Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF kl kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00"

Transkript

1 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF kl kl Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard Thomas Frost Andersen Anne Juhl Lauridsen Vagn Nørgaard Børge Lindberg Kenneth Bjerregaard Søren Christensen Sekretær: Bo Hove Afbud: Michael Storm, Børge Lindberg, Kenneth Bjerregaard

2 Dagsorden 1. Årsrapporten for 2014 (bilag 1 og 2) 2. Revisionsprotokollat for 2014 (bilag 3 og 4) 3. Siden sidst a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer b) Økonomisk status (bilag 5 og 6) 4. Status på elevoptag 5. Oplæg om indsatsområder 6. Mødeplan for Eventuelt Bilag 1. Budget og resultat Udsendt pr Årsrapporten for Udsendt pr Revisionsprotokollat for Udsendt pr Tiltrædelsesprotokollat. Udsendt pr. 5. Oversigt over forbrug og budget. Udsendt pr Forbrug og budget. Udsendt pr. .

3 1. Årsrapporten for 2014 Sagsfremstilling: Der foreligger årsrapport for 2014, som bl.a. indeholder årsregnskab og ledelsesberetning (bilag 2 udsendt pr. og i papirform fra revisoren). Der vedlægges desuden oversigt over budget og resultat for årene (bilag 1). Regnskabet og beretningen gennemgås og drøftes. Statsautoriseret revisor Henrik Holst, PWC deltager i dette punkt. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten for Beslutning: Årsrapporten godkendt af bestyrelsen. Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor udgifterne til ledelse og administration er steget i 2014, mens udgifterne til undervisning er faldet. Den forøgede udgift til ledelse og administration skyldes, at to fra skolens ledelse er i gang med masteruddannelser, og at der er blevet brugt flere penge til intern repræsentation (kaffe og frugtordning, forplejning til skolens gæster, gaver etc.).

4 2. Revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2014 Sagsfremstilling: Der foreligger revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014, samt tiltrædelsesprotokollat (bilag 3 og 4 udsendt pr. og i papirform fra revisoren). Protokollatet gennemgås af statsautoriseret revisor Henrik Holst, PWC. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning. Beslutning: Indstillingen er taget til efterretning.

5 3. Siden sidst a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer b) Økonomisk status (bilag 4 og 5 udsendes kun pr. ) Orientering fra formand 1) har modtaget et hyrdebrev fra Undervisningsministeriets departementschef Jesper Fisker, hvor bestyrelser for gymnasierne gives nogle overordnede retningslinjer for deres virke. Da gymnasierne i disse år undergår store forandringer, er det vigtigt, at bestyrelserne, i samarbejde med skolens ledelse, har et vedholdende fokus på kerneopgaven nemlig elevernes læring og trivsel. Dette kræver bl.a., at bestyrelserne agerer strategisk og resultatorienteret i forhold til institutionernes præstationer. 2) Overvejelser angående antallet af bestyrelsesmøder (mere under pkt. 6). 3) Husk der er bestyrelsesseminar den 21. og 22. maj. 4) Tak til de afgående elevrepræsentanter (Astrid Kær Rishøj og Johannes Balsby Krøyer) for deres indsats i bestyrelsen. Orientering fra rektor 1) Opsigelse fra Winnie Gaarde pr. 1. april a. 3.d - erstattes af lektor Anne-Birgit Odgaard. b. 1.u - erstattes af lektor Esther Schneider (kandidat fra Basel Universität, pædagogikum fra Pædagogische Hochschule Basel, tolkeuddannet mm. og allerede godkendt af UVM som dansk gymnasielærer i engelsk og tysk). 2) Vicerektor Bo Hove skal om kort tid til Canada (Ontario) i forbindelse med sit masterstudium for at studere, hvordan der på skoler der arbejdes med kpi ere. 3) Et nedsat udvalg har arbejdet med at ændre skolens grundforløb på STXuddannelsen. Der tages snarest beslutning om, hvordan vores grundforløb ser ud fra skoleåret 2015/16. 4) Valgfag for 2. og 3. årgang er på plads. Det ser nogenlunde fornuftigt ud (antal elever på holdene), men værd at bemærke er, at Kinesisk områdestudium C ikke blev oprettet. 5) I maj måned tager lektor Theodor Harbsmeier med syv elever til Shanghai og Nanjing. Theodor og jeg indkalder forældrene til et info-møde. Til at hjælpe Theodor i Kina, har vi ansat en af hans kinesiske veninder, ligesom vi har tæt kontakt med en af lærerne på vores venskabsskole i Nanjing. Eleverne skal prøve at bo privat hos kinesiske familier men også på hotel i både Nanjing og Shanghai. 6) Eksamensplanlægningen er i gang.

6 7) Den 27. marts udnævnes skolens første æresstudent. Det sker omkring middagstid. Hvis der er bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at deltage, kan de give mig besked. Så vil skolen også give en frokost. 8) Kort om optagetal (mere herom under pkt. 4): a. 174 STX ere b. 10 HF ere c. Endnu ingen, der skal til optagelsesprøve. Hvis det ændrer sig, afholdes der optagelsesprøver den 7. april. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer Thomas Frost Andersen har fået nyt job, som skoleleder for Campus 10. Tillykke med jobbet! Vicerektor orienterede om baggrunden for, hvorfor skolen skulle tilbagebetale ca ,- kroner i forbindelse med en overtrædelse af det fleksible klasseloft på gennemsnitligt 28 elever pr. klasse. Økonomisk status Vicerektor gennemgik kort status på forbrug og budget primo marts På bestyrelsesseminaret i maj gennemgås økonomisk status for første kvartal 2015.

7 4. Status på elevoptag Sagsfremstilling: Kommende elever har indtil 1. marts kunne ansøge om optagelse i gymnasiet og på hf. Det betyder, at skolens ledelse kan fremlægge en prognose for, hvor mange klasser og studieretninger, der vil være i skoleåret 2014/15. Tallene er ikke 100 % valide, da der erfaringsmæssigt kommer lidt eftertilmeldinger, ligesom der afholdes optagelsesprøver og møde i Regionens fordelingsudvalg. Indstilling: Ledelsens strategi for ovenstående arbejde drøftes. Beslutning Antallet af ansøgere er 174 til stx og 10 til hf. Antallet af ansøgere til hf er bekymrende og mulige tiltag er drøftet. Der er enighed i bestyrelsen om at oprette en hf-klasse, selv med et lavt elevoptag.

8 5. Oplæg om indsatsområder Sagsfremstilling: På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at rektor skulle redegøre for og prioritere nogle indsatsområder for det kommende skoleår. På mødet vil rektor komme med sin fremlæggelse af mulige indsatsområder, som efterfølgende drøftes i bestyrelsen. Indstilling: Rektors oplæg og bestyrelsens skal danne udgangspunkt for at kvalificere det videre arbejde med at udvikle skolen og give en pejling af, hvordan bestyrelsen kan arbejde videre med dette på bestyrelsesseminaret i maj Beslutning: På bestyrelsesseminaret skal der arbejdes med strategier og handlerplaner for følgende tre punkter: Økonomi hvordan skal skolen håndtere fremtidige investeringer i effektiviseringstider? Undervisning hvilke overordnet strategi skal skolen have ift. at udbyde undervisning? Organisationen udarbejdelse af skolens overordnede kommunikationsstrategi. Skolens ledelse kommer med tre oplæg på bestyrelsesseminaret. Det skal overvejes, om der skal være et eksternt indlæg på seminaret.

9 6. Mødeplan for 2015 Sagsfremstilling: Der skal jf. forretningsordenen aftales møder for foråret Det er allerede aftalt, at der afholdes bestyrelsesseminar den maj. Bestyrelsesformanden og rektor har haft overvejelser om, om antallet af bestyrelsesmøder er korrekt i forhold til de ambitioner, som bestyrelsen har, jf. bestyrelsesseminaret Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen beslutter antallet af årlige bestyrelsesmøder og fastlægger tidspunkter for de resterende bestyrelsesmøder i Beslutning: Den 21. og 22. maj afholdes der bestyrelsesseminar om muligt på Duegården på Mors. På seminaret aftales en mødeplan for den resterende del af 2015 samt for 1. halvår af Her fastlægges ligeledes antallet af ordinære årlige bestyrelsesmøder.

10 7. Eventuelt

11 Underskrifter: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard Thomas Frost Andersen Anne Juhl Lauridsen Vagn Nørgaard Børge Lindberg Kenneth Bjerregaard Søren Christensen

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 14 3-2013 kl. 16.00

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 14 3-2013 kl. 16.00 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 14 3-2013 kl. 16.00 Medlemmer: Simon Oddershede Gregersen Birger Hansen Rafael Frederik Hendriks Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1 12-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. onsdag d. 11. december 2013 kl. 16.00 ca. 17.30

Referat bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. onsdag d. 11. december 2013 kl. 16.00 ca. 17.30 Referat bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium onsdag d. 11. december 2013 kl. 16.00 ca. 17.30 Tilstede: Gerd Bangsbo, Peter Hansen, Anny Winther, Susan Vonsild, Per Christensen, Malene Gram, Jonathan Skjold

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

21. marts 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014.

21. marts 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014. 21. marts 2014 Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014. Deltagere: Niels Ebdrup, Leif Østerholt, Marianne Bech Hansen, Knud Erik Schack Madsen,

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg), Dorte

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen (deltog fra 13.40) Jonna Nielsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012]

[BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012] 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune,

Læs mere

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2012 (revisor til stede) 4) Budget

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 1/2009 Frederiksborg Gymnasium og HF onsdag den 18.februar kl.16.30

Referat af bestyrelsesmøde 1/2009 Frederiksborg Gymnasium og HF onsdag den 18.februar kl.16.30 Mødets dagsorden: 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 25. november 2008 (bilag A) 2. Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser a. Elevernes fagvalg og holddannelse b. Undervisningsministeriets analyse

Læs mere