SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER Præstetanker Kirkenyt Nørlem i 25 år Stafetten Kalender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015. Præstetanker Kirkenyt Nørlem i 25 år Stafetten Kalender"

Transkript

1 kirkenyt SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015 Præstetanker Kirkenyt Nørlem i 25 år Stafetten Kalender

2 SOGNEPRÆSTEN KIRKENYT Nyt fra menighedsrådet Af Jens-Kristian Byskov, Formand Præstetanker - er også jubilæumstanker Hvad siger man til en 25 årig jubilar der ikke har den ringeste mulighed for at svare igen. Jo først og fremmest naturligvis tillykke! Tillykke Nørlem med at du blev dig at du kunne stå alene. Tillykke med at dine jorde blev bygget til og bygget ud. Tillykke med alle de, der har valgt at slå sig ned i din nærhed. Tillykke med at der stadig bliver udvidet med nye veje og nye huse. Tillykke med alle dem der gør det værd at holde gudstjeneste. Tillykke med at der hos dig stadig fødes børn, der bliver døbt. Tillykke med at din medlemsprocent stadig er over 90. Tillykke med alle de, der vælger at opsøge dig for at blive konfirmeret eller viet. Tillykke med at du har så smukke og velholdte omgivelser, vi kan begrave vores kære i og hvor vi kan finde trøst. 2 Dit fyrtårn Nørlem er din kirke den er meget ældre end du. Den står der så selvfølgeligt, som den har gjort siden slutningen af 11 hundrede tallet. Den har hørt til både her og der både til Kabbel og til Lemvig, men nu er den sig selv. Vi kører forbi den - ser den måske knapt nok andet end når den har lys på men vi ved at den er der både til hverdag og fest i sorg og i glæde den er der når vi skal bruge den. Den er selvfølgelig og dog stadig uundværlig OG du kære sogn, hvem er så du? Hvad er så du? En samling af mennesker unge som gamle ca af slagsen du er dem vi møder tit dem vi ser lidt sjældnere dem vi måske aldrig får sat ansigt på men som alligevel er en del af dig. Du har formået at forstå dit eget værd. Ingen skal sige dig noget på. Du vil stå selv men dog gerne samarbejde med andre ligesindede. Du har formået at danne din egen personlighed på de 25 år der gået du har dine traditioner dine faste begivenheder din faste flok af mennesker der gang på gang besøger dig når du kalder ikke bare til gudstjeneste men også til sogneaftner, åben familie, mandagsklub, litteraturkreds, koncerter, Til indendørs og udendørs samvær - uden dem var du ingen ting en tom skal. Nørlem uden dine flittige medarbejdere, der synger, spiller, planter, graver, gør rent, var ud ikke den du er. Uden dine rødder der forsøger efter bedste evne at tage vare på dig var du intet. Uden de der frivilligt giver en hånd her og der, stod det sløjt til Et sogn af navn er ingenting mod et sogn af gavn og heldigvis høre du til den sidste kategori takket være det der så smukt kaldes Af Bettina Reese Tonnesen dine sognebørn og dine medarbejdere Jeg er stolt over dig stolt over det du står for og så er jeg dybt taknemmelig for at være blevet en del af dig taknemmelig over at have fundet dig blandt mange taknemmelig over at være blevet taget i mod. At gå på arbejde kan godt være en triviel oplevelse og en grå hverdag men aldrig hos dig Nørlem her er dagene aldrig ens her er opgaverne mangfoldige Vi ser ikke altid det er ligger lige for det der er der hele tiden, men Nørlem dit vartegn ser jeg hver dag jeg ved hvad det rummer og jeg glædes ved at gå ind i din sjæl, i dit kirkerum. Tak Nørlem fordi jeg måtte blive en del af dig. Tak fordi du er som du er. BEMÆRK Hvis man ønsker at betænke Nørlem sogn med en gave i anledning af jubilæet så ønsker vi os en Messehagel. Bidrag kan indsættes kontonummer i Vestjysk Bank. Alle beløb små som store modtages med tak. Kalkning af kirketårn og Stjernhjelm Der er i slutningen af juni måned foretaget diverse små reparationer af murværket på kirketårnet og Stjernhjelm, hvorefter der er blevet kalket. Begge bygningsdele står nu pænt hvide og lyser op i landskabet. Bygningssyn og provstesyn Ved bygningssynet fortaget af provsten og dennes bygningssagkyndige, fandt vi, at kirkegårdens norddige var i en sådan stand, at dele af diget bør repareres/sættes om. Vi afsætter derfor et beløb på vores budget Vi afventer herefter, at Provstiet gennemgår alle kirkers budgetter og forhåbentlig afsætter de fornødne økonomiske midler. Ved provstesynet drøftede vi også en indvendig renovering af kirken. Menighedsrådet vil kontakte en arkitekt, som kan bistå ved udar- bejdelsen af planerne for en renovering, som blandt andet vil omhandle indvendig kalkning, nyt gulv under kirkebænkene og maling af kirkebænkene (dog i den nuværende farve). Jubilæumsarrangement Når dette Kirkenyt udkommer, er vores fest/ jubilæumsgudstjeneste afviklet, og vi håber, det er sket til alles glæde og tilfredshed. Menighedsrådet arbejder videre med planerne for de sidste arrangementer i forbindelse med fejringen af, at det er 25 år siden, Nørlem Sogn blev selvstændigt. Menighedsrådets orienteringsmøde Søndag 1. november 2015 inviterer menighedrådet til en udvidet kirkekaffe, hvor vi vil orientere om regnskabet for år 2014, budgettet for år 2016 samt påtænkte tiltag for det kommende år. Vel mødt til alle. Ny Webmaster - og nyt layout på hjemmesiden Kirkens unge webmaster har søgt nye udfordringer i hovedstaden, og derfor har vi måtte søge en ny. Heldigvis var der en, der meldte sig frivilligt, og vi byder nu det tidligere medlem af menighedsrådet samt forgangsmand for, at vi fik en hjemmeside, Erik Sinkbæk, velkommen tilbage på posten. Erik er straks gået i gang med en renovering af siden og lover en aktuel og spændende hjemmeside, der skulle kunne give svar på de fleste spørgsmål angående tider og skikke ved Nørlem kirke. Vi er i menighedsrådet meget glade for, at Erik vil påtage sig opgaven, der også omfatter indberetning af gudstjenestelisten således, at vi ikke mere skal lede forgæves i ugeavisen efter søndagens tjeneste. Samme tid i år for konfirmander og præst Så blev det sensommer, og hverdagen er over os igen. I kirke og sognegård betyder det en invasion af herlige unge mennesker, der skal forberede sig til konfirmationen. Undervisningen kommer igen i dette efterår til at ligge tirsdag og onsdag fra og kan kollidere med diverse fritidsaktiviteter. Derfor har det også i år været nødvendig at lave en opblødning af klasserne således, at hvis man nu går til sport, musik eller andet sjovt tirsdag og går i 7.a, så vil man kunne komme til undervisning onsdag i stedet, og omvendt for eleverne i 7.b. Når vi kommer på den anden side af jul bliver undervisningen afholdt i form af 4 temadage, hvor de unge vil være i Sognegården hele dagen det giver så plads til undervisning af minier om eftermiddagen. Vi fastholder, at konfirmationen sker klassevis og igen de to første lørdage i maj således at 7. a konfirmeres 7. maj og 7. b. konfirmeres 14. maj kl og begge dage. Erik Sinkbæk er ny webmaster 3

3 NØRLEM HAR TALENT BUSK Høstgudstjeneste Årets tema er troens rustning søndag 27. sept. kl Litteraturkredsens sæson Efterår-vinterprogram Børneteaterforestilling - også for voksne Den sidste søndag i oktober afholdes der landet over BUSK-gudstjenester. BUSK står for Børn, Unge, Sogn, Kirke og er en kærkommen lejlighed til at invitere sognets børn og unge i kirke. Temaet fastlægges af en central arbejdsgruppe, og der udsendes et materiale med forslag til forløb. Gudstjenesten er tænkt som et samarbejde mellem kirken og de stedlige organisationer. I Nørlem Kirke er det tradition, at FDF medvirker i større eller mindre omfang alt efter, hvad temaet er, og hvor mange børn/unge de kan mønstre. Vi forsøger også at inddrage konfirmanderne i arbejdet omkring denne gudstjeneste og håber at kunne præsentere et resultat, der er for alle. Derfor lyder opfordringen også til at møde op uanset alder: børn og unge, forældre og bedsteforældre, til en anderledes søndag i Nørlem Kirke. En anderledes høstoplevelse i anledning af de 25 år MARKENS GRØDE af Knut Hamsun Onsdag 7. okt. kl Onsdag 11. nov. kl Bodil Busk Sørensen fortæller om BIRGITTA Onsdag 20. jan. 16 kl DE USYNLIGE af Roy Jacobsen Onsdag 2. mar. 16 kl SYV SKILDERIER af Albert Dam En anderledes klangverden åbner sig i Lemvig kirke torsdag 5. november kl Som det er tradition beder vi jer om at møde op med høstens afgrøde i form af blomster, frugt og grønt - enten rå eller i forarbejdet tilstand. Det vil blive båret ind i kirken af konfirmander og andre børn og unge. Når gudstjenesten er færdig, inviteres der på høstfrokost og auktion i Sognegården, hvor alle er velkommen. Tradition er godt, men lidt fornyelse må der også til. I forbindelse med høstfrokosten vil vi gerne vise, hvad forskellige mennesker i Nørlem sogn har talent for. Vi opfordrer dig derfor til at melde dig, hvis du kan male, tegne, kniple, strikke, sy, hugge i sten, skære i træ, synge, danse, trylle ja hvad som helst, som du gerne vil vise andre i sognet på denne dag. Henvendelse skal ske til sognepræsten på eller lige så snart, du læser dette. Allehelgen Julemarked og julekoncert Allehelgensgudstjeneste søndag 1. nov. kl november kl og kl Det er aldrig nemt at miste en af sine nærmeste og for at mindes dem, vi har mistet i det forgangne år, holder vi traditionen tro Allehelgensgudstjeneste søndag 1. november. I et jubilæumsår med fokus på Nørlem sogn er det naturligt, at julekoncerten fremføres af lokale kræfter. Det til lejligheden opståede voksenkor vil bidrage med et par numre, men vi kan jo ikke bære en hel koncert, så derfor opfordres sangtalenter og musikere med tilknytning til Nørlem sogn til at melde sig, så vi kan sætte et hyggeligt program sammen i julens tegn. Derudover vil der naturligvis være det traditionelle julemarked med lotteri, så gevinster modtages med tak og kan stilles i Sognegården i ugen op til 1. søndag i advent. Julemarked med gløgg og æbleskiver finder sted kl. 14, og herefter går vi i kirken kl. 16. til en forhåbentlig god og stemningsfyldt koncert. En almindelig højmesse med prædiken og altergang. Inden prædikenen vil navnene på de afdøde blive læst op, og der tændes lys for hver enkelt. 4 HELT FRA BEGYNDELSEN I god tid inden denne søndag vil de nærmeste pårørende blive særskilt inviteret pr. brev, men alle er naturligvis mere end velkomne til at møde op til det, der plejer at være en meget stemningsfyldt gudstjeneste. MARKENS GRØDE er en roman af den norske forfatter Knut Hamsun. Den blev udgivet for første gang i 1917 og førte til at Hamsun fik Nobelprisen i litteratur i Romanen kan læses som forfatterens alternativ til den nye tids udvikling i begyndelsen af nittenhundredtallet. Her hylder han ikke industrialiseringen og den tekniske udvikling, men bondens liv og glorificerer den forbliven ved jordbruget, han selv havde måttet opgive. Hovedpersonen Isak er anderledes end forfatterens tidligere helte. Han er det perfekte billede på en gammeldags jorddrot: selvrådig, stærk og fast som forfatteren selv? Her ses det næsten mytiske bånd mellem mand og natur en dyb samklang mellem sindet og dets naturlige omgivelser. BIRGITTA er skrevet af Bodil Busk Sørensen og udgivet i Det er en biografisk-historisk roman om den svenske Birgitta af Vadstena ( ), der grundlagde Birgittinerordenen. Vi følger hovedpersonen gennem hendes liv som barn, hustru og mor og indvies i de visioner og det religiøse kald, der førte til at hun blev én af middelalderens helt store kvinde- og kirkehistoriske skikkelser. Gennem den historiske, religiøse og kulturelle ramme, der omkransede Birgittas liv, får vi et helt usædvanligt indblik i denne betydningsfulde kvindes virke i middelalderen. En musikalsk bibelhistorie Alle børn og voksne i Lemvig Kommune inviteres til at være med. Duoen Gaston og Astner leverer en familie-kirkekoncert i ny forklædning med den utraditionelle musikalske besætning: marimba og orgel. De to musikere har trådt deres musikalske barnesko sammen og sideløbende skabt hver sin solistkarriere. De mødes igen og igen i med- og modspil for at skabe kirkemusik i ny forklædning. Duoen har med deres komposition Helt fra begyndelsen skabt en helhed af salmer, musik og fortælling. Helt fra begyndelsen er Skabelsesberetningen fortalt i ord, musik og billeder. De to musikere har, inspireret af Ingrid Schrøder-Hansens fortolkning af skabelsesberetningen, komponeret et værk, der rummer alt fra kaos og mørke til fugle og lysegrønne dufte! Det er ikke en koncert, hvor man bare skal sidde og lytte. Alle inddrages i fortællingen om skabelsen. Duoen Gaston og Astner har haft stor succes med denne børnevenlige skabelsesberetning over hele landet, både ved koncerter, musikgudstjenester og ikke mindst skole-kirke-samarbejder. Helt fra begyndelsen blev komponeret med støtte fra Folkekirkens Udviklingsfond. Alle spejdere, FDF-ere, børneklubber og børnekor er inviteret til at deltage ved at sætte Helt fra Begyndelsen på deres program. De kan medvirke ved at tegne og male billeder om skabelsen, som så bruges ved kirkekoncerten og ved at lære de sange, der skal synges. Eftermiddagens fortæller bliver sognepræst Bettina Reese Tonnesen. Efter kirkekoncerten får alle, der har lyst, lidt at spise i Kirkehuset. Det er gratis at deltage både i kirkekoncert og i spisning. Læs om værket og duoen på www. klassiskkoncert.dk 5

4 JUBILÆUMSUDGAVE FDF Lemvig og Nørlem kirke Litteraturkredsen Af Ole Margon, Kredsleder, FDF Lemvig Af Niels Nørskov Stidsen Tillykke med jubilæet til alle I og omkring Nørlem. Gennem tiden har FDF Lemvig haft mange gode oplevelser med Nørlem kirke. Det ved jeg med sikkerhed flere af sognets ældre beboere kan fortælle langt mere uddybende end jeg som tilflytter. I FDF siger vi og mener at vi er den blå idé til tiden, hvor der i gamle dage var march, møstring mv, møder vi børn i dag med leg, udfordringer og fantasi og FDF s ambition (på landsplan) at FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra. Vel grundlæggende den samme opgave som kirken har. Som det ses på det ældre foto fra 50erne, var der mønstring ved Nørlem kirke. 6 I dag har vi lokaler på Østergade, lige præcis i sognegrænsen mellem Lemvig og Nørlem sogn men dig Nørlem sogn. Det kan være fristende at sige at så hører vi ikke til nogle af stederne. Derfor er det dejligt at vi har et forpligtiget samarbejde med Nørlem kirke, hvor vi 1 til 2 gange årligt invitere vores medlemmer med til feks BUSK gudstjeneste i oktober, eller til fastelavn. Og aldrig er vi gået skuffede hjem. Nørlem forener på fornemmeste vis i de gamle rammer en fornyelse, og lyst til at møde børn og unge med evangeliet, både med kernen til det centrale, med også i et nutidssprog. For mig har en af de absolut største og mest intense oplevelser i Nørlem kirke været i forbindelse med vores 100 års jubilæumsdag påskesøndag i Dagen startede i Lemvig kirke, og sluttede med en midnatsgudstjeneste i Nørlem kirke. Da vi mødte ved kirken kl var der fakler fra Stjernehjelmen og til indgangen ved kirken. Intenst og fantastisk og endnu et bevis for at Nørlem kirke er der når vi banker på. Der var ca. 100 deltagere og som en sagde bagefter, jeg husker at kirken var meget større da jeg kom her som lille FDFér et bevis på at vi gennem tiden har besøgt Nørlem kirke. I selve Nørlem sogn er der ikke mange foreninger og vi i FDF Lemvig er rigtig glade for at være en af dem. Vi er glade og taknemmelige for den omsorg og interesse de folkevalgte i menighedsrådet og hos de ansatte viser os, ikke kun her i 2015, men også gennem rigtig mange år. Med de bedste tanker og taknemmlighed ønsker FDF Lemvig os alle et STORT tillykke med jubilæet. Litteraturkredsen gennem 15 år Med høst og sensommer omkring os er det tid til minde om tilbuddet om at deltage i Nørlem Sogns uformelle litteraturkreds, der blev startet for omkring 15 år siden af Menighedsrådet og Sognepræsten i Nørlem Sogn. Det er fortsat uformelt på den måde, at man ikke skal være medlem og ikke tilmelde sig men bare møde op og dele litteraturoplevelser med de andre lystlæsere, der lader sig friste af muligheden. Det har gennem de 15 år samlet omkring deltagere til hver gennemgang. Uformelt og dog med traditioner Der har udviklet sig den tradition, at vi hvert år læser en klassiker og ellers fortrinsvis dansk og nordisk litteratur efter forslag fra deltagerne. Det er også blevet en tradition, at Sognepræsten gennemgår sæsonens første værk og at vi den sidste aften mødes lidt tidligere til et lille fælles måltid før gennemgangen af bogen. Læs vinterprogrammet på side 5. 7

5 Salme Af Lars Busk og Lisbeth Simonsen Altertæppet - mere end 25 år I 1941 broderede en flok af sognets damer et blåt tæppe, der blev placeret mellem alter og alterskranke. Dette tæppe blev slidt og blev derfor fjernet, men heldigvis ikke smidt ud der blev lagt trægulv, men dette gav så store støjgener, at man valgte igen at lægge tæppe på. Det gamle tæppe blev fundet frem og det originale mønster blev genskabt igen broderet af en flok flittige kvinder, hvoraf i øvrigt mindst to var gengangere fra Da det nye tæppe var færdigt skrev Anne Marie West således i det daværende kirkeblad (desværre har vi ikke datoen) som jeg her gengiver med forfatterens tilladelse. Som før omtalt har Nørlem Kirke fået et nyt altertæppe, hvis motiv er Kristi monogram på blå bund. Monogrammet består af bogstaverne I H S. Det er de tre første bogstaver i det græske navn for Jesus, og de er udlagt som Iesus Hominum Salvator, det er latinsk og betyder Jesus Menneskenes Frelser. Desuden består motivet af de græske tegn for Alfa og Omega, begyndelse og ende. Det er Jesu egne ord om sig selv. Den blå farve, himlens 8 Af A.M. West farve, er symbol på troen. Symbolikken i altertæppet samt korset på bedeskamlen udtrykker således kirkens budskab om frelse for os alle ved troen på den korsfæstede, men genopstandne og levende Frelser, Jesus Kristus. Når vi kommer i kirken til gudstjeneste, er det ikke for at opleve noget symbolsk. Ej heller for at gøre Gud en tjeneste dermed i forventning om hans velbehag som belønning. Vi kommer der for at lade Gud, vor Fader, tjenes os med sine gaver: Sit ord, sin nadver og sin velsignelse, for derigennem at give mod og lyst og kraft til at gå ud i hverdagen og leve det liv han har bestemt os til. Et liv i Guds tjeneste blandt vore medmennesker. Måtte vi da i troen på og i modtagelsen af disse gaver få lovsangstonen fat og hjælp til i sandhed at kunne synge Du, Herre Krist, min Frelser est, til dig jeg håber ene. Så gælder hans løfte til os om, at han være med os alle dage, også de dage vi ikke selv magter Alterbrynet knapt så gammelt, men meget smukt. Det er kniplet af Marie Thøgersen og indviet/taget i brug ved kirkeårets begyndelse i Der lyder nye glade stemmer I troens gamle hus, hvor tunge mure står og gemmer et langt historisk sus. Nu vokser der en ny, moderne boligby med børn og gamle op om kirkebakken. Så smuk og solforgyldt en ramme om dagens menighed, hvor Kristus-ordet er det samme om kærlighed og fred, når vårens lærker slår, når vestenvinden står novemberkoldt herind om kirkebakken. Her kommer vi med travle hænder Og søger søndagsfred, her mødes vi med dem, vi kender og deler fremtid med, her samles vi i ro og stilhed om at tro med Hellighåndens sus om kirkebakken Her tør vi lægge vore masker og bare ta imod her kommer Kristus selv og vasker os rene fod for fod her rejser han os op i sjæl og sind og krop så tit han samler os på kirkebakken Det er det hus hvor vi fornemmer en ny og særlig fred hvor vi i bønnen næsten glemmer den angst vi kom her med og hvor Guds Helligånd er som en kærlig hånd der leder os på vej fra kirkebakken En hyldest til kirken på bakken Af Allan Damgaard Lokale, kreative sjæle har skabt Nørlem Kirkes nye jubilæumssalme, der blev uropfør ved jubilæumsgudstjenesten søndag den 16. august. Lars Busk Sørensen har skrevet ordene, mens kirkesanger Lisbeth Simonsen har komponeret melodien. KIRKE: Det er ikke noget, alle kirkesogne kan præstere: At få skrevet og komponeret en jubilæumssalme inden for egne rækker. Og vel at mærke på et højt niveau. Men det kan Nørlem Sogn. Nørlem Kirke kan i år fejre 25 års jubilæum som selvstændigt kirkesogn, og i den anledning spurgte man salmedigter Lars Busk Sørensen, om han havde lyst til at skrive en jubilæumssalme til den kirke, som han ofte besøger sammen med sin hustru Bodil Busk Sørensen, fordi de bor i sognet. Lars Busk Sørensen sagde ja, og da man bagefter skulle have fat i en melodi til salmen, så behøvede man heller ikke spejde særlig langt ud fra kirkebakken. Lisbeth Simonsen der er kirkesanger ved Nørlem Kirke og bor i Lemvig sagde ja til opgaven. Jeg får jævnligt bestillingsopgaver på salmer, og jeg går som regel i gang med det samme med at skrive f.eks. temaer i salmen ned, fortæller Lars Busk Sørensen, der har tre salmer med i salmebogen og fem sange i højskolesangbogen. De tre temaer i jubilæumssalmen er Nørlem Kirkes historiske element med de gamle mure. Det er menigheden altså de mennesker, der mødes i kirken. Og så er det selve forkyndelsen af evangeliet. Nørlem Kirke ligger jo på en bakke, så det var oplagt at bruge ordet kirkebakken. Det er ble- vet det ord, der går igen i de fem vers, siger Lars Busk Sørensen. Jubilæumssalmen blev uropført ved jubilæumsgudstjenesten i Nørlem Kirke søndag den 16. august, inden da blev der kun afsløret ganske lidt i ugeavisen nemlig de tre sidste linjer af det første vers: Nu vokser der en ny, moderne boligby med børn og gamle op om kirkebakken. Nørlem Kirke har jo med årene forvandlet sig fra at være en landsbykirke til at være en kirke i byen, og det er jo også oplagt at tage udgangspunkt i, siger Lars Busk Sørensen. Han tænker altid på modtagerne, når han skriver en ny salme, men det har alligevel været noget særligt i dette tilfælde. Her kender jeg jo mange af de folk, der skal sidde og synge salmen. Det giver selvfølgelig et ekstra kolorit, siger Lars Busk Sørensen, der i øvrigt aldrig selv synger med på hverken egne eller andres salmer i kirken. Det har han efter sin egen mening ikke evnerne til. Men selvfølgelig er jeg glad, når mine salmer bliver sunget. Det er altid rart, at det, man har lavet, bliver brugt, siger Lars Busk Sørensen. Foruden at være kirkesanger i Nørlem Kirke er Lisbeth Simonsen lærer på Bremdal Skole, og siden hun blev uddannet lærer i 1984 med musik og billedkunst som linjefag har hun komponeret. At komponere er min yndlingsbeskæftigelse det gør mig glad at skabe noget selv. Jeg komponerer typisk to-tre sange om året ofte til personer jeg kender, siger Lisbeth Simonsen, der betragter det som et ærefuldt erhverv at komponere musik til en så kendt salmedigter som Lars Busk Sørensen. Lisbeth Simonsen står også i spidsen for det voksenkor, der sang salmen for første gang ved jubilæumsgudstjenesten. I øvrigt indgår navnet Nørlem Kirke ikke i salmen, og det er helt bevidst. Salmen må gerne løfte sig lidt op over begrebet lejlighedssang det er det, jeg tilstræber, siger Lars Busk Sørensen. Han har skrevet i omegnen af 230 salmer. Morten Skovsted, der er sognepræst ved Hjortshøj Kirke ved Aarhus arbejder på at få lavet et tillæg til salmebogen med 100 salmer. Her er 10 af Lars Busk Sørensens salmer blevet udvalgt. 9

6 Kirken før og nu - lidt historie Der var engang... men det er meget længe siden. Første gang Nørlem kirke nævnes er i kirkelisten fra den gamle pergament brevbog kaldet Ribe Oldemoder fra omk Dengang var Nørlem kirke hovedkirke og Lemvig kirke anneks til Nørlem. Men efterhånden som Lemvig by voksede, blev rollerne byttet om. Så fra omkr. reformationen (1536) blev Lemvig kirke hovedkirke og Nørlem annekskirke, - og sådan har det været næsten lige siden. Men også kun næsten! For i sidste halvdel af 1900-tallet begyndte Lemvig at brede sig ud over bakkerne. Fra sidst i 60 erne og i 70 erne tog det fart med byggeriet i Nørlem af de mange nye parcelhuse, hvor først og fremmest yngre familier flyttede ind. Der blev derfor brug for en større skole. Derfor kom Lemtorpskolen til. Lemvig, Nørlem og Heldum sogne var dengang samlet i ét pastorat med 2 præster. Senere blev det udvidet med ½ stilling, så der var 2 ½ præster til de tre sogne. 10 Der blev i det hele taget vendt op og ned på mange ting i 80 erne, også i og omkring Nørlem kirke. I 1982 købte Nørlem menighedsråd gården Nørlem Kirkegård, som lå dér, hvor den nuværende præstebolig og sognegård ligger. Baggrunden for købet var, at man i menighedsrådet havde fået den tanke, at Nørlem sogn en skønne dag skulle udskilles fra LemvigNørlem-Heldum pastorat og blive et selvstændigt pastorat med egen præst. Ydermere kunne man forudse et snarligt behov for en udvidelse af kirkegårdsarealet. Væksten i Lemvig foregik fortrinsvis i den østlige Af Frede Agergaard og Erik Bitsch del af byen, altså i Nørlem sogn. Det medførte, at flere i sognet følte sig en smule stedmoderligt behandlet i forhold til det større Lemvig sogn. Der var f.eks. et voksende ønske om flere højmesser søndag formiddag ligesom behovet for egne kirkelige aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre til stadighed blev mere udtalt i takt med den stadig større sognebevidsthed. Desuden pressede man fra præsternes side på for at få en halv præstestilling mere, så der i alt blev 3 præster til at dække de stadig flere kirkelige handlinger, dåb, vielser, konfirmationer, begravelser. Behovet for at få sin egen præst i Nørlem voksede således med sognet. Også på det bygningsmæssige område skete der forandringer. I 1984 gennemgik kirken en større udvendig restaurering, med omsætning af kvadre, og i 1985 blev kirken restaureret indvendigt. Ligeledes blev der lavet forhåndsaftale om overtagelse af Stjernhjelm, der på det tidspunkt var ejet af Lemvig kommune. Det var nok i første omgang hensigten at udnytte stuehuset i Nørlem Kirkegård som sognegård og bolig for en kommende præst. Og som tænkt så gjort. Der blev lagt et par stuer sammen, så man fik et godt, stort lokale til konfirmandundervisningen. Desuden blev der holdt møder og andre kirkelige aktiviteter i den nyerhvervede ejendom. Alle de tiltag, som her er nævnt, har naturligvis krævet et stort forarbejde. Men menighedsrådet havde i disse år en meget fremsynet og dygtig formand i konsulent Børge West. Efter Børge Wests alt for tidlige død i 1984 overtog Freddy Suusgaard formandsposten. Også han var en altid positiv og beslutningsdygtig formand. I 1979 bliver det første gang nævnt på et møde, at man måske skulle arbejde hen imod at gøre Nørlem sogn selvstændigt. Den 17. december 1984 blev der så afholdt et fælles menighedsrådsmøde for alle tre sogne. Her blev det énstemmigt vedtaget at sende en ansøgning om udskillelse af Nørlem sogn som selvstændigt pastorat. Feb kom der svar fra Kirkeministeriet, at der på grund af den økonomiske situation var indført midlertidigt stop for oprettelse af nye præstestillinger. Feb genfremsatte menighedsrådet ansøgningen. Svaret var, at der stadig var stop for nye præstestillinger. Men så skete det endelig, det der nu var blevet snakket om gennem flere år. Den 30. jan blev det ved kgl. resolution bifaldet, at Nørlem sogn i Viborg Stift kunne adskilles fra sin hidtidige forbindelse med Lemvig og Heldum sogne. Der var dermed banet vej for, at Nørlem sogn kunne blive selvstændigt og få sin egen præst. Det betød, at der nu var en helt ny situation. Vi havde ingen præst. Vi havde ingen præstebolig. Sognet skulle til at finde sine egne ben. Der var rigtig mange ting, der skulle besluttes. Men arbejdet gik i gang. Præstestillingen blev opslået 13. feb. 1990, og 1. juli 1990 blev Anders Kruse Christensen ind- sat som sognepræst i Nørlem. Og fra den dag var sognet selvstændigt. Menighedsrådet købte et hus på Solbakkevej, som midlertidigt fungerede som præstebolig, indtil den nuværende præstebolig blev bygget, idet den gamle og nu faldefærdige Nørlem Kirkegård var blevet erklæret for uegnet til præstegård. En istandsættelse ville ganske enkelt blive langt dyrere end at bygge nyt. Det blev en tid med mange byggemøder med arkitekt og håndværkere i skurvognen på byggepladsen. Men det var et stort og spændende arbejde at deltage i. Både at være med i byggeudvalget for byggeriet af præstebolig og sognegård, men også med opbygning af sognet. Til det var vores nye præstepar, Kirsten og Anders Kruse, en stor og igangsættende kraft. Der blev sat nogle ting i gang, som fungerer den dag i dag. Byggeriet af præstebolig og sognegård startede sidst på året Boligen var klar til indflytning hen på sommeren 1992 og sognegården blev indviet 20. sep Indvielsesfestlighederne begyndte med gudstjeneste i kirken v. biskop Georg S. Geil, hvorefter der var festligt samvær i sognegården. I dag - 25 år efter - fester vi i glad taknemmelighed mod de mange, som har lagt tid og kræfter i at få Nørlem sogn etableret. Vi glæder os over, at vi nu har et godt og velfungerende sogn, som er med til at binde beboerne her sammen i et fællesskab, som ikke kun handler om fælles indkøbsmuligheder og vejanlæg, men som også handler om den tro, der i århundreder har været fundamentet i vore forfædres liv her på denne vindomsuste bakketop. Om den tro taler stadig de gamle kirkekvadre til os og til kommende generationer, - ikke bare de næste 25 år, men forhåbentlig mange gange 25 år frem! Tillykke med jubilæet! Den åbne Familie - tilbageblik Af Birgit og Poul Johansen Fredag 7. september 1990 blev Den åbne Familie i Nørlem oprettet. Vi var netop blevet skilt ud fra Lemvig-Heldum pastorat og havde fået vores egen sognepræst, Anders Kruse, med familie. Med årene blev børnene voksne, og vi fortsatte det dejlige samvær den første fredag i måneden. Vi har haft utallige foredragsholdere, som oftest lokale, der bød ind med foredrag, film, boggennemgang, rejseoplevelser m.m. Det var dejligt, at vi nu kunne oprette vores egen fredagsfamilie og dermed frigøre os helt fra Lemvig, der gennem mange år havde haft månedstræf for familier med børn. En sensommeraften, der står klart i erindringen, er dengang, vi var inviteret til høstfest på Kildegård hos Grethe og Frede Agergaard, og et andet år i høsttiden, fortalte en ældre landmand om høsten i gamle dage, hvorefter Krista Søgaard viste en udmærket video om emnet. I begyndelsen var vi ca. 30 deltagere, der mødtes i stuehuset i den gamle Kirkegaard. Køkkenforholdene var dårlige og bygningen temmelig forfalden, men vi spiste sammen, børn og voksne. Mens der var en taler på programmet, legede nogle forældre med børnene, og senere var der fælles kaffebord. De mange børn hyggede sig med hinanden, og undertiden havde vi fælles konkurrence for børn og voksne. Vi har nogle dejlige og udbytterige aftener i hinandens selskab, men vi kan sagtens være mange flere. Også ikkepensionister er meget velkomne til at slutte op om Den åbne Familie. Da Kirkegaard blev fjernet i forbindelse med byggeriet af den ny præstebolig, flyttede vi til Lemtorpskolens bibliotek, men så snart Sognegården var indviet, flyttede Den åbne Familie straks hertil. 11

7 Festgudstjeneste og nyskrevet salme Søndag den 16. august markerede Nørlem sit 25 års jubilæum som selvstændigt kirkesogn. Det skete med festgudstjeneste, bispebesøg og en nyskrevet salme af Lars Busk Sørensen. Det kan godt være, at Nørlem Kirke hører til blandt landets ældste kirker, men det var først i 1990, at Nørlem Sogn blev et selvstændigt kirkesogn med egen sognepræst. Dermed har Nørlem 25 års jubilæum som selvstændigt kirkesogn i år, og det fejredes søndag den 16. august med forskellige aktiviteter på programmet. Op igennem 1980 erne var der et stigende ønske fra Nørlem Menighedsråds side om at blive et selvstændigt kirkesogn. På det tidspunkt var der to præster til at betjene kirkerne i Nørlem, Lemvig og Heldum. I 1970 erne og 1980 erne voksede Lemvigs østlige bydel meget, og dermed steg arbejdspresset på de to præster, fortæller Jens Kristian Byskov, der er formand for Nørlem Menighedsråd i dag. I 1990 blev ønsket om egen præst indfriet, og samtidig blev det besluttet at opføre præstebolig og sognegård ved Nørlem Kirke. 12 I gamle dage lå gården Kirkegaard vest for Nørlem Kirke. I slutningen af 1980 erne var der kun stuehuset tilbage, men det var i så dårlig stand, at det ikke kunne betale sig at renovere det, siger Jens Kr. Byskov. Arkitekt Egon Aagaard fra Nørlem tegnede præstebolig og sognegård, der stod klar i Anders Kruse der i dag bor i Harboøre var den første præst i Nørlem. Jens Kristian Byskov boede også på det tidspunkt i Nørlem Sogn med sin familie. Det gav en helt anden sognebevidsthed, da vi blev et selvstændigt kirkesogn. Det gav et andet tilhørsforhold til kirken. Nu var der automatisk gudstjeneste søndag formiddag kl. 10 i Nørlem Kirke. Der er ikke mange foreninger i Nørlem. Nu kunne der pludselig laves aktiviteter med tilknytning til Nørlem Kirke, siger Jens Kr. Byskov. Den åbne familie var ét af de tiltag, der blev lavet. Dengang tilbage i 1990 var det hovedsageligt børnefamilier, der mødtes i et spisefællesskab. Selv om børnene nu er flyttet hjemmefra, mødes den åbne familie stadig. Anders Kruse blev i 2000 afløst af Niels Arne Christensen som Nørlems sognepræst, og i 2008 fik den nyuddannede Bettina Reese Tonnesen embedet som sognepræst i Nørlem. Hun boede på det tidspunkt med sin familie på Frederiksberg. Min mand er fra Herning, så vi besluttede, at jeg skulle søge overalt i landet efter en stilling. Jeg var til samtale både her i Nørlem og ved en kirke i Vestsjælland. Jeg blev tilbudt begge stillinger, men jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle vælge Nørlem. Der var og er et meget mere levende kirkeliv her, og menighedsrådets medlemmer var modsat det vestsjællandske åbne over for nye ideer, siger Bettina Tonnesen. Af Allan Damgaard Da hun den allerførste gang var i Nørlem for at besigtige forhold inden hun søgte blev hun modtaget af den daværende organist Tove Holm samt Grethe Agergaard, Krista Søgaard og Ellen Olesen fra menighedsrådet, der diskede op med noget velsmagende hjemmebag. Det var en meget positiv modtagelse, og det var medvirkende til, at jeg søgte stillingen, siger Bettina Tonnesen, der fuldt ud levede op til menighedsrådets krav om en præst, der var bredt favnende. Hun og familien har bestemt ikke fortrudt skiftet til det vestjyske. Vi er glade for at bo her, og rent arbejdsmæssigt er det også perfekt. Der er en god kirkegang, og både dåbs- og konfirmationsprocenten ligger meget højt, siger Bettina Tonnesen, der vil arbejde for, at de lidt yngre familier i sognet i højere grad bliver tilknyttet kirken. De 25 år fejredes søndag den 16. august. Det sker med en festgudstjeneste, hvor Bettina Tonnesen fik assistance til de kirkelige handlinger af Viborg Stifts biskop Henrik Stubkjær. Desuden blev den jubilæumssalme, som Lars Busk Sørensen fra Nørlem har skrevet til Nørlem Kirke, uropført. Melodien er komponeret af Nørlem Kirkes kirkesanger Lisbeth Simonsen. Det er jo ikke alle, der har en salmedigter boende i sognet, så vi greb chancen og heldigvis sagde han ja, siger Bettina Tonnesen. (artiklen har tidligere været bragt i ugeavisen her gengivet med tilladelse af ophavsmanden) To tidligere præster ser tilbage Af Anders Kruse og Niels Arne Christensen Anders Kruse, sognepræst i Nørlem GODE ÅR Søndag, den 1. juli 1990 begyndte et nyt kapitel i Nørlem kirke og sogns nyere historie. Da blev Nørlem sogn officielt erklæret for et selvstændigt pastorat, samtidig med, at jeg af provst Glad blev indsat i embedet som Nørlem sogns første selvstændige sognepræst (kbf.). Niels Arne Christensen, sognepræst i Nørlem Når vi skal se tilbage er der altid fare for, at erindringer løsriver sig fra virkeligheden. Soldaterhistorier bliver bedre med tiden. Sådan kan det også gå med præstehistorier. Alligevel er der en pointe i at huske og fasholde det gode og lade det få forrang. Det er en let sag, når jeg tænker tilbage på syv år som sognepræst i Nørlem fra Allerede dengang følte jeg det som et stort privilegium, at det blev mig, der fik lov til at blive Nørlem første selvstændige sognepræst. Og sådan føler jeg det stadigvæk. Først og fremmest var jeg taknemmelig for samarbejdet i og omkring kirken og mødet med mennesker i sognet. Det var et privilegium at opleve engagement og medløb fra medarbejderne ved kirken. Vi var et teamwork, og det er ikke en selvfølge. Og menighedsrådsarbejdet under Niels Stidsens formandskab gav fremdrift og satte sig mange gode spor. Jeg var præst her i Nørlem fra medio 1990 til medio 2000, i 10 gode og spændende og til tider også meget krævende år. Jeg var med til i et godt samarbejde med Nørlem sogns menighed og menighedsråd at få stablet et godt og aktivt og selvstændigt kirke- og menighedsliv på benene, ligesom jeg også var med til at bygge Nørlem præstebolig og Nørlem sognegård, et hus med god plads både til konfirmander, mini-konfirmander, det kirkelige børne- og ungdoms-arbejde, samt til kirkelige møder og aktiviteter af forskellig art. Det har jeg alt sammen været meget glad og taknemmelig for at have været med til. Jeg er også stadigvæk fyldt med stor glæde og tak til alle dem, der i min tid som præst i Nørlem var trofaste over søndagens gudstjenester. Fællesskabet i Guds hus omkring Guds ord og sakramenter, bønnen og bekendelsen og lovsangen til den treenige Guds ære, det var og er og bliver fortsat ved med at være det vigtigste. Det er det, der binder os sammen som kristne og som kirke, og som gir vort liv en kristen identitet. Derfor vil jeg også med apostlen slutte med at ønske for os alle: At vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund må være og blive med os alle! Et af skibene, der blev sat i søen var et nyt kirkeblad. Det udkom med starten af det nye år Først i tofarvet udgave, siden i fuld farve. Lige inden jeg fik nyt embede kom anden generation af kirkebladet med nyt logo og layout designet af Henrik Vinther Krog. I 2002 blev der også indviet en ny messehagel, designet af billedvæver Lene Abildgaard Knudsen, Lemvig. Stjernhjelm blev købt af Lemvig kommune året efter. Efter en fantastisk flot gennemrestaurering og delvis tilbageføring af huset holdt menighedsrådet indvielse 1. søndag i advent En flot bedrift. En glæde for sognet til brug for kirkekaffe, møder og som graverkontor. Men det er alligevel ikke alle disse begivenheder, der står i første række i erindringen. Det er følelsen af samhørigheden med Nørlem sogn og alle de betydningsfulde møder med mennesker, i glæde og sorg, ved barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse, som jeg fik lov at være en del af. Hjertelig tillykke med Nørlem sogns første 25 år som selvstændigt kirkesogn. De bedste hilsner med ønsket om Guds fred og alt godt fremover. Og så glemmer man ikke let dette lille smykkeskrin af en kirke på toppen, hvor vestenvinden går lige ind i en, når man træder uden for kirkedøren. Pastor emeritus Anders Kruse, Harboøre Provst Niels Arne Christensen, Holstebro 13

8 Takketale v/ jubilæumsfest Her ved dette 25 års jubilæum vil jeg gerne bruge 4 T er. Det første T skal samle sig om en TAK Tak til de ildsjæle som for omkring 35 år siden begyndte på arbejdet med, at gøre Nørlem sogn til et selvstændigt kirkesogn. Enkelte af de ildsjæle har vi stadig i sognet og byen, og de må tage takken til sig. Tak det det arbejde der blev lagt i projektet, med at gøre Nørlem sogn til et selvstændigt kirkesogn. Andre af de ildsjæle der var med til at gøre Nørlem sogn til et selvstændigt Kirkesogn, har vi ikke iblandt os længere, men vi skylder også dem en stor tak for det arbejde de gjorde, og de kræfter de lagde i projektet. Vi kan så i vort stille sind sende takken videre til disse ildsjæles familie og pårørende. Der skal også her lyde en tak til den medarbejderflok, der nu igennem godt og vel 25 år har været med til at arbejde for Nørlem Kirke og sogn. Tak for, at I har været en trofast opbakning omkring Nørlem Kirke og sogn. 14 Det andet T skal samle sig om et TILLYKKE Et stort tillykke til Nørlem Kirkesogn med de 25 år. Et tillykke som også rummer ønsket om, at Nørlem Kirke og sogn har været til gavn, opbyggelse og glæde for de mennesker som bor i sognet, de ansatte og de mennesker og personer som på en eller anden måde, har haft berøring med kirken og sognet. Vi håber også at Nørlem Kirke på toppen af kirkebakken må være til lykke og glæde for de personer og mennesker som fremover vil få berøring med Nørlem Kirke. Det tredje og fjerde T vil jeg gerne knytte til et Tusind Tak Et Tusind Tak for den opbakning I kommer med til Nørlem Kirke og sogn. Tusind Tak for at I tog imod indbydelsen til at komme her i eftermiddag, og være sammen med andre med interesse for hvad der sker i Nørlem Kirke og sogn Tusind Tak for den frivillige indsats I yder, den indsats som er med til at gøre en forskel for Nørlem Kirke og sogn. Tak til alle som har givet en hjælpende hånd med her, ved vore jubilæumsarrangementer. Af Jens-Kristian Byskov, Formand Der skal her lyde en speciel Tak til Lars Busk Sørensen for ordene og sangen om troens gamle hus som ligger her på kirkebakken, ligesom Lisbeth Simonsen skal have en tak for melodien til sangen. Vi skal også huske at sende en tak til de lønnede medarbejdere, de medarbejdere som også har lagt interessetimer i Nørlem Kirke og sogn - tusind tak for indsatsen. I må alle tage Takken til jer, og I må meget gerne tage Takken med ud til dem der ikke har kunnet være med her i dag. Tusind Tak til alle som er med til at festligholde vort jubilæum. Fotos fra jubilæumsfest søndag 16. august. 15

9 STAFETTEN Om troen Mandagsklubben Af Morten Leth Af Krista Søgaard Jubilæumsgave før tid... Gaver er jo normalt ikke noget man ved så meget om på forhånd, men da vi i vores kirkeblad efterlyste måder at fejre vores 25 år som selvstændigt sogn på fik vi en henvendelse vi blev meget glad for. Kirsten Bak Andersen, der underviser i billedkunst på Nr. Nissum seminarium ville gerne låne vores minikonfirmander til et projekt med to af sine studerende under overskriften Visuel kultur der dækker mange former for billededannelse. Det blev til et herligt samarbejde mellem en flok glade børn fra 3. årgang på Lemtorp skolen og de to lærerstuderende Inge Iversen og Susanne Svendsen. 16 Udgangspunktet eller måske snarere målet var sognebevidsthed hvad vil det sige at høre til i et sogn? man ved jo godt at man hører til i en familie går på en bestemt skole bor et bestemt sted i byen i Lemvig I Jylland i Danmark, men hvad er et sogn for en størrelse? og hvordan bor man når man bor i Nørlem sogn? Af Allan Damgaard Børnene har taget billeder af deres egne huse, tegnet deres familie og sidst men ikke mindst fabrikeret nogle smukke huse af ler, festligt dekoreret i flotte farver og man kunne da ønske at vores huse her i sognet var mindst lige så farvestrålende og fantasifulde som disse små huse, der så ydermere har den funktion, at man kan sætte et fyrfadslys i dem. Gaven blev overrakt ved en lille festlighed med Is og slik så vi i Nørlem Kirke på denne måde kunne sige tak til både børn og voksne for initiativ såvel som udførelse. Der er udvist stor kreativitet i både de huse og billeder som blev udstillet i kirken og sognegården forbindelse med vores jubilæumsgudstjeneste Jeg er ikke troende. Eller er jeg? Jeg er i tvivl. Med baggrund i naturvidenskaben er der noget i troen som stikker lidt af for mig. Og alligevel nager tvivlen. Eller er det netop troen? I en konfirmandfamilie kommer spørgsmålet tæt på. Ikke at det nødvendigvis skal besvares med et ja eller nej, men man tænker over det. Dette er svært at undgå. Vi kommer ikke ofte i kirken, men frekvensen var naturligvis højere så længe konfirmandforberedelserne stod på. Det er faktisk en god ting. Vi kunne alle have godt af at besøge kirken en gang i mellem. Kirkens egentlige budskaber holder jo uanset om man tror på det skrevne ord eller ej. I en verden hvor vi fordømmer hinanden på kryds og tværs er det befriende at vi har et fristed hvor vi kan søge ro og inspiration. Heldigvis er Nørlem Kirke rummelig, og man mødes med et smil og et velkommen. Gudstjenesten, som jeg kender den, er inkluderende og vedkommende. Ofte giver prædikenen stof til eftertanke, som vi kan tale om på vejen hjem. Dette er vigtigt for at konfirmanden kan danne sig sit eget billede af troen og kirken. Derfor er også konfirmationsforberedelsen vigtig. De unge mennesker må vide hvad det er de får bekræftet - hvad der ligger bag konfirmationen. At de får meget mere med i rygsækken er jeg ikke i tvivl om. De bliver inspireret til at tænke over de store spørgsmål i livet. Konfirmandgudstjeneste, konfirmandlejr, tur til Viborg Domkirke, foredrag osv. Alt dette er med til at give dem en indsigt som de kan få glæde af i tiden som kommer. En tid hvor puberteten tager over og hvor fornuften ikke nødvendigvis ligger øverst i værktøjskassen. Når ungdomsproblemerne kommer, og det gør de for mange, er det summen af den uddannelse de gennem forældre, skole og kirke har fået, som gør dem i stand til at møde omverdenen åbne og, forhåbentligt, fordomsfrie. Der kan naturligvis være mange meninger om hvordan præsten klarer opgaven med at forberede de unge mennesker til konfirmationen og tiden efter. I vores familie er der, efter to konfirmationer, bred enighed om at vi har været privilegerede at høre til i Nørlem Sogn. Jeg kan så spørge mig selv om jeg fremover kommer oftere i kirken. Sikkert ikke, men jeg ville gerne. Stafetten videregives til skoleleder Jan Lilholt, Lemtorpskolen. Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om, hvad der foregår i Stjernhjelm mandag eftermiddag i ulige uger. Selv om Nørlem sogn har 25 års jubilæum, er mandagsklubben først startet efter, at Sognegården blev bygget i Det primære formål er socialt samvær, men vi strikker samtidig firkanter til tæpper. Disse tæpper gik i starten til Moder Theresas arbejde i Indien, men i de senere år har regeringen i Indien frabedt sig denne hjælp. Vi afleverer nu tæpperne i Folkekirkens Nødhjælps butik i Weibelsgade, hvor en del bliver solgt og andre sendt til Rumænien og andre lande, der har brug for hjælp. Jeg har desværre ikke tal på, hvor mange tæpper det er blevet til igennem årerne, men vi afleverer ca. 2 om måneden. Mandagsklubben er ikke en lukket kreds, alle er velkommen. Selv om man måske har gigtfingre og ikke kan bruge strikkepindene mere, vil man være velkommen til bare at være social. 17

10 Kalender SEPTEMBER Tirsdag 1. sept. kl KFUM/K voksenaften i Ågade 5, Lemvig. Esben Lunde Larsen har desværre meldt afbud og erstattes af foredragsholder Flemming Nees, forstander på Seniorhøjskolen Nr. Nissum. Emne: Øjeblikkes livsalighed. Tirsdag 1. sept. kl a konfirmandforberedelsens opstart Onsdag 2. sept. kl b konfirmandforberedelsens opstart Fredag 4. sept. kl Den åbne familie i Sognegården Nørlem 25 år v/ Anders Kruse, pastor emeritus, Nørlem sogn. Mad v/ Grethe og Frede Agergaard + Birthe og Niels Riis. Tilmelding til Grethe og Frede tlf Mandag 7. sept. kl Mandagsklub i Stjernhjelm Gudstjenester OKTOBER Torsdag 1. okt. kl Kirkehøjskole i Harboøre Kirke. Salmens tonestige v/ Sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed, Esbjerg. Fredag 2. okt. kl Den åbne familie i Sognegården. En syng sammen aften v/ Jørgen Bendtsen, Hardsyssel efterskole. Mad v/ Birgit og Poul Johansen + Ruth Gräs og Else Kamstrup. Tilmelding til Birgit og Poul, tlf Mandag 5. okt. kl Mandagsklub i Stjernhjelm. Tirsdag 6. okt. kl KFUM/K voksenaften i Ågade 5, Lemvig. Emne: Hvordan finde nærvær, hvor sociale medier fylder så meget? Foredragsholder: Journalist og studievært Allan Høyer, Herning. Tirsdag 15. sept. kl Menighedsrådsmøde i Sognegården Onsdag 7. okt. kl Litteraturkredsen i Sognegården. Vi læser Markens grøde af Knut Hamsun. Kom og vær med Tilmelding ikke nødvendig. Onsdag 16. sept. kl Alle Hjem Møde i alle kredse. Uge 42 ingen konfirmandundervisning pga. ferie og kursus. Mandag 22. sept. kl Mandagsklub i Stjernhjelm. Mandag 19. okt. kl Mandagsklub i Stjernhjelm. Søndag 27. sept. kl. ca Høstfrokost mm. i Sognegården Se omtale. Tirsdag 20. okt. kl Menighedsrådsmøde i Sognegården. Onsdag 21. okt. kl Alle Hjem Møde i alle kredse. Torsdag 29. okt. kl Sogneaften i Sognegården. Programmet er endnu ikke fastlagt. 18 NOVEMBER NOVEMBER fortsat Mandag 2. nov. kl Mandagsklub i Stjernhjelm. Tirsdag 17. nov. kl Menighedsrådsmøde i Sognegården. Tirsdag 3. nov. kl KFUM/K voksenaften i Ågade 5, Lemvig Emne: Bibelen Er den historisk troværdig eller en usikker blanding af fakta og myter? Videnskaben viser vej. Foredragsholder, byrådspolitiker Karlo Brondbjerg, Herning. Onsdag 18. nov. kl Alle Hjem Møde i alle kredse. Onsdag 4. nov. kl Kirkehøjskole i Lomborg Kirke. Han går med dem i nådepagt - om dåben og dens salmer v/sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen, Lomborg Torsdag 26. nov. kl Sogneaften i Sognegården. Programmet er endnu ikke fastlagt. Torsdag 5. nov. kl i Lemvig kirke. Her åbner sig en anderledes klangverden med forestillingen Helt fra Begyndelsen, en musikalsk bibelhistorie om skabelsen. Forestillingen er en del af det samarbejde om en årlig børneteaterforestilling, som Nørlem kirke er en del af. Alle børn og voksne i Lemvig Kommune inviteres til at være med. Se omtale. Fredag 6. nov. kl Den åbne familie i Sognegården. I Kaj Munks fodspor v/ Flemming Kirkegård Andersen. Mad v/ Nete og Eigil Larsen +? Tilmelding til Nete og Eigil tlf Onsdag 11. nov. kl Litteraturkreds i Sognegården Vi læser Birgitta af Bodil Busk Sørensen forfatteren fortæller selv. Kom og vær med. Tilmelding ikke nødvendig. Torsdag 19. nov. kl Konfirmandforældremøde i Sognegården.Tilmelding til Sognepræsten Søndag 29. nov. kl i Sognegården. Nørlem kirkes traditionsrige julemarked m/ æbleskiver og lotteri inden vi følges i kirke kl til en dejlig julekoncert m/ lokale kræfter. BEMÆRK Sogneaften i oktober og november er endnu ikke på plads, men vi arbejder på at lokke vores nye biskop til et besøg en af disse aftner. Hold øje med hjemmeside og lokalavis for yderligere informationer. SEPTEMBER Tirsdag 1. sept. Sommerkoncert kl Lemvig Kammerkor under ledelse af Erling Lindgren. Entré 50 kr. ved indgangen se omtale. Søndag 6. sept. 14. s. efter trinitatis Kl v/ Bettina Reese Tonnesen Søndag 13. sept. 15. s. efter trinitatis kl v/ Bettina Reese Tonnesen Søndag 20. sept. 16. s. efter trinitatis kl v/ Bettina Reese Tonnesen Onsdag 23. sept. Børnehøstgudstjeneste Kl og Høstgudstjeneste for daginstitutioner og dagplejere Søndag 27. sept. 17. s. efter trinitatis Kl Høstgudstjeneste v/ Bettina Reese Tonnesen se omtale. OKTOBER NOVEMBER Søndag 1. nov. Alle helgens dag kl v/ Bettina Reese Tonnesen. Se omtale. Søndag 8. nov. 23. s. efter trinitatis kl v/ Bettina Reese Tonnesen Søndag 15. nov. 24. s. efter trinitatis kl v/ Bettina Reese Tonnesen Søndag 22. nov. sidste s. i kirkeåret kl v/ Bettina Reese Tonnesen Søndag 29. nov. 1. s. i advent kl v/ Bettina Reese Tonnesen kl Julekoncert m/ lokale kræfter Se omtale. DECEMBER Søndag 7. dec. 2. søndag i advent kl v/ Bettina Reese Tonnesen. Søndag 4. okt s. efter trinitatis kl v/ Bettina Reese Tonnesen Søndag 11. okt. 19. s. efter trinitatis kl v/ Iben Tolstrup Søndag 18. okt. 20. s. efter trinitatis kl v/ Bettina Reese Tonnesen Søndag 25. okt. 21. s. efter trinitatis kl v/ Bettina Reese Tonnesen B.U.S.K Se omtale. Mandag 16. nov. kl Mandagsklub i Stjernhjelm. 19

11 VIEDE Pia Piil Andersen og Martin Rosenkilde. Efternavn: Piil Rosenkilde Kristine Søgaard-Mundbjerg og Rasmus Søgaard Porup Efternavn: Søgaard Porup Karina Stausholm og Kim Ørum Møller Efternavn: Møller m/ nuværende mellemnavn BISATTE OG BEGRAVEDE Bjarne Reese Eigil Westergaard MANDAGSKLUBBEN HVAD GØR MAN VED Samvær om praktisk arbejde/håndarbejde til forskellige støtte/hjælpeprojekter. Kontakt: Krista Søgaard, tlf Fødsel? Fødslen anmeldes af sygehuset til sognepræsten såfremt moderen har bopæl i Nørlem sogn. Hvis forældrene ikke er gift skal præsten senest 14 dage efter fødslen modtage en omsorgs- og ansvarserklæring. Dette kan foregå elektronisk via Borger.dk med Nem-ID hvorfra blanketten indsendes. Såfremt man ikke er i besiddelse af en Nem-ID kan man stadig udfylde en papirblanket og sende den til præsten. SCT. NICOLAI TJENESTEN En folkekirkelig samtaletjeneste i samarbejde m/ Kirkens Korshær: Telefon Du behøver ikke at gå alene med dine problemer. En samtale vil mange gange kunne løse op for problemerne. Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere har tavshedspligt. Intet fortælles videre. Ingen spørger om navn, adresse eller cpr.nr. Du kan tale med os om det, du ønsker. Alle kan henvende sig. SOGNEPRÆSTENS FRAVÆR Jeg holder fri hver mandag. Endvidere holder jeg ferie oktober. De pastorale opgaver varetages i mit fravær af Sognepræst Iben Tolstrup, der kan træffes på tlf eller mail KONTAKT Bettina Reese Tonnesen SOGNEPRÆST Bettina Reese Tonnesen Kabbelvej 5a, Nørlem, 7620 Lemvig MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Jens Kristian Byskov, E: T: E: GRAVER Heidi Madsen, E: NØRLEM SOGNEGÅRD Kabbelvej 5b, Nørlem, 7620 Lemvig GRAVERMEDHJÆLPER Kathrine Balleby, E: Ønske om dåb? Ønskes dåb i Nørlem kirke ring til sognepræsten og aftal tidspunkt for dåbssamtale og dåb. Ønske om vielse? Ønskes vielse i Nørlem kirke ring til sognepræsten og aftal tidspunkt for vielsen, samt tidspunkt for vielsessamtale. Desuden skal man henvende sig i god til (dog højest 4. mdr. før vielsen) til kommunekontoret i ens bopælskommune og anmode om en prøvelsesattest. Prøvelsesattest samt dåbsattester medbringes til vielsessamtalen. Dødsfald? Henvendelse sker til den præst, der skal foretage begravelsen/bisættelsen. Her aftales tidspunkt for begravelseshandlingen, samt tidspunkt for en samtale forud for begravelsen. Ønske om samtale? Ønskes samtale med sognepræsten ring på telefonen eller skriv en mail for en nærmere aftale. Man kan også ringe på ved præstens kontor. Der modtages tillige gerne henvendelser vedrørende ønske om hjemme-/sygehusbesøg og evt. hjemmealtergang. Præsten har tavshedspligt. ORGANIST Chulpan Christiansen, E: NØRLEM KIRKENYT Udgives af Nørlem menighedsråd 4 gange årligt. KIRKESANGER Lisbeth Simonsen, E: REDAKTION Bettina Reese Tonnesen (ansv.), Birte Hedegaard og Jette Toelberg Bjerre Design: Henrik Vinther Krogh Tryk: Lemvig Bogtrykkeri KIRKESANGER Frede Agergaard, E: KIRKEVÆRGE Grethe Agergaard Indlevering af stof til næste Kirkenyt senest 2. november 2015 til Bettina Reese Tonnesen, Kabbelvej 5a, mail: COMPLOT KIRKEBOGEN DØBTE Alma Ravn Hegermann Kevin Piil Rosenkilde Marius Piil Rosenkilde Valdemar Thatt Hviid Viktor Lind Diget Aagaard Søs Kloster Grud

FRA KIRKEN DECEMBER-MARTS 2004-2005

FRA KIRKEN DECEMBER-MARTS 2004-2005 FRA KIRKEN DECEMBER-MARTS 2004-2005 Kirkekalender for Hvalsø, Særløse, Kirke Saaby, Kisserup November Søndag den 28. kl. 10.30: Julegudstjeneste og julestue i Kirke Saaby Søndag den 28. kl. 10.30: Advents-

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Grundlovstale ved Frank Hvam Grundlovsfest i vive læs artiklen side 12 - program på bagsiden! 1 Adresser Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

Koncert med Troels Jensen, HP lange og Hugo Rasmussen i Bellinge Kirke. Sanderum s. 4. Brændekilde/Bellinge s. 7. Ubberud/Ravnebjerg s.

Koncert med Troels Jensen, HP lange og Hugo Rasmussen i Bellinge Kirke. Sanderum s. 4. Brændekilde/Bellinge s. 7. Ubberud/Ravnebjerg s. Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Foto af Dyrup Kirke Svøbsk kommer og spiller deres forførende folkemusik i Ravnebjerg Kirke Koncert med Troels Jensen, HP lange og Hugo

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

09 Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten Juni - december 2015

09 Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten Juni - december 2015 www.hadstensogne.dk Kirken nr. 9 Juni 2015 09 Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten Juni - december 2015 Sct. Pauls Nr. Galten Over Hadsten Vissing Ødum Hadbjerg Lyngå Skjød Lerbjerg KIRKEHØJSKOLE

Læs mere

Brenderup & Indslev November - December 2014 - Januar - Februar 2015

Brenderup & Indslev November - December 2014 - Januar - Februar 2015 KIRKEBLADET Brenderup & Indslev November - December 2014 - Januar - Februar 2015 Læs om: Præstens Klumme Tro og tvivl i kirkehøjskolen Torsdagsklubben Kyndelmisse Julefest Kalender til opslagstavlen November

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne

Læs mere

Nr. 3 2015. efterår. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. September Oktober November. Sognebladet

Nr. 3 2015. efterår. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. September Oktober November. Sognebladet Nr. 3 2015 EEt spændende efterår September Oktober November Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Kirken siden sidst 5 Hjælp kirkegårdens medarb. 5

Læs mere

Nummer 43 10. Årgang December 2012

Nummer 43 10. Årgang December 2012 Nummer 43 10. Årgang December 2012 Vindmøllerejsning i Tandskov Lokalbladets nye kasserer Høstgudstjeneste i Serup Håndboldpigerne fra LGIF Lemming og Omegns Jagtforening på jagt i Serup Skov 1 Tikma EL

Læs mere

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77 AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR september - november 2011 Nr. 77 ved Paul Kühle Vielse af fraskilte Må man ikke blive gift igen? Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Kirkebladet Hjortshøj Sogn. Kunsten at konfirmere - side 6 Den dag de blev et mirakel- side 10 Koncert med Aarhus Kammerkor - side 8

Kirkebladet Hjortshøj Sogn. Kunsten at konfirmere - side 6 Den dag de blev et mirakel- side 10 Koncert med Aarhus Kammerkor - side 8 Kunsten at konfirmere - side 6 Den dag de blev et mirakel- side 10 Koncert med Aarhus Kammerkor - side 8 Kirkebladet Hjortshøj Sogn www.hjortshoejkirke.dk 1 12 marts april maj 1 Dåbsjubilæum Hvem mon banker

Læs mere

Frivillige hænder KIRKEBLADET NR. 2 2015 JULI OKTOBER. (til gengæld får du ingen løn) CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken

Frivillige hænder KIRKEBLADET NR. 2 2015 JULI OKTOBER. (til gengæld får du ingen løn) CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken Frivillige hænder KIRKEBLADET NR. 2 2015 JULI OKTOBER (til gengæld får du ingen løn) Til alle husstande i Christians sogn Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK AF SOGNEPRÆST CARSTEN HAUGAARD NIELSEN chn@km.dk

Læs mere

bladet Ærø 3 September Oktober November 2011

bladet Ærø 3 September Oktober November 2011 Kirke bladet Ærø 3 September Oktober November 2011 Den nye provst Jeg har været sognepræst i Lindelse, Tryggelev og Fodslette på Langeland de sidste 20 år. Jeg har 4 børn: Elsi på 19 og Christian på 17,

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 3-2012. Vielse. Foto: Christian Roar Pedersen. Læs side 3

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 3-2012. Vielse. Foto: Christian Roar Pedersen. Læs side 3 Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 3-2012 Vielse Foto: Christian Roar Pedersen Læs side 3 Or d Til Efterta n k e... Den fortabte søns hjemkomst Nyt fra Stiftsrådet Gud og de unge rager

Læs mere

Nr. 1. 2. årgang. oktober 1999

Nr. 1. 2. årgang. oktober 1999 Nr. 1. 2. årgang. oktober 1999 LÆS OM : Dialekter, Den Gamle smed, Dyrskue, Legestue, Mathilde s hus, Rejsegilde, Kalkmalerier, Tømmerflådetur, Ny inspektør, Fritidsordningen, Tjeneren ved bord 5, Telemarken,

Læs mere

Fotografi af Strib Kirke fra 19xx, fotograf ubekendt. Vejlby-Strib-Røjleskov. kirkeblad NR. 3 6. ÅRGANG 2005 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

Fotografi af Strib Kirke fra 19xx, fotograf ubekendt. Vejlby-Strib-Røjleskov. kirkeblad NR. 3 6. ÅRGANG 2005 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Fotografi af Strib Kirke fra 19xx, fotograf ubekendt. Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 3 6. ÅRGANG 2005 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT ... fra Redaktionen... Lys i en mørk tid Vinteren er over os,

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

MAGASINET Nr. 91 Marts 2014 126. årgang. Nyt fra Det Danske Missionsforbund

MAGASINET Nr. 91 Marts 2014 126. årgang. Nyt fra Det Danske Missionsforbund MAGASINET Nr. 91 Marts 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Sommerstævnet 2014 Frivillige og fulde af begejstring Nyt fra Aalborg og Frederiksværk Lederdag på Lindenborg Tro Bygger Bro Grønland

Læs mere

Juli - august - september - oktober 2015

Juli - august - september - oktober 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2015 Fællessider og så forventer vi at

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

18. årg. nr. 2 august 2013. Sommer i sognet

18. årg. nr. 2 august 2013. Sommer i sognet 18. årg. nr. 2 august 2013 Sommer i sognet Besøg hos Lars Pedersen se side 4 Ny sognemedhjælper se side 8 Jubilæumsaktiviteter se side 25 Diverse oplysninger Raklev Kirke Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23)

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23) Nummer 62 17. årgang Januar 2014 Skoleskibet Danmark (side 30) Minikonfirmanderne (side 16) Dagplejerne på museum (side 32) Teater med Krabasken (side 29) Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus

Læs mere