Ledernes Logbog om adfærdskorrigerende samtaler, påtaler og advarsler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledernes Logbog om adfærdskorrigerende samtaler, påtaler og advarsler"

Transkript

1 Ledernes Logbog om adfærdskorrigerende samtaler, påtaler og advarsler

2 Hændelsesforløb fra kritik til opsigelse Kritikpunkter Adfærdskorrigerende samtale Medarbejderen retter op på kritikpunkterne Medarbejderen retter IKKE op på kritikpunkterne Påtale Opfølgningsmøde Medarbejderen retter op på kritikpunkterne Medarbejderen retter IKKE op på kritikpunkterne Advarsel Handlingsplan Midtvejsmøde Afsluttende samtale Kritikpunkterne er rettet op og tavlen er visket ren Kritikpunkterne er IKKE rettet op Bortvisning/opsigelse

3 Introduktion til logbogen Denne logbog handler om den vanskelige dialog og de vanskelige samtaler, som du uvægerligt vil komme ud for i dit lederskab. Logbogen er tænkt som et redskab for dig som leder, så du er klædt ordentligt på både menneskeligt og juridisk, når du skal forberede og gennemføre vanskelige samtaler. Logbogen handler om adfærdskorrigerende samtaler. Det vil sige samtaler, hvor det er nødvendigt at adressere uhensigtsmæssig adfærd. En adfærd som ellers kan føre til utilfredshed, dalende motivation og engagement og som kan føre til, at konflikter opstår. Logbogen handler også om påtaler (ofte kaldet mundtlige advarsler) og advarsler begge samtaler med et juridisk regelsæt, der skal overholdes og som det i sagens natur er vigtigt at gennemføre korrekt, så det i sidste ende ikke bliver dyrt for virksomheden og medarbejderen... Logbogen er opbygget, så du introduceres til begreberne adfærdskorrigerende samtale, påtale og advarsel og samtidig også til redskaber, der kan hjælpe dig med at forberede dig på en god og struktureret måde til de forskellige samtaler. Bagerst i logbogen finder du forslag til handlingsplan, eksempler på forskellen mellem en påtale og en advarsel og til sidst nogle generelle guidelines for vanskelige samtaler krydret med gode råd. Vi anbefaler at tage samtalen så tidligt som muligt og at tage fat i problemerne på en åben, konstruktiv og konkret måde. Det hjælper denne logbog dig med. Ledernes Hovedorganisation LOGBOG 3

4 4 LOGBOG

5 Indholdsfortegnelse Adfærdskorrigerende samtaler, påtaler og advarsler, hvad er forskellen? 6 Adfærdskorrigerende samtaler 8 Din forberedelse til den adfærdskorrigerende samtale - tjekliste 11 Forberedelsesskema til adfærdskorrigerende samtaler 13 Forskellen på en påtale og en advarsel? 14 Hvornår skal der gives en påtale? 16 Forberedelsesskema til påtaler 17 Hvornår skal der gives en advarsel? 18 Hvad bør en advarsel indeholde? 22 Forberedelsesskema til advarsler 25 Handlingsplan 26 Handlingsplanskema 27 Eksempel på en påtale og en advarsel 28 Generelle guidelines 30 Sådan gennemfører du den vanskelige samtale tjekliste 32 Gode råd 34 LOGBOG 5

6 Adfærdskorrigerende samtaler, påtaler og advarsler, hvad er forskellen? Det er en vanskelig ledelsesmæssig opgave på den ene side at gøre medarbejderen klart, at der er forhold, du som leder er utilfreds med, og som skal ændres, hvis medarbejderen fortsat skal være ansat, og på den anden side at sørge for, at tillidsforholdet mellem dig og medarbejderen forbliver intakt. Det er vigtigt at huske på, at alle vanskelige samtaler (de adfærdskorrigerende samtaler, påtaler og advarsler) er ledelsesmæssige redskaber, som du skal bruge, når det er påkrævet. Det er både skidt at give for mange og for få. Adfærdskorrigerende samtaler Du kan som leder komme rigtig langt med en coachende ledelsesstil, ved dialog og ved i fællesskab med medarbejderen at finde mulige løsninger, når der opstår problemer. Disse samtaler er kendetegnet ved at have en mere uformel karakter, selvom de kan være vanskelige at gennemføre. Påtaler og advarsler Løser problemerne sig ikke ved disse uformelle adfærdskorrigerende samtaler, må du som leder tage mere drastiske midler i brug og så er det tid til at inddrage juraen i samtalerne. Jura er en del af fundamentet, da medarbejderen risikerer at blive afskediget eller bortvist. Du bevæger dig ind på et område, hvor der er lovgivning og aftaler, der skal følges. Logbogen giver dig her et generelt indblik i formalia, men det er altid en god ide at inddrage virksomhedens personaleafdeling, hvis du overvejer at give en påtale eller en advarsel. 6 LOGBOG

7 Man kan anskue det som en tragt, hvor tragten snævres ind, jo tættere man kommer på en advarsel. Adfærdskorrigerende samtaler Øverst oppe er de ting, der nok er irriterende, men som falder indenfor bagatelgrænsen og som du som leder blot må finde sig i. Det kan f.eks. være ting som, at medarbejderen undlader at lave kaffe, undlader at vaske op, efterlader rod i kopirummet, efterlader kopimaskinen med fejlmelding, aldrig melder sig til ekstraopgaver etc. Påtaler Lidt længere nede i tragten er de ting, der kan udløse en påtale (mundtlig advarsel). Det kan f.eks. være manglende energi/træthed, mistanke om misbrug, manglende resultater, manglende opfølgning på beslutninger, manglende overholdelse af deadlines eller at komme for sent. Det er god ledelse at give en påtale, før du giver en egentlig advarsel, som på sigt kan føre til en opsigelse. Domspraksis siger, at du ikke kan skride til arbejdsretslige konsekvenser f.eks. en fyring, hvis forholdene ikke rettes op. Advarsler Længst nede i tragten er de ting, du bør give en advarsel for og som i sidste ende kan føre til opsigelse eller bortvisning, såfremt de kritiserede forhold ikke rettes op. Det er de samme ting, du giver advarslen for, som udløste påtalen. Blot er kritikpunkterne nu eskaleret op i et sådant niveau, at du må skride til en advarsel. LOGBOG 7

8 Adfærdskorrigerende samtaler Kært barn har mange navne siger ordsproget. Men ligegyldigt om du kalder det en adfærdskorrigerende samtale, en anmærkning eller en vanskelig besked, så er det samtaler, de fleste ledere ville ønske, at de kunne smyge sig udenom. Hvorfor er det svært at gennemføre en vanskelig samtale? Det er der to grunde til: 1. Det er svært ganske enkelt fordi, du synes, at det er svært. 2. Og fordi du ikke ved, hvordan medarbejderen vil reagere. Der er til gengæld flere konsekvenser (se næste side) ved ikke at gennemføre samtalerne og det i sig selv må være motiverende for at blive bedre til at håndtere dem. På de følgende sider kan du læse, hvordan du bør forberede, gennemføre og formidle din kritik. 8 LOGBOG

9 Konsekvenser ved ikke at tage samtalerne Dine øvrige medarbejdere bliver irriteret på vedkommende Dine medarbejderes engagement, motivation og arbejdsglæde påvirkes Utilfredse medarbejdere skaber dårligere resultater dyrt på bundlinien Du bliver selv frustreret og irriteret Der kan opstå konflikter, stress og mobning blandt medarbejderne Din gennemslagskraft og troværdighed svækkes Medarbejdernes respekt for dig svækkes Vanskelige emner, der kan give anledning til en adfærdskorrigerende samtale En medarbejder, der kommer for sent En medarbejder, der skaber intriger En medarbejder med en forkert attitude En medarbejder med for meget modstand mod forandring En medarbejder, der taler for meget privat i telefonen En medarbejder, der brokker sig/skaber dårlig stemning En medarbejder, der lugter En medarbejder med et formodet alkoholproblem LOGBOG 9

10 Specifikationsgrad Jo længere du kommer i forløbet, des mere specifik skal du være i din kritik. Se eksempel nedenfor. Specifikationsgrad Høj Lav Tid Adfærdskorrigerende samtale Du kommer for sent (jeg vil gerne, at du kommer til tiden) Se også tragten side 7. Påtale Du kommer stadig for sent (Du skal komme til tiden) Advarsel Du er kommet for sent mandag, tirsdag og torsdag i sidste uge Din mødetid er fra Hvis ikke du kommer til tiden, så er jeg nødt til at fyre dig LOGBOG

11 TJEKLISTE Din forberedelse til den adfærdskorrigerende samtale Ved samtalen er det vigtigt: at du afsætter rigelig tid at du forbereder en grundig begrundelse for din beslutning at det ikke drejer sig om at vinde over medarbejderen, men at nå et resultat, så begge kommer helskindede ud af samtalen at holde fast i din beslutning at holde god øjenkontakt med medarbejderen at du optræder assertivt gennem hele samtalen At optræde assertivt betyder, at du skal: være ærlig, konkret og direkte tale lige ud uden omsvøb holde fast i dit standpunkt (du har jo grundigt undersøgt sagen) lytte og vise, at du hører efter, hvad medarbejderen har at sige om sagen, men hold fast i din opfattelse (der kan være undtagelser fra denne regel) LOGBOG 11

12 Forbered dig godt Forberedelsen til at give en vanskelig besked omfatter fire områder: 1. Indsaml facts Når du indsamler facts, sammenfatter du baggrunden for din beslutning, så du kan imødegå eventuel modstand. Hvis din beslutning er truffet på et løst og usagligt grundlag, kan medarbejderen med rette angribe den. Stil dig selv følgende spørgsmål: Hvad er baggrunden? Hvilke overvejelser har du været igennem? Hvem har været inddraget i beslutningen? 2. Afklar dine følelser Du kan bedst få afklaret dine følelser ved at forestille dig selv i situationen og overveje de forskellige reaktioner, medarbejderen kan have, for eksempel gråd, tavshed, surhed, hidsighed. Hvilke følelser vil medarbejderens reaktion vække hos dig? Og hvordan vil du tackle disse følelser? 3. Forbered indledningen Jo vanskeligere beskeden er at afgive, det vil sige, jo mere uvelkommen den er hos medarbejderen, og jo større negativ indflydelse den har på hans eller hendes liv, jo vigtigere er det at forberede præcist, hvordan du vil formidle den. Om muligt, så bed en kollega eller ven om at give dig feedback på din formidling. Det er vigtigt, at du formulerer dig klart uden omsvøb, og at du udtrykker dig med bestemthed, så medarbejderen forstår, at din beslutning ikke er til debat. 4. Forbered noget positivt Noter også det positive ned, så du også husker at få det med. Dog må det positive ikke få overvægt, så kritikken drukner. 12 LOGBOG

13 Forberedelsesskema til adfærdskorrigerende samtaler Hvad er du utilfreds med? Indledning og de forhold, du vil kritisere. Hvordan vil medarbejderen reagere? Og hvordan vil du tackle det? (følelsesmæssige reaktioner) Hvad vil du have ud af samtalen? Hvad gør du, hvis kritikken afvises? Er der noget positivt, du kan sige? LOGBOG 13

14 Case Du har haft en adfærdskorrigerende samtale med medarbejderen, men der er ikke rettet op på de kritiserede forhold. Dit næste skridt er nu at give vedkommende en påtale eller en advarsel. Forskellen på en påtale og en advarsel? Hvad er forskellen på en påtale og en advarsel og skal man altid give en påtale, før man giver en advarsel? Svaret er: Ikke nødvendigvis det kommer vi tilbage til men det vil oftest være et udtryk for god ledelse at indlede med en påtale. Påtale En påtale er en advarsel uden tidshorisont og uden sanktioner, hvis forholdene ikke rettes op. Formkravene for påtaler er mindre end ved advarsler. En påtale skal ikke gives skriftligt og påtaler sættes ofte lig mundtlige advarsler. Men skal en påtale have ansættelsesretlig konsekvens, så bør der foreligge dokumentation for påtalens indhold eksempelvis ved et samtalereferat, en der ridser samtalens indhold op eller ved, at der var et eller flere vidner tilstede. Der er tale om en påtale, når du som leder lader din medarbejder vide, at der er noget, du er så utilfreds med, så der skal ændringer til. Der er populært sagt tale om et vink med en vognstang, som medarbejderen forventes at tage alvorligt, selvom der ikke umiddelbart er knyttet konsekvenser til påtalen i form af trussel om f.eks. degradering, opsigelse eller bortvisning. Påtalen kan både gives mundtligt i form af en regulær skideballe eller skriftligt. En påtale er en alvorlig kritik, som kan føre til en advarsel, hvis de kritiserede forhold ikke rettes op. 14 LOGBOG

15 Advarsel En advarsel er en alvorlig samtale, hvor medarbejderen skal have mulighed for at have f.eks. sin tillidsrepræsentant med. Advarslen skal udleveres på skrift og medarbejderen skal skrive under på modtagelsen. En advarsel skal indeholde tydelig tidshorisont og konsekvens for medarbejderen, hvis forholdene ikke rettes op. Skriftlig og konkret er nøgleord Advarslen skal være skriftlig og skal være konkret og klart formuleret. Det er f.eks. ikke nok at skrive, at vi er utilfredse med din kundeservice. Det skal præciseres klart, hvilke dele af medarbejderens kundeservice du som chef er utilfreds med. Eksempelvis vi er utilfredse med, at du ikke sender tilbud til kunder rettidigt, og at du ikke følger op på tilbud indenfor tidsfristen. En advarsel adskiller sig fra en påtale ved, at du som leder med det samme fortæller medarbejderen, hvad konsekvensen er, hvis der ikke sker ændringer indenfor en given tidsramme. En advarsel er alvorlig kritik, der kan have ansættelsesretslige konsekvens, hvis ikke der rettes op på de kritiserede forhold indenfor en given tidsramme. LOGBOG 15

16 Hvornår skal der gives en påtale? Rent juridisk er det ikke nødvendigt at have givet en påtale forud for en advarsel. Det er dog et udtryk for god ledelse at starte med at gennemføre en adfærdskorrigerende samtale og derefter en påtale, før man giver en advarsel. En påtale kan i princippet gives for alt mellem himmel og jord, som man er utilfreds med og ønsker rettet, men som ikke nødvendigvis vil føre til ansættelsesretslige konsekvenser (opsigelse eller bortvisning), hvis det påtalte ikke rettes. Eksempler på situationer, hvor der gives påtaler: manglende energi/træthed mistanke om misbrug manglende resultater manglende opfølgning på beslutninger manglende overholdelse af deadlines at komme for sent. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at der er sammenhæng i de forhold hos medarbejderen, du giver adfærdskorrigerende samtaler, påtaler og advarsler for, hvis du skal kunne bruge dem til en evt. fyring eller bortvisning. Du kan ikke sagligt begrunde en fyring med forhold, du ikke tidligere har kritiseret. Læs også de gode råd om forberedelse på side LOGBOG

17 Forberedelsesskema til påtaler (mundtlige advarsler) Hvad er du utilfreds med? Facts. Indledning og de forhold, du vil kritisere. Hvordan vil medarbejderen reagere? Og hvordan vil du tackle det? (følelsesmæssige reaktioner) Hvad vil du have ud af samtalen? Hvad gør du, hvis kritikken afvises? Er der noget positivt, du kan sige? Forbered dokumentation af samtalen*. Er der vidner tilstede, eller vil du sende en mail/et brev med en opsummering af samtalen efterfølgende? * Det er en god ide, at kunne dokumentere en påtale skriftligt, selvom påtalen gives mundtligt. Især hvis du har en formodning om, at påtalen senere vil skulle bruges i juridisk sammenhæng if. med en evt. fyring eller bortvisning LOGBOG 17

18 Case Du har tidligere givet en adfærdskorrigerende samtale for et forhold hos medarbejderen. Medarbejderen har imidlertid ikke rettet op på forholdet og du har derfor også givet påtale. Der er stadig ikke rettet op på den uhensigtsmæssige adfærd, så nu er det tid til at give en advarsel. Hvornår skal der gives en advarsel? Det skal der i de situationer, hvor man som arbejdsgiver ikke kan acceptere en given adfærd fra en medarbejder, og hvor en ændret adfærd er en betingelse for medarbejderens fortsatte ansættelse. Udgangspunktet er derfor, at der skal gives en advarsel, før der kan afgives opsigelse begrundet i medarbejderens forhold. Eksempler på situationer, hvor der gives advarsler Samarbejdsvanskeligheder er et eksempel på en situation, hvor der skal gives en advarsel, således at medarbejderen har en mulighed for at rette op på forholdene. Manglende tilfredshed med arbejdsindsatsen er et andet eksempel, hvor der skal gives en advarsel. Det gælder, hvad enten det er omfanget af arbejdsindsatsen, kvaliteten eller resultaterne, der er utilfredshed med. I mange tilfælde kan det være nødvendigt i forbindelse med advarslen at tilbyde opkvalificering, ikke mindst hvis der er tale om en mangeårig medarbejder, der har svært ved at følge med på grund af indførsel af nye arbejdsgange eller ny teknologi. Overtrædelse af personalepolitikker om f.eks. ryge- eller alkoholforbud vil forudsætte en advarsel før en opsigelse, medmindre det utvetydigt fremgår, at overtrædelsen vil medføre opsigelse eller bortvisning. Hvis medarbejderen ikke overholder arbejdstiden ved eksempelvis at møde for sent, går for tidligt eller holder pauser udover det fastsatte, vil der blive stillet krav om en advarsel, før forholdet kan begrunde en saglig opsigelse. 18 LOGBOG

19 Grove forhold En række forhold kan imidlertid være af så grov karakter, at der ikke altid kan stilles krav om en advarsel, før du som leder må skride til bortvisning eller fyring. Illoyalitet er et eksempel på en situation, der afhængig af grovheden kan føre til såvel en opsigelse som en bortvisning. I tilfælde af grov illoyalitet vil der ikke blive stillet krav om en advarsel forud for en evt. opsigelse eller bortvisning. Det kunne f.eks. være, hvis en leder går direkte til bestyrelsen udenom direktøren. Trusler om vold eller direkte voldsanvendelse overfor kolleger, medarbejdere eller overordnede vil kunne medføre opsigelse eller bortvisning uden forudgående advarsel. Tilsvarende gælder for udøvelse af seksuel chikane. Hvis der er tale om ulovlig udeblivelse, stilles der som udgangspunkt heller ikke krav om en advarsel, før der skrides til opsigelse eller bortvisning. Hvis der imidlertid kan være berettiget tvivl, f.eks. om medarbejderen er syg eller blot udeblevet, kan det være hensigtsmæssigt at give medarbejderen en meget kort frist til enten at godtgøre, at der er tale om sygefravær eller i modsat fald give møde. Hvis der er tale om medarbejdere på meget højt niveau i virksomheden, kan der være situationer, hvor de, i modsætning til ledere og medarbejdere lavere i hierarkiet, ikke kan stille krav om en advarsel. Det skal ses i lyset af, at der generelt kan stilles større krav til medarbejderen, jo højere placeret medarbejderen er i virksomheden. LOGBOG 19

20 Grove forhold, fortsat Sygefravær er en af de situationer, hvor det bør overvejes, om det giver mening, at give en advarsel. Hvis der er tale om såkaldt mandags-fredags sygdom, eller det på anden måde kan sandsynliggøres, at fraværet ikke skyldes sygdom, bør der gives en advarsel inden der, hvis forholdene ikke forbedres, skrides til opsigelse. Ved korterevarende reelt sygefravær vil det som udgangspunkt ikke være sagligt at opsige en medarbejder pga. sygdommen. Sagligheden af en eventuel opsigelse pga. sygdom vil bero på en afvejning mellem medarbejderens anciennitet, stilling i virksomheden (nøglemedarbejder) og sygefraværets varighed. Hvis der er tale om længerevarende reelt sygefravær, der kan dokumenteres ved lægeerklæring, giver det ikke mening at give en advarsel, da sygdom umiddelbart ikke er et forhold, som medarbejderen kan rette op på. Du skal være opmærksom på, at ovenstående alene er vejledende, og du bør altid søge vejledning i den konkrete situation. 20 LOGBOG

21 Hændelsesforløb fra kritik til opsigelse Kritikpunkter Adfærdskorrigerende samtale Medarbejderen retter op på kritikpunkterne Medarbejderen retter IKKE op på kritikpunkterne Påtale Opfølgningsmøde Medarbejderen retter op på kritikpunkterne Medarbejderen retter IKKE op på kritikpunkterne Advarsel Handlingsplan Midtvejsmøde Afsluttende samtale Kritikpunkterne er rettet op og tavlen er visket ren Kritikpunkterne er IKKE rettet op Bortvisning/opsigelse LOGBOG 21

22 Hvad bør en advarsel indeholde? For det første skal en advarsel kunne opfattes som et oprigtigt tilsagn om, at virksomheden fortsat vil have medarbejderen beskæftiget under visse minimumsbetingelser. Desuden er der visse krav, som skal være opfyldt, for at virksomheden sagligt evt. kan opsige medarbejderen på et senere tidspunkt. Der er tre krav til indholdet af en advarsel: 1. Advarslen skal formuleres klart og præcist. Dette er vigtigt, for at medarbejderen kan forstå alvoren bag advarslen, og kan få mulighed for at rette op på forholdet. Det skal præciseres, at der er tale om en advarsel, og at medarbejderen ikke har levet op til de krav, der forventes af medarbejderen i stillingen. 2. Advarslen skal indeholde en tidsfrist Virksomheden bør desuden angive en tidsfrist for, hvor lang tid advarslen er gældende. Denne tidsfrist vil normalt være lig med med den tidsmæssige udstrækning af en eventuel handlingsplan. Tidsfristen har det formål at sikre, at medarbejderen i en periode ved, at medarbejderen skal stramme sig an for at rette op på de kritiserede forhold, men at medarbejderen samtidig, når tidsperioden er overstået, kan udføre sit arbejde uden at være under lup. 3. Advarslen skal præcisere en konsekvens Det er vigtigt, at virksomheden præciserer konsekvensen af, at medarbejderen ikke retter op på de kritiserede forhold. Virksomheden kan f.eks. skrive, at medarbejderen må påregne, at ansættelsesforholdet bringes til ophør. Er der tale om grov overtrædelse af fundamentale pligter i ansættelsesforholdet, bør man angive, at medarbejderen vil blive bortvist ved gentagelsestilfælde. 22 LOGBOG

23 Husk at få en kvittering på modtagelsen Endelig bør man sikre sig kvittering fra medarbejderen på, at medarbejderen har modtaget advarsel. For modtagelse kvitteres herved Dato og navn Typiske tidshorisonter Den tidsmæssige udstrækning af advarslen vil afhænge af det kritiserede forholds karakter. En frist vil normalt være på 3-6 måneder og i nogle tilfælde 12 måneder. Vi anbefaler dog, at fristen gøres så kort som muligt af hensyn til at skabe trygge rammer for medarbejderens fortsatte arbejde. Normalt vil en advarsel, som ikke indeholder en angivelse af varigheden i sig selv blive forældet efter en periode. Drejer det sig om mindre væsentlige forhold, sker forældelsen normalt efter 1 2 år. Drejer det sig om mere alvorlige forhold, forældes advarslen efter 1-2 år. LOGBOG 23

24 Opsummering Når du skal give en advarsel, er det vigtigt at være så konkret som muligt. Advarslen skal udleveres på skrift til medarbejderen og komme rundt om nedenstående elementer: Tid og sted for den kritiserede hændelse Det minimumsniveau virksomheden forventer af medarbejderen gerne med henvisning til ansættelseskontrakt, stillingsbeskrivelse, personalepolitik eller lignende Virksomhedens tidligere forgæves forsøg på at få medarbejderen til at rette op på det kritiserede gerne med henvisning til mødereferater eller lignende Dokumentation evt. i form af breve, s eller vidner Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at der er sammenhæng i de forhold hos medarbejderen, du giver adfærdskorrigerende samtaler, påtaler og advarsler for, hvis du skal kunne bruge dem til en evt. fyring eller bortvisning. Du kan ikke sagligt begrunde en fyring med forhold, du ikke tidligere har kritiseret. Læs også de gode råd om forberedelse på side LOGBOG

25 Forberedelsesskema til advarsler Hvad er du utilfreds med? Vær præcis og faktuel. Konsekvens, hvis ikke der rettes op på de kritiserede forhold. Vær klar og præcis. Indledning og den vanskelige besked. Gå straks til budskabet. Hvordan vil medarbejderen reagere? Og hvordan vil du tackle det? (følelsesmæssige reaktioner) Hvad vil du have ud af samtalen? Hvad gør du, hvis kritikken afvises? Er der noget positivt, du kan sige? Forbered advarslen skriftligt. LOGBOG 25

26 Handlingsplan Sådan hjælper du medarbejderen videre Som leder er det også dit ansvar, at medarbejderen har en reel chance for at rette op på de kritiserede forhold. Det kan du gøre ved at bistå medarbejderen med at lave en handlingsplan. Selve handlingsplanen Handlingsplanen bør indeholde en beskrivelse af de konkrete handlinger og tiltag, som medarbejderen vil iværksætte for at imødekomme de kritikpunkter, der fremgår af advarslen eller påtalen. Ligesom advarslen bør handlingsplanen være meget konkret, og den bør adressere alle punkter i advarslen. Få medarbejderen til at overveje forskellige alternativer til hvert af kritikpunkterne. Vær imødekommende og opfordr gerne til, at medarbejderen inddrager dig og bruger dig som sparring til handlingsplanen. Det er første skridt på vejen til at forbedre leder-/medarbejderforholdet. Midtvejssamtale Efter 2-4 måneder bør du indkalde medarbejderen til en status- eller midtvejssamtale. Formålet er først og fremmest at lade medarbejderen vide, om medarbejderen er på rette vej. Afslutningssamtale Der bør altid være en afslutningssamtale, hvor tavlen viskes helt ren. Det er ikke fremmende for det fortsatte samarbejde, hvis det er uklart om advarslen er bortfaldet eller ej. 26 LOGBOG

27 Handlingsplanskema Advarslens kritikpunkter Konkrete forbedringsforslag. Hvordan? Hvornår? Hvem kan evt. hjælpe? Dato for midtvejssamtale. Dato for afslutningssamtale. Eksempel Handlingsplan for overholdelse af deadlines Jeg sørger for, at alle deadlines skrives ind i min kalender. Jeg sørger for, at jeg får en erindring senest to dage før fristens udløb. Jeg sørger for at booke tid i kalender til at få udført opgaven. LOGBOG 27

28 Eksempel på en påtale I tilknytning til vores samtale i dag meddeles du en påtale med følgende indhold: Du skal være mere omhyggelig med at overholde de deadlines, vi aftaler på møderne. Det gælder også for de indrapporteringer, der skal ske til vores SAP-system. Senest har der været problemer med indberetningen af de forventede udgifter til efteruddannelsesaktiviteter til 1. halvår Indrapportering skulle være sket den 5. januar Økonomiafdelingen modtog først din indrapportering den 15. januar Du skal iværksætte tiltag, som kan sikre, at du overholder dit budget for 2007, jf. vores drøftelse i dag om afdelingens budgetoverskridelse i I overensstemmelse med vores samtale i dag, ser jeg frem til, at du retter op på forholdet angivet ovenfor. Hvis der ikke sker forbedringer, vil jeg overveje at give dig en egentlig advarsel. 28 LOGBOG

29 Eksempel på en advarsel I tilknytning til vores møde i dag, skal jeg præcisere, at du har fået en advarsel med følgende indhold: 1. Du har ikke overholdt de deadlines, vi har aftalt på chefmødet, og som det fremgår af mødereferaterne, jf. den tidligere skriftlige påtale af dette forhold dateret den 17. januar Det gælder både deadlines, der vedrører rapporteringer og andre forhold. Referaterne er tilgængelige på vores intranet senest dagen efter mødet. Senest har du undladt at overholde den aftalte frist for aflevering af bidragtil årsberetningen. 2. Budgetoverskridelserne i din afdeling er markant højere end i de øvrige afdelinger. 3. Det er min opfattelse, at du optræder illoyalt i forhold til de beslutninger, der træffes af gruppen. Senest har jeg fået refereret, at du på et afdelingsmøde har undsagt dig beslutningen om, at lønsummen skal reduceres med to procent til næste år. Jeg skal præcisere, at du skal leve op til følgende krav: Du overskrider ikke aftalte deadlines aftalt på afdelingsmødet inden for de næste tre måneder Du afleverer inden for de næste 14 dage en detaljeret plan for, hvordan du vil sikre, at budgettet fremover kan holdes Du forholder dig fuldt ud loyalt over for de beslutninger, som træffes af chefgruppen Hvis du ikke overholder disse krav, ser jeg mig nødsaget til at opsige dit ansættelsesforhold med dit krav på varsel på fem måneder. Slutteligt vil jeg præcisere, at vi på rigtig mange punkter mener, at du gør et godt stykke arbejde, og at vi med ovennævnte korrektioner forventer og håber, at samarbejdet kan fortsætte. LOGBOG 29

30 Generelle guidelines Faldgruber for lederen Det er en del af lederjobbet af og til at skulle give kritik og de fleste ledere finder det meget ubehageligt. Derfor havner lederen ofte i en eller flere af følgende fire faldgruber: 1. Forhaling Hvis lederen udskyder tidspunktet for den vanskelige besked, skaber det utryghed hos medarbejderen. Denne utryghed beslaglægger mange ressourcer, som var bedre anvendt til at affinde sig med situationen. 2. Dårlig forberedelse Hvis lederen er dårligt forberedt, kan han måske ikke underbygge sin beslutning ret godt. Det kan resultere i, at medarbejderen med rette kan stille spørgsmål ved kvaliteten af beslutningen. 3. Manglende afklaring af egne følelser Det er væsentligt i forberedelsen at klargøre sig, hvilke følelser medarbejderens reaktioner vil fremkalde hos en selv. Hvis dette forsømmes, kan lederen i situationen komme til at fremstå som usikker og famlende, og det kan være svært at fastholde sine synspunkter. 4. Bruger for lidt tid Selvom situationen er ubehagelig, bør du bruge tilstrækkelig tid til at få begrundet din beslutning og få medarbejderen til at acceptere den. Der bør også være tid til, at medarbejderen kan ytre sig om sin oplevelse af sagen men der må ikke hos medarbejderen opstå forhåbning om ændring af beslutningen. 30 LOGBOG

31 Generelle guidelines Traditionelle faldgruber du er ikke forberedt godt nok du taler for meget - og glemmer at lytte du er ukonkret dine budskaber bliver uklare du krænker via nedladende og fordømmende sprog du giver for meget ros og anerkendelse kritikken drukner du giver for lidt ros og anerkendelse kritikken bliver massiv du accepterer ikke medarbejderens anderledes holdning du taler på andres vegne du siger kun, hvad du ikke vil have LOGBOG 31

32 TJEKLISTE Sådan gennemfører du den vanskelige samtale Det er en væsentlig betingelse for forløbet af den vanskelige samtale, at du er opmærksom på følgende: sørg for et roligt, uforstyrret lokale og afsæt rigelig tid gå lige til sagen - gør selve formidlingen af beskeden kort og præcis tal tydeligt og hav god øjenkontakt med medarbejderen afvent medarbejderens reaktion og tal med medarbejderen om hans reaktioner og konsekvenserne for ham glat ikke ud til slut - det kan bringe forvirring i dit budskab undersøg med medarbejderen, om noget kan gøres for at mildne konsekvenserne af din beslutning giv ros og anerkendelse, hvor det er relevant vær lydhør for medarbejderens eventuelle anderledes holdning kommuniker med respekt og ligeværdighed beskriv den adfærd du er utilfreds med og hvorfor, og sig hvad du gerne vil have i stedet brug jeg-budskaber tal for dig selv stil oprigtige spørgsmål og lyt engageret lav aftale om mål fastsæt dato og metode for opfølgning 32 LOGBOG

33 Sådan gennemfører du den vanskelige samtale Du skal også være opmærksom på nedenstående forhold, når du gennemfører en vanskelig samtale. Til slut i samtalen skal du sikre dig, at medarbejderen har opfattet din besked, som du har ment den bed eventuelt medarbejderen om at gentage dit budskab, blot for at undgå misforståelser. Tal også med medarbejderen om, hvordan kollegerne skal informeres om de ændrede forhold. Hvis medarbejderen har reageret meget følelsesbetonet på din besked, bør du sikre dig, at medarbejderen nu har fået styr over sine følelser. Hvis medarbejderen er i krise, må du sammen med medarbejderen søge hjælp for eksempel hos personalechefen, medarbejderens ægtefælle eller læge. Du bør endvidere vise forståelse for reaktionen og gøre det klart for medarbejderen, at du vil behandle samtalens forløb fortroligt. LOGBOG 33

34 Gode råd I enhver kommunikationssituation er det vigtigt: At sætte dig i modtagerens sted (overvej hvordan det vil være som medarbejder at blive kaldt ind til sin overordnede for at få denne besked?) At overveje, hvilken reaktion du ønsker på dit budskab. Kan du med rimelighed forvente det resultat, du sigter mod? Hvis en medarbejder føler sig irettesat og ikke har fået mulighed for en dialog med sin leder, kan medarbejderen nemt miste motivationen til skade for virksomheden At iagttage medarbejderens reaktion undervejs i samtalen og indrette din kommunikation efter det, du erfarer At være sandfærdig, så dit verbale og non-verbale budskab har samme indhold At møde eventuel kritik og spørgsmål positivt. Lad være med at afvise kritikken og vis derved, at du ikke er bange for den. Stil uddybende spørgsmål til kritikken ( Kan du uddybe?, Hvorledes?, Kan du præcisere? ) 34 LOGBOG

35 Tre hurtige råd 1. Tag de vanskelige samtaler inden problemerne bliver for store 2. Forbered dig altid godt inden en samtale skriv hovedbudskaberne ned 3. Følg altid op på enhver samtale det viser engagement, konsekvens og seriøsitet

36 Lederne et medlemskab med værdi Ledernes Hovedorganisation eller blot Lederne er Danmarks største interesseorganisation og A-kasse for ledere, kommende ledere og andre særligt betroede medarbejdere. Vores mere end medlemmer er nogle af Danmarks mest tilfredse, fordi de får noget for deres kontingent. Som medlem hos Lederne får du blandt andet: LederSparring personlig sparring til lederjobbet KarriereSparring til dig, der vil sætte skub i karrieren Økonomisk tryghed med dig i fokus Juridisk bistand i hele din ansættelse A-kasse og efterløn Mulighed for udvidet økonomisk sikring Flere eksklusive fordele med ledelse og karriere som omdrejningspunkt Et af Danmarks laveste kontingenter Læs mere og meld dig ind på lederne.dk/blivmedlem Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Telefon Telefax BYSTED A/S

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden.

En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden. Ergoterapeutforeningen Tjenstlig samtale En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden. Hvad er formålet med en tjenstlig samtale? Formålet

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

DEN VANSKELIGE SAMTALE

DEN VANSKELIGE SAMTALE DEN VANSKELIGE SAMTALE - din logbog til adfærdskorrigerende samtaler, påtaler og advarsler HÆNDELSESFORLØB FRA KRITIK TIL OPSIGELSE Kritikpunkter Adfærdskorrigerende samtale Medarbejderen retter op på

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul L ø n s a m t a l e Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Vejledning i ansættelsesretlige sager -

Vejledning i ansættelsesretlige sager - Vejledning i ansættelsesretlige sager - godt at holde sig for øje, når man arbejder med disse sager: Djævlen sidder i detaljen Revideret maj 2010 Indhold Personaleafdelingens rolle 2 Juridiske begreber

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Lønsamtalen et ledelsesværktøj

Lønsamtalen et ledelsesværktøj Lønsamtalen et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse 1.Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen. 2 3. Løntilfredshed..2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse..3 4.1.1 Medarbejdervurdering 3 4.2 Gennemførsel.4

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Afskedigelser September 2015 Lene Vibjerg SIDE 1 Velkommen til 3. dagen 8.00-8.45: Morgensang. 09.00-10.00: Afskedigelse - områdeopdelt 12.30-12.45: Evaluering v. kursusleder Birgit

Læs mere

Afskedigelse. Produktionsskoler

Afskedigelse. Produktionsskoler Afskedigelse Produktionsskoler 1 Afskedigelse Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR OG KOMMUNIKATION Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR og Kommunikation 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afskedigelsesprocessen... 3 2.1 Fasen, hvor der træffes beslutning om, at der skal

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet:

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet: SOCIALE MEDIER Loyalitetspligten og sociale medier I et ansættelsesforhold er medarbejderen underlagt en loyalitetsforpligtelse, som indebærer, at medarbejderen skal optræde loyalt og ikke udvise en adfærd,

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission FRIVILLIGHEDS POLITIK Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission Dette er KFUMs Soldatermissions overordnede frivillighedspolitik. Lokalt kan der udarbejdes mere præcise retningslinjer. 1. Formålet med

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Regler om afsked 2010

Regler om afsked 2010 Regler om afsked 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at afskedigelsesprocessen gennemføres på en værdig, korrekt og professionel måde 2 Regler om afsked Reglerne indeholder følgende: Afsked....

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Stik fingeren i jorden! Tal med dine medarbejdere om forandringerne. Hør hvad der optager dem. Og kommunikér ud fra, hvad situationen

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Afskedigelse. Kommunalt

Afskedigelse. Kommunalt Afskedigelse Kommunalt 1 Afskedigelse INDHOLD Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Er du leder eller redder?

Er du leder eller redder? Er du leder eller redder? Som leder undrer du dig måske over, hvorfor dine medarbejdere reagerer, som de gør? Hvorfor gør de ikke, som I havde aftalt? Svaret findes måske i din egen ledelsesstil? Med små

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Nyudnævnt leder og hva så?

Nyudnævnt leder og hva så? Nyudnævnt leder og hva så? Hvordan kan du så blive klædt på til opgaven? Hvad skal du især være opmærksom på? Hvem kan du søge hjælp hos? En ny leder, der på egen hånd skal igennem en årrække af action

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant som bisidder August 2011 Gode råd til bisidderrollen Indhold Forord Bisidderrollen 3 Inden samtalen 4 Under samtalen 5 Efter samtalen 6 Få mere at vide 7 Som tillidsrepræsentant

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Afskedigelse af medarbejdere

Afskedigelse af medarbejdere Afskedigelse af medarbejdere At afskedige en medarbejder er en vanskelig opgave, som kræver både omtanke og empati. Denne håndbog giver nogle gode råd til, hvordan en afskedigelse gennemføres bedst muligt.

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Det du gir` får du selv! 1 Definition på service Service er det vi "pakker"

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Som forudsætning for bearbejdningen af adfærd fokuseres overordnet på sammenhængen mellem viden, holdning og adfærd. Adfærd KULTUR

Som forudsætning for bearbejdningen af adfærd fokuseres overordnet på sammenhængen mellem viden, holdning og adfærd. Adfærd KULTUR Den fysiske sikring er på plads, der er udarbejdet færdselspolitik og færdselsregler, men alligevel er der jævnligt arbejdsulykker, tilløb til ulykker og materielle skader. Det er virkeligheden for mange

Læs mere

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj 1. Introduktion Dansk Erhverv har udarbejdet dette værktøj, som tilbyder vejledning i at gennemføre en konstruktiv lønsamtale. Værktøjet kan således anvendes som henholdsvis inspiration eller checkliste

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 5. november 2006 2-15-7-06

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere