Børn og studier. Værd at vide når studie, arbejde og børn skal hænge sammen når du venter barn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og studier. Værd at vide når studie, arbejde og børn skal hænge sammen når du venter barn"

Transkript

1 Børn og studier Værd at vide når studie, arbejde og børn skal hænge sammen når du venter barn 1

2 Indledning/forord Det er dejligt, når der er et barn i vente, men ofte dukker der hurtigt spekulationer og overvejelser op i forhold til studie, arbejde og økonomiske forhold, som f.eks. SU og dagpengerettigheder. I denne pjece kan du få svar på en række af de mest almindelige spørgsmål, som vi støder på via kontakten med medlemmer omkring graviditet og barsel. Som lægestuderende er det muligt at få både barselsdagpenge og SU., Du kan få barselsdagpenge, hvis du har et studiearbejde f.eks. FADL-vagt, og du kan få SU, hvis du er indskrevet på din uddannelse. Som lovgivningen er i dag, er det hovedreglen, at du som studerende på barsel skal bevare status som studerende, med de rettigheder det giver. Du skal altså ikke søge orlov i forbindelse med barsel, men fortsat være indskrevet på dit uddannelsessted. Vejledningen er målrettet lægestuderende, der i kortere eller længere perioder arbejder. Fokus er rettet på arbejde i vikariater, gennem FADLs vagtbureauer, ansættelse som studenterunderviser gennem SUL eller forsker i København, Odense eller Aarhus, men er relevant for alle lægestuderende. Hvis du har flere spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at henvende dig hos FADLs hovedforeningssekretariat eller skrive til os via. FADLs Hovedforening København, efterår2015 2

3 Indledning/forord Generelle regler om orlov fra arbejde... 5 Generelt om orlov... 5 Før fødslen for moren - graviditetsorlov... 5 Efter fødslen når du er blevet mor - barselsorlov... 5 Efter fødslen når du er blevet far - fædreorlov... 5 Muligheder efter fødslen for både mor og far - forældreorlov... 6 Medmødres rettigheder under barsel... 6 Alternative muligheder... 7 Sygdom pga. graviditet... 8 Pligt til at oplyse om graviditet... 8 Du er beskyttet mod afskedigelse under graviditeten Løn og dagpenge under orlov... 9 Dagpenge Specielle regler for FADL Frist for ansøgning om dagpenge fra kommunen Klage Fødsel umiddelbart før eller efter du er blevet bachelor eller afslutter studiet Beregning af barselsdagpenge Barsel i udlandet Arbejdsmiljø for gravide Farligt arbejde Skader på forplantningsevnen Stød og slag Tunge løft Langvarigt stående og gående arbejde Infektioner under graviditet. Hvad gør jeg? Bekendtgørelse om arbejdets udførsel SU under barsel Enkeltklip Dobbeltklip Miksklip SU lån Særligt tillæg som forsørger Forhøjelse af fribeløb Et godt råd SU-klip hvis du har født før du startede på uddannelsen Vil du læse mere om barsel se disse pjecer

4 4

5 1. Generelle regler om orlov fra arbejde Generelt om orlov Overordnet eksisterer der fire forskellige former for orlov; graviditets, barsel, fædre og forældreorlov. I de kommende fire afsnit vil de fire typer og deres betingelser blive gennemgået. Før fødslen for moren - graviditetsorlov Barselsloven giver dig retten for at gå på barsel fire uger før forventet fødsel. Dog kan du ikke overføre ugerne til efter barnet er født. Hvis barnet bliver født for sent, bliver disse uger ikke taget fra barselsperioden efter fødslen. Ifølge overenskomsten er det for SPV- og VT-vagter muligt at gå på barselsorlov 8 uger før forventet fødsel. Du skal give din arbejdsgiver besked om din graviditet senest tre måneder før din forventede fødslen, og om du har tænkt dig at benytte dig af retten til graviditetsorlov. Datoen for forventede fødsel fastlægges i forhold til vandrejournalen. Der er mulighed for at gå på barsel tidligere end fire uger før fødslen, hvis arbejdets særlige karakter betyder en øget risiko for fosteret, eller hvis graviditeten har en sygeligt forløb, og din læge bedømmer, det vil være en risiko for dig eller fostret, at du arbejder. Der kan f.eks. være tale om truende abort, svangerskabsforgiftning eller bækkenløsning. Dette arbejdsfravær vil være med sædvanlig løn eller dagpenge. Hvis du står i en af ovenstående situationer, er det en god idé at kontakte FADL eller din a-kasse, da de kan hjælpe dig bedst muligt gennem regeljunglen. Ifølge barselslovens 6, stk. 3 har du mulighed for gratis graviditetsundersøgelser i arbejdstiden, hvis det ikke er muligt uden for arbejdstiden. Efter fødslen når du er blevet mor - barselsorlov Som mor har du pligt til at holde 2 ugers barsel efter fødslen, herefter har du ret til at holde 12 ugers barsel, dvs. at du som mor har ret til 14 ugers barselsorlov med barselsdagpenge efter fødslen. Disse 14 uger starter dagen efter fødslen. Du skal senest 8 uger efter fødslen underrette din arbejdsgiver om, hvornår du vil genoptage arbejdet. Efter fødslen når du er blevet far - fædreorlov Som far har du ret til to ugers sammenhængende orlov i forbindelse med fødslen, eller når barnet er kommet hjem. Du kan aftale med arbejdsgivere at holde dem inden for de første 14 uger efter fødslen Du skal, hvis du ønsker at bruge din fædreorlov, underrette din arbejdsgiver om det forventede tidspunkt for orlovens begyndelse og om længden heraf senest fire uger før orlovens forventede start. Du skal dog være opmærksom på, at de to ugers fædreorlov først kan begyndes dagen efter fødslen, så du skal i princippet aftale med din arbejdsgiver på forhånd, at du kan få fri på selve dagen for fødslen. 5

6 Fædreorloven er ikke betinget af, at du og moderen lever sammen, men det forudsætter, at du opholder dig hos barnet i orlovsperioden. Muligheder efter fødslen for både mor og far - forældreorlov Udover de 14 og 2 uger for henholdsvis moderen og faderen, har begge forældre mulighed for hver at holde 32 uger barselsorlov. Der er 32 uger forbeholdt hver af forældrene, og retten til disse uger kan derfor ikke overdrages mellem forældrene, så f.eks. moderen afholder 50 og faderen 14 ekstra ugers barsel. Moderen kan vælge at afholde disse uger i forlængelse af de 14 uger barselsorlov. Faderen kan vælge at påbegynde sine 32 uger sideløbende med, at moderen afholder sine 14 ugers orlov efter fødslen eller vente til moderen begynder på arbejde igen. Forældrene har således ret til sammenlagt 84 ugers ( ) fravær i forbindelse med barsel, men kun tilsammen ret til barselsdagpenge i 52 uger ( ). Orlovens starttidspunkt, samt længde, skal varsles til arbejdsgiveren senest otte uger efter fødslen. Selvom du ønsker at holde orloven i flere separate perioder, skal samtlige påbegyndelsestidspunkter og længder informeres om senest otte uger efter fødslen. Før forventet fødsels (moderens ret) Efter fødslen (moderens pligt) Efter fødslen (moderens ret) Efter fødslen (faderens ret) Med dagpenge 4 uger 2 uger 12 uger 2 uger Orlov (begges ret) 32 uger 32 uger I alt 52 uger 84 uger Uden dagpenge Du kan bruge dette link til at planlægge din barsel: https://dinbarsel.borgerservice.dk/kmd.ni.dpborweb.barseloverblik/default.aspx?p=borgerdk&k=101 Man skal være logget ind på borger.dk for at bruge beregningen Medmødres rettigheder under barsel FADL anbefaler, at I læser følgende folder: udgivet af Landsforeningen for bøsser og lesbiske, hvis I er to forældre af samme køn, der overvejer eller skal have barn. 6

7 Det er de juridiske forældre, der har ret til orlov i forbindelse med fødslen. Overordnet betyder dette, at medmorderens ret til barsels og fædreorlov afhænger af, om medmoderen har stedadopteret barnet. Alternative muligheder Ret til at forlænge forældreorloven Hvis forældrene ønsker det, har de ret til at forlænge forældreorloven med otte eller 14 uger, så de i stedet får henholdsvis 40 eller 46 uger fra barnet er 14 uger gammelt, dvs. efter moderen har holdt sin barselsorlov. For at have ret til at forlænge forældreorloven til 46 uger skal man være lønmodtager eller selvstændig. Retten til fulde dagpenge er dog fortsat 32 uger. Dette betyder, at forældrene i de 40 eller 46 uger får udbetalt et beløb svarende til 32 uger med fulde dagpenge. Disse kan også spredes ud over en længere periode, og arbejdet kan delvist genoptages. Ret til at udskyde forældreorloven. Retsbaseret Den ene forælder har en retsbaseret mulighed for at udskyde mellem 8 og 13 uger af 32-ugersperioden til et senere tidspunkt. Den udskudte orlov skal dog holdes i en sammenhængende periode, inden barnet fylder 9 år. Udskudt orlov (aftalebaseret orlov) gælder kun, hvis du er lønmodtager i beskæftigelse og selvstændige erhvervsdrivende. Retten til at udskyde orloven bevares, hvis den ansatte overgår til en ny arbejdsgiver. Ret til at udskyde forældreorloven. Aftalebaseret Det er kun den ene forældre der kan benytte sig af den retsbaserede udskydelse. Hvis den anden forælder ønsker at udskyde en del af sin orlov skal der laves en aftale med arbejdsgiveren her om. Det kaldes aftalebaret orlov. Reglerne er næsten de samme som for retsbaseret orlov, forskellen ligger i at det er en aftale man indgår med sin arbejdsgiver. Da det er en aftale gælder der lidt andre regler. Arbejdsgiveren kan nægte at lave aftalen. Og da det er en aftale der er indgået mellem forælderen og arbejdsgiveren, er det kun den arbejdsgiver der er bundet af aftalen. Det vil sige at hvis du skifter job, skal der laves en ny aftale med den nye arbejdsgiver ellers bortfalder den manglende orlov. Hvad må man? I de første 2 uger efter fødslen må du ifølge reglerne ikke deltage i undervisning. Herefter er du frit stillet til at deltage i såvel undervisning som eksamen, selvom du modtager barselsdagpenge Du har under barselorloven mulighed for at genoptage arbejde i begrænset omfang eller deltage i fagpolitisk arbejde, undervisning o.lign. De helt specifikke betingelser kan du undersøge nærmere hos din kommune. Dette er specielt relevant, hvis du i løbet af din barsel på barselsdagpenge vil starte i klinik og derfor vil vide, om du kan fortsætte i klinik. Når du kontakte din kommune er det vigtigt, at du understreger, det er ulønnet klinik (praktik), som er en integreret del af studiet. 7

8 Vi har kendskab til, at Odense, Frederiksberg og København accepterer, at du modtager barselsdagpenge under klinik. Hvis barnet indlægges? Hvis barnet bliver indlagt på hospitalet i din barselsorlovsperiode, kan orloven forlænges med den periode, som barnet er indlagt. Forlængelsen kan højst vare i tre måneder. Hvordan søger man dagpenge? Hvis du er lønmodtager er det din arbejdsgiver der skal kontakte kommunen og fortælle, at du skal på barsel. Dette gør arbejdsgiveren typisk gennem nem refusion. Der efter sender kommunen nogle papirer til dig som du skal udfylde og sende tilbage, sammen med en kopi af din vandrejournal. Overdragelse af dagpengeret fra den ene forældre til den anden Hvis moren bliver så syg efter fødslen, at hun ikke kan passe barnet kan kommunen bevilge at faren overtager hendes ret til barselsdagpenge. Som regel vil faren i den situation få fuld løn under barsel, hvis han får fuld løn under sygdom. Sygdom pga. graviditet Bliver du uarbejdsdygtig pga. graviditet i perioden fra graviditetens indtræden til barselsorlovens påbegyndelse, har du ret til fuld løn jf. funktionærlovens regler, hvis du er omfattet af funktionærloven.. Ellers kan du få sygedagpenge fra din arbejdsgiver. Denne ret gælder dog ikke, hvis der er tale om almindelige graviditetsgener f.eks. morgenkvalme eller træthed. Disse gener bliver betragtet som almindelig sygdom. Pligt til at oplyse om graviditet Du skal som kommende mor oplyse din arbejdsgiver om, hvornår du regner med at afholde din barselsorlov senest 3 måneder før det forventede fødselstidspunkt. Som kommende far skal du underrette arbejdsgiver senest 4 uger før fødslen, hvis du ønsker at afholde de 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen. Husk at for faderen starter de 2 ugers orlov dagen efter barnet er født, så det er en god ide, at lave en aftale med din arbejdsgiver om, at holde fri den dag barnet bliver født. Du har dog på ingen måde pligt til at oplyse om graviditet ved ansættelsessamtale, og hvis du bliver spurgt om graviditet eller graviditetsplaner ved en ansættelsessamtale, skal du kontakte FADL. Både moderen og faderen skal, senest 8 uger efter barnet er født, underrette arbejdsgiver om, hvor meget barsel, de ønsker at holde. Du er beskyttet mod afskedigelse under graviditeten Du må ikke blive afskediget fordi du er gravid eller hvis du som far ønsker at tage forældreorlov. Det er derfor vigtigt, at du så tidligt som muligt fortæller om din graviditet send gerne en mail med forventet fødselstidspunkt, så du senere kan bevise, at du har meddelt graviditeten til arbejdsgiveren. Du må heller ikke blive afskediget umiddelbart efter at du vende tilbage til arbejdet. Hvis du bliver afskediget, så kontakt FADL med det samme. Der bliver givet forholdsvist høje godtgørelser, hvis man bliver afskediget under graviditeten. Der er dog situationer, hvor arbejdsgiveren alligevel kan afskedige fx hvis dit arbejdsområde helt falder væk. Arbejdsgiveren har dog pligt til at forsøge at omplacere. 8

9 2. Løn og dagpenge under orlov Som studerende har du mulighed for særlig støtte (fødselsklip) under barsel samtidig med evt. barselsdagpenge eller løn under barsel. Se afsnittet om SU Du har kun ret til fuld løn under barsel, hvis det særskilt er aftalt, altså hvis der står noget om løn under barsel i din kontrakt/ansættelseskontrakt eller den overenskomst som du arbejder under. Det skal fremgå af din kontrakt, hvis der gælder en overenskomst for dit arbejde. Fuld løn er løn incl. fast påregnelige tillæg fx arbejdstidstillæg, feriepenge samt pension. Hvis der intet er aftalt om løn under barsel, kan du være dækket af Funktionærloven. For at være dækket af Funktionærloven skal du arbejde mere end 8 timer om ugen samt lave en bestemt type gennemgået senere i denne pjece. Funktionærlovens regler omkring barsel gælder kun for kvindelige funktionærer. Du har ret til halv løn fra din arbejdsgiver 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter fødslen ifølge funktionærlovens regler. De relevante love og regler for dette afsnit er: Barselsloven, Sygedagpengeloven, Funktionærloven, evt. overenskomst og ansættelsesbevis. Dagpenge Du har kun ret til barselsdagpenge, hvis du opfylder beskæftigelseskravet. Du opfylder beskæftigelseskravet, hvis en af nedenstående betingelser er til stede): tilknytning til arbejdsmarked i de sidste 13 uger før orloven og har i denne periode været i beskæftigelse i minimum 120 timer. er dagpengeberettiget i en a-kasse. (Man er kun dagpengeberettiget i en a-kasse, hvis man tager orlov fra studiet) har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed inden for den seneste måned. Det er kun muligt at få både SU og barselsdagpenge, hvis man opfylder den første betingelse. Altså have et arbejde. Hvis man skal have barselsdagpenge på baggrund af ens A-kasse skal man tage orlov fra studiet. I vurderingen af, hvorvidt du har været tilknyttet arbejdsmarkedet i 13 uger inden, skal du være opmærksom på følgende dom: FADL vandt d. 15. juni 1994 en landsretssag for fire lægestuderende. Retten traf den afgørelse, at de fire lægestuderende, som i mere end 13 uger havde været medlemmer af et af FADLs vagtbureauer og opfyldte betingelsen om 120 timers arbejde inden 1. fraværsdag, betragtes som tilknyttet arbejdsmarkedet jf. dagpengelovens 4 stk. 1 pkt. 1. Se Ugeskrift for Retsvæsen 1994 s. 763Ø Betydningen af denne dom er, at når du arbejder gennem FADLs vagtbureau, er du tilknyttet arbejdsmarkedet løbende og har derfor fast tilknytning til arbejdsmarkeder 13 uger før orloven 9

10 begynder. Du skal så selv sikre dig 120 timer i d at du skal på barselsorlov Har du problemer med kommunen kan du få råd hos FADL. Hvis du bliver syg, inden du går på barsel, vil den periode du er sygemeldt tælle med i de 13 uger. Barselsdagpenge udbetales af bopælskommunen, og du skal derfor sikre dig, at arbejdsgiveren indsender oplysninger om din barsel til din bopælskommune. Hvis du ikke har en arbejdsgiver er det dig selv, der skal gøre det eller din seneste arbejdsgiver. Hvis ikke du søger til tiden får du først dagpenge fra den dag du søger. Vær derfor sikker på at din arbejdsgiver har sendt anmodning om sygedagpenge. 3. Specielle regler for FADL Ifølge overenskomsten 2015 for FADL-vagter 9, stk. 1 har du ret til orlov med løn svarende til barselsdagpengetimesatsen under graviditetsorlov i perioden fra den 8. til og med den 5. uge før forventet fødsel, hvis du er kvindelig studerende, der er ansat i holdtjeneste, og som er ansat med opsigelsesvarsel jf. 8, stk. 2. Du udregner lønnen ud fra samme model som barselsdagpenge, dvs. dit gennemsnitlige ugentlige timetal inden for de seneste tre måneder, dog højest 37 timer pr. uge ganget med barselsdagpengesatsen. Hvis du som lægestuderende arbejder som studenterunderviser, studentermedhjælper osv. og derigennem er dækket af SUG/SULs overenskomst har du krav på løn under barsel. Det kræver dog også, at du opfylder følgende betingelser: Er ikke fuldtidsansat et andet sted For undervisningsassistenter, instruktorer og hjælpelærere gælder det, at der ved ansættelsen er aftalt en undervisningsperiode på 4 måneder eller derover eller et undervisningstimetal på 50 eller derover inden for et undervisningsår. For undervisningsassistenter, demonstratorer, præparatfremstillere og studentermedhjælpere skal deres ansættelsesperiode svare til et semesters undervisning eller derover. Frist for ansøgning om dagpenge fra kommunen Når du skal have barselsdagpenge, skal du søge kommunen senest 8 uger efter 1. fraværsdag. Eller hvis du adopterer 8 uger efter barnets modtagelse. Ved fravær pga. graviditetsbetinget sygdom skal du anmode om dagpenge senest 1 uge efter 1. fraværsdag. Hvis ansøgningsfristen overskrides, har forældrene kun ret til dagpenge for den periode, der ligger efter anmodningen. 10

11 Klage Det er kommunen, der træffer afgørelse om retten til dagpenge. Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse, kan der klages over afgørelsen til beskæftigelsesankenævnet senest fire uger efter, afgørelsen er modtaget. Som medlem af FADL kan du få hjælp til at udforme en evt. klage. 4. Fødsel umiddelbart før eller efter du er blevet bachelor eller afslutter studiet I nogle situationer vil det være økonomisk fordelagtigt for dig at tage orlov fra studiet, hvis du er blevet eller bliver bachelor eller kandidat i nærheden af tidspunktet for fødslen. Dette gælder såvel moderen som faderen. Vi kan ikke fyldestgørende komme ind på alle aspekter af dette i denne pjece. Kontakt altid din a-kasse for at sikre dig, at du vil være dagpengeberettiget fra a-kassen under orlov INDEN du tager orlov. Barselsdagpenge ydes med et beløb svarende til dimittendsatsen i den almindelige barselsperiode (op til 46 uger efter barnets fødsel). 3308,10 kr. om ugen Pr Barselsdagpenge udbetales med et beløb svarende til, hvad der ville kunne udbetales i arbejdsløshedsdagpenge For at få dagpenge fra 1. dag kræver det dog, at du har været medlem af en a-kasse et år før orlov. Har du først meldt dig ind indtil 14 dage inden eksamen får du ikke dagpenge den første måned. Sker fødslen efter din uddannelse er afsluttet, vil du også normalt have ret til barselsdagpenge, hvis du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, altså at du har meldt dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter afsluttet uddannelse, eller at du ved barselsdagpengenes start (fire uger før fødslen), har afsluttet din sidste eksamen inden for den seneste måned. Husk at melde dig ind i en arbejdsløshedskasse, før barnet bliver født. Hvis den ene forældre er studerende, og den anden er i arbejde, kan den studerende få ekstra SU-klip samtidig med, at den af forældrene, der er i arbejde, modtager løn/dagpenge efter de sædvanlige regler. Vælger man at stoppe studiet pga. barsel, er der ikke umiddelbart ret til SU og i nogle situationer kan du også miste dagpengeretten. I den situation kan der være mulighed for at få kontanthjælp, medmindre formue eller eventuelt forsørgers indtægt/formue forhindrer det. Din kommune kan vejlede dig om kontanthjælp. Beregning af barselsdagpenge Dine barselsdagpenge udregnes på baggrund af dit ugentlige timeantal og den timefortjeneste, som du ville have haft under orloven efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag. Eventuelt kan barselsdagpengene beregnes ud fra din gennemsnitlige indtjening inden for de senest 4 uger før orlovens begyndelse. Dog kan der ikke udbetales mere end den ugentlige maksimale dagpengesats (2015: kr.) divideret med den overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid (37 timer) 111,76 kr. i timen. 11

12 Barselsdagpenge udregning. For at få en ide om hvor meget man vil få i barselsdagpenge kan bruges denne beregningsmodel. Timeløn * ugentlige timetal = barselsdagpenge Timelønnen er den løn du får før skat, men efter AM-bidrag. Dit ugentlige timetal de timer du arbejder om ugen. Hvis du ikke har fast arbejdstid bruges et gennemsnit af de sidste 13 uger. Eksempel: Anne er FADL-vagt og tjener 140 kr. i timen. Hun har arbejdet 92 timer de sidste 4 uger. Hendes barseldagpenge skal beregnes således: Timeløn: 140 kr. AM-bidrag. AM-bidrag er på 8 % Ugentlige timetal 92 timer / 4 uger Timetal = 23 Timeløn = 128,80 kr. Denne timeløn er større end det maksimum der er bestemt i loven til 111,76 kr. Barselsdagpenge: Timeløn * timetal = barselsdagpenge 111,76 * 23 = 2.570,50 Anna får derfor 2.570,50 kr. om ugen i barselsdagpenge. Barselsdagpengene bliver udbetalt månedsvis og for hele uger, derfor er de fleste måneder 4 uger, men enkelte er på 5 uger. Barsel i udlandet Retten til barselsdagpenge er som hovedregel betinget af, at forældrene har indtægter, der er skattepligtige i Danmark og har bopæl samt opholder sig i Danmark. Er orloven påbegyndt i forbindelse med, at man har dansk bopæl og opholder sig i Danmark, kan der dog udbetales dagpenge ved barsel/adoption til lønmodtagere, der tager ophold i udlandet efter starten af orlov. Dette gælder såvel for ophold i EØS-landene som i det øvrige udland. Herudover skal man opfylde beskæftigelseskravet i dagpengeloven 4, stk. 1. Beskæftigelseskravet skal være opfyldt senest på tidspunktet for fødslen/modtagelsen af barnet. Eneste undtagelse herfra er dimittender, der kan få barselsdagpenge fra det (senere) tidspunkt, hvor de opnår dagpengeret efter dagpengeloven. 12

13 5. Arbejdsmiljø for gravide Vi hører tit, at graviditet ikke er en sygdom, og det er rigtigt. Alligevel kan et belastende arbejdsmiljø være særlig slemt for gravide og dermed medføre uarbejdsdygtighed. Nogle af de faktorer, man skal passe på følger her: Farligt arbejde Hvis kvinden har et job, som kan medføre risiko for fosteret (i flg. lægeerklæring), skal arbejdsgiveren først forsøge at fjerne det risikofyldte ved arbejdet, eller undersøge om den gravide kan flyttes til andet passende arbejde med samme løn, men uden risiko for fosteret. Hvis dette ikke er muligt, har kvindelige funktionærer ret til fravær med løn. I sygehusets laboratorier kan medarbejderne blive udsat for mange kemiske påvirkninger. På sengeafdelinger er der risiko for påvirkninger, bl.a. i forbindelse med medicingivning, herunder cytostatika og antibiotika. På operationsgange og i opvågningsstuer kan medarbejderne blive udsat for anæstesigasser. Endelig kan der ske kemiske påvirkninger i forbindelse med desinfektion og brug af rengøringsmidler. I mange tilfælde kan man blive sygemeldt under graviditeten, hvis lægen på baggrund af en konkret vurdering skønner, at der er risiko for fosteret eller den gravide. Det gælder f.eks. ved bækkenløsning, forhøjet blodtryk, risiko for tidlig fødsel eller lav fødselsvægt samt andre komplikationer. Nedfor gennemgås eksempler på de risici, der kan være: Skader på forplantningsevnen Der bruges en række forskellige stoffer, som dels kan give fosterskader, dels kan påvirke mænds og kvinders evne til at få sunde børn. Disse stoffer kaldes reproduktionsskadende stoffer. Der er risiko for at blive udsat for reproduktionsskadende stoffer ved laboratoriearbejde, arbejde på operationsstuer, ved medicingivning og pleje af patienter i cytostatikabehandling og ved præparering af cytostatika. Dette gælder f.eks. arbejde med organiske opløsningsmidler, methylmethacrylat i knoglecement, anæstesimidler, cytostatika og hydroquinon i fotografiske væsker samt radioaktive sporstoffer. Stød og slag Stød eller slag direkte mod den gravides mave må anses for at være en påvirkning, der kan udgøre en fare for graviditeten. Moderkagen kan rive sig løs, og der kan opstå blødninger i livmoderen. Kun stød af en vis kraft udgør en risiko. På arbejdspladser med særlig voldsrisiko, f. eks. på døgninstitutioner med aggressive og svært fysisk eller psykisk handicappede samt psykiatriske afdelinger må det konkret vurderes, hvornår der er særlige behov for at beskytte den gravide, således at de flyttes eller fraværsmeldes. På samme måde bør gravide ikke passe patienter på andre afdelinger, hvor der er risiko for at patienterne eller pårørende reagerer med vold. 13

14 Tunge løft Det er vigtigt at undgå tunge løft. Indgår tunge løft som en naturlig del af arbejdet, er det nødvendigt, at finde en løsning, så man undgår dem, hvis man skal kunne fortsætte med at arbejde under graviditeten. Det kan øge risikoen for abort eller for tidlig fødsel, hvis du gentagne gange når du er gravid håndterer byrder over 12 kg. Det må i almindelighed frarådes gravide at foretage tunge løft og ikke mindst gentagne løft. Det anses ikke for skadeligt for fosteret at løfte byrder under 4-5 kg. Den samlede daglige løftemængde bør ikke overstige kg på en arbejdsdag, og løftene bør fordeles over hele dagen. Fra begyndelsen af graviditetsmåned bør de nævnte byrdevægte 12 kg for enkeltløft og en samlet løftemængde på maksimalt kg reduceres til omkring det halve. Langvarigt stående og gående arbejde Langvarigt stående og gående arbejde giver påvirkninger, der kan øge risikoen for abort eller for tidlig fødsel. Arbejdet bør fra begyndelsen af 4. graviditetsmåned tilrettelægges, så den gravide kan veksle mellem siddende arbejde og stående/gående arbejde. Behovet for variation med aflastning i arbejdet er stigende gennem graviditeten. Det vil ofte i de sidste måneder af graviditeten være nødvendigt, at den gravide har mulighed for hvilepauser på en passende hvileplads. Infektioner under graviditet. Hvad gør jeg? Visse infektioner kan medføre fosterskade hos gravide. Den arbejdsbetingede risiko for smitte indenfor sygehusvæsenet er generelt størst i afdelinger, der har børn indlagt, idet mange af disse infektioner er vil infektioner hos disse udgøre en relativt større smitterisiko overfor gravide. Gravide kan enten omplaceres eller fraværsmeldes. Bestemmelserne gælder enhver gravid uafhængigt af den enkeltes helbred. Vurderingen af den konkrete smitterisiko for den gravide, eventuelt omplacering eller sygemelding samt evt. vaccination foretages i almindelighed af den gravides praktiserende læge. Røde hunde Røde hunde kan især i 1. Trimester medfører hørerskade og hjerneskade hos ca. halvdelen af børnene. Gravide, der ikke er MFR-vaccineret eller har haft røde hunde, må ikke passe patienter med røde hunde og fraværsmeldes, indtil det vides om den gravide har antistoffer mod røde hunde. Fåresyge Fåresyge i 1. Trimester kan medføre aboert eller for tidlig fødsel. Der synes ikke at være øget risiko i 2. og 3. Trimester. Gravide, der ikke er MFR-vaccineret eller har haft fåresyge, må ikke passe patienter med fåresyge i det 1. Trimester af graviditeten (indtil 20. uge). Ved udbrud/epidemi i afdelingen fraværsmeldes den gravide, indtil udbruddet er ovre eller til 20. graviditetsuge. 14

15 Bekendtgørelse om arbejdets udførsel hospitalerne/institutionerne forpligtet til at overholde 21 i Bekendtgørelse om arbejdets udførelse: til rådighed for den af en fremmed virksomhed, har pligt til at sørge for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens regler. Stk. 2. Inden sådan beskæftigelse påbegyndes, skal virksomheden over for den fremmede virksomhed oplyse følgende, som denne er forpligtet til at videregive til de personer, der skal beskæftiges: 1. det krævede faglige niveau, herunder om særlige kvalifikationer er nødvendige 2. evt. krav om helbredsattester 3. arbejdets særlige art, herunder eventuelle faremomenter Inden du kommer på vagt, skal du derfor have oplyst om der er faremomenter i forhold til graviditet - således at det er muligt, at du kan få tilbudt et anden vagt. Er du på et hold, hvor der er risici skal vagtbureauet tilbyde dig andet arbejde evt. flytte dig til andet hold. Er det ikke muligt at foretage ændringer af arbejdsmiljøet eller omplaceringer kan du såfremt der er reel risiko i stedet få dagpenge fra kommunen under graviditeten. 15

16 SU under barsel Når du bliver gravid har du mulighed for at få ekstra SU-klip. Som mor kan du få 12 ekstra SU-klip, mens du som far kan få 6 ekstra SU-klip. Moderen kan vælge at give op til 6 af sine klip til faderen, hvis han også opfylder betingelserne for at få fødselsklip. Reglerne er fastsat i dels SU-loven 7 stk. 4 og 5, 14, 19, 24 og 25. Loven er udmøntet i SU- Bekendtgørelsen i 17 samt i Som mor kan du tidligst få fødselsklip to måneder før forventet fødsel. Som far kan du tidligst få klippene fra den måned, hvor barnet er født. Derudover bestemmer du selv, hvornår klippene skal udbetales. Du skal dog bruge dem, inden du afslutter eller afbryder uddannelsen, da klippene ikke kan overføres til et evt. nyt studie. Husk! Du skal være studieaktiv i måneden inden, du skal have fødselsklip. Du kan ikke få fødselsklip i perioder, hvor du er i lønnet praktik eller modtager anden offentlig støtte, som udelukker dig fra at få SU. Du kan godt søge om fødselsklip, selv om du ikke har flere almindelig SU-klip tilbage. SU kan godt kombineres med barselsdagpenge. Du skal dog være opmærksom på, at barselsdagpenge betragtes som almindelig lønindtægt, så du skal holde øje med, hvordan dette stemmer overens med dit fribeløb dvs. hvor meget du må tjene ved siden af SU. Den ekstra SU giver dig mulighed for, i en periode, at gå hjemme og passe barnet. Men du kan også få fødselsklip, selvom du vælger at fortsætte med studiet. Du bestemmer selv, hvordan du vil have fødselsklippene udbetalt. Der er tre forskellige måder, du kan vælge at få udbetalt den ekstra SU på. Dog kan du uanset den valgte udbetalingsmetode højst få udbetalt to klip om måneden. Husk at tage hensyn til hvornår du kan få passet barnet, når du beslutter hvordan du vil have klippene udbetalt. Enkeltklip Du kan vælge at få din ekstra SU udbetalt som enkeltklip (. Det betyder, at du som mor kan forlænge din uddannelse med 12 måneder og som far med 6 måneder. Vælger du denne udbetalingsmåde, behøver du ikke være studieaktiv i perioden. Dobbeltklip Her får du den ekstra SU udbetalt som dobbeltklip. Det betyder, at du som mor kan forlænge din uddannelse med seks måneder og som far med tre måneder. Du behøver ikke være studieaktiv i perioden. Vælger du denne udbetalingsmåde, skal du være opmærksom på, at du skattemæssigt stadig kun har ét fradrag pr. måned. Får du SU-lån bliver de også fordoblet i perioden. Miksklip Her får du den ekstra SU udbetalt med et klip om måneden sammen med et klip af din almindelig SU. Derfor skal du være studieaktiv i perioden. Som mor kan du få miksklip tolv måneder og som far i seks måneder. Udbetalingsmåden kræver, at du stadig har flere almindelige SU-klip tilbage. 16

17 Du kan vælge mellem udbetalingsmåderne. Du behøver altså ikke vælge den samme metode for hele den ekstra SU. F.eks. kan du som mor vælge at få enkeltklip de første seks måneder, hvorefter du de sidste seks måneder vælger at få miksklip, hvis du går i gang med uddannelse igen. SU lån Alle studerende forældre har mulighed for at søge et ekstra SU-lån. Det ekstra SU-lån kan ikke udbetales samtidig med fødselsklip. Du kan få mere information om denne mulighed på su.dk. Særligt tillæg som forsørger Det er muligt for enlige forsørgere at få et tilskud på kr. pr. måned og for personer der bor sammen med en anden på SU kr. pr. måned. Beløbene er fra For begge gælder at man kan få supplerende SU-lån på kr. pr. måned. Man kan ikke få ekstra klip og forsørgertillæg samtidigt. Forhøjelse af fribeløb Får du barn forhøjes dit fribeløb automatisk, idet SU-styrelsen i forbindelse med indkomstkontrollen indhenter oplysning herom. Fribeløbet forhøjes med det fulde beløb, uanset hvornår på året du får barn. Fribeløbet forhøjes for begge barnets forældre. Fribeløbet forhøjes med ca kr. pr. år. Et godt råd Tjek altid med SU-rådgiveren på dit uddannelsessted om, hvilke muligheder du har. Ligeledes kan det være en god idé at tale med din kommunes socialforvaltning eller din a-kasse, hvis du er medlem af sådan en. SU-klip hvis du har født før du startede på uddannelsen Hvis du som kvinde har født indtil 12 måneder før du startede på uddannelsen kan du få et klip pr måned fra du startede på uddannelsen og til der er gået et år fra du fødte. Hvis du som mand er blevet far indtil 6 måneder før du startede på uddannelsen kan du få et klip pr måned fra du startede på uddannelsen og indtil dit barn er blevet 6 måneder. Dette er dog betinget af at du ikke har fået klip fra anden uddannelse inden du startede på din nuværende uddannelse. Der er dog i nogle situationer mulighed for at overføre klip tal med SUrådgiveren på dit uddannelsessted om dette. 17

18 Vil du læse mere om barsel se disse pjecer. Mere om barsel som studerende: tioner%2ftemabrochurer%2fbarselspjece+2014.pdf Om medmødres rettigheder kontakt: Generelt om barsel Værktøj til planlægning af barsel (planlæg din orlov) https://dinbarsel.borgerservice.dk/kmd.ni.dpborweb.barselsberegner/beregndinorlov.aspx?p=udbeta lingdk&k=100 Man skal være logget ind på borger.dk for at bruge beregningen 18

19 Varslingsbestemmelser til arbejdsgiveren Hvem Meddelelse om Hvornår Moderen At hun er gravid samt hvornår hun påregner at påbegynde sin barselsorlov 3 måneder før forventet fødsel Faderen Placering af de to første uger inden for de første 14 uger 4 ugers varsel Faderen Udvidet fædreorlov - om tidspunktet for fraværet s begyndelse og længden heraf 4 ugers varsel Faderen Afholdelse af dele af de 32 ugers orlov inden for de første 14 uger efter barnets fødsel Inden for de første 8 uger uden varsel, i øvrigt med 16 ugers varsel Begge Placering af barselsorloven, tidspunkt for genoptagelse af arbejdet og udnyttelse af retten til udskydelse af orlov til senere afholdelse Senest 8 uger efter fødsel Begge Tidspunkt for anvendelse af, samt længden af retmæssig udskudt orlov (8-13 uger) 16 uger før afholdelse Begge Tidspunkt for, samt længden af udskudt orlov(op til 32 uger) 8 uger før afholdelse Begge At barnet er indlagt inden for de første 46 uger efter fødslen Uden ugrundet ophold Begge At barnet er kommet hjem efter indlæggelse Uden ugrundet ophold Begge At den ene i særlige tilfælde overtager den anden forældres ret til fravær Uden ugrundet ophold Begge Afholdelse af omsorgsdage Tidligst muligt 19

20 20 FADLs Hovedforening Blegdamsvej København N Tlf Mail

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Arbejdsdirektoratet Den 8. maj 2003 Indholdsfortegnelse Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Kapitel 1 Indledning... 3 Kapitel 2 Ret til orlov efter ligebehandlingsloven og barseldagpenge efter

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Barselsorlov. rettigheder og pligter

Barselsorlov. rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Barselsorlov - rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Schultz Grafisk Layout: LO s grafiske værksted ISBN: 87-7735-648-9 LO-varenr.: 4128

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Hvad du bør vide, når du venter barn

Hvad du bør vide, når du venter barn Graviditet & barsel Hvad du bør vide, når du venter barn JULI 2010 Forord INDHOLD Socialpædagogernes Landsforbundets formål med denne pjece er at beskrive rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE VEJLEDNING TIL FAGLIGE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE 1 Barselsloven... 4 Uorganiserede arbejdsgivere... 4 Barselsorlovens forskellige dele... 5 Fleksible muligheder...

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Den grønne Gruppe. Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Den grønne Gruppe. Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Den grønne Gruppe Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Gennemgang af overenskomst og lovgivning vedrørende rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet og barsel, børn og familie 2016

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Januar 2006 4. udgave 0. OM DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDNING... 5 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 6 2.1. GENERELT... 6 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge FORBUND Far, mor og barn Barselsorlov med løn/dagpenge Indhold Forord 3 Den fleksible barselsorlov 4 Løn og dagpengeklippekort 4 Barselsaftale, overenskomst eller lov? 6 Den første tid inden fødslen og

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Eksempler på barselsorlov

Eksempler på barselsorlov Eksempler på barselsorlov I dette bilag er der givet en række eksempler på, hvordan de nye barselsorlovsregler kan tilrettelægges. Nedenstående eksempler er langt fra udtømmende, idet de nye orlovsregler

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven,

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, Bornholms Lærerforening BLF-tema Barsel I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, samt om hvordan man skal forholde sig i forhold til sin arbejdsplads, når

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest Graviditet og arbejdsmiljø Revideret februar 2016 Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest 4. udgave Redigering: Socialrådgiver Hugo Knudsen

Læs mere

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 VEJLEDNING POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. REGELSÆT 3 2.1 Personkreds 4 2.2 Karenstid 4 3. GRAVIDITETSORLOV

Læs mere