Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur Skabelonen Faneblade/menu(bjælke) Værktøjslinje Links Træstruktur/resultatliste Højreside/indholdsside Sitemap med skærmbilleder Funktionalitetsliste Overordnede bemærkninger Sagsdata Stamdata Historik Adresser Dynamiske skærmbilleder Frivillige elementer (felter/niveauer) Tilgængelighed Datoformat Knapfunktioner m.m Fanebladet Bygninger og Boliger Ejendomsoplysninger BBR-Medd-data - Billede med BBR-Meddelelse Masseopdatering Enheder Fanebladet Adresser Fanebladet Inddataboksen Supplerende varme Flytning af bygning Fanebladet BBR-Meddelelse Fanebladet Rapporter Fanebladet Brugeradministration Fanebladet Systemadministration Overførsel af anmeldelsessager Påbegyndelsesrykkere Fanebladet Links Skærmbilledet Dine Brugerindstillinger Tooltip- og hjælpetekster Tooltip Hjælpetekster Administration Validering Fejludskrifter Fejludskrifter der er tilknyttet et felt Fejludskrifter uden tilknytning til et felt Sandsynlighedsudskrifter uden tilknytning til et felt Administration Fejllogning Version 8.0 Side 1 af 30

2 4. Brugerdialog I dette kapitel beskrives alle facetter af brugerdialogen. 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur Udviklingen af de enkelte skærmbilleder til BBR-Kommune sker efter en fast skabelon. Skabelonen og den overordnede navigationsstruktur (det vil sige navigationen på tværs af løsningen) beskrives nedenfor Skabelonen Her er en skitse af den faste skabelon til BBR-Kommune: Figur 4.1 Skabelon for BBR-Kommune Version 8.0 Side 2 af 30

3 Skabelonen giver en fast placering af bl.a. disse elementer: Elementer Faneblade/menu(bjælke) Værktøjslinje Træstruktur/resultatliste Højreside/indholdsside Karakteristika Disse elementer skifter aldrig uanset hvor brugeren befinder sig i løsningen Disse elementer skifter, afhængigt af hvor brugeren befinder sig (ændrer sig fra faneblad til faneblad) Faneblade/menu(bjælke) Der er 8 faneblade i løsningen som hver især fungerer som selvstændige moduler/løsninger i løsningen. Opdelingen i faneblade understøtter brugernes forskellige arbejdsopgaver og tilgodeser de forskellige rolleprofiler. Udseendet af de forskellige faneblade findes i kapitlets bilag 1 og fanens indhold er beskrevet i afsnit 4.2 funktionalitetsliste Værktøjslinje I stedet for at lave en samlet overordnet værktøjslinje, er det valgt at placere få relevante ikoner på de niveauer i brugergrænsefladen hvor det er relevant. Ikonerne er placeret under udviklingen af løsningen Links Der er lavet en linje med hurtig adgang til praktiske funktioner. De forskellige links på denne linje vil være tilgængelige når de er relevante for brugeren Træstruktur/resultatliste Venstresiden af skærmbilledet bliver på de enkelte faner brugt til navigation på den valgte fane. Hvad der bliver præsenteret i træet afhænger af fanens overordnede niveau. Navigationen er et træ der indeholder brugerens søgeresultater. De er præsenteret i niveauer der tydeliggør hvordan niveauerne er knyttet til hinanden. F.eks. hvordan de hver især er under-/sideordnet hinanden. Indeholder træet kun et søgeresultat vil hele resultatet være foldet ud. Indeholder det flere søgeresultater vil træet være foldet sammen på øverste niveau. Rækkefølgen af niveauer fremgår af datamodellen. I brugergrænsefladen sker det i en lettere bearbejdet form, hvor niveauerne er blevet fastlagt i et hierarki. BBR-hierarkiet fremgår af nedenstående figur. Version 8.0 Side 3 af 30

4 Vurderingsejendom Grund Matrikel Teknisk anlæg Bygning Brugsenhed Teknisk anlæg Opgang/Indgang Enhed Rum Etage Rum Enhed Rum Figur 4.2 BBR-hierarkiet Ved søgning på felter i BBR bliver resultatet som udgangspunkt sorteret logisk på denne måde: Niveau Grund: Matrikel Indhold i træet (=logisk sortering) GRU: Ejd.nr./ vejnavn / husnr. / sagsnr. MAT: Matrikelbetegnelse, Bygning: BYG: Bygnr./ vejnavn / husnr. / anvendelseskode (som klartekst i tool-tip) / sagsnr. Opgang: Enhed: Rum: Etage: Brugsenhed Teknisk anlæg på OPG: Vejnavn/ husnr. / sagsnr. ENH: Bygnr./ vejnavn / husnr. / anvendelskode (som klartekst i tool-tip) / sagsnr. RUM: Bygnr./ vejnavn / husnr. / sagsnr. ETA: Etagebetegnelsen (f.eks. kl, st, 01, 02 osv.) BRU: Vejnavn, vejkode, husnr., etage, side/dørnr., sagsnr. TEK: Bygnr./ vejnavn / husnr. / klassifikation / sagsnr Version 8.0 Side 4 af 30

5 Niveau bygning: Teknisk anlæg på matrikel: Indhold i træet (=logisk sortering) TEK: Bygnr./ vejnavn / husnr. / klassifikation / sagsnr. Hvis et vejnavn forekommer mere end en gang i kommunen, vil vejnavnet på en node (også kaldt et blad ) i træet være efterfulgt af et supplerende postnummer. Postnummeret udelades, hvis vejnavnet kun forekommer én gang i kommunen. Brugeren kan selv bestemme hvilke værdier søgeresultaterne sorteret efter vha. linket Dine brugerindstillinger. Ovenover træet/resultatlisten med brugerens søgeresultater findes en kviksøgning. Det er et lille søgefelt, hvor brugeren nemt og hurtigt kan søge med ejendomsnummer - uden at behøve at skulle finde søgebilledet frem igen. Øverst i venstresidens navigation vil der være ikoner hvor brugeren kan vælge: Ny søgning Ny søgning inkl. samme søgekriterier Højreside/indholdsside Startsiden i løsningen er en forside til et af de 8 faneblade der findes i løsningen. Hvilken forside afhænger af den brugerprofil der logger på. Hvis f.eks. en medarbejder fra et borgerservicecenter logger på og kun har adgang til fanebladet BBR-Meddelelse, vil hans startside være søgebilledet til BBR-Meddelelser (dvs. skærmbillede 4.1 i Bilag 1). Øverst på højresiden/indholdssiden er der en fast overskriftsbjælke en objekttitellinje som sikrer at brugeren hele tiden tydeligt kan se hvilket objekt han arbejder med (f.eks. hvilket niveau). I objekttitellinjen fremgår f.eks.: navnet på det valgte niveau med dens adresse (på fanen Bygninger og boliger ) navnet på den rapport som brugeren har valgt (på fanen rapporter ) sagsnr. m.m. på den sag (indberetning af en ændring af BBR-data) som brugeren har valgt at ændre (på fanebladet Inddataboksen ) Objekttitellinjen er med til at sikre brugerens overblik. På den måde kommer brugeren ikke i tvivl om hvilken sag han er i gang med - hvis f.eks. telefonen ringer og han bliver afbrudt i sin sagsbehandling. Objekttitellinjen er synlig selvom brugeren har scrollet langt ned på siden. Version 8.0 Side 5 af 30

6 4.2 Sitemap med skærmbilleder Sitemappet illustrerer strukturen i BBR-Kommune. Det viser de øverste niveauer af løsningen. Det er muligt at se sammenhængen mellem sitemappet og de enkelte skærmbilleder ud fra nummeret på det enkelte skærmbillede. 1. Bygninger og boliger 2. Adresser 1.1 Søg 2.1 Søg 1.2 Grund 2.2 Adgangsadresse 1.3 Matrikel 2.3 Enhedsadresse 1.4 Bygning 2.4 Adressesag 1.5 Enhed 1.6 Opgang/ indgang 1.7 Etage 1.10 Byggesag 1.8 Rum 1.9 Brugsenhed 1.12 Bygning med byggesag 1.10 Teknisk anlæg 1.13 Ejd. Opl. Hjælp 3. Inddataboksen 3.1 Søg 3.2 Supplerende varme 3.3 Matrikulær ændring 3.4 Fysisk flytning BBR-kommune 4. BBR-Meddelelse 5. Rapporter 1.1 Søg 4.2 Bestil BBR- Medd. Startsiden (præsentation til hver brugerprofil) Log ind (på baggrund af pinkode/certifikat tilpasses visningen af visse elementer og rettigheder) Kommunikation (Tilpasning af profil: valg af kommune m.m.) 6. Brugeradministration 7. Systemadministration 8. Links 7.1 Kommuneoplysninger 9. Dine brugerindstillinger 7.2 Tooltip 7.9 Overførsel 7.3 Hjælp 7.10 Tidsfrister 7.4 Fejltekster 7.11 ESDH 7.5 Kommunespecifikke felter 7.12 Inddataboks 7.6 Notatlinier på BBR-Meddeleserne 7.13 Inddatabokstekster. 7.7 Indstillinger for BBR-Meddelelse 7.8 Kommunespecifikke links Figur 4.3 Sitemap Version 8.0 Side 6 af 30

7 4.3 Funktionalitetsliste Her vil funktionaliteten på de enkelte skærmbilleder fordelt på de 8 faneblade i løsningen kort blive skitseret sammen med en beskrivelse af navigationen konkret på de enkelte faner. Der henvises til bilag 1 mht. hvordan de enkelte skærmbilleder ser ud Overordnede bemærkninger Først lidt generelle bemærkninger om sagsdata, stamdata og historik: Statuskoder findes på alle niveauer, men fremgår indirekte vha. forskellen på sags-/stamdata, som præsenteres på samme skærmbillede på følgende måde: Sagsdata Når brugeren har valgt et niveau, fremgår sagsdata på indholdssiden i en gruppeboks under en af disse overskrifter: Verserende byggesag (under fanen Bygninger og boliger ) Adressesag (under fanen Adresser ) I gruppeboksen for sagsdata findes alle de felter som på det valgte niveau er berørt af sagen. Brugeren finder i gruppeboksen også et link til et skærmbillede (se skærmbillede 1.9 og 2.5 i Bilag 1), hvor han/hun kan se den samlede byggesag/adressesag. Er der på det valgte niveau flere sager/ adressesager, vil disse blive præsenteret adskilt i gruppeboksen med link til hver enkelt byggesag/ adressesag. For at oprette en ny byggesag/ adressesag, vælger brugeren først det niveau, som byggesagen/adressen knytter sig til. Nederst på skærmbilledet med det valgte niveau (se f.eks. skærmbillede 1.4 i Bilag 1) findes en knap der hedder Opret, som åbner et panel hvor der vælges hvad der skal oprettes. Vælger brugeren at klikke på Opret byggesag / Opret adressesag i det åbnede panel, åbnes en boks, hvor der vælges om sagstypen er en Om/tilbygning eller en Nedrivning. Efter der er valgt sagstype, åbnes skærmbillede 1.9: Byggesag /2.5 adressesag hvor han opretter selve sagen. Sagen får på den måde automatisk det valgte niveau tilknyttet. Oprettes der en byggesag under en grund, medfører valg af sagstype i stedet, at brugeren føres til Bygning -billedet. Dette billede indeholder både oplysninger om bygningen og sagen, og man har derfor mulighed for at oprette hele sagen i én arbejdsgang. Drejer byggesagen/den foreløbige adresse sig om flere niveauer, kan brugeren tilknytte disse, efter at han har klikket på knappen Opret ny byggesag/ adressesag (Se skærmbillede 1.9 og 2.5). Kommunen kan på den valgte byggesag/foreløbige adresse vha. en tjekboks fravælge en BBR-Meddelelse ved afslutningen af en byggesag. Version 8.0 Side 7 af 30

8 Meddelelser om indflytning Meddelelse om indflytning behandles forskelligt alt efter om enheden befinder sig i en byggesag med byggesagskode 1 (typisk enfamiliehuse) eller i en byggesag med byggesagskode 3 (typisk etageejendomme). Ved byggesagskode 1 overføres alle byggesagens sagsdata til stamdata, men selve byggesagen og sagsbygningen bliver liggende og venter på en fuldførelsesdato. Byggesagen og sagsbygningen vil være låste. Nr. Kontekst Hændelse Handling 1 Der er tale om nybyggeri. I byggesagen ligger: en bygning, opgang, etage 1 enhed Enheden modtager en indflytningsdato Byggesagen afsluttes, men byggesag og sagsbygning bliver liggende. Du kan ikke rette sagsbygningen og det eneste du kan indtaste i byggesagen er en fuldførelsesdato. Bygningen markeres som midlertidig afsluttet. 2 Byggesagen afsluttes Byggesagen får en fuldførelsesdato. Hele byggesagen afsluttes. Markering for midlertidig afsluttet bygning nulstilles. Ved byggesagskode 3 afsluttes den enhed der får en indflytningsdato, plus den opgang og etage enheden befinder sig på, mens resten af enhederne i sagen forbliver uberørte. Man vil fortsat kunne opdatere på byggesag og sagsbygning. Nr. Kontekst Hændelse Handling 1 Der er tale om nybyggeri. I byggesagen ligger: en bygning, opgang(e), etage(r) og 1 eller flere enheder En af enhederne modtager en indflytningsdato Bygningen afsluttes, men bliver liggende i byggesagen. Grunden til at bygningen afsluttes er, at den enhed man afslutter, skal tilknyttes en bygning i stam. Opgange og etager afsluttes. Den enhed der modtager en indflytningsdato afsluttes. Bygningen markeres som midlertidig afsluttet. 2 Bygningen er tidligere blevet afsluttet, men ligger i byggesagen. Endnu en enhed modtager en indflytningsdato. Enheden afsluttes. På bygningsbilledet vises indflytningsdato for den først indflyttede enhed. Mht. de enheder der bliver tilbage i sagen, hænger de på den afsluttede bygning, opgang, etage. 3 Byggesagen afsluttes Byggesagen får en fuldførelse- eller ibrugtagningstilladelse. Hele byggesagen afsluttes. Markering for midlertid afsluttet bygning nulstilles Stamdata Når brugeren har valgt et niveau, fremgår stamdata (på samme side som førnævnte sagsdata) i alle de gruppebokse undtaget gruppeboksen verserende byggesag / adressesag. På bygningsbilledet vises dog flere paneler med henholdsvis stamdata og sagsdata. Version 8.0 Side 8 af 30

9 Historik Der er historik fra idriftsættelsestidspunktet (1/ ) og fremefter. Historikken baseres på at der gemmes felt-historik for alle felter i BBR-delen af databasen. Ændringer/fejlrettelser bliver gemt i historikken, men det vil ikke fremgå i historikken hvilken knap brugeren har anvendt til at gemme sine ændringer/fejlrettelser. Det vil sige historikken kan ikke fortælle om brugeren har klikket på knappen Ændring eller Fejlrettelse. Sagsbehandleren har mulighed for se de historiske data ved at bruge rapportgeneratoren (lave egne rapporter). Der implementeres ikke faste rapporter til historikken. På samtlige entiteter, hvor mindst ét felt er ændret siden 1/ , vil en entitets-historik med information om den seneste ændring altid fremgå. Den vises øverst på skærmbilledet og giver seneste ændringsdato samt brugeren, der foretog ændringen. Figur 4.4 Historik på bygningsniveau For grundentiteter er det yderligere vist seneste ændringsdato for underliggende niveauer samt hvilket niveau det drejer sig om. Figur 4.5 Historik på enhedsniveau For de entiteter som ikke er ændret siden idriftsættelsen af BBR (1/ ) vil felterne fremgå blanke. Seneste ændringsdato for en entitet kan også vises i entitetens node i resultattræet. Figur 4.6 Historik i resultattræet Visningen af ændringsdato i resultatlisten til/fravælges for det enkelte niveau under Dine Brugerindstillinger. For at få vist historik på feltniveau for en entitet er det nødvendigt at foretage en søgning medtaget historisk data fra søgesiden. Dette er beskrevet i afsnit 0 og for hhv. Bygninger og Boliger og Adresser. Version 8.0 Side 9 af 30

10 Adresser På fanebladet adresser opretter, ændrer og sletter kommunen sine adresser. Det er så at sige kommunens adresse-bank. På fanebladet Bygninger og boliger knytter brugeren relationer mellem det enkelte niveau og en eksisterende adresse. Det vil sige ønsker brugeren under fanen Bygninger og boliger at knytte en adresse som ikke allerede findes til et valgt niveau, hopper man (vha. et link) til fanebladet adresser hvor man opretter adressen. Først dernæst kan man knytte adressen til det valgte niveau Dynamiske skærmbilleder Afhængig af brugerens rolle/profil og de varierende brugsmønstre, vil det være meget forskelligt hvilke felter der er aktive/inaktive, synlige/usynlige og skal udfyldes/vælges på de enkelte skærmbilleder Frivillige elementer (felter/niveauer) Det er den enkelte kommune der vælger om de vil bruge de frivillige felter. Hvis de vælger at gøre det, vil felterne fremgå af brugergrænsefladen på lige fod med alle de andre felter. Ellers vil de ikke. Det er endvidere den enkelte kommune der vælger om de vil bruge de frivillige niveauer. Hvis de vælger at bruge disse, vil de fremgå af brugergrænsefladen, og ellers ikke. Det vil sige at de niveauer som er frivillige at registrere (teknisk anlæg, rum og brugsenhed) ikke vil være synlige i brugergrænsefladen i de kommuner som har valgt disse niveauer fra Tilgængelighed Alle websider bliver valideret imod med dokumenttype "XHTML 1.0 Transitional" og encoding "utf-8" (jf. krav 19.12). Alle websider udføres så vidt muligt i overensstemmelse med retningslinjerne for tilgængelighed for blinde og svagtseende. Alle websider kontrolleres med (jf. ændring af krav 19.13) Datoformat Datoer på BBR-Meddelelser og skærmbilleder generelt i BBR-Kommune være i dette format: dd-mm-åååå (jf. krav 7.16). Version 8.0 Side 10 af 30

11 Knapfunktioner m.m. Her er en oversigt over de typiske knapper og øvrige små funktioner på tværs af skærmbillederne. Vær venligst opmærksom på at Opret -knapperne er samlet i et panel, som vises når der trykkes på Opret -knappen i bunden af skærmbilledet: Funktioner/knapper Knappen Søg Knappen Opret byggesag Knappen BBR- Meddelelse Knappen Slet Knappen Gem Knappen Kopier Knappen Ejd.Opl Knappen BBR-Medddata Opret brugsenhed På hvilket skærmbillede? F.eks. på skærmbilledet Søg nr. 1.1, 3.1 og 5.1 i Bilag 1. Denne knap findes i det panel der dukker op ved tryk på Opret -knappen F.eks. på skærmbilledet Grund nr. 1.2 i Bilag 1 F.eks. på skærmbilledet Grund nr. 1.2 i Bilag 1 F.eks. på skærmbilledet Bygning nr. 1.4 i Bilag 1 F.eks. på skærmbilledet Grund nr. 1.2 i Bilag 1 F.eks. på skærmbilledet 1.9 Byggesag og 2.5 adressesag Beskrivelse Hvis brugeren trykker på knappen søg, søger brugeren med de søgekriterier brugeren har angivet. Vælger brugeren at klikke på denne knap, vises en dialogboks, hvor sagstypen vælges. Når sagstypen er valgt åbnes skærmbillede 1.9: Byggesag hvor man opretter selve sagen. Sagen får på den måde automatisk det valgte niveau tilknyttet. Ved bygningsbilledet åbnes et billede der indeholder oplysninger om både sagen og bygningen. Vælger brugeren at klikke på denne knap, springer han direkte til 4.2. og hans valg af niveau er automatisk ført med over for at lette brugssituationen. Med knappen slet sletter brugeren det valgte niveau Med knappen Gem gemmer brugeren de ændrede felter og notatlinjer på skærmbilledet. Med knappen kan brugeren kopiere en eksisterende sag og genbruge den i sin oprettelse. Han vil kunne ændre alle de ting han ønsker, men kan undgå en række indtastninger og får på den måde lettet sin brugssituation. Skærmbilledet indeholder information på tværs af BBR-niveauer. Læs mere om Ejendomsoplysninger i afsnit Ved klik på denne knap fremkommer et skærmbillede som tager udgangspunkt i BBR-Meddelelsen. Læs mere om BBR- MEDD-DATA i afsnit Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til skærmbillede hvor du kan oprette en brugsenhed. Brugsenhed er frivilligt at anvende. En brugsenhed er en del af en bygning, som ønskes afgrænset til en bestemt anvendelse eller funktion, og som ikke kan defineres som en bolig-/erhvervsenhed. Version 8.0 Side 11 af 30

12 Opret bygning - Stam Opret bygning - Nybyggeri Opret enhed Opret etage Opret opgang Opret rum Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til skærmbillede hvor du kan oprette en bygning direkte i stamdata. En bygning er defineret som én eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og som skærmer mod vejrliget. En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag). Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til skærmbillede hvor du kan oprette en bygning som et nybyggeri. Samtidigt vises sagsoplysningerne så alle bygningens data kan indberettes i én arbejdsgang. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til skærmbillede hvor du kan oprette en enhed. Ved en bolig-/erhvervsenhed forstås et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang fra en opgang/indgang. Bolig- eller erhvervsenheden er afgrænset og fysisk adskilt fra andre bolig- eller erhvervsenheder og skal være tildelt en unik enhedsadresse, som ikke identificerer andre bolig- eller erhvervsenheder. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til skærmbillede hvor du kan oprette en etage. Ved en etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i etagen. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til skærmbillede hvor du kan oprette en opgang. Ved en opgang/indgang forstås det primære adgangsgivende opgangsareal og/eller en indgangsdør, som giver adgang til en samlet eller væsentlig del af en bygning. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til skærmbillede hvor du kan oprette et rum. Rum er frivilligt at anvende Ved et rum forstås et volumen, som er fysisk afgrænset af loft, vægge og gulv og ikke yderligere rent fysisk er opdelt i rum. Version 8.0 Side 12 af 30

13 Opret teknisk anlæg Masseopdatering Enhed Findes på skærmbilledet Bygning. Se Bilag 1. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til skærmbillede hvor du kan oprette et teknisk anlæg. Teknisk anlæg er frivilligt at anvende. Ved et teknisk anlæg forstås en stedfast, klart afgrænset konstruktion, som er opført til et bestemt teknisk formål, og ikke kan karakteriseres som en bygning. Som eksempler på teknisk anlæg kan nævnes olietanke (der er registreret på ejendomsniveau i nuværende BBR), vindmøller, gylletanke og siloer. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til skærmbillede hvor du kan vælge de enheder og felter, der skal omfattes af masseopdateringen. Kommunespecifikke oplysninger: 3 af de kommunespecifikke oplysninger er indtastningsfelter 3 af de kommunespecifikke oplysninger er dropdown-bokse. Notatlinjerne: Notatlinjenr. Tekst Knappen Slet F.eks. på skærmbilledet Grund nr. 1.2 i Bilag 1 F.eks. på skærmbilledet Grund nr. 1.2 i Bilag 1 F.eks. på skærmbilledet Grund nr. 1.2 i Bilag 1 F.eks. på skærmbilledet Grund nr. 1.2 i Bilag 1 Her angiver brugeren kommunespecifikke oplysninger. Systemadministratoren har under Systemadministration defineret hvilken klasse felterne tilhører og på den måde fortalt om de skal udfyldes. Her angiver brugeren kommunespecifikke oplysninger. Systemadministratoren har under Systemadministration defineret hvilken klasse felterne tilhører og på den måde fortalt om de skal udfyldes. Han har endvidere tilknyttet drop-down-boks med kodefelt/indhold. Her vælger brugeren hvilket notatlinjenr. Han ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer (under Systemadministration) om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver brugeren den tekst som skal stå på notatlinjen. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan brugeren vha. linkteksten slet gå ind og slette hele notatlinjen. Version 8.0 Side 13 af 30

14 4.3.2 Fanebladet Bygninger og Boliger Dette faneblad er primært rettet mod de brugere som især skal administrere ejendomsdata (dvs. de oplysninger som hidtil er kendt som BBR-data). Når brugeren klikker på fanebladet Bygninger og boliger, møder han/hun et søgebillede (se skærmbillede 1.1. i Bilag 1), hvor han kan søge på disse niveauer: Grund Bygning Enhed Opgang/indgang Etage Rum Teknisk anlæg Byggesag Alle Ud over et evt. valg af niveau, kan han søge på en række andre oplysninger, der kan være relevante i den aktuelle arbejdssituation, herunder historik. Hvis man vælger at søge på alle niveauer, skal de indtastede søgekriterier tjekkes på alle niveauer i modsætning til en søgning på et enkelt valgt niveau. I træstrukturen/resultatlisten i venstre side af skærmbilledet kan brugerne vælge et niveau og dernæst indtaste/se alle de data som er knyttet til det valgte niveau (f.eks. som på skærmbillede 1.4 i Bilag 1). Dataene er opdelt i tematiske grupper på indholdssiden. Hvis søgningen er foretaget medtaget historik vil skærmbilledet for alle niveauer kun være læsbare, dvs. at der ikke kan ændres i data under visning af historik (f.eks. som på skærmbillede 1.14 i Bilag 1). Desuden vil felter med mulighed for historisk data have tilknyttet et historikikon. Trykker man på ikonet vises en historik dialog for det givne felt indeholdende data for alle ændring på feltet siden idriftsættelsen af BBR (1/ ). Figur 4.7 Historik dialog på feltniveau Version 8.0 Side 14 af 30

15 Under fanen Adresser opretter, ændrer og sletter kommunen sine adresser. Disse adresser kan opfattes som kommunens adresse-bank. Under fanen Bygninger og boliger knytter brugeren relation mellem det enkelte niveau og en eksisterende adresse i adresse-banken. Det vil sige at administrationen af adresser kun kan ske under Adresser, mens man på fanen Bygninger og boliger skaber relationerne mellem niveauerne og adresserne. Ønsker brugeren under fanen Bygninger og boliger (f.eks. på skærmbillede 1.4 i Bilag 1) at knytte en adresse som ikke allerede findes til et valgt niveau, skal denne adresse først oprettes under fanen Adresser. Herefter kan man under fanen Bygninger og boliger knytte adressen til det valgte niveau. En adresse knyttes til et niveau ved at angive vejkode, husnummer og evt. etage- og sidedør betegnelse på det aktuelle niveau. Hvis brugeren har rollen AutomatiskAdresseOprettelse, vil enhedsadresser automatisk blive oprettet, hvis der angives en enhedsadresse på en enhed, som ikke findes i forvejen Ejendomsoplysninger Under niveauet Grund på fanebladet Bygninger og boliger finder brugerne en knap Ejd.Opl der giver adgang til et skærmbillede: Ejendomsoplysninger. Skærmbilledet anvendes især i forbindelse med sagsbehandling af nye byggesager. Fx til at undersøge hvilke byggemuligheder der er på grunden, herunder hvor stor den aktuelle bebyggelsesprocent er. Skærmbilledet indeholder en række oplysninger om grunden; så som grundens beliggenhed, vandforsyning, afløbsforhold og antal tekniske anlæg. Desuden vises en række arealfelter på grundniveau. Det vil sige at de er opsummeret fra de bygninger der ligger på grundens matrikler. Her får du altså et samlet overblik. Endelig vises på skærmbilledet beregningsgrundlaget for udregning af grundens bebyggelsesprocent. Fra ESR/OIS/CPR hentes oplysninger vedr. grundens ejere samt eventuelle administratorer. Ud fra grundens matrikler hentes også oplysninger om matrikelarealer, zonestatus samt oplysninger om landbrugspligt på grunden. Fra PlansystemDK indhentes ud fra grundens matrikler oplysninger om hvilke planer (kommune-, lokal- og delplaner) som grundens matrikler er reguleret af BBR-Medd-data - Billede med BBR-Meddelelse Dette skærmbillede tager udgangspunkt i BBR-Meddelelsen, og vil fortrinsvis blive benyttet af byggesagsbehandlere, som gerne vil se BBR oplysningerne, men ikke skal kunne udskrive en BBR-Meddelelse. Der bliver vist oplysninger på BBR-MEDD-DATA, som ikke vises på en BBR-Meddelelse. Niveauet for et BBR- MEDD-DATA -skærmbillede vil altid være Vurderingsejendom, dvs. ejerlejlighederne vil blive vist på samme måde som almindelige enheder. På den Version 8.0 Side 15 af 30

16 måde kan sagsbehandleren benytte billedet til at få et overblik over alle ejerlejligheder på en ejendom. Skærmbilledet er tilgængeligt for alle, også sagsbehandlere som ikke har adgang til at udskrive BBR-Meddelelser Masseopdatering Enheder Denne funktionalitet vælges på bygningsbilledet og giver mulighed for at opdatere flere enheder på én gang. I billedet vælges de enheder og de felter, som skal omfattes af masseopdateringen. Det er også muligt at vælge en værdi, som skal gælde for et felt på alle valgte enheder. Når disse valg er foretaget, dannes en matrix, hvori nye værdier for de valgte enheder og felter kan indberettes Fanebladet Adresser Dette faneblad er rettet mod de brugere som skal administrere adresser. Som allerede skitseret, fungerer fanebladet Adresser som en adresse-bank eller et basisregister for enhver ny adresse uanset om disse adresser er knyttet til en bygning eller andet niveau som i øvrigt er registreret i BBR- Kommune. Det er et basisregister for alle adresser, som fastsættes, registreres og administreres af kommunen. I adressebanken vil der i venstreside af skærmbilledet under Navigation være en selvstændig træstruktur for adresser : Grund Matrikel Adgangsadresse Enhedsadresse Enhedsadresse Adgangsadresse Enhedsadresse Enhedsadresse Figur 4.8 BBR-adressehierarki Ved søgning på adresser i BBR bliver resultatet som udgangspunkt sorteret logisk på denne måde: Version 8.0 Side 16 af 30

17 Niveau Grund: Matrikel Adgangsadresse Enhedsadresse Indhold i træet (=logisk sortering) GRU: Ejd.nr./ vejnavn / husnr. / sagsnr. MAT: Matrikelbetegnelse AAD: vejnavn, husnr., sagsnr. EAD: etagebetegnelse, side/dørnr., sagsnr. Håndtering af adresser er noget af det nye i Nyt BBR. Brugeren kan foretage følgende omkring adresser: Oprette en ny adresse Slette en eksisterende adresse Ændre en eksisterende adresse Søge efter adresser Oprette, ændre og godkende adressesager Når brugeren klikker på fanebladet Adresser, møder han et søgebillede (se skærmbillede 2.1. i Bilag 1), hvor han kan søge på disse niveauer: Adresse Adressesag Ud over et evt. valg af niveau, kan han søge på en række andre oplysninger der kan være relevante i denne arbejdssituation, herunder historik. I træstrukturen/resultatlisten i venstre side af skærmbilledet kan brugerne vælge et niveau og dernæst indtaste/se alle de data som er knyttet til det valgte niveau (f.eks. som på skærmbillede 2.2 i Bilag 1). Dataene er opdelt i tematiske grupper på indholdssiden. Hvis søgningen er foretaget medtaget historik vil skærmbilledet for alle niveauer kun være læsbare, dvs. at der ikke kan ændres i data under visning af historik (f.eks. som på skærmbillede 2.5 i Bilag 1). Desuden vil felter med mulighed for historisk data have tilknyttet et historikikon. Trykker man på ikonet vises en historik dialog for det givne felt indeholdende data for alle ændring på feltet siden idriftsættelsen af BBR (1/ ). Figur 4.9 Historikdialog på feltniveau Version 8.0 Side 17 af 30

18 Version 8.0 Side 18 af 30

19 4.3.4 Fanebladet Inddataboksen Figur 4.10 Sagsgang for en ekstern sag i Inddataboks BBR Inddataboks giver mulighed for modtagelse af BBR data fra andre kommuner ved flytning af bygning eller fra eksterne interessenter ved ændring af supplerende varme. I denne version af Inddataboksen kan indsendte sager have en af følgende tre typer: Supplerende varme (beskrevet i afsnit ) Matrikulær ændring (beskrevet i afsnit ) Fysisk flytning (beskrevet i afsnit ) På længere sigt er det planen, at Inddataboksen kan modtage mange forskellige indberetninger til BBR systemet. I Inddataboksen er der et filter (=en søgning), som sagsbehandlerne kan benytte primært til at afgrænse de sager, de ønsker at få vist i listen over sager (listen over deres søgeresultater i venstresiden). Ved hjælp af søgningen kan sagsbehandleren afgrænse listen på sagsoplysninger, herunder indberetningstype, kilde, status, sagsnummer, sagsbehandler, modtagelsesdato og antal dage, før tidsfrister er overskredet, samt ejendomsoplysninger. (Se skærmbillede 3.1 i Bilag 1). Version 8.0 Side 19 af 30

20 Sagsbehandleren kan se og administrere alle kommunens sager om ændringer af BBR-data til kommunen. Når sagsbehandleren har valgt en bestemt sag, kan denne tilføjes notater, gemmes, godkendes, afvises eller sendes videre til f.eks. en anden sagsbehandler i kommunen. Figur 4.11 Sagsgang for en sag i Inddataboksen Hvis sagen godkendes, opdateres BBR systemet med de indsendte BBR data. Når sagen videreekspederes til en anden sagsbehandler, følges dette af en e- mail til vedkommende. Når behandlingen af sagen er afsluttet, skal afsenderen af sagen have besked og hvis det har resulteret i en gennemført ændring, kan der udskrives en BBR- Meddelelse fra systemet. Sagsbehandleren vil i hvert enkelt tilfælde kunne afgøre om dette skal ske Supplerende varme Eksterne interessenter kan indsende sager til BBR Inddataboksen via standardiserede snitflader. Sagerne indeholder information om indberetteren samt de BBR data vdr. supplerende varme, der ønskes indberettet til BBR systemet på bygnings- og enhedsniveau. Inddataboksen kan modtage OIOXML-filer. Der er p.t. defineret én OIOXML-fil til indberetning af supplerende varme. Indholdet af OIOXML-filen oversættes og præsenteres i læsbart format i boksen Modtagne ændringer (se skærmbillede 3.2 i Bilag 1 til dette kapitel). Ved hjælp af Inddataboks sagen kan kommunen afgøre, om værdien for supplerende varme skal accepteres eller afvises Flytning af bygning Flytning af bygning kan deles op i 2 forskellige situationer: Matrikulær ændring, hvor en bygning, herunder husbåd, administrativt flyttes til en anden kommune alene ved at ændre adressedata i BBR, Fysisk flytning af en bygning (husbåde og museumsbygninger) I 95 % af tilfældene drejer det sig om matrikulære ændringer. Kun i 5 % af tilfældene drejer det sig om fysiske flytninger. Version 8.0 Side 20 af 30

21 Ved matrikulære ændringer opfattes bygningen af fra- og tilflytter-kommunen som én bygning. Der er ikke behov for byggesagsbehandling, og bygningen kan flyttes fra stam til stam. Bygningen beholder således sin geokodning, sin UUID, historik mm. Tilflytter-kommunen kan se den flyttede bygning (samt underliggende entiteter og entiteter på samme ejendom) via links i Inddataboks sagen. Kommunespecifikke felter kan dog ikke ses. Hvis tilflytter-kommunen godkender Inddataboks sagen, flyttes bygningen med underliggende entiteter automatisk fra fraflytter-kommune til tilflytterkommune. Kommunespecifikke felter slettes ved flytningen. Entiteterne beholder deres unikke UUIDer og deres historik. I det øjeblik Inddataboks sagen godkendes, forsvinder bygningen og underliggende entiteter fra fraflytter-kommunen, og sagsbehandleren i fraflytterkommunen (som har sendt sagen til tilflytter kommunen og som således står som afsender af Inddatabokssagen) adviseres via om godkendelsen. Hvis tilflytter-kommunen ikke ønsker at modtage bygningen, skal tilflytterkommunen afvise Inddataboks sagen. Dette resulterer i, at felterne Type og Kommune i fraflytter-kommunen nulstilles, og at sagsbehandleren ligeledes får en orientering om dette via . Entiteterne vil i givet fald blive låst op igen i fraflytter-kommunen. En fysisk flytning af en bygning opfattes derimod som en nedlæggelse af bygningen i fraflytter-kommunen og en oprettelse af en ny bygning i tilflytterkommunen. Her skal UUIDen ikke følge bygningen, og også geokodningen skal laves på ny. Bygningen betragtes som en ny bygning, men vil typisk beholde sit oprindelige opførelsesår. Tilflytter-kommunen kan se den flyttede bygning (samt underliggende entiteter og entiteter på samme ejendom) via links i Inddataboks sagen. Kommunespecifikke felter kan dog ikke ses. Hvis tilflytter-kommunen accepterer en bygning, som bliver flyttet på grund af en fysisk flytning, skal sagen i Inddataboksen afsluttes ved at den overføres. Hvis tilflytter-kommunen overfører Inddataboks sagen, betyder dette, at tilflytter-kommunen igangsætter byggesagsbehandlingen som om bygningen var kommet ind på anden vis. Sagsbehandleren i fraflytter-kommunen (som har sendt sagen til tilflytter kommunen og som således står som afsender af Inddatabokssagen) adviseres via om overførslen. Bygningen kan nu slettes/nedrives i fraflytterkommunen. Hvis tilflytter-kommunen ikke ønsker at modtage bygningen, skal tilflytterkommunen afvise Inddataboks sagen. Dette resulterer i, at felterne Type og Kommune i fraflytter-kommunen nulstilles og at sagsbehandleren ligeledes får en orientering om dette via . Felterne Type og Kommune vil i givet fald blive låst op igen. Version 8.0 Side 21 af 30

22 4.3.5 Fanebladet BBR-Meddelelse Dette faneblad er primært rettet mod såvel de daglige BBR-sagsbehandlere som sagsbehandlere i borgerservicebutikker o. lign. som kun kommer ind i løsningen, for at løse én arbejdsopgave nemlig at bestille eller udskrive BBR-Meddelelser. Læs mere om BBR-Meddelelser i kapitel 5 om udskrifter til borgerne Fanebladet Rapporter Fanebladet indeholder 2 typer rapporter: en række standardrapporter og en række rapporter som den enkelte kommune selv kan definere (skærmbillede 5.0 i Bilag 1). Rapporterne er typisk forskellige former for statistik på overordnet niveau. Det vil sige for kommunen som helhed. Derfor er der ikke nogen søgning integreret i dette faneblad, men i stedet vil der ved nogle rapporter være en eller flere parametre, så brugerne kan danne rapporten svarende til netop deres aktuelle behov. Læs mere om rapporter i kapitel 10 Rapporter Fanebladet Brugeradministration Dette faneblad retter sig alene mod brugeradministratoren i kommunen. Det er kun ham/hende som skal have adgang til denne fane. Fanebladet vil ikke være synligt for de øvrige brugere. På fanebladet brugeradministration kan brugeradministratoren få en samlet oversigt over lokale, kommunale brugere af BBR-Kommune. Brugeradministratoren kan fremsøge specifikke brugere ved hjælp af et brugernavn (se skærmbillede 6 i Bilag 1) Fanebladet Systemadministration Dette faneblad retter sig alene mod systemadministratoren i kommunen. Det er kun ham som skal have adgang til denne fane. Fanebladet vil ikke være synligt for de øvrige brugere. Under fanebladet systemadministration kan systemadministratoren fastsætte lokale, kommunale systemparametre som tematisk kan opdeles i disse undergrupper: Kommuneoplysninger (se skærmbillede 7.1 i Bilag 1) Der vedligeholdes oplysninger om kommunens adresse, telefonnummer og Tooltip (se skærmbillede 7.2 i Bilag 1) Her vedligeholdes kommunespecifikke tilretninger af tooltip. Hjælp (se skærmbillede 7.3 i Bilag 1) Her vedligeholdes kommunespecifikke tilretninger af hjælpetekster. Fejltekster (se skærmbillede 7.4 i Bilag 1) Her vedligeholdes kommunespecifikke tilretninger af fejltekster. Kommunespecifikke felter (se skærmbillede 7.5 i Bilag 1) Her vedligeholdes de kommunespecifikke felter. Herunder de tilknyttede drop-down lister. Version 8.0 Side 22 af 30

23 Notatlinjer (se skærmbillede 7.6 i Bilag 1) Her vedligeholdes hvilke notatlinjer den aktuelle kommune ønsker vist på BBR-Meddelelsen. Indstillinger for BBR-Meddelelsen (se skærmbillede 7.7 i Bilag 1) Her vedligeholdes en række kommunespecifikke indstillinger for BBR- Meddelelsen. Kommunespecifikke links (se skærmbillede 7.8 i Bilag 1) Muligheden for på kommunalt niveau at kunne definere og vedligeholde nogle URL s hvor der kan tilknyttes information, som der ønskes overført sammen med den givende URL. Sammen med oprettelsen/vedligeholdelsesn tager kommunen stilling til hvilke skærmbilleder det enkelte kommunespecifikke link skal vises på. Overførsel (se skærmbillede 7.9 i Bilag 1) Mulighed for at systemadministratoren kan vælge overflytning af tinglyst areal fra ESR til/fra. (jf. krav 18.3). Tidsfrister (se skærmbillede 7.10 i Bilag 1) Her vedligeholdes kommunespecifikke tidsfrister for overførsel af anmeldelsessager og påbegyndelsesrykkere. For overførsel af anmeldelsessager angives hvor lang tid efter tilladelsesdato der automatisk skal overføres fra ændringsdata til stamdata: Anmeldelsessager - Småhuse (byggesagskode 2) Anmeldelsessager Øvrige (byggesagskode 5) For påbegyndelsesrykkere gives mulighed for at indberette en månedsangivelse. Der etableres en funktion, som giver den kommunale sagsbehandler mulighed for at igangsætte påbegyndelsesrykkere. Se mere i afsnit ESDH (se skærmbillede 7.11 i Bilag 1) Inddataboks (se skærmbillede 7.12 i Bilag 1) Mulighed for at angive en tidsfrist indenfor hvilken en sag skal være tildelt en sagsbehandler henholdsvis være afsluttet Inddataboks-tekster (se skærmbillede 7.13 i Bilag 1) Mulighed for at redigere i faste mailtekster Overførsel af anmeldelsessager Der etableres en funktion, som den kommunale sagsbehandler aktiverer, der overfører fra ændringsdata til stamdata ud fra den månedsangivelse kommunen har angivet. Det er den enkelte kommune der afgør om der skal være samme månedsangivelse på de tre typer af anmeldelsessager, og om overførsel af alle typer skal igangsættes samlet. Ved igangsætning af en kørsel gennemløbes alle byggesager. De sager som kan overføres uden fejl, overføres til stamdata. De sager der fejler samles op på en liste, som præsenteres for sagsbehandleren. Version 8.0 Side 23 af 30

24 Påbegyndelsesrykkere Under Systemadministration gives mulighed for at indberette en månedsangivelse. Der etableres en funktion, som den kommunale sagsbehandler aktiverer, der sætter dannelse af påbegyndelsesrykkere i gang. Når påbegyndelsesrykkerne er dannet vises en PDF-fil i et særskilt browservindue. PDF-filen indeholder en side pr. påbegyndelsesrykker. Sidste side(r) i PDF-filen indeholder en oversigtsliste over dannede påbegyndelsesrykkere. Den kommunale sagsbehandler udskriver påbegyndelsesrykkerne decentralt Fanebladet Links Fanebladet Links vil indeholde en række faste links. Det vil sige en oversigt over andre websteder, som brugerne kan have nytte af som sagsbehandler på ejendomsområdet. Version 8.0 Side 24 af 30

25 Skærmbilledet Dine Brugerindstillinger Brugeren har altid adgang til Dine brugerindstillinger som er placeret under Andre funktioner i webløsningen. Figur 4.12 Adgang til "Dine brugerindstillinger" Brugeren har mulighed for at lave sine egne brugerindstillinger i BBR-Kommune vha. skærmbilledet Dine Brugerindstillinger. Når brugeren klikker på linket Dine brugerindstillinger, ser han et pop opvindue (Bilag 1, afsnit 13) hvor brugeren blandt andet kan indstille: Standard startside Resultatlistens udseende Cursor-placering på søgebilleder Mht. resultatlistens udseende kan brugeren angive hvilke informationer der skal fremgå af resultatlisterne. Der er følgende muligheder, og brugeren vælger her også hvilken information der skal sorteres efter: Niveau Grund Matrikel Bygning Opgang Etage Enhed Rum Teknisk anlæg på matrikel Teknisk anlæg på bygning Indhold i bygning- og boligresultatlisten GRU: Ejendomsnr, vejnavn, vejkode, postnr., husnr., ejerforholdskode (som klartekst i tool-tip), sagsnr., ændret dato. MAT: Matrikelnr. BYG: Bygnr., vejnavn, vejkode, postnr, husnr., postdistrikt, anvendelseskode (som klartekst i tool-tip), sagsnr., ændret dato. OPG: Vejnavn, vejkode, postnr, postdistrikt, husnr., sagsnr., ændret dato. ETA: etagebetegnelse, ændret dato. ENH: Bygningsnr., vejnavn, vejkode, postnr, postdistrikt, husnr., etage, side/dør, anvendelskode (som klartekst i tool-tip), ejendomsnr. for ejerlejlighed, sagsnr., ændret dato. RUM: Rumnr., bygningsnr., vejnavn, vejkode, postnr., postdistrikt, husnr., sagsnr., ændret dato. TEK: Teknisk anlægsnr., vejnavn, vejkode, postnr, postdistrikt, husnr., sagsnr., ændret dato. TEK: Teknisk anlægsnr., vejnavn, vejkode, postnr, postdistrikt, husnr., sagsnr., ændret dato. Version 8.0 Side 25 af 30

26 Brugsenhed Niveau Grund Adgangsadresse Enhedsadresse BRU: Vejnavn, vejkode, postnr, postdistrikt, husnr., etage, side/dørnr., anvendelseskode (som klartekst i tool-tip), sagsnr., ændret dato. Indhold i Adresse-resultatlisten GRU: Ejendomsnummer, vejnavn, vejkode, husnr., ejerforholdskode (som klartekst i tool-tip), ændret dato. AAD: Vejnavn, vejkode, postnr., postdistrikt, husnr., sagsnr., ændret dato. EAD: Etagebetegnelse, side/dørnr., ændret dato. På samme skærmbillede får brugeren mulighed for at indstille hvor cursoren som udgangspunkt skal stå når de forskellige søgebilleder vælges: Søgebillede Bygninger og boliger Adresser BBR-Meddelelser Indhold i Adresse-resultatlisten Vejkode, vejnavn, ejendomsnr., matrikel Vejkode, vejnavn Vejkode, vejnavn, ejendomsnr., matrikel Samtlige mulige brugerindstillinger er vist i Bilag 1, afsnit Tooltip- og hjælpetekster I dette afsnit beskrives tooltip- og hjælpetekster til brugerdialogen, de endelige tooltip- og hjælpetekster kommer ved systemet aflevering jf. krav Tooltip Ved klik i feltet eller musen over vises tooltippet med følgende oplysninger: Dato og tid for sidste ændring. Her :14:47. Kildekode. Kildekoden er identifikation af den sidst ansvarlige, der har ændret/gemt feltets data. Selve feltbeskrivelsen. Figur 4.13 Eksempel på visning af tooltip Version 8.0 Side 26 af 30

27 4.4.2 Hjælpetekster Til det aktuelle skærmbillede, som bruger befinder sig på, vil der forefindes hjælp, illustreret ved et lille blåt ikon med et spørgsmål på øverst i højre hjørne ved siden af print-ikonet. På hjælpebilledet finder du en definition, en identifikation på hjælpebilledet, her (BOB-4) og en vejledning til, hvordan du anvender funktioner f.eks. opretter, ændrer eller sletter. Nederst listes og beskrives evt. knapper, der kan forekomme på billedet. Nedenstående figur er et eksempel på et hjælpebillede til niveauet Etage. Teksten på billedet er ikke et udtryk for, hvilke hvilken information der kan være i hjælpesystemet. Figur 4.14 Eksempel på visning af hjælp til skærmbillede Version 8.0 Side 27 af 30

28 4.4.3 Administration Landsdækkende bliver der mulighed for, at forud definere hjælpetekster/ tooltips, som alle kommunerne herefter vil starte op med. Den enkelte kommune kan herefter tilpasse disse til sin egen kommune. Kommunal tilretning af tooltip og hjælpetekster foregår vi systemadministratorens faneblad. Se andet steds i dette kapitel. 4.5 Validering For at højne datakvaliteten og imødekomme krav 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 og 11.5 er følgende metode til datavalidering valgt. Når en bruger - via. brugergrænsefladen - udfører en handling bliver der afviklet en datatypevalidering. Datatypevalidering er den eneste validering der bliver fortaget på præsentationsserveren. Her valideres om datatypen, der indtastes, er korrekt. Eksempelvis skal tal være af typen integer, og ikke char eller string. Årsagen til at denne validering foretages på præsentationsserveren er, at den korrekte type skal være kendt efter det asynkrone AJAX kald fra browseren, og før kaldet til forretningslaget. Hvis valideringen er gyldig, vil handlingen blive videreført til forretningslaget, hvor integritetsvalideringen foretages, hvorefter sandsynligheden valideres. I tilfælde af at en logisk validering fejler, får brugeren en fejlmeddelelse og det/de felt/felter, der indgår i fejlen bliver fremhævet. I tilfælde af, at en af sandsynlighedsvalideringerne giver negativt udslag, vil brugeren blive spurgt, om han er sikker på sin handling. Brugeren får sammen med beskrivelsen, en mulighed for at gennemtvinge opdateringen eller annullere denne. Alle system til system opdateringer er underlagt samme valideringsprocedure, men resultatet bliver logget i stedet for vist. Alle sandsynlighedsvalideringer bliver gennemtvunget. Der bliver kørt batch jobs med konsistenstjek, som løbende genererer en logfil med resultatet heraf. Version 8.0 Side 28 af 30

29 Navigation Klient browser Indhold GUI element GUI element GUI element GUI element* Værdien er ikke sandsynlig, men logisk korrekt. Vil du gennemtvinge denne opdatering Gennemtving Annuller Præsentationsserveren Her foretages datatypevalidering Forretningslaget Her foretages al validering Database Figur 4.15 Datavalidering Andre systemer Landsdækkende vil der være foruddefineret nogle sandsynlighedsintervaller, som alle kommunerne herefter vil starte op med. Alle ikke simple valideringer, der ikke giver et positivt resultat, vil blive tilføjet loggen. Logfiler med valideringsresultater (ved samkøring med andre systemer, batchkørsler med database konsistenstjek, batchkørsler med konsistenstjek af sammenhængen med andre systemer, valideringshistorik) kan tilgås via rapportgenereringsværktøjet. 4.6 Fejludskrifter I dette afsnit beskrives fejl- og sandsynlighedsudskrifter med brugerdialog i fokus, de endelige fejl- og sandsynlighedsudskrifter kommer ved systemet aflevering jf. krav Der vil være to typer af fejludskrifter og sandsynlighedsudskrifter samt en fejl log. Der er mulighed for at nogle af fejlteksterne/sandsynlighedsudskrifterne kan rettes på lands- og kommuneplan, alt dette beskrives hver for sig herunder Fejludskrifter der er tilknyttet et felt Hvis fejlmeddelelsen har en direkte tilknytning til et felt, der er vist på det aktuelle skærmbillede, som brugeren befinder sig på, så bliver feltet markeret og fejlmeddelelsen bliver vist i umiddelbart sammenhæng med denne. Version 8.0 Side 29 af 30

30 Figur 4.16 Eksempel på visning af fejlmeddelelse knyttet til et felt Fejludskrifter uden tilknytning til et felt Hvis fejlmeddelelsen ikke har en direkte tilknytning til et felt, der er vist på det aktuelle skærmbillede, som brugeren befinder sig på, så bliver fejlmeddelelsen vist centreret på brugergrænsefladen. Figur 4.17 Eksempel på visning af fejlmeddelelse uden tilknytning til et felt Sandsynlighedsudskrifter uden tilknytning til et felt Hvis sandsynlighedsmeddelelsen ikke har en direkte tilknytning til et felt, der er vist på det aktuelle skærmbillede, som brugeren befinder sig på, så bliver fejlmeddelelsen vist centreret på brugergrænsefladen. Figur 4.18 Eksempel på visning af sandsynlighedsmeddelelse uden tilknytning til et felt Administration Landsdækkende bliver der mulighed for, at forud definere nogle af fejlteksterne, som alle kommunerne herefter vil starte op med. Den enkelte kommune kan herefter tilpasse disse til sin egen kommune Fejllogning Alle ikke simple valideringer og systemfejl, vil blive tilføjet loggen. Loggen kan tilgås ved hjælp af rapportgenereringsværktøjet. Version 8.0 Side 30 af 30

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skærmbillede-skabelon... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Menubjælke... 3 4.1.1.2 Faneblade... 3 4.1.2 Resultatliste... 3 4.1.2.1 Højre-/indholdsside... 5 4.1.2.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Faneblade/menu(bjælke)... 3 4.1.1.2 Værktøjslinje... 3 4.1.1.3

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 3 1. Bygninger og boliger... 4 1.1 Søg... 4 1.2 Grund... 5 1.3 Matrikel... 6 1.4 Bygning... 7 1.5 Enhed... 10 1.6 Opgang/indgang... 13 1.7 Etage... 14 1.8 Rum... 15 1.9

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 2 5. Bygninger og boliger... 3 5.1 Søg... 3 5.2 Grund... 4 5.3 Matrikel... 5 5.4 Bygning... 6 5.5 Enhed... 8 5.6 Opgang/indgang... 11 5.7 Etage... 12 5.8 Rum... 13 5.9

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning... 5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 7 1.1. Forord... 7 1.2. Formål... 7 1.3. Adgang... 7 2. Skærmbilledernes opbygning... 8 2.1.

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Inddataboksen set i

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. BBR-Kommunes bestanddele... 4 1.5. BBR-Kommunes opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Forord... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Anvendelse... 5 1.4. Adgang... 6 2. Skærmbilledets opbygning...7 2.1. Datoformat...

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

BBR nyhedsbrev nr. 7

BBR nyhedsbrev nr. 7 Februar 2012 Sagsid. BBR Ref. jmn BBR nyhedsbrev nr. 7 Release på Nyt BBR version 1.4 idriftsættes torsdag den 9. februar 2012. Versionens indhold er meget omfangsrigt, og der er megen ny funktionalitet.

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune og

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Adgang... 5 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Definitioner...6 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Bygnings- og boligregistret Brugervejledning BBR Kommune

Bygnings- og boligregistret Brugervejledning BBR Kommune Bygnings- og boligregistret Brugervejledning BBR Kommune 1 Dokument historik Version Dato Forfatter Status Bemærkninger 1.0 06-06-2017 Netcompany Endelig Første udgave til BBR Kommune version 1.8. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Tekniske anbefalinger... 4 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning...4 2.1. Fanebladet Rapporter...

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015. KMD Projekt UP-3219

Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015. KMD Projekt UP-3219 Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015 KMD Projekt UP-3219 Oprettet dato: 30/4 2015 Reviewdato: 4/5 2015 Af: Af: Til godkendelse: KOMBIT ved Indholdsfortegnelse

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Introduktion til Geokoderen v. 1.6 10. december 2015

Introduktion til Geokoderen v. 1.6 10. december 2015 Introduktion til Geokoderen (v.1.6) Indhold For brugere... 2 Om Geokoderen... 2 Adgang til Geokoderen... 2 Fremsøgning af ejendom... 2 Ændring af koordinater for BBR s bygninger... 3 Opdeling, samling

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG Arbejdsgang Beskrivelse Handling Overblik over opgaver Du får nu vist Forsiden. Hver fane har en farve, som er unik for den specifikke rolle, og dermed

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN...

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 2017 BI Fodbold Guide til brug af Conventus. Billund Idrætsforenings medlemssystem for trænere og holdledere. Indhold FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 4 Vis info... 5 Log... 5

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bygning. BYG.1 Bygning ID UUID Dannes maskinelt BYG.2 Kommunenumm er H(4) Fra kommunetabel. Værdisæt: 0001 0999 BYG.3 Landsejerlav H(7) Fra MATR.

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN Et godt tip Tryk på F11 for at få ansøgningssystemet til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget ind på Ansøgningsportalen,

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere