Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN Rapport på Anmeldt tilsyn 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109. Rapport på Anmeldt tilsyn 2007"

Transkript

1 Notat Administrationen Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Rapport på Anmeldt tilsyn 2007 Tilbuddet adresse: Liselundager 13, 2640 Hedehusene, tlf , Leders navn: Anne Højen Sørensen Tilbuddets type: 107 botilbud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne med behov for hjælp og støtte til almindelige daglige funktioner, aktiviteter og socialt samvær. Der ydes socialpædagogisk bistand efter servicelovens 85. Bofællesskabet Birthe Marie er en del af paraply organisationen Fonden Mariehjemmene, som er en privat, uafhængig, non-profit organisation, som på et humanitært grundlag samarbejder med regioner og kommuner om at tilbyde boliger til mennesker, som har behov herfor. Værdigrundlag/livssyn Bofællesskabet arbejder ud fra det livssyn at ethvert menneske er en kompetent beslutningstager og har ansvar for eget liv. Bofællesskabet er et alternativ til at bo i helt egen lejlighed. Beboerne er i høj grad med at præge Bofællesskabet i alle forhold som f.eks. kost, aktiviteter, samvær m.v. Der er mulighed og respekt for, at den enkelte beboer kan trække sig fra fællesskabet dog uden helt at isolere sig, og vil til stadighed bevare tilbud om at deltage i det sociale fællesskab. Antal afdelinger/enheder: 12 boliger der er opført som tæt lav byggeri sammenhængende med fælleshus i 2 etager. Ibrugtaget september Lejlighederne indeholder to værelser, køkken, bad og toilet og har tilknyttet en lille have. Der er to fællesrum og køkken med have, terrasse og vaskeri, som kan benyttes af alle. Yderligere oplysninger kan læses på bofællesskabets hjemmeside Deltagere i tilsynet: Bofællesskabet Birthe Marie: Forstander Anne Højen Sørensen, pædagog Marianne Lehmann, pædagog Birte Havnø og brugerrepræsentanter Sylvester Bjarnø, Karina Christensen og Asim Farid. Social- og Handicapcenteret: Fagchef Lone Andersen og kontorelev June Seeberg Dato for Tilsynsbesøg: 25. oktober 2007 Start- og sluttidspunkt for tilsynsbesøg: kl Materiale der er indgået i forberedelsen af tilsynet: Gennemgang af tilbudsportalen med oplysninger om Bofællesskabet Birthe Marie, samt deres Serviceinformation og deklaration. Der har ikke tidligere udarbejdet tilsynsrapport, da stedet blev opført i 2006.

2 Status siden sidst Opfølgning fra sidste tilsynsbesøg: Der har ikke været foretaget tilsyn i 2006, idet tilbuddet først blev ibrugtaget i efteråret Ledelsen udtaler, at der siden indflytningen har været mest fokus på, at lære beboerne at kende, og sikre at de faldt godt til og trives i deres boliger. I den tid bofællesskabet har eksisteret, er der ikke modtaget klager. Fysiske rammer og samarbejde med myndigheden Brand og beredskab: Ledelsen fortæller, at botilbuddet har en direkte forbindelse til brandvæsnet, men også nogle meget sensible røg sensorer. Derfor oplever de ofte, at brandvæsnet kommer forbi, fordi alarmen er blevet aktiveret. Det giver dem en del ikke-planlagte brandøvelser, og beboerne er ikke i tvivl om, hvordan de skal forholde sig. Der planlægges førstehjælpskursus for beboere og medarbejdere. Fysiske rammer / miljø: Brugerrepræsentanterne udtaler, at der ofte er fejl og mangler der skal udbedres i byggeriet, hvilket betyder at der ofte er håndværkere på besøg. Ledelsen tilføjer, at byggeriet er sundt og ordentligt, men der har været en del sjuskefejl, som entreprenøren skulle udbedre indenfor den første periode beboerne boede der. Derfor de mange håndværkerbesøg som har medvirket, at nogle af beboerne er blevet lidt stressede, og har mistet lidt af overblikket. Brugerrepræsentanterne oplever, at de har det privatliv de ønsker, men de kunne godt ønske at boligernes køkkener var lidt større hvilket medarbejderne er enige i. Fælleskøkkenet er tilfredsstillende. I forhold til offentlig transport i nærområdet syntes de ikke, at den god nok. Brugerrepræsentanter og medarbejdere er enige om, at der mangler god vejbelysning, blandt andet i tunnellen hen til busstoppestedet på Roskildevej. Desuden har der været problemer med glatte og svære trin på vej til og fra bussen. Specielt er trinene på skråningen ved busstoppestedet meget glatte og ufremkommelige om vinteren. Vejen er ikke handicapvenlig, og der manglede ofte snerydning i vinteren 2006/2007. Beboerne udtrykte ønske om læskur ved busstoppestedet i retning mod Høje-Taastrup, hvilket der er i retning mod Hedehusene. Rengøring på fællesarealer: Brugerrepræsentanter og medarbejder mener, at der er rent og pænt, samt en god atmosfære på stedet. Medarbejderne tilføjer, at de fik en glad smiley, da levnedsmiddelstyrelsen var på besøg. Samarbejde med myndighedsfunktionen: Brugerrepræsentanterne mener, at de godt kunne bruge flere penge til fællesaktiviteter, ellers er de tilfredse med samarbejdet. Ledelsen udtaler, at det er vigtigt, at nye beboere orienteres før indflytning om hvad indholdet i botilbuddet omfatter. Det er vigtigt, at nye beboere på forhånd er indstillede på, at man lever i et fællesskab, på bostedet. Medarbejdere og beboere har på den korte tid de har haft sammen, formået at skabe en positiv og hyggelig atmosfære. Rengøringsstandarden er tilfredsstillende. Politikker / retningslinier for opholdsstedet / botilbuddet Kost og ernæring: Ledelse og medarbejdere oplyser at det er dem som handler ind til aftensmaden idet de syntes, at der er for langt til indkøb for de fleste beboeres vedkommende. Beboerne køber kun ind til eget privat forbrug herunder morgenmad og frokost som de selv står for. Beboerne betaler til en kostkasse som dækker aftensmad og brunch i weekenden. Beboerne deltager i tilberedningen af maden. 2

3 De får grønt og sunde sager hver dag, og der købes økologisk mælk og æg. Beboerne har individuelle maddage, hvor de er med til at bestemme, hvad der skal laves, hvilket i praksis vil sige, at hver beboer bestemmer to dage om måneden. Det overvejes, om man skulle have en fast fiskedag om ugen. Brugerrepræsentanterne udtaler samstemmende, at de godt kunne godt tænke sig, at maden var knap så sund, syntes der er for mange grøntsager og de vil hellere have mere traditionel mad. Alle har mulighed for, at tage te, kaffe og frugt efter behov. Værgemål, magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten: Det oplyses, at en enkelt beboer har værgemål. Det overvejes om en anden beboer skal have økonomisk værgemål, da det i praksis er medarbejderne som administrerer vedkommendes økonomi. Medicinhåndtering: Beboerne administrerer selv deres medicin som de får dosispakket fra apoteket. Der tilføjes, at medarbejderne indimellem hjælper til med at huske, hvis der for eksempel skal tages penicillin. : Ledelsen skal sikre at medarbejderne er bekendt med virkninger og bivirkninger af den medicin som brugerne er ordineret herunder håndkøbsmedicin. Inddragelse og indflydelse Bruger indflydelse og inddragelse: Brugerrepræsentanterne fortæller, at der er et beboerråd, og man her taler om blandt andet ferier, ture, madplaner m.m., syntes de oplever, at medarbejderne er lydhøre overfor beboerne. Inddragelse af pårørende: Ledelsen siger, at kontakten til de pårørende er meget individuel og den enkelte beboer selv bestemmer i hvilket omfang deres pårørende kontaktes eller skal inddrages i diverse beslutninger. Botilbuddet har inviteret til forskellige faste arrangementer i løbet af året og der informeres i det nødvendige omfang. Botilbuddet har overvejet at oprette et pårørenderåd og et nyhedsbrev, men beboerne er ikke interesseret i dette. Indhold og udvikling Pædagogik / metode: Ledelsen oplyser, at der endnu ikke er udarbejdet kvalitetsstandarder for botilbuddet men at det muligvis vil kunne indgå i serviceinformationen. Medarbejderne fortæller, at der har været inviteret en konsulent som fortalte beboerne om handleplaner. Der arbejdes individuelt pædagogisk med hver enkelt beboer. Medarbejderne finder det vigtigt, at have et værktøj, som kan skabe gode samtaler og det handler om at afklare, hvad beboerne ønsker hjælp til. Brugerrepræsentanterne tilføjer, at de selv arbejder med billeder og kalender. Medarbejdere: Medarbejderne siger, at det endnu ikke er så tydeligt, hvem der har ansvar for hvad, men de arbejder med at få afklaring på opgave- og ansvarsfordeling og de oplever at samarbejdet er godt. Der er ikke udarbejdet konfliktberedskab, da der p.t. ikke har været brug for det, men de har en ambulanceplan hvor man kan finde gode vejledninger på hvordan man skal håndtere kritiske situationer. Bortset fra en enkelt barselsorlov, er det stadig den samme gruppe ansatte, som har været der fra starten. Ved nyansættelser prioriteres det, at man er uddannet pædagog, er i stand til at være en naturlig del af fællesskabet, er lidt robust og en allroundtype. Ledelsen oplyser, at der er afholdt medarbejdersamtaler efter de første 3 måneder efter indflytningen, og at der skal afholdes samtaler igen i november Det overvejes, om der skal laves opfølg- 3

4 ninger hvert halve år, eventuelt oftere for nyansatte pædagoger. Der afholdes personalemøde hver 14. dag. Aktiviteter: Ledelsen oplyser, at der tit bliver arrangeret ture fra medarbejdernes side, men at det desværre ikke altid falder i beboernes interesse, og derfor ikke bliver til noget. Botilbuddet har haft et for stort overskud på deres kostbudget, og har derfor arrangeret en tur til Tyskland, hvor de skal på juleudstilling. En brugerrepræsentant synes ikke, at der sker nok. Han mener, at problemet er, at nogle beboere har brug for at have pædagoger med, når de skal ud, andre ikke. Det betyder, at det koster mere, når pædagogerne skal med, også selvom man ikke har brug for dem. Ønsker at få udbetalt kostpenge i stedet for en Tysklands tur. Ledelsen fortæller, at de er i gang med at planlægge ferie til næste år, og brugerrepræsentanterne tilføjer, at bostedet har haft en afstemning om hvor ferien skal gå hen. De beboerne med behov for ledsager har det og der er handicapkørsel til de af beboerne som er berettiget til denne transportform. Flere af beboerne benytter offentlig transport. Alle beboerne har arbejde/beskæftigelse. Fysisk træning og mobilisering: Botilbuddet har arrangeret svømning og bowling for de beboere som er interesserede i disse sportsgrene. Drøftelse af den faglige udvikling på stedet, herunder supervision: Ledelsen fortæller, at botilbuddet i den tid de har eksisteret, har afholdt forskellige temadage, og de er i gang med at finde en underviser til supervision. Medarbejderne tilføjer, at der afholdes pædagogiske dage, hvor man drøfter handleplaner, madplaner m.v. Planer og tanker om fremtiden: Medarbejderne fortæller, at der er planer om at lave en hyggekrog udendørs med bede af krydderurter m.v. Der er ønske om bedre opbevaringsplads til madvarer, havemøbler o.a. da bofællesskabet generelt mangler plads til dette. Ledelsen tilføjer, at der har været grupper af beboere, der løber og cykler og man håber, at de på sigt kan motivere de øvrige beboere til disse aktiviteter. Tilsynsmyndigheden anbefalede på mødet, at der udarbejdes kvalitetsstandarder således, at nye beboere bliver orienteret om hjælpen/støtten i bofællesskabet, samt gensidige forventninger afklares inden indflytning. Tilsynsmyndigheden vil anbefale, at ledelse og medarbejdere i samarbejde med beboerne udarbejder aftaler om, hvad udflugter koster således, at det klart fremgår hvad fælles ture kan beløbe sig til. Supplerende skema til private botilbud Personale Antal ansatte: 6 fuldtid + vikarer, havemand og rengøringspersonale. De fastansatte er uddannede pædagoger, vikarerne er klubpædagoger. Der er ansat flest kvinder, kun én mand, som er på arbejde hver 3. weekend. Personaleomsætning: ingen udskiftning. Sygefravær: ingen bemærkninger. Medarbejdernes uddannelsesbaggrund: De fastansatte er uddannede pædagoger, vikarerne er klubpædagoger. Straffeattest: Der indhentes straffeattest ved ansættelse. Der er generelt ingen mandlige ansøgere. Tilbuddet er opmærksom på vigtigheden af at der er både køns- og aldersspredning i medarbejdergruppen, og forsøger derfor at ansætte unge pædagoger. Der anvendes APV-skemaer til afdækning af arbejdsmiljøet. Bygninger Der har været 1-års gennemgang efter indflytningen. Der har ikke været besøg fra arbejdstilsynet. 4

5 Generelle bemærkninger Birthe Marie giver et venligt og imødekommende indtryk og de fysiske rammer udnyttes hensigtsmæssigt og optimalt. Rengøringsstandarden er tilfredsstillende. Medarbejdere og beboere har på den korte tid de har haft sammen, formået at skabe en positiv og hyggelig atmosfære på Birthe Marie. Ved tilsynsbesøget manglede der udarbejdelse af en serviceinformation men den er efterfølgende indsendt til Social- og handicapcenteret. Bofællesskabet Birthe Marie har indsendt årsregnskab 2006 vedlagt driftsregnskab og status for Høje-Taastrup Kommune har godkendt det indsendte årsregnskab. Tilbagemelding fra Bofællesskabet Birthe Marie Ved gennemlæsning af tilsynsrapporten har forstander Anne Højen Sørensen kommet med følgende kommentarer: Vedr. politikker, står der at ledelsen skal sikre at medarbejderne er bekendt med virkninger og bivirkninger af medicin. Vi har indbygget i vores care system adgang til lægemiddel kataloget, hvor vi nemt kan få disse oplysninger. Vedr. indhold og udvikling står der at vi skal udarbejde aftaler om hvad ture koster. Dette gør vi altid, når der bliver lavet opslag på ture står der altid pris og hvad den pris indeholder, samt hvis man skal påregne ekstra penge til f.eks. mad og drikkevarer. Afslutningsvis vil jeg bestræbe mig på at få lavet kvalitetsstandarder til næste tilsyn. Tilsynsmyndigheden vil følge op på dette ved næste tilsynsbesøg. 5

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Dok. 2127594 Rapport på anmeldt tilsyn 2008 Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Tilbuddet adresse: Liselundager 13, 2640 Hedehusene, tlf. 46 59 82 64, E-mail: AHS@Mariehjem.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Oktober 2010 Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Frøgård Allé Adresse Frøgård Allé 6 2630 Tåstrup Telefon 43 35

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Tilsyn Langholt Aps. Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen.

Tilsyn Langholt Aps. Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen. Tilsyn Langholt Aps Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet, Besøg i boligen

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 29-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-3-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden,

Læs mere

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport. Ishøj Kommune Spindehuset

Tilsynsrapport. Ishøj Kommune Spindehuset Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn Juni 2010 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNETS VURDERING... 3 2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER... 4 3 DATAGRUNDLAG... 5 3.1 OPLYSNINGER

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden, Bjerggade 52, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 20.06.12 Forrige tilsyn

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Abildgården. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Abildgården. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Abildgården Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere