Bestyrelsesmøde 26. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 26. august 2015"

Transkript

1 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K Tlf: CVR nr Bestyrelsesmøde 26. august august 2015 Pkt. 7. Forudsætninger for budget og takster for Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetforudsætninger for 2016 for BIOFOS A/S, BIOFOS Lynettefælleskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S, herunder de foreløbige prislofter i netselskaberne. Der er ingen budgetforudsætninger for BIOFOS Holding A/S, da selskabet ikke har aktiviteter. 2. BIOFOS A/S 2.1 Baggrund Budgetforudsætningerne omfatter antallet af ansatte samt forventninger til omsætning til rejseholdet i BIOFOS A/S. Disse forudsætninger danner grundlag for udarbejdelse af budget Ansatte BIOFOS forventes at have i alt ca. 160 medarbejdere ved udgangen af Hertil kommer elever, lærlinge osv. Antallet af medarbejdere m.fl. forventes at være uændret i Ifølge overenskomsterne forventes en lønregulering 1,5 %, som vil blive medtaget i lønbudgettet for året. 2.3 Eksterne forhold BIOFOS forventer en ekstern omsætning på 1 mio. kr. for rejseholdet. 2.4 Samhandel BIOFOS sælger timer, administration og ydelser til BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S i henhold til den aftalte forretningsmodel. Ifølge forretningsmodellen modtager BIOFOS A/S alle fakturaer til koncernen. Fakturaer som kan henføres til et af netselskaberne, bliver månedligt viderefaktureret med et tillæg på 2 %. Medarbejderne forventes at præstere fakturerbare timer. Alle timer registreres, og timer som præsteret til netselskaberne, faktureres kvartalvis med et tillæg. Tillægget skal dække kapacitetsomkostningerne i BIOFOS A/S, herunder løn til direktion og øvrige stabsog koncernfunktioner. Side 1 af 5

2 3. BIOFOS Lynettefællesskabet A/S 3.1 Baggrund Budgetforudsætningerne omfatter regulering af takster, herunder konsekvenser af prisloft, forventninger til salg og den samlede omsætning for selskabet. Disse forudsætninger danner grundlag for udarbejdelse af budget Prisloft Forsyningssekretariatet skal senest den 15. oktober 2015 udmelde prisloftet for Selskabet har endnu ikke modtaget prisloftet, hvorfor nedenstående takster for 2016 er baseret på de indrapporterede data og egne beregninger af prisloftet. Prisloftet forventes at blive 8,08 kr./m 3, hvilket giver en samlet indtægtsramme på 355,6 mio. kr., baseret på den afregnede vandmængde i 2014 på m 3. Det forudsættes, at prisloftet bliver opkrævet fuldt ud, da der forventes et investeringsniveau på 238,4 mio. kr. på anlæg i Det forventes, at der i 2016 skal lånes ca. 118,5 mio. kr. i KommuneKredit. Lånene forventes optaget som fastforrentede lån, da renten p.t. er lav ca. 2,8 % p.a. Prisloft, mio. kr Driftsbidrag 161,1 164,1 158,3 150,4 144,8 Investeringstillæg 175,3 107,4 86,9 160,8 136,3 1:1-omkostninger 48,3 53,5 51,4 40,2 46,7 Nettofinansielle poster 9,9 5,1 5,5 6,6 7,4 Miljø- og servicemål 0 0 2,4 2,4 4,9 Reguleringer 7,2 28,0-9,8 11,8 11,1 I alt 401,8 302,1 294,7 372,2 355,6 Vandmængde (mio. m 3 ) 43,8 43,8 41,8 44,5 44,1 Prisloft (kr./m 3 ) 9,17 6,89 7,06 8,37 7, Eksterne forhold Det er ikke indregnet, at selskabet har øvrig omsætning, som skal modregnes i prisloftet, før taksten kan udregnes: Modtagelse af slam og fedt Antenneudlejning Øvrige salg I alt t.kr. 200 t.kr. 400 t.kr t.kr. Indregning af ovennævnte omsætning vil - alt andet lige - give en reduktion af taksten på 0,04 kr./m 3. Side 2 af 5

3 3.4 Regulering af taksten Samlet set forventes taksten reguleret således: Prisloft Vandaflednings- og anlægsbidrag (kr./m 3 ) (opkrævet/budget) Vandaflednings- og anlægsbidrag (kr./m 3 ) (prisloft) 9,59 6,02 6,31 8,33 7,94 9,17 6,89 7,06 8,37 7,98 Den endelige pris pr. m 3 godkendes på bestyrelsesmødet den 13. november 2015 som en del af selskabets budget for og dermed efter at Forsyningssekretariatet forhåbentligt har udmeldt prisloftet for Forventninger til energi salg uden for prisloftet Fra og med 2013 har selskabet regnskabsført energiregnskaberne uden for prisloftet. Det er begrundet i lovgivningen for produktion af egen energi samt at få en økonomisk bedre sammenligning med andre selskaber, som producerer og selv bruger energien. Tidligere har energiregnskaberne været indeholdt i prisloftbudgettet. Salg af biogas 0,0 7,4 9,2 3,6 7,0 Salg af el 2,1 2,5 3,2 3,4 5,2 Salg af fjernvarme 1,4 9,9 2,8 7,9 9,9 I alt 3,5 19,8 15,2 14,9 22,1 3.6 Forventninger til samlede omsætning Selskabets omsætning omfatter følgende poster: 4. Vandaflednings- og anlægsbidrag målt efter forbrug af vand pr. m 3 5. Modtagelse af slam og fedt 6. Salg af el 7. Salg af varme 8. Salg af biogas De samlede forventninger til omsætningen for 2016 omfatter følgende poster: Vandaflednings- og anlægsbidrag 399,2 308,9 318,0 370,1 355,6 Modtagelse af slam og fedt 1,0 1,3 1,2 1,2 1,2 Antenneudlejning 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Salg af biogas 0,0 7,4 9,2 3,6 7,0 Salg af el 2,1 2,5 3,2 3,4 5,2 Salg af fjernvarme 1,4 9,9 2,8 7,9 9,9 Øvrig omsætning 1,3 1,3 0,4 0,7 0,4 I alt 405,2 331,5 335,0 387,1 379,5 3.7 Samhandel BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S har samhandel om slamforbrænding og laboratorieydelser. Side 3 af 5

4 Det forventes, at BIOFOS Lynettefællesskabet A/S køber slamforbrænding for ca. 1,5 mio. kr. hos BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S. 4. BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S 4.1 Baggrund Budgetforudsætningerne omfatter regulering af takster, herunder konsekvenser af prisloft, forventninger til salg og forventningerne til den samlede omsætning for selskabet. Disse forudsætninger danner således grundlag for udarbejdelse af budget Prisloft Forsyningssekretariatet skal senest den 15. oktober 2015 udmelde prisloft for Selskabet har endnu ikke modtaget prisloftet, hvorfor nedenstående takster for 2016 er baseret på de indrapporterede data og egne beregninger af prisloftet. Prisloftet forventes at blive 7,64 kr./m 3, hvilket giver en samlet indtægtsramme på 100,9 mio. kr., baseret på den afregnede vandmængde i 2014 på m 3. Det forudsættes ikke, at prisloftet bliver opkrævet fuldt ud, da der forventes et investeringsniveau på ca. 45 mio. kr. i Investeringsbeløbet er under investeringstillægget ifølge prisloftet på ca. 52 mio. kr. Da det forventede investeringsbeløb er under investeringstillægget med ca. 7 mio. kr. giver en nedsættelse på prisloftet med ca. 0,53 kr./m 3 i forhold til det maksimale prisloft. Prisloft, beløb i mio. kr Driftsbidrag 54,5 59,0 59,2 58,5 57,3 Investeringstillæg 49,2 46,6 48,7 55,7 51,9 1:1-omkostninger 10,4 11,0 11,5 7,7 10,7 Nettofinansielle poster -1,0-1,0-1,0-0,5-2,6 Miljø- og servicemål 2,9 2,9 2,9 1,0 3,1 Reguleringer -7,7-13,0-12,8-9,6-19,7 I alt 108,3 105,5 108,5 112,8 100,9 Vandmængde (mio. m 3 ) 13,5 13,7 13,2 13,2 13,2 Prisloft (kr./m 3 ) 8,01 7,68 8,20 8,57 7, Eksterne forhold Det er ikke indregnet, at selskabet har øvrig omsætning, som skal modregnes i prisloftet, før taksten kan udregnes: Ekstern slamforbrænding Regnvandsbidrag I alt t.kr t.kr t.kr. Indregning af ovennævnte omsætning vil - alt andet lige - give en reduktion af taksten på 0,87 kr./m 3. Forsyninger, der betaler regnvandsbidrag, opkræves yderligere ca. 1,80 kr./m 3 for det befæstede areal. Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Rødovre og Høje-Taastrup kommuner har befæstet areal i Prisen for regnvandsbidraget kan først beregnes, når budgettet for anlægget er udarbejdet. Regnvandsbidraget beregnes som 60 % af de samlede omkostninger, da regnvandet ikke tilfører slam til anlægget, som skal forbrændes. Side 4 af 5

5 4.4 Regulering af taksten Samlet set forventes taksten reguleret således: Prisloft Vandaflednings- og anlægsbidrag (kr./m 3 ) 7,25 6,76 7,36 7,70 6,24 (opkrævet/budget) Vandaflednings- og anlægsbidrag (kr./m 3 ) 8,01 7,68 8,20 8,57 7,64 (prisloft) Regnvandsbidrag (kr./m 3 ) 1,76 1,67 1,95 1,80 1,80 Det endelige prisloft bliver godkendt på bestyrelsesmødet den 13. november 2015 som en del af selskabets budget for og dermed efter at Forsyningssekretariatet forhåbentligt har udmeldt prisloftet for Forventninger til salg af energi Fra og med 2013 har selskabet regnskabsført energiregnskaberne uden for prisloftet. Det er begrundet i lovgivningen for produktion af egen energi samt at få en økonomisk bedre sammenligning med andre selskaber, som producerer og selv bruger energien. Tidligere har energiregnskaberne været indeholdt i prisloftbudgettet. Salg af biogas 0,0 0,0 0,0 2,4 11,6 Salg af el 5,0 5,0 5,0 6,4 2,1 I alt 5,0 5,0 5,0 8,8 13,7 4.6 Forventninger til samlede omsætning Selskabets omsætning omfatter flg. poster: Vandaflednings- og anlægsbidrag målt efter forbrug af vand pr. m 3 Regnvandsbidrag Ekstern slamforbrænding Salg af el Salg af biogas De samlede forventninger til omsætningen for 2016 omfatter følgende poster: Vandaflednings- og anlægsbidrag 96,7 94,0 96,6 101,3 93,9 Regnvandsbidrag 5,8 5,5 5,9 5,5 5,5 Ekstern slamforbrænding 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Salg af biogas 0,0 0,0 0,0 2,4 11,6 Salg af el 5,0 5,0 5,0 6,4 2,1 I alt 113,5 110,5 113,5 121,6 119,1 4.7 Samhandel BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS Lynettefællesskabet A/S har samhandel om slamforbrænding og laboratorieydelser. Det forventes, at BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S køber laboratorieydelser for ca. 0,4 mio. kr. hos BIOFOS Lynettefællesskabet A/S. Side 5 af 5

Overordnede linjer i Budget 2015 1. Forudsætninger indarbejdet i Budget 2015 3. Varde Forsyningsservice A/S: 4. Varde Vandforsyning A/S: 8

Overordnede linjer i Budget 2015 1. Forudsætninger indarbejdet i Budget 2015 3. Varde Forsyningsservice A/S: 4. Varde Vandforsyning A/S: 8 Budget 2015 Indholdsfortegnelse Side Overordnede linjer i Budget 2015 1 Forudsætninger indarbejdet i Budget 2015 3 Varde Forsyningsservice A/S: 4 Varde Vandforsyning A/S: 8 Varde Kloak og Spildevand A/S:

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 18.00 20.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00

Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 18. december 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2014 Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00 Mødedeltagere:

Læs mere

Bestyrelsesmøde 21. november 2014

Bestyrelsesmøde 21. november 2014 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 21. november 2014 13. november 2014 Pkt. 4. Redegørelse fra direktionen

Læs mere

Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014

Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014 Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014 Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Guide til indberetning til prisloft 2015

Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014 Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jytte Schmidt, JS

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Frederikshavn Vand A/S Att.: Lone Pedersen Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 15. februar 2013 Sag 12/06008 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 27. august 2010 Sag 4/1020-0301-0138 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Page 1 of 11 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Kapitel 2 Prisloftet Kapitel 3 Investeringsplaner og -regnskaber Kapitel 4 Ydelser, der leveres til andre vandselskaber

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Februar 2015 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 4. Redegørelse fra direktionen

Læs mere