Grundlæggende brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende brugsanvisning"

Transkript

1 Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5920DW Version 0 DAN

2 Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5920DW Serienummer: Købsdato: Købssted: Serienummeret findes bag på enheden. Opbevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen som et permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller service. Registrer dit produkt online på 205 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

3 Du kan bruge følgende funktioner! Alsidig papirhåndtering med høj kapacitet Du kan lægge mange forskellige papirtyper i bakkerne. Kontinuerlig udskrivning på A3 eller Ledger er også muligt. Hvis du vælger Auto bakkevalg i printerdriveren, vælges den bakke, der indeholder den korrekte papirstørrelse, automatisk under udskrivning. (Ilægning af papir uu side 9.) Web Connect / Brother Apps Scan og overfør billeder og filer til populære webtjenester direkte fra maskinen. Opsaml og konverter oplysninger direkte fra maskinen uden en computer. (uu Web Connect vejledning på solutions.brother.com/manuals) Udskrivning Scanning Åbning til manuel fremføring ark 2 MP-bakke ark 3 Bakke ark / op til A3 eller Ledger 4 Bakke ark / op til A3 eller Ledger Mobile Connect Tilføj genveje Gem dine hyppigst anvendte indstillinger som genveje. (uu Online brugsanvisning på solutions.brother.com/manuals). Brug Brother iprint&scan til at udskrive og scanne billeder og filer fra mobile enheder. (uu Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan på solutions.brother.com/manuals). i

4 Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende brugsanvisning Online brugsanvisning Web Connect vejledning AirPrint vejledning Google Cloud Print vejledning Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Læs først denne brugsanvisning. Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger. Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere driverne og softwaren til det operativsystem og den forbindelsestype, du bruger. Gør dig bekendt med grundlæggende fax-, kopierings-, scannings- og PhotoCapture Centerfunktioner samt grundlæggende vedligeholdelse af maskinen. Se tip til fejlfinding. Denne HTML-guide (web-guide) omfatter indholdet i den grundlæggende brugsanvisning samt yderligere oplysninger om maskinens indstillinger, funktioner, sikkerhedsfunktioner, tip til fejlfinding og vedligeholdelsesvejledning. Ud over oplysningerne om pc-udskrivning, scanning, kopiering, fax (kun MFC-modeller) og PhotoCapture Center- og Brother ControlCenterfunktioner omfatter den nyttige oplysninger om brug af maskinen i et netværk. Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om at få adgang til internettjenester fra Brother-maskinen samt at hente billeder, udskrive data og overføre filer direkte til internettjenesterne. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af AirPrint til udskrivning fra OS X v0.7.x eller nyere og din iphone, ipod touch, ipad eller andre ios-enheder til din Brother-maskine uden at installere en printerdriver. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af Google Cloud Print -tjenester til udskrivning via internettet. Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om udskrivning fra din mobile enhed og scanning fra din Brother-maskine til din mobile enhed, når den er tilsluttet et trådløst Wi-Fi - netværk. Trykt / i kassen Trykt / i kassen Trykt / i kassen HTML / cd-rom (Windows ) / Brother Solutions Center (Macintosh) PDF-fil / Brother Solutions Center PDF-fil / Brother Solutions Center PDF-fil / Brother Solutions Center PDF-fil / Brother Solutions Center Besøg solutions.brother.com/manuals. ii

5 Online brugsanvisningen hjælper dig med at få mest mulig gavn af maskinen. Hurtigere navigation! Søgeboks Navigationsindeks i et separat vindue Omfattende! Alle emner i én brugsanvisning Forenklet layout! Giver trinvis vejledning Med en oversigt over funktionen øverst på siden Søgeboks 2 Navigationsindeks 3 Funktionsoversigt 4 Trinvis vejledning Hvor finder jeg Online brugsanvisningen? (Windows ) Klik på (Start) > Alle programmer > Brother > Brother Utilities (Brother-hjælpeprogrammer) > MFC-XXXX (hvor XXXX er navnet på din model). > Support > Brugsanvisninger. (Windows 8) Tryk eller klik på (Brother Utilities (Brother-hjælpeprogrammer)) > MFC-XXXX (hvor XXXX er navnet på din model). > Support > Brugsanvisninger. (Macintosh eller andre) Besøg Brother Solutions Center: solutions.brother.com/manuals. iii

6 Se på de ofte stillede spørgsmål for din model, hvis du har spørgsmål eller problemer. Indeholder flere måder, du kan søge på Viser relaterede spørgsmål med yderligere oplysninger Opdateres regelmæssigt på basis af kundetilbagemeldinger * Siden med ofte stillede spørgsmål varierer afhængig af din model. Hvor finder jeg disse ofte stillede spørgsmål? Brother Solutions Center iv

7 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... Sådan bruges dokumentationen... Symboler og regler... Om Brother-hjælpeprogrammer (Windows )... Betjeningspaneloversigt ,7" (93,4 mm) touchscreendisplay... 4 Indtastning af tekst Ilægning af papir... 9 Før ilægning af papir... 9 Ilægning af papir i papirbakke #... 9 Ilægning af papir i papirbakke #2...4 Ilægning af papir i multifunktionsbakken (MP-bakken)... 8 Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring Papirindstillinger Indstil papirstørrelse og -type Indstillingen Tjek papir Anbefalede udskriftsmedier Håndtering og brug af udskriftsmedier Ilægning af dokumenter Sådan ilægges dokumenter Brug af ADF'en Brug af scannerglaspladen Udskrivning fra en computer Sådan udskrives et dokument Fotokopiering Sådan kopierer du Stop kopiering Oversigt over kopiindstillinger Papirtype Papirstørrelse Bakkevalg Scanning til en computer... 3 Før scanning... 3 Sådan scanner du et dokument til en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows )... 3 Sådan scannes et dokument som en PDF-fil ved hjælp af touchscreen'en Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort eller USB flash-drev PhotoCapture Center-funktioner (fotofunktion) Sådan udskriver du billeder Visning af fotos Oversigt over PhotoCapture Center-udskriftsindstillinger Telefontjenester og eksterne enheder Oversigt over telefontjenester Talebesked Voice over Internet Protocol (VoIP) Tilslutning af en ekstern telefonsvarer (TAD) Eksterne telefoner og ekstratelefoner Nummerbestemt ringning Afsendelse af en faxmeddelelse Sådan sender du en faxmeddelelse Stop faxafsendelse Sådan lagres numre Lagring af en pause Lagring af numre i adressebogen Sådan indstiller du din afsender-id v

8 0 Modtagelse af en faxmeddelelse...40 Modtagefunktioner Vælge modtagefunktion Brug af modtagefunktioner... 4 Indstillinger i modtagefunktion Forsinket opkald F/T ringetid (kun Fax/Tlf.-funktion) C Indeks...79 Forbrugsstoffer...8 A Rutinemæssig vedligeholdelse Sådan rengøres og kontrolleres maskinen Rengøring af scannerglaspladen Kontrol af udskriftskvaliteten Kontrol af udskriftsjusteringen B Fejlfinding Identifikation af problemet Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser Fejlanimationer Overførsel af faxmeddelelser eller faxjournalrapport Dokumentstop Printerstop eller papirstop Fejlfinding for opsætning af trådløst LAN Rapport for trådløst LAN Hvis du har problemer med maskinen Opkaldstoneregistrering Telefonlinjeinterferens/VoIP (IP-telefoni) Maskininformation Aflæsning af serienummeret Aflæsning af firmwareversionen Oversigt over nulstillingsfunktioner Sådan nulstiller du maskinen vi

9 Generelle oplysninger Sådan bruges dokumentationen Tak for dit køb af et Brother-produkt! Læs dokumentationen for at få hjælp til at få det bedste ud af din maskine. Symboler og regler De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen. Fed Kursiv Courier New VIGTIGT! Fed skrift angiver knapper på computerskærmen. Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser, der vises på maskinens touchscreendisplay. VIGTIGT! angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet. BEMÆRK BEMÆRK angiver driftsmiljøet, betingelserne for installation eller særlige betingelser for brug. Om Brotherhjælpeprogrammer (Windows ) Brother Utilities (Brother-hjælpeprogrammer) er en programstarter, der giver let adgang til alle de Brother-programmer, der er installeret på din enhed. a (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2) Klik på (Start) > Alle programmer > Brother > (Brother Utilities (Brother-hjælpeprogrammer)). (Windows 8 og Windows Server 202) Tryk eller klik på (Brother Utilities (Brother-hjælpeprogrammer)) på Startskærmen eller på skrivebordet. (Windows 8. og Windows Server 202 R2) Flyt musen til nederste, venstre hjørne af Start-skærmen, og klik på (hvis du bruger en touch-baseret enhed, skal du svirpe op fra bunden af Startskærmen for at åbne Apps-skærmen). Når Apps-skærmen vises, skal du trykke eller klikke på (Brother Utilities (Brother-hjælpeprogrammer)). b Vælg din maskine. c Vælg den ønskede handling.

10 Kapitel Betjeningspaneloversigt 3,7" (93,4 mm) touchscreendisplay og touchpanel 3,7" (93,4 mm) touchscreendisplay (LCD) Du kan få adgang til de ønskede menuer og indstillinger ved at trykke på dem, når de vises på touchscreendisplayet. Du kan indstille vinklen på touchscreendisplayet og touchpanelet ved at løfte op i det. Tryk på udløserknappen bag på betjeningspanelet som vist i illustrationen for at sænke det. 2

11 Generelle oplysninger Touchpanel: Tilbage Tryk for at vende tilbage til det foregående menuniveau. Start Tryk for at vende tilbage til startskærmen. Som standard vises dato og klokkeslæt, men du kan ændre standardindstillingerne. Annuller Tryk for at annullere en handling, når den lyser. 3 Tænd-/sluk-knap Tryk på for at tænde for maskinen. Tryk på, og hold den nede for at slukke for maskinen. Touchscreendisplayet viser Lukker ned og forbliver tændt i nogle sekunder, før det slukkes. Hvis du har tilsluttet en ekstern telefon eller en telefonsvarer, er den altid tilgængelig til brug. Hvis du slukker maskinen ved hjælp af, renser den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. Maskinen skal altid være tilsluttet strømforsyningen for at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækeffektivitet og sikre en god udskriftskvalitet. 3

12 Kapitel 3,7" (93,4 mm) touchscreendisplay Vælg mellem tre skærmbilledtyper til indstilling af startskærmen: Skærmbilledet Basisfunktioner, skærmbillederne Mere og skærmbillederne Genveje. Når skærmbilledet Basisfunktioner vises, skal du svirpe til venstre eller højre eller trykke på d eller c for at få vist skærmbillederne Mere. Tryk på for at få vist skærmbillederne Genveje. Skærmbillederne Mere Skærmbilledet Basisfunktioner Skærmbilledet Basisfunktioner viser dato og klokkeslæt og giver adgang til fax-, kopi- og scannefunktionerne Skærmbillederne Mere viser dato og klokkeslæt og giver adgang til yderligere funktioner såsom Foto, Web, Apps og A3- kopigenveje. 5 6 Skærmbillederne Genveje Du kan gemme visse indstillinger som genveje, så du hurtigt kan sende en faxmeddelelse, tage kopier, scanne og bruge Web Connect-tjenester. (uu Online brugsanvisning.) 4

13 Generelle oplysninger Status for den trådløse forbindelse En indikator med fire niveauer på skærmen Klar-tilstand viser den aktuelle, trådløse signalstyrke, når du bruger en trådløs forbindelse. 0 Maks. Når vises på touchscreen'en, skal du trykke på den for at konfigurere trådløse indstillinger. Flere oplysninger, uu Hurtig installationsvejledning. 2 Blæk Viser den resterende blækmængde. Tryk for at få adgang til menuen Blæk. Når blækpatronen er ved at være brugt op, eller der er et problem med den, vises fejlikonet for den pågældende blækfarve. 3 Indstil. Tryk for at få adgang til indstillingerne. (Skærmen Indstillinger uu side 7.) 4 Genveje Tryk for at få adgang til skærmbillederne Genveje. 5 Dato & tid Viser datoen og klokkeslættet, som er indstillet i maskinen. 6 Funktioner: Fax Tryk for at få adgang til faxfunktion. Kopi Tryk for at få adgang til kopifunktion. Scan Tryk for at få adgang til scannefunktion. Foto Tryk for at få adgang til fotofunktion. Web Tryk for at oprette forbindelse fra Brother-maskinen til en internettjeneste. Nærmere oplysninger, uu Web Connect vejledning. Apps Tryk for at oprette forbindelse fra Brother-maskinen til Brother Appsmenuen. A3-kopi- genveje Brug denne kopigenvej til at kopiere på papir af størrelse A3 eller Ledger. 7 Tilføj genvej Opret genveje for hyppigt anvendte funktioner såsom afsendelse af en faxmeddelelse, kopiering, scanning og brug af Web Connect. Der er tre genvejsskærme med plads til op til seks genveje på hver skærm. Flere oplysninger, uu Online brugsanvisning. BEMÆRK Når et af genvejsskærmbillederne er indstillet som startskærm, skal du trykke på nederst på skærmen for at få adgang til skærmbilledet Basisfunktioner. 5

14 Kapitel 8 Lagr. Faxmedd: 8 0 Advarselsikon 0 Når Faxvisning er indstillet til Fra, viser Lagr. Faxmedd antallet af modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse. Tryk på Udskriv for at udskrive faxmeddelelserne. 9 Nye fax.: 9 Når Faxvisning er indstillet til Til, viser Nye fax. antallet af nye faxmeddelelser, der er modtaget og gemt i maskinens hukommelse. Tryk på Vis for at se faxmeddelelserne på touchscreen'en. Advarselsikonet vises, når der er en fejl eller en vedligeholdelsesmeddelelse; tryk på Detalj for at se den, og tryk derefter på for at vende tilbage til Klartilstand. (Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser uu side 47.) BEMÆRK Dette produkt bruger skrifttypen ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD. MascotCapsule UI Framework og MascotCapsule Tangiblet udviklet af HI CORPORATION anvendes. MascotCapsule er et registreret varemærke tilhørende HI CORPORATION i Japan. 6

15 Generelle oplysninger Skærmen Indstillinger Når du trykker på, viser touchscreendisplayet status for maskinen. Dette skærmbillede giver adgang til alle maskinens indstillinger Vedligeholdelse Tryk for at få adgang til menuen Vedligeholdelse. Kontroller og gør udskriftskvaliteten bedre, rens printhovedet, og kontroller den resterende blækmængde. Du kan også bruge menuen Vedligeholdelsesløsning til at afhjælpe en tilbagevendende papirstopfejl. 2 Modtagefunktion Viser den aktuelle modtagefunktion: Fax (Kun fax) Fax/Tlf Ekstratlf/Tad Manuel BEMÆRK Hvis funktionen Nummerbestemt ringning er aktiveret, viser touchscreen'en N/R. Flere oplysninger, uu Online brugsanvisning. 3 Wi-Fi Tryk for at konfigurere en trådløs netværksforbindelse. En indikator med fire niveauer på skærmen viser den aktuelle, trådløse signalstyrke, hvis du bruger en trådløs forbindelse. 4 Dato & tid Viser datoen og klokkeslættet, som er indstillet i maskinen. Tryk for at få adgang til menuen Dato & tid. 5 Lydsvag tilstand Viser indstillingen Lydsvag tilstand. Tryk for at få adgang til menuen Lydsvag tilstand. Når denne menu er indstillet til Til, vises på startskærmen. Maskinens udskrivningsstøj er reduceret. Flere oplysninger, uu Online brugsanvisning. 6 Alle indst. Tryk for at få adgang til menuen Indstillinger. 7 Faxvisning Viser indstillingen for Eksempelfax. Tryk for at få adgang til indstillingen Faxvisning. 8 Bakkeindst. Tryk for at få adgang til menuen Bakkeindst. for at ændre papirstørrelse og papirtype for hver bakke. 7

16 Kapitel Indtastning af tekst Når du skal indtaste tekst i maskinen, vises et tastatur på touchscreen'en. Tryk på for at skifte mellem bogstaver, tal og specialtegn. BEMÆRK Tryk på for at skifte mellem små og store bogstaver. Indsættelse af mellemrum Tryk på Mellemrum for at indtaste et mellemrum eller på c for at flytte markøren. BEMÆRK De tilgængelige tegn kan variere afhængigt af landet. Rettelser Hvis du har indtastet et forkert tegn og ønsker at ændre det, skal du trykke på d for at flytte markøren for at fremhæve det forkerte tegn og derefter trykke på. Indtast det korrekte tegn. Du kan også bruge markøren til at gå tilbage og indsætte tegn. Tryk på tegnene. gentagne gange for at slette alle 8

17 2 Ilægning af papir 2 Før ilægning af papir 2 Læg kun én type og størrelse papir i papirbakken ad gangen. Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du også ændre indstillingen for papirstørrelse i maskinen. Når du gør dette, kan maskinen automatisk indføre papir fra den korrekte bakke, hvis Auto bakkevalg er indstillet på maskinen eller i printerdriveren. (Indstil papirstørrelse og - type uu side 23.) Hvis indstillingen Tjek papir er indstillet til Til, spørger maskinen, om du vil ændre papirtypen og papirstørrelsen, når du trækker bakke # eller bakke #2 ud af maskinen eller lægger papir i MP-bakken. Skift om nødvendigt indstillinger for papirstørrelse og papirtype i henhold til vejledningen på touchscreen'en. (Indstillingen Tjek papir uu side 24.) Vi forklarer, hvordan papir ilægges for hver bakke: Bakke # Se side 9. Bakke # Se side 4. MP-bakke Se side 8. Åbning til manuel fremføring.... Se side 20. Ilægning af papir i papirbakke # 2 Papirstørrelse og ilægningsretning 2 Papirstørrelsen bestemmer retningen, når du lægger papir i bakke #. A4 Letter Executive A5 A6 Foto Foto L Foto 2L Indekskort Konvolut A3 Ledger Legal (Glittet fotopapir er ikke tilgængeligt). Bakke # Liggende retning Stående retning Stående retning (bakke # er trukket ud). 2 Se de nærmere oplysninger i dette kapitel. Oplysninger om andre papirstørrelser, uu Online brugsanvisning. 9

18 Kapitel 2 Ved brug af papirstørrelse A4, Letter eller Executive: 2 a Træk bakke # helt ud af maskinen. BEMÆRK Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet. d Læg papir i papirbakken med udskriftsiden nedad. Sørg for, at papiret ligger fladt i bakken. Liggende retning 2 b Tryk på og juster forsigtigt papirstyrene (), så de passer til papirstørrelsen. Sørg for, at det trekantede mærke (2) på papirstyret () passer med mærket for den papirstørrelse, du bruger. 2 e Juster forsigtigt papirstyrene () til papiret. Kontroller, at papirstyrene rører papirets sider. c Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. 0

19 Ilægning af papir f Kontrollér, at papiret ligger plant i papirbakken, og at det ikke når højere end til mærket (). Hvis du overfylder papirbakken, kan det medføre papirstop. Når du bruger papir i størrelse A3 eller Ledger: 2 a Træk bakke # helt ud af maskinen. Placér bakken på en plan flade. b Skub til den blå skyder, til den går i indgreb i udløserpositionen, og træk derefter bakken ud, til den blå skyder vender tilbage og går i indgreb i standardpositionen. Åbn bakkens låg, og kontroller, at det trekantede mærke inde i bakken () passer med mærket (2) for B4 JIS/LGL som vist i illustrationen. 2 g Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen. 2 h Træk papirstøtten () ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud. Skub endnu engang til den blå skyder, til den går i indgreb i udløserpositionen, og træk derefter bakken ud, til den blå skyder vender tilbage og går i indgreb i standardpositionen. Åbn bakkens låg, og kontroller, at det trekantede mærke inde i bakken () passer med mærket (2) for A3/LGR som vist i illustrationen. 2 2 i Skift om nødvendigt indstilling for papirstørrelse i maskinens menu. (Indstil papirstørrelse og -type uu side 23.)

20 Kapitel 2 c Tryk på og juster forsigtigt papirstyrene (), så de passer til papirstørrelsen. Sørg for, at det trekantede mærke (2) på papirstyret () passer med mærket for den papirstørrelse, du bruger. e Læg forsigtigt papir i papirbakken med udskriftsiden nedad. Sørg for, at papiret ligger fladt i bakken. Stående retning 2 2 d Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. BEMÆRK Kontroller altid, at papiret ikke er krøllet eller foldet. f Juster forsigtigt papirstyrene (), så de passer til papiret. Kontroller, at papirstyrene rører papirets sider. 2

21 Ilægning af papir g Kontrollér, at papiret ligger plant i papirbakken, og at det ikke når højere end til mærket (). Hvis du overfylder papirbakken, kan det medføre papirstop. 3 Løft A4/LTR-stopperen (), hvis der er papir af størrelse A4 eller Letter i bakke #2. 2 h Træk bakke #2 under bakke # ud for at holde maskinen stabil. Træk bakke #2 ud af maskinen. 2 På samme måde som du trak bakke # ud, skal du skubbe til den blå skyder og trække bakke #2 ud til størrelse A3 eller Ledger, så den står lige med bakke #. 4 Skub langsomt bakke #2 helt ind i maskinen. 3

22 Kapitel 2 i Skub langsomt bakke # helt ind i maskinen. Ilægning af papir i papirbakke #2 2 Papirstørrelse og ilægningsretning 2 Papirstørrelsen bestemmer retningen, når du lægger papir i bakke #2. A4 Letter Bakke #2 Liggende retning j Fold papirstøtteflappen ud. A3 Ledger Legal Stående retning (bakke #2 er trukket ud). k Skift om nødvendigt indstilling for papirstørrelse i maskinens menu. (Indstil papirstørrelse og -type uu side 23.) Se de nærmere oplysninger i dette kapitel. Oplysninger om andre papirstørrelser, uu Online brugsanvisning. 4

23 Ilægning af papir Når du bruger papir i størrelse A3 eller Ledger: 2 a Træk bakke #2 helt ud af maskinen. Placér bakken på en plan flade. Skub endnu engang til den blå skyder, til den går i indgreb i udløserpositionen, og træk derefter bakken ud, til den blå skyder vender tilbage og går i indgreb i standardpositionen. Kontroller, at det trekantede mærke inde i bakken () passer med mærket (2) for A3/LGR som vist i illustrationen. 2 b Skub til den blå skyder, til den går i indgreb i udløserpositionen, og træk derefter bakken ud, til den blå skyder vender tilbage og går i indgreb i standardpositionen. Kontroller, at det trekantede mærke inde i bakken () passer med mærket (2) for B4 JIS/LGL som vist i illustrationen. c Tryk på og juster forsigtigt papirstyrene (), så de passer til papirstørrelsen. Sørg for, at det trekantede mærke (2) på papirstyret () passer med mærket for den papirstørrelse, du bruger d Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. BEMÆRK Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet. 5

24 Kapitel 2 e Læg forsigtigt papiret i papirbakken med udskriftsiden nedad. Stående retning 2 g Kontrollér, at papiret ligger plant i papirbakken, og at det ikke når højere end til mærket (). Hvis du overfylder papirbakken, kan det medføre papirstop. f Juster forsigtigt papirstyrene (), så de passer til papiret. Kontroller, at papirstyrene rører papirets sider. h Skub langsomt bakke #2 helt ind i maskinen. 6

25 Ilægning af papir i Træk bakke # ud over bakke #2 for at forhindre, at udskrevne sider falder af outputbakken. k Luk outputpapirbakkens låg, og skub langsomt bakke # helt ind i maskinen. Træk bakke # ud af maskinen. 2 På samme måde som du trak bakke #2 ud, skal du skubbe til den blå skyder og trække bakke # ud til størrelse Ledger eller A3, så den står lige med bakke #2. 2 l Fold papirstøtteflappen ud. j Åbn (output)papirbakken, og løft A4/LTR-stopperen (), hvis der er papir af størrelse A4 eller Letter i bakke #. m Skift om nødvendigt indstilling for papirstørrelse i maskinens menu. (Indstil papirstørrelse og -type uu side 23.) 7

26 Kapitel 2 Ilægning af papir i multifunktionsbakken (MP-bakken) 2 Ved brug af papirstørrelse A4, Letter eller Executive: 2 a Brug begge hænder til at åbne det øverste låg () og MP-bakken (2) vha. de små håndtag. Papirstørrelse og ilægningsretning 2 Papirstørrelsen bestemmer retningen, når du lægger papir i MP-bakken. A4 MP-bakke Liggende retning 2 Letter Executive A3 Ledger Legal Folio A5 A6 Foto Foto L Foto 2L Indekskort Konvolut Stående retning b Træk papirbakken op med begge hænder, til den låser på plads. Se de nærmere oplysninger i dette kapitel. Oplysninger om andre papirstørrelser, uu Online brugsanvisning. 8

27 Ilægning af papir c Løft papirstøtten. f Læg forsigtigt papiret i MP-bakken med udskriftsiden opad. Du skal lægge papiret i MP-bakken, ikke i åbningen til manuel fremføring. Liggende retning 2 2 d Tryk og skub forsigtigt MP-bakkens papirstyr til bredden af det papir, du bruger. BEMÆRK Hvis du ikke kan lægge papir i MPbakken, skal du løfte låget () fremad og skubbe udløserhåndtaget (2) mod maskinens bageste del og derefter lægge papiret i. 2 e Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. BEMÆRK Kontroller altid, at papiret ikke er krøllet eller foldet. Du kan lægge op til 80 ark almindeligt papir i. 9

28 Kapitel 2 g Brug begge hænder til forsigtigt at justere MP-bakkens papirstyr, så de passer til papiret. Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring 2 Brug åbningen til manuel fremføring til ilægning af specielle udskriftsmedier med et ark ad gangen. Åbningen til manuel fremføring kan ikke bruges ved udskrivning af faxmeddelelser. h Træk papirstøtten () ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud. Papirstørrelse og ilægningsretning 2 Papirstørrelsen bestemmer retningen, når du lægger papir i åbningen til manuel fremføring. A4 Letter Executive Åbning til manuel fremføring Liggende retning 2 i Skift om nødvendigt indstilling for papirstørrelse i maskinens menu. (Indstil papirstørrelse og -type uu side 23.) A3 Ledger Legal Folio A5 A6 Foto Foto L Foto 2L Indekskort Konvolut Stående retning Se de nærmere oplysninger i dette kapitel. Oplysninger om andre papirstørrelser, uu Online brugsanvisning. 20

29 Ilægning af papir Sådan ilægges konvolutter: 2 a Brug begge hænder til at åbne det øverste låg () og MP-bakken (2) vha. de små håndtag. c Tryk på konvolutternes hjørner og sider for at gøre dem så flade som muligt. 2 2 b Juster papirstyrene i åbningen til manuel fremføring, så de passer til den konvolutbredde, du bruger. d Læg kun én konvolut i åbningen til manuel fremføring med udskriftsiden opad. Stående retning 2 2

30 Kapitel 2 e Brug begge hænder til forsigtigt at justere papirstyrene i åbningen til manuel fremføring, så de passer til konvolutten. g Træk papirstøtten () ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud. 2 f Læg en konvolut i åbningen til manuel fremføring, indtil den forreste kant rører papirfremføringsrullen. Slip konvolutten, når du kan høre maskinen trække kortvarigt i den. Touchscreen'en viser Åbning til manuel fremføring klar. BEMÆRK Skub konvolutten ind i åbningen til manuel fremføring, til du kan mærke, at der bliver taget fat i den. 22

31 Ilægning af papir Papirindstillinger 2 Indstil papirstørrelse og -type 2 Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist den ønskede indstilling, og tryk på den. Indstil maskinen til den type papir, du bruger, for at opnå den bedste udskriftskvalitet. 2 Du kan bruge følgende papirstørrelser til kopiering: A4, A5, A3, Foto (0 5 cm), Letter, Legal, Ledger og Folio og følgende størrelser til udskrivning af faxmeddelelser: A4, A3, Ledger, Letter, Legal og Folio. Når du lægger en anden størrelse papir i maskinen, skal du samtidig ændre indstillingen af papirstørrelse, så din maskine kan tilpasse en indgående faxmeddelelse på siden. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Bakkeindst. c Tryk på Bakke #, Bakke #2 eller MP-bakke. d Gør et af følgende: Hvis du har trykket på Bakke # eller MP-bakke, skal du trykke på Papirtype. Tryk på Alm. Papir, Inkjetpapir, Brother BP7 eller Andet glittet. BEMÆRK Når Brother BP7 eller Andet glittet er valgt, kan bakke # ikke bruges til papir, der er større end Letter eller A4. Hvis der vises oplysninger om ilægning af papir i MP-bakken på touchscreen'en, skal du læse dem og derefter trykke på OK for at bekræfte dem. Hvis du har valgt Bakke #2, skal du trykke på Papirstørrelse. Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist papirstørrelsesindstillingerne, og tryk derefter på den ønskede indstilling. BEMÆRK Der kan kun bruges almindeligt papir i bakke #2. e Tryk på. Tryk på Papirstørrelse. BEMÆRK Maskinen sender papiret ud med udskriftssiden opad i papirbakken foran på maskinen. Når du bruger glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop. 23

32 Kapitel 2 Indstillingen Tjek papir2 Hvis indstillingen Tjek papir er sat til Til, spørger maskinen, om du vil ændre indstillingen for papirtype og papirstørrelse. Meddelelsen vises, hver gang du trækker en bakke ud af maskinen eller lægger papir i MPbakken. Standardindstillingen er Til. Anbefalede udskriftsmedier 2 Vi anbefaler, at du bruger Brother-papiret i tabellen for at opnå den bedste udskriftskvalitet. Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige typer papir, før du køber større mængder. a Tryk på (Indstil.). Brother-papir b Tryk på Alle indst. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. d Tryk på Gen. opsætning. e Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Bakkeindstilling. f Tryk på Bakkeindstilling. g Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Tjek MP papir. h Tryk på Tjek MP papir. i Tryk på Fra (eller Til). j Tryk på. Papirtype A3 Plain (Almindeligt) A3 Glossy Photo (Glittet foto) A3 Inkjet (Matte) A4 Plain (Almindeligt) A4 Glossy Photo (Glittet foto) A4 Inkjet (Matte) 0 5 cm Glossy Photo (Glittet foto) Element BP60PA3 BP7GA3 BP60MA3 BP60PA BP7GA4 BP60MA BP7GP Håndtering og brug af udskriftsmedier 2 VIGTIGT! Brug IKKE følgende slags papir: Beskadiget, krøllet, rynket eller uregelmæssigt formet papir 2 mm krøl eller mere kan forårsage papirstop. Meget skinnende eller struktureret papir Papir, der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning Papir med korte fibre 24

33 3 Ilægning af dokumenter 3 Sådan ilægges dokumenter 3 Du kan sende en faxmeddelelse, tage kopier eller scanne fra den automatiske dokumentfremfører (ADF) og fra scannerglaspladen. BEMÆRK Du kan faxe, kopiere eller scanne 2- sidede dokumenter op til størrelse Legal vha. ADF'en. Brug af ADF'en 3 ADF'en kan rumme op til 50 sider og fremføre hvert ark enkeltvist. Brug papir inden for de størrelses- og vægtangivelser, der er vist i tabellen. Luft altid papiret, før du lægger det i ADF'en. Sådan ilægges dokumenter 3 VIGTIGT! Træk IKKE i dokumentet, mens det fremføres. Brug IKKE papir, der er krøllet, rynket, foldet, flænset, hæftet, forsynet med papirclips, limet eller forsynet med tape. Brug IKKE karton, avispapir eller stof. Lad IKKE tykke dokumenter ligge på scannerglaspladen. Hvis du gør det, kan ADF'en blokere. Kontroller, at dokumenter, der er skrevet med blæk eller redigeret med rettelak, er helt tørre. a Fold ADF-dokumentstøtten () ud. 3 Dokumentstørrelser og -vægt 3 Højde: Bredde: 48 til 355,6 mm 48 til 25,9 mm Papirvægt: 64 til 90 g/m 2 b Luft siderne godt. 25

34 Kapitel 3 c Juster papirstyrene (), så de passer til dokumenternes bredde. BEMÆRK Læg IKKE dokumenterne under støtterne (). d Anbring dokumenterne med forsiden opad og øverste kant forrest i ADF'en, så du kan mærke dem røre ved fremføringsrullerne. Touchscreen'en viser ADF klar. Hvis du har lagt et lille dokument i og ikke kan fjerne det, skal du åbne stablebakken () og fjerne dokumentet. Luk stablebakken, før du lukker ADFdokumentstøtten. Brug af scannerglaspladen 3 Brug scannerglaspladen til at sende faxmeddelelser, kopiere eller scanne enkelte sider eller sider i en bog. Understøttede dokumentstørrelser 3 Højde: Bredde: Vægt: Op til 297 mm Op til 25,9 mm Op til 2 kg 26

35 Ilægning af dokumenter Sådan ilægges dokumenter 3 BEMÆRK For at bruge scannerglaspladen skal ADF'en være tom, og ADFdokumentstøtten skal være lukket. VIGTIGT! Hvis du scanner en bog eller et tykt dokument, må du IKKE smække dokumentlåget ned eller trykke på det. a Løft dokumentlåget. b Placér dokumentet med forsiden nedad i øverste, venstre hjørne af scannerglaspladen. 3 Dokumentlåg c Luk dokumentlåget. 27

36 4 Udskrivning fra en computer 4 Sådan udskrives et dokument 4 Maskinen kan modtage og udskrive data fra din computer. Før du kan udskrive fra en computer, skal du installere printerdriveren. a Installer Brother-printerdriveren fra cdrom'en eller Brothers Solutions Center. (uu Hurtig installationsvejledning.) b Vælg kommandoen Udskriv i dit program. c Vælg navnet på din maskine i dialogboksen Udskriv, og klik på Egenskaber eller Indstillinger, alt efter hvilket program du bruger. d Vælg de indstillinger, du vil ændre, i dialogboksen Egenskaber. Ofte anvendte indstillinger: Medietype Udskriftskvalitet Papirstørrelse Papirretning Farve / Gråskala Blæksparefunktion Tilpasning Duplex / Booklet e Klik på OK. f Klik på Udskriv (eller OK afhængig af det program, du bruger) for at starte udskrivning. 28

37 5 Fotokopiering 5 Sådan kopierer du 5 a Brug en af de følgende fremgangsmåder for at ilægge dit dokument: Anbring dokumentet i ADF'en med forsiden opad. (Brug af ADF'en uu side 25.) Læg dokumentet med forsiden nedad på scannerglaspladen. b Tryk på (Brug af scannerglaspladen uu side 26.) (Kopi). Stop kopiering 5 Tryk på for at stoppe kopieringen. Oversigt over kopiindstillinger 5 Tryk på Kopi og derefter på Indstill. for at ændre kopiindstillingerne. Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at bladre gennem kopiindstillingerne. Når den ønskede indstilling vises, skal du trykke på den og vælge din indstilling. Tryk på OK, når du er færdig med at ændre indstillinger. 5 Touchscreen'en viser: Se side 30 for at få flere oplysninger om ændring af følgende kopiindstillinger. Papirtype Papirstørrelse Bakkevalg Antal kopier Indtast antallet af kopier: Tryk på - eller + på touchscreen'en (som vist herover). Tryk på det viste antal kopier på touchscreen'en, og indtast det ønskede antal kopier. Tryk på OK. c Hvis du ønsker mere end én kopi, skal du indtaste antallet (op til 99). d Tryk på S/H Start eller Farve Start. Se uu Online brugsanvisning for at få flere oplysninger om ændring af følgende kopiindstillinger. Kvalitet Forstør/Formindsk Sidelayout 2-i- (ID) Stakning/sortering Tæthed Funktion til blækbesparelse Kopi på tyndt papir Bogkopi Vandmærkekopi Fjernelse af baggrundsfarve 2-sidet kopi 29

38 Kapitel 5 Papirtype 5 Hvis du kopierer på en speciel type papir, skal du indstille maskinen til den anvendte papirtype for at opnå den bedste udskriftskvalitet. a Læg dokumentet i. b Tryk på (Kopi). c Indtast det ønskede antal kopier. d Tryk på Indstill. e Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Papirtype. f Tryk på Papirtype. g Tryk på Alm. Papir, Inkjetpapir, Brother BP7 eller Andet glittet efter ønske. BEMÆRK Når du har valgt Brother BP7 eller Andet glittet, er bakke # ikke tilgængelig for papir, der er større end A4 eller Letter. h Tryk på OK. i Tryk på S/H Start eller Farve Start. Papirstørrelse 5 Ved kopiering på andre papirstørrelser end A4, skal indstillingen for papirstørrelsen ændres. Du kan kun kopiere på papir af størrelse A4, A5, A3, Foto (0 5 cm), Letter, Legal, Ledger eller Folio. a Læg dokumentet i. b Tryk på (Kopi). c Indtast det ønskede antal kopier. d Tryk på Indstill. e Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Papirstørrelse. f Tryk på Papirstørrelse. g Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist A4, A5, A3, 0x5cm, Letter, Legal, Ledger eller Folio, og tryk derefter på den indstilling, du vil indstille. BEMÆRK Hvis du bruger åbningen til manuel fremføring, skal du kun lægge ét stykke papir i ad gangen. (Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring uu side 20.) h Tryk på OK. i Tryk på S/H Start eller Farve Start. Bakkevalg 5 Du kan ændre bakken midlertidigt for den næste kopi. Ændring af standardbakkeindstillingen, uu Online brugsanvisning. a Læg dokumentet i. b Tryk på (Kopi). c Indtast det ønskede antal kopier. d Tryk på Indstill. e Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Vælg bakke. f Tryk på Vælg bakke. g Tryk på Bakke #, Bakke #2, MP-bakke eller Auto bakkevalg. h Tryk på OK. i Tryk på S/H Start eller Farve Start. 30

39 6 Scanning til en computer 6 Før scanning 6 Du skal installere en scannerdriver for at bruge maskinen som scanner. Hvis maskinen er på et netværk, skal den konfigureres med en TCP/IP-adresse. Installer scannerdriverne fra cd-rom'en. (uu Hurtig installationsvejledning.) Konfigurer maskinen med en TCP/IPadresse, hvis netværksscanningen ikke virker. Sådan scanner du et dokument til en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows ) 6 (Flere oplysninger, uu Online brugsanvisning). BEMÆRK Skærmene på din pc kan variere afhængigt af din model. Dette afsnit er baseret på brug af avanceret indstilling i ControlCenter4. c Hvis skærmen ControlCenter4-tilstand vises, skal du vælge Avanceret tilstand og derefter klikke på OK. d Vælg din maskine i rullelisten Model øverst på skærmen. e Klik på fanen Scanning. Klik derefter på Fil. Konfigurationsdialogboksen vises. Skift om nødvendigt standardindstillingerne. 6 ControlCenter4 er et hjælpeprogram, der giver dig adgang til de programmer, du bruger mest, uden at du skal starte specifikke programmer manuelt. a Læg dokumentet i. (Sådan ilægges dokumenter uu side 25.) b Klik på ikonet (ControlCenter4) i proceslinjen, og klik derefter på Åbn

40 Kapitel 6 Vælg PDF (*.pdf) fra rullelisten Filtype. 2 Skriv et filnavn for dokumentet. 3 Klik på Mappe. Du kan gemme filen til standardmappen eller vælge din foretrukne mappe ved at klikke på knappen (Gennemse). 4 Vælg en scanningsopløsning fra rullelisten Opløsning. 5 Vælg dokumentstørrelsen fra rullelisten Dokumentstørrelse. f Klik på Scanning. Maskinen begynder at scanne. Den mappe, filen er gemt i, åbnes automatisk. Sådan scannes et dokument som en PDFfil ved hjælp af touchscreen'en 6 a Læg dokumentet i. (Sådan ilægges dokumenter uu side 25.) b Tryk på (Scan). f Tryk på Indstill. g Tryk på Scan-indstillinger, og tryk derefter på Indstil på enhed. h Vælg indstillinger for 2-sidet scanning, Scanningstype, Opløsning, Filtype, Scanningsstr., Spring blank side over og Fjern baggrundsfarve efter behov. i Tryk på OK. j Tryk på Start. Maskinen begynder at scanne. BEMÆRK Følgende scannefunktioner er tilgængelige: til OCR til fil til billede til medie til til -server til FTP til netværk til web c Svirp til venstre eller højre for at få vist til fil. d Tryk på til fil. fremhæves og vises midt på touchscreen'en. e Tryk på OK. Tryk på pc-navnet, hvis maskinen er sluttet til et netværk. Gør et af følgende: Gå til trin j, hvis du vil bruge standardindstillingerne. Gå til trin f, hvis du vil ændre standardindstillingerne. WS-scan (Webtjenestescanning) Kun Windows -brugere. (Omfatter Windows Vista SP2 eller senere, Windows 7 og Windows 8) 32

41 7 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort eller USB flash-drev 7 PhotoCapture Centerfunktioner (fotofunktion) 7 Selvom maskinen ikke er sluttet til computeren, kan du udskrive fotos direkte fra digitalkameramediet eller et USB flash-drev. Sådan udskriver du billeder 7 Visning af fotos 7 Du kan se dine fotos på touchscreen'en, før du udskriver dem. Hvis dine fotos er store filer, kan der forekomme en forsinkelse, før hvert foto vises. VIGTIGT! Indsæt IKKE mere end ét mediekort i maskinen samtidig. Det kan beskadige maskinen. a Åbn lågen til mediekortlæseren. d Svirp til venstre eller højre for at få vist Se fotos. e Tryk på Se fotos. Tryk på OK. f Gør et af følgende: Gå til trin g for at vælge de fotos, du vil udskrive, eller for at udskrive flere kopier af et billede. Tryk på Udskriv alle for at udskrive alle fotos. Tryk på Ja for at bekræfte. Gå til trin j. g Svirp til venstre eller højre, eller tryk på d eller c for at få vist det foto, du ønsker at udskrive, og tryk på det. h Indtast antallet af kopier: Tryk på - eller + på touchscreen'en. Tryk på antallet af kopier for at få vist opkaldstastaturet på touchscreen'en, og brug det til at indtaste antallet af kopier. Tryk på OK. Tryk på OK. i Gentag trin g og h, indtil du har valgt alle de fotos, du vil udskrive. j Tryk på OK. k Læs og kontroller den viste liste med indstillinger. 7 b Sæt hukommelseskortet eller USB flash-drevet i den korrekte kortlæser. c Tryk på Foto. 33

42 Kapitel 7 l Tryk på Udskriftsindstil. for at ændre papirtype og papirstørrelse. Oversigt over PhotoCapture Centerudskriftsindstillinger 7 Du kan ændre udskriftsindstillingerne midlertidigt for den næste udskrift. Maskinen vender tilbage til standardindstillingerne efter udskrivning. Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Papirtype, og tryk på den; tryk derefter på den ønskede indstilling. Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Papirstørrelse, og tryk på den; tryk derefter på den ønskede indstilling. Skift om nødvendigt andre udskriftsindstillinger. Tryk på OK, når du er færdig. BEMÆRK Du kan gemme de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. m Tryk på Start. n Vent til meddelelsen på touchscreen'en forsvinder efter udskrivning, og tag derefter hukommelseskortet eller USB flash-drevet ud af kortlæseren. 34

43 8 Telefontjenester og eksterne enheder 8 Oversigt over telefontjenester 8 Du kan bruge forskellige tjenester og forbindelser med Brother-maskinen. Flere oplysninger eller råd om opsætning, uu Online brugsanvisning. Talebesked 8 Hvis du har en talebeskedtjeneste på den telefonlinje, Brother-maskinen er sluttet til, kan der opstå indbyrdes konflikt ved modtagelse af indgående faxmeddelelser. Hvis du bruger denne tjeneste, foreslår vi, at du indstiller Brother-maskinens Svar mode til Manuel. (Vælge modtagefunktion uu side 40.) Voice over Internet Protocol (VoIP) 8 VoIP er en type telefonsystem, der anvender en internetforbindelse i stedet for en traditionel telefonlinje. Din maskine fungerer muligvis ikke sammen med visse VoIPsystemer. Kontakt din VoIP-udbyder, hvis du har spørgsmål til, hvordan du slutter maskinen til VoIP-systemet. Tilslutning af en ekstern telefonsvarer (TAD) 8 Du kan vælge at slutte en ekstern telefonsvarer til Brother-maskinen. Du skal tilslutte den korrekt for at kunne modtage faxmeddelelser. Slut den eksterne telefonsvarer til T-stikket på Brotherlinjekablet, der følger med maskinen. Når du optager en udgående besked på den eksterne telefonsvarer, anbefaler vi, at du optager 5 sekunders stilhed i starten af beskeden og begrænser taletiden til 20 sekunder. Indstil maskinens modtagefunktion til Ekstratlf/Tad. Eksterne telefoner og ekstratelefoner 8 Du kan slutte en separat telefon til T-stikket på Brother-linjekablet, der følger med maskinen. Hvis du besvarer et faxopkald på en ekstratelefon eller en ekstern telefon, kan du få maskinen til at modtage faxmeddelelsen ved at trykke l 5. Hvis maskinen besvarer et samtaleopkald og udsender hurtige dobbeltringninger, for at du skal overtage opkaldet, skal du trykke # 5 for at modtage opkaldet på en ekstratelefon. Nummerbestemt ringning 8 Nummerbestemt ringning er en telefontjeneste, der gør det muligt at have to forskellige telefonnumre på en enkelt linje. Hvert telefonnummer har sit eget ringemønster. Du kan programmere Brothermaskinen til automatisk at modtage faxmeddelelser på et af de to numre. Flere oplysninger og opsætningsvejledning: uu Online brugsanvisning. 8 35

44 9 Afsendelse af en faxmeddelelse 9 Sådan sender du en faxmeddelelse 9 a Gør et af følgende: Anbring dokumentet i ADF'en med forsiden opad. (Brug af ADF'en uu side 25.) Anbring dokumentet på scannerglaspladen med forsiden nedad. (Brug af scannerglaspladen uu side 26.) BEMÆRK For at sende faxmeddelelser med flere sider skal du bruge ADF'en. Hvis du sender en faxmeddelelse i sorthvid fra ADF'en, når hukommelsen er fuld, sendes den i realtid. Du kan bruge scannerglaspladen til at faxe sider i en bog én side ad gangen. Dokumenterne kan være i op til A4- eller Letter-format. b Gør et af følgende: Tryk på (Fax), når Eksempelfax er indstillet til Fra. Tryk på (Fax) og derefter på (Fax afsend.), når Eksempelfax er indstillet til Til. Touchscreen'en viser: c Tryk på Indstill. for at ændre indstillinger for faxafsendelse. Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at bladre gennem faxindstillingerne. Når den ønskede indstilling vises, skal du trykke på den og vælge din nye indstilling. Tryk på OK, når du er færdig med at ændre indstillinger. Mere avancerede faxafsendelsesfunktioner og indstillinger, uu Online brugsanvisning. Faxopløsning Kontrast 2-sidet fax Scannerglasstørrelse Farvefaxtransmission Udgående Eksempelfax Faxafsendelse ved afslutning af en samtale Rundsending Realtidstransmission Oversøisk funktion Forsinket fax Batchtransmission Annullere ventende job Indstilling af nye standardindstillinger Fabriksnulstilling Pollingtransmission Transmissionsbekræftelsesrapport 36

45 Afsendelse af en faxmeddelelse d Indtast faxnummeret. Brug af opkaldstastaturet på touchscreen'en. Brug af Adressebog Brug af (Adressebog) (Ring Historik) Genopk. Udgående opk. Nummervisningshistorik BEMÆRK Indstil Eksempel til Til for at se en faxmeddelelse, før du sender den. Hvis dit netværk understøtter LDAPprotokollen, kan du søge efter faxnumre og -adresser på din server. f Når touchscreen'en viser Næste side?, skal du gøre et af følgende: For at sende en enkelt side skal du trykke på Nej. Maskinen sender dokumentet. Hvis du vil sende mere end én side, skal du trykke på Ja og gå til trin g. g Anbring næste side på scannerglaspladen. Tryk på OK. Maskinen scanner siden. (Gentag trin f og g for hver ekstra side). Stop faxafsendelse 9 Tryk på for at stoppe faxafsendelsen. e Tryk på Fax start. 9 Afsendelse af en faxmeddelelse fra ADF'en 9 Maskinen begynder at scanne det dokument, der skal sendes. Afsendelse af en faxmeddelelse fra scannerglaspladen 9 Hvis du vælger S/H i Farveindstilling (standardindstilling), begynder maskinen at scanne den første side. Gå til trin f. Hvis du vælger Farve i Farveindstilling, spørger touchscreen'en, om du vil sende en farvefaxmeddelelse. Tryk på Ja (farv fax) for at bekræfte. Maskinen kalder op og sender siden. 37

46 Kapitel 9 Sådan lagres numre 9 Gem fax- og telefonnumre i maskinens adressebog, eller opret grupper af faxmodtagere, så du kan udsende en faxmeddelelse til mange mennesker på én gang. BEMÆRK De gemte adressebogsnumre går ikke tabt i tilfælde af strømsvigt. Lagring af en pause 9 Når du gemmer numre i adressebogen, kan du indsætte en eller flere pauser på 3,5 sekund ved at trykke på knappen Pause på touchscreen'en. Lagring af numre i adressebogen 9 Du kan gemme op til 00 adresser med et navn; hvert navn kan have to numre. a Tryk på b Tryk på (Fax). (Adressebog). c Tryk på Rediger. d Tryk på Tilføj ny adresse. e Tryk på Navn. f Indtast navnet (op til 6 tegn) vha. tastaturet på touchscreen'en. Tryk på OK. (Indtastning af tekst uu side 8.) BEMÆRK Sørg for at medtage områdenummeret, når du indtaster et fax- eller telefonnummer. Afhængigt af landet vises nummervisningsnavne og -historik muligvis ikke korrekt, hvis områdenummeret ikke er registreret sammen med fax- eller telefonnummeret. Hvis du har downloadet Internet Faxfunktionen (I-Fax): For at gemme en -adresse til brug med Internet Fax (I-Fax) eller Scan til e- mail-server skal du trykke på og indtaste -adressen og derefter trykke på OK. i Tryk på Adresse 2 for at gemme endnu et fax- eller telefonnummer. Indtast fax- eller telefonnummeret (op til 20 cifre) vha. touchscreen'en. Tryk på OK. j Tryk på OK for at bekræfte. k Gør et af følgende: Du kan gemme et andet nummer i adressebogen ved at gentage trin c til j. Tryk på, når du er færdig. g Tryk på Adresse. h Indtast det første fax- eller telefonnummer (op til 20 cifre) vha. touchscreen'en. Tryk på OK. 38

47 Afsendelse af en faxmeddelelse Sådan indstiller du din afsender-id 9 Indstil maskinens afsender-id, så dato og klokkeslæt vises på alle faxmeddelelser, du sender. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Alle indst. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Grundindst. Tryk på Grundindst. d Tryk på Afsender ID. e Tryk på Fax. f Indtast faxnummeret (op til 20 cifre) vha. touchscreen'en, og tryk derefter på OK. g Tryk på Navn. h Indtast navnet (op til 20 tegn) ved hjælp af touchscreen'en, og tryk derefter på OK. (Indtastning af tekst uu side 8.) 9 i Tryk på. 39

48 0 Modtagelse af en faxmeddelelse 0 Modtagefunktioner 0 Du skal vælge en modtagefunktion alt afhængigt af de eksterne enheder og telefontjenester, du har på linjen. Vælge modtagefunktion 0 Som standard modtager din maskine automatisk alle faxmeddelelser, der sendes til den. Diagrammet herunder hjælper dig med at vælge den korrekte funktion. (Brug af modtagefunktioner uu side 4.) Vil du bruge telefonfunktionerne på din maskine (hvis de findes) eller en ekstern telefon eller en ekstern telefonsvarer, der er tilsluttet på samme linje maskinen? Ja Bruger du en talemeddelelsesfunktion i en eksterne telefonsvarer? Nej Ønsker du, at maskinen skal besvare fax- og telefonopkald automatisk? Følg vejledningen for at indstille modtagefunktionen: Nej Ja Ja Nej Kun fax Manuel Fax/Tlf Ekstratlf/Tad a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Alle indst. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. e Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Modtageindst. f Tryk på Modtageindst. g Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Svar mode. 40

49 Modtagelse af en faxmeddelelse h Tryk på Svar mode. BEMÆRK Hvis du ikke kan ændre modtagefunktionen, skal du sørge for, at funktionen Nummerbestemt ringning er indstillet til Fra. i Tryk på Kun fax, Fax/Tlf, Ekstratlf/Tad eller Manuel. j Tryk på. Brug af modtagefunktioner 0 Nogle modtagefunktioner svarer automatisk (Kun fax og Fax/Tlf). Du kan evt. ændre det forsinkede opkald, før du bruger disse funktioner. (Forsinket opkald uu side 42.) Kun fax 0 Funktionen Kun fax besvarer automatisk alle opkald som faxopkald. Fax/Telefon 0 Fax/Tlf-funktionen hjælper dig med at håndtere indgående opkald ved at genkende, om de er faxmeddelelser eller samtaleopkald, og håndtere dem på en af følgende måder: Faxmeddelelser modtages automatisk. Samtaleopkald starter F/T-ringningen for at fortælle, at du skal svare på opkaldet. F/T-ringning er en hurtig dobbeltringning, som din maskine foretager. (F/T ringetid (kun Fax/Tlf.-funktion) uu side 42.) (Forsinket opkald uu side 42.) 0 Manuel 0 Manuel funktion slår alle automatiske svarfunktioner fra. Hvis du vil modtage en faxmeddelelse i funktionen Manuel, skal du løfte røret på en ekstern telefon. Når du hører faxtoner (korte gentagne bip), skal du trykke på Fax start og vælge Modtag. Du kan også bruge funktionen Faxregistrering til at modtage faxmeddelelser ved at løfte telefonrøret på samme linje som maskinen. Ekstern telefonsvarer 0 Funktionen Ekstratlf/Tad lader en ekstern telefonsvarer håndtere dine indgående opkald. Indgående opkald håndteres på en af følgende måder: Faxmeddelelser modtages automatisk. Samtalepartnere kan optage en meddelelse på den eksterne telefonsvarer. Tilslutning af ekstern telefonsvarer, uu Online brugsanvisning. 4

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500 BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for senerene brug: Modelnummer: MFC-440CN, MFC-660CN og MFC-845CW (sæt en ring om dit

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1355, FAX-1360 og FAX-1460 (Sæt en ring

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software.

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale- software. Brugsanvisning Brother laserprinter HL-1110 HL-111 Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software. Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING Brugere af DCP: Denne dokumentation er til både MFC- og DCP-modeller. Hvor der står 'MFC' i Brugsanvisningen, læses 'MFC' som 'DCP'. Ikke alle modeller fås i alle lande. Version

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUGSANVISNING FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Købsdato:

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500 MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Dell V715w Brugervejledning

Dell V715w Brugervejledning Dell V715w Brugervejledning Maj 2009 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 5 dw, 1 dw Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Brugervejledning NPD5057-01 DA

Brugervejledning NPD5057-01 DA NPD5057-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500. Brugervejledning. Podręcznik użytkownika A909

OFFICEJET PRO 8500. Brugervejledning. Podręcznik użytkownika A909 OFFICEJET PRO 8500 Brugervejledning Podręcznik użytkownika A909 HP Officejet Pro 8500 (A909) All-in-One Series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere