Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00."

Transkript

1 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt 2 og administrativ leder Hans- Henrik Deichmann deltager ved behandling af punkt 2 og Underskrivelse af referat fra mødet den 3. februar Referatet blev godkendt. 2. Godkendelse af årsregnskabet for 2014 Det indstilles At revisor og administrativ leder gennemgår årsrapporten og revisionsprotokollatet At bestyrelsen godkender årsrapporten At bestyrelsen gennemgår revisionsprotokollatet og drøfter opfølgning til Undervisningsministeriet Årsregnskabet for 2014 viser et overskud på mio. kr.0,590 mod et forventet overskud på mio. kr. 0,506. Overskuddet er blevet til på baggrund af en omsætning på mio.kr. 46,9. Resultatet må betragtes som værende meget tæt på det budgetterede, dog spiller forskellige faktorer positivt og negativt ind: Et lidt højere elevtal end forventet har ført til øgede indtægter. Til gengæld har den fulde implementering af OK 13 medført en øget udgift til undervisningens gennemførelse gennem højere løn, mens tilpasningen i de enkelte læreres arbejdsportefølje endnu ikke er slået fuldt igennem i I forhold til årsregnskab 2013 kan bemærkes: Omsætningen er steget 0,4% fra 2013 til 2014 Antallet af årselever er steget fra 524 til 530 At stigningen i elevtallet har ført til en stigning i omkostningerne til undervisningens gennemførelse, men større hold og stram styring af omkostningerne gør, at omkostningerne til undervisning er steget mindre end indtægterne. At omkostningerne til markedsføring er steget At omkostningerne til bygningsdrift er steget som følge af udvidelse af gymnasiets bygningsareal samt almindelig renovering af lokaler I sammenligning med andre institutioner kan det bemærkes, at Horsens Gymnasium har lavere indtægter pr. elev end sammenlignelige gymnasier, hvilket kan henføres til at gymnasier med

2 under 400 elever, har mulighed for særlige tilskud. På omkostningssiden ligger Horsens Gymnasium en smule over gennemsnittet for sammenlignelige gymnasier, når der sammenlignes på de samlede driftsomkostninger pr. elev. Samlet betyder det, at Horsens Gymnasium i lighed med seneste år har et mindre overskud pr. årselev end gennemsnittet af sammenlignelige gymnasier. Overordnet set betragtes det økonomiske resultat af 2014 som tilfredsstillende. Udkast til årsrapport Udkast til revisionsprotokollat Regnskabserklæring Helle Lorenzen gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet ud fra PP-præsentation. Efter et par opklarende spørgsmål godkendte og underskrev bestyrelsen årsrapporten 2014 og protokollatet. Bestyrelsen besluttede at give rektor godkendelse til at handle hurtigt, hvis der opstår behov for omplacering af gymnasiets overskydende likviditet - med efterfølgende godkendelse i bestyrelsen, evt. som elektronisk besked/mailkorrespondance. Rektor underskrev regnskabserklæringen. Rektor udtrykte stor tilfredshed med bestyrelsens beslutning om det nye, valgte revisionsfirma, og bestyrelsesformanden udtrykte tilsvarende tilfredshed med revisors korte, fokuserede gennemgang. 3. Godkendelse af revideret budget for 2015 Der orienteres om ændringerne i forudsætningerne for budgettet for 2015 Bestyrelsen godkender det reviderede budget for 2015 På baggrund af et højere søgetal end forventet, forventes en stigning i gymnasiets indtægter i forhold til det oprindelige budget på cirka 0,6 mio. kroner. Oprettelsen af syv grundforløbsklasser udløser kun i begrænset omfang behov for ekstra lærerkræfter og derfor har der i det reviderede budget for 2015 været mulighed for at afsætte flere ressourcer til: Efteruddannelse

3 Projekter Indvendig og udvendig vedligeholdelse Indkøb af inventar Samlet viser det reviderede budget for 2015 et overskud på godt 0,3 mio. kroner mod det oprindelige budget, der var i balance. Budget 2015 Rektor informerede kort om de ændrede forudsætninger, herunder det positive søgetal 2015 og som følge heraf tilbageførte besparelser primært indvendig og udvendig vedligeholdelse, udviklingsprojekter og efteruddannelse. Bestyrelsen godkendte det revidere budget 2015 med følgende bemærkninger: - Bestyrelsen beder om et bud på et mere overskueligt, forenklet budget - med et underliggende dokument til intern brug. - Bestyrelsen lægger vægt på sammenlignelige posteringer. 4. Elevsøgning og oprettelse af klasser i skoleåret Bestyrelsens drøfter udviklingen i antallet af ansøgere Bestyrelsen godkender oprettelsen af 7 grundforløbsklasser i skoleåret Bestyrelsen bemyndiger rektor til at træffe beslutning om hvor mange studieretningsklasser, der oprettes. Gymnasiet har modtaget 186 ansøgere hvoraf 5 skal til uddannelsesparathedsvurdering. På den baggrund vurderes det, at gymnasiet skal oprette 7 grundforløbsklasser. Oversigt over ansøgere til skoleåret Ansøgere til gymnasierne i region Midt Bestyrelsen glædede sig over årets søgetal, herunder den fortsat stærke naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige profil, mens bestyrelsen noterede sig, at det fortsat er svært at tiltrække supersproglige elever (3 sprogfag) og elever, der søger de kreative studieretninger. Bestyrelsen efterspurgte en undersøgelse af efterskoleelevernes folkeskolebaggrund.

4 Bestyrelsen godkendte oprettelsen af 7 grundforløbsklasser, og bemyndigede rektor til at oprette det relevante antal studieretningsklasse. Bestyrelsen drøftede efterfølgende muligheder for toning og perspektiver for at udnytte tidens fluktuationer, hvilken drøftelse kan indgå i årets målseminar. 5. Tilrettelæggelse af målseminaret den 11. maj 2015 kl Bestyrelsen drøfter tilrettelæggelsen af årets målseminar De seneste år er målseminaret afholdt som et eftermiddagsseminar med deltagelse af bestyrelsen suppleret med medarbejderrepræsentanter og elevrådsrepræsentanter. Gymnasiets udvalg og elevrådet har forud for seminaret indstillet temaer og emner som forslag til indsatsområder. Der lægges op til en fri diskussion af tilrettelæggelsen af dette års målseminar. En længere drøftelse, hvor både emner og alternative tilrettelæggelsesformer blev rundet, endte i en beslutning om at udskyde årets målseminar til fredag d. 25. september, hvor bestyrelsen, alle medarbejdere og repræsentanter for eleverne deltager. Emnet er målstyret læring/synlig læring - inspireret af såvel Horsens Kommunes visioner på folkeskole-området som Undervisningsministeriets dagsorden. Rektor, vicerektor og bestyrelsens to medarbejderrepræsentanter står som udgangspunkt for planlægningen af dagen. 6. Orientering om slagterigrunden Bestyrelsesformanden orienterer om møde med borgmesteren i Hedensted Kommune Det videre forløb drøftes i bestyrelsen Bestyrelsesformanden orientererede om forhandlingerne og den igangværende proces. Lige nu venter vi på tilbagemelding fra CASA, og vil invitere dem til et bestyrelsesmøde. 7. Fastlæggelse af møder i det kommende skoleår

5 Alle medbringer kalender og møderne for det kommende skoleår fastlægges Årshjul Følgende mødedatoer blev besluttet: - Mandag d. 11. maj kl afholdes, hvis behov. Rektor giver besked. - Onsdag d. 2. september kl Fredag d. 25. september hele dagen. Målseminar. - Torsdag d. 5. november kl Mandag d. 14. december kl Tirsdag d. 2. februar kl Onsdag d. 30. marts kl Gensidig orientering Rektor orienterede om den betydelige omrokering i Undervisningsministeriet. Information fra bestyrelsesmødet Målseminaret, når planlægningen er på plads. 9. Eventuelt Der var intet at bemærke under eventuelt. Henriette Hartoft Andersen/referent

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00 Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Ingen Uddannelsesleder Barbara Illum og adjunkt John Pedersen deltager under punkt 2 til 4. 1. Velkommen

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012 Referat af CG-bestyrelsesmøde Mandag d. 26. marts 2012 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Torben Monefeldt, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Jens Mandrup, August Lohse, Birthe

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014 Til stede: Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38.

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Til stede: Ingrid Fabricius (IF, formand), Ole Daneved (OD, rektor), Iben Gregers Jensen (IGJ), Thomas

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd onsdag den 4. februar 2009 kl. 15.00 17.00. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd onsdag den 4. februar 2009 kl. 15.00 17.00. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd onsdag den 4. februar 2009 kl. 15.00 17.00 i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Vibeke Svendsen, formand Ebbe Lilliendal Jørgensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23 maj 2007

Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23 maj 2007 Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23 maj 2007 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Hanne Seyer- Hansen, Sarah Høj, Lis Vivi Fonnesbæk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden.

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden. Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2014 Til stede: Leif Mosegaard, John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Maja Johansen, Mette Roesgaard, Erling Gaasdal, Lars Bøttern, Kent Thomsen, Katja

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

21. marts 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014.

21. marts 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014. 21. marts 2014 Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014. Deltagere: Niels Ebdrup, Leif Østerholt, Marianne Bech Hansen, Knud Erik Schack Madsen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2013 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2013 Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) næstform. Torben Bugge (TB) Susanne Markussen (SM) Dan Skovgaard Larsen (DS) Kim Kristensen (KK) Lene

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Jens Oddershede Jakob Holm Karin Basse Gertrud

Læs mere

Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 26. marts 2015 kl. 15-18 Selandia Park 8, 4100 Ringsted UV lokale 5

Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 26. marts 2015 kl. 15-18 Selandia Park 8, 4100 Ringsted UV lokale 5 Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 26. marts 2015 kl. 15-18 Selandia Park 8, 4100 Ringsted UV lokale 5 Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere