Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse"."

Transkript

1 Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 26. februar 2007, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser Opfølgning på alkoholbevillinger tildelt i Boligselskabet Baldersbo, afd. 5, Ringtoften/Bybuen - etablering af bolignet Boligselskabet Baldersbo, afd. 5, Bybuen/Ringtoften - byggeregnskab for tagrenovering Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen - nyt medlem Repræsentant til Udviklingsråd Opløsning af Ballerup Festival Fonden Tilskud til folkeoplysende aktiviteter for borgere med særlige behov Projekt Ombygning af plejecentrene Rosenhaven, Lindehaven og Kirstinehaven Renovering af rådnetank på Måløv Renseanlæg - anlægsbevilling. 15

2 11.. Renovering af gasklokken på Måløv Renseanlæg - anlægsbevilling Forslag til revision af eksisterende ordensreglementer i centerområder og gågade Detailprojekt af Jonstrupvej, trafiksanering - anlægsbevilling Meddelelser Beslutning Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 1: Orientering om Bike City. Til efterretning. ØKONOMIUDVALGET

3 2. Opfølgning på alkoholbevillinger tildelt i Redegørelse Kontrolgruppen har i 2006 haft 17 sager til behandling, heraf er 7 sager stadig under behandling. 2 sager har ikke været til behandling i Kommunalbestyrelsen, da virksomhederne er blevet solgt inden færdig sagsbehandling. Der er i 5 sager meddelt alkoholbevilling gældende i henholdsvis 2, 3 og 4 år. Der er meddelt afslag til 3 ansøgere. Såfremt ansøger meddeles afslag, er det politiets opgave kontrollere en eventuel overtrædelse af restaurionsloven. Ballerup Kommune har i samarbejde med Gladsaxe Politi og SKAT har foretaget kontrol i de sager hvor Kommunalbestyrelsen i 2006 har meddelt afslag på alkoholbevilling. I en restaurionsvirksomhed, hvor der var servering af alkohol uden alkoholbevilling, har politiet konfiskeret et meget stort varelager, og sigtet ejeren for overtrædelse af restaurionsloven.

4 I en anden restaurionsvirksomhed, hvor der var servering af alkohol uden alkoholbevilling, konsterede politiet, det var en person på 17 år, der stod i baren. Politiet konfiskerede varelageret, og sigtede ejeren for overtrædelse af restaurionsloven. Den tredje virksomhed, der har fået meddelt afslag på alkoholbevilling, havde ved kontrolbesøget ingen servering af alkohol. Der var en del vin og øl i virksomheden, men kun til salg ud af huset. Der er givet begrænsning til salg af øl og vin i 2 sager. Her har Kontrolgruppen foretaget kontrol i den ene virksomhed, og her blev kun solgt øl og vin. Der kan ikke foretages kontrol i den anden virksomhed på nuværende tidspunkt, idet det er en sportsklub, hvor der kun er arrangementer i sommerhalvåret. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Borgertorvet foreslår, sagen tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 6: Indstilles taget til efterretning. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 2: Tiltrådt.

5 3. Boligselskabet Baldersbo, afd. 5, Ringtoften/Bybuen - etablering af bolignet Resumé Boligselskabet Baldersbo har den 2. januar 2006 fremsendt ansøgning om etablering af bolignet i afdeling 5, herunder godkendelse af budgetteret anskaffelsessum og optagelse af 15-årigt realkreditlån. I dag har afdelingen tv-signal over Telia-Stofa og betaler 30 kr. pr. måned i antennebidrag. Herudover betaler den enkelte husstand selv for en lille eller en stor tv-pakke, internet og telefon. På afdelingsmødet den 11. september 2006 blev der lagt op til, der skulle være en urafstemning, om man skulle beholde Telia-Stofa eller etablere bolignet i afdelingen. Urafstemningen endte med, der var flertal for etablering af bolignet. Der var 154 stemmer for bolignet, 110 for beholde Telia-Stofa og 4 blanke/ugyldige stemmer. Redegørelse Afdeling 5 er etagebebyggelser fra 1954, som er beliggende Bybuen 1-17 og Ringtoften 2-14 og Afdelingen omfter 337 lejemål fordelt på 1-4 værelser. Bolignettet er et samlet net for telefoni, tv og internet, som bliver ført ind i alle boliger. Herefter vælger den enkelte husstand, hvilke ydelser man ønsker og betaler for nøjagtig den ydelse, der modtages.

6 Tv-signalet bliver distribueret fra hovedantennestionen i afdeling 9 (Ringtoften). Hver husstand kan vælge mellem to forskellige tv-pakker. Tv-pakkerne drives af Fascom, der opkræver betaling for den valgte pakke. Tv-pakkerne koster henholdsvis 39,60 kr. og 141,50 kr. pr. måned. Bolignettet har egen telefoncentral. Telefonleverancen drives af GroupNetwork, der opkræver abonnement og forbrug af de beboere, der er tilmeldt telefonydelsen. Der er kun mulighed for et nummer til hver husstand. Telefonabonnementet koster 45 kr. pr. måned, herudover betales samtaletakst og opkaldsafgift. Internettet bliver et fælles net. Prisen er forbrugsuafhængig, således der betales en fast pris på 99 kr. pr. måned uanset forbrug. Der vil blive lagt begrænsninger ind, således den enkelte beboer ikke kan trække voldsomt på kapaciteten. Internettet drives af Fascom, der opkræver betaling fra de beboere, der er tilmeldt internettet. Den samlede anskaffelsessum inkl. uforudsete udgifter og indfrielse af gæld i gammelt anlæg er anslået til 2,5 mio. kr. Finansieringen af anskaffelsessummen sker ved: Realkreditlån (hovedstol) kr. Til finansiering af projektet optages et 15-årigt realkreditlån. Ydelsen på lånet udgør årligt kr. svarende til en månedlig ydelse på ca. 60 kr. pr. lejemål. Ydelsen vil blive opkrævet som antennebidrag, og det nuværende antennebidrag på 30 kr. pr. måned bortfalder. Den årlige husleje i afdelingen er i gennemsnit 604 kr./m 2. Bilag

7 Brev fra Boligselskabet Baldersbo brev af 2. januar 2007 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, etablering af bolignet i afd. 5 godkendes, den foreløbige anskaffelsessum på 2,5 mio. kr. godkendes, optagelse af 15-årigt realkreditlån på 2,5 mio. kr. godkendes, det er en forudsætning for godkendelse af låneoptagelsen, der indhentes mindst to tilbud på realkreditbelåning, og det økonomisk mest fordelagtige tilbud vælges, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentning af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og den endelige godkendelse af anskaffelsessum og optagelse af realkreditlån først meddeles, når der er indsendt endeligt revisorpåtegnet byggeregnskab. Beslutning Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 3:

8 Tiltrådt. 4. Boligselskabet Baldersbo, afd. 5, Bybuen/Ringtoften - byggeregnskab for tagrenovering Økonomiudvalget den 22. februar 2005, pkt. 6 Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2005, pkt. 10 Resumé Boligselskabet Baldersbo har med brev af 12. december 2006 fremsendt revideret byggeregnskab for tagrenovering mv. i afdeling 5, beliggende på Bybuen og Ringtoften i Skovlunde, med anmodning om Kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal endvidere godkende den endelige belåning og endelige huslejeforhøjelse. Boligselskabet Baldersbo har den 25. januar 2007 fremsendt yderligere oplysninger vedrørende årsager til den endelige anskaffelsessums størrelse. Redegørelse Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 28. februar 2005 godkendt, der gennemføres tagrenovering og udskiftninger af indgangspartier for en samlet anskaffelsessum på 13,75 mio. kr. Herudover er godkendt optagelse af 30-årigt realkreditlån på 5,75 mio. kr. og en årlige huslejestigning på 16,50 kr. pr. m 2.

9 I det fremsendte reviderede regnskab er den endelige anskaffelsessum opgjort til kr. eller kr. mere end budgetteret svarende til en merudgift på ca. 15 %. Boligselskabet Baldersbo har oplyst, årsagen til den forhøjede anskaffelsessum er opretning af murværk, efterisolering af tagrum, asbestsanering, malerreparioner, ekstraarbejde, byggelånsrenter mv. Endeligt Finansiering i kr. Budget regnskab Ændring Landsbyggefonden Realkreditlån Egne midler I alt Overskridelsen finansieres af afdelingens henlæggelser, og der er således ikke ændringer med hensyn til realkreditlånet og lejestigningen. Den endelige årlige lejestigning bliver 16,50 kr. pr. m 2, som forventet. Bilag Brev fra Boligselskabet Baldersbo af 12. december 2006 Mail fra Boligselskabet Baldersbo af 24. januar 2007 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår,

10 den endelige anskaffelsessum på kr. godkendes, endelig optagelse af 30-årigt realkreditlån på kr. godkendes, og den endelige lejeforhøjelse på 16,50 kr. pr. m 2 /år godkendes. Beslutning Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 9: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 4: Tiltrådt. 5. Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen - nyt medlem Redegørelse Ifølge brev af 19. december 2006, anmoder Lene Cordua Madsen, Hedeparken 183, 3. th., Ballerup, om tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen, da hendes arbejdsplads pr. 1. januar 2007 blev underlagt BFO en på Hedegårdsskolen.

11 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Borgmestersekretariet foreslår, Lene Cordua Madsen meddeles tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen, og suppleant Susanne Vinter, Høstbuen 8, Ballerup indtræder som nyt medlem. Beslutning Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 10: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 5: Tiltrådt. 6. Repræsentant til Udviklingsråd Resumé

12 Som led i kommunalreformen nedsættes i en overgangsperiode et udviklingsråd i hver region. Rådet skal fungere i perioden 1. januar december 2010 nedsættes et udviklingsråd i hver region. Udviklingsrådene skal være neds og funktionsdygtige fra senest 1. marts Redegørelse Målet med udviklingsrådet er skabe et forum mellem kommunalbestyrelser, regionsråd og brugerorganisioner, som kan følge og drøfte udviklingen på social- og specialundervisningsområdet efter, kommunalreformen er trådt i kraft. Derudover er målet kvalificere beslutningsprocessen i kommunalbestyrelser og regionsråd ved tilrettelæggelse og implementering af indssen på socialområdet og specialundervisningsområdet. Udviklingsrådet skal fokusere på de områder, som berøres af kommunalreformen, herunder bl.a. de områder, hvor amtskommunerne indtil reformens ikrafttræden har haft et myndigheds-, forsynings- og finansieringsansvar. Hvert år i årene 2008 til og med 2010 skal udviklingsrådet udarbejde en redegørelse til Socialministeriet og Undervisningsministeriet om udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Redegørelsen indgår i ministeriernes løbende vurdering af, hvordan kommunalbestyrelser og regionsråd varetager deres opgaver efter 1. januar Udviklingsrådet består af repræsentanter for kommunalbestyrelserne i regionen, regionsrådet og brugerne i regionen. I Vejledning om udviklingsråd som led i kommunalreformen anbefales det, den enkelte kommunalbestyrelse er repræsenteret i udviklingsrådet. Det anbefales, fordi hver kommunalbestyrelse skal udarbejde en årlig redegørelse til udviklingsrådet om udviklingen på socialområdet og specialundervisningsområdet i sin kommune. Samtidig anbefales det i vejledningen, repræsentanten for kommunalbestyrelsen er medlem af kommunalbestyrelsen og har særligt kendskab til social- eller specialundervisningsområdet, idet drøftelserne i udviklingsrådet også vil berøre sammenhæng mellem udviklingen og den politiske prioritering inden for kommunen.

13 Sagen forelægges både Socialudvalget og Skole og Uddannelsesudvalget. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Borgmesteren foreslår, Socialudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, der udpeges en repræsentant til udviklingsrådet Skole & Uddannelsesudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, der udpeges en repræsentant til udviklingsrådet. Bilag Vejledning om udviklingsråd som led i kommunalreformen Beslutninger Skole & Uddannelsesudvalgets møde 6. februar 2007 Punkt 5: Godkendt. Socialudvalgets møde 13. februar 2007 Punkt 10: Indstilles til godkendelse. Udvalget foreslår, formanden fra Socialudvalget udpeges som repræsentant. Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 14: Anbefales, Socialudvalgets formand udpeges.

14 Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 6: Tiltrådt. 7. Opløsning af Ballerup Festival Fonden Resumé Ballerup Festival Fonden gennemførte i 2005 en festival, hvis økonomiske udfald blev et underskud på ca. kr Der er i løbet af 2006 ført forhandlinger med kreditorerne, som i slutningen af august måned accepterede en frivillig akkord på 72,1 % af deres tilgodehavender. Redegørelse Da fonden må anses for have udtømt sit formål, og da der er sket endelig afregning med kreditorerne, må det i konsekvens heraf være nurligt opløse den. Det fremgår af vedtægternes 12, Ballerup Kommune er tilsynsmyndighed for fonden og opløsning af fonden kræver tilsynsmyndighedens forudgående godkendelse. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg

15 Borgmestersekretariet foreslår, Kommunalbestyrelsen godkender, fonden opløses. Beslutning Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 11: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 7: Tiltrådt. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 8. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter for borgere med særlige behov Resumé I årene blev der gennemført forsøg med etablering af aktiviteter for børn med særlige behov. Forsøgene blev gennemført med midler fra Folkeoplysningsudvalget og Servicelovens 115 midler. Formålet var bl.a. afdække hvorledes Kommunalbestyrelsens retningsliner for tilskud til aktiviteter for børn og unge m.fl. kunne tilrettes, så også de udgiftstunge aktiviteter for handicappede kunne rummes i tilskudsreglerne.

16 Folkeoplysningsudvalgets tilskudsgruppe udvidet med to personer har drøftet sagen og foreslår nedenstående tillæg til de eksisterende retningslinier. Redegørelse Erfaringerne har vist, igangsætning af folkeoplysende aktiviteter for visse grupper kræver særlige tilskudsvilkår. Instruktørerne forudsættes være professionelle forstået som have en særlig indsigt i de forudsætninger, der er gældende for den specifikke målgruppe. Derfor er det nødvendigt, for så vidt angår instruktionen, gøre op med frivillighedsprincippet, og forudsætte betalt instruktion. Derfor vil det for disse målgrupper være hensigtsmæssigt yde tilskud til instruktørernes aflønning i et omfang, der stiller målgruppen lige med andre og i et omfang, der afspejler målgruppens behov. Instruktørnormeringen vil således kunne være forskellig fra målgruppe til målgruppe. Tilskudsprincip og beregning Det foreslås, der indføres en model, hvor folkeoplysende foreninger i Ballerup Kommune kan søge tilskud til aktiviteter for psykisk udviklingshæmmede børn og unge under 25 år. Der afsættes en samlet pulje, som fordeles forholdsmæssigt efter det samlede antal ansøgte instruktørtimer. Der indføres et loft for maksimale timeaflønning på 178 kr. ekskl. feriepenge (2007 niveau). Intet tilskud må overstige den samlede omkostning på den konkrete aktivitet. Eftersom det for denne målgruppe vil være nødvendigt skelne mellem eksempelvis børn med Downs Syndrom og børn med autisme, vil der være behov for en kvalificeret

17 gennemgang af ansøgningerne for behandle alle efter objektive kriterier. Den opgave kunne tilskudsgruppen påtage sig inden endelig behandling i FOU. Omfanget af den enkelte aktivitet: Indtil vi kender det samlede omfang af efterspørgslen på denne tilskudsform foreslås det, der højest kan søges tilskud til 2 ugentlige aktivitetstimer pr. aktivitet i højest 42 uger årligt. Beregningseksempel: Tilskud til Skovlunde Stars Målgruppe: 14 udviklingshæmmede børn fra Ballerup Kommune Aldersgruppe: 6-12 år Aktivitetstimer pr. uge: 2 Instruktørbehov: 2 Antal aktivitetsuger: 40 Samlet ansøgt antal instruktørtimer: 2x2x40 = 160 Ansøgnings- og udbetalingsfrister følger det ordinære aktivitetstilskud, dog med den undtagelse, ansøgningsfristen i indeværende år er den 1. april. Foreningen søger om tilskuddet på et særskilt skema, ligesom der aflægges særskilt regnskab. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen

18 Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, ovenstående tillæg til retningslinier for tilskud indstilles til godkendelse. Beslutning Folkeoplysningsudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 6. februar 2007 Punkt 4: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 13: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 8: Tiltrådt. SOCIALUDVALGET 9. Projekt Ombygning af plejecentrene Rosenhaven, Lindehaven og Kirstinehaven

19 Resumé I forbindelse med arbejdet med udformningen af akutafsnittet for demente på Lindehaven og i forlængelse af rådgivning fra konsulenter fra Stirling University, Skotland, har det vist sig der er behov for mere areal til fællesrum end det oprindeligt disponerede. Det yderligere areal skal anvendes dels til et mindre opholdsrum og dels et toilet, fælles for hele afsnittet og i umiddelbar nærhed af opholdsarealerne. Redegørelse Det nødvendige ekstra areal kan fremskaffes ved inddrage en bolig i umiddelbar nærhed af det særlige afsnit. Denne bolig ersttes så af en bolig mere på Rosenhaven, placeret i det areal der var disponeret som garage. Skur og miljøstion gøres større, så de kan rumme opbevaringsbehovet. Byggeudvalget i plejehjemssagen har på sit møde den 23. januar vedtaget indstille til socialudvalget denne ændring vedtages. Boligbyttet anses for være udgiftsneutralt for byggesagerne og det samlede antal boliger forbliver uændret. Ombygningen af afsnittet til akutafsnit er et kommunalt anliggende og de samlede omkostninger er beregnet til kr ,- ex. moms. Tilskuddet fra socialministeriet er på 34,52% af byggeudgifterne og vil udgøre kr ,- ex. moms, den kommunale nettoudgift vil herefter blive kr ,-. Det er kr ,- der skal frigives for kunne gennemføre ombygningen, da tilskuddet først udbetales efter afsluttet regnskab.

20 Der er på projekt 0302 afs kr. 27 mio., som ved førstkommende anlægsopfølgning søges flyttet til projekt nr. 5326, der vedrører modernisering af kommunens servicearealer på de 3 plejecentre. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Ældre & Handicap foreslår, det indstilles, der meddeles en anlægsbevilling på kr til projekt 5326 finansieret af projekt 0302, hvor der er afs 27 mio. kr. Beslutning Socialudvalgets møde 13. februar 2007 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 15: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 9: Tiltrådt. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

21 10. Renovering af rådnetank på Måløv Renseanlæg - anlægsbevilling Teknik- og Miljøudvalget den 14. oktober 2003, pkt. 5 Økonomiudvalget den 21. oktober 2003, pkt. 15 Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2003, pkt. 11 Resumé Rådnetanken på Måløv Renseanlæg blev renoveret i Den var blevet så utæt, den måtte tømmes for slam. Der har efterfølgende vist sig en række fejl og mangler af en sådan karakter ved det udførte renoveringsarbejde, der søges om en yderligere anlægsbevilling til føre syns- og skønssag mod totalentreprenøren på renoveringsopgaven. Redegørelse Rådnetanken på renseanlægget benyttes til udrådning af slam fra spildevandsrensningen. Udrådningsprocessen giver en gasproduktion, der anvendes til opvarmning af anlæggets bygninger. I 2003 blev rådnetanken konsteret utæt, og en renovering blev igangs. Projektet for renovering af tanken, der blev udbudt, indeholdt en omrører, som, neds i tanken, kunne forbedre udrådningen, og derved give mere gas til opvarmning. Der blev meddelt en anlægsbevilling på 7,7 mio. kr., heraf skulle 5,236 mio. kr. udredes af de øvrige kommuner i Måløv Renseanlægsamarbejdet: Herlev, Værløse, Stenløse og Ledøje- Smørum. Tanken blev renoveret i Allerede under indkøringen opstod der problemer med bl.a. gasproduktionen. Da totalentreprenøren, efter et par mislykkede udbedringsforsøg, har vist sig uvillig til løse problemet, besluttede Måløv Rensanlægsudvalget på sit ordinære møde den 7. december 2006, hæve rådnetanksbevillingen med i alt kr. til afvikling af syns- og skønssag. Sagen skal primært klarlægge om den tidligere

22 omtalte omrører, som blev neds i tanken ved renoveringen, virker som beskrevet i udbudsmerialet. Fordelingsnøglen for udgiften bliver som for den oprindelige bevilling: Ballerup Kommune Herlev kommune Furesø Kommune (tidl. Værløse Kommune) Egedal Kommune (tidl. Stenløse & Ledøje-Smørum Kommuner) 3% + 19% = I alt 32 pct. 6 pct. 40 pct. 22 pct. 100 pct. I henhold til den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt af 5. december 2006 henstår på projekt nr Måløv Renseanlæg, fornyelse, renoveringer - 6,5 mio. kr. for Dette beløb nedskrives med kr. til syns- og skønssagen mod totalentreprenøren. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår,

23 der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr Renovering af rådnetank Måløv Renseanlæg, der meddeles en indtægtsbevilling på kr., projekt nr Renovering af rådnetank Måløv Renseanlæg indtægter, og der fra projekt nr. 9285, Måløv Renseanlæg fornyelse, renoveringer overføres kr. i 2007 til projekt nr. 9259, Renovering af rådnetank Måløv Renseanlæg. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. februar 2007 Punkt 2: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 16: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 10: Tiltrådt. 11. Renovering af gasklokken på Måløv Renseanlæg - anlægsbevilling Redegørelse

24 Gasklokken på Måløv Renseanlæg fungerer som opsamlings- og mellemlager for den gas, der udvikles i anlæggets rådnetank. Gassen fra rådnetanken bruges i stor udstrækning til opvarmning af anlæggets bygninger. Den nuværende gasklokke er fra Gasklokken er af jern, der er behandlet med Epoxy. I 2006 blev der konsteret betydelige tæringer på gasklokkens jernkonstruktioner. Tæringerne har et sådan omfang, der er en mulig risiko for gasudslip til mosfæren, som i uheldige tilfælde vil kunne medføre eksplosionsfare for omgivelserne. Der er derfor etableret skærpet overvågning af gasklokken, så eventuelle udslip minimeres eller hindres. En række specialfirmaer er blevet kontaktet, og konklusionen er, klokken skal udskiftes. På sit ordinære møde den 7. december 2006 besluttede Måløv Renseanlægs- udvalget bevilge 1,0 mio. kr. til udskiftningen, som skal iværksættes hurtigst muligt. Udgiften fordeles således: Ballerup Kommune 32 pct kr. Egedal kommune 22 pct kr. Furesø Kommune 40 pct kr. Herlev Kommune 6 pct kr. Hertil kommer et administrionsbidrag på 6 pct., eller kr. i henhold alm. praksis ved anlægsaftaler i Måløv Renseanlægs regi. I henhold til den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt af 5. december 2006 henstår på projekt nr. 9285, Måløv Renseanlæg fornyelse, renoveringer 8 mio. kr. i Sagen afgøres af

25 Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr., projekt nr (ny), Måløv Renseanlæg renovering af gasklokke, der meddeles en indtægtsbevilling på kr., projekt nr (ny), Måløv Renseanlæg renovering af gasklokke indtægter, og der fra projekt nr. 9285, Måløv Renseanlæg fornyelse, renoveringer overføres 1,1 mio. kr. i 2007 til projekt nr (ny), Måløv Renseanlæg renovering af gasklokke. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. februar 2007 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 17: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 12: Tiltrådt.

26 12. Forslag til revision af eksisterende ordensreglementer i centerområder og gågade Kommunalbestyrelsen den 25. juni 1984, pkt. 19 Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 1989, pkt. 17 Teknik- og Miljøudvalget den 12. september 2006, pkt.5 Resumé Efter anmodning fra politiet er nuværende ordensreglementer for pladser, butikscentre og lignende i kommunen gennemgået, og forslag til reviderede ordensreglementer, efter ny bekendtgørelse, er udarbejdet. Redegørelse Politiet i Gladsaxe har i 2006 anmodet de 5 kommuner i politikredsen om gennemgå gældende ordensreglementer for pladser, butikscentre og lignende, og vurdere, hvorvidt de ønskes opretholdt og i hvilke lokaliteter, med henblik på, der udstedes og bekendtgøres nye ordensreglementer med hjemmel i ny bekendtgørelse. Anledningen hertil er, den nye Politilov af 9. juni 2004 efter 26, stk. 2, kun har opretholdt de gældende politivedtægter indtil 1. juli Politivedtægten er herefter ersttet af Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkelt personers og den offentlige sikkerhed mv. samt adgang til iværksætte midlertidige foranstaltninger i daglig tale kaldet ordensbekendtgørelse nr. 511 af 20. juni Ordensreglementerne, der er udstedt med hjemmel i de hidtidige politivedtægter, er i dag ikke længere gældende, og tilsidesættelse af ordensreglementerne vil næppe kunne straffes, med mindre den udgør en overtrædelse af den nye ordensbekendtgørelse.

27 Ved gennemgang af gældende ordensreglementer er det konsteret, der forefindes godkendte ordensreglementer iht. Politivedtægten for: 1. Grantoftecentret 2. Hedegårdscentret 3. Skovlunde Centret og Skovlunde Torv 4. Ballerup Centret 5. Ved Ballerup Centret 6. Ballerup Bymidte (inkl. Centrumgaden) Der er foretaget en mundtlig forespørgsel hos repræsentanter for de 4 centre og Handelsforeningen for Centrumgaden. De ønsker alle fastholde gældende ordensreglementer, herunder også afsnittet om, det ikke er tilladt uden for de hertil godkendte lokaliteter indtage alkoholiske drikke. Det er Miljø & Tekniks opftelse, disse områder og deres reglementer bør fastholdes. Der er udarbejdet forslag til reviderede ordensreglementstekster. De har samme indhold som de hidtidige reglementer, dog er der foretaget en række redaktionelle rettelser. Områderne, hvor reglementerne er gældende, er revideret en anelse og det gælder også skilteopslagenes placering. De reviderede forslag til ordensreglementer og deres afgrænsning skal først godkendes af Kommunalbestyrelsen og derefter af politiet. De endelig godkendte reglementer skal herefter offentliggøres. Bilag Forslag til ordensreglementer

28 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, de foreliggende forslag til reviderede ordensreglementer med områdeinddelinger og skilteplaceringer godkendes, og sagen videresendes til politiets godkendelse iht. ordensbekendtgørelse nr. 511 af 20. juni Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. februar 2007 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 18: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 12: Tiltrådt.

29 13. Detailprojekt af Jonstrupvej, trafiksanering - anlægsbevilling Teknik- og Miljøudvalget den 12. september 2006, pkt. 7 Kommunalbestyrelsen den 25. september 2006, pkt. 15 Resumé Skitseprojektet har været fremsendt til høring og borgermøde er afholdt. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer af skitseprojektet. Detailprojektet er udarbejdet. Arbejdet forventes udført medio Redegørelse Der blev afholdt borgermøde den 19. september Projektet omfter strækningen mellem Ballerup Byvej og Søndervej, ca m. Kørebanebredden indsnævres visuelt fra 6 m til 4,5 m med et felt af 0,75 cm rød asfalt adskilt med punkteret stribe i begge sider af vejen. Der etableres 2 hævede flader i rød asfalt: En i krydset Jonstrupvej/Ktens Kvarter samt Jonstrupvej/Fuglehavevej. En sidehelle etableres ved rekreiv sti for lette krydsningen på dette sted (550 m nord for Ktens Kvarter.) Der er taget stilling til alle indkomne spørgsmål og forslag under borgermødet. På borgermødet blev der bl.a. rejst spørgsmål om muligheden for etablere flere fysiske fartdæmpere, rundkørsel, parkeringsforbud, rumlestriber m.m. Hertil er svaret, af hensyn til anlægsøkonomien og fremkommeligheden samt bus i rute, er det søgt begrænse antallet af bump og lign. Minirundkørsel er ikke anvendt af samme årsag, og den giver heller ikke øget trafiksikkerhed for lette trafikanter i forhold til en hævet flade. Projektet giver ikke anledning til ændringer af parkeringsforholdene, man må godt parkere på det røde felt. Rumlestriber kan medføre støjgener og anvendes på strækninger, hvor der er en rimelig afstand til nærmeste beboelse. Der henvises endvidere til opfølgningsnot på kommentar/forslag fra borgermødet, Rambøll Nyvig 20. oktober 2006.

30 To af de indkomne ønsker bliver opfyldt, idet projektet er suppleret med etablering af fliser ved busstoppestedets venteareal ud for nr. 149, og når arbejdet er afsluttet opsættes kampagneplaker Husk 50 km/t, som nedtages efter 14 dage. Rådgiverens overslag på udførelse er ,- kr., hvilket er dyrere end det første overslag på kr., som blev fremført i skitseprojektet. Ændringen skyldes fortrinsvis et øget prisniveau på anlægsarbejder af denne type siden overslaget på skitseprojektet blev udarbejdet. De høje oliepriser er begyndt slå igennem på asfaltpriserne. I henhold til den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt pr. 5. december 2006 er der på projekt nr Trafiksikkerhedsplan gennemførelse, afs kr. i Beløbet søges frigivet som sammen med den forud givne bevilling den 25. september 2006 vil kunne dække udgiften til bl.a. trafiksaneringen på Jonstrupvej. Udvalget vil senere i år få forelagt yderligere forslag til trafiksikkerhedsprojekter, som skal finansieres på projekt nr Projektet ligger i sagen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår,

31 detailprojektet godkendes til udbud med henblik på udførelse i medio 2007, og der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr Trafiksikkerhedsplan gennemførelse. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. februar 2007 Punkt 6: Indstilles til godkendelse og justeres med de på mødet faldne bemærkninger om rumlestriber. Økonomiudvalgets møde 20. februar 2007 Punkt 19: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2007 Punkt 13: Tiltrådt Eventuelle spørgsmål til borgmesteren, jf. følgende bestemmelse i 1, stk. 6, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse": "Efter sidste punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde kan der stilles spørgsmål med tilknytning til de omhandlede sager.

32 Borgmesteren - eller på dennes anmodning en udvalgsformand - besvarer spørgsmålene på Kommunalbestyrelsens vegne og bestemmer i øvrigt spørgetidens varighed". Punkter på lukket mødet 14. Meddelelser Ingen meddelelser. 15. Industriparken 21 A, Ballerup - salg Tiltrådt. 16. Restaurant Butterfly, Ballerup Centret, Ballerup alkoholbevilling Tiltrådt. 17. Orientering om ombygningsplaner på Rådhuset Til efterretning. Mødet sluttede kl Mødet omftede punkterne 1-13 (åben dagsorden) samt punkterne (lukket dagsorden) Afbud fra: Sign.: Ove E. Dalsgaard, Jørgen Bragge, Tom Nielsen, Brian Lund Madsen, Ulrik Falk- Sørensen, Birte Passer, Jesper Würtzen, Stig Møller Nielsen, Karsten Kriegel, Jørn Larsen, Inger Christensen, Marianna Hesselholt, Helle Tiedemann, Henrik Bolberg, Birte Kramhøft, Michael Krautwald-Rasmussen, Grethe Larsen, Ley Plum, Lolan Ottesen, Lene Wittus Nielsen, Tine Landin, Doris Børger, Dan Kjølsen, Britt Francke Mikkelsen, Kåre Harder Olesen

33 /Anders Agger

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. september 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer Kommunalbestyrelsen mandag den 31. august 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i mandag den 29. august 2005, Kl. 18.00 i s mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2008, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 7. Åbent møde

Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2008, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 7. Åbent møde Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2008, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 7 Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - formand Birte Passer (C) Helle Tiedemann (A) Henrik Bolberg (A) Jørgen Juel Bragge

Læs mere

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11 Møde i Økonomiudvalget tirsdag den 23. januar 2007, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser3 2... Udviklingen i likviditeten 2006. 4 3... Udviklingen i den langfristede

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 30. november 2010, kl. 13:00 i Parkskolen Lokal 227 (U2)

Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 30. november 2010, kl. 13:00 i Parkskolen Lokal 227 (U2) Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 30. november 2010, kl. 13:00 i Parkskolen Lokal 227 (U2) Åbent møde Tilstede Helle Hardø Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Henrik Bolberg (A)

Læs mere

Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsentation af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget.

Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsentation af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget. Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 8. september 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 7 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Marianna Hesselholt (V) Jørn C. Larsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

5... Nyformulering af børnepolitikken - forslag til bidrag til sammenhængende børnepolitik7

5... Nyformulering af børnepolitikken - forslag til bidrag til sammenhængende børnepolitik7 Møde i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 5. december 2006, Kl. 13.00 i udv.vær. 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Bygningsvedligeholdelse 2007. 3 3... Disponeringer i udvalgets ramme

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 19.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00. i byrådssalen

REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00. i byrådssalen REFERAT Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00 i byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard, Tina Tving Stauning,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 1. marts 2011, kl. 13:00 i Parkskolen Lokale 227 (U2)

Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 1. marts 2011, kl. 13:00 i Parkskolen Lokale 227 (U2) Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 1. marts 2011, kl. 13:00 i Parkskolen Lokale 227 (U2) Åbent møde Tilstede Helle Hardø Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Henrik Bolberg (A) Jarne

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Doris Børger (A) Jesper

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere