Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Livslang bolig planlægning Teddy Olsson Facitiles Management 7.C F2012 1

2 Disposition 1. Initiering Problemstilling - Placering - Teori - Økonomi 2. Organisation Byggesagens organisation - Udbudsform 3. Program Byggeprogram - Rammetidsplan - Finansiering - Udbudsmateriale 4. Dispositionsforslag Arealfordeling - Situationsplan - Forslag til indretning - Materialevalg - Økonomi 5. Projektforslag Energiberegning - Brandanalyse - Ventilationsberegning - Lydanalyse- Konstruktive system 6. D&V Drifts organisation -SLA -Drifts udgifter -D&V program Projektbeskrivelse Problemstilling Placering Teori Økonomi Index 2

3 Hvad er Livslang boligplanlægning? Enlig Altid sikret en bolig efter hvor men er i livet God beboersammensætning Par Kernefamilie Par Skræddersyet bolig Almennyttige boliger Par med 1 til 3 børn Problemstilling Placering Teori Økonomi Index 3

4 Livslang boligplanlægning En Er der Deloittes behov undersøgelse for billigere boliger? viser at mellemindkomst familier ikke har råd til at bo i København selv om de arbejder der. Den mørkeblå farve på kortet viser de kommuner, hvor mellemindkomstfamilier med 2 børn ikke har råd til at bo. Deloitte rapport Deloitte notat Kilde: Deloitte rapport Problemstilling Placering Teori Økonomi Index 4

5 Økonomisk råderum I gennemsnit har mellemindkomst familierne følgende beløb til rådighed til husleje: Kilde: Deloitte rapport Par med 2 børn Par med 1 barn Par Enlig forsørger Egen udregning kr kr kr kr. Problemstilling Placering Teori Økonomi Index 5

6 Hvor kan de så bo? Et sted hvor det er muligt at pendle mellem arbejde og hjemmet. Roskilde Køge Ringsted Problemstilling Placering Teori Økonomi Index 6

7 REN Analyse Bolig Pris Behov Transport med tog/bil Pris Tid CO2 Egen udregning Problemstilling Placering Teori Økonomi Index 7

8 Roskilde Den valgte mulighed Passer med kommunens befolkningsanalyse Korteste afstand 35 km Billigst transport både med bil og tog Befolkningsprognose Kilde: Roskilde kommune Problemstilling Placering Teori Økonomi Index 8

9 Byggegrund i Trekroner Centrum Lysallen Trekroner Ifølge Kommuneplan 2012 er der mulighed for at bygge boliger i Trekroner. Tæt på: Størrelse grund: m² Bebyggelses procent: 60 % Togstation Universitetet Skole Børnehave Vuggestue Indkøbsmuligheder Problemstilling Placering Teori Økonomi Index Kommuneplan Lokalplan 9

10 Byggegrund i Trekroner Lysallen Ifølge Kommuneplan 2012 er der mulighed for at bygge boliger i Trekroner. Tæt på: Størrelse grund: m² Bebyggelses procent: 60 % Togstation Universitetet Skole Børnehave Vuggestue Indkøbsmuligheder Problemstilling Placering Teori Økonomi Index Kommuneplan Lokalplan 10

11 Optimering af m² Hvordan gøres boligerne billigere for mellemindkomst familierne? Husstandstørrelse og m² pr. person på landsplan Flere m² bolig pr. person gennem årene Bliver med stor sandsynlighed højere i fremtiden Tæt-lavt byggeri / etagebyggeri Gennemsnit i etagebyggeri 45 m² pr person 20 % færre m² pr. person = 36,5m ² - billiger og spare på energien 2,28 2,26 2,24 2,22 2,2 2,18 2,16 2,14 2,12 2, Personer pr. husstand m² pr person 2, Problemstilling Placering Teori Økonomi Index Kilde: Danmarks statistik 11

12 Fordeling og størrelse af lejligheder Antal personer i husstanden Hovedstaden i % Hele landet i % 1 43,2 38,7 2 30, ,4 11,5 4 10,4 11,5 5 4,6 5,4 Gennemsnitlig husstands størrelse 2,05 2,14 Fordelingsnøgle: 8 lejligheder til 1 person 6 lejligheder til 2 personer 2 lejligheder til 3 personer 2 lejligheder til 4 personer 1 lejlighed til 5 personer Størrelser på lejligheder: 1 værelse: 37 m² 2 værelse: 65 m² 3 værelse: 85 m² 4 værelse: 101 m² 5 værelse: 120 m² Kilde: Danmarks statistik Pr. blok 18 lejligheder 1178 m² Max 39 beboer 11% 10% Lejlighedsoversigt 5% 42% 1. værelses 2. værelses Flere blokke med samme forholdstal. 32% 3. værelses 4. værelses 5. værelses Problemstilling Placering Teori Økonomi Index 12

13 Balance beregning Gennemsnitlig pris: kr. pr m² Bruttohusleje: 899 kr. pr m² Samlet rammebeløb: mio. kr. Egen udregning Oversigt over lejligheder Egen udregning Problemstilling Placering Teori Økonomi Index 13

14 Omvendt Kalkulation Oversigt over håndværkerudgifter Forudsætninger og forbedringer i forhold til V+S priser Egen udregning Problemstilling Placering Teori Økonomi Index 14

15 Pris og m² oversigt Antal lejligheder Antal personer Størrelse pr. lejlighed Pris pr. m² pr. måned Pris pr. måned 1 stk. 5 stk. 120 m² 68 kr kr. 2 stk. 4 stk. 101 m² 68 kr kr. 2 stk. 3 stk. 85 m² 68 kr kr. 6 stk. 2 stk. 65 m² 84 kr kr. 8 stk. 1 stk. 37 m² 71 kr kr. Kilde: Egen udregning I gennemsnit har mellemindkomst familierne følgende beløb til rådighed til husleje: Par med 2 børn Par med 1 barn Par Enlig forsørger kr kr kr kr. Kilde: Egen udregning Arealudnyttelse: Beboelsesareal: m² Fællesareal: 700 m² Konstruktionsarealet: 1200 m² Teknik areal: 500m² I alt: 36,3 m² pr person Arealudnyttelse 10% 4% 3% 83% Beboelsesareal Fællesareal Konstruktionsareal Teknikrumsareal Problemstilling Placering Teori Økonomi Index 15

16 Livslang bolig planlægning 1. Initiering Problemstilling - Placering - Teori - Økonomi 2. Organisation Byggesagens organisation - Udbudsform 3. Program Byggeprogram - Rammetidsplan - Finansiering - Udbudsmateriale 4. Dispositionsforslag Arealfordeling - Situationsplan - Forslag til indretning - Materialevalg - Økonomi 5. Projektforslag Energiberegning - Brandanalyse - Ventilationsberegning - Lydanalyse- Konstruktive system 6. D&V Drifts organisation -SLA -Drifts udgifter -D&V program Bygherrevejledning 2008 Byggesagens organisering Udbudsform Index 16

17 Organiseringsdiagram Byggeudvalget fastsætter rammerne for: -Økonomi - Tid De former projektet Arbejdsgruppen: Analyserer relevante problemstillinger og fremkommer med ideer til løsninger. Byggesagens organisering Udbudsform Index Rådgiveraftale ABR89 ABT93 AB92 ABS

18 Udbudsproces og form Samlet EU - udbud Totalentreprise Prækvalifikation Omvendt licitation Program Kontrahering Projektering Udførelse/drift Drift Fastlæggelse af udbudsproces Udarbejdelse af kvalitetsspecifikation Udarbejdelse af kontrakt Projektering Ibrugtagning Udbud og kontrakt Udførelse Drift Aflevering Overtagelse af drift ansvar Exit klausul Fortsat drift Udføres af den offentlige part Udføres af den vindende Totalentreprenør Samlet udbud med fokus på - Totaløkonomi - Langsigtede løsninger - Totalentreprise med drift -OPP uden finansiering Byggesagens organisering Udbudsform Index 18

19 Livslang bolig planlægning 1. Initiering Problemstilling - Placering - Teori - Økonomi 2. Organisation Byggesagens organisation - Udbudsform 3. Program Byggeprogram - Rammetidsplan - Finansiering - Udbudsmateriale 4. Dispositionsforslag Arealfordeling - Situationsplan - Forslag til indretning - Materialevalg - Økonomi 5. Projektforslag Energiberegning - Brandanalyse - Ventilationsberegning - Lydanalyse- Konstruktive system 6. D&V Drifts organisation -SLA -Drifts udgifter -D&V program Byggeprogram Rammetidsplan Finansiering Udbudsmateriale Index 19

20 Byggeprogram Bygherres krav og ønsker: Størrelser på lejligheder Fordelingsnøglen Bæredygtighed Energi Social Økologi Kvalitet Kvalitet af byggearbejde i alment byggeri C2C Økonomi Støtte til alment byggeri Økonomiske ramme Byggeprogram Rammetidsplan Finansiering Udbudsmateriale Index 20

21 Rammetidsplan Dato Ydelse Varighed Beskrivelse Rådgiveraftale Rådgiveaftale underskrives Byggeprogram Byggeprogram udarbejdes af BH og BR Udbudsannonce 30 dage Annonce udsendes Prækvalifikation 5 dage Tilbudsgivere udvælges og materiale udsendes Tilbudsfase 35 dage TE udarbejder tilbud Licitationsdag 1 dage Tilbuddene åbnes Udvælgelse af tilbud 5 dage BH og BR udvælger tilbud og kontrahere med vindene TE Stand still periode 10 dage Der må ikke skrives kontrakt i denne periode, da øvrige tilbudsgivere kan klage i denne periode Kontrahering 5 dage Parterne udarbejder kontrakt som underskrives Vedståelse af tilbud 40 dage Parterne skal vedstå tilbuddet i 40 dage Projektering 2 måneder TE udarbejder projektering samt endelig tidsplan for udførelse af byggeriet Udførelse 14 måneder Byggeriet udføres iht. tidsplan EU-udbud Standstill periode 10 dage Byggetid 14 måneder D&V i 10 år Aflevering af byggeri Byggeriet skalafleveres og stå klar til brug D&V kontrakt træder i 10 år Byggeriet overgår til styring af drift og kraft vedligeholdelse Ibrugtagning Bygningen tages 100 % i brug Byggeprogram Rammetidsplan Finansiering Udbudsmateriale Index 21

22 Finansiering Finansiering af almennyttig boliger ser således ud efter 1. januar 2011: Bidrag yder Procentsats Realkreditlån, hvortil staten løbende yder ydelsesstøtte ( Max. 40 år) 84 % Kommunalgrundkapital, udbetalt som rente og afdragsfrie lån 14 % Beboer indskud 2% Kilde: sm.dk Ved udfyldelse af skema ABC og indsende det til socialministeriet kan man søge om tilsagn i alment byggeri. Byggeprogram Rammetidsplan Finansiering Udbudsmateriale Index 22

23 Udbudsmateriale EU bekendtgørelse TED Prækvalifikationsannonce Udbudsbrev Totalentreprise kontrakt EU udbud fordi prisen er over 37,25 mio. kr. Prækvalifikationsannonce: Udvælgelses kriterier Oplysninger om teknisk og økonomisk formåen Virksomhedens ansatte Virksomhedens erfaring Virksomhedens kvalitetssikring Udbudsbrev: Tildelingskriterier Pris: 40 % Arkitektur og funktion 35 % Bæredygtighed 25 % Byggeprogram Rammetidsplan Finansiering Udbudsmateriale Index 23

24 Livslang bolig planlægning 1. Initiering Problemstilling - Placering - Teori - Økonomi 2. Organisation Byggesagens organisation - Udbudsform 3. Program Byggeprogram - Rammetidsplan - Finansiering - Udbudsmateriale 4. Dispositionsforslag Arealfordeling - Situationsplan - Forslag til indretning - Materialevalg - Økonomi 5. Projektforslag Energiberegning - Brandanalyse - Ventilationsberegning - Lydanalyse- Konstruktive system 6. D&V Drifts organisation -SLA-Drifts udgifter -D&V program Ydelsesbeskrivelse 2012 Arealfordeling Situationsplan Forslag til indretning Materialevalg Økonomi Index 24

25 Granskning af udbudsmaterialet Kommuneplan/Lokalplan Antal af p-pladser Udsende Placering på grund Bebyggelses procent Byggeprogram kvalitet Krav og ønsker Tid Bæredygtighed Fordeling af lejligheder Størrelser Antal Økonomi Pris pr m² Pris på D&V Byggeprogram Kommuneplan Lokalplan Arealfordeling Situationsplan Forslag til indretning Materialevalg Økonomi Index 25

26 Arealfordeling Bygning Bebyggelses procenten gør det muligt at opfører 10 blokke lejligheder. De bliver fordelt i 6 bygninger på følgende måde Bygning 5 Størrelse Antal m² 3 sal sal sal Stue I alt Bygning Bygning 6 Størrelse Antal m² 3 sal sal sal Stue I alt Samlet antal lejligheder: 190 stk. Samlet antal m²: m² Max antal beboer: 390 stk. Størrelse Antal m² 3 sal sal sal Stue I alt Størrelse Antal m² 3 sal sal sal Stue I alt Arealfordeling Situationsplan Forslag til indretning Materialevalg Økonomi Index 26

27 Situationsplan Bygningerne er placeret efter lokalplanen Fælleshus med vaskeri og festlokale, opbevaringsrum i kælderen Cykelskurermed plads til 150 cykler, P-pladser til 80 biler Affaldscontainer til både glas og aviser Endelig bebyggelses procent på 51% Situationsplan Bygning 1 Tegningsliste Arealfordeling Situationsplan Forslag til indretning Materialevalg Økonomi Index Facader Snit 27

28 Spacemanagement Bygning 1: 4 etager med kælder En blanding af alle typer lejligheder Udvendig trappe med svalegang Elevatortårn Teknikrum Opbevaringsrum Arealoversigt bygning 1 11% 11% 3% 2% Lejligheder Konstruktionsareal Opbevaring 73% Fælles areal Teknikrum Arealfordeling Situationsplan Forslag til indretning Materialevalg Økonomi Index 28

29 Forslag til indretning Møbleringsplaner, lejligheder 5 forskellige størrelser Bad og køkken i alle boliger Mulighed for gennemtræk Nem adgang til installation skakt Arealfordeling Situationsplan Forslag til indretning Materialevalg Økonomi Index Målplaner, lejligheder Målplaner, etager 29

30 Materialevalg TAG Tagkassetter i træ med tagpap med påmonterede solceller YDERVÆGGE Sandwichelementer med 250mm isolering og pudset facade, lang levetid og en god u-værdi VINDUER 3 lags energi vinduer, med en god u-værdi ETAGEDÆK Betonelementer med svømmende trægulve, som vil være nemme at vedligeholde Inventar A- mærkede køleskabe, ovn m.m. Hvide skabe Arealfordeling Situationsplan Forslag til indretning Materialevalg Økonomi Index 30

31 Økonomi Totaløkonomi på solceller Bæredygtige tiltag Som et bæredygtigt tiltag etableres der solceller på taget af bygningerne. Det beregnede kw/h forbrug for bygningen 1 er og kan dækkes af 462m²solceller på taget. Investeringen er betalt hjem i løbet af ca. 9 år. Egen udregning Arealfordeling Situationsplan Forslag til indretning Materialevalg Økonomi Index 31

32 Økonomi Budget overslag Økonomisk overslag Samlet beløb: mio. kr. 1.Grundudgifter: mio. kr. Byggeomkostningsindeks 2.Bygge og anlægsudgifter: mio. kr. 3.Inventar og udstyr: mio. kr. 4.Teknisk rådgivning: mio. kr. 5.Administrative udgifter: mio. kr. 6.D&V over en 10 års periode: mio. kr. Egen udregning Egen udregning Arealfordeling Situationsplan Forslag til indretning Materialevalg Økonomi Index 32

33 Livslang bolig planlægning 1. Initiering Problemstilling - Placering - Teori - Økonomi 2. Organisation Byggesagens organisation - Udbudsform 3. Program Byggeprogram - Rammetidsplan - Finansiering - Udbudsmateriale 4. Dispositionsforslag Arealfordeling - Situationsplan - Forslag til indretning - Materialevalg - Økonomi 5. Projektforslag Energiberegning - Brandanalyse - Ventilationsberegning - Lydanalyse- Konstruktive system 6. D&V Drifts organisation -SLA-Drifts udgifter -D&V program Energiberegning Brandanalyse Ventilationsberegning Lydberegning Konstruktive system Index 33

34 Energiberegning Overholder energiklasse 2015 Krav: /A kwh/m²år = 30, 5 kwh/m²år Energiberegning: 29,5 kwh/m²år Max dimensionerende varmetab gennem klimskærm ekskl. vinduer og døre, 6 W/m² Energiberegning: 4,8 W/m² Rapport med nøgletal Model med dokumentation Egen udregning i Be10 Kælderydervæg Tag Terrændæk Ydervæg Energiberegning Brandanalyse Ventilationsberegning Lydberegning Konstruktive system Index 34

35 Brandanalyse Brandanalyse Anvendelses kategori 6 Brandsektioner: Hver etage er en brandsektion da de er under 600 m² Brandceller: De enkelte lejligheder er opdelt i brand celler Elevator: Er en brandsektion og fungere som flugtvej Trapper: Fungere som flugtveje Egen produktion Brandsektionsvægge: REI 60 A2-s1, d0 Brandcellevægge: REI 60 Røgalarm: En i hver lejlighed Trapper: D-s2,d2 Brandplaner Energiberegning Brandanalyse Ventilationsberegning Lydberegning Konstruktive system Index 35

36 Ventilations beregning Ventilation beregning, bygning 1 Balanceret ventilation Krydsvarmeveksler Separat system til emhætter Nem adgang til installationsskakt Nedhængte lofter Egen udregning Tekniksnit - ventilation Ventilations planer Energiberegning Brandanalyse Ventilationsberegning Lydberegning Konstruktive system Index 36

37 Lydberegning Lydberegning Lejlighedsskel skal holde lydene fra naboen på et minimum 150 mm betonvæg mellem lejlighederne Efterklangsanalyse 48 db 52 db Egen udregning Egen udregning Energiberegning Brandanalyse Ventilationsberegning Lydberegning Konstruktive system Index 37

38 Konstruktive system -Tagelementer: Spændvide på 8,2 meter, dimensioneret bjælke 140x333 mm -Etagedæk: Spændvide 8,2 meter, dimensioneret tykkelse 220 mm -Indervægge: Lastopland 40,70 meter, dimensioneret tykkelse 150 mm -Ydervægge: Lastopland 66,90 meter, dimensioneret tykkelse 160 mm Detalje montage af konsol på tag Egen produktion Statisk oversigt Kundepunkter Energiberegning Brandanalyse Ventilationsberegning Lydberegning Konstruktive system Index 38

39 Livslang bolig planlægning 1. Initiering Problemstilling - Placering - Teori - Økonomi 2. Organisation Byggesagens organisation - Udbudsform 3. Program Byggeprogram - Rammetidsplan - Finansiering - Udbudsmateriale 4. Dispositionsforslag Arealfordeling - Situationsplan - Forslag til indretning - Materialevalg - Økonomi 5. Projektforslag Energiberegning - Brandanalyse - Ventilationsberegning - Lydanalyse- Konstruktive system 6. D&V Drifts organisation - SLA - Drifts udgifter - D&V program Drifts organisation SLA Drifts udgifter D&V program Index 39

40 Drift organisation Strategisk Strategisk Boligselskabet Sjælland SLA/ABS2003 Total Konsortium A/S Total Konsortium A/S laver en aftale med Drifts Entreprenøren A/S om at stå for D&V af de almennyttige boliger SLAénudfærdiges mellem Drifts Entreprenøren og Boligselskabet Sjælland Taktisk Operativ Drifts Entreprenør SLA/ABS2003 Udførende part D&V Forskellige håndværkere Kontrol af udført arbejde Vicevært ansat af Boligselskabet Sjælland har ansvaret for at driftsentreprenørens arbejde kontrolleres. Evt. klager fra beboerne skal sendes til viceværten. Drifts organisation SLA Drifts udgifter D&V program Index 40

41 Service Level Agreement 10 års drift og vedligeholdelses periode: Udearealerne - Belægninger - Græsarealer - Sne - Legepladser, cykelskure SLA ABS2003 Hvad der skal udføres: standart Klimaskærm - Graffiti - Tagrender - Tag Tekniske installationer - Solceller - Ventilation - Varme - Vand Egen produktion Hvor ofte: hyppighed - tidsrum Hvordan: lovgivning - beskrivelser Hvem: medarbejdernes kvalifikationer Hvad der sker hvis den ikke overholdes: Bøder eller bonus Drifts organisation SLA Drifts udgifter D&V program Index 41

42 Driftsudgifter Fra det økonomiske overslag Oversigt over driftsudgifter Befæstede arealer 8% Renhold på området 5% Tømning af skraldespande 5% Legepladser 3% Snerydning 26% Græsarealer 26% Planter/træer 3% Drift af ventilationsanlæg 3% Drift af varmeanlæg 3% Drift af solvarmeanlæg 3% Drift af elevator 2% Udvendig belysning 3% Trapper/svalegange 5% Ydervægge/graffiti 2% Tag 3% Tagrender 1% Egen produktion Egen produktion LYSALLEN Kilde: Landsbyggefonden, Husleje og Driftsudgiftsstatik 2010 Pris : 83 kr. m² år LANDSBYGGEFONDEN Pris : 131 kr. m² år FORSKEL I PRIS 49 kr. m² år Drifts organisation SLA Drifts udgifter D&V program Index 42

43 Valg af D&V program Krav til D&V program i henhold til det udarbejdede Byggeprogram. Nøgletal -m² -Tomgang -Pris Økonomi -Driftsøkonomi Registrering af udearealer -Græsplæner -Beplantning Lejer registrering -Kontrakter Leverandør styring -Faktura Tegninger 2D Drift og vedligeholdelsesplaner Nøgletal Økonomi Registrering af udearealer Lejer registrering Leverandør styring Tegninger 2D Drifts og vedligeholdelsesplaner Analyseskema FM program Butler Core FM TOPdesk Kilde: DFM Drifts organisation SLA Drifts udgifter D&V program Index 43

44 Konklusion Billige boliger Forskellige bolig størrelser Kort afstand til København Energikrav 2015 Digital håndtering af D&V 44

45 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 45

46 Index Initiering Organisering Program Dispositionsforslag Projektforslag D&V Problemstilling Byggesagens organisation Byggeprogram Arealfordeling Energiberegning Drifts organisation Placering Udbudsform Rammetidsplan Situationsplan Brandanalyse SLA Teori Finansiering Forslag til indretning Ventilationsberegning Drifts udgifter Økonomi Udbudsmateriale Materialevalg Lydberegning D&V program Økonomi Konstruktive system 46

F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t. Michael Estimo Case: Relokering af Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S

F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t. Michael Estimo Case: Relokering af Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t Michael Estimo Case: Relokering af Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S 1 I n d h o l d : D e l 1 - I n i t i e r i n g Virksomhedsprofil SWOT- Analyse Alternative

Læs mere

N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling

N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t K ø b e n h a v n s E r h v e r v s a k a d e m i 2 0 1 0

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udgivelsesår 2012. Illustrationer og layout

Udgivelsesår 2012. Illustrationer og layout Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Økonomisk støtte Illustrationer

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 INDHOLD: BAGGRUND S. 2 PARTNERSKAB, FLEKSIBEL UDMØNTNING S. 3 UDMØNTINGSFORLØB Overordnet udmøntningsproces S. 4 Vejledende

Læs mere

projektering en introduktion til... rambøll arkitektur landskab og proces

projektering en introduktion til... rambøll arkitektur landskab og proces projektering en introduktion til... Hvem er vi? holdet i dag: Jesper Møller Sidsel Blegvad Seier arkitekter i Rambøll tidsrum fra 10-12 der kommer rigtigt mange informationer på meget kort tid... så spørg

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD Københavns Ejendomme, december 2012 Udgave 1. udgave, december 2012 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG DET SOCIALE HUS, HALMTORVET 17 KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 3/84 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram 09.01.2012. Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram.

Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram 09.01.2012. Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram. 1 Fuglsang Sø Centret Byggeprogram Herning Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMINDELIG ORIENTERING 2. GENERELLE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRENØREN 3. BYGGEPROGRAM 4. TEKNISK BESKRIVELSE 5. GENERELLE KRAV

Læs mere

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer - Rammen for boligorganisationens fornyelse og fremtidssikring af en afdeling University College Nordjylland 2014 Bygningskonstruktøruddannelsen Efterår

Læs mere

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Titel: Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til lejeren om succesfuld renovering

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til lejeren om succesfuld renovering Et godt renoveringsprojekt Håndbog til lejeren om succesfuld renovering Titel: Et godt renoveringsprojekt Håndbog til lejeren om succesfuld renovering Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse og Erhvervsfremme,

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013 INDHOLD: 1. BAGGRUND S.2 2. TRE SPOR FOR UDMØNTINGEN GENERELLE FORHOLD S. 3 DIALOGBASERET UDBUDSPROCES S. 4 FAST TRACK

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Drift og vedligehold. Implementering af bygningsdrift i alment boligbyggeri. Lena Juul-Jensen

Drift og vedligehold. Implementering af bygningsdrift i alment boligbyggeri. Lena Juul-Jensen Drift og vedligehold Implementering af bygningsdrift i alment boligbyggeri. Titelblad: Titel: Emne: Udgiver: Implementering af bygningsdrift i alment boligbyggeri Drift og vedligehold UCN Porthusgade 1

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B - 9900 FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ 8 9900 FREDERIKSHAVN BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

Tagbolig. Vejledning til bygherren

Tagbolig. Vejledning til bygherren Tagbolig Vejledning til bygherren Udarbejdet af arkitekt MAA Per Lüchtenmeier, sbs, for GI. ISBN 978-87-988882-8-4 Layout: Datagraf November 2009 Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning

Læs mere

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for jer.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres?

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? I G A N G M E D A T B Y G G E Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? Denne vejledning er særligt møntet på byggerier indenfor Lokale-

Læs mere

GI FORSØG & UDVIKLING TAGBOLIG. Vejledning til bygherren GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND

GI FORSØG & UDVIKLING TAGBOLIG. Vejledning til bygherren GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND GI FORSØG TAGBOLIG Vejledning til bygherren & UDVIKLING GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND TAGBOLIG Vejledning til bygherren Denne vejledning er udarbejdet til udlejere, der overvejer at etablere nye boliger

Læs mere

2. Hvilke energikrav mv. har Københavns Kommune besluttet, at almene boliger skal være omfattet af og hvad betyder dette for huslejen?

2. Hvilke energikrav mv. har Københavns Kommune besluttet, at almene boliger skal være omfattet af og hvad betyder dette for huslejen? KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 2 Besvarelse på spørgsmål om billige boliger, finansieringsmuligheder Baggrund På ØU-møde d. 2. oktober drøftedes billige boliger

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Administrative arbejdspladser i Frederikshavn

Administrative arbejdspladser i Frederikshavn Administrative arbejdspladser i Frederikshavn Programoplæg for renovering / ombygning af Rådhuset i Frederikshavn samt nybyggeri på Værkergrunden Rev. 12-12-2007 Indholdsfortegnelse Bærende principper

Læs mere

læs denne brochure, 2

læs denne brochure, 2 2 læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for dig.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Der er store muligheder for at spare på energien i de danske etageejendomme Energiforbruget stiger. Forskerne er bekymrede. Den stigende udledning

Læs mere