Egebjerg Maj Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. Grillen er 50 x 80 cm. med regulerbar rist i rundjern

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Maj 2010. Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. Grillen er 50 x 80 cm. med regulerbar rist i rundjern"

Transkript

1 Egebjerg Maj 2010 Den stod i hjørnet af haven. I baghaven hos naboen, denne store birk, som næsten var helt erobret af efeu på nær nogle få meter af toppen. Den skulle væk, give lys, og væk det kom den. Læs mere på bagsiden Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni

2 Egebjerg Maj 2010 Egebjergbladet bliver udgivet af Egebjergklubben. Formand Lone Tegner Tlf , mobil Deadline for næste nummer: Juni: Den 1. kl. 12 Følgende deadlines: August: Den 10. September: Den 7. Oktober: den 5. November: Den 2. EGEBJERG FÆLLESHUS Formand Jan Tegner Tlf , mobil Priser for leje af Egebjerg Fælleshus Én hverdag kr. 650 Fredag kr. 950 Lørdag kr Søndag kr En weekend bestående af lørdag/søndag kr En weekend bestående fredag/lørdag/søndag kr Gebyret er 150 kr. pr. udlejning, og der erlægges kr. i depositum. Der er trådløs netadgang i Fælleshuset for medlemmer af tilknyttede foreninger og password udleveres i baren eller af den tilsynsførende. Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. Grillen er 50 x 80 cm. med regulerbar rist i rundjern Grillen har håndtag og hjul. Tilbehør: Weber grillstarter 3 grilltænger 3 grillpaletter Velegnet til party e. lign. Grillen kan transporteres i bagagerummet på en bil. Kan afhentes og tilbageleveres i Fælleshuset, Agernhaven 8 mellem kl. 20 og (når der er Torsdagstræf). Grill og tilbehør skal afleveres rengjort. Skader og mangler erstattes af lejer. Husk depositum 500 kr. når du henter. Grillen kan reserveres hos: Jan Tegner Tlf / mobil Maj den 30. Gourmetklubben Øl&Vinmagerlavet Juni - 1. Seniorklubben Ældreidræt Aug Blomstervennerne Seniorklubben Kulturhistorisk selskab Gourmetklubben Sportsklubben Sep Blomstervennerne Seniorklubben Bridgeklubben Øl&Vinmagerlavet GF Syd 2 Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni

3 Egebjerg Maj 2010 Midsommerfest i Egebjergklubben den 23. juni. Nu er det jo blevet forår, og om en måneds tid er det Skt. Hans aften. Sædvanen tro vil Egebjergklubben invitere til Midsommerfest i Egebjerg Fælleshus. Traktementet vil være grillbøf (som man selv steger), kartoffelsalat, grøn salat og brød. Tag endelig børnene med, og så vil klubben sørge for, at der er gratis burgere og pølser til børn op til 12 år. Baren er naturligvis leveringsdygtig i vand, øl og vin til de sædvanlige billige priser. Hvis vejret er godt, dækker vi også op udendørs. Vi åbner dørene kl.18.30, og efter indtagelse af diverse mad og drikke kan man ved 21- tiden begive sig ned til Teglværkssøen, hvor Fællesvirket står for Skt. Hansbål og den traditionelle båltale. Man er selvfølgelig også velkommen til at blive, da der ikke bliver lukket i Fælleshuset. For dem, der har lyst, vil baren også være åben efter bålet, uanset deltagelse i spisningen eller ej. Billetter à kr.75,- kan købes i TorsdagsTræf eller hos Egebjerggrillen, Egebjergvej 72, i perioden fra 27. maj til og med 17. juni. Vi har max. 60 billetter til salg, så køb i god tid. Vi gør samtidig opmærksom på, at vi er nødt til at overholde deadline af hensyn til indkøb. På gensyn På Egebjergklubbens vegne Anders P-M Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni 3

4 Egebjerg Maj 2010 SMØRHULLET EGEBJERG Med skoven som nabo og lige ud til Hjortespringkilen er det næsten ikke muligt at komme et smørhul nærmere. I aprilnummeret af Egebjergbladet skrev jeg lidt om nogle foldere, som omhandlede Hareskoven, og som man kan få stor glæde af. Nedenstående tekst beskriver den del af Hjortespringkilen, som ligger lige uden for vor dør. Hjortespringkilen udgør én af syv grønne kiler i Københavns Vestegn, der blev udlagt som et resultat af Fingerplanen i Når kilens ubebyggede områder i dag er langt mindre end det areal, der i sin tid blev udpeget, skyldes det en kraftig byvækst, som har givet et pres på kilens arealer, hvor natur og landbrug har måttet vige for boliger, industri, transportkorridorer og tekniske anlæg. Hjortespringkilen er ifølge Regionplan 1997 udpeget som biologisk interesseområde, som regionalt friluftsområde og som spredningskorridor. Området omkring Smør- og Fedtmosen er udpeget som landskabeligt interesseområde. Smørmosen, Fedtmosen og Stormosen er naturfredede. Smør- og Fedtmosen er vigtige lavbundsarealer og naturområder, der blev fredet allerede i 1944 på grund af særpræget natur og skønhed. Mod vest er landskabet meget kuperet og rummer mange vandhuller og småsøer. Her udgør Stormosen et vigtigt vådområde, I modsætning til de nord herfor liggende skovområder Hareskov og Jonstrup Vang domineres Hjortespringkilen af det åbne land med landbrugsdrift og græsarealer med dyrehold, selvom kilen i dag er trængt af bymæssig bebyggelse fra alle sider, undtagen hvor den grænser op til skovene. Hjortespringkilen ligger i eller på kanten af en øst-vestgående tunneldal. Den mest typiske landskabsform er det såkaldte dødisrelief, som er dannet under slutningen af sidste istid. Området har været dækket af en iskappe, der har ligget stille under sin bortsmeltning, idet den har mistet forbindelsen med hovedgletcheren. Presset fra iskappens vægt og urenheder i isen har dannet et småbakket terræn med varierende jordbund og dødishuller. Hjortespringkilen har en meget vigtig funktion som nærrekreativt område. Her findes flere idrætsanlæg, rideskoler, to golfbaner og ca kolonieller nyttehaver. Området benyttes til spejderaktiviteter, udflugter, naturstudier, promenader til fods og cykelture. På grund af det bakkede terræn indbyder området til skiløb og kælkning. Dele af området mellem Måløv og Ballerup er dog ikke offentligt tilgængeligt. Området syd for Egebjerg Ved Skinderskovvej ligger flere idrætsanlæg med indhegnede boldbaner omgivet af befæstede arealer med stier og parkeringspladser, samt traditionel beplantning af allétræer og prydbuske. Her ligger også Skinderskovhallen og Hjortespringbadet, der om sommeren er friluftsbad. Indtil 1970 eme blev området fortrinsvis benyttet til landbrug og gartneri, og der var på dette tidspunkt kun få beplantninger i form af levende hegn, vejbeplantning og haver. På rideskolens arealer findes i dag folde til hestegræsning samt ridebaner uden vegetation. Syd for rideskolens arealer findes indhegnede boldbaner omgivet af Generel områdebeskrivelse Hjortespringkilen dækker et areal på i alt ca ha. Landskabet i den østlige del af området er et let bølget morænelandskab med leret jordbund. Nyt 8-siders tilbudsblad kan hentes i butikken eller ses på Bladet omfatter bl.a. flotte roser i blomst fra kr. 129,95. Nye tomatsorter f.eks. Black Russian og ny, spændende agurk, der ligner en citron. 4 Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni

5 Egebjerg Maj 2010 beplantning anlagt i lige rækker. De øvrige arealer omkring rideskolen er udlagt til golfbane. Nord for rideskolen ud mod Ring 4 har NESA et større transformeranlæg. Herfra udgår højspændingsnettet, som præger størstedelen af kilen. Under ledningerne er et deklarationsbælte med bestemmelser vedrørende beplantning og terrænregulering. Nordkalotten afgrænses af Ring 4, Klausdalsbrovej og Syvendehusvej. Arealet udgør ca. 33 ha, hvoraf ca. halvdelen optages af Ballerup Golfbane. Området har typisk dødispræg med varieret terræn og jordbund samt mange små vandhuller. Nogle af disse er dog opstået ved gravning af grus eller mergel og fremtræder med meget stejle brinker. Golfbanen er anlagt i Store dele er derfor intensivt udnyttet med artsfattige, tætklippede græsarealer. Der er 7 mindre søer/vådområder, som er omgivet af naturlig vegetation og opvækst af vedplanter. Beplantningen er anlagt i lige rækker i geometriske mønstre, som opdeler området i landskabsrum med et arkitekttegnet præg. Mellem golfbanens tætklippede græsarealer og de kunstigt etablerede beplantninger findes overdrev med flere næringsfattige, sydvendte skråninger med tørketålende vegetation. De ældste overdrev, som er etableret ca. 1980, har den mest spændende vegetation. Færdsel er tilladt for almenheden overalt også på banearealerne. Mod nord langs Ring 4 er i 1978/79 etableret en tæt, skovdannende beplantning, som i nogen grad afskærmer Nordkalotten mod støj fra vejanlægget. Mellem Ring 4 og Nordbuen ligger et åbent areal med marker i omdrift og en enkelt gård med tilhørende have og vandhul. Egebjerg Naturpark udgøres af tidligere landbrugsarealer, der har ligget brak siden Området er typisk dødislandskab med flere småvandhuller i lavningerne. Nogle af disse blev fyldt op af hensyn til den landbrugsmæssige udnyttelse sidst i 1960 erne. Enkelte af arealerne er stadig i omdrift og drives i dag økologisk. En del af arealerne er udlagt til permanent græsning og resten af området plejes som naturprægede friarealer. Størstedelen af området fremtræder som et kuperet overdrev med en varieret urteflora, som gennemløbes af grusstier med et slynget forløb, tilpasset terrænet. I den sydlige ende er flere småsøer omgivet af krat. Langs Nordbuen er etableret en støjvold med løvtræsbeplantning. De øvrige beplantninger i området fremtræder med et tydeligt rækkemønster. På gården Rosendal findes bl.a byggelegeplads og et fritidshjem. I næste måned vil der være nogle ord om det åbne land på den andens side af Skovvej; hvis der altså er plads. Rosendal, til højre, med fritidshjem, byggelegeplads, skolehaver og klappedyr. Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni 5

6 Egebjerg Maj 2010 SKOVTUR MED KULTURHISTORISK SELSKAB Tirs. d. 22. juni arrangerer Kulturhistorisk Selskab en skovtur med medbragt madkurv (inkl. drikkevarer). Vi mødes kl ved indgangen til skoven (ved "Vogteren" - "vores" egetræ) - for enden af Pileagervej. HUNDEEJER VIS HENSYN De fleste hunde og husejere kan sikkert hurtigt blive enige om, at det er hundeejeren, der bør fjerne sin hunds efterladenskaber. Nu siger loven noget andet, læs nedenstående notits, men lad os håbe, at de fleste hundeejere stadig føler det som noget naturligt, at det er dem, der samler op. Vi går ned til det hyggelige hjørne af "vores" skov mellem Gisselfeld bro og det gamle egetræ "Grenaderen" (ca. ½ times gang). Her ved den lille sø indtager vi så vores medbragte mad til akkompagnement af fuglesang og frøernes kvækken. Per W. fortæller lidt om flora og fauna. Alle er velkomne. Fra POLITIKEN den 1. maj 6 Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni

7 Historisk materiale efterlyses! Klubben fylder 40 år til november, og vi overvejer et lille jubilæumsfestskrift i den anledning. Men den siddende bestyrelse har ikke kendskab til eller materiale om klubbens første mange år. Vi er derfor interesseret i viden og materiale om klubbens historie, ikke mindst starten. Ligger du inde med noget, eller kender du nogen, der gør, hører vi meget gerne nærmere. Skriv til eller ring til undertegnede på Du behøver ikke at afgive materialet for evigt. Hvis vi må låne det nogle dage, kan vi få lavet kopier. Det påregnes lagt på hjemmesiden, uanset om vi får lavet et festskrift eller ej. Vi efterlyser tillige 2-3 medlemmer, der vil deltage i et lille festudvalg i anledning af jubilæet. Henrik Egebjerg Maj 2010 Store Cykeldag søndag den 13.juni 2010 Sæt kryds i kalenderen den 13. juni, så du og familien kan deltage i årets sjove og hyggelige Store Cykeldag. Det er gratis at deltage. Igen i år vil Pladsen foran Rådhuset danne rammen om et festligt arrangement, hvor der bliver mulighed for at cykle enten 3, 5, 16, 26 eller en 10 km mountainbike-rute. Borgmesteren byder velkommen kl. 10 og efter den friske opvarmning samt uddeling af kort og vand går starten til de forskellige ruter. Når deltagerne er i mål vil der være musik, udstillinger, leg og underholdning på pladsen foran Rådhuset. Her vil der blive uddelt gratis frugt og mulighed for at nyde en god kop kaffe samt en billig bid brød. Som noget nyt kan deltagerne i år vælge at cykle en lang rute på ca. 26 km eller en mountainbike-rute på 10 km (på egen mountainbike). De øvrige ruter vil som sidste år være på 3, 5 og 16 km. Den lange rute er primært for deltagere over 12 år, som er vant til at cykle. Efter turene vil der være samling på pladsen foran Rådhuset, hvor deltagerne udover at besøge de forskellige udstillinger har mulighed for at låne en mountainbike og prøvekøre en sjov bane. Som en fast del af Store Cykeldag vil årets Sundhedspris blive uddelt af Borgmesteren. I forlængelse af dette vil der som afslutning på dagen være lodtrækning om præmier til både børn og voksne. Vi ser frem til at se jer! Store Cykeldag er arrangeret af Ballerup Kommune i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund. Med venlig hilsen Louise Kønig Schytte Sundhedskonsulent Sundhed og Forebyggelse Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni 7

8 Egebjerg Maj 2010 VÆRN OM OMGIVELSERNE Jeg er så heldig at have små notesbøger efter min farfar og farmor. - Jeg var ikke 2 år, da de døde, og husker dem ikke; men kan gennem disse bøger få et indtryk af dem - noget der har været til stor glæde for mig. - Bl.a. fandt jeg disse vers, som kan være aktuelle i den skønne tid vi - forhåbentlig - går i møde. - Jeg vil tro, at min farmor har skrevet dem i det lille hefte omkring år Er der nogen, der kender dem, vil jeg meget gerne høre nærmere! Alice Thomsen. Vær mod stranden som en ven, som du møde kan igen. - Naturen byder dig til fest, vis nu du er en dannet gæst. - Smid ikke madpapir og glas, så skov og strand bli r losseplads. Har du af stranden fryd og nytte, brug den da ej som skraldebøtte. - Smuds ej til den hvide strand, Dæk kun op, og spis din mad, du er hjertelig velkommen, men når du er mæt og glad, put så resterne i lommen: madpapir og tomme øller, efterlades kun af bøller, på stranden må du ligge, men madpapiret ikke, heller ej det klare vand, maden i vommen - dåser, skaller, madpapir, aldrig skønhedsindtryk gir. - papiret i lommen. Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen til Pinsens Bevarelse den 23. maj kl Pak en frokostkurv og tag familie og venner med til nogle hyggelige timer i skoven. Vi mødes Ved Skovgærdet kl. 12 og går til bålpladsen, hvor tiden indtil den seriøse del af programmet går med at spise frokost og hygge samt nyde det forhåbentlig gode vejr. Kl. 14 er det så tid til selve generalforsamlingen med: 1) Præsidentens beretning, 2) Valg af præsident, ordensmarskal / skriver. La Presidente 8 Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni

9 Egebjerg Maj 2010 BESØG BODILS MINIMUSEUM Mange har spurgt, om jeg ikke holder åbent en dag. Det gør jeg så igen. SØNDAG DEN 30. MAJ KL Pris 10 kr. Der er kaffe / te eller saft Jeg fortæller historier om mine fine gamle ting. Se og rør ved tingene. Det er ren nostalgi! Der er mulighed for at købe småting. Hilsen Bodil Ringsmose Pilehøjvej 22 Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni 9

10 Egebjerg Maj Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni

11 Egebjerg Maj 2010 Kurser i 1. hjælp På Egebjergklubbens generalforsamling blev der stillet forslag om, at vi genoptog sådanne kurser. Bestyrelsen har set på sagen, men det ligger nok lidt tungt. Hvis vi skal have et kursus i eget regi, vil det blive ret dyrt. Via beredskabsforbundet kan vi godt få arrangeret et kursus i f.eks. Fælleshuset, men et kursus på mellemniveau, altså 12 timer, vil koste lidt over kr., og der må max være 12 deltagere på holdet. Da vi holdt 2 kurser for nogle år siden, havde vi meget svært ved at fylde det sidste op. Vi tvivler derfor på, at nogle vil betale så meget, når man kan få det samme for 125 kr. ved at melde sig individuelt til et af de steder, hvor de holder den slags. Priserne hos andre kursusudbydere synes p.t. at ligge på samme niveau, idet man lejlighedsvis endda tilbyder gratis førstehjælpskurser forskellige steder. Vi har derfor besluttet at droppe tanken om at holde kurser i Egebjergklubbens regi. Der blev ved samme lejlighed talt om hjertestartere, og i Egebjergbladets martsnummer har Henrik skrevet om det. Det skal lige tilføjes, at der fra Fællesvirkets (Egebjerg Bykvarter, se under nyhedsbrevet her ) og fra politisk side stadig arbejdes på at få flere hjertestartere til Egebjerg og at få gjort disse synlige på På Egebjergklubbens vegne Lone T. Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni

12 Egebjerg Maj 2010 Kranvognen var kommet med en kran, som strakte sig så højt op i luften som Rundetårn syntes vi da - og var et syn, der tiltrak både børn og voksne. Vor birk blev savet over ved roden, løftet op af kranen og så gik turen hen over hustaget til opsavningen på vejen. Også andre hele træer fik samme skæbne og flyvetur den dag. En oplevelse og et imponerende skue. Tekst og foto: Flemming Adrian PS:Det med Rundetårn var underdrevet. Kranen har et udlæg på 60 meter. Red 12 Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni

HAR EGEBJERGKLUBBEN EN FREMTID?? LÆS SIDE 3

HAR EGEBJERGKLUBBEN EN FREMTID?? LÆS SIDE 3 På siderne 6-7 kan du læse om og se billeder fra Egebjergklubbens Julehygge HAR EGEBJERGKLUBBEN EN FREMTID?? LÆS SIDE 3 FASTELAVN SE SIDE 5 Husk Egebjergklubbens og Egebjerg Fælleshus generalforsamlinger

Læs mere

Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3

Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3 Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3 Egebjerg maj 2013 Maj 16. GF Egebjerghuse 30. GF Pilehøj Juni 3. Blomstervennerne 4. Seniorklubben 9. Gourmetklubben 23. Skt. Hans i Fælleshuset Juli 2.

Læs mere

Januar. Nr.1 GENERALFORSAMLING I EGEBJERGKLUBBEN SE SIDE 5 VELLYKKET MIDTVEJSVÆLGERMØDE LÆS OM OG SE BILLEDER FRA EGEBJERGKLUBBENS JULEHYGGE SIDE 6-7

Januar. Nr.1 GENERALFORSAMLING I EGEBJERGKLUBBEN SE SIDE 5 VELLYKKET MIDTVEJSVÆLGERMØDE LÆS OM OG SE BILLEDER FRA EGEBJERGKLUBBENS JULEHYGGE SIDE 6-7 Egebjerg januar 2012 GENERALFORSAMLING I EGEBJERGKLUBBEN SE SIDE 5 VELLYKKET MIDTVEJSVÆLGERMØDE SE SIDE 8 LÆS OM OG SE BILLEDER FRA EGEBJERGKLUBBENS JULEHYGGE SIDE 6-7 Januar Nr.1 FA LÆ STEL PÅ S OM AVN

Læs mere

Egebjerg februar 2011. HUSK AT KØBE BILLETTER TIL EGEBJERGKLUBBENS FASTELAVNSFEST DEN 6. MARTS. (Se side 3) HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6.

Egebjerg februar 2011. HUSK AT KØBE BILLETTER TIL EGEBJERGKLUBBENS FASTELAVNSFEST DEN 6. MARTS. (Se side 3) HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6. Egebjerg februar 2011 HUSK AT KØBE BILLETTER TIL EGEBJERGKLUBBENS FASTELAVNSFEST DEN 6. MARTS. (Se side 3) HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6. MARTS Deadline for næste nummer er den 9. marts kl.12. Følgende deadlines:

Læs mere

Du kan leje Egebjergklubbens Grill m/tilbehør for kun 100,00 kr.

Du kan leje Egebjergklubbens Grill m/tilbehør for kun 100,00 kr. Du kan leje Egebjergklubbens Grill m/tilbehør for kun 100,00 kr. Grillen er 50 x 80 cm. m/regulerbar rist i rundjern. Grillen har håndtag og hjul. Tilbehør: Weber grillstarter 3 grilltænger 3 grillpaletter

Læs mere

EGEBJERGBLADET I FARVER

EGEBJERGBLADET I FARVER Læs inde i bladet bl.a. om 2 fastelavnsfester i Egebjerg, om boligmarkedet i vort område netop nu, om reglerne for leje af Fælleshusets lokaler - og om grundejerforeningernes snerydningsordning. Besøg

Læs mere

EgebjergBLADET. Gå ikke glip af vores traditionelle Midsommerfest - Køb billetter nu

EgebjergBLADET. Gå ikke glip af vores traditionelle Midsommerfest - Køb billetter nu EgebjergBLADET Nr. 6, juni 2015, 47. årgang Gå ikke glip af vores traditionelle Midsommerfest - Køb billetter nu Prøv nogle af de mange friluftsaktiviteter for voksne og børn i Pæremose Havn Vær med til

Læs mere

Egebjerg april 2012 3 E I S N M BØ R LÆS O

Egebjerg april 2012 3 E I S N M BØ R LÆS O LÆS O SF E N E N M BØ R 3 E D I S EST April 17. GF Pilehøj - 19. GF Skovbo - 23. GF Tranemosen - 27. Billardklubben - 30. Gourmetklubben Maj 1. seniorklubben - 7. Blomstervennerne - 13. Børnenes fest -

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Egebjerg nov. dec. 2013. JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. DEC. Læs om arrangementet side 4 HUSK JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5.

Egebjerg nov. dec. 2013. JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. DEC. Læs om arrangementet side 4 HUSK JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. Egebjerg nov. dec. 2013 JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. DEC. Læs om arrangementet side 4 HUSK JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. DECEMBER Egebjerg nov. dec. 2013 BEBOERANNONCE Nov. 23./24. Blomstervennernes

Læs mere

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen Herringløse Maj 2014 TIDENDE Læs side 4 Nyt liv til gadekæret Vi har fået et haveselskab Læs side 14 Ny tradition løbes i gang Læs side 13 Tønderne fik tæsk på skolen Læs side 12 Indhold Nyt fra Landsbyrådet

Læs mere

Egebjerg marts 2009 FOTO: JØRN ISHØJ. Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september

Egebjerg marts 2009 FOTO: JØRN ISHØJ. Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september FOTO: JØRN ISHØJ Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september Deadline for næste nummer: Den 6. april kl. 12. De efterfølgende dead- BEBOERANNONCER Jeg har en betonblander billigt til salg. Det er en

Læs mere

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle 2015 juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle se vores hjemmeside www.brylleby.dk INDLÆG til næste blad skal være redaktionen

Læs mere

Egebjerg september 2008. Besøg Bodils mini-museum. Besøg Bodils mini-museum. Læs mere på bagsiden. Læs mere på bagsiden

Egebjerg september 2008. Besøg Bodils mini-museum. Besøg Bodils mini-museum. Læs mere på bagsiden. Læs mere på bagsiden Besøg Bodils mini-museum Besøg Bodils mini-museum Læs mere på bagsiden Læs mere på bagsiden Yonex badmintontaske med lynlåsrum i begge sider. Der er remme, så den også kan bæres på ryggen. Den er meget

Læs mere

TorsdagsTræf holder juleferie. Egebjerg billardklub søger flere aktive medlemmer. Udlejning af Egebjerg Fælleshus

TorsdagsTræf holder juleferie. Egebjerg billardklub søger flere aktive medlemmer. Udlejning af Egebjerg Fælleshus TorsdagsTræf holder juleferie Torsdag den 14. december er sidste åbningsaften i år. Vi starter igen torsdag den 4. januar 2007. I lukkeperioden kan der foretages lokalereservation hos William Bjerregaard

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NR. 4 APRIL 2015 18. ÅRGANG

NR. 4 APRIL 2015 18. ÅRGANG Egebladet NR. 4 APRIL 2015 18. ÅRGANG Læs om: Så gik. Kim Lander fra GO. P-vagter vedtaget i Ballerup. Endnu en butik lukker. Frisør butikken Chagall lukker ved udgangen af april i år. Det er den 3. butik

Læs mere

Egebladet HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR

Egebladet HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR Egebladet NR. 1 FEBRUAR 2009 12. årgang HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR Læs om: Så gik Krydsord Fællesvirkets 15 års jubilæum Det Danske Spejderkorps laver vandringstur Følg med på www.egebjerg-ballerup.dk

Læs mere

Hald Vind. Foråret er på vej

Hald Vind. Foråret er på vej Hald Vind Foråret er på vej NR. 1 30. ÅRGANG APRIL 2012 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv. Redaktionsmedlemmerne er p.t.:

Læs mere

Beboerannonce. Du bestemmer prisen på. Nyt fra vore egne rækker

Beboerannonce. Du bestemmer prisen på. Nyt fra vore egne rækker Beboerannonce Du bestemmer prisen på 1 Londonsofa 1 topersoners sofa 1 stol (lav) 2 gulvtæpper 200 x 145 cm 1 par Alpina støvler, str 38 1 par hvide skøjter, str. 39 1 gul Kildemoes cykel, model Butterfly

Læs mere

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender:

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender: Aktivitetskalender: September: 9: Orienteringsmøde valg 19:30 14: Høstgudstjeneste 10:30 18: Fyraftensgudstjeneste 18:30 Oktober: 2: Fyraftensgudstjeneste 18:30 23: Stinne Jensen i Præstegården 19:30 Pilgrimsvandring

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (37) September 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (37) September 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (37) September 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold:

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk April 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 30. april17.00 Sommergymnastik 1. maj 18.00 Yoga Body Træning 1. maj 19.00 Motionshold 17. maj 10.00 Eventyrløb 1. juni 18.00 Aftentur til Keld Moseholm 17.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. DMJU 5. årgang nr. 18 nove november 2014 Detaljer drøftes og erfaringer udveksles. Fra spor 1 messen i Rolfhallen på Fyn Side 1 af 34 Om DMJU: Unionen er en landsorganisation med 93

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 3 (36) Juli 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 3 (36) Juli 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 3 (36) Juli 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I dette

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1,

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, 1 Juni 2008 Nr. 29 KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, Mørkøv KNABSTRUP eren ønsker den heldige

Læs mere

Års møde 11. marts 2014.

Års møde 11. marts 2014. Års møde 11. marts 2014. Så sidder vi her igen. Velkommen til jer alle. At der allerede er gået et år, har jeg svært ved at tro på, men kalenderen fortæller mig jo noget andet og siger jo sandheden, at

Læs mere

Husk at Nybøllen også er på: http://www.nybol-if.dk/

Husk at Nybøllen også er på: http://www.nybol-if.dk/ Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 26. august 7. oktober 25. november Alt modtages gerne og helst elektronisk på: nyboellen@anneesbjerg.dk (I almindeligt Word dokument/jpeg billede, og IKKE pdf

Læs mere