Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse"."

Transkript

1 Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 26. februar 2007, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser Opfølgning på alkoholbevillinger tildelt i Boligselskabet Baldersbo, afd. 5, Ringtoften/Bybuen - etablering af bolignet Boligselskabet Baldersbo, afd. 5, Bybuen/Ringtoften - byggeregnskab for tagrenovering Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen - nyt medlem Repræsentant til Udviklingsråd Opløsning af Ballerup Festival Fonden Tilskud til folkeoplysende aktiviteter for borgere med særlige behov Projekt Ombygning af plejecentrene Rosenhaven, Lindehaven og Kirstinehaven Renovering af rådnetank på Måløv Renseanlæg - anlægsbevilling. 15

2 11.. Renovering af gasklokken på Måløv Renseanlæg - anlægsbevilling Forslag til revision af eksisterende ordensreglementer i centerområder og gågade Detailprojekt af Jonstrupvej, trafiksanering - anlægsbevilling Meddelelser Beslutning Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 1: Orientering om Bike City. Til efterretning. ØKONOMIUDVALGET

3 2. Opfølgning på alkoholbevillinger tildelt i Redegørelse Kontrolgruppen har i 2006 haft 17 sager til behandling, heraf er 7 sager stadig under behandling. 2 sager har ikke været til behandling i Kommunalbestyrelsen, da virksomhederne er blevet solgt inden færdig sagsbehandling. Der er i 5 sager meddelt alkoholbevilling gældende i henholdsvis 2, 3 og 4 år. Der er meddelt afslag til 3 ansøgere. Såfremt ansøger meddeles afslag, er det politiets opgave kontrollere en eventuel overtrædelse af restaurionsloven. Ballerup Kommune har i samarbejde med Gladsaxe Politi og SKAT har foretaget kontrol i de sager hvor Kommunalbestyrelsen i 2006 har meddelt afslag på alkoholbevilling. I en restaurionsvirksomhed, hvor der var servering af alkohol uden alkoholbevilling, har politiet konfiskeret et meget stort varelager, og sigtet ejeren for overtrædelse af restaurionsloven.

4 I en anden restaurionsvirksomhed, hvor der var servering af alkohol uden alkoholbevilling, konsterede politiet, det var en person på 17 år, der stod i baren. Politiet konfiskerede varelageret, og sigtede ejeren for overtrædelse af restaurionsloven. Den tredje virksomhed, der har fået meddelt afslag på alkoholbevilling, havde ved kontrolbesøget ingen servering af alkohol. Der var en del vin og øl i virksomheden, men kun til salg ud af huset. Der er givet begrænsning til salg af øl og vin i 2 sager. Her har Kontrolgruppen foretaget kontrol i den ene virksomhed, og her blev kun solgt øl og vin. Der kan ikke foretages kontrol i den anden virksomhed på nuværende tidspunkt, idet det er en sportsklub, hvor der kun er arrangementer i sommerhalvåret. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Borgertorvet foreslår, sagen tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 6: Indstilles taget til efterretning. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 2: Tiltrådt.

5 3. Boligselskabet Baldersbo, afd. 5, Ringtoften/Bybuen - etablering af bolignet Resumé Boligselskabet Baldersbo har den 2. januar 2006 fremsendt ansøgning om etablering af bolignet i afdeling 5, herunder godkendelse af budgetteret anskaffelsessum og optagelse af 15-årigt realkreditlån. I dag har afdelingen tv-signal over Telia-Stofa og betaler 30 kr. pr. måned i antennebidrag. Herudover betaler den enkelte husstand selv for en lille eller en stor tv-pakke, internet og telefon. På afdelingsmødet den 11. september 2006 blev der lagt op til, der skulle være en urafstemning, om man skulle beholde Telia-Stofa eller etablere bolignet i afdelingen. Urafstemningen endte med, der var flertal for etablering af bolignet. Der var 154 stemmer for bolignet, 110 for beholde Telia-Stofa og 4 blanke/ugyldige stemmer. Redegørelse Afdeling 5 er etagebebyggelser fra 1954, som er beliggende Bybuen 1-17 og Ringtoften 2-14 og Afdelingen omfter 337 lejemål fordelt på 1-4 værelser. Bolignettet er et samlet net for telefoni, tv og internet, som bliver ført ind i alle boliger. Herefter vælger den enkelte husstand, hvilke ydelser man ønsker og betaler for nøjagtig den ydelse, der modtages.

6 Tv-signalet bliver distribueret fra hovedantennestionen i afdeling 9 (Ringtoften). Hver husstand kan vælge mellem to forskellige tv-pakker. Tv-pakkerne drives af Fascom, der opkræver betaling for den valgte pakke. Tv-pakkerne koster henholdsvis 39,60 kr. og 141,50 kr. pr. måned. Bolignettet har egen telefoncentral. Telefonleverancen drives af GroupNetwork, der opkræver abonnement og forbrug af de beboere, der er tilmeldt telefonydelsen. Der er kun mulighed for et nummer til hver husstand. Telefonabonnementet koster 45 kr. pr. måned, herudover betales samtaletakst og opkaldsafgift. Internettet bliver et fælles net. Prisen er forbrugsuafhængig, således der betales en fast pris på 99 kr. pr. måned uanset forbrug. Der vil blive lagt begrænsninger ind, således den enkelte beboer ikke kan trække voldsomt på kapaciteten. Internettet drives af Fascom, der opkræver betaling fra de beboere, der er tilmeldt internettet. Den samlede anskaffelsessum inkl. uforudsete udgifter og indfrielse af gæld i gammelt anlæg er anslået til 2,5 mio. kr. Finansieringen af anskaffelsessummen sker ved: Realkreditlån (hovedstol) kr. Til finansiering af projektet optages et 15-årigt realkreditlån. Ydelsen på lånet udgør årligt kr. svarende til en månedlig ydelse på ca. 60 kr. pr. lejemål. Ydelsen vil blive opkrævet som antennebidrag, og det nuværende antennebidrag på 30 kr. pr. måned bortfalder. Den årlige husleje i afdelingen er i gennemsnit 604 kr./m 2. Bilag

7 Brev fra Boligselskabet Baldersbo brev af 2. januar 2007 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, etablering af bolignet i afd. 5 godkendes, den foreløbige anskaffelsessum på 2,5 mio. kr. godkendes, optagelse af 15-årigt realkreditlån på 2,5 mio. kr. godkendes, det er en forudsætning for godkendelse af låneoptagelsen, der indhentes mindst to tilbud på realkreditbelåning, og det økonomisk mest fordelagtige tilbud vælges, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentning af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og den endelige godkendelse af anskaffelsessum og optagelse af realkreditlån først meddeles, når der er indsendt endeligt revisorpåtegnet byggeregnskab. Beslutning Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 3:

8 Tiltrådt. 4. Boligselskabet Baldersbo, afd. 5, Bybuen/Ringtoften - byggeregnskab for tagrenovering Økonomiudvalget den 22. februar 2005, pkt. 6 Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2005, pkt. 10 Resumé Boligselskabet Baldersbo har med brev af 12. december 2006 fremsendt revideret byggeregnskab for tagrenovering mv. i afdeling 5, beliggende på Bybuen og Ringtoften i Skovlunde, med anmodning om Kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal endvidere godkende den endelige belåning og endelige huslejeforhøjelse. Boligselskabet Baldersbo har den 25. januar 2007 fremsendt yderligere oplysninger vedrørende årsager til den endelige anskaffelsessums størrelse. Redegørelse Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 28. februar 2005 godkendt, der gennemføres tagrenovering og udskiftninger af indgangspartier for en samlet anskaffelsessum på 13,75 mio. kr. Herudover er godkendt optagelse af 30-årigt realkreditlån på 5,75 mio. kr. og en årlige huslejestigning på 16,50 kr. pr. m 2.

9 I det fremsendte reviderede regnskab er den endelige anskaffelsessum opgjort til kr. eller kr. mere end budgetteret svarende til en merudgift på ca. 15 %. Boligselskabet Baldersbo har oplyst, årsagen til den forhøjede anskaffelsessum er opretning af murværk, efterisolering af tagrum, asbestsanering, malerreparioner, ekstraarbejde, byggelånsrenter mv. Endeligt Finansiering i kr. Budget regnskab Ændring Landsbyggefonden Realkreditlån Egne midler I alt Overskridelsen finansieres af afdelingens henlæggelser, og der er således ikke ændringer med hensyn til realkreditlånet og lejestigningen. Den endelige årlige lejestigning bliver 16,50 kr. pr. m 2, som forventet. Bilag Brev fra Boligselskabet Baldersbo af 12. december 2006 Mail fra Boligselskabet Baldersbo af 24. januar 2007 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår,

10 den endelige anskaffelsessum på kr. godkendes, endelig optagelse af 30-årigt realkreditlån på kr. godkendes, og den endelige lejeforhøjelse på 16,50 kr. pr. m 2 /år godkendes. Beslutning Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 9: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 4: Tiltrådt. 5. Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen - nyt medlem Redegørelse Ifølge brev af 19. december 2006, anmoder Lene Cordua Madsen, Hedeparken 183, 3. th., Ballerup, om tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen, da hendes arbejdsplads pr. 1. januar 2007 blev underlagt BFO en på Hedegårdsskolen.

11 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Borgmestersekretariet foreslår, Lene Cordua Madsen meddeles tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen, og suppleant Susanne Vinter, Høstbuen 8, Ballerup indtræder som nyt medlem. Beslutning Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 10: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 5: Tiltrådt. 6. Repræsentant til Udviklingsråd Resumé

12 Som led i kommunalreformen nedsættes i en overgangsperiode et udviklingsråd i hver region. Rådet skal fungere i perioden 1. januar december 2010 nedsættes et udviklingsråd i hver region. Udviklingsrådene skal være neds og funktionsdygtige fra senest 1. marts Redegørelse Målet med udviklingsrådet er skabe et forum mellem kommunalbestyrelser, regionsråd og brugerorganisioner, som kan følge og drøfte udviklingen på social- og specialundervisningsområdet efter, kommunalreformen er trådt i kraft. Derudover er målet kvalificere beslutningsprocessen i kommunalbestyrelser og regionsråd ved tilrettelæggelse og implementering af indssen på socialområdet og specialundervisningsområdet. Udviklingsrådet skal fokusere på de områder, som berøres af kommunalreformen, herunder bl.a. de områder, hvor amtskommunerne indtil reformens ikrafttræden har haft et myndigheds-, forsynings- og finansieringsansvar. Hvert år i årene 2008 til og med 2010 skal udviklingsrådet udarbejde en redegørelse til Socialministeriet og Undervisningsministeriet om udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Redegørelsen indgår i ministeriernes løbende vurdering af, hvordan kommunalbestyrelser og regionsråd varetager deres opgaver efter 1. januar Udviklingsrådet består af repræsentanter for kommunalbestyrelserne i regionen, regionsrådet og brugerne i regionen. I Vejledning om udviklingsråd som led i kommunalreformen anbefales det, den enkelte kommunalbestyrelse er repræsenteret i udviklingsrådet. Det anbefales, fordi hver kommunalbestyrelse skal udarbejde en årlig redegørelse til udviklingsrådet om udviklingen på socialområdet og specialundervisningsområdet i sin kommune. Samtidig anbefales det i vejledningen, repræsentanten for kommunalbestyrelsen er medlem af kommunalbestyrelsen og har særligt kendskab til social- eller specialundervisningsområdet, idet drøftelserne i udviklingsrådet også vil berøre sammenhæng mellem udviklingen og den politiske prioritering inden for kommunen.

13 Sagen forelægges både Socialudvalget og Skole og Uddannelsesudvalget. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Borgmesteren foreslår, Socialudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, der udpeges en repræsentant til udviklingsrådet Skole & Uddannelsesudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, der udpeges en repræsentant til udviklingsrådet. Bilag Vejledning om udviklingsråd som led i kommunalreformen Beslutninger Skole & Uddannelsesudvalgets møde 6. februar 2007 Punkt 5: Godkendt. Socialudvalgets møde 13. februar 2007 Punkt 10: Indstilles til godkendelse. Udvalget foreslår, formanden fra Socialudvalget udpeges som repræsentant. Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 14: Anbefales, Socialudvalgets formand udpeges.

14 Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 6: Tiltrådt. 7. Opløsning af Ballerup Festival Fonden Resumé Ballerup Festival Fonden gennemførte i 2005 en festival, hvis økonomiske udfald blev et underskud på ca. kr Der er i løbet af 2006 ført forhandlinger med kreditorerne, som i slutningen af august måned accepterede en frivillig akkord på 72,1 % af deres tilgodehavender. Redegørelse Da fonden må anses for have udtømt sit formål, og da der er sket endelig afregning med kreditorerne, må det i konsekvens heraf være nurligt opløse den. Det fremgår af vedtægternes 12, Ballerup Kommune er tilsynsmyndighed for fonden og opløsning af fonden kræver tilsynsmyndighedens forudgående godkendelse. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg

15 Borgmestersekretariet foreslår, Kommunalbestyrelsen godkender, fonden opløses. Beslutning Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 11: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 7: Tiltrådt. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 8. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter for borgere med særlige behov Resumé I årene blev der gennemført forsøg med etablering af aktiviteter for børn med særlige behov. Forsøgene blev gennemført med midler fra Folkeoplysningsudvalget og Servicelovens 115 midler. Formålet var bl.a. afdække hvorledes Kommunalbestyrelsens retningsliner for tilskud til aktiviteter for børn og unge m.fl. kunne tilrettes, så også de udgiftstunge aktiviteter for handicappede kunne rummes i tilskudsreglerne.

16 Folkeoplysningsudvalgets tilskudsgruppe udvidet med to personer har drøftet sagen og foreslår nedenstående tillæg til de eksisterende retningslinier. Redegørelse Erfaringerne har vist, igangsætning af folkeoplysende aktiviteter for visse grupper kræver særlige tilskudsvilkår. Instruktørerne forudsættes være professionelle forstået som have en særlig indsigt i de forudsætninger, der er gældende for den specifikke målgruppe. Derfor er det nødvendigt, for så vidt angår instruktionen, gøre op med frivillighedsprincippet, og forudsætte betalt instruktion. Derfor vil det for disse målgrupper være hensigtsmæssigt yde tilskud til instruktørernes aflønning i et omfang, der stiller målgruppen lige med andre og i et omfang, der afspejler målgruppens behov. Instruktørnormeringen vil således kunne være forskellig fra målgruppe til målgruppe. Tilskudsprincip og beregning Det foreslås, der indføres en model, hvor folkeoplysende foreninger i Ballerup Kommune kan søge tilskud til aktiviteter for psykisk udviklingshæmmede børn og unge under 25 år. Der afsættes en samlet pulje, som fordeles forholdsmæssigt efter det samlede antal ansøgte instruktørtimer. Der indføres et loft for maksimale timeaflønning på 178 kr. ekskl. feriepenge (2007 niveau). Intet tilskud må overstige den samlede omkostning på den konkrete aktivitet. Eftersom det for denne målgruppe vil være nødvendigt skelne mellem eksempelvis børn med Downs Syndrom og børn med autisme, vil der være behov for en kvalificeret

17 gennemgang af ansøgningerne for behandle alle efter objektive kriterier. Den opgave kunne tilskudsgruppen påtage sig inden endelig behandling i FOU. Omfanget af den enkelte aktivitet: Indtil vi kender det samlede omfang af efterspørgslen på denne tilskudsform foreslås det, der højest kan søges tilskud til 2 ugentlige aktivitetstimer pr. aktivitet i højest 42 uger årligt. Beregningseksempel: Tilskud til Skovlunde Stars Målgruppe: 14 udviklingshæmmede børn fra Ballerup Kommune Aldersgruppe: 6-12 år Aktivitetstimer pr. uge: 2 Instruktørbehov: 2 Antal aktivitetsuger: 40 Samlet ansøgt antal instruktørtimer: 2x2x40 = 160 Ansøgnings- og udbetalingsfrister følger det ordinære aktivitetstilskud, dog med den undtagelse, ansøgningsfristen i indeværende år er den 1. april. Foreningen søger om tilskuddet på et særskilt skema, ligesom der aflægges særskilt regnskab. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen

18 Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, ovenstående tillæg til retningslinier for tilskud indstilles til godkendelse. Beslutning Folkeoplysningsudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 6. februar 2007 Punkt 4: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 13: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 8: Tiltrådt. SOCIALUDVALGET 9. Projekt Ombygning af plejecentrene Rosenhaven, Lindehaven og Kirstinehaven

19 Resumé I forbindelse med arbejdet med udformningen af akutafsnittet for demente på Lindehaven og i forlængelse af rådgivning fra konsulenter fra Stirling University, Skotland, har det vist sig der er behov for mere areal til fællesrum end det oprindeligt disponerede. Det yderligere areal skal anvendes dels til et mindre opholdsrum og dels et toilet, fælles for hele afsnittet og i umiddelbar nærhed af opholdsarealerne. Redegørelse Det nødvendige ekstra areal kan fremskaffes ved inddrage en bolig i umiddelbar nærhed af det særlige afsnit. Denne bolig ersttes så af en bolig mere på Rosenhaven, placeret i det areal der var disponeret som garage. Skur og miljøstion gøres større, så de kan rumme opbevaringsbehovet. Byggeudvalget i plejehjemssagen har på sit møde den 23. januar vedtaget indstille til socialudvalget denne ændring vedtages. Boligbyttet anses for være udgiftsneutralt for byggesagerne og det samlede antal boliger forbliver uændret. Ombygningen af afsnittet til akutafsnit er et kommunalt anliggende og de samlede omkostninger er beregnet til kr ,- ex. moms. Tilskuddet fra socialministeriet er på 34,52% af byggeudgifterne og vil udgøre kr ,- ex. moms, den kommunale nettoudgift vil herefter blive kr ,-. Det er kr ,- der skal frigives for kunne gennemføre ombygningen, da tilskuddet først udbetales efter afsluttet regnskab.

20 Der er på projekt 0302 afs kr. 27 mio., som ved førstkommende anlægsopfølgning søges flyttet til projekt nr. 5326, der vedrører modernisering af kommunens servicearealer på de 3 plejecentre. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Ældre & Handicap foreslår, det indstilles, der meddeles en anlægsbevilling på kr til projekt 5326 finansieret af projekt 0302, hvor der er afs 27 mio. kr. Beslutning Socialudvalgets møde 13. februar 2007 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 15: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 9: Tiltrådt. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

21 10. Renovering af rådnetank på Måløv Renseanlæg - anlægsbevilling Teknik- og Miljøudvalget den 14. oktober 2003, pkt. 5 Økonomiudvalget den 21. oktober 2003, pkt. 15 Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2003, pkt. 11 Resumé Rådnetanken på Måløv Renseanlæg blev renoveret i Den var blevet så utæt, den måtte tømmes for slam. Der har efterfølgende vist sig en række fejl og mangler af en sådan karakter ved det udførte renoveringsarbejde, der søges om en yderligere anlægsbevilling til føre syns- og skønssag mod totalentreprenøren på renoveringsopgaven. Redegørelse Rådnetanken på renseanlægget benyttes til udrådning af slam fra spildevandsrensningen. Udrådningsprocessen giver en gasproduktion, der anvendes til opvarmning af anlæggets bygninger. I 2003 blev rådnetanken konsteret utæt, og en renovering blev igangs. Projektet for renovering af tanken, der blev udbudt, indeholdt en omrører, som, neds i tanken, kunne forbedre udrådningen, og derved give mere gas til opvarmning. Der blev meddelt en anlægsbevilling på 7,7 mio. kr., heraf skulle 5,236 mio. kr. udredes af de øvrige kommuner i Måløv Renseanlægsamarbejdet: Herlev, Værløse, Stenløse og Ledøje- Smørum. Tanken blev renoveret i Allerede under indkøringen opstod der problemer med bl.a. gasproduktionen. Da totalentreprenøren, efter et par mislykkede udbedringsforsøg, har vist sig uvillig til løse problemet, besluttede Måløv Rensanlægsudvalget på sit ordinære møde den 7. december 2006, hæve rådnetanksbevillingen med i alt kr. til afvikling af syns- og skønssag. Sagen skal primært klarlægge om den tidligere

22 omtalte omrører, som blev neds i tanken ved renoveringen, virker som beskrevet i udbudsmerialet. Fordelingsnøglen for udgiften bliver som for den oprindelige bevilling: Ballerup Kommune Herlev kommune Furesø Kommune (tidl. Værløse Kommune) Egedal Kommune (tidl. Stenløse & Ledøje-Smørum Kommuner) 3% + 19% = I alt 32 pct. 6 pct. 40 pct. 22 pct. 100 pct. I henhold til den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt af 5. december 2006 henstår på projekt nr Måløv Renseanlæg, fornyelse, renoveringer - 6,5 mio. kr. for Dette beløb nedskrives med kr. til syns- og skønssagen mod totalentreprenøren. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår,

23 der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr Renovering af rådnetank Måløv Renseanlæg, der meddeles en indtægtsbevilling på kr., projekt nr Renovering af rådnetank Måløv Renseanlæg indtægter, og der fra projekt nr. 9285, Måløv Renseanlæg fornyelse, renoveringer overføres kr. i 2007 til projekt nr. 9259, Renovering af rådnetank Måløv Renseanlæg. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. februar 2007 Punkt 2: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 16: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 10: Tiltrådt. 11. Renovering af gasklokken på Måløv Renseanlæg - anlægsbevilling Redegørelse

24 Gasklokken på Måløv Renseanlæg fungerer som opsamlings- og mellemlager for den gas, der udvikles i anlæggets rådnetank. Gassen fra rådnetanken bruges i stor udstrækning til opvarmning af anlæggets bygninger. Den nuværende gasklokke er fra Gasklokken er af jern, der er behandlet med Epoxy. I 2006 blev der konsteret betydelige tæringer på gasklokkens jernkonstruktioner. Tæringerne har et sådan omfang, der er en mulig risiko for gasudslip til mosfæren, som i uheldige tilfælde vil kunne medføre eksplosionsfare for omgivelserne. Der er derfor etableret skærpet overvågning af gasklokken, så eventuelle udslip minimeres eller hindres. En række specialfirmaer er blevet kontaktet, og konklusionen er, klokken skal udskiftes. På sit ordinære møde den 7. december 2006 besluttede Måløv Renseanlægs- udvalget bevilge 1,0 mio. kr. til udskiftningen, som skal iværksættes hurtigst muligt. Udgiften fordeles således: Ballerup Kommune 32 pct kr. Egedal kommune 22 pct kr. Furesø Kommune 40 pct kr. Herlev Kommune 6 pct kr. Hertil kommer et administrionsbidrag på 6 pct., eller kr. i henhold alm. praksis ved anlægsaftaler i Måløv Renseanlægs regi. I henhold til den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt af 5. december 2006 henstår på projekt nr. 9285, Måløv Renseanlæg fornyelse, renoveringer 8 mio. kr. i Sagen afgøres af

25 Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr., projekt nr (ny), Måløv Renseanlæg renovering af gasklokke, der meddeles en indtægtsbevilling på kr., projekt nr (ny), Måløv Renseanlæg renovering af gasklokke indtægter, og der fra projekt nr. 9285, Måløv Renseanlæg fornyelse, renoveringer overføres 1,1 mio. kr. i 2007 til projekt nr (ny), Måløv Renseanlæg renovering af gasklokke. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. februar 2007 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 17: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 12: Tiltrådt.

26 12. Forslag til revision af eksisterende ordensreglementer i centerområder og gågade Kommunalbestyrelsen den 25. juni 1984, pkt. 19 Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 1989, pkt. 17 Teknik- og Miljøudvalget den 12. september 2006, pkt.5 Resumé Efter anmodning fra politiet er nuværende ordensreglementer for pladser, butikscentre og lignende i kommunen gennemgået, og forslag til reviderede ordensreglementer, efter ny bekendtgørelse, er udarbejdet. Redegørelse Politiet i Gladsaxe har i 2006 anmodet de 5 kommuner i politikredsen om gennemgå gældende ordensreglementer for pladser, butikscentre og lignende, og vurdere, hvorvidt de ønskes opretholdt og i hvilke lokaliteter, med henblik på, der udstedes og bekendtgøres nye ordensreglementer med hjemmel i ny bekendtgørelse. Anledningen hertil er, den nye Politilov af 9. juni 2004 efter 26, stk. 2, kun har opretholdt de gældende politivedtægter indtil 1. juli Politivedtægten er herefter ersttet af Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkelt personers og den offentlige sikkerhed mv. samt adgang til iværksætte midlertidige foranstaltninger i daglig tale kaldet ordensbekendtgørelse nr. 511 af 20. juni Ordensreglementerne, der er udstedt med hjemmel i de hidtidige politivedtægter, er i dag ikke længere gældende, og tilsidesættelse af ordensreglementerne vil næppe kunne straffes, med mindre den udgør en overtrædelse af den nye ordensbekendtgørelse.

27 Ved gennemgang af gældende ordensreglementer er det konsteret, der forefindes godkendte ordensreglementer iht. Politivedtægten for: 1. Grantoftecentret 2. Hedegårdscentret 3. Skovlunde Centret og Skovlunde Torv 4. Ballerup Centret 5. Ved Ballerup Centret 6. Ballerup Bymidte (inkl. Centrumgaden) Der er foretaget en mundtlig forespørgsel hos repræsentanter for de 4 centre og Handelsforeningen for Centrumgaden. De ønsker alle fastholde gældende ordensreglementer, herunder også afsnittet om, det ikke er tilladt uden for de hertil godkendte lokaliteter indtage alkoholiske drikke. Det er Miljø & Tekniks opftelse, disse områder og deres reglementer bør fastholdes. Der er udarbejdet forslag til reviderede ordensreglementstekster. De har samme indhold som de hidtidige reglementer, dog er der foretaget en række redaktionelle rettelser. Områderne, hvor reglementerne er gældende, er revideret en anelse og det gælder også skilteopslagenes placering. De reviderede forslag til ordensreglementer og deres afgrænsning skal først godkendes af Kommunalbestyrelsen og derefter af politiet. De endelig godkendte reglementer skal herefter offentliggøres. Bilag Forslag til ordensreglementer

28 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, de foreliggende forslag til reviderede ordensreglementer med områdeinddelinger og skilteplaceringer godkendes, og sagen videresendes til politiets godkendelse iht. ordensbekendtgørelse nr. 511 af 20. juni Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. februar 2007 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 18: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 12: Tiltrådt.

29 13. Detailprojekt af Jonstrupvej, trafiksanering - anlægsbevilling Teknik- og Miljøudvalget den 12. september 2006, pkt. 7 Kommunalbestyrelsen den 25. september 2006, pkt. 15 Resumé Skitseprojektet har været fremsendt til høring og borgermøde er afholdt. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer af skitseprojektet. Detailprojektet er udarbejdet. Arbejdet forventes udført medio Redegørelse Der blev afholdt borgermøde den 19. september Projektet omfter strækningen mellem Ballerup Byvej og Søndervej, ca m. Kørebanebredden indsnævres visuelt fra 6 m til 4,5 m med et felt af 0,75 cm rød asfalt adskilt med punkteret stribe i begge sider af vejen. Der etableres 2 hævede flader i rød asfalt: En i krydset Jonstrupvej/Ktens Kvarter samt Jonstrupvej/Fuglehavevej. En sidehelle etableres ved rekreiv sti for lette krydsningen på dette sted (550 m nord for Ktens Kvarter.) Der er taget stilling til alle indkomne spørgsmål og forslag under borgermødet. På borgermødet blev der bl.a. rejst spørgsmål om muligheden for etablere flere fysiske fartdæmpere, rundkørsel, parkeringsforbud, rumlestriber m.m. Hertil er svaret, af hensyn til anlægsøkonomien og fremkommeligheden samt bus i rute, er det søgt begrænse antallet af bump og lign. Minirundkørsel er ikke anvendt af samme årsag, og den giver heller ikke øget trafiksikkerhed for lette trafikanter i forhold til en hævet flade. Projektet giver ikke anledning til ændringer af parkeringsforholdene, man må godt parkere på det røde felt. Rumlestriber kan medføre støjgener og anvendes på strækninger, hvor der er en rimelig afstand til nærmeste beboelse. Der henvises endvidere til opfølgningsnot på kommentar/forslag fra borgermødet, Rambøll Nyvig 20. oktober 2006.

30 To af de indkomne ønsker bliver opfyldt, idet projektet er suppleret med etablering af fliser ved busstoppestedets venteareal ud for nr. 149, og når arbejdet er afsluttet opsættes kampagneplaker Husk 50 km/t, som nedtages efter 14 dage. Rådgiverens overslag på udførelse er ,- kr., hvilket er dyrere end det første overslag på kr., som blev fremført i skitseprojektet. Ændringen skyldes fortrinsvis et øget prisniveau på anlægsarbejder af denne type siden overslaget på skitseprojektet blev udarbejdet. De høje oliepriser er begyndt slå igennem på asfaltpriserne. I henhold til den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt pr. 5. december 2006 er der på projekt nr Trafiksikkerhedsplan gennemførelse, afs kr. i Beløbet søges frigivet som sammen med den forud givne bevilling den 25. september 2006 vil kunne dække udgiften til bl.a. trafiksaneringen på Jonstrupvej. Udvalget vil senere i år få forelagt yderligere forslag til trafiksikkerhedsprojekter, som skal finansieres på projekt nr Projektet ligger i sagen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår,

31 detailprojektet godkendes til udbud med henblik på udførelse i medio 2007, og der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr Trafiksikkerhedsplan gennemførelse. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. februar 2007 Punkt 6: Indstilles til godkendelse og justeres med de på mødet faldne bemærkninger om rumlestriber. Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 19: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 13: Tiltrådt Eventuelle spørgsmål til borgmesteren, jf. følgende bestemmelse i 1, stk. 6, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse": "Efter sidste punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde kan der stilles spørgsmål med tilknytning til de omhandlede sager.

32 Borgmesteren - eller på dennes anmodning en udvalgsformand - besvarer spørgsmålene på Kommunalbestyrelsens vegne og bestemmer i øvrigt spørgetidens varighed". Punkter på lukket mødet 14. Meddelelser Ingen meddelelser. 15. Industriparken 21 A, Ballerup - salg Tiltrådt. 16. Restaurant Butterfly, Ballerup Centret, Ballerup alkoholbevilling Tiltrådt. 17. Orientering om ombygningsplaner på Rådhuset Til efterretning. Mødet sluttede kl Mødet omftede punkterne 1-13 (åben dagsorden) samt punkterne (lukket dagsorden) Afbud fra: Sign.: Ove E. Dalsgaard, Jørgen Bragge, Tom Nielsen, Brian Lund Madsen, Ulrik Falk- Sørensen, Birte Passer, Jesper Würtzen, Stig Møller Nielsen, Karsten Kriegel, Jørn Larsen, Inger Christensen, Marianna Hesselholt, Helle Tiedemann, Henrik Bolberg, Birte Kramhøft, Michael Krautwald-Rasmussen, Grethe Larsen, Ley Plum, Lolan Ottesen, Lene Wittus Nielsen, Tine Landin, Doris Børger, Dan Kjølsen, Britt Francke Mikkelsen, Kåre Harder Olesen

33 /Anders Agger

2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti til forårskoncert3. 4... Tilskud til folkeoplysende aktiviteter for borgere med særlige behov.

2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti til forårskoncert3. 4... Tilskud til folkeoplysende aktiviteter for borgere med særlige behov. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. februar 2007, Kl. 08.00 OBS!! Mødet afholdes på Hovedbiblioteket Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede Kommunalbestyrelsen torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2.

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. mandag den 26. november 2007, kl. 17:45. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. mandag den 26. november 2007, kl. 17:45. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 26. november 2007, kl. 17:45 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Ove E. Dalsgaard (A) - formand Tom Nielsen (A) - næstformand Helle Tiedemann (A) Henrik

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 19.06.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Anvisning af foreningslokale på Tapeten. 2 3... Klub 56 - ansøgning om tilskud fra Vækstpuljen.

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE

Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE Forud for første punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde i Kommunalbestyrelsen vil eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

2... Status på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde om Ballerup Sprogcenter3

2... Status på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde om Ballerup Sprogcenter3 Møde i tirsdag den 6. februar 2007, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Lokal erhvervsservice i Ballerup Kommune. 2 2... Stus på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

a) indbydelse til Aktuel Kommunaløkonomi i juni måned 2008.

a) indbydelse til Aktuel Kommunaløkonomi i juni måned 2008. Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 31. marts 2008, kl. 17:30 i Udvalgsværelse 1 Medlemmer Tom Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Helle Tiedemann (A) Henrik Bolberg (A) Jørgen Juel

Læs mere

Kunstrådet

Kunstrådet Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 21-11-2013-21-11-2013 21.11.2013 kl. 17:00 Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Tom Nielsen (A) - Deltog Helle Hardø Tiedemann

Læs mere

13. 2007, 13:00 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE

13. 2007, 13:00 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. februar 2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Renovering af rådnetank på Måløv Renseanlæg - anlægsbevilling. 3 3...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 24. november 2008, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

3. Wivi Jørgensen søger om tilskud til Gospel workshop med efterfølgende koncert *

3. Wivi Jørgensen søger om tilskud til Gospel workshop med efterfølgende koncert * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 4. oktober 2005, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Processen i forhold til udformning af kulturpolitik * 3. Wivi

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Referat. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. den 5. februar 2008, kl. 13:00. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer. Henrik Bolberg (A) - formand

Referat. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. den 5. februar 2008, kl. 13:00. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer. Henrik Bolberg (A) - formand Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2008, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Henrik Bolberg (A) - formand Ley Plum (A) - næstformand Birte Kramhøft (F) Grethe Larsen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 60 Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. Medlemmer: Formand Erik Lund

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Inger Christensen (A) Marianna Hesselholt

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 23.10.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 23.10.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23.10.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Mødedatoer i 2008. 2 3... Godkendelse af frivillig folkeoplysende forening - ansøgning

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Godkendelse af referat Sager fra DAB og ejendomskontor Bestyrelsens actionliste - opfølgning Nye sager Forberedelse til næste møde Eventuelt

Godkendelse af referat Sager fra DAB og ejendomskontor Bestyrelsens actionliste - opfølgning Nye sager Forberedelse til næste møde Eventuelt MAIL BESTYRELSEN@CARLSHOEJ.DK SIDE 1/5 REFERAT Referatet er godkendt den 11. marts 2014 TITEL Afdelingsbestyrelsesmøde DATO 11. februar 2014 FRA BESTYRELSEN Claus Dahl, formand, Kenneth Hermann, næstformand,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 21-12-2015 Økonomiudvalget - 21-12-2015 21.12.2015 kl. 17:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere