Bilag 1 Opgørelse over antal almindeligt ansatte og ansatte med løntilskud i Københavns Kommunes ansættelseenheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Opgørelse over antal almindeligt ansatte og ansatte med løntilskud i Københavns Kommunes ansættelseenheder"

Transkript

1 0300 Beskæftigelses- og integrationsforv Økonomi BIF Arbejdsmarkedspolitik BIF Implementering og Drift Implementering og Drift IT IT Personale Personale Integrationspolitik Integrationspolitik Integrationsservice Integrationsservice Kommunikationsenheden Kontor for Resultatopfølgning Kvalitetskontrolenheden Ledelsessekretariat BIF Ydelsesservice København Z Ydelsesservice Abel Ydelsesservice Staben Ydelsesservice Ansøgningsafdelingen Ydelsesservice Almen Afdeling Ydelsesservice Specialafdelingen Ydelsesservice Beskæftigelse/K-Kasse Ydelsesservice Sygedagpenge Ydelsesservice Sygedagpenge Ydelsesservice Barselsdagpenge Ydelsesservice Lønrefusion Ydelsesservice Økonomi Jobcenter Musvågevej (307) Musvågevej Ledelse og Stab Musvågevej Fremskudt Jobservice Musvågevej Jobindsats Musvågevej Afklaring Musvågevej Udvalgte boligområder Musvågevej Integration og sprog Musvågevej Virksomhedskontakt Musvågevej Særlig Jobindsats Jobcenter Skelbækgade (309) Skelbækgade Ledelse og Stab Skelbækgade Fremskudt Jobservice Skelbækgade Jobindsats Skelbækgade Afklaring Skelbækgade Uddannelse Skelbækgade Fremskudt Uddannelsesindsats Skelbækgade Indkaldelse 27 1 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 1 af 45

2 Jobcenter Nyropsgade(315) Jobcenter Nyropsgade Nyropsgade Ledelse og Stab Nyropsgade Revalideringsopfølgning Nyropsgade Jobindsats Nyropsgade Centerindgang Nyropsgade Callcenter Nyropsgade Særlig Indsats AMC Jobservice AMC JobIndsats I AMC Jobindsats II AMC JobBank for offentlige løntilskud Centeradministration AMC Sekretariat Virksomhedsservice Jobcenter for Sygedagpenge Sygedagpenge Team uger Baldersgade Job og Afklaring Sygedagpenge TværgåendeTeam Baldersgade TilbageTilArbejde (TTA) Baldersgade Tværgående Service BIF Center for formidling af job på særlige vilkår Sprogcentre Afklaring og Beskæftigelse CET Grøn Service CET CAB Virksomhedsindsats CAB Helbredsindsats CAB Sygedagpenge CAB Kompetenceindsats CAB Stab CAB Strategi og Udvikling CAB Administration Beskæftigelse SprogIntegration Uci Uci CJS JSV CBSI Uddannelse CBSI Afklaring CBSI Brancher CBSI Udbudsaktiviteter CBSI NOOR CBSI Sprogcenter CBSI Bygninger og Ressourcer CBSI Jobværksted CBSI Sekretariat 14 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 2 af 45

3 CKB Uddannelsesafdelingen CKB Jobafdelingen CKB Tværgående Tilbud CKB Administration og Drift CKB Sygeopfølgning CKB Stab 7 BIF LØN01 - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Økonomiforvaltningen Rådighedsløn Of Miljøkontrollen- tjenestemænd Of - Borgerrepræsentationens Sekretariat Of - Overborgmesterens Sekr Of - Direktion Of - Sekr. for Ledelse og Komm., afsn Of - Sekr. for Ledelse og Komm., afsn ØKF - Center for Økonomi og HR, Fastholdelseskons CF Økonomi, Afsnit CF Økonomi, Afsnit ØKF - Center for Økonomi og HR, Pensioneringsrådet CF Økonomi, Afsnit CF Økonomi, Afsnit Center for Økonomi og HR, Afsnit CF Byudvikling, Afsnit CF Byudvikling, Afsnit CF Byudvikling, Afsnit CF Byudvikling, Afsnit ØKF - Valby Lokaludvalg ØKF - Vanløse Lokaludvalg ØKF - Østerbro Lokaludvalg ØKF - Bispebjerg Lokaludvalg ØKF - Vesterbro Lokaludvalg ØKF - Brønshøj-Husum Lokaludvalg ØKF - Indre By Lokaludvalg ØKF - Nørrebro Lokaludvalg ØKF - Amager Vest Lokaludvalg ØKF - Amager Øst Lokaludvalg ØKF - Center for Sikker By Servicecenter Indre By Servicecenter Sundby Servicecenter Bispebjerg KBS - Ledelse KBS - Strategi og Innovation KBS - HR KBS - Økonomi KBS - Digitalisering KBS - Kommunikation og Web KBS - Økonomistyring 4 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 3 af 45

4 KK ErhvervsCentret Kontaktcentret Center for Sikringsydelser - Boligstøtteteam Center for Sikringsydelser - Børneydelsesteam Center for Sikringsydelser - Administrationsteam KBS - Administrativt Team KBS - Objektivt Team KBS - Socialt Team KBS - Stab KBS - Team Folkeregister KBS - Kontrolgruppen KBS - Team Huslejenævn KBS - Team Sekretariat KBS - Team Opkrævning KBS - Team Ejendomsskat KBS - Team Debitor KS - Forretningsstøtte KS - Dong Aktive KS FS - Budgetenhed KS PLH - Projekt og lean KS HR - HR og Intern Kommunikation KS HR - Intern Service KS IT - Servicedesk KS IT - Visitation, DAP og VIP KS IT - Geozone 1 og KS IT - Geozone 3, L&K, Print KS IT - Netværk, Infrastruktur, Telefoni KS IT - Serverdrift KS IT - Udvikling, IT KS IT - Kontraktstyring, Licens, CMDB, tværgående KS ØK - Support, Økonomi KS ØK - Regnskab KS ØK - Regnskab TMF KS ØK - Finans TMF KS ØK - Tværgående, bank og system KS - Forretningscenter Personale og Udvikling KS PU - Personale og Løn KS PU - Brugeradministration KS PU - Fællessystemer og ESDH KS PU - Statistik KS PU - Ledelsesinformation KS PU - Strategisk IT KS KL - Kommerciel og juridisk rådgivning KS KA - IT sikkerhed KS KA - Lønkontraktsekretariatet KS KA - Arbejdsskadesekretariatet KS KA - Forsikringssekretariatet 2 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 4 af 45

5 KS KA - Udvikling, økonomi KS KA - Administrationsstrategi Intern Revision Borgerrådgivningen 11 OKF LØN - Økonomiforvaltningen Børne- og ungdomsforvaltningen Den Classenske Legatskole Sølvgades Skole Nyboder Skole Øster Farimagsgades Skole Christianshavns Skole Guldberg Skole Randersgades Skole Vibenshus Skole Langelinieskolen Heibergskolen Sortedamskolen Strandvejsskolen Kildevældsskolen Hillerødgades Skole Blågård Skole Nørrebro Park Skole Klostervængets Skole Rådmandsgades Skole Holbergskolen Lundehusskolen Grøndalsvængets Skole Tagensbo Skole Tingbjerg Skole Husum Skole Korsager Skole Hyltebjerg Skole Vanløse Skole Kirkebjerg Skole Katrinedals Skole Tove Ditlevsens Skole Oehlenschlægersgades Skole Vesterbro Ny Skole Gasværksvejens Skole Valby Skole Ålholm Skole Hanssted Skole Lykkebo Skole Kirsebærhavens Skole Vigerslev All s Skole Bavnehøj Skole Bavnehøj Skole - LærPædAdm 1 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 5 af 45

6 Ellebjerg Skole Sønderbro Skole Sønderbro Skole - LærPædAdm Lergravsparkens Skole Skolen på Islands Brygge Ørestadens Skole Ørestadens Skole - LærPædAdm Ørestadens Skole - Timeløn Peder Lykke Skolen Dyvekeskolen Højdevangens Skole Amager Fælled Skole Gerbrandskolen Sundbyøster Skole Skolen Ved Sundet Skolen ved Sundet - LærPædAdm Bellahøj Skole Brønshøj Skole Rødkilde Skole Utterslev Skole Frederiksgård Skole Engskolen Skolen i Charlottegården Skolen På Kastelsvej Strandparkskolen Øresundsskolen Frejaskolen Skolen i Ryparken Skolen i Peter Vedels Gade Fensmarksskolen Fensmarksskolen - Lær/Pæd/Adm Kursusstedet i Hellebæk Kursusstedet i Hellebæk - Lær/Adm Skt. Annæ Gymnasium Sankt Annæ Gymn/folkeskole Kbh. Komm. Ungdomsskole/Ledere KKU Sekretariatet - LærPædAdm KKU Sekretariatet - Timeløn KKU Almen Nord - LærPædAdm KKU Almen Nord - Timeløn KKU Almen Indre By - LærPædAdm KKU Almen Indre By - Timeløn KKU Broerne - LærPædAdm KKU Broerne - Timeløn KKU Amager - LærPædAdm KKU Amager - Timeløn KKU Amager - Rengøring 1 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 6 af 45

7 KKU Indre by/kfu - LærPædAdm KKU Indre by/kfu - Timeløn KKU Indre by/kfu - Rengøring KKU Østrebro - LærPædAdm KKU Østrebro - Timeløn KKU Dagkursus - LærPædAdm KKU Dagkursus - Timeløn KKU - Vesterbro/Valby Grupperne Ungdomsskolen i Utterslev Center for Specialundervisning Billedskolen Musikskolen Skolen På Kastelsvej - Fritidshjem Callisensvej Elevhjem Callisensvej - LærPædAdm Danstrupvej Elevhjem Danstrupvej - LærPædAdm Pladsanvisning Den Centrale Pladsanvisning - Adm Fritidshj. Bakkehuset Fritidsklub Dyveke Fritidsklub Capella Integr. Inst. Kongovej KKFO v/rødkilde Skole - Alle Integr. Inst. Bodenhoff Integr. Inst. Akelejen Integr. Inst. Hannovergade Integr. Inst. Villaen Villaen - Alle Integr. Inst. Borup Integr. Inst. Højen Fritidshj. Lomholts Villa Integr. Inst. Smilehullet Børnevænget integr. inst år Ungehuset i Valby Fritidshj. Tryk Integr. Inst. Brobergsgade Integr. Inst. Sejlinstitutionen Integr. Inst. Drivhuset Integr. Inst. Brandstationen Brandstationen - Alle Integr. Inst. St. Vigerslevgård Integr. Inst. Stjerneskuddet Integr. Inst. Gyldenrigsparken Integr. Inst. Emdrup Søgård Integr. Inst. Frederiksholm 50 1 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 7 af 45

8 Integr. Inst. Amsterdamvej F/B Bryggergården Integr. Inst. Bryggergården Integr. Inst. Lønstrupgård Lønstrupgård - Alle Integr. Inst. Lykkebo Integr. Inst. Kennedygården Integr. Inst. Rødbyvej Integr. Inst. Remisevænget Integr. Inst. Murergården Integr. Inst. Kvanen Fritidscenteret Brydes All Integr. Inst. Skrænten Integr. Inst. Sjælør Boulevard Integr. Inst. Sjælør Boulevard - Alle Integr. Inst. Børnehuset Bella Integr. Inst. Klerkegade Integr. Inst. Klerkegade - Alle Integr. Inst. Trekløveren Integr. Inst. Kærnehuset Integr. Inst. Rubinen Integr. Inst. Absalon Fritidsklub Dronen Fritidshj. Hvepsereden Fritidshj. Troldehytten Fritidshj. Philip De Langes Hus Philip De Langes Hus - Alle KKFO v/øresundsskolen Fritidshj. Vokseværket Fritidshj. Humlebien Fritidshj. v/peder Lykke Skolen KKFO v/frejaskolen Fritidshj. Skansebjerg Fritidshj. Borgen Fritidshj. Trommen Fritidshj. Remisen Fritidshj. Blommen Integr. Inst. Valhal KKFO/Fensmarksskolen Fritidshj. Uglen Fritidshj. Universet Fritidshj. Lunden KKFO v/utterslev Skole Fritidshj. VTA Fritidshj. UNO KKFO v/sortedamskolen KKFO v/skolen i Ryparken 55 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 8 af 45

9 KKFO v/skolen ved Sundet Integr. Inst. Fynshuse Fritidshj. Nord KKFO v/valby Skole Fritidshj. Stifinderen KKFO v/skolen i Peter Vedels Gade KKFO v/skolen i Charlottegården Fritidshj. Bavnehøj KKFO Livjægerhuset Fritidshj. Myretuen KKFO v/ Skolen på Islands Brygge Fritidshj. Pløkken Pløkken - Alle KKFO Gasværkstedet Fritidshj. Strandvejen KKFO v/ Korsager Skole Fritidshj. Klitten Fritidshj. Herligheden KKFO v/bavnehøj Skole Fritidshj. Rabalder Fritidshj. Den Flyvende Kuffert Fritid/Ungd.klub Rughave Rughave - Alle Fritidshj. Græshoppen KKFO v/kirkebjerg skole Ørestadens Skole - KKFO Ungdomsklub First Floor Fritidsklub Hoffmanns Minde Fritidsklub Karlsvognen Fritidsklub Ungehuset Sejlklubben Damhussøen Fritidsklub Klub Fritidsklub August Wimmersvej Værestedet Joker Det Maritime Ungdomshus Klub v/ungdomsskolen i Utterslev - Alle Ungdomsklub Kvisten Klubben i Lundtoftegade Fritidsklub Sofieklubben Fritidsklub Go-Kart Banen Ungehuset Gavlhus Voldparken Distrikt Indre By Distrikt Amager Distrikt Vestrebro/Kgs. Enghave Distrikt Valby Distr. Valby - Støttepæd 1 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 9 af 45

10 Distrikt Østerbro Distr. Øbro - Støtte og Rådgivning Distrikt Nørrebro Distrikt Vanløse/Brønshøj-Husum Distr. Vanl/Brønsh - Støtte og Rådgivning Distr. Vanl/Brønsh - Sundhedsplejere Distrikt Bispebjerg Ungdom Sundhed og Tidlig Indsats HR og Ledelsesudvikling Støtte Rådgivning og Sundhed Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolepsykiatrisk Center Bæredygtig Udvikling Bæredygtig Udvikling Centerfunktionen for mad og måltid Skoletjenesten Børnetandplejen Børnetandplejen - Tandlæger e Børnetandplejen - Klinikass. cpr Børnetandplejen - Klinikass. cpr Børneklinikken Sekretariatet Direktionen - Adm Borgmestersekretariat HR og Organisation Politisk Strategisk Sekretariat Ledelsesinformation og Implementering Personaleområde Personaleområde - Adm Pædagogik og Læring Lørdagsskolen Service 0-5 år Centersekretariat Økonomi og Lis Budget og Regnskab - Adm P&B - Driftsafdeling Driftsområdet - Gårdmandskorpset Bygning - Anlægsafdeling Bygninger - Administration Center For Informatik Plads- og Kapacitetsstyring Forældrebetaling 20 BUF Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed- og omsorgsforv.(selvej.pl.hjem) Suf Aftensol Suf Aftensol Administration 2 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 10 af 45

11 Suf Bispebjerghjemmet Suf Bispebjerghjemmet A - St Suf Bispebjerghjemmet A Suf Bispebjerghjemmet A Suf Bispebjerghjemmet B - St Suf Bispebjerghjemmet B Suf Bispebjerghjemmet B Suf Bispebjerghjemmet Vask-Rengøring Suf Bispebjerghjemmet Køkken A - Suf Bispebjerghjemmet Administration L - Suf Bispebjerghjemmet Ledere Suf Bomi-Parken Suf Bomi-Parken Administration Suf Bomi-Parken Aktivitet Suf Bomi-Parken Køkken Suf Bomi-Parken Plejen Stuen Suf Bomiparken Plejen 1.Sal Suf Bomi-Parken Beskyttet Bolig Suf Bomi-Parken Team Suf Bomi-Parken Team Suf Plejecentret Bonderupgård Suf Plejecentret Bonderupgård A/N Randbø Suf Bryggergården Suf Bryggergården Service Suf Bryggergården Plejen 1./2. Sal Suf Bryggergården Plejen 3./4. Sal Suf Bryggergården Afløsere Suf Bryggergården Nat/Personale Suf Dagmargårdens Plejehjem Suf Damsøgård Plejehjem Suf Damsøgård Administrationen Suf Dronning Ingrids Hjem Suf Dronning Ingrids Hjem Plejen 1. Sal Suf Dronning Ingrids Hjem Plejen 2. Sal Suf Dronning Ingrids Hjem Plejen 3. Sal Suf Dronning Ingrids Hjem - Nat Suf Dronning Ingrids Hjem Plejen Stuen Suf Dronning Ingrids Hjem Afløser A - Suf Dronning Ingrids Hjem Adm V - Suf Dronning Ingrids Hjem Vaskeri Suf Hjortespring - Røde Kors Suf Hjortespring timeløn Suf Hjortespring A 1. sal Suf Hjortespring A 2.sal Suf Højdevang Sogn Suf Højdevang Sogn Stuen Suf Højdevang Sogn 1. Sal 4 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 11 af 45

12 Suf Højdevang Sogn 2. Sal Suf Højdevang Sogn Daghjem Suf Højdevang Sogn Kælder Suf Hørgården Suf Hørgården Fysioterapi Suf Hørgården Plejen 1. Sal Suf Hørgården Plejen 4. Sal Suf Hørgården Bb Blok Suf Hørgården Bb Blok Suf Hørgården Køkken Suf Hørgården Daghjem Suf Håndværkerforeningen Suf Håndværkerforeningen Administration Suf Håndværkerforeningen Orlov Suf Håndværkerforeningen 1a Suf Håndværkerforeningen 1b Stuen Suf Håndværkerforeningen 1b 1. Sal Suf Håndværkerforeningen 1c 2. Sal Suf Håndværkerforeningen 1c 3. Sal Suf Håndværkerforeningen 2a Suf Håndværkerforeningen 2b Stuen Suf Håndværkerforeningen 2b 1. Sal Suf Håndværkerforeningen 2c 2. Sal Suf Håndværkerforeningen 2c 3. Sal Suf Håndværkerforeningen Ansvarsh Suf Håndværkerforeningen Fysioterapi Suf Håndværkerforeningen Køkken Suf Håndværkerforeningen Rengøring Suf Håndværkerforeningen Timeløn Suf Håndværkerforeningen Timeløn Suf Johannesgården Suf Johannesgården Administration Suf Johannesgården Spætten Suf Johannesgården Spurven Suf Johannesgården Mejsen Suf Johannesgården Lærken Suf Johannesgården Storken Suf Johannesgården Svalen Suf Johannesgården Vikarer Suf Johannesgården Køkken Suf Johannesgården Vaskeri/Rengøring Suf Johannesgården Aktivitet og Træning Suf Kildevæld Sogns Plejehjem Suf Kildevæld Sogn Administration Suf Kildevæld 1. Sal Suf Kildevæld 2. Sal Suf Kildevæld 3. Sal 12 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 12 af 45

13 Suf Kildevæld Ergoterapi Suf Kildevæld Køkken Suf Kildevæld Afløsere Suf Kildevæld Sygeplejerske Suf Nybodergården Suf Nybodergården 1 Sal Suf Nybodergården 2 Sal Suf Nybodergården Daghjem Suf Nybodergårdens Køkken Suf Nybodergården Afløsere Suf Peder Lykke Centret B - Suf Peder Lykke Fys E - Suf Peder Lykke Centret Nattevagt F - Suf Peder Lykke Centret Anemonegang H - Suf Peder Lykke Centret Bellisgang J - Suf Peder Lykke Centret Crokusgang L - Suf Peder Lykke Centret Ahorngang N - Suf Peder Lykke Centret Birkegang P - Suf Peder Lykke Centret Castaniegang T - Suf Peder Lykke Centret Teknisk Afd U - Suf Peder Lykke Centret Højskolen V - Suf Peder Lykke Centret Køkken Suf Plejebo Suf Plejebo Administration Suf Plejebo Nattevagt Suf Plejebo 3. Sal Suf Plejebo BB Boliger Suf Plejebo Afløser Suf Rosenborgcentret Suf Rosenborgcentret Stuen Suf Rosenborgcentret 1. Sal Suf Rosenborgcentret 2. Sal Suf Rosenborgcentret Adm Suf Rosenborgcentret Køkken/Vaskeri Suf Rosenborgcentret timeløn 1. sal Suf Rosenborgcentret timeløn 2. sal Suf Rosenborgcentret Timeløn stuen D - Suf Rosenborgcentret Daghjem K - Suf Rosenborgcentret Timeløn Køkken Suf Rundskuedagen Vesterbro Suf Rundskuedagen Plejen 1. Sal Suf Rundskuedagen Plejen 2. Sal Suf Rundskuedagen Plejen 4. Sal Suf Rundskuedagen Nattevagt Suf Rundskuedagen Rengøring A - Suf Rundskuedagen Administration D - Suf Rundskuedagen Daghjem/Terapi 2 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 13 af 45

14 K - Suf Rundskuedagen Køkken Suf Solterrasserne Suf Solterrasserne Rengøring Suf Solterrasserne Beskyttet Bolig Suf Solterrasserne Forstander Suf Solterrasserne Afd A Suf Solterrasserne Køkken Suf Solterrasserne Ergoterapi/Fys Suf Solterrasserne Afd B Suf Solterrasserne Aften/Nat Suf Solterrasserne Afløsere Suf Tingbjerg Suf Tingbjerg Afløsere Suf Huset William Suf Huset William Køkken Suf Huset William Administration Suf Huset William Stuen Suf Huset William 1. Sal Suf Huset William 2 Sal Suf Huset William Center Suf Øselsgården Plejecenter Suf Øselsgården Service Suf Øselsgården Plejeafd 2. Sal Suf Øselsgården Plejeafd 3. Sal Suf Øselsgårdens Afløsere Suf Øselsgården Køkken Suf Skjulhøjgård Suf Deborah Centret administration Suf Deborah Centret Plejeafdeling Suf Deborah Centret Køkken Suf Deborah Centret Service Suf Deborah Centret Vikarer Suf Deborah Centret Aftenvagt Suf Deborah Centret Nattevagt Suf Kirsebærhaven Suf Kirsebærhaven Stuen Suf Kirsebærhaven 1. sal Suf Kirsebærhaven 2. sal Suf Kirsebærhaven Afløsere Suf Kirsebærhaven Køkken Suf Kirsebærhaven Rengøring Suf Kirsebærhaven Aktivitet Suf Kirsebærhaven Administration Suf Solgavehjemmet A - Suf Solgavehjemmet Administration B - Suf Solgavehjemmet Rengøring C - Suf Solgavehjemmet Terapi 1 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 14 af 45

15 D - Suf Solgavehjemmet Afløsere E - Suf Solgavehjemmet Plejen F - Suf Solgavehjemmet Plejen G - Suf Solgavehjemmet Intent vikarkorps Suf Aktivitetstilbud Vanløse Suf Aktivitets Center Vanløse Bonderupgård 3 SUF LØN01 - Sundhed- og Omsorgsforvaltningen Sundhed- og omsorgsforv.(komm.pl.hjem) Suf Å Centralforvaltningen Suf Sekretariatet Sundhedsforvaltningen Suf Juridisk sekretariat afsnit Suf Direktionen Sundhedsforvaltningen 2007 afs Suf CPL Sekretariatet Suf Center for Organisation (løn) Suf Sosu Sekretariatet Suf Økonomistaben Sundhedsforvaltningen løn Suf Dokumentationsstaben afsnit Suf Informatikstaben Sundhedsforvaltningen løn Suf CFU Ældrestaben Suf CFU Sundhedsstaben Suf Administrationscentret Sundhedsforvaltningen Suf Personaleenheden Sundhedsforvaltningen Suf Regnskabsenheden Sundhedsforvaltningen Suf Miljø- og bygningsafdeling Suf Folkesundhed København (løn) Suf Folkesundhed København Sundhedsforvaltningen Suf Folkesundhed Rådgivere/stud. medhj Suf Folkesundhed Rådgivere/stud. medhj Suf Bystævneparken Teknisk Afdeling Suf Bystævneparken DGB Maskinhus Suf Københavns Madservice Centralkøkken Suf Pilehuset Bystævneparken Suf Pilehuset Demens Suf Pilehuset Demens st Suf Pilehuset Højhuset Suf Pilehuset Aktivitet Suf Pilehuset Service Suf Pilehuset Fælles/Administration Suf Pilehuset H. C Suf Pilehuset Støtte/være Suf Pilehuset Demensteamet Suf Egebo Bystævneparken Suf Hasselbo Bystævneparken Suf Lærkebo Bystævneparken Suf Poppelbo Bystævneparken Suf Rønnebo Bystævneparken Suf De Gamles By (ACD) 99 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 15 af 45

16 Suf De Gamles By Suf De Gamles By Suf De Gamles By Suf De Gamles By (BFR) Demenscenter Klarahus Suf De Gamles By (LK) Suf De Gamles By Suf De Gamles By Suf De Gamles By Suf De Gamles By Suf De Gamles By (MR) Suf De Gamles By Suf De Gamles By Suf De Gamles By Suf De Gamles By (S) Suf De Gamles By Suf De Gamles By Suf De Gamles By Suf De Gamles By Suf Absalonhus Suf Absalonhus Service Suf Absalonhus 1. Sal Suf Absalonhus 3. Sal Suf De Gamles By Centralkøkkenet Suf De Gamles By Køkken Suf De Gamles By Skolemad Suf Rehab Indre By/Østerbro Ledelse Suf Rehab Indre By/Østerbro Afd 1 sal Suf Rehab Indre By/Østerbro Afd 2 sal Suf Rehab Indre By/Østerbro Tml/Vikar Suf Rehab Indre By/Østerbro Køkken Suf Rehab Indre By/Østerbro Service Suf Rehab Indre By/Østerbro TC Østerbro Suf Rehab Indre By/Østerbro AC Østerbro Suf Dortheagården Suf Norges Minde Suf Ryholtgård Plejen stuen - 1 Sal Suf Ryholtgård Plejen 2 Sal - 3 sal Suf Ryholtgård Køkken Suf Ryholtgård Forstander Suf Norges Minde Afløsere Alle Suf Kærbo Suf Kærbo Administration Suf Kærbo Rengøring Jobtræning Suf Kærbo Gruppe Suf Kærbo Gruppe Suf Kærbo Afløser Suf Kærbo Gruppe 3 3 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 16 af 45

17 Suf Sølund Suf Sølund Administration Suf Sølund Service/Rengøring Suf Sølund Køkken Suf Sølund Fagstab Suf Sølund Midtpunktet Suf Sølund B Suf Sølund B Suf Sølund B Suf Sølund B Suf Sølund B Suf Sølund B Suf Sølund Natbase B Suf Sølund Plejeafd A Suf Sølund Plejeafd A Suf Sølund Plejeafd A Suf Sølund Natbase A Suf Sølund Plejeafd IS Suf Sølund Plejeafd I Suf Sølund Plejeafd I Suf Vigerslevhus Suf Vigerslevhus 1 Sal Suf Vigerslevhus 2 Sal Suf Vigerslevhus Rengøring Suf Verdishave Diverse Suf Rehabiliteringscenter Vigerslevhus Suf Rehabiliteringscenter Vigerslevhus stuen akut Suf Rehabiliteringscenter Vigerslevhus 1 sal akut Suf Rehabiliteringscenter Vigerslevhus 2 sal rehab Suf Rehabiliteringscenter Vigerslevhus Køkken Suf Rehabiliteringscenter Vigerslevhus Service Suf Rehabiliteringscenter Vigerslevhus Admin Suf Rehabiliteringscenter Vigerslevhus Stuen A/N Suf Rehabiliteringscenter Vigerslevhus 1. sal A/N Suf Aalholmhjemmet s Suf Aalholmhjemmet Administration Suf Aalholmhjemmet Plejehjem stuen Suf Aalholmhjemmet Service Fælles Suf Aalholmhjemmet Daghjem og Aktivitet Suf Aalholmhjemmet Pleje Suf Aalholmhjemmet Afløsere Suf Vikarkorps Suf Vikarkorps adm Suf Vikarkorps Indre By Suf Vikarkorps SundbyØster Suf Vikarkorps Vesterbro Suf Vikarkorps Indre Nørrebro 39 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 17 af 45

18 Suf Vikarkorps Valby Suf Genoptræning København Suf Træningscenter Bispebjerg Suf Træningscenter Bispebjerg (Dorthea) Suf Træningscenter Vesterbro Suf Træningscenter Østerbro Suf Træningscenter Amager Suf Træningscenter Brønshøj-Husum Suf Træningscenter Brønshøj-Husum (Hasselbo) Suf Træningscenter Indre By Suf Træningscenter Indre By (Rosenborgc.) Suf Træningscenter Indre By Afsnit Suf Træningscenter Nørrebro, Sølund Suf TC Neurologi og Rehab København afsnit Suf FC Hans Knudsens Plads afsnit Suf FC Østerbro afsnit Suf FC Nørrebro afsnit Suf FC For Kræftramte afsnit Suf FC Amager Suf FC Vesterbro Suf FC Vesterbro afsnit Suf FC Vanløse afsnit Suf Aktivitets tilbud Bispebjerg/Nørrebro Suf Aktivitets Center Bispebjerg Suf Aktivitets Center Nørrebro Suf Aktivitetstilbud VKV Vesterbro/Kgs Engha/Valby Suf Aktivitets Center Langgade Suf Hjælpemiddelcentret HMC løn Suf Hjælpemiddelcentret Serviceteam Suf Hjælpemiddelcentret Hjælpemiddelrådgivning Suf Hjælpemiddelcentret Teknisk team Suf Central Visitation Adm personale Suf Central Visitation Visitation Plejehjem Suf Central Visitation Anvisning Plejehjem Suf Central Visitation Udsk koordinatorer Suf Omsorgs tandplejen Suf Tandlægekonsulenten Suf Specialtandplejen Suf Arbejdsmiljø København og Rygskolen R - Suf SYFO Sundhedsforvaltningen S - Suf Å Embedslægeinstitutionen Hovedstaden 1 SUF LØN02 - Sundhed- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen SSP-Sekretariat HR Administration - Afdeling HR Udvikling - Afdeling A - Sekretariatet A 28 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 18 af 45

19 Budget - personale Regnskab - personale A - Direktionen A Kontoret for Resultater - personale Bolig - personale Center for Supervision Værestedsprojektet A - MR - Børn og familier A - Drift- og udvikling - Børn og familier MR-Voksne - personale DU - Handicap - personale DU Udsatte og Psykiatri - personale Kontoret for Digitalisering - personale SSP-Sekretariatet Administration Tek-adm. Team Valby Administration Bispebjerg Administration Børnefamilieteam Sundby Syd Fælles Økonomiservice - Afd Løn- og Personaleservice - Afd Hjemløseenheden - Administration Hjemløseenheden - SKP Modtageenheden - Enkeltydelser Modtageenheden - Pension - FØP Modtageenheden - Sekretariatet Støtte/Stabsenheden - Administration Voksenenhed Amager - Administration Voksenenhed Amager - Boligrådgiver Voksenenhed Amager - SKP Voksenenheden Bispebjerg - Administration Voksenenheden Bispebjerg - Boligrådgiver Voksenenheden Bispebjerg - Hjemmevejleder Voksenenheden Bispebjerg - SKP Voksenenheden Nørrebro - Administration Voksenenheden Nørrebro - Boligrådgiver Voksenenheden Nørrebro - Hjemmevejleder Voksenenheden Østerbro/City - Administration Voksenenheden Østerbro/City - Boligrådgiver Voksenenheden Østerbro/City - Hjemmevejleder Voksenenheden Østerbro/City - SKP Voksenenhed Valby/Kgs. Enghave/Vesterbro - Adminis Voksenenhed Valby/Kgs. Enghave/Vesterbro - Boligrå Voksenenhed Valby/Kgs. Enghave/Vesterbro - Hjemmev Voksenenhed Valby/Kgs. Enghave/Vesterbro - SKP Voksenenheden Amager - Botilbud / Solistboliger Social Vicevært Amager - Skæve boliger Voksenenheden Amager - SKP udsatte Voksenhenhed Bispebjerg - Botilbud, solistboliger 15 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 19 af 45

20 Voksenenhed Bispebjerg - SKP udsatte Voksenheden Nørrebro - Botilbud - Solistboliger Voksenhed Nørrebro - SKP udsatte Voksenenhed Valby/Kgs Enghave Botilbud-solistbolig Social Vicevært Valby - Skæve Boliger Voksenhed Valby/Kgs.Enghave/Vesterb. - SKP udsatte Christaniaprojektet Projekt Udsatte Stab Økonomi og HR - incl. centerchef Stab Faglig Enhed BF-Team Nørrebro - Adm. og Sagsbehandling BF-Team Nørrebro - Servicebutik BF-Team Nørrebro - Familiekonsulenter/Hje BF-Team Nørrebro - Kontaktpersoner BF-Team Nørrebro - Øvrigt foranstaltnings BF-Team City Østerbro - Adm. og Sagsbehandling BF-Team City Østerbro - Servicebutik BF-Team City Østerbro - Familiekonsulenter/hjemme BF-Team City Østerbro - Kontaktpersoner BF-Team City Østerbro - Øvrigt foranstaltningspers BF-Team Vesterbro - Adm. og Sagsbehandling BF-Team Vesterbro - Servicebutik BF-Team Vesterbro - Familiekonsulenter/hjemme hos BF-Team Valby - Adm. og Sagsbehandling BF-Team Valby - Servicebutik BF-Team Valby - Familiekonsulenter/hjemme hos BF-Team Valby - Kontaktpersoner BF-Team Valby - Øvrigt foranstaltningspersonale BF-Team Brønhøj Vanløse - Adm. og Sagsbehandling BF-Team Brønhøj Vanløse - Servicebutik BF-Team Brønhøj Vanløse - Familiekonsulenter/hjemm BF-Team Brønhøj Vanløse - Kontaktpersoner BF-Team Brønhøj Vanløse - Øvrigt foranstaltningspe BF-Team Bispebjerg - Adm. og Sagsbehandling BF-Team Bispebjerg - Servicebutik BF-Team Bispebjerg - Familiekonsulenter/hjemme h BF-Team Bispebjerg - Kontaktpersoner BF-Team Bispebjerg - Øvrigt foranstaltningsperso BF-Team Remisevej - Adm. og Sagsbehandling BF-Team Remisevej - Servicebutik BF-Team Remisevej - Familiekonsulenter/hjemme ho BF-Team Remisevej - Kontaktpersoner BF-Team Remisevej-Øvrigt foranstaltningspersonale BF-Team Spaniensgade - Adm. og Sagsbehandling BF-Team Spaniensgade - Servicebutik BF-Team Spaniensgade - Familiekonsulenter/hjemme BF-Team Spaniensgade - Kontaktpersoner 9 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 20 af 45

21 BF-Team Spaniensgade-Øvr. foranstaltningspersonale Familiebehandlingscenter Suhmsgade enheden - stab Den Korte Snor for Voksne Exit F - Ledsagerordningen F Administrationsenheden HC - Børn HC - Voksen Hjælpemidler - Personlige Hjælpemidler - Tekniske Handicapledsagere Handicapledsagere - selvvalgte Handicapledsagere - selvvalgte HR Team Børnehandicap kompenserende ydelser - adm Hjemmevejledere-voksenteam Kollegiet i Borgervænget - personale Amagerbro - Hj.hjælp - dag - Personale Servicetelefonen Vesterbro - Hj.hjælp-dag - Personale Indre Nørrebro - Hj.hjælp - dag - Personale Bispebjerg Syd - Hj.hjælp - dag - Personale Valby - Hj.hælp - dag - Personale City - Hj.hjælp - dag - Personale Valby/Vesterbro - Sygepleje - dag - Personale Østerbro - Hj.hjælp - dag - Personale Nørrebro/Bispebjerg - Sygepleje - dag - Personale Ydre Nørrebro - Hj.hjælp - dag - Personale Østerbro/City - Hj.hjælp - dag - Personale Aftenplejen Brh/Vanløse - Hj.hjælp Aftenplejen Brh/Vanløse - Sy.pl Aftenplejen Nørrebro/Bispebjerg - Hj.hjælp Aftenplejen Nørrebro/Bispebjerg - Sygepl-Personale Natplejen Østerbro/City - Hj.hjælp - Personale Natplejen Østerbro/City - Sygepl.- Personale Vanløse - Hj.hjælp - dag - Personale Bispebjerg Nord - Hj.hjælp - dag - Personale Brønshøj - Hj.hjælp - dag - Personale Brønshøj/Vanløse - Sygepleje - dag - Personale Aftenplejen Vesterbro/Valby - Hj.hjælp Aftenplejen Østerbro/City - Hj.hjælp AF Østerbro City Aftenplejen Amager - Hj.hjælp - dag - Personale Aftenplejen Amager - sygepleje - dag - personale Amager Nord - Hj.hjælp - dag - Personale Amager Syd - Hj.hjælp - dag - Perosnale 8 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 21 af 45

22 Amager - Sygepleje - dag - Personale Stab - Administration - Personale Hjemmeplejevisitationen A Projekt Vilde Piger - personale Døgnvagten - Råd Døgnvagten - ADM Døgnvagten - Vikarer Ungdomsklinikken Sct Stefan Forældrestøtten Skiftesporet - afd Vilde Læreprocesser Københavnerteamet - Adm Pigegruppen - Adm Værestedet Indre Nørrebro - personale Upload - (Værestedet Guldbergsgade) - personale Crossroad, Ruten (Værestedet Tingbjerg) personale Uddannelsescenteret Tingbjerg Arkaderne Solistboliger Idrætshuset for psykisk syge - personale Værestedet Ottilia - personale Pinta - værested Værested Milepælen - Administrationen Københavns Kommunes Center for Familiepleje Staben Faglig afd Videnscenter De Fire Årstider Spydspidsen Støtte-kontakt center Indre By Linnesgade 24 Månedsløn Linnesgade 24 Timeløn Værestedet I Tingbjerg Værestedet Lyrskovsgade - personale Sidelinien Cafe Rose, Vesterbroprojekt, Vesterbrogade F&A LØN02 - Socialforvaltningen Sundhed- og omsorgsforvaltningen Suf Døgnplejens Basecenter Suf Højdevang Sogn H - Suf Hjemmeplejen Bispebjerg/Håndværkerhaven Suf Dagcentret Løven Suf Aktivitietscenter Østerbro Suf Dagcenter Bodillestuerne Suf Hjemmeplejen Indre By/Vesterbro A - Suf Hjemmeplejen Indre By/Christianshavn A - Suf Hjemmeplejen Indre By Daghj/Vestervold 1 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 22 af 45

23 Suf Lokalområdekontor Indre By/Østerbro løn AD - Suf LK Indre By/Østerbro Adm ER - Suf LK Indre By/Østerbro Ergo KO - Suf LK Indre By/Østerbro konsulenter PE - Suf LK Indre By/Østerbro Personale K VI - Suf LK Indre By/Østerbro Visitation Suf LK Indre By/Østerbro Selvvalg hjemmehjælp Suf Hjemmeplejen Ydre Østerbro Afsnit C CC - Suf Hjemmeplejen Afsnit C dagsygpl C Suf Lokalområdekontor Bispebjerg/Nørrebro løn Suf LK Bispebjerg/Nørrebro Selvvalg hjemmehjælp AC - Suf LK Bispebjerg/Nørrebro Admcenter Nørrebro Suf Lokalområdekontor Vanløse/Brønshøj/Husum løn Suf LK Vanløse/Brønshøj/Husum Selvvalg hjemmehjælp AF - Suf LK Vanløse/Brønshøj/Husum Fælles adm Suf Hjemmeplejen Vanløse/Grøndal Suf Hjemmeplejen Vanløse/Kirkebjerg S - Suf Hjemmesygepleje Kirkebjerg dagsygpl Suf Hjemmeplejen Brønshøj-Husum/Tingbjerg/Bellahøj Suf Hjemmeplejen Tingbjerg daghj Suf Hjemmeplejen Tingbjerg daghj Suf Hjemmeplejen Bellahøj daghj Suf Hjemmeplejen Bellahøj daghj Suf Hjemmeplejen Husum daghj AL - Suf Hjemmeplejen Tingbjerg Aftenhj Lige AØ - Suf Hjemmeplejen Tingbjerg Adm B1 - Suf Hjemmeplejen Bellahøj dagsygepl SA - Suf Hjemmeplejen Tingbjerg Aftensygpl Ø1 - Suf Hjemmeplejen Tingbjerg dagsygpl HE - Suf Hjemmeplejen Håndværkerhaven HJHE SB - Suf Hjemmeplejen Håndværkerhaven SYGB Suf Hjemmeplejen Bispebjerg/ Vest BE - Suf HP Bispebjerg 12BE Suf Hjemmeplejen Amager Sundparken Suf Lokalområdekontor Amager løn Suf LK Amager Selvvalg hjemmehjælp Suf Hjemmeplejen Amager Skt Elisabeth Staben Suf Hjemmeplejen Amager Skt Elisabeth Suf Hjemmeplejen Kgs.Enghave Suf Hjemmeplejen Kgs. Enghave EH Hj Suf Hjemmeplejen Indre Nørrebro Suf Hjemmeplejen Indre Nørrebro Gr AF - Suf Hjemmeplejen Indre Nørrebro Fællesafs NA - Suf Hjemmeplejen Indre Nørrebro Natpleje Suf Hjemmeplejen Østerbro A - Suf HP Indre By/Østerbro Christianshavn S - Suf HP Indre By/Østerbro Sygepleje dag 23 1 Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 23 af 45

24 A - Suf HP Indre By/Østerbro Vestervold A1 - Suf HP Indre By/ Østerbro Hj Hj Aften A2 - Suf HP Indre By/Østerbro Sygepleje Aften B8 - Suf HP Indre By/Østerbro Aften sygepl/ass C1 - Suf Hjemmeplejen Østerbro HJemmehjælp dag C C2 - Suf Hjemmeplejen Østerbro Hjemmehjælp dag C2 tml C3 - Suf Hjemmeplejen Østerbro Team 6 timeløn C4 - Suf Hjemmeplejen Østerbro team C7 - Suf Hjemmeplejen Østerbro Team 3 timeløn C8 - Suf Hjemmeplejen Østerbro Team C9 - Suf Hjemmeplejen Østerbro Aftenteam 20C CA - Suf Hjemmeplejen Østerbro Sygepl/sosuass 20CA CB - Suf Hjemmeplejen Østerbro Sygepl timeløn 20CB CH - Suf Hjemmeplejen Østerbro Team A - Suf Hjemmeplejen Østerbro Team D - Suf Hjemmeplejen Østerbro Team T - Suf Hjemmeplejen Østerbro Timeløn 252T A - Suf Hjemmeplejen Østerbro Team T - Suf Hjemmeplejen Østerbro Timeløn 253T T - Suf Hjemmeplejen Svendborggade TM sgpl A1 - Suf Hjemmeplejen Østerbro Admin 25A G1 - Suf Hjemmeplejen Østerbro Ledere + Stab 25G S2 - Suf Hjemmeplejen Østerbro Sygepl/sosu ass SA - Suf Hjemmeplejen Østerbro TML Fælles 25SA Suf Hjemmeplejen Indre Østerbro/Trianglen Suf Lokalområdekontor Vesterrbo/K Eng/ Valby løn FÆ - Suf LK Vesterrbo/K Eng/ Valby Adm Fællesskab HE - Suf LK Vesterbro/K Eng/Valby Hjælpemidler KO - Suf LK Vesterbro/K Eng/Valby Konsulenter PO - Suf LK Vesterbro/K Eng/Valby P&O adm VI - Suf LK Vesterbro/K Eng/Valby Visitatorer Suf LK Vesterrbo/K Eng/ Valby Selvvalg hjemmehjælp Suf Hjemmeplejen Valby/Ottiliavej A2 - Suf Hjemmeplejen Ottiliavej Aftenvikar AS - Suf Hjemmeplejen Ottiliavej Aft.sygpl D1 - Suf Hjemmeplejen Valby/Druehaven D D2 - Suf Hjemmeplejen Valby/Druehaven D EH - Suf Hjemmeplejen Otilliavej Engholm FO - Suf Hjemmeplejen Ottiliavej Forebyggere O1 - Suf Hjemmeplejen Valby/Ottiliavej O O3 - Suf Hjemmeplejen Valby/Ottiliavej O SA - Suf Hjemmeplejen Ottiliavej Sygepleje aften SV - Suf Hjemmeplejen Valby/Ottiliavej SV SY - Suf Hjemmeplejen Ottiliavej Sygepleje dag V2 - Suf Hjemmeplejen Valby/Valbyholm V AA - Suf Hjemmeplejen Ottiliavej Aftenhjhj Socialforvaltningen Løntilskudsansatte, fleksjobansatte, elever og ekstraordinært ansatte Side 24 af 45

Oplysningerne skal sendes pr. mail til senest den 20. april 2012.

Oplysningerne skal sendes pr. mail til senest den 20. april 2012. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale 15-03-2012 Kære Skoleleder Du skal hvert år udmønte 4.200 kr. (31/3 2000-niveau) svarende til p.t. 5.329,40 kr. i lokal løn pr. fuldtidsansat

Læs mere

Områder og tilknyttede bestyrelsesmedlemmer:

Områder og tilknyttede bestyrelsesmedlemmer: Vedr. områdeinddeling 1. marts 2014 Der er til hvert område tilknyttet to til tre bestyrelsesmedlemmer. Det vil fortsat være muligt at invitere et andet/andre bestyrelsesmedlemmer (herunder formand og

Læs mere

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsesinformation og Implementering NOTAT Orientering af BUU udmøntning af resultatløn 2014 Udbetaling af engangsbeløb til skoleledere for 2014 sker

Læs mere

Fremtidens Fritidstilbud fysisk struktur og organisering - Område Amager

Fremtidens Fritidstilbud fysisk struktur og organisering - Område Amager Fremtidens Fritidstilbud fysisk struktur og organisering - Område Amager Bilag Skole Nuværende fysiske struktur Fremtidige matrikler Organisering 1 Fritidscentre Samtlige fritidsklub og juniorklub Islands

Læs mere

Vedr. områdeinddeling 1. september 2015

Vedr. områdeinddeling 1. september 2015 Vedr. områdeinddeling 1. september 2015 Der er til hvert område tilknyttet to til tre bestyrelsesmedlemmer. For de 5 områder er der endvidere angivet, hvem der er Områdetillidsrepræsentant (OTR). Udover

Læs mere

Udvikling i lærernes sygefravær for kalenderår 2014 til 2015

Udvikling i lærernes sygefravær for kalenderår 2014 til 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT Til BUU Udvikling i lærernes for kalenderår 2014 til 2015 Siden implementeringen af folkeskolereformen har forvaltningen

Læs mere

Er du... Procent Antal. Hvilken skole går du på? Procent Antal

Er du... Procent Antal. Hvilken skole går du på? Procent Antal Er du... Dreng 49% 179 Pige 51% 186 100% 365 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0% 0 Den

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 51% 102 Pige 49% 99 Total 100% 201

Er du... Procent Antal Dreng 51% 102 Pige 49% 99 Total 100% 201 1 Er du... Dreng 51% 102 Pige 49% 99 100% 201 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Undersøgelse af religiøst engagement på københavnske skoler.

Undersøgelse af religiøst engagement på københavnske skoler. Uddannelses- og Ungdomsudvalget 16-11-2005 Undersøgelse af religiøst engagement på københavnske skoler. Ungdoms- og Voksenområdet Skolens navn Skolens svar 1. Metropolitanskolen Skolen oplever, at nogle

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 46% 132 Pige 54% 152 Total 100% 284

Er du... Procent Antal Dreng 46% 132 Pige 54% 152 Total 100% 284 1 Er du... Dreng 46% 132 Pige 54% 152 100% 284 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Københavnerbarometer Peder Lykke Skolen-skolerapport

Københavnerbarometer Peder Lykke Skolen-skolerapport Københavnerbarometer 2013 Peder Lykke Skolen-skolerapport Dreng 48.5% 166 Pige 51.5% 176 Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 54% 197 Pige 46% 170 Total 100% 367

Er du... Procent Antal Dreng 54% 197 Pige 46% 170 Total 100% 367 1 Er du... Dreng 54% 197 Pige 46% 170 100% 367 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 30-05-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 164 Pige 53% 187 10 351 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Københavnerbarometer 2009

Københavnerbarometer 2009 Københavnerbarometer 2009 04-09-2009 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Dreng 57% 166 Pige 43% 125 100% 291 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 45% 129 Pige 55% 159 Total 100% 288

Er du... Procent Antal Dreng 45% 129 Pige 55% 159 Total 100% 288 1 Er du... Dreng 45% 129 Pige 55% 159 100% 288 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 04.12.2013, kl. 12:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 04.12.2013, kl. 12:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 04.12.2013, kl. 12:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 7. Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 (2013-0225944) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 7. Skolernes maksimale

Læs mere

Center for Undervisningsmidler København Frederiksberg Kørselsskema 2007 i skolenummerorden

Center for Undervisningsmidler København Frederiksberg Kørselsskema 2007 i skolenummerorden 1 Skolenr Skolenavn Dag 011 Den Classenske Legatskole onsdag 014 Sølvgades Skole fredag 015 Nyboder Skole fredag 016 Øster Farimagsgades Skole fredag 017 Christianshavns Skole fredag 033 Guldberg Skole

Læs mere

Hermed orienteres udvalget om de københavnske resultater i den nationale trivselsmåling forår 2016.

Hermed orienteres udvalget om de københavnske resultater i den nationale trivselsmåling forår 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Hermed orienteres udvalget om de københavnske resultater i den nationale trivselsmåling forår 2016.

Læs mere

Københavns Ejendomme Projektoversigt. 3 daginstitutionsprojekter Lars Schou Pedersen. Aggershvile Allé 1, Jacob Michaelsens Minde David Klubien

Københavns Ejendomme Projektoversigt. 3 daginstitutionsprojekter Lars Schou Pedersen. Aggershvile Allé 1, Jacob Michaelsens Minde David Klubien 3 daginstitutionsprojekter Abel Catrinesgade 17 Absalonsgade 10 AFUK, Enghavevej 80-82 Aggershvile Allé 1, Jacob Michaelsens Minde Agnes Henningsensvej 1-3 Lars W. Maarbjerg Aléen 3, ren. af vinduer Alléen

Læs mere

2. Ungdom 2.1 Overgang til, fastholdelse i og afslutning af ungdomsuddannelse

2. Ungdom 2.1 Overgang til, fastholdelse i og afslutning af ungdomsuddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsesinformation og Implementering NOTAT Til BUU Orientering om Fagligheds-LIS 18-11-2014 Sagsbehandler: Ledelsesinformation & Implementering BUU har

Læs mere

Bilag 1. Den ny budgetmodel for folkeskoler modelbeskrivelse, konsekvensberegninger og udmøntning af besparelser

Bilag 1. Den ny budgetmodel for folkeskoler modelbeskrivelse, konsekvensberegninger og udmøntning af besparelser Børne- og Ungdomsforvaltningen, 21. november 2007 Bilag 1. Den ny budgetmodel for folkeskoler modelbeskrivelse, konsekvensberegninger og udmøntning af besparelser Indholdsfortegnelse: I. Den ny budgetmodel

Læs mere

Københavns Ejendomme Projektoversigt. 3 daginstitutionsprojekter Lars Schou Pedersen. Aggershvile Alle 1, Jacob Michaelsens Mi David Klubien

Københavns Ejendomme Projektoversigt. 3 daginstitutionsprojekter Lars Schou Pedersen. Aggershvile Alle 1, Jacob Michaelsens Mi David Klubien 3 daginstitutionsprojekter Absalonsgade 10 AFUK, Enghavevej 80-82 Aggershvile Alle 1, Jacob Michaelsens Mi Aléen 3, ren. af vinduer Alléen 3, E-Huset Alsgade 14, UNO / Byggesag 1 Alsgade 14, UNO / Byggesag

Læs mere

4. I forhold til Åben Skole undersøger vi, hvad status er for Åben Skole på Nørrebro og om Lokaludvalget kan bidrage til nye netværk/samarbejder.

4. I forhold til Åben Skole undersøger vi, hvad status er for Åben Skole på Nørrebro og om Lokaludvalget kan bidrage til nye netværk/samarbejder. Fra: Karoline Siemen Sendt: 29. juni 2015 14:20 Cc: 'Mogens Petersen'; Maja Ingvartsen Emne: T.O. Nørrebro Lokaludvalgs fremtidge tiltag ift. Fremtidens Fritidstilbud og Åben Skole på Nørrebro Kære BUU

Læs mere

Bilag 2 : Liste over de kommunalt opstillede hjertestartere i Københavns Kommune

Bilag 2 : Liste over de kommunalt opstillede hjertestartere i Københavns Kommune Bilag 2 : Liste over de kommunalt opstillede hjertestartere i Københavns Kommune Forvaltning Navn Adresse Postnr./by Dato- udleveret SOF Socialcentret City Nørrevoldgade 15 1358 KBH K 21-04-2005 TMF Miljøkontrollen

Læs mere

Københavnerbarometer 2013. Skolen ved Sundet-skolerapport

Københavnerbarometer 2013. Skolen ved Sundet-skolerapport Københavnerbarometer 2013 Skolen ved Sundet-skolerapport Dreng 49.2% 194 Pige 50.8% 200 Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 8. Skoledistriktsændringer 2013-14 (2012-57812) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 8. Skoledistriktsændringer

Læs mere

Oversigt over byggeprojekter i Københavns Ejendomme risiko for forsinkelser

Oversigt over byggeprojekter i Københavns Ejendomme risiko for forsinkelser BILAG 2 Om af Hejrevej 6-10 (BIF) BIF 1 Ørestad, skole i, midlertidig løsning, arkitektkonkurrence og grundkøb Vanløse Skole, etape 3, modernisering BUF 3 Økonomi Dårligt licitationsresultat og asbest

Læs mere

Bydækkende oplæg om ny fordelingspolitik på skoleområdet

Bydækkende oplæg om ny fordelingspolitik på skoleområdet Bydækkende oplæg om ny fordelingspolitik på skoleområdet De politiske partier har udtrykt ønske om at få beskrevet et eller flere scenarier for en politik, der skaber en elevsammensætning på de københavnske

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. REFERAT for mødet den , kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. REFERAT for mødet den , kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 23.09.2015, kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 2. Nye bevillingsmodeller på fritidsområdet (2015-0081469) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 2. Nye bevillingsmodeller

Læs mere

...37 2 +6...37 2 "...38 20 0*!*<) 0...38 2(!=*(!...38 2,...38 2...39 2"!#$%!&...41

...37 2 +6...37 2 ...38 20 0*!*<) 0...38 2(!=*(!...38 2,...38 2...39 2!#$%!&...41 2 ...4...5...5...6...7...9...11...11!...14 "!#$%!&...15 &'! #()*!...16 +, -...16!...20 "!#$%!&...20 4.2.3 &'! #()*!...20 +-...21 './0!& ).%&*...21!...22 "!#$%!&...22 &'! #()*!...23 +...23 1...24 2...25

Læs mere

Skole OL 2015 6. klasse Piger 80 m Bane 1 2 piger pr. klasse

Skole OL 2015 6. klasse Piger 80 m Bane 1 2 piger pr. klasse 10:00 10:03 10:06 10:09 10:12 10:15 10:18 10:21 10:24 10:27 10:30 Skole OL 2015 6. klasse Piger 80 m Bane 1 2 piger pr. klasse Absalons Skole Ådalens Privatskole Bellahøj Skole 6u Bellahøj Skole 6v Bellahøj

Læs mere

KØBENHAVN EN BY FOR ALLE

KØBENHAVN EN BY FOR ALLE KØBENHAVN EN BY FOR ALLE KØBENHAVN EN BY FOR ALLE KORT FORTALT En by med plads til børn, bevægelse og boliger til både unge og flygtninge. Med budget 1 kommer endnu 10 nye skoler i fysisk topform, og børnehaverne

Læs mere

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012 Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne Pr. september 2012 Forvaltningernes størrelse Budget 2012 Budget til drift, anlæg og overførsler (mio. kr.) Årsværk Revisionen 18 12 Borgerrådgiveren

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT OM SYGEFRAVÆR

HALVÅRSRAPPORT OM SYGEFRAVÆR HALVÅRSRAPPORT OM SYGEFRAVÆR 2013 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Tlf. 33 66 20 76 August 2013 1. INDLEDNING... 2 2. SAMMENFATNING... 3 3. KK- OG FORVALTNINGSNIVEAU... 5 3.1.

Læs mere

Modersmålsundervisning i Københavns Kommune

Modersmålsundervisning i Københavns Kommune Modersmålsundervisning i Københavns Kommune Skoleåret 2015-16 Arabisk Bispebjerg Fælled Skole Dyvekeskolen Dyvekeskolen (specialhold) Peder Lykke Skolen Sønderbro Skole Grøndalsvængets Skole Tagensbo Skole

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 22.06.2011, kl. 13:15 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 8. Skoledistriktsændringer 2012-13 (2011-29271) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 8. Skoledistriktsændringer

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Politik og Ledelse

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Politik og Ledelse Københavns Borgerservice Selvbetjening på www.kk.dk. Selvbetjening er den nemme indgang til de mest almindelige offentlige ydelser, og du kan ordne meget fra din computer. Du kan også læse om krav og regler

Læs mere

Folkeskolerne, fritidshjem og klubber samt daginstitutionerne har fra 2005 til 2006 overført en nettoopsparing på i alt 51,9 mio. kr.

Folkeskolerne, fritidshjem og klubber samt daginstitutionerne har fra 2005 til 2006 overført en nettoopsparing på i alt 51,9 mio. kr. Bilag 2 Skoler og institutioners gæld og opsparing Folkeskolerne, fritidshjem og klubber samt daginstitutionerne har fra 2005 til 2006 overført en nettoopsparing på i alt 51,9 mio. kr.: Tabel 1. Skoler

Læs mere

Københavnerbarometer 2014. Skolerapport Kildevældsskolen

Københavnerbarometer 2014. Skolerapport Kildevældsskolen Københavnerbarometer 2014 Skolerapport Kildevældsskolen Dreng 45,2% 117 Pige 54,8% 142 Respondenter 259 Intet svar 1 Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0

Læs mere

Tilbud til ældre i København 2012

Tilbud til ældre i København 2012 Tilbud til ældre i København 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord Tilbud til ældre i København Sundhedstilbud Aktivitetstilbud Træning Praktisk hjælp Mad og måltider Personlig pleje Sygepleje Hjælpemidler

Læs mere

Skole OL klasse Piger 60 m Bane 1 2 piger pr. klasse

Skole OL klasse Piger 60 m Bane 1 2 piger pr. klasse 10:00 10:03 10:06 10:09 10:12 10:15 10:18 10:21 10:24 10:27 10:30 Skole OL 2015 5. klasse Piger 60 m Bane 1 2 piger pr. klasse Bagsværd Skole Bakkegårdsskolen Bangsbostrand Skole Bellahøj Skole 5a Bellahøj

Læs mere

Bilag 7: Københavns Kommunes Fritidsordning (KKFO)

Bilag 7: Københavns Kommunes Fritidsordning (KKFO) Bilag 1: Styrelsesvedtægtens bilag 7 om KKFO er Bilag 7: Københavns Kommunes Fritidsordning (KKFO) Bilaget sidst opdateret 13-03-2014 Udover kommunale og selvejende fritidshjem, som er etableret i henhold

Læs mere

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget en by der virker investeringspakke 14 en by der virker En bolig, der er til at betale og flere arbejdspladser i byen. En god og tryg folkeskole og flere muligheder for et aktivt fritidsliv. København skal

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Københavns Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Københavns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 25. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-42/1 Københavns Kommune 2012 Tilsynene i Københavns Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 31 tilsynsbesøg på følgende plejehjem,

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Borgerindgange i Københavns Kommune. Opdelt efter bydele

Borgerindgange i Københavns Kommune. Opdelt efter bydele Borgerindgange i Københavns Kommune Opdelt efter bydele Borgerindgange i København Københavns Kommune er opdelt i 10 bydele. Eftersom fordelingen af kommunens nuværende indgange ikke følger bydelsinddelingen

Læs mere

INDHOLD 62 LOVGRUNDLAG 68 ADRESSEINDEX

INDHOLD 62 LOVGRUNDLAG 68 ADRESSEINDEX INDHOLD 2 INDLEDNING 3 FÅ OVERBLIK 4 SUNDHEDSTILBUD 8 AKTIVITETSTILBUD 12 TRÆNING 17 PRAKTISK HJÆLP 20 MAD OG MÅLTIDER 24 PERSONLIG PLEJE 26 SYGEPLEJE 28 HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING 30 VOKSENTANDPLEJE

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

ÆLDRE I KØBENHAVN SUNDHED, TRÆNING, PLEJE OG BOLIG 2013

ÆLDRE I KØBENHAVN SUNDHED, TRÆNING, PLEJE OG BOLIG 2013 ÆLDRE I KØBENHAVN 1 SUNDHED, TRÆNING, PLEJE OG BOLIG 2013 2 Summary of Comments on Ældre i kbh.pdf Page: 1 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: 30-09-2013 11:09:27 Forsidebillede skal ændres.

Læs mere

Arbejdsmiljø- og MED-organisation Oktober 2014 Læsevejledning Organisationen herunder har; 1 Område-MED, der dækker samtlige enheder 1, der dækker 2 enheder, som samtidig har 1 fælles Arbejdsmiljøgruppe

Læs mere

Økonomi & Stab Helle Gehlert

Økonomi & Stab Helle Gehlert Økonomi & Stab Helle Gehlert Sekretariat Nicolai Schubart Økonomi-styring Helle Gehlert HR & Udvikling Nicolai Schubart IT Galina Lanchina Politik Helle Gehlert Indkøb og Udbud Galina Lanchina Økonomi-drift

Læs mere

Aflæggerbordsnotat til BUU om udflytterinstitutioners distance fra opsamlingssted til udflyttersted

Aflæggerbordsnotat til BUU om udflytterinstitutioners distance fra opsamlingssted til udflyttersted KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Aflæggerbordsnotat til BUU om udflytterinstitutioners distance fra opsamlingssted til udflyttersted Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler i forbindelse med udskrivning fra hospital. Kommunal myndighedsopgave

Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler i forbindelse med udskrivning fra hospital. Kommunal myndighedsopgave NOTAT Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler i forbindelse med udskrivning fra hospital 9-01-2014 EA Baggrund: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indgået en samarbejdsaftale om udskrivelser

Læs mere

Byrådet. Direktionen. Digital Udvikling. Planlægning. Kommunale Ejendomme. Byg og Miljø. Land og Vand. Autisme

Byrådet. Direktionen. Digital Udvikling. Planlægning. Kommunale Ejendomme. Byg og Miljø. Land og Vand. Autisme Organisationsdiagram Byrådet Direktionen Viden og Strategi Økonomi Politisk Administrativ Sekratariat Intern Udvikling og Personale HR-udvikling Service og Digitalisering Koncern-IT Kommunikation Ekstern

Læs mere

Folketingsvalget 18. juni 2015 i Københavns Storkreds

Folketingsvalget 18. juni 2015 i Københavns Storkreds Folketingsvalget 18. juni 2015 i Storkreds Ved folketingsvalget var der i storkreds (, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommune) opstillet 105 kandidater, fordelt på 10 politiske partier og 4 kandidater

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Hvordan findes balancen mellem arkitektonisk kvalitet og marked ved kommunalt grundsalg?

Hvordan findes balancen mellem arkitektonisk kvalitet og marked ved kommunalt grundsalg? Hvordan findes balancen mellem arkitektonisk kvalitet og marked ved kommunalt grundsalg? Københavns Ejendomme // Christina Schulin-Zeuthen 1 25-11-2014 Oplæg Introduktion til Københavns Ejendomme Organisering

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen

EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen 1 5798008803284 Ballerup Bibliotek - materialer og it

Læs mere

UDVIKLING SAMT PROGNOSE

UDVIKLING SAMT PROGNOSE HALVÅRSRAPPORT OM SYGEFRAVÆR 2014 Økonomiudvalgsmøde 2.9.2014 Direktionen UDVIKLING SAMT PROGNOSE KØBENHAVNS KOMMUNE /ØKONOMIFORVALTNINGEN / SIDE 2 BENCHMARK Gns. fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat 2013

Læs mere

Det sociale miljøs betydning for de unges uddannelsesmønster

Det sociale miljøs betydning for de unges uddannelsesmønster Det sociale miljøs betydning for de unges uddannelsesmønster Dokumentation af fremgangsmåde og metode - Jens Gundgaard, COWI 20. januar 2008 Undersøgelsen skal vise, hvordan unges uddannelsesmønster påvirkes

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Københavns Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Københavns Kommune s tilsyn med plejehjem i Københavns Kommune 2013 Tilsynene i Københavns Kommune har gennemført i alt 31 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist : Side 2 Absalonhus Plejecenter

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget Tekst Styringsområde Bevilling IM konto Beløb Anlæg AN Anlæg 5.25.14.3-270 Børne- og Ungdomsudvalget i alt -270

Børne- og Ungdomsudvalget Tekst Styringsområde Bevilling IM konto Beløb Anlæg AN Anlæg 5.25.14.3-270 Børne- og Ungdomsudvalget i alt -270 Bilag 7 - Anlægsoverførsler Børne- og Ungdomsudvalget Tekst Styringsområde Bevilling IM konto Beløb Anlæg Anlæg 5.25.14.3-270 Børne- og Ungdomsudvalget i alt -270 Kultur- og Fritidsudvalget Tekst Styringsområde

Læs mere

EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk.

EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk. EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk.dk Lautrupvej 4 2750 Ballerup 5798008801280 Borgertorvet Borgertorvet

Læs mere

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Norddjurs Kommune 21. december 2010 KKN Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Baggrund og målsætning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet at etablere en ny,

Læs mere

Tirsdag d. 24. juni 2014

Tirsdag d. 24. juni 2014 De københavnske skolers idrætsdag Tirsdag d. 24. juni 2014 Sommerstævne for 4.-7. klassetrin Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Indkøb - Idræt og Svømning Gyldenløvesgade 15, 4. vær. 445 1502 København

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste Center Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Fuldtids ansatte

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste Center Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Fuldtids ansatte Fraværsstistik OBS: Afdelinger med mindre end 5 er skjult i nedenstående liste Anste AMC Jobafklaring - Jobcentret AC - Job og Fremtid 21,39 21,86 4,4 Side 1/8 Sum Sum 21,39 21,86 4,4 AC - Arbejdsmarkedssekretariet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Københavns Kommune 2010

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Københavns Kommune 2010 12. april 2011 4-17-258/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Københavns Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177, 4. sal blok D-E 2400 København NV E-mail hvs@sst.dk

Læs mere

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering Afløbskontoret Inventeret aflevering Bevaringskriterier: Hovedtegninger, oversigtskort, tegninger før 1900, detailtegninger til markante objekter. Da Afløbskontoret har fået skannet alle tegninger, er

Læs mere

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11 Børne- og Ungdomstandplejen Kapacitetsplan 2008-11 Bilag 1 April 2007 KAPACITETSPLAN 2008-11 1. Principper for udbygning og omstrukturering af tandklinikker Indledning Ifølge Sundhedsloven af 24. juni

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Borgerservice Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900619 72531546 Børn - Dagtilbud Floravej 17a, 5750 Ringe 5798006901036 72533202

Læs mere

På besøg i kunsthistorien

På besøg i kunsthistorien På besøg i kunsthistorien Billedprojekter for skoleklasser på Billedskolen i Tvillingehallen 2015-16 I skoleåret 2015-16 gentager vi succesen med at tilbyde billedprojekter for skoleklasser, som alle relaterer

Læs mere

Organisering af hjemmeplejen

Organisering af hjemmeplejen 27-09-2007 Organisering af hjemmeplejen I dette notat beskrives et forslag til organiseringen af hjemmeplejen. Notatet er bygget op omkring følgende struktur: Sagsnr. 2007-73207 Dokumentnr. 2007-348830

Læs mere

Socialforvaltningen i Københavns kommune og akademiske socialrådgivere? www.kk.dk

Socialforvaltningen i Københavns kommune og akademiske socialrådgivere? www.kk.dk Socialforvaltningen i Københavns kommune og akademiske e? www.kk.dk Aktuelt stillingsopslag kandidat i socialt arbejde til MR-børn Vil du være vores socialfaglige fyrtårn? Din profil: Du har stærk indsigt

Læs mere

EAN Nummer INSTITUTION/AFDELING ADRESSE POSTNR OG BY

EAN Nummer INSTITUTION/AFDELING ADRESSE POSTNR OG BY EAN Nummer INSTITUTION/AFDELING ADRESSE POSTNR OG BY 5790000367061 Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse 5798007387150 Kommunaldirektøren Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse 5798007364106 Beredskab

Læs mere

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt 37.236.4 21.717.359 14.129.315 Miljø- og planlægningsudvalget,

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje Den Sociale Hjemmepleje Vi støtter dig i din hverdag Hos Den Sociale Hjemmepleje får du: en hjælp, der leveres på dine betingelser mulighed for selv at klare opgaverne

Læs mere

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-

Læs mere

UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN -

UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN - Bilag 1B UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN - Kvalitetsstandarder for vedligeholdende træning efter Servicelovens 86, stk. 2 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2007 Side 2 af 16 1.0 INDLEDNING... 3

Læs mere

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen Dokumentationsskabelon til dokumentation af aktiviteter/leverancer ifm. Partnerskabsaftalen mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune 2011-2014 Aktiviteter Spørgsmål Mål 2011* 2012 2013 2014 Total

Læs mere

Beskrivelse af de nuværende åbningstider på institutioner, centre mv.

Beskrivelse af de nuværende åbningstider på institutioner, centre mv. Bilag 2 Beskrivelse af de nuværende åbningstider på institutioner, centre mv. De nuværende åbningstider på institutioner, centre mv. er nærmere beskrevet nedenfor med udgangspunkt i forvaltningsområderne.

Læs mere

Statistisk redegørelse om ansatte i Københavns Kommune med anden etnisk baggrund end dansk 2007

Statistisk redegørelse om ansatte i Københavns Kommune med anden etnisk baggrund end dansk 2007 Statistisk redegørelse om ansatte i Københavns Kommune med anden etnisk baggrund end dansk Redegørelsen kan findes på: www.kk.dk Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, oktober Ansatte i Københavns Kommune

Læs mere

ældre Sundhed, træning, pleje og bolig 2013

ældre Sundhed, træning, pleje og bolig 2013 ældre i København Sundhed, træning, pleje og bolig 2013 Kære københavner Ducil molorepre dolo officta nonesci psapid qui ut int, aut de voloriatur? Poribus est et eaquame simincias aut volupta aut volupta

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe

Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe København bliver i stigende grad en opdelt by, hvor de rigeste områder stikker af fra resten af byen. Mens de tre rigeste områder har

Læs mere

Piger 1. klasse - 5 spillere på banen - max. 8 spillere pr. hold.

Piger 1. klasse - 5 spillere på banen - max. 8 spillere pr. hold. Piger 1. klasse - 5 spillere på banen - max. 8 spillere pr. hold. Pulje 1 - Der startes en ny kamp hvert 15. minut Spilletid Bane Byens Skole 1 Byens Skole 1 Christianshavns Skole 2 09:00 1 Christianshavns

Læs mere

Vejledning til at blive godkendt som leverandør af personlig og praktisk hjælp

Vejledning til at blive godkendt som leverandør af personlig og praktisk hjælp Vejledning til at blive godkendt som leverandør af personlig og praktisk hjælp Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen 8. april 2005 Indhold 1. INDLEDNING...1 1.1 MATERIALETS OPBYGNING...1 2. BESKRIVELSE

Læs mere

Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune

Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune 2008 Indhold Resume og konklusioner 3 Baggrund for undersøgelsen 4 Undersøgelsens formål 6 Undersøgelsesgrupper og metode

Læs mere

Pres på ventetidsgarantien på plejehjem. Analyse og beslutningsgrundlag

Pres på ventetidsgarantien på plejehjem. Analyse og beslutningsgrundlag Pres på ventetidsgarantien på plejehjem Analyse og beslutningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 3 INDLEDNING... 5 1. SVAGT STIGENDE TENDENS I EFTERSPØRGSLEN PÅ PLEJEBOLIGER... 6 FLERE AF DE

Læs mere

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1 5798007209971 Myndighed/Psykiatri Storegade 56 4780 Stege 5798007209995 Afdeling for Pleje og Omsorg Storegade 56 4780 Stege 5798007210038 Åndehullet (Beskæftigelsesprojekt) Algade 117 4760 Vordingborg

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 10-bydelsinddeling

Høringssvar vedr. forslag om 10-bydelsinddeling Høringssvar vedr. forslag om 10-bydelsinddeling Følgende foreninger og organisationer i Københavns Kommune har afgivet høringssvar i forbindelse med forslag om 10 bydelsinddeling af Københavns Kommune.

Læs mere

Herre Senior M 7M Efterår. Pulje 1 Bk. Fremad Amager. Bk. Viktoria 3

Herre Senior M 7M Efterår. Pulje 1 Bk. Fremad Amager. Bk. Viktoria 3 Pulje 1 Bk. Fremad Amager Bk. Viktoria FB FC Amouhlal Fremad Valby Føroyar KFB Kongens Calcio Slagge Bk. Herre Senior M 7M Efterår Herre Senior 1 7M Efterår AIK. Frederiksholm 2 A.C Academics Bk. Skjold

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere