Brugervejledning. KANMED WarmCloud Varenr. OT /9. Produceret af: KANMED AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. KANMED WarmCloud Varenr. OT-600-073/9. Produceret af: KANMED AB www.kanmed.se"

Transkript

1 KANMED WarmCloud Varenr. OT / OBS Forkert brug af varmeudstyret kan medføre alvorlig personskade. Læs denne brugervejledning grundigt. Produceret af: KANMED AB

2 Nærværende brugervejledning gælder for systemet KANMED WarmCloud serienummer 200 og derover sammen med hovedprogram version eller højere og betjeningsprogram version eller højere. Ret til ændringer forbeholdes. INDHOLDFORTEGNELSE KanMed WarmCloud - Lynvejledning til brugere side 3 Brugervejledning side 4 1. Tilsigtet anvendelse side 4 2. Forklaring på anvendte symboler side 4 3. Sikkerhedsinformation side 5 4. Anvendelse af KanMed WarmCloud side 6 5. Praktiske råd side 9 6. Rengøring, kontrol før ibrugtagning og vedligeholdelse side Tilbehør og reservedele side Teknisk information side Tekniske data side Fejlfinding og fejlkoder side Årlig kontrol af systemet side Reklamationsret side Bortskaffelse side EMC information side 20 Udpakning af systemet Er forsendelsesemballagen intakt? Hvis ikke, så sørg for, at transportfirmaet noterer dette på følgesedlen. Hvis udstyret er beskadiget, skal dette omgående meddeles til leverandøren. Sammenlign med bestillingen og kontrollér, om alt er blevet leveret. Bemærk, at KANMED WarmCloud leveres fra KANMED AB uden strømkabel. Gem forsendelsesemballagen. Vær omhyggelig med ikke at beskadige luftslangerne, når enheden tages ud af forsendelsesemballagen. Side 2 af 24

3 KANMED WARMCLOUD - LYNVEJLEDNING TIL BRUGERE OBS! Forkert brug af varmeudstyret kan medføre alvorlig personskade. Nærværende brugervejledning skal læses grundigt igennem før brug. OBS For at forebygge tryksår er WarmCloud madrassen blød. Det betyder at patientstabiliteten kan være en smule nedsat i forhold til normalt. Derfor er det vigtigt at følge nedenstående instrukser. Fastgør WarmCloud madrassen til operationsbordet med stropperne. Fikser patienten på operationsbordet ud fra anbefalet standardprocedure. Anvend altid fikseringsbælter/stropper og lignende sikkerhedsudstyr. Vær sikker på at madrassen er korrekt centreret under patienten. Vær sikker på at madrassen ligger fladt under patienten før oppumpning (alternativt pumpes op før patienten anbringes på madrassen). Stå ved siden af patienten når madrassen pumpes op. Kontroller stramheden af fikseringsstropper og andet sikkerhedsudstyr efter madrassen er pumpet op. NOTE Anvendelse af WarmCloud madrassen med stropper erstatter ikke behovet for fikseringsbælter/ stropper samt de ovenfor beskrevet rutiner. Klargøring Anbring varmluftmadrassen på operationsbordet. Hvis madrassen har fikseringsstropper, så bind dem med en forsvarlig knude til sidegelænderet. Bind ikke madrassen for stramt fast. Luftslangerne skal tilsluttes ved luftindføringerne, og Velcro-stropperne skal fastgøres forsvarligt. Forbind betjeningsenheden til hovedenheden. Sæt lysnetledningen i en stikkontakt med beskyttelsesjord. Tænd på hovedkontakten, som sidder ved strømtilslutningen på hovedenheden. Se, at der udføres selvtest. Bemærk: Man får alarmkoden PO LOS, når strømmen fra lysnettet har været afbrudt og tilsluttes igen. Dette er normalt! Tryk på alarmknappen for at nulstille alarmen. Systemet er nu klar til brug. Start Tryk på knappen på betjeningsenheden for at starte. Tilse altid patienten, mens madrassen fyldes med luft. Korrekt STOP procedure for betjeningsenheden Nedsæt trykket til 0 eller tryk på knappen start/standby Sluk på betjeningsenheden, før strømkablet trækkes ud. i 2 sekunder. Indstilling af temperaturen 42 C er den anbefalede temperatur og bør justeres efter patientens behov. OBS! Det anbefales kraftigt at overvåge patientens legemstemperatur ved brug af en pålidelig metode. Indstilling af tryk Forøg efter start til ca. 45 mb. Nedsæt derefter til 30 mb. Sørg for, at patienten ikke går igennem madrassen til underlaget. Sker en sådan fuldstændig sammentrykning, blokeres luftstrømmen, og opvarmningen bliver mindre effektiv. Foretag kontrol ved at føre hånden ind mellem madrassen og operationsbordet under den tungeste del af patienten. Dette er meget vigtigt ved tunge patienter. Forøg om nødvendigt trykket med 5 eller 10 mb. Sørg for, at der ikke forekommer krøllet materiale under patienten. Fors... Side 3 af 24

4 Vigtig Sikkerhedsinformation Beskyttelse af huden Patientstabilitet Vægtgrænser Nedsat blodcirkulation Fejlkoder Anbring altid en pude under den del af kroppen, der befinder sig ved luftindtagene; dette for at forhindre mulig lokal overopvarmning og beskadigelse af huden. Dette er især vigtigt, når der vælges høje temperaturer og ved brug af den korte madras. Sørg altid for en eller anden form for beskyttelse af hælene - især hvis de er tæt på luftindtagene. Da fyldning og tømning af madrassen kan foregå ujævnt, skal du stå ved siden af patienten, mens madrassen fyldes eller tømmes. Vær ekstra omhyggelig, og sørg altid for, at patienten er tilstrækkeligt fikseret til operationsbordet, uanset om det skal vippes eller holdes i vandret stilling. Se afsnit 5 for information og råd vedrørende begrænsninger for patientens vægt. Dele af kroppen med nedsat eller manglende blodcirkulation bør ikke opvarmes. Nedsæt den indstillede temperatur til laveste værdi i god tid, før der lukkes af for en blodåre. Fejlkoder vises på betjeningsenheden. Fuldstændig information kan læses i brugervejledningen. Side 4 af 24

5 BRUGERVEJLEDNING 1 TILSIGTET BRUG KANMED WarmCloud, som består af en trykaflastende varmluftmadras, er konstrueret til anvendelse før, under og efter operation. Den skal anvendes i overensstemmelse med nærværende brugervejledning. Systemet er beregnet til at mindske risikoen for hypotermi og tryksår. Det er ikke beregnet til privat brug. Det må kun anvendes af kvalificeret klinisk personale, som har fået tilstrækkelig uddannelse i brug af produktet i overensstemmelse med hospitalets procedurer. Kun KANMED varmluftmadrasser kan anvendes i dette system. Anvendelse af andre varmluftmadrasser medfører risiko for, at systemet ikke fungerer korrekt, og for patientens sikkerhed. Seneste udgave af brugervejledningen og oplysninger om tilbehør kan findes på 2 FORKLARING PÅ ANVENDTE SYMBOLER Knappen start/stop på betjeningsenheden I ON (hovedenhedens afbryder i positionen for tændt) O OFF (hovedenhedens afbryder i positionen for slukket) ALARM Alarmkvittering Læs venligst i brugervejledningen Risiko for eksplosion ved tilstedeværelse af brandbare gasarter. Sikkerhedsklasse BF, defibrillatorsikker 2 Engangs (må kun anvendes til én patient), må ikke bruges flere gange Overholder MDD93/42 ECC og EMC direktivet 89/336/EEC + Forøgelse af temperatur / forøgelse af tryk - Nedsættelse af temperatur / nedsættelse af tryk Side 5 af 24

6 3 SIKKERHEDSINFORMATION Advarsler For at sikre optimal ydelse og for at forhindre forkert brug ved uagtsomhed skal brugervejledningen gennemlæses omhyggeligt. Hvis De bemærker, at KANMED WarmCloud ikke fungerer korrekt, skal De søge vejledning hos en kvalificeret tekniker. Madrassen må kun bruges til én patient: Gentagen brug vil medføre lækage, fordi plastmaterialet nedbrydes, og vil desuden øge risikoen for infektion samt bortfald af producentens ansvar. Madrassens fikseringsstropper: Hvis madrassen har fikseringsstropper, skal de være bundet med en forsvarlig knude til sidegelænderet og/eller operationsbordet. Operationsbordets sikkerhedsstropper: Når patienten er sikret med sikkerhedsbælter/stropper og lignende sikkerhedsudstyr (anbefalet standardprocedure), tjek da stramheden efter madrassen er pustet op. Patientstabilitet: Da fyldning og tømning af madrassen kan foregå ujævnt, skal du stå ved siden af patienten, mens madrassen fyldes eller tømmes. Vær ekstra omhyggelig, og sørg altid for, at patienten er tilstrækkeligt sikret, når operationsbordet vippes væk fra vandret stilling. Hvis madrassen rulles ind under patienten, efter at patienten er lagt på operationsbordet, skal man være ekstra opmærksom under opfyldning med luft! Beskyttelse af huden Anbring altid en pude under den del af kroppen, der befinder sig ved luftindtagene; dette for at forhindre mulig lokal overopvarmning og beskadigelse af huden. Dette er især vigtigt, når der vælges høje temperaturer og ved brug af den korte madras. Sørg altid for en eller ander form for beskyttelse af hælene - især hvis de er tæt på luftindtagene. Kompatibilitet: Anvend kun KANMED varmluftmadras sammen med KANMED hovedenhed for at sikre optimal ydelse og sikkerhed. Nedsat blodcirkulation: Dele af kroppen med nedsat eller manglende blodcirkulation bør ikke opvarmes. Nedsæt den indstillede temperatur til laveste værdi i god tid, før der lukkes af for en blodåre. Brandfare: Beskyt madrassen mod laser, elektrokirurgisk aktive knive og åben ild. Vær især forsigtig efter brug af brandbare desinfektionsmidler (f.eks. alkohol). Beskadigelse af huden: Sørg for, at der ikke forekommer krøllet materiale under patienten. MR-scanning: Varmluftmadrassen er ikke konstrueret til eller afprøvet med hensyn til brug under MR-scanning. Systemet skal altid forbindes til en stikkontakt med beskyttelsesjord. Patientvægt: Anbefalet højeste vægt: 130 kg Læs afsnit 5 for yderligere information Transcutan medicinering (plaster) kan øge udskillelsen af medicin, hvis anvendt samtidig med patientvarme udstyr, hvilket potentielt kan skade patienten. OBS Vær omhyggelig med at undgå at punktere madrassen. Hvis for eksempel patientens hoved er mekanisk fikseret til operationsbordet, skal man være ekstra opmærksom. Patientens krop vil synke ca. 5 cm, hvis madrassen tømmes for luft. Hvis patientstabilitet er væsentlig for operationen, skal man omhyggeligt vurdere ricisi/fordele ved anvendelse af systemet med hensyntagen til risikoen for utilsigtet tømning af varmluftmadrassen. Husk at justere støttearmenes højde, efter at madrassen er fyldt med luft. Hvis systemet udsender alarm, eller hvis en mekanisk skade opstår, skal en tekniker tilkaldes. Se afsnittet Fejlfinding og fejlkoder for råd og vejledning. KANMED WarmCloud er en kraftig opvarmningsenhed! Det anbefales at overvåge patientens legemstemperatur omhyggeligt ved brug af en pålidelig metode. Man skal være særligt opmærksom ved patienter med lille kropsvægt (småbørn, ældre patienter osv.) og anvende lavere temperaturindstillinger ved denne type patienter. Bemærk, at den forud indstillede temperatur er en gennemsnits-lufttemperatur, som til en vis grad kan afvige fra den reelle madrastemperatur, især hvis patienten har et tæppe over sig. EMC (elektromagnetisk kompatibilitet). MEDICINSK ELEKTRISK UDSTYR kræver særlige forholdsregler vedrørende EMC og skal installeres og tages i brug i overensstemmelse med de informationer vedrørende EMC, som er oplyst på KANMED hjemmesiden under downloads. Side 6 af 24

7 4 ANVENDELSE AF KANMED WARMCLOUD Systembeskrivelse KANMED WarmCloud systemet omfatter en trykaflastende varmluftmadras med et lukket varmluftsystem beregnet til at holde operationspatienter varme, og systemet er konstrueret til anvendelse før, under og efter operation. Det er et yderst effektivt varmesystem for operationspatienter, og det er især velegnet til langvarige kirurgiske indgreb med højrisiko for hypotermi og tryksår. KANMED WarmCloud systemet varmer under kroppen og giver således fuld adgang til patienten. Varmetabet til omgivelserne er beskedent, hvilket gør det mere behageligt for personalet at arbejde tæt ved patienten. Risikoen for tryksår er meget lav, fordi den bløde madras fordeler trykket jævnt under patienten. Madrastyper Andre madrasser kan eventuelt leveres. Kontakt venligst den lokale leverandør eller check på internet NOTE Anvendelse af WarmCloud madrassen med stropper erstatter ikke behovet for fikseringsbælter/ stropper og de anbefalede standard procedurer der er, for at sikre patienten på operationsbordet. Patienten skal altid være sikret på operationsbordet med bælter/stropper og lignende sikkerhedsudstyr som foreskrevet i hospitalets anbefalede standardprocedure. Stå altid ved siden af patienten, ved fyldning og tømning af madrassen. Madras i fuld længde OT og Flergangsmadras OT RM Længde 200 cm. Bredde ca. 55 cm Velegnet til de fleste patienter i rygleje, men kan også bruges ved sideleje og maveleje. Fastgør altid madrassen til operationsbordet med fastspændingsstropperne. Se afsnittet om grænser for patientens vægt. Kort Madras OT og Flergangsmadras OT RM Længde 110 cm. Bredde ca. 50 cm Velegnet til patienter i stensnitleje (løftede understøttede ben) eller små børn. Tunge patienter og patienter, hvis ben ikke er fuldt understøttede, kan blokere luftcirkulationen. Dette løses ved at forøge trykket i madrassen. Fastgør altid madrassen til operationsbordet med fastspændingsstropperne. Se afsnittet om grænser for patientens vægt. Systemet består af en blød varmluftmadras under patienten, betjeningsenhed og hovedenhed. Hovedenheden kan anbringes ved hovedenden eller ved fodenden af operationsbordet. Hovedenhedens luftslanger er forbundet til den engangs madras, som patienten ligger på. Når madrassen sættes under tryk, cirkulerer den varme luft under patienten i et lukket system. Side 7 af 24

8 Madrassens temperatur og tryk vises på betjeningsenhedens display. Indstillingerne kan nemt ændres ved at trykke på +/- knapperne. Den grønne lampe over hvert display vil lyse konstant, når den indstillede værdi er nået. Når der vælges temperaturer over 38 C eller under 35 C, vil enheden ved et lydsignal og blinkende tal gøre brugeren opmærksom på, at der vælges en indstilling, som afviger fra legemstemperaturen. Tilslutning til madrassen Hovedenheden tilsluttes ved at indføre slangerne i madrassens luftindføringshuller. Fastgør forsvarligt med Velcro-stropperne. Begge slanger kan tilsluttes et vilkårligt af madrassens luftindføringshuller. Hvis det bemærkes, at kompressoren arbejder mere end ca. 10% af tiden, vil der sandsynligvis være en lækage ved tilslutningen. Stram Velcro-stropperne en smule fastere og sørg for, at slangen ikke løsnes ved et uheld. Start af systemet Sæt betjeningsenhedens kabelstik i bøsningen på hovedenheden og lås det ved at dreje ringen med uret (højre om). Sørg for ikke at stramme for meget. Hovedenhedens lysnetledning skal sættes i en stikkontakt med beskyttelsesjord. Når der tændes på hovedafbryderen, udfører enheden en selvtest. Alle lamper og display lyser, og et kort alarmsignal udsendes. Bemærk: Man får alarmkoden PO LOS, når enheden første gang tændes, efter at strømmen er tilsluttet, og når betjeningsenheden gentilsluttes. Dette er normalt! Tryk én gang på knappen Alarm. Systemet er nu klar til brug, hvilket angives på betjeningsenheden med linjer i de to display. Når madrassen er korrekt tilsluttet, startes systemet ved at trykke på knappen start / stop. Stå altid ved siden af patienten når madrassen fyldes og tømmes. Vigtigt Brug altid betjeningsenheden til at tænde eller slukke for systemet Der vil lyde alarm for strømsvigt, og systemet vil stoppe, hvis man slukker på hovedenheden, eller hvis strømkablet ved et uheld frigøres fra stikkontakten, mens systemet er i brug. Sluk for systemet ved at holde knappen start / stop inde i ca. 2 sekunder. Indstilling af temperaturen Starttemperaturen er som standard sat til 37 C. Luften i madrassen kan indstilles til en gennemsnitstemperatur på mellem +20 C (ingen varme) og +42 C ved at trykke på knapperne + eller -. For de fleste patienter vil man vælge +42 C, som måske gradvist skal nedsættes, efterhånden som patienten når den ønskede legemstemperatur. (Vær opmærksom på, at den reelle kontakttemperatur på madrassen til en vis grad kan afvige fra den temperatur, som vises på displayet). Når der vælges temperaturer over 38 C eller under 35 C, vil enheden ved et lydsignal og blinkende tal gøre brugeren opmærksom på, at der vælges en indstilling, som afviger fra legemstemperaturen. Vigtigt: Overvåg altid patientens faktiske temperatur ved brug af en pålidelig metode. Side 8 af 24

9 Indstilling af tryk / madrassens hårdhed Standard startværdien er 30 mb, som passer til de fleste patienter. Forøg efter start til ca. 45 mb. Nedsæt derefter til 30 mb. Sørg for, at patienten ikke går igennem madrassen til underlaget. Sker en sådan fuldstændig sammentrykning, blokeres luftstrømmen, og opvarmningen bliver mindre effektiv. Man kan mærke, om patienten er tilstrækkeligt fri af underlaget ved at føre en hånd ind mellem madras og operationsbord på det mest udsatte sted. Forøg om nødvendigt trykket med 5 eller 10 mb. Systemet sænker automatisk temperaturen, når trykket øges til over visse værdier. Se nedenstående tabel. Tømning af madrassen Madrassen tømmes ved at nedsætte den indstillede temperatur til 0 på betjeningsenheden. Eller man kan som alternativ slukke systemet og frigøre luftslangen fra madrassen. Stå altid ved siden af patienten når madrassen fyldes og tømmes. Anbefalet tryk for madrassen Patientens Rygleje (mb) Sideleje (mb) BMI Maveleje (mb) NB: BMI = Vægt (kg) Højde (m) x Højde (m) Grænser for tryk Indstillet temperatur ( C) Maksimalt muligt madrastryk, mb Tabel for omregning af tryk Millibar (mb) mmhg kpa psi ,5 0, , ,5 0, , ,5 0, ,73 Side 9 af 24

10 5 PRAKTISKE RÅD OBS For at forebygge tryksår er WarmCloud madrassen blød. Det betyder at patientstabiliteten kan være en smule nedsat i forhold til normalt. Derfor er det vigtigt at følge nedenstående instrukser. Fastgør WarmCloud madrassen til operationsbordet med stropperne. Fikser patienten på operationsbordet ud fra anbefalet standardprocedure. Anvend altid fikseringsbælter/stropper og lignende sikkerhedsudstyr. Vær sikker på at madrassen er korrekt centreret under patienten. Vær sikker på at madrassen ligger fladt under patienten før oppumpning. (alternativt pumpes op før patienten anbringes på madrassen). Stå ved siden af patienten når madrassen pumpes op. Kontroller stramheden af fikseringsstropper og andet sikkerhedsudstyr efter madrassen er pumpet op. NOTE Anvendelse af WarmCloud madrassen med stropper erstatter ikke behovet for fikseringsbælter/ stropper samt de ovenfor beskrevet rutiner. Klargøring Før første brug af KANMED WarmCloud med en patient anbefales det at simulere en operation, hvor såvel anæstesipersonale som kirurger er til stede. Man kan således i ro og mag afprøve, hvor det er bedst at anbringe hovedenhed og betjeningsenhed i forhold til operationsstuens øvrige udstyr. Kontrollér, at armstøtte og stropper stadig passer, når den fyldte madras bevirker, at patientens leje hæves ca. 5 cm. (2 ) Placering af hovedenhed Hovedheden anbringes oftest under operationsbordet. Betjeningsenhedens kabel er normalt langt nok (3 m) til at nå det sted, hvor anæstesien anlægges. Luftslangernes længde på 1,5 m gør det muligt at vippe operationsbordet. Placering af madrassen Madrassen kan vendes, så luftindføringshullerne befinder sig enten ved patientens fødder eller hoved. Hvis man har glemt at lægge en madras under patienten, kan den rulles ind under patienten på samme måde som ved skift af lagen. Vær ekstra omhyggelig, når madrassen fyldes med luft; den kan være snoet og luftens pres kan flytte den, så patienten ikke ligger stabilt. Madrassen er forholdsvis stærk og kan holde til, at der anvendes glidebræt ved overflytning af en patient til seng eller båre. Den optimale varmevirkning opnås, hvis patienten ligger upåklædt på madrassen. Sørg for, at der ikke forekommer krøllet materiale mellem patienten og madrassen. Varmetabet reduceres yderligere, hvis patienten dækkes godt til, når det er muligt. Side 10 af 24

11 Røntgen KANMED WarmCloud madrassen er fuldt ud røntgengennemtrængelig. Hjertestop / HLR Madrassen tømmes hurtigst ved at trække en luftslange ud af madrassen. Mindre luftudslip Madrassen kan tåle adskillige nålestik. Ved for stort luftudslip udsender systemet en alarm. Et stykke tape over hullet kan midlertidigt løse problemet. Anbefalede grænser for patientens vægt Anbefalet højeste vægt er 130 kg; det gælder for alle madrasser. Begrundelse: KANMED har ingen rapporter eller data om patienter, som har vejet over 130 kg. Selve WarmCloud madrassen kan nemt bære en vægt på op til 200 kg. Sikkerhed: Stabilitet vil altid være et problem ved tunge patienter, og WarmCloud madrassen kan gøre operationsbordets overflade mindre stabil. Vær derfor ekstra omhyggelig med mekanisk fiksering af tunge patienter. Brug altid madrasser med fikseringsstropper til tunge patienter. Genstart med en varm madras Hvis madrassen tømmes for luft efter ca. 10 minutters anvendelse, og snart derefter skal i brug igen, skal trykket øges til ca mb i nogle minutter for at sikre tilstrækkelig luftfyldning. Forøgelse af temperaturen vil automatisk sænke trykket igen. Dette skyldes, at madrassens er blødere, når den er varm, og derfor i starten ikke løfter patienten så godt som en kold madras. Varmevirkningen synes utilstrækkelig I de fleste tilfælde skyldes dette for lavt tryk i madrassen ved tunge patienter. Hvis madrassen ikke føles rigtig varm ved luftindføringerne, tyder det på, at luftstrømmen er utilstrækkelig. Forøg trykket til mb og sænk det derefter til en passende værdi. Flytning og opbevaring af hovedenheden Fastgør slanger og betjeningsenhed med den elastiske strop til hovedenheden, så intet berører gulvet. Træk enheden med stroppen. Side 11 af 24

12 6 RENGØRING, KONTROL FØR IBRUGTAGNING SAMT VEDLIGEHOLDELSE Rengøring Træk lysnetkablet ud af stikkontakten før rengøring. Rengør hovedenhed og betjeningsenhed i overensstemmelse med hospitalets procedurer for rengøring af medicoteknisk udstyr. Madrassen er kun til brug for én patient og må ikke bruges gentagne gange. KONTROL FØR BRUG Undersøg, om alle dele er rene og i god stand. KONTROLLÉR, AT systemet udfører en selvtest ved start. Hvis der forekommer fejlkoder, som ikke forsvinder ved at afprøve de forslag til afhjælpning, som er angivet i afsnit 10, skal det tekniske personale tilkaldes, medmindre det drejer sig om type A fejl (se Fejlfinding og fejlkoder, afsnit 10). Bemærk: Hvis der opstår en mekanisk skade på hoved- og/eller betjeningsenhed, skal en sådan skade altid undersøges af en tekniker, som også EFTERFØLGENDE skal bekræfte, at systemet fungerer korrekt. Vedligeholdelse Ud over de forholdsregler, som er angivet i afsnittet om teknik i nærværende brugervejledning, er der ikke specielle vedligeholdelseskrav for KANMED WarmCloud. De bløde dele ved madrassens luftslangetilslutning skal udskiftes, hvis de bliver slidt. Luftslangerne skal også udskiftes, hvis de er slidte eller utætte. 7 TILBEHØR OG RESERVEDELE Varenr. Produkt Kommentarer OT KANMED WarmCloud Komplet system med standard tilbehør. OT Betjeningsenhed Med gummikanter og 3 m kabel OT Tilbehørsstrop Transportholder med elastisk fastgøringsstrop. OT Varmluftmadras, bred Engangs madras med stropper, længde 200 cm, bredde 60 cm. Leveres i æske med 10 stk. OT Varmluftmadras, kort OT Komplet slangesæt Forbrugsstoffer OT Slangepakning (2 stk.) Forbrugsstoffer Til rygleje med bøjede ben og til børn OT Sikring (2 stk.) T 6,3 A L 250 V, 5x20 mm OT Engangs madras med stropper, længde 100 cm, bredde 50 cm. Leveres i æske med 10 stk. Kabel 3 m til betjeningsenhed Reservedel, komplet med konnektorer OT Håndbog Brugervejledning, engelsk. OT Håndbog Servicehåndbog, engelsk. Det vil på et senere tidspunkt være muligt at få andre madrasstørrelser og andet tilbehør. På eller hos Deres forhandler kan De altid få de sidste nye oplysninger. Side 12 af 24

13 8 TEKNISK INFORMATION Sikkerhedssystemer KANMED WarmCloud er forsynet med flere sikkerhedsfunktioner for at forhindre, at der opstår farlige situationer. Hvis en fejl registreres, afgives et alarmsignal, og en fejlkode vises på betjeningsenheden. Afhængigt af hvor alvorlig fejlen er, fortsætter systemet med at fungere normalt, systemet går i sikkerhedsstatussen SAFE, eller det lukker ned. Se Fejlkoder senere i nærværende afsnit. Ved mindre alvorlige fejl lyder alarmen igen efter 10 minutter, hvis fejlen fortsat findes. En alvorlig fejl i varmesystemet lukker ned for varmen, men madrassens trykregulering fungerer fortsat. Den grønne lampe over henholdsvis tryk- og temperaturdisplayet angiver status for de to justeringskredsløb. Når lampen lyser konstant, betyder det, at de indstillede værdier er nået. Når lampen blinker, betyder det, at enheden er i gang med at nå de indstillede værdier. Monitorering af madrassens tryk Systemet afgiver alarm, hvis trykket afviger fra den indstillede værdi. Hvis en kompressorfejl (eller en stor lækage) forhindrer, at det ønskede tryk kan opnås, går blæsere og opvarmning ikke i gang. Hvis den elektroniske trykstyring ikke stopper kompressoren, så hindrer en mekanisk overtryksventil, at trykket overskrider 75 mb. Et pludseligt trykfald (punktering eller løs luftslange) udløser en alarm og standser systemet. Monitorering af blæsere Systemet benytter to støjsvage blæsere i høj kvalitet, som med jævne mellemrum ændrer luftstrømmens retning for derved at opretholde en jævn temperatur under patienten. Hvis den ene blæser stopper, udsender systemet alarm og går i sikkerhedsstatussen SAFE (se beskrivelse i afsnittet om fejlfinding). Det skal overvejes at sænke temperaturen, da luftstrømmen nu ikke skifter retning (risiko for forbrænding/ hot-spot ). Monitorering af temperaturregulering De elektroniske temperatursensorer (én ved hver slangetilslutning på hovedenheden) udsender alarm, hvis lufttemperaturen afviger fra den valgte værdi. Værdierne for luftens gennemsnitstemperatur og maksimumtemperatur overvåges. Systemet er også udstyret med 2 kapillærtermostater, som lukker for varmen, hvis elektronikken skulle svigte. Som en tredje uafhængig, passiv sikkerhedsforanstaltning for patienten er madrassen forsynet med et temperaturfølsomt svagt punkt, som bevirker, at madrassen punkterer, hvis temperaturen overskrider kritiske værdier. Side 13 af 24

14 9 TEKNISKE DATA Spænding Strømforbrug Opfyldningstid Opvarmningstid Mål Vægt V~, Hz 150 VA (gennemsnit under normale forhold), 700 VA (spidsværdi) Ca. 90 sek. for 200 cm madras. Ca. 4 minutter fra stuetemperatur (18-20 C). Hovedenhed: 310 x 295 x 370 mm Luftslangers længde: 1500 mm Betjeningsenhed: 115 x 145 x 27 mm Kablets længde: 3000 mm Hovedenhed: Ca. 27 kg inkl. understel med hjul. Betjeningsenhed ca. 800 g Transportkasse i krydsfiner: Ca. 34 kg Temperaturindstilling 20 C 42 C, i trin på 1 C, nøjagtighed +- 1 C Trykindstilling Overvågning af funktion Krav til omgivelser Ændringer Oprettelse af systemer Forventet levetid 0 60 mb, i trin på 5 mb, nøjagtighed +- 5 mb Mekanisk overtryksventil udløses ved 75 mb Hørlige og synlige alarmer. Fejlkoder vises på betjeningsenhedens display; forklaring af koder findes på betjeningsenhedens bagside. +15 C til +35 C i drift, mindre end 90% RH 0 C til +40 C ved opbevaring, ikke-kondenserende fugt C til +50 C (maks. 56 C/30 minutter) under transport, ikkekondenserende fugt. Enhver ændring af hovedenheden, betjeningsenhed, slanger og madrassen vil frigøre KANMED fra ethvert ansvar og er ikke tilladt, medmindre KANMED har givet skriftlig tilladelse. Enhver person, som tilslutter WarmCloud til et system, som ikke er lysnettet, kan have oprettet et system som defineret i IEC section 16 og skal være kvalificeret til at vurdere konsekvensen af en sådan oprettelse med hensyn til skade på personale, patient og udstyr. WarmCloud kontrol enhed. Kanmed garanterer 10 års levetid for kontrol enheden, fra første anvendelse. Dette under forudsætning af, at enheden er anvendt og serviceret i henhold til bruger- og service manualerne. Samt at enheden ikke på nogen måde er modificeret eller ændret ved. Side 14 af 24

15 10 FEJLFINDING OG FEJLKODER Fejlniveauer A) Advarsel => Fortsat drift B) Alvorlig fejl => Nedsat opvarmning C) Meget alvorlig fejl => Varmer slukket, Tryk aktivt D) Fatal fejl => System inaktivt Alarmkode og niveau Err 001 C Err 002 C Err 003 C Err 004 A Err 005 A Err 006 C BESKRIVELSE / SYSTEMHANDLINGER Høj værdi på temp sensor 1. For høj værdi registreret. Sandsynligvis sensorfejl eller for varmt varmeelement. Kan skyldes blokering af luftslange eller kanal i madrassen. Systemhandlinger: Opvarmningen stopper, og betjeningsenheden viser Err 001. Efter nulstilling af alarmen viser temperaturen ---, og alarmlampen blinker, indtil systemet lukkes ned. Denne alarm er ikke aktiv i de første 60 sekunder efter start. Påkrævet brugerhandling: Nulstil alarmen. Undersøg, om luftstrømmen er blokeret, fordi patienten går igennem madrassen, eller om en luftslange eller lignende er blokeret. Hvis der er en naturlig forklaring på denne alarm, så afhjælp fejlen, og systemet kan genstartes. Ellers tilkald en kvalificeret tekniker til at undersøge systemet. Høj værdi på temp sensor 2. For høj værdi registreret. Sandsynligvis sensorfejl eller for varmt varmeelement. Kan skyldes blokering af luftslange eller kanal i madrassen. Systemhandlinger: Opvarmningen stopper, og betjeningsenheden viser Err 002. Efter nulstilling af alarmen viser temperaturen ---, og alarmlampen blinker, indtil systemet lukkes ned. Denne alarm er ikke aktiv i de første 60 sekunder efter start. Påkrævet brugerhandling: Nulstil alarmen. Undersøg, om luftstrømmen er blokeret, fordi patienten går igennem madrassen, eller om en luftslange eller lignende er blokeret. Hvis der er en naturlig forklaring på denne alarm, så afhjælp fejlen, og systemet kan genstartes. Ellers tilkald en kvalificeret tekniker til at undersøge systemet. Lufttemperaturen overstiger sikkerhedsværdien. Den registrerede lufttemperatur overskrider den tilladte maksimumværdi i mere end 65 sekunder. Kan skyldes en blokeret luftslange eller kanal. Systemhandlinger: Alarmen afbryder opvarmningen, og displayet viser Err 003. Alarmlampen blinker, indtil systemet lukkes ned. Denne alarm er ikke aktiv i de første 60 sekunder efter start. Påkrævet brugerhandling: Nulstil alarmen. Undersøg, om luftstrømmen er blokeret, fordi patienten går igennem madrassen, eller om en luftslange eller lignende er blokeret. Hvis der er en naturlig forklaring på denne alarm, så afhjælp fejlen, og systemet kan genstartes. Ellers tilkald en kvalificeret tekniker til at undersøge systemet. Indstillet temp. ikke opnået, langsom opvarmning. Den valgte værdi er ikke nået i løbet af 10 minutter. BEMÆRK, at denne alarm kan udløses, hvis enheden startes i kolde omgivelser. Systemhandlinger: Err 004 vises på displayet. Når alarmen er kvitteret, holder lampen op med at blinke, og enheden fortsætter driften. Hvis alarmtilstanden stadig findes efter 10 minutter, kommer alarmen igen. Påkrævet brugerhandling: Nulstil alarmen. Læg mærke til, om fejlen kommer igen. Hvis den gør det, så tilkald en kvalificeret tekniker til at undersøge systemet. Overtryk, registreret lufttryk overstiger den valgte værdi med mere end 10 mb. Skyldes sandsynligvis fejl i den elektroniske overtryksventil eller en elektronisk fejl. Systemhandlinger: Err 005 vises i displayet. Når alarmen er kvitteret, holder lampen op med at blinke, og enheden fortsætter driften. Hvis alarmtilstanden stadig findes efter 10 minutter, kommer alarmen igen. Påkrævet brugerhandling: Nulstil alarmen. Læg mærke til, om fejlen kommer igen. Hvis den gør det, så tilkald en kvalificeret tekniker til at undersøge systemet. Luftudslip. Kompressoren arbejder i mere end 3 minutter ad gangen. Der er sandsynligvis en større lækage ved madrassens luftslangetilslutning, i madrassen eller i slangerne. Systemhandlinger: Err 006 vises i displayet. Hvis systemet er i gang med at starte en ny madras op, går det i standby, når alarmen er kvitteret. Hvis situationen opstår under normal drift, standser opvarmningen, men kompressoren opretholder fortsat trykket. Hvis alarmtilstanden stadig findes efter 10 minutter, kommer alarmen igen. Påkrævet brugerhandling: Nulstil alarmen. Undersøg luftslangetilslutningen. Hvis der er en naturlig forklaring på denne alarm, så afhjælp fejlen, og systemet kan genstartes. Ellers tilkald en kvalificeret tekniker til at undersøge systemet. Side 15 af 24

16 Alarmkode og niveau Err 007 A Err 008 D Err 011 C Err 012 C Err 014 A SAFE B PO LOS Beskrivelse / Systemhandlinger Lavt lufttryk. Kompressoren arbejder mere end 50% af tiden. Der er sandsynligvis en lækage ved madrassens luftslangetilslutning, i madrassen eller i slangerne. Systemhandlinger: Err 007 vises i displayet. Når alarmen er kvitteret, holder lampen op med at blinke, og enheden fortsætter driften. Alarmen kommer tilbage, hvis fejlen findes i den næste alarmperiode. Ved en større lækage kommer alarmen oftere. Påkrævet brugerhandling: Nulstil alarmen. Undersøg luftslangetilslutningerne. Hvis der er en naturlig forklaring på denne alarm, så afhjælp fejlen, og fortsæt med at bruge systemet. Ellers tilkald en kvalificeret tekniker til at undersøge systemet. Pludseligt trykfald. Madrassens tryk er under 4 mb. Sandsynligvis punktering eller en slange er faldet af. Systemhandlinger: Err 008 vises i displayet. Opvarmningen stopper, og enheden stopper. Påkrævet brugerhandling: Nulstil alarmen. Undersøg luftslangetilslutningen. Hvis der er en naturlig forklaring på denne alarm, så afhjælp fejlen, og systemet kan genstartes. Ellers tilkald en kvalificeret tekniker til at undersøge systemet. Lav værdi på temp sensor 1. For lav værdi registreret, sandsynligvis sensor- eller elektronikfejl. Systemhandlinger: Opvarmningen stopper, og betjeningsenheden viser Err 011. Efter nulstilling af alarmen viser temperaturen ---, og alarmlampen blinker, indtil systemet lukkes ned. Denne alarm er ikke aktiv i de første 60 sekunder. Påkrævet brugerhandling: Nulstil alarmen, tilkald en kvalificeret tekniker til at undersøge systemet. Lav værdi på temp sensor 2. For lav værdi registreret, sandsynligvis sensor- eller elektronikfejl. Systemhandlinger: Opvarmningen stopper, og betjeningsenheden viser Err 012. Efter nulstilling af alarmen viser temperaturen ---, og alarmlampen blinker, indtil systemet lukkes ned. Denne alarm er ikke aktiv i de første 60 sekunder efter start. Påkrævet brugerhandling: Nulstil alarmen, tilkald en kvalificeret tekniker til at undersøge systemet. Indstillet temp opnås ikke, langsom nedkøling. Den valgte værdi er ikke nået i løbet af 10 minutter. BEMÆRK Denne alarm aktiveres kun ved temperaturindstillinger fra 31 ºC og derover. Systemhandlinger: Err 014 vises på displayet. Når alarmen er kvitteret, holder lampen op med at blinke, og enheden fortsætter driften. Hvis alarmtilstanden stadig findes efter 10 minutter, kommer alarmen igen. Påkrævet brugerhandling: Nulstil alarmen. Læg mærke til, om fejlen kommer igen. Hvis den gør det, så tilkald en kvalificeret tekniker til at undersøge systemet. Blæserfejl. En blæser virker ikke. Systemhandlinger: SAFE vises i displayet. Når alarmen er kvitteret, fortsætter enheden driften med kun en blæser. Påkrævet brugerhandling: Nulstil alarmen. Systemet kan anvendes midlertidigt til færdiggørelse af den aktuelle procedure. Tryk- og temperaturværdier kan stadig indstilles. Temperaturændring skal ske efter nøje overvejelse af det forhold, at luftstrømmen nu ikke skifter retning (risiko for forbrænding/ hot-spot ). Når den igangværende procedure er gennemført, så tilkald en kvalificeret tekniker til at undersøge systemet. Strømsvigt. Ved strømsvigt under drift udsender systemet et hørligt alarmsignal. Når strømmen kommer igen, vises PO LOS på displayet. Alarmen skal nulstilles, og systemet skal genstartes. Kommunikationssvigt: Hvis kommunikationen med betjeningsenheden går tabt under drift, udsender systemet et periodisk, hørligt alarmsignal. Når kommunikationen genetableres, vises PO LOS på displayet. Alarmen skal nulstilles, og systemet skal genstartes. Side 16 af 24

17 11 ÅRLIG KONTROL AF SYSTEMET Systemet skal afprøves én gang om året af en kvalificeret tekniker. Følgende skal gennemføres: Visuelt eftersyn af hovedenheden og betjeningsenheden samt alle slanger og kabler. Komplet elektrisk sikkerhedstest. Kontrol af, at hovedenheden er lufttæt, dvs. at kompressoren arbejder i mindre end 10% af tiden. Kontrol af sikkerhedsfunktioner i henhold til nedenstående liste. Se venligst servicehåndbogen vedrørende yderligere serviceaktiviteter. a) Normal start og drift Tilslut en standard madras til enheden. Forbind strømkabel og betjeningsenhed. Tænd for strømmen på hovedenheden og læg mærke til, om den grønne indikatorlampe for strømtilførsel lyser, om alle lamper på betjeningsenheden lyser, og om en alarm lyder i ca. 2 sekunder. Start systemet med startknappen på betjeningsenheden. Standardværdierne er +37 ºC og 30 mb. Lyt og læg mærke til, om blæseren starter, når først kompressoren har fyldt madrassen med luft. Lyt og læg mærke til, om luftstrømmen skifter retning hvert 30. sekund. Lyt efter mislyde ved blæseren. b) Når systemet kører normalt, så afbryd strømmen ved at trække strømkablet ud. Der lyder en hørlig alarm for strømsvigt. Tilslut strømmen igen. Der lyder/høres nu en alarm fra betjeningsenheden, og PO LOS vises på displayet. Nulstil alarmen. c) Tilslutning af betjeningsenhed Start systemet og træk kablet til betjeningsenheden ud. Der lyder en periodisk, hørlig alarm, og systemet skal stoppe efter ca. 5 sekunder. Isæt igen kablet til betjeningsenheden, hvorefter systemet udsender alarm og viser PO LOS på displayet. Nulstil alarmen. d) Sikkerhedsgrænse for tryk- / temperaturregulering Start systemet. Indstil temperaturen til +36 ºC og trykket til 60 mb. Øg trin for trin temperaturen til 42 ºC og læg mærke til, om trykket falder trin for trin til 35 mb. e) Kontrol af lufttemperatur/madrastemperatur Med en madras tilsluttet start systemet med 42 ºC og 30 mb. Anbring termometer/probe, der registrerer nøjagtigt, så der er god kontakt til luftstrømmen midt i madrassen. Anvend helst et FLUKE 52 II. Anbring et stykke isolerende materiale oven på proben for at sikre, at der er god kontakt til madrassens yderside. Dæk hele madrassen med et lagen. Systemet bør køre i mere end 10 minutter med systemet i termisk balance (den grønne temperaturindikator lyser konstant), før der foretages aflæsninger. Den aflæste temperatur skal være lig den indstillede temperatur ± 1 ºC f) Kontrol af fejlkode 008, pludseligt trykfald Mens systemet kører, frigør en af luftslangerne. Læg mærke til, om Err 008 vises, og om enheden går i standby. Nulstil alarmen. g) Kontrol af fejlkode 006, luftudslip Start systemet med en madras tilsluttet. Læg mærke til, om enheden afgiver alarm med Err 006 efter ca. 4 minutter og går i standby. Nulstil alarmen. h) Korrekt stop af systemet Start systemet og nedsæt trykket til 0 mb. Læg mærke til, om luftventilen begynder at udløse trykket. Displayet viser h + antallet af driftstimer, derefter hovedenhedens (CP) softwareversion og til sidst betjeningsenhedens (PP) softwareversion. i) Trykkontrol Tilslut en trykmåler ved madrassens slangetilslutning samt en madras Kontrollér, at det målte/registrede tryk er inden for +- 5 mb. Side 17 af 24

18 Udskiftning af luftslange Slangens låsemekanisme skal drejes mod uret (venstre om), indtil slangen er fri. Træk den gamle slange af. Smør en smule fedtstof af en slags på hovedenhedens skruegang. Indfør slangen i låsemekanismen og pres den ind på gevindstykket på hovedenheden. Drej låsemekanismen med uret (højre om), mens slangen fastholdes, så den ikke drejer med. Afprøv, om slangen er korrekt påsat, ved at trække forholdsvis kraftigt i den. Begge slanger bør udskiftes samtidigt. Udskiftning af slangepakning Den slidte pakning trækkes af, og området rengøres grundigt. Montér den nye pakning omhyggeligt. Side 18 af 24

19 12 REKLAMATIONSRET KANMED yder reklamationsret for WarmCloud hovedenhed og betjeningsenhed i en periode på 12 måneder fra købsdato. Forbrugsstoffer såsom slanger er ikke omfattet af KANMED reklamationsretten. I tilfælde af forhold, der er omfattet af reklamationsretten, kan KANMED efter eget skøn beslutte at: Reparere enhederne med nye reservedele eller ombytningsreservedele Levere andet tilsvarende udstyr Tage enheden tilbage og refundere købsprisen Reklamationsretten bortfalder, hvis: Enheden er blevet ændret, justeret eller repareret uden skriftlig tilladelse fra KANMED. Enheden er blevet ændret, justeret eller repareret uden at følge KANMEDs skriftlige anvisninger. Enheden har været anvendt til andre formål, end den er beregnet til, brugt forkert, tabt eller på anden måde behandlet forkert. Forhold vedrørende reklamationsretten skal dokumenteres skriftligt. KANMED hæfter under ingen omstændigheder for eventuelle skader som følge af afvigelse fra tiltænkt brug, tilsidesættelse af sikkerhedsinstruktioner, overhøring af alarmer, forsømmelse af årlig service etc. 13 BORTSKAFFELSE Når WarmCloud er slidt op, bør den, hvis det er relevant, returneres til forhandleren til genindvinding i overensstemmelse med EU 2002/96/EC (WEEE) direktivet. Side 19 af 24

20 14 EMC Information Guidance and manufacturer s declaration electromagnetic emmissions The WarmCloud WarmCloud system is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the system should assure that it is used in such an environment. Emission test Compliance Electromagnetic environment guidance RF emissions CISPR 11 Group 1 The WarmCloud WarmCloud system uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment. RF emissions CISPR 11 Harmonic emissions IEC Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC Class B Class B Complies The WarmCloud WarmCloud is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes. Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the WarmCloud WarmCloud system. The WarmCloud WarmCloud system is intended for use in the electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the system can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the WarmCloud WarmCloud system as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment. Rated maximum output power of transmitter W 150 khz to 80 MHz d = 1,17 P Separation distance according to frequency of transmitter m 80 MHz to 800 MHz d = 1,17 P 800 MHz to 2,5 GHz d = 2,33 P 0,01 0,2 m 0,2 m 0,3 m 0,1 0,4 m 0,4 m 1,6 m 1 1,2 m 1,2 m 2,3 m 10 3,7 m 3,7 m 7,4 m ,7 m 11,7 m 23,3 m For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres (m) can be established using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating in watts (W) according to the transmitter manufacturer. Note 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies. Note 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people. Electromagnetic environment immunity test IEC test level Compliance level guidance Electrostatic discharge (ESD) IEC Electrical fast transient/burst IEC Surge IEC Voltage dips, short interruptions and voltage variations on the power supply input lines IEC ±6 kv contact ±8 kv air ±2 kv for power supply lines ±1 kv for input/output lines ±1 kv differential mode ±2 kv common mode <5% U T (>95% dip in U T ) for 0,5 cycle 40% U T (60% dip in U T ) for 5 cycles 70% U T (30% dip in U T ) for 25 cycles ±6 kv contact ±8 kv air ±2 kv for power supply lines ±1 kv for input/output lines ±1 kv differential mode ±2 kv common mode <5% U T (>95% dip in U T ) for 0,5 cycle 40% U T (60% dip in U T ) for 5 cycles 70% U T (30% dip in U T ) for 25 cycles Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30% Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the Kanmed WarmCloud system be powered from an uninterruptible power supply unit (UPS) Side 20 af 24

21 <5% U T (>95% dip in U T ) for 5 sec <5% U T (>95% dip in U T ) for 5 sec Power frequency (50 Hz) magnetic field IEC Note: 3 A/m 3 A/m Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment U T is the AC mains voltage prior to application of the test level Immunity test IEC test level Compliance level Electromagnetic environment - guidance Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the WarmCloud system, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance d = 1,17 P Conducted RF IEC Vrms 150 khz to 80 MHz 3 Vrms Radiated RF IEC V/m 80 MHz to 2,5 GHz 3 V/m d = 1,17 P 80 MHz to 800 MHz d = 2,33 P 800 MHz to 2,5 GHz Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m). Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey*, should be less than the compliance level in each frequency range** Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: Note 1: Note 2: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people. * Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To access the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the WarmCloud is used exceeds the applicable RF compliance level above, the WarmCloud system should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the WarmCloud. ** Over the frequency range of 150 khz to 80 MHz, field strength should be less than 3 V/m. Side 21 af 24

22 Side 22 af 24 Brugervejledning

23 Side 23 af 24 Brugervejledning

24 KANMED AB Gårdsfogdevägen 18B SE Bromma Sverige Telefon Telefax Internet: Distribueret af: INTRAMEDIC A/S Engelsborgsvej 48, st DK-2800 Kgs. Lyngby Danmark Tel: Fax Internet: Side 24 af 24

LIC batterilader Lithium-Ion, 29,3V-6A

LIC batterilader Lithium-Ion, 29,3V-6A LIC batterilader Lithium-Ion, 29,3V-6A Introduktion Dette ladeapparat er optimeret til opladning af elektriske kørestole og køretøjer udstyret med 8 celler LiFePO4 batterier, seriekoblet til 25,60V nominelt.

Læs mere

FT 93. Betjeningsvejledning

FT 93. Betjeningsvejledning FT 93 DK Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de DK Berøringsfrit febertermometer

Læs mere

VAC Pumpe Transportabel sugepumpe

VAC Pumpe Transportabel sugepumpe VAC Pumpe Transportabel sugepumpe Brugsanvisning Model No.: VacPro VacMaxi VacPlus. www.kendan.dk Symboler O I Slukket Tændt Producent Autoriseret europæisk repræsentant CE mærket og NBR registreret, Annex

Læs mere

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Page Air10 Series Lumis Series 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Læs mere

ANALGE-JECT BRUGERVEJLEDNING. Computerstyret injektionssystem til dental intraligamentær-, infi ltrations- og ledningsanalgesi

ANALGE-JECT BRUGERVEJLEDNING. Computerstyret injektionssystem til dental intraligamentær-, infi ltrations- og ledningsanalgesi DK ANALGE-JECT BRUGERVEJLEDNING Computerstyret injektionssystem til dental intraligamentær-, infi ltrations- og ledningsanalgesi BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE MED DIN NYE ANALGE-JECT! Læs denne vejledning

Læs mere

Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras. PM171 Bruger Manual. Scan koden og se præsentations videoen

Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras. PM171 Bruger Manual. Scan koden og se præsentations videoen Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras PM171 Bruger Manual Scan koden og se præsentations videoen Model No.: 9P-077 series Læs brugsvejledning før brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

VAC Pumpe Transportabel sugepumpe

VAC Pumpe Transportabel sugepumpe VAC Pumpe Transportabel sugepumpe Brugsanvisning VacPro VacMaxi VacPlus www.kendan.dk Symboler O I Slukket Tændt Producent Autoriseret europæisk repræsentant CE mærket og NBR registreret, Annex II artikel

Læs mere

TL 30. Taishan Anson Electrical Appliances Co. Ltd Dragon Mountain Industrial Estate Duanfen Taishan, Guangdong Province, China

TL 30. Taishan Anson Electrical Appliances Co. Ltd Dragon Mountain Industrial Estate Duanfen Taishan, Guangdong Province, China TL 30 c Dagslyslampe Brugsanvisning... 32 37 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION... 63 66 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION... 64-66 Taishan Anson Electrical Appliances Co. Ltd Dragon Mountain

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Plexus Air Express Helmadras

Plexus Air Express Helmadras Brugsanvisning Plexus Air Express Helmadras Dynamisk, alternerende trykaflastende helmadrassystem Vare nr. 80-10219 HMI nr. 53438 Maj-10 Vare nr. 80-10277 HMI nr. 40691 Alu Rehab ApS - Kløftehøj 8 - DK-8680

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

www.ic-electronic.com

www.ic-electronic.com www.ic-electronic.com Soft starter med indbygget motorbeskyttelse, strøm og spændingskontrol 3 faset kontrolleret med indbygget by-pass Nominel driftspænding 400VAC Frekvens 45... 65Hz selvindstilling

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

CARELINK EXPRESS TM MONITOR. MONITOR MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C /Modell 2020B/2020C / Model 2020B/2020C

CARELINK EXPRESS TM MONITOR. MONITOR MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C /Modell 2020B/2020C / Model 2020B/2020C CARELINK EXPRESS TM MONITOR CARELINK EXPRESS TM MONITOR MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C /Modell 2020B/2020C / Model 2020B/2020C Electromagnetic Compatibility Declaration / Erklæring om elektromagnetisk

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Plexus Auto Sure-Float

Plexus Auto Sure-Float Brugsanvisning Plexus Auto Sure-Float Alternerende, dynamisk, trykaflastende helmadrassystem med automatisk tryksensorstyring. Bariatriske størrelser op til 260 kg. Vare nr. 80-10213 HMI nr. 40692 Maj-10

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL TERMISK VARMEALARM Produktnummer: 3103-002 Udviklet af CAVIUS Denne varmealarm er designet til installation i rum, hvor røgalarmer ikke er egnet på grund af risiko for falske alarmer, så som køkkener,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Alpha, Delta og Kappa

Alpha, Delta og Kappa Alpha, Delta og Kappa Madrasser Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden madrassen tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

HC Seng. Model 800,801,810,811. Brugervejledning (DK) Rev. 1.0

HC Seng. Model 800,801,810,811. Brugervejledning (DK) Rev. 1.0 Model 800,801,810,811 (DK) Rev. 1.0 en kan downloades på www.jyskhandi.dk Under produktet eller scan QR-koden. 1. Generelt...3 1.1. Produkt anvendelse...3 1.2. Certification...4 2. Produkt oversigt...5

Læs mere

Invacare Scandi-Puls. User s manual (DK)

Invacare Scandi-Puls. User s manual (DK) Invacare Scandi-Puls Invacare Scandi-Puls User s manual (DK) Invacare EC-Høng A/S Ident. nr.: 1427684 Version 01 01.2003 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4 2. Scandi-Puls systemet...4 3. Ved modtagelse

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere