Søvang Sportsklub fylder 75 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søvang Sportsklub fylder 75 år"

Transkript

1

2 Søvang Sportsklub fylder 75 år Det fejres lørdag den 16. juni 2007 ved klubhuset Poppelvej 139 med et åbent hus arrangement. Bestyrelsen Formand John Dalsgaard Elmevej 4 Tlf Kasserer Søren-Henrik Thomsen Poppelvej 132 Tlf Næstformand & løb Bjørn R. Mogensen Søvej 45 B Tlf Tennis Kirsten Pedersen Poppelvej 132 Tlf Vibeke Nobæk Poppelvej 65 Tlf Morten Skov Tværvej 21 Tlf Badminton Lene Sørensen Ahornvej 4 Tlf Grith Puggaard Platanvej 17 Tlf Suppleanter Mogens Nielsen Henrik Madsen Klubhuset Poppelvej 139 Tlf Redaktør: John Dalsgaard Design og grafisk produktion: Alice Dalsgaard Tryk: Fihl Jensen Grafisk Produktion Alle skal være rigtigt hjertelig velkomne til at deltage. For nuværende og tidligere medlemmer af klubben samt for alle børn i Søvang uanset medlemsskab er det gratis. For ikke medlemmer er deltagerprisen kr.100. Program Børn Søvang Open Tennis 4-8 år og 9-12 år Frokost Orienteringsløb/skattejagt Svømning/stafet Hyldest til klubben Voksne Petanque Dart Vikingspil Rafl ing Søvang Grill 20- Dans i teltet I baren kan du som voksen vælge fadøl, vin (rød og hvid) og sodavand. Børn får sodavand. Tilmelding på dagen til den/de aktiviteter du ønsker at deltage i. Præmier i alle konkurrencerne. Er du ikke medlem i klubben opfordrer bestyrelsen dig til at indmelde dig, det koster kun 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn pr. år. Vedlagte girokort kan benyttes eller henvendelse til kassereren. Vil du gerne spille tennis kontakt venligst Kirsten Pedersen, for badminton Lene Sørensen og for løb Bjørn R. Mogensen. Dette 75 års jubilæumsskrift er sammensat af udpluk fra klubbens tidligere publikationer. De historiske begivenheder er ligeledes fra tidligere publikationer samt fra enkelte medlemmer.vi håber du synes at jubilæumsskriftet er interessant. Vel mødt! Bestyrelsen 2

3 Søvang Sportsklubs historie Grundejerforeningen kom til verden i året Udstykningen var færdig og sommerhusene begyndte at skyde op. Blandt de mange udfl yttere var der mange børn og unge og efterhånden som tiden gik, talte de meget om at få et samlingssted, en sportsklub. Der kom først rigtig gang i sagen i 1928 da grundejerforeningens daværende formand J. Chr. Nielsen varmt gik ind for ideen. Der var dog en del betænkeligheder og først i 1932 blev sportsklubben en realitet Søndag den 12. juni blev der indkaldt til stiftende generalforsamling hos Georg Syndergårds forældre på Ahornvej. Den første bestyrelse bestod af formand Carl Viggo Sørensen, kasserer Arne Eriksen, Rita Larsen, Georg Syndergård, Harald Hansen, Åse Forsen og Erik Lund. Klubben fi k overladt en grund af grundejerforeningen og man købte meget billigt nabogrunden af et medlems far; det er de to grunde som klubben stadig er i besiddelse af. Man undersøgte muligheden for et klubhus som arkitekt Kaj Grønning tegnede. Arnes far murermester Jacob Eriksen og hans bror der var tømrermester forestod byggeriet og skaffede en masse materialer gratis eller meget billigt. Stolperne huset stod på var meget høje pga. mange oversvømmelser af området, før diget langt senere blev bygget. Huset blev færdig i Der blev spillet revy om vinteren 1932 til Håndboldspillet var den idrætsgren der blev igangsat efter klubben var stiftet og man trænede fl ittigt i de følgende år klubben blev indmeldt i Københavns Håndbold Forbund og tilmeldte sig holdturneringen. Blev vinder af forskellige rækker startende i E rækken og efter 5 år rykkede man op i en kombineret A række og mesterrække. I mange år trivedes håndbold i klubben hvor man havde herre senior, damehold, dame ynglinge, herre ynglinge, herre jr. Herre jr.2, drengehold. Træningen foregik på skole gymnastiksale, og badmintonhallen på Gl. Kirkevej samt Nr. Alléhallerne med træningstid fra kl 7-8 om morgenen. Håndbold blev indstillet i Under krigen blev klubhuset brugt til samariterstation, med bårer, forbindingssager og meget andet. Der blev installeret telefon Magle 246, så vi i givet fald kunne kalde hjælp Klubbens 10 års fødselsdag blev fejret med en fest i klubhuset. Stort kaffebord, underholdning og dans. Dansk Idrætsforbund sendte telegram og grundejerforeningens formand J. Chr. Nielsen blev udnævnt til æresmedlem Fik klubben foræret en fane af Danmarkssamfundet. Fanen blev indviet ved standerhejsningen først i maj Den første tennisbane bliver anlagt (nuværende bane nr. 2), klubbens bestyrelse og ca. 30 medlemmer mødte op med hakke, skovl og spade og gik i gang fra morgenstunden. Søvangs to købmænd havde foræret 2 kasser øl (dem med 50 i af træ). Tennisbanen blev så stor en succes at timerne måtte rationeres. Der var den gang 80 spillere så det stod klart at det var nødvendigt med en bane mere. Kai Nielsen fratrådte som formand og blev udnævnt til æresmedlem Den anden tennisbane blev anlagt og taget i brug året efter Klubben blev tilmeldt Københavns Tennis Union, KTU og deltog i holdturneringen for første gang og vandt rækken dette og de efterfølgende to år Veteranerne holdt fest i klubhuset med optræden af Otto Leisner og artisten Gunga. Der var optræden af 4 can-can piger med originale dragter fra Holger Blom stod i 25 års jubilæets tegn. Onsdag den 12. juni løb festen af stablen. Aftenen indledtes med en ekstraordinær generalforsamling, hvis eneste punkt var udnævnelse af tre æresmedlemmer og det var Oluf Madsen, Carl Jensen onkel Carl og Marinus Rasmussen, alle tre havde ydet store fortjenester til klubben og udnævnelserne var meget populære. Dansk Idrætsforbund overrakte en sølvplade som nu sidder på fanen. Grundejerforeningens gave var to smukke bænke til tennisbanerne Den 26. juni var der Invalidedag i Søvang. Grundejerforeningen og klubben modtog 65 invalider, der kom i busser og specialvogne hvor frokosten ventede hos værterne. F.D.F orkester spillede ved ankomsten. Det var strålende vejr og alle havde stor glæde af arrangementet Alle kontingenter forhøjes med 2 kr. og man blev enige om at skabe fornyet interesse for klubben Det drøftes alvorligt at ophæve klubben, men man bliver enige om at prøve endnu engang at fortsætte. Man drøfter også om man skal bygge en toiletbygning med baderum, men planerne opgives Der begyndes alligevel opførelse af toiletbygning som ikke bliver færdig før 8 år senere På ekstraordinær generalforsamling den 15. april vedtages det at opløse klubben. Grundejerforeningen var meget imod at lukke klubben. Den 18. maj afholdes en ny generalforsamling for at prøve på at føre klubben videre. En ny bestyrelse af voksne helårsbeboere blev valgt og herefter går det atter fremad for klubben Det gamle klubhus nedrives af den nye bestyrelse med Henning Mortensen som formand, efter det var gået meget i forfald. Resterne indbragte kr. Badminton påbegyndes på St. Magleby s skole og blev senere henlagt til Kongelundshallen Grundejerforeningen yder tilskud på kr. som skal bruges på færdiggørelsen af toiletbygningen, der aldrig var blevet 100% færdig og lån optaget i Amagerbanken på kr. til brug for asfaltering af den nedslidte grusbane der lå langs hegnet anlagt i Klubben deltog i Amagerbladets cykelløb Amager Rundt, der var 73 deltagere i fl otte Søvangtrøjer. Klubben var med i Amager Rundt til Klubben fejrede 50 års jubilæum på Vierdigets skole Grusbane nr. 2 (nuværende bane 3) anlægges og gjorde det muligt at deltage i holdturneringer efter fl ere års pause samt optage nye medlemmer. Efter fl ere års snak om forskellige klubhusprojekter besluttes det at begynde byggeriet i løbet af vinteren 84/85. Trekantturnering i badminton opstod mellem Tændhætten, Fjerbolden og Søvang, (siden har Sandagergård afl øst Fjerbolden) en turnering som er blevet til en fast årlig tradition. Badminton tilmelder sig Københavns Badminton Kreds holdturnering med et lille hold, som siden udviklede sig til 1 seniorhold og 2 veteranhold. Holdtræning ved Henning Mortensen, siden Michael og Torben. Holdene har igennem årene vundet mange af de rækker vi deltog i Klubhuset indvies grundlovsdag 5 juni. En række nye aktiviteter med Dartklubben i spidsen opstod, musikskolen for børn brugte huset, dameaerobic og gymnastik tog huset i brug. Forevisning af fi lm for børn ved fastelavn, julestuer og mange tennis- og badmintonfester er siden blevet afholdt Erik Raser Rasmussen udnævntes til æresmedlem på generalforsamlingen. Tennisklubben Schirnau i Kaltenkirchen besøges og gensidige venskabsbesøg og matcher varer til En gruppe på 17 personer drager på skiferie sammen Søvang Skiklub Klubbens medlemskartotek overgår til edb på en PC Damedag i tennis introduceres og blev en stor succes og er gentaget i en årrække. En gruppe fra tennis tager på tennisferie til La Santa som blev begyndelsen til en årlig tennisferie forskellige steder omkring Middelhavet Den tredie grusbane anlægges (nuværende bane nr. 1 centercourt) som især gjorde det muligt at gennemføre holdkampe på en rimelig tid. Ventelisten for nye medlemmer blev hermed elimineret. Herredag i tennis begyndte og udviklede sig til et tilløbsstykke over mange år med især Preben, Claus og Vaske som de store initiativtagere Klubbens 60 års jubilæum blev afholdt i Hollænderhallen Badminton afholder 10 års jubilæum i relation til holdturneringen Petanque arena anlægges og i en årrække tog Claus Ehlers hånd om turneringspetanque på Bastilledagen 14. juli. Det vandt kæmpetilslutning Klubbens formand gennem 23 år, Knud Sørensen dør Løbeklubben opstår og får stor tilslutning det første år Preben Rasmussen udnævntes til æresmedlem på generalforsamlingen. Dartklubben genopstår. Løbeklubbens leder Bjørn Mogensen er med initiativtager til Søvangløbet I anledning af 75 års jubilæet afholdes åbent hus arrangement den 16. Juni.

4 Søndag den 12. juni 1932 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling hos Georg Syndergårds forældre på Ahornvej. Den første bestyrelse bestod af formand Carl Viggo Sørensen, kasserer Arne Eriksen, Rita Larsen, Georg Syndergård, Harald Hansen, Åse Forsen og Erik Lund. Klubben fi k overladt en grund af grundejerforeningen og man købte meget billigt nabogrunden af et medlems far; det er de to grunde som klubben stadig er i besiddelse af. Man undersøgte muligheden for et klubhus som arkitekt Kaj Grønning tegnede. Arnes far murermester Jacob Eriksen og hans bror der var tømrermester forestod byggeriet og skaffede en masse materialer gratis eller meget billigt. Stolperne huset stod på var meget høje pga. mange oversvømmelser af området, før diget langt senere blev bygget. Huset blev færdig i Fastelavnsfest med tøndeslagning var der også i mange år. Arne tog i god tid ud og varmede klubhuset op ved hjælp af petroleumsovne, så der var varmt til vi skulle spise. Trafi kken til Søvang foregik under krigen, bl.a. til den tøndeslagning, billedet viser, således: Nogle startede på Sundbyvester Plads og travede til Søvang. Andre startede samme sted og cyklede derud. Nogle tog med en af de få busser, der kørte den gang. Og så var der nogle, der tog med Amagerbanen til St. Magleby, hvorefter de travede til Søvang. Det skal dog bemærkes, at der ikke var nogen der gik hjem. Sommerens fester var mange og opfi ndsomheden var stor. Til alle Skt. Hans-, afslutnings- og tennisfester var salen fl ot dekoreret. Det var som regel Gunner Jørgensen og Poul Grøning, der stod for dette. Tennisfesterne var også af og til karneval. Jo man kedede sig ikke. Tøndeslagning, marts Atletikken dyrkedes således i mange år, det var Poul Bagstrup Madsen, der stod i spidsen for dette. Der var springgrave til højde- og længdespring, der blev trænet i spydkast, diskoskast og kuglestød. Der var også det årlige Søvangløb, der startede ved klubhuset og gik ad Birkevej, Fælledvej, Kastanievej og ad Søvej til startstedet. Ruten var ca m. Faneindvielsen i badmintonhallen i Lemberggade. Der var en overgang 20 spillere og havde selvfølgelig også her Søvangmesterskaber. I 1941 blev hallen solgt til fabriksvirksomhed. Så vidt det vides, var det til uniformsskrædderi til tyskerne. Man var så heldig at få nogle baner i badmintonhallen på Øresundsvej, hvor man var i nogle år, til den også blev solgt til fabriksvirksomhed. Ungdomsafdelingen Vindere af K.H.F. s turnering i E-rækken Fra venstre Kai Nielsen, Freddy Bachmann, Herluf Truberg, Harald Hansen, Mogens Hyllested, Paul Nielsen og Carl Viggo Sørensen. Der blev også afholdt idrætsmærkeprøver. Der blev uddelt både guld- og sølvmærker. Men det skal indrømmes, at atletikken aldrig blev det store sus. Det var håndbold, der var den store idrætsgren for Søvang. Af de mindre idrætsgrene var der bordtennis, som også blev afgjort ved konkurrencer hver sommer. Badminton spilledes der lidt om sommeren. Der var en bane ud for køkkendøren, men vindforholdene drillede tit. Så blev der afholdt konkurrencer på familien Hansens bane på Birkevej. Vores mangeårige kasserer Harald Hansen og hele hans familie var meget badmintoninteresserede og deres bane lå dejligt i læ, så der havde vi mange gode timer. Om vinteren sidst i 30 erne spilledes der på baner 4 Can-can pigerne ved fest i klubhuset, juni Fra venstre Kjeld Svanevig, Helge Rasmussen, Mogens Østerbye og Herluf Truberg. Klubturnering.

5 1981 Amager Rundt For første gang stod Søvang Sportsklub som deltager i arrangementet Amager Rundt. Vi havde formået Keld Mau til at sørge for at alt var i orden, og jeg kan allerede nu røbe, at turen blev en stor succes. Keld havde prøvet arrangementet før og vidste præcis, hvorledes den skulle skæres. Prisen var sat til 60 kr. og omfattede tilmeldingsgebyr samt en lækker sportstrøje i klubbens kønne gule og sorte farver. Derudover var der til deltagerne under den 42 km lange cykeltur sandwiches samt øl og sodavand i ubegrænsede mængder. Der blev gjort 3 ophold undervejs. Det første ved Ugandavej hvor et par sandwiches og et par læskedrikke røg ned det andet hos købmanden i Søvang, hvor endnu en forfriskning var til rådighed, og endelig ved Tømmerupvej, hvor vi fi k den sidste indsprøjtning. Der var af arrangørerne sat en tidsgrænse på 3,5 time og af de 73 der havde meldt sig, gennemførte alle indenfor denne tidsgrænse. Keld Mau havde selvfølgelig sørget for transport af vore cykler til og fra startstedet på Refshaleøen. Ligeledes var der hjælpere med i nogle biler, som fulgte fl okken hele vejen rundt. Dem blev der også brug for, da fl ere var så uheldige at punktere undervejs. Det eneste der ikke var taget højde for, var den regnbyge som ramte kort tid efter start. Næsten alle nåede at blive godt våde. Der blev skiftet nogle våde trøjer ud ved det første stop. Men det kunne ikke ødelægge et virkeligt godt arrangement. Der var mange der den søndag aften var godt møre i benen og ballerne, men ikke mere end man fi k lyst til at tage turen igen næste år. Keld Mau med løbsledervogn og klubbens mascot holder pause ved Minimarkedet på Fælledvej. Singlemesterskaber i tennis Resultatet af klubmesterskabet i single 1981: Dame A: Lis Dalshøj Kirsten Pedersen Herre M: Søren H. Thomsen Søren Sørensen Præmieoverrækkelse klubmesterskaber Herre A: Jan Berger Johnny Sørensen Herre B: Karl Rasmussen Poul Pedersen Dragør Bys jubilæumsdag Lidt statistik: Der var 73 deltagere, som drak 196 øl, 190 sodavand og spiste 539 sandwiches, Der var 14 punkteringer, 2 væltede og en fi k et skrabet knæ, men alle havnede i Søvang til sidst i god behold. Tak til sportsklubben og Keld Mau for et godt arrangement og på gensyn næste år. Søren H. Thomsen Ved Dragør Bys jubilæumsdag var der fra sportsklubberne i Dragør arrangeret et optog igennem byen. Det var et virkelig festligt optog, som sluttede på Badstuevælen, hvor hver klub gik op på en slags scene og præsenterede klubben, hvorefter hver deltager fi k et gavekort til udlevering af enten en trøje med Dragør påtrykt eller en bøllehat. Søvang Sportsklub var også repræsenteret i optoget. 5

6 Søvang Sportsklub 50 år 12. juni 1982 fejrede Søvang Sportsklub 50 års jubilæum med en fest, der blev afholdt på Vier digets skole. 170 var mødt nuværende og gamle medlemmer klubben havde den glæde heriblandt at se medlemmer, der var med til at starte klubben for 50 år siden. Borgmester Jørgen Rosschou mødte op med en hilsen fra Dragør Kommune og holdt en tale for klubben. Derefter overrakte borgmesteren Dragør Kommunes gave. Formanden takkede borgmesteren, og det medførte et stort og varmt bifald, da det meddeltes, at gaven var en check på kr. Grundejerforeningen Søvang s gave til klubben var 2 dejlige bænke til tennisbanerne, og desuden overrakte formanden Finn Hyllested i forbindelse med en elegant tale for klubben en vandrepokal. En dommerstige til tennis var en gave fra blikkenslagermester Erik Rasser Rasmussen en ting som klubben længe havde ønsket sig. Videre modtog klubben album med fotos helt tilbage fra starten i 1932, scrapbog med gamle udklip, som telegrammer og hilsner bl.a. fra Amager Lawn Tennis. Efter spisningen var overstået afbrudt af fl ere veloplagte talere, der hyldede klubben var der uddeling af badmintonpræmier fra klubmesterskaberne. Klubben kunne for første gang uddele 2 fl otte vandrepokaler i dame- og herresingle udsat af henholdsvis AFRA Sportspræmier og DUPLIA. Herefter gik det videre med underholdning et One Man Show med Jørgen Gøtterup, og dernæst optrådte forældrekoret, hvori lokale kræfter fra Søvang deltog. Koret sang og swingede sig igennem et udmærket repertoire. Derefter blev der danset til et glimrende 4 mands orkester til festen sluttede ved midnatstide og alle gik glade og tilfredse hjem. Dagen efter var der arrangeret en håndboldkamp mellem grundejerforeningen og sportsklubbens bestyrelse. På trods af regn og blæst var der mødt mange tilskuere op, og de fi k en underholdende kamp med mange sjove episoder. Dommeren Svend Erik gjorde sit til at dele sol og vind lige ved hjælp af utraditionelle afgørelser. En grum straf var at blive vist ud til den side, hvor sodavandskassen var placeret. Kampen sluttede meget demokratisk 6-6. Klubben har haft et godt jubilæum, og vil gerne takke alle, der har hjulpet til på en eller anden måden. KS Et historisk billede: Her er seks formænd fra Søvang Sportsklub samlet på ét billed. Anledningen var selvfølgelig jubilæumsfesten. Fra venstre har vi: Henning Mortensen, Knud Sørensen, Arne Eriksen, Kai Nielsen, Karl Viggo Sørensen og Jørgen Wibrandt. Klubfest 1983 Lørdag den 4. juni blev den årlige klubfest afholdt i Hollænderhallen. Omkring 50 personer mødte op, og efter en velkomstdrink startede spisningen. John Jørgensen assisteret af Knud overrakte de mange præmier, og stort og fortjent bifald til Martin Storm Pedersen, der fi k overrakt den nyindstiftede vandrepokal, der skal gå til årets spiller i badminton. Martin Storm Pedersen med pokalen for årets spiller. Desværre var der mange, der ikke mødte op for at hente deres præmie. Keld Mau havde været hurtig og kunne offentliggøre tider på nogle af de første i mål under Amager Rundt. Keld uddelte præmier han havde skaffet klubben. Der var også en præmie til bladets fotograf Poul Pedersen for den formidable tid 1 time og 20 minutter. Derefter gik dansen lystigt til tonerne af Michael og Flemmings discoteque. Ved 1-2 tiden sluttede festen. Tak til Michael og Flemming samt festkomiteen Kirsten og Lene, for en dejlig aften og på gensyn til næste år. Knud Jytte Fagerli med pokal og præmie Dame A-række. Tennistræning/instruktion Søren-Henrik Thomsen, Fl. Saugmann og Knud Henrichsen har i foråret deltaget i et instruktionskursus (grundkursus I) under KTU. Fra begyndelsen af juli tilbydes hver mandag fra kl instruktion for juniorspillere. Endvidere tilbydes instruktion til voksne begyndere, ligeledes fra begyndelsen af juli. Da vi p.t. ikke ved hvor stor interessen er for begyndertræning er det ikke muligt at præcisere omfanget af denne. Da vi primært ønsker at gøre brug af vore egne instruktører, er det desværre endnu ikke muligt at arrangere instruktion for de lidt øvede spillere. Dette vil først kunne lade sig gøre når vore instruktører har gennemgået fl ere kurser. Københavns Badmintonkreds (KBK) Klubben er i overensstemmelse med beslutning fra sidste generalforsamling blevet tilsluttet KBK, hvor vi i den kommende sæson 83/84 stiller med et lille hold til deres turnering, dvs. 8 spillere pr. gang (ikke nødvendigvis de samme), og der skal i alt spilles 7 turneringskampe, hver bestående af 8 kampe i både herre- og damerækker, men mere herom på opslagstavlen i Kongelundshallen. 6

7 1984 Amtsmester 1984 Camilla Nobæk Lørdag den 10. m arts fi k klubben sin første Amtsmester for puslinge ved den 12-årige Camilla Nobæk, som i sin første badmintonsæson i klubben havde tilmeldt sig juniortræningen og blev dygtigt trænet af såvel sin mor og far, som klubbens træner Henning Mortensen. Camilla, som gik alvorligt ind for sagen, fi k således mod på at tilmelde sig Amtsmesterskabsturneringen i Amagerlands regi, og endte med at vinde fi nalen over Berit Puggård i en meget spændende 3 sætter 7-11, 11-8 og Et virkelig fl ot resultat, som Camilla, familie og alle vi andre kan være stolte over. Tillykke Camilla vi håber at have dig i klubben i mange år endnu. Grusbane nr. 2 Så fi k vi en ny grusbane. Som forudset i april, var den ny grusbane færdigetableret medio juni, og med nogle dages intensiv vanding, kunne banen tages i brug den 20. juni, lidt blød, javist, men allerede 2 uger senere næsten så god som man kunne ønske sig. Vi har da også med glæde konstateret at der er næsten lige så stor søgning på den ny grusbane som på den gamle. Men husk at vande og feje den nye bane lige så fl ittigt som I bør vande og feje den gamle grusbane; så har vi alle meget større glæde ved at benytte banerne. Ved indvielse af den nye bane, er der åbnet adgang til optagelse af nye tennismedlemmer. Så hvis I selv kunne tænke jer at være med,eller hvis I kener nogen, da ring til Preben Rasmussen eller en anden i tennisudvalget. God fornøjelse. Tennisturneringer i årets løb Handicapturnering den , 35 deltagere. Hyggedoubleturning den , som samtidig var den offi cielle indvielse af den nye grus - bane, 28 deltagere. Klubmesterskaberne Klubmesterskaberne i single og double blev afviklet fra den /8-84. Der blev afviklet 72 kampe med 55 deltagere. Herre M: Johnny Sørensen Søren Sørensen Herre A: Carsten Pedersen Tage Nobæk Herre B: Nicholas Rasmussen Martin Storm Pedersen Dame A: Louise Rasmussen Lis Dalshøj Dame B: Jytte Rasmussen Janni Remmer Juniorer: Ricky Jensen Jonas Anderson Herredouble: Johnny og Søren Sørensen Allan Jensen/Søren H. Thomsen Mixdouble: Kirsten Pedersen/S. H. Thomsen Lis Dalshøj/Johnny Sørensen Venskabskamp mod Badmintonklubben Tændhætten Badmintonklubben Tændhætten i Dragør fejrede i års jubilæum. Dette skulle manifesteres ved et jubilæumsstævne lørdag den 11. februar 1984, som en trekants holdturnering mellem Tændhætten, Fjerbolden og Søvang Sportsklub i Hollænderhallen. Desværre måtte Fjerbolden melde afbud i 11. t ime, således at Tændhætten og Søvang Sportsklub dystede i en 23 kamps holdmatch, som Søvang havde æren og fornøjelsen af at vinde Efter de sportslige udfoldelser, nød begge hold et traktement bestående af fadøl, snitter og snacks, som Tændhætten havde stablet på benene. Vindere af dame B, Jytte Rasmussen og Janni Remmer. En kamp fra juledouble. Vindere af juniorrækken, Ricky Jensen og Jonas Anderson. 7

8 Uddrag fra referat fra generalforsamlingen i 1985 Der var mindre tilslutning til fastelavn end i Tøndeslagning indendørs på Dragør Skole pga. stærk kulde. Næste år holdes fastelavn i Søvang. Tak til Bjarne Krohn-Hansen for fi lmfremvisning. Kattekonger og kattedronninger. Det er så yndigt... Vi havde modtaget et brev fra kommunen i august, hvori kommunen meddelte, at man ønskede besparelser på fritidsområdet, og at haltimerne i Kongelundshallen kun kunne garanteres til Dette blev dog ændret i løbet af efteråret, således at der ikke foretages nedskæringer på denne side af Kommunen søger besparelser på kr. Møde varslet til april/maj med fritidsnævnet, DIS og diverse klubber. Borgmesteren støtter Søvang, så de kan blive i Kongelundshallen. Det ser ikke ud til, at klubberne kan købe banetimer direkte fra forsvaret. Vi havde søgt kommunen om areal til boldfælled ved Sølyst Modtaget svar fra teknisk forvaltning , hvad klubben anså der skulle til for at få en boldfælled, grovplanering, græssåning og 2 fodboldmål. Teknisk forvaltning har herefter sendt sagen til kulturelt udvalg. Fældning af træer ved Søvej på foranledning af grundejerforeningen. Træernes rødder på vej til at ødelægge vejbelægningen. Klubhuset mange møder/timer medgået siden Større end oprindeligt planlagt. Endelige tegninger til kommunen samt 4 entreprenører for tilbudsgivning: Elindco, Knud Verdich, Louis Gammelgaard, Kongelundshuse v/kurt Jensen. Havde valgt Elindco som var ca kr. billigere end Knud Verdich. Der var problemer med adgangsvej til rekvisitrum over Grundejerforeningens grund, byggelinie og skel. Derfor havde vi sammen med Grundejerforeningen ladet grundene ommatrikulere, således at sportsklubben havde den øverste grund, hvor huset skal ligge, og grundejerforeningen den nederste langs Søvej. Byggetilladelse modtaget Første byggemøde afholdt , hvorefter nogen uenighed, afsluttende byggemøde Støbearbejdet påbegyndt uge 6. Klubben havde besluttet at betale vinterforanstaltninger, frem for at udskyde byggeriet med gener for tennis, og højere entreprisesum ved senere færdiggørelse grundet arbejdsmarkedets overenskomstforhandlinger og prisstigninger på materialer. Havde modtaget tilsagn fra kommunen om økonomisk støtte på kr. Tak til fritidsnævnet og kommunalbestyrelsen og især til Lis Hyllested for støtte til projektet. Pantebrev underskrevet af sportsklubben og grundejerforeningen. Vi havde søgt Dansk Idrætsforbund om et rentefrit lån, som forventes afgjort i februar. Tipsmidlerne med afgørelse i juni 85. Tuborg, havde takket nej. Modtaget støtte på kr. fra Amagerbanken. Huset forventes færdigt Indvielsesfest afholdes ca Åbent hus for grundejerforeningen i maj måned. Grundejerforeningen vil foreslå gave til sportsklubben på kr. ved den kommende generalforsamling. Grundejerforeningen havde indfriet modningslånet på ca kr. Indvielse af klubhuset På en brandhed Grundlovsdag 5. juni, kunne klubben indvie det nye klubhus. Det havde jo været længe undervejs de første drøftelser og ansøgning til kommunen daterer sig til slutningen af Bestyrelsen havde i årene haft lange og svære forhandlinger der havde været mange møder og drøftelser. Når vi nu skal se resultatet, et smukt og funktionelt hus, som oven i købet falder fi nt ind i området, jo så føler vi, at det har været det store arbejde værd. I forbindelse med indvielsen havde klubben den glæde at mange havde taget sig tid til at komme og se huset, selv om der skulle spilles fodbold mod Sovjetunionen (som Danmark vandt 4-2), og iøvrigt i en periode hvor Danmark oplevede ølstrejke. Klubben havde dog en god forbindelse, så det lykkedes os af have godt med fadøl i huset. Fra Dragør kommune kom borgmester Jørgen Rosschou, fra fritidsnævnet Carsten Westring, Axel Lange og Lis Hyllested, fra Dragør Idrætssammenslutning Erik Bjørn, samt arkitekt Torben v. Bülow og sidst men ikke mindst mange medlemmer og pensio - nister som Kai Sport ynder at kalde dem. Grundejerforeningen var også repræsenteret, så vi regner med at ca. 150 var til stede. Efter diverse taler, hurra-råb og sang, underholdt Salty Dogs med lidt forskelligt folkemusik. Og efter hyggesnak med øl, sandwich og snacks sluttede indvielsesfesten. Der var dog mange der blev for at se fodboldkampen, og det blev jo en uforglemmelig oplevelse. Vi har nu fået det klubhus, vi så længe har ønsket os, og vi vil håbe, at vi må få glæde af det i vores arbejde fremover. 8

9 Hvad sker der på Poppelvej... Musikskolen har i år fået ny bopæl i hjertet af Søvang, og det har lokket en del nye børn til. Sportsklubbens lyse og hyggelige lokale er lige sangen for de ca. 30 Søvang-børn, som med liv og lyst glæder sig til deres musikdag. Onsdag undervises i blokfl øjte, klarinet, børnekor og småbørnsrytmik. Torsdag er der klaverundervisning hele dagen. Den var der børnekoncert. Det var i øvrigt den allerførste i Søvangs historie; en dejlig aften med alle de forskellige instrumenter repræsenteret. Man kunne godt høre at de små musikanter havde øvet lidt ekstra derhjemme. Børnekoret og de små rytmikbørn var også en herlig opvisning i sang- og musikglæde. Som et festligt indslag, var dele af harmoniorkestret mødt op og blæste lidt ekstra stemning og inspiration i børn og forældre. Dele af børnekoret og leder Poul Emborg. Gymnastik Aerobic undervisning er der også kommet gang. Interessen har været overvældende stor, og 5 hold er blevet oprettet; 3 om mandagen og 2 om onsdagen. Lone Frederiksen er leder, og kører sit program efter Jane Fondas Work-out metode. Det er meget effektivt, og man har det bare skønt bagefter. Til trods for at lokalet er lille, kan det godt lade sig gøre at svinge arme og ben. Hvis du også har lyst til at gøre noget for dig selv og dine deller, er du velkommen til en prøvetime i sportsklubbens lokale mandag eller onsdag. Henvend dig til en af os: Jannie Remmer, Ingegerd Jørgensen. Nu også dart Den startede der en dartklub i Søvang. Efter forskellige problemer og meget stor hjælp fra sportsklubben, har vi nu erhvervet 3 dartboard. 20 medlemmer spiller mandag og onsdag kl 20 i klubhuset. Den startede vi så en intern turnering op Søvang Open, hvor der spilledes alle mod alle. Til næste sæson vil vi prøve at blive medlem af Dansk Dart Union så vi kan prøve kræfter med andre klubber. Søvang Skiklub! Den drog 17 personer i alderen fra 8-50 år på skitur i bus til Abtenau i Østrig, for at lære at stå på ski og bruge hele 9 dage på også at blive mestre i denne sport. Mere eller mindre veludhvilet efter busturen ankom vi lørdag formiddag til rejsens mål, dog med en vis skuffelse over der også her manglede sne. Søndag morgen mødte alle friske op ved busstoppestedet for at køre de 5 minutter til Karkogel, hvor der var nogle lifter åbne. Efter et par timers strabadser og under Bertils kyndige vejledning, fi k alle et velfortjent hvil på restauranten. 11 af deltagerne havde aldrig set et par ski før. Om aftenen gik snakken, hvorvidt man skulle gå på skiskole eller ej (man var allerede blevet så dygtige efter én dag, at skiskole var unødvendig) men mandag mødte alle dog op, undtagen Bruno, for at starte på en 3-dages skiskole. Den aften var alle så trætte, at man gik hver til sit ved 21-tiden. Tirsdag, skiskolens 2. dag mødte alle op. Da skolen stoppede for middagspausen, var sneen smeltet i solen og den sidste tur ned foregik som vandpatomine, så eftermiddagens skole foregik på Karkogel, samme sted som om søndagen, men nu var sneen blevet til den rene skøjtebane og meget farlig at stå på. Skiskolen onsdag måtte der forlægges til Postalm, en times kørsel fra Abtenau. Stedet ligger højt oppe og her var sne. Et fantastisk, imponerende landskab mødte os et virkeligt dejligt sted som betog alle så meget, at de fl este ville derhen igen torsdag den første dag på egen hånd. Dog måtte Poul O. stige af grundet en gammel benskade. Også om fredagen tog holdet til Postalm, de fl este havde lært at få en lur frem og tilbage. Denne sidste aften i Østrig, blev fejret med fondue og musik på byens største hotel. Lørdag var der lidt uro i lejren ; der gik ingen bus til Postalm, lifterne i byen var lukkede, så det eneste sted der endnu var sne, var Dachstein West, et område oppe i højderne 9 ca. 20 min. kørsel den modsatte vej af Postalm. Et meget svært skiterræn ikke velegnet til begyndere, men en del ville på ski, så Drachstein West blev det. Vejret denne dag var tåget og blæsende, men ingen kom noget til. Kl var så tiden til at stige på bussen hjem til Søvang. Søndag eftermiddag ankom vi i god behold til Søvang. Alle var enige om, at dette bestemt ikke var sidste skitur tværtimod de havde fået blod på tanden. C+B Klubbens PC er Der er nu ved at blive lagt sidste hånd på klubbens software, således at vi fremover disponerer over en såkaldt database. Det betyder blot, at alle medlemmer er registreret i et EDB-system og ved hjælp af enkle programmer kan man rette, tilføje nye, slette, udskrive labels til kuverter samt udskrive girokort. Da det hele laves af frivillig arbejdskraft, tager programudviklingen selvfølgelig nogen tid. Jeg havde håbet at have det hele klart til dette blads udsendelse, men det er ikke tilfældet. Der arbejdes imidlertid på højtryk på projektet således at det hele skulle fungere ved næste blads udsendelse. Henger

10 Venskabskamp set med en tilskuers øjne Lørdag den 4.2. kl. 14 i Hollænderhallen skulle det store slag stå kampen mellem Fjerbolden, Tændhætten og Søvang. Mange kampe skulle spilles, derfor er der desværre altid nogle der kommer til at sidde og vente, men alle tog det med godt humør, og kampene blev spillet inden for den afsatte tid. Alle gik i krig med stor kampiver og spillede så man skulle tro, at det var All England, det er sjovt at sidde på tilskuerpladsen og høre alle de forskellige kommentarer. På et tidspunkt, var Søvang ved at få sved på panden, for det så ikke så godt ud, men det varede ikke længe før det så godt ud igen. Jeg synes, at man virkelig kan se, at spillerne fra Søvang er fl inke til at passe deres træning, og det er de (jeg har det fra pålidelig kilde). Søvang vandt stort. Bagefter gik vi over til 3. halvleg, som er blevet en tradition, at vi samles i Hollænderhallens cafeteria, til en bid mad og hyggeligt samvær, hvor man uddeler pokalen til det vindende hold. 3. halvleg vinder Fjerbolden altid, de forstår at hygge sig, så lidt vinder de da. Hanne Mortensen Dødsfald Det er i dyb sorg, at vi må meddele, at vores bedste ven, sportsklubbens tidligere næstformand Erik Dahlbæk Nielsen, Lindevej 26, er afgået ved døden kun 46 år, efter kort tids sygdom. Erik var sammen med Henning med til på grundejerforeningens generalforsamling i 1974, at forhindre at sportsklubben måtte lukke. De startede klubben op igen med Erik som næstformand. På den tid gik man fra dør til dør, for at samle medlemmer og Erik gjorde et stort arbejde. Ære være hans minde. Hanne og Henning Ren dag den 29. april Over hele landet og selvfølgelig også i Dragør kommune, iværksættes en REN DAG-kampagne, lørdag den 29. april kl. 9.00, hvor foreninger, skoler, spejdere m.fl. sammen med kommunen ad frivillighedens vej vil oprense strande og strandenge i hele kommunen, samt rengøre Dragør gl. by, havneområdet og ved fortet. Teknisk forvaltning vil sørge for materiel og udstyr mv. Søvang Sportsklub opfordrer hermed medlemmerne til at melde sig til denne opgave til gavn for alle i kommunen, hvor vores område vil være Søvang mod Dragør, men det vil der komme nærmere oplysning om, såvel som lokalpressen inddrages i PR-virksomhed. Kommunen vil med borgmester Georg Lemke i spidsen gøre dagen fornøjelig under indtryk af opgaven som muligt. Der var engang Fra vores æresmedlem Erik Rasmussen har vi modtaget følgende: H.C. Andersen begyndte sine historier med der var så dejligt ude på landet. I denne artikel ønsker undertegnede, at beskrive en ganske almindelig søndag i Søvang i juli Solen står højt på himlen. Der er altid stor aktivitet i haverne i helligdagene. Mange gæster kommer cyklende fra byen på besøg i de ca. 500 sommerhuse. Søvang er på en sådan dag tæt befolket, det ses blandt andet i købmandsbutikken hos Børge og Birthe, hvor alt kunne købes, fra snørrebånd til morgenkryddere forretningen lå på Tværvej. Populære onkel Carl gør de to tennisbaner klar til de kommende tennismesterskaber. På badebroen går en stadig strøm af mennesker uden- og indenom hinanden, alle hilser, og smiler, i dejlig let påklædning. Endelig når man ud på den hyggelige lille badeanstalt. Der sidder baderotten ved indgangen til damer og herrer. Hans navn er forresten Mortensen og opgaven med at holde orden og justits, på piger og drenge i alle aldre, det gør han omhyggeligt. Når Morten går til frokost, hænder det ofte, at Trubergs lille foxterrier sniger sig ud på badeanstalten. Så bliver der liv og glade dage med skæg og højt sprøjt. Håndklæder og sko er der næsten ikke plads til på krogene, men man rykker sammen og folk kommer hinanden ved. På sportsklubbens håndboldbane er der ved 10 middagstid besøg af et hold fra Sverige. Søvang Sportsklub har på det tidspunkt stærke håndboldspillere, og onkel Carl har slået græsbanen som er i fi n stand. Vi har folk som Kjeld Svanevig, H. Truberg, KAI Sport, Mogens Hyllested, Poul Grøning, Knud Rasmussen, Mogens Østerby, Erik Lusty med fl ere, som jeg gamle fodboldspiller desværre ikke husker, idet jeg selv er tilløbende og ikke født i Søvang. Imellem alle de voksne, vimser drenge og piger (høfl ige, pæne og velopdragne) i alderen fra år. De fl este har nu forladt Søvang, der er dog i dag gudskelov enkelte tilbage, bl.a. vores kasserer Søren Henger, Finn Hyllested, Jørgen Hye-Knudsen, Ole Sørensen, Peter og Annette Wittrup, Kaj og Inge Bruun. Der var altid mange tilskuere. Efter sportskampene spiste sportsfolk og søvangensere medbragt mad i klubhuset, der bogstaveligt stod på gloende pæle. Som bekendt var huset jo anbragt 1 meter over jorden af hensyn til oversvømmelserne om vinteren. Der var anbragt fast bordtennisbord, hvor der blev udkæmpet drabelige kampe, desuden i hjørnet en lille tribune, hvor musikken og optræden, ved festlige lejligheder kunne foregå. Det gamle hus var større end det nuværende, med en pompøs trappe og veranda. Måske mere end anden gang. Med sportslig hilsen Erik Rasmussen Raser, Rønnevej 6 Damedag søndag 1. juli 1990 Det lille hyggelige klubhus var søndag mor - gen kl samlingsstedet for tennisklubbens dejlige damer, der forventningsfulde og glade mødte op til den årlige damedag. Traditionen tro, blev der budt på frisk morgenkaffe, morgenbrød og Gammel Dansk. Stemningen var i top men det var vejret til gengæld ikke! Det var mørkt og blæsende. Det kunne dog ikke slå nogen ud så tidligt på dagen. Kl. 10 startede vi de indledende partier, men allerede kl. 11 måtte vi desværre forlade banerne og gå inden døre pga. regnvejr. Mens vi ventede på tørvejr spillede vi Trivial Persuit, som Kirsten fluks hentede derhjemme. (Vi kunne jo lige så godt holde os på det åndelige høje plan, vi alle havde befundet på fra morgenstunden.) Så blev det heldigvis tennisvejr igen og turneringen kunne fortsætte. Den eneste afbrydelse vi herefter havde, var en dejlig frokost (selv medbragt) samt masser af hvidvin (nogle fi k mere end andre!!!). Vi havde nogle sjove og herlige timer. De der ikke knoklede med bolden, pussede briller, hentede bolde hos naboen, eller kom med opmuntrende bemærkninger fra sidelinjen. Turneringens 4 vindere blev: Lene, Bente O., Margit og Anette Præmierne var Lambrusco, der traditionen tro blev delt mellem de svedige og hårdt kæmpende damer. Det var skægt at være med som ny på banen. Mød op til næste år hvis du tør du vil ikke fortryde. Mange sommerhilsner Susanne Staal

11 Tennisferie Vi var nogle stykker i klubben der havde talt om ku det ikke være skægt at tage på sportsferie og pludselig en aften i foråret var det en realitet, 16 personer fra tennisafdelingen meldte sig til 1 uges ferie i Sportscentret La Santa på Lanzarote. Senere kom der 3 personer til som selv arrangerede deres rejse. Den drog nu 19 personer (en rullestol med sprængt achillessene), afsted fra Kastrup lufthavn i højt morgenhumør, småfrysende og med tennisketchere. Ca. 5-6 timer senere landede vi i Arricife og svedte tran før vi nåede ud til busserne, som skulle køre os til La Santa. Jeg tror nok jeg kan sige det blev alle tideres aktive ferie, vi spillede tennis 2 timer formiddag, efterfulgt af efter tennis øl, 2 timer sent om eftermiddagen, fulgt af formiddagens arrangement, og indimellem badede vi, solede os, spiste og drak (væsketabet fra tennisbanerne skulle retableres), var på sightseeing, i det hele taget hyggede vi os enormt. Det var en solbrun og træt fl ok der kom hjem en uge senere, alle enige om at den ferie sagtens kunne tåle en gentagelse. Vibeke Dartklubbens 5. sæson Vi startede 5. sæson op tirsdag den 2. oktober. Efter dartskiverne er blev udskiftet og det øvrige udstyr er blevet fornyet og malet, forventer vi at få endnu en dejlig vinter sammen. Vi har den glæde i år, at der er begyndt at komme nogle unge mennesker iblandt os, og hvis der er fl ere der ønsker at spille dart er det blot at møde i klubhuset på Sportspladsen, tirsdage kl eller kontakte undertegnede. Juleturnering i badminton Deltagerne ved juleturneringen i 1990 Fredag den 12. oktober havde vi en dart-pokalfest hvor vi fi k lidt godt at spise, og fi k en svingom med damerne. Vinderne blev: 1. Kim Irmow 2. René Reimer 3. Uffe Frandsen Der bliver i år en intern turnering, plus vil vi forsøge at fi nde andre klubber at dyste imod. Vel mødt! Kaj M. 11 Uddrag af formandens beretning 1991 Knud Sørensen konstaterede at 1990 havde været et godt år for sportsklubben med mange aktive spillere i badminton og tennis. Sidste etape af hegn om areal på Poppelvej og Søvej var blevet etableret. Klubben havde gennemført omlægningen af asfaltbanen til en grusbane som diskuteret på de sidste to generalforsamlinger og vedtaget på sidste. På den resterende del af asfaltbanen vil der blive etableret minitennis. Kommunen arbejder på at gennemføre brugerbetaling og nogle klubber betaler allerede for brug af Hollænderhallen i marginaltimer. Den nye fritidslov (som hedder Lov om Folkeoplysning) vedtaget sidste efterår, mangler endnu regler/retningslinier for tilskud til aktiviteter. Kongelundshallen lejes for 1 år af gangen, stadig uklart om fortsat brug. Privatisering diskuteres stadig mht. Hollænderhallen, hvor det er planen at D.I.S. skal overtage driften inden efteråret som selvejende institution, og etablerer stikhal til ca. 5 mia. kr. til håndhold og badminton. Klubben mangler at udføre beplantning og anlæg af fl iser til terrasse og evt. rundt om banerne; dette vil blive gjort ved fælles arbejdsdag for medlemmer og bestyrelse i april. Klubben har søgt tilskud fra kommunen, tipsmidlerne og lån fra D.I.F., hvor afklaring først kan forventes om 2-4 måneder. Klubben havde netop gennemført fastelavn for børnene.

12 1991 Fra standerhejsningen ugen inden arbejdsweekenden Arbejdsweekend I weekenden den april opfordrer vi medlemmerne til at yde et par arbejdstimer på tennisanlægget. Vi skal have lagt fl iser, malet og rengjort klubhuset, beplantet og meget mere. Vi håber at mange vil modtage opfordringen, og tilmelde sig hos Preben hurtigst muligt, så han kan planlægge indkøb. Til slut ønskes alle en rigtig god tennissæson. Tennisudvalget Da vi nu har fået tennisbane nummer tre, får banerne nyt nummer. Den nye bane bliver nr. 1, den gamle nr. 1 bliver nr. 2 og den gamle nr. 2 bliver nr. 3. Nogle finalister fra doubleturneringen i tennis Finalisterne i mix-double Henger, Kirsten, Lene og Torben Damedoublefi nalisterne Jytte, Vibeke, Bente og Irene. Herredoublefi nalisterne Ricky, Jørn, Knud Harris og Torben. 12

13 Damedag 1992 Damedag i tennisklubben er en årlig tilbagevendende begivenhed som vi se frem til. Den betyder fri fra mænd, børn, hunde osv. Den betyder, at vi med god samvittighed kan spille tennis uden at bekymre os om andet end at få rumpen med og vinde så mange kampe som muligt. Søndag den 19. juli kl sad vi således bænket udendørs til morgenkaffe med den evindelige bitter og store forventninger om en dejlig dag. For en gangs skyld bekymrede ingen sig om vejret var jo året, hvor sommeren holdt ferie i Danmark. Kl begyndte løjerne. Vi spillede double med skiftende makkere. Niveauet er jo forskelligt, det må vi erkende. Denne måde højnede sandsynligheden for mindst én sejr pr. kvinde. Kampene var af 30 minutters længde, og hver vunden kamp markeredes med en gylden sløjfe, som kunne pryde ketcheren efter temperament. Nogle lignende da også de rene fastelavnsris. Det skal lige nævnes, at vi tog os tid til at spise en god frokost midt på dagen. Vindere i år blev: Lene Skov, Vibeke og Inger. Kom og deltag I der endnu ikke har taget jer sammen, vi kunne være mange fl ere. På gensyn i Anette B. Jubilæumsfesten Så er efteråret over os efter vi har haft et brag af en sommer. Midt i sommerheden markerede vi klubbens 60-årsdag med en fest i Hollænderhallen, lørdag den 13. juni. Ca. 80 personer var mødt op børn, unge og ældre medlemmer. 13 Vi startede med en velkomstdrink, derefter amerikansk lotteri med fi ne præmier, indkøbt til klubben af Søren Hye-Knudsen. Tak Søren. Senere var der uddeling af velfortjente badmintonpræmier. Der var heldigvis en hel del til stede som så fi k klapsalver oven i præmierne. Vi spiste derefter en udmærket menu, som blev afsluttet med hjemmebagt kage og kaffe ad libitum. Senere spillede Holger s Kvartet op til dans. Rigtig 60 er musik Beatles, Shadows m.fl. Swingende, rockende musik, der blev leveret med smil og charme. Vi glæder os til at høre kvartetten en anden gang. Der blev danset fl ittigt til ud på de små timer, og det var mit indtryk at alle fi k en god aften ud af det. Det kunne jo være at vi skulle holde en lignende fest en gang om året. Jeg ønsker alle en god vinter med masser af badminton. Knud

14 1994 Mesterskabsturneringer i tennis Stemningsbilleder fra jubilæumsdagen 19. februar 14

15 Veteran Nu kører det Så er vi i gang igen med den nye sæson, som vi har set frem til med stor forventning, dette er ikke mindst på grund af de store skuffelser vi oplevede i sidste sæson, hvor der rent faktisk var tale om en regulær udklaskning, men i allerhøjeste grad også på grund af vor nye træner, Michael, som har kæmpet med holdet siden sin start, og har givet os det der er så vigtigt for en lille klub: TROEN PÅ AT VI KAN. I vor første kamp, som var en hjemmekamp mødte vi KFIF som knebent vandt med cifrene 7-5. Det skal så også lige med, at Kim fi k en skade i sin anden kamp, som vi så måtte tabe desværre. Trods nederlaget kunne jeg efter denne første kamp mærke, at der var optimisme at spore på holdet. I anden omgang fi k vi krudtet fyret af, og sikke nogle kampe. Vi mødte HBTK på udebane, hvor vi denne gang løb af med sejren som blev på 7-5. Der blev denne dejlige søndag vist rigtig god badminton, som i allerhøjeste grad er resultatet af en ny og spændende trænerindsats, som også har styrket motivationen blandt spillerne. Tillykke med hele holdet og ikke mindst til træneren for et godt arbejde. Olsen Haltennis Året 1995 er desværre gået uden at vi fi k haltennis. På sidste generalforsamling fi k bestyrelsen opbakning til at indlede forhandling med kommunen om eventuel medejerskab af Kongelundshallen. Midt i juli 1995 overtog kommunen ejendomsretten til Kongelundshallen og klubben blev faktisk inviteret til forhandling med kommunen i august og vi troede ikke at det glippede, men ak, kommunen måtte sende sagen til juridisk udtalelse i forhold til Folkeoplysningsloven og lovede svar midt på efteråret. På trods af rykkere modtog klubben først i december det lidt nedslående svar at sagen fortsat var under behandling og endelig afklaring ikke ville foreligge i Kommunens forvaltning for Børn, Fritid og Kultur (BFK) fi k mandat til i november at udlåne Kongelundshallens ledige timer fra den 2. januar og frem til den 1. maj Herefter søgte vi så igen BFK om haltimer til tennis og modtog også i december det svar at det ikke var muligt at imødekomme vores ansøgning da Kongelundshallen ikke var streget op til tennis ligesom der ikke forefi ndes net og standere. Endvidere at gulvet trænger til at blive afhøvlet og lakeret, hvilket der p.t. ingen økonomisk mulighed er for at gennemføre. Vi har så skrevet til kommunen BFK igen i januar 1996 for om der trods alt ikke kunne fi ndes en anden halfordeling sted mellem Hollænderhallens og Kongelundshallens brugere, således at vi dog kunne få nogle haltimer til tennis i Hollænderhallen på lige vilkår med Dragør Tennis. Og derved står det lige nu, brevet er ikke besvaret i skrivende stund. I kulissen har Dragør Idrætssammenslutning DIS i fl ere år bakket op omkring klubbens ønske og ansøgning om haltennis ligesom de af Vindere af damedouble DIS udpegede medlemmer af Folkeoplysningsudvalget bakker ansøgningen op. På et eller andet tidspunkt i foråret skal det også op i den nye brugerbestyrelse for Hollænderhallen. Vi må se i øjnene at sæsonen 1995/96 ikke kommer til at rumme haltennis (igen), tillige med at vi heller ikke har fået en eneste time i forbindelse med helligdage eller turningsfri dage. Slaget er midlertidig tabt, men kampen fortsætter, for at opnå haltennis i sæsonen 1996/97. John Dalsgaard

16 Petanque Efter at vi et par år havde talt om at anlægge en Petanque-bane ved klubhuset besluttede vi på bestyrelsesmødet i juni at nu skulle det være. Så efter materialeindkøb gik vi i gang sidste weekend i juni. En gruppe frivillige mødte op og gik straks til sagen. Græstørv blev gravet af og så kom problemerne med rødder og sten i massevis. Nå sveden blev tørret af panden, og vi knoklede videre og nåede til den ønskede dybde. Så blev der kørt stabilt grus og tromlet til den store guldmedalje og til sidst et lag lysit og så var banen færdig. Nu var det så blevet juli og Claus Ehlers fi k den gode idé, at vi skulle indvie banen søndag den 14. juli Frankrigs nationaldag Petanque er jo et spil, der kommer fra Provence oprinde- ligt, så det var jo fi nt at kunne indvide banen netop denne dag. Claus havde lavet et fl ot arrangement og der var rødvin til alle deltagerne. Efter en tale af formanden der glemte at døbe banen Petanque Arena forklarede Claus reglerne for spillet, og turneringen startede. Efter indlende runder semifi naler og fi - nale blev vinderne kåret og præmierne var naturligvis også rødvin. 46 mødte op til dette festlige arrangement og havde en hyggelig aften tak til Claus for den gode idé og for gennemførelse af turneringen med mange forklaringer. Jeg vil også takke alle der hjalp til med at etablere banen for et stort stykke arbejde med efterfølgende ømme rygge og ben, men resultatet blev fl ot. Der har været foresprøgsler om brug af banen og det er bestyrelsens mening, at man skal være medlem af Søvang Sportsklub for at bruge banen, så hvis der er interesserede i Petanque meld jer ind i klubben hos kassereren. Til næste år vil vi prøve at arrangere nogle turneringer og måske åben hus arrangement. Knud En rigtig dejlig dag ved mesterskabesturneringen i tennis Fornem badminton besøg Sidste sæson havde vi en dag, hvor Johnny Sørensen og Carsten Bjerlev var i Konge lundshallen, for at spille en kamp mod Sø vang Sportsklubs to bedste herrer. Resultatet af denne kamp blev 15-5 og 15-3 til Johnny og Carsten. Det var en herlig kamp, hvor de to divisionsspillere brillerede med deres gode spil. Søvangs herre, Knud Hen richsen og Bruno Gede kæmpede alt det de havde lært, men var her oppe mod overmagten. 16

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SKIBSBY-HØJENE IDRÆTSFORENING

MEDLEMSBLAD FOR SKIBSBY-HØJENE IDRÆTSFORENING MEDLEMSBLAD FOR SKIBSBY-HØJENE IDRÆTSFORENING Nr. 3 November 2010 43. årgang 50 års jubilæum 6. december 1960 2010 50 år 1 2 SKIBSBY-HØJENE IF STIFTET 6. DECEMBER 1960 Hovedbestyrelse: Formand: Henrik

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live.

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live. Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614, ATK, Lars Knudsen, Fortly

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

December 2014. Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie. sports- og kulturlivet i Brylle

December 2014. Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie. sports- og kulturlivet i Brylle 2014 December 2014 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 1.

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN NR. 60 / 2001 Kære Club kammerat! LEDER FORMANDENS SPALTE Du sidder lige nu med den sidste nye udgave af Startisten. Den er ikke blot ny, men har de sidste måneder været igennem et efterhånden tiltrængt

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2012 Årsskrift 2012 Kære læsere af årsskrift 2012... 5 Afslutningstale... 6 Thylands Efterskole anno 1958... 8 Fotografering gennem 50 år... 12 Spritny erfaringsfyldt

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Greve Golfklub Karlslunde Centervej 45 2690 Karlslunde info@grevegolfklub.dk http://www.grevegolfklub.dk Formand Allan B. Corfitsen allan@acpc.dk Næstformand Klaus

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Vellykket DBU-trænerkursus i Gistrup. Forårsfornemmelser i afdelingerne. Badmintonungdom vinder medaljer

KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Vellykket DBU-trænerkursus i Gistrup. Forårsfornemmelser i afdelingerne. Badmintonungdom vinder medaljer KRATTEN Marts 2004 NR. 1 ÅRGANG 37 BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK TENNIS VOLLEYBALL LKBs fodboldtrænere lader op til sæsonen LÆS INDE I BLADET : Vellykket DBU-trænerkursus i Gistrup Forårsfornemmelser i afdelingerne

Læs mere

Formanden har ordet...

Formanden har ordet... 1962-2012 Formanden har ordet... Det er lidt af en gave, men også et stort ansvar, at være formand i en klub i jubilæumsåret og derfor er det da også mig en stor glæde at kunne ønske foreningen og dens

Læs mere

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab.

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. &DECEMBER 2004 33 Blåt hvidt B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2004 INDHOLD Formandens

Læs mere

EJBY-POSTEN. Et farverigt view ud over Sportens loppemarked. Familien Vedderkop er som altid flot repræsenteret. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

EJBY-POSTEN. Et farverigt view ud over Sportens loppemarked. Familien Vedderkop er som altid flot repræsenteret. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Et farverigt view ud over Sportens loppemarked. Familien Vedderkop er som altid flot repræsenteret 3 2015 September Fra formanden - Hans Vedderkop Det kan godt

Læs mere

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton.

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1 31. årgang Nr. 2 juni 2008 En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side

Læs mere

Trængsel på fodboldbanerne HOG har nu 650 fodboldspillere fordelt på 54 hold, og det kniber med plads til dem alle på klubbens fodboldbaner

Trængsel på fodboldbanerne HOG har nu 650 fodboldspillere fordelt på 54 hold, og det kniber med plads til dem alle på klubbens fodboldbaner Trængsel på fodboldbanerne HOG har nu 650 fodboldspillere fordelt på 54 hold, og det kniber med plads til dem alle på klubbens fodboldbaner Af Birger Andersen Det er fint med ambitioner. Men det må ikke

Læs mere

S V. Nr. 1 Januar 2015 40. årgang

S V. Nr. 1 Januar 2015 40. årgang Nr. 1 Januar 2015 40. årgang Sydmors afholdt Julestævne i Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter i juledagene 27.-28.-29. december - det var 43. gang. Se omtalen side 28-29. S V SYDVESTMORS 2 0 0 6 Nyt fra

Læs mere

Jubilæumsskrift 75. Hvidovre Kajakklub 1927-2002 år

Jubilæumsskrift 75. Hvidovre Kajakklub 1927-2002 år Jubilæumsskrift 75 Hvidovre Kajakklub 1927-2002 år Indhold Formand Christian Borgmesterhilsen Tre klubber Seks navne Udviklingen frem til 60 erne Brødrenes oplevelser Kajakroer i 60 erne Fundamentet skabes

Læs mere

Nr. 3 Juni 2010 35. årgang

Nr. 3 Juni 2010 35. årgang Nr. 3 Juni 2010 35. årgang Mange trodsede regnvejret søndag eftermiddag og deltog i sportsweekendens arrangement på Øster Assels Stadion. Her et glimt fra underholdningen i teltet efter det store kaffebord.

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Nr. 5 oktober 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 5 oktober 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 5 oktober 2014 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Leverer smukke buketter til hele Danmark Bestil direkte pr. telefon eller via Facebook og hold øje med Facebook der er

Læs mere