Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov årgang nr Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester"

Transkript

1 Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler; alt flygted storken over strand, ham følger viltre svaler. 7) Og når engang på Herrens bud vort timeglas udrinder, en evig sommer hos vor Gud i Paradis vi finder. N.F.S. Grundtvig Den danske salmebog INDHOLD Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester "Nu falmer skoven trindt om land," er en dejlig salme som vi gerne synge i efteråret, og salmen må helst ikke mangle på numre tavlerne i vore kirkerne, når der er høstgudstjenester. For vi synger i salmen om høsttiden, vi synger også om årstidernes gang, og om efter året hvor alt falmer og visner nu. Vi synger om, at fuglestemmen daler, og om at vi næsten ikke hører fuglene længere, storken og svalerne er fløjet væk, og markerne er sorte og golde. Det er snart efterårets tid. Og mørket tager til. Vi må tage afsked med sommeren; tage afsked med alt det, vi har haft kært: lyset og solen, glæden over alt det grønne ude i naturen.

2 Men salmen: "Nu falmer skoven trindt om land," den bliver ikke kun ved efteråret, for vi synger jo også, i den samme salme om, at "efter vinter kommer vår med sommer, korn og kerne." "Og når engang på Herrens bud vort timeglas udrinder, en evig sommer hos vor Gud i paradis vi finder." Så er det pludselig ikke blot en salme om døden, den golde jord, og fuglesangen, der forstummer, men vi hører her, at selvom vi nu går mod vinter og mørke, så ved vi også godt, at foråret og lyset skal komme tilbage. At lyset skal komme efter mørket. Den golde jord skal blive til spirer. Vi vil igen høre fuglesang fra oven. Afskeden bliver altså til et "på gensyn," og det er det samme håb, den samme forventning, vi har vi har ved afskeden, når vi mistet et kært menneske, det bliver til et "på gensyn" i Guds rige. For ligesom foråret altid vinder over vinteren, så tror vi også, at Guds magt har overvundet døden. Guds løfte om opstandelsen, den kan vi nemlig ikke blot læse om i bibelen, men også se genspejlet på hvert eneste blad ved forårstid. Der er altså kommet noget til os udefra, noget, der kan give os trøst og håb, når vi må tage afsked. Det er det der forkyndes i kirkerne søndag efter søndag kirkeåret rundt. Kim Klarlund Bach, sognepræst. Sognekalenderen Menighedsrådsmøder i Skodborg sogn : Onsdag den 2. september kl Onsdag den 7. oktober kl Onsdag den 4.november kl Møderne holdes i konfirmandhuset. Menighedsrådsmøder i Skrave sogn : Onsdag den 30. september kl Onsdag den 21. oktober kl Onsdag den 25. november kl Møderne holdes graverhuset. Fællesmøder Skodborg Skrave sogne: Onsdag den 2. september kl Møderne holdes i konfirmandhuset. Gudstjenester på Birkely kl efterår 2015: v. Kim Bach Onsdag den 7. oktober Onsdag den 4. november Onsdag den 2. december Gudstjeneste på Institutionen Bo og beskæftigelse Nørrevang i Skodborg kl efterår 2015: v. Kim Bach Onsdag den 2. september Onsdag den 7. oktober Onsdag den 4. november Onsdag den 2. december Alle er velkommen til at overvære menighedsrådsmøderne. 2

3 Sognekalender Konfirmandundervisning : Konfirmandopstart er i efteråret 2015 for: Skodborg sogns konfirmander efterefterårsferien første gang tirsdag den 20. oktober kl til 9.30 og frem til jul og tirsdag den 22. december sidste gang. Efter nytåret begynder undervisningen tirsdag den 5. januar 2016 ca. kl til og frem til tirsdag den 12. april Skrave sogns konfirmander begynder ligeledes efter efterårsferien, men om onsdagen første gang den 21. oktober 2015 kl til Efter nytåret onsdag den 6.januar 2016 og frem til påske den 13. april fra kl. ca til Første gang er for begge hold konfirmandindskrivningsdag, hvorfor der skal med bringes dåbsattester. Konfirmander og deres forældre vil inden opstart på undervisningen modtage et informationsbrev fra sognepræsten. Konfirmationsdatoer 2016 Konfirmation i Skrave den 1. maj kl Konfirmation i Skodborg den 8. maj kl Konfirmationerne er i Skrave sogn er den 1. søndag i maj måned, og i Skodborg den 2. søndag i måneden. Konfirmander 2015.

4 Sommerbørnegudstjeneste Efterårets månedsmøder og andre kirkelige arrangementer i konfirmandhus og i kirkerne: August: Børnekor - opstart torsdag den 13. august 2015 Et lejlighedsbørnekor vil i Skodborg og Skrave sogne starte op igen uge 33 torsdag den 13. august kl Børnekoret øver i konfirmandhuset de følgende torsdage hen mod høstgudstjenesten den 27. september kl i Skrave kirke og den 4. oktober 2015 i Skodborg kirke. Ida Dahl, tlf eller Skodborg og Skrave kirkekor - opstart den 20. august Koret øver i konfirmandhuset torsdag aften den 20. august 2015 fra kl Alle er velkomne. Nærmere oplysninger 4 organist Ida Fyhn Dahl, tlf , eller sog - nepræst Kim Bach, tlf , Babysalmesang - opstart den 26. august 2015 Begynder i uge 35 onsdag den 26. august 2015 kl Kontakt organist Ida Dahl, tlf mail: September: Sangaften tirsdag den 15. september 2015 kl i konfirmandhuset i Skodborg Vi synger fra højskolesangbogen efter deltagernes ønsker. Sang for de små følgende onsdage i september 2015 Onsdag den 9. september Onsdag den 16. september Onsdag den 23. september

5 Sognekalender Høstgudstjeneste i Skrave Fyld kirken / Høstgudstjeneste i Skrave kirke den 27. september kl Børnekoret medvirker. Skrave deltager i det landsdækkende Fyld kirken arrangement, så mød endelig op den dag. Oktober: Høstgudstjeneste i Skodborg kirke søndag den 4. oktober Børnekoret medvirker. Efter gudstjeneske serveres der kaffe i kirken. Mørkningsmusik i Skodborg kirke onsdag den 21. oktober 2015 kl Juniorkonfirmander torsdag den 22. oktober kl Der vil starte et juniorkonfirmand hold op for 3.klasse - i efteråret gange før advent og i foråret 2016 har vi 5 gange før Palmesøndag. Det er i vore sogne blevet en god tradition, at børn fra 3. klasse får et tilbud om, at gå til juniorkonfirmandundervisning i konfirmandhuset i Skodborg. Undervisningen er et supplement til fol - keskolens kristendomsundervisning, og kirken vil blive brugt, så børnene kan blive fortrolige med kirkerummet, og dets ritualer og salmer. I begyndelse af oktober måned vil børnene modtage en indbydelse. Konfirmandmodtagelse søndag 25. oktober 2015 med konfirmandfamiliegudstjeneste fælles for Skodborg og Skrave sogne søndag 26. oktober 2014 kl i Skod borg kirke. Efterfølgende informationsmøde i konfirmand huset i Skodborg for konfirmanderne og deres familier om konfirmationsforberedelsen og konfirmationerne i foråret Let servering. Syng Dansk Dag onsdag den 28. oktober kl i Skrave kirke En aften hvor vi i kirken på Syng dansk dagen synger salmer fra vores danske sangskat.

6 Sognekalender November: Alle Helgendags gudstjeneste Søndag den 1. november kl i Skodborg kirke (koret medvirker), og kl i Skrave kirke Vi vil i gudstjenesterne mindes sognets døde siden sidste år, og de afdødes navne vil blive læst op. Børnefamilie Adventsgudstjeneste den 29. november 2015 Fælles gudstjeneste for Skodborg og Skrave sogne i Skodborg kirke søndag den 29. november kl hvor juniorkonfirmanderne vil medvirke med et lille krybbespil. Efter følgende er der kirkekaffe i kirken. Efter gudstjenesten i Skodborg vil menighedsrådet være vært for en kirkefrokost i konfirmandhuset. Søndag den 8. november Sognemøde i Skrave Indledes med Gudstjeneste i Skrave kirke kl , med efterfølgende sognemøde i graverhuset, hvor Skrave menighedsråd er vært for et traktement. Fredag den 13. november 2015 kl Ungeudvalget har arrangeret en konfirmandovernatning fredag den 13. november kl til lørdag den 14. november kl med forskelige aktiviteter for nye og gamle konfirmander. Tirsdag den 17. november 2015 kl i Skodborg kirke Menighedsrådet i Skodborg i samarbejde med Forårsfestudvalget. Koncert med Marie Karmen Kobbel Pris 150,- 6 Døde og begravede i perioden den 18. maj 2015 til juli 2015 Skodborg sogn Christian Madsen den 12. juni Mogens Jespersen den17. juni Christian Roos den 18. juli Erik Jørgen Christensen den 26. juli Kirstin Magnhild Matras Egebæk den 2. august Døbte i perioden den 18. maj 2015 til juli 2015 Skodborg sogn Sophia Huschroft Dalsgaard den 14. juni Andrea Alice Hansen den 5. juli Mads Festersen Schuldt den 2. august Jonas Kirkmand den 9. august Vielser den 18. maj 2015 til juli 2015 i Skodborg sogn Kate Munch Piper og Jimmi Bay Harrison den 22. august Vielser 18. maj 2015 til juli 2015 i Skrave sogn Cecilie Brændekilde Boisen og Jens Anker Boisen den 30. maj 2015.

7 Nyttige adresser Sognepræst i Skodborg og Skrave sogne Kim K. Bach Skodborg Præstegård, Skodborg Søndergade 7, 6630 Rødding Tlf Mail: Sognepræsten træffes bedst: Hverdage , tillige torsdag Mandag lukket Skodborg præstegård Bemærk!!! Personligt kan man altid henvende sig sognepræsten i Skodborg Præstegård I Skodborg sogn: Formand: Nanna Hørlück Hansen Jens Hørlücksvej 2, Skodborg, 6630 Rødding, Tlf Mobil Mail: Kirkeværge: Anker Schmidt Lund Gilbjergvej 6, Skodborg, 6630 Rødding Tlf Mobil Graver: Peter Schmidt Graverhuset, Brudepladsen, Skodborg Mobil Kirkegården, tlf Træffes kl Mail: I Skrave sogn: Formand: Kim Klarlund Bach Skodborg Præstegård, Skodborg Søndergade 7, 6630 Rødding Tlf Mail: Kirkeværge: Bjarne Kühne Terpvej 91, Hellet, 6630 Rødding Tlf Mail: Graver: Jørgen J. Nielsen Skrave Kirkevej 5, 6630 Rødding Tlf Mobil Mail: Kirkebil Til søndagens gudstjenester ved henvendelse til Solveigs Taxa, tlf Næste kirkeblad Næste udgave af Kirkebladet for Skodborg og Skrave sogne december januar - februar 2016 udkommer i november måned og har deadline den 1. november. 7

8 SKODBORG Gudstjenesteliste SKRAVE Kl Søndag den 6. september Skrave 14.s.e.trin. Kl Kl Søndag den 13.september Ingen Erling Kristensen 15.s.e.trin.. Kl Søndag den 20. september Kl Kor medvirker 16. s.e.trin. Kor medvirker Kl Søndag den 27. september Kl Fyld kirken 17.s.e.trin. Høstgudstjeneste Børnekoret medvirker Kl Søndag den 4. oktober Kl Høstgudstjeneste 18.s.e.trin. Børnekoret medvirker Kl Søndag den 11.oktober Kl s.e.trin. Ingen Søndag den 18. oktober Kl s.e.trin. Erling Kristensen Kl Søndag 25. oktober Se Skodborg Konfirmand info. 21.s.e.trin. Gudstjeneste. Kl Søndag den 1. november Kl kirkekoret medvirker Alle Helgens dag Kirkekoret medvirker Kl Søndag den 8.november Kl s.e.trin. Sognemøde og kirkefrokost i graverhuset Ingen Søndag den 15.november Kl s.e.trin. Erling Kristensen Kl søndag den 22.november Kl sidste s. i kirkeåret Kl Søndag 29. november Ingen Juniokonfirmander 1.s.i. advent medvirker Udgivet af menighedsrdene i Skodborg og Skrave sogne. Sats og tryk: Rødding Bogtrykkeri ApS. Ansvashavende: Sogneprst Kim Bach. Hvor andet ikke er nævnt er gudstjenesten ved sognepræst Kim Bach.

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD. Årets konfirmander i Egeskov Kirke 2014

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD. Årets konfirmander i Egeskov Kirke 2014 Egeskov Kirke AUGUST SEPTEMBER OKTOBER - NOVEMBER 2014 39. ÅRGANG Vær sol på vores mælkevej, og varm os i din sfære. Lad Hellig-ilden brede sig, så vi får mod at bære vor klode som en blomstereng, et liv

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET. Tandtråd, dødsdom og fastelavnsboller! for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) September

KIRKEBLADET. Tandtråd, dødsdom og fastelavnsboller! for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) September KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne Tandtråd, dødsdom og fastelavnsboller! Jerslev Kirke Hvis du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville

Læs mere

Kirkenyt. Kirken har holdt i 600 år og skal løbende vedligeholdes. Malermester Chrisiong fra Åsum ses her i færd med at kalke det øverste af tårnet.

Kirkenyt. Kirken har holdt i 600 år og skal løbende vedligeholdes. Malermester Chrisiong fra Åsum ses her i færd med at kalke det øverste af tårnet. Kirkenyt Seden Sogn Årgang 59 Nr. 3 September, oktober og november 2013 Kirken har holdt i 600 år og skal løbende vedligeholdes. Malermester Chrisiong fra Åsum ses her i færd med at kalke det øverste af

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Gislev & Ellested Sogne

Gislev & Ellested Sogne September - Oktober - November Gislev & Ellested Sogne Årgang 64 Nr. 4-2014 2 Barnetro En lille pige skrev engang på et stykke papir: Gud hvis du findes, så tag dette papir. Papiret lod hun så ligge på

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

VADUM SOGNS KIRKEBLAD

VADUM SOGNS KIRKEBLAD VADUM SOGNS KIRKEBLAD Marts - september 2015 Du vidste, det var sidste gang, du skulle bryde brød og synge folkets påskesang, Nu ventede din død. Nu var den time kommet, hvor din Gud forlangte alt, hvor

Læs mere

NORDBORG SOGNS Nummer 4 December 2013 55. årgang

NORDBORG SOGNS Nummer 4 December 2013 55. årgang NORDBORG SOGNS Nummer 4 December 2013 55. årgang Foto: Karen Bruun Lawrence Vi pløjed og vi så de vor sæd i sorten jord, så bad vi ham os hjælpe, som højt i Himlen bor, og han lod snefald hegne mod frosten

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Kirke- og Sognenyt. sept., okt., nov. 2014. Skøn sognetur til Fredericia. Se kommende arrangementer på side 4, 5, 6 og 7

Kirke- og Sognenyt. sept., okt., nov. 2014. Skøn sognetur til Fredericia. Se kommende arrangementer på side 4, 5, 6 og 7 Slaglille Bjernede Alsted Fjenneslev Kirke- og Sognenyt sept., okt., nov. 2014 Skøn sognetur til Fredericia Læs om turen og se flere billeder på side 8. Se kommende arrangementer på side 4, 5, 6 og 7 Lignelsen

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Hem Hindborg Dølby. Sogneog. Kirkebladet. September november 2013 2. årgang Nr. 3

Hem Hindborg Dølby. Sogneog. Kirkebladet. September november 2013 2. årgang Nr. 3 Hem Hindborg Dølby Sogneog Kirkebladet September november 2013 2. årgang Nr. 3 Gudstjenesteliste Hem Hindborg Dølby Præst 8/9 10.15 Rydal 15/9 10.15 Rydal (høstgudstjeneste) 22/9 9.00 Biritte Kjær 29/9

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 LIVSMOD "Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: "Det er

Læs mere

Kirkebladet. Løkken Storpastorat September - Oktober - November 2014. Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum

Kirkebladet. Løkken Storpastorat September - Oktober - November 2014. Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum Kirkebladet Løkken Storpastorat September - Oktober - November 2014 Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum 1 Indholdsfortegnelse At være sig selv bekendt s.3 Konfirmationsforberedelse

Læs mere

2014-2015. (se historien om edderkoppen sidst i hæftet)

2014-2015. (se historien om edderkoppen sidst i hæftet) (se historien om edderkoppen sidst i hæftet) Hermed et lille spændende katalog over alt det, der foregår i Køng og Svinø Kirker og præstegård fra sommeren 2014 til sommeren 2015 1 Høstgudstjeneste og frokost

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere