Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over igangværende projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over igangværende projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010"

Transkript

1 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over igangværende projekter med formål, effekter og fremdrift November 2010

2 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej 23, 3700 Rønne

3 Indholdsfortegnelse Fakta om Vækstforums samlede projektportefølje...5 Bornholms Valsemølle A/S - Investering i ny pakketeknologi...6 Pastariget - implementering af blandingsteknologi...7 Projektchef til forlænget forprojekt vedr. etablering af Green Solution House...8 Politikerfestival på Bornholm...9 Uddannelse til alle ( UTA I og UTA II) Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse Masterbrand: Markedsføringsaktiviteter under Branding Strategien Mere Bornholm På vej mod 5 stjerner Opfølgning på COP15 - herunder Energy Tours Madeleines Madkulturzone Udvikling af nye tema- eller eventbaserede turismeprodukter Information, Grønne kompetencer i bygge- og anlægsbranchen Erhvervsturismesekretariat - Convention Bureau Bornholm Flere unge i uddannelse (forprojekt) Bornholm's A/S Bornholmske fødevarer - fremtidens innovative eksporterhverv AGRO alarm Kompetencekobling - innovation og samarbejde mellem kunsthåndværkere og erhvervsliv Fastholdelse - et mentorprojekt Turismebarometer for Bornholm Fortsat indsats på tilflytterområdet, Den bornholmske diamant Spa Udvikling af Masterbrand Bright Green Island Bornholmsk Kunsthåndværk ud i verden Klyngeudvikling i yderområder Grøn energi i innovative netværk Svanen - Bornholm som centrum for Østersøens skibsbyggeri Bornholms Biennals Udviklingskontrakt med Business Center Bornholm Udviklingskontrakt med Bornholms Akademi Kompetence Forum Bornholm Realkompetencevurdering og mentorordninger, SOSU De Bornholmske Havne - de glemte skatte Oplevelsesledelse i yderområder Bornholm i Vækst Kulturvækst Bornholm Ud i naturen - året rundt Bornholms Serviceskole Udviklingskontrakt - Destination Bornholm

4 4

5 Fakta om Vækstforums samlede projektportefølje 1. april november 2010 Antal projekter i alt - heraf regionale udviklingsmiddelprojekter* - heraf regionalfondsprojekter* - heraf socialfondsprojekter* Afsluttede projekter, antal 32 Regionale udviklingsmidler Regionalfondsmidler Socialfondsmidler Indstillet i alt Medfinansiering i øvrigt Samlede projektomkostninger i alt 42,6 mio. kr. 22,3 mio. kr. 45,1 mio. kr. 110 mio. kr. 156 mio. kr. 266 mio. kr. *Nogle projekter har modtaget tilskud fra både de regionale udviklingsmidler og fra regional- eller socialfond og tæller derfor med på begge finansieringskilder. I hæftet her er kun de igangværende projekter oplistet. En samlet oversigt over igangværende og afsluttede projekter findes på 5

6 Bornholms Valsemølle A/S - Investering i ny pakketeknologi Bornholms Valsemølle producerer kvalitetsmel og indgår i den bornholmske fødevareklynge Gourmet Bornholm. Valsemøllen udgør et centralt led i værdikæden fra jord til bord, herunder særligt i udvikling og distribution af mel- og kornkoncepter til dagligvarekæder, specialbutikker og kvalitetsbagerier. Formålet med projektet er at øge teknologigrundlaget for Valsemøllens udvikling og afsætning af mel- og kornkoncepter. Valsemøllen ønsker nu at investere i en avanceret pakkemaskine som led i Valsemøllens brugerdrevne innovation. Brugerne repræsenteres dels af Valsemøllens fem leverandører af specialkorn (Frennegård, Vellensbygård, Mønstergård, Lille Lærkegård og Strålegård), der deltager i den løbende konceptudvikling baseret på særlige korn- og meltyper, dels af en række innovative dagligvarekæder, bagerier, butikker og restauranter (rækkende fra FDB til Meyers Bageri og Bo Bech). Projektet omfatter tre hovedaktiviteter - projektering, etablering og realisering - der forventes at resultere i en forøget innovations- og konkurrenceevne for Valsemøllen og den værdikæde, som Valsemøllen udgør et væsentligt led i. Projektet forventes at resultere i en forøget innovation og afsætning af specialkoncepter, med en afledt økonomisk effekt i form af forøget omsætning og indtjening for Valsemøllen og de tilknyttede samarbejdspartnere. Forøget innovationspotentiale og øget udvikling og afsætning af specialkoncepter. Øget omsætning og indtjening for Valsemøllen og de tilknyttede samarbejdspartnere. Ansættelse af 1-2 medarbejdere på Valsemøllen og 1-2 medarbejdere i leverandørnetværket. Omsætningsforøgelse fra 6,9 mio. kr. til 10 mio. kr. på årsbasis. Bevilget. Projektet imødekommer flere af målsætningerne i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi. Projektet understøtter målene i erhvervsudviklingsstrategiens pkt. 4.6: Anvendelse af ny teknologi, om øget teknologianvendelse i virksomhederne og teknologianvendelse i produktudvikling af bornholmske fødevarespecialiteter med fokus på rationalisering og kvalitet. Projektet understøtter endvidere erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.3: Markedsføring af Bornholm og 4.9: Landdistriktsudvikling, der begge har fokus på fødevareområdet Nils Jespersen Bornholms Valsemølle A/S Regionalfonden Privat egenfinansiering , , , Ø

7 Pastariget - implementering af blandingsteknologi Pastariget producerer pasta og indgår i den bornholmske fødevareklynge Gourmet Bornholm. Pastariget udgør sammen med Bornholms Valsemølle A/S et centralt led i værdikæden fra jord til bord, i denne sammenhæng særligt i kvalitetssikring og udvikling af nye korn-, mel- og pastakoncepter. Pastariget ønsker nu at investere i en avanceret opbevarings- og blandefacilitet, der muliggør innovation og distribution af ny differentierede mel-, korn- og pastakoncepter som led i Pastarigets og Valsemøllens brugerdrevne innovation. Anlægget skal dels anvendes til at blande og opbevare korn, Pastariget selv skal anvende til deres pastaproduktion, dels til at blande og opbevare korn som i samarbejde med Valsemøllen forarbejdes til andre aftagere. Pastarigets blandings- og opbevarings-facilitet vil udgøre en teknisk funktion, der understøtter Valsemøllens udvikling rettet mod et omfattende netværk af dagligvarekæder, specialbagerier, butikker og kvalitetsrestauranter, der løbende udvikler nye brød- og pastatyper og andre fødevarer baseret på specielle mel- og korntyper, der samtidig fordrer en høj og ensartet kvalitet. Der har samtidig vist sig et ønske om ensartede kornkvaliteter hen over året, hvilket kræver mulighed for opbevaring og blanding af korntyper høstet på forskellige tider af året og på forskellige jordtyper. Dette kan løses ved etablering af den særlige blandings- og opbevaringsfacilitet. Øget udvikling og afsætning af specialkoncepter og øget omsætning og indtjening for Pastariget og de tilknyttede samarbejdspartnere. Ansættelse af 1-2 medarbejdere i leverandørnetværket. Omsætningsforøgelse fra kr. til min kr. på årsbasis. Bevilget. Projektet imødekommer flere af målsætningerne i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi. Projektet understøtter målene i erhvervsudviklingsstrategiens pkt. 4.6: Anvendelse af ny teknologi, om øget teknologianvendelse i virksomhederne og teknologianvendelse i produktudvikling af bornholmske fødevarespecialiteter med fokus på rationalisering og kvalitet. Projektet understøtter endvidere erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.3: Markedsføring af Bornholm og 4.9: Landdistriktsudvikling, der begge har fokus på fødevareområdet Finn Harild Pastariget Regionalfonden Privat egenfinansiering , , , Ø

8 Projektchef til forlænget forprojekt vedr. etablering af Green Solution House For at opnå størst mulig effekt af såvel etablering som drift af Green Solution House i regi af en privat investor er det vigtigt, at det bornholmske samfunds interesser i videst muligt omfang tilgodeses. Dette kan sikres ved at ansætte en projektchef i Business Center Bornholm, der alene varetager disse opgaver og koordinerer mellem investor, rådgivere, bornholmske virksomheder, Bornholms Regionskommune og videninstitutioner på Bornholm. Projektchefen skal faseafklare processen frem mod byggeriet og planlægge/koordinere forankring af viden i forbindelse med byggeriet. Projektet omfatter følgende aktiviteter: Planlægnings- og byggefasen fokuseres på videnopbygning i forhold til grønne byggemetoder. Viden skal forankres i Bygge- og Anlægsklyngen, blandt de bornholmske håndværkere, lokale arkitekter og ikke mindst på Bornholms Erhvervsskole i de relevante uddannelser. Sikring af - i det omfang det er muligt jf. udbudsregler - maksimal anvendelse af bornholmsk arbejdskraft. Udnyttelse af "spin off" muligheder. Der arbejdes med, at de bornholmske virksomheder får mulighed for at være med til at udvikle de produkter, som byggeriet skal bestå af. Der vil blive lagt vægt på, at de bedste og mest energibesparende materialer anvendes, og det er sandsynligt, at disse slet ikke findes på markedet endnu. Dette vil muligvis kunne skabe spin off virksomheder på Bornholm. Markedsføring af Green Solution House påbegyndes og koordineres til det igangværende projekt "Bright Conventions Bureau" - det nye erhvervsturismesekretariat, der er startet op i år. Koordinering mellem projektet, rådgivere, bornholmske virksomheder, Bornholms Regionskommune og videninstitutioner på Bornholm. Arbejde med at skaffe restfinansiering til et projekt, der er af bred interesse for Bornholm. Fysisk realisering af Green Solution House. Opbygning og forankring af viden i projektet hos relevante interessenter. Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.8. Bornholm åbent hele året, hvor etablering af et konferencecenter og satsningen på erhvervsturisme specifikt er nævnt som et middel til at øge omsætningen i turisterhvervet. Projektet understøtter samtidig indsatsområde 4.3. Markedsføring af Bornholm. Projektet er ligeledes i tråd med indsatsområde 4.11 Grøn Energi, da projektet understøtter opbygning af grønne kompetencer og udvikling af nye energibesparende løsninger.endelig understøtter projektet indsatsområde 4.4. Menneskelige ressourcer, da den nye viden i forbindelse med byggeriet vil blive forankret i de bornholmske virksomheder og på Bornholms Erhvervsskole Trine Richter Business Center Bornholm (BCB) , , Ø

9 Politikerfestival på Bornholm Projektet skal udvikle og afholde en festival på Bornholm for hele Danmark med fokus på politik, samfundsforhold og demokrati. Med deltagelse af centrale personer fra de politiske partier, erhvervslivet og interesseorganisationerne, der bliver samlet på ét sted på én gang. Skal afholdes over ca. tre dage i juni eller september Festivalen skal bestå af en blanding af politiske taler, seminarer og andre aktiviteter. Målet er at arrangementet udvikler sig til en tradition på linje med Almedalsveckan på Gotland. Der har fra mange sider nationalt, herunder politiske partier, erhvervsorganisationer m.v. været positive tilkendegivelser om, at man finder en Politikerfestival på Bornholm som et spændende initiativ. Festivalen vil skabe øget vækst og udvikling på Bornholm. Gennemføres denne festival på Bornholm i 2011 og etableres den som en fast tradition på øen vil det have mange positive effekter for øen og synlig vækst, både på kort og lang sigt: Bornholm vil markere sig øverts på det politiske danmarkskort. Øget medieomtale af Bornholm under selve festival-afholdelsen. Øget omsætning på øen direkte forbundet med festivalen. Øget omsætning indirekte fra festivalen i form af - deltagere, der vælge at kombinere deltagelse i festivalen med ferie på øen - turister der vælger Bornholm pga. festivalen - uddannelsesinstitutioner fra resten af landet, det vælger at tage på studietur for at overvære festivalen. Nov 2010: Forankring hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet er ved at være på plads, der er ved at blive nedsat projektorganisation, flere midler er ansøgt og aktører er ved at blive kontaktet. Der arbejdes efter start juni eller start september 2011 i Svaneke eller Gudhjem. Ikke nogen direkte relation Louise Groth-Michelsen BRK / Regional Udvikling LAG Bornholm - landdistrikt Anden offentlig medfinansiering Anden privat medfinansiering , , , , , Ø

10 Uddannelse til alle ( UTA I og UTA II) Målet med projektet er, at 95% af de unge skal have en uddannelse. Bornholms unge er øens vigtigste råstof. Derfor skal vi også med stor alvor forholde os til prognoserne om, at årgangene af børn og unge bliver mindre og mindre. Mange unge får en uddannelse enten her på øen eller på den anden side af vandet, men der er også en gruppe som ikke kommer i gang med, eller afbryder en ungdomsuddannelse. Den gruppe er for stor og den skal blive mindre. Projektet har til formål at finde nye veje for de unge ind i uddannelsessystemet, men også udvikle "systemet", så det kan imødekomme de unges behov og det fremtidige arbejdskraft behov på Bornholm. Det konkrete mål er, at 95 % af en bornholmsk årgang i 2015 har gennemført en ungdomsuddannelse senest 10 år efter afsluttet grundskole. Der vil ske en løbende effektmåling af projektets indsatser samt en efterfølgende dokumentation. Projektet måles ud fra de følgende overordnede parametre: -Andelen af unge der har gennemført en ungdomsuddannelse. -Andelen af unge der er i gang med en ungdomsuddannelse. -Andelen af unge der er frafaldet en ungdomsuddannelse. -Andelen af unge der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. -Antallet af medarbejdere der opkvalificeres. Tallene vil blive opgjort 2 gange årligt igennem hele projektperioden, og der opstilles et barometer for indsatsen, som er en central del af projektets formidlingsindsats. Det forventes desuden, at der i løbet af projektets fireårige indsats vil blive udviklet særlige uddannelsestilbud, frafaldsforebyggende indsatser, og et analyseapparat, der kan kvalificerende den opsøgende indsats overfor forskellige målgrupper og endelig udarbejdes en fælles strategi for indsatsen på tværs af kommunale, regionale og statslige aktører. Effekten vil være en regional model for, hvordan hver eneste ung på Bornholm sikres udvikling mod uddannelsesparathed og støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse, således at Bornholms menneskelige ressourcer på sigt vil kunne udnyttes fuldt ud. Projektet afventer fortsat den endelige godkendelse, men allerede nu er der gang i flere delprojekter. Delprojekt: Talentplejen i folkeskolens overbygning er godt i gang. Et hold på 20 unge har gennemført det første forløb med undervisnings forløb både i grundskolen og på gymnasiet. På hjemmesiden: kan man få et overblik over de forskellige delprojekter Bjørn Haslund-Gjerrild BRK / Jobcenter Bornholm Socialfonden Deltagermedfinansiering Kommunal medfinansiering Statslig medfinansiering , , , , , Ø

11 Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse Formålet er, at gøre Bornholms Lakseklækkeri til et center for en international forskningsbaseret uddannelse i bæredygtig akvakultur. Håbet er, at baltisk akvakulturuddannelse kan blive økonomisk selvbærende og skabe grundlag for fastansættelse af en akademisk leder, der skal videreudvikle Lakseklækkeriet, så det bliver et center for bæredygtig akvakultur samt uddannelse og forskning i Østersøens miljø med forankring både på Bornholm og i Østersøområdet. - At antallet af teknikere på Lakseklækkeriet øges fra 3 til 4. - At der i projektperioden kan tilknyttes yderligere 2 ph.d. studerende til Lakseklækkeriet, således at der er i alt 4 ph.d. studerende og at projektet øger mulighederne for at tiltrække yderligere forsknings- og udviklingsprojekter til Lakseklækkeriet. - At akvakulturuddannelsen udbygges, så der kommer mindst 4 hold årligt med studerende pr. forløb på Bornholms Lakseklækkeri og at der etableres et showroom/akvarium med tilhørende formidling om Østersøens økologi med henblik på at tiltrække skoleklasser og turister. - At dette projekt kan danne grundlag for udvikling af en teknikeruddannelse inden for akvakulturuddannelse på Lakseklækkeriet og at et positivt resultat af uddannelsen og forskningen i bæredygtig akvakultur kan danne grundlag for erhvervsmuligheder på Bornholm omkring et bæredygtigt opdræt af østersølaks og især æg til det voksende verdensmarked. Projektet blev igangsat april De indkøbte lakseæg fra Luleälven i Nordsverige er klækket og larverne er blevet til fisk, som er overført fra klækkerender til bassiner. Fiskene vokser tilfredsstillende. Igennem sommeren har der været møder med NaturBornholm og lanen er, at samarbejde om formidlingsaktiviteter på Lakseklækkeriet fra næste sæson. Der er gennemført studiebesøg for at hente inspiration til formidlingsaktiviteterne. Der er igangsat samarbejde med Bornholms Akademi mhp. udvikling af en ny uddannelse med fokus på akvakultur, fiskeforarbejdning, bæredygtig udnyttelse af lokale ressourcer og opbygning af formidlingsaktiviteter overfor turister og skoleklasser. Internationale studerende fra KU-LIFE har i september modtaget undervisning på Lakselækkeriet. De studerende kom fra bl.a. Kina, Chile, Japan, Frankrig, Norge, Tyskland og Sverige. Biolog Klavs Nielsen (tidl. Bornholms Amt) ansat som projektleder på projektet. 4.4: Menneskelige ressourcer - uddannelse og kompetence samt indsatsområde 4.5: Innovation, videndeling og videnopbygning da Bornholm tilføres et uddannelsessted, hvor studerende fra det meste af verden kommer til øen for at få en del af deres uddannelse samt for at forske i bæredygtig akvakultur. Der skabes et link til flere nordiske universiteter via Københavns Universitet samt et grundlag for yderligere forskning og videntilførsel til Bornholm. Projektet har potentiale til på sigt at kunne bidrage til udvikling af yderligere bornholmske arbejdspladser inden for akvakultur Thorkil Boisen Bornholms Lakseklækkeri LAG Bornholm - fiskeri Privat egenfinansiering , , , , Ø

12 Masterbrand: Markedsføringsaktiviteter under Branding Strategien Mere Bornholm 2010 Formålet med projektet er at gennemføre en målrettet imagekampagne, som skal bygge videre på aktiviteterne for Formålet er også at forankre masterbrandet i såvel offentlig som private virksomheder. Det har været vanskeligt for ansøger at konkretisere de målbare effekter i projektet, men der er opstillet flg. konkrete mål: - at der produceres en ny imageskabende film om Bornholm - at den nye film vises i fx Park Bio i Kbh. og løbende på Bornholmstrafikkens færger samt i Bornholms Lufthavn - at Bornholm opnår omgtale i mindst 20 nationale/internationale medier i at Match Racing Tour 2010 giver markant disponering af Bornholm og tiltrækker min turister ekstra, der vil generere en meromsætning på knap 2 mio. kr. til tursiterhvervet. og en samlet omsætning til det bornholmske erhvervsliv på ca. 4,9 mio. kr. samt en beskæftigelse svarende til 7,8 årsværk. - at der etableres rammen for stiftelse og uddeling af en brandingpris på Bornholm. Den største post på projektets budget var Match Racing Tour / Danish Open, fordi det lykkedes at tiltrække det internationale sejlsports stævne "Danish Open" til Bornholm. I den forbindelse var det ganske værdifuldt, at Bornholm fik "sin egen båd". Det vil sige at en af de 6 match race både var prydet med Masterbrandet Bright Green Island. Herudover stod der Bornholm på skroget af alle 6 match både. Dermed opnåede Bornholm den størst mulige image skabende effekt af arrangementet. Der har været et unikt samarbejde mellem Kongelig Dansk Yachtklub, Bornholms Baltic Race Week v/martin Steen Jørgensen og Business Center Bornholm. Samarbejdet har ført til en succesfuld afholdelse af Danish Open på Bornholm, hvor sejlere fra hele verden dystede i fire dage på havet uden for Nørrekås ved Rønne. Der blev produceret pressemeddelelser og tvspots som blev sendt ud til 300 mio seere i hele verden. Der blev produceret en særlig film om Bornholm, som blev vist på Værdien af al denne omtale er svær at fastsætte, men der er ingen tvivl om, at Bornholm vil gavne af den massive medieopmærksomhed. På havnen var der opstillet boder med bornholmske produkter, så tilskuerne kunne købe mad og drikke, og andre bornholmske specialiteter. Der var en stor tilfredshed med projektet fra såvel tilskueres som arrangører og sponsorers side. Endelig afrapportering og præcisering af antallet af tilskuere mm. afventer evalueringsmøde med KDY, som forventes afholdt i november Produktion af imagefilm: I skrivende stund bliver der lagt sidste hånd på imagefilmen, som forventes fremvist for Vækstforum på mødet d. 29. november Således udføres de konkrete handlinger i projektet, som planlagt, og budgettet forventes at holde. Projektet indeholder en konkretisering af initiativ nr. 8 i Vækstforums 2010-handlingsplan "Masterbrandet Mere Bornholm (Fortsættes), hvor der bl.a. lægges op til indstiftelsen af en årlig brandingpris. 12

13 Trine Richter Business Center Bornholm (BCB) Offentlig egenfinansiering , , , Ø

14 På vej mod 5 stjerner Sannes Familiecamping ApS har nu købt den tilstødende Strandlunden Familiecamping, en nedslidt plads med faciliteter fra 1960 erne, og ønsker nu at etablere Bornholms første 5- stjernede camping-plads. Projektet omfatter: 1. Ændring af ind- og udkørselsvejen på campingpladsen til to markerede spor med indgående og udgående kørebane samt opmarchbane. Forøgelse af antallet af P-pladser uden for bommen. 2. Etablering af minigolfanlæg med kunstgræs ud mod Melstedvej. Anlægget vil være en kopi af en rigtig golfbane, hvor den bornholmske natur er bygget med ind, og vil være den første af sin art på Bornholm. 3. Udbygning af den eksisterende swimmingpool, så den kapacitetsmæssigt kan matche sammen-lægningen af de to campingpladser, og med en udformning der lever op til gæsternes forventninger til en pool på en højt kvalificeret plads. Teknikken til poolen vil blive det sidste nye inden for energibesparende teknikker, og der forventes en besparelse på vand og opvarmning på op til 60%. 4. Nedrivning af gamle servicebygninger og ombygning af og tilbygning til den nyeste servicebygning, så den lever op til den forventede kvalitet. 5. Nedrivning af de 4 eksisterende hytter på Strandlunden Camping og etablering af 30 nye 6-8 personers hytter på hver 30 m2, der placeres i en klynge med en indbyrdes afstand på 5-6 m, skjult fra Melstedvej af et eksisterende tæt levende hegn. 2 af Hytterne vil være handicaphytter. Projektets milepæle: August 2010: Byggeri af servicebygning er afsluttet August 2011: Etablering af minigolfanlæg, svømmebassin, indkørsel og opmarchbåse og ændringer af kiosk og reception er afsluttet Februar 2012: 50% af hyttebyggeriet er afsluttet (14 hytter) August 2012: 100% af hyttebyggeri er afsluttet (14 hytter) Marts 2013: Byggeri af 2 handicaphytter er afsluttet. Skabelse af 2-3 nye jobs En omsætningsforøgelse på 100% Sæsonforlængelse på 4-5 uger. Projektet vil kræve, at Bornholms Regionskommune dispenserer fra fortidsmindebeskyttelseslinje og skovbyggelinje og giver landzonetilladelse og byggetilladelse, hvilket afventer en afgørelse fra Roskilde Miljøcenter om eventuel dispensation fra naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelseslinje. Der forventes en snarlig afklaring i sagen. Projektet imødekommer flere af målsætningerne i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi. Projektet fremmer målene under erhvervsudviklingsstrategiens punkt 4.8: Bornholm - åbent hele året om øget turisme og udvidelse af turistsæsonen og Handlingsplan 2010 s særlige fokus på initiativer til udvidelse af skuldersæsonen. 14

15 Allan Beyer Sannes Familiecamping ApS Regionalfonden Privat egenfinansiering , , , Ø

16 Opfølgning på COP15 - herunder Energy Tours Formålet med projektet er at følge op på og videreudvikle aktiviteterne fra det netop afsluttede projekt "Kommercialisering af know how på energiområdet med COP 15 som markedsføringsplatform". Der er i ansøgningen budgetteret med to Energy Tours pr. måned i 2010 med et gennemsnitligt deltagerantal på 10 personer. Dette vil ifølge VisitDenmarks prognosemodel generere en samlet omsætning til det bornholmske erhvervsliv på ca kr. samt ca. 1,2 årsværk. Som følge af COP 15 og markedsføring af Energy Tours er der alene i januar og februar bestilt fem Energy Tours med i alt 85 personer. Besøgene forventes afholdt i april og maj. Hertil kommer to presseture direkte afledt af COP 15. Således skønnes ovennvænte at være et forsigtigt og realistisk skøn. Bornholm er fortsat med i Visitdenmarks Energy Tour-netværk jf. aftalen med GEIN, men netværket mangler dynamik, og det er vores opfattelse, at Bornholm er længst fremme i forhold til markedsføring og gennemførsel af konkrete Energy Tour aktiviteter og ture. Søren Damstrup, Convention Bureau Bornholm præsenterede Bornholm og Energy Tours ved Dansk Industris Expo på Verdensudstillingen i Shanghai. Besøget gav konkrete opgaver til BCB i form af interesserede virksomheder, som ønsker at teste produkter på Bornholm. Herudover er der påbegyndt dialog med et kinesisk bureau, som ønsker at sende erhvervsturister til Bornholm. Kurset til de grønne guider er afholdt som planlagt jf. ansøgningen i april Guiderne som nu kan formidle viden om det nuværende og det fremtidige bæredygtige Bornholm, bliver flittigt brugt, når BCB og andre bestiller Energy Tours. Indtil videre er alle Energy Tours blevet arrangeret af BCB, men inden for de kommende 14 dage bliver det muligt for turisterhvervet at arrangere Energy Tours til turisterne. Således vil kun de officielle Energy Tours med ambassadører mm. blive arrangeret af BCB. Det betyder, at turisterhvervet kan skabe sig en øget indtjening ved at sælge Energy Tours til deres gæster. Udvikling af Energy Tours ligger stadig i regi af BCB. Den 28. august, hvor Bornholm som test-ø var i fokus, er en konkret manifestation af opfølgning på COP 15. Således kan der trækkes en rød tråd fra COP 15 frem til den 28. august, hvor der blev skabt flere muligheder for at intensivere de internationale aftaler med udenlandske virksomheder og videninstitutioner. BCB har i september deltaget i World Climate Solutions, en messe hvor der var fokus på bæredygtighed. Også her blev der indgået aftaler, som kan føre til øget brug af Bornholm som test-ø, og et øget antal erhvervsturister. Bornholm opnår resultater ved at være med på internationale messer, hvor virksomheder fra hele verden mødes og indgår aftaler om at samarbejde. Der sættes massivt ind overfor de kontakter, der skabes, når Bornholm er ude i verden, og dette arbejde vil fortsætte inden for projektets rammer frem til udgangen af Projektet er i tråd med erhvervsudviklingsstrategiens kapitel 11 Grøn energi og til dels kapitel 3 og 8 hhv omhandlende Markedsføring og Bornholm åbent hele året. Projektets mål og handlinger hænger sammen og suppleres med såvel projektet Erhvervsturismesekretariat - Convention Bureau Bornholm og Regionalfondsprojektet Grøn energi i innovative netværk. Sekretariatet finder det desuden sandsynligt, at projektet bl.a. vil have en positiv indflydelse på Bornholms image som Bright Green Island, og at beskæftigelsen i kraft af Energy Tours vil påvirkes positivt om end marginalt indenfor projektperioden. 16

17 Trine Richter Business Center Bornholm (BCB) Private sponsorer Egenfinansiering , , , , Ø

18 Madeleines Madkulturzone Formålet med projektet er at etablere et netværk og styrke samarbejdet blandt øens restauranter der i fællesskab skal udvikle det bornholmske køkken - et regionalt køkken i tilknytning til begrebet Nyt Nordisk Køkken, med fokus på oplevelsesdimensionen. Dette skal ses i relation til Mmm Zonen for Madkultur som skal styrke fokus på oplevelsesøkonomien og udnytte potentialet i at tænke madkultur på tværs af fødevareproducenter, kulturinstitutioner og turismeerhvervene. Projektet afklares og sikres forankring i efteråret 2010 med henblik på bevilling november Arbejdstitel er "Det bornholmske Køkken" Dette projekt tjener flere formål i erhvervsudviklingsstrategien udover Bornholm åbent hele året. Den ny samarbejdsform på tværs af brancher som kunsthåndværk, fødevarer og turisme, som vil blive dyrket i dette projekt, er innovativ og udviklende, hvor viden vil blive opbygget og delt mellem aktørerne. Desuden vil der være mulighed for at trække på den nationale videnopbygning som finder sted i det centrale Madeleines madkulturzone-projekt Nikolaj Danielsen Madeleines LAG Bornholm - landdistrikt Egenfinansiering , , , , G

19 Udvikling af nye tema- eller eventbaserede turismeprodukter Projektet vil over en periode på 2½ år - og således i skuldrene af to hovedsæsoner - i samarbejde med relevante netværksdeltagere, udvikle, afprøve og evaluere minimum 6 og maksimum 12 temaforløb eller events. Formålet med projektet er at finde frem til de forløb eller events, som kan tiltrække turister uden for hovedsæsonen, og det vel at mærke i en bæredygtig konstruktion, som er økonomisk rentabel for den eller de pågældende netværksdeltagere, således at de udvalgte forløb og events fremover kan finansieres af turisterhvervet selv. Det vurderes, at projektet vil bidrage til at forlænge turistsæsonen med deraf afledt øget vækst og beskæftigelse i turisterhvervet og med afsmittende effekt på resten af det bornholmske samfund. Det vurderes endvidere, at projektet vil være bæredygtigt, da det bygger på en model med bred involvering af turismeaktører med henblik på, at de udvalgte temaer/events fremover skal finansieres af relevante aktører inden for turismeerhvervet. Medio juni 2010 var de første tre temaer beskrevet og godkendt af EBST. De tre temaer er: "Fang motivet", efteråret 2010, "Juleøen Bornholm" med start julen 2010 og videreudvikling til julen 2011 og "Klatrefestival" foråret "Fang motivet" blev planlagt som kurser i oliemaling, akvarel, foto og filt, kombineret med overnatning på Hotel Friheden, Hotel Fredensborg, Hotel Griffen eller Rutskerferie. Desværre var tilslutningen mildest talt begrænset, men turisterhvervet tror stadig på idéen og vil prøve igen i efteråret 2011 med en mere intens markedsføring i bedre tid før afholdelsen af temaet. "Juleøen Bornholm": Den 24. juni blev det første møde afholdt, hvor de ca. 40 fremmødte viste stor interesse for idéen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der nu arbejder med at koordinere initiativer og skabe nye, så Bornholm allerede i 2010 så småt kan markedsføres som Juleø over for Københavnsområdet. Arbejdet med juleø-temaet fortsætter i 2011, hvor der satses på en større markedsføring i efteråret Der er etableret samarbejde med Grønland - et samarbejde, som skal placere julemandens ambassade på Bornholm. Ansøger forventer, at dette kan blive en stor ting, der kan skabe omtale af Bornholm og hermed øget turismen i årene fremover på alle tider af året. Projektet bidrager særligt til at fremme målene under indsatsområde 4.8 Bornholm - åbent hele året, idet projektet har til formål at udvikle og afprøve nye produkter uden for sæsonen med henblik på udvidelse af sæsonen. Projektet understøtter endvidere målene under indsatsområde 4.5. Innovation, videndeling og videnopbygning, idet de nye turismeprodukter skal identificeres og udvikles i et netværk bestående af en række aktører inden for turisterhvervet samt eksterne konsulenter. Endelig understøttes målene under indsatsområde 4.3 Markedsføring af Bornholm, hvor ansøger vil satse på markedsføring under det fælles brand "Mere Bornholm" og understøtte den brandingstrategiske vision "Bright Green Island 2014" med henblik på at skabe synergi med andre tiltag under disse overskrifter. 19

20 Susanne Sachs Destination Bornholm Regionalfonden Anden privat medfinansiering Offentlig egenfinansiering , , , , , Ø

21 Information, er "at sætte Bornholm på landkortet" gennem de gode historier. Der satses på information til borgere, virksomheder, organisationer, styrelser, ambassader og øvrige interessenter. De årlige aktiviteter er: - Udgivelse af 5 stk. Business-Bornholm magasiner - Udgivelse af avisen MERE Bornholm - Udgivelse af Sensommer-Bornholm - Pressemeddelelser i forbindelse med hver udgivelse - 6 øvrige pressemeddelelser hver 2. mdr. til landsdækkende medier BCB har foretaget en egen-evaluering af informationsindsatsen i 2008 og Her bemærkes især, at indlægget i Børsen har "givet et fantastisk feedback". Aktivitetens succeskriterier er, - at Bornholm er på landkortet inden for regional erhvervsudvikling og bliver citeret i landsdækkende presse ved flere lejligheder i form af gode positive historier; - at borgere på Bornholm får indblik i Vækstforums arbejde samt erhvervsudvikling; - at Bornholm i 2010 rykker længere frem på listen over vækstkommuner i Danmark; - at Bornholm bliver citeret i udenlandsk presse på udvalgte markeder. I 2010 er indtil dato udgivet 4 Business Bornholm, de er distribueret med Bornholms Tidende og sendt bredt ud til ambassader, ministerier, erhvervsrelaterede instanser ligesom den er sendt til borgere og institutioner, der abonnerer på "erhvervs-avisen". I sommeren 2010 er udgivet "MERE Bornholm - avisen", der retter sig mod turister og kommende tilflyttere. Magasinet har været distribueret med bl.a. Børsen lige som også dette magasin er sendt bredt ud som B-Business. Begge Magasiner har været tilgængelige på diverse messer i ind og udland som en markedsføring af Bornholm. Parallelt med udgivelse af "aviserne" er udsendt løbende pressemeddelelser. Projektet forventes afviklet planmæssigt. Projektet er en forlængelse af de initiativer, der tidligere er indstillet af Bornholms Vækstforum under erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde om Markedsføring af Bornholm Lene Grønning Business Center Bornholm (BCB) , , Ø

22 Grønne kompetencer i bygge- og anlægsbranchen Projektet er tænkt som et pilotprojekt til et større socialfondsprojekt, der skal udvikle grønne kompetencer på tværs af brancher på vejen til Bornholm som Bright Green Island. Pilotprojektet har til formål at kompetenceløfte et hold på 32 bestående af såvel ledige som beskæftigede ved efteruddannelse i energirenovering på Bornholms Erhvervsskole. En række unge lærere på erhvervsskolen kompetenceløftes også, da projektet hyrer eksterne konsulenter fra hhv. Videnscenter for energibesparelser i bygninger og Videnscenter for bæredygtigt byggeri til at bistå undervisningen på en måde, så erhvervsskolens lærere fremover bliver i stand til selv at varetage undervisningen. Kompetenceløft af 32 beskæftigede og ledige samt lærere på Bornholms Erhvervsskole inden for energibesparende og bæredygtigt byggeri i vinteren Forløbet bestod af fem ugers kursusforløb i energirenovering og bæredygtigt byggeri. Godt 30 deltog på forløbet, der var delt i to forløb for hhv. tømrere/murere og vvs ere. Usædvanlig stor tilslutning for Bygge- og anlægsbranchen der ellers har arbejdsmarkedets laveste efteruddannelsesfrekvens. 23 deltagere var ledige under forløbet og heraf har beskæftigelseseffekten efterfølgende været 65 %. Med sine fem uger er forløbet Danmarks grundigste forløb i energibesparende og bæredygtigt byggeri. Der var meget stor tilfredshed med kurset. Forløbet kører videre i vinteren 2010/2011 som fire ugers splitkursus for beskæftigede og 6 ugers sammenhængende kursus for ledige. Projektet har desuden medført en stor mængde spin-off: herunder demonstrationsprojektet i Nexø, tætte relationer til begge de nationale videnscentre i BA-branchen, anbefalinger og løbende dialog med til Klima- og Energiministeriet samt Undervisningsministeriet. Samt en meget bred dækning hos TV2 Bornholm, Bornholms Tidende, Ugeavisen, B-avisen og flere nationale fagblade. Efterfølgende forløbet har projektet afholdt tid til den efteruddannelse, der var nødvendig for at underviserne fremover kan køre forløbet i almindelig drift. I Bornholms Erhvervsudviklingsstrategi er energiområdet udnævnt til at være Bornholms nye væksterhverv. Aktiviteten understøtter såvel Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi som Bornholms energistrategi 2025, Brandingstrategien samt Vækstforums energistrategi Jørgen Spøer Business Center Bornholm (BCB) Anden offentlig medfinansiering , , , Ø

23 Erhvervsturismesekretariat - Convention Bureau Bornholm Formålet med at udvikle et erhvervsturismesekretariat på Bornholm er at igangsætte en opsøgende salgsaktivitet for at tiltrække flere erhvervsturister til Bornholm. Erhvervsturismesekretariatet skal være en fælles salgsfunktion for turisterhvervet på Bornholm. Sekretariatet med to medarbejdere skal dels varetage de kontakter, der kommer uopfordret til Bornholm, dels udføre opsøgende salgsarbejde uden for Bornholm. Kortsigtet effekt: Øget omsætning for erhvervsturisme på Bornholm på hoteller, restauranter, transport og attraktioner. En forventet stigning i overnatninger fra godt i 2009 til i 2012, hvilket vil sige en stigning på 250%. Denne stigning i antallet af overnattende gæster forventes at medføre en stigning i Bornholms BNP fra kr. i 2010 til kr. i 2012, baseret på et gennemsnitligt døgnforbrug på kr. Langsiget effekt: - Der er udviklet et marked for erhvervsturisme fra Norden og udvalgte europæiske markeder; - Udnyttelse af de fordele, der kommer i forbindelse med Energy Tours fra andre dele af verden; - Et velfungerende sekretariat til drift i forbindelse med Greeen Solution House konferencecenter. Sekretariatet placeres indtil videre i Business Center Bornholm, mens Destination Bornholm vil stå for markedsføringen. De to organisationer arbejder tæt sammen i løsningen af opgaven. Vækstforum har i første omgang indstillet bevilling på kr. for 2010 og har reserveret midler i 2011 og 2012, idet udløsningen af disse tilskud vil bero på en evaluering af det første års aktiviteter og handlingsplaner for følgende år. I maj 2010 blev der ansat en salgsmedarbejder med 20 års erfaring fra mødeindustien samt en administrativ medarbejder. Der er afholdt en række Energy Tours. Der er oprettet et sub-site målrettet mødeturister under Der har været gennemført en række presse- og markedsføringstiltag. Der er i 2010 min. 14 arrangementer, som BCB har været inde over og mere eller mindre direkte har bidraget til at få til Bornholm. Disse arrangementer har bidraget med omkring 650 overnatninger, svarende til en meromsætning på 1,4 mio. kr. Salgsmedarbejderen blev opsagt med øjeblikkelig virkning i oktober månded. Hans funktion overtages af Lisbeth Bendixen, tidligere chef for relationsmarkedsføring i SAS, kundechef i medicinalvirksomheden Phizer og senest ansat i BCB til at udvikle turismeklyngen samt som administrativ medarbejder på Bright Conventions Bornholm. Projektets status ultimo 2010 vil blive afrapporteret på Vækstforums møde i november Projektet understørtter flere af erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder. Det gælder især Bornholm åbent hele året, men også Markedsføring af Bornholm, Bornholm i et globalt perspektiv samt Grøn Energi. 23

24 Trine Richter Business Center Bornholm (BCB) Anden privat medfinansiering Fonden for Beskæftigelsesfremmende Initiativer , , , , Ø

25 Flere unge i uddannelse (forprojekt) Formålet med "Flere unge i uddannelse" er at få udarbejdet en større socialfondsansøgning til en større, samlet indsats for at få flere unge i uddannelse. Der har i 2009 være meget fokus på problemet med at mange unge falder fra ungdomsuddannelserne og erfaringer fra modelkommuneprojektet har vist, at det er nødvendigt at tage udgangspunkt i helheden, hvis man skal nå regeringens målsætning om 95 % unge i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette forprojekt vil derfor forankre arbejdet i en styregruppe for at sikre en samlet indsats på Bornholm. Projektet skal udarbejde en socialfondsansøgning med konkrete mål, milepæle og forventede resultater, som alle aktører på ungdoms- og uddannelsesområdet er med i. Der skal også indgås gensidigt forpligtigende kontrakter med partnerne i projektet i forhold til socialfondsansøgningen. Projektet er et forprojekt, som skal munde ud i en socialfondsansøgning om en samlet, udvidet indsats for at få flere unge i uddannelse. Projektet er afsluttet. Resultatet i form af en socialfondsansøgning om det store Uddannelse til alle-projekt blev præsenteret for Vækstforum og godkendt d. 7. juni Projektet understøtter således Erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.4: "Menneskelige ressourcer - uddannelse og kompetence" René Bloch Bornholms Erhvervscenter Egenfinansiering , , , Ø

26 Bornholm's A/S Fiskekonservesfabrikken Bornholms A/S ønsker at kunne levere til storkøkkener, kantiner og catering. Som supplement til den nuværende helkonserves er det derfor nødvendigt at kunne levere produkterne som halvkonserves og kølevarer. For at kunne bevæge sig ind på dette område er det nødvendigt at udvikle nye emballagetyper samt gennem ekstern konsulentbistand at opnå de nødvendige certificeringer. Herudover ønsker virksomheden at udvikle nye produkter. En realisering af disse planer kræver, at der foretages en række bygningsmæssige ændringer. Udvikling af nyt produktkoncept, ny emballagetype og udvikling af eksportmarkedet. Virksomheden forventer, at projektet vil medføre en øget omsætning/eksport på mellem 1 og 5 mio. kr. inden for de næste par år med mulighed for udvidelse af den nuværende medarbejderstab på 39 ansatte. Der er tegnet kontrakt med eksternt konsulentfirma vedr. certificering og undervisning i International Food Standard og British Retail Consortium. Der er gennemført præaudit og afholdt kurser for administrativt og øvrigt personale. Dokumentationsarbejdet pågår. Som skitseret i ansøgningen er et af hovedformålene at komme ind på markedet catering, storkøkkener og kantiner. Virksomheden har forsøgt at udvikle store pakker rogn som kølevarer til dette marked. Dette er endnu ikke lykkedes, da det viste sig, at holdbarheden var for kort. Men der vil fortsat blive arbejdet på en køleløsning. Som et alternativ har man udviklet en stor miljøvenlig rogndåse i plast, med en let åbning, der ikke kræver dåseåbner, samt et plastlåg. Denne har vist sig at virke på catering- og storkøkkenog kantinemarkedet. Man vil derfor i projektets første fase arbejde videre med denne helkonservesløsning. I projektets anden fase vil man arbejde videre med udviklingen af halvkonserves og kølevarer med tilhørende udvikling af emballage. På grund af direktørskift og etablering af en fabrik i Norge er projektet igangsat noget senere end ventet, hvorfor projektet vil anmode om projektforlængelse til ultimo : Innovation, videndeling og videnopbygning, idet projektet omfatter videntilførsel og produktion af nye produkter. 4.4: Menneskelige ressourcer - uddannelse og kompetence, idet projektet medfører uddannelse af de ansatte i virksomheden i etablering og anvendelse af certificeringsstandarderne Søren Pedersen Bornholm's A/S Regionalfonden Egenfinansiering Bornholms Erhvervsfond , , , , Ø

27 Bornholmske fødevarer - fremtidens innovative eksporterhverv Projektets hovedformål er at: - Styrke og udbygge kendskabet til kunders og brugeres behov, og dermed skabe yderligere grundlag for udviklingen af nye produkter, koncepter og arbejdspladser i bornholmske fødevarevirksomheder. - Udforske, spotte og formidle trends for forbrugernes krav til fremtidens fødevarespecialiteter. - Professionalisere de mindre bornholmske fødevarevirksomheders anvendelse af brugerdreven innovation i produktudviklingen, samspil om innovation, styrkelse af klyngerelationer, samt øgede markedsmuligheder og internationalisering. - Opnå øget loyalitet og kundetilfredshed for (for)brugere og indkøbere af bornholmske fødevarer. Projektet bidrager til at fastholde beskæftigelsen i den bornholmske fødevarebranche, skabe vækst og øget beskæftigelse i en række virksomheder. Op til 12 virksomheder forventes at få styrket deres innovationskompetencer og implementere nye produkter og processer. På lang sigt forventes projektet at medføre øgede markedsandele til de bornholmske virksomheder og forhåbentlig eksport. Der er rekrutteret 6 pilotvirksomheder inden for fødevarebranchen. Der blev afholdt kick-off workshop medio november Virksomhedsbesøg blev gennemført ultimo november. Strategiworkshop blev afholdt medio december 2009, hvor der blev arbejdet med analyse af virksomhedernes marked/kunder, konkurrenter, kapacitet, kultur m.v. med sparring fra Workz A/S. Den metodiske del af brugerdreven innovation og etnoraid blev gennemført i Københavns området. Forløbene blev dels en øjenåbner flere steder, men også en bekræftelse af noget der er i gang sat. Fødevaretrends og tendenser - både nationale og internationale - blev præsenteret medio februar 2010 for pilotvirksomhederne. Det har sat yderligere gang i overvejelser om innovation/udvikling produkter, emballager og fødevare koncepter, dels på nuværende marked og dels på nye markeder. Den nu opsamlede viden bearbejdes og vurderes i den enkelte pilotvirksomhed med SevenCs som værktøj. Der har i maj-juni 2010 været afholdt ideworkshop og konceptworkshop med Workz som proceskonsulent, hvor hver virksomhed har formuleret, valgt og opstartet arbejdet med strategiske udfordringer. Endelig blev der afholdt strategidag medio september Virksomhederne mener de har fået stor faglig værdi af forløbet og et fortrolighedsforhold til hinanden ved at lægge alle deres udfordringer på bordet til sparring og drøftelse. Projektet sigter mod en produktudvikling og promovering af de bornholmske fødevarer og understøtter således indsatsområdet "Markedsføring af Bornholm", der omfatter promovering af de bornholmske fødevarer som en del af det bornholmske brand. Projektet understøtter endvidere indsatsområdet "Innovation, videndeling og videnopbygning" hvor nogle af målsætningerne er videnoverførsel fra udenøs vidensinstitutioner til de bornholmske virk-somheder og de bornholmske virksomheders deltagelse i projekter inden for Brugerdreven Innovation. 27

28 Marlene Haugaard Væksthus HovedstadsRegionen (VHHR) Brugerdreven Innovation Regionalfonden Privat egenfinansiering , , , , Ø

29 AGRO alarm Bornholms Skibsradio og JL Landbrugsteknik er nu gået sammen om dannelsen af et nyt selskab, Møller Mouridsen ApS, der skal udvikle systemløsninger til blandt andet landbruget og industrien for derigennem at skabe et nyt forretningsområde. Der skal udvikles et overvågnings- og alarmsystem, der imødekommer de stigende krav til energistyring, og hvor også kendte systemer og fabrikater kan "snakke sammen", med en fælles styringsenhed, som kan betjenes via PC er og mobiltelefon. Systemet kan anvendes som overvågnings- og alarmsystem i grise-, kyllinge- og kalvestalde til overvågning af energiforbrug/varme. Systemet kan også anvendes inden for industrien, hvor der er det samme behov for energistyring og overvågning af maskiner, f.eks. CNC-maskiner i aften-/nattetimer fra eget hjem. Det nyudviklede produkt forventes at medføre øget omsætning i virksomheden, fastholdelse af eksisterende jobs samt mulighed for udvidelse af den nuværende medarbejderstab på 2 ansatte. Systemet vil være klar til demonstration på Agromek messen i Herning 30. november - 3. december Iværksætteri, da der er tale om etablering af ny virksomhed ved knopskydning fra eksisterende virksomheder. Endvidere understøttes målet om vækst og beskæftigelse og ønsket om udvikling af nye produkter Christian Møller Møller Mouridsen ApS Regionalfonden Egenfinansiering Bornholms Erhvervsfond , , , , Ø

30 Kompetencekobling - innovation og samarbejde mellem kunsthåndværkere og erhvervsliv er at give de studerende på Glas- og Keramikskolen mulighed for at opnå erfaring i at udvikle en markedsorienteret produktion og bringe deres evner i samspil med det bornholmske erhvervsliv. Projektet skal gøre de studerende endnu bedre til at anvende deres kompetencer på arbejdsmarkedet og er en overbygning på teorimodulerne. Projektet gennemføres som et udviklingsprojekt, der vil belyse teorielementerne i uddannelsen, hvordan man bedst opkvalificerer de studerendes merkantile læringsrum samt hvordan erhvervslivet kan blive inddraget via denne platform. Projektet er et led i Glas og Keramikskolens mål om at opnå akademisk status i 2010 i form af akkreditering på bachelorniveau. At uddannelsen opnår akademisk status og at de studerende bliver bedre til at udnytte deres kompetencer i samarbejde med erhvervslivet. Kompetancekoblinger forløber med stort udbytte. Der er netop ved at blive afslutte et forløb hvor de studerende i samarbejde med Destination Bornholm og Kulturvækst Bornholm udvikler et nyt messekoncept. Et koncept der bedst muligt positionerer Destination Bornholms medlemmer på feriemesser i Herning og København. Et projekt der med stort udbytte ruster de studerende til det eksterne samarbejde som beskrevet i projektbeskrivelsen - ligesom det giver de lokale partnere mulighed for at trække på de studerendes kreative kompetancer. Kompetancekoblinger fortsætter i februar med et produktudviklingsforløb der vil involvere én eller flere lokale erhvervspartnere i udvikling af produkter eller problemløsninger. Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder 4.4: Menneskelige ressourcer - uddannelse og kompetenceudvikling og 4.5: Innovation, videndeling og videnopbygning Christian Heide Petersen Glas og Keramikskolen Egenfinansiering , , , Ø

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Handlingsplan

Handlingsplan Bornholms Vækstforums splan 2011 2012 på aktiviteter November 2011 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø splan 2011-2012 vedtaget af Bornholms Vækstforum den 4. april 2011 Journalnummer 24.10.00P00-0011

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift. Maj 2011

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift. Maj 2011 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift Maj 2011 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm FAKTA OM BORNHOLM 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm Bornholm har 41.303 indbyggere (1. jan. 2012). Indbyggertallet har været faldende de seneste år. I perioden 2011-2012 faldt indbyggertallet

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Handlingsplan 11. Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø

Handlingsplan 11. Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø Bilag til Vækstforum Den 6/6-2011, pkt. 19 Handlingsplan 11 Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø Bornholms Vækstforum vedtog

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift Januar 2013 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006 Turisme Status over forretningsplaner. Her ses en oversigt over status for forretningsplanerne inden for turismeområdet. Handlinger: Rød = ej gennemført Gul = igangværende Grøn = gennemført sion NR 1.

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Vedtaget af Bornholms Vækstforum den 4. april 2011 Journalnummer 24.10.00P00-0011 Yderlig information: Vækstforumsekretariatet

Læs mere

Ansøgning til Erhvervs- og Vækstministeriet

Ansøgning til Erhvervs- og Vækstministeriet Ansøgning til Erhvervs- og Vækstministeriet Projektets titel: Etablering af partnerskab for udvikling og afsætning af bornholmske kvalitetsfødevarer Bornholms varemærke i forhold til fødevarer er stærkere

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

Indstilling. Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. november 2010.

Indstilling. Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. november 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. november 2010 Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park 1. Resume Der lægges med denne indstilling op til at støtte den videre

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder:

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Idekatalog Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Jesper Hjortshøj (Marel A/S), Rune Engell-Hansen (Lallemand), Niels Osterland

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941

www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941 Foreningen Event Bornholm www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941 Musikklyngen Etableret t i april 2010 Del af Klyngeprojektet Videndeling d og gode idéer fra første møde Markedsføring,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Anbefalinger til realisering af Strategi -2018, jf. strategiske spor Den politiske styregruppe nedsatte i oktober 2015 tre arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til realiseringen af Business

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN 2007-2008. TEKO Playground

VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN 2007-2008. TEKO Playground BESKRIVELSE AF INITIATIV, PRIORITERET AF VÆKSTFORUM Initiativets titel Resume TEKO Playground TEKO er en erhvervsskole med ca. et tusind årselever fordelt på erhvervsuddannelse, kort videregående uddannelse

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Handlingsplan 12. Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø

Handlingsplan 12. Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø Handlingsplan 12 Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø Bornholms Vækstforum vedtog sin samlede handlingsplan for 2011-2012, på

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Handlingsplan. Business Center Bornholm. Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune

Handlingsplan. Business Center Bornholm. Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune Handlingsplan 2012 2013 Business Center Bornholm Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune Godkendt Bestyrelsen for Business Center Bornholm, den Godkendt Bornholms Vækstforum, den Godkendt Erhvervs-

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Fra hjertet Bornholm har Behov for ny vækstmodel; brændende platform Dygtige virksomheder; succes Industriel kerne (foruden landbrug/turisme);

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere