukket ned som led i rekonstruktionen med sidste arbejdsdag den 30. juni 2016.

2 er 100 pct. ejet af 4 holdingselskaber, som alle ultimativt er ejet af familien Kjær 4. Europa-Kommissionen (herefter Kommissionen ) har ved afgørelse om Elkjøps erhvervelse af 40 pct. af aktierne i F-Group i godkendt, at der ved oprettelsen af joint venturet blev etableret fælles kontrol med F- Group. Styrelsen vurderer, at Elkjøp på tidspunktet for fusionens anmeldelse sammen med MMP Invest af 1988 A/S har fælles kontrol med F-Group. Ved fusionens gennemførelse erhverver Elkjøp enekontrol med Fona-10. Den anmeldte fusion medfører et kontrolskifte og udgør dermed en fusion, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr Parterne og deres aktiviteter 2.1 Elkjøp Elkjøp er et norsk holdingselskab, som er ultimativt ejet af Dixons Carphone plc. Elkjøp er aktiv inden for salg af elektriske varer i Norden, herunder gennem deres danske afdeling Elgiganten A/S, der drives som kæde under navnet Elgiganten. Kæden sælger hovedsageligt elektriske varer til forbrugere samt køkkener. Elgiganten har 30 butikker beliggende i Danmark samt internetbutikken Elkjøp er ligeledes aktiv indenfor engrossalg af elektriske varer og leverer produkter til videresalg til Elgiganten og F-Group, herunder Fona Fona-10 Fona-10 er den resterende del af det danske selskab F-Group, som blev taget under rekonstruktionsbehandling den 1. februar F-Group, herunder Fona-10, er drevet som kæde i Danmark under navnet Fona. Fona-10 er aktiv inden for salg af elektriske varer til forbrugere og har på fusionstidspunktet 10 butikker samt internetbutikken 4 Peter Kjær, Morten Kjær, Michael Kjær og Paul Ove Marek Kjær. 5 COMP/M.4392 DSGI/FR-Invest/Group JV af 30. november

3 3 Jurisdiktion De deltagende virksomheder er Elkjøp og Fona-10. Parterne har oplyst, at Elkjøp og koncerntilknyttede selskaber i regnskabsåret 2014/2015 havde en omsætning på henholdsvis ca. [ ] kr. i Danmark og ca. [ ] kr. på verdensplan. Ifølge det oplyste havde Fona-10 i regnskabsåret 2014/2015 en omsætning på ca. [ ] kr. i Danmark. Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr.1, er der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol, jf. konkurrencelovens kapitel 4. 4 Analysegrundlag Styrelsen har i forbindelse med vurderingen af fusionen, ud over fusionsanmeldelsen og parternes interne strategidokumenter, taget udgangspunkt i følgende analyser og interviews: Spørgeskema blandt forhandlere af elektriske varer i Danmark. Spørgeskemaet blev sendt til 26 forhandlere af elektriske varer i Danmark. Møder med parterne, rekonstruktørerne og bankforbindelser m.fl. Møder med relevante aktører på de respektive markeder. 5 Det relevante marked Det relevante marked består af det relevante produktmarked og det relevante geografiske marked. Formålet med at afgrænse et marked både som produktmarked og som geografisk marked er at fastslå, hvilke egentlige konkurrenter, der er i stand til at begrænse de involverede virksomheders adfærd og forhindre dem i at handle uafhængigt af et effektivt konkurrencemæssigt pres. 6 6 Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03), pkt. 2. 3

4 Ved det relevante produktmarked forstås markedet for alle de produkter og/eller tjenesteydelser, som forbrugeren anser for indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål. 7 Ved det relevante geografiske marked forstås det område, hvor de deltagende virksomheder er involveret i udbud af og efterspørgsel efter produkter eller tjenesteydelser, og som har tilstrækkelig ensartede konkurrencevilkår og kan skelnes fra de tilstødende områder, fordi konkurrencevilkårene dér er meget anderledes. 8 Parterne har i anmeldelsen identificeret følgende berørte markeder: Markedet for detailsalg af elektriske varer og markedet for engrossalg af elektriske varer. Parterne har oplyst, at Elkjøp og Fona-10 har deres primære forretning på markedet for detailsalg af elektriske varer. I relation til detailsalg af elektriske varer til forbrugere bemærkes, at begge parter fører brown goods (lyd- og billedudstyr), small domestic appliances ( SDA ) (fx strygejern, brødristere) og salg af computere og kommunikationsudstyr. Parternes øvrige produktudvalg er differentieret. Elgiganten fører eksempelvis køkkener og large domestic appliances ( LDA ) (fx vaskemaskiner, komfurer og opvaskemaskiner), mens Fona-10 hverken fører køkkener eller LDA. Herudover har parterne oplyst, at Elkjøp ligeledes er aktiv indenfor engrossalg af elektriske varer. Elkjøp og F-Group indgik i 2015 en samarbejdsaftale om indkøb af elektriske varer fra Elkjøp (herefter samarbejdsaftalen ). Siden 3. kvartal 2015 har Elkjøp leveret produkter til videresalg til F-Group og nu Fona-10. Styrelsen finder, at der er horisontale overlap på markedet for detailsalg af elektriske varer. Videre er der vertikale forbindelser mellem engrossalg af elektriske varer, hvor Elkjøp er aktiv, og detailsalg af elektriske varer, hvor Elgiganten og Fona-10 er aktive 9. Afgrænsningen af de relevante markeder vil derfor overordnet tage udgangspunkt i: 7 Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03), pkt Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03), pkt Et horisontalt berørt marked er et marked, hvor parterne har overlappende aktiviteter, og tilsammen har en markedsandel, der overstiger 15 pct. 4

5 Detailsalg af elektriske varer Engrossalg af elektriske varer 5.1 Det relevante produktmarked Parterne har som nævnt ovenfor angivet, at fusionen angår detailsalg af elektriske varer samt engrossalg af elektriske varer. Parterne har i anmeldelsen henvist til og fulgt Kommissionens tidligere praksis. Kommissionen har i sin tidligere praksis 10 defineret selvstændige markeder for henholdsvis a) electrical retailing, b) electrical wholesaling og c) procurement of electrical goods. Detailsalg af elektriske varer Parterne anfører, at markedsafgrænsningen ud fra parternes aktiviteter og i overensstemmelse med Kommissionens praksis 11 kan overvejes afgrænset i yderligere tre relevante markeder: 1. Brown goods (lyd- og billedudstyr) 2. Small domestic appliances ( SDA ) (strygejern, brødristere mv.) 3. Computere og kommunikationsudstyr I relation til et marked for SDA finder styrelsen ikke anledning til at se nærmere på dette område, idet Fona-10s omsætning med salg af SDA er meget begrænset 12. I relation til et marked for brown goods og et marked for computere og kommunikationsudstyr har styrelsen valgt at lave en samlet redegørelse for styrelsens overvejelser i anledning af afgrænsningen af disse to markeder, jf. straks nedenfor. Parterne har angivet, at Kommissionen i forbindelse med godkendelsen af F-Group joint venturet i har overvejet at afgrænse de tre ovenstående mulige afgrænsninger (brown goods, SDA samt computere og kommunikationsudstyr) i en række yderligere segmenteringer, fx kan markedet for brown goods overvejes segmenteret til video, audio og entertainment. Kommissionen valgte at lade den præcise markedsaf- 10 COMP/M.4226 DSGI/Fotovista af 29. juni COMP/M.4226 DSGI/Fotovista af 29. juni F-Group solgte først fra efteråret 2015 SDA i deres butikker (herunder Fona-10). Fona-10 havde i 2015 en omsætning på [ ] mio. kr. på markedet for salg af SDA. Det samlede marked for salg af SDA udgjorde i 2015 knap [ ] mia. kr. i Danmark. Fona- 10s markedsandel udgjorde i 2015 således blot [0-5] pct. 13 COMP/M.4392 DSGI / FR-Invest/F-Group JV af 30. november

6 grænsning stå åben, da fusionen under alle omstændigheder ikke gav anledning til betænkeligheder på de relevante markeder selv ved den snævrest tænkelige afgrænsning af markederne. Parterne har foreslået en eventuel markedsafgrænsning i overensstemmelse med Kommissionens praksis 14. Styrelsen har overvejet at opdele de tre ovennævnte mulige markedsafgrænsninger efter salgskanal i overensstemmelse med praksis fra Kommissionen 15, herunder særligt i forhold til en afgrænsning af produktmarkederne efter online salg og salg i fysiske butikker. Parterne har på styrelsens anmodning indsendt oplysninger, om parternes omsætning opgjort på henholdsvis online salg og salg i fysiske butikker. Parterne anfører, at onlinesalg og fysisk salg skal betragtes som et samlet marked, da parterne vurderer, at forbrugerne anskuer online og fysisk salg som én samlet enhed. Dette skyldes tiltag som "click and collect", hvor forbrugerne kan købe varer online og hente dem i en fysisk butik. Herunder også muligheden for at returnere varer købt online til en fysisk butik. Parterne anfører ligledes, at flere forbrugere starter indsamlingen af oplysninger om ønskede varer online, herunder sammenligning af priser. Efterfølgende foretages købet online eller i en fysisk butik afhængigt af, hvor kunden hurtigst og simplest kan få adgang til varen. Det er styrelsens foreløbige vurdering, at der som minimum kan afgrænses relevante produktmarkeder for hhv. detailsalg af brown goods og computere og kommunikationsudstyr. Eventuelle yderligere segmenteringer, fx mere snævre produktgrupper eller salgskanaler, kan stå åben, idet yderligere segmenteringer ikke vil ændre den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. Engrossalg af elektriske varer Kommissionen har i sin tidligere praksis 16 defineret selvstændige engrosmarkeder i) electrical wholesaling og ii) procurement of electrical goods, jf. ovenfor. Et marked for electrical wholesaling er kendetegnet ved, at distributører eller forhandlere leverer varer til andre forhandlere, mens et marked 14 Ibidem. 15 Ibidem. 16 COMP/M.4226 DSGI/Fotovista. 6

7 for procurement of electrical goods er kendetegnet ved, at forhandlere af elektriske varer indkøber varerne direkte hos producenterne. Elkjøp er, som tidligere angivet, aktiv indenfor engrossalg af elektriske varer. Et marked for engrossalg af elektriske varer kan som detailmarkedet, jf. ovenstående, overvejes afgrænset efter indkøb af henholdsvis brown goods, SDA og computere og kommunikationsudstyr. Det er styrelsens foreløbige vurdering, at der som minimum kan afgrænses et relevant produktmarked for engrossalg af elektriske varer. En eventuelt yderligere segmentering, fx mere snævre produktgrupper, kan stå åben, idet yderligere segmenteringer ikke vil ændre den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. 5.2 Det relevante geografiske marked Detailsalg af elektriske varer Parterne vurderer, at de relevante markeder inden for salg af elektriske varer til forbrugere geografisk kan afgrænses til Danmark. Parterne har oplyst, at hverken Elgiganten eller Fona sælger uden for Danmark. Videre har parterne oplyst, at [ ], hvilket indikerer, at det geografiske marked ikke er mere snævert end nationalt. [ ]. Mange af aktørerne på markedet for detailsalg af elektriske varer er desuden til stede i hele landet. Styrelsen har overvejet, om der kan afgrænses lokale eller regionale markeder, da konkurrencesituationen i nogle geografiske områder kan varierer, hvorfor en reduktion i antallet af konkurrenter potentielt kan få betydning for konkurrencen lokalt eller regionalt. Det er styrelsens foreløbige vurdering, at et relevant geografisk marked som minimum kan afgrænses nationalt til Danmark. En eventuelt yderligere segmentering, fx til lokale eller regionale markeder, kan stå åben, idet yderligere segmenteringer ikke vil ændre den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. Engrossalg af elektriske varer Parterne har oplyst, at det geografiske marked for engrossalg af elektriske varer geografisk snævrest muligt kan afgrænses til Skandinavien, men argumenterer for, at det muligvis kan afgrænses bredere til at omfatte EU/EØS, idet producenter af elektriske varer generelt agerer globalt, og idet den samme vare kan sælges til det meste af det europæiske marked. 7

8 Aktører i markedet har til styrelsen oplyst, at visse elektriske varer bliver produceret med særlige sprogspecifikationer, således at de pågældende varer målrettes mod eksempelvis et nationalt eller nordisk marked. Det er styrelsens foreløbige vurdering, at et relevant geografisk marked som minimum kan afgrænses til Skandinavien. Den endelige afgrænsning kan dog stå åben, da det ikke vil ændre den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. 6 Kontrafaktiske scenarie For at vurdere, om en fusion hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, skal styrelsen foretage en kontrafaktisk analyse af den forventede konkurrencesituation med fusionens gennemførelse sammenlignet med den forventede konkurrencesituation uden fusionens gennemførelse. Hvis det kan konstateres, at fusionen ikke medfører en væsentlig ændring af konkurrencesituationen sammenholdt med det kontrafaktiske scenarie, skal fusionen godkendes. Ved fastlæggelsen af det mest sandsynlige kontrafaktiske scenarie skal der foretages en vurdering af de konkurrenceforhold, der ville have gjort sig gældende uden den påtænkte fusion. Der skal ved vurderingen af fusionens effekter således fastlægges både et fremtidigt efterfusionsscenarie som et fremtidigt uden-fusionsscenarie 17. I den forbindelse kan styrelsen tage hensyn til, om der er en sandsynlig alternativ køber til target 18. Under visse omstændigheder kan styrelsen ved fastlæggelsen af det kontrafaktiske scenarie tage hensyn til de forventede fremtidige ændringer på markedet som i rimelig grad kan forudsiges 19. Parterne har i anmeldelsen angivet, at betingelserne for failing firm defence for F-Group, herunder Fona-10, er opfyldt. Ifølge parterne og rekonstruktørerne er det mest sandsynlige kontrafaktiske scenarie, at F- Group, herunder Fona-10, vil gå konkurs, hvis ikke styrelsen godkender nærværende fusion. 17 Uden-fusionsscenariet er den forventede konkurrencesituation, der ville forekomme, hvis parterne ikke havde indgået aftale om at fusionere. 18 Se fx Kommissionens beslutning i sag COMP/M Nynas/Shell/Harburg Refinery. 19 Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, pkt. 9. 8

9 På baggrund af modtagne oplysninger og indsigelser fra markedsaktører samt dét af parterne oplyste har styrelsen gennemført en række indledende undersøgelser af det relevante kontrafaktiske scenarie. Styrelsens indledende undersøgelser viser, at der på det foreliggende grundlag i hvert fald er to mulige relevante scenarier, hvis fusionen ikke gennemføres: a) F-Group, herunder Fona-10, går konkurs 20. b) Der findes en anden mulig køber til Fona Styrelsen har ikke taget endelig stilling til, hvilket scenarie, der er det mest sandsynlige, idet det ikke får betydning for den endelige vurdering af fusionen. Det skyldes, at styrelsens undersøgelser viser, at fusionen ikke medfører en væsentlig ændring af konkurrencesituationen, uanset hvilket kontrafaktisk scenarie, som fusionsscenariet sammenholdes med, og at fusionen dermed ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. 7 Vurdering af fusionen Elkjøp er aktiv på både detail- og engrosmarkedet for henholdsvis salg af brown goods og computere og kommunikationsudstyr, mens Fona-10 alene er aktiv på detailmarkedet for salg af brown goods og kommunikationsudstyr, hvilket betyder, at fusionen indebærer både horisontale og vertikale forbindelser. 7.1 Kontrolforhold i Fona-10 I lyset af Elkjøps ejerskab af 40 pct. af kapitalandelene i F-Group, herunder Fona-10, og på baggrund af modtagne indsigelser fra relevante aktører i markedet har styrelsen fundet det nødvendigt at undersøge kontrolforholdene nærmere i forbindelse med vurderingen af fusionen. Styrelsen har bl.a. undersøgt aktionæroverenskomsten mellem Elkjøp og MMP 20 I relation til et scenarie, hvor F-Group, herunder Fona-10, går konkurs bemærkes det, at markedsandelene vil kunne fordeles på flere forskellige måder. Styrelsen har ikke taget endelig stilling til, hvordan markedsandelene i givet fald vil skulle fordeles, men styrelsen har foretaget beregninger på flere scenarier, hvor markedsandelene er fordelt på forskellig vis. 21 I relation til et scenarie, hvor der findes en alternativ køber til F-Group, herunder Fona-10, bemærkes det, at styrelsen ikke har taget endelig stilling til om og i så fald hvem der vil kunne betragtes som en alternativ køber til F-Group, herunder Fona-10. Det bemærkes, at styrelsen har foretaget beregninger på flere scenarier, hvor markedsandelene er fordelt på forskellig vis. 9

10 Invest af 1988 A/S 22 samt den konkrete beslutningstagen i forbindelse med bestyrelsesmøder i årene op til fusionen. Parterne har til styrelsen oplyst, at Elkjøps erhvervelse af enekontrol med Fona-10 ikke vil medføre nogen væsentlig ændring i markedet, idet Elkjøp går fra at have udøvet fælles kontrol med F-Group, herunder Fona-10, til nu at udøve enekontrol med Fona-10. Parterne har i denne forbindelse henvist til Kommissionens afgørelse fra , som godkendte fælles kontrol med F-Group. På baggrund af styrelsens undersøgelse er det på det foreliggende grundlag styrelsens vurdering, at der på tidspunktet for fusionens anmeldelse foreligger fælles kontrol med F-Group i konkurrenceretlig forstand. Det er således styrelsens vurdering, at Elkjøp før fusionen har fælles kontrol med Fona-10, og med erhvervelsen af Fona-10 opnår enekontrol med Fona Horisontale virkninger Styrelsen vil i den efterfølgende vurdering af fusionens horisontale virkninger tage udgangspunkt i henholdsvis et produktmarked for detailsalg af brown goods og et produktmarked for detailsalg af computere og kommunikationsudstyr. Der tages dermed udgangspunkt i et samlet marked for online- og fysisk salg. Der tages endvidere udgangspunkt i, at begge ovennævnte produktmarkeder afgrænses nationalt til Danmark Risiko for ensidige virkninger Markedet for detailsalg af brown goods Markedsandele På et marked for brown goods i Danmark, havde Elgiganten og Fona-10 i 2015 markedsandele på henholdsvis [20-30] pct. og [5-10] pct. målt i omsætning. Efter fusionen vil parterne have en markedsandel på [30-40] pct. Der er således tale om en relativ moderat forøgelse med [5-10] pct. point. 22 Aftalen fastsætter nærmere vilkår og grundlag for fordelingen af ejerskabet i selskabet F-Group. 23 COMP/M.4392 DSGI/FR-Invest/Group JV af 30. november

11 Tabel 1. Aktører på markedet for salg af brown goods i Danmark i 2015 Aktør Omsætning, mio. kr. Markedsandel, pct. Elgiganten [ ] [20-30] Fona-10 [ ] [5-10] Dansk Supermarked* [ ] [10-20] Hi-Fi Klubben [ ] [5-10] Bang & Olufsen [ ] [5-10] L'easy [ ] [5-10] Power (Expert) [ ] [0-5] Panasonic Center [ ] [0-5] Komplett [ ] [0-5] El-Salg og Euronicsbutikker [ ] [0-5] Humac [ ] [0-5] Øvrige [ ] [20-30] Total [ ] 100 Kilde: Anmeldelsen samt styrelsens markedsundersøgelse. Note: *Dansk Supermarked er aktiv på markedet for brown goods med Bilka, Føtex og Wupti. Konkurrerende forhandlere Efter fusionen er der en forhandler af brown goods mindre, hvilket naturligvis begrænser forbrugernes valgmuligheder. Der er dog stadig flere andre forhandlere af brown goods til stede i Danmark både på onlinesalg og fysiske butikker, herunder Power, Hi-Fi klubben, Humac og Dansk Supermarkeds forretninger jf. tabel 1. Omkostningerne forbundet med at skifte forhandler af elektriske varer vurderes umiddelbart at være begrænsede, idet flere forbrugere, ved køb af elektronik, afsøger markedet (bl.a. via for at finde den forhandler, der sælger den ønskede vare til den bedste pris. I styrelsens markedsundersøgelse har samtlige forhandlere af elektriske varer ligeledes angivet pris som den væsentligste konkurrenceparameter. Konkurrencesituationen Markedsundersøgelsen indikerer umiddelbart, at parterne ikke nødvendigvis er nære konkurrenter. I styrelsens markedsundersøgelse blandt forhandlere af elektriske varer har kun få respondenter angivet Fona som tæt konkurrent til Elgiganten. Det kan således indikere, at Fona ikke har lagt et stort konkurrencepres på Elgiganten før fusionen. 11

12 Potentielle adgangsbarrierer 50 pct. af respondenterne i styrelsens markedsundersøgelse vurderer, at der er væsentlige barrierer forbundet med at åbne en ny butik eller udvide eksisterende butikker. En af de barrierer, som respondenterne angiver, er den lave indtjening i branchen, som gør det vanskeligt at låne penge og tiltrække investorer. Respondenterne har endvidere peget på planloven 24 som en væsentlig barriere for at komme ind på elektronikmarkedet i Danmark med tilpas store butikker. Det følger af den nuværende planlovs 5 q, at det maksimale bruttoareal, som må bebygges i bymidter, bydelscentre og aflastningsområder er m 2 for udvalgsvarebutikker. Da størstedelen af Fona-10 butikkerne ikke falder under planlovens regulering om krav til butiksstørrelse, vurderer styrelsen dog, at denne regulering er mindre væsentlig for vurderingen af fusionen. 25 Flere aktører har ligeledes oplyst, at det kan være vanskeligt at få lokaler i storcentre på grund af butikscentrenes ønske om at have det rette mix af butikker i centrene. Fem af Fona-10 butikkerne ligger i butikscentre. Da Elgiganten derimod har et begrænset antal butikker i centre, er dette aspekt mindre relevant for vurderingen af fusionen. 58 pct. af respondenterne i styrelsens markedsundersøgelse har ligeledes angivet, at de ikke har haft vanskeligt ved at finde egnede lokaler i løbet af de sidste tre år. Delkonklusion Da Elkjøp ved fusionen går fra at have fælles kontrol til enekontrol med Fona-10, er den fusionsspecifikke ændring på markedet begrænset. Det bemærkes endvidere, at der er en vis sandsynlig for, at det kontrafaktiske scenarie ikke er status quo. Derudover vedrører fusionen et begrænset antal aktiver, hvorfor fusionen alene giver anledning til en relativ moderat forøgelse af Elkjøps markedsandel på [5-10] pct. Der er ligeledes et betydeligt antal konkurrenter på markedet, som kan ligge et konkurrencepres på parterne. Baseret på ovenstående er det styrelsens vurdering, at fusionen på et eventuelt nationalt marked for salg af brown goods ikke vil give anled- 24 LBKG 2015/11/23 nr Lov om planlægning 25 Fona butikken på Strøget i København og Strøget i Aarhus kan være omfattet af planloven. Fona overvejede dog i 2015 at flytte deres butik på Strøget i København til en billigere adresse, da huslejeomkostningerne steg betydeligt. Huslejeomkostningerne gør således butikken mindre attraktiv. 12

13 ning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af ensidige virkninger. Eventuelt snævrere markedsafgrænsninger Som tidligere nævnt kan produktmarkedet for detailsalg af brown goods overvejes segmenteret efter henholdsvis salgskanal og yderligere produktsegmentering. Derudover kan det geografiske marked overvejes afgrænset til lokale eller regionale markeder. Styrelsen har derfor undersøgt om den konkurrenceretlige vurdering vil ændres, såfremt markederne afgrænses snævrere. Segmentering efter salgskanal Ved en segmentering efter salgskanal kan markedet overvejes opdelt på henholdsvis onlinesalg og fysisksalg. F-Groups omsætning i 2015 fra online salg udgør en meget begrænset andel af hele F-Groups samlede omsætning, hvorfor det ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder på et eventuelt produktmarked for onlinesalg af brown goods. På et eventuelt marked for fysisksalg af brown goods, vil der, som det fremgår ovenfor, være flere andre alternative forhandlere, samtidigt med at Fona-10s konkurrencepres på Elgiganten vurderes at have været begrænset. En opdeling af markedet for detailsalg af brown goods efter salgskanal vil derfor ikke ændre den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. Yderligere produktsegmentering Styrelsen har ligeledes overvejet, om markedet for brown goods kan segmenteres efter snævrere produktkategorier. Efter det oplyste varierer parternes markedsandele på de yderligere segmenterede markeder ikke betydeligt i forhold til det overordnede marked for salg af brown goods, hvorfor det ikke vil ændre den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. Lokale virkninger Som tidligere nævnt har styrelsen overvejet, om der kan afgrænses lokale eller regionale markeder, og om fusionen i nogle lokale områder kan medføre et lavere konkurrencepres. Styrelsens undersøgelser viser, at der for hver af de ti Fona-butikker, hvor der er overlap med en Elgiganten-butik, også efter fusionen vil være mi- 13

14 nimum fem 26 konkurrerende forhandlere af elektriske varer inden for en radius på ca. 4 km 27. Der vil således fortsat være en række alternativer til de fusionerende parter indenfor lokalt afgrænsede områder. Antallet af konkurrenter er ligeledes undersøgt for de Fona-butikker, hvor der ikke er et overlap med en Elgiganten-butik inden for den angivne radius. Når radius udvides til nærmeste Elgiganten-butik, fremgår det ligeledes, at der er mindst lige så mange konkurrerende forhandlere af elektriske varer inden for det afgrænsede område. På baggrund af styrelsens undersøgelse vurderer styrelsen, at konkurrencevilkårene på hvert af de eventuelt lokalt afgrænsede markeder umiddelbart ikke vil være væsentligt forskellige efter fusionen set i forhold til konkurrencevilkårene på disse markeder før fusionen. På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil give anledning til betænkeligheder på grund af lokale virkninger. Delkonklusion På baggrund af ovenstående vurderer styrelsen, at en endelig afgrænsning produktmarkedet for detailsalg af brown goods efter henholdsvis salgskanal og yderligere produktsegmentering ikke vil ændre den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. Videre vurderer styrelsen, at en eventuel afgrænsning af lokale eller regionale geografiske marked for detailsalg af brown goods ikke vil ændre den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. Konklusion Baseret på ovenstående er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af ensidige virkninger i forhold til detailsalg af brown goods. Markedet for detailsalg af computere og kommunikationsudstyr Forholdene på et marked for salg af computere og kommunikationsudstyr i Danmark har en betydelig lighed med forholdene beskrevet ovenfor vedrørende markedet for salg af brown goods. Nedenfor beskrives alene de forhold, hvor analysen af de to markeder afviger fra hinanden i betydelig grad. 26 I analysen er der alene medtaget større kæder og forhandlere af elektronik. Der vil i nogle geografiske områder ligeledes være lokale forhandlere af elektronik, som vil øge antallet af konkurrerende forhandlere. 27 [ ] 14

15 Markedsandele På markedet for computere og kommunikationsudstyr i Danmark havde Elgiganten og Fona-10 i 2015 markedsandele på henholdsvis [10-20] pct. og [0-5] pct. målt i omsætning. Efter fusionen vil parterne have en markedsandel på [10-20] pct. Der er således tale om en relativ moderat forøgelse af parternes samlede markedsandel med [0-5] pct. point. Tabel 2. Aktører på markedet for salg af computere og kommunikationsudstyr i Danmark i 2015 Aktør Omsætning, mio. kr. Markedsandel, pct. Elgiganten [ ] [10-20] Fona-10 [ ] [0-5] TDC [ ] [5-10] Dansk Supermarked [ ] [5-10] Telenor [ ] [5-10] Humac [ ] [0-5] 3 kæden [ ] [0-5] Computercity [ ] [0-5] Power (Expert) [ ] [0-5] Telia [ ] [0-5] Komplett [ ] [0-5] Gamestop [ ] [0-5] Webhallen [ ] [0-5] Telekæden [ ] [0-5] El-Salg og Euronicsbutikker [ ] [0-5] Panasonic Center [ ] [0-5] Øvrige [ ] [40-50] Total [ ] 100 Kilde: Anmeldelsen samt styrelsens markedsundersøgelse. Note: *Dansk Supermarked er aktiv på markedet for brown goods med Bilka, Føtex og Wupti. Delkonklusion Fusionen giver alene anledning til en relativ moderat forøgelse på [0-5] pct. Baseret på ovenstående, samt undersøgelserne af markedet for detailsalg af brown goods, er det styrelsens vurdering, at fusionen på et eventuelt nationalt marked for salg af computere og kommunikationsudstyr ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af ensidige virkninger. 15

16 Eventuelt snævrere markedsafgrænsninger Som tidligere nævnt kan produktmarkedet for detailsalg af computere og kommunikationsudstyr overvejes segmenteret efter henholdsvis salgskanal og yderligere produktsegmentering. Derudover kan det geografiske marked overvejes afgrænset til lokale eller regionale markeder. Styrelsen har derfor undersøgt om den konkurrenceretlige vurdering vil ændres, såfremt markederne afgrænses snævrere. Segmentering efter salgskanal Ved en segmentering efter salgskanal kan markedet overvejes opdelt på henholdsvis onlinesalg og fysisksalg. Forholdene på markedet for salg af computere og kommunikationsudstyr er dog meget lig forholdene på markedet for salg af brown goods, hvorfor en opdeling af markedet efter salgskanal således ikke vil ændre den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. Yderligere produktsegmentering Styrelsen har ligeledes overvejet, om markedet for computere og kommunikationsudstyr kan segmenteres efter snævrere produktkategorier. Efter det oplyste varierer parternes markedsandele på de yderligere segmenterede markeder ikke betydeligt i forhold til det overordnede marked for salg af computere og kommunikationsudstyr, hvorfor en yderligere segmentering ikke vil ændre den konkurrenceretlige vurdering af fusionen væsentligt. Lokale virkninger Styrelsen har ligeledes undersøgt, om markedet for computere og kommunikation kan afgrænses lokalt eller regionalt. Styrelsen har lavet tilsvarende undersøgelser af lokale virkninger som for markedet for salg af computere og kommunikationsudstyr. Undersøgelserne viser tilsvarende, at konkurrencevilkårene på hvert af de eventuelt lokalt afgrænsede markeder umiddelbart ikke vil være væsentligt forskellige efter fusionen set i forhold til konkurrencevilkårene på disse markeder før fusionen. På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil give anledning til betænkeligheder på grund af lokale virkninger. Delkonklusion På baggrund af ovenstående vurderer styrelsen, at en endelig afgrænsning produktmarkedet for detailsalg af computere og kommunikationsudstyr efter henholdsvis salgskanal og yderligere produktsegmentering ikke vil ændre den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. 16

17 Videre vurderer styrelsen, at en eventuel afgrænsning af lokale eller regionale geografiske marked for detailsalg af computere og kommunikationsudstyr ikke vil ændre den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. Konklusion Baseret på ovenstående er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af ensidige virkninger inden for salg af computere og kommunikationsudstyr Risiko for koordinerede virkninger En reduktion i antallet af forhandlere på et marked kan øge risikoen for koordineret adfærd blandt de resterende forhandlere. Der er dog i denne fusion en række forskellige faktorer, som reducerer risikoen for koordinerede virkninger betydeligt i forhold til salg af brown goods og computere og kommunikationsudstyr. For det første har Elkjøp allerede inden fusionen udøvet fælles kontrol med Fona-10. For det andet har styrelsens undersøgelser ikke vist, at Fona-10 har haft en særlig betydning eller rolle på markedet før fusionen. For det tredje udbyder aktørerne på inden for detailsalg af elektriske varer et bredt udvalg af produkter, som derudover jævnligt udskiftes med nye modeller. For det fjerde er der et relativt højt antal af konkurrenter, hvor virksomhedssymmetrien mellem dem ligeledes er begrænset. Konklusion Baseret på ovenstående er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af koordinerede virkninger Konklusion på horisontale virkninger Baseret på ovenstående afsnit er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af horisontale virkninger. 7.3 Vertikale virkninger Styrelsen vil i den efterfølgende vurdering af fusionens vertikale virkninger tage udgangspunkt i henholdsvis et produktmarked for engrossalg af elektriske varer, der afgrænses til Skandinavien. Da Elkjøp er aktiv på engrosmarkedet, og Elgiganten og Fona-10 er aktiv på detailmarkedet, giver fusionen anledning til vertikale forbindelser. 17

18 Inputafskærmning Parterne har oplyst, at Elkjøp sælger sine varer til F-Group i Danmark samt til franchisetagere i Norge, Sverige, Finland, Færørerne, Grønland og Island. Videre har parterne oplyst, at Elkjøp ikke siden 2007 har været aktiv på dette marked i Danmark, førend samarbejdsaftalen med F-Group kom i stand. Ifølge parterne har Elkjøp således udover samarbejdet med F-Group alene foretaget koncerninterne leverancer til Elgiganten i Danmark. Da Elkjøp ikke har solgt til konkurrenter på detailmarkedet, vil fusionen ikke væsentligt hindre parternes konkurrenter på detailmarkedets adgang til leverancer eller markeder. Baseret på ovenstående er det styrelsens vurdering at fusionen ikke vil give anledning til inputafskærmning. Kundeafskærmning Parterne har oplyst, at F-Group, herunder Fona-10, siden 2015 primært har indkøbt varer fra Elkjøp, og at F-Group, herunder Fona-10, derudover har indkøbt varer direkte fra producenterne for så vidt angår specifikke elektronikprodukter eller elektronikmærker såsom Apple-produkter m.v. Idet Fona-10 allerede før fusionen købte størstedelen af sine produkter hos Elkjøp, medfører fusionen ikke risiko for afskærmning af Elkjøps konkurrenter på engrosmarkedet. Baseret på ovenstående er det styrelsens vurdering at fusionen ikke vil give anledning til kundeafskærmning Konklusion på vertikale virkninger Baseret på ovenstående er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af vertikale virkninger. 8 Konklusion På baggrund af de foreliggende oplysninger, er det styrelsens samlede vurdering, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Styrelsen har på den baggrund godkendt Elkjøps erhvervelse af Fona-10, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2, 1. pkt. Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, som de deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrencelovens 12 f, stk. 1, nr

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S Dato: 10. december 2015 Sag: FLID-15/08441-124 Sagsbehandler: /CWA/LFI KONKURRENCE- OG Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS Dato: 28. februar 2017 Sag: MTF-16/12871-33 Sagsbehandler: /HBK Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS 1. Transaktionen

Læs mere

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Søren Bo Rasmussen Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Agenda 1. Virksomhederne og transaktionen 2. Diversion ratios 3. Det relevante marked 4. Vurdering 5. Tilsagn 6. Lessons learned r

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3.

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3. Dato: 22. december 2014 Sag: BITE-14/10716 Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. december 2014 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

DANSK FUSIONS KONTROL

DANSK FUSIONS KONTROL Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann DANSK FUSIONS KONTROL 2. udgave Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann Dansk Fusionskontrol 2. udgave, 1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

Markedsafgrænsning i praksis

Markedsafgrænsning i praksis Markedsafgrænsning i praksis Young Competition Law Professionals, 24. august 2017 Louise Kastfelt, Souschef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agenda 1. Rammen for markedsafgrænsningen 2. Markedsundersøgelser

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

K E N D E L S E. mod. Dansk Supermarked har indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet.

K E N D E L S E. mod. Dansk Supermarked har indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/4 2016 i sag nr. KL-5-2015 Dansk Supermarked A/S (advokat Jesper Kaltoft) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (fuldmægtig Maria Nielsen) 1. Resume

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn NYT FRA KONKURRENCERET AUGUST 2017 I DENNE UDGAVE 01 Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn 02 VVS-firma vedtager bødeforelæg for karteldannelse 03 Konkurrencerådet udgiver

Læs mere

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen Dato: 21. december 2015 Sag: METS-15/07582 Sagsbehandler: /AKJ/NVH/STP Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S Punkt 3: Rådsmøde den 24. juni 2015 24-06-2015 14/05769 /JF, LCA, LTA, LKA, AKE, STP, HBK, MMW DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen Dato: 27. marts 2013 Sag: MEDS/12/17820 Sagsbehandler: LIF/NVH/KRM Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11.

Læs mere

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 3. kvartal 2014 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stærkt dansk M&A marked i 2014Q3 drevet af finansielle købere M&A markedet i year-to-date 2014 forsætter de

Læs mere

JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S

JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S 25-09 2013 13/05691 / AJE, ASJ, LKA, MEM, NVH, SUPO, UHL Punkt 3: Rådsmøde den 25. september 2013 JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner BEK nr 1005 af 15/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 13/05879

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Godkendelse af Visma Danmark Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS

Godkendelse af Visma Danmark Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS NOTAT Dato: 6. september 2017 Sag: 17/04674-89 Sagsbehandler: /HBK/MOM Godkendelse af Visma Danmark Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS 1. Transaktionen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

JD Cases 8. december Konkurrence- og Markedsføringsret

JD Cases 8. december Konkurrence- og Markedsføringsret Konkurrenceret Case 1 - Konkurrenceret I markedet for mobiltelefoni er der fire aktører. De har følgende markedsandel. Markedsandele i mobiltelefonimarkedet Aktør 0msætning, DKK mio. Markedsandel i pct.

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN NOTAT 30-08-2011 TIF 4/0120-0402-0077 /TBJ, JKM KMD A/S's erhvervelse af Rambøll Informatik AIS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2011 en anmeldelse

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Synergieffekter mellem bymidter og eksterne centre December 2005 1. Interviewanalyser For at belyse i hvor stort et omfang, der er synergieffekter imellem større

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Journal nr. 3/1120-0401-0065/FI/kh Resumé 1. Dagrofa har den 15. juli 2004 anmeldt sin overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S, jf. konkurrencelovens 12b,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere