Deltagerne på Nævnets rejse til USA er som følger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagerne på Nævnets rejse til USA er som følger:"

Transkript

1 Det Udenrigspolitiske Nævn UPN alm. del Bilag 219 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn Til: Dato: Nævnets medlemmer 7. maj 2012 Deltagerliste og program for Nævnets rejse til USA den maj 2012 Deltagerne på Nævnets rejse til USA er som følger: 1. Jeppe Sebastian Kofod (S) 2. Mogens Jensen (S) 3. Rasmus Helveg Petersen (RV) 4. Doris Jakobsen (SIU) 5. Sara Olsvig (IA) 6. Søren Pind (V) 7. Gitte Lillelund Bech (V) 8. Lykke Friis (V) 9. Eva Esmarch, nævnssekretær 10. Charlotte Faber, nævnsassistent Programmet for rejsen er som følger: S Ø N D A G 1 3. M A J A N K O M S T S A S S K T I L N E W A R K L I B E R T Y I N T L, T E R M I N A L B, N J. C A C H E C K - I N P Å T H E B E N J A M I N H O T E L E A S T 5 0 T H S T R E E T N E W Y O R K, N Y T E L : /9

2 A F T E N T I L E G E N D I S P O S I T I O N. M A N D A G 1 4. M A J A F H E N T N I N G I L O B B Y P Å H O T E L L E T, K O R T G Å T U R T I L M I S S I O N E N F N S G L O B A L E U D F O R - D R I N G E R V E D A M B A S S A - D Ø R C A R S T E N S T A U R B R E D E R E A S P E K T E R A F D A G S O R D E N E N F O R P R Æ - V E N T I V T D I P L O M A T I O G K O N F L I K T F O R E B Y G G E L S E, D I R E C T O R L E V E N T B I L M A N, D E P A R T M E N T O F P O L I T I - C A L A F F A I R S. D I R E C T O R : M R. L E V E N T B I L M A N E X T R O O M T B E M A I L : B I L - M A U N. O R G A S S I S T A N T : M A R I A R E G I N A ( G E E N A ) S E M A N A, E X T , S E M A N U N. O R G S C E N A R I E R F O R U D V I K L I N - G E N I M E L L E M Ø S T E N D E T A R A B I S K E F O R Å R O G A F G H A N I S T A N V E D D I R E C - T O R W O L F G A N G W E I S - B R O D - W E B E R, O F F I C E O F O P E R A T I O N, D P K O W E I S B R O D - W E B E U N. O R G F R O K O S T M E D T Æ N K E T A N K - B R U C E J O N E S, D I R E C T O R F O R C E N T E R O N I N T E R N A - T I O N A L C O O P E R A T I O N ( C I C ) U N D E R N E W Y O R K U N I V E R S I T Y O M S C E N A R I - E R F O R U D V I K L I N G E N I F N S F R E D S B E V A R E N D E O G F R E D S O P B Y G G E N D E I N D - B R U C E _ J O N E M E. C O M J A - N E. E S B E R N Y U. E D U 2/9

3 S A T S. B R E D E R E A S P E K T E R A F F R E D S O P B Y G G E N D E O P E - R A T I O N E R : A S G M S J U D Y C H E N G - H O P K I N S, P E A C E B U I L D I N G S U P P O R T O F F I C E G Å T U R T I L H O T E L L E T / T I D T I L E G E N D I S P O S I T I O N C A A F H E N T N I N G I L O B B Y P Å H O T E L L E T O G B U S T R A N S - P O R T T I L F N - A M B A S S A D Ø R E N M I D D A G V E D F N - A M B A S S A D Ø R E N ) B U S T R A N S P O R T R E T U R T I L H O T E L L E T T I R S D A G 1 5. M A J C H E C K U D A F H O T E L. B A G A G E A F L E V E R E S U D E N F O R H O T E L L E T T I L M I S S I - O N E N S C H A U F F Ø R. T H E B E N J A M I N H O T E L E A S T 5 0 T H S T R E E T O R I E N T E R I N G O M H I G H L E V E L E V E N T R U L E O F L A W 2 4. S E P T E M B E R V E D A M B A S S A D Ø R C A R S T E N S T A U R F N S F O L K E R E T L I G E U D - F O R D R I N G E R O G R 2 P V E D M R. E D L U C K G E N E R A L S E - K R E T Æ R E N S S Æ R L I G E R Å D - G I V E R F O R R 2 P B R E D E R E A S P E K T E R A F D A G S O R D E N E N F O R F R E D S B E V A R I N G, A S G E D - M O N D M U L E T D E P A R T - M E N T O F P E A C E K E E P I N G O P E R A T I O N S ( C A. 4 5 M I N ) L I L Y L I U, L I U U N. O R G 3/9

4 S A M T E V T. E F T E R F Ø L G E N - D E S U P P L E M E N T A F M I - C H A E L H Y L D G A A R D O M D A N S K E P E R S P E K T I V E R F O R E N G A G E M E N T I F N S F R E D S B E V A R E N D E I N D S A T - S E R. F R O K O S T M E D H. E. M R A B D U L L A H M. A L S A I D I S E - N I O R F E L L O W I N T E R N A T I - O N A L P E A C E I N S T I T U T E O M T R A N S I T I O N S P R O C E S - S E R I D E N A R A B I S K E V E R - D E N A L S A I D I P I S N T. O R G J I L L A M O A Z A M I M O A Z A M I P I N S T. O R G B E A T R I C E T. A G - Y A R K O H A G - Y A R K O I P I N S T. O R G A L T E R N A - T I V V E D U D F A L D A F M Ø D E R T E N D E N S E R N E F O R F N B R E D E R O L L E I A F G H A N I - S T A N V E D C A R S T E N S T A U R, A S I F A M I N M. F L B U S T R A N S P O R T T I L P E N N S T A T I O N. O P S A M L I N G V E D P - H U S N E D E N F O R M I S S I O N E N P Å 4 7 T H S T R E E T A F G A N G A M T R A K, A C E L A E X P R E S S T I L W A S H - I N G T O N P E N N S T A T I O N, 3 4 T H S T R E E T A N D 7 T H A V E A N K O M S T T I L U N I O N S T A - T I O N. A M B A S S A D E S E K - R E T Æ R 4/9

5 T R A N S P O R T T I L G E O R G E - T O W N I N N. L O U I S E M A R I E - G A A R D C A C H E C K - I N P Å H O T E L. G E O R G E T O W N I N N W I S C O N S I N A V E N U E N W, W A S H I N G T O N, D C T L F : A F T E N T I L F R I D I S P O S I - T I O N. O N S D A G D E N 1 6. M A J A F H E N T N I N G I L O B B Y P Å H O T E L L E T, T R A N S P O R T T I L N D U B R I E F I N G O M A M E R I - K A N S K S I K K E R H E D S P O L I - T I K P Å N A T I O N A L D E - F E N S E U N I V E R S I T Y N A N C Y M C E L D O W N E Y, N D U ( F O R H E N V Æ R E N D E P R I N C I P A L D E P U T Y A S - S I S T A N T S E C R E T A R Y F O R E U R O P A I S T A T E D E - P A R T M E N T ). D R. H A N S B I N N E N D I J K, N D U ( M E D L E M A F F O R - H E N V Æ R E N D E U D E N - R I G S M I N I S T E R A L - B R I G H T S V I S M A N D S - G R U P P E ). N A T O - A L L I A N C E N S F R E M - T I D O G H O V E D E M N E R N E F O R T O P M Ø D E T I C H I C A - G O. U S A S S T R A T E G I S K E S K I F T E M O D A S I E N, H E R U N D E R F O R S K Y D N I N G E N I D E N M I L I T Æ R E T I L S T E D E V Æ - R E L S E, O G H V O R D A N V I L D E T P Å V I R K E F O R H O L D E T T I L E U R O P A. A F G H A N I S T A N, H E R U N D E R H V O R D A N M A N B E D S T S I K R E R E N S U C C E S F U L D T R A N S I T I O N A F S I K K E R - H E D S A N S V A R E T O G S I K R E R M I N I S T E R R Å D L A R S V O N S P R E - C K E L S E N - S Y B E R G N A T I O N A L D E - F E N S E U N I V E R S I - T Y 5/9

6 A M B. R O B E R T E. H U N - T E R, N D U ( F O R H E N V Æ - R E N D E N A T O - A M B A S S A D Ø R U N D E R C L I N T O N ). E N P O S I T I V U D V I K L I N G I L A N D E T E F T E R T R A N S P O R T F R A N D U T I L K O N G R E S S E N M Ø D E M E D R E P R Æ S E N - T A N T E R F R A U P N S S Ø - S T E R U D V A L G I K O N - G R E S S E N, H O U S E F O R E I G N A F F A I R S C O M - M I T T E E K R I S E N I S Y R I E N I R A N S A T O M P R O G R A M A F G H A N I S T A N N A T O D E T T R A N S A T L A N T I S K E F O R H O L D K O N G R E S S E N D E N A M E R I K A N S K E S T R A - T E G I S K E S A T S N I N G P Å A S I E N F R O K O S T F O R E G E N R E G N I N G I K A N T I N E N I K O N G R E S S E N. K O N G R E S S E N T R A N S P O R T F R A K O N - G R E S S E N T I L P E N T A G O N M Ø D E I D E P A R T M E N T O F D E F E N S E C H I C A G O - T O P M Ø D E T O G D E A M E R I K A N S K E P R I O R I - T E T E R. P E N T A G O N A D M I N I S T R A T I O N E N S S Y N P Å N A T O S F R E M T I D, O G H V O R D A N U S A S F O R - S K Y D N I N G A F T R O P P E R T I L A S I E N F R A E U R O P A O G M E L L E M Ø S T E N V I L P Å V I R - K E F O R H O L D E T T I L E U R O - P A. N A T O S I N D S A T S I A F G H A - N I S T A N, H E R U N D E R T R A N - S I T I O N E N F R E M M O D O G P E R S P E K T I V E R N E D E R - E F T E R. 6/9

7 T R A N S P O R T F R A P E N T A - G O N T I L B R O O K I N G S M Ø D E O M U S A S S T R A - T E G I S K E T I L G A N G T I L A S I E N P Å B R O O K I N G S J E F F B A D E R, B R O O K I N G S, F O R H E N V Æ R E N D E S E N - I O R D I R E C T O R F O R E A S T A S I A N A F F A I R S, N A T I O N - A L S E C U R I T Y C O U N C I L. K E N L I E B E R T H A L, B R O O - K I N G S, E N A F U S A S F Ø - R E N D E K I N A - F O R S K E R E. U S A ' S S T R A T E G I I F O R - H O L D T I L A S I E N, H E R U N - D E R U S A S P A C I F I C C E N - T U R Y O G R E B A L A N C E R I N - G E N M O D A S I E N. K I N A S O P S T I G N I N G O G D E T S B E T Y D N I N G P O L I T I S K O G Ø K O N O M I S K F O R U S A O G E U R O P A. K I N A S R E G I O N A L E R O L L E S A M T K I N A S I N T E R N E T R A N S I T I O N O G U D F O R - D R I N G E R. B R O O K I N G S T R A N S P O R T F R A B R O O - K I N G S T I L H O T E L L E T. T I D T I L E G E N D I S P O S I T I - O N ( A F H Æ N G I G T A F E N - D E L I G T M Ø D E P R O G R A M ) T R A N S P O R T F R A H O T E L - L E T T I L R E S I D E N S E N A R B E J D S M I D D A G O M A M E R I K A N S K U D E N R I G S - P O L I T I K I R E S I D E N S E N R O B E R T K A G A N, B R O O - K I N G S, U D E N R I G S P O L I - T I S K E K S P E R T O G E N A F R O M N E Y - K A M P A G N E N S C E N T R A L E R Å D G I V E R E. A M B A S S A D Ø R P E T E R T A K S Ø E - J E N S E N ( A M - B A S S A D Ø R E N E R V Æ R T F O R M I D D A G E N ). O B A M A - A D M I N I S T R A T I O N E N S U D E N R I G S P O L I T I K S E J R E O G F I A S K O E R. R O M N E Y S U D E N R I G S P O - L I T I S K E D A G S O R D E N. P E R S P E K T I V E R N E F O R F O R H O L D E T M E L L E M U S A O G E U R O P A. R E S I D E N S E N T R A N S P O R T T I L H O T E L - L E T. 7/9

8 T O R S D A G D E N 1 7. M A J C H E C K U D A F H O T E L. B A G A G E A F L E V E R E S U D E N F O R H O T E L L E T T I L A M B A S S A D E N S C H A U F - F Ø R. A M B A S S A D E S E K - R E T Æ R L O U I S E M A R I E - G A A R D T R A N S P O R T F R A H O T E L - L E T T I L S T A T E D E P A R T - M E N T M Ø D E O M M E L L E M - Ø S T E N I S T A T E D E P A R T - M E N T N A V N E P Å B R I E F E R E T I L - G Å R. I R A N S A T O M P R O G R A M. K R I S E N I S Y R I E N. D E T A R A B I S K E F O R Å R. F R E D S P R O C E S S E N M E L L E M I S R A E L O G P A L Æ S T I N A. S T A T E D E P A R T - M E N T M Ø D E O M A R K T I S I S T A T E D E P A R T M E N T D A V I D B A L T O N, D E P U T Y A S S I S T A N T S E C R E T A R Y F O R O C E A N S A N D F I S H - E R I E S. O B A M A - A D M I N I S T R A T I O N E N S S T R A T E G I F O R A R K T I S. S I K K E R H E D S P O L I T I S K E U D - F O R D R I N G E R I A R K T I S O G H V O R D A N T A C K L E S D E B E D S T. S T A T E D E P A R T - M E N T M U L I G H E D E R N E F O R A M E - R I K A N S K - D A N S K S A M A R - B E J D E V E D R Ø R E N D E A R K - T I S. B E T Y D N I N G E N B L. A. K I N A S S T I G E N D E I N T E R E S S E O G A K T I V I T E T I A R K T I S O G H V A D V O R E S T I L G A N G B Ø R V Æ R E. T R A N S P O R T F R A S T A T E D E P A R T M E N T T I L A M - B A S S A D E N A R B E J D S F R O K O S T O M A M E R I K A N S K P O L I T I K D E N F A S T L Å S T E S I T U A T I - O N I K O N G R E S S E N, H V O R D E T E R N Æ S T E N U M U L I G T A T V E D T A G E N O G E T, O G A M B A S S A D E N 8/9

9 D A V I D F R U M, P O L I T I S K K O M M E N T A T O R, F A S T B I D R A G Y D E R T I L N E W S - W E E K, T H E D A I L Y B E A S T O G C N N. O M D E R E R B E H O V F O R G R U N D L Æ G G E N D E F O R A N - D R I N G E R A F S Y S T E M E T. P R Æ S I D E N T V A L G K A M P E N, H E R U N D E R D E P R I M Æ R E T E M A E R O G H V O R D A N V A L G E T V I L P Å V I R K E D E N F Ø R T E A M E R I K A N S K E P O - L I T I K T R A N S P O R T F R A A M B A S - S A D E N T I L D U L L E S L U F T - H A V N. 1 7 : 1 5 A F G A N G F R A D U L L E S S A S S K /9

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Danskerne: Ligeløn nu

Danskerne: Ligeløn nu Danskerne: Ligeløn nu 60 % mener at Danmark stadig mangler. I 100-året for kvindernes internationale kampdag tjener kvinder kun 82 % af mænds løn. Det kræver et flertal at sministeren ændrer. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Borgerlig modstand mod åbenhed vokser

Borgerlig modstand mod åbenhed vokser Borgerlig modstand mod åbenhed vokser Ugebrevet A4 har valgt at kortlægge samtlige folketingsmedlemmers hverv og økonomiske interesser i et samlet register, da et centralt hvervregister ikke er tilgængeligt

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 24 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt J.nr. j.nr. 07-142485 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374

Læs mere

Det bemærkes generelt, at udgifter til repræsentation under rejser samtidig vil være bogført som ministerens repræsentationsudgifter.

Det bemærkes generelt, at udgifter til repræsentation under rejser samtidig vil være bogført som ministerens repræsentationsudgifter. Her kan du læse om forsvarsministerens repræsentationsudgifter, udgifter til tjenesterejser, modtagne gaver samt officielle repræsentative opgaver og ministeraktiviteter Forsvarsministerens udgifter til

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen.

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 26/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. november 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING DEN 25. APRIL 2014 HERNING VAND A/S CVR 35385967

REFERAT GENERALFORSAMLING DEN 25. APRIL 2014 HERNING VAND A/S CVR 35385967 Advokat:firrna Dato J.nr. 3D. april 2D14 1188D9-#DokID# REFERAT GENERALFORSAMLING DEN 25. APRIL 2014 HERNING VAND A/S CVR 35385967 Den 25. april 2014 kl. 9,00 afholdtes der på selskabets adresse Ålykkevej

Læs mere

Folketinget Trafikudvalget Christiansborg, den 23. august 2006

Folketinget Trafikudvalget Christiansborg, den 23. august 2006 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 506 Offentligt Folketinget Trafikudvalget Christiansborg, den 23. august 2006 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Program for Trafikudvalgets studietur til USA

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

85. møde. Tirsdag den 22. maj 2012 (D) 1

85. møde. Tirsdag den 22. maj 2012 (D) 1 Tirsdag den 22. maj 2012 (D) 1 85. møde Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41: Forespørgsel til statsministeren om den indenrigs- og udenrigspolitiske

Læs mere

PROGRAM UDENRIGSUDVALGET NEW YORK & WASHINGTON, D.C. DEN 10. - 14. OKTOBER 2005

PROGRAM UDENRIGSUDVALGET NEW YORK & WASHINGTON, D.C. DEN 10. - 14. OKTOBER 2005 Det Udenrigspolitiske Nævn 2005-06 UPN alm. del Bilag 3 Offentligt PROGRAM UDENRIGSUDVALGET NEW YORK & WASHINGTON, D.C. DEN 10. - 14. OKTOBER 2005 Side 2 af 15 Delegationen: Udenrigspolitisk Nævn: Jens

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Folketinget Kulturudvalget Christiansborg, den 22. september 2005

Folketinget Kulturudvalget Christiansborg, den 22. september 2005 Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 152 Offentligt Folketinget Kulturudvalget Christiansborg, den 22. september 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Hermed omdeles program samt

Læs mere

I. Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse og stemmer i alt den 13. november 2007

I. Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse og stemmer i alt den 13. november 2007 I. Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse og stemmer den 1 november 2007 Tabel 1 på side 2 til tabel 10 på side 42viser for hver storkreds de enkelte kandidaters stemmetal (personlige stemmer

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde

Referat af repræsentantskabsmøde 03. juli 2012 / side 1 af 8 / KAT Afholdt den 12. juni 2012 Deltagere: Alm. Brand, Dorte Runing Atradius, Ane-Mette Kofoed Bornholms Brand, Pia Lysegaard Codan, Christian Sletten Codan, Lise Bergmann Danica,

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 (Omtryk - 23/08/2012 - ændring af deltagerliste) BUU alm. del Bilag 250 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 (Omtryk - 23/08/2012 - ændring af deltagerliste) BUU alm. del Bilag 250 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 (Omtryk - 23/08/2012 - ændring af deltagerliste) BUU alm. del Bilag 250 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Til: Dato: Omtryk: Udvalgets medlemmer 13. august

Læs mere

DGI Vestjylland Holstebroegnen. Program for forårsopvisning i Holstebro. Gråkjær Arena d. 7. og 8. marts 2015. www.dgi.

DGI Vestjylland Holstebroegnen. Program for forårsopvisning i Holstebro. Gråkjær Arena d. 7. og 8. marts 2015. www.dgi. DGI Vestjylland Holstebroegnen Program for forårsopvisning i Holstebro Gråkjær Arena d. 7. og 8. marts 2015 www.dgi.dk/gymnastik Lørdag d. 7. marts Tid Holdnavn Antal Instruktører 9.45 Velkomst 9.50 Bjergsnæs

Læs mere

til årets U14-talenttræf for spillere født årgang 1997.

til årets U14-talenttræf for spillere født årgang 1997. Velkommen til årets U14-talenttræf for spillere født årgang 1997. DBU har den store fornøjelse at byde 79 spillere velkommen til tre dage i Vejen Idrætscenter. Opholdet skal ud over de sportslige udfordringer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Bliv klogere på innovation Tænk som en iværksætter Hjælp din lokale virksomhed. Innovationsuge 47

Bliv klogere på innovation Tænk som en iværksætter Hjælp din lokale virksomhed. Innovationsuge 47 Bliv klogere på innovation Tænk som en iværksætter Hjælp din lokale virksomhed Innovationsuge 47 Tilmelding Tilmelding af en klasse/hold Tilmelding til lærer-workshop Tilmelding senest 1. september 2015.

Læs mere

Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del Bilag 334 Offentligt. Kulturudvalget

Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del Bilag 334 Offentligt. Kulturudvalget Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del Bilag 334 Offentligt Kulturudvalget Studietur til Østjylland Den 9. 11. september 2009 Deltagerliste Fra Kulturudvalget: Troels Christensen (V) Kim Andersen (V) Flemming

Læs mere