Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget:"

Transkript

1 Københavns Postcenter torsdag den 14. februar Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget: Kopi til: Transportminister Henrik Dam Kristensen, Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, Gruppeformand Henrik Sass Larsen. Henvendelse vedrørende: Behov for bedre mulighed for indflydelse til de ansatte Sikkerhed for at de ansatte får et godt og langt arbejdsliv. Ordentlig behandling af ansatte, der mister arbejdsevne eller rammes af arbejdsmangel Skal de dårligst stillede arbejdere betale den højeste pris?: Denne henvendelse til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget kommer fra Fællesklubben KHC i Københavns Postcenter. Fællesklubben KHC repræsenterer ca. 250 produktionsmedarbejdere ansat på særlige vilkår, udlånte tjenestemænd, produktionsledere, specialister og kontorbetjente. Henvendelsen sker på baggrund af en række begivenheder i Post Danmark, som viser, at der er behov for at styrke de ansattes indflydelse i virksomheden. Udviklingen i Post Danmark er ikke enestående. Den kan i større eller mindre grad genfindes i mange andre virksomheder og institutioner uanset om de er offentlige eller private. Post Danmark er en del af det Svensk/Danske Post Nord, som staten er medejer af. Dermed må det være en opgave for de valgte til Folketinget, at sikre ordentlige forhold i virksomheden. Hvad ordentlige forhold indebærer, er vanskeligt at sætte på en fast formel. Det forandrer sig med tiden ligesom det forandrer sig i forhold til brancher, virksomhedernes størrelse, virksomhedernes geografiske placering og, ikke mindst, virksomhedernes økonomi og det marked virksomhederne opererer på. Skal der ikke længere være pålæg på de 4 klemmer i de ufaglærtes madpakker? Dét, der ikke burde ske men sker er, at de ufaglærte kortuddannende ansatte mærker alle de negative påvirkninger af de forandringer der gennemføres i samfundet, uanset om det er internationalt eller helt lokalt. Det vil være for letkøbt, at affeje de negative påvirkninger af produktionsmedarbejdere med, at det er noget man må tage med Det er en del af pakken for de negative påvirkninger er resultatet af en lang række bevidste valg. Det er ikke tilfældigt, at de negative påvirkninger vender den tunge ende nedad. Påvirkningerne kan fjernes eller reduceres ved at beslutningstagerne træffer nye beslutninger, der hjælper de ufaglærte arbejdere. I tidligere tider blev det formuleret sådan:»et samfund skal kendes på den måde, det behandler dets svageste på«1

2 Siden den internationale finansielle og monetære krise satte ind i har holdningerne til, hvad der er ordentlige forhold stille og roligt ændret sig. Det samme er sket i forhold til rettigheder og pligter. Pligterne forøges og rettighederne bliver færre. Alligevel er det ubehageligt at opleve, at lederne i arbejdsgiverforeningerne og flere direktører i landets største virksomheder (Mærsk, Novo, osv.), der hvert år har store milliard overskud henvender sig til offentligheden med udtalelser om, at de ufaglærte skal vise samfundssind og holde igen med lønudviklingen, så konkurrenceevnen kan forbedres. Den slags herremandsudtalelser burde være stoppet med Stavnsbåndets ophør og enevældens afskaffelse. Er det ikke snart på tide, at direktørerne viser deres værdi ved at lede virksomhederne på en måde, så virksomhederne udvikler nye produkter, der kan sælges og skabe produktion og arbejdspladser her i landet? De samme direktører har i øvrigt ingen problemer med at lovprise Den Danske Velfærdsstat og heller ikke problemer med at benytte kvalificeret hjemmeservice hjælp og omsorg fra sundhedsvæsnet til deres egne eller når deres bekendte får skulderskader på grund af forkert svingteknik med golfkøllerne brækker benene på den sorte pist på skiferien i Schweiz eller får diabetes på grund af forkerte spisevaner. Håbet er, at de politiske partier i Folketinget og Transportudvalget i fremtiden vil have større bevågenhed i forhold til at sikre ordentlige forhold til de ansatte i virksomheder og institutioner, der gennemfører store forandringer. Hvad er følgerne af store personalereduktioner gennem flere år?: De ansatte i Københavns Postcenter, der er 1 af 3 brevpostcentre i Post Danmark, har i de sidste 2 år været hårdt ramt af store personalereduktioner og stillingsnedlæggelser. En situation, som desværre vil fortsætte i 3 4 år endnu og der er ingen sikkerhed for at personalereduktionerne ikke fortsætter? Fra at være én af Københavns store arbejdspladser med mere end x.xxx årsværk er antallet reduceret til ca. xxx årsværk i 2012 og med udgangen af 2015 forventes der at være ca. xxx årsværk. Post Danmark har tydeligt mærket følgerne af den tekniske udvikling, der har gjort det muligt at kommunikere sikkert på Internettet. De store banker, forsikringsselskaber, foreninger, m.fl. har reduceret deres omkostninger ved at sende deres post som digitale meddelelser via Internettet eller mobiltelefoni i stedet for som fysiske breve. For Post Danmark har det medført et stort fald i antallet af breve på mere end xx % pr år. Og med faldende indtægter har virksomheden tvunget til meget hurtigt at omstille sig og det har siden 2010 medført omfattende personalereduktioner. De ansatte må leve med den voldsomme belastning, det er, ikke at vide om deres stilling nedlægges eller hvad der så sker, hvis stillingen nedlægges? I den forbindelse har Fællesklubben KHC bedt om at få undersøgt det psykiske arbejdsmiljø foreløbig uden resultat. Ledelse og arbejdsmiljørepræsentanterne har ikke kunnet blive enige om at gennemføre en undersøgelse blandt de ansatte i 2 år. Efter 2 års arbejde i et hurtigarbejdende udvalg er det nu besluttet, at arbejdsmiljøorganisationen skal arbejde med det psykiske arbejdsmiljø ved brug af Arbejdspladsvurderinger (APV) eller Risikovurderinger? Det har Arbejdsmiljøorganisationen rent faktisk kunnet gøre i de sidste 2 år uden at det er sket. 2

3 Desværre peger det i retning af, at ledelsen i Post Danmark ikke ønsker en undersøgelse af, hvordan de ansatte oplever det konstante pres de udsættes for med jævnlige personalereduktioner igennem mange år. Det er en stor belastning for de ansatte at vide, at der i de kommende år gennemføres prikkerunder flere gang årligt - For hvornår rammer det én selv? Fællesklubben KHC s bekymring er, at de ansatte pådrager sig psykiske og / eller fysiske skader på helbredet på grund af den meget lange periode, hvor de må leve med frygten for at miste deres arbejdstid miste deres kolleger, skulle påtage sig nye opgaver, de måske ikke har færdigheder eller kompetencer til eller ende med at blive afskediget? Fællesklubben KHC ønsker derfor en undersøgelse, så det kan afdækkes, hvordan situationen er? Og det efterfølgende kan afklares, hvad der skal gøres? 1. Bliver de ansatte psykisk og / eller fysisk syge? 2. Er der symptomer de ansatte skal være opmærksomme på? 3. Hvad kan de ansatte gøre for at modvirke påvirkningerne? 4. Hvor kan de ansatte få hjælp? 5. Osv.? Fællesklubben KHC har flere gange foreslået chefgruppen i Københavns Postcenter, at der blev samarbejdet om personalereduktioner og arbejdsmiljø men chefgruppen har afvist dette. 1. De ansatte bør som minimum registreres, så det på længere sigt kan undersøges, om der opstår skadevirkninger ved langvarigt psykisk pres? 2. Derudover bør de ansatte tilbydes et kort kursus i psykisk førstehjælp, hvor de bliver informeret om, hvordan de selv kan konstatere, om de er ramt psykisk og hvordan de så skal forholde sig. 3. Endeligt bør de ansatte tilbydes let adgang til at tale med en psykolog, når som helst behovet opstår. Hvorfor arbejde om aftenen og natten, når det er billigere og sundere at arbejde om dagen?: Oven i bekymringerne om at miste deres arbejde kan de ansatte frygte, at de skal arbejde om aftenen eller om natten. Årsagen hertil er, at det lavere antal brevforsendelser medfører behov for optimering af brevbærernes ruter i omdelingsafsnittet (Distribution) og det sker blandt andet ved at anvende X- / Y- omdeling, hvilket vil sige, at brevbærerne omdeler A-breve hver dag, mens B- og C-forsendelser m.m. kun omdeles på den ene halvdel af ruten (X-stykket) den ene dag mens der den næste dag omdeles A-breve plus B- og C-forsendelser m.m. på den anden halvdel af ruten (Y-stykket). Post Danmark er forpligtiget til at overholde servicemålene for de forskellige forsendelsestyper. 3 dage for B-breve og op til 5 dage for C-forsendelser. Disse servicemål medfører, at B- og C-forsendelser skal indgå i produktionen på brevcentrene allerede på indleveringsdagen (dag nul), i stedet for at B-breve og C-breve blive sat på lager og behandlet i dagtimerne næste morgen. Fællesklubben KHC har meget svært ved at forstå, at Folketinget fastsætter kvalitetsmål, der medfører, at B- og C- forsendelser skal behandles om aftenen og om natten, når al viden tilsiger, at det ikke er godt for de ansatte at arbejde om aftenen og om natten og det på grund af aften- og nattillæg oven i købet koster 27,- kr. mere pr time end om dagen. I disse ressourcebevidste tider burde det være en selvfølge, at der blev taget hensyn til de ansattes helbred og til hvordan pengene anvendes. 3

4 Forskning: Fællesklubben KHC har henvendt sig til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og forhørt sig om de kunne bidrage med hjælp. En forsker fra NFA har svaret, at den situation Københavns Postcenter befinder sig i, ikke er undersøgt. Normalt medfører organisationsforandringer som det kaldes, når en virksomhed sammenlægges med en anden virksomhed eller rationaliseres at en større eller mindre gruppe ansatte fortsætter i virksomheden, mens de øvrige afskediges. I Københavns Postcenter kan de ansatte blot se frem til, at der hvert år reduceres med ca. xxx årsværk pr år i de næste 3 år. Arbejdstilsynet: Fællesklubben KHC har ligeledes henvendt sig til Arbejdstilsynet, som blot meddeler, at behandlingen af sager vedrørende mangel på forudsigelighed ved væsentlige ændringer og jobusikkerhed i forbindelse med forandringsprocesser skal løses i samarbejde mellem ledelsen og de ansattes repræsentanter, eventuelt med bistand fra eksterne eksperter. Indflydelse og involvering af de ansatte og deres repræsentanter: I Københavns Postcenter og i hele Post Danmark gennemføres der løbende større og mindre forandringer. Det seneste større projekt omfattede opstilling af 3 nye sorteringsmaskiner på 2 etager i brevcenteret. Det betød, at 3 produktionsafdelinger blev sammenlagt til én produktionsafdeling. De gamle arbejdspladser blev fjernet de nye maskiner blev opstillet og de ansatte skulle anvende nye arbejdsmetoder. I den forbindelse bad Fællesklubben KHC om mulighed for at få indflydelse på projektets udformning, fordi erfaringen har vist os, at det er meget vanskeligt at få ændret på tingene, når materielet først er stillet op. Ledelsen afviste vores ønske med henvisning til, at det var et centralt styret projekt, hvilket vil sige at det var et projekt, der berørte alle 3 brevcentre i Danmark og derfor blev styret fra forretningsenheden Produktion & Transport (PRT) i Post Danmark. Det var sandsynligvis korrekt men det ændrede ikke ved, at maskinerne skulle opsættes i arbejdslokaler i Københavns Postcenter, at der skulle findes lokale løsninger på en række områder som: Arbejdsmetoder arbejdstilrettelæggelse arbejdsrotation team inddeling uddannelse og indøvelse opmærkning til materiel osv. Men ledelsen ville ikke involvere de ansattes repræsentanter i planlægningen. Der blev i en kort periode på 5 6 uger forhandlet med tillidsrepræsentanterne om de forslag ledelsen havde udarbejdet. Og det er udmærket at afklare forhold gennem forhandling. Det er bare ikke det samme som at få indflydelse ved at blive involveret i planlægningen af en større forandring. For det er gennem diskussionerne om, hvordan tingene kan gøres, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter får indsigt og forståelse for virksomhedens situation og behov og det er gennem planlægningsarbejdet, at de får kompetencer og kvalificerer deres argumentation og ikke mindst det er i planlægningsarbejdet, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter får mulighed for at præsentere ledelsen for de ansattes forslag og synspunkter til de projekter og forandringer på arbejdspladsen, som ledelsen vil have gennemført. 4

5 Hvad ved praktiserende læger, hospitalslæger eller speciallæger om de love, regler og arbejdsforhold, der er gældende for de ansatte?: På grund af rationaliseringer, ansættelsesstop, privatisering er gruppen af tjenestemandslignende ansatte i Københavns Postcenter for hovedpartens del i 50 erne. De har mærket de stigende krav om højere produktivitet, bedre kvalitet og omstilling til mere kompetencekrævende opgaver som følge af omstillingen fra manuelt arbejde til betjening af maskiner og computere. Det har medført et stigende antal ansatte med nedslidningsskader og almindeligt forekommende sygdomme. I Post Danmark er der, som i alle andre virksomheder, stor opmærksomhed på sygefravær. Der holdes sygesamtaler, hvis de ansatte har flere fraværsperioder. Ved sygesamtalerne informeres de ansatte om at deres sygefravær ikke er acceptabelt og vil få konsekvenser for deres ansættelse, hvis ikke sygefraværet reduceres. Kan de ansatte ikke give tilsagn om det, fordi deres sygefravær skyldes nedslidningsskader, alvorlig livstruende sygdom eller følger af operationer, som medfører nedsat arbejdsevne i en kortere eller længere periode, vil personalekonsulenter meget sandsynligt bede de ansatte gå til deres læge med en mulighedserklæring, som lægen skal udfylde. En mulighedserklæring består af 2 A4-sider, hvor virksomheden på den første side i 4 rubrikker stiller lægen en række spørgsmål om den ansattes / patientens arbejdsevne og eventuelle skånebehov. På side 2 noterer lægen sin opfattelse. Det kan eksempelvis være NN har behov for nedsat arbejdstid i en periode og lettere siddende arbejde uden tunge løft. I de sidste 5 til 10 år har det ikke været muligt at finde den slags arbejde. Det er bortrationaliseret. De ansatte i produktionen er beskæftiget med stående og gående arbejde med mange løft, skub og træk. Et relevant spørgsmål i denne forbindelse er: Hvordan skulle alle læger vide, hvordan alle arbejdspladser er indrettet? og hvilke præstationskrav de ansatte / patienterne skal klare? Og hvordan alle de forskellige typer arbejde påvirker de ansattes / patienternes fysiske og psykiske helbred? Af sparehensyn og for at sikre et større udbud af (billigere) arbejdskraft har det i de seneste år stort set ikke været muligt at få kommunerne til at etablere fleksaftaler for medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Fleksaftalerne eller fleksjob, som de også kaldes skulle ellers sikre de ansatte mulighed for at fastholde deres arbejde, selvom deres arbejdsevne blev nedsat. Derfor ender sygesager i Post Danmark ofte som pensionssager for de tjenestemandslignende ansatte og som afskedigelsessager for de overenskomstansatte. Det betyder, at de tjenestemandslignende ansatte skal gå til lægen og få fortaget en udvidet helbredsundersøgelse. Lægeerklæringen forlægges Helbredsnævnet i Moderniseringsstyrelsen (finansministeriet), hvor læger og arbejdsretssagkyndige vurderer om de ansatte er tjenstdygtige eller utjenstdygtige. Er de ansatte utjenstdygtige og deres arbejdsevne nedsat til mindre end en 1/3-del, kan de tildeles en kvalificeret tjenestemandspension. Er arbejdsevnen større kan de tildeles en ordinær tjenestemandspension. Mange tror, at en ansættelse som tjenestemand er ensbetydende med et lykkeligt liv til sine dages ende. Virkeligheden er en anden for en tjenestemandslignende ansat i produktionen. Ofte er de ufaglærte kortuddannende tjenestemandslignende ansatte begyndt deres arbejdsliv som 16- eller 18-årige og vil som 52-årig allerede have været beskæftiget med fysisk krævende arbejde i 34 eller 36 år. 5

6 En afskedigelse med ordinær egenpension betyder, at en 52-årig får en tjenestemandspension på ca ,- kr. pr år. Tjenestemandspensionen kan i 2 år suppleres med dagpenge som ledig i forhold til den arbejdsevne (på 40 til 90 %), der er tilbage i forhold til ethvert arbejde. Men hvad så, når tjenestemanden bliver 54 år? Med den nye tilbagetrækningsreform har en ansat født i 2. halvår af 1959 først ret til efterløn som 64-årig og til Folkepension som 67 årig? Har tjenestemanden en ægtefælle eller værdier, er der ikke mulighed for kontanthjælp. Et relevant spørgsmål er: Hvor store er chancen for at en ufaglært kortuddannet tjenestemand på 54 år med 50 % arbejdsevne, som ikke kan sidde ned eller ikke kan stå op eller ikke kan anvende den ene arm eller ikke kan bøje sig eller ikke kan løfte noget hvor stor er chancen for at denne tjenestemand får et arbejde? Et relevant tillægsspørgsmål er: Hvor mange stillinger er der som receptionister i landets virksomheder? og hvor mange af dem er ledige? Det er ikke rimeligt, at teoretiske muligheder for at få et arbejde hindrer almindelige mennesker i at få en ordentlig behandling. En helt anden mulighed er, at en tjenestemandslignende ansat bliver vurderet som uegnet til at arbejde i virksomheden. Det sker, når ledelsen i virksomheden, efter at den ansatte har arbejdet i virksomheden i år, opdager, at den ansatte ikke har kompetencer eller færdigheder til at klare de forhøjede krav, der stilles til de ansatte i En uegnet ansat bliver afskediget med ordinær egenpension. Det er den totale ydmygelse af en ansat - og kan kun betegnes som et utilgiveligt svigt fra ledelsens side, at der ikke i tide er sat ind med uddannelse eller træning i andre arbejdsopgaver. I den slags tilfælde burde der som et minimum hjælpes med efteruddannelse og omplacering til andre virksomheder eller institutioner. Det er svært ikke at få tanken, at ledelsen, i deres iver for at spare, undlader at afskedige den ansatte på grund af arbejdsmangel, som er den reelle situation men kører den ansatte helt i sænk ved at fremstille den ansatte som: Uegnet Der er stor forskel på at tjene ca ,- kr. pr år og i stedet få ca ,- kr. i pension for det er langt fra sikkert at kommunen vil tildele en førtidspension som supplement. Det kan let ende i en tragedie med skilsmisse, salg af bolig, misbrug som på lang sigt vil koste samfundet endnu flere kroner end en ordentlig og anstændig behandling vil koste. Helt overordnet er det ikke en ordentlig eller værdig behandling af de ansatte. Man fratager mennesker deres værdighed, selvstændighed, deres rolle i samfundet og i familierne og deres selvrespekt. Værst af alt, er dog den personlige oplevelse, som den ansatte har med sig selv og omgivelserne. Hvordan oplever og reagerer et menneske på at blive behandlet på den måde og hvilke følgevirkninger har det? Var det ikke bedre, at lægerne blev informeret om, hvordan virkeligheden er i 2013? og at de praktiserende læger, hospitalslæger og speciallæger fik besked på, at de sygdomsramte eller nedslidte ansatte / patienter skal repareres, så deres arbejdsevne bliver tæt på 100 % igen. Lægerne skal ikke give de ansatte en seddel med på arbejde, hvor der står, at de ansatte skal have kortere arbejdstid med let arbejde (for den slags arbejde findes kun i yderst begrænset omfang)! 6

7 Folketinget må tage ansvaret på sig og sikre ordentlige forhold: Folketinget må påtage sig sit ansvar og sikre, at syge og nedslidte får en værdig afslutning på et langt arbejdsliv i økonomisk trygge rammer. Fællesklubben KHC beder de politiske partier i Folketinget om at bidrage til at sikre de ansatte i virksomhederne indflydelse på deres arbejdsplads. Det er ikke værdigt og slet ikke ligeværdigt at virksomhedernes ledere kan diktere alt. I Danmark er der tradition for at tale om tingene der forventes demokrati. Det er højst upassende, at den internationale økonomiske krise benyttes til at gøre arbejdspladserne til lovløse reservater, hvor chefer kan lede gennem envejskommunikation og diktat og hvor de borgerlige og de menneskelige rettigheder er sat ud af kraft i arbejdstiden. 1. Folketinget bør styrke de ansattes ret til en ordentlig behandling. Sikre, at de ansatte på arbejdspladserne får mulighed får reel indflydelse på arbejdspladserne i forhold til arbejdstilrettelæggelse uddannelse og arbejdsmiljø. 2. Folketinget bør styrke Arbejdstilsynet, så det bliver i stand til at kontrollere arbejdspladserne og pålægge virksomhederne at forbedre arbejdsforhold, der kan skade de ansatte. 3. Folketinget bør styrke De Arbejdsmedicinske Klinikker på landets hospitaler, så de bliver i stand til: o at foretage undersøgelser ude på arbejdspladserne. o at undersøge og behandle grupper af ansatte på hospitalet eller på arbejdspladserne. o at forbedre forskningen i arbejdsrelaterede sygdomme og behandling. 4. Praktiserende læger, hospitalslæger og speciallæger skal efteruddannes, så de forstår deres patienters vilkår på arbejdspladserne. Patienterne skal behandles og helbredes så deres arbejdsevne igen bliver tæt på 100 %. 5. Folketinget bør sikre, at ansatte (i Københavns Postcenter) sikres arbejdstid i dagtimerne i den udstrækning det er muligt og ud fra en helhedsvurdering er økonomisk fornuftigt. Eksempelvis kunne servicemålet på B-forsendelser ændres fra 3 dage til 4 dage, hvilket ville give mulighed for at få B-brevene kunne indgå i X- / Y-sorteringen, selvom den første opsamlingssortering først blev foretaget næste dags morgen i forhold til indleveringsdagen. I Fællesklubben KHC har vi tillid til, at Folketinget vil sikre, at omstillinger og forandringer på arbejdspladserne skal gennemføres på en ordentlig måde, hvor de ansatte involveres og deres forslag indgår i ledelsens beslutningsgrundlag. På forhånd tak. Med venlig hilsen Fællesklubben KHC Henrik B Larsen Fællestillidsrepræsentant Per C Andersen Tillidsrepræsentant John M Pedersen Tillidsrepræsentant 7

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 7. maj 2014. Nr. 4 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 7. maj 2014. Nr. 4 2014 Københavns Postcenter fredag den 2. maj 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 7. maj 2014. Nr. 4 2014 Opsigelse af Lokal lokalaftale vedrørende metoder i forbindelse med Personalereduktioner

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 13. november 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 19. november 2015. Nr. 9 2015 Ekstraordinært møde for fællestillidsrepræsentanter

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen Klar, parat, forandrinng - Økonomaforeningens forandringsprogram Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Årsmøde i Landsbrancheklubben 2007 - Debatindlæg :

Årsmøde i Landsbrancheklubben 2007 - Debatindlæg : Landsbrancheklubben 3F-Post Årsmøde den 11. og 12. oktober 2007. Årsmøde i Landsbrancheklubben 2007 - Debatindlæg : Bestyrelsen i Landsbrancheklubben 3F-Post har igen udarbejdet en beretning, der på en

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015:

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015: Københavns Postcenter den 24. oktober 2015. Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015: Dagsorden: 1. Valg af dirigent: 2. Valg af stemmeudvalg:

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 19. november Nr :

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 19. november Nr : Københavns Postcenter den 24. november 2015. Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 19. november 2015. Nr. 9 2015: Dagsorden: 1. Valg af dirigent: 2. Valg af stemmeudvalg:

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018:

Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018: Marts 2017. Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018: Det faglige arbejde gennemføres indenfor de rammer, der er fastsat i Love for Klubben i TTA & INC

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 6. marts 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 12. marts 2015. Nr. 2 2015 Ny lokal lokalaftale om Personalereduktioner

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Kan vi få et nyt menneskesyn - og ligeværdighed?

Kan vi få et nyt menneskesyn - og ligeværdighed? Københavns Postcenter onsdag den 10. november 2010 Åbent brev. Til: beskæftigelsesminister Inger Støjberg forbundsformand i 3F Poul Erik Skov Christensen Kan vi få et nyt menneskesyn - og ligeværdighed?

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

Skoleleder og tjenestemand. når dit. job er. i fare. så kontakt altid skolelederforeningen...

Skoleleder og tjenestemand. når dit. job er. i fare. så kontakt altid skolelederforeningen... Skoleleder og tjenestemand når dit job er i fare så kontakt altid skolelederforeningen... 1 når dit job er i fare Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. november 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Nye store personalereduktioner i administration og supportfunktioner

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

- forbedret støtte og godtgørelse ved afsked pga. arbejdsmangel. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16.

- forbedret støtte og godtgørelse ved afsked pga. arbejdsmangel. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16. december 2015 Forringelser af lokalaftalerne men - sikkerhed mod outsourcing - forbedret sikkerhed for seniordage, - sikkerhed for lønudvikling - udvikling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? Vilhelm Borg seniorforsker NFA 2010 Indlæg 2-10-2010 Psykiatritopmøde

Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? Vilhelm Borg seniorforsker NFA 2010 Indlæg 2-10-2010 Psykiatritopmøde Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? Vilhelm Borg seniorforsker NFA 2010 Indlæg 2-10-2010 Psykiatritopmøde Hovedpointer 1. Mentale helbredsproblemer har store personlige omkostninger

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Til sikkerhedsgruppen

Til sikkerhedsgruppen Program for Tilpasset Tilsyn på Jydsk Emblem Fabrik d. 5/11 2009 kl. 9:00 Til sikkerhedsgruppen Arbejdstilsynet ønsker som en del af det Tilpassede Tilsyn at gennemføre en gruppesamtale med 5-6 ansatte

Læs mere

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt [Skriv tekst] 0 Beskrivelse af almen-/social-/arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTA-projekt Baggrund Tidligere undersøgelser

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Punktet om nedbringelse af sagsbehandlingstider blev behandlet på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 6. februar

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF Sygefraværet skal ned - Jette Høy/FTF - juni 2008 Sygefraværet skal ned Konference MED/SU-hovedudvalg Konsulent Jette Høy FTF Fakta om sygefravær Specielt det langvarige sygefravær er stigende Sygefraværet

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den.

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Anders Andersen Andebyvej 5 5500 Andeby Id: 010 Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. Undersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt,

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere