Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området."

Transkript

1 Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige alder er 55 år. Aldersfordelingen peger på, at i hvert fald 60 % af de nuværende skoleledere kan forventes at gå på efterløn eller pension inden for de nærmeste 5-10 år. Det svarer til ca. 40 skoleledere. For næste ledelsesniveau på skolerne (souschefer, afdelingsledere, ledere af læringsmiljø, administrative ledere) gælder, at 41 % er 56 år og derover, svarende til 85 personer i København. Sagsnr Dokumentnr Der skal være et øget fokus på talentudviklingen af lederne i folkeskolen. Det skal der, fordi der er en stor generationsskifteudfordring i København, men også for at blive endnu skarpere på den fremtidige skolelederprofil, så kompetencerne matcher skoleområdets særlige udfordringer. Ledelsesopgaven på skolerne har ændret karakter, og det stiller helt andre krav til skoleledernes kompetencer i forhold til tidligere. Endelig er det relevant at støtte systematisk op om nye skoleledere blandt andet via netværk og kompetenceudvikling og ad den vej sikre, at de nye ledere finder sig til rette i lederrollen. Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. 1. Afklaringsforløb er ledelse noget for mig I forhold til forventningen om fratrædelse vurderes det, at det vil være brug at udbyde 2 forløb med hver 20 pladser i 2012, 2 forløb i 2013 og 1 forløb årligt fra 2014 og frem. Der vil være deltagere, som efter afklaringsforløbet ikke ønsker at fortsætte i et ledelsesspor. Derfor bør der ikke tilbydes færre end 100 personer et afklaringsforløb over den første treårig periode. Afklaringsforløbet Er ledelse noget for mig? giver deltageren større indsigt i sine stærke sider og udviklingsområder set i forhold til ledelsesmæssige udfordringer. Deltagerne udarbejder en udviklingsplan for de videre skridt frem mod en eventuel lederstilling. Kurset er bygget op af fem elementer: o En kompetencebaseret test o Individuel tilbagemeldingssamtale på testen o Et 2 dages internatkursus, hvor der tages afsæt i testens og tilbagemeldingens fokusområder o ½ dags fælles opfølgning og afrunding o En individuel opfølgningssamtale med særligt fokus på de videre skridt frem mod en lederstilling

2 Tabel 1 udgifter til afklaringsforløb (1.000 kr.) Test og tilbagemelding undervisningsdage v/ konsulent Individuel opfølgning Fælles opfølgning ½ dag kursusdage (lokaler, forplejning og overnatning) Vikardækning i alt 3 dage Udgifter i alt (1.000 kr.) BUF-LUP forløb For at sætte turbo på ledertalentudviklingen på skoleområdet og i den forbindelse også styrke det skolespecifikke perspektiv foreslås udviklet et særligt BUF-LUP hvor den generelle ledelsesvinkel suppleres med en faglig/didaktisk vinkel samt fokus på de forhold, der er særlige i forhold til skoleledelse. Målgruppen for forløbet er personer, der har potentiale til at blive skoleledere dvs. både lærere helt uden ledelsesfunktion og afdelingsledere m.fl. fra skolernes ledelsesteam. Ved at udvikle skræddersyede DIL (diplom i ledelse) forløb får vi mulighed for at tage udgangspunkt i såvel kommunens/bufs overordnede styringsgrundlag, styringsprincipper og værdigrundlag, mission, vision og strategier som i de særlige vilkår og udfordringer, der gør sig gældende på skoleområdet samtidig med at vi sikrer deltagerne ETCS point. DIL modulerne skal supplere og suppleres af en række andre aktiviteter, herunder udviklingen af og arbejdet med personlige udviklingsplaner, coaching og praktik/føl-ordning og mentorordning. Forløbet vil blive udbudt på BUF-Akademi. Der planlægges ét hold årligt med hver 28 deltagere. Forløbene spænder hver over 2 år, og det først hold starter ultimo 2012 (når afklaringsforløbene er gennemført, jf. ovenfor). Nedenstående begning er baseret på, at der primært anvendes interne konsulenter til procesfacilitering og som undervisere på de interne undervisningsdage. Hjemtagelse af SVU refusion Hvis DIL modulerne tilrettelægges som fuldtidsforløb, vil der kunne ansøges om SVU til deltagerne. Under forudsætning af at alle deltagere er SVU-berettigede og der gives orlov svarende til 5 dages undervisning og 5 dages selvstudie, udgør SVU tilskuddet kr Side 2 af 6

3 pr. deltager pr. modul, dvs. i alt kr. pr. deltager og i alt kr. SVU-refusionen forudsættes at gå til de skoler, der har deltagere med på forløbet. SVU refusionen kan være med til at dække evt. udgifter til vikardækning. Økonomiske konsekvenser af forslag BUF-LUP forløb Tabel 2 udgifter til BUF-LUP (1.000 kr.) 1 hold à 28 deltagere 3 DIL moduler x coaching x talentdage interne undervisningsdage Test og udviklingsplan Mentorordning Udgifter i alt (1.000 kr.) Tillægsforløb til tværgående LUP 3 Et af de nuværende tiltag ift. udvikling af ledertalenter er LUP 3, hvor målgruppen er talenter til en borgernær ledelsesfunktion. LUP 3 er et fælles KK forløb med fokus på ledelse generelt og på ledelse i Københavner-kontekst. For at styrke den skolespecifikke vinkel, udvikles derfor et særligt tillægsforløb til LUP 3 med et mere målrettet fokus på netop skolelederes udfordringer. Tillægsforløbet skal udvikles med inddragelse af konkrete erfaringer fra f.eks. nyere skoleledere, så forløbets indhold rammer konkrete behov. Umiddelbart bør forløbet dog berøre følgende temaer, for at kunne skabe den ønskede effekt: Skolelederes opgave i forhold til udvikling af den faglige, pædagogiske kvalitet Feed back på undervisning / undervisningsobservation Skolelederes arbejde med evaluering og dokumentation Strategisk ledelse af skoler Udover LUP deltagerne fra skoleområdet, vil et sådant modul også efter konkret vurdering kunne tilbydes til nye skoleledere, som ikke har været igennem et LUP-forløb eller f.eks. afdelingsledere, som ønsker at kvalificere sig til at blive skoleleder. Holdstørrelsen vil være maximalt 20 personer. Tillægsmodulet søges tilrettelagt som diplommodul under den eksisterende rammeaftale eller eventuelt på baggrund af eksisterende kurser hos professionshøjskolerne. Herved kan det sikres at forløbet er Side 3 af 6

4 kompetencegivende og spiller godt sammen med målene i forhold til diplomlederuddannelse. Det indebærer samtidig en strukturel ramme for forløbet - varigheden er i alt 11 dage fordelt over 4-5 måneder. Der foreslås planlagt et første tillægsforløb i efteråret 2012 (ca. ½ år efter første LUP 3 hold er færdigt) og herefter et årligt. Økonomiske konsekvenser af forslag om tillægsforløb til LUP 3 Tabel 3 udgifter til tillægsforløb (1.000 kr.) Udvikling af forløb 10 Tillægsforløb v. 20 deltagere (à kr pr. person) Udgifter i alt (1.000 kr.) Netværk for nye ledere Det er vigtigt at have fokus på støtte til nye ledere, så de hurtigt bliver i stand til at udfylde deres ledelsesrolle. Der foregår allerede en række støttende tiltag i BUF, men der er også felter, hvor det vil være relevant at med en mere systematisk indsats. Et af disse felter er netværk. Der kan med fordel udvikles et tværgående netværkstilbud til nye skoleledere, hvorigennem der kan rettes særlig fokus på skolelederes specifikke udfordringer og skabes mulighed for udvikling af lederrollen og mulighed for gensidig sparring. Netværket etableres med maksimum 10 nye ledere som deltagere. Der tilknyttes en intern facilitator til netværket med henblik på at drive det samt at sikre kvalitet i indhold og forankring af læring. Derudover indhentes ekstern bistand i forhold til oplæg mv. Netværket sættes i gang i efteråret Der afholdes 4 faciliterede netværksmøder i en periode hen over 1 år. Herefter evalueres forløbet og erfaringerne bringes ind i tilrettelæggelsen af det næste netværk, der igangsættes i 2013, når der er et passende antal nye skoleledere til at deltage. Økonomiske konsekvenser af forslag om netværk for nye ledere Tabel 4 udgifter til netværk for nye ledere (1.000 kr) Indhold og facilitering i 4 netværksmøder Udgifter i alt (1.000 kr.) Side 4 af 6

5 5. Netværk for eksisterende skoleledere Det vil være relevant at supplere de eksisterende tilbud med netværk for skoleledere på tværs af områderne. Netværkene vil med fordel kunne have besøg af inspirerende oplægsholdere samt direktionen, og have som sit primære formål at sætte fokus på temaer, ledelsesmæssige dilemmaer eller udfordringer, der har særlig interesse for ledere på skoleområdet. Der foreslås 3 netværk med 20 deltagere i hver. Netværket er struktureret som 3-4 faciliterede møder i en periode over 1½ år. Der er forudsat en kombination af interne facilitatorer på opgaven og indhentning af eksterne eksperter til oplægsholdere. Tabel 5 udgifter til netværk for ledere (1.000 kr.) Indhold og facilitering i netværksmøder Udgifter i alt (1.000 kr.) Samlede udgifter og samlet tidsplan Samlede økonomiske konsekvenser for de 5 indsatser: Afklaringsforløb for ledertalenter BUF-LUP 3 for ledertalenter Tillægsforløb Netværk for nye ledere Netværk for skoleledere Udgifter i alt (1.000 kr.) Samlet tids-og implementeringsplan for de 5 indsatser Afklaringsforløb BUF LUP 3 Tillægsforløb til LUP Side 5 af 6

6 Netværk for nye ledere Netværk for skoleledere Side 6 af 6

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC Plan for Kompetenceudvikling 2011-2014 Skole- og institutionsområdet Tårnby Kommune PUC Efterår 2010 Bilag til skoleledermøde dec. 2010 2 Forord Plan for kompetenceudvikling er udarbejdet efter drøftelser

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Kvalitetsenheden 04-06-2013

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Kvalitetsenheden 04-06-2013 Kvalitetsarbejdet på SOPU 2013 Kvalitetsenheden 04-06-2013 Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 3 Kvalitet på SOPU s. 3 Sammenhæng med SOPU s vision og strategi s. 4 Model for kvalitetsarbejdet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Fremtidig ledelsesudvikling i Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse. Til Direktionen

Fremtidig ledelsesudvikling i Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse. Til Direktionen Regionshuset Aarhus Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Til Direktionen Olof Palmes Allé 36 DK-8200 Aarhus N. Tlf. 7841 0003 www.regionmidtjylland.dk www.olp.rm.dk Fremtidig ledelsesudvikling

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 23. november 2006 Sag nr. 1101-324497 Dok.nr. 2006-21284 Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 1. En ambitiøs strategi for kompetenceudvikling

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER Til VIA University College Dokumenttype Rapport Dato September 2013 MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Projektets baggrund og formål 1 1.2 Kort præsentation

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Leder udviklings program

Leder udviklings program Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2014 Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Forord Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads at

Læs mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning

Læs mere

PROPIL Provsteuddannelse Pilotprojekt

PROPIL Provsteuddannelse Pilotprojekt PROPIL Provsteuddannelse Pilotprojekt Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse 2013, 4. juni R a p p o r t P r o p i l Indledende Hermed foreligger den endelige rapport, der omhandler og perspektiverer

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Denne guide giver en introduktion til Den offentlige lederuddannelse (DOL) vedrørende formål, indhold, økonomi,

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere