INNOVATØR UDDANNELSEN II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INNOVATØR UDDANNELSEN II"

Transkript

1 INNOVATØR UDDANNELSEN II Er innovation overhovedet en del af din hverdag eller savner du bedre styr på, hvordan du kan arbejde mere innovativt og nytænke dine projekter? Innovatøruddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med innovation i praksis i forhold til dine egne projekter eller opgaver. Gennem 5 moduler, spredt over Vejle, London, Fyn og Roskilde samt et sted efter eget valg!, dykker du ned i feltarbejdet og teorien bag. Ved at starte hos den enkelte medarbejder og tage udgangspunkt i det konkrete projekt bringer Innovatøruddannelsen II metodisk innovation helt ned på jorden og den effektive udvikling længere ind i organisationens kerne. Uddannelsen fokuserer på Learning by doing. Innovatøruddannelsen er med andre ord: Medarbejderdreven innovation.

2 HVORFOR INNOVATØRUDDANNELSE? Med hastige forandringer og samfundsmæssige dynamikker, der sjældent følger lige linjer, er der ofte brug for mere end evnen til at lede et projekt fra A til B. I dag kræves det, at man er dygtig til at håndtere viden. Projektlederforløb har hidtil været et af de foretrukne redskaber og metoder til dette. I stigende grad er der også brug for evnen og modet til at gå ind i innovative processer. Innovative processer kan enkelt begynde ved at iagttage, re ektere og kigge på et projekt eller en opgave, du netop nu er i gang med. Har du overset noget, fordi du fulgte de kendte og veltrådte stier? Hvor kan du gøre det anderledes? Og hvordan kan du eksperimentere med alternativer? Innovationens succes er bygger altid på en stædig vilje til at prøve, evaluere og forbedre. Essensen i innovatøruddannelsen er, at hjælpe kursisterne til succes ved at kigge en ekstra gang på indhold, mening og processer i et igangværende projekt. Innovatøruddannelsen arbejder derfor bl.a. med tværgående begreber som Mind Switch, Prejekt, Benspænd & Next Practice.

3 DIT ARBEJDE ER I CENTRUM! Innovation ER en kompleks størrelse og ikke altid nem at arbejde med i den kultur der eksisterer i kommuner, på biblioteker og i andre offentlige regi. Det har derfor været afgørende at designe et uddannelsesforløb der bryder med de sædvanlige koncepter og tænkninger. Innovatøruddannelsen II er således mere et innovationsforløb end et læringsforløb. Filoso en på kurset er, at det største læringspotentiale ligger i at give kursusdeltagerne mulighed for at opnå førstehåndserfaringer med de mange komplekse problemstillinger, som en innovationsproces afføder. Det sker ved, at du selv bringer et projekt med til kursusstart. Et projekt du ønsker at prøve kræfter med under andre rammer end de sædvanlige. Du får på kurset mulighed for at omsætte teori til praksis og praksis til teori - indenfor emner som kreativitet, brugerinddragelse, diversitet, motivering, strategi, procesledelse og meget mere. Kurset forudsætter, at aktivitetsniveauet mellem modulerne er højt, så læringen har de bedste forudsætninger. Ikke kun omkring arbejdet med eget projekt, men også gennem udveksling, udfordring og støtte kursusdeltagerne imellem. Kursuslederne vil så kvittere ved løbende at fylde ny læring, sparring og værktøjer ind i processen.

4 PREJEKT KONTRA PROJEKT? Med ordet prejekt lægger vi afstand til tanken om et sædvanligt og de nerbart projekt. Et projekt eller en projektgruppe nedsættes typisk når en virksomhed støder på et konkret problem, der ikke fordelagtigt - kan løses indenfor rammerne af den eksisterende organisation. Man ser et problem, opstiller et mål for en løsning og nedsætter en projektgruppe til at realisere målet. Denne arbejdsgang kan imidlertid spænde ben (på den ikkekonstruktive måde) i bestræbelsen på at innovere. Ved innovative processer kendes målet ikke, og udgangspunktet er snarere fornemmelser for et forestående potentiale end klare fakta. Bevægelsen er ikke lineær fra A til B, men snarere frem, tilbage, til siden, op og ned - innovation følger såvel omveje, som afveje. Innovation kræver derfor en anderledes procesorienteret ledelse, som søger at nde og kvali cere spirende fornemmelser. Innovatøruddannelsen hjælper kursusdeltagerne til at se og mærke de anderledes processer, hvor mål skabes undervejs frem for på forhånd. Kursuslederne vil løbende introducere værktøjer, som hjælper til at bringe struktur ind i det, der ved første øjekast kan virke ustruktureret. I bliver mellem modulerne stillet hjemmeopgaver, som tvinger jer til at arbejde i praksis med de nye værktøjer. Hvis jeres vanlige projekter forløber hen over en ad mark, sætter opgaverne på innovatøruddannelsen II en slags militær øvelsesbane, som I er tvunget til at forcere. Vi lover, at I kommer igennem og at I er i bedre form på den anden side.

5 FORVENTNING TIL DELTAGERNIVEAU! Jeres erfaringer med innovation vil selvfølgelig være helt individuelle. Forskellighed er lig med potentiale i innovationsprocesser, hvis forskelligheden er tydelig for alle, og ved tilmelding skal I derfor overveje hvilke udsagn der passer bedst på jer: A. Overhovedet ikke startet - vi vil gerne være innovative, men vi ved ikke hvordan. B. På vej - vi kan og ved noget om at innovere, men vi ved ikke, hvad der virker bedst. C. Erfarne - vi har allerede opnået gode resultater, men vi ved ikke, hvordan vi kan sprede innovationskraften. Der arbejdes gennem hele forløbet med en fast makker/ kollega. Det vil derfor være en klar fordel, hvis I er to fra egen organisation, der er sammen på innovatøruddannelsen. At være to, sikrer en bedre forankring og grobund for omsætning af jeres nye læring i eget hus.

6 PRÆSENTATIONER PÅ KRYDS OG TVÆRS De to undervisere har hver deres tilgang til de innovative processer. På den første Innovatøruddannelse stod de last og brast og oplevede de forskellige tilgange som berigende - kun i enkelte tilfælde irriterende og besværlige. Jeppe Debois Baandrup Er uddannet cand.mag. i kunsthistorie og loso og har siden 2005 arbejdet som innovationspusher for offentlige og private virksomheder. Jeppe arbejder i dag som chefkonsulent i Rambøll Management med forandringsledelse som speciale og har tidligere arbejdet som udviklings- og souschef på Sla gelse Bibliotekerne. Kirsten Engholm Jensen Er antropolog og har lige så længe arbejdet med innovative eksperimenter i og på tværs af den offentlige sektor. Er ansat i MidtLab, Regions Midtjyllands innovationskatalysator og medforfatter til bøger om offentlig innovation. Jeppe Har ledet en stribe innovationsprocesser og hjulpet til kompetenceudvikling undervejs. Altid med fokus på at forstå de barrierer som af en eller anden grund hindrer virk somheden i frit at indhente og omsætte ny viden og perspek tiver. Kirsten Arbejder i det daglige med at skærpe blikket som en vigtig in d- gang til innovationsarbejde. Det kan være det antropologiske falkeblik, som er i nær familie med det perifere syn eller det kan være en insisteren på helt almindelig sund fornuft.

7 PRÆSENTATIONER PÅ KRYDS OG TVÆRS Jeppe Mener, at når barriererne er identi ceret, så hjælpes virksomheden til at formulere en ny vej som ombryder de mest blokerende barrierer og det er herfra at innovationspotentialet kan vokse støt. Kirsten Mener, at forbedringerne først kommer, når vi begynder at gøre det, vi siger, vi vil gøre eller opdager, at vi faktisk er begyndt at gøre noget andet, end det, vi regnede med, var det bedste. Jeppe over for Kirsten Jeppe arbejder sig gennem innovative modeller ind i de konk rete projekter, mens Kirsten omvendt kigger mere på de innovative modeller, der kommer til syne i de konkrete projekter - en forskel i tilgange til innovation, vi bevidst har valgt for at sikre dynamiske og individuelt bedst mulige - læringsvilkår. Venlig hilsen Hanne Beier & Lunde Ljungberg

8 DOKUMENTATION & FLIPKAMERAER Flipkameraer bruges fra start som en integreret del af delt agernes dokumentation, deres feltarbejder, deres analyser, deres forestillinger, deres lektier, deres forståelse for innovation, deres projekt og ikke mindst deres endelige formidling ved den afsluttende camp 3. marts Flipkameraerne er således indrettet at teknikken er nem at gå til og ved redaktionel planlægning (storyboard-tilgang) af hvad der skal optages kan redigering undgås, hvilket altid er den svære del af en videoproduktion. Ved at gøre videomediet til en integreret del af processen opnår vi mulighed for at sikre en langsigtet dokumentation, samtidig med en umiddelbar formidling, og dermed en god mulighed for bedre forankring i egen organisation!

9 MODULER: 1. Modul - Vejle Tirsdag den 16. november Kl Deltagerne præsenteres for underviserne, hinanden, forløbet og den forventede effekt af det. Vi kommer i arbejdstøjet og strukturerer et forløb for udfoldelse af egne problemstillinger og udviklingspotentialer. Hvert makkerpar de nerer deres innovationsudfordring(er). Hvor er potentialerne for innovation, og hvor ligger det lige for at starte? Forventet merværdi: Afmysti cering af innovationen & afklaring af innovationsfelt 1B. Lektier til næste gang: Udfordre innovationsudfordringen - hvad skal vi have med til London? Her er øvelsen at skabe en række alternativer og idéer til jeres projekt. Processen kommer til at foregå hjemme i jeres organisation blandt kolleger. Forventet merværdi: Idégenerering

10 MODULER: FORTSAT 2. Modul - London Ons-/tors-/fredag den December 2010 Tre dage i London, hvor der med udgangspunkt i Idea Store -konceptet i praksis tages grundigere fat i de innovative processer og værktøjers muligheder. Og hvor der med udgangspunkt i boghandlerkæden Waterstone s Piccadilly gås direkte til feltarbejdet! - Og så selvfølgelig lidt juleshop ping! I har jeres hjemmearbejde fra sidst med og får nu hjælp til at skabe struktur og de næste handlinger selvsagt i lyset af de oplevelser som London har budt på. Forventet merværdi: Mind Switch - Tænk hvis jeres arbejdsplads kan opleves på en helt anden måde? 2B. Lektier til næste gang: Kvali cering af eget innovationsarbejde. Nu har I så småt en række nye målsætninger som I skal til at eksperimentere med. Hvad virker? Hvad gør ikke? Og hvor får I de rigtige input og den rette opbakning fra? Forventet merværdi: Der bygges krop på idéen

11 MODULER: FORTSAT 3. Modul - Fyn Tirsdag den 11 januar 2010 Kl I bearbejder og konkretiserer jeres projekt. I parres i forhold til hinandens projekter til det forestående benspænd. Undervisningen veksler mellem decideret sparring og præsentation af nye værktøjsmæssige perspektiver. Forventet merværdi: Medvind 3B. Lektier til næste gang: Planlægge Benspænd for et af de andre teams fra en anden organisation. Benspændet skal planlægges så forstyrrelsen bringer mest muligt nyt til dem I er parret med. Forventet merværdi: Brugbarhed af Benspænd som arbejdsmetode

12 MODULER: FORTSAT 4. Modul - Sted efter eget valg Onsdag den 2. februar 2011 Kl Benspændsdag i maj, hvor I mødes på tværs af projekter - 4 og 4 - og giver benspænd for hinandens projekter. Forventet merværdi: Konstruktiv forstyrrelse. A evering: Upload 2min ip.video! - Hverken mere eller mindre, fokuseret formidling er en kunst i sig selv. 4B. Lektier til næste gang: Planlægning af oplæg til Next Practice-konference. Forventet merværdi: Være parat og forberedt.

13 MODULER: FORTSAT 5. Modul - Roskilde 1 del - Torsdag den 3. marts 2011 Kl Opsamling på lektier, den sidste sparring mm. 5. Modul 2 del - Torsdag den 3. marts 2011 Kl Afsluttende Next Practice-konference på Roskilde Bibliotekerne. På konferencen præsenterer I jeres projekter og den udvikling de har undergået. Feedback fra konferencedeltagerne, som bl.a. tæller ledere fra de forskellige implicerede institutioner. Forventet merværdi: Next Practice

14 KOMMUNIKATION OG VIDENDELING Der oprettes et Ning-netværk, hvor deltagerne kan oprette en pro l af dem selv, deres projekt og hvor videoklip (fra ipkameraerne) skal uploades. Dette online-netværk er samtidig centralt sted for kommunikation og videndeling mellem undervisere og deltagere, samt deltagere imellem. STARTPAKKE Efter tilmelding og før opstart på selve forløbet, modtager du en startpakke der skal bringe dig og din makker på sporet og sikre, at I kommer godt i gang. Her skal I bl.a. overveje, hvilket igangværende/kommende projekt I ønsker at bringe i spil på uddannelsen og hvordan I allerede nu forestiller jer en formidling af det? Forventet merværdi: Involvering & prioritering

15 BETALING OG DET PRAKTISKE Pris: kr. per person. Inkl. y, hotel og forplejning i London. Deltagers bibliotek afholder selv udgifter til transport på de øvrige moduler. - Hvis ikke andet ønskes faktureres der i Udannelsen har 26 pladser i alt. Bemærk: Der opfordres kraftigt til at man tilmelder 2 deltagere fra samme organisation for at få den bedste læring og forankring af innovationen. Bemærk: Der ydes lokalt tilskud i både Vejle og Roskildes centralbiblioteksområder, hvorfor der ved tilmelding af to deltagere fra samme organisation - indenfor disse cb-områder - udløses en 2 for 1 pris! Der er ikke aftalt lokalt tilskud ved andre centralbiblioteker. Bemærk: Innovatøruddannelsen II udbydes først til Vejle og Roskildes centralbiblioteksområder, hvorefter de resterende pladser (minimum 4) udbydes til resten af landet. Endelig tilmelding : Senest 11. oktober 2010! Husk: at angive deltagerniveau (A, B eller C) ved tilmelding

16 TILMELDING: SENEST MANDAG D. 11. OKTOBER 2010! Midtlab & Rambøll & Roskilde Bibliotekerne - Hvad vil du vide?

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr Tag med på Ekspeditionen Det er med både glæde og stolthed, at vi i dette katalog præsenterer Silkeborg Kommunes nye uddannelse i

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Kommunen som innovationslaboratorium

Kommunen som innovationslaboratorium Kommunen som innovationslaboratorium 8. Organisation, ledelse og kommunikation Af Annemette Digmann * Der er pres på velfærdsydelserne som aldrig før. Det er blevet tydeligt for de fleste, at vi ikke kan

Læs mere

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Hvad lederuddannelse betyder for lederen selv og for lederens omgivelser lederweb.dk 2 Om Væksthus for Ledelse Få din lederuddannelse til at skabe ringe

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

Leder udviklings program

Leder udviklings program Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2014 Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Forord Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads at

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Noget om forandringsprocesser

Noget om forandringsprocesser 130 Noget om forandringsprocesser Det er med meditation som med motion. Det virker med sikkerhed, hvis du praktiserer regelmæssigt. Men som med motion, kan det være svært at få meditation kørt ind i sin

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere