Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over igangværende projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over igangværende projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010"

Transkript

1 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over igangværende projekter med formål, effekter og fremdrift November 2010

2 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej 23, 3700 Rønne

3 Indholdsfortegnelse Fakta om Vækstforums samlede projektportefølje...5 Bornholms Valsemølle A/S - Investering i ny pakketeknologi...6 Pastariget - implementering af blandingsteknologi...7 Projektchef til forlænget forprojekt vedr. etablering af Green Solution House...8 Politikerfestival på Bornholm...9 Uddannelse til alle ( UTA I og UTA II) Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse Masterbrand: Markedsføringsaktiviteter under Branding Strategien Mere Bornholm På vej mod 5 stjerner Opfølgning på COP15 - herunder Energy Tours Madeleines Madkulturzone Udvikling af nye tema- eller eventbaserede turismeprodukter Information, Grønne kompetencer i bygge- og anlægsbranchen Erhvervsturismesekretariat - Convention Bureau Bornholm Flere unge i uddannelse (forprojekt) Bornholm's A/S Bornholmske fødevarer - fremtidens innovative eksporterhverv AGRO alarm Kompetencekobling - innovation og samarbejde mellem kunsthåndværkere og erhvervsliv Fastholdelse - et mentorprojekt Turismebarometer for Bornholm Fortsat indsats på tilflytterområdet, Den bornholmske diamant Spa Udvikling af Masterbrand Bright Green Island Bornholmsk Kunsthåndværk ud i verden Klyngeudvikling i yderområder Grøn energi i innovative netværk Svanen - Bornholm som centrum for Østersøens skibsbyggeri Bornholms Biennals Udviklingskontrakt med Business Center Bornholm Udviklingskontrakt med Bornholms Akademi Kompetence Forum Bornholm Realkompetencevurdering og mentorordninger, SOSU De Bornholmske Havne - de glemte skatte Oplevelsesledelse i yderområder Bornholm i Vækst Kulturvækst Bornholm Ud i naturen - året rundt Bornholms Serviceskole Udviklingskontrakt - Destination Bornholm

4 4

5 Fakta om Vækstforums samlede projektportefølje 1. april november 2010 Antal projekter i alt - heraf regionale udviklingsmiddelprojekter* - heraf regionalfondsprojekter* - heraf socialfondsprojekter* Afsluttede projekter, antal 32 Regionale udviklingsmidler Regionalfondsmidler Socialfondsmidler Indstillet i alt Medfinansiering i øvrigt Samlede projektomkostninger i alt 42,6 mio. kr. 22,3 mio. kr. 45,1 mio. kr. 110 mio. kr. 156 mio. kr. 266 mio. kr. *Nogle projekter har modtaget tilskud fra både de regionale udviklingsmidler og fra regional- eller socialfond og tæller derfor med på begge finansieringskilder. I hæftet her er kun de igangværende projekter oplistet. En samlet oversigt over igangværende og afsluttede projekter findes på 5

6 Bornholms Valsemølle A/S - Investering i ny pakketeknologi Bornholms Valsemølle producerer kvalitetsmel og indgår i den bornholmske fødevareklynge Gourmet Bornholm. Valsemøllen udgør et centralt led i værdikæden fra jord til bord, herunder særligt i udvikling og distribution af mel- og kornkoncepter til dagligvarekæder, specialbutikker og kvalitetsbagerier. Formålet med projektet er at øge teknologigrundlaget for Valsemøllens udvikling og afsætning af mel- og kornkoncepter. Valsemøllen ønsker nu at investere i en avanceret pakkemaskine som led i Valsemøllens brugerdrevne innovation. Brugerne repræsenteres dels af Valsemøllens fem leverandører af specialkorn (Frennegård, Vellensbygård, Mønstergård, Lille Lærkegård og Strålegård), der deltager i den løbende konceptudvikling baseret på særlige korn- og meltyper, dels af en række innovative dagligvarekæder, bagerier, butikker og restauranter (rækkende fra FDB til Meyers Bageri og Bo Bech). Projektet omfatter tre hovedaktiviteter - projektering, etablering og realisering - der forventes at resultere i en forøget innovations- og konkurrenceevne for Valsemøllen og den værdikæde, som Valsemøllen udgør et væsentligt led i. Projektet forventes at resultere i en forøget innovation og afsætning af specialkoncepter, med en afledt økonomisk effekt i form af forøget omsætning og indtjening for Valsemøllen og de tilknyttede samarbejdspartnere. Forøget innovationspotentiale og øget udvikling og afsætning af specialkoncepter. Øget omsætning og indtjening for Valsemøllen og de tilknyttede samarbejdspartnere. Ansættelse af 1-2 medarbejdere på Valsemøllen og 1-2 medarbejdere i leverandørnetværket. Omsætningsforøgelse fra 6,9 mio. kr. til 10 mio. kr. på årsbasis. Bevilget. Projektet imødekommer flere af målsætningerne i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi. Projektet understøtter målene i erhvervsudviklingsstrategiens pkt. 4.6: Anvendelse af ny teknologi, om øget teknologianvendelse i virksomhederne og teknologianvendelse i produktudvikling af bornholmske fødevarespecialiteter med fokus på rationalisering og kvalitet. Projektet understøtter endvidere erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.3: Markedsføring af Bornholm og 4.9: Landdistriktsudvikling, der begge har fokus på fødevareområdet Nils Jespersen Bornholms Valsemølle A/S Regionalfonden Privat egenfinansiering , , , Ø

7 Pastariget - implementering af blandingsteknologi Pastariget producerer pasta og indgår i den bornholmske fødevareklynge Gourmet Bornholm. Pastariget udgør sammen med Bornholms Valsemølle A/S et centralt led i værdikæden fra jord til bord, i denne sammenhæng særligt i kvalitetssikring og udvikling af nye korn-, mel- og pastakoncepter. Pastariget ønsker nu at investere i en avanceret opbevarings- og blandefacilitet, der muliggør innovation og distribution af ny differentierede mel-, korn- og pastakoncepter som led i Pastarigets og Valsemøllens brugerdrevne innovation. Anlægget skal dels anvendes til at blande og opbevare korn, Pastariget selv skal anvende til deres pastaproduktion, dels til at blande og opbevare korn som i samarbejde med Valsemøllen forarbejdes til andre aftagere. Pastarigets blandings- og opbevarings-facilitet vil udgøre en teknisk funktion, der understøtter Valsemøllens udvikling rettet mod et omfattende netværk af dagligvarekæder, specialbagerier, butikker og kvalitetsrestauranter, der løbende udvikler nye brød- og pastatyper og andre fødevarer baseret på specielle mel- og korntyper, der samtidig fordrer en høj og ensartet kvalitet. Der har samtidig vist sig et ønske om ensartede kornkvaliteter hen over året, hvilket kræver mulighed for opbevaring og blanding af korntyper høstet på forskellige tider af året og på forskellige jordtyper. Dette kan løses ved etablering af den særlige blandings- og opbevaringsfacilitet. Øget udvikling og afsætning af specialkoncepter og øget omsætning og indtjening for Pastariget og de tilknyttede samarbejdspartnere. Ansættelse af 1-2 medarbejdere i leverandørnetværket. Omsætningsforøgelse fra kr. til min kr. på årsbasis. Bevilget. Projektet imødekommer flere af målsætningerne i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi. Projektet understøtter målene i erhvervsudviklingsstrategiens pkt. 4.6: Anvendelse af ny teknologi, om øget teknologianvendelse i virksomhederne og teknologianvendelse i produktudvikling af bornholmske fødevarespecialiteter med fokus på rationalisering og kvalitet. Projektet understøtter endvidere erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.3: Markedsføring af Bornholm og 4.9: Landdistriktsudvikling, der begge har fokus på fødevareområdet Finn Harild Pastariget Regionalfonden Privat egenfinansiering , , , Ø

8 Projektchef til forlænget forprojekt vedr. etablering af Green Solution House For at opnå størst mulig effekt af såvel etablering som drift af Green Solution House i regi af en privat investor er det vigtigt, at det bornholmske samfunds interesser i videst muligt omfang tilgodeses. Dette kan sikres ved at ansætte en projektchef i Business Center Bornholm, der alene varetager disse opgaver og koordinerer mellem investor, rådgivere, bornholmske virksomheder, Bornholms Regionskommune og videninstitutioner på Bornholm. Projektchefen skal faseafklare processen frem mod byggeriet og planlægge/koordinere forankring af viden i forbindelse med byggeriet. Projektet omfatter følgende aktiviteter: Planlægnings- og byggefasen fokuseres på videnopbygning i forhold til grønne byggemetoder. Viden skal forankres i Bygge- og Anlægsklyngen, blandt de bornholmske håndværkere, lokale arkitekter og ikke mindst på Bornholms Erhvervsskole i de relevante uddannelser. Sikring af - i det omfang det er muligt jf. udbudsregler - maksimal anvendelse af bornholmsk arbejdskraft. Udnyttelse af "spin off" muligheder. Der arbejdes med, at de bornholmske virksomheder får mulighed for at være med til at udvikle de produkter, som byggeriet skal bestå af. Der vil blive lagt vægt på, at de bedste og mest energibesparende materialer anvendes, og det er sandsynligt, at disse slet ikke findes på markedet endnu. Dette vil muligvis kunne skabe spin off virksomheder på Bornholm. Markedsføring af Green Solution House påbegyndes og koordineres til det igangværende projekt "Bright Conventions Bureau" - det nye erhvervsturismesekretariat, der er startet op i år. Koordinering mellem projektet, rådgivere, bornholmske virksomheder, Bornholms Regionskommune og videninstitutioner på Bornholm. Arbejde med at skaffe restfinansiering til et projekt, der er af bred interesse for Bornholm. Fysisk realisering af Green Solution House. Opbygning og forankring af viden i projektet hos relevante interessenter. Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.8. Bornholm åbent hele året, hvor etablering af et konferencecenter og satsningen på erhvervsturisme specifikt er nævnt som et middel til at øge omsætningen i turisterhvervet. Projektet understøtter samtidig indsatsområde 4.3. Markedsføring af Bornholm. Projektet er ligeledes i tråd med indsatsområde 4.11 Grøn Energi, da projektet understøtter opbygning af grønne kompetencer og udvikling af nye energibesparende løsninger.endelig understøtter projektet indsatsområde 4.4. Menneskelige ressourcer, da den nye viden i forbindelse med byggeriet vil blive forankret i de bornholmske virksomheder og på Bornholms Erhvervsskole Trine Richter Business Center Bornholm (BCB) , , Ø

9 Politikerfestival på Bornholm Projektet skal udvikle og afholde en festival på Bornholm for hele Danmark med fokus på politik, samfundsforhold og demokrati. Med deltagelse af centrale personer fra de politiske partier, erhvervslivet og interesseorganisationerne, der bliver samlet på ét sted på én gang. Skal afholdes over ca. tre dage i juni eller september Festivalen skal bestå af en blanding af politiske taler, seminarer og andre aktiviteter. Målet er at arrangementet udvikler sig til en tradition på linje med Almedalsveckan på Gotland. Der har fra mange sider nationalt, herunder politiske partier, erhvervsorganisationer m.v. været positive tilkendegivelser om, at man finder en Politikerfestival på Bornholm som et spændende initiativ. Festivalen vil skabe øget vækst og udvikling på Bornholm. Gennemføres denne festival på Bornholm i 2011 og etableres den som en fast tradition på øen vil det have mange positive effekter for øen og synlig vækst, både på kort og lang sigt: Bornholm vil markere sig øverts på det politiske danmarkskort. Øget medieomtale af Bornholm under selve festival-afholdelsen. Øget omsætning på øen direkte forbundet med festivalen. Øget omsætning indirekte fra festivalen i form af - deltagere, der vælge at kombinere deltagelse i festivalen med ferie på øen - turister der vælger Bornholm pga. festivalen - uddannelsesinstitutioner fra resten af landet, det vælger at tage på studietur for at overvære festivalen. Nov 2010: Forankring hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet er ved at være på plads, der er ved at blive nedsat projektorganisation, flere midler er ansøgt og aktører er ved at blive kontaktet. Der arbejdes efter start juni eller start september 2011 i Svaneke eller Gudhjem. Ikke nogen direkte relation Louise Groth-Michelsen BRK / Regional Udvikling LAG Bornholm - landdistrikt Anden offentlig medfinansiering Anden privat medfinansiering , , , , , Ø

10 Uddannelse til alle ( UTA I og UTA II) Målet med projektet er, at 95% af de unge skal have en uddannelse. Bornholms unge er øens vigtigste råstof. Derfor skal vi også med stor alvor forholde os til prognoserne om, at årgangene af børn og unge bliver mindre og mindre. Mange unge får en uddannelse enten her på øen eller på den anden side af vandet, men der er også en gruppe som ikke kommer i gang med, eller afbryder en ungdomsuddannelse. Den gruppe er for stor og den skal blive mindre. Projektet har til formål at finde nye veje for de unge ind i uddannelsessystemet, men også udvikle "systemet", så det kan imødekomme de unges behov og det fremtidige arbejdskraft behov på Bornholm. Det konkrete mål er, at 95 % af en bornholmsk årgang i 2015 har gennemført en ungdomsuddannelse senest 10 år efter afsluttet grundskole. Der vil ske en løbende effektmåling af projektets indsatser samt en efterfølgende dokumentation. Projektet måles ud fra de følgende overordnede parametre: -Andelen af unge der har gennemført en ungdomsuddannelse. -Andelen af unge der er i gang med en ungdomsuddannelse. -Andelen af unge der er frafaldet en ungdomsuddannelse. -Andelen af unge der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. -Antallet af medarbejdere der opkvalificeres. Tallene vil blive opgjort 2 gange årligt igennem hele projektperioden, og der opstilles et barometer for indsatsen, som er en central del af projektets formidlingsindsats. Det forventes desuden, at der i løbet af projektets fireårige indsats vil blive udviklet særlige uddannelsestilbud, frafaldsforebyggende indsatser, og et analyseapparat, der kan kvalificerende den opsøgende indsats overfor forskellige målgrupper og endelig udarbejdes en fælles strategi for indsatsen på tværs af kommunale, regionale og statslige aktører. Effekten vil være en regional model for, hvordan hver eneste ung på Bornholm sikres udvikling mod uddannelsesparathed og støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse, således at Bornholms menneskelige ressourcer på sigt vil kunne udnyttes fuldt ud. Projektet afventer fortsat den endelige godkendelse, men allerede nu er der gang i flere delprojekter. Delprojekt: Talentplejen i folkeskolens overbygning er godt i gang. Et hold på 20 unge har gennemført det første forløb med undervisnings forløb både i grundskolen og på gymnasiet. På hjemmesiden: kan man få et overblik over de forskellige delprojekter Bjørn Haslund-Gjerrild BRK / Jobcenter Bornholm Socialfonden Deltagermedfinansiering Kommunal medfinansiering Statslig medfinansiering , , , , , Ø

11 Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse Formålet er, at gøre Bornholms Lakseklækkeri til et center for en international forskningsbaseret uddannelse i bæredygtig akvakultur. Håbet er, at baltisk akvakulturuddannelse kan blive økonomisk selvbærende og skabe grundlag for fastansættelse af en akademisk leder, der skal videreudvikle Lakseklækkeriet, så det bliver et center for bæredygtig akvakultur samt uddannelse og forskning i Østersøens miljø med forankring både på Bornholm og i Østersøområdet. - At antallet af teknikere på Lakseklækkeriet øges fra 3 til 4. - At der i projektperioden kan tilknyttes yderligere 2 ph.d. studerende til Lakseklækkeriet, således at der er i alt 4 ph.d. studerende og at projektet øger mulighederne for at tiltrække yderligere forsknings- og udviklingsprojekter til Lakseklækkeriet. - At akvakulturuddannelsen udbygges, så der kommer mindst 4 hold årligt med studerende pr. forløb på Bornholms Lakseklækkeri og at der etableres et showroom/akvarium med tilhørende formidling om Østersøens økologi med henblik på at tiltrække skoleklasser og turister. - At dette projekt kan danne grundlag for udvikling af en teknikeruddannelse inden for akvakulturuddannelse på Lakseklækkeriet og at et positivt resultat af uddannelsen og forskningen i bæredygtig akvakultur kan danne grundlag for erhvervsmuligheder på Bornholm omkring et bæredygtigt opdræt af østersølaks og især æg til det voksende verdensmarked. Projektet blev igangsat april De indkøbte lakseæg fra Luleälven i Nordsverige er klækket og larverne er blevet til fisk, som er overført fra klækkerender til bassiner. Fiskene vokser tilfredsstillende. Igennem sommeren har der været møder med NaturBornholm og lanen er, at samarbejde om formidlingsaktiviteter på Lakseklækkeriet fra næste sæson. Der er gennemført studiebesøg for at hente inspiration til formidlingsaktiviteterne. Der er igangsat samarbejde med Bornholms Akademi mhp. udvikling af en ny uddannelse med fokus på akvakultur, fiskeforarbejdning, bæredygtig udnyttelse af lokale ressourcer og opbygning af formidlingsaktiviteter overfor turister og skoleklasser. Internationale studerende fra KU-LIFE har i september modtaget undervisning på Lakselækkeriet. De studerende kom fra bl.a. Kina, Chile, Japan, Frankrig, Norge, Tyskland og Sverige. Biolog Klavs Nielsen (tidl. Bornholms Amt) ansat som projektleder på projektet. 4.4: Menneskelige ressourcer - uddannelse og kompetence samt indsatsområde 4.5: Innovation, videndeling og videnopbygning da Bornholm tilføres et uddannelsessted, hvor studerende fra det meste af verden kommer til øen for at få en del af deres uddannelse samt for at forske i bæredygtig akvakultur. Der skabes et link til flere nordiske universiteter via Københavns Universitet samt et grundlag for yderligere forskning og videntilførsel til Bornholm. Projektet har potentiale til på sigt at kunne bidrage til udvikling af yderligere bornholmske arbejdspladser inden for akvakultur Thorkil Boisen Bornholms Lakseklækkeri LAG Bornholm - fiskeri Privat egenfinansiering , , , , Ø

12 Masterbrand: Markedsføringsaktiviteter under Branding Strategien Mere Bornholm 2010 Formålet med projektet er at gennemføre en målrettet imagekampagne, som skal bygge videre på aktiviteterne for Formålet er også at forankre masterbrandet i såvel offentlig som private virksomheder. Det har været vanskeligt for ansøger at konkretisere de målbare effekter i projektet, men der er opstillet flg. konkrete mål: - at der produceres en ny imageskabende film om Bornholm - at den nye film vises i fx Park Bio i Kbh. og løbende på Bornholmstrafikkens færger samt i Bornholms Lufthavn - at Bornholm opnår omgtale i mindst 20 nationale/internationale medier i at Match Racing Tour 2010 giver markant disponering af Bornholm og tiltrækker min turister ekstra, der vil generere en meromsætning på knap 2 mio. kr. til tursiterhvervet. og en samlet omsætning til det bornholmske erhvervsliv på ca. 4,9 mio. kr. samt en beskæftigelse svarende til 7,8 årsværk. - at der etableres rammen for stiftelse og uddeling af en brandingpris på Bornholm. Den største post på projektets budget var Match Racing Tour / Danish Open, fordi det lykkedes at tiltrække det internationale sejlsports stævne "Danish Open" til Bornholm. I den forbindelse var det ganske værdifuldt, at Bornholm fik "sin egen båd". Det vil sige at en af de 6 match race både var prydet med Masterbrandet Bright Green Island. Herudover stod der Bornholm på skroget af alle 6 match både. Dermed opnåede Bornholm den størst mulige image skabende effekt af arrangementet. Der har været et unikt samarbejde mellem Kongelig Dansk Yachtklub, Bornholms Baltic Race Week v/martin Steen Jørgensen og Business Center Bornholm. Samarbejdet har ført til en succesfuld afholdelse af Danish Open på Bornholm, hvor sejlere fra hele verden dystede i fire dage på havet uden for Nørrekås ved Rønne. Der blev produceret pressemeddelelser og tvspots som blev sendt ud til 300 mio seere i hele verden. Der blev produceret en særlig film om Bornholm, som blev vist på Værdien af al denne omtale er svær at fastsætte, men der er ingen tvivl om, at Bornholm vil gavne af den massive medieopmærksomhed. På havnen var der opstillet boder med bornholmske produkter, så tilskuerne kunne købe mad og drikke, og andre bornholmske specialiteter. Der var en stor tilfredshed med projektet fra såvel tilskueres som arrangører og sponsorers side. Endelig afrapportering og præcisering af antallet af tilskuere mm. afventer evalueringsmøde med KDY, som forventes afholdt i november Produktion af imagefilm: I skrivende stund bliver der lagt sidste hånd på imagefilmen, som forventes fremvist for Vækstforum på mødet d. 29. november Således udføres de konkrete handlinger i projektet, som planlagt, og budgettet forventes at holde. Projektet indeholder en konkretisering af initiativ nr. 8 i Vækstforums 2010-handlingsplan "Masterbrandet Mere Bornholm (Fortsættes), hvor der bl.a. lægges op til indstiftelsen af en årlig brandingpris. 12

13 Trine Richter Business Center Bornholm (BCB) Offentlig egenfinansiering , , , Ø

14 På vej mod 5 stjerner Sannes Familiecamping ApS har nu købt den tilstødende Strandlunden Familiecamping, en nedslidt plads med faciliteter fra 1960 erne, og ønsker nu at etablere Bornholms første 5- stjernede camping-plads. Projektet omfatter: 1. Ændring af ind- og udkørselsvejen på campingpladsen til to markerede spor med indgående og udgående kørebane samt opmarchbane. Forøgelse af antallet af P-pladser uden for bommen. 2. Etablering af minigolfanlæg med kunstgræs ud mod Melstedvej. Anlægget vil være en kopi af en rigtig golfbane, hvor den bornholmske natur er bygget med ind, og vil være den første af sin art på Bornholm. 3. Udbygning af den eksisterende swimmingpool, så den kapacitetsmæssigt kan matche sammen-lægningen af de to campingpladser, og med en udformning der lever op til gæsternes forventninger til en pool på en højt kvalificeret plads. Teknikken til poolen vil blive det sidste nye inden for energibesparende teknikker, og der forventes en besparelse på vand og opvarmning på op til 60%. 4. Nedrivning af gamle servicebygninger og ombygning af og tilbygning til den nyeste servicebygning, så den lever op til den forventede kvalitet. 5. Nedrivning af de 4 eksisterende hytter på Strandlunden Camping og etablering af 30 nye 6-8 personers hytter på hver 30 m2, der placeres i en klynge med en indbyrdes afstand på 5-6 m, skjult fra Melstedvej af et eksisterende tæt levende hegn. 2 af Hytterne vil være handicaphytter. Projektets milepæle: August 2010: Byggeri af servicebygning er afsluttet August 2011: Etablering af minigolfanlæg, svømmebassin, indkørsel og opmarchbåse og ændringer af kiosk og reception er afsluttet Februar 2012: 50% af hyttebyggeriet er afsluttet (14 hytter) August 2012: 100% af hyttebyggeri er afsluttet (14 hytter) Marts 2013: Byggeri af 2 handicaphytter er afsluttet. Skabelse af 2-3 nye jobs En omsætningsforøgelse på 100% Sæsonforlængelse på 4-5 uger. Projektet vil kræve, at Bornholms Regionskommune dispenserer fra fortidsmindebeskyttelseslinje og skovbyggelinje og giver landzonetilladelse og byggetilladelse, hvilket afventer en afgørelse fra Roskilde Miljøcenter om eventuel dispensation fra naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelseslinje. Der forventes en snarlig afklaring i sagen. Projektet imødekommer flere af målsætningerne i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi. Projektet fremmer målene under erhvervsudviklingsstrategiens punkt 4.8: Bornholm - åbent hele året om øget turisme og udvidelse af turistsæsonen og Handlingsplan 2010 s særlige fokus på initiativer til udvidelse af skuldersæsonen. 14

15 Allan Beyer Sannes Familiecamping ApS Regionalfonden Privat egenfinansiering , , , Ø

16 Opfølgning på COP15 - herunder Energy Tours Formålet med projektet er at følge op på og videreudvikle aktiviteterne fra det netop afsluttede projekt "Kommercialisering af know how på energiområdet med COP 15 som markedsføringsplatform". Der er i ansøgningen budgetteret med to Energy Tours pr. måned i 2010 med et gennemsnitligt deltagerantal på 10 personer. Dette vil ifølge VisitDenmarks prognosemodel generere en samlet omsætning til det bornholmske erhvervsliv på ca kr. samt ca. 1,2 årsværk. Som følge af COP 15 og markedsføring af Energy Tours er der alene i januar og februar bestilt fem Energy Tours med i alt 85 personer. Besøgene forventes afholdt i april og maj. Hertil kommer to presseture direkte afledt af COP 15. Således skønnes ovennvænte at være et forsigtigt og realistisk skøn. Bornholm er fortsat med i Visitdenmarks Energy Tour-netværk jf. aftalen med GEIN, men netværket mangler dynamik, og det er vores opfattelse, at Bornholm er længst fremme i forhold til markedsføring og gennemførsel af konkrete Energy Tour aktiviteter og ture. Søren Damstrup, Convention Bureau Bornholm præsenterede Bornholm og Energy Tours ved Dansk Industris Expo på Verdensudstillingen i Shanghai. Besøget gav konkrete opgaver til BCB i form af interesserede virksomheder, som ønsker at teste produkter på Bornholm. Herudover er der påbegyndt dialog med et kinesisk bureau, som ønsker at sende erhvervsturister til Bornholm. Kurset til de grønne guider er afholdt som planlagt jf. ansøgningen i april Guiderne som nu kan formidle viden om det nuværende og det fremtidige bæredygtige Bornholm, bliver flittigt brugt, når BCB og andre bestiller Energy Tours. Indtil videre er alle Energy Tours blevet arrangeret af BCB, men inden for de kommende 14 dage bliver det muligt for turisterhvervet at arrangere Energy Tours til turisterne. Således vil kun de officielle Energy Tours med ambassadører mm. blive arrangeret af BCB. Det betyder, at turisterhvervet kan skabe sig en øget indtjening ved at sælge Energy Tours til deres gæster. Udvikling af Energy Tours ligger stadig i regi af BCB. Den 28. august, hvor Bornholm som test-ø var i fokus, er en konkret manifestation af opfølgning på COP 15. Således kan der trækkes en rød tråd fra COP 15 frem til den 28. august, hvor der blev skabt flere muligheder for at intensivere de internationale aftaler med udenlandske virksomheder og videninstitutioner. BCB har i september deltaget i World Climate Solutions, en messe hvor der var fokus på bæredygtighed. Også her blev der indgået aftaler, som kan føre til øget brug af Bornholm som test-ø, og et øget antal erhvervsturister. Bornholm opnår resultater ved at være med på internationale messer, hvor virksomheder fra hele verden mødes og indgår aftaler om at samarbejde. Der sættes massivt ind overfor de kontakter, der skabes, når Bornholm er ude i verden, og dette arbejde vil fortsætte inden for projektets rammer frem til udgangen af Projektet er i tråd med erhvervsudviklingsstrategiens kapitel 11 Grøn energi og til dels kapitel 3 og 8 hhv omhandlende Markedsføring og Bornholm åbent hele året. Projektets mål og handlinger hænger sammen og suppleres med såvel projektet Erhvervsturismesekretariat - Convention Bureau Bornholm og Regionalfondsprojektet Grøn energi i innovative netværk. Sekretariatet finder det desuden sandsynligt, at projektet bl.a. vil have en positiv indflydelse på Bornholms image som Bright Green Island, og at beskæftigelsen i kraft af Energy Tours vil påvirkes positivt om end marginalt indenfor projektperioden. 16

17 Trine Richter Business Center Bornholm (BCB) Private sponsorer Egenfinansiering , , , , Ø

18 Madeleines Madkulturzone Formålet med projektet er at etablere et netværk og styrke samarbejdet blandt øens restauranter der i fællesskab skal udvikle det bornholmske køkken - et regionalt køkken i tilknytning til begrebet Nyt Nordisk Køkken, med fokus på oplevelsesdimensionen. Dette skal ses i relation til Mmm Zonen for Madkultur som skal styrke fokus på oplevelsesøkonomien og udnytte potentialet i at tænke madkultur på tværs af fødevareproducenter, kulturinstitutioner og turismeerhvervene. Projektet afklares og sikres forankring i efteråret 2010 med henblik på bevilling november Arbejdstitel er "Det bornholmske Køkken" Dette projekt tjener flere formål i erhvervsudviklingsstrategien udover Bornholm åbent hele året. Den ny samarbejdsform på tværs af brancher som kunsthåndværk, fødevarer og turisme, som vil blive dyrket i dette projekt, er innovativ og udviklende, hvor viden vil blive opbygget og delt mellem aktørerne. Desuden vil der være mulighed for at trække på den nationale videnopbygning som finder sted i det centrale Madeleines madkulturzone-projekt Nikolaj Danielsen Madeleines LAG Bornholm - landdistrikt Egenfinansiering , , , , G

19 Udvikling af nye tema- eller eventbaserede turismeprodukter Projektet vil over en periode på 2½ år - og således i skuldrene af to hovedsæsoner - i samarbejde med relevante netværksdeltagere, udvikle, afprøve og evaluere minimum 6 og maksimum 12 temaforløb eller events. Formålet med projektet er at finde frem til de forløb eller events, som kan tiltrække turister uden for hovedsæsonen, og det vel at mærke i en bæredygtig konstruktion, som er økonomisk rentabel for den eller de pågældende netværksdeltagere, således at de udvalgte forløb og events fremover kan finansieres af turisterhvervet selv. Det vurderes, at projektet vil bidrage til at forlænge turistsæsonen med deraf afledt øget vækst og beskæftigelse i turisterhvervet og med afsmittende effekt på resten af det bornholmske samfund. Det vurderes endvidere, at projektet vil være bæredygtigt, da det bygger på en model med bred involvering af turismeaktører med henblik på, at de udvalgte temaer/events fremover skal finansieres af relevante aktører inden for turismeerhvervet. Medio juni 2010 var de første tre temaer beskrevet og godkendt af EBST. De tre temaer er: "Fang motivet", efteråret 2010, "Juleøen Bornholm" med start julen 2010 og videreudvikling til julen 2011 og "Klatrefestival" foråret "Fang motivet" blev planlagt som kurser i oliemaling, akvarel, foto og filt, kombineret med overnatning på Hotel Friheden, Hotel Fredensborg, Hotel Griffen eller Rutskerferie. Desværre var tilslutningen mildest talt begrænset, men turisterhvervet tror stadig på idéen og vil prøve igen i efteråret 2011 med en mere intens markedsføring i bedre tid før afholdelsen af temaet. "Juleøen Bornholm": Den 24. juni blev det første møde afholdt, hvor de ca. 40 fremmødte viste stor interesse for idéen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der nu arbejder med at koordinere initiativer og skabe nye, så Bornholm allerede i 2010 så småt kan markedsføres som Juleø over for Københavnsområdet. Arbejdet med juleø-temaet fortsætter i 2011, hvor der satses på en større markedsføring i efteråret Der er etableret samarbejde med Grønland - et samarbejde, som skal placere julemandens ambassade på Bornholm. Ansøger forventer, at dette kan blive en stor ting, der kan skabe omtale af Bornholm og hermed øget turismen i årene fremover på alle tider af året. Projektet bidrager særligt til at fremme målene under indsatsområde 4.8 Bornholm - åbent hele året, idet projektet har til formål at udvikle og afprøve nye produkter uden for sæsonen med henblik på udvidelse af sæsonen. Projektet understøtter endvidere målene under indsatsområde 4.5. Innovation, videndeling og videnopbygning, idet de nye turismeprodukter skal identificeres og udvikles i et netværk bestående af en række aktører inden for turisterhvervet samt eksterne konsulenter. Endelig understøttes målene under indsatsområde 4.3 Markedsføring af Bornholm, hvor ansøger vil satse på markedsføring under det fælles brand "Mere Bornholm" og understøtte den brandingstrategiske vision "Bright Green Island 2014" med henblik på at skabe synergi med andre tiltag under disse overskrifter. 19

20 Susanne Sachs Destination Bornholm Regionalfonden Anden privat medfinansiering Offentlig egenfinansiering , , , , , Ø

21 Information, er "at sætte Bornholm på landkortet" gennem de gode historier. Der satses på information til borgere, virksomheder, organisationer, styrelser, ambassader og øvrige interessenter. De årlige aktiviteter er: - Udgivelse af 5 stk. Business-Bornholm magasiner - Udgivelse af avisen MERE Bornholm - Udgivelse af Sensommer-Bornholm - Pressemeddelelser i forbindelse med hver udgivelse - 6 øvrige pressemeddelelser hver 2. mdr. til landsdækkende medier BCB har foretaget en egen-evaluering af informationsindsatsen i 2008 og Her bemærkes især, at indlægget i Børsen har "givet et fantastisk feedback". Aktivitetens succeskriterier er, - at Bornholm er på landkortet inden for regional erhvervsudvikling og bliver citeret i landsdækkende presse ved flere lejligheder i form af gode positive historier; - at borgere på Bornholm får indblik i Vækstforums arbejde samt erhvervsudvikling; - at Bornholm i 2010 rykker længere frem på listen over vækstkommuner i Danmark; - at Bornholm bliver citeret i udenlandsk presse på udvalgte markeder. I 2010 er indtil dato udgivet 4 Business Bornholm, de er distribueret med Bornholms Tidende og sendt bredt ud til ambassader, ministerier, erhvervsrelaterede instanser ligesom den er sendt til borgere og institutioner, der abonnerer på "erhvervs-avisen". I sommeren 2010 er udgivet "MERE Bornholm - avisen", der retter sig mod turister og kommende tilflyttere. Magasinet har været distribueret med bl.a. Børsen lige som også dette magasin er sendt bredt ud som B-Business. Begge Magasiner har været tilgængelige på diverse messer i ind og udland som en markedsføring af Bornholm. Parallelt med udgivelse af "aviserne" er udsendt løbende pressemeddelelser. Projektet forventes afviklet planmæssigt. Projektet er en forlængelse af de initiativer, der tidligere er indstillet af Bornholms Vækstforum under erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde om Markedsføring af Bornholm Lene Grønning Business Center Bornholm (BCB) , , Ø

22 Grønne kompetencer i bygge- og anlægsbranchen Projektet er tænkt som et pilotprojekt til et større socialfondsprojekt, der skal udvikle grønne kompetencer på tværs af brancher på vejen til Bornholm som Bright Green Island. Pilotprojektet har til formål at kompetenceløfte et hold på 32 bestående af såvel ledige som beskæftigede ved efteruddannelse i energirenovering på Bornholms Erhvervsskole. En række unge lærere på erhvervsskolen kompetenceløftes også, da projektet hyrer eksterne konsulenter fra hhv. Videnscenter for energibesparelser i bygninger og Videnscenter for bæredygtigt byggeri til at bistå undervisningen på en måde, så erhvervsskolens lærere fremover bliver i stand til selv at varetage undervisningen. Kompetenceløft af 32 beskæftigede og ledige samt lærere på Bornholms Erhvervsskole inden for energibesparende og bæredygtigt byggeri i vinteren Forløbet bestod af fem ugers kursusforløb i energirenovering og bæredygtigt byggeri. Godt 30 deltog på forløbet, der var delt i to forløb for hhv. tømrere/murere og vvs ere. Usædvanlig stor tilslutning for Bygge- og anlægsbranchen der ellers har arbejdsmarkedets laveste efteruddannelsesfrekvens. 23 deltagere var ledige under forløbet og heraf har beskæftigelseseffekten efterfølgende været 65 %. Med sine fem uger er forløbet Danmarks grundigste forløb i energibesparende og bæredygtigt byggeri. Der var meget stor tilfredshed med kurset. Forløbet kører videre i vinteren 2010/2011 som fire ugers splitkursus for beskæftigede og 6 ugers sammenhængende kursus for ledige. Projektet har desuden medført en stor mængde spin-off: herunder demonstrationsprojektet i Nexø, tætte relationer til begge de nationale videnscentre i BA-branchen, anbefalinger og løbende dialog med til Klima- og Energiministeriet samt Undervisningsministeriet. Samt en meget bred dækning hos TV2 Bornholm, Bornholms Tidende, Ugeavisen, B-avisen og flere nationale fagblade. Efterfølgende forløbet har projektet afholdt tid til den efteruddannelse, der var nødvendig for at underviserne fremover kan køre forløbet i almindelig drift. I Bornholms Erhvervsudviklingsstrategi er energiområdet udnævnt til at være Bornholms nye væksterhverv. Aktiviteten understøtter såvel Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi som Bornholms energistrategi 2025, Brandingstrategien samt Vækstforums energistrategi Jørgen Spøer Business Center Bornholm (BCB) Anden offentlig medfinansiering , , , Ø

23 Erhvervsturismesekretariat - Convention Bureau Bornholm Formålet med at udvikle et erhvervsturismesekretariat på Bornholm er at igangsætte en opsøgende salgsaktivitet for at tiltrække flere erhvervsturister til Bornholm. Erhvervsturismesekretariatet skal være en fælles salgsfunktion for turisterhvervet på Bornholm. Sekretariatet med to medarbejdere skal dels varetage de kontakter, der kommer uopfordret til Bornholm, dels udføre opsøgende salgsarbejde uden for Bornholm. Kortsigtet effekt: Øget omsætning for erhvervsturisme på Bornholm på hoteller, restauranter, transport og attraktioner. En forventet stigning i overnatninger fra godt i 2009 til i 2012, hvilket vil sige en stigning på 250%. Denne stigning i antallet af overnattende gæster forventes at medføre en stigning i Bornholms BNP fra kr. i 2010 til kr. i 2012, baseret på et gennemsnitligt døgnforbrug på kr. Langsiget effekt: - Der er udviklet et marked for erhvervsturisme fra Norden og udvalgte europæiske markeder; - Udnyttelse af de fordele, der kommer i forbindelse med Energy Tours fra andre dele af verden; - Et velfungerende sekretariat til drift i forbindelse med Greeen Solution House konferencecenter. Sekretariatet placeres indtil videre i Business Center Bornholm, mens Destination Bornholm vil stå for markedsføringen. De to organisationer arbejder tæt sammen i løsningen af opgaven. Vækstforum har i første omgang indstillet bevilling på kr. for 2010 og har reserveret midler i 2011 og 2012, idet udløsningen af disse tilskud vil bero på en evaluering af det første års aktiviteter og handlingsplaner for følgende år. I maj 2010 blev der ansat en salgsmedarbejder med 20 års erfaring fra mødeindustien samt en administrativ medarbejder. Der er afholdt en række Energy Tours. Der er oprettet et sub-site målrettet mødeturister under Der har været gennemført en række presse- og markedsføringstiltag. Der er i 2010 min. 14 arrangementer, som BCB har været inde over og mere eller mindre direkte har bidraget til at få til Bornholm. Disse arrangementer har bidraget med omkring 650 overnatninger, svarende til en meromsætning på 1,4 mio. kr. Salgsmedarbejderen blev opsagt med øjeblikkelig virkning i oktober månded. Hans funktion overtages af Lisbeth Bendixen, tidligere chef for relationsmarkedsføring i SAS, kundechef i medicinalvirksomheden Phizer og senest ansat i BCB til at udvikle turismeklyngen samt som administrativ medarbejder på Bright Conventions Bornholm. Projektets status ultimo 2010 vil blive afrapporteret på Vækstforums møde i november Projektet understørtter flere af erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder. Det gælder især Bornholm åbent hele året, men også Markedsføring af Bornholm, Bornholm i et globalt perspektiv samt Grøn Energi. 23

24 Trine Richter Business Center Bornholm (BCB) Anden privat medfinansiering Fonden for Beskæftigelsesfremmende Initiativer , , , , Ø

25 Flere unge i uddannelse (forprojekt) Formålet med "Flere unge i uddannelse" er at få udarbejdet en større socialfondsansøgning til en større, samlet indsats for at få flere unge i uddannelse. Der har i 2009 være meget fokus på problemet med at mange unge falder fra ungdomsuddannelserne og erfaringer fra modelkommuneprojektet har vist, at det er nødvendigt at tage udgangspunkt i helheden, hvis man skal nå regeringens målsætning om 95 % unge i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette forprojekt vil derfor forankre arbejdet i en styregruppe for at sikre en samlet indsats på Bornholm. Projektet skal udarbejde en socialfondsansøgning med konkrete mål, milepæle og forventede resultater, som alle aktører på ungdoms- og uddannelsesområdet er med i. Der skal også indgås gensidigt forpligtigende kontrakter med partnerne i projektet i forhold til socialfondsansøgningen. Projektet er et forprojekt, som skal munde ud i en socialfondsansøgning om en samlet, udvidet indsats for at få flere unge i uddannelse. Projektet er afsluttet. Resultatet i form af en socialfondsansøgning om det store Uddannelse til alle-projekt blev præsenteret for Vækstforum og godkendt d. 7. juni Projektet understøtter således Erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.4: "Menneskelige ressourcer - uddannelse og kompetence" René Bloch Bornholms Erhvervscenter Egenfinansiering , , , Ø

26 Bornholm's A/S Fiskekonservesfabrikken Bornholms A/S ønsker at kunne levere til storkøkkener, kantiner og catering. Som supplement til den nuværende helkonserves er det derfor nødvendigt at kunne levere produkterne som halvkonserves og kølevarer. For at kunne bevæge sig ind på dette område er det nødvendigt at udvikle nye emballagetyper samt gennem ekstern konsulentbistand at opnå de nødvendige certificeringer. Herudover ønsker virksomheden at udvikle nye produkter. En realisering af disse planer kræver, at der foretages en række bygningsmæssige ændringer. Udvikling af nyt produktkoncept, ny emballagetype og udvikling af eksportmarkedet. Virksomheden forventer, at projektet vil medføre en øget omsætning/eksport på mellem 1 og 5 mio. kr. inden for de næste par år med mulighed for udvidelse af den nuværende medarbejderstab på 39 ansatte. Der er tegnet kontrakt med eksternt konsulentfirma vedr. certificering og undervisning i International Food Standard og British Retail Consortium. Der er gennemført præaudit og afholdt kurser for administrativt og øvrigt personale. Dokumentationsarbejdet pågår. Som skitseret i ansøgningen er et af hovedformålene at komme ind på markedet catering, storkøkkener og kantiner. Virksomheden har forsøgt at udvikle store pakker rogn som kølevarer til dette marked. Dette er endnu ikke lykkedes, da det viste sig, at holdbarheden var for kort. Men der vil fortsat blive arbejdet på en køleløsning. Som et alternativ har man udviklet en stor miljøvenlig rogndåse i plast, med en let åbning, der ikke kræver dåseåbner, samt et plastlåg. Denne har vist sig at virke på catering- og storkøkkenog kantinemarkedet. Man vil derfor i projektets første fase arbejde videre med denne helkonservesløsning. I projektets anden fase vil man arbejde videre med udviklingen af halvkonserves og kølevarer med tilhørende udvikling af emballage. På grund af direktørskift og etablering af en fabrik i Norge er projektet igangsat noget senere end ventet, hvorfor projektet vil anmode om projektforlængelse til ultimo : Innovation, videndeling og videnopbygning, idet projektet omfatter videntilførsel og produktion af nye produkter. 4.4: Menneskelige ressourcer - uddannelse og kompetence, idet projektet medfører uddannelse af de ansatte i virksomheden i etablering og anvendelse af certificeringsstandarderne Søren Pedersen Bornholm's A/S Regionalfonden Egenfinansiering Bornholms Erhvervsfond , , , , Ø

27 Bornholmske fødevarer - fremtidens innovative eksporterhverv Projektets hovedformål er at: - Styrke og udbygge kendskabet til kunders og brugeres behov, og dermed skabe yderligere grundlag for udviklingen af nye produkter, koncepter og arbejdspladser i bornholmske fødevarevirksomheder. - Udforske, spotte og formidle trends for forbrugernes krav til fremtidens fødevarespecialiteter. - Professionalisere de mindre bornholmske fødevarevirksomheders anvendelse af brugerdreven innovation i produktudviklingen, samspil om innovation, styrkelse af klyngerelationer, samt øgede markedsmuligheder og internationalisering. - Opnå øget loyalitet og kundetilfredshed for (for)brugere og indkøbere af bornholmske fødevarer. Projektet bidrager til at fastholde beskæftigelsen i den bornholmske fødevarebranche, skabe vækst og øget beskæftigelse i en række virksomheder. Op til 12 virksomheder forventes at få styrket deres innovationskompetencer og implementere nye produkter og processer. På lang sigt forventes projektet at medføre øgede markedsandele til de bornholmske virksomheder og forhåbentlig eksport. Der er rekrutteret 6 pilotvirksomheder inden for fødevarebranchen. Der blev afholdt kick-off workshop medio november Virksomhedsbesøg blev gennemført ultimo november. Strategiworkshop blev afholdt medio december 2009, hvor der blev arbejdet med analyse af virksomhedernes marked/kunder, konkurrenter, kapacitet, kultur m.v. med sparring fra Workz A/S. Den metodiske del af brugerdreven innovation og etnoraid blev gennemført i Københavns området. Forløbene blev dels en øjenåbner flere steder, men også en bekræftelse af noget der er i gang sat. Fødevaretrends og tendenser - både nationale og internationale - blev præsenteret medio februar 2010 for pilotvirksomhederne. Det har sat yderligere gang i overvejelser om innovation/udvikling produkter, emballager og fødevare koncepter, dels på nuværende marked og dels på nye markeder. Den nu opsamlede viden bearbejdes og vurderes i den enkelte pilotvirksomhed med SevenCs som værktøj. Der har i maj-juni 2010 været afholdt ideworkshop og konceptworkshop med Workz som proceskonsulent, hvor hver virksomhed har formuleret, valgt og opstartet arbejdet med strategiske udfordringer. Endelig blev der afholdt strategidag medio september Virksomhederne mener de har fået stor faglig værdi af forløbet og et fortrolighedsforhold til hinanden ved at lægge alle deres udfordringer på bordet til sparring og drøftelse. Projektet sigter mod en produktudvikling og promovering af de bornholmske fødevarer og understøtter således indsatsområdet "Markedsføring af Bornholm", der omfatter promovering af de bornholmske fødevarer som en del af det bornholmske brand. Projektet understøtter endvidere indsatsområdet "Innovation, videndeling og videnopbygning" hvor nogle af målsætningerne er videnoverførsel fra udenøs vidensinstitutioner til de bornholmske virk-somheder og de bornholmske virksomheders deltagelse i projekter inden for Brugerdreven Innovation. 27

28 Marlene Haugaard Væksthus HovedstadsRegionen (VHHR) Brugerdreven Innovation Regionalfonden Privat egenfinansiering , , , , Ø

29 AGRO alarm Bornholms Skibsradio og JL Landbrugsteknik er nu gået sammen om dannelsen af et nyt selskab, Møller Mouridsen ApS, der skal udvikle systemløsninger til blandt andet landbruget og industrien for derigennem at skabe et nyt forretningsområde. Der skal udvikles et overvågnings- og alarmsystem, der imødekommer de stigende krav til energistyring, og hvor også kendte systemer og fabrikater kan "snakke sammen", med en fælles styringsenhed, som kan betjenes via PC er og mobiltelefon. Systemet kan anvendes som overvågnings- og alarmsystem i grise-, kyllinge- og kalvestalde til overvågning af energiforbrug/varme. Systemet kan også anvendes inden for industrien, hvor der er det samme behov for energistyring og overvågning af maskiner, f.eks. CNC-maskiner i aften-/nattetimer fra eget hjem. Det nyudviklede produkt forventes at medføre øget omsætning i virksomheden, fastholdelse af eksisterende jobs samt mulighed for udvidelse af den nuværende medarbejderstab på 2 ansatte. Systemet vil være klar til demonstration på Agromek messen i Herning 30. november - 3. december Iværksætteri, da der er tale om etablering af ny virksomhed ved knopskydning fra eksisterende virksomheder. Endvidere understøttes målet om vækst og beskæftigelse og ønsket om udvikling af nye produkter Christian Møller Møller Mouridsen ApS Regionalfonden Egenfinansiering Bornholms Erhvervsfond , , , , Ø

30 Kompetencekobling - innovation og samarbejde mellem kunsthåndværkere og erhvervsliv er at give de studerende på Glas- og Keramikskolen mulighed for at opnå erfaring i at udvikle en markedsorienteret produktion og bringe deres evner i samspil med det bornholmske erhvervsliv. Projektet skal gøre de studerende endnu bedre til at anvende deres kompetencer på arbejdsmarkedet og er en overbygning på teorimodulerne. Projektet gennemføres som et udviklingsprojekt, der vil belyse teorielementerne i uddannelsen, hvordan man bedst opkvalificerer de studerendes merkantile læringsrum samt hvordan erhvervslivet kan blive inddraget via denne platform. Projektet er et led i Glas og Keramikskolens mål om at opnå akademisk status i 2010 i form af akkreditering på bachelorniveau. At uddannelsen opnår akademisk status og at de studerende bliver bedre til at udnytte deres kompetencer i samarbejde med erhvervslivet. Kompetancekoblinger forløber med stort udbytte. Der er netop ved at blive afslutte et forløb hvor de studerende i samarbejde med Destination Bornholm og Kulturvækst Bornholm udvikler et nyt messekoncept. Et koncept der bedst muligt positionerer Destination Bornholms medlemmer på feriemesser i Herning og København. Et projekt der med stort udbytte ruster de studerende til det eksterne samarbejde som beskrevet i projektbeskrivelsen - ligesom det giver de lokale partnere mulighed for at trække på de studerendes kreative kompetancer. Kompetancekoblinger fortsætter i februar med et produktudviklingsforløb der vil involvere én eller flere lokale erhvervspartnere i udvikling af produkter eller problemløsninger. Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder 4.4: Menneskelige ressourcer - uddannelse og kompetenceudvikling og 4.5: Innovation, videndeling og videnopbygning Christian Heide Petersen Glas og Keramikskolen Egenfinansiering , , , Ø

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift. Maj 2011

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift. Maj 2011 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift Maj 2011 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift Januar 2013 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift November 2010 1 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Oversigt over primære effekter af projekter, der er indstillet til støtte fra Bornholms Vækstforum, status juni 2012

Oversigt over primære effekter af projekter, der er indstillet til støtte fra Bornholms Vækstforum, status juni 2012 Oversigt over primære effekter af projekter, der er til støtte fra Bornholms, status juni 2012 Bilag til d. 4/6-12 pkt. 7 Opsummering Projekttyper 1 Budget i alt kr. støtte kr 2. fra 1. april 2006 til

Læs mere

Danmarks bedste erhvervsservice?

Danmarks bedste erhvervsservice? Erhvervsservice Bornholm - Danmarks bedste? Bliv klogere på, hvem der kan hjælpe dig og din virksomhed videre med udvikling og vækst Center for Regionalog Turistmeforskning Business Center Bornholm DESTINATION

Læs mere

Effektvurdering. af Bornholms Vækstforums strategiske indsatser i perioden 2007-2013

Effektvurdering. af Bornholms Vækstforums strategiske indsatser i perioden 2007-2013 Effektvurdering af Bornholms Vækstforums strategiske indsatser i perioden 2007-2013 Indhold Indledning... 3 Bornholm som erhvervs-ø... 11 Bornholm som uddannelses-ø... 14 Bornholm som grøn test-ø... 18

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Bilag 1 - Notat til Sekretariatet for Bornholms Vækstforum 16 marts 2011 Endelig version.pdf

Bilag 1 - Notat til Sekretariatet for Bornholms Vækstforum 16 marts 2011 Endelig version.pdf Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-5-2011 Projekt slut dato: 30-6-2013 Bevilling A: Bornholm: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Bilag 1 - Notat til Sekretariatet

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Grønne job fremmer udvikling af bæredygtig turisme

Grønne job fremmer udvikling af bæredygtig turisme Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Grønne job fremmer udvikling af bæredygtig turisme Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling April, 2008 Evalueringsrapport vedrørende Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling Hans Jørgen Knudsen, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Visioner

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Center for Regional og Turismeforskning Evaluering Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Karin Topsø Larsen og Michael Lambæk Nielsen 02 12 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Evaluering af Convention Bureau Bornholm

Evaluering af Convention Bureau Bornholm Evaluering af Convention Bureau Bornholm december 2013 2 Evaluering af projekt Erhvervsturismesekretariat Convention Bureau Bornholm Udarbejdet for Business Center Bornholm af Anja Bach-Jensen, Center

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen. Stefan Brendstrup. Evalueringsrapport. GRO Grønne regionale madoplevelser

Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen. Stefan Brendstrup. Evalueringsrapport. GRO Grønne regionale madoplevelser Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen LB ANALYSE Stefan Brendstrup Evalueringsrapport GRO Grønne regionale madoplevelser 3 Indhold 1 Indledning 4 2 Hvad skal evalueringen svare på? 6 3 Ny

Læs mere

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 Bornholms udviklingsplan er udarbejdet for Bornholms Regionskommune af: Kenth Halfdan Ferning, kommunaldirektør Stine

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst

Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst OFFENTLIG HØRING 26. februar - 24. april 2015 Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst Behovet for at skabe økonomisk vækst, øget beskæftigelse, sikre kvalificeret arbejdskraft og udvikling

Læs mere