Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 7. december 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 7. december 2010"

Transkript

1 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI I ODENSE 16. december 2010 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 7. december 2010 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Lars Pynt Andersen, Karsten Boye Rasmussen, Anders Steffen, Christina Maj Hegelund, Kasper Tofte, Kristoffer Pinholt, Anders Bilde Svendsen (faglig vejleder), Rie Lund (faglig vejleder), Dorte Nørgaard Greve (faglig vejleder), Mona Maoued (sekretær) og Sabine Jørgensen (sekretær). Fraværende med afbud: Maria Møller Schøler Dorte Nørgaard Greve (faglig vejleder) forlod mødet kl Karsten Boye Rasmussen forlod mødet kl Godkendelse af referat af møde den 2. november 2010 Godkendt uden kommentarer. 2. Meddelelser Indkaldelse og referat fra diverse møder Studienævnets svar til Fakultetet om tilmeldingsfrist til reeksamen i februar / Svar fra Fakultetet Grundfos Challenge 2011 Opdatering af regelsamling (vedr. udbud af fag til de internationale programmer) Nyt introforløb på historie (til evt. inspiration) Læseplan Forår 2011 / Time Table Spring 2011 er nu tilgængelig på nettet Oversatte tilvalgssider lagt på nettet Beståelse af obligatoriske opgaver i Regnskab (fagnr ) Opdatering af regelsamling: Overskridelse/manglende opfyldelse af normeret ECTS Cand.merc.aud. Dispensationer behandlet i baseret høringer imellem studienævnsmøderne: Ansøg. om udsættelse af afleveringsfristen for erhvervsøkonomiske seminar imødekommet Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel imødekommet Ansøg. om udsættelse af afleveringsfristen for 2. obl. opgave i BDIM imødekommet Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel imødekommet Ansøgn. om deltagelse i decembereksamen i stedet for januareksamen imødekommet Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspecialet - imødekommet Ansøgn. om deltagelse i decembereksamen i stedet for januareksamen imødekommet Ansøgning om fritagelse for deltagelse i opponeringsrunden ifm. seminar imødekommet Ansøgning om godk. af ændring i forhåndsgodkendelse af meritoverførsel imødekommet Ansøgn. om deltagelse i decembereksamen i stedet for januareksamen imødekommet Ansøgn. om deltagelse i decembereksamen i stedet for januareksamen imødekommet Side 1 af 8

2 Meddelelser udover dagsorden: Meddelelse om ændring af prøveformen i faget Regnskab (fra en E-baseret Multiple Choice eksamen til en papirvariant Multiple Choice) Meddelelse om ændring af censurformen i faget Organisation med Videnskabsteori (kun gældende for Odense-studerende) Censurformen er for indeværende eksamenstermin ændret fra ekstern censur til internt bedømt. Meddelelse om valg, fredsvalg og valgs bortfald 3. Fagbeskrivelser (fast punkt) Projektledelse og konsulentrollen udbudt af Studienævn for Økonomi blev godkendt som forhåndsgodkendt valgfag i forårssemesteret på cand.merc. i Marketing, Globalization & Communication. Virksomhedens økonomiske styring: Godkendt som valgfag i foråret 2011 for HA, Oecon og HA(jur) på 6. semester. Fagbeskrivelsen blev godkendt under forudsætning, at der under punktet Prøveformen tilføjes 20 min. mundtlig eksamination og 20 min. forberedelse og under punktet Litteratur tilføjes litteratur som følger: Kaplan & Atkinson: Advanced Management Accounting, 1998, Prentice Hall + div. artikler. Skatteret: Godkendt som valgfag i foråret 2011 for HA, Oecon på 6. semester. Punktet Litteratur blev opdateret med nyeste udgaver af Skattelovsamling for studerende 2011/1 og Grundlæggende Skatteret 2011/1. Optimization & Logistics Practical Applications and Implementation: Godkendt som valgfag i foråret 2011 for HA, Oecon og HA(jur) på 6. semester. Den eneste ændring, der er foretaget i fagbeskrivelsen er, at titlen på faget er ændret fra en dansk titel til en engelsk titel, så det passede med fagbeskrivelsen, som fremgik på engelsk. Ændringen blev godkendt. 4. Opdatering af cand.merc.-studieordning Studielederen havde et ønske om tilpasning af studieordningens sprogkrav til Dansk og/eller Engelsk profil. Forslaget angår udelukkende engelsksprogede profiler. Eksamenssproget aftales mellem underviser og studerende. Studienævnet tiltrådte ønsket. Udkastet sendes efterfølgende i høring blandt de øvrige erhvervsøkonomiske studienævn. 5. Optagelse på kandidatuddannelsen Per Servais har udarbejdet et udkast til tekst omkring optagelse på kandidatuddannelsen, som blev godkendt af studienævnet. Side 2 af 8

3 6. Godkendelse af eksamenspensum Bachelorfag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi: Brand Management (fagnr ) mangler angivelse af pensum. Den fagansvarlige rykkes igen. IT, kommunikation og organisation (fagnr ) godkendt. IT, kommunikation og organisation (fagnr ) godkendt. Kvantitative analyseredskaber (fagnr ) godkendt. Organisation (med videnskabsteori) (fagnr ) godkendt. Regnskab (fagnr ) godkendt. Regnskab (fagnr ) godkendt. Entrepreneurship & forretningsforståelse (fagnr ) godkendt. Finansiel Risikostyring (fagnr ) godkendt. Finansiering (fagnr ) godkendt. International Service Management (fagnr ) godkendt. International Service Management (fagnr ) godkendt. Ressourcestyring og Supply Chain Management (fagnr ) godkendt. Ressourcestyring og Supply Chain Management (fagnr ) godkendt. Virksomhedens økonomi (fagnr ) godkendt. Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation: Markedsforståelse og analyse (fagnr ) godkendt. Organisationsforståelse og kulturanalyse (fagnr ) godkendt. Kandidatfag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi: Enterprice Ressource Planning / ERP-Systemer (fagnr ) godkendt. Forbrugsstudier (fagnr ) godkendt. Kvantitativ markedsanalyse (fagnr ) godkendt. Market Ethnography (fagnr ) godkendt. Market Ethnography (fagnr ) godkendt. Marketing & Culture (fagnr ) godkendt. Sport Marketing & Management (fagnr ) godkendt. Supply Chain Inventory and Production Planning (fagnr ) godkendt. Følgende eksamenspensum for decembereksamen blev godkendt i en baseret høring: Advanced Corporate Finance (fagnr ) Business Development and Innovation Management (fagnr ) Derivatives and Risk Management (fagnr ) European Community Law (fagnr ) Foundations of Organization (fagnr ) Foundations of Strategy (fagnr ) International Entrepreneurship (fagnr ) Management Accounting (fagnr ) Marketing & Culture (fagnr ) System Analysis (fagnr ) Value Chain Design (fagnr ) Pensum for decembereksamen har været tilgængelig på nettet siden 1. december Side 3 af 8

4 7. Undervisningsevaluering for efterårssemesteret 2010 (lukket punkt) Studienævnet havde følgende generelle kommentarer til evalueringen: Studienævnet var enigt om, at evalueringsformen ikke er hensigtsmæssig. Det samme gælder for selve evalueringstidspunktet. Pt. er svarprocenten for lav til at underviserne og institutlederne kan få det optimale ud af resultaterne. Flere undervisere har meldt tilbage, at deres undervisning knap nok er begyndt, når evalueringen sættes i gang. Både undervisere og institutledere efterspørger en højere frihedsgrad til at underviserne selv kan tilrettelægge evalueringsforløbet for deres fag. Det blev foreslået, at der nedsættes et udvalg, som skal fokusere på, at optimere proceduren for evalueringen og sikre, at evalueringsresultaterne er brugbare og at svarprocenten øges. Studienævnsformanden vil sammen Institutlederen arbejde videre med et udvalg, når det nye studienævn træder i kraft pr. 1. januar I den forbindelse vil man også undersøge, om evalueringstidspunktet kan flyttes. Selve evalueringsresultaterne havde studienævnet ikke nogen særlig kommentarer til. De fag, hvor studienævnet fandt, at evalueringen var for dårlig, kontakter studienævnsformanden de pågældende undervisere. 8. Dimission for HA Studiesekretariatet havde udarbejdet et forslag til afholdes af dimission for HA-studiet Foreløbige plan: Dimissionen afholdes den 30. juni 2011 kl (ca.) Tale fra enten dekanen eller prodekanen, studielederen, en studenterrepræsentant og en dimittend fra en tidligere årgang. Musikalsk indslag Overrækkelse af gaver og/eller gaver til højeste gennemsnit og højeste karakterer i bacheloropgaver (hvis det er muligt at få disse tal fra Eksamenskontoret inden dimissionen). Afslutningsvis vil der være en let buffet i restaurantområdet. Det skal være muligt at medbringe 3 gæster/ledsagere for hver studerende. Dimissionen vil blive arrangeret af Bodil Kjær Andersen og det erhvervsøkonomiske festudvalg, således at der er mulighed for en studenterfest efter selve dimissionen. Invitationen til Dimissionen og evt. efterfølgende studenterfest vil blive sendt ud sammen. Der vil være mulighed for at de studerende kan foretage en elektronisk betaling til studenterfest. Side 4 af 8

5 Med hensyn til udlevering af eksamensbeviser kan studienævnet ikke garantere at de vil blive overrakt til selve dimissionen. Dette er på grund af det tidspres der er i forhold til bedømmere/censorer og hvornår de sidste eksaminer afvikles. Studienævnet påpegede, at det ville være fint, hvis man kunne invitere de cand.merc. ere, der er blevet færdige i løbet af året. Studienævnssekretæren arbejder videre med dette. 9. Suppleringskrav for Professionsbachelorer til optagelse på cand.merc. i Odense Følgende professionsbacheloruddannelser var til behandling i studienævnet vedr. vejledende suppleringskrav til optagelse på cand.merc. i Odense: International handel og markedsføring Økonomi og informationsteknologi International Hospitality Management Finans Punktet blev udsat til mødet den 18. januar 2011, da studienævnet ønskede yderligere information omkring de ovenstående 10. Forventninger til IT-udstyr Studienævnsformanden startede punktet med at præcisere at forventninger til It-udstyr er hvad de studerende forventes at have af It-udstyr. Studenterrepræsentanterne i studienævnet spurgte om det ikke også var muligt at stille krav til, hvad SDU kan stille til rådighed, f.eks. printerstationer, når man skal have sin egen bærbar med og flere stikkontakter i computerlokalerne. Studienævnets holdning var, at hvis universitetet har beskrevet forventninger til de studerende i forbindelse med IT-udstyr, burde universitetets faciliteter også være herefter. 11. Brug af eksamensnumre i stedet for fødselsdato i forbindelse med tidsplaner og lokaleinddelinger til eksaminerne Studienævnet mente ikke, at det var nødvendigt at overgå til eksamensnumre. Hvis lokaleinddelingsopslag skal ændres så det fremgår med eksamensnumre vil det også skulle gælde for den ordinære eksamen. Det vil være forvirrende, hvis man ved den ordinære eksamen bruger fødselsdato og navn, men ved reeksamen bruger eksamensnummer. I stedet foreslog studienævnet, at man ved reeksamen kun bruger fødselsdato og så undlader navn. Hvis to studerende (eller flere) skulle have fødselsdag samme dag, kan man bruge det ciffer, der adskiller sig. Argumentet for kun at bruge fødselsdato er, at de studerende jo godt ved, at de skal til reeksamen og blot skal vide, hvilket lokale, de skal være i. Side 5 af 8

6 12. Fagudbud til Internationale studerende efterår 2011 Følgende fagudbud til de internationale studerende efterår 2011 blev godkendt: Business Development and Innovation Management Advanced Corporate Finance Derivatives and Risk Management European Community Law (muligvis ny fagtitel på vej) Forbrugsstudier (udbydes kun på dansk) Foundations of Organization Foundations of Strategy International Entrepreneurship Kvantitativ markedsanalyse (udbydes kun på dansk) Management Accounting Marketing & Culture Sport Marketing & Management (udbydes kun på dansk) Supply Chain Inventory and Production Planning Value Chain Design 13. Dato for konstituerende møde i januar 2011 Dato for første møde i det nye år er den 18. januar 2011 kl Mødet afholdes i lokale O Dispensationer (lukket punkt) Ansøgning om særlige eksamensforhold ved skriftlig eksamen imødekommet Ansøgning om dispensation vedr. eksamen - imødekommet Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel imødekommet Individuel eksamensdato for faget Organisationsforståelse og kulturanalyse imødekommet Ansøgning om dispensation for manglende studieaktivitet imødekommet Ansøgning om for sen eksamenstilmelding imødekommet Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel imødekommet Ansøgning godkendelse af alternativt valgfag imødekommet Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag afvist Ansøgning om ændring af eksamenssprog imødekommet Ansøgning om for sen eksamenstilmelding imødekommet Ansøgning om opskrivning af antal ECTS på faget Int. Service Management imødekommet Ansøgning om ændring af eksamenssprog imødekommet Ansøgning godkendelse af alternativt valgfag imødekommet Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel imødekommet Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel imødekommet Ansøgning om dispensation til elektronisk aflevering af eksamensopgave imødekommet Ansøgning om dispensation imødekommet Ansøgning om godkendelse af ændring til studieprogram imødekommet Ansøgning godkendelse af alternativt valgfag imødekommet Ansøgning godkendelse af alternativt valgfag imødekommet Side 6 af 8

7 Ansøgning om ændring af eksamenssprog delvist imødekommet Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel imødekommet Ansøgning om ændring af eksamenssprog imødekommet Ansøgning godkendelse af alternativt valgfag imødekommet Ansøgning godkendelse af alternativt valgfag imødekommet Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans imødekommet Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans imødekommet Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans imødekommet Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans imødekommet Ansøgning om ændring af eksamenssprog imødekommet Ansøgning om ændring af eksamenssprog imødekommet Ansøgning om genindskrivning på HA imødekommet Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag imødekommet Vurdering af ansøgning om optagelse på cand.merc. afvist Ansøgning godkendelse af alternativt valgfag imødekommet Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans afvist Ansøgning om ændring af eksamenssprog imødekommet Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel imødekommet Ansøgning om dispensation til elektronisk aflevering af eksamensopgave imødekommet Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel imødekommet Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel imødekommet Ansøgning om for sen eksamenstilmelding imødekommet Ansøgning om ændring af eksamenssprog imødekommet Ansøgning om ændring af eksamenssprog imødekommet Ansøgning om ændring af eksamenssprog imødekommet Ansøgn. om dispen. til omprøve i Entrepreneurship og forretningsforståelse imødekommet Ansøgning om forlængelse af studietiden på cand.merc. imødekommet Ansøgning om for sen eksamenstilmelding imødekommet Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel kræver yderligere behandling Ansøgning om ændring af eksamenssprog imødekommet Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel imødekommet Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel imødekommet Ansøgning om ændring af eksamenssprog delvist imødekommet Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans imødekommet Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel imødekommet Ansøgning om godkendelse af studieprogram imødekommet Ansøgning om for sen eksamenstilmelding imødekommet Ansøgning godkendelse af alternativt valgfag imødekommet Ansøgning om godkendelse af studieprogram imødekommet Ansøgning godkendelse af alternativt valgfag imødekommet Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans imødekommet Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans imødekommet Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans imødekommet Ansøgning om særlige eksamensforhold imødekommet Ansøgning om ændring af eksamenssprog imødekommet Side 7 af 8

8 Vurdering af optagelse på cand.merc. i finansiering afvist Vurdering af optagelse på cand.merc. i finansiering afvist Vurdering af optagelse på cand.merc. i Global logistik & SCM afvist Vurdering af optagelse på cand.merc. i Global logistik & SCM afvist Vurdering af optagelse på cand.merc. i Global logistik & SCM afvist Vurdering af optagelse på cand.merc. i Global logistik & SCM imødekommet Vurdering af optagelse på cand.merc. i Global logistik & SCM afvist Vurdering af optagelse på cand.merc. i Global logistik & SCM afvist Vurdering af optagelse på cand.merc. i Global logistik & SCM imødekommet Vurdering af optagelse på cand.merc. i Marketing, Glob. & Comm. imødekommet Vurdering af optagelse på cand.merc. i Marketing, Glob. & Comm. imødekommet Vurdering af optagelse på cand.merc. i Marketing, Glob. & Comm. imødekommet Vurdering af optagelse på cand.merc. i Marketing, Glob. & Comm. imødekommet Vurdering af optagelse på cand.merc. i Marketing, Glob. & Comm. afvist 15. Eventuelt Der var ingen punkter under eventuelt. Per Servais vil dog gerne takke studienævnets medlemmer for deres engagement i forbindelse med studienævnets arbejde. Mødet sluttede kl Per Servais Studienævnsformand / Sabine Jørgensen Studienævnssekretær Side 8 af 8

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 22. marts 2012 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 Tilstedeværende: Per Andersen, Ole Friis, Christian Kronborg, Bjarne Toft, Clement Lyngborg Tofterup, Morten

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008-ordning)... 6. 1. Præambel... 6. 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv...

Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008-ordning)... 6. 1. Præambel... 6. 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv... 1 Indhold Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008-ordning)... 6 1. Præambel... 6 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Kompetenceprofil... 7 2.3 Normering

Læs mere

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Studieordning for Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk 2010 Odense Godkendt i studienævnet for cand.negot.-studier den 6. september 2010. Godkendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET Forord... 3 Hvor henvender man sig?... 5 Kort over Handelshøjskolen... 6 Optagelse... 7 Ansøgning om optagelse... 7 Uddannelsens formål... 8 Cand.merc.(jur.)-studiets

Læs mere

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten.

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (engelsk) Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Per Vagn Freytag, Lars Thøger Christensen, Pernille Eskerod, Jan Guldager Jørgensen, Britta Løck Worm, Kurt Klaudi Klausen

Per Vagn Freytag, Lars Thøger Christensen, Pernille Eskerod, Jan Guldager Jørgensen, Britta Løck Worm, Kurt Klaudi Klausen Referat fra møde i Studienævn for masteruddannelser 22. juni 2010 kl. 11.00-12:30 i lokale 97, Odense Deltagere: Gæst: Referent: Per Vagn Freytag, Lars Thøger Christensen, Pernille Eskerod, Jan Guldager

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af Studienævnet for folkesundhedsvidenskab M Ø D E R E F E R A T T I L M Ø D E 1 4

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud.

STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIEINFORMATION 2008 HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI, ODENSE INDHOLD HA-uddannelsen i Odense... 2 Beskæftigelsesmuligheder... 3 Uddannelsesmiljøet... 4 Uddannelsens indhold...

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Studienævnet for Veterinærmedicin

Studienævnet for Veterinærmedicin DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin MØDEREFERAT 3. JULI 2013 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt: Tirsdag

Læs mere

Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323

Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323 Deltagere Dagsorden Per Madsen; Søren Erik Nielsen; Frank Pedersen; Steen Nielsen; Finn

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Fraværende uden afbud: Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør)

Fraværende uden afbud: Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør) Historiestudiet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 2110 E-mail: dbl@hist.sdu.dk 30. april J. nr.: Ref.: PGM/dbl Referat af møde i Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier onsdag den

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere