store forventninger Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "store forventninger Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus 1"

Transkript

1 store forventninger Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus 1

2 2

3 Indhold Velkommen... 4 Vores værdier... 5 Din studiestart At studere hos os Støtte til dig under dit studium Kommunikation Vi lytter til dig Når du fortsætter på professionsbachelor hos os

4 Velkommen Du har nu påbegyndt den første del af dit voksne studieliv. En meget vigtig del, der startede med, at du valgte at tage en uddannelse i markedsføring, service eller salg. De næste år skal du bruge til at skabe dig den platform, som du senere kan udnytte til at gøre en forskel for dig selv og andre. Det er et stort spring at gå fra ungdomsuddannelse til erhvervsakademiuddannelse og endnu et spring at gå fra erhvervsakademiuddannelse til professionsbacheloruddannelse. Du vil ikke blive taget i hånden på samme måde som før. Det er derfor op til dig selv at sørge for, at du får et godt resultat ud af dit studium. Vi er stolte af det miljø, vi har fået opbygget om din uddannelse og ønsker, at du skal føle dig godt hjulpet til at få så godt et resultat som muligt. Derfor er det vigtigt, at du ved, hvad du kan forvente af os, og hvad vi forventer af dig. På den type uddannelse, du har valgt, er studerende afhængige af, at andre studerende også leverer. Vi siger, at vi skaber et læringsrum, og jo flere studerende der vil fylde viden ind i vores læringsrum, jo mere er der at tage med ud derfra. Det forpligter både for dig og for os. Det, at vi arbejder sammen for, at du kan opnå det bedst mulige resultat, giver en forpligtelse for os og for dig. Vi vil derfor bede dig om at sætte dig grundigt ind i de forpligtelser, vi alle har, for at det skal lykkes at skabe det bedst mulige resultat for din uddannelse. Lad os hjælpe hinanden med at skabe succes for dig. Med ønsket om et godt studium. Kim Ramus Uddannelseschef 4

5 Vores værdier På Erhvervsakademi Aarhus efterlever vi et værdisæt, som vi kalder De 5 F er : Fast, Focused, Flexible, Friendly og Fun. Disse værdier er grundlaget for vores måde at arbejde og agere på. Det gælder studerende, undervisere og øvrige aktører på akademiet. Værdier forpligter. De er retningsgivende for vores holdninger og vores adfærd. Vi håber, du vil tage værdierne til dig og tænke over dem i din hverdag. Du bidrager til at værdierne får liv og er dermed aktivt med til at skabe en bedre hverdag for dig selv og dine medstuderende. Fast Værdien Fast betyder, at vi bestræber os på at agere hurtigt. På akademiet er der kort vej fra tanke til handling. Vi ønsker korte processer og satser på at skabe et miljø, der reagerer hurtigt på behov for forandring. Focused Værdien Focused betyder, at vi arbejder målrettet med uddannelse. Vi har fokus på at skabe værdi for studerende, virksomheder og øvrige interessenter. Vi ved, hvad vi vil og gør det nødvendige for at nå vores mål. Flexible Værdien Flexible betyder, at ting kan lade sig gøre på akademiet. Vi ikke er bundet af plejer, stive systemer og manglende forståelse for den enkelte. Vi tager hensyn til individuelle behov. Og vi er hurtige til at justere kursen, hvis vores kurs er åbenlyst forkert. Vi ser forandringer som en mulighed, ikke en hæmsko. Friendly Værdien Friendly betyder, at vi ønsker et akademi præget af venlighed, hjælpsomhed og gensidig respekt. Vi tager godt imod vores gæster og møder alle med et smil. Fun Værdien Fun betyder, at det skal være sjovt at studere og gå på arbejde på akademiet. Vi bestræber os på at være et sted præget af humør, humor og glimt i øjet. 5

6 80 % of success is showing up (Woody Allen) 6

7 Din studiestart Vi ved, at det kan være skræmmende at begynde på en ny uddannelse. Du vil hurtigt føle dig hjemme på dit studium og i miljøet på akademiet, hvis du følger de instruktioner, vi har sendt til dig. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Vi vil: byde dig velkommen og sammensætte et program for at få dig godt i gang både uddannelsesmæssigt og socialt give dig adgang til dit skema, semesterplan, bogliste, pensum, vores eksamensregler og andre vigtige dokumenter, så du er godt orienteret sørge for at informere dig om, hvad du kan forvente på studiet, og hvad vi forventer af dig, så du er klædt godt på til studiet. starter din uddannelse til tiden eller fortæller os, hvis du af en eller anden årsag ikke er med fra starten deltager aktivt i det program, vi har lavet, og læser alle oplysninger, vi giver dig, for at forberede dig til studiet informerer os, hvis du har særlige behov, vi kan hjælpe dig med, eller hvis der er noget, du ikke forstår. 7

8 At studere hos os Læring og undervisning Vi giver dig et læringsmiljø af høj kvalitet med professionelle undervisere, der har en aktiv interesse i dit studium. Vi vil: anvende en række lærings- og undervisningsmetoder, understøttet af et veludstyret undervisningsmiljø, og give dig adgang til vores virtuelle læringsmiljø (Fronter) hurtigst muligt fortælle dig, hvis vi er nødt til at flytte eller aflyse undervisningen med kort varsel kun udskyde eller aflyse undervisningen i særlige tilfælde og i så fald sørge for, at du får erstatningstime(r) for manglende undervisning. deltager aktivt i alle skemalagte timer deltager i alle aktiviteter, der er en del af studiet, herunder projekter, gruppearbejde, virksomhedsbesøg og forelæsninger med gæsteundervisere er velforberedt og ankommer til tiden til undervisningen slukker mobiltelefonen under undervisningen kun bruger din computer til undervisningsrelaterede aktiviteter, mens du er til undervisning bruger vores virtuelle læringsmiljø (Fronter) informerer os om alvorlige problemer, der kan påvirke dit studium kun påtager dig erhvervsarbejde, der ikke påvirker dit studium. 8

9 Vi vil: Gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg Du vil komme til at møde adskillige gæsteforelæsere og besøge adskillige virksomheder under dit ophold på akademiet. I disse sammenhænge repræsenterer du akademiet. Vi forventer derfor, at du opfører dig professionelt for at give det bedst mulige indtryk. arrangere adskillige virksomhedsbesøg og gæsteforelæsninger med højt kvalificerede erhvervsfolk i løbet af din tid på akademiet. møder til tiden udviser respekt for gæsteforelæserne/de virksomheder, vi besøger udviser interesse og stiller spørgsmål, selvom du skulle kede dig, og at du ikke går under præsentationerne møder op til alle virksomhedsbesøg hvis noget virkeligt ekstraordinært skulle forhindre dig i at møde til tiden, skal du informere den ansvarlige underviser ved at ringe eller sms e til vedkommende tænker på din påklædning hvad er passende til lejligheden. 9

10 Skemalægning Vi vil: offentliggøre generel information om skemalægningen på Fronter, herunder vigtige datoer og oplysninger. regelmæssigt tjekker dit skema via Fronter kontakter os, hvis du har spørgsmål til dit skema, eller hvis noget synes at mangle eller er forkert. 10

11 Evaluering På studiet vil du løbende blive bedømt via en række obligatoriske opgaver samt ved eksamen. De fleste obligatoriske opgaver bliver til i samarbejde med andre medstuderende i grupper, der enten er sammensat af underviseren eller af de studerende selv. Alle obligatoriske opgaver skal afleveres og godkendes for at kunne gå til eksamen. Opgaverne bliver bedømt godkendt/ikke godkendt, og du vil få en kommentar og/eller en vejledende karakter. Vi vil: fortælle dig, hvornår, hvor og hvordan du skal aflevere dine opgaver, hvad der sker, hvis du afleverer en opgave for sent, og hvordan du beder om en evt. forlængelse give dig feedback og/eller oplyse din karakter inden for 20 arbejdsdage fra opgavens afleveringsfrist informere dig om datoer for eksamen og re-eksamen via semesterplanen (på Fronter) yde ekstra støtte, hvis du er handicappet (kontakt venligst studieadministrationen hurtigst muligt). deltager i alle former for obligatoriske opgaver og eksamener informerer din gruppe, hvis du ikke er i stand til at møde op til et aftalt møde læser beskrivelserne af de obligatoriske opgaver og eksamenerne informerer os, hvis der er omstændigheder, der påvirker din forberedelse, aflevering eller fremlæggelse af en opgave sikrer, at du har forstået alle evalueringsoplysninger, herunder tidsfrister og eksamensdatoer, og hvordan du skal fremlægge og aflevere dine opgaver afleverer dine opgaver til tiden er opmærksom på studiereglerne under dit studium. 11

12 Støtte til dig under dit studium Vi hjælper dig under dit studium ved at tilbyde forskellige muligheder for support. Din holdkoordinator Holdkoordinatoren er en underviser, som ud over at undervise har den sociale kontakt til holdet. Du kan altid kontakte din holdkoordinator, hvis du oplever noget uhensigtsmæssigt, hvis du ikke trives eller bare har en god idé. Faglige spørgsmål stilles til den enkelte underviser. Dit administrationskontor Dit administrationskontor hjælper med alle forhold vedrørende dit studium. Administrationskontoret tager sig af alle administrative forhold fra indskrivning af studerende til eksamensplanlægning og dimission. Her kan du spørge om alt vedr. studiet, herunder semesterplaner, obligatoriske opgaver, valgfag, eksamen, karakterer, evt. dispensation m.m. Vi vil: hjælpe dig med de spørgsmål, du måtte have vedr. studiet, eksamen m.m. give dig al nødvendig information om obligatoriske opgaver, hvornår opgaver skal afleveres, hvornår der er eksamen eller andre aktiviteter (semesterplan) oplyse karakterer straks efter vi har modtaget dem fra eksaminator/censor. sætter dig ind i de informationer og beskrivelser, vi lægger på Fronter løbende holder dig orienteret om, hvad der sker på studiet løbende tjekker semesterplanen, som ligger på Fronter kontakter administrationen, hvis du har spørgsmål vedr. studiet. 12

13 13

14 Kommunikation Kommunikation er en essentiel del af vores samarbejde. God kommunikation er en to-vejs-proces, som det er vigtigt, at du involverer dig i. Det er også vigtigt, at du gør dig bekendt med, hvilke kommunikationskanaler vi benytter, og at du respekterer de valgte kommunikationskanaler. Vi vil: sikre os, at vi kommunikerer klart, præcist og med respekt svare dig inden for rimelig tid tilbyde adgang til vores online læringssystem (Fronter) 24/7. er klar, præcis og respektfuld, når du kommunikerer med os selv opsøger informationer på Fronter, i stedet for blot for at spørge holder dit password opdateret fortæller om klager eller problemer så hurtigt som muligt, så vi kan løse udfordringerne giver besked til dine gruppemedlemmer, holdleder og/eller underviser, hvis du ikke møder op. Når du påbegynder dit studium, oprettes automatisk en skole til dig, og det er via den, vi kommunikerer med dig personligt. Vi vil: udelukkende sende skolerelaterede mails til din skole -konto sikre, at du har samme brugernavn og password til alle skolens it-faciliteter. benytter din skole , når du kontakter os tjekker din skole dagligt og svarer på mails, som kræver action, inden for 5 arbejdsdage eller hurtigere hvis nødvendigt holder dit password opdateret. 14

15 Fronter Fronter er Erhvervsakademi Aarhus online læringssystem, som du kan tilgå fra enhver internet-browser. Her kan du få adgang til din skole , skema, bibliotek, it-hjælp, nyheder fra skolens administration og Student Service Center samt se materialer og beskeder fra undervisere. Endvidere er det her, vi lægger vigtig information om eksamen, semesterplaner og beskrivelser af de obligatoriske opgaver, og det er også her, du afleverer dine obligatoriske opgaver og eksamensopgaver elektronisk. Vi vil: sætte dig grundigt ind i, hvordan Fronter fungerer, og hvordan du finder rundt opdatere Fronter løbende, således du har ét sted at finde al information tilstræbe, at kun vigtig information, som vedkommer dig, ses på Fronters startside. holder dig opdateret med, hvad der sker på Fronter mindst én gang dagligt sætter dig ind i Fronters struktur, så du selv kan finde størstedelen af de informationer, du behøver benytter Fronter til aflevering af både individuelle opgaver og gruppeopgaver samt eksamensopgaver straks meddeler problemer til servicedesk (læs mere på myservicedesk.dk). Sms-service I hastesituationer kan underviserne aflyse lektioner vha. vores sms-service. Vi vil: kun kommunikere via sms, når ændringer er nødvendige med kort varsel sikre os, at kun skolerelaterede og vigtige beskeder sendes via sms kun sende sms til dig, hvis du registrerer dig i vores smsservice. vil oprette dig med aktuelt mobilnummer i vores smssystem vil opdatere dit mobilnummer i sms-service, hvis du skifter nummer. 15

16 Vi lytter til dig Feedback Vi er altid glade for, at du engagerer dig i akademiet, hvorfor vi meget gerne lytter til feedback både positiv og negativ! Fortæl os om de små problemer, så vi kan løse dem, inden de bliver store problemer. Du kan altid komme med kommentarer og forbedringsforslag til: din holdleder dine undervisere holdets repræsentant i studierådet Akademirådet Der er flere måder, hvorpå du kan blive hørt: Årlig evaluering Der gennemføres løbende anonyme spørgeskemaundersøgelser, hvor du bliver bedt om at vurdere akademiets undervisning, studiemiljø og serviceydelser. Det er vigtigt, at du deltager i disse undersøgelser, så vi løbende kan forbedre de studerendes oplevelser. Løbende evaluering Den enkelte underviser vil ligeledes løbende bede dig om at evaluere undervisningens indhold, metoder og formidling. Her er du mindre anonym, fordi underviseren gerne vil indgå i dialog om forbedringsmuligheder. Igen vil vi bede dig deltage i evalueringerne, idet det er en god mulighed for indflydelse, og for at vi hele tiden kan forbedre os. 16

17 Vi vil: Studierådet På hver af akademiets uddannelser har man et studieråd, således også på salg, service- og markedsføringsuddannelserne. Studierådene er et formelt organ, som giver de studerende mulighed for at ytre sig mht. uddannelsen og arrangere sociale aktiviteter på tværs af klasserne. Hver klasse vælger to repræsentanter, som repræsenterer klassen i rådet. Akademirådet Akademirådet håndterer forhold med betydning for hele skolen (fx kantine, fælles aktiviteter o.l.). Du kan læse mere om akademirådet på eaaa.dk sikre, at du har mulighed for at evaluere undervisningen minimum én gang pr. semester i hvert fag modtage konstruktiv kritik åbent og uden fordomme behandle enhver kritik seriøst og vende tilbage med løsning eller forklaring facilitere, at der vælges repræsentanter til Studierådet fra alle hold. deltager i evalueringer og giver din mening ærligt til kende kommer til os med de små problemer, så vi kan løse dem i tide benytter førnævnte kanaler til at fremføre dine synspunkter. 17

18 Når du fortsætter på professionsbachelor hos os Mange vælger at læse videre hos os, fordi der også på professionsbacheloruddannelserne er fokus på: dialogbaseret undervisning projekt- og gruppearbejde virksomhedskontakt cases fra erhvervslivet gæsteforedrag praktik m.m. Alt, hvad vi har beskrevet i de foregående afsnit i brochuren, er derfor også gældende på professionsbacheloruddannelserne. Du skal dog være opmærksom på, at uddannelsesniveauet er højere, og der vil derfor være en række områder, hvor studiet er anderledes end det du kender fra din erhvervsakademiuddannelse: Dybdegående og professionsbaseret viden Hvor erhvervsakademiuddannelsen dækker en bred vifte af erhvervsrettede kompetencer, vil du på professionsbacheloruddannelserne gå i dybden med færre udvalgte områder, direkte rettet mod den profession du skal kunne varetage efter endt uddannelse. Fokus på B2B Fokus vil være på salg og marketing på B2Bmarkedet, hvis du vælger at læse professionsbachelor i international handel og markedsføring. Start af egen virksomhed Fokus vil være på start af egen virksomhed eller deltagelse i udviklingsprojekter i virksomheder, hvis du vælger at læse professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Fokus på kultur og ledelse International hospitality and service management (udbydes ikke pt. i Aarhus) giver en strategisk overbygning på din erhvervsakademiuddannelse med fokus på kultur, ledelse, økonomi og strategi. 18

19 Færre lærebøger, flere artikler Ud over lærebøger vil du også skulle læse videnskabelige artikler. Du vil selv skulle finde både undervisningsmateriale og supplerende materiale i de databaser, akademiet stiller til rådighed Videnskabsteori Du vil på vores professionsbacheloruddannelser blive introduceret til videnskabsteori og få yderligere indblik i metode. Det betyder også, at der stilles højere krav til formalia og det videnskabelige grundlag i de rapporter, du afleverer. Opgaveformuleringerne er mere overordnede, og det forventes, at du i alle opgaver selvstændigt tolker opgaveformuleringen, tager stilling til metodevalget og foretager den nødvendige desk- og field research. Fokus på temaer frem for fag Der arbejdes med en række udvalgte temaer, og fagene støtter direkte op om disse temaer. Du vil derfor opleve, at fagene overlapper hinanden, og at der vil blive stillet større krav om, at du skal kunne bruge din viden på tværs af faggrænser. Højere krav, højere grad af eget ansvar, stort pensum Vores studerende på professionsbacheloruddannelsen siger generelt, at den største forskel nok er, at læsemængden øges betydeligt, kravene til opgaver og projekter øges, samt at udbyttet af studiet i endnu højere grad afhænger af din egen motivation og indsats. Coaching Der er lidt færre undervisningslektioner på professionsbacheloruddannelserne. Til gengæld er der mere vejledning og coaching både for grupper og individuelt. Du vil bl.a. få udarbejdet en kompetenceprofil og skal til individuelle samtaler hvert semester. 19

20 20 Sønderhøj Viby J Tlf eaaa.dk

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Udgiver. på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Tagensvej 16 2200 København N

Udgiver. på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Tagensvej 16 2200 København N S C I E N C E Studiehåndbogen 2009/2010 Udgiver Det Naturvidenskabelig Fakultet Københavns Universitet Tagensvej 16 2200 København N Redaktion Kommunikationsafdelingen og Studenterservice på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

NIV. K ARRIERE UDVIKLING VIDEN. TEAMUDDANNELSE - Niveau 3 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER

NIV. K ARRIERE UDVIKLING VIDEN. TEAMUDDANNELSE - Niveau 3 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER 3 NIV. K ARRIERE UDVIKLING VIDEN TEAMUDDANNELSE - Niveau 3 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt

Læs mere

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave Indhold 1. Indledning... 4 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA)... 5 2.1. Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem... 5 2.1.

Læs mere

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave Indhold 1. Indledning 5 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA)... 6 2.1. Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem... 6 2.1.

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk Erhvervsuddannelser Elevinformation 2011-2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelser...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. semesterprojekt forår 2011

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. semesterprojekt forår 2011 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. semesterprojekt forår 2011 Af gruppe 24, hus 14,2 Hum-Tek, RUC Sara Louise Hansen Louise Snowman Vejleder: Finn Sommer 1/39 2/39 Forord Dette projekt er udarbejdet

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere