Posten. Fødselsdagsbørn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Posten. Fødselsdagsbørn"

Transkript

1 Nr årgang Maj 2011 Inhol: Sie 2: Føelagbørn Sankt Han Sie 3: Ørre Englaug Sie 4 og 5: Sining Ørre Mitpunkt - kolen - fællebetyrelen Sie 6: SGIF Sie og 10: æ Sining aw Sie og 18: Kirkeierne Sie 19: Ørre Sining Lytfikerforening Sie: 20: Kaleneren 1

2 Poten Reaktion: Mia B. Aneren tlf Heii Nielen tlf Føelagbørn Hjertelig tillykke... Korrektur: agn Chritenen tlf Oplag: 550 tk. Poten ugive af Lokalrået for Sining og Ørre og uene til amtlige hutane i Sining-Ørre amt til em er bor uenfor områet og ønker en tilent. Inlevering af tof til Mia B. Aneren Ørre Byvej Katrine Freeriken Tomoevej Ørre 4 år en 23. maj Lae Bækgaar Aneren Ørre Byvej 57 Ørre 1 år en 29. maj 2011 Datoer til kaleneren: Heii Nielen Mail: Kaleneroverigt bliver tilent alle er ønker et til brug ve planlægning af arrangementer og møer. Vi håber elvfølgelig at I meler tilbage om jere arrangementer. Se ogå: Annoncer: Mia B. Aneren Ørre. Sat og tryk: Aulum Bogtryk Offet Næte ealine: Afleveringfrit er enet. 1. augut Poten ukommer uge BEMÆRK Sie-prien incl. mom er for 1/1 ie kr /2 ie kr /4 ie kr /8 ie kr Cecilie Freeriken Tomoevej Ørre 7 år en 17. maj Sankt Han Aften Borgerforeningen Torag. 23. juni arrangerer Borgerforeningen atter Sct. Hanfet. Mø op kl hvor grillen vil være varm for tilberening af en mebragte ma. Der vil være nobrø til børnene. Kaffe brø og rikkevarer kan købe til rimelige prier. BORGERFORENINGEN FOR SINDING-ØRRE Philip Kie Martinuen Sining Hovegae 1 år en 10. maj 2001 Forietegninger: Unge kuntnere fra Hvepereen 2

3 Er u ung frik og ful af gå på mo Og har u interee for entreprenør og bygge/anlæg branchen?????? Så har vi måke jobbet til ig vi øger en frik og anvarbevit arbejreng/pige til at hjælpe o hen over ommeren Du kal ikke være bange for at få jor uner neglene eller ve på panen. Du kal have traktor kørekort og gerne have lit erfaring me at køre lanbrug eller entreprenør makiner men og ikke et krav. Hvi intereen er forat efter ommeren er er mulighe for en eventuel lærepla. Skriv et par or om ig elv og en et på eller ring til Kritian Nytoft på mobil Vi er frem til at høre fra ig hurtigt muligt a vi har meget travlt. Kragnapvej 23 Tlf Herning CVR nr Ørre Englaug Overigt over betyrelen: Forman Ejgil Kølbæk Folagervej 8 Ørre 7400 Herning Kaerer: Henrik Anbjerg Sekretær: Jen Arne Mikkelen Bliv melem af Ørre Englaug Ørre Englaug har holt ere førte rigtige orinære generalforamling i Ørre foramlinghu. 29. januar Der var møt 50 op til lagtegilet om blev holt inen generalforamlingen. Der var kun nogle få ænringer til vetægterne om kan e på uner goe link Ørre Englaug. Formanen beretning kan ligelee e på hjemmeien. Alle er er intereeret i kø fra yr er har gået på økologike græmarker i Ørre er velkommen til at kontakte leelen er er pla til 8 mere i Lauget på nuværene tipunkt og i år ater vi på gallowayen. Me venlig hilen Ørre Englaug Forman Ejgil Kølbæk 3

4 Sining Ørre Mitpunkt Fællebetyrelen I fællebetyrelen har vi været meget optaget af en økonomike uvikling i forbinele me kommunen buget for Vi er om bekrevet ovenfor ramt af bepareler båe i agintitution og kolen. Men vi har fatholt vore lejrture til Bornholm og Livø a vi aner em for at være en væentlig brik i et at gå hvepereen eller kolen. Vi have en aften i februar hvor vi braintormee me et tema omkring et at kaffe flere elever til kolen. Det har nu reulteret i at vi inen længe vil tilbye en kole og en agintitution for børn er er overvægtige. Dette kal e om et alternativ til at tage f.ek. på julemærkehjem. Så kan e i teet tage til Sining Ørre Mitpunkt og eltage i vore aktive koleog børnehaveag. Der kal elvfølgelig koble nogle anre funktioner på ie børn a e har nogle uforringer me ere vægt. De førte tilkenegiveler blant unheperonalet er er tilknyttet kolevænet er overorentlig poitive. Så vi er frem til at vi efter ommerferien kan komme i gang me ette tiltag elvom vi i krivene tun taig har nogle ting er kal arbeje me. Vi har anøgt om fælle leele mellem hvepereen og kolen hvilket betyer at er kal være én leer af begge områer og et bliver koleleeren. Så kal er være en pæagogik leer af hvepereen. Det er nu gokent af Børne- og familieuvalget og vi forventer at et kan træe i kraft en 1/ Det giver nogle økonomike bepareler på vore bugetter men ogå nogle uforringer i agligagen om vi kal være me til at løe. Vi har lige været i Herning og høre nyt fra en rapport er er lavet i forbinele me trukturanalyen på hele agintitutionområet. Der kal om et ogå har været anført i Herning Folkebla fine millioner på bugettet. Vi kal nu i gang me at e på muligheerne i et paningitrikt om vi er en el af. Der arbeje pt me at unerøge muligheen for en elektronik infotavle er kal placere i vinuet ve kælernegangen til løjlokalet. Det vil være et amarbeje me irætforeningen. På tavlen er er mange muligheer for info til brugerne af Mitpunktet. Næte gang at fællebetyrelen giver ly fra ig er en 16/ klokken til årberetning i SØ-grillen Mikkel Ile og Peter 4

5 Sining Ørre Mitpunkt Skolen Vore kole har gennemgået en el foranringer i e enere år. Vi har fået færre elever nye lærekræfter færre økonomike reourcer at gøre me og nye krav til unerviningen bl.a. nationale tet. Alt ammen noget om nok kunne få nogle til at mite moet og kate hånklæet i ringen. Men nej vi har kontant tilpaet o å vi i ag river en kole på allerbete vi. Det er ikke en kole om vi kener fra engang hvor vi elv var børn og got for et. For i ag lærer børnene meget mere en vi gjore og alligevel fortår vore lærere at bevare glæen ve at gå i kole. Der har lige været gennemført nationale tet hvor eleverne har præteret et pænt tykke over langennemnittet (Læ: Det er vilt got gået!). Hvilket vi elvfølgelig er rigtig glae for og vi tilkriver et goe reultat til båe elever og lærer. Skolefeten Vi har lige afholt vore kolefet og hvilken fet. Der var ført velkomt til alle hunehoveer og hængerøve ve koleleer Kurt Stoutrup. Grunen til han orvalg kal e i lyet af at vi enere kulle e: Olenbanen er røt. Ført var vi og runt og e kuepil og film om var lavet af e klaer er ikke kulle mevirke i Olenbanen. Alle kuepillene have ugangpunkt i penge på en ene eller anen måe. Der var mulighe for at e Røverne fra Karemommeby Robin Hoo Lucky Luck og filmen Superhero. Det var en rigtig go oplevele vi have me børnene runt i klaeværelerne. Alle kuepil og film gav tyeligt intryk af kæmpe engagement og maer af glæe over at kulle optræe. Måke var er ogå lit generthe blant nogle af eleverne. Bagefter gik vi ne i hallen for at e Olenbanen er røt. Det var et pragtfult kuepil fremført af 4. og 5. klae. Latteren og klapalverne fra alen vinee om et rigtig jovt og velpillet kuepil. På et tipunkt kom Olenbanen ogå til Sining Ørre Mitpunkt helt efter bogen åan! Der var en lang og tåene ovation til kuepillerne efter tykket. Når å mange forælre økene og beteforælre ov. er amlet å brugte vi i fællebetyrelen lejligheen til at ige tak til lærerne på kolen for ere inat. Ikke bare me kuepil men me alt et e til agligt arbejer me og om vi er taknemmelige for. Samtiig fik ogå vore hjælpere (Vagn og Knu Erik me ly og Lotte om bag cenen elte u af erfaring fra hene ti om lærer) er har været i gang me kuepillet en tor tak for inaten - ennu en gang. Håber vi er jer igen til næte år. Så var et ti til ikotek for børnene og kaffe for e vokne og ikke mint nak. Som ævanligt fejlee nakketøjet ikke noget blant e vokne. Til lut pillee Bo guitar til aflutningangen. Derme luttee en rigtig go aften og me en el trætte børn. Ta Pulen: Den aglige løbetur er efterhånen blevet for nem for mange af eleverne å et er blevet beluttet at er kal løbe hele vejen å pulen kommer op. Samtiig blev ruten forlænget for e tore elever til 2 km. Det er ikke noget problem for vore veltrænee elever at klare enne rute. Så et er ejligt at vi forat kan hole gang i vore tiltag på irætien. Hvi vi kal tro forkningen å kan noget af forklaringen på et goe reultat i e nationale tet måke ligge i vore høje fyike aktivitetniveau om jo kulle forbere inlæringevnen. Ki an meia aften Vi have beøg at Jen Kritian Lynerup fra Viebæk er fortalte o om børn brug af ociale meier. Heruner mobiltelefoner og chatprogrammer i forkellige afkygninger. Det er volomme ting om vore børn kan fine på at krive til hinanen. Vi er elvfølgelig forpligtet til at give em retninglinier for go opførel nøjagtig om når e cykler på vejen. Det var en go og lærerig aften hvor båe forælre og lærere eltog. Vi kan kun opforre til at hole øje me om er kulle være 5 gang i noget mobning i e ociale meier. Næte koleår Som vi tiligere har krevet å brugte vi lige omkring jul en mae ti på e bepareler er var lagt op til fra politikerne ie. Det er nu falet på pla og Kurt har regnet på tallene. Vi kal pare en el penge til næte koleår men ynte ogå at vi har funet en løning er kan bruge og om ogå vil give nogle forele på kolen. Der bliver brug for mere amlæning og et betyer at vi eler eleverne i 3 hol og 2. klae bliver til et er i aglig tale vil være inkolingen. 3. og 4. klae kal læe ere timer ammen og 5. og 6. klae kal læe ere timer ammen. For 5. og 6. klae er et ikke noget nyt a e har gjort et længe. Det vil give nogle tørre enheer om å kan give flere muligheer for eleverne rent amværmæigt båe i kolen og i fritien. Holene bliver ikke tørre en et er er makimum for en klae i folkekolen på 28 elever. Vi forventer o rigtig meget af ette tiltag og er et om et plu for kolen og en elever. Vi tror agten at eleverne kan fine u af at være på hol frem for at gå i en betemt klae. Lejrkole og Livø: Inen vi tager på ommerferie å kal 4-5. og 6. klae til Bornholm hvor er venter em en pænene og oplevelerig tur i et bornholmke. De tager af te en 19. juni og ukker op igen en 23. juni en el opleveler rigere. Den 11. til 13. maj tager alle børnehavebørn og kolebørn til og me 3. klae til Livø. Der har vi været mange gange og vore børn har haft maer af goe opleveler er. For nogle børn vil et være førte gang at e kal me. Det vil ogå være førte gang for nogle forælre at e kal unvære børnene i nogle age og et er vært for forælrene! Men bare rolig e kommer jo hjem igen. Så til jer forælre: Huk at nye et og brug tien til noget om I ikke har haft overku til længe! Mikkel Ile og Peter

6 Sining Gymnatik- Irætforening Leelen Forman Jimmy Damgaar Sining Hovegae Herning Tlf.: Mobil: Økonomifm. Jen Peter Kjærulf-Hoop Brængårvej 19 3.th Herning Tlf.: Mobil: j I makker pil blev Arne Kølbæk og Kent Laren nr. 1 Aktivitetfm. Lizette Skov Nielen Sining Hovegae Herning Tlf.: Mobil: Supplerene mel.: Gitte Jenen Sining Hovegae Herning Tlf.: Mobil: Steen Nielen og Tommy Peeren nr. 2 og Vagn Jørgenen og Jen Arne Mikkelen nr. 3. Deværre var to af pokal vinerne ygomramte ve overrækkelen. Supplerene mel.: Ma Høher-Thomen Ørre Byvej Herning Tlf.: Mobil: Lina blev kåret om bete ame piller. 6

7 .LUNHNRQFHU%DQNR²0RGHOIO\YHU RXQU\DIHQ²% UQHLYROL*ULOODIHQ +DYHUDNRUU N²5LQJULGQLQJ0XVLN² )RGEROG²*ODVVOLEHU²:'RJPHJHPHJH PHUH«7

8 8 K K ' ' ' / ' D ' D D Z T

9 9 > > D D Z D D : t t T T t t t t E E E ' Z D E E ' Z E T T T T :

10 ) OJHQGHVSRQVRUHUV HU 6LQGLQJGDZ Sparekaen Aulum Sining Skov Naturpleje PC El-ervice Jya Sign Søren Chritenen Sining Feriecenter og Lytfikerø Salon Ciba Herning Ny Mølle Hårtotten Aulum IH-Moe Vilbjerg DFI-gruppen Sining-Ørre Træpille Fabrik Conventu Sun Grapo Nic. Nielen Hanelbanken Vilbjerg ABC-Skilte Vognman Henning Anbjerg Nermi Electronic Tjørring Ringkøbing Lanbobank Bruno Solcenter Romoegaar Hetepenion Skibbil Smee- og makinforretning Ørre Makintation Danke Bank Erling Peeren Sven Møbler og Tæpper Norea Murermeter Alf Oleen Vilbjerg Apotek Din Hanyman Brian Falig C S bygge og anlæg Hunecenter Herning Finn Autoværkte Hanelbanken Aulum Nytoft Service / El-teco Skræergaar El-Intallation A/S Superbrugen Vilbjerg Ringkøbing Lanbobank Søren` Tagækning El-teco Bilyn Herning Buu Auto Hauntrup De Laval Boligtektil Ljørring Makintation Vognman Henning Anbjerg Nørregaar Dambrug Sun Alfa Arne Poulen Automobiler Aante Rengøring Hanel ABC-Skilte Sun Løny P.V. Biler Jya Sign BMT-Tagækning Heegaar Agro Tøj-ekperten Herning Centret Ringkøbing Lanbobank $UUDQJ UHU 6LQGLQJ*\PQDVLNRJGU VIRUHQLQJ UUH6LQGLQJ-DJIRUHQLQJ 10

11 Kirkeien Elvi kommer til Sining... - og åbner æ Sining aw me koncert i Sining kirke. Det ker tirag. 7. juni kl Selv en uopmærkomme læer vil ikkert invene at Elvi jo er ø for mange år ien. Men heligvi lever han muik taig og mange kuntnere lever af at ynge og pille Elvi muik. Året byfetkoncert ervere af en af ie kuntnere iet vi får beøg af Karten Holm om rager lan og rige runt me Elvi Preley ange. Elvi var en ærele aliig anger hvi repertoire pænte vit. Denne aften bliver et Elvi religiøe muik nemlig han gopelange er kommer på programmet. Imellem angene vil Karten Holm fortælle om båe angene og om Elvi Preley livlange forhol til muikken. Karten Holm Pianiten Chritian Spillemoe akkompagnerer en el af angene men reten vil blive unget me kor og orketer i form af mebragt backing-muik. Efter koncerten vil er blive but på en forfrikning i kirkehuet. I believe in the Bible. I believe that all goo thing come from Go. I on t believe I ing the way I o if Go han t wante me to. Elvi Nyt fra Menigherået Et tille forår har været over o. Der er mange projekter om har været eller er i gang. Det er fx konfirmantuen møelokalet eller hva man nu vil vælge at kale rummet i Ørre Kirkehu. Der er kommet nye bore anet gulv og kabe ålee rummet er blevet got og funktionelt til e meget forkellige ting et kal bruge til. Taget på Ørre Kirke har været igennem ennu en lang frot-perioe. Det har meført tørre kaer en efteråret kunne vie. Derfor er et beluttet at tegltaget på båe våbenhu og kibet kal kifte helt u. Klokketablen ve Ørre Kirke - om efterhånen har været nævnt flere gange er ogå et kib om taig ejler i øen - Kirkeminiteriet har haft anat en klokkekonulent om ogå har agt op. Der er å igen anat en om kal in i agerne og prøve at amle tråene ammen. Vi får beøg af ham å han kan e teet og høre om baggrun og tanker. Vi glæer o til at ejle viere me ette kib. Et nyt tiltag har været SogneBio om er kommet got i gang me to goe aftener. Det har været aftener me fællepining og et oplæg til aftenen film. Og begge e film vi har et har på hver ere måe givet anlening til ikuion. Her har er været mulighe for at få røftet nogle emner og måer at e tingene om vi ikke lige tøer in i hver ag. 11 Vi ater på at efteråret byer på ennu et par aftener. Inamlingen til Folkekirken Nøhjælp i vort ogn var igen i år en rigtig fin inamling. Vi kunne ene 8318 kr. af te. Der lave en top 100 over e ogne er har amlet met in pr. hutan. Her ligger Ørre-Sining på en flot 23. pla. Vi vil gerne ige TAK til alle jer er brugte timerne på enne ønag i mart. Men vi vil ogå gerne ige alle jer er gav et birag en STOR TAK. Jytte Hoffmann

12 Kirkeien La o ynge... Kære læer Hvilken ang er in ynlingang? Du har helt ikkert ine favoritter ligeom jeg har mine. Det tror jeg alle har. Mange menneker har ogå opleveler me at ynge om e ærligt huker. Måke ena opleveler om ligger mange år tilbage. Jeg huker et f.ek. om noget helt ærligt a jeg om pigepejer ang ammen me flere tuin anre til e tore amlinger vi have på e tore lanlejre. Jeg kan taig få gåehu på armene når jeg tænker på et. Det gjore intryk på mig at å mange menneker trak vejret i amme rytme; et var tyeligt at vi var fælle om mere en blot at ynge. Ja jeg vil ige at en fælle ang kabte fællekab. Det er alti ejligt at ynge men et er abolut bet at ynge ammen me nogen. I Danmark er er traition for fælleang. Mange foreninger har ere egen angbog: irætforeninger eniorer politike partier pejere ov. Ligeom vi har e to tore angbøger højkoleangbogen og almebogen om er kent af e flete. Men vi er holt op me at ynge. Det er er i al fal nogen om mener. Utalelerne er ikke til at tage fejl af: Vi er ve at mite noget værifult Vi mier en fælle arv på gulvet. Ingen lærer at ynge mere og folk kener færre og færre meloier.. En unerøgele er vite at kun en ganke lille el af anke kolebørn kener I øten tiger olen op unertøttee ette. Da kan jeg ikke lae være me at fortælle at jeg hver torag morgen har tor fornøjele af ammen me organit Hanne at ynge morgenang ammen me kolen elever. Her ynger vi e nye almer i almebogen. Unerøgelen om e anke kolebørn paer betemt ikke på eleverne på Sining kole! Børnene kener mange ange og er er tor angglæe. Forhåbentlig er et ikke rigtigt hva er ige! Må vi ikke mite e mange kønne ange om vi har fået i arv og må fælleangen ikke forvine. For en fælle ang kaber fællekab og ientitet. Sangene i højkoleangbogen hanler om alt; lige fra hitorie til kultur årtier og livet. Det er vært ikke at blive beriget når man ynger. Og et er vært ikke at opleve ig fælle me em man ynger ammen me. Tænk lige efter hva fælleang betyer: Hva ville en ankt han aften være uen Vi elker vort lan? Eller hva ville en lankamp være uen Der er et ynigt lan? Eller hva me en juleaften i kirken uen Det kimer nu til julefet? En nytåraften uen Vær velkommen når uret på råhuet har lået it lag for et nye år? Vi må hellere e at få angbøgerne tøvet af og bruge em noget mere å vi og vore børn ikke ener me kun at kene nogle få ange. Vi bliver mennekeligt fattige hvi vi miter vore ange. Så la o ynge. Lie Eelberg En læer anbefaler... I erien af læere er anbefaler bøger eller film e yne anre kal have fornøjelen af giver vi enne gang oret til Ninna Høher-Thomen om anbefaler Klau Lynggaar roman Martin Victoria: Bogen hanler om 16-årige Martin om er tartet på en ny kole i tarten af halvfjererne. På en nye kole får han hurtigt en flok venner for hvem livet met af alt hanler om at ryge tjal og køre på uboree knallerter. Martin faler hurtigt til og alleree førte ag på kolen møer han Victoria om han me et amme forelker ig i. Victoria er og ikke nem at komme in på livet af. Hun er reerveret iær overfor em på in egen aler å Martin har ikke en chance. Dette lår ham og ikke u men får ham til at kæmpe ennu mere for in Victoria. Uover problemerne me Victoria har Martin ogå problemer hjemme me in far er er beat af karakterbøger og a Martin ikke kan hæve it gennemnit i løbet af treje real er forholet mellem far og øn antrengt. Romanen foregår i tarten af halvfjererne hvor Gaolin var på vej opa og kvinerne på vej u på arbejmarkeet. Klau Lynggaar har krevet en i jeg-fortæller hvilket gør at man nemmere ætter ig in i Martin hitorie og hurtigt får melienhe me ham. Til Martin Victoria fine efterfølgeren Victoria år. Jeg vil klart anbefale bogen a en er fortalt got og man let kan ætte ig in i Martin problemer. Det er vært ikke at bliver grebet af en ogå elvom man om jeg elv har læt en flere gange. Ninna Høher-Thomen. 12

13 Kirkeien Konfirmationforbereele i foranring Nye koletrukturer påvirker konfirmationforbereelen. Når Sining kole lutter me 6. klae kommer eleverne ofte til forkellige koler i Tjørring Aulum Vilbjerg og i Herning. I menigherået har vi røftet hvoran vi bet tilbyer konfirmationforbereele for e unge menneker om bor i ognet. Der er flere muligheer alle me båe forele og ulemper. I rået er et beluttet om en prøveorning er er gokent af provt Kobbelgaar at konfirmationforbereelen en kommene æon tilbye om temauger i eftermiagtimer altå uenfor koletien. Det vil ige at konfirmanerne møer hver ag i en uge fra kl eller 5 uger forelt over æonen. Til legetue me Sø Anne Mette og Hanne Go ag hej hop - velkommen til alle her af Hanne Lynerup Maen I Sining Kirkehu har ukken Sø Anne Mette og Hanne but varmt velkommen til Muikalk Kirkelegetue otte tirage i løbet af foråret. Tre renge og tre piger i aleren nart 2 til 5 år har ammen me ere mor eller far eller betemor unget og anet og hoppet og nurret og trampet runt i hele kirkehuet men Anne Mette har pillet på tromme og Hanne på klaver. Børnene har unget got me på angene leget fint me gennem fagterne og ikke mint pillet båe rigtig højt og ligeå tille me på alle intrumenterne båe raleæg trommer og tamburin. De Nøjj - et for børn vokne har å prøvet at følge me å got e kunne. Hver tirag er er ogå blevet fortalt en hitorie ful af action og tju bang nemlig en hitorie fra Bibelen. Og til hver hitorie har er været en pænene leg eller aktivitet bl.a. er er blevet lavet mu træer og anre ele af kaberværket i trylleej er er blevet fiket og ejlet me Jeu i båen Noa ark har lagt ruten forbi og er har ena været mulighe for at rie på et æel. Efter tre kvarter ang leg rytmik og bibelhitorie har vi agt farvel og tak enten uner en tore paraply me angen Du om har tænt millioner af tjerner eller uner falkærmen me Velignelen. Der følger brev i uge 22 me nærmere information om inkrivning forbereele og konfirmation til e pågælene familier. Måke har jeg ikke alle navne å kontakt mig hvi I ikke får brev. Der bliver inkrivning til konfirmationforbereele inen ommerferien. I 2012 holer vi konfirmation i vore to kirker en 6. maj. Lie Eelberg Båe børn og vokne har haft et rigtig jovt og angene fra legetuen vil ikkert blive unget mange gange hen over ommeren ligeom er vil blive nakket om e mange jove opleveler fortællinger og lege om alle har været glae for at være en el af. Tak for nu vi håber vi e igen! Mange hilner fra Lærke Lea Sofie Jonathan Sila og Vilhelm Et tykke ti efter at Jeu blev lået ihjel - og blev levene igen - tog Han tilbage til Gu i himlen. Lige før Han tog af te age han noget meget vigtigt - og meget ejligt - til ine venner iciplene. Men åh nej... nu er er gået helt kluer i bogtaverne! Byt runt på bogtaverne i hvert or - kan u e hva et var Jeu age? GO SE JGE RE DEM JRE ELLA GADE TNILID VREDNES NEDE 13

14 Kirkeien Rejen til Jerualem Som forbereele til påken begivenheer var 35 børn og lærerer fra Sining kole freag før påke på en reje til Jerualem Turen om foregik i og omkring Sining kirke var tænkt om en anetur hvor påken begivenheer båe blev fortalt unget og følt. Turen blev inlet Palmeønag me palmeving efter et vakeægte æel om villigt lo ig klappe. På Skærtorag magte børnene nybagt brø ruer og lammepøle til mine om På Skærtorag magte børnene nybagt brø ruer og lammepøle til mine om Jeu ite målti me ine iciple inen han blev taget til fange. Langfreag foregik me fortællingen foran tre tore kor inen man gik in i en meget mørke gravhule i våbenhuet. Her uftee vi til veluftene olie men vi længe efter lyet. Efter 3 age i graven blev et påkeag. Her blev vi møt af orgelet jubelmuik og en lylevene engel er hilte o me et Kritu er optanen og en påkelilje til hver. Det var ti for at fete. Vi tog en glæean i kirken og afluttee me påkeæg til alle inen turen gik tilbage til kolen i et flotte forårvejr. Tekt: Anne Mette Amoren Foto: Lie Eelberg Minikonfirmanerne er tartet Vi har i enne æon 9 frike minikonfirmaner om lørag. 2 april have optart ammen me ere familier hvor vi arbejee me temaet Påke. Dette blev oplevet igennem Rejen til Jerualem og ve at vi ammen lavee påkely. Vi bringer et par temningbilleer fra en ejlig formiag. Der lave påkely Fra graven mørke og u i lyet... - hvor en engel tog imo At være minikonfirman Vi ba en af minikonfirmanerne Jeppe om at fortælle lit om in oplevele af at være minikonfirman i Ørre-Sining kirker. Fra Jeppe og han mor Suanne har vi motaget ette: Ja å var et 4. gang vi kulle have et barn me til minikonfirman. Men for Jeppe var et jo førte gang og han glæee ig. Det tartee en lørag hvor hele familien var inviteret me til Jeu reje til Jerualem. En meget go og levene reje me bl.a. et æel palmean naver og et beøg i Jeu grotte. Vi luttee af me en go frokot. Sien a har børnene været af te 2 gange hvor e har været på opagele i båe Ørre og Sining kirke. Spænene hva e næte gange byer på... Jeppe og Suanne Laurien

15 Kirkeien Arrangementer Overigt over arrangementer 7. juni Byfetkoncert - Karten Holm ynger Elvi 12. juni 9.30 Byfetgutjenete i Grillhuet 15. juni Hveraggutjenete me pining i Ørre 28. juni Pilgrimvanring Byfetkoncert 7. juni kl Tirag. 7 juni ynger Karten Holm nogle af Elvi Preley gopelange i Sining kirke. Unervej fortæller han om Elvi og han forhol til muikken. Se tørre omtale af koncerten på en førte af kirkeierne i ette bla. Byfetgutjenete i grillhytten i Sining Pineag 12. juni 9.30 Igen i år er er på byfeten ite ag friluftgutjenete i grillhytten i Sining. I år vil gutjeneten være en Spillemangutjenete. Pilgrimvanring Tirag en 28. juni kl Kom og eltag i en ejlig aftentur på kov og grutier i Ørreområet. Vanringen vil være ca. 7km. Vi møe ve Ørre Kirke. Ve tilbagekomten vil er være kaffe i kirkehuet og aflutning i kirken. Spillemænene fra Lemvig leverer muikken uner gutjeneten ammen me vore organit Hanne Jenen og Niel Knuen fortæller. Forhåbentlig kommer pineolen ogå... Efter gutjeneten er er morgenkaffe og runtykker på fetplaen. Fra Foramlinghuet vil er være mulighe for kørel til og fra gutjeneten. Babyalmeang til efteråret Traitionen tro vil vi i Ørre- Sining Sogn tilbye babyalmeang til efteråret. Det løber af taben fra uge ca. en time en formiag om ugen i Sining kirke.her vil vi me brug af raleæg fjer falkærm lagner æbebobler mm ynge lave fagter ane og bevæge o til almer. Der vil efter ommerferien blive ent inbyeler u me nærmere omtale til e 0-1 årige er er føt eller øbt i ognet. venlig hilen Hanne Jenen og Anne Mette Amoren 15

16 Kirkeien Miionhuet fyler 50 Her bringer vi et urag af miionhuet gamle protokol om miionhuet hitorie: Sining førte miionhu blev bygget i 1906 ve Hovegaen. Efter got 50 år trængte en til en grunig itanættele eller uviele. Flere ting var ikke tivarene taget kulle kifte køkkenet var lille og lå på loftet og om toilet brugte man hetetalen på Mejeriet. En uviele ville pære inkørlen til Købmanen å agen var ikke å ligetil. Da købmanen hørte om et ville han gerne købe miionhuet i teet for. Peer Hanen og Ejnar Peeren purgte Peer Mikkelen om e kunne købe han byggegrun på Skoletoften. Han ville og ikke ælge em en - i teet måtte e få en! Det gamle miionhu blev å olgt til købmanen for kr. og man gik i gang me at amle penge in til at bygge et nye hu på Skoletoften. Mange gav et birag å inamlingen kaffee yerligere kr. JUNI Inre Miion møekalener 8. juni Bibelgruppe 1 ho Ingri og Thoma Aneren Gilmoeparken juni Bibelgruppe 2 ho Jytte og Bjarne Hoffmann Kroghøjvej juni år jubilæum for Sining Miionhu me fælle pining Fetaften (e omtale neenfor) 22. juni Bibelgruppe 2 ho Marianne og Peter Chritenen Søvnalvej 10 (evt. aftale ommeraflutning/ uflugt) JULI juli Bibelcamping på Lytruphave juli Bibelcamping i Haerup juli Bibelcamping på Holmborg AUGUST 10. augut Bibelgruppe 1 ho Guna og Leo Maen Frøkovparken 10. augut Bibelgruppe 2 ho Dorrit og Lar Loahl Nybyvej augut Fælle bibelgruppeaften me Bjarne Lingren Chritenen 31. augut Bibelgruppe 2 ho Eva og Jen Thyen Abjergvej 8 Det nye miionhu blev å bygget i Alfre Jeppeen var murer Chr. Sørenen tømrer og reten var frivillig arbejkraft. Tømmeret blev leveret af et par lanmæn i ognet og tenene blev købt på Vigår Teglværk og hentet i hetevogn. Det nye miionhu blev inviet. 20. juni Det kom til at kote kr hvoraf e var inkommet ve alg af et gamle hu og ve e mange private birag. INVITATION TIL 50 ÅRS JUBILÆUMS FEST. Sining Miionhu fejrer 50 år jubilæum freag en 17. juni 2011 Der er fællepining kl og herefter fetaften fra kl me inlag for båe børn og vokne. Hjertelig VELKOMMEN til alle er har lyt til at være me til at fejre agen. Tilmeling til pining enet en 9. juni til enten Holger Hoffmann eller Dorrit Loahl / (pri for pining: 50- kr.) Me venlig hilen Betyrelen for Miionhuet 16

17 Kirkeien Juni Gutjeneteplan Ørre kirke 2. Kr. Himmelfart e. påke Sining kirke 12. Pineag Byfetgutjenete i SØ-grillen e omtale pineag onag Hveraggutjenete me fælle pining 19. Trinitati ønag ønag e. trinitati Nor Hanen Juli e. trinitati Linnebjerg e. trinitati Nor Hanen e. trinitati 8.45 Nor Hanen e. trinitati Kirkekaffe e. trinitati Morgengutjeneter me naver På Kan u li in kirke -møet i januar blev er røftet mange ting omkring vore kirker og gutjeneter. Blant anet naveren hvor er er et tærkt ønke om at ogå e tilige gutjeneter kan have naver. I menigherået har vi røftet muligheen for ette og beluttet at ænre gutjeneten å et kan lae ig gøre. Ænringerne vil være: 1) er vil kun være én læning foruen evangelielæningen 2) er vil være en alme minre før præikenen 3) naverliturgien vil være kortere i forhol til et vi kener ve 10-gutjeneterne. Ænringen træer i kraft pr. 1. juni. Der bliver lavet en gutjenetefoler for morgengutjeneterne å man kan følge me er. Menigherået og unertegnee motager gerne kommentarer å ig enelig til. Lie Eelberg Augut e. trinitati Linnebjerg e. trinitati Kirkekaffe e. trinitati e. trinitati Kirkebil kan betille til alle gutjeneter og arrangementer om menigherået inbyer til. Ring til Taxa på Hveraggutjenete 15. juni kl Ørre kirke Hvi vejret tillaer et vil et være en uenør gutjenete på plænen u mo engen. Gutjeneten er aflutning for mini-konfirmanerne men ingen kal være i tvivl om at et er for alle. Efter gutjeneten inbye alle til fælle pining enne gang kal vi have grill ma. 17

18 Kirkeien Vær at vie... Sognepræten Lie Eelberg Ørre prætegår Ørre Byvej 88 Ørre 7400 Herning Tlf Træffe bet: Tirag og onag kl Torag og freag kl Lørag og ønag efter aftale. Manag er friag. (For ikke at gå forgæve anbefale et at træffe aftale på forhån når man ønker at møe me ognepræten.) På ognepræten friage ferier kurer m.v. kan man henvene ig til ognepræten i Tjørring René Nor Hanen på tlf Der vil være henvining på telefonvareren. Dåb: Dato for åb aftale me præten om kommer på beøg foru for åben. Viele: Dato for bryllup aftale me præten om euen orienterer om hvilke atteter m.v. er kal bruge ve vielen. Peronregitrering: (regitrering af øfal og navneænringer) for alle i Ørre-Sining ogn finer te ho ognepræten. Navneænring: Relevante kemaer for navneænring amt vejlening og orientering om gebyr fine på peronregitrering.k Blanket me bilag aflevere/ene til Prætegåren Ørre Byvej Herning. Føel: Føelanmelele til peronregiterføreren ker gennem hopitalet. Forælre kal erfor ikke længere aflevere føelanmelele. Er forælrene ikke gift kan faerkab regitrere erve at forælrene afleverer omorg- og anvarerklæring til peronregiter-føreren enet 14 age efter barnet føel. Aflevere erklæringen ikke til peronregiterføreren behanle faerkabagen i Statforvaltningen. Døfal: Døfal anmele til præten i aføe bopælogn efter enet 2 age og er træffe aftale om begravele. Fate aktiviteter KFUM-pejerne i Ørre-Sining Spejergåren Abjergvej 12 Sining. Manag kl Ulve: renge og piger i 2. og 3. klae. Spejer: renge og piger i 4. klae og opefter. Kontaktperon: Hanne Anbjerg Nøvlingvej 19 tlf Røerne 2.0 Er en børneklub uner KFUM og KFUK er kører hver anen lørag kl Vi møe i Miionhuet på Skoletoften. Kontaktperon: Bjarne Hoffmann tlf Sining Miionhu Kontaktperon: Dorrit Loahl Tlf Bibelgruppe 1 Kontaktperon: Holger Hoffmann Tlf Bibelgruppe 2 Kontaktperon: Jen Thyen Tlf Kirkebetjening og menigherå Kirkebetjeningen har alle fat friag om managen. Graver Akel Hvergel tlf. i kirkehuet: Gravermehjælper Hanne Jenen mobil Organit Hanne Jenen tlf Kirkeanger Anne Lie Sanborg-Oleen tlf Sognemehjælper Anne Mette Amoren Tlf oerreining-kirker.k Menigherået forman Jytte Hoffmann Kroghøjvej 4 tlf Materiale til Kirkeien Af henyn til arbejet me kirkeien beer vi om at alt hva er ønke bragt på Kirkeien aflevere enet. 20. i måneen foru for en enelige ealine på Poten. Tip og goe iéer motage gerne. Stof aflevere til ognepræt Lie Eelberg (e aree ovenfor) eller Kurt Jeppeen Abjergvej 12 - allerhelt pr. mail til Tjek vore hjemmeie: 18

19 Ørre-Sining Lytfikerforening Betyrelen Forman: Ejgil Kølbæk Folagervej 8 Ørre 7400 Herning Tlf Nætforman Chri Maen Kaerer Søren Peter Killerich Sekretær Erlan Peteren Betyrelemelem Ager Maen Jeg fik fornøjelen af at forætte om forman å tak til alle e melemmer er tøtter min ag ver. hjemtagelen af en lak. Og tøtten bliver tørre og tørre om lytfiker og loejer begyner at kene til agen. Nu jeg er ve agen omkring hjemtagele af lak fra Stor Å kan jeg oplye at er ikke er ket mere i agen en et jeg kunne oplye i februar måne og og; en 29. mart fik formanen for Poten Hul tillaele til at hjemtage 2 tk. lak i år og uen at kornorten Poten Hul kulle være melem af ammenlutningen (SvS) og uen beregning (grati). Så nu er førte fae a hørt at man har foreningfrihe i Danmark og erfor ikke kan tvinge nogle til at være melem af en betemt forening. Så nu mangler vi bare at man ogå erkener at ejenomretten er ukrænkelig å et er loejerne er har fikeretten og retten til at hjemtage laken. Jeg har lavet et forlag til forelingen af laken (kan e på hjemmeien). Man kal og taig inberette på SvS hjemmeie at man har fanget en lak men et vil jeg ikke fori e truer på ere repræentantkabmøe i februar måne at e vil have mulighe for at knale em e mener fiker ulovligt. Da et er repræentanter for e foreninger om er melem af SvS og ikke bare menige melemmer å mener jeg et er kærpet omtænighe at true på en offentlig hjemmeie og a formanen ikke har taget aftan for utalelen og agt at et ikke er SvS officielle holning at knale nogle har jeg overvejet at politianmele SvS for truler om vol. Når e amtiig å fortæller løgnhitorier på ere hjemmeie og ikke vil amarbeje me foreninger er ikke er melem af SvS kan jeg ikke e hvoran Fikeriirektoratet kan betemme at man kal inberette på SvS hjemmeie fori e kun vil have en amarbejpartner ve Stor Å. Samtiig henvier e til ærlige regler om DTU Aqua kan fatætte for et begrænet fikeri efter lak i Stor Å. Men ie regler er ikke offentlig kent. (Jeg kener em i hvert fal ikke). Så hvem er har betemt at man vil forele laken efter hvor mange m. å-bre man råer over tår hen i et uvie. Men et er ikkert at ligegylig hvem er gør hva å er e alle unerlagt en Danke grunlov om man kan ikke bare ene aben viere me henvininger til en og en paragraf eller henvie til ærregler i en forening ejenomretten er ukrænkelig. Nå nok om et er ker heligvi ogå anre pænene ting i ØSL. Jeg har lavet en ny forening for alle loejer og foreninger lang Stor Å. Stor Å-ammenlutning. Man kan e mere om foreningen iégrunlag og tilmele ig foreningen på vore hjemmeie og et er grati at være melem. Så tøt op alle loejer. Jeg have regnet me at vi kulle have holt et tormøe i Ørre foramlinghu for at fortælle om gyegruprojektet i Stor Å ve Brevig men et er blevet til et lit yrere projekt en kommunen have regnet me å i førte omgang bliver et kun e berørte loejere vi holer et møe me å må vi e om vi kan få projektet op at tå i år. 19 Vi have lejet et goe kib Maagen er normalt ejler fra Vorupør tran. Spillet er kulle trække o op på tranen var eværre gået i tykker i løbet af vinteren å vi måtte ejle fra Hantholm. Dagen tarter tilig a vi har ca. 2 timer kørel til Hantholm å man måtte jo op kl om morgenen. Vi var 5 er møte ho mig for at følge a i en lille minibu me pla til 7 peroner. Hunen var frik fra morgenen af og en elker når er kommer nye folk til om ikke kener til en tore lyt til at pie å er røg lige en mapakke i farten. Da manen have ukkeryge å måtte han lige hjem igen for at møre ig en ny mapakke å vi kom lit enere af te fra Ørre en planlagt men vi kunne nu nemt nå til Hantholm til kl Vi ejlee i 3 timer for at komme u til fikeplaerne. Enelig fremme og nøren gik til bun førte man have fik på å have jeg fik på å trejeman men jeg var en førte til at få en i lan å lit tolt har man a lov at være. Alle fik fik å kipper forelog at vi prøvee nogle kibvrag for at e om ikke vi kunne få en tor tork. Det gav nu ikke å mange tore tork å vi prøvee på revet igen inen vi kulle helt hjem igen. Det gav lit flere tork til alle å alle 10 man fik tork me hjem. Skibet have aftalt me folk på lan at vi kunne få torkene fileteret når vi kom in. Makinen e bruger til at filetere me var i mellemtien gået i tykker å e måtte hån filetere fikene men et have e vit ogå prøvet før. Tror at gennemnittet lå på 20 tork pr. man. Så jeg have a ca. 8 kg. torkefilet me hjem å nu kal jeg prøve at lave en torkeanretning. Ingen blev yge på turen alle fik fik fint vejr kunne og got have brugt lit mere varme men alt i alt en rigtig got tur å tak til alle man kibet og kibrengen. Der arbeje på at lave klækkebakker i Løven Å ve Ørre Naturkole projektet har vi øbt ørre på heen. Vi er blevet enige om at jeg i amarbeje me Lae Mikaelen (han fortalte om klækkebakkerne på vore generalforamling i år)kan fortætte vore formilingprojekt omkring klækkebakkerne ve Ørre Naturkole. Der kal blot være foku på at ytemet taig er uner uvikling. Vi e en 28. maj ve Herning fikepark kl til ette år familiefiketur. Se mere på hjemmeien.

20 KALENDEREN Juni 01. Beteforælreag Skolen og Hvepereen 06. Svømmeag for 4. klae Sining Skole :00 Fællebetyrelemøe Fællebetyrelen Mitp juni: Æ Sining Daw De Fem :00 Byfetkoncert i Sining Kirke Menigherået :30 Dagplejen og Hvepereen eltager i Pow-ow :30 Spillemangutjenete Menigherået :00 Fællebetyrelen årberetning afhole i SØ-Grillen Fællebetyrelen Mitp juni: Tur til Bornholm Sining Skole :00 Sct. Han Borgerforeningen 24. Site koleag før ommerferien Sining Skole :30 Pilgrimvanring Menigherået Juli :00 Morgenang i Kroghøj Gl. Skole Kroghøj gl. Skole :00 Morgenang i Kroghøj Gl. Skole Kroghøj gl. Skole :00 Morgenang i Kroghøj Gl. Skole Kroghøj gl. Skole Augut 01. Dealine SØ-Poten Reaktionen 15. Førte koleag efter ommerferien Sining Skole :00 Vi tarter op KFUM K September :00 Høtfet Hvepereen :30 Menneket bag forbryelen SØ Folkeuniveritet :30 Frit valg på alle hyler SØ Folkeuniveritet :30 Fritihjemfet Hvepereen Oktober 07. Fet for børnehavebørn Hvepereen :30 Fet for fritihjembørn Hvepereen :30 Aftenklub Hvepereen :30 Forunring: Livet er ikke et værte man har- om hvoran vi kommer afte me at være menneke SØ Folkeuniveritet 14. Skolerne motionløb Skolen og Hvepereen :30 Aftenklub Hvepereen :30 Genfortælling og tolkning af Sigur Hoel roman "Møet ve milepælen" SØ Folkeuniveritet Reaktion og annoncer: Mia B. Aneren. Ørre Byvej Herning. tlf

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3 Nyt fra Brealparken og Grenhuene September 2005 55. årgang nr. 3 1 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2007 57. årgang nr. 1

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2007 57. årgang nr. 1 Nyt fra Brealparken og Grenhuene Januar 2007 57. årgang nr. 1 1 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til at

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006 Efterårets beboermøer overstået Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k Hjemmesie: www.skraeppeblaet.k Åbent

Læs mere

Fødselsdagsbørn. Posten. Hvorfor udkommer vi lidt uregelmæssigt? Forside. V. Kristian og Martin Nytoft, Sinding Mobil. 23 30 60 99 og 51 36 13 97

Fødselsdagsbørn. Posten. Hvorfor udkommer vi lidt uregelmæssigt? Forside. V. Kristian og Martin Nytoft, Sinding Mobil. 23 30 60 99 og 51 36 13 97 Nr. 2 16. årgang Maj 2009 Indhold: Side 2: Fødseldagsbørn, Annonce Side 3: Ørre Skytteforening Side 4 og 5: Borgerforening Side 6: Sinding-Ørre Midtpunkt Side 7: SGIF Side 8: Ørre Sinding Lystfiskerforening

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS UNDERVISNINGSAVIS TIL BØRN OG UNGE I ROSKILDE - MAJ 2011 Bliv en vanuks Hva bruger en teenagefamilie i Hyrehøj Vanet i Roskile Såan sparer u penge på it vanforbrug meget Vores van er vigtigt

Læs mere

Infohæfte. til forældre

Infohæfte. til forældre Infohæfte til forælre 25 2 Værigrunlag for Vesterlun Efterskole Formål: Vesterlun Efterskoles formål er gennem unervisning og samvær at birage til elevernes almene annelse, fortsatte lyst til uannelse

Læs mere

Nr. 4 19. årgang November 2012

Nr. 4 19. årgang November 2012 Nr. 4 19. årgang November 2012 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, generalforsamling Annonce Nytoft Side 3, 4, 5 og 6: Borgerforeningen Side 7 og 8: Sinding-Ørre Midtpunkt Side 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15:

Læs mere

Posten Fødselsdagsbørn

Posten Fødselsdagsbørn Nr. 2 15. årgang August 2008 Indhold: Side 2: Fødseldagsbørn, Annonce Side 3: Ørre Forsamlingshus Side 4,5 6 og 7: SGIF Side 8: Sinding-Ørre Midtpunkt Side 9: Sinding Forsamlingshus Side 10, 11, 12, 13,

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005. Nr.08. Klub Søvangens medlemmer og gæster afviklede roterende turnering

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005. Nr.08. Klub Søvangens medlemmer og gæster afviklede roterende turnering SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005 Klub Søvangens melemmer og gæser afviklee roerene urnering Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-pos: skraeppen@mail1. sofane.k Hjemmesie: www.skraeppeblae.k

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn

Posten. Fødselsdagsbørn Nr. 2 17. årgang Maj 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Side 3: Ørre Forsamlingshus Side 4: Sinding-Ørre Midtpunkt-Skolen Side 5: Hvepsereden Side 6: SGIF Side 7: Ørre Sinding Lystfiskerforening Side

Læs mere

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet Nr. 4 September 2012

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet Nr. 4 September 2012 LungePatientdk BM-Bladet Nr 4 September 2012 Patientnyt Ferietur med LungePatientdk 6 Ferietur med LungePatientdk 7 KOL-kuru for pårørende 13 fratilbud 6999,- MØBELKÆDEN STå OP hjælpefunktion SENIORMØBLER

Læs mere

dalby gymnastikforening

dalby gymnastikforening DALBY alby gymnastikfrening August 2009 33. årgang F. G. D. fbl gymnastik bamintn Vlleyball mtin VÆresteet I N D S P A R K E T Læs m... U 15 rengene Læs m... Tus Hasbergen galleri makenature www.makenature.k

Læs mere

Nr. 2 21. årgang Maj 2015

Nr. 2 21. årgang Maj 2015 Nr. 2 21. årgang Maj 2015 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn Side: 3: Borgerforeningen Side: 4: Sinding Forsamlingshus Side: 5, 6, 7, 8, 9 og 10: Kirkesiderne Side: 11, 12, 13 og 14: æ Sinding daw Side:

Læs mere

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation SCANTRUCK A/S SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. 3 Nyt amarbejde. 4-5 Salg- og marketingafdelingen. 6-7 Bejtrup Makintation Forhandler af CASE, MANITOU, ATLAS og McCLOSKEY SCANTRUCK A/S Peter Daugbjerg

Læs mere

Kirkesiden. Nyt fra Menighedsrådet

Kirkesiden. Nyt fra Menighedsrådet Nyt fra Menighedsrådet Ørre Kirke Endelig kom godkendelsen af vort projekt i fht. at få malet Ørre Kirke indvendigt. Vi vil gerne her give jer et lille indblik i, hvad projektet indebærer, og I er naturligvis

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

$nk-ngt. tlt. #ruh*ffi= sl{al. betale IAK.WA\ YWK. Cillofld,foll;ret EBad- Eifldfolt< folket ra-srer

$nk-ngt. tlt. #ruh*ffi= sl{al. betale IAK.WA\ YWK. Cillofld,foll;ret EBad- Eifldfolt< folket ra-srer Potbeorget b^lad 57016, ( 8245 ARC) 'r':,li i Nr. 4/98 November Vigtigt!!! Nye aktivi $nk-ngt 5fi6de for folfter og for bddfolket 12 Marinekontoret i Klubhuet er i november, december og januar kun dben

Læs mere

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai 4 vi.iq!uodai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai r 4. Procebekrivele 8 2. Stamolyninger 5 3.3 Strategi 7 Q 3. Præentation af virkomheden 6 3.2 Kernekometencer 7 3.1 Ledele og organiering 6 -b 1. Forord med ledelen

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Nr. 1 - Marts 2014. 7. årgang. Vækst Huzet Bykærvej 4

Nr. 1 - Marts 2014. 7. årgang. Vækst Huzet Bykærvej 4 H as l e Nyt Nr. 1 - Marts 2014 7. årgang Vækst Huzet Bykærvej 4 Hasle Byting Indhold Redaktion: Knud Erik Olsen Storegade 37 B, 3790 Hasle Tlf. 56 96 48 25 E-mail: k.e.olsen@mail.dk Søren Finne Østergade

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014. Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum. Side 27: 50 års jubilæum

Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014. Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum. Side 27: 50 års jubilæum Borgerbladet Nr. 3 36. årgang Juni 2014 Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014 Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum Side 27: 50 års jubilæum Borgerforeningens flagregler

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Indhold: Nors Kirkebys købmandshandels. dag. - Se billederne. Læs om første skoledag efter en lang ferie. Ny bordtennisklub i Nors

Nors-Tved Tidende. Indhold: Nors Kirkebys købmandshandels. dag. - Se billederne. Læs om første skoledag efter en lang ferie. Ny bordtennisklub i Nors Nors-Tved Tidende Indhold: Nors Kirkebys købmandshandels sidste dag. - Se billederne Læs om første skoledag efter en lang ferie. Ny bordtennisklub i Nors På tur ved omfartsvejen. Juniorklubben har fået

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Nr. 105 14. juli 2010 18. årgang

Nr. 105 14. juli 2010 18. årgang Nr. 105 14. juli 2010 18. årgang RUNE STENEN Redaktionen Kære læsere - borgere i Grønbjerg! De må gøre noget rigtigt deroppe på vores Friskole. 100 elever har de rundet. (Har der nogensinde været så mange

Læs mere