Egebjerg Maj Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. Grillen er 50 x 80 cm. med regulerbar rist i rundjern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Maj 2010. Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. Grillen er 50 x 80 cm. med regulerbar rist i rundjern"

Transkript

1 Egebjerg Maj 2010 Den stod i hjørnet af haven. I baghaven hos naboen, denne store birk, som næsten var helt erobret af efeu på nær nogle få meter af toppen. Den skulle væk, give lys, og væk det kom den. Læs mere på bagsiden Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni

2 Egebjerg Maj 2010 Egebjergbladet bliver udgivet af Egebjergklubben. Formand Lone Tegner Tlf , mobil Deadline for næste nummer: Juni: Den 1. kl. 12 Følgende deadlines: August: Den 10. September: Den 7. Oktober: den 5. November: Den 2. EGEBJERG FÆLLESHUS Formand Jan Tegner Tlf , mobil Priser for leje af Egebjerg Fælleshus Én hverdag kr. 650 Fredag kr. 950 Lørdag kr Søndag kr En weekend bestående af lørdag/søndag kr En weekend bestående fredag/lørdag/søndag kr Gebyret er 150 kr. pr. udlejning, og der erlægges kr. i depositum. Der er trådløs netadgang i Fælleshuset for medlemmer af tilknyttede foreninger og password udleveres i baren eller af den tilsynsførende. Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. Grillen er 50 x 80 cm. med regulerbar rist i rundjern Grillen har håndtag og hjul. Tilbehør: Weber grillstarter 3 grilltænger 3 grillpaletter Velegnet til party e. lign. Grillen kan transporteres i bagagerummet på en bil. Kan afhentes og tilbageleveres i Fælleshuset, Agernhaven 8 mellem kl. 20 og (når der er Torsdagstræf). Grill og tilbehør skal afleveres rengjort. Skader og mangler erstattes af lejer. Husk depositum 500 kr. når du henter. Grillen kan reserveres hos: Jan Tegner Tlf / mobil Maj den 30. Gourmetklubben Øl&Vinmagerlavet Juni - 1. Seniorklubben Ældreidræt Aug Blomstervennerne Seniorklubben Kulturhistorisk selskab Gourmetklubben Sportsklubben Sep Blomstervennerne Seniorklubben Bridgeklubben Øl&Vinmagerlavet GF Syd 2 Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni

3 Egebjerg Maj 2010 Midsommerfest i Egebjergklubben den 23. juni. Nu er det jo blevet forår, og om en måneds tid er det Skt. Hans aften. Sædvanen tro vil Egebjergklubben invitere til Midsommerfest i Egebjerg Fælleshus. Traktementet vil være grillbøf (som man selv steger), kartoffelsalat, grøn salat og brød. Tag endelig børnene med, og så vil klubben sørge for, at der er gratis burgere og pølser til børn op til 12 år. Baren er naturligvis leveringsdygtig i vand, øl og vin til de sædvanlige billige priser. Hvis vejret er godt, dækker vi også op udendørs. Vi åbner dørene kl.18.30, og efter indtagelse af diverse mad og drikke kan man ved 21- tiden begive sig ned til Teglværkssøen, hvor Fællesvirket står for Skt. Hansbål og den traditionelle båltale. Man er selvfølgelig også velkommen til at blive, da der ikke bliver lukket i Fælleshuset. For dem, der har lyst, vil baren også være åben efter bålet, uanset deltagelse i spisningen eller ej. Billetter à kr.75,- kan købes i TorsdagsTræf eller hos Egebjerggrillen, Egebjergvej 72, i perioden fra 27. maj til og med 17. juni. Vi har max. 60 billetter til salg, så køb i god tid. Vi gør samtidig opmærksom på, at vi er nødt til at overholde deadline af hensyn til indkøb. På gensyn På Egebjergklubbens vegne Anders P-M Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni 3

4 Egebjerg Maj 2010 SMØRHULLET EGEBJERG Med skoven som nabo og lige ud til Hjortespringkilen er det næsten ikke muligt at komme et smørhul nærmere. I aprilnummeret af Egebjergbladet skrev jeg lidt om nogle foldere, som omhandlede Hareskoven, og som man kan få stor glæde af. Nedenstående tekst beskriver den del af Hjortespringkilen, som ligger lige uden for vor dør. Hjortespringkilen udgør én af syv grønne kiler i Københavns Vestegn, der blev udlagt som et resultat af Fingerplanen i Når kilens ubebyggede områder i dag er langt mindre end det areal, der i sin tid blev udpeget, skyldes det en kraftig byvækst, som har givet et pres på kilens arealer, hvor natur og landbrug har måttet vige for boliger, industri, transportkorridorer og tekniske anlæg. Hjortespringkilen er ifølge Regionplan 1997 udpeget som biologisk interesseområde, som regionalt friluftsområde og som spredningskorridor. Området omkring Smør- og Fedtmosen er udpeget som landskabeligt interesseområde. Smørmosen, Fedtmosen og Stormosen er naturfredede. Smør- og Fedtmosen er vigtige lavbundsarealer og naturområder, der blev fredet allerede i 1944 på grund af særpræget natur og skønhed. Mod vest er landskabet meget kuperet og rummer mange vandhuller og småsøer. Her udgør Stormosen et vigtigt vådområde, I modsætning til de nord herfor liggende skovområder Hareskov og Jonstrup Vang domineres Hjortespringkilen af det åbne land med landbrugsdrift og græsarealer med dyrehold, selvom kilen i dag er trængt af bymæssig bebyggelse fra alle sider, undtagen hvor den grænser op til skovene. Hjortespringkilen ligger i eller på kanten af en øst-vestgående tunneldal. Den mest typiske landskabsform er det såkaldte dødisrelief, som er dannet under slutningen af sidste istid. Området har været dækket af en iskappe, der har ligget stille under sin bortsmeltning, idet den har mistet forbindelsen med hovedgletcheren. Presset fra iskappens vægt og urenheder i isen har dannet et småbakket terræn med varierende jordbund og dødishuller. Hjortespringkilen har en meget vigtig funktion som nærrekreativt område. Her findes flere idrætsanlæg, rideskoler, to golfbaner og ca kolonieller nyttehaver. Området benyttes til spejderaktiviteter, udflugter, naturstudier, promenader til fods og cykelture. På grund af det bakkede terræn indbyder området til skiløb og kælkning. Dele af området mellem Måløv og Ballerup er dog ikke offentligt tilgængeligt. Området syd for Egebjerg Ved Skinderskovvej ligger flere idrætsanlæg med indhegnede boldbaner omgivet af befæstede arealer med stier og parkeringspladser, samt traditionel beplantning af allétræer og prydbuske. Her ligger også Skinderskovhallen og Hjortespringbadet, der om sommeren er friluftsbad. Indtil 1970 eme blev området fortrinsvis benyttet til landbrug og gartneri, og der var på dette tidspunkt kun få beplantninger i form af levende hegn, vejbeplantning og haver. På rideskolens arealer findes i dag folde til hestegræsning samt ridebaner uden vegetation. Syd for rideskolens arealer findes indhegnede boldbaner omgivet af Generel områdebeskrivelse Hjortespringkilen dækker et areal på i alt ca ha. Landskabet i den østlige del af området er et let bølget morænelandskab med leret jordbund. Nyt 8-siders tilbudsblad kan hentes i butikken eller ses på Bladet omfatter bl.a. flotte roser i blomst fra kr. 129,95. Nye tomatsorter f.eks. Black Russian og ny, spændende agurk, der ligner en citron. 4 Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni

5 Egebjerg Maj 2010 beplantning anlagt i lige rækker. De øvrige arealer omkring rideskolen er udlagt til golfbane. Nord for rideskolen ud mod Ring 4 har NESA et større transformeranlæg. Herfra udgår højspændingsnettet, som præger størstedelen af kilen. Under ledningerne er et deklarationsbælte med bestemmelser vedrørende beplantning og terrænregulering. Nordkalotten afgrænses af Ring 4, Klausdalsbrovej og Syvendehusvej. Arealet udgør ca. 33 ha, hvoraf ca. halvdelen optages af Ballerup Golfbane. Området har typisk dødispræg med varieret terræn og jordbund samt mange små vandhuller. Nogle af disse er dog opstået ved gravning af grus eller mergel og fremtræder med meget stejle brinker. Golfbanen er anlagt i Store dele er derfor intensivt udnyttet med artsfattige, tætklippede græsarealer. Der er 7 mindre søer/vådområder, som er omgivet af naturlig vegetation og opvækst af vedplanter. Beplantningen er anlagt i lige rækker i geometriske mønstre, som opdeler området i landskabsrum med et arkitekttegnet præg. Mellem golfbanens tætklippede græsarealer og de kunstigt etablerede beplantninger findes overdrev med flere næringsfattige, sydvendte skråninger med tørketålende vegetation. De ældste overdrev, som er etableret ca. 1980, har den mest spændende vegetation. Færdsel er tilladt for almenheden overalt også på banearealerne. Mod nord langs Ring 4 er i 1978/79 etableret en tæt, skovdannende beplantning, som i nogen grad afskærmer Nordkalotten mod støj fra vejanlægget. Mellem Ring 4 og Nordbuen ligger et åbent areal med marker i omdrift og en enkelt gård med tilhørende have og vandhul. Egebjerg Naturpark udgøres af tidligere landbrugsarealer, der har ligget brak siden Området er typisk dødislandskab med flere småvandhuller i lavningerne. Nogle af disse blev fyldt op af hensyn til den landbrugsmæssige udnyttelse sidst i 1960 erne. Enkelte af arealerne er stadig i omdrift og drives i dag økologisk. En del af arealerne er udlagt til permanent græsning og resten af området plejes som naturprægede friarealer. Størstedelen af området fremtræder som et kuperet overdrev med en varieret urteflora, som gennemløbes af grusstier med et slynget forløb, tilpasset terrænet. I den sydlige ende er flere småsøer omgivet af krat. Langs Nordbuen er etableret en støjvold med løvtræsbeplantning. De øvrige beplantninger i området fremtræder med et tydeligt rækkemønster. På gården Rosendal findes bl.a byggelegeplads og et fritidshjem. I næste måned vil der være nogle ord om det åbne land på den andens side af Skovvej; hvis der altså er plads. Rosendal, til højre, med fritidshjem, byggelegeplads, skolehaver og klappedyr. Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni 5

6 Egebjerg Maj 2010 SKOVTUR MED KULTURHISTORISK SELSKAB Tirs. d. 22. juni arrangerer Kulturhistorisk Selskab en skovtur med medbragt madkurv (inkl. drikkevarer). Vi mødes kl ved indgangen til skoven (ved "Vogteren" - "vores" egetræ) - for enden af Pileagervej. HUNDEEJER VIS HENSYN De fleste hunde og husejere kan sikkert hurtigt blive enige om, at det er hundeejeren, der bør fjerne sin hunds efterladenskaber. Nu siger loven noget andet, læs nedenstående notits, men lad os håbe, at de fleste hundeejere stadig føler det som noget naturligt, at det er dem, der samler op. Vi går ned til det hyggelige hjørne af "vores" skov mellem Gisselfeld bro og det gamle egetræ "Grenaderen" (ca. ½ times gang). Her ved den lille sø indtager vi så vores medbragte mad til akkompagnement af fuglesang og frøernes kvækken. Per W. fortæller lidt om flora og fauna. Alle er velkomne. Fra POLITIKEN den 1. maj 6 Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni

7 Historisk materiale efterlyses! Klubben fylder 40 år til november, og vi overvejer et lille jubilæumsfestskrift i den anledning. Men den siddende bestyrelse har ikke kendskab til eller materiale om klubbens første mange år. Vi er derfor interesseret i viden og materiale om klubbens historie, ikke mindst starten. Ligger du inde med noget, eller kender du nogen, der gør, hører vi meget gerne nærmere. Skriv til eller ring til undertegnede på Du behøver ikke at afgive materialet for evigt. Hvis vi må låne det nogle dage, kan vi få lavet kopier. Det påregnes lagt på hjemmesiden, uanset om vi får lavet et festskrift eller ej. Vi efterlyser tillige 2-3 medlemmer, der vil deltage i et lille festudvalg i anledning af jubilæet. Henrik Egebjerg Maj 2010 Store Cykeldag søndag den 13.juni 2010 Sæt kryds i kalenderen den 13. juni, så du og familien kan deltage i årets sjove og hyggelige Store Cykeldag. Det er gratis at deltage. Igen i år vil Pladsen foran Rådhuset danne rammen om et festligt arrangement, hvor der bliver mulighed for at cykle enten 3, 5, 16, 26 eller en 10 km mountainbike-rute. Borgmesteren byder velkommen kl. 10 og efter den friske opvarmning samt uddeling af kort og vand går starten til de forskellige ruter. Når deltagerne er i mål vil der være musik, udstillinger, leg og underholdning på pladsen foran Rådhuset. Her vil der blive uddelt gratis frugt og mulighed for at nyde en god kop kaffe samt en billig bid brød. Som noget nyt kan deltagerne i år vælge at cykle en lang rute på ca. 26 km eller en mountainbike-rute på 10 km (på egen mountainbike). De øvrige ruter vil som sidste år være på 3, 5 og 16 km. Den lange rute er primært for deltagere over 12 år, som er vant til at cykle. Efter turene vil der være samling på pladsen foran Rådhuset, hvor deltagerne udover at besøge de forskellige udstillinger har mulighed for at låne en mountainbike og prøvekøre en sjov bane. Som en fast del af Store Cykeldag vil årets Sundhedspris blive uddelt af Borgmesteren. I forlængelse af dette vil der som afslutning på dagen være lodtrækning om præmier til både børn og voksne. Vi ser frem til at se jer! Store Cykeldag er arrangeret af Ballerup Kommune i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund. Med venlig hilsen Louise Kønig Schytte Sundhedskonsulent Sundhed og Forebyggelse Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni 7

8 Egebjerg Maj 2010 VÆRN OM OMGIVELSERNE Jeg er så heldig at have små notesbøger efter min farfar og farmor. - Jeg var ikke 2 år, da de døde, og husker dem ikke; men kan gennem disse bøger få et indtryk af dem - noget der har været til stor glæde for mig. - Bl.a. fandt jeg disse vers, som kan være aktuelle i den skønne tid vi - forhåbentlig - går i møde. - Jeg vil tro, at min farmor har skrevet dem i det lille hefte omkring år Er der nogen, der kender dem, vil jeg meget gerne høre nærmere! Alice Thomsen. Vær mod stranden som en ven, som du møde kan igen. - Naturen byder dig til fest, vis nu du er en dannet gæst. - Smid ikke madpapir og glas, så skov og strand bli r losseplads. Har du af stranden fryd og nytte, brug den da ej som skraldebøtte. - Smuds ej til den hvide strand, Dæk kun op, og spis din mad, du er hjertelig velkommen, men når du er mæt og glad, put så resterne i lommen: madpapir og tomme øller, efterlades kun af bøller, på stranden må du ligge, men madpapiret ikke, heller ej det klare vand, maden i vommen - dåser, skaller, madpapir, aldrig skønhedsindtryk gir. - papiret i lommen. Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen til Pinsens Bevarelse den 23. maj kl Pak en frokostkurv og tag familie og venner med til nogle hyggelige timer i skoven. Vi mødes Ved Skovgærdet kl. 12 og går til bålpladsen, hvor tiden indtil den seriøse del af programmet går med at spise frokost og hygge samt nyde det forhåbentlig gode vejr. Kl. 14 er det så tid til selve generalforsamlingen med: 1) Præsidentens beretning, 2) Valg af præsident, ordensmarskal / skriver. La Presidente 8 Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni

9 Egebjerg Maj 2010 BESØG BODILS MINIMUSEUM Mange har spurgt, om jeg ikke holder åbent en dag. Det gør jeg så igen. SØNDAG DEN 30. MAJ KL Pris 10 kr. Der er kaffe / te eller saft Jeg fortæller historier om mine fine gamle ting. Se og rør ved tingene. Det er ren nostalgi! Der er mulighed for at købe småting. Hilsen Bodil Ringsmose Pilehøjvej 22 Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni 9

10 Egebjerg Maj Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni

11 Egebjerg Maj 2010 Kurser i 1. hjælp På Egebjergklubbens generalforsamling blev der stillet forslag om, at vi genoptog sådanne kurser. Bestyrelsen har set på sagen, men det ligger nok lidt tungt. Hvis vi skal have et kursus i eget regi, vil det blive ret dyrt. Via beredskabsforbundet kan vi godt få arrangeret et kursus i f.eks. Fælleshuset, men et kursus på mellemniveau, altså 12 timer, vil koste lidt over kr., og der må max være 12 deltagere på holdet. Da vi holdt 2 kurser for nogle år siden, havde vi meget svært ved at fylde det sidste op. Vi tvivler derfor på, at nogle vil betale så meget, når man kan få det samme for 125 kr. ved at melde sig individuelt til et af de steder, hvor de holder den slags. Priserne hos andre kursusudbydere synes p.t. at ligge på samme niveau, idet man lejlighedsvis endda tilbyder gratis førstehjælpskurser forskellige steder. Vi har derfor besluttet at droppe tanken om at holde kurser i Egebjergklubbens regi. Der blev ved samme lejlighed talt om hjertestartere, og i Egebjergbladets martsnummer har Henrik skrevet om det. Det skal lige tilføjes, at der fra Fællesvirkets (Egebjerg Bykvarter, se under nyhedsbrevet her ) og fra politisk side stadig arbejdes på at få flere hjertestartere til Egebjerg og at få gjort disse synlige på På Egebjergklubbens vegne Lone T. Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni

12 Egebjerg Maj 2010 Kranvognen var kommet med en kran, som strakte sig så højt op i luften som Rundetårn syntes vi da - og var et syn, der tiltrak både børn og voksne. Vor birk blev savet over ved roden, løftet op af kranen og så gik turen hen over hustaget til opsavningen på vejen. Også andre hele træer fik samme skæbne og flyvetur den dag. En oplevelse og et imponerende skue. Tekst og foto: Flemming Adrian PS:Det med Rundetårn var underdrevet. Kranen har et udlæg på 60 meter. Red 12 Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Fælleshuset den 23. juni

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg April 2011 FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg april 2011 Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. April D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Egebjerg juni-juli 2010

Egebjerg juni-juli 2010 Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Egebjerg Fælleshus Egebjergbladet bliver udgivet af Egebjergklubben. www.egebjergklubben.dk Formand Lone Tegner formanden@egebjergklubben.dk Tlf. 4497 5943,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Foreningen til Pinsens Bevarelse indkalder til generalforsamling. Se side 11

Foreningen til Pinsens Bevarelse indkalder til generalforsamling. Se side 11 Foreningen til Pinsens Bevarelse indkalder til generalforsamling. Se side 11 FOTO: Jens Gade Maj 13. Børnenes fest - 24. GF Egebjerghuse - 30. Ældreidræt Juni 4. Blomstervennerne - 5. Seniorklubben - 14.

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig.

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig. E-mail nyhedsbrev nr. 36 Guidet tur til Christiania. Lørdag den 23. august kl. 16.00 Vi mødes ved Porten/Hovedindgangen ved Prinsessegade, hvor en guide venter på os. Turen varer 1 1/2 til 2 timer. Turen

Læs mere

Dag Dato Aktivitet Personale

Dag Dato Aktivitet Personale Dag Dato Aktivitet Personale Søn 3. Sep Store Hestedage Ca Tir 5. Sep Nordisk filmaften: Olsenbanden + Klubråd To Ki Ja Jo Tor 7. Sep Basket Ki Ca Ti As Tir 12. Sep Toppen af Poppen live To Ki Ja Jo Tor

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til. På vegne af kræmmerudvalget

Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til. På vegne af kræmmerudvalget Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til På vegne af kræmmerudvalget NYHED Addi Kristensen 21232731 Ebbe D. Højlund 40453752 Charlotte Johannsen 24653288 Torben Clemmensen

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Juni 2014

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Juni 2014 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Juni 2014 Nu er det sommer Og hvor det herligt. Så er der gået en måned siden alle I nye begyndte i klubben og jeg oplever at I faldet godt til. Har du spørgsmål

Læs mere

Impulsen Torsdag 3-10 Fredag 4-10 Airbrush m. Tom - Kanin-møde i Kaninhulen kl.15.00

Impulsen Torsdag 3-10 Fredag 4-10 Airbrush m. Tom - Kanin-møde i Kaninhulen kl.15.00 Månedsplan Oktober Uge 40 Michael Madbar Tirsdag 1-10 Musicon SkaterPark Tur m/michael Onsdag 2-10 Spring-træning kl.14.00 - Dyrehandel-tur Impulsen Torsdag 3-10 Fredag 4-10 Airbrush m. Tom - Kanin-møde

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Sportsuge og sommerfest Traditionen tro afholdes der sportsuge i Vester Lindet. Igen i år bliver det i uge 31. Udvalget for sportsugen har lagt op til

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

EgebjergBLADET. Ny redaktør søges. Kom til Sankt Hans. Nr.6 46.årgang

EgebjergBLADET. Ny redaktør søges. Kom til Sankt Hans. Nr.6 46.årgang Juni 2014 EgebjergBLADET Nr.6 46.årgang Ny redaktør søges Kom til Sankt Hans EgebjergBLADET Udgivet af: Egebjergklubben Tryk: RC Grafisk Oplag: 840 ekspl. Redaktør og illustrator: Mette Hvidberg Lund bladet@egebjergklubben.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er der forår på vej

Nyhedsbrev. Så er der forår på vej Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter April 2012 Så er der forår på vej Man skulle ikke tro det, men foråret er på vej. Efter en lang vinter skulle du komme i din klub og se hvad vi har fundet på. Som

Læs mere

Sensommerhilsner til jer alle sammen

Sensommerhilsner til jer alle sammen Sensommerhilsner til jer alle sammen September 2012 Hos Familier med kræftramte børn sender vi dig denne hilsen med stor tak for din støtte, som gør det muligt for os at afholde rigtig mange nyttige aktiviteter

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC April 2011 Forår på vej

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC April 2011 Forår på vej Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC April 2011 Forår på vej For pokker, hvor er det rart når solen skinner. Vinteren har været lang og kold og det er som at alle er gået i dvale. Men nu er der forår på vej,

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda Kom og vær med når første sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS løber af stablen. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og fornøjelige aktiviteter for både store og små, unge og gamle.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Generelt: Her er alle velkommen!

Generelt: Her er alle velkommen! Generelt: Kom og vær med når vi starter en ny sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og underholdende aktiviteter for både store og små, unge og

Læs mere

Herunder På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg, hvor vi nyder vores the og kaffe.

Herunder På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg, hvor vi nyder vores the og kaffe. Herunder 2016 Sir / Lyngbjerg Søndag d. 17.4 2016 kl. 13 Ca. 20 km Start kl. 13 fra Holstebro Aktivitetscenter. Turleder : Inger Andersen På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg,

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

Kursuskatalog April 2012 - Juni 2012

Kursuskatalog April 2012 - Juni 2012 Gasværket Kulturhus forside Kursuskatalog April 2012 - Juni 2012 udskriv som a4 til a4- som brochure Side 1 Side 2 Velkommen til Gasværket Kulturhus. Gasværket Kulturhus er en del af socialpsykiatrien

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

K U R S U S K R Y D D E R I. Kursuskrydderi

K U R S U S K R Y D D E R I. Kursuskrydderi Kursuskrydderi Dyst på Grill! I bliver delt op i hold og får udleveret grill, en kurv med råvarer og kun fantasien sætter grænser i kampen om at blive aftenens grillmester. Vores kyndige grillkok er selvfølgelig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 NYHEDSBREV 20-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 3. Tilmelding til Vättern Rundt 2015. NU! 4. HJÆLP til Herlevugen! 5. Tønder/Bov turen 2014 6. Efterårets motionsløbstilbud

Læs mere

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 hundrede ÅRs ostetradition Knuthenlund Gods, Knuthenlundvej 7B, 4952 Stokkemarke, Tlf 54 71 13 80 www.knuthenlund.dk / info@knuthenlund.dk Besøg vores gårdmejeri,

Læs mere

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse 5 I Sundholmskvarteret lå en grund øde hen. Buske og træer voksede vildt, og store grupper af unge var de eneste, som brugte stedet. Det skabte utryghed. Samtidig var der brug for et grønt åndehul for

Læs mere

SFO1 Pavillonen maj Tlf. nummer:

SFO1 Pavillonen maj Tlf. nummer: Stjernebrevet SFO1 Pavillonen maj 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Så er det gode vejr og sommeren for alvor begyndt at tage over, og børnene nyder at kunne være udenfor på legepladsen, i skolehaven og på

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

LEJR INFORMATION. I år er det 20 års jubilæum for TTU.

LEJR INFORMATION. I år er det 20 års jubilæum for TTU. LEJR INFORMATION Traditionel Taekwondo Union byder dig og din klub velkommen til TTU børnelejer 2016 og TTU Sommer Festival 2016 på Brandbu. I år er det 20 års jubilæum for TTU. Vi er igen i år mange deltager

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter September 2014

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter September 2014 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter September 2014 Lang skoledag, men stadig gang i din klub Nu har den ny skoledag været i gang i 3 uger og selvom du nu bruger længere tid i skolen (og nogle gange

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Dansk Cabby Club KR. HIMMELFARTSTRÆF TIL EGESKOV SLOT. 16 20. MAJ 2012.

Dansk Cabby Club KR. HIMMELFARTSTRÆF TIL EGESKOV SLOT. 16 20. MAJ 2012. KR. HIMMELFARTSTRÆF TIL EGESKOV SLOT. 16 20. MAJ 2012. Så er det tid til at opleve noget kulturelt. Vi skal besøge Egeskov slot fredag d. 18. maj. Vi skal bo på DCU Camping Åbyskov - http://www.camping-aabyskov.dk/

Læs mere

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski!

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski! Januar Nytårsfest. I fritidsklubben markeres det nye års begyndelse med nytårs sjov og diskotek den første fredag i det nye år. Klubben byder på kransekage og saft, og der er festlige konkurrencer med

Læs mere

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre!

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Velkommen til Køgevejens Børne og Ungdomshus. Vi ved at det kan være svært at overlade sit barn fra fritidshjemmets trygge favn til en klub. Men vi vil

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Hovergården JUNI 2017

Hovergården JUNI 2017 Hovergården JUNI 2017 Pinsebrunch Torsdag den 1. juni kl. 10.30 12.00 Café Oasen Aage Ernstsen spiller på klaveret Pris 62.50 kr. Tilmelding i Café Oasen senest tirsdag den 30. maj eller tlf. nr. 3038

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Egebjerg januar 2011. Skovskaden på besøg SÆT KRYDS I KALENDEREN FOR FASTELAVN DEN 6. MARTS

Egebjerg januar 2011. Skovskaden på besøg SÆT KRYDS I KALENDEREN FOR FASTELAVN DEN 6. MARTS Egebjerg januar 2011 Skovskaden på besøg SÆT KRYDS I KALENDEREN FOR FASTELAVN DEN 6. MARTS Jan. D. 23. Gourmetklubben - D. 29. Øl&Vinlavet - D. 30. Bridgeklubben Feb. D. 1. Generalforsamling i Seniorklubben

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Indbydelse til 8 afd. af MTB-vintercup. Tirsdag den 26. februar 2013 i Odense. Arrangør: PI-Odense

Dansk Politiidrætsforbund. Indbydelse til 8 afd. af MTB-vintercup. Tirsdag den 26. februar 2013 i Odense. Arrangør: PI-Odense Dansk Politiidrætsforbund Indbydelse til 8 afd. af MTB-vintercup Tirsdag den 26. februar 2013 i Odense Arrangør: PI-Odense Velkommen På vegne af Odense Politi Idrætsforening vil jeg gerne byde velkommen

Læs mere

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jul Sang og musik i haven To Ja Jo Tor 7. Jul Bowling i Haslev Ca To Tir 12. Jul Musikquiz med Leif To Ki Ca Tor 14. Jul Eventyr ved bålet Ki Ca Ti Tir 19. Jul Udendørslege

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 22. maj 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 823 Næste uge: 26.maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. + 31. maj Lærermøde Fællesfoto (hele skolen) Lærermøde SFO-dyredag Skole-Hjem indskol.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ INDBYDELSE DM Mellem Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til for andet år at byde velkommen i Munkebjerg denne gang i den østlige del af skoven.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Zumba: Kære medlemmer Lige en hurtig kort info her i sommervarmen og regnen.

Zumba: Kære medlemmer Lige en hurtig kort info her i sommervarmen og regnen. Foreningsnyt nr. 5. august 2010 Kære medlemmer Lige en hurtig kort info her i sommervarmen og regnen. Håber alle har nydt en god og varm sommer og nu er klar til at motionere igen. TV2 øst Mere for pengene.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik.

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik. Side 2-6 Velkommen til Sports Acro DM2015 for Junior og Senior Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er en stor glæde for Slagelse Gymnastik Forening at kunne byde Jer velkommen til Sports Acro

Læs mere

Egebjerg februar 2011. HUSK AT KØBE BILLETTER TIL EGEBJERGKLUBBENS FASTELAVNSFEST DEN 6. MARTS. (Se side 3) HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6.

Egebjerg februar 2011. HUSK AT KØBE BILLETTER TIL EGEBJERGKLUBBENS FASTELAVNSFEST DEN 6. MARTS. (Se side 3) HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6. Egebjerg februar 2011 HUSK AT KØBE BILLETTER TIL EGEBJERGKLUBBENS FASTELAVNSFEST DEN 6. MARTS. (Se side 3) HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6. MARTS Deadline for næste nummer er den 9. marts kl.12. Følgende deadlines:

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 NEWS Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 R98 Endnu en forringelse af servicen fra R98. Med udgangen af 2004 er R98 holdt op med at vaske affaldscontainerne gratis. (Vi

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Junior Rulleski Camp 2012

Junior Rulleski Camp 2012 Junior Rulleski Camp 2012 Fredag den 17.august søndag den 19. august Junior Rulleski Camp skal på vandski med Nivå Vandski Klub. Kom med til Junior Rulleski Camp i Nivå i august og mød en masse unge skivenner

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

Nyhedsbrev september 2010

Nyhedsbrev september 2010 Nyhedsbrev september 2010 Formanden har ordet Så er vi for alvor ved at mærke, at kalenderen skriver efterår. Men selv om der både er regn og rusk, er der alligevel stor aktivitet på træningspladsen. Der

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jan Hockey-turnering To

Læs mere

Når I skal vurdere hvilke ture I skal vælge, så tænk over at lejren ligger i 1200 meter over havet.

Når I skal vurdere hvilke ture I skal vælge, så tænk over at lejren ligger i 1200 meter over havet. Hermed har I turkataloget. Når I skal vurdere hvilke ture I skal vælge, så tænk over at lejren ligger i 1200 meter over havet. Den enkelte kreds kan opdele sig i flere turhold - blot at der er en ansvarlig

Læs mere

Lodbjerg Hede Grundejerforening års jubilæumsfest

Lodbjerg Hede Grundejerforening års jubilæumsfest Lodbjerg Hede Grundejerforening 1967 2017 50 års jubilæumsfest Pinselørdag den 3. juni 2017 på legepladsen ved Birkealle. Indbydelsen kommer tidlig, ja, men gem den eller endnu bedre; meld jer til allerede

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 5-2015 Dato: 1. juni 2015 Sted: LA Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Susanne Wærling SW Dennis

Læs mere