Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2012 Nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2012 Nr. 4"

Transkript

1 H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2012 Nr. 4 O du, som skabte hjerte mit, det dybe, underfulde, o, dan det efter hjerte dit til Himmel-spejl i mulde, så jeg langt mer, end selv jeg ved, kan lære af din kærlighed om nådens rige fylde. N.F.S.Grundtvig DS 493,v.5 Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn, skriver Jakob Knudsen i sin dejlige morgensalme. Ordene står på min søsters gravsten på Grene kirkegård ved Billund, og jeg har da også set dem andre steder. Hvorfor livets Gud? Hvad ligger der i det udtryk? Først og fremmest at livet på denne jord er en gave fra Gud. Når man står med et nyfødt barn i sine arme, er det så nærliggende at tænke i de baner. Tænk, hvilket under, at to menneskers kærlighed kan bære frugt på den måde! Derfor er tanken om abort også helt umulig. Hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille, hedder det i vielsesritualet, og det gælder også her. Det er Gud, der skaber livet. Det må et menneske ikke afbryde. Hver eneste dag har vi derfor grund til at takke Gud. I disse år tales der meget om aktiv dødshjælp, men den tanke er ligeså umulig. For det er ikke os, der skaber livet, og derfor er det heller ikke os, der bestemmer, hvornår livet på denne jord skal være forbi. Én ting er at slukke for respiratoren eller ophøre med livsforlængende processer noget ganske andet er det, når det handler om at give en sprøjte, der får døden til at indtræffe. Det har vi ikke lov til, og det kan få de forfærdeligste konsekvenser.

2 Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn, hedder det i salmen, og det peger på, at det handler om andet og mere end den almindelige jordiske tilværelse. Barn af Gud det bliver jeg, fordi Jesus Kristus gik i døden for min skyld, og fordi jeg er døbt til at tilhøre ham. Det er ikke noget, jeg bliver automatisk, bare fordi jeg er født. Guds barn bliver jeg, fordi Gud i sin kærlighed har grebet ind og betalt regningen for mine synder. Det bliver jeg, fordi han i dåben tager mig i sin favn og siger: Du er min! Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn - sådan er det, når jeg livet igennem tror på Jesus Kristus og har mit hverdagsliv og søndagsliv i den sammenhæng. Når det er vigtigt for mig at høre hans ord og lade mig lede af ham. Når det er vigtigt for mig at mødes med ham i kirken, hvor jeg lytter til hans ord og knæler ved hans bord. Så får døden ikke det sidste ord det gør livet. Det er jo ej at dø, når livet følger med, står der på en gravsten på Vinderslev kirkegård. Tænk at eje et liv, som ikke engang døden kan tage fra os eller sætte punktum for! Det er da nok værd at synge Gud en lovsang for, og det giver god mening at sætte de ord på en gravsten. Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn, ud hans hånd mig river af dødens garn. Frede Møller - 2 -

3 Bøn i kirken - Lad os alle bede! Vi kommer fra vores hverdag for nu at deltage i Guds folks fælles bøn til Gud. Nogle gange kommer vi lette i sindet, med glæde og tak, ja, måske endda overstadige eller overfladiske. Andre gange kommer vi med tunge og sorgfulde tanker. Men uanset hvordan: Vi kommer for at bede. Men hvad vi rettelig bør bede om, forstår vi ikke altid. Både lette tanker og tunge tanker kan spærre for eller indsnævre bønslivet. Da hører det imidlertid med til rigdommen ved kirkens faste bønner, at du med dine tanker må vokse ind i hele kirkens varierede og mangfoldige bønsliv. Du får lov at høre opfordringen Lad os alle bede! som en invitation: Du må også bede! Dvs. din bøn føjes nu ind i og bæres af kirkens århundredgamle bønsfylde. Og du befries fra de skævheder i bønslivet, som let opstår, hvis du vil nøjes med din egen bønshorisont. Når vi beder i gudstjenesten, beder vi: 1) for os selv, dvs. vi beder Gud give os, hvad vi trænger til af hverdagsmenneskelige goder som mad, tøj, helbred og arbejde, beskærmelse mod ulykker og åndelige goder som tro og fornyelse, vejledning, hjælp i fristelser osv. 2) med bekendelse og anger, dvs. vi bekender vor synd for Gud og påkalder hans nåde og tilgivelse. 3) for andre, dvs. vi går ind i en fælles forbøn for vore kære, venner, fjender, syge og nødstedte, for vor kirke og vort folk. 4) med taknemlighed, dvs. vi takker Gud for alt, hvad han giver os af både hverdagsmenneskelige og åndelige velsignelser. Kollektbønnerne hjælper os altså til at leve i spændingsfeltet mellem det jordiske og himmelske, mellem det hverdagsnære og det evige, mellem det enkle og det ufattelige, mellem gave og opgave. ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Når vi slutter kollekten med at bede ved hans elskede Søn, så er det, fordi det kun er ved Kristi mellemkomst, at vi syndere kan træde frem for den hellige, Treenige Gud. Men da kan vi også! Ved Jesus Kristus lytter Gud til din bøn! Sognepræst Thomas Kristensen, Hvide Sande (Fra bogen Lørdagsglimt af søndagsglæden ) Kirkekaffe Af og til er der kirkekaffe i forbindelse med gudstjenesten. Så står der K i gudstjenestelisten. I Hinge betyder det, at der er dækket op i konfirmandhuset efter gudstjenesten, og her er der lejlighed til at mødes og hygge sig lidt. I Vinderslev betyder et K i gudstjenestelisten, at der er undertiden er lejlighed til en kop stå-kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten, andre gange i Sognehuset. - 3-

4 KFUM OG KFUK ER MANGE TING men vi har fokus på 3 ting: MOK-klubben - klubtilbud til skolebørn. Klubben mødes hver onsdag kl i MOKKEN, - huset på Tingskrivervej 28.a. Her sker alle slags aktiviteter, som f.eks. go-cart løb, krea-værksteder, søaktiviteter, bål og hygge m.m. Igen i år er vi utrolig heldige både at have unge friske og lidt ældre og mere erfarne ledere, og det tænker vi er et rigtig godt grundlag for en god, tryg og spændende sæson. 1. Klubbens hovedformål er 2 ting: At lave et godt og hyggeligt klub miljø for skolebørn hvor de kan møde de andre børn fra lokalområdet. Men børn andre steder fra er selvfølgelig også meget velkomne. 2. At få fortalt de basale bibelske historier på en nutidig og nærværende måde. Også kaldt dåbsoplæring. Hvis I ønsker at høre mere om klubben kan Birgit Laursen kontaktes på Bibelstudiegrupper: Her mødes vi i mindre grupper på ca. 10 personer, hvor vi diskuterer emner og bibeltekster på livet løs. Formålet er at vi ved fælles hjælp prøver at blive kloge på, hvad kristendommen og bibelen vil sige os i Hvis I ønsker at få mere at vide om grupperne kan Bjarne Jacobsen kontaktes på eller Voksenprogram: Her er alle typer af programpunkter for voksne. Formålet kan være 2: 1. Rent socialt at være sammen med andre voksen, hvor vi oplever og arrangerer forskellige ting. 2. I et større fællesskab have programpunkter der på én eller anden måde belyser eller arbejder med hvad kristendommen kan sige os i dag. Hver onsdag, kl. 19, når MOK-klubben er kommet i gang, er der altid kaffe og plads til en snak i køkkenet i MOKKEN. Hvis du ønsker at vide mere om voksenprogrammet eller foreningen generelt, kan du kontakte formanden Dorte Hougaard Madsen på eller

5 Nyt fra menighedsrådene: Minikonfirmander Vinderslev Fredag den 31.august kl.13 begynder årets minikonfirmandundervisning i Vinderslev. Der vil komme en indbydelse ud til hjemmene, og så håber vi bare, at rigtig mange vil møde op. Vi forventer, at vi kan mødes 11 gange i løbet af efteråret. Vi begynder i kirken, hvor vi går på opdagelse. Derefter er der saftevand med boller i sognehuset, og så skal vi høre noget fra Bibelen og lege lidt. Det hele slutter så med pastagudstjeneste med Luciaoptog torsdag den 6. december kl.17. Anne Marie Najbjerg Frede Møller Konfirmationsforberedelse Ligesom sidste år bliver der kun konfirmationsforberedelse i Vinderslev i år. Der er tilmeldt 9 konfirmander i Vinderslev og 1 fra Hinge, så den ene kører med mig til Vinderslev for at deltage i undervisningen her. Første gang bliver onsdag den 29. august kl i Vinderslev Sognehus. Søndag den 2. september indbyder vi konfirmander og forældre til at deltage i gudstjenesten kl i Vinderslev Kirke, hvor konfirmanderne vil blive budt velkommen. Præstegårdens efterårsmøde Traditionen tro indbyder vi til efterårsmøde i præstegårdens konfirmandstue. Det bliver tirsdag den 6. november kl.19.30, og i år får vi besøg af generalsekretær i Den danske Israelsmis- Støt os Hvis du har gammelt jern, eller andre metaller, liggende kan du støtte vores klubaktiviteter ved at give det til os. Kontakt Bjarne Jacobsen på eller sion Bodil Skjøtt, som vil tale til os om emnet *Guds omsorg og løfte, bl.a. om løvhyttefesten i Israel. Kom og vær med til en spændende aften med en fantastisk god fortæller! Inge og Frede Møller Gia og Filip Gade har vi er nært forhold til her i Hinge og Vinderslev. Igen i år har de lovet at medvirke ved høstgudstjenesten i Hinge Kirke 7. oktober kl , og samme aften bliver der så en speciel musikgudstjeneste i Vinderslev Kirke, hvor de vil synge og spille for os. Mød talstærkt op, for det er en oplevelse at være med til! Korsets tegn redder liv Den tyske korporal Mohnhofer fortæller, at han i offensiven på østfronten under 2. verdenskrig i en fremskudt stilling gravede sig ned bag en busk i nattens ly. Næste morgen, da han stak hovedet frem af hullet, så han lige ind i en russisk soldats geværmunding. Russeren havde haft samme idé, at grave sig ned bag busken, blot på den anden side. Skrækslagen ville den tyske soldat skyde og komme russeren i forkøbet, da russeren med ét og helt uventet for tyskeren slog korsets tegn. Tyskeren blev så overrasket over denne uventede handling, at han undlod at skyde, og for første gang i sit liv slog også han korsets tegn, hvorpå de hver især trak sig tilbage fra deres fremskudte poster. Kort efter fløj kugler og granater atter om ørene på soldaterne, men et splitsekund havde korsets tegn været det mirakel, der reddede to menneskers liv og bragte Guds fred ned på jorden. Den fred tog korporalen siden med sig og bevarede den i sit hjerte resten af den morderiske krig. Gud havde haft behag i det, to soldater gjorde den dag midt i krigens helvede. Korstegnet var mere end et signal om fred, korset beva

6 rede deres liv. Og korset kan mere: Det kan give et menneske fred, og engang, når tid er, kan det give den, som tror, evigt liv. Afdøde sognepræst Rolf Slot-Henriksen. (Fra Brødremenighedens Husandagtskalender 2011) 400-års fødselsdag En opmærksom kirkegænger nævnte forleden for mig, at prædikestolen har 400-års fødselsdag i år. En prædikestol, som nok er værd at studere nøjere, og som i sin tid blev lavet på samme værksted som altertavlen (1604).Det var daværende sognepræst Hans Sørensen, der som kirkeværge fik foranlediget, at prædikestolen blev lavet. Han har selv sørget for, at det ikke bliver glemt ved at få det skrevet i et af felterne på prædikestolen! På siderne er der usædvanlige billeder såkaldt pietistallegorier, som stammer fra 1700-tallet, og for ca. 30 år siden blev den fornemme prædikestol grundigt og fornemt restaureret af vores nu afdøde tømrer J. Chr. Madsen. Men først og fremmest er det værd at tænke på, at fra denne prædikestol har Guds ord været forkyndt gennem 400 år af forskellige præster. Uanset prædikestolens alder, udseende eller kvalitet er det trods alt det, som er det afgørende! FM Menighedsrådsvalg Kirken flytter sig. Og du har sikkert en holdning til, hvor den skal flytte sig hen, der hvor du bor. En levende og aktiv kirke kræver mennesker, der kan og vil gøre en forskel lokalt. Mennesker der vil tage ansvar for at skabe gode rammer for livet i kirken. Er det dig, skulle du overveje at stille op til menighedsrådsvalget d. 13. november Menighedsrådene har både administrative og kirkelige opgaver. Ledelse af kirkens medarbejdere, økonomistyring og muligheden for at forme det liv, der er i kirken med aktiviteter for børn, unge, familier og ældre. Som medlem af et menighedsråd kan du være med til at skabe fællesskaber gennem nye initiativer, styrke kulturlivet lokalt og sætte rammen for de store begivenheder i livet. Du kan kort sagt gøre en forskel. Du kan læse mere om menighedsrådsarbejdet og det forestående valg på hjemmesiden Orienteringsmøder afholdes hvor der vil være en gennemgang af valgregler og orientering om arbejdet i menighedsrådet og hvad der er sket i den forløbne periode. Ved dette møde er det også muligt at opstille en liste til valget, og såfremt der ikke kommer andre lister vil den være valgt. Hinge Sogn: Mandag d. 10. september kl i Nørskovlund Forsamlingshus Vinderslev Sogn: Torsdag d.13. september kl Vinderslev Sognehus - 6 -

7 Mødekalender for Hinge Sogn August Søn. d. 19. kl. 14: Familiegudstjeneste Hinge Kirke med kaffe ved søen. Man. d. 27. kl : Ethioperkreds hos Ida og Preben Skoven, Fuglegranen 9, Kjellerup. September Man. d. 10. kl : Orienteringsmøde i forsamlingshuset vedr. menighedsrådsvalg. Ons. d. 26. kl. 19: Menighedsrådsmøde hos Hanne Bitsch, Långawten 50. Oktober Ons. d. 3. kl. 19: Oktobermøde Hinge kirke og konfirmandhus v. Christian Haahr Andersen, Herning, og missionær Poul Erik Hansen, Farsø. November Tir. d. 6.kl : Præstegårdens efterårsmøde v. gen.sekr.bodil Skjøtt, Aarhus. Man. d.26. kl : Menighedsrådsmøde Godtfred Appel, Gl.Dalsgårdsvej 6. Mødekalender for Vinderslev Sogn August Tor. d. 23. kl : Eftermiddagsmøde Vinderslev Mh. Kl : Menighedsrådsmøde hos Svend Erik Pedersen, Oustrupvej 22. Man. d. 27. kl : Ethioperkreds hos Ida og Preben Skoven, Fuglegranen 9, Kjellerup. September Tir. d. 4.kl : Møde Mausing Missionshus Mission Afrika v/missionærpar Ingelise og Regin Benner, Jos, Nigeria Tir. d. 11. kl : IM s fødselsdagfest Vinderslev Mh v/landsdelssekretær Thorkild Vad, Videbæk Tor. d. 13. kl : Orienteringsmøde Vinderslev Sognehus vedr. menighedsrådsvalg. Tir. d. 18. kl : Samtalemøde Mausing hos Elly og Jens Stenholt, Mausingvej Johs.brev kap. 4 Ons. d. 19. kl : Eftermiddagsmøde i Vinderslev Missionshus v/missionær Finn Najbjerg, Vinderslev. Samtalemøde over næste søndags tekster kl : Samtalemøde Brokhus hos Agnethe Jensen, Tulipanvej 9. Åb.9. Man. d. 24. kl : Ethioperkreds hos Olaf Bitsch, Ans Søpark 40 Tir. d. 25. kl : Høstfest i Vinderslev Missionshus v/missionær Villy Sørensen, Hammel. Oktober Ons. d. 3. kl. 19: Oktobermøde Hinge kirke og konfirmandhus v. Christian Haahr Andersen, Herning, og missionær Poul Erik Hansen, Farsø. Man. d. 8. kl. 19: Menighedsrådsmøde hos Lisbeth Christensen, Anemonevej 6. Ons. d. 10. kl.19.30: Sogneaften Vinderslev Sognehus v. konsulent Steen Palmkvist Fre. d. 12. kl : Årsfest i Mausing Mh v/fritidskonsulent Hanne Ramskov Schmidt, Kibæk Tir. d. 16. kl : Samtalmøde Mausing hos

8 Ingrid Larsen, Mausing Skolevej Johs. kap. 5 Ons. d. 24. kl : Samtalemøde Brokhus hos Helga og Svend Aage Sørensen, Vinkelvej 10. Åb.10. Fredag d. 26. oktober kl : F-aften i Vinderslev Missionshus v/fritidsforkynder Oda Mølgaard Hansen, Ølgod Man. d. 29. kl : Ethioperkreds hos Inge og Frede Møller, Hinge Præstegård. Tir. d. 30. okt.kl : Møde i Vinderslev Missionshus v/missionær Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing November Tir. d. 6. kl : Præstegårdens efterårsmøde v. generalsekr. Bodil Skjøtt, Aarhus. Tir. d. 13. kl : Ethiopermøde i Vinderslev Missionshus v/netværkskoordinator Lotte Carlsen, Herning Tor. d. 15. kl : Eftermiddagsmøde i Vinderslev Missionshus v/missionær Heri Elttør, Aulum. Kl : Samtalemøde Brokhus hos Lisbeth og Laurits Christensen, Anemonevej 6. Åb.11. Ons. d. 21. kl. 19: Menighedsrådsmøde Hinge Præstegård. Tor. d. 22. kl : Sogneaften Vinderslev Sognehus v. provst Elof Vestergaard, Silkeborg. Fre. d. 23. kl : Fællesspisning i Mausing Missionshus Tir. d. 27. kl : Samtalemøde hos Bodil og Jacob Lundgaard, Lundgårde Johs. - 8-

9 Gudstjenester på Malmhøj Tor. d. 6. september kl.15: Frede Møller Tor. d. 4. oktober kl.15: Frede Møller Tor. d. 1. november kl.15: Karen Marie Ravn Tor. d. 6. december kl.15: Frede Møller Disse nadvergudstjenester på Malmhøj er også for andre ældre, som kunne have lyst til at være med! Kørsel for beboere i Vinderslev kan arrangeres ved henvendelse til Lissi og Børge Stenholt, tlf Mausing Søndagsskole Mausing Søndagsskole er for alle børn fra ca. 3 år og opefter. Vi synger, leger og høre bibelhistorie. Mausing Missionshus ligger Pederstrupvej 39, 8620 Kjellerup Vi glæder os til at se dig! Hilsen lederne: Karin Pedersen, Lilli Ravn, Se mere på: under Mausing Søndagsskole Forældre er også velkommen til at være med

10 Indsamlinger 26/8 Døvemenighederne. 30/9-7/10 Høstoffer 28/10 Dansk Armeniermission 25/11 Indre Mission i Danmark Kommende sogneblade: Uge 28, 22, 36, 48. Husk, at programmet fremover skal dække 3-4 måneder. Stof til næste blad: Senest 7.oktober ved gudstjenesten. Stof, som afleveres senere, kan ikke forventes bragt. Brugt helst Embedet passes sept. af Knud Ove Mandrup, Grønbæk. Tlf november af Klaus Buch Møberg, Levring. Tlf Velkommen i BØRNEHJØRNET Hver tirsdag kl i Vinderslev Sognehus Der er mulighed for, at børnene kan blive hentet ved børnehaven i Vinderslev Henvendelse kan ske til: Lene Mathiasen, Alice og Knud Friis, Helle Frølund, Anne Marie Najbjerg,

11 DØBTE: Hinge Kirke Ingen Vinderslev Kirke Ingen VIEDE: Hinge Kirke 4/8 Marie Nebel og Smidt, Aarhus. Mette Lund og Thomas Lindbjerg Jensen, Iller. Vinderslev Kirke 30/6 Sara Elisabeth Thomsen og Martin Mønster Farsinsen, Åbyhøj. 14/7 Ruth Braüner Knudsen og Kaj Bennedsgaard, Pederstrup. DØDE/BEGRAVEDE: Hinge Kirke 18/5 Rene Broberg Brodersen, Tingskrivervej, 36 år. (bisat Viborg Kapel) 23/5 Kirsten Kirstine Madsen, Tinghusvej, Kjellerup. 81 år. 26/7 Dora Bak, Holstebro, 84 år. Vinderslev Kirke Ingen. Kirkelig vejviser Sognepræst Frede Møller, Tingskrivervej 28 B, Hinge. Tlf Hinge Sogn Hjemmeside: Kirkesanger Knud Erik Nebel, Nørskovlundvej 68, 8643 Ans By. Tlf Organist Metha K.Giversen, Liljevej 24, 8620 Kjellerup. Tlf Graver Niels Blichfeldt, Gl. Kongevej 47, 8643 Ans By. Tlf Menighedsrådsformand Svend Erik Laursen, Illervej 21, Astrup, 8620 Kjellerup. Tlf Kasserer Erene Vestergaard, Tanghusvej 14, Nørskovlund, 8620 Kjellerup. Tlf Kirkeværge Godtfred Appel, Gl. Dalsgårdsvej 6, Hingeballe, 8620 Kjellerup. Tlf Vinderslev Sogn Sognehuset, tlf Hjemmeside: Kirkesanger Finn Najbjerg, Krokusvej 15, 8620 Kjellerup. Tlf Afløsere: Uffe Hansen, Dorthea Nedergaard. Organist Metha K.Giversen, Liljevej 24, 8620 Kjellerup. Tlf Graver Christian Christiansen, Ll.Møllevej 10, Levring. Tlf Mobil: Menighedsrådsformand Johannes Lauritsen, Haugevej 38, 8620 Kjellerup. Tlf Kasserer Svend Erik Pedersen, Oustrupvej 22, Tlf Kirkeværge Knud Kristensen, Pederstrupvej 32. Tlf

12 G U D S T J E N E S T E R Dag Hinge Kirke Vinderslev Kirke Vium Kirke Tekst 19.august 11.s.e.Trin 26.august 12.s.e.Trin 2.september 13.s.e.Trin 9.september 14.s.e.Trin. 14 Familiegudstjeneste Luk 7, (0) 8.30 (0) Ingen Matt 12, Matt 20, (skr) 9.00 Ingen Joh 5, september 15.s.e.Trin 9.00 Johs Østerlund Nielsen, Bjerringbro Johs.Østerlund Nielsen, Bjerringbro Ingen Luk 10, september 16.s.e.Trin 30.september 17.s.e.Trin Høstg (0) Joh 11, Høstg 0) Ingen Mark 2, oktober 18.s.e.Trin Høstg (0) 19 Musikgudstj m. Gia og Filip Gade Ons.d.10.kl.17 Spaghettigudstj. Joh 15, oktober 19.s.e.Trin 21.oktober 20.s.e.Trin 28.oktober 21.s.e.Trin 4.november Alle Helgens Dag 11.november 23.s.e.Trin 18.november 24.s.e.Trin 25.november Sidste s.i kirkeåret 2.december 1.s.i Advent Nadver Joh 1, Ingen Matt 21, (skr) 19 Nadver Luk 13, (skr) Klaus Buch Møberg, Levring Hartvig Wagner, Gullestrup 14 Nadver Ons.d.7.kl.17 Lanternegudstj Matt 5,13-16 Ingen Mark 12, Joh 5, (skr) Ingen Matt 11, Julekoncert 9.00 Matt 21,1-9 O = Offergang. S = Skriftemål, et kvarter før gudstjenesten. K = Kirkekaffe. Sats & tryk: GD Gruppen, Kjellerup,

Jeres kirke, jeres gudstjeneste!

Jeres kirke, jeres gudstjeneste! H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang MARTS - APRIL - MAJ 2012 Nr. 2 Jeres kirke, jeres gudstjeneste! Gud bør og ene have

Læs mere

Syng med, Kristi venner

Syng med, Kristi venner H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 28. årgang DECEMBER 2010 - FEBRUAR 2011 Nr. 1 Syng med, Kristi venner (Adeste Fideles) I, som

Læs mere

All inclusive. 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3. For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35)

All inclusive. 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3. For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35) H i n g e - V i n d e r s l e v For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35) KIRKEBLAD 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3 All inclusive Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 september - november Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Ny graver er ved at blive ansat. Kontakt

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING 2015 juni - august Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING Bygaden 55 Graver: Søren Holten-Møller mail: graverlevring@gmail.com Tlf. 24984309 Organist: Niels

Læs mere

Juli - august - september - oktober 2015

Juli - august - september - oktober 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2015 Fællessider og så forventer vi at

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup

kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 4september oktober november 2013 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup Præsentation af Jens Christian Hasager Kirk Alting har sin tid Foto: Frivillige ved Snejbjerg Kirke 2 kirkelige adresser Sognepræster:

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side 2 3 3 4-10 11 12-15 15 16-20 21-25 26-27 28 29 30-31 31 32-33 33 34-35 35-38 39 40 Fortvivl

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 4 September - November

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 4 September - November KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 4 September - November En mail dukkede op på skærmen. Et spørgeskema om kommunens ø k o n o m i s k e beslutninger. Det tager kun ganske få minutter,

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23)

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23) Nummer 62 17. årgang Januar 2014 Skoleskibet Danmark (side 30) Minikonfirmanderne (side 16) Dagplejerne på museum (side 32) Teater med Krabasken (side 29) Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 FOR ØSTER SNEDE SOGN Juni - Juli - August 2014 PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3 BABYSALMESANG Side 4 PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 KONFIRMATIONSORD TIL LIVET Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10

Læs mere

Storken på besøg Pinsefest Storm i et telt En landsbydegn fortæller Farvel til Kirsten Pilgrimsfærd Indianere Sanseprojekt Fart i blodet DM for hunde

Storken på besøg Pinsefest Storm i et telt En landsbydegn fortæller Farvel til Kirsten Pilgrimsfærd Indianere Sanseprojekt Fart i blodet DM for hunde Nummer 56 15. årgang Juli 2012 Storken på besøg Pinsefest Storm i et telt En landsbydegn fortæller Farvel til Kirsten Pilgrimsfærd Indianere Sanseprojekt Fart i blodet DM for hunde Læs om: 2 3 3 4 6 7

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk September Oktober November 2014 Magtesløshedens styrke Af sognepræst Thomas Bank Møller Vores forfædre åd mange livsomstændigheder uden at gøre oprør.

Læs mere

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund Kirkebladet september oktober november 2014 Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund 1 2 Navne og adresser Sognepræst Jørgen Johansen Præstegård Kirkevej 2

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Vinter 2014/2015 December Januar Februar Nr. 1 30. årg. www.skivesogn.dk Karsten Nissens afskedsprædiken Søndag d. 28. september holdt Karsten Nissen sin afskedsprædiken, og satte

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER 2 PRÆSTENS SPALTE Om taknemmelighed evangeliet ifølge Chris I dette kirkeblad skal Præstens spalte handle om taknemmelighed. Jeg har rigtig

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 september 2008 15. årgang Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag

Læs mere

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1 Hanning Kirke & sogn Finderup Bølling Sædding Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015 mar apr maj 2015 1 ordet Gode øjne Oppe ved Sædding

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere