Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail."

Transkript

1 Dagsorden for menighedsrådsmøde tirsdag, den 14. januar 2014 kl i Sognegården - menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Afbud: Jens Andreasen Else Gjedde, Peder Jakobsen 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Nyt fra kassereren - økonomirapport pr revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering Intet til dette møde. Regnskab for 2013 forelægges på mødet i februar. Kasseeftersyn ordinær gennemført Tommy læste revisionens bemærkninger op. Protokollatet blev efterfølgende underskrevet. Tommy læste revisionens bemærkninger op. Protokollatet blev efterfølgende underskrevet. 3. Sognepræsten Asger s hjørne Helle og Asger har aftalt arbejdet med konfirmanderne. Begge klasserne undervises samtidig tirsdag morgen. Første undervisning efter jul er tirsdag den Konfievent afholdes den Bus er bestilt. Godt samarbejde omkring gudstjenesterne. Det går fint. Samarbejdet omkring afløsningerne m.v. går planmæssigt 4. Sognepræsten Lisbeth s hjørne Skumringsgudstjeneste den glæder sig. Lysgudstjeneste den 2.2. Annoncering og planlægning er næsten på plads. Ulsted gospelkor deltager. Kr.Himmelfartsdag fælles frilufts-gudstjeneste i Hals. Efterfølgende frokost og visionsdag for ansatte og menighedsråd. Ny gudstjenesteplan for perioden april-maj-juni forventes udarbejdet i denne uge. 5. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget Kirkegårdskonference Nyborg Strand i marts. Graveren opfordrede medlemmer af driftsfællesskabet til at deltage normalt et godt fagligt arrangement. 6. Nyt fra aktivitetsudvalget Tak for en god nytårsgudtjeneste. Ca. 50 deltagere. Hellig 3 kongers gudstjenesten god, men for få deltagere. Forsøges igen i Vinterfestival den 1.2. hjælpere til servering nødvendig. Else, Lissy, Leif har meldt sig. 1

2 7. Nyt fra PR-udvalget - Kirkefondet invitation til at deltage i projektet: Lokal Kirkeudvikling 8. Nyt fra byggeudvalget - resultat af licitationen den , kl møde med Per Seeberg, Thyge Jakobsen, Ole Rysgaard Madsen og repræsentanter fra MHR den , kl Nyt fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke - kontoplaner årsregnskabsskema 2013 og vejledning til årsafslutning og resultatdisponering Igen en god aften med spis-sammen den En stor succes. Vi har valgt den rigtige målgruppe. Næste gang er den 11. april. Projektperiode: maj 2014 januar 2017 Deltagerpris: kr moms pr. år ( ). PR-udvalget fremlægger emnet på næste møde. HUSK NU: Når der sker noget lidt ud over det sædvanlige, så giv besked til web-masteren, så det kan komme på hjemmesiden. Laveste bud på ca Licitationsresultatet skal efterfølgende gennemgås med arkitekten og senere sammen med de udvalgte håndværkere. Der henvises i øvrigt til mailen den Mødet forløb meget tilfredsstillende. Der henvises også her til ovenstående mail. Projektet er godkendt i PU og videresendt til Stiftet med anbefaling. Byggetilladelse er på vej fra Aalborg Kommune. Ingen ændringer i formålskontoplanen. Der er få ændringer i artskontoplanen. Der er sket mindre ændringer i udseendet i.f.m. overgangen til, at regnskaberne for 2013 skal kunne offentliggøres på sogn.dk og provsti.dk. Indholdsmæssigt er den væsentligste ændring, at indtægter vil stå før udgifter på driften i regnskabet for En udgift vil fremstå med et negativt fortegn og en indtægt uden fortegn. 10. Nyt fra Aalborg Stift - præstestillingen opslået Udløber: Alle forberedes på en hektisk og intensiv behandling af ansøgninger (læsning, præsentation og prøveprædikener), når de foreligger. Der har p.t. været 3 henvendelser om at bese forholdene. 2

3 - vejledning om ændring af aftaler om vedligeholdelse af gravsteder - julehilsen fra biskop Henning Toft Bro - nyt fra Folkekirkens mellemkirkelig Råd Det er vigtigt, at mhr er opmærksom på de regler, der er gældende, når der sker ændringer i aftaler mellem gravstedsindehaver og mhr. Vejledningen findes på Aalborg Stifts hjemmeside. December-informationen findes på DAP - anmodning om indsendelse af aftale om teknisk rådgivning og bistand mellem mhr og arkitekt 11. Nyt fra Aalborg Nordre Provsti - referat fra PU den ombygning af præsteboligen samt om- og tilbygning af sognegården - mødekalender for PU 2014 Er indsendt den ad tjenstlig vej. Kan læses på DAP. Blev principgodkendt af PU den Endelig godkendelse afventer menighedsrådets indsendelse af en samlet finansieringsplan for projekterne. Der erindres om, at sager til behandling skal indsendes i god tid forinden mødet. 12. Nyt fra Distriktsforeningen (D) og Landsforeningen af Menighedsråd (LM) - Opkrævninger fra LM fra projekt mere kirke for pengene (D) + (LM) - indbydelse til årsmødet 2014 (D). Indbydelsen er til alle mhr-medlemmer og alle ansatte ved kirkerne Kontingent-opkrævningen for 2014 kommer fremover i den officielle e-postkasse. Øvrige ydelser (kursusdeltagelse, årsmødedeltagelse, konsulentydelser m.v.) vil på sigt også blive sendt via den officielle e-postkasse. Der efterspørges eksempler på mhr, som har sat fokus på hvordan pengene og de menneskelige ressourcer bruges (energistyring, anderledes prioritering, omfordeling af lønkroner, samarbejder eller noget helt femte). Det er vigtigt at sige, at projekt mere kirke for pengene ikke har som mål at spare penge. I stedet handler det om at tage udgangspunkt i den lokale kirke og se på, hvordan man her igennem fokus på brugen af ressourcer kan skabe mest muligt af det kirkeliv, som man prioriterer lokalt. LM modtager henvendelser inden den Afholdes torsdag, den kl i Løvvangens Kirkecenter, Nørresundby. 3

4 med ægtefæller - invitation til forårstur, lørdag den 21. juni Rammeaftale 2014 med Jobzonen.dk Gæstetaler: Preben Bang Henriksen. Tilmelding hos Tommy senest den Turen går til Fredericia-området. Yderligere information følger. LM har forlænget rammeaftalen med Jobzonen.dk i forbindelse med stillingsannoncering. 13. Nyt fra IT-kontoret Ingenting. 14. Nyt vedrørende personale Ingenting. 15. Nyt vedrørende skrivelser, efterretning, publikationer m.v. - forespørgsel fra Henrik Christiansen, Gandrup, vedrørende indsamling den til Folkekirkens Nødhjælp. Deltager Vester Hassing? - indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Aalborgprovstiers Menighedspleje den kl Folkekirkens skoletjeneste Aalborg - Stiftsbibliotekar Lars Brinth erindrer om (til kirkemedarbejdere i Aalborg Stift) - Bibelselskabet nytårskollekt - Forsikringsenheden Nej ligesom tidligere. Evt. tilmelding som indsamler kan ske til Henrik Christiansen. Sted: lokalerne ved Nr. Uttrup Kirke. Tilmelding: senest den PU anbefaler (se referat af den ), at mhr. ser positivt på at yde støtte jævnfør fremsendt skrivelse. I brev til Lisbeth Bukh er der ligeledes anmodet om hjælp til at hverve personer til at deltage i forskellige opgaver. Informationsbrev december 2013 modtaget. Læs indholdet på DAP : religionspædagogisk stiftsdag i Brønderslev Kirke Emne: Unge og Tro : inspirationsaften i Brønderslev Sognegård Emne: Kirkeliv efter konfirmationen?! : stiftskursusdag i Bispegården om IT i konfirmandundervisningen Indsamlede midler fra nytårskollekten anvendes til køb af bibler til indsatte både i udenlandske og i danske fængsler. Pr er Forsikringsenheden rådgiver omkring 4

5 anmeldelser af arbejdsskade for folkekirkens ansatte. 16. Andet mødekalender for 2014 for VH MHR samtale-skema til brug for samtaler efter prøveprædiken Skrivelse fra COPY-DAN Kollekter Eventuelt Anskaffelse af nye pc-ere til sognegården og graverkontoret vedlagt mødeindkaldelsen Tidligere skema rundsendes af Jens A. Ændringer meddeles Jens A hurtigst muligt. Jens taler med Marianne Carlsen. Jens Jacob Jensen har udsendt mail herom jf. tidligere aftale i fællesskabet. Godkendt. 18. Næste møde tirsdag, den 11. februar kl kan evt. blive flyttet, da datoer for afholdelse af prøveprædiken/samtaler ikke kendes p.t. Mødet sluttede kl.: Tommy Hvedhaven (TH) Helene Søholm Knudsen (HSK) Jens Andreasen (JA) afbud.... Lisbeth Andreasen (LA) Christian Borrisholt Steen (CBS) Else Gjedde (EG) p.t. orlov afbud.. Inger Østergaard Seerup (IØS) Peder Møller Jacobsen (PMJ) Lissy Larsen (LL).... Asger Mørck (AM) Lisbeth Bukh (LB) Leif Christensen (LC) 5

Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail.

Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail. Referat af menighedsrådsmøde tirsdag, den 11. marts 2014, kl. 19.00 i Sognegården - menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Peder M. Jacobsen, Asger Mørch Gæst: Jessie Jørgensen

Læs mere

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Lissy Larsen, Christian B. Steen 1. Godkendelse

Læs mere

Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Referater af Osted menighedsråds møder 2015 Referater af Osted menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 26.10.2013

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal.

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 21.06.2014 Indkaldte: Lis

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal Indkaldte: Lis Lynge, Karen Diemer, Litzie Christensen, Ulla og Gerhard Stærmose, Vibeke Johansen,

Læs mere

Blad nr. 120. Sct. Hans Kirke Mødested Ansvarlig. Afbud: Tage R.

Blad nr. 120. Sct. Hans Kirke Mødested Ansvarlig. Afbud: Tage R. Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 07.04.15 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard, Inge Kamp,

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 8. sept. 1998 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 8. sept. 1998 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd Menighedsrådsmøde Dato 8. sept. 1998 Blad nr. 1 Referat fra det ordinære menighedsrådsmøde tirsdag den 8. sept. 1998 kl. 19.00 i Den Ll. Gade 10B. Fraværende med afbud: Charlotte Gravesen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden)

Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden) Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden) Dato: Torsdag d. 19. marts 2015 Tid: kl. 10.00 13.00 - Forretningsudvalgsmøde kl. 9.30 10.00 Sted: OBS: Bispegården, Thulebakken 1, 9000 Aalborg med efterfølgende

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Referat. It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin R E F E R A T

Referat. It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin R E F E R A T It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Provst Johanne Haastrup (JOST) Kordegn Finn Poulsen (FPO) Sognepræst Jørgen Degn

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Mødedato: 24. september 2012 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17, 8471 Sabro Mødenr.: 6 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30 ROSENVÆNGETS SOGN 22. marts 2010 Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30 Møde nr. 7 Astrid Kappel Nielsen Christian Seidelin (afbud) Else Juul Green Esther Søeborg

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 8. januar 2015 Tilstede: KB, FKC, TD-J, BK, IR, PM, LJ og ERP

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 20838/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Elin Kristine Klitgaard (Hadsund provsti),

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 20. januar Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 20. januar Formandens initialer: 2014 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere