BETJENINGSVEJLEDNING TRADLØS REGN MALER nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING TRADLØS REGN MALER nr. 35980"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING TRADLØS REGN MALER nr FUNKTIONER Trådløs transmission af udendørs temperatur og nedbør via 433mHz. Distance omkring 30 meter i ret linie, ved normal opstilling vil sendesignalet kunne række imellem 10 til 30 meter afhængig af lokale forholde. med tendens for udendørs temperatur udviklingen Nedbørsmåling med alarm funktion Angivelse af nedbør, sidste time, sidste 24 timer samt angivelse af seneste nedbørsmåling med dato og tidspunkt Bargraf viser historikken for seneste 7 dage, uger eller måneder Indendørs termometer Maximum og minimum funktion for ude og inde temperatur Programmerbar alarm for maximum og minimum temperatur Ur med Dato Display kan hænge på væg eller stå på et bord Enkel installation - uden ledninger 2. Funktionsbeskrivelse 2.1 LCD display enheden A 1: Udendørs temperatur A2: Temperatur tendens indikator A3: TID A4 : Bygeaktivitet AS : Bargraf indikation af faldne regnmængde Betjeningsknapper B1 : History" Historik og op tasten B2 "SET/RAIN" SET/REGN tasten B3: "... SINCE" Siden og Ned taste B4 IN/OUT Temp- Inde/ude temperatur og søge tasten BS : "Alert" Alarm tasten på bagsiden B6 "Max/Min" Maximum og minimum temperatur på bagsiden B7 "RESET" enheden kan resettes Display kabinet C1 : Hul for ophængning C2: Batterihus C3 Stander (aftagelig) 2.2 Udendørs enhed (regnopsamler med temperaturføler) D1 : Batterihus

2 -..., 'M, 'I'~ ~~ - Af ~3.6~ A2 A3 :C-:36 A4 ==-~-~ AS Bf l~~~l~=?~i B2 ("..) IC] Ejl B4 C ] Jr.,ouo B3 BS v -I!! fij) ~ =(5 = = ~ - i pt.: ~'?r ~ ~ Cf B6 B7 Cl F rp.~ '- EJ S:; Dl 2

3 3. Igangsætning 3.1 Indsæt batterier Indsæt baterier (3 stk AA 1,5V Alkaline) i displayenheden, tilse at batterierne vender korrekt, ellers kan elektronikken tage skade og produktet ødelægges. BEMÆRK: (brug aldrig genopladelige batterier idet spændingen kun er på 1,2 Volt) 3.2 Indstillinger af UR og Kalender m.m. Start Indstillingsmenu indstillingsmenuen er aktiveret - når 24h blinker på displayet man kan starte indstillings / SET menu på flere måder 1. Menuen startes ved at batterier indsættes i displayet, 24h blinker - menuen er klar 2. eller - displayet viser tiden : tryk og hold SET tasten i 2 sekunder - 24h blinl+er 3. eller - displayet viser dato og måned: tryk og hold SET tasten i 2 sekunder - 24h blinker PAS pa - ved senere brug af SET menuen. Menuen må ikke forsøges startet, - når displayet viser tal for nedbør. - hvis SET tasten holdes nede - ved TOTAL regn - vil regnmåleren nulstilles, og alle regndata slettes. Når indstillingsmenuen er aktiv ( som ovenfor - og 24h blinker) kan følgende indstilles med tasterne op eller ned.. "..... rækkefølge i menuen er: 12/24 timers UR, Timer, Minutter, Arstal, Datoformat ( europa Dag/Måned eller Amerika Måned/Dag) Måned, Dato, mm eller (inch) tommer, celsius eller fahrenheit, alarm til eller fra. Step frem i menuen ved korte tryk på SET tasten 3.3. Opstart af udendørs sensor ( regnmåler og termometer i samme enhed) Aben Batteridæksel i bunden af regnopsamleren (01) med lige kærv skruetrækker Indsæt batterier ( 2 stk. AA alkaline LR6 ) tilse korrekt polaritet Display enheden vil automatisk skanne efter et 433mHz signal (efter tid og dato er indstillet) indenfor 1 minut vil et "parabol" symbol kortvarigt blinke, dette indikerer at der er modtaget et korrekt signal. Hvis modtagelsen af udendørs værdier ikke lykkes, vil displayet vise streger ved udendørs temperatur ( out temp ) Hvis signalet ikke modtages, tag batterierne ud igen og kontroller spændingen er denne under 1,4 volt - vil regnmåleren ikke kunne fungerer. Indsæt batterierne igen i regnopsamleren og vent ca. 1 minut. fremkommer udendørs temperaturen ikke, kan man prøve at lave en manuel søgning efter signal. Tryk og HOLD tasten Search i 3 sekunder Når signalet er korrekt modtaget - sættes batteridæksel på plads og regnopsamleren monteres på en plan flade - hævet fra jorden. 4. Betjening af knapper Knapper vil ikke fungerer, når displayet skanner efter radiosignalet fra sensoren Når knapper betjenes korrekt, vil der ved hvert tryk lyde et akustisk signal Displayet afbryder indstillings / Set menuen - hvis ingen tast berøres i 15 sekunder hvis tasterne ".. eller holdes nede under indstilling, foregår indstillingen i et hurtigt tempo. 3

4 4.1. Regnmåler Regn Alarm Når det begynder at regne, og regnmålerens vippeske herved bliver aktiveret, vil der lyde at akustisk signal i 2 minutter, og samtidig vil et symbol blinke " ~" dette ikon vil blinke i 30 sekunder efter regnen er ophørt Regnalarmen med akustisk signal - startes og stoppes under SET menu under sidste indstillings punkt AL ON eller OFF.,, ~" symbolet lyser fast - når alarmen er ON og dermed aktiv Visning af Dato og Tid Ved korte tryk på SET Rain tasten, kan man få visning for UR eller DATO Visning af Nedbør Ved korte tryk på SET Rain tasten, kan man skifte imellem visning af følgende TOTAL regn - viser regnmængde siden sidste nulstilling 1 H regn - viser nedbør for SENESTE time. - bliver opdateret for hver 10 minutter, d.v.s. at regn der er faldet for mere end 1 time siden ikke indgår i sammentællingen Dermed også indforstået at hvis regnen ophører, vil tallet for seneste time blive mindre og mindre. 24H regn - viser nedbør for de SENESTE 24 timer. - bliver opdateret for hver time d.v.s. at regn der er faldet for mere end 24 timer siden, ikke indgår i sammentællingen. Dermed også indforstået at hvis regnen ophører, vil tallet for de seneste 24 timer blive mindre og mindre. Regnmængde i seneste byge " ~" denne sammentælling nulstilles automatisk 30 minutter efter regnen er ophørt Tidspunkt og Dato for registreringen Hvis Ur, dato, og årstal er korrekt indstillet vil man kunne få vist tidspunkterne for nedbøren. Viser display for Regn TOTAL - tryk korte tryk på Since tasten. dette vil vise hvornår regnmængden sidst blev nulstillet Viser display for Regn "regnbyge" tryk korte tryk på Since tasten. dette vil vise tidspunktet for hvornår sidste nedbør faldt. PAS pa - når regnmåleren viser TOTAL regn. kan man slette alle regndata ved at trykke og holde SET tasten i 2 sekunder BAR graf indikation af nedbørsmålingerne Tryk kort på History tasten, for at skifte imellem visning af Daily (dag) regn, Weekly (uge) og Monthly (måned) - målingerne vises med grafiske søjler med en forholdsvis grov indikering ( milimeterangivelsen vises i venstre side) For en mere detaljeret angivelse af den enkelte periodes nedbør ( der vælges med history tasten - om visningen skal være måned - uge - eller dag) Vælg f.eks. weekly - for UGE tryk og hold igen "history" tasten nede i mere end 2 sekunder. nu vises søjlen længst til højre, ved O - altså indeværende uge - og den nøjagtige mængde nedbør vises som ciffre - tryk endnu engang (kortvarigt) på history tasten, og søjle -1 (sidste uge) vises - o.s.v. indtil -6 dage tilbage. på samme måde kan man vælge at få vist nedbør for 7 dage eller 7 måneder. 4

5 søjle O er altid indeværende man kan nulstille samtlige regndata, ved at trykke og holde "history" og "Sinee" tasten samtidig i 3 sekunder. 2 Termometer.2.1 Indendørs og Udendørs temperatur Tryk på tasten IN/OUT temp for at skifte imellem indendørs og udendørs temperatur 2.2 Temperatur tendens pile Temperatur tendens (til højre for temperaturvisning ) indikerer om temperaturer er stigende, faldende eller stabil.2.3 Maximum og Minimum funktion Tryk kortvarigt på MAX/MIN tasten ( på bagsiden af displayet) for at få vist maximum og minimum temperaturen for indendørs og udendørs, en efter en HOLD MAX/MIN tasten nede i 3 sekunder for at nulstille de registrerede målinger.2.4 Temperatur Alarm Der kan indstilles en alarm for en overskridelse af en bestemt temperatur, f.eks. kan indtastes Ograder for udendørs lav temperatur - og alarm vil lyde hvis temperaturen dermed falder til omkring eller under frysepunktet Tryk på "Alert" knappen ( på bagsiden af displayet ) for at sætte alarmen til eller fra. Der fremkommer et symbol med "pil op/pil ned" - til venstre for temperatur visningen er aktiv. Hold "Alert" knappen nede i 3 sekunder for at komme til alarm indstillings menuen, Først vises og blinker indendørs temperatur, Tryk nu på " " eller " "," tasterne for at vælge om alarmen skal gælde udendørs eller indendørs temperaturen ( in eller out), tryk igen kort på Alert knappen for at bekræfte, - nu blinker "pil op" for som indikerer at området er for højeste temperatur, hvis det er denne alarm man ønsker - trykkes der på tasterne " " eller" "," for at vælge den endelige værdi, tryk derefter igen på Alert tasten for at bekræfte, nu blinker "pil ned" som indikerer at området for LAV temperatur er valgt, ønsker man at lave en indstilling for LAV temperatur - indstilles denne værdi med tasterne " " eller" ", " Hvis temperaturen når den indstillede værdi eller overskrider den indstillede værdi, vil alarmen lyde i 5 sekunder - og temperaturen vil blinke i displayet, Alarmsignalet vil lyde hvert minut - så længe temperaturen er højereliavere end den indstillede værdi dog maximum 5 gange eller indtil der trykkes på "alarm" (Alert) tasten - og alarm temperaturen slukkes (displayet slukker for alarmsymbolerne) Bemærk Hvis temperaturen igen bevæger sig tilbage - indenfor alarm temperaturen vil temperaturen i displayet stoppe med at blinke. 1 Placering af Display Displayenheden kan monteres med den medfølgende bordstander, hvis man nsker at anbringe displayet på et bord, der findes også et ophængshul på bagsiden hvis an ønsker at hænge displayet på en væg. Før man anbringer displayet, er det en god ide at ste om signalet vil kunne passerer frit imellem de 2 enheder. det er umuligt at sige helt jagtigt hvor langt signalet kan række, idet det kan svinge imellem 5 og 100 meter. ( de 5

6 100 meter er dog kun hvis de 2 enheder kan se hinanden i en fri linie - uden forhindringer som vægge m.v. ) Ofte vil det være muligt at opretholde en forbindelse imellem de to enheder hvis afstanden holdes indenfor 10 til 25 meter Vær opmærksom på, at jo færre vægge, møbler, hylder, udvendig vegetation m.m. signalet skal sendes og modtages igennem, jo længere væk kan man anbringe enhederne fra hinanden. 5.2 Placering af Regnopsamler Regnopsamleren måler den faldne nedbørsmængde, og ved hjælp af den indbyggede temperaturføler, måles udendørstemperaturen. En egnet placering for denne enhed vil være foran en nordvendt facade eller gavl, i en afstand af ca. 1,5 til 2,5 meter afhængig af muren/væggens højde, og hvor langt tagudhænget rager ud. Endvidere skal området være nogenlunde frit for træer og anden vegetation. Dette vil være mest optimal for begge målinger, og solens påvirkning og opvarmning af regnopsamleren vil være begrænset til en meget kort periode. Det er lidt af en kompromisløsning at finde den bedst egnede placering. En montering direkte under tagudhænget ville medfører at der ingen nedbør kan måles. og omvendt en montering frit på en åben græsplæne vil give alt for høje temperaturmålinger når Solen er på, solens påvirkning af temperatursensoren i regnopsamleren, kan øge temperaturen fra 2 til over 5 grader over den faktiske temperatur i sommerhalvåret såvel som om vinteren. Hvis man har et redskabsskur eller andre lignende bygninger i haven, kunne en placering i nærheden af disse, også være en mulighed god placering på et skyggefuldt sted. Når Regnmålerens opsamler monteres, er det vigtigt at den sidder monteret helt vandret for at opnå en korrekt måling, hvis den er monteret lidt skævt, kan vandet løbe fra vippeskeen og dermed ikke kunne tælle. Stolpen eller monteringsstedet skal være "fast" og ikke kunne påvirkes af vinden, hvis regnmåleren svinger/ryster fra side til side vil den indbyggede vippeske utilsigtet kunne registrerer nedbør. Monteringshøjde bør være imellem 1 til2meter over jorden, en placering direkte på jorden vil medfører dårlig transmission af signalet og der opstår stor risiko for fejlmålinger. Husk jævnlig rengøring af tragt og vippeske for spindelvæv, insekter, jord og støv, dette kan i nogle tilfælde forhindre vippeskeen i at vippe frit fra side til side. Opsamleren skal være fastmonteret, må ikke kunne vælte. 6. Tekniske specifikationer Rækkevidde: Sendefrekvens Når signalet sendes i en lige linie igennem et åbent terræn uden forhindringer - er afstanden maximalt 100 meter ( enhederne kan se hinanden uden forhindringer) med en opstilling hvor der kun er en enkelt væg, og regnopsamleren er placeret vinkelt ret ud for modtageren kan afstanden være imellem 20 og 40 meter. ved 2 vægge ca 10 til 20 meter ved flere vægge og eventuelt signal sendes igennem glasruder vil afstanden være maksimum meter. 433 MHz Temperaturområde indendørs: - 10 C til + 50 C Temperaturområde udendørs: - 50 C til + 70 C 6

7 Opløsning 0,1 DC Nøjagtighed + / - 1 grad (maximalt 2 graders udsving) Måleinterval regn opdateres 30 sekunder efter vippeskeen er aktiveret temperatur udendørs - opdateres minimum hvert 120 sek. Strømforsyning Display enheden 3 stk. batteri 1,5 Volt Alkaline LR6 ( AA ) Udendørs sensor: 2 stk. batteri 1,5 Volt Alkaline LR6 (AA) Batteri leverid Display - normalt op til12 måneder Udendørs sensor - imellem 6 og 12 måneder hvis vintereren er meget kold - er batteriernes levetid kortere brug IKKE genopladelige batterier - Idet spændingen normalt kun er på 1,2 volt 7. Support og Reklamation Henvendelse vedr. support og reklamation - FØR regnmåleren indleveres til forhandler for eventuel reparation: Ved mistanke om eventuelle fejl ved Regnmåleren, og problemet ikke umiddelbart kan afhjælpes ved at udskifte til nye batterier, er De velkommen til at kontakte vor support afdeling, ved at sende en med spørgsmål, til imex.dk og her vil man kunne forvente et svar iløbet af ca. 8 dage. Derved undgår man besværet med at afmonterer regnmåleren mm. eventuelt på hverdage efter kl til Ved opsætningen af regnmåleren, bedes brugeren nøje tilse at de foreskrevne betingelser for korrekt opsætning bliver overholdt Importøren af denne trådløse regnmåler er ikke ansvarlig for fejlmålinger der kan opstå i forbindelse med ukorrekt montering af udendørs sensorer. Termosensor (indbygget i regnopsamleri, må for måleresultatets skyld, ikke monteres sål edes, at den vil kunne få direkte sollys, solens stråler vil opvarme enheden, hvilket giver upræcis angivelse af temperaturforholde, Regnopsamleren, målinger kan være påvirket af utilsigtede læforholde, og især hvis sensoren monteres på et tag, være udsat for vindens påvirkning, og hvis opsamleren ikke bliver monteret i fuldstændig vandret, vil målinger være unøjagtige, eller helt udeblive. 8. Garanti På produktet ydes 6 måneders garanti og yderligere 18 måneders reklamationsret for materiale og fabrikationsfejl, regnet fra købsdagen, og er kun gældende ved samtidig indsendelse af gyldig kassebon / kvittering. Der ydes ingen garanti eller reklamationsret i flg. tilfælde 1) produktet har lidt overlast, været udsat for kortslutning af fejlindsatte batterier, eller særl ig hårdhændet behandling, 2) hvis udendørs enheden har været væltet og derved er blevet udsat for vandindtrængen der kan skade elektronikken. For udendørs-sensor gælder, at enheden skal monteres efter anvisningen således en vandindtrængen i enhedens elekt!9niske dele ikke kan forekomme, og den afmålte vandmængde skal frit kunne ledes bort igennem konsollen s afløbsriller. 3) lækageskade fra defekte batterier, 4) vejrstations måleresultater, er alene afhængig af korrekt opsætning og betjening, og der kan derfor ikke gives garanti for korrekte måleresultater hvis betingelserne for opnåelse af disse, ved den enkelte sensors placering, ikke er tilstede. 7

8 Ved eventuel reklamation, indsendes regnmåleren FRANKO sammen med gyldig kvittering til Importøren Eventuel returnering af en vejrstation, der ikke fejler noget, men som er indsendt p.ga fejl der er opstået i.fbm forkert betjening, returneres kun mod, at modtageren (kunde) betaler for forsendelsesomkostninger. Derfor er et godt råd, check en ekstra gang batterierne, for erfaringer viser at selv helt nye batterier, kan være behæftet med fejl. Og foretag derefter igen en ny opstart af enhederne, check altid en ekstra gang spændingen på batterierne - selv nye batterier kan være fejlbehæftede og mangle strøm Når der er et symbol med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-Direktiv 2002/96/EC Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet Undgå placering på steder og arealer, der kan udsætte produktet for rystelser, stød/slag, vibrationer, da dette kan medføre skader på enheden. Undgå placering på steder hvor enheden kan blive udsat for pludselige ændringer i temperaturen, som f.eks i direkte sollys, steder der udsættes for ekstrem kulde eller steder hvor det konstant er meget fugtigt og enheden kan blive udsat for snavs, støv og insekter. Dette kan medføre at nøjagtigheden i målinger nedsættes væsentligt eller at de helt umuliggøres. Ved rengøring af LCD display eller vejrstationen iøvrigt, skal De kun bruge en blød klud, der er hårdt opvredet i varmt vand Undgå brug af rengøringsmidler, og læg aldrig enheden i vand. Foretag ikke selv reparationer eller ændringer på enhederne. Hvis De selv forsøger at reparere vejrstationen eller forelager ændringer, vil garantien bortfalde. Fjern straks alle batterier med lav spænding for at undgå lækager og andre ødelæggelser i enheden. Isæt kun nye batterier af den anbefalede type og størrelse. vender man batterierne med forkert polarisering, vil dette i løbet af få sekunder ødelægge produktet. Der ydes ingen garanti for produkter der holder op med at virke p.g.a. skader opstået af utætte batterier, irrede/ bortrustede batteriklemmer etc. Produktet er designet til privat brug, må ikke anvendes medicinsk eller til offentlige målinger. Produktet er konstrueret til at give en rimelig nøjagtig indikation af nedbør og temperatur, et korrekt måleresultat er betinget afhængig af den udvalgte placering. Specifikationer for produktet kan ændres uden øvrig forudgående varsel. Produktet er ikke legetøj, og skal holdes udenfor børns rækkevidde. Ingen dele af denne brugervejledning må kopieres eller anvendes til andre formål uden forudgående skriftelig accept af importøren. IMPORTØR: AGIMEX AJS, HAGEMANNSVEJ 7, 8600 SILKEBORG TRYKT: JULI

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

W193-R TRÅDLØS FARVEREGNMÅLER

W193-R TRÅDLØS FARVEREGNMÅLER W193-R TRÅDLØS FARVEREGNMÅLER Brugermanual Tak fordi du har købt den nye generation af farvevejrstationer. Dette instrument, der er designet og konstrueret med den nyeste teknologi og ditto komponenter,

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Vejrstation med clockradio og udvendig sensor Model WS 1403 Betjeningsvejledning 1 Mange tak, fordi du har købt dette produkt af høj kvalitet fra ADE. Du har købt en vejrstation med den højeste tekniske

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Shake Awake Jumbo 901

Shake Awake Jumbo 901 Brugervejledning Shake Awake Jumbo 901 Vibratovækkeur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit vibratorvækkeur ShakeAwake Jumbo 901. Vågn

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

YOUR WEATHER - EVERYWERE

YOUR WEATHER - EVERYWERE YOUR WEATHER - EVERYWERE ENGLISH MANUAL DEUTSCH BEDIENUNGSANLEITUNG DANSK MANUAL SVENSK MANUELL SUOMEN KÄSIKIRJA PAGE 1 SIETE 11 SIDE 21 SIDA 31 PUOLI 41 INTRODUKTION Tillykke med din lonobox vejrstation.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011)

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM 1. Introduktion Vigtig miljøinformation om dette produkt Dette symbol på apparatet eller emballagen viser at bortskaffelsen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Oversigt...2 Forside...2 Bagside...3 Fjernsensor...3 Sådan kommer du i gang...3 Isætning af batterier...3

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 er enkel at anvende. Alligevel anbefales det at gennemlæse denne instruktion nøje, før instrumentet tages i brug. Nærværende instruktion vil forsyne Dem med

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur Brugervejledning TravelTim Rejsevibratorur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye rejsevibratorur. Tillykke med dit nye TravelTim

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Charder Medicinsk vægt Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugervejledning for Lydaktiveret Kald LAK900

Brugervejledning for Lydaktiveret Kald LAK900 Brugervejledning for Lydaktiveret Kald LAK900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: - 1 - www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af LAK900

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Infrarød signalsender 2. Liquid Crystal Display 3. QUIET knap (Lydløs) Aktivering af lydløs blæser tilstand. 4. ON / OFF knappen. Tænd og sluk af klimaanlægget. 5. TØR knap (Affugtning)

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugsanvisning Dive Master

Brugsanvisning Dive Master Brugsanvisning Dive Master DIVE MASTER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig at læse

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Seagull pulsur - SW117

Seagull pulsur - SW117 Seagull pulsur - SW117 Indholdsfortegnelse Overblik...3 Knapper og funktioner...4 Montering af brystbælte...5 Indstil uret...6 Vælg zone...7 Indstilling af træningszone...8 Indstil uret til træning...9

Læs mere