KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE RESTAURERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE RESTAURERING"

Transkript

1 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 3 Juni - Juli - August årg. RESTAURERING Så står Langå kirke færdig efter 4 måneders restaurering. Her ovenfor ses, det flotte resultat, hvor orglet er flyttet om i sideskibet. Hele restaureringen kan ses på Langå kirkes hjemmeside,

2 Sct. Hans aften i Torup mandag den 23. juni kl Før vi får set os om i de sommerlyse aftenen er det Sct. Hans, og så vender det, ved vi, og de lyse aftener bliver mørkere. Heldigvis ikke lige med det samme, og heldigvis er der meget tilbage af den dejlige sommer, også efter Sct. Hans. Og Sct. Hans aften den skal i hvert fald fejres. Det bliver den i Torup sogn, år efter år, - én af de gode traditioner. Vi mødes i kirken til gudstjeneste kl Og derefter går vi til bålpladsen og får os indrettet på de medbragte stole og tæpper. Så tændes bålet, og vi synger et pænt udvalg af alle vore sommersange. Imens står grillen og varmer op, så vi kan få en pølse eller to at styrke os på. En båltale skal man også høre ved Sct. Hans bålet, det er også en af de gode traditioner. De sidste par år har vi dog haft en lidt utraditionel båltale idet byens børn har spillet teater for os. Først var det Hans og Grethe, så var det Rødhætte, - hvad det bliver i år er en overraskelse. Bliver det mon børnene, der opfører endnu et eventyr, eller bliver det en voksen der holder en tale til os? Kom og se. Torup Menighedsråd 2

3 Mindeord om Evald Dalsgård Torup Menighedsråds kasserer Evald Dalsgård døde den 5. maj 2008, 74 år gammel, efter nogle vanskelige måneder med stadigt svagere helbred. Lis og Evald Dalsgård flyttede ind i Torup gamle Skole på Møgelvej i 1964, efter parret i de første år af deres ægteskab havde boet ved forskellige landbrug, hvor Evald havde arbejdet som fodermester. Huset med den dejlige have ved bækken i Torup blev i de næste mange år rammen om Lis, Evalds og børnenes lykkelige familieliv. Det har altid ligget Evald på sinde, at både hans nærmeste og alle andre skulle have det godt. Det har givet sig udtryk i alle sider af Evalds virke lige fra hans hverv som tillidsmand ved Grundfos til hans flittige fodring af havens fugle om vinteren. Evald har været medlem af Torup Menighedsråd siden han for over 30 år siden trådte ind som suppleant. Siden 1977 har Evald været kasserer for menighedsrådet. I de mange år har Evald gjort utrolig meget for Torup Kirke, og Evalds indsats har efterladt sig tydelige spor både i form af synlige monumenter og i form af fælles minder, som lever videre i Torup og omegn. Ligesom haven derhjemme har kirkegården nydt godt af Evalds sans for at anlægge og passe haver. Både mens Lis var graver ved kirken og senere hen har Evald altid været flittig til at hjælpe med pasningen af kirken og dens udearealer, og børnene har også tit hjulpet til med hakkejernet. I starten af 1990 erne var Evald en af de drivende kræfter i kirkens istandsættelse. Resultatet nydes og beundres af alle, der ser det, og er blevet berømt langt udenfor Torup. Ligeledes har Evald haft afgørende betydning for opførelsen af mandskabsbygningen ved kirken. Også i de mindre detaljer er der minder gemt om Evald. For eksempel har Evald selv lavet den lille hylde til kirkens syvarmede lysestage, som naturligvis også var tændt ved Evalds bisættelse 9. maj. 3

4 Jeg kom selv i snak med Evald første gang, da kirkens klokke for nogle år siden var under udskiftning, og der var opstillet en midlertidig klokke med manuel ringning. Når jeg gik tur med barnevognen, mødte jeg Evald, som hver dag præcis som et urværk kom med sin stok og Sussi i snor for at ringe med klokken. Som kasserer for menighedsrådet har Evald ydet en meget stor indsats og altid formået at følge med i de store mængder af nye regler, der er udsendt fra Kirkeministeriet gennem årene. Arbejdet blev passet med stor iver og omhu, og selv da helbredet for alvor blev ringere for et halvt års tid siden og Evald ønskede at udtræde af menighedsrådet, ønskede han at fortsætte med kassererhvervet. En opgave, som han først valgte at lægge fra sig et par uger før sin død. Ikke mindst Evalds nærhed, hjælpsomhed og gode humør i det daglige vil blive husket. Evald havde altid tid til at snakke med både børn og voksne, og Lis sørgede altid flittigt for god forplejning. Evald holdt af at fortælle gode historier. En af favoritterne var historien om dengang før den automatiske ringnings tid, hvor Evald en jul sad oppe i taglugen og kimede med klokken. For at holde sig i gang deroppe på taget sang Evald julesalmer uden at tænke på, at det kunne høres vidt omkring. Anna Fisker kom ud med båndoptageren for at sende en optagelse til sin bror i Canada, og der kom bud fra Vester Velling, at det kunne høres helt dertil. Vi har mange gode minder om Evald. Både når livet har været let og når det har været svært har Evald altid haft et meget solidt og godt humør, som både har holdt ham selv i gang og hjulpet andre, når de har haft brug for det. Lis og Evald flyttede ved årsskiftet til en dejlig og mere overkommelig bolig i Langå, hvor de begge nåede at finde sig godt til rette, og hvor Lis kan blive boende. Lis og Evald nåede at være gift i 53 år og har seks børn og mange børnebørn og oldebørn. På vegne af Torup Menighedsråd Jens Peter Krog 4

5 Tillykke med konfirmationen den 27. april 2008 Bg. rk. fra venstre: Michael Johansen, Jacob Mattar Olsson, Niels Peter Høeg, Simon Drachmann, Simon Elkjær Kristensen, Søren Bjerregaard Sandholm. ml. rk. fra venstre: Pernille Findal Murmann Sørensen, Mathias Henriksen, Anton Berg Hansen, Martin Juul Jørgensen, Morten Dahl Jørgensen, Clara Holme Geilman. Siddende fra venstre: Ida Lejel, Christina Friis, Line Marie Kristiansen, Kristina Halstrøm Main, Mette Inger Nielsen, og Isabella Sønderup Rasmussen. 5

6 Tillykke med konfirmationen den 4. maj 2008 bg.rk. fra venstre: Kristoffer Peter Sørensen. Hilmar Yngvi Birgisson. Casper Nielsen. Ian Frank Due Michelsen. Philip Alexander Bræstrup Frank. Michael Kjær Olesen. Marcus Mårtensson. Ml.rk: Michelle Bjørn Gaba. Sanne Gjørtler Elkjær. Lasse Bødtker Skjerk. Mads Lindholt Sørensen. Hjalte Emil Kildahl Overgaard. Casper Bundgaard Nielsen.Anne Louise Jakobsen Boesen. Pernille Lærke Sivertsen. Siddende: Nadia Bang Mikkelsen. Pernille Le Kirkebæk Rasmussen. Louise Merete Ørum Sørensen. Nicoline Bang Møller. Emma Larsen. Caroline Krogholm Pedersen.Amalie Hjørnholt. 6

7 Konfirmand Lige efter sommerferien får alle Langå-Torup konfirmander, der går i Langå Skoles 7. klasser brev om, hvornår vi starter undervisningen (sandsynligvis i uge 34) og hvilket hold de skal gå på. I brevet vil der også stå, hvilke datoer, der skal reserveres til konfirmandaktiviteter i årets løb. Alle konfirmander skal huske at medbringe dåbs- eller navneattest 1. gang vi mødes. Hvis der er konfirmander, som IKKE går i 7. kl. på Langå Skole, men som skal gå til forberedelse hos mig, så henvend jer inden 1. august på telefon eller mail: Den gamle A klasse konfirmeres den 3. maj i Langå Kirke den gamle B klasse konfirmeres den 10. maj i Langå Kirke og er der konfirmander fra Torup sogn konfirmeres de i Torup Kirke den 8. maj. Alle dage begynder gudstjenesten kl Anna-Christine Elming. For en gang skyld var konfirmanddrengene først på plads 7

8 Juniorkonfirmand 2008 I august starter vi et nyt hold juniorkonfirmander og alle børn, der til den tid går i 3. klasse kan være med. Børnene i Langå Skoles nuværende 2. klasser får tilsendt indbydelse, men er der børn i Langå og Torup, der f. eks. går på andre skoler eller i andre klasser og også gerne vil være med, så ring til sognepræsten på eller send en mail:. Vi skal gennem fortælling, sang og leg finde ud af, hvad alle tingene i kirken skal bruges til, vi skal høre historier om Jesus og hans disciple og ad den vej finde ud af, hvorfor vi f. eks. fejrer jul, påske og pinse. Vi mødes hver torsdag efter skoletid, fra kl. 13 til kl Det passer med skolebusserne, så børnene kan komme hjem eller tilbage i SFO, som de nu plejer. Vi begynder i uge 35, det er den 28. august og slutter søndag den 23. november med en festlig dag i kirken og i Sognegården, hvor alle forældre, søskende og bedsteforældre også bliver inviteret med. Alt undervisningsmateriale kan lånes af kirken, så der er ikke udgifter for deltagerne. Vi glæder os til at se jer alle sammen! Hilsen Grethe, Ellen, Mariann & Anna-Christine. Fra afslutning 2007: Jorden bliver bedre i nat 8

9 Gudstjenester på onsdage Byparken kl. 14. Kildevang, kl Uge Sted Dato Præst 23 Byparken 4. juni A.K. Dam 24 Kildevang 11. juni A.K. Dam 26 Byparken 25. juni Gert Christensen 27 Kildevang 2. juli Gert Christensen Altergang 30 Byparken 23. juli A.-C. Elming 31 Kildevang 30. juli A.-C. Elming 33 Byparken 13. august Laila Hansen 34 Kildevang 20. august Laila Hansen Altergang 36 Byparken 3. september Gert Christensen 37 Kildevang 10. september Gert Christensen Sognepræsten i Ø. Velling går på barselsorlov ca. fra den 1. juli 2008, og vi siger velkommen til Laila Hansen, som vi kender fra Anne Katrine Dams forældreorlov sidste år. 9

10 Kirkelige handlinger Langå sogn: Døbte i Torup kirke: Langå sogn: Viede i Torup kirke: Langå sogn: Bisat/begravet fra Torup kirke: Langå sogn: Døde: Mathias Schødt Philipsen, døbt den Mads Berg Hansen, døbt den Anton Berg Hansen, døbt den Sofie Nielsen, døbt den Jane Amby Vinther & Rene Amby Vinther, viet den Inge Svenningsen, død den Dagny Agnete Jørgensen, død den Erik Leo Gaba, død den Elna Busch, død den Mogens Melchior Jørgensen, død den Viktor Edvard Johnson, død den Inger Worm Andersen, død den Evald Dalsgaard, død den Ulla Bach, død den

11 LANGÅ MENIGHEDSRÅD Formand: Anne Marie Munk Wahlsvej Langå Tlf.: Kirkeværge: Ernst Nielsen Søvej 23B 8870 Langå Tlf.: Kasserer: Bente Kragh Vestergade Langå Tlf.: Langå kirkegård: Kirkegårdsleder: Annette Buur Tengstedt Ulstrupvej 30 Tlf.: Træffes på kontoret ml Mandag fri Organist: Mariann Martinsen Stemannsgade 17, 1.th Randers Tlf.: Privat Mandag fri Kirkebladet udgives af: Langå & Torup Menighedsråd Ansvarshavende: Anna-Christine Elming Sekretær: Sanne Koue Tryk: Bjerringbro Grafiske Hus TORUPMENIGHEDSRÅD Formand: Jens Peter Krog Hollerupvej 2, Torup 8860 Ulstrup Tlf.: Kirkeværge: Ulla Fjordvald Ulstrupvej 56, Torup 8860 Ulstrup Tlf.: Kasserer: Graver: Tove Nielsen Sdr. Vingevej 7, Torup 8860 Ulstrup Træffes torsdag ml. kl på tlf.: el. privat på tlf.: Organist: Se Langå Sognepræst: Anna-Christine Elming Gydevej 1, 8870 Langå Tlf.: Træffes som regel ml. kl Sognepræstens ugentlige fridag er MANDAG. Ferie: Uge 28 & 29. Fri den Embedet passes da af sognepræsten i Øster Velling, Tlf.:

12 Gudstjenester Dato Langå Kirke Torup Kirke 15. juni 4. s.e.trin ingen 22. juni 5. s.e.trin ingen 23. juni Sct. Hans ingen juni Laila Hansen 6. s.e.trin 9.00 ingen 06. juli 7. s. e.trin ingen 13. juli Laila Hansen 8. s.e.trin ingen juli Laila Hansen 9. s.e.trin 9.00 ingen 27. juli 10. s.e.trin ingen 03. august 11. s.e.trin august 12. s.e.trin 9.00 ingen 17. august Laila Hansen 13. s.e.trin 9.00 ingen 24. august 14. s.e.trin 9.00 ingen 31. august 15. s.e.trin september 16. s.e.trin ingen

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. juni - juli - august 2012. Årets konfirmand

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. juni - juli - august 2012. Årets konfirmand KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 3 juni - juli - august 2012 Årets konfirmand i Torup Kirke, den 4. maj 2012: Regitze Jasmin Kvist Jensen, Til Lykke! 44. årg. Se flere billeder på www.langaakirke.dk

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Fastelavnsfest i Torup den 03. februar 2008 kl. 14.00.

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Fastelavnsfest i Torup den 03. februar 2008 kl. 14.00. KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 1 Januar & Februar 2008 Fastelavnsfest i Torup den 03. februar 2008 kl. 14.00. 40. årg. Torup menighedsråd inviterer alle byens børn og voksne til fastelavnsfest.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. september - oktober - november 2011. 43. årg. NR. 4. Næste høst forberedes...

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. september - oktober - november 2011. 43. årg. NR. 4. Næste høst forberedes... KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 4 september - oktober - november 2011 43. årg. Næste høst forberedes... HØSTGUDSTJENESTE I LANGÅ DEN 11. SEPTEMBER KL. 10.30 Nu står der skum fra bølgetop og blæsten

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR 2 MARTS 2014 ÅRG. 46 Er det forår? Er det for tidligt at drømme om forår? I hvert fald er dagene tiltaget i synlig grad. Græsset er frit for sne, og erantis og vintergækker

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

nyt Årets konfirmander 2015

nyt Årets konfirmander 2015 IRKE nyt Årets konfirmander 2015 Kullerup Kirke Søndag den 3. maj Lucas Alexander Rossen Nancke Lucas Lysgaard Morten Refslund Sarah Broby Sara Arndal Vindinge Kirke Søndag den 10. maj Emil Juul Madsen

Læs mere

Den sidste tid har været præget af afslutningsfester for både elever og forældre, så nu er vi klar til at sende eleverne på sommerferie.

Den sidste tid har været præget af afslutningsfester for både elever og forældre, så nu er vi klar til at sende eleverne på sommerferie. Uge 26 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Den sidste tid har været præget

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup

Vojens Jegerup Maugstrup Vojens Jegerup Maugstrup 27. årgang nr. 2. MAJ JUNI JULI 2008 Indhold Menneskeliv og kristentro Side 2 Pinsen Side 3 Nyt i tresognspastoratet Side 4, 5, 9 Grundlovsmøde side 5 Gudstjenester Side 6-7 Nyt

Læs mere

NR 1 JANUAR, FEBRUAR, MARTS ÅRG.

NR 1 JANUAR, FEBRUAR, MARTS ÅRG. KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR 1 JANUAR, FEBRUAR, MARTS ÅRG. 47 Det er hvidt herude Kyndelmisse slår sin knude Overmåde hvas og hård Det er koldt herude Ravne skrige, ugler tude søge føde, søge

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

KIRKEBLAD. Sidste nummer af kirkebladet SØNDERSØ SOGNS. 45. årgang marts - maj 2013 Nr. 1

KIRKEBLAD. Sidste nummer af kirkebladet SØNDERSØ SOGNS. 45. årgang marts - maj 2013 Nr. 1 SØNDERSØ SOGNS KIRKEBLAD 45. årgang marts - maj 2013 Nr. 1 Sidste nummer af kirkebladet - i sit nuværende layout. For selvfølgelig nedlægger vi ikke kirkebladet, når vi jævnligt hører fra folk i byen,

Læs mere

Kirkebladet. for Næsbjerg og Øse sogne. 15. årgang nr. 4 September/oktober/november 2015. 25 år med Marianne

Kirkebladet. for Næsbjerg og Øse sogne. 15. årgang nr. 4 September/oktober/november 2015. 25 år med Marianne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 15. årgang nr. 4 September/oktober/november 2015 25 år med Marianne Friluftsgudtjeneste Vi minder om friluftsgudstjenesten i Tambours Have søndag den 30. august kl.

Læs mere

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige

Læs mere

Leder. En levende historie? For den del år siden viste jeg en amerikaner rundt i Danmark. På et tidspunkt viste jeg ham en kirke og fortalte

Leder. En levende historie? For den del år siden viste jeg en amerikaner rundt i Danmark. På et tidspunkt viste jeg ham en kirke og fortalte Leder En levende historie? Juni Juni juli juli august 2010 Nr. 3 årgang 54 Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange missionshus Handlinger i vore kirker Afsked med organist Borgmesterbesøg Afslutning

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

KIRKEBLADET. SNOLDELEV - TUNE April - maj 2015 nr. 2 - årgang 80 Snoldelevkirke.dk Tunekirke.dk

KIRKEBLADET. SNOLDELEV - TUNE April - maj 2015 nr. 2 - årgang 80 Snoldelevkirke.dk Tunekirke.dk KIRKEBLADET SNOLDELEV - TUNE April - maj 2015 nr. 2 - årgang 80 Snoldelevkirke.dk Tunekirke.dk Forår 2015 1 ADRESSER MM. Sognepræst Kbf. Karen Elise Nabe-Nielsen Snoldelev Bygade 12, 4621 Gadstrup Tlf.

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Juni Juli August 2011. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Juni Juli August 2011. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET FOLKEKIRKEN Juni Juli August 2011 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN 27 KIRKEN I LIVET 2 27-2011 Aktivitetsoversigt 5.6: Grundlovsfest i Stenmagle præstegårdshave 5.6: Fugletur

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR 4 september, oktober, november ÅRG. 46. Foto: Niels Drescher Pedersen

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR 4 september, oktober, november ÅRG. 46. Foto: Niels Drescher Pedersen KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR 4 september, oktober, november ÅRG. 46 Foto: Niels Drescher Pedersen EFTERÅR OG ÅBENHED Så faldt sommeren omkuld og varmen bliver langsom afløst af regn, rusk og snotnæser.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

MARGRETHEKIRKEN. Kirkeblad for Margrethe sogn. Aalborg. September, oktober, november 2014. 36. årg.. Nr. 4

MARGRETHEKIRKEN. Kirkeblad for Margrethe sogn. Aalborg. September, oktober, november 2014. 36. årg.. Nr. 4 I dette blad: - Præsentation af ny præst - Høstgudstjeneste MARGRETHEKIRKEN Kirkeblad for Margrethe sogn. Aalborg. September, oktober, november 2014. 36. årg.. Nr. 4 Nye rammer for konfirmationsforberedelse

Læs mere