Forsøg med forskellige ekstrakter af kvassia til bekæmpelse af æblebladhvepsens larve (Hoplocampa testudina)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøg med forskellige ekstrakter af kvassia til bekæmpelse af æblebladhvepsens larve (Hoplocampa testudina)"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevrer, Lndrug og Fiskeri Dnmrks JordrugsForskning Afdeling for Plnteeskyttelse Forsøg med forskellige ekstrkter f kvssi til ekæmpelse f æleldhvepsens lrve (Hoplocmp testudin) Forsøg nr: 171, , , Rekvirent: Erfgruppe for økologisk æledyrkning v/ Bjrne Strårup Mrækvej Skiy Forsøgsleder: Klus Pske Dnmrks JordrugsForskning Afdeling for Plnteeskyttelse Forskningscenter Flkkejerg 42 Slgelse Dto: 28. novemer 23

2 1. Bggrund for forsøgene Æleldhvepsen lægger sine æg i lomsten f æler og klækninger sker normlt omkring flomstringstidspunktet, således t lrven hr de nydnnede æle som fødekilde. Derfor er det normlt i de tidligt lomstrende sorter som Discovery og Summered t de krftigste ngre forekommer. I visse tilfælde kn ngre være så krftige t stort set lle nstte æler ødelægges. I økologisk dyrkning vil mnglende mulighed for t ekæmpe æleldhvepsen lrve derfor medføre en meget stor usikkerhed i dyrkningen. Det er i litterturen eskrevet t ekstrkt f det tropiske træ Qussi mr hr en insekticid virkning mod l.. ldhvepselrver og ldlus. Og inden de syntetiserede insekticider kom frem efter 2. verdenskrig, lev ekstrkt f kvssi nvendt i frugtvlen, også i Dnmrk. Det skl nævnes t i 32. Meddelelse f 9. mj 194 fr Sttens Forsøgsvirksomhed i Plntekultur er der refereret forsøg med åde kvssi fkog og færdigt kvssi produkt til ekæmpelse f lommeldhvepsens lrve, hvor der er opnået et tilfredsstillende ekæmpelsesgrd. Ifølge EU reglerne for økologisk dyrkning er det tilldt t nvende kvssi ekstrkt, men det forudsætter t det er godkendt f de ntionle myndigheder som et plnteeskyttelsesmiddel. Der er ingen lnde i EU, der hr tilldt kvssi ekstrkt, men i Tysklnd tillder ekæmpelsesmiddelloven t mn lver ekstrkt til rug på egen edrift. I Schweiz er kvssi præprter godkendt som plnteeskyttelsesmiddel. Det er således muligt t køe åde spåner f kvssi til egen produktion f ekstrkt smt f køe færdigfremstillede ekstrkter. Anvendelse f hjemmekogt kvssin eller færdigt ekstrkt som ekæmpelsesmiddel er ikke tilldt i Dnmrk. 2. Produkterne i forsøgene I forsøgene indgår der hjemmelvet ekstrkt, fremstillet åde med og uden kogning f spånerne og i flere doseringer. Det færdige ekstrkt i forsøgene er fr forskellige producenter og er fprøvet i flere doseringer. Det er også undersøgt om tilsætning f et sæeprodukt som fspændingsmiddel kn foredre effekten. Dette er relevnt, d æleldhvepsens lrve efinder sig på steder, hvor det kn være vnskelige t få fst tilstrækkelig mængde f sprøjtevæsken, og dette kn foredres ved t tilsætte et fspændingsmiddel. Sæeprodukter på sis f kliumolet er tilldt i økologiske dyrkning. De insekticid ktive stoffer i Qussi mr er qussin og neoqussin, og det opgives i litterturen t qussin er c. 3 gnge så ktivt som neoqussin. Det opgives ligeledes i litterturen, t den nødvendige dosering for t ekæmpe æleldhvepsens lrve er g qussin pr. h. Ved fstsættelse f doseringer i forsøgene, er nvendt de f producent/leverndør opgivne indhold f qussin smt vejledning fr Fördergemeinschft Ökologischer Ostu i Tysklnd. 21 ) Kvssi spåner uden deklrtion, neflet dosering 2 kg/h ) BitterholzExtrkt, færdigt flydende ekstrkt fr Biof Agrr, opgivet indhold 3, g qussin pr. l c) Qussn, færdigt flydende ekstrkt fr Andermtt AG, opgivet indhold,4 g qussin pr. l 2

3 22 ) Kvssi spåner med et opgivet indhold,4 g qussin/kg ) Extr.Qussi, færdigt flydende ekstrkt fr Möller Phrm, opgivet indhold 2,4 g qussin pr. l c) BioDux Insektolet, kliumolet 15% 23 ) Kvssi spåner med et opgivet indhold på,5 g qussin/kg ) Trockenextrkt, færdigt pulver ekstrkt uden ngivelse f producent, opgivet indhold 8 g kvssin pr. kg. c) BioDux Insektolet, kliumolet 15% Ved ekstrktion f spåner er der nvendt følgende metoder: Ekstrktion med kogning: den fvejede mængde spåner pr. forsøgsled er oplødt i vrmt vnd fr hnen og efter henstnd i et døgn kogt i 1 time. Efter fkøling er ekstrktet siet og hældt på dunke. Ekstrktion uden kogning: den fvejede mængde spåner pr. forsøgsled er oplødt i 7 C vrmt vnd. Efter henstnd i et døgn, hvor der 3 gnge er foretget omrøring, er ekstrktet siet og hældt på dunke. Ekstrktionen er foretget 2 4 dge før udsprøjtning. 3. Forsøgsplner Produkt dos 1) s. 2) Produkt dos 1) s. 2) Produkt dos 1) s. 2) 1. Uehndlet 2. Biof ekstrkt 3. Biof ekstrkt 4. Biof ekstrkt 5. Qussn ekstrkt. Qussn ekstrkt 7. Spåner ikke kogt 8. Spåner kogt 9. Biof ekstrkt* 1. Biof ekstkt* 1,7 3,33 5,,94 1, ,7 3, Uehndlet 2. Extr.Qussi 3. Extr.Qussi 4. Extr.Qussi 5. Spåner kogt. Spåner kogt 7. Spåner kogt 8. Spåner ikke kogt 9. Spåner kogt + BioDux 1 Extr.Qussi + BioDux* 2,5 5, 7, ,5 5, 7, Uehndlet 2. Trockenextrkt 3. Trockenextrkt 4. Trockenextrkt 5. Spåner kogt. Spåner kogt 7. Spåner kogt 8. Spåner ikke kogt 9. Spåner kogt + BioDux** 1 Trockenextrkt + BioDux** dos1): kg/l produkt pr. h. s.2): dosering i grm ktivstof pr. h. 21: *: 2 sprøjtninger, øvrige led kun en sprøjtning 22: forsøg lle led sprøjtet en gng, forsøg lle led sprøjtet to gnge 23: **: den nførte pln gælder kun forsøg I forsøg lev der i stedet i led 9 nvendt en sprøjtning med Trockenextrkt 1,5 kg/h og i led 1 2 sprøjtninger med Trockenextrkt 1,5 kg/h, øvrige led kun en sprøjtning Ved doseringsfstsættelsen f hjemmekogt ekstrkt er der i 22 og 23 teoretisk nvendt højere dosering f qussin en ngivet i tellen, men d det ikke er muligt t ekstrhere 1% f ktivstoffet fr spånerne, er den nvendte mængde forundet med en vis usikkerhed, men vurderes t være 2 3% lvere end den teoretiske mængde.,75 1,5 2, ,5 5, 7, ,2 1,2 22,4 1,2 1,2 3

4 4. Forsøgenes gennemførelse Forsøgene er gennemført på 3 forskellige lokliteter således: Forsøgsnummer og loklitet 171, 27251, Mjølle 172, Skiy Ll. Skensved Sort Discovery Discovery Discovery Plntet år Rækkefstnd 3,5 m 3,5 m 3,5 m Træfstnd 1,15 m 1 m 1 m Antl træer pr. prcel Antl gentgelser Forsøgsdesign Rndomiseret lokforsøg Ved sprøjtningerne er der nvendt en specilygget Schumnn forsøgssprøjte: væskemængde: 3 l/h ntl dyser: 5 stk.,9 mm tryk væske: 5 r tryk luft : 5 r 5. Sprøjtedt Dto Forsøg mj 5. juni mj. juni Led sprøjtet Vækststdie Temp. C Vind m/sek/ 3 V, V RH % Vejr Blde letskyet letskyer overskyet overskyet fugtige mj letskyet mj 27. mj gråvejr mj letskyet juni. juni 2 8, ,5 SØ 2,8 S 45 5 sol sol sol. Forsøgenes plcering Forsøg 17,1, 27251, : Gruevej 1 Mjølle 482 Guldorg UTM: N 79 E 7 4

5 Forsøg 171, 37252: Mrækvej Skiy UTM: N 18 E 87 Forsøg 27252: Nuerjergvej 2, 423 Ll. Skensved UTM: N 197 E Opgørelser C. 14 dg efter sprøjtning er der optlt det totle ntl frugter på træet og hvor mnge herf med ngre f æleldhvepselrver. I forsøgene i Mjølle og i Ll. Skensved er det optlt på 3 træer pr. prcel, mens der i Skiy er tlt på 2 tærer pr. prcel. Optællingerne er gentget c. 2 uger senere. Resulttet er opgjort som % frugter med ngre og på sis herf er der eregnet virkning i forhold til uehndlet. 8. Sttistiske nlyser Der er gennemført vrinsnlyser på resultterne og ehndlingsgennemsnit er nlyseret på 95% konfidensintervl. Forsøgsled efterfulgt f smme ogstv i tellerne, er ikke signifiknt forskellige ved nvendelse f StudentNewmnnKeuls test. Anlyserne er gennemført ved hjælp f ARM progrmmet (Agriculturl Reserch Mnger). I tellerne med smmenstilling f flere forsøg, er LSD 95 eregnet mnuelt på sis f Summry Across Tril skemerne (side 17 2) efter følgende formel: LSD = t * KVROD(MS(tretment*tril) * KVROD(2/*))*4 hvor: MS = men squre 5

6 KVROD = kvdrtroden t = frktilværdien.975 med ktuelle frihedsgrder = ntl forsøg = ntl gentgelser forudsætning: PROB(F)(tretment) <,5 9. Guideline Forsøgene er gennemført efter EPPO Guideline PP 1/33(2) Hoplocmp spp.

7 1. Resultter og diskussion Angresgrderne vrierer i forsøgene fr c. 1% til knpt 5% ved første opgørelse c. 14 dge efter sprøjtningen og ved nden opgørelse c. 14 dge senere, er der fundet åde s og mindre ngresgrder i forhold til første opgørelse. Det ser ud til t udviklingen i ngresgrden fhænger meget f ntllet f frugter nst; er der mnge og sidder de tæt, hr lrven let ved t evæge sig fr det primære ngre til nye æler og der sker en forøgelse. Hvor lrven hr svært med t komme til et nyt æle, flder det ngrene oftest f, og ngresgrden flder. Udviklingen ser også ud til t fhænge f hvor krftigt det normle junifld er. I de fire f forsøg er der opnået signifiknt sikker ekæmpelse, mens der i de øvrige to er for stor forsøgsusikkerhed til t resulttet er signifiknt. Gennemsnit f lle forsøg I tel 1 er vist gennemsnit f lle forsøgene og lle produkter, der hr indgået, men d de enkelte led ikke indgår med smme ntl forsøg, er det ikke muligt t lve en smlet vrinsnlyse. Derfor må tllene vurderes uden t det kn konkluderes om de fundne forskelle er sttistisk sikre (signifiknte). I forsøgsled med færdigt ekstrkt er der nvendt forskellige produkter, og derfor er doseringen ngivet som grm ktivstof pr. h. Tel 1. Resultt f lle forsøg og ehndlinger Dosering % Frugter med ngre % Virkning Behndling pr. h 18 DAA 35 DAA 18 DAA 35 DAA % nedfld* 1. Uehndlet 2. Færdigt ekstrkt 3. Færdigt ekstrkt 4. Færdigt ekstrkt 5. Spåner kogt. Spåner kogt 7. Spåner kogt 8. Spåner ikke kogt 9. Spåner kogt + BioDux Insektolet 1. Færdigt ekstrkt + BioDux Insektolet g s. g s. 18 g s. 2 kg 3 kg 4 kg 3 kg 3 kg g s. 23,9 9,3 1,1 1,1 1,5 13,2 11,5 15,7 7,7 4, 25,2 15,1 11,4 11,1 11,7 5,,1 (): ntl forsøg, der indgår i gennemsnittet *: % frugter fldet f mellem første og nden opgørelse DAA: ntl dge efter sidste sprøjtning Det er muligt t lve en sttistisk smmenligning f lle de fprøvede løsninger i tre f forsøgene, hvor plnerne hr været ens og resulttet herf er vist i tel 2. Der er ingen signifiknt forskel mellem færdigt ekstrkt og hjemmekogt ekstrkt, ligesom der ikke er nogen klr doseringsrespons. Der er en tendens til foredret effekt når der tilsættes BioDux som fspændingsmiddel, men foredringen er ikke signifiknt. 3,2 52,8 54,2 5, 5,3 48,9 51,3 42,5 9, 43,3 57,8 1,4 5,5 54, 3,7 59,9 5 75,7 39, 23,8 2, 28,9 22, 29,1 27, 24,5 17,1 2,4 Tel 2. Smmenligning f de forskellige ehndlinger, 3 forsøg (27251, 27252, 37251) Dosering % Frugter med ngre % Virkning 7

8 Behndling pr. h 18 DAA 35 DAA 18 DAA 35 DAA % nedfld* 1. Uehndlet 2. Færdigt ekstrkt 3. Færdigt ekstrkt 4. Færdigt ekstrkt 5. Spåner kogt. Spåner kogt 7. Spåner kogt 8. Spåner ikke kogt 9. Spåner kogt + Biodux Insektolet 1. Færdigt ekstrkt + BioDux Insektolet g s. g s. 18 g s. 2 kg 3 kg 4 kg 3 kg 3 kg g s. 24,5 9,5,2 1,1,3 1,9 9,7 14,1 7,7 4, c c c c c c c c 25,2 15,1 11,4 11,1 11,7 5,,1 3,2 52,8 54,2 5, 5,3 48,9 51,3 42,5 9, 43,3 57,8 1,4 5,5 54, 3,7 59,9 5 75,7 39, 23,8 2, 28,9 22, 29,1 27, 24,5 17,1 LSD 95 9,28 8,52 ns. Tl, efterfulgt f smme ogstv er ikke signifiknt forskellige ved P=,5, ns.: ikke signifiknt 2,4 I efterfølgende teller er der lvet smmenligninger, hvor de enkelte løsninger er trukket ud f smmenlignelige forsøg. I tel 3 er der vist en smmenstilling f lle seks forsøg, hvor færdigt ekstrkt indgår ligesom det er muligt t smmenligne med hjemmekogt ekstrkt f 2 kg. Der er en lille, men ikke signifiknt, forøget effekt når der nvendes grm ktivstof i forhold til grm, mens der ikke er nogen gevinst ved t øge doseringen til 18 grm. Der er heller ikke signifiknt forskel mellem færdigt ekstrkt, unset dosering, og hjemmekogt ekstrkt f 2 kg spåner. Tel 3. Doseringer f færdigt ekstrkt, gennemsnit f lle forsøg (nedfld dog kun 4) Dosering % Frugter med ngre % Virkning Behndling pr. h 18 DAA 35 DAA 18 DAA 35 DAA % nedfld 1. Uehndlet 2. Færdigt ekstrkt 3. Færdigt ekstrkt 4. Færdigt ekstrkt 5. Spåner kogt g s. g s. 18 g s. 2 kg 23,9 9,3 1,1 1,1 1,5 25,2 15,1 11,4 11,1 11,7 52,8 54,2 5, 5,3 43,3 57,8 1,4 5,5 LSD 95,71 5,89 ns Tl, efterfulgt f smme ogstv er ikke signifiknt forskellige ved P=,5, ns.: ikke signifiknt Doseringen f spåner i hjemmekogt ekstrkt kn smmenlignes i fire f forsøgene og er vist i tel 4. Der kn i disse ikke påvises nogen s forskel mellem 2, 3 eller 4 kg spåner pr. h, ligesom det ikke ser ud til t det er nødvendigt f koge ekstrktet. Det kn i prksis etyde en væsentlige rejdsesprelse. 39, 23,8 2, 28,9 22, Tel 4. Doseringer f hjemmekogte spåner, gennemsnit f 4 forsøg, (27251, 27252, 37251, 37252) Dosering % Frugter med ngre % Virkning 8

9 Behndling pr. h 18 DAA 35 DAA 18 DAA 35 DAA % nedfld 1. Uehndlet 2. Spåner kogt 3. Spåner kogt 4. Spåner kogt 5. Spåner ikke kogt 2 kg 3 kg 4 kg 3 kg 3,1 13,5 13,2 11,5 15,7 18,8,4 5,,1 47,2 48,9 51,3 42,5 51,3 54, 3,7 59,9 39, 22, 29,1 27, 24,5 LSD 95 1,8 8,99 ns. Tl, efterfulgt f smme ogstv er ikke signifiknt forskellige ved P=,5, ns.: ikke signifiknt I tel 5 er vist resulttet fr de tre f forsøgene, hvor der er nvendt tilsætning f insektsæe (BioDux Insektolet) til henholdsvis hjemmekogt ekstrkt og færdigt ekstrkt. Insektsæen virker som fspændingsmiddel og giver en foredret efugtning og dermed fsætning f en s del f sprøjtevæsken på plntedele, der er svære t rmme. Det kn dog ikke udelukkes t insektsæen også hr en insekticidvirkning på lrverne, d midlet hr en dokumenteret virkning på ldlus og spindemider. Der er opnået en effektforedring, især for færdigt ekstrkt, men forskellene er ikke signifiknte. Hvis mn ser på enkeltforsøgene er effektforedringen signifiknt i to forsøg, mens der ikke er nogen effekt i det tredje. Tel 5. Kvssi ekstrkt og hjemmekogt med og uden tilsætning f BioDux Insektsæe, gennemsnit f 3 forsøg (27251, 27252, 37251) Dosering % Frugter med ngre % Virkning Behndling pr. h 18 DAA 35 DAA 18 DAA 35 DAA % nedfld 1. Uehndlet 2. Færdigt ekstrkt 3. Spåner kogt 4. Spåner kogt + BioDux Insektolet 5. Færdigt ekstrkt + BioDux Insektolet g s. 3 kg 3 kg g s 24,5,2 1,9 7,7 4, 21,8,3 7, 3,2 45,7 4,4 9, 57,8 52,4 5 75,7 37, 22,9 27,3 17,1 LSD 95 13,25,83 ns. Tl, efterfulgt f smme ogstv er ikke signifiknt forskellige ved P=,5, ns.: ikke signifiknt 2,4 11. Konklusion Ud fr resultterne f de seks forsøg over 3 vækstsæsoner, kn det konkluderes t ekstrkt f kvssi kn give en ekæmpelse f æleldhvepsens lrve på 4 8%. Virkningen er meget fhængig f sprøjtetidspunktet i forhold til hvornår lrven klækker og derfor er ekæmpelsen meget påvirkelig f de klimtiske forhold, der gør t æglægningsperioden og dermed klækningen sker over en længere periode og dermed gør fstsættelse f det optimle sprøjtetidspunkt svært. Der er ikke fundet nogen s doseringsrespons, så selvom det fr Fördergemeinschft Ökologischer Ostu i Tysklnd nefles t der nvendes g ktivstof pr. h pr. ehndling, ser det ud til t en dosering på mellem og g er tilstrækkelig. Under forhold, hvor det vurderes t være nødvendigt t sprøjte flere gnge, kn en dosering på g ktivstof pr. ehndling hjælpe til t holde omkostninger nede uden t det går signifiknt ud over ekæmpelsen. Hvor klækningen er 9

10 koncentreret om et meget kort tidsrum, er en sprøjtning tilstrækkelig selv ved et højt smittetryk, men der ør her nvendes den fulde dosering på g ktivstof pr. h. Der er ikke fundet nogen forskel mellem færdigt ekstrkt og hjemmekogt ekstrkt, så vlg f løsning kn ske ud fr prisen på produkterne smt en vurdering om mn hr lyst og mulighed for t udføre kogeprocessen. Er der tle om ehndling f s reler, vil det nok være nemmest t nvende færdigt ekstrkt. Hvis mn selv fremstiller ekstrkten ser det ikke ud til t kogeprocessen er f fgørende etydning for virkningen, men inden metoden kn nefles generelt, ør der udføres forsøg, hvor indholdet f kvssin i de ekstrherede opløsninger estemmes nlytisk. 1

MEKANISK UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER

MEKANISK UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER MekniskUkrudt.doc Meknisk ukrudtsekæmpelse i Projektet MEKNISK UKRUDTSEKÆMPELSE I KRTOFLER FINNSIERET F KRTOFFELFGIFTSFONDEN Projektleder Krsten Rsmussen Dnmrks JordrugsForskning, fd. for Plnteeskyttelse

Læs mere

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter Vitminer, minerler og foderværdi f græsmrksrter Kren Søegrd, Søren K. Jensen og Jko Sehested Det Jordrugsvidenskelige Fkultet, Arhus Universitet Smmendrg Med det formål t undersøge mulighederne for selvforsyning

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne?

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne? Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS www.ntln.dk I det følgende eskrives: Opsummering

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE MEDDELELSE NR. 057 Med % benzoesyre i foder til smågrise er det muligt t nedbringe niveuet f kobber i foderet mrknt og smtidig bevre smme produktivitet

Læs mere

Alternative metoder til køling af løg

Alternative metoder til køling af løg inspire demoprojekt Alterntive metoder til køling f løg Af Merete Edelenbos, Arhus Universitet Anne Drre-Østergrd og Bstin Junker, AgroTech November 2013 1 Energiforbruget ved lngtidslgring f løg er højt,

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsmling... side 2 Uddbning f visse formler... side 3 2 Grundlæggende færdigheder... side 5 2 Finde konstnterne og b i en formel...

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen 016. runde Besvrelser som flder uden for de løsninger som ligger til grund for pointskemerne, bedømmes ved nlogi så skridt med tilsvrende vægt i den

Læs mere

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på esvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 9 Funktioner og modeller... Lineær funktion... Procentregning...

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Kom godt i gang med Insemineringsplaner i DMS

Kom godt i gang med Insemineringsplaner i DMS Kom godt i gng med Insemineringsplner i DMS 1 OPRET NY INSEMINERINGSPLAN... 2 2 GRUNDINDSTILLINGER... 3 2.1 SÆDBEHOLDERKODE... 4 2.2 PRIORITEREDE EGENSKABER... 5 2.3 GÅRDINDEKS... 5 3 HUNDYRGRUPPER...

Læs mere

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Integrationsprincippet og Keplers tønderegel

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Integrationsprincippet og Keplers tønderegel Integrtionsprincippet og Keplers tønderegel. side Institut for Mtemtik, DTU: Gymnsieopgve Integrtionsprincippet og Keplers tønderegel Littertur: H. Elrønd Jensen, Mtemtisk nlyse, Institut for Mtemtik,

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

International økonomi

International økonomi Interntionl økonomi Indhold Interntionl økonomi... 1 Bilg I1 Oversigt over smmenhæng mellem kompetencer og kernestof i 3 skriftlige eksmensopgver i Interntionl økonomi A.... 2 Bilg I2 Genrer i IØ fr oplæg

Læs mere

15 Købekraftpariteter

15 Købekraftpariteter 39 5 Køekrftpriteter 5. Grundlæggende informtion om indekset 5.. Nvn Køekrftpriteter. 5..2 Formål Køekrftpriteter (Purchsing Power Prities - PPP) nvendes til interntionle smmenligninger f fx BNP (ruttontionlproduktet)

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på besvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 0 Funktioner og modeller... 3 Lineær funktion... 3 Procentregning...

Læs mere

AU, Inst. f. Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet 1

AU, Inst. f. Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet 1 Fgdg on skdeinsekter 14 jnur 2011 AARHUS UNIVERSITET Skdedyr i museer: biologi Lise Stengård Hnsen Arhus Universitet Skdedyrlbortoriet Institut for Plntebeskyttelse og Skdedyr Flkkebjerg, Dnmrk Præsenttion

Læs mere

1. Andalusien - en provins i Spanien

1. Andalusien - en provins i Spanien 1. Andlusien - en prvins i Spnien Andres g hns fmilie skl pa ferie i Andlusien. I et rejsektlg finder de frskellige plysninger. Digrmmet viser fr hver maned, hvr mnge dge det regner mere end 1 mm i Mlg'

Læs mere

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet.

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet. !#" $ "&% (')"&*,+.-&/102%435"&6,+879$ *1')*&: or et system, hvor kun den termiske energi ændres, vil tilvæksten E term i den termiske energi være: E term A + Q hvor A er de ydre kræfters rbejde på systemet

Læs mere

SPINAT TIL FRØ - FORSØG MED KVÆLSTOF, VÆKSTREGULERING, UKRUDTSOG SVAMPEBEKÆMPELSE LISE C. DELEURAN (EDITOR) DCA RAPPORT NR.

SPINAT TIL FRØ - FORSØG MED KVÆLSTOF, VÆKSTREGULERING, UKRUDTSOG SVAMPEBEKÆMPELSE LISE C. DELEURAN (EDITOR) DCA RAPPORT NR. SPINAT TIL FRØ - FORSØG MED KVÆLSTOF, VÆKSTREGULERING, UKRUDTSOG SVAMPEBEKÆMPELSE LISE C. DELEURAN (EDITOR) DCA RAPPORT NR. 013 NOVEMBER 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeorg -0- MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) FACITLISTE Udrejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger

Læs mere

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen,

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen, INTRO Alger er lngt mere end ogstvregning. Alger kn være t omskrive ogstvtrk, men lger er f også t generlisere mønstre og smmenhænge, t eskrive smmenhænge mellem tlstørrelse f i forindelse med funktioner

Læs mere

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C Mihel Mndix (07) Sinusreltionen Nott Side f 9 Sinusreltionen Indtil videre, er der kun eskrevet, hvordn mn eregner på retvinklede treknter. Men desværre er det lngtfr lle treknter, som er retvinklede.

Læs mere

Udtalelse om æglæggende høner

Udtalelse om æglæggende høner Det Dyreetiske Råd Udtlelse om æglæggende høner ustitsministeriet Civilkontoret Slotsholmsgde 10 1216 Københvn K uni 2001 Udtlelse om æglæggende høner 2001 Det Dyreetiske Råd Københvn Grfisk tilrettelægning:

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

RAPPORT NR. 17. GUDENÅUNDERSØGELSEN Regnvandsundersøgelser

RAPPORT NR. 17. GUDENÅUNDERSØGELSEN Regnvandsundersøgelser RAPPORT NR. 17 ^ ^ ^ ^ " " " ^. UDENÅUNDERSØELSEN Regnvndsundersøgelser UDENAUNDERSØELSE 1973-1975 RENVANDSUNDERSØELSER VANDKVALITETSINSTITUTTET. ATV Agern Allé 11, 2970 Hørsholm Sgsbehndlere: Sgsnr,:

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 1.

Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 1. Næringsstoffer Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 1. Udrejdet f: Toren Leth Pi Knuthsen Erik Huusfeldt Lrsen Institut for Fødevreundersøgelser og Ernæring Overvågningssystem for levnedsmidler

Læs mere

Fejlforplantning. Landmålingens fejlteori - Lektion 9 - Repetition - Fejlforplantning. Kovariansmatrix. Kovariansmatrix

Fejlforplantning. Landmålingens fejlteori - Lektion 9 - Repetition - Fejlforplantning. Kovariansmatrix. Kovariansmatrix Fejlforplntning Lndmålingens fejlteori Lektion 9 Repetition - Fejlforplntning Ksper K Berthelsen - kk@mthudk http://peoplemthudk/ kk/undervisning/lf11 Institut for Mtemtiske Fg Alorg Universitet Lndmåling

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning...2 1.2 Æskeregning...2 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning...3 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning...3

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com SAMLEANVISNINGER Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80 Dnish - 68463 we site: www.jemfix.com e-mil: info@jemfix.com VIGTIGT Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du egynder t smle dette drivhus.

Læs mere

Øvelse 2: Risikoen for alle 3 sygdomme som forårsager halthed halveres

Øvelse 2: Risikoen for alle 3 sygdomme som forårsager halthed halveres Svrene Herned vises svrene på de forskellige spørgsmål. Svrene kn godt fvige fr jeres egne resultter som I hr fået ud f modellen. Afvigelserne skyldes vrition i modellen (stokstisk model!) og ændringer

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine.

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine. l. l(rb f dtmskine Pi overvejer t ksbe en dtmskine. Hvor meget ville Pi komme til t betle for dtmskinen PC 386, nar der betles 295 kr. pr. maned i36 maneder? Hvor meget ville hun spre ved t kobe kontnt?

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Center for Kvalitet Region Syddanmark

Center for Kvalitet Region Syddanmark Version 4.0 Side 1 f 64 Forftter Udgivelsesdto 27-03-2014 Version Version 4.0 Historik Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Version 1.0 fr14-06-2013: Dele f indholdet i dette nott fndtes i en version 7.0 f et

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

Montage Brugsanvisning

Montage Brugsanvisning Montge Brugsnvisning Mythos 6'0' - TwinWll Glzing 3108509cm / 122"x72¾"x82¼" Dnish_72394 We site: www.jemogclix.dk E-mil: kundeservice@jemfix.com www.plrmpplictions.com DA VIGTIGT Læs disse instruktioner

Læs mere

Eksamensspørgsmål: Potens-funktioner

Eksamensspørgsmål: Potens-funktioner Eksmensspørgsmål: Potens-funktioner Definition:... 1, mønt flder ned:... 1 Log y er en liner funktion f log x... 2 Regneforskrift... 2... 2 Smmenhæng mellem x og y ved potens-vækst... 3 Tegning f grf for

Læs mere

Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose. Puttetæppeblokke 1998-2007. 10 års jubilæum

Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose. Puttetæppeblokke 1998-2007. 10 års jubilæum Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose Puttetæppelokke 1998-2007 10 års juilæum fter ønske udgives de lokke, som er rugt i projektet. lokkene er lle trditionelle lokke, som kn ruges til personligt

Læs mere

Eksamensopgave august 2009

Eksamensopgave august 2009 Ib Michelsen, Viborg C / Skive C Side 1 09-04-011 1 Eksmensopgve ugust 009 Opgve 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 Givet ovenstående ensvinklede treknter. D treknterne er ensvinklede, er

Læs mere

114 Matematiske Horisonter

114 Matematiske Horisonter 114 Mtemtiske Horisonter Mtemtik i medicinudvikling Af Ph.d-studerende Ann Helg Jónsdóttir, Ph.d-studerende Søren Klim, Ph.d-studerende Stig Mortensen og Professor Henrik Mdsen, DTU Informtik Hovedpinen

Læs mere

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse.

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse. Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tk fordi du vlgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste stndrder til t

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

Installatørvejledning

Installatørvejledning Instlltørvejledning Dikin Altherm jordvrmepumpe Instlltørvejledning Dikin Altherm jordvrmepumpe Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsfornstltninger 3 1.1 Om dokumenttionen...

Læs mere

Beplantningsplan for beplantningsbælterne beskrevet i lokalplan 149.

Beplantningsplan for beplantningsbælterne beskrevet i lokalplan 149. HEDENSTED KOMMUNE Plnfdelingen NIELS ESPES VEJ 8 8722 HEDENSTED TELEFON 7974 1111 POSTGIRO 501 5871 E-post: rdhus@hedensted.dk Internet: www.hedensted.dk Dto : 11. november 2004 Sgsbehndler : HK-BV KL-J.nr.

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

Follow up = kohorteundersøgelse. Dagens program. Årsagssøgning. Follow-up studiet design og risikomål. Mandag repetition 1. Mandag repetition 3

Follow up = kohorteundersøgelse. Dagens program. Årsagssøgning. Follow-up studiet design og risikomål. Mandag repetition 1. Mandag repetition 3 Mndg repetition 1 Årsgssøgning Followup studiet design og risikomål Introduktionsmodul 23090323 Antl observtioner/observtionsmængde Inidens: ntllet f nye tilfælde over en speifieret tidsperiode indenfor

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 2. Trigonometri

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 2. Trigonometri Mtemtikkens mysterier - på et oligtorisk niveu f Kenneth Hnsen 2. Trigonometri T D Hvd er fstnden fr flodred til flodred? 2. Trigonometri og geometri Indhold.0 Indledning 2. Vinkler 3.2 Treknter og irkler

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009.

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009. Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, 009. Billeder: Forside: Collge f billeder: istock.com/titoslck istock.com/yuri Desuden egne fotos og illustrtioner Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk

Læs mere

- 81 - , x I. kmx. Sætningen bevises ikke her. Interesserede læsere henvises til bogen: Differentialligninger og matematiske

- 81 - , x I. kmx. Sætningen bevises ikke her. Interesserede læsere henvises til bogen: Differentialligninger og matematiske - 8 - Appendi : Logistisk vækst og integrlregning. I forbindelse med eksponentielle vækstfunktioner er der tle om en vækstform, hvor funktionens væksthstighed er proportionl med den ktuelle funktionsværdi,

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene DCP-9015CDW DCP-9020CDW Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-9015CDW DCP-9020CDW Læs Produktsikkerhedsguide først, læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for den korrekte opsætningsog instlltionsproedure. For t

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning , i 1. Honningpriser Skemet viser vregt og priser pi dnsk og udenlndsk honning. o Hvor stor er prisen i lt for 2 brgre lynghonning og 3 bregre okologisk honning. o Hvor stor er forskellen i pris pi den

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Opbygningsbeskæring af allétræer Forsøg i Odense og Tønder

Opbygningsbeskæring af allétræer Forsøg i Odense og Tønder Opbygningsbeskæring f llétræer Forsøg i Odense og Tønder Bytræseminr 2013 Slotsgrtner Lndskbsrkitekt ph.d. Plle Kristoffersen Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme Adjunkt ph.d. Oliver Bühler Skov & Lndskb

Læs mere

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c Kompendium i fget Mtemtik Tømrerfdelingen 1. Hovedforlø. Trigonometri nvendes til eregning f snd længde og snd vinkel i profiler. Sinus Cosinus Tngens 2 2 + 2 2 os A os A 2 + 2-2 2 Svendorg Erhvervsskole

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul Bogstvregning En indledning for st og f. del 008 Krsten Juul ) )( ( ) ( ) ( Indold 0. Gnge to prenteser....,, osv... 7. Kvdrtsætninger... 0. Brøer. del... Bogstvregning. En indledning for st og f.. del.

Læs mere

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom Hurtig instlltionsvejledning DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tk, fordi du hr vlgt t køe et Brother-produkt. Inden du ruger din mskine, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning for

Læs mere

Kortfattet vejledning Gallery 100

Kortfattet vejledning Gallery 100 Kortfttet vejlening Gllery 100 75517500 04.01 OFF ON Beskrivelse f ispenserens komponenter Venstre ør Låg til ingreienseholer Ingreienseholer Sikkerheskontkt Sipleholer Uløstu Grumseholer Kneholer (= rist

Læs mere

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT I OMRÅDE Sknderborgvej Ny institution på Vestermrken Sommer 2013 136.2013 PROGRAMKATALOG Indhold Byrådsbeslutning...3 Arhus Kommunes Pædgogiske Rmmesætning...4 De 6 tænketnksprincipper...

Læs mere

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-2135W / (Kun EU) HL-2270DW Før du første gng tger denne mskine i rug, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning, så du kn opsætte og instllere din mskine.

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Siden 1995 hr Jn Jørgensen hft egen virksomhed, hvor nturen i det rske og åne Nordjyllnd hr givet inspirtion til det meste f designet. Smykker i de ædleste

Læs mere

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Otoer 1, 2 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Introduktion Otoer 1, 2 Introduktion Anvendelse Denne rpport må udelukkende tolkes f kvlifierede rugere under overholdelse

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik.

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-J470DW Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Pust og sug Design og konstruktion f et pprt til t måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Ingeniørens udfordring Elevæfte Menneskekroppen, Åndedrætssystemet 1 Pust og sug Ingeniørens udfordring At

Læs mere

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE HISTORIEJAGTEN Kære lærere Tusind tk, fordi I vil deltge i Historiejgten. Her følger en kort vejledning til, hvordn Historiejgten kn ruges. Denne PDF indeholder ud over introduktionen: - Et rk med spørgsmål

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeborg 09-0-0 MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Udrbejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger fejl i

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf (2012) Karsten Juul

Bogstavregning. for gymnasiet og hf (2012) Karsten Juul Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 (01) Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskeläder når du skriver og tegner i häftet, så du får et häfte der er egenet til jävnligt t slå op i under dit videre rejde

Læs mere

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Korrekt pleje og vedligeholdelse er en vigtig etingelse for, t Mercury-produktet fungerer med mksiml ydeevne og på mest effektive og økonomiske vis. Det medfølgende ejerregistreringskort

Læs mere

GrundlÄggende funktioner

GrundlÄggende funktioner GrundlÄggende funktioner for B-niveu i hf Udgve 014 Krsten Juul GrundlÄggende funktioner for B-niveu i hf Procent 1. Procenter på en ny måde... 1. VÄkstrte.... Gennemsnitlig procent... LineÄr väkst 4.

Læs mere

PotenssammenhÄnge. 2009 Karsten Juul

PotenssammenhÄnge. 2009 Karsten Juul PotenssmmenhÄnge y b y k k 009 Krsten Juul Dette häfte er en fortsättelse f häftet "Eksponentielle smmenhänge, 009". Indhold 4. Hvd er en potens-smmenhäng?... 83 5. Hvordn ser grfen ud for en potens-smmenhäng...

Læs mere

Brug af regneark til beregninger, statistik og grafisk afbildning. Excel 97

Brug af regneark til beregninger, statistik og grafisk afbildning. Excel 97 Brug f regnerk til eregninger, sttistik og grfisk filning Exel 97 pril 2003 * St Om vurering f tlmterile sie 1 I Definitioner BLOK En eller flere eller eller rækker eller kolonner MARKER BLOK Peg på øverste

Læs mere

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge Mtemtik B-A Trigonometri og Geometri Niels Junge Indholdsfortegnelse Indledning...3 Trigonometri...3 Sinusreltionen:...6 Cosinusreltionen...7 Dobbeltydighed...7 Smmendrg...8 Retvinklede treknter...8 Ikke

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug OWNER S MANUAL BRUGERVEJLEDNING AIRCONDITIONANLÆG Til lmindelig brug (SPLIT TYPE) DANSK DN Indendørs enhed RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

- 77 - i stedet for ( f ), så vi har, at f (x) = 6x, x R. Funktionen f

- 77 - i stedet for ( f ), så vi har, at f (x) = 6x, x R. Funktionen f - 77 - Appendi : Den delt fledede f en funktin. Sm eken gælder der, t funktinen f() 3 er differentiel fr lle R, g t f () 3. Vi kn derfr til et vilkårligt punkt tilrdne differentilkvtienten f f i, hvrved

Læs mere

Dæmonen. Efterbehandlingsark C. Spørgsmål til grafen over højden.

Dæmonen. Efterbehandlingsark C. Spørgsmål til grafen over højden. Efterbehndlingsrk C Dæmonen Nedenfor er vist to grfer for bevægelsen i Dæmonen. Den første grf viser hvor mnge gnge du vejer mere eller mindre end din normle vægt. Den nden grf viser højden. Spørgsmål

Læs mere

DJF rapport. Danmarks JordbrugsForskning. Markbrug nr. 82 November 2002. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

DJF rapport. Danmarks JordbrugsForskning. Markbrug nr. 82 November 2002. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri DJF rpport Mrkbrug nr. 82 November 2002 Jordberbejdning i økologisk jordbrug pløjedybde og ikke-vendende jordløsning Soil tillge in orgnic frming ploughing depth nd non-inversion deep tillge Per Schjønning,

Læs mere

6 +15 4 = 17 3 + 30 2 = 31 11 + 15 12 7 = 13 7 13,57 S F. a : 2 b : 2 c : 2 d : 2 e : 2 f : 3. 1 Hvor mange led er der. a 2 + 5 + 11 5 + 22

6 +15 4 = 17 3 + 30 2 = 31 11 + 15 12 7 = 13 7 13,57 S F. a : 2 b : 2 c : 2 d : 2 e : 2 f : 3. 1 Hvor mange led er der. a 2 + 5 + 11 5 + 22 Hvor mnge led er der i hvert f disse regneudtryk? Beregn værdien f udtrykkene. ANTAL LED + 5 + 5 + 5 5 5 + + 9 5 c + 5 6 +5 = 7 d + 5 + 0 = e 5 5 8 5 6 = 800 6 = 78 f + 6,5 87 : 7 + 5 7 = 7,57 Forind udtrykkene

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

En aktiv NY fluorformel i Danmark

En aktiv NY fluorformel i Danmark En ktiv NY fluorformel i Dnmrk Fordeler målrettet fluorid på tndoverflderne Giver øget fluoridkonentrtion i og omkring tnden Fremmer reminerlisering f egyndende riesngre Øger tændernes modstndskrft over

Læs mere