Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober Kl Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober Kl Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelse til dagsordenen Se afgørelse under pkt. 30 Voldby kirkegård: Ansøgning handlingsplan. J. nr Sat på dagsordenen, pkt Provstiet rundt Orientering fra provsten. 4 Nyt fra personalekonsulenten Sag: Personalekonsulent pernille Weldingh (1530) Anmodning fra PW om Certificering som proceskonsulent i dialogværktøjet Kulturoceanet Pernille orienterer om "Kulturoceanet" og ønsker at deltage på kursus i uge 42. Pris for kursus kr Udgiften til kurset deles mellem Skanderborg og Favrskov Provsti og afholdes af PUK, 5 Nyt fra Stiftsrådet Udsat til næste møde, idet der er afbud fra Boye. 6 Dato for konstituerende møde for ny valgperiode 12/11 kl Inden 15/11, hvor regnskaberne skal være godkendt. HUSK KALENDEREN. Boye har meddelt at uge ser fin ud for ham. 7 Valg af provstiets bygningssagkyndige Udsættes til næste møde j. nr Referat, Side: 1

2 8 Gias takstregulering Sag: Kirkegårdstakster 2014 (1534) Systemet fremskriver automatisk de priser, som er indlagt i GIAS med forbrugerprisindekset. Fremskrivningen udgør i år 0,4 %. Fremskrivningen på 0,4 % er godkendt. Forslag om 2 priser en for årsbetalende som opskrives årligt og en for legatpriserne som udregnes som en årsbetaler + 2% eller mere, afvises Takstblad 2014 Forbrugerprisindekset fremskrevet med 0,4 % i GIAS Forslag fra Voldby 9 5 % pulje 2013, Sag: Reservemidler (1440) Orienteres. 5 % pulje 2013, Debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Sag: Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken (1391) - Kirkeministeriet Bilag er sendt ud i tidligere mail Provstiudvalget har ingen kommentarer, men tilslutter sig provstens holdninger om en 0 løsning. Debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken frist 31/ Debatoplæg Referat, Side: 2

3 11 Udkast til regnskab og protokollater Sag: N. Carl Hansens legat for trængende Præstedøtre i Århus Stift (1521) - Laurbjerg Påtegning underskrevet Udkast til regnskab og protokollater Revisors udkast. Underskriftssider vedlagt, som bedes underskrevet og returneret til revisor, så de kan færdiggøre regnskabet Revisor kan ikke revidere regnskab 2012 Regnskabet er ikke udarbejdet efter gældende regnskabspraksis. SV: Vedr. N. Carl Hansens legat for trængende Præstedøtre i Århus Stift Det er lavet som Gert christensen altid har gjort, men rev. har fået skærpet deres opgaver. ny underskriftsside 12 byggeregnskab ødum hadbjerg Sag: Utættte false og renovering og udskiftning af murremme (1329) - Ødum Taget til efterretning. Regnskabet skal fremsendes til revisor sammen med årsregnskabet. byggeregnskab ødum hadbjerg 13 Anmodning om konvertering af lån til reservemidler Sag: Utættte false og renovering og udskiftning af murremme (1329) - Ødum Godkendt Anmodning om konvertering af lån til reservemidler 14 Tillæg til kirkegårdsvedtægt Hammel Sag: kirkegårdsvedtægt (1526) - Hammel Godkendt. Tillæg til kirkegårdsvedtægt Hammel Referat, Side: 3

4 15 Opdateret tilbud vedr. kapeltag i Houlbjerg Sag: Nyt tag kapelbygningen ved Houlbjeg kirke (1415) - Houlbjerg Godkendt. Finansieringsplan skal fremsendes. opdateret tilbud vedr. kapeltag i Houlbjerg Bilag ej medsendt. Marianne sender dem igen Tilbud kr ,50 incl. moms Godkendelse fra stift 16 Ansøgning om ramme beløb til udsmykning af Thorsø kirke Sag: Udsmykning af Thorsø kirke (1520) - Thorsø Godkendt, kr kan tages fra LSAP Ansøgning om ramme beløb til udsmykning af Thorsø kirke MR ansøger om en ramme på kr til udsmykning. MR foreslår beløbet tages fra "LSAP" 17 ansøgning om screeningsmidler Sag: Screening (1445) - Hadsten provsten har møde med MR og kirkegårdsleder 9/10, så der kommer måske noget til dette møde, derfor er den sat på. Planen er godkendt i sin helhed. Der fremsendes finansieringsplan for ansøgning om screeningsmidler kr fordelt på 2013, 2014 og Præstegårdssyn 2013 Niær Sag: Syn 2013 (1512) - Haurum Præstegårdssyn 2013 Niær 19 synsrapport præstebolig og konfirmandhus Sag: Syn 2013 (1494) - Thorsø synsrapport præstebolig og konfirmandhus 20 Synsrapport 2013 Voldby kirke Sag: Syn 2013 (1523) - Voldby Synsrapport 2013 Voldby kirke Referat, Side: 4

5 21 Synsrapport Voldby kirke 2012 Sag: Syn 2012 (1522) - Voldby Synsrapport Voldby kirke 2012 Først modtaget af Favrskov provsti Evt. 23 Kapitaler, renovering kirkekontor Grundfør Sag: Renovering kirkekontor (1511) - Grundfør Idet tinglysningen af jordsalg i Vitten endnu ikke er på plads, er salgssummen ikke overført til Århus stift endnu. Det betyder, at der p.t. kun er kapitaler til frigivelse på kr. kr ,25. Der er bevilget kr ,21. Rest kr ,96 (rundes op til ) ansøges som Lån i reservemidlerne, som skal indfries når salgssummen fra Vitten sendes til Stiftet. Godkendt J. nr Jordsalg ikke tinglyst endnu 24 Finansiering af handlingsplan Sag: Screening (1304) - Granslev Godkendt Finansiering af handlingsplan MR afholder udgiften på kr ,29 af de frie midler. 25 ansøgning om oprettelse af leasingaftale Sag: Romaskine på leasingaftale (1533) - Hadsten ansøgning om oprettelse af leasingaftale Leasingaftale Favrskov provstiudvalg kan ikke godkende, at der indgåes aftale om leasingkontrakt på omtalte romaskine, idet maskinen kan købes for et tilsvarende beløb. For at menghedsrådet kan imødekomme de i ansøgningen beskrevne fysiske og psykiske gener for medarbejderen, anbefaler provstiudvalget i stedet for, at maskinen købes. Personalekonsulent Pernille Weldingh kontakter menighedsrådet for ydereligere information omkring dette. Referat, Side: 5

6 26 lokalplan 342, kirkegårdsudvidelse ved Haldum Kirke Sag: Helhedsplan (1289) - Haldum Ingen bemærkning lokalplan 342, kirkegårdsudvidelse ved Haldum Kirke 27 Boligområdet er nær kirkebyggelinjer Sag: lokalplan boligbebyggelse tæt på kirken (1399) - Søften Ingen bemærkninger, hvilket også tidligere er meddelt Århus Stift. Boligområdet er nær kirkebyggelinjer 28 Synsudskrift Ødum kirke Sag: Syn 2013 (1535) - Ødum Synsudskrift Ødum kirke 29 Godkendelse af endelig PUK budget Sag: PUK 2014 (1436) Godkendt og underskrevet. Endelig budget PUK 2014 indlæst handlingsplan ansøgning Sag: Screening (1370) - Voldby handlingsplan ansøgning Godkendt. og der gives grønt lys for at gå i gang. Såfremt udgiften kr , fratrukket momsafløftningsprocent på kirkegården, ikke kan afholdes af kirkekassen, bevilges midlerne af indsatspuljen. tilbud i forhold til ansøgning Referat, Side: 6

7 Orientering 31 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 343 Kirkehus i Voldum Sag: Opførelse af sognegård med tilhørende graverfaciliteter (1296) - Voldum Taget til efterretning. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 343 Kirkehus i Voldum 32 Bekræftelse/Order confirmation - Ref: Sag: Provstikonvent-/Kursus på Nørre Vosborg 14-15/ (1532) Provstikonvent for præsterne Provsten orienterer. Bekræftelse/Order confirmation - Ref: Stift anmoder om yderligere opl. Sag: Ombygning af kirkevej 5 (sognegård) (1343) - Hadsten Taget til efterretning Stift anmoder om yderligere opl. 34 Hadsten oplyser de ikke kan få refunderet Sag: Reduceret elafgift (1529) Drøftet. Der orieneres på erfamødet for regnskabsførere Hadsten oplyser de ikke kan få refunderet Afbud fra Boye Referat, Side: 7

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 2 Tilføjelser til dagsorden Nyt fra provstiet indsat

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Else Wismar, Grethe Monrad, Bente Kaysen, Keld B. Hansen, Kjeld Bruun og Stig

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Nybyggeri Vedsted præstegård

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Revisors udtalelse til Lovgrundlag vedr. frie

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget 2015 - MRs endelige budgetter

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Punkt 19. kl. 15. behandlet - lukket punkt Punkt 11. kl. 17; Keld Køcher deltog Punkt 5. kl. 17.20; Tove

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad,

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 826 / Regnskab 2012

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Budget 2016 - Foreløbige driftsrammer

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 26. marts 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 26. marts 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 26. marts 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Morten Vive Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af godkendt referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 16.30 Mødested: i lokale hos HMN Naturgas

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 16.30 Mødested: i lokale hos HMN Naturgas Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 16.30 Mødested: i lokale hos HMN Naturgas Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP) Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen (AJ)

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Gunvor Steensbech Hansen havde meldt afbud.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Punkt 7: formanden fra Lyderslev-Frøslev deltog. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Læs mere

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. april 2013. Kl. 10:00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Knud Fuusgaard orienterer om loft og tag på

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere