Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen"

Transkript

1 Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen J.nr.: P Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet Baggrund Siden 2008 har kommunerne i Region Hovedstaden haft mulighed for at deltage i en benchmarkundersøgelse på psykiatri- og voksenhandikapområdet. I undersøgelsen bliver enhedsudgifter og modtagerantal for en række udgiftsposter sammenlignet på tværs af regionens kommuner. Resultaterne fra undersøgelsen er opsummeret i denne rapport. Baggrunden for undersøgelsen er den markante udgiftsvækst på psykiatri- og voksenhandikapområdet og behovet for at mindske denne vækst. Til dette indgår et helt enkelt behov for viden om, hvorvidt man som kommune ligger højt eller lavt sammenlignet med andre kommuner hvad angår antallet af modtagere og niveauet for enhedsudgifterne. Undersøgelsens målsætning er at fremstille en kommunesammenligning på antal modtagere og den gennemsnitlige udgift pr. modtager, således at den enkelte kommune får dokumenteret, i hvor høj grad udgiftsniveauet skyldes et højt modtagerantal, dyre modtagere eller en kombination heraf. Undersøgelsen er udført identisk med de seneste to års undersøgelser. Dette giver mulighed for at kommunerne, udover at sammenligne sig med andre kommuner, kan sammenligne med tidligere års resultater. Indsamling af data Kommunerne i Region Hovedstaden fik i marts 2015 tilsendt undersøgelsen, og har frem til midten af april indberettet deres resultater. Resultaterne er efterfølgende blevet samlet i en benchmarkundersøgelse, som deltagerkommunerne har fået til godkendelse. De endelige tilbagemeldinger danner baggrund for det talmateriale, der er er præsenteret i denne rapport. For at sikre det bedst mulige sammenligningsgrundlag, er de enkelte paragraffer specificeret på er. Da der er forskelle i kommunernes måde at opgøre udgifter og antallet af modtagere på de enkelte paragraffer, har kommunerne suppleret deres besvarelser med uddybende kommenterer til de paragraffer, hvor deres opgørelsesmetode afviger fra anvist. Kommentarerne kan findes i bilag 3. 1

2 Opgørelsen Udgangspunktet for sammenligningen er regnskabsresultatet for 2014 og det tilhørende antal helårsmodtagere. I sammenligningen indgår støtte efter Servicelovens 85, 94b, 95, 96 og 97. Herudover indgår dag- og døgntilbud efter servicelovens , , samt STU-området. Endelig er undersøgelsen suppleret med udgifter til kørsel efter 105 til hhv. 103 og 104, samt antallet af personer vedr. refusion til særligt dyre enkeltsager. Opgørelsen baserer sig på de borgere, som den enkelte kommune har haft betalingsforpligtigelsen for i 2014, hvilket vil sige de af kommunens egne borgere, hvor der er afholdt en udgift efter de udvalgte paragraffer i Serviceloven, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privat drevet tilbud. Der tages udgangspunkt i nettodriftsudgifterne med en særskilt angivelse af refusionsindtægten. Der er ingen restriktion på alder, hvilket betyder, at modtagere, der er ældre end 64 år kan indgå under flere af erne i undersøgelsen, selvom målgruppen som udgangspunkt er de årige. Udgangspunktet for opgørelsen er antal helårsmodtagere, hvilket vil sige, at hvis én person, f.eks. har modtaget støtte i syv måneder inden for et tilbud, tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12) i den pågældende rubrik. For enkelte paragraffer er dog brugt antal borgere og ikke helårspersoner. En person kan godt modtage foranstaltninger efter flere forskellige paragraffer og dermed samlet tælle med som mere end én helårsmodtager. Resultater 26 ud af Region Hovedstadens 29 kommuner har deltaget i undersøgelsen. Den høje deltagelsesprocent sikrer et solidt sammenligningsgrundlag for deltagerkommunerne. Hovedparten af kommunerne har indberettet på alle paragraffer. Enkelte kommuner har ikke udgifter på enkelte paragraffer. Herudover har flere kommuner samlet deres udgifter til de to 85 foranstaltninger ét sted, hvorfor udgiften kun er medtaget én gang. Ligeledes opgør flere kommuner 94, 95 og 96 under ét ved særligt dyre enkeltsager, hvorfor dette tal også kun fremgår ét sted. De overordnede resultater af undersøgelsen er præsenteret i tabel 1. Da Herlev Kommune ikke har kunnet opgøre modtagerantal af kørsel, er de overordnede resultater præsenteret eksklusiv kørsel. 2

3 Tabel 1: Samlede udgifter, ekskl. kørsel Enhedsudgift ekskl. refusion Enhedsudgift inkl. refusion Modtagerandel Nettodriftsudgift pr årig Albertslund , Allerød , Ballerup , Bornholm , Brøndby , Frederiksberg , Frederikssund , Fredensborg , Furesø , Gentofte , Gladsaxe , Glostrup , Halsnæs , Helsingør , Herlev , Hillerød , Hvidovre , Høje Taastrup , Hørsholm , Ishøj , København , Lyngby-Taarbæk , Rødovre , Rudersdal , Tårnby , Vallensbæk , Gennemsnit , Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Forskellen i den samlede enhedsudgift (ekskl. refusion) varierer fra ca kr. i Glostrup Kommune, der har den laveste enhedsudgift, til ca kr. i Allerød Kommune, der har den højeste enhedsudgift. Den gennemsnitlige enhedsudgift er ca kr., hvilket er ca kr. højere end den gennemsnitlige enhedsudgift i Når opgørelsen inkluderer kommunernes modtagne refusion, er Glostrup Kommune fortsat den kommune, der har den laveste udgift med en enhedspris på ca kr. Ligeledes er Allerød Kommune fortsat den kommune, der har den højeste udgift med en enhedspris på ca kr. Den gennemsnitlige enhedsudgift inklusiv refusion er ca kr., hvilket er ca kr. højere end i Hørsholm Kommune er den kommune, hvor modtagerandelen (antal modtagere pr årig) er lavest. Her er modtagerandelen 14,5 modtagere pr årig, mens Albertslund Kommune ligger højest 3

4 med en modtagerandel på 39,7. Den gennemsnitlige modtagerandel er 27,1. I forhold til sidste år er modtagerandelen steget med 0,6 modtagere pr årig. Frederiksberg Kommune har de laveste nettodriftsudgifter (inklusiv refusion) pr årig med en udgift på kr. pr årig. Albertslund Kommune har den højeste nettodriftsudgift med en udgift på kr. pr årig. Gennemsnittet for de 26 deltagende kommuner er kr. pr årig. Dette er en stigning på 375 kr. pr årig i forhold til resultatet fra Sammenlignet med sidste års undersøgelse oplever 15 af de 26 deltagende kommuner stigende enhedsudgifter ekskl. refusion, mens 14 af kommunerne oplever stigende enhedsudgifter når refusion er inkluderet. 17 kommuner oplever en stigende modtagerandel og 19 kommuner oplever en stigning i nettodriftsudgiften pr årig. En enkelt kommune deltog ikke i undersøgelsen i Ud fra undersøgelsen kan det derfor ikke konkluderes, om de stigende nettodriftsudgifter ekskl. kørsel, der ses for 19 af kommunerne fra regnskab 2013 til 2014, skyldes en stigende modtagerandel, en stigende gennemsnitspris eller en kombination heraf. Ligeledes er der ikke nogen generel tendens for de seks kommuner, der oplever reducerede nettodriftsudgifter 1. Fire af kommunerne oplever et fald i modtagerandelen mens tre af kommunerne oplever et fald i enhedsomkostningerne. På et generelt niveau kan der derfor ikke konkluderes på årsagen til de faldende nettodriftsudgifter, som seks af kommunerne oplever. I bilag 1 er opgjort en rangordning af de enkelte kommuner på deres udgifter og modtagerandel. I bilag 2 er udgifterne fordelt på de enkelte paragraffer vist for de enkelte kommuner. Bilag 3 indeholder de kommentarer, de enkelte kommuner har suppleret deres indberetning med. 1 Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Helsingør, Høje Taastrup og Rødovre Kommune 4

5 Bilag 1: Rangordnede kommunelister, samlet enhedsudgift ekskl. Kørsel, modtagerandel og nettodriftsudgift pr årig Enhedsudgift Enheds-udgift inkl. refusion Modtagerandel Nettodriftsudgift pr årig 1 Glostrup Glostrup Hørsholm 14,5 1 Frederiksberg Halsnæs Halsnæs Tårnby 14,6 2 Hørsholm Frederikssund Frederikssund Allerød 16,3 3 København Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Frederiksberg 16,7 4 Vallensbæk Bornholm Ishøj København 18,3 5 Gentofte Ishøj Bornholm Vallensbæk 19,1 6 Gladsaxe Helsingør Helsingør Furesø 20,4 7 Tårnby Høje Taastrup Hillerød Gentofte 21,5 8 Lyngby-Taarbæk Hillerød Høje Taastrup Gladsaxe 22,0 9 Glostrup Albertslund Albertslund Rudersdal 24,7 10 Helsingør Gentofte Gentofte Rødovre 25,1 11 Allerød Gladsaxe Gladsaxe Herlev 25,8 12 Frederikssund Brøndby Brøndby Hvidovre 25,9 13 Rødovre København Ballerup Ballerup 28,7 14 Rudersdal Rødovre København Helsingør 29,3 15 Hillerød Vallensbæk Vallensbæk Fredensborg 29,5 16 Ishøj Rudersdal Frederiksberg Lyngby-Taarbæk 30,2 17 Høje Taastrup Hvidovre Rødovre Hillerød 31,3 18 Halsnæs Frederiksberg Rudersdal Høje Taastrup 32,2 19 Ballerup Fredensborg Hvidovre Brøndby 32,3 20 Hvidovre Herlev Fredensborg Ishøj 35,2 21 Furesø Hørsholm Herlev Glostrup 36,0 22 Bornholm Furesø Hørsholm Frederikssund 36,3 23 Herlev Ballerup Furesø Bornholm 38,9 24 Brøndby Tårnby Tårnby Albertslund 39,7 25 Fredensborg Allerød Allerød Halsnæs 40,7 26 Albertslund Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit 27,1 Gennemsnit Gennemsnittet (markeret med stiplet linje) er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. 5

6 Bilag 2:Detaljerede tabeller opdelt på kommuner Enhedsudgift Ungdomsuddannelse Selvansat for unge med hjælper ( særlige behov 94b og 95 (STU) ) BPA 96 Suppl. st. eft. 85 til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende botilbud 108 supplerende støtte Midlertidige botilbud 107 supplerende Ledsageordning 97 støtte Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitets- og samværstilbud tilbud 104 tilbud Botilbud personer med særlige sociale problemer I alt, inkl kørsel Heraf kørsel, 105 til borgere i 103, 104- I alt, ekskl. tilbud kørsel Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Frederiksberg Frederikssund Fredensborg Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rødovre Rudersdal Tårnby Vallensbæk , 107 og 108 sammentalt 6

7 Enhedsudgift inkl. refusion Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Selvansat hjælper ( 94b og 95 ) BPA 96 Suppl. st. eft. 85 til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende botilbud 108 supplerende støtte Midlertidige botilbud 107 supplerende støtte Ledsageordning 97 Aktivitets- og Beskyttet samværstilbud 104 beskæftigelse tilbud 104 tilbud Botilbud personer med særlige sociale problemer I alt, inkl kørsel Heraf kørsel, 105 til borgere i 103, 104- I alt, ekskl. tilbud kørsel Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Frederiksberg Frederikssund Fredensborg Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rødovre Rudersdal Tårnby Vallensbæk , 107 og 108 sammentalt 7

8 Modtagerandel (modtagere pr årig) Ungdomsuddannelse Selvansat for unge med hjælper ( særlige behov 94b og 95 (STU) ) BPA 96 Suppl. st. eft. 85 til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende botilbud 108 supplerende støtte Midlertidige botilbud 107 supplerende Ledsageordning 97 støtte Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitets- og samværstilbud tilbud 104 tilbud Botilbud personer med særlige sociale problemer I alt, inkl kørsel Heraf kørsel, 105 til borgere i 103, 104- I alt, ekskl. tilbud kørsel Albertslund 1,2 0,9 0,5 14,7 5,2 4,4 2,4 3,5 6,1 2,7 0,8 42,4 2,7 39,7 24,3 Allerød 1,1 0,2 0,2 0,8 3,9 2,9 1,6 2,4 3,2 0,8 1,0 0,1 18,2 1,8 16,3 7,6 Ballerup 1,3 0,2 0,4 2,0 2,1 4,9 3,2 4,4 3,2 6,7 0,6 2,0 0,3 31,2 2,6 28,7 12,2 Bornholm 2,5 0,2 0,4 16,2 6,0 2,0 2,5 1,4 7,5 1,9 0,2 40,8 1,9 38,9 24,3 Brøndby 1,4 1,6 0,3 8,7 4,2 2,7 4,3 3,0 5,7 0,1 3,0 0,4 35,4 3,1 32,3 15,5 Frederiksberg 0,5 1,1 0,3 3,8 3,0 2,3 1,5 1,2 1,8 0,2 0,6 1,1 17,5 0,8 16,7 9,2 Frederikssund 1,8 0,1 0,1 1,1 14,2 3,6 3,3 4,5 4,6 2,8 1,1 0,5 0,2 37,9 1,6 36,3 22,1 Fredensborg 1,6 1,4 0,4 2,9 4,1 3,4 2,9 4,1 3,2 4,6 1,3 1,7 0,9 32,5 3,0 29,5 13,2 Furesø 1,5 0,1 0,8 0,9 1,0 3,1 2,3 1,7 1,5 7,0 1,8 2,2 0,4 24,4 4,0 20,4 7,3 Gentofte 0,5 0,2 0,5 2,0 5,0 2,3 1,5 2,7 2,1 4,5 0,4 1,0 0,3 22,8 1,3 21,5 10,7 Gladsaxe 1,6 0,9 0,3 1,9 4,9 2,3 1,6 2,5 5,6 0,3 1,2 0,4 23,5 1,5 22,0 10,7 Glostrup 1,7 0,1 0,4 0,4 13,7 3,1 1,9 3,1 2,7 8,1 0,2 2,1 0,7 38,3 2,3 36,0 19,2 Halsnæs 1,8 0,7 0,6 2,9 17,7 2,2 2,3 5,1 4,0 3,0 0,7 0,5 0,4 42,0 1,2 40,7 25,0 Helsingør 1,4 0,2 3,2 7,3 2,5 3,0 3,1 3,7 4,1 0,7 1,1 0,8 31,2 1,8 29,3 16,0 Herlev 1,5 0,1 0,4 2,6 0,2 3,7 5,0 3,4 2,0 6,9 25,8 11,5 Hillerød 2,0 0,4 1,7 12,4 2,6 2,8 4,1 4,8 1,1 1,5 0,4 33,8 2,5 31,3 19,6 Hvidovre 1,8 0,0 0,5 2,0 3,0 4,1 5,1 2,8 2,4 3,9 0,3 2,0 0,3 28,2 2,3 25,9 14,2 Høje Taastrup 1,9 1,0 1,2 11,6 3,3 1,9 3,4 2,2 4,5 0,3 1,8 1,2 34,3 2,1 32,2 18,0 Hørsholm 0,9 0,4 0,1 0,6 2,8 2,2 2,3 1,2 1,6 2,1 0,4 0,7 0,1 15,5 1,1 14,5 8,0 Ishøj 1,6 0,9 0,4 1,0 15,4 3,0 2,4 2,6 2,5 4,8 0,3 2,9 0,6 38,4 3,2 35,2 21,7 København 0,9 0,0 0,2 1,3 2,2 4,2 2,0 1,0 0,9 4,0 0,2 1,0 1,7 19,5 1,2 18,3 9,6 Lyngby-Taarbæk 0,6 0,3 0,3 9,3 3,2 3,5 3,3 2,4 7,1 0,3 1,8 0,2 32,3 2,1 30,2 16,1 Rødovre 1,8 0,8 0,5 1,5 4,2 3,8 4,1 2,0 6,1 2,6 0,2 27,7 2,6 25,1 9,6 Rudersdal 1,5 0,2 0,3 1,3 7,6 3,2 2,7 2,7 2,1 3,1 0,8 1,1 0,1 26,6 1,9 24,7 14,7 Tårnby 1,3 0,8 0,4 0,3 3,2 2,2 1,4 1,6 3,2 0,4 1,8 0,2 16,7 2,1 14,6 5,7 Vallensbæk 1,5 0,5 0,3 0,7 4,5 1,8 1,9 2,5 2,0 2,9 0,2 0,6 0,4 19,9 0,8 19,1 8,9 85, 107 og 108 sammentalt 8

9 Nettodriftsudgift pr årig Ungdomsuddannelse Selvansat for unge med hjælper ( særlige behov 94b og 95 (STU) ) BPA 96 Suppl. st. eft. 85 til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende botilbud 108 supplerende støtte Midlertidige botilbud 107 supplerende Ledsageordning 97 støtte Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitets- og samværstilbud tilbud 104 tilbud Botilbud personer med særlige sociale problemer I alt, inkl kørsel Heraf kørsel, 105 til borgere i 103, 104- I alt, ekskl. tilbud kørsel Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Frederiksberg Frederikssund Fredensborg Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rødovre Rudersdal Tårnby Vallensbæk , 107 og 108 sammentalt 9

10 25 pct. refusion, modtagere pr årige ( 94b og 95 ) ( 85/108) ( 96) ( 107) ,002,003,005 ( 108) ,002,003,005 I alt Albertslund 0,24 0,06 0,24 0,77 2,02 3,09 Allerød 0,04 0,04 0,04 0,21 0,29 Ballerup 0,01 0,29 0,39 2,42 3,11 Bornholm 0,09 0,44 0,26 0,84 1,63 Brøndby 0,29 0,29 1,77 2,35 Frederiksberg Frederikssund 0,08 0,04 0,12 0,40 1,31 1,94 Fredensborg 0,31 0,62 0,35 0,89 1,02 3,19 Furesø 0,61 0,47 0,61 1,74 3,44 Gentofte 0,14 0,16 0,35 0,14 1,39 2,19 Gladsaxe 0,12 0,39 0,34 0,25 1,33 2,44 Glostrup Halsnæs 0,74 0,29 0,23 1,14 2,40 Helsingør 0,34 0,20 0,31 0,91 1,76 Herlev 0,06 1,70 0,18 1,94 Hillerød 0,39 0,49 0,32 1,05 2,25 Hvidovre 0,22 0,57 1,61 2,39 Høje Taastrup 0,27 0,30 0,51 1,49 2,57 Hørsholm 0,46 0,85 1,31 Ishøj 0,15 0,15 0,07 0,30 1,64 2,32 København Lyngby-Taarbæk 0,09 0,19 0,28 0,31 2,19 3,07 Rødovre 0,09 0,18 0,57 2,12 2,95 Rudersdal 0,07 0,23 0,17 0,97 1,44 Tårnby 0,04 0,36 0,24 1,43 2,07 Vallensbæk 0,23 0,46 0,80 1,49 50 pct. refusion, modtagere pr årige ( 94b og 95 ) ( 85/108) ( 96) ( 107) ,002,003,005 ( 108) ,002,003,005 I alt Albertslund 0,18 0,06 0,18 0,18 0,36 0,77 Allerød 0,02 0,02 0,05 0,06 0,12 Ballerup 0,01 0,20 1,57 0,23 2,01 Bornholm 0,04 0,13 0,18 0,09 0,44 Brøndby 0,05 0,14 0,48 0,67 Frederiksberg Frederikssund 0,16 0,24 0,40 Fredensborg 0,13 0,18 0,31 0,22 0,84 Furesø 0,33 0,38 0,05 0,14 0,90 Gentofte 0,07 0,07 0,16 0,07 0,37 Gladsaxe 0,05 0,05 0,12 0,02 0,12 0,37 Glostrup Halsnæs 0,23 0,17 0,11 0,23 0,74 Helsingør 0,03 0,06 0,03 0,11 0,23 Herlev 0,18 0,24 0,24 0,12 0,79 Hillerød 0,11 0,35 0,21 0,28 0,95 Hvidovre 0,22 0,16 0,16 0,54 Høje Taastrup 0,07 0,10 0,03 0,30 0,51 Hørsholm 0,15 0,31 0,23 0,69 Ishøj 0,07 0,07 0,22 0,15 0,07 0,60 København Lyngby-Taarbæk 0,06 0,13 0,16 0,06 0,19 0,60 Rødovre 0,09 0,04 0,22 0,35 Rudersdal 0,03 0,23 0,27 Tårnby 0,20 0,20 0,40 Vallensbæk 0,11 0,11 0,11 0,11 0,46 10

11 Bilag 3: Kommentarer til skemaerne Albertslund: Tallene for særligt dyre enkeltsager er endnu ikke revisorgodkendt og er derfor foreløbige. Særligt dyre enkeltsager opgøres kun på sniveau og ikke på gruppering. For særligt dyre enkeltsager er 94b, 95 og 96 derfor opgjort under et. Refusion for 95 og 96 registreres under ét. Kørselsudgifter behandles ligeledes under ét. Udgifter til 85-tilbud er ikke opdelt. Allerød: Socialpsykiatri indgår ikke i opgørelsen. Ballerup: Særligt dyre enkeltsager opgøres kun på sniveau og ikke på gruppering. For særligt dyre enkeltsager er 94b, 95 og 96 derfor opgjort under et. Frederikssund: modtagere af 85 borgere i eget hjem og 97 er ikke opgjort som helårsmodtagere, men er opgjort som unikke CPR-numre. Fredensborg: Fredensborg Kommune opgør antal helårspersoner ud fra antal dage pr. år i stedet for antal måneder pr. år. Furesø: Furesø Kommune har flere helårsmodtagere, som bliver kørt til 103, end der er i foranstaltningen. Det skyldes, at et af deres egne tilbud både hører under 103 og 104, men kun konteres som 104. Fra 2015 er konteringspraksis rettet op. Særligt dyre enkeltsager opgøres kun på sniveau og ikke på gruppering. For særligt dyre enkeltsager er 94b, 95 og 96 derfor opgjort under et. Gentofte: Tallene for særligt dyre enkeltsager og refusionsbeløb er foreløbige. Hvidovre: For 97 er antal modtagere ikke opgjort som helårsmodtagere men som unikke CPR-numre. Hvidovre Kommune har kun opgørelsen for særligt dyre enkeltsager på hovedkontoniveau. Derfor er 94b, 95, 96, 85 og 108 opgjort under et. Lyngby-Taarbæk: Modsat tidligere opgørelser omfatter tallene fra regnskab 2014 udgifter til kommunens brug af egne institutioner med driftsoverenskomst/rammebudget for 107, 103 og 104. Udgifter til supplerende støtte efter 85 til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven (botilbudslignende tilbud) opgøres under

12 Rødovre: Rødovre Kommune har ikke tidligere haft eget tilbud indregnet i 104, hvorfor der er en stigning i udgiften i år. Rudersdal: Rudersdal Kommune medregner kun egne tilbud under 85. Udenbys tilbud er medregnet under 107. Rudersdal Kommune medtager kun personer, der har modtaget ydelser hele året for særligt dyre enkeltsager. 12

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI & PERSONALE Dato: 6. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr.: 2012-3302 Dok. nr.:

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 3. juni 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-6750 Dok.nr: 2013-86745

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

tat Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

tat Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov BALLE RUP Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ØKONOMI & PERSONALE Kommunerne i Region Hovedstaden Dato: 6. juni 2012 Møde I KKR Hovedstaden den / ei dir.: 4477 6316 E-mail: jkg balk.dk Kontakt: 1eppe

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Kommunale udgifter til de forberedende

Kommunale udgifter til de forberedende Kommunale udgifter til de forberedende tilbud Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at opgøre og præsentere kommunale enhedsudgifter for elever på de forberedende

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning

Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014-2017 KKR Hovedstaden Marts 2017 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Benchmarking på det sociale område I budgetforliget for 2014 2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmarking

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

BØRNEHUS HOVEDSTADEN

BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BISTÅR KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Følgebrev. - til kommunerne i Hovedstadsregionen. Benchmarking på voksenhandicapområdet for 2011

Følgebrev. - til kommunerne i Hovedstadsregionen. Benchmarking på voksenhandicapområdet for 2011 Kommunerne i Region Hovedstaden SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Handicap & Psykiatri Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 14. marts 2012 E-mail: job-familie@balk.dk

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 13sider. Belægning

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 13sider. Belægning Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 13sider. Skema til kommunens belægningsoplysninger til regionen Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Line

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent

Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent Notat Sagsnr.: 2012/0001328 Dato: 24. januar 2012 Titel: Nøgletal Sagsbehandler: Lis Kristensen Økonomikonsulent & Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1.0 Indledning I nedenstående er præsenteret

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere