Arbejdsglæden kom tilbage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsglæden kom tilbage"

Transkript

1 12. udgave, marts 2010 Arbejdsglæden kom tilbage Side 3 Side 4 5 Ny kommunaldirektør Tomas Therkildsen Side 6 7 En hjælpende hånd Side 8 9 Har du smilet til dit barn i dag? Side Kommunens længste åbningstid Forårs- fornemmelser! Som en ekstra service til alle, der har fået nok af sne og frost bringer VorNyt her et sikkert forårstegn. I Natursekretariatets store væksthus er forårsblomsterne stærkt på vej. På billedet holder gartnerne Jørn Michelsen og Pia Nyholm Michelsen godt øje med småplanter af stedmoder og forglemmigej. Når planterne har vokset sig lidt større, bliver de plantet ud mellem de tusinder af løg, som allerede i efteråret blev sat i blomsterbede og plantekummer. Forårsblomsterne er hvide, rosa og vinrøde og kommer til april ud og forskønner gaderne i Præstø, Stege og Vordingborg. I øvrigt holder Natursekretariatet den 19. maj åbent-hus-arrangement på Bogøvej i Vordingborg, hvor du har mulighed for at komme ned og se sommerens blomster, inden de kommer på gaden omkring Grundlovsdag.

2 Leder Økonomien stadig en udfordring På trods af årstiden er der ikke mange forårstegn i vores økonomi. Alene arbejdsmarkedsområdet forventes i år at komme ud med et underskud på ca. 20 millioner kr., hvoraf de 10 millioner er fra førtidspensioner. Området for børn, unge og familie forudser også et underskud. Sammenholdt med regeringens udmeldinger om, at kommunerne i en årrække maksimalt skal forvente en 0-vækst i serviceudgifterne, gør det, at vi allerede nu har valgt at tilpasse økonomien til strammere tider. Derfor har Kommunalbestyrelsen på februarmødet på anbefaling fra direktionen besluttet at nedskrive budgetterne med 1,25 procent. Vi har iværksat en idé-indsamling, hvor alle ledere sammen med deres medarbejdere skal kigge på, hvordan vi kan forenkle opgaveløsningen og vores forretningsgange. Målet er at øge den direkte servicering af borgere og brugere og give medarbejderne større mulighed for tilrettelæggelse og ansvar for eget arbejde, samtidigt med en forbedring af økonomien. Forslagene vil blive vurderet af direktionen og efterfølgende behandlet i MED-udvalgene. Det er rart, at situationen omkring en ny kommunaldirektør nu er afklaret. Den 1. april tiltræder Tomas Therkildsen, og vi glæder os til at byde Tomas VorNyt marts 2010 Ansvh. redaktør: Personaledirektør Torben Rasmussen Redaktion: John Nielsen, Anette Nøddelund, Thomas Uhlenfeldt, alle fra Kommunikation samt Randi Jakobsen fra HR og Ulrik Jensen fra Biblioteket. Fotos: Vordingborg Kommune og Colourbox. Layout og grafi sk produktion: Pihl grafi sk design Trykkeri: Grafi kom A/S. Trykt på Svanemærket, CyclusPrint papir. velkommen til Vordingborg Kommune og håber, at han falder godt til i vores organisation. Selv om det er en svær tid, hvor økonomien er det helt store fokusområde, så både håber og tror jeg, at Tomas vil tilføre noget energi og fremdrift til organisationen. Du kan læse mere om Tomas Therkildsen inde i bladet. I januar fi k vi meddelelse om, at vores løn- og forhandlingschef, Jørn Petersen pludselig var død, i en alder af kun 56 år. Det smertede. Vi var mange, som kendte Jørn og som havde undt ham gode år, når han skulle på pension i Nu måtte vi fremskynde den aftalte omstrukturering, og den 1. februar blev HR-chef Randi Jacobsen udnævnt til HR- og personalechef. Også andre steder har der været vagtskifte. Vi har fået ny arbejdsmarkedschef og ny sundhedschef, og da sekretariatschef Marianne Skudnik ønskede at indgå i en seniorordning, har sekretariatschef Helle Munk overtaget ledelsen af hele Fællessekretariatet, som før var delt op i et direktions- og et administrativt sekretariat. Ovenpå en vinter med sne, sne og atter sne kan det nu kun gå mod bedre tider rent vejrmæssigt. Jeg ønsker derfor alle medarbejdere et dejligt solrigt forår. Torben Rasmussen Personaledirektør og konstitueret kommunaldirektør Oplag: stk. Bestilling af VorNyt kan ske hos Lone Hantsøe på tlf Du kan være med til at præge bladets indhold: Skriv et indlæg eller kom med idéer til artikler. Sidste frist for forslag til næste nr. er den 9. april Kontakt redaktionen på eller tlf eller Næste nummer forventes at udkomme i juni Glæden ved at gå på arbejde kan findes igen, Hvordan får man vendt skuden, når en hel afdeling er der nede, hvor motivationen er væk, og mere end halvdelen af medarbejderne søger nye græsgange? Det var det spørgsmål, VorNyt stillede til Familierådgivningen et fagsekretariat, der har været igennem en stor omvæltningsproces de sidste tre år. Der var mange sygemeldinger og mange, som simpelthen søgte væk fra arbejdspladsen. Psykolog Hannah Lehmann og tale-hørekonsulent Helle Bach Kristensen beretter levende om, hvordan vanskelighederne ved kommunesammenlægningen kom meget bag på dem: Vi var jo en samlet enhed, som bare skulle fl yttes fra Vordingborg til Præstø. Det kunne da ikke være så svært, når vi i forvejen havde en god arbejdsplads. Men der viste sig at komme mange fl ere forandringer end som så. For det første var lokalerne i Præstø noget mindre end de gamle i Vordingborg, og der var mange praktiske og edb-mæssige problemer. Men udfordringerne startede for alvor, da det blev besluttet, at medarbejderne meget af tiden skulle ud på decentrale arbejdspladser i seks nye områder, som kommunen blev inddelt i. Så skulle kasserne pakkes igen, og lamperne hives ud af de stik, de lige var blevet sat i. Vi følte hele tiden, der var nye store bjerge foran os, der skulle bestiges og mange tænkte, at de bare gerne ville have lov at lave deres arbejde, fortæller familiekonsulent Klaus Birk Jensen.

3 selvom den har været væk. Det er Familierådgivningen er godt eksempel på. Her fem af medarbejderne sammen med leder Peter Veistrup til venstre. Arbejdsglæden kom tilbage Nye tider Peter Veistrup startede som ny leder i september 2008 og fi k fra begyndelsen at vide, at afdelingen lå ned. Peter startede med en runde med personlige samtaler med alle medarbejdere: Her fi k jeg super information om, hvor skoen trykkede. Og selvom det var svært for en utålmodig person som mig at sidde på hænderne, var det vigtigt for mig at give ro og plads til, at alle kunne give deres version af historien, og vi kunne lære hinanden at kende. Hvad var det så, der fi k stemningen til at vende? Et grundlæggende kodeord, som Helle, Klaus og Hannah bliver ved at vende tilbage til, er tillid. At lederen viser stor tillid til, at alle udfører deres arbejde godt, og samtidigt stiller sig til rådighed, når der er problemer. At der er plads til at spille med åbne kort og også vise svaghed, når der er noget, som er svært. Struktur og indflydelse gav ny energi En anden afgørende årsag, til at motivationen og engagementet piblede frem igen, var at der kom styr på mange ting, og medarbejderne blev inddraget i processerne. Hannah fortæller: Det var en lettelse, at lederen udstak nogle mål og sigtemærker, han havde valgt ud. Og så var det rart, at vi fi k en masse indfl ydelse på, hvordan vi skulle komme derhen. Peter uddyber: Jeg syntes, det var vigtigt at skabe sammenhæng og struktur. Derfor satte jeg processer i gang og inddrog medarbejderne. Det er selvfølgeligt besværligt hele tiden at inddrage folk, men det er helt nødvendigt, hvis man vil skabe et fælles fodfæste. I det daglige arbejde har afdelingen nu en kultur, hvor der altid kan skabes tid til en snak om tingene og hvor der ind imellem er mulighed for at gøre arbejdet på nye måder for eksempel ved at arbejde på tværs af fagområder. Det giver energi, at vi både kan påvirke forandringerne og igen komme lidt op at fl yve med gode idéer og faglig udvikling, som Helle smilende udtrykker det. Familierådgivningen arbejder med børn og unge og deres familier. Sekretariatet består af flere forskellige fag: Tale-hørekonsulenter Ergoterapeuter Skolekonsulenter Psykologer Familierådgivere Familiekonsulenter Hverdagshelt I januar blev Peter Veistrup udvalgt som en de fem nominerede til Hverdagsmesterskabet 2010 blandt godt 300 indstillede kandidater. Peter var indstillet som Hverdagsmester af alle medarbejderne i Familierådgivningen. Anette Nøddelund, Kommunikationsstaben 2 3

4 Kommunaldirektør Tomas Therkildsen. Den kommende kommunaldirektør Jeg vil helst kendes på at være ærlig, løsningsorienteret og på at være hele kommunens kommunaldirektør. Ordene er den 39-årige Tomas Therkildsens, som den 1. april sætter sig i kommunaldirektørstolen. Med en uddannelse som cand.scient. soc., fl ere år som chefkonsulent og centerchef i Kommunernes Landsforening og senest ansættelse som økonomidirektør i Slagelse Kommune, er det en kommunaldirektør med en både faglig og ledelsesmæssig ballast i bagagen, som nu bliver medarbejdernes øverste chef og sparringspartner for kommunalbestyrelse og direktion. Værdier er vigtige At Vordingborg Kommune arbejder videre på at blive en værdibaseret organisation er noget, som Tomas Therkildsen lægger stor vægt på. Jeg tror for det første på den værdibaserede organisation, i forhold til en gammeldags regelstyret organisation, og tager selv udgangspunkt i værdier og dialog snarere end ordrer og regler. For det andet tror jeg, at selve processen med at formulere fælles værdier i en sammenlagt organisation er en vigtig proces, siger han og fi nder, at de fem værdier virker som et godt valg. Der er en fi n balance mellem dialogen og respekten, der handler om vores måde at være sammen på og synligheden, dynamikken og udviklingen, der handler om resultaterne, fremtiden og hvor vi vil hen. Økonomien er en udfordring En af Tomas Therkildsens store opgaver i Vordingborg Kommune bliver at få styr på økonomien. Økonomi bliver en stor udfordring for alle danske kommuner i de kommende år og også for Vordingborg Kommune. Desuden viser befolkningsprognosen for Vordingborg, at andelen af børn og erhvervsaktive vil falde markant. Hvis den udvikling ikke kan vendes, vil det betyde faldende indtægter og stigende udgifter. Derfor bliver en af de store opgaver i de kommende år, at få placeret Vordingborg Kommune som en udviklingskommune med de muligheder, der opstår de kommende 5-8 år på bl.a. infrastrukturområdet, siger Tomas. Han peger på, at der også skal formuleres en vækststrategi som udgangspunkt for planstrategiarbejdet for kommunen - og endelig skal kommunens organisering og styring ses efter i sømmene for at sikre, at vi arbejder som én udviklingsorienteret organisation. God service til borgerne Størst vægt lægger Tomas på at kommunen, med udgangspunkt i de politiske mål, skaber god service og gode resultater for borgerne. Derfor er medarbejderne på kommunens institutioner som skoler, dagtilbud, ældrecentre, jobcenter osv., en rigtig vigtig ressource for kommunen. Jeg håber, at jeg kan bidrage til at skabe gode rammevilkår for kerneopgaverne og til et godt samspil mellem politikere, administration og kommunens decentrale institutioner, siger Tomas. Familie, rejser og el-guitar Tomas er gift med Berit, de har fi re børn og bor i Herfølge. Det meste af fritiden bruges sammen med familie og venner, og ofte går turen til den lokale musikskole, stadion, eller til teater på skolen når børnene spiller eller optræder. Han er glad for musik, har en bred smag og er som gammel amatørmusiker, med hang til de gode gamle rockklassikere, selv en habil guitarspiller. Når formen skal holdes, står den på løb, fodbold, tennis og skiløb. Familien er glad for at rejse, og rejsedrømmen er Sydafrika og New Zeeland. Men indtil videre er det blandt andet blevet til rejser til de norske fjelde, Toscana og USA hvor ikke mindst de amerikanske nationalparker er blandt favoritterne. John Nielsen, Kommunikationsstaben

5 Digitalisering i alle dele af kommunen Kommunen har nu fået sin første fælles strategi for digitalisering: Digitaliseringsstrategi blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. november Strategien er blevet til under et spændende og positivt forløb, som strakte sig over en periode på 12 måneder, og som involverede en bred gruppe af medarbejdere fra vidt forskellige dele af kommunen. Men hvad var formålet med at bruge tid og energi på at udarbejde denne strategi? Jo, den skulle meget gerne betyde, at der bliver større fokus på digitalisering bredt i hele organisationen, og at det i langt større grad end i dag bliver koordineret på tværs af de enkelte fagområder. I hjemmeplejen er der allerede indført digitale metoder. Her er det hjemmehjælper Marianne Pihl, som taster ind på sin PDA. Fra øer til sammenhængende land I indledningen til strategien står der: Populært sagt vil vi med denne strategi gå fra små selvstændige digitaliseringsøer til et veludbygget sammenhængende digitaliseringslandskab. Vi skal altså have kommunen til at hænge sammen, også når det gælder vores digitale udvikling. Sådan at vi indfører fremtidige digitaliseringstiltag ud fra en helhedsbetragtning, og ikke blot ser på effekten for et enkelt delområde. Digitalisering er brug af it i alle dele af kommunen Udgangspunktet for digitaliseringen i vores kommune er to primære mål: 1. Et højt serviceniveau 2. En stor effektivitet Men hvad betyder digitalisering i praksis for os rundt omkring i Borgerservice, på ældrecentret eller i vejdriften? Ja, først og fremmest skulle det meget gerne betyde, at vi får sat strøm til mange manuelle arbejdsgange, som f.eks. feriesedler, timesedler, sygemeldinger osv. Desuden skal det blive nemmere for alle at få adgang til de informationer om vores arbejdsplads, der ligger tilgængelige på intranettet. Men strategien er også et opgør med tidligere tiders syn på digitalisering, hvor man blot så det som et værktøj til at strømline og effektivisere kommunens administration. Derfor er det meget vigtigt, at strategien også inddrager alle de ikke-administrative funktioner ude hos medarbejderne i marken, og hos dem som møder borgerne i det daglige. Derfor sætter strategien fokus på områder som Sundheds-it: En nemmere og mere effektiv kommunikation mellem ældre-, sundheds- og arbejdsmarkedsområderne og læger, sygehuse m.v.. Digitaliseringen skal også gøre det nemmere at registrere oplysninger direkte på stedet, f.eks. via håndholdt udstyr eller udstyr i kommunens køretøjer. Selvfølgelig skal vi også fortsat udbygge og videreudvikle vores selvbetjeningsløsninger til borgerne. For at alt dette kan blive en realitet, er et af strategiens vigtigste indsatsområder bredt at øge den digitale kompetence hos samtlige af kommunens ca medarbejdere. Derfor vil der igennem hele strategiperioden komme en række nye uddannelsestilbud. Du kan læse mere om digitaliseringsstrategien på Intranettet under IT. Jesper Nielsen, IT-staben Her er et udsnit af de 18 indsatsområder, som er udvalgt i strategien: Bedre support til offi cepakken og fagsystemer Integration mellem omsorgsprogrammer og sundhedsdata Generelt kompetenceløft inden for digitalisering og it Projekt Bedre vidensdeling for alle Projekt omkring Sundheds-it 4 5

6 Jesper Pedersen og Pia Jensen i fuld sving med rengøring og desinficering af hjælpemidler. Når hjælpen skal ud Fra en specialkonstrueret gaffel til en eldreven kørestol. Der er stort set ikke det hjælpemiddel, som ikke findes på Vordingborg Kommunes hjælpemiddeldepot på Præstegårdsvej 9 i Vordingborg. Her har hjælpemiddeldepotet ligget siden juni 2009, hvor man samlede depoterne på ét og samme sted. For de 9 medarbejdere på hjælpemiddeldepotet er de daglige opgaver: udkørsel, vask, reparation, vedligeholdelse, afhentning og lagerstyring. Hjælpemiddeldepotet hører organisationsmæssigt til under Handicapområdet. I de fi re gamle kommuner lå hjælpemiddeldepoterne forskellige steder. I Præstø var det for eksempel placeret under ældrecenter Fjordgården, mens der på Møn var hjælpemiddeldepot på det beskyttede værksted i Stege. I Vordingborg lå det på brandstationen, mens Langebæks var udliciteret og hørte til på den gamle saftstation i Mern. Der var alle steder småt med plads. Efter kommunesammenlægningen fl yttede hjælpemiddeldepotet i Præstø til Stege, og siden fl yttede Langebæks til Vordingborg. Men helt godt blev det ikke, før det hele blev samlet i det tidligere Damp-center på Præstegårdsvej, hvor der tilmed blev tilbygget 350 nye kvadratmeter. Her råder vi over ca. 900 kvadratmeter, fordelt på lager, værksted, vask, modtagelse, kontor og frokoststue. Lokalerne er meget bedre egnede til formålet. Det giver mere gennemsigtighed og et godt overblik over, hvilke hjælpemidler vi har, siger Benny Johansen, som er depotets daglige leder. Mere end hjælpemidler Og der er noget at have overblik over. Hvor mange hjælpemidler, depotet råder over, tør Benny ikke gætte på, men det er rigtigt mange. Hvis jeg skal anslå det, så måske op imod Og vi har mere end hjælpemidler, som er bevilget udlånt, siger han. Tror man, at et hjælpemiddel kun kan være en kørestol eller et par krykker, så tager man meget fejl. Hjælpemidlerne er alt fra gafl er, knive, skeer og blyanter til gigtplage til tallerkenholdere, gangstativer, rollatorer og badebænke og i den større og tungere ende madrasser, senge, lifte, el-cykler, el-kørestole og trehjulede cykler. Der er stort set ikke det hjælpemiddel, man ikke råder over og kan hjælpe borgerne med. Det er heller ikke helt billige ting, som er på lager. En rollator koster typisk mellem 1000 og 1600 kr., en el-knallert mellem 10 og kr. og en el-kørestol mellem og kr. Man skal visiteres til at få et hjælpemiddel. Visiteringerne foretages af ergoterapeuter, som hører til under Myndigheden, og som derefter via det såkaldte Vitae

7 system giver ordren videre til Hjælpemiddeldepotet. God service Medarbejderne på Hjælpemiddeldepotet har en klar målsætning om at levere hurtigt, når Myndigheden bestiller, og målsætningen holder i langt, langt de fl este tilfælde. Hvis noget er helt akut og bestilles inden kl. 9, leveres hjælpemidlet samme dag. Er det en hastesag, leveres det inden for tre dage, mens øvrige bestillinger leveres inden for to uger, siger Benny. Depotet råder over fem biler, som bruges til at køre ud med hjælpemidlerne, og chaufførerne modtages næsten altid varmt og venligt. Vi prioriterer benhårdt at få tingene hurtigt ud til folk og levere en god service, og det er da også meget få klager, vi har. Nogle af de største ting, som depotet bringer ud, er senge, som der mindst er én udbringning af hver dag i snit. Det er man to om, for det er ikke altid lige nemt at få bragt en tung seng op af en måske trang trappe. Så må sengen skilles ad og bæres op i dele. Teamwork og godt arbejdsklima Hjælpemiddeldepotet er et rigtigt godt eksempel på teamwork. De ni medarbejdere har vidt forskellig baggrund. Benny er selv tidligere bygningsarbejder og reservedelsekspedient, andre er mekanikere og andre igen noget helt tredje. Men uanset baggrund deles de om alle funktioner; der er ingen, der er låst fast i en enkelt funktion, og selv rengøringen står de sammen for. Og det er da også arbejdsglæde, som medarbejderne giver udtryk for. Det er et super godt og dejligt varieret job med mange forskelligartede opgaver. Jeg laver stort set det hele: Kører ud med kørestole, reparerer osv, og har desuden ansvaret for vask og rengøring, både af hjælpemidler og af huset, siger Bette Borgsted Larsen, som har været ansat i halvandet år. Vi har en god og kammeratlig tone, bakker op om hinanden og er rigtig gode til at motivere hinanden, og så har vi altså også en rigtig værkstedshumor, og hvis der er nogle kanter, så tager vi dem i opløbet, siger Bette. Også i rengøringen, hvor vi møder Pia Jensen og Jesper Pedersen, bliver der udtrykt glæde over at arbejde på hjælpemiddeldepotet. Det er udfordrende opgaver, vi har, og samtidig er det også en vigtig opgave, vi løser, siger Jesper, som er enig med Bette i, at tonen er god, og at de har et godt kammeratskab. Benny Johansen med nogle af de mindste hjælpemidler foran et af de største, som er el-kørestolene. En rummelig arbejdsplads At hjælpemiddeldepotet også er en rummelig arbejdsplads, kan Pia skrive under på. Hun er førtidspensionist, men møder hver dag kl. 7 og går ikke hjem før ved 16-tiden. På den måde får jeg både tiden til at gå og supplerer min pension, siger Pia, som er udlånt til hjælpemiddeldepotet fra det beskyttede værksted på Færgegårdsvej. Jobbet med at rengøre og desinfi cere afl everede hjælpemidler kan godt være hårdt. En seng, som har været udlånt længe, kan, alt efter hvor snavset den er, tage mellem 1,5 og 2 timer at få gjort ren. Den sociale del er der via et festudvalg og en overtakseret sodavandskasse også styr på. Ved at betale lidt ekstra for sodavandene sparer medarbejderne sammen til tre årlige arrangementer. Det har hidtil været en grillaften, en bowlingtur og en julefrokost. Og der er fuld opbakning til arrangementerne fra alle medarbejdere. Man skal heller ikke have for følsom en næse. En el-kørestol, som er godt snasket og lugter efter mange års brug, er ikke den mest behagelige opgave lige op til frokost, siger Jesper. Der er ind imellem også hjælpemidler, som ikke kan gøres helt pæne igen. De kasseres, men smides ikke ud. I stedet foræres de til en gruppe, som samler brugte hjælpemidler ind til Afrika. Vision om flere timer med åbent Hjælpemiddeldepotet benyttes også af hjemmeplejen, som holder liftafprøvninger og forfl ytningsvejlederkurser i frokoststuen, og med jævne mellemrum afholdes der demonstrationer af nye hjælpemidler for Handicapafdelingen og Myndigheden. Desuden har ergoterapeuterne fast kontor på depotet og arbejder af og til derfra. Efter aftale med ergoterapien og visitationen holdes der Åbent depot mandage og torsdage kl , hvor man fast kan træffe en ergoterapeut. Her kan man også få repareret eller justeret et hjælpemiddel. Benny og hans medarbejdere håber på i fremtiden at udvikle konceptet og kunne holde mere åbent. Visionen er at så mange som muligt selv kommer og afhenter, da det vil betyde hurtigere udbringning til dem, som ikke selv kan afhente. John Nielsen, Kommunikationsstaben 6 7

8 Smil giver god kontakt: Dagplejer Britt Lohmann i samspil med sine dagplejebørn. Har du smilet til dit barn i dag? I løbet af de sidste 3 år har kommunens dagplejere og dagplejepædagoger været i fuld gang med projektet Det gode samspil. De nære relationer er nemlig vigtige: Det er vigtigt, at vi husker smilet, at vi husker anerkendelsen og at vi husker at skabe glæden sammen. Nyere udviklingspsykologisk forskning bekræfter vigtigheden af, hvordan vi er sammen med vores børn og med hinanden. Det er vigtigt at blive set og føle sig mødt. Det kan lyde meget enkelt, og det er det på mange måder også, men det er også rigtig tit, at vi glemmer det, siger projektleder Sisse Sørensen. Projektet har derfor introduceret en slags huskeliste De 8 samspilstemaer (Hundeide, 2001) - som er en guide til relationelt samspil, der både kan anvendes i professionelle og private relationer. Sådan at vi husker de helt grundlæggende elementer i en god kontakt: at smile at følge barnets initiativ at vi justerer os i forhold til barnet at vi anerkender barnet at vi fanger og fastholder barnets opmærksomhed, forbinder barnets oplevelse og at vi fortæller barnet, både hvad det må, og hvad det skal! Som et andet væsentligt element har projektet arbejdet med video-analyse som metode. Dagplejere er blevet fi l- met og vejledt ud fra det gode samspil, som de opfordres til at skabe mere af. Det er vigtigt at pointere, at vi kun tager fat i dét, som virker, og som vi ønsker, der skal gøres mere af, siger Sisse Sørensen. Det helt nye og banebrydende er, at forældre i den sammenhæng også er blevet tilbudt videovejledning ud fra de 8 samspilstemaer. Projektleder Sisse Sørensen og tre af kommunens dagplejepædagoger er uddannede som videokonsulenter og glæder sig over den store tilslutning, der har været fra forældrenes side. Projektet havde som udgangspunkt tre ben, og alle tre dele er lykkedes! Øget viden og fælles fagligt sprog i dagplejen Uddannelse og opkvalifi cering af dagplejepædagogerne Forældrevejledning Der er ydermere, til henholdsvis forældre og dagplejere, blevet produceret tre små instruktionsfi lm på DVD om det gode samspil. Den ene DVD vil ligge i den kulturkuffert, som gives til alle nye småbørnsforældre. Projektet er nu formelt afsluttet, men arbejdet med det gode samspil fortsætter naturligvis. Video som redskab ud fra samspilstemaerne og den anerkendende tilgang er en metode, som Vordingborg Kommune ønsker at implementere i endnu højere grad. Vordingborg Kommune har derfor som følge af projektet besluttet at fastholde projektleder Sisse Sørensen som halvtidsansat videokonsulent, der kan støtte personalet i skoler og dagtilbud. Og der skal nok blive rift om hende, for også i kommunens skoler og daginstitutioner har man oplevet gevinsten ved at arbejde med de gode relationer ved hjælp af videoanalyse. Susan Nielsen, Pædagogiksekretariatet

9 Ny sundhedschef Efter flere år som projektleder og udviklingskonsulent i Sundhedssekretariatet overtog Dorrit Guttman den 1. marts, som ny sundhedschef, ansvaret for den kommunale sundhed. Og Dorrit har nogle klare visioner for sit nye ansvarsområde. Vores største opgave er at få sundhed og forebyggelse integreret som et naturligt element i alle dagsordener, så det altid tænkes med ind i borgerens kontakt med det offentlige, og også på tværs af det offentlige. Navnlig omkring ældre, arbejdsmarked og det pædagogiske område. Men det skal ske i respekt for de kernedagsordener, der er i de andre sektorer, siger Dorrit. Målet er at borgerne skal møde et samlet system med et fælles sprog forvaltningsområderne imellem, så de ikke får forvirrende og i værste fald modsatrettede meldinger. Borgerne skal opleve deres kontakt til det offentlige system som en sammenhængende proces, siger hun. Sundhed og det gode liv Dorrit betegner sig selv som praktiker og kan godt lide at se, tingene bliver til noget. Derfor mener hun også, at man skal passe på med ikke at gøre sundhed til noget religiøst. Vi skal ikke missionere og proppe noget ned i halsen på borgene. Vi skal give dem lyst og mulighed for at benytte sundhed som et middel på vejen mod det gode liv, men ikke lade sundhed være målet i sig selv. Sundhedschef Dorrit Guttman. Dorrits personlige sundhedsbegreb er alt med måde, og med mand, fem døtre og stort hus er det heller ikke meget tid, der er til at dyrke interesserne litteratur, musik (særligt klassisk), kunst og teater. I stedet bliver det til gåog løbeture i naturen, huske at få sovet samt rejser, som meget gerne må gå til Færøerne.... og ny arbejdsmarkedschef Arbejdsmarkedschef Kim Them Serup. Kim Them Serup tiltrådte den 1. marts som ny arbejdsmarkedschef. Siden midten af 90 erne har han arbejdet med arbejdsmarked- og socialpolitik som ansat i blandt andet LO og Dansk Metal. Han kender derfor lovgivningen og det politiske spil på strategisk niveau. Det har altid været vigtigt for mig, at jeg arbejder med noget, som betyder noget for andre mennesker, siger Kim. Han beskriver sig selv som en åben og snakkende person - ikke en som sidder på kontoret hele dagen, men en som er synlig og som har nemt ved at kommunikere med andre. Udfordringer og visioner I det nye job står udfordringerne nærmest i kø. En af de største er ungeindsatsen. Her ser konjunkturerne ikke godt ud. Derfor skal dette område have meget stor fokus, men vi skal også arbejde målrettet med sygedagpenge, og med alle vores andre områder, siger han. Det var ønsket om nye udfordringer og det spændende i at arbejde med et nu en-strenget, arbejdsmarkedssystem som fi k ham til at søge stillingen i Vordingborg. I dag er det i kommunerne, det sker, siger Kim, som har store visioner for fremtiden. Vi skal have styr på rettidighed, økonomi og budget og levere en ordentlig faglig indsats til borgerne. Vi skal også kortlægge de kvalifi kationer, virksomhederne efterspørger, og sætte ind med en offensiv virksomhedskontakt. På den måde kan vi målrette tilbuddene og skabe tryghed omkring området, lyder det. Fritid Kim, som er 44 år, bor i Køge med sin kone og to børn. Fritiden står på fodbold og omkring 40 km løb om ugen. En anden interesse er ølbrygning. Kim er formand for mikrobryggeriet Morzybitten, som brygger ca liter øl om året. 8 9

10 Akademiuddannelse i ledelse Vordingborg Kommune udbyder i samarbejde med Handelsskolen Sjælland Syd 3 forskellige AU fag, som intern uddannelsesmulighed i Det er: Ledelse i praksis, Coaching i organisationer og Human Resources (personaleudvikling og personalejura). Det bliver mere og mere populært at tage et eller fl ere fag på Akademiuddannelsen, og det er der fl ere gode grunde til. Det er udviklende, det er kompetencegivende uddannelse, det er overskueligt i tid, og det er spændende og relevant indhold, der kan bruges i din hverdag. Et fag har typisk 8 undervisningsdage i almindelig arbejdstid, der ligger indenfor en periode på 2 måneder. Herefter skal du skrive en opgave i din fritid, og til eksamen (½ time). Ved eksamen tager vi udgangspunkt i den opgave, du allerede har skrevet. Der er ingen særlige forudsætninger for at blive optaget, du skal blot have min. 2 års erhvervserfaring. Du kan tage et, to, eller alle tre fag, som du har lyst og overskud til. Erfaringsmæssigt siger mange, at det faktisk giver overskud i hverdagen at uddanne sig. Undervisningen starter hhv. 28. april, 18. august og 7. oktober 2010 og det foregår på Handelsskolen i Vordingborg. Tilmelding forudsætter, at din nærmeste leder er indforstået hermed. Et fag koster kr , og der er mulighed for at få et beløb på op til kr i løntabsrefusion fra SVU (StatensVoksenUddannelsesstøtte). Kursusafgift betales af institutionens/afdelingens selvforvaltningsbudget. Prisen er inkl. bøger, men ekskl. transport og forplejning. Hvis du ønsker at deltage i et eller fl ere af de nævnte fag, skal du sende din tilmelding gennem kursusportalen, som fi ndes på intranettet under personaleforhold. Her fi nder du kursusbeskrivelse med alle praktiske oplysninger. Tilmeldingsfrist den 23. marts For nærmere oplysninger kontakt HR- og Personalestaben, Eva Ahrenst Rasmussen, tlf eller vordingborg.dk Eva Ahrenst Rasmussen, HR- og Personalestaben Inden for det formelle uddannelsessystem er der tre niveauer, du kan vælge, afhængig af din uddannelsesbaggrund. 1. Grundlæggende ledelse på AMU (ArbejdsMarkedsUddannelses) niveau. Den er god at vælge, hvis du har ingen eller en kort erhvervsuddannelse. 2. Forskellige fag på AU (AkademiUddannelses) niveau. Den er god at vælge, hvis du har kort eller mellemlang erhvervsuddannelse. Det er dette niveau, som bliver tilbudt nu. 3. Diplomuddannelse, som er højeste niveau. Den er god at vælge, hvis du har en længerevarende videregående uddannelse.

11 Lundby Bibliotek åbner fra efteråret dørene i mange flere timer. Kommunens længste åbningstid I løbet af efteråret bliver biblioteksfi lialen i Lundby det bibliotek i Vordingborg Kommune, som har den længste åbningstid. Som det er nu, holder Lundby Bibliotek åbent otte timer om ugen, hvor der er personale til stede. I fremtiden bliver det muligt for brugerne i Lundby selv at låse sig ind på biblioteket stort set døgnet rundt og låne bøger, musik, fi lm osv. Det vil sige, at man for eksempel kan slå et slag omkring biblioteket på vej hjem fra arbejde, om aftenen eller i weekenden for lige at læse avisen eller hente det materiale, man har bestilt. Der vil fortsat være personale til stede i den normale åbningstid, ligesom det også bliver muligt at få bibliotekar-hjælp via telefon til den vagthavende bibliotekar på hovedbiblioteket i Vordingborg. Idéen til det selvbetjente bibliotek er opstået i Silkeborg Kommune, hvor borgerne siden 2007 selv har kunnet låse sig ind på biblioteksfi lialerne i Gjern og Them fra tidlig morgen til sen aften. Ordningen med ubemandet åbningstid har siden bredt sig til andre biblioteker, og alle steder har brugerne taget godt i mod tilbuddet. I et tæt samarbejde med borgerforeningen er det planen, at biblioteket i Lundby også kan bruges til møder og mindre udstillinger. Dagplejen, som holder til i baglokalerne til biblioteket, får også glæde af ordningen, idet ombygningsplanerne omfatter ny gulvbelægning og nyt køkken. Statspenge fra Biblioteksstyrelsen og LAG-midler har gjort det muligt at realisere ideen om det selvbetjente bibliotek i Lundby. Inden det selvbetjente bibliotek i Lundby kan åbne engang til efteråret, skal biblioteket nyindrettes, og der skal installeres selvbetjeningsautomat, tyverisikring og videoovervågning. Ulrik Jensen, Bibliotekerne Nyt om navne Her bringer vi navnene på jubilarer samt kolleger, der er fratrådt til pension eller efterløn. Husk at indberette navnene fra jeres enhed til det lønteam, I hører under. 25 års jubilæum Navn Birgitte Palsøe Ernst Olsen Hanne Kirsten Rosenkilde Henning Wermuth Hansen Henrik Holstener Jørgensen 40 års jubilæum Navn Anne-Lise Christiansen Jan Jørgensen Arbejdssted Præstø administration HR- og Personale staben Distrikt Vintersbølle Vej og Trafik Park og Natur Arbejdssted Iselingeskolen Plansekretariatet Fratrådte på grund af pension/efterløn Navn Arbejdssted Anne-Lise Christiansen Iselingeskolen Birte Nexø Blohm Autismecenteret, Næstvedafd. Birthe Holse Knudsen SFO Vilde Vulkaner Connie Vibeke Winther Distrikt Klintholm Havn Erna Randi Rasmussen Socialpsykiatrien Møn Gorm Scavenius Jensen Vordingborg Bibliotekerne Marian Dalstrup Ældreområdet 10 11

12 Interne kursus- og uddannelsestilbud med tilmeldingsfrist forår 2010 I den kommende tid udbyder vi disse kursus- og uddannelsestilbud: Introduktionsdag for nye medarbejdere og ledere 27. maj kl gratis Seniorkurser for ansatte som er 52 år og derover 2 hold hhv. 7. april og 5. maj kl gratis MUS træning for ledere 2 hold hhv. 23. marts og 24. marts kl gratis 3 moduler fra akademiuddannelsen: Ledelse i praksis 1 hold med 8 undervisningsdage i perioden 28. april 25. juni pris kr SVU-godtgørelse mulig. Coaching i organisationer 1 hold med 8 undervisningsdage i perioden 18. august 12. oktober pris kr SVU-godtgørelse mulig. Human Resources (personaleudvikling og personalejura) 1 hold med 8 undervisningsdage i perioden 7. oktober 25. november pris kr SVU-godtgørelse mulig. Desuden forventer vi i løbet af marts at kunne udbyde uddannelse i Projektledelse med start i april. Se kursusbeskrivelserne på kursusportalen på intranettet under personaleforhold og send efter aftale med din nærmeste leder tilmelding gennem kursusportalen. Hvis I er usikre på, hvordan det skal gøres, eller ikke har adgang til Intranettet, kan I kontakte HR- og Personalestaben, tlf eller Venlig hilsen HR- og Personalestaben Eva Ahrenst Rasmussen Hvad er sundhed på dit arbejde? Sundhed er mange ting hvad vi spiser, hvordan vi rører os, hvordan vi har det fysisk og psykisk. Hvad gør I på jeres arbejdsplads for sundheden? Har I gang i nogle spændende sundhedsidéer for jer selv eller jeres brugere? I næste VorNyt planlægger vi et tema om SUNDHED. Derfor vil vi gerne have input om dette emne. Send os idéer til artikler og emner til juni-nummeret af VorNyt: Senest den 9. april på mail eller ring til Thomas Uhlenfeldt på

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Forældrevejledning i Dagplejen. Det gode samspil

Forældrevejledning i Dagplejen. Det gode samspil Forældrevejledning i Dagplejen Det gode samspil 1 Gennem dagplejen kan forældre få vejledning i positivt samspil. Forord I Vordingborg kommune har vi en ambitiøs børnepolitik. Vi vil skabe rammerne for

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Tove,

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Vores organisationsfilosofi kort fortalt

Vores organisationsfilosofi kort fortalt Her ser vi dig her tør vi gå nye veje Vores organisationsfilosofi kort fortalt 1 Vi har to værdier Her ser vi dig og Her tør vi gå nye veje. Værdierne udtrykker det, der binder os sammen, og det, som skal

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler sig. Denne og andre stærke værdier er styrende

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Dialogisk ledelse og styring i Aarhus. Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef

Dialogisk ledelse og styring i Aarhus. Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef Dialogisk ledelse og styring i Aarhus Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef Indhold Dialogisk ledelse og styring i Aarhus kommune via visionen og Kærlig kommune

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Tilstede: Holger (forælder, SolsikkenÅby), Jonna (forælder, Heimdalsvej), Trine (pædagogisk leder, Hobbitten), Gitte (forælder, dagplejen), Lone (pædagog, SolsikkenÅby),

Læs mere

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer Citater fra ledelseskommissionens medlemmer 15. marts 2017 Allan Søgaard Larsen Offentlig ledelse er noget andet end privat ledelse. Kompleksiteten er højere, og entydigheden lavere, og det stiller særlige

Læs mere

En god arbejdsplads til dine medarbejdere

En god arbejdsplads til dine medarbejdere En god arbejdsplads til dine medarbejdere Når du udliciterer lønopgaven, følger dine lønmedarbejdere med og bliver en del af vores kerneforretning. Overdragelsen sker efter gældende regler, og vi tilbyder

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid.

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid. Karriere Du står for at skulle igangsætte et stort 3-5-årigt projekt. Blandt dine medarbejdere er Anna, og det er hende, du vil have som projektleder. Anna har alle de kompetencer til opgaven, du efterspørger.

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var.

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var. TILLID PÅ BORNHOLMSK Det handler om is i maven, børneopdragelse og græs på syv centimeter, når Vej og Parks leder og fællestillidsrepræsentant fortæller, hvad tillid er på en arbejdsplads. Og hvordan tillid

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier

Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier BALLERUP KOMMUNE: Det kan være svært at sige, hvad der kommer først. Trivsel eller effektivitet. Men i Ballerup Kommunes visitationsafdeling er de ikke

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Service i Vordingborg Bibliotekerne

Service i Vordingborg Bibliotekerne Service i Vordingborg Bibliotekerne 95 % af Vordingborg brugerne er enige eller meget enige i, at de får den hjælp, de har behov for 90 % er enige eller meget enige i, at personalet er synligt og opmærksomt

Læs mere

DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE

DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE Forord Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. Hvert enkelt barn har, når det begynder i dagplejen,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015 Beboerbladet Plejecenter Egely Maj 2015 1 Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige Da vi netop er blevet adskilt fra Rosenhaven og fremtidigt hører sammen med Kirstinehaven, vil

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Løft din ledelse til næste niveau

Løft din ledelse til næste niveau Løft din ledelse til næste niveau Kvægkongres 2015 Kvægrådgiver Anna-Sofie Kjærsgaard Et stærkt hold Det stærkeste hold Lær at prioritere 1. At finde ud af, hvilke kompetencer du har på din bedrift 2.

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service Stillings- og funktionsbeskrivelse Leder af staben for Ældre og Social Service Indledning Frederikssund Kommune søger en dygtig leder til staben for Ældre og Social Service. Hvis du, efter at have læst

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012 Fælles info Studerende. Vi har fast studerende fra pædagogseminarierne. Vi syntes man som arbejdsplads har pligt til at deltage i uddannelsen af de kommende personer indenfor ens eget fag! Ud over at have

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Grundlag Elektronisk spørgeskema Mere end 80 spørgsmål 310 kommunale

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Forældre guide Fokus på det der virker Online Version klar til din skærm Børnehuset Søholm ICDP i praksis Information I Søholm samler vi på guldkorn - nogle vi kender fordi vi kender ICDP Barnet kan være

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 03.09.2015

Diagrammer for administrativ organisering 03.09.2015 Diagrammer for administrativ organisering 03.09.2015 Administrativ organisering Kommunaldirektør Niels Johannesen Staben Jobcenter og Borgerservice Social & Sundhed Jakob Kyndal Børn og Skole Chriss Mailandt-Poulsen

Læs mere

Kan du få voksenelevløn?

Kan du få voksenelevløn? A-KASSE Kan du få voksenelevløn? Ledige over 25 år, der vil tage en pædagogisk assistentuddannelse MAJ 2015 Voksenelevordningen Er du fyldt 25 år og ønsker uddannelse til: Pædagogisk assistent Du har mindst

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Bilag 8. Interview med Simon

Bilag 8. Interview med Simon Interview med Simon 5 10 15 20 25 30 Simon: Det er Simon. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Simon: Hej. Cecilia: Hej. Tak fordi du havde tid til at snakke. Simon: Jamen ingen problem, ingen problem. Cecilia:

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere