Måneds-nyt oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måneds-nyt oktober 2012"

Transkript

1 Måneds-nyt oktober 2012 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / v. Merete Borch Det har for både bestyrelsesrepræsentanterne og mig været særdeles spændende, lærerigt og ikke mindst hyggeligt at deltage i skoleårets række af forældremøder. Der er fremkommet rigtig mange gode idéer på møderne. De fleste forældreråd har efterfølgende holdt møde og aftalt oplæg til sociale aktiviteter for klassen. Rigtig positivt at opleve den særdeles positive stemning på alle møder for etablering af en frugtordning i klassen. Der er forskellige koncepter og i nogle klasser er ordningen straks blevet igangsat, medens andre er i etableringsfasen. Klasseforældrerådene er valgt på forældremøderne og kommer helt på plads i starten af oktober. I bliver inviteret til møde i november med bestyrelsen, som udsender en dagorden inden mødet med punkter til drøftelse og debat. Såfremt klasseforældrerådene har punkter til drøftelse, da er I velkomne til at henvende jer til både bestyrelsen og undertegnede. Vær venligst opmærksom på hurtigst muligt at sende os en huskelap i Fronter til klasselærer og kontor, såfremt I skifter telefonnummer. Klasselærere har i starten af skoleåret i klasserne uddelt klasselister med kontaktinformationer, men vore administrative systemer er ikke forbundet med diverse telefonnummerudbydere, så skolens opdatering af telefonoplysninger er helt afhængig af, at I giver os besked. Lad os hjælpe hinanden. Fokuspunkter ved observation og vurdering af undervisningen således er overskriften på det materiale, som jeg p.t. anvender, når jeg efter aftale med lærerne kommer på besøg i klasserne. Siden nytår har alle landets skoleledere været forpligtet på at observere og vurdere undervisningen via fysisk tilstedeværelse i klasserne. I forbindelse med vores pæd. weekend i foråret, blev personalet præsenteret for evalueringsværktøjet, der indeholder et righoldigt udspil til fokuspunkter i en efterfølgende dialog mellem læreren og mig omkring mine iagttagelser. Formålet er at rådgive og vejlede for at skabe den bedst mulige kvalitet i undervisningen. Jeg har bedt alle lærere orientere jer i ugebreve, når vi har en aftalt på plads, således at I ikke unødigt forundres over at høre jeres børn berette om, at jeg har været på besøg i klassen. Oktobers månedsnyt viser en mangfoldighed af aktiviteter både på og udenfor skolens rammer. Husk I er altid velkomne til at deltage i den udstrækning det er muligt. Vi ses! I ønskes en rigtig god efterårsferie i uge 42. 1

2 Uge 41 Aktiv uge / Trim-dag Se venligst oversigtsskemaet for Søbanke Naturbørnehave, Rævehøj Børnehave og indskolingen (0.-3.kl.) i uge 41 skemaet lægges ud sammen med dette månedsnyt. Jf. drøftelse og beslutning i bestyrelsen, skal Søbanke Børnehave, Rævehøj Børnehave og Humble Skole 4 gange i løbet af skoleåret 2012/13 samarbejde på tværs dette foregår bl.a. i uge 41 i form af en aktivuge. Dvs. at skemaer og klasser i skolen splittes op og vi laver en masse sjov på skolen og i lokalområdet. Alle møder 8.05 og har fri hver dag og vær venligst behjælpelig med at huske på, hvornår diverse rekvisitter s.s. at medbringe cyklen er aktuelt. Der er gang i mange forskellige ting, men for at I kan få et lille overblik, er der udformet omtalte plan for børnehaverne og 0.-3.kl. samt nedenstående for mellemtrinnet (4.-6.kl.). Mandag: Mellemtrin deles i to hold: Et hold cykler til Langøvej nr. 6 og spiller fodbold-golf Rumlerikkerne kl Et hold er på skolen cykler cykelbanen og laver mad Vi mødes ca. kl.12 på skolen og spiser fælles mad, som madholdet har lavet. Tirsdag: Mellemtrin deles i to hold: et hold cykler til Langøvej nr. 6 og spiller fodbold-golf Et hold er på skolen cykler cykelbanen og laver mad Vi mødes ca. kl.12 på skolen og spiser fælles mad, som madholdet har lavet. Onsdag: Triatlon svømning i hallen på gulvtæppe rester, derefter løb og cykel omkr. skolen. Torsdag: Boldspil på banerne Forskellige spil/evt. turnering i Finsk rundbold. 2

3 Aktiviteterne i uge 41 spænder vidt mandag lægger vi ud med et møde med Rumlerikkerne i Fedtefadet i et ca. 55 minutters teaterstykke, der er opsat som en musikalsk rejse gennem kroppen, hvor Rumlerikkerne sætter fokus på, at det kan være sjovt at være sund. Situationen i teaterstykket er, at den grådige Fedtegreve har forbudt dans, leg og glæde i sorg over at have mistet sin elskede Sukkergris. Rumlerikkerne er blevet set hoppe, løbe og danse og Fedtegreven beslutter at han vil spise Rumkuglen i en mundfuld, hvis ikke Rumlerikkerne melder sig. Under flugten havner Rumlerikkerne i Fedtegrevens enorme krop. Bemærk: Trimdagen fredag d. 12/10 foregår med base fra Humble Skole og ikke som de sidste par år på Skovsgaard. Efter fælles opvarmning løber vi ud til krydset ved Hakkestræde og Frederiksberg, hvor der er afmærkede ruter af forskellig længde. Atter gælder det om, at bevæge sig så mange kilometer som muligt frem til ved 11 tiden, hvorefter der er mulighed for bad og spisning, inden dagen afsluttes med en times fælles lege og præmieoverrækkelse. Selvfølgelig tæller vi de tilbagelagte kilometre sammen og kommer med en status over, hvor langt vi ved fælles hjælp har flyttet os. Forældre/bedsteforældre er hjertelig velkomne til at bidrage og deltage denne dag, hvor vores kantine også vil sørge for, at der kan købes lidt godt til kaffen og en bid brød til middag. Projekt Nærvær i nærmiljøet vil formentlig også være repræsenteret i form af en bod med diverse informationer og gode tilbud s.s. uddeling af frugt og grovbrød, som energitilskud. Vel mødt! Kulturnat i Rudkøbing fredag d. 12/10 fra kl Som optakt til efterårsferien summer Rudkøbing af aktiviteter. I har således mulighed for at møde Støtteforeningen for Asylcenter Holmegaard i Borgerhusets sal. Asylanter har stået i køkkenet og kreeret diverse velsmagende bud på hjemlige retter. For kr. 10 kan I købe en tallerken med et bredt udbud af smagsprøver og opleve følgende: - Musik & dans - Asylanter, der beretter om nogle af de forskellige lande og kulturer, som de kommer fra suppleret af fortæller og forfatter Pia Sigmund - Info om Asylcenter Holmegaard ved projektkoordinator Ulrik Pihl For arrangementet står bestyrelsen for Støtteforeningen for Asylcenter Holmegaard i samarbejde med asylanter fra Holmegaard. 3

4 5.kl. deltager i Musik- og Kulturdagen / v. Tina, Susanne & Pia I slutningen af september begyndte både 5.A og 5.B i musik, engelsk og dansk at arbejde med tre sange fra de glade 80 ere - fra Dodo and the Dodos over Malurt til Michael Jackson. Eleverne har arbejdet med stor flid og engagement både med at lære teksterne og melodierne at kende, så de kan blive helt klar til den store finale ved Kulturdagene i Bagenkop med optræden søndag d. 28/10 fra kl Vi skal synge sammen med et band fra Langeland Musikskole, så det kommer til at lyde rigtig godt. I uge 43 øver vi et par gange sammen med bandet for at få en fornemmelse for samspillet og blive helt klar til at gå på scenen. Vi glæder os rigtig meget! Foreløbigt program for Musik- & Kulturdage 2012 se Lørdag d. 27. oktober Kl Kl Åbning Magleby Friskole underholder Kl Koncert med Musikefterskolen Humble del 1. Kl Børnecaféen åbner GRATIS aktiviteter Kl Koncert med Musikefterskolen Humble del 2. Kl Kl Kl Kl Langeland Smallstars 80er hits med Det grå guld Bagenkops populære fiskebord Alt godt fra Havet TAK for i dag Søndag d. 28. oktober Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Åbning Børneloppemarked i børnecaféen Humble Skole 5. årgang underholder sammen med Musikskolen Langeland Musikskole Modeshow v/ Kræs og Butik Bjerg Tryllekunstner Nicklas Berg: Trylleri, Bugtale, ballondyr i børnecaféen Skrubberne m/ Kurt Dempo De Gyldne Drenge m/ Kurt Dempo Langelands Længste Kagebord Søstrene m/ Kurt Dempo TAK for i år. 4

5 Fremtidens skole? Efter opfordring fra USK-udvalget arbejder alle i løbet af dette efterår med at udtænke og fremkomme med vore visioner for skoleområdet. Således også Humble Skoles elevråd, der på deres nye hjemmeside i Fronter har udsendt følgende: Har du en fed idé til fremtidens skole? Kunne det blive sjovere at gå i skole? Skal vi have klasser? Hvordan skal vi undervises? Elevrådets idébank - brainstorm: hvis vi skal lære bedre, skal kantinen være så stor at alle kan få mad. mere krop ind i de boglige fag - læring skal være sjov Pauser skal være til at lege i - skal vi have en længere skoledag? Flere aktiviteter fælles for alle skoler på Langeland evt. en hal, hvor der foregår fælles sportsarr. evt. en svømmehal. Ville en atletikbane være en ide? Kunne vi have fleksible mødetider? Dvs. møde i skole på forskellige tidspunkter? LP-modellen samarbejde om udvikling af et godt læringsmiljø i skolen Langelands folkeskoler har som ét af de kommunalt udstukne indsatsområder arbejdet med LPmodellen (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse). Da vi for 3 år siden startede indsatsområdet blev der foretaget en kortlæsningsundersøgelse blandt elever og personale. Resultatet af denne pegede på, at vi på Humble Skole skulle være ekstra opmærksomme på at arbejde med en styrkelse af de positive relationer mellem elev og lærer samt eleverne imellem i udviklingen af et godt læringsmiljø. Da vi atter står over for en kortlægningsundersøgelse med start efter efterårsferien, bedes I som forældre være opmærksomme på følgende: Samtykkeerklæring til Kortlægningsundersøgelsen. Kortlægningsundersøgelsen laves i forbindelse med skolens arbejde med implementering af LPmodellen. Nedenstående samtykkeerklæring: Retur til skolen, hvis dit barn ikke må deltage i undersøgelsen. Hører vi ikke noget inden starten af uge 43, da deltager dit barn i undersøgelsen, som er anonym. 5

6 Udfyld venligst nedenstående eller send en huskelap til klasselæreren Jeg ønsker ikke at mit barn deltager i LP-kortlægningsundersøgelsen: Elevens navn og klasse:.. Kl.. Værges navn:.. Underskrift: Nyt fra Læringscentret / v. Tina & Charlotte Vi håber, at I kan mærke, at der er blevet rykket rundt på vores arbejdsopgaver på biblioteket. Tina laver en masse til hjerneguf og konkurrencer, mens Charlotte har fået lidt mere fysisk tid på læringscentret. Desværre har vi ikke tid til at være der hele tiden, men udlånsmaskinen er næsten altid tændt (husk at vække den, hvis den "slumrer"), så I bare kan låne. Vi har ændret lidt i måden bøgerne er sat op på, oppe på vores mellemste "ø". Det håber vi er med til at gøre tingene mere overskuelige og nemmere at holde orden i. Vore materialer bliver heldigvis brugt meget, bl.a. pga. læsebåndet - men det kræver en hel del oprydning. Hjælp os med at holde det hyggeligt på læringscentret, ved at rydde op efter dig selv. Vi har sat en efterlysningsseddel op, hvor vi efterlyser de bøger I gerne vil låne, men ikke kan finde. Der er dusør, hvis bøgerne findes!! Få et gratis sundhedstjek bliv klog på din egen sundhedstilstand Projekt Nærvær i Nærmiljøet har atter et godt og gratis tilbud, hvor vi kan få et sundhedstjek og en samtale om ens egen sundhedstilstand, hvor følgende måles: blodtryk, kolesterol, blodsukker, talje & hoftemål, BMI, Body Age, fedtprocent og muskelmasse. Interesseret? Kontakt sundhedskonsulent Pia Helle / mail: I forbindelse med et gratis sundhedstjek, bliver din sundhedstilstand undersøgt ud fra en række forskellige test og spørgsmål. Sundhedstjekket øger fokus på din almene fysiske tilstand og kan være med til at forebygge en lang række livsstilssygdomme, så du har det godt. Sundhedstjek tilbydes løbende gratis ude i nørmiljøet, så du har mulighed for at følge din sundhedstilstand og indhente støtte og motivation undervejs. 6

7 Fritteren får besøg af Harry Potter Torsdag d. 25. oktober får Fritteren besøg af selveste Harry Potter og ikke nok med trylleshow, der bliver også mulighed for at lære at trylle Program for arrangementet: kl Harry Potter inspireret Trylle Show kl Trylleworkshop 1 kl Trylleworkshop 2 Om tryllekunstneren: Ole Larsen er en moderne tryllekunstner, som har specialiseret sig i at underholde folk helt tæt på f.eks. ved receptioner, kundearrangementer, firmafester eller private fester så som fødselsdage, bryllupper, konfirmationer m.m. Aktivitets- og fødselsdagskalendere Aktivitetskalendere- og fødselsdagskalendere for Børnehuset Rævehøj, SfO Fritterenn og Søbanke Naturbørnehave lægges ud på hjemmesiden hver d. 1. i måneden. Disse kan se under de enkelte afdelingers faneblade. Her kan alle følge med i, hvad der fx skal ske i løbet af måneden. De vil ikke længere blive udskrevet i papirsform. Håber at I følger godt med Iportalen.dk Vores Iportal går vældig fint og næsten alle er med det er meget vigtigt at alle efterhånden bruger Iportalen, da både Rævehøj, Fritteren og Søbanke ikke vil have papir-kalendere, hvori de kan modtage besked pr. 1. januar. Derfor er det ekstra vigtigt at folk er opmærksomme på, at give besked gennem Iportalen.dk. Indbydelser, beskeder og lignende vil kun komme på papir, hvis det har den yderste vigtighed. Personalet vil derfor benytte sig af sms er og mails. Derfor er det vigtigt at jeres brugerprofiler er opdateret. Er der fortsat noget man er i tvivl om kan man spørge personalet. De vil med sikkerhed kunne svare eller henvise til en der kan 7

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

Måneds-nyt maj 2012. Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole

Måneds-nyt maj 2012. Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Måneds-nyt maj 2012 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / ved Merete Borch Dannebrog vajer smukt i vinden om det var til Skibefesten i Bagenkop i slutningen

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Så skal vi gang igen!

Så skal vi gang igen! ildeskolenyt! Så skal vi gang igen! Velkommen tilbage fra Juleferie vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret. December blev en travl og begivenhedsrig måned med mange positive oplevelser ikke mindst

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Æblegård Friskoles A-Z

Æblegård Friskoles A-Z A-Z for Indhold Indhold... 2 Arbejdslørdage... 4 Antal og tilmelding... 4 Tema / Lærer... 4 Koordinator og personale... 4 Arrangementer... 4 Sommerfest... 4 Fastelavnsfest... 5 Julefest... 5 X-faktor...

Læs mere

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 6. udgave februar 2012 SKOLENS FORMÅL Fænøsund Friskole hviler på det grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker. Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 7: side 10: side 11: side 12: side 13: Keld har ordet Siden sidst Kalenderen Nyt om Idre Fjäll Mere siden sidst Nyt fra Klubben Evakueringsøvelse

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Heidi C er sygemeldt, foreløbigt frem til jul. Timerne i første klasse læses ag Heidi S og matematiktimerne i 6. klasse, læses af Johnny.

Heidi C er sygemeldt, foreløbigt frem til jul. Timerne i første klasse læses ag Heidi S og matematiktimerne i 6. klasse, læses af Johnny. Uge 50 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Julen nærmer sig med raske

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

DANSK SKOLEIDRÆT, FYN Formandsberetning år 2010 v/randi Fechtenburg

DANSK SKOLEIDRÆT, FYN Formandsberetning år 2010 v/randi Fechtenburg DANSK SKOLEIDRÆT, FYN Formandsberetning år 2010 v/randi Fechtenburg I 2010 har over 8000 fynske skoleelever været med til mange forskellige oplevelser gennem skoleidrætten. Rundt omkring på skolerne på

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

UGEBREV nr. 1 uge 33. Årgang 2. Kære alle børn og forældre!

UGEBREV nr. 1 uge 33. Årgang 2. Kære alle børn og forældre! UGEBREV nr. 1 uge 33 Årgang 2 Kære alle børn og forældre! Velkommen tilbage til det andet år i skolens historie. Vi havde en fin opstartsdag mandag, som endte med hyggelig fødselsdagsfest på terrassen

Læs mere

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1 12. april 2012 Side 1 indhold Velkommen til Sønder Vium Friskole v/ bestyrelsens formand...side 2 Vigtigt at komme godt fra start v/ skolens leder...side 3 Sdr. Vium her er der liv...side 4 Friskolens

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 35 / 2015. Indhold. Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet

Nyhedsbrev. uge 35 / 2015. Indhold. Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet Nyhedsbrev uge 35 / 2015 Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet Indhold Nyt fra Administrationen v. skoleleder Jesper Harrsen Nyt fra Kostafdelingen v. souschef Lotte Gjerulfsen Nyt

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET S E P T E R M B E R 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Bevægelsesbånd Nyt skoleår Hver dag er børnene ude og bevæge sig. Vi forventer at eleverne bliver mere modtagelige for læring, samt får det bedre

Læs mere

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013 Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 6: Kalenderen side 7: 2. klasse og dåserydderne side 8: Nyt fra Klubben og frugtordningen side 9: Danmarks Indsamlingen side 10: Juleklippedagen

Læs mere

Hindholm NYT. Bemærk: Ændret tidspunkt for skolestart efter sommerferien. Første skoledag er mandag den 13. august.

Hindholm NYT. Bemærk: Ændret tidspunkt for skolestart efter sommerferien. Første skoledag er mandag den 13. august. Hindholm NYT Bemærk: Ændret tidspunkt for skolestart efter sommerferien. Første skoledag er mandag den 13. august. Nyansættelser Skolen har ansat 2 nye lærere i faste fuldtidsstillinger fra næste skoleår,

Læs mere

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO 1 Håndbog til nye forældre: Indledning Forventninger til jer som forældre Dagligdagen på Guldbæk friskole Praktiske informationer for Guldbæk Friskole Praktiske

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere