BRÆNDKJÆR SOGN. Hvis bare vi spiser sundt, så dør vi ikke, vel mor?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRÆNDKJÆR SOGN. Hvis bare vi spiser sundt, så dør vi ikke, vel mor?"

Transkript

1 BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Hvis bare vi spiser sundt, så dør vi ikke, vel mor? 33. årgang nr. 4 september oktober november 2013

2 PRÆSTEN SKRIVER Jeg er Vejen, Sundheden og Livet Sådan siger Jesus ikke og måske alligevel! Det rigtige citat fra Bibelen lyder: Jeg er Vejen, Sandheden og Livet. (Joh 14.6) I juni måned var Iben og jeg på stiftspræstemøde, hvor temaet var Jeg er Vejen, Sundheden og Livet. Her blev vi bl.a. mindet om, at vi er skabt som mennesker med ansvar for det liv, vi har fået. Også vores sundhed. Et gammelt ordsprog lyder: et æble om dagen holder doktoren borte. Ordsproget stammer oprindeligt fra engelsk, hvor det oven i købet rimer: An apple a day keeps the doctor away. Der er i dag stort fokus på, hvad vi spiser, hvad vi indtager og motion. Og det er godt og vigtigt. Vi har ansvaret for det liv, vi har fået, vores krop. Men her stopper vores ansvar ikke. Vi har også ansvar for vores sind og ånd. Derfor er det vigtigt også at stoppe op, tænke over sit liv, meningen med livet, og Gud. Derfor mødes vi også til gudstjenester for at lade Gud tale til os, og som menighed at dele vores liv med hinanden. For vi har nemlig også ansvar for hinanden i menigheden og det netop i den flotte brogede og nuancerede menighed, vi er i Brændkjærkirken. En menighed er som en skøn efterårsskov med mange forskellige farvenuancer. Når du af sognepræst Ole Pihl er ét, men ikke ens. Vi er en enhed med ansvar for hinanden, men vi er ikke ens. Som mennesker skal vi bære frugt, kærlighedens og omsorgens frugt. Kraften får vi fra træets stamme og rødder. Kraften får vi fra Gud. I Bibelen står følgende fantastiske løfteord til os Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. (Joh 15.5) Det er et fantastisk løfte. Heri beskriver Jesus vejen til et sundt liv. Et liv, hvor vi får kraften fra ham, tager ansvar for os selv og andre og bærer kærlighedens frugt. Vintræ og grene og frugt hører sammen: Kristus er ét med sit folk på dets færd. Grenene dør, hvis de skilles fra stammen: Skilt fra Guds Søn er vi ingenting værd. næste gang går i skoven eller ser ud på de flotte efterårstræer med de tusinde farver, så tænk på din menighed. Så forskellige er vi, og så tæt hører vi sammen, fordi vi er på samme træ Kristus. Vi Glæden er den, at vor Herre alene Ved, hvor i verden han bedst får os brugt. Glæden er den, at vi vokser som grene, Næres af stammen og bærer dens frugt. DDS nr. 368 v

3 Farverige og varierede gudstjenester i Brændkjærkirken af sognepræsterne Ole Pihl og Iben Munkgaaard Davids En gudstjeneste er ikke grå nej - enhver gudstjeneste har sin egen farvekombination. Tekster og salmer, årstiden, højtiden og specielle begivenheder, tema, bønner og prædiken, kor, musik og musikinstrumenter, dåb og nadver alle disse ingredienser giver farve til gudstjenesten. Gudstjenesten har på mange måder en fast form. Gudstjenesten skal gerne være genkendelig, men i Brændkjærkirken vil vi også gerne, at gudstjenesterne er farverige og varierede. Nogle er livsgrønne, andre er festhvid, nogle er ildrøde andre er sorgsorte og endnu andre er forventningslilla og hertil kommer alle de små farvevariationer og nuancer Gudstjenestefornyelse Det har været spændende at arbejde med gudstjenesten med fokus på musikken, men vi føler slet ikke, at vi er færdige endnu. Der er for år tilbage sat et stort arbejde i gang i Haderslev stift med henblik på at arbejde med gudstjenestefornyelse. Dette er vi meget inspirerede af også set i lyset af, at Iben Munkgaard Davids er udpeget som én af Haderslev stifts gudstjenestekonsulenter. Hvis der er nogle af jer i menigheden, som har ideer og tanker om gudstjenestefornyelse, er I meget velkomne til at henvende jer til Ole Pihl, som er formand for Brændkjærkirkens gudstjenesteudvalg (gerne på skrift/mail). Så vil jeres tanker blive taget med til gudstjenesteudvalget, som vil arbejde videre med fornyelse af gudstjenesten i Brændkjærkirken. NYT FRA PRÆSTERNE Musikken i gudstjenesten Vi har gennem det sidste år i menighedsrådet og menigheden været igennem en lang proces, hvor vi har forsøgt os med forskellige musikudtryk ved nogle gudstjenester, lavet spørgeundersøgelser i menigheden og drøftet, hvad vi ønsker af musikken i gudstjenesten. Dette har præget menighedsrådets valg af ny organist, gjort at vi arbejder på at indkøbe et flygel til kirken samt at vi har øget budgettet til indkøb af musikere ved en række gudstjenester i løbet af året. Velkommen til årets konfirmander I år begynder 4 nye konfirmandhold i Brændkjærkirken. Vi glæder os meget til det kommende år sammen med dejlige konfirmander og deres forældre. Sognepræsterne Iben Munkgaard Davids og Ole Pihl 3

4 MENIGHEDSRÅDET Nyt fra menighedsrådet VISION I april måned afholdt menighedsrådet en visionsdag. Her drøftede man alle eksisterende og fremtidige aktiviteter. Ved menighedsmødet i september måned vil vi fremlægge de tanker og ideer, der fremkom. MEDLEMSÆNDRING Christine Refshauge har bedt om fritagelse for arbejdet i menighedsrådet. Vi takker hende for mange års god indsats i rådet. Suppleant Henry Lund Petersen er trådt ind i Christines sted, også til ham skal lyde en tak, fordi han igen vil gå ind i arbejdet. Henry har tidligere været med i menighedsrådet i perioden MENIGHEDSRÅDSMØDER Møderne er offentlige, og afholdes i kirkens sidehus kl på følgende dage: Den MENIGHEDSMØDE Menighedsmøde afholdes søndag den 15. september. efter gudstjenesten, og alle er velkomne. Ved mødet vil der blive informeret om menighedsrådets arbejde, samt være en drøftelse af folkekirkens fremtidige styringsstruktur Poul Wienberg, menighedsrådsformand Ny redaktør af kirkebladet! Ind i mellem skifter opgaverne hænder, og nu er arbejdet med kirkebladet faldet ned som en skøn appelsin i min turban! Siden januar har jeg stået for bladet, og nu har jeg så fået mulighed for at tage fast plads i redaktørstolen. Jeg glæder mig til i samarbejde med redaktionsudvalget at lave et spændende, vedkommende og indbydende blad til glæde for faste og nye læsere og håber, at I ind i mellem har lyst til at bidrage med ideer, billeder og tanker til vores blad! Anne Mette Meyer Sognemedhjælper og redaktør af kirkebladet Indsamling Fra september til november samler vi ind til Kolding Provstis Sorggruppe for børn og unge - et tilbud til børn og unge som har mistet nogen, der stod dem nær. Mange børn og unge oplever desværre at miste en af deres forældre, en søster eller en bror. Gruppen mødes i Brændkjærkirkens lokaler hver anden tirsdag. Der er ikke tale om terapi eller behandling i sorggruppen, men om samvær og erfaringsudveksling. Nøgleordene er omsorg og nærvær. 4

5 Det sker i Brændkjærkirken søndag formiddag GUDSTJENESTE Søndag d. 1. september kl Her vil Michael Olsen, sax, stå for musikken sammen med pianist Pojken Flensborg og Anne Mette Meyer, sang. HØSTGUDSTJENESTE Søndag d. 8. september kl Der medvirker en folkemusik trio ved årets Høstgudstjeneste. Den vil være med til at give gudstjenesten et festligt og folkeligt præg. Frugttræerne og urtehaverne har igen givet os i overflod rundt om i haverne. Vi siger TAK, også selvom der er et par kilometer ud til de åbne marker, hvor der igen er blevet høstet. Medbring gerne forskelligt frugt og grønt, blomster, bagværk og andet til pynt i kirken. Efter gudstjenesten er der frokost (30 kr. for voksne, men børnene spiser gratis), og vi holder høstauktion over det medbragte, hvor pengene går til Sorggruppen (Se s. 4). Der vil være særlige aktiviteter for børn. GUDSTJENESTE med KONFIRMAND VELKOMST Søndag d. 29. september kl Ved denne gudstjeneste byder kirken og menigheden årets konfirmander og deres familier velkomne. Her vil musikken blive leveret af et 3-mands band med forsanger under ledelse af Michael Olsen, sax. Begge præster medvirker. Michael Olsen BUSK-GUDSTJENESTE Søndag d. 27. oktober kl med BRUNCH fra kl BUSK står for Børn, Unge, Sogn, Kirke og er et landsdækkende koncept. Gudstjenesten vil være farvet af rytmisk musik, moderne salmer, tanker fra unge og om unge. Kirkens ungdomskor, KFUM spejderne, Ten Sing Kolding og begge præster medvirker. Gudstjenesten er naturligvis for hele menigheden! ALLE HELGENSGUDSTJENESTE Søndag d. 3. november kl og kl Alle Helgen er en højtid, som samler flere og flere til gudstjeneste. Det er tiden, hvor vi mindes vores døde. Ved Alle Helgens gudstjenesterne skabes der på en særlig måde rum for sorgen, mindet og håbet. I Brændkjærkirken holder vi 2 gudstjenester til Alle Helgen. Kl er der Alle Helgens formiddagsgudstjeneste, hvor det er sygehuspræst Birgit Fur, der prædiker. Kl er der Alle Helgens minde-gudstjeneste ved sognepræst Iben Munkgaard Davids. Denne gudstjeneste får et musikalsk meditativt præg, og der medvirker en strygerduo (violin og cello). Der vil blive mulighed for at tænde lys, og der vil være oplæsning af navne på dem, der er døde i Brændkjær sogn siden sidste Allehelgen. GOSPELGUDSTJENESTE Søndag d. 17. november kl Denne søndag morgen spiller vi op til Gospel- Fest i Brændkjærkirken sammen med årets konfirmand-gospel-choir under ledelse af Joachim Hejslet Jørgensen og band. Koret består af konfirmanderne fra Brændkjær og Dalby, som har øvet hele fredagen! En stor oplevelse venter os alle! Alle 3 konfirmandpræster medvirker. Velkommen til et brag af en gospelgudstjeneste næstsidste søndag i kirkeåret. GUDSTJENESTER 5

6 MENIGHEDSMØDE OM FOLKEKIRKENS STYRE Hvordan skal folkekirkens styre være i fremtiden? Der er lagt op til en bred debat om folkekirkens struktur, og vi er billedlig talt helt nede i maskinrummet. Det er en vigtig debat, vi står foran og vigtige beslutninger, der skal tages. Menighedsrådet har hen over sommeren arbejdet på at sætte sig ind i de forslag, som blev fremlagt d. 2. maj 2013, hvortil vi som menighedsråd har mulighed for at afgive et høringssvar senest 31. oktober 2013 kl Menighedsrådet har i den forbindelse besluttet også at give mulighed for en menighedsdrøftelseaf de fremlagte forslag om folkekirkens fremtidige struktur ved det årlige menighedsmøde. Velkommen til drøftelse af forslagene til en ny styringsstruktur for Den danske Folkekirke ved menighedsmødet d. 15. september. Menighedsmødet foregår efter gudstjenesten og en let frokost. Dagsordnen for drøftelsen af forslagene til en ny styringsstruktur for Den danske Folkekirke vil være: 1) Kort orientering om forslagene til en ny styringsstruktur for Den danske Folkekirke 2) Fri debat, hvor menighedsrådet vil notere kommentarer til evt. senere udarbejdelse af et høringssvar. Men hvad drejer det hele sig om? Hvordan skal folkekirkens styre være i fremtiden? Det spørgsmål har et udvalg nedsat af regeringen arbejdet med siden september Udvalgets foreløbige overvejelser er den 2. maj 2013 offentliggjort i et debatoplæg, og der inviteres til en bred og åben debat, inden arbejdet i udvalget genoptages til efteråret. Udvalget skal aflevere sin endelige betænkning til Regeringen inden udgangen af marts Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken blev i september 2012 nedsat af regeringen med opbakning fra alle partier i Folketinget. Udvalget har til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan Folkekirken skal styres i fremtiden, med særligt fokus på den fælles, landsdækkende del af folkekirkens økonomi, og indre kirkelige anliggender som gudstjenesteordning, ritualer, dåb, konfirmation, salmebog og bibeloversættelse. Udvalgets formand er tidligere ombudsmand, professor, dr. jur. Hans Gammeltoft-Hansen, og udvalgets 20 medlemmer repræsenterer tilsammen et bredt udsnit af kirkelige og kirkepolitiske interesser og holdninger. Debatoplægget fra udvalget består af fire hovedafsnit: Første hovedafsnit beskriver folkekirkens opgave og fundament som evangelisk-luthersk kirke og i tilknytning hertil seks pejlemærker, som efter udvalgets opfattelse må indgå i vurderingen af modeller for folkekirkens styre. De seks pejlemærker er: Nært forhold mellem staten og folkekirken - Folkekirkens tilstedeværelse overalt - Præstens uafhængighed - Rummelighed og frihed menigheder - én folkekirke - Demokratisk legitimitet. Andet hovedafsnit beskriver folkekirkens indre anliggender, og hvordan de reguleres i dag. Derefter skitseres forskellige modeller for, hvordan styringen af dem kan udformes. Modellerne spænder fra, at der skabes større klarhed om styringen ved, at den nuværende ordning, der er sædvanebestemt, bliver lovreguleret og suppleret med en pligt for ministeren til bl.a. at inddrage biskopperne, til at et nyt folkekirkeligt organ får den helt afgørende kompetence i forhold til styring og regulering af indre anliggender. Tredje hovedafsnit beskriver den fælles del af folkekirkens økonomi og fælles kerneanliggender, og hvordan de styres i dag. Derefter skitseres forskellige modeller for, hvordan styringen af den fælles økonomi og fælles kerneanliggender 6

7 kan udformes. Modellerne spænder fra en lovregulering med udgangspunkt i den nuværende ordning, hvor Folketinget og ministeren for ligestilling og kirke har kompetencen, til at et nyt folkekirkeligt organ får den helt afgørende kompetence i forhold til styring af den fælles økonomi. Fjerde hovedafsnit handler om muligheder for at kombinere modeller for styring af indre anliggender med modeller for styring af økonomi og fælles anliggende. Hjertesager Debatoplægget m.m. kan læses på Ministerium for ligestilling og kirkes hjemmeside vælg Kirke, Folkekirken, Folkekirkens styringsstruktur Debatoplægget er både spændende og kompliceret læsning, og vi hilser alle kommentarer og indspil fra menigheden velkommen! På menighedsrådets vegne Bent Bach Nielsen og Ole Pihl af provst Grete Wigh-Poulsen Hvad har en provst på hjerte? I virkeligheden nok stort set det samme, som en kirkegænger, et menighedsrådsmedlem, en medarbejder ved kirken, en præst. Men det er ikke så underligt, for alt det er provsten jo også. Derfor giver det sig selv, at hjertesagen over dem alle er, at evangeliet om Jesus Kristus bliver forkyndt, og at enhver af os har mulighed for at komme et sted, hvor vi mærker os hjemme og har mulighed for at høre om Gud, der sendte sin søn til verden for vores frelses skyld. I det løfte, som ethvert menighedsrådsmedlem skriver under på, står der, at der i rådsarbejdet skal arbejdes for kirkens liv og vækst. Meget bedre kan det ikke formuleres, hvad også en provst må og skal have på hjerte. Midlerne og de opgaver, der skal løses for formålet, er andre, men målet er det samme. Engang bestod provstens arbejde foruden at være præst udelukkende af administrative opgaver. Dem er der stadig en hel del af. Men i dag er det også sådan, at provsten både teologisk og praktisk kan være med til at anspore og støtte menighedsrådsmedlemmer, medarbejdere og præster til og i deres arbejde for kirkens liv og vækst. Engang for snart 8 år siden var vi nogle stykker, der sammen med min forgænger, Frank Kærgaard, var med til at arrangere en inspirations- og visionsdag for alle menighedsrådsmedlemmer, medarbejdere og præster i Kolding provsti. Vi forestillede os, at det kunne være frugtbart for kirkelivet, hvis vi lærte at bruge hinandens kreativitet, evner og resurser også i den større sammenhæng, som provstiet er. Det er der kommet meget godt ud af. F.eks.: Natkirke, 2.pinsedags fælles friluftsgudstjeneste, regnskabskontor, provstikonsulent, ungdomspræst, menighedspleje, skole-kirkearbejde, tværkulturelt arbejde, sorggrupper for børn og kirkehøjskole. Det er nogle af de projekter, der enten er udsprunget af eller styrket i samarbejdet mellem sognene. Jeg har haft den glæde i en årrække at være tovholder for en del af de samarbejdsprojekter. I den tid erfarede jeg, hvor meget der kan lade sig gøre, når vi lærer hinanden at kende på tværs af sognegrænser. Vi er jo med alle vores forskellige måder en del af samme folkekirke og vil og skal i bund og grund det samme. Jeg ser det som en styrke, at vi ikke gør alt ens, og ser det som et folkekirkeligt adelsmærke, at vi kan rumme og berige hinanden. Det er i høj grad en hjertesag, at det må blive ved at være sådan her hos os i Kolding provsti. HILSEN FRA VORES NYE PROVST 7

8 DET FOR BØRN Hvis vi bare spiser sundt, så dør vi ikke, vel mor? Man kan godt sige, at børnehavens sundhedstema er faldet i god jord hos min 4 årige søn! Hans viden om sundt og usundt er imponerende. Men koblingen mellem sundhed og udødelighed har han ikke fra børnehaven. Mon han har haft kigget i et af mine dameblade eller lørdagsudgaven af avisen? Der kan Anne Mette Meyer man nemlig godt forledes til at tro, at et æble om dagen holder døden fra døren. Jo min skat, selvom vi spiser sundt, kommer vi til at dø en dag. Alle mennesker dør en dag svarede jeg. Ja, men alle mennesker dør ikke den samme dag. Farmor er jo allerede død var svaret tilbage fra den lille purk. Ja, hun er hos Gud i Himlen nikkede jeg samtykkende. Hvordan kan hun det, når hun ligger nede i jorden?. Godt spørgsmål! Jeg svarede langsomt, at det også er lidt mærkeligt, men at jeg tror, at farmors sjæl er hos Gud nu. En sjæl. Hvad er det, mor? Jeg sad lidt og tænkte over, hvad en sjæl mon er. Laurits stoppede min tankestrøm. Jeg ved godt, hvad en sjæl er sagde han. En sjæl er alle de oplevelser og tanker, man har haft. Hvor er jeg glad for, at jeg ikke nåede at svare ham. Jeg kunne ikke selv have sagt det så smukt og rammende. En sjæl er alle de oplevelser og tanker, man har haft. Selvom alt det skønne vi kan høste her i efteråret ikke giver os evigt liv, er det med til at give os et godt liv. Det er dejligt med fokus på sundhed. Vi skal blot huske at løfte hovedet fra kål og kartofler og have blik for stjernestunderne. Der er mere liv og varme i dem end 1000 røde chilipebre! Minikonfirmand for 3. klasse onsdage kl Det er rigtig sjovt at være minikonfirmand. Her kan du høre de spændende historier og opleve kirken inde fra. Hvorfor holder vi fri? Virker en bøn kun, når man folder hænderne? Vi leger, synger, hører spændende, sørgelige, sjove og glade historier fra Bibelen. Det er Anne Mette, der står for minikonfirmanderne sammen med sognepræsterne Iben Munkgaard Davids og Ole Pihl. Indbydelser er sendt ud på skolen. Tilmelding hos Anne Mette. Vi starter onsdag d. 2. oktober. Familiekor nu også med fædre! 6 mandage kl Ja, det er ganske vist! Familiekoret har besluttet sig for, at vi vil have fædrene med. Vi har allerede de første tilmeldinger fra fædre, så nu er der korsang for HELE familien. Vi skal synge forskellige stilarter bl.a. pop, så skynd jer at sætte timerne af til en musikalsk oplevelse for hele familien. Tilmelding hos korleder Anne Mette Meyer. Det er Michael Olsen der spiller til! Start mandag d. 28. oktober og slut søndag d. 8. december! 8

9 Godnathistorie Tirsdage kl Vi er færdige med aftensmaden ca. kl Vi lægger puderne frem på gulvet, synger en sang og tænder fortællelyset. Så er alle ører åbne for en ny historie. Bagefter er der aftensmad i sidehuset med børnevenlig menu. Det koster ikke noget, og der er ingen tilmelding. Børn i alle aldre er velkomne hver gang! Der er godnathistorie:: Tirsdag d. 3. september, 1. oktober, 29. oktober og 26. november Den 3. september og 26. november er det med en fortælling for de 0-5 årige. Spirekor for 0. klasse - i samarbejde med Brændkjær SFO, som følger børnene til og fra kirken. Tirsdage kl Korsang, leg, musik og bevægelse for sangglade børn i 0. klasse. Det foregår i samarbejde med Brændkjær SFO, men børn fra andre skoler er også meget velkomne. Tilmelding hos sangpædagog Anne Mette Meyer eller Brændkjær SFO. Vi starter tirsdag d. 3. september og korforløbet afsluttes 8. december. DET FOR BØRN OG UNGE Børnekor for klasse - 5. klasserne får løn! tirsdage kl Vi synger mange forskellige sange og lærer at synge flerstemmigt og bruge stemmen rigtigt. Man for også gode venner og sjove oplevelser i kirken. Hver gang er der lidt at spise og drikke, før vi går i gang. Børn i 5. klasse får løn for at synge i koret, og har derfor også nogle særlige opgaver i forbindelse med korprøverne. Vi synger til 3 børnegudstjenester og 3 godnathistorier om året. Vi har også en overnatning i kirken. Det koster ikke noget at synge i børnekoret, der ledes af konservatorieuddannet sangpædagog Anne Mette Meyer. Alle børn er velkomne, og der er ikke optagelsesprøve : ) Tilmelding hos Anne Mette. Vi starter tirsdag d. 27. august. Ungdomskor for 6. klasse og op! Tirsdage kl Vi starter kl med lidt mad og hygge, og derefter går vi ind og synger. Prøven bliver en blanding af at synge kendte sange samt lære nye både én- og flerstemmige sange. Vi bruger det, vi kan til et antal gudstjenester i kirken, ca. 5. Desuden vil vi deltage i nogle korprojekter sammen med andre kirkekor. Tilmelding og information fås hos organist og korleder Kåre Brønserud på gmail.com eller telefon Vi starter tirsdag d. 27. august. Anne Mette Meyer. tlf

10 DET FOR BØRN OG MÆND Rytmik for småfolk Mandage fra d. 30. sept. kl for de 1 årige. Mandage fra d. 11. nov. kl for de 2-3 årige. Rytmikundervisning med sang, salmer, leg og bevægelse i vores fine kirkerum. For børn og deres voksne. Tilmelding hos Anne Mette. Babyrytmik Mandage kl og kl Børnesange, salmer, rim og remser og dans i kirken for de yngste og deres voksne. Undervisningen er målrettet alderen 3-9 mdr. Efterårets hold startede 26.8, men kontakt Anne Mette for at høre hvornår jeres barn kan starte. Mandehørm i Brændkjærkirken Mandehørm er et hyggeforum for mænd. Vi mødes kl og taler sammen på mandevis dvs. ofte få og velovervejede ord. I efteråret læser vi nogle udpluk fra bogen Kristen på en ny måde. Om bogen hedder det: Hvad nu, hvis kirken står i en overgangstid, der som i 1500-tallet kalder på en dybtgående reformation? Hvad nu, hvis der er en helt anden måde at være kirke på, der bare venter på at bliver udforsket og udfoldet? Det er to af de vigtige spørgsmål, Brian McLaren rejser i bogen. Hvad gør vi?: Udplukkene fra bogen læses op og vi drøfter dem ud fra princippet: Kan vi bruge det til noget? Man må gerne men skal ikke have læst bogen på forhånd. Der er ingen forberedelse. Vi behøver ikke være enige. Vi tilstræber at blive klogere på Gud, kirken, os selv og hinanden. Om bogen: Kristen på en ny måde, Boedal Forlag, 240 sider. Første del af en trilogi om at være kristen i en ny tid. Bog nr. 2 i debatserien Kirke i det 21. århundrede. Pris: 230,-. Der vil være mulighed for låne bogen til gennemlæsning. ret- Kl præsenteres aftenens specialøl, som nydes sammen med en mindre gourmetanning. Pris: 50,- kr. pr. gang. Er man ikke til øl, serveres også andre drikkevarer. Af hensyn til serveringen - gerne tilmelding til Ole Pihl, , Men mød bare op. Vi deler som brødre! Datoer: Tirsdag d. 17. september, 1. oktober, 22. oktober, 12. november. 10

11 Skakklub hver onsdag formiddag kl i kirkens sidehus. Vi har været 7-8 m/k, der har smugtrænet i vinter, men vi kan sagtens være flere. Det er gratis, men kaffen koster 5 kr. Mød bare op. Kontaktperson er Poul Madsen, tlf Første gang 2. oktober. Koncert med Per Nielsen Tirsdag d. 6. november kl i Brændkjærkirken Billetter kan købes i de to Liva butikker fra fredag den 27. september eller i døren. Arrangør Kræftens bekæmpelse Studiekreds Frelse - Det danske ord betyder oprindeligt Fri hals. Slaven havde en ring om halsen, forbryderen en løkke, og Foto: Erik Nüsser begge bliver befriet herfra og har nu halsen fri. Med hvad er frelse for et menneske anno 2013? Både her i livet og efter livet. Som mennesker af i dag bliver vi præget af, at vi også har ansvaret for vores eget liv, at vi skal leve sundt, og have styr på tingene. Hvordan tænker mennesker af i dag om at blive frelst i livet og i livet efter døden? Er der tale om en ren bevarelse eller om en transformation, hvor synden skal dø, men synderen leve? Er der tale om en evig stilstand eller om en evig bevægelse? Er der tale om noget rent individuelt eller om et fællesskab? Er der tale om noget rent åndeligt eller også om noget legemlig? Kom og bliv forhåbentligt - klogere på frelse. Onsdag d. 23. oktober, 30. oktober, 6.november og 13. november Alle dage kl Alle er velkomne, også hvis man ikke kan komme alle gange. Sognepræst Iben Munkgaard Davids Værestedet bliver til Torsdagscafé Hver torsdag formiddag mødes en flok seniorer til hyggeligt samvær i Brændkjærkirkens sidehus. Det er så hyggeligt, og vi kan sagtens være flere. Derfor: Torsdagscafé i kirken hver torsdag kl. 10 ca. kl. 12. Der serveres formiddagskaffe med brød for 15 kr. En gang om måneden kommer en gæst udefra forbi og fortæller om spændende emner og oplevelser. Det skal flere have del i. Der er mulighed for hyggeligt samvær for både mænd og kvinder. Tag strikketøjet eller andet håndarbejde med, og få en rigtig god tid sammen med hyggelige folk, der elsker at snakke. Alle er velkomne. Kontaktperson: Grethe Clemmensen, Bøn Hver torsdag efter torsdagscafe er vi nogle, der samles til bøn i sidehuset. Alle er velkomne. Vi starter Kontakt Rita Wienberg på , hvis du vil høre mere. Læs en bog Kære læseklub! En lille reminder om, at vi til den 4. okt. læser Herbjørg Wassmos Dinas Bog. En bog, jeg holder meget af, og som har stof til mange gode samtaler. Den 15. nov. vil jeg så foreslå, at jeg, og de der ellers har lyst til at læse Lykkens Søn, fortæller om den. Til første gang i 2014 læser vi Dinas Arv, så har vi gennem denne trilogi været rundt om mange af menneskelivets veje og vildveje. Som sædvanlig får vi kaffe med ugens tilbud til 10 kr. pr. person. Else Oxenvad, eller LIV I KIRKEN

12 LIV I KIRKEN Eftermiddagsmøder Fredag kl i ulige uger i kirkens sidehus. Spændende foredrag hvor alle er velkomne. Kaffe med brød koster 20 kr. Fri entre til foredraget. Kontaktperson: Inga Kristensen september Tak for ed! En hyldest til originalerne Historierne fortælles med begejstring, frimodighed og ud af stor taknemlighed v/ sognepræst Thomas Frøkjær, Galten 27. september Kirke, krudt og kragetæer Et meget humoristisk, sjovt og underholdende foredrag, som bærer præg af, at foredragsholderen, så snart han har fri, skifter den sorte kjole ud med det grønne jagttøj v/ sognepræst Nils Holger Ellekilde, Odense 11. oktober Fra skole til kjole Jeg er præstebarn. Med den baggrund var jeg helt sikker på, at jeg ikke skulle være præst. Forsøgte at leve helt og fuldt op til det gamle ord at præstebørn altid er de værste v/ valgmenighedspræst Axel Jessen, Skanderup 25. oktober Frikvarter med den gamle skolemester v/forhenværende skoleinspektør ved Riis Toft skole, Thorsten Østergåard. 8. november Bibelhistorie for voksne: Fædre og sønner set gennem mødrene 7 sønner én for hver af ugens dage. En vandring ind i fortællingerne på en måde, så vi nutidsmennesker kan spejle os selv og vore liv og nederlag i dem v/ sognepræst Lisbeth Filtenborg, Gauerslund 22. november Livtag med tilværelsen Det er svært at være menneske men prøv alligevel, sagde Storm P. Om meningen med det hele, nemlig modet til at gribe dagen, være menneske, leve og gå løs på det mangfoldige, farlige og vidunderlige liv v/ sognepræst Flemming Kloster Poulsen, Randers Besøgstjenesten Besøgstjenesten ved Brændkjær kirken har eksisteret i efterhånden mange år. De seneste år er det Karen Margrethe, der har været tovholder, og nu ønsker hun at stoppe. TAK til Karen Margrethe for dit store engagement! Heldigvis har vi fundet en afløser, nemlig Rita Wienberg. Tak fordi du vil gå ind i dette arbejde. Her kommer så lige en opfordring til dig, der læser dette: har du lyst til at gøre en forskel ved at besøge et andet menneske, så kontakt Rita og få en snak med hende om at blive besøgsven. Tag evt. en folder i kirkens forhal, hvor det at være besøgsven er beskrevet. Eller måske sidder du og føler, at det kunne være dejligt, hvis et andet menneske ville komme og besøge dig eller måske kender du en, som kunne glæde sig over at få besøg så kontakt også Rita, og hun vil efter bedste evne prøve at formidle kontakt. Rita Wienberg træffes på tlf eller mobil Kirsten Müller 12

13 Fælleskirkelige aftener Torsdage kl i sidehuset Alle tre talere har emner, der omhandler den åndelige verden. Ånd helt nede på jorden Torsdag den v/ sognepræst Iben Munksgaard Davids Vi ånder ind, og vi ånder ud. Vi lever af ånd. Men hvordan oplever vi ånd som en naturlig del af vores hverdag? Skal man være særlig disponeret for at være et åndeligt menneske? Hvordan taler vi om ånd og det åndelige på en naturlig måde? Mindfullness og Christfullness Torsdag den v/ stiftspræst Jette Dahl. Jeg blander ikke de to ting, men lader dem stå side om side siger Jette Dahl. At bringe Guds Ord ud til mennesker Torsdag den v/ praktiserende læge Allan Axelsen. Allan Axelsen har de seneste tre år bedt for og med sine patienter. Velkommen til tre spændende aftener. Det koster ikke noget at være med, men man betaler lidt for kaffe og småkager. Læs en nærmere præsentation på kirkens hjemmeside. Eftermiddag med højskolesangbogen Niels og Rigmor Karstoft står i spidsen for en hyggelig sangeftermiddag i kirkens sidehus. Det koster 10 kr. for kaffe og småkager. Alle er velkomne. Vi synger onsdage kl d. 11. september, 9. oktober, 13. november og 11. december. Efterårets kunstudstilling Det er med stor forventning og glæde, at kunstudvalget byder Dorthe Seide Hartmann velkommen som efterårets kunstner i Brændkjærkirken. Hovedtitlen for kunstværkerne er IKON. Det er en fællesbetegnelse. Ikon er et grænsebillede, inspireret af grænsesten fra det 2.århunderede f. Kristus. Ikon fortæller altid en historie, gennem farver, symboler og strukturer, er det Lyset der arbejdes med og bliver centrum. Ved første øjekast fremstår malerierne rå og med tæmmet vildskab, der ligger på lur. Alligevel er det en feminin lethed, der er med til at tæmme vildskaben og skabe ro og balance. Et Ikon er mest kendt for at være personlige tilbedelses billeder, med bibelske personer som Jesus og Den Hellige jomfru. Men hos Dorthe Seide Hartmann anes personerne i de dybe lag i maleriet, derved fornægtes det religiøse på ingen måde, men manifesterer sig endnu mere. Og på forunderlig vis viser, at LYSET ikke behøver personificering for at blive set. Glæd dig til mødet med Dorthe Seide Hartmann, der er uddannet på Sønderjyllands kunstakademi. Udstillingen kan ses i Brændkjærkirkens sideskib fra søndag den 6. oktober til søndag den 17. november. Søndag den 6. oktober indbydes til fernisering, hvor der serveres et let traktement. (efter gudstjenesten) Grethe Thomasen, kunstudvalget. LIV I KIRKEN 13

14 SIDEN SIDST Familietræf Alle familier og enlige er velkomne i kirkens sidehus kl onsdage i ulige uger. Vi spiser aftensmad sammen og derefter er der et spændende program se nedenfor. Pris: voksne 30 kr., børn 4-14 år 10 kr., børn 0-4 år gratis. Onsdag den 11. september Vi skal på besøg på Tandholt rideskole. Vi mødes derude kl. 18 og spiser vores medbragte madpakker. Onsdag den 25. september Vi skal lave bolcher. Onsdag den 9. oktober Vi får besøg. Onsdag den 23. oktober Vi skal spille billedlotteri. Hver person medbringer 1 pakke á kr. Onsdag den 6. november Vi skal høre om Astrid Lindgren. Lærer Anne Lindved fortæller. Onsdag den 20. november Vi mødes på KFUM og KFUK hvor vi spiser sammen. Derefter skal vi ud og bowle i Bowl n Fun. LUSANGI Gospelkoret Lusangi øver i kirken torsdage fra kl Dirigenter: Christine & Henrik Engelbrekt Refshauge Tlf Connie Kofod er formand, og kan kontaktes på dk samt Siden sidst Vil du vide mere, så kontakt en af os: Knud Arne Hjort / Ulla Kildegaard Helle Christiansen Kirsten Müller / Sådan ser en glad, men træt vinder ud. Indenlandsk Sømandsmission Møderne afholdes torsdage kl hos Anne Lise Poulsen, Gormsvej 22, tlf september, 3. oktober, 7. november, 5. december. Der var mange hyggelige stunder på sommerhøjskolen i Nr. Nissum. 14

15 Adresser m.m. Brændkjærkirken - Tlf Agtrupvej 114, 6000 Kolding. Kirken er åben for besøgende alle hverdage mellem kl Kordegnekontoret Kordegn Jytte Meyer Madsen Agtrupvej 114, 6000 Kolding. Tlf Mandag-onsdag, samt fredag , Bemærk torsdag Sognepræst Ole Pihl Tlf Sognepræst Iben Munkgaard Davids Tlf Sognepræst Birgit Fur Tlf Kirketjener Jacob Refshauge Tlf Organist Kåre Brønserud Tlf Forsidebilledet Æblet! Den forbudne frugt fra kundskabens træ? Det daglige æble, der holder doktoren fra døren? Eller symbolet på vejen, sundheden og livet? Det er høst tid. Man kan også bare nyde æblerne lige nu. Der er nok af dem! Kirkebladet Sognemedhjælper Anne Mette Meyer Tlf Menighedsrådsformand: Poul Wienberg Mejløvænget 18, 6000 Kolding Tlf.: udgives af Brændkjær sogns menighedsråd. Redaktionsudvalg: Ole Pihl, Martin Sortberg Brosbøl, Bent Bach Nielsen og Anne Mette Meyer (ansvh.) Kirkebladet udkommer ca. 1 uge før dec., marts, juni og september. Deadline for aflevering af stof er den 20. okt., 20. jan., 20. apr. og 20. juni. Sats og tryk: From Grafisk Gejlhavegård 23, Kolding. Tlf ADRESSER 15

16 Gudstjenester i Brændkjærkirken SEPTEMBER Søndag d s.e.trinitatis De 10 spedalske Ole Pihl Tirsdag d Godnathistorier for de yngste Anne Mette Meyer/Iben M. Davids Søndag d s.e.trinitatis Høstgudstjeneste efterflg. kirkefrokost og auktion Iben M. Davids Søndag d s.e.trinitatis Enken fra Nain Ole Pihl Menighedsmøde eft.gudstjenesten med let frokost Søndag d s.e.trinitatis At blive set Birgit Fur Søndag d s.e.trinitatis Konfirmand velkomstgudstjeneste Ole Pihl/Iben M. Davids OKTOBER Tirsdag d Godnathistorier Anne Mette Meyer/Ole Pihl Søndag d s.e.trinitatis Den lamme i Kapernaum Ole Pihl Søndag d s.e.trinitatis Kongesønnens bryllup Ole Pihl Søndag d s.e.trinitatis Embedsmandens søn Iben M. Davids Søndag d s.e.trinitatis BUSK-Gudstj.-brunch kl Iben M. Davids/ Ole Pihl Tirsdag d Godnathistorier Anne Mette Meyer/ Iben M. Davids NOVEMBER Søndag d Alle Helgen Salige er de sørgende Birgit Fur Alle Helgen Mindegudstjeneste Iben M. Davids Søndag d s.e.trinitatis Synagogeforstanderens datter Ole Pihl Søndag d s.e.trinitatis Ole Pihl/ Iben M. Davids/ Jens Chr. Bach Iversen Gospelgudstjeneste-Konfirmanderne medvirker Søndag d Sidste s. i kirkeåret Verdensdommen Ole Pihl Tirsdag d Godnathistorier for de yngste Anne Mette Meyer/ Ole Pihl DECEMBER Søndag d søn i advent Juletema Iben M. Davids

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN PÅSKE ER MEGET ANDET END PÅSKEÆG

BRÆNDKJÆR SOGN PÅSKE ER MEGET ANDET END PÅSKEÆG BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d PÅSKE ER MEGET ANDET END PÅSKEÆG 34. årgang nr. 2 marts april maj 2014 PRÆSTEN SKRIVER Elsk Kolding Ja hvorfor ikke? Sådan lærte en god ven mig noget vigtigt engang. Han

Læs mere

29. Årgang nr. 1 december - januar - februar 2008-2009 BRÆNDKJÆR SOGN. Atlantis Santa Lucia og lyset Koncert med vocalgruppen Vis Vocal

29. Årgang nr. 1 december - januar - februar 2008-2009 BRÆNDKJÆR SOGN. Atlantis Santa Lucia og lyset Koncert med vocalgruppen Vis Vocal 29. Årgang nr. 1 december - januar - februar 2008-2009 BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Atlantis Santa Lucia og lyset Koncert med vocalgruppen Vis Vocal Præsteartikel Morgen på Atlantis! Musicalen Atlantis

Læs mere

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

Koncert med Troels Jensen, HP lange og Hugo Rasmussen i Bellinge Kirke. Sanderum s. 4. Brændekilde/Bellinge s. 7. Ubberud/Ravnebjerg s.

Koncert med Troels Jensen, HP lange og Hugo Rasmussen i Bellinge Kirke. Sanderum s. 4. Brændekilde/Bellinge s. 7. Ubberud/Ravnebjerg s. Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Foto af Dyrup Kirke Svøbsk kommer og spiller deres forførende folkemusik i Ravnebjerg Kirke Koncert med Troels Jensen, HP lange og Hugo

Læs mere

Sogne Nyt EFTERÅR 2015 SEPTEMBER - NOVEMBER NR. 2. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s.

Sogne Nyt EFTERÅR 2015 SEPTEMBER - NOVEMBER NR. 2. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Dyrup Kirkes fødselsdag fejres den 4. oktober Britta Schall Holberg i Ubberud Kirke Koncert med Haderslev Drengekor i Brændekilde Kirke

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 1 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 I N D H O L D Legestuen på sommertur Nyt omkring kor og koncerter Temaeftermiddag i seniorcafeen Ny kirketjener 2 Grib rebet Jesus Det fortælles om en dreng i 18 hundrede

Læs mere

bladet Ærø 3 September Oktober November 2011

bladet Ærø 3 September Oktober November 2011 Kirke bladet Ærø 3 September Oktober November 2011 Den nye provst Jeg har været sognepræst i Lindelse, Tryggelev og Fodslette på Langeland de sidste 20 år. Jeg har 4 børn: Elsi på 19 og Christian på 17,

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

Frivillige hænder KIRKEBLADET NR. 2 2015 JULI OKTOBER. (til gengæld får du ingen løn) CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken

Frivillige hænder KIRKEBLADET NR. 2 2015 JULI OKTOBER. (til gengæld får du ingen løn) CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken Frivillige hænder KIRKEBLADET NR. 2 2015 JULI OKTOBER (til gengæld får du ingen løn) Til alle husstande i Christians sogn Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK AF SOGNEPRÆST CARSTEN HAUGAARD NIELSEN chn@km.dk

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

KIRKEBLADET FREDERIKSKIRKEN SKÅDE SOGN

KIRKEBLADET FREDERIKSKIRKEN SKÅDE SOGN KIRKEBLADET FREDERIKSKIRKEN SKÅDE SOGN SEPT. / OKT. / NOV. / DEC. 2015 Det sker i Skåde Sogn HØST - gudstjeneste og marked søndag 13. september Ved højmessen søndag 13. september kl. 10.00-13.30 markeres

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4

NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4 NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4 Side 10: Film og foredrag om C.S. Lewis Side 11: Foredrag: Skæld ud på Gud Side 12: En rejse i Det Gamle Testamente Tveje Merløse

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

Balle Sogns Kirkeblad Marts - Maj 2007

Balle Sogns Kirkeblad Marts - Maj 2007 Balle Sogns Kirkeblad Marts - Maj 2007 Balle Sogn Balle Bygade 3 8600 Silkeborg www.ballesogn.dk Redaktionen Redaktion: Martin Ishøy (ansvarsh.) Lars Kirkeby Helle Kampmann Anne Marie Andersen Villy Larsen

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77 AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR september - november 2011 Nr. 77 ved Paul Kühle Vielse af fraskilte Må man ikke blive gift igen? Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere