Till dig som är Rotarymedlem Läs SvD en månad för endast 49 kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Till dig som är Rotarymedlem Läs SvD en månad för endast 49 kr"

Transkript

1 Nr. 5. august

2 Till dig som är Rotarymedlem Läs SvD en månad för endast 49 kr Svenska Dagbladet ger bakgrund, analys och fördjupning inom nyheter, näringsliv och kultur. Varje dag. Vi nöjer oss inte med att berätta vad som hänt. Våra läsare vill ha mer än så. Prova oss du också. Beställ på svd.se/rotary Du som redan är prenumerant på SvD har möjlighet att prova esvd under en månad utan kostnad (ord pris 185 kr). Då kan du läsa tidningen i din dator eller på din läsplatta och dessutom söka i arkivet med artiklar från Gå in på svd.se/rotary, ange ditt prenumerationsnummer och din e-postadress så får du inloggningsinstruktioner per mejl. GRATIS esvd för dig som redan är prenumerant 2

3 Innehåll Nummer 5 august Rotary Norden-Utgivningsdag 13/ Tidningen når mottagaren inom en vecka från utgivningsdagen. Rotary Norden är de nordiska rotarianernas medlemstidning, certifierad av Rotary International. Rotary Norden redigeras i enlighet med god journalistisk etik och belyser den internationella rotaryrörelsen sedd från nordisk utgångspunkt och med nordiska värderingar. Nr. 5. august Förstasidan Riksdagens plenisal i Helsingfors. (Bild: Lehtikuva/Martti Karjalainen/Riksdagen) Tema SYNLIGHET Konkurrensen om synlighet i medierna hårdnar. Också Rotary behöver synas, inte minst med tanke på medlemsrekryteringen. De sociala medierna öppnar nya möjligheter att föra fram Rotarys budskap. Vi belyser ämnet med början på sidan 08. Nordiskt Internationellt INTERNATIONELLT Under tiden 31 augusti 2 september är det dags för årets Institut. Denna gång i Norrlands huvudstad, Sundsvall. Träpatronernas stad som förstördes helt vid en brand 1888 och som sedan byggdes upp med breda gator och palatsliknande hus, där stadens rika borgare sökte överglänsa varandra i prakt. Från konferenshotellet har du en underbar utsikt över Stenstaden och havet. Välkommen till ett spännande Institut. Landssidor SVERIGE I Söderhamn har rotaryklubben tagit en romsk familj som fadderfamilj. Klubben har bidragit med pengar, kläder, leksaker, receptfria mediciner mm. Nu utmanar Söderhamns Rk andra klubbar att göra detsamma. De klubbar som är intresserade kan vända sig till Laila Lindberg Söderhamns Rk, hon har adresser till andra avvisade familjer som behöver all hjälp de kan få. Ledare Rolf Gabrielsson 4 Nordiskt Rotaryparlamentariker 4 Tema Synlighet 8 Landssidor Sverige 11 Norge 32 Finland 38 Danmark 42 Island 50 Vimmel Vimmel 54 RI:s Agenda Sakuji Tanaka Wilf Wilkinson 58 Rotary Basics 59 ROTARYPARLAMENTARIKER Av de närmare tusen folkvalda i de nordiska parlamenten är mindre än var tionde rotarian. Största representationen har Rotary i den svenska riksdagen, den minsta i det danska folketinget. NORGE Bergens ordfører Trude Drevland hilste det store EndPolioNow-arrangementet på Festplassen i Norges nest største by, ett av flere eksempler i denne utgaven på vellykket samarbeid mellom klubber og på å synliggjøre Rotary i nærmiljøet. Redaktionens adresser: Till nedanstående adresser sänds allt redaktionellt material. Danmark: Sverige: Norge: Suomi/Finland: Island: RN WEB: Nummer Rotary Norden 3

4 ledare 4 Synas eller inte synas? Rotary har traditionellt inte gjort så mycket väsen av sig, inte framhävt sig själv, mera jobbat i det tysta och låtit gärningarna tala för sig. Anspråkslöshet är förvisso en dygd och den behöver man inte ge avkall på även om man går in för en synligare roll i samhället. Utan tillräcklig uppmärksamhet har en organisation som Rotary svårt att göra sig gällande. När konkurrensen om uppmärksamhet bara hårdnar måste Rotary iklä sig en aktivare samhällsroll, gå ut och själv berätta om sig, sina värden, sina mål och sin verksamhet. Som kommunikationsexperten Poul Kragelund säger i Jens Otto Kjaer Hansens intervju på annan plats i tidningen är Rotary en fantastisk produkt, full av moderna kvaliteter. Problemet är att omvärlden inte vet det, inte ser det. Lokaltidningsnotiser om de senaste utbyteseleverna eller välgörenhetsprojekten räcker inte till för att ta död på myterna om ett slutet nätverk för äldre herrar, öppnar inte allmänhetens ögon för vad allt Rotary i grund och botten är, ger och kan ge. Situationen blir inte bättre av att medlemsrekryteringen inte håller jämna steg med medlemsavgången. Det råder idag ingen brist på nätverk för yngre och också litet äldre aktiva människor. Skall de välja Rotary måste Rotary marknadsföra sig. De sociala medierna är här för att stanna. De öppnar möjligheter också för Rotary. I Finland såg vi deras genomslagskraft i vårvinterns presidentval, då de grönas kandidat fick ett väljarstöd, som vida översteg partiets normala röstunderlag, mycket tack vare en kampanj, som långt fördes i de sociala medierna. En intressant detalj är rotarianernas synlighet eller osynlighet i politiken. Det finns gott om rotarianer framförallt inom lokalpolitiken men också bland rikspolitikerna. Sitt medlemskap nämner de ändå sällan eller aldrig även om det inte är någonting att skämmas för. De gamla myterna om ett slutet, hemlighetsfullt sällskap lever kvar tills medlemmarna går ut i offentligheten och målmedvetet tar död på dem. Här kunde också de många rotarianerna bland de folkvalda i de nordiska ländernas parlament ha en roll. Bland de värden, som Rotary står för, finns det många, som man väl kunde hänvisa till i dagens samhällsdebatt. Rolf Gabrielsson Nummer Rotary Norden Nästan var tionde nordisk parlamentariker är rotarian Rotaryrepresentationen i de nordiska parlamenten är störst i Sverige och Finland, 13 respektive sju procent. Det finns sammanlagt 978 platser i de nordiska ländernas parlament, 68 av dem innehas av personer, som är rotarianer. Det betyder att grovt taget var tionde (7 procent) parlamentariker i Norden hör till någon rotaryklubb. Sveriges riksdag består av 349 ledamöter, 45 av dem eller 13 procent är rotarianer. I Finland är riksdagsledamöterna 200 och 14 av dem eller 7 procent är rotarymedlemmar. Alltinget i Island har 63 platser och på fyra av dem sitter rotarianer. Det betyder en rotaryrepresentation på sex procent. Näst minst är representationen i Norge (två procent), där tre av de inalles Sju procent av de finländska riksdagsledamöterna är rotarianer. Sju procent stor är också den genomsnittliga rotaryrepresentationen i de nordiska ländernas parlament. Sveriges riksdag har största antalet rotarianer 169 mandaten innehas av rotarymedlemmar. I Folketinget i Danmark sitter endast två rotarianer. När antalet ledamöter är 197 betyder det en rotaryrepresentation på bara en procent. Könsfördelningen bland parlamentsrotarianerna är så gott som fifty-fifty i Sverige, 23 män och 22 kvinnor. I Finland är nästan tre fjärdedelar män, 10 mot 4 kvinnor. Både i Sverige och i Finland är det högern, som dominerar bland rotaryparlamentarikerna. Av de 45 rotarianerna i den svenska riksdagen är 30 moderater medan 9 av de 14 rotarianerna i den finländska riksdagen hör till samlingspartiet. Text: Rolf Gabrielsson Bild: Vesa Lindqvist/Riksdagen Av de nordiska länderna har Sverige flest rotarianer i sitt parlament. Av de 349 ledamöterna är 45 rotarianer.

5 Tabellen visar totala antalet ledamöter i Sveriges riksdag samt antalet ledamöter i respektive parti. Sammanlagt finns det 349 ledamöter i riksdagen. Moderaterna(M) är största regeringspartiet inom alliansen, Folkpartiet liberalerna(fp), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD) ingår i regeringen. Riksdagens största parti är Socialdemokraterna(S) som tillsammans med Miljöpartiet(MP), Vänsterpartiet (V) och Sverigedemokraterna utgör oppositionspartier. Det finns 45 rotarianer i den svenska riksdagen. En är en f.d. minister och en annan är den nya RI-direktorn från vårt område Ann-Britt Åsebol. 13 procent av riksdagens ledamöter är således rotarianer. Den största gruppen 30 av 45 hittar vi i det moderata partiet, men det finns rotarianer i alliansens samtliga partier. I de två ytterkantspartierna V och SD finns det inga rotarianer. Inom det stora socialdemokratiska partiet hittar vi 2 och inom miljöpartiet 1 rotarian. Låt oss titta närmre på hur rotarianerna i riksdagen ser ut utifrån några parametrar som kön, boendeort, ålder och antal år som rotarian. Av nedanstående tabell framgår detta. Vi har redan konstaterat att 13 procent av riksdagens ledamöter är rotarianer, men det varierar kraftigt mellan de olika partierna. 28 procent av de moderata riksdagsmännen är rotarianer mot bara 2 procent av socialdemokraterna. Ser vi till könsfördelningen så kan vi med en gång notera att andelen kvinnliga rotarianer vida överstiger den som råder i Rotary som helhet. Av riksdagens rotarianer är hela 49 procent kvinnor och i KD som Den procentuella andelen betraktas som ett konservativt parti är andelen högst, 75 procent, låt vara att antalet är för lågt för att dra alltför långtgående slutsatser. Men så ser det trots allt ut. Med landsort menas rotarianer som tillhör klubbar utanför de tre storstäderna, Göteborg, Malmö och Stockholm. Hela 89 procent av rotarianerna kommer från orter utanför dessa tre storstäder och det ser ungefär likadant ut i alla partier där det finns rotarianer. Mer än var tionde plats i den svenska riksdagen innehas av en rotarian. Riksdagens rotarianer är yngre än populationen rotarianer i Sverige. 36 procent är under 50 år och måhända kan det också förklara en del av andelen som varit rotarianer i mer än 10 år inte är högre än 47 procent. Text: Börje Alström Bild: Melker Dahlstrand Nordiskt Den svenska Riksdagens rotarynätverk Sedan ett antal år finns ett nätverk av rotarianer i Sveriges Riksdag. Man kan kalla det för en informell rotaryklubb, eftersom alla riksdagsmännen som går på nätverkets möten är medlemmar i en klubb på hemorten. För tillfället är det Eva Bengtsson Skogsberg, Emmaboda Rk som administrera nätverket. - Vi är inte en formell klubb, vi har ingen fast lokal men vi försöker upprätthålla medlemskapet och får närvaro vid möten, säger Eva Bengtsson Skogsberg. - Vi har träffar på onsdagar och torsdagar, vi måste vara lite flexibla mot bakgrund av utskottsarbeten och voteringar fortsätter Eva Bengtsson Skogsberg. - Vi får mest svara för teman själva under våra träffar eftersom riksdagen inte är en miljö där folk kan komma och delta helt fritt och därför så är det sällsynt med externa föredragshållare och besökare. Sveriges riksdag är en stor arbetsplats. Här finns 349 ledamöter och hundratals med tjänstemän och politiska medarbetare. En och annan rotarian befinner sig en bit från den egna hemmaklubben. Samtalen brukar därför ofta handla om synnerligen dagsaktuella frågor där ledamöter kan rapportera direkt från utfrågningar, riksbanksgenomgångar eller offentliga sammanträde Börje Alström Nummer Rotary Norden 5

6 Nordiskt Danske Folketinget næsten uden Rotary Fhv. minister Thorkild Simonsen, Aarhus Sydvestre Rk, ser ikke nogen konflikt i at være hverken folketingsmedlem eller minister og det at være medlem af Rotary Kun godt én procent af medlemmerne af det danske parlament, Folketinget, er medlem af Rotary. Helt konkret to personer ud af 179 medlemmer, nemlig de tidligere ministre Per Stig Møller og Lars Barfoed, begge konservative og begge medlemmer af samme klub, nemlig Frederiksberg Rk. Det er ikke fordi der er tendens til at melde sig ud, når man bliver valgt ind i Folketinget. Kun to ud af de resterende 177 har tidligere været medlem af Rotary. Der findes ikke regler, der forhindrer Folketingsmedlemmer i at være medlem af Rotary. Et folketingsmedlem, der bliver udnævnt til minister, skal deklarere sin personlige økonomiske interesser mv, og på det skema, som skal udfyldes og offentliggøres, hedder en af rubrikkerne Oplysninger om aktuelle medlemsskaber af frivillige foreninger, interesseorganisationer, VL-grupper og lignende. Eksempelvis har den danske økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager oplyst som sit medlemskab af Fægtekunstens Venner. Et medlemskab af Rotary skal helt sikkert nævnes i denne rubrik, men som nævnt er det ikke pt. aktuelt. Man kan undre sig over VL-gruppernes særstatus, siden de nævnes specifikt. Det skyldes pressekampagner for nogle år siden, hvor VL-klubberne blev mistænkeliggjort som et indspist netværk, hvor man laver aftaler uden om offentligheden. Havde flere folketingsmedlemmer været rotarianere, kunne det lige så godt have været Rotary, der havde opnået denne ære. Men der er nu ingen reelle konfliktpunkter, der kunne begrunde noget sådant. Tidligere indenrigsminister, mangeårig socialdemokratisk borgmester i Aarhus og nu medlem af Aarhus Sydvestre Rk, Thorkild Simonsen, siger: Jeg kan slet ikke se, at der vil være nogen konflikt i at en minister er medlem Rotary, der jo er helt upolitisk. Som en forening, der bygger på venskab på verdensplan, godgørende virksomhed og ungdomsudveksling, alt sammen betalt af medlemmerne selv, vil det være fuldt forsvarligt. Men jeg må da erkende, at da jeg var minister ville jeg ikke have haft tid til at være i Rotary. Jens Otto Kjær Hansen the is now on books Find more than 1,000 full-color issues of the magazine dating from January 1911 at books.google.com. Link directly to The Rotarian on Google Books at 6 Nummer Rotary Norden

7 Nya Trustees President Sakuji Tanaka har utsett 5 nya medlemmar i Rotary Foundations Trustee från den 1 juli Stephanie A. Urchick har utsetts för en tvåårsperiod och ersätter Anne L. Matthews som utsetts till styrelsemedlem i Rotary International. Övriga är utsedda för en fyraårs period. Ray Klinginsmith, Kirksville, Mo., USA, har arbetat som professor vid Truman State University i mer än 20 år och var i fem år dekanus. Rotarian har han varit i mer än 50 år, senast som RI-president. Före det har han tjänstgjort på många olika befattningar inom Rotary bl.a. som styrelsemedlem, ansvarig för diverse kommittéer. Michael K. McGovern South Portland-Cape Elizabeth, Maine, USA arbetar som administrative chef I en förortskommun med 9000 innevånare. Han ansvarar bl.a. för räddningstjänst, bibliotek, finans och planering. Han är rotarian sedan 1986 och han har varit vicepresident I Rotary International och suttit I dess exekutiva kommitté och före det som styrelsemedlem Samuel F. Owori, Kampala, Uganda är specialist inom bankväsendet. Han blev rotarian 1978 och styrelsemedlem Han har också varit RF-koordinator och utbildningsledare inom RI. Han är för tillfället ordförande i revisionskommittén. Julio Sorjús, Barcelona Condal, Spain, medlem av Barcelonas advokatsamfund, arbetar som advokat och rådgivare åt två välgörenhetsstiftelser. Rotarian sedan 1983 och styrelsemedlem Han har varit RI-presidentens sändebud och utbildningsledare. Stephanie A. Urchick, Canonsburg-Houston, Pa., USA, är VD för the Southpointe CEO Association and the Southpointe Property Owners Association. Hon ansvarar för affärsutveckling för Robert Morris University och äger ett företag inom coachingbranschen. Hon var guvernör och representant I lagrådet 2004 och Internationellt Senaste nytt inför Institutet i Sundsvall Rotarys årliga Institut för Zonerna 15 och 16 - Skandinavien och Östra Europa - genomförs i Sundsvall i månadsskiftet augusti-september. Lördag den 1 sep välkomnas alla rotarianer i Distrikt 2320 att delta. Under veckan genomförs olika seminarier som vänder sig till rotaryledare inom de 30 olika distrikten i 12 länder. Lördagens program är inriktat på Rotarys arbete för en bättre värld i form av olika projekt samt freds- och konfliktforskning. På Stora Torget i Sundsvall visar vi upp hela Rotarys hjälpverksamhet med bl. a. 3 ShelterBox - tält, och ett besök i det tält där vi visar olika rotaryprogram inom ramen för House of Friendship. Föredragshållare under lördagen är: Deputy Foreign Minister of Sweden, Gunilla Carlsson Tom Hendersen, Founder & CEO Shelter Box Magnus Öberg. Assistant professor, Prefekt of Peace and Conflict Center Uppsala University Bruce Aylward, Dr, Assistant Director-General, WHO Geneva Arnoldas Pranckevicius, Peace scholor. Advisor for External Policies, Cabinet of the President European Parliament Under Institutet deltar bland många andra Rotary International President Elect Ron Burton och Rotary International Past President Carl-Wilhelm Stenhammar. Hela programmet genomförs på engelska. För medlemmar i Distrikt 2320 som inte på annat sätt deltar i Institutet men önskar komma för att lära sig mer om Rotary erbjuder vi ett separat arrangemang för lördagen. september, inklusive kaffe för- och eftermiddag samt lunch 400 kronor talas separat. Priset är 600 kronor vilket inkluderar tre rätters middag, tre glas vin samt kaffe. I anslutning till middagen kommer det att vara underhållning och kvällen avslutas med dans. Anmälan och bokning görs via följande länk Även logi bokas på samma sätt för de som så önskar. För mer information och fullständigt program se Institutets hemsida Informationen på hemsidan uppdateras kontinuerligt. Vi ser fram emot att få välkomna er till Sundsvall och Rotary Institutet Vi kommer alla att bli inspirerade och återvänder till våra klubbar med ny energi. Välkommen Per Dahlqvist DGN Distrikt 2320 Nummer Rotary Norden 7

8 Tema Fantastisk produkt, forkert pakket ind Rotary er et fantastisk produkt, fuld af topmoderne kvaliteter, der burde kommunikeres vidt og bredt. Problemet er bare, at det er umuligt at sælge det budskab, hvis ikke Rotary moderniserer sin form og fremtræden. Der skal et hamskifte til. Sådan lyder dommen fra en erfaren ekspert i kommunikation. Poul Kragelund har arbejdet med kommunikation i hele sit professionelle liv, de sidste 17 år med egen virksomhed, Kragelund Kommunikation A/S med hjemsted i Aarhus. Det er et kommunikationsbureau på top- 10 listen i branchen og det rådgiver både virksomheder, frivillige organisationer og offentlige instanser om strategisk kommunikation. Poul Kragelund har været tæt nok på Rotary til at vide hvad organisationen rummer. Han var for nogle år siden medlem en kort periode, men måtte prioritere det fra. Han er med andre ord en udenforstående med en vis insiderviden, og gennem sin profession i stand til at se på Rotary med kommunikationsekspertens faglige øjne. Rotary trænger i den grad til bedre kommunikation. Ud over lidt omtale i lokale ugeblade om nye udvekslingsstudenter eller de nyeste velgørenhedsprojekter får offentligheden ikke noget indtryk af hvad Rotary i grunden er. Der er ikke noget, der kan tage konkurrencen op med alle de kendte myter om Rotary som et lukket, logeagtigt old boys netværk, siger Poul Kragelund, som fortsætter: Fantastisk og topmoderne Så snart man kommer tæt nok på, opdager man gradvist, at Rotary er fantastisk og helt topmoderne ved at bygge på værdier som etik, internationalisering, samfundsbevisthed og -oplysning, socialt ansvar og netværksarbejde, siger Kragelund, som fortsætter: Udfordringen er, at det ikke er til at få øje på udefra og svært at kommunikere i en tid med utallige netværkstilbud af god kvalitet, der tager sig mere spændende ud og er lige til at forstå. 8 Nummer Rotary Norden Engang var netværk noget helt unikt, som var svært at blive del af, så det var meget ærefuldt at blive lukket ind i Rotary. I dag er der masser af relevante tilbud til enhver årig direktør, og alle de andre fører sig bedre frem. Efter Kragelunds vurdering er den måde Rotary fremstår på en stor blokering for at kunne kommunikere de reelle værdier. De lidt stive former, ritualerne og de løjerlige Rotary fortjener et langt bedre image, siger kommunikationseksperten Poul Kragelund. titler camouflerer alle kvaliteterne. Han bruger som tankeeksempel at man stod med den opgave at forklare fire 29-årige iværksættere om organisationens opbygning og få det til at fremstå meningsfyldt det ville ikke være nemt. Det er ikke til at se det I dag gælder, at perception is reality. Dilemmaet er, at Rotary i sin sjæl, sin rygrad intet mangler, det slår de andre netværk med flere længder det er bare ikke til at se det. Kan det ikke vises frem, kan det heller ikke blive opfattet. Så er det svært at tiltrække nye, og da i særdeleshed nye yngre, medlemmer. Kommunikationseksperten giver gerne sit bud på hvad Rotary rent kommunikationsmæssigt kan gøre: Det første er at sætte ansigter på. Hverken systemer eller titler eller velgørenhedsfortællinger, hvor sympatiske de end er kan vise Rotarys kvaliteter og relevans. Det kan kun synlig fremtræden af personer, som man kan identificere sig med, og som direkte og indirekte fortæller hvad Rotary kan og er. Og Rotary skal gives en stemme. Det vil sige at rotarianere går ud i det offentlige rum med holdninger og blander sig i samfundets debatter i den rigtige timing. Man kan godt være debatskabende uden at blive politisk. Dørene på fuld gab Det næste er så åbne op for dem, der bliver nysgerrige efter hvad Rotary er og invitere meget mere aktivt indenfor. Her møder vi udfordringen med det lidt stive, ritualiserende og bureaukratiske indtryk de nye medlemsemner let får. Jeg tror ærligt talt ikke at selv den bedste kommunikationsindsats vil virke, hvis ikke formerne også moderniseres lidt, siger Kragelund, som slutter: Så det er principielt ikke kompliceret, men måske nok noget Rotary skal arbejde med at blive klar til. Jeg håber det vil ske. Rotary er unikt, det er en gave. Men den skal pakkes anderledes ind. Jens Otto Kjær Hansen

9 Rotary må gøre sig gældende på alle de nye medieplatforme Tema Kun få mennesker kender det islandske mediefelt så grundigt som Jón Hákon Magnússon. Som journalist, TV reporter og direktør for et førende PR firma i Island, har han gået hen ad stien fra den sorte og hvide tilværelse af bly, tryksværte og én statsdreven tv-kanal til det grænseløse, farverige udvalg som i øjeblikket dominerer på medieområdet. Hvad angår Rotary og dets image i medierne, har Jón Hákon en dybtgående viden fra alle sider af sagen efter at have tilhørt Rotary i 40 år, og fungeret som distriktsguvernør i D 1360 i rotaryåret Han har viet sin indsats til fremme af Rotary over en lang periode, den mest udfordrende opgave at være udgaven af et 100 års jubilæumsblad for Rotary som han udarbejdede sammen med sine kolleger og blev distribueret med den daglige nationale avis Morgunblaðið til ca husstande i Island i Ændringerne på medieområdet har været enorme, ikke mindst i de allerseneste år. Rotarianerne har ikke lært fuldt ud, hvordan man skal klare sig med henblik på at drage fordel af alle af de spændende, nye muligheder. De sociale medier som Facebook og Twitter har markeret et vendepunkt. Hvis vi ønsker at få vores budskab og information om Rotary til folk i aldersgruppen år bør vi lære bedre at udnytte disse medier, mener Jón Hákon. For at gå videre ind i dette erindrer Jón Hákon gamle skikke, som er langsomt aftagende i et helt nyt miljø. Abonnementer på aviser er faldende, og den samlede nationale befolkning tager ikke længere plads samtidigt som en helhed foran fjernsynet for at se de nationale nyheder på samme tidspunkt hver aften. Web-baserede medier har overtaget. Ingen styrer dit valg af seertid mere. Vi bruger web-medier når vi beslutter for os selv, og dette gælder især brugerne blandt den yngre generation. Jón påpeger, at i hans PR-projekter lægger han større og større vægt på at få materialet ud i web-medierne. I vores PR-indsats er vi også ved at studere nærmere virkningerne af Twitter og Facebook. De har indlejret i dem nogle gyldne muligheder for rotaryklubber at stimulere offentlighedens bevidsthed om deres aktiviteter og dermed nå ud til yngre mennesker med incitament til at overveje rotarymedlemskab,fremhæver Jón Hákon overbevisende. Men hvor vigtigt er det for de enkelte distrikter og klubber at opretholde deres egne hjemmesider på internettet? Jón Hákon minder om, at hjemmesiden for Rotary i Island har været under opførelse i længere tid. Den tilbyder mangfoldige muligheder for behandling af data og statistiske oplysninger for klubbernes ansvarlige over for distriktskontoret og Rotary International. Desuden er klubbens hjemmeside afgørende i at fremrykke det budskab at rotaryklubben er stadig i live og i god stand, fortsat egnet til yderligere tiltag, som skulle være registreret i nyheder og billeder. Sådanne redegørelser understøtter Rotary og forstærker dets image. Er det da hovedsagelig rotarianerne selv, der læser betryggende nyt om deres egne gode resultater? Rk Seltjarnarnes har indgået i samarbejde med sognekirken i forbindelse med udførelsen af gudstjenesten på Islands nationaldag d. 17. juni. Nummer Rotary Norden 9

10 Tema Rotarianer og PR-direktør Jón Hákon Magnússon var hovedtaler ved denne højtidelige lejlighed. Fotos Markús Örn Antonsson. Jón Hákon betoner, at relevante rapporter, flot illustreret på en professionel måde, ikke at glemme muligheden for at indsætte video-og lydklip, kan interessere mange mennesker i rotaryklubområdet, dvs. hvis der er noget at rapportere. Som regel er det jo tilfældet i Rotary, men det er meget forskelligt hvor aktive klubberne er i at offentliggøre deres aktiviteter. Gode hjemmesider fungerer som dataressourcer for journalister, som de bruger som kilder for nyhedsindslag i deres egne medier. De gennemser forskellige hjemmesider for at spotte interessante tips. Hvor særlige lokale aviser eller web-medie eksisterer, er det normalt nemt at få nyheder fra Rotary accepteret til publicering, mener Jón Hákon. Du er nødt til at gøre alt for at få din stemme hørt. I mange tilfælde gælder det også for de nationale medier i Island, hvis vi har materiale til at præsentere der interesserer en bredere læserkreds på nationalt grundlag. Men desværre må vi indrømme, at dette arbejde er på et primitivt niveau i mange af klubberne. Måske ønsker de at udføre deres gode gerninger ubemærket? Den tankegang kan have været prisværdig for længe siden. Men ikke længere. Virke af Rotary afhænger af kommunikation både inden for og uden for bevægelsen. I 10 Nummer Rotary Norden deres sociale projekter, har rotarianerne til formål at nå ud til den brede offentlighed på en effektiv måde og tilskynde folk til at samarbejde. I dette henseende må vi gøre Rotarys handlinger og deres værdighed kendt., bemærker Jón Hákon. Rotaryklubben i Seltjarnarnes er gået i samarbejde med den lokale lutherske kirke i forberedelsen af en særlig gudstjeneste på den islandske nationaldag, den 17. juni med deltagelse af rotarianerne og andre af sognets medlemmer samt kirkegængere i det hele taget. Efter gudstjenesten inviterer rotarianerne gæster til kaffe og kager. Denne betydelige indsats er blevet godt modtaget. Den lutheranske kirke i Island, der på en måde kan kategoriseres som en af de ældste medieplatforme, har haft et udmærket forhold til Rotary med et budskab, der rimer godt med idealer som Rotary selv værdsætter. Den 17. juni befandt Jón Hákon sig placeret på et velkendt sted, hvor generationer efter generationer har lyttet til budskabet. I sognekirken i sin hjemby Seltjarnarnes, der støder op til Reykjavík. Denne gang stod han ved prædikestolen og fremmede Rotarys budskab som en fredsbevægelse til sit publikum. Samtidig opfordrede han folk til at strække våbnene i de demoraliserende ordstrid og grimme kampe, der har været i gang i det islandske samfund siden sammenbruddet af banksystemet, ikke mindst i de nye medier. Jón citerede dagens evangelium: Gør mod andre, hvad du vil at de skal gøre mod dig. Han spurgte: Er det ikke sagens kerne? Skal vi ikke vise hinanden respekt og forståelse? Lad os holde op med at se tilbage i vrede. Vi har behov for at slutte fred. Vores folk må dæmpe sig. Enighed må skabes og fred skal gøres. Lad fortiden være væk, og lad os se fremad. Vi islændinge vil nyde en lys og strålende fremtid, hvis det lykkes os at nedlægge objektive våben og skarpe penne. Jón citerede Shakespeare om bagvaskelsen, hvis kant er skarpere end sværdets. Og han fortsatte: Forenede vi stå og søndrede vi falde. Så simpelt er det. Vi må forene vores kræfter og gå ind på nye veje mod en lysere fremtid, sætte skub i opbygning og fremskridt til gavn for de mange. På en dag som denne sværger vi på at se fremad og tro på at vi kan arbejde os ud af midlertidige problemer ved et nyt opstart og fremdrift på alle niveauer i det nationale liv udtalte Jón Hákon i sin nationaldagstale i Seltjarnarneskirken. Markús Örn Antonsson

11 Intercity möte om Yrkesnätverkande gav mersmak Den 26 april hölls ett intercitymöte på Malmö Airport mellan 8 klubbar i Söderslättsgruppen. Målet var att arbeta fram en idébank med aktiviteter som kan göras i och mellan klubbarna för att stärka Rotarys tredje ben yrkesnätverkandet, som under en tid legat lite i träda enligt deltagarna. En av grupperna illustrerade detta med grafen som ses här. Föreläsningar om RBN och förändring Kjell Eriksson från RBN, Rotary Business Network, i Stockholm presenterade de framsteg man tagit i huvudstaden med omnejd. Staffan Linde, VD för ett energibolag i uppbyggnad (samorganisation mellan Lunds Energi och Öresunds Kraft), med lång erfarenhet från förändringsprojekt i etablerade organisationer, förstärkte bilden av att alla organisationer måste förändras kontinuerligt, annars dör de. Under ledning av projektledare Mia Rolf arbetade rotarymedlemmarna i små grupper fram listor på idéer på hur yrkesnätverkandet kan komma igång, och vad som krävs. Man tog också fram listor på argument för de övriga rotarymedlemmar, som eventuellt tvekar till denna förändringsprocess. Med 9 grupper som presenterade sina idéer visade Rotary sin styrka vi har många starka, förtroendeingivande individer och ledare i klubbarna! Bättre register och Yrkes-EGO Något av det som kom upp var att det behövs bättre register över yrke, roll och erfarenhet, gärna sökbart, på varje medlem. Detta för att man ska kunna söka upp rotarymedlemmar enklare och mer aktivt för yrkesnätverkande. En annan ide var att vi behöver möjlighet att presentera vår erfarenhet och vårt aktuella behov av kontakter eller tips under rotarymötena, en aktivitet som kallades Yrkes-Ego, en 3 minuters presentation med kort frågestund efteråt under ordinarie möte. Mötet gav mersmak och klubbarna beslutade att träffas igen till hösten för att fortsätta yrkesnätverkandet. Nu implementeras idébanken i respektive klubb tills man ses igen. Sverige Studiegrupp från Illinois besökte Storsjöbygden måltid i kåta vid Nulltjärn resp. besök och middag på Wången. Organisatören Jan-Ove Wallin, Allen Duncan, Blake Ordell, Cara Lane, Stephen Hopper bördig från Glösa, Kristi Dickens från Illinois samt Örjan Lundqvist, president för Rödöns Rk. Storsjöbygdens rotaryklubbar har i en vecka varit värdar för ett studiebesök från Illinois, USA. Det är ett utbyte mellan två rotarydistrikt. Tidigare var en svensk grupp over there. Till Jämtland kom två gymnasielärare i konst resp. språk samt en basketcoach och en fotbollstränare under ledning av f. sjukhusdirektören Stephen Hopper. Dagarna var fyllda av studiebesök på Eldrimner, Vericate, Proolympia, Mittuniversitetet, Jamtli, Birka folkhögskola, Östersund kommun, Frösö kyrka mm, samt presentationer för de lokala rotaryklubbarna. Jan-Ove Wallin, Nälden, hade samordnat ett innehållsrikt program. Sista dagen var också Åre och Rödön Rotary aktiva, med inbjudan till en samisk Hittade hem Gruppledaren Stephen Hoppers morfar kom från Östersundstrakten till USA omkr. 1910, men det enda han visste var from Valne, Nälden. Med hjälp av Ann-Marie Erikssons släktforskning lyckades vi få fram att byn var Glösa istället. Där kunde Stephen ta bilder av husen och trakten där förfäderna bott, och naturligtvis av älgristningarna och älgriket intill. Det blev stor succé för honom! Att Bertil Wallner i Rödöns Rk kunde berätta att han haft morfarsbrodern som slöjdlärare gjorde inte saken sämre. Syftet med studieresan är att erbjuda yrkesaktiva icke-rotarianer kontakt med kolleger utomlands, besöka företag, träffa folk och lära om landets kultur. Det var en hörbart nöjd grupp som fortsatte sin studieresa med en vecka i Hudiksvallstrakten, följd av veckor i Dalarna resp. Gästrikland. Örjan Lundqvist Nummer Rotary Norden 11

12 Sverige Nya rotarypengar till Kenya Helga Hellman hälsar välkommen Stellan Åberg, Ödeshög överlämnade checken till makarna Hagström Vatten var ordet för kvällen när rotaryklubbarna i Tranås, Mjölby, Ödeshög och Skänninge var samlade till et intercitymöte på Skänninge Stadshotell för att överlämna årets insamling till vatten och skolprojekt i Kenya. Skänninges president Helga Hellman hälsade välkommen och påminde om att över 700 miljoner människor i världen fortfarande saknar tillgång till rent dricksvatten. Helga hoppades också att denna kväll skulle bli ett uttryck för fortsatt gemensamt arbete och styrka i sann rotaryanda och hon utbringade vid maten kvällens första skål. Under det fortsatta minglandet blev deltagarna underhållna med både musik som trollkonstnär, dessutom sjöng man en kampsång författad av Irene Johansson med titeln Om man inte har för stora pretentioner. Vägrade åka Så blev det dags för Karl-Erik och Annika Hagström som företrädare för New Life Mission att berätta om sitt arbete i Kenya. Karl-Erik berättar att en läkare från Läkarbanken som arbetat där nere vägrade att åka tillbaka om man inte ordnade vattenfrågan i området, läkaren menade att det är ogjort arbete att först nå ett bra medicinskt resultat i området, för att senare 12 Nummer Rotary Norden komma tillbaka och konstatera att allt varit förgäves på grund av bristen på rent dricksvatten. Deras arbete består av två delar dels att borra brunnar men även Annikas projekt Kari Annehemmet för flickor som av olika anledningar lämnat hemmet. Det är vanligt med tvångsgifte med äldre män och könsstympning varför kvinnornas situation är allmänt hårt utsatt på grund av tradition och okunskap. Det gäller, säger Annika, att först beskriva och lära kvinnorna vad likställdhet innebär. Om man inte vet vad man skall kämpa för, då vet man inte var man skall börja ytterligare Tiden går fort när frågeställningarna är många och intressanta och vi kom fram till det ögonblick då AG Stellan Åberg, Ödeshög överlämnade checken till makarna Hagström som var resultatet från fyra av klubbarna. De båda Tranåsklubbarna hade tidigare överlämnat en check på kronor och denna kväll överlämnades ytterligare kronor. Därtill kom lotteripengar och annan minnesgåva. Det samlade resultatet blev cirka kronor. Pengarna räcker till ytterligare en brunn och som ett bidrag till Kari-Annes flickhem. Det finns en treårig överenskommelse mellan klubbarna att arbetet skall fortsätta för att hjälpa massaierna med utbildning och vatten, som för oss är en självklarhet men för dem något de knappast vet att det finns. Presidenten Helga Hellman avslutade kvällen med att tacka alla klubbarna som arbetat för projekten och hoppades på nya insatser för våra afrikanska vänner i Kenya. Sten-Åke Andersson Skänninge Rk

13 Fram med grillvanten! COMMUNICATERING Periquita är det prisvärda originalet från Portugal. Vinet som fått stå som stilbildare för många andra portugisiska rödviner. Ett matvänligt vin med fruktig, lätt kryddig doft med inslag av mörka bär och plommon. Välkänd smak av körsbär med toner av lakrits. Perfekt till grillat och smakrika pastarätter. NY DESIGN Art.nr Periquita Original 750 ml. 13% vol. 69 kronor Göteborgs Posten Dagens industri Art.nr Periquita Original 3000 ml. 13% vol. 199 kronor THE WINEAGENCY Nummer Rotary Norden 13

14 Sverige Tobias Billström: asylsökande barn väntas komma till Sverige DG Hugo Cederschiöld, D2390 och migrationsminister Tobias Billström (foto: Juris Neret). Tillvarata kompetens Han anser att Sverige måste bättre tillvarata kompetensen som finns idag. Se de förmågor som idag ställs utanför samhället. Se vilka som behöver komplettera sina utbildningar. Öresundsregionen som möjlig arbetsmarknad, finns inte om vi inte tillfredsställer behoven som finns. Många arbetsgivare överväger att inte använda sig av arbetskraftinvandring som en möjlighet att utveckla sitt företag. Istället försöker företaget att klara sig utan att tillsätta tjänsten när egentligen ännu fler kunde ha fått anställning. Dominoeffekten blir att samhällsutvecklingen och tillväxt i företaget bromsas upp på grund av att arbetsgivare avstår från att skapa fler arbetstillfällen p.g.a. att de inte vågar anställa invandrare. Staten kan underlätta situationen genom kortare handläggningstider på Migrationsverket. Certifiera företag som genomgått granskning där de anställer invandrare, menar Tobias Billström. Vi lever i en tid av stor rörlighet, mellan arbetsplatser och över gränser. I framtiden kommer ännu större antal asylsökande med anhöriga att flytta till Sverige, säger Tobias Billström när han talade på Rotarys distriktskonferens på Hilton i Malmö lördagen den 21 april Sverige är ingen oberoende aktör. Vi är medlemmar i Europeiska unionen. Mycket har hänt sedan Sverige var EU-ordförande Den finansiella krisen har gjort det svårt att leva upp till åtaganden man tidigare har fastställt. Det går inte att stå i Malmö utan att tala om Migration av alla asylsökande barn. - Omkring asylsökande barn väntas komma till Sverige under de närmaste åren. De har goda chanser att klara sig i det svenska samhället. De lär sig språket snabbt och kan lätt sättas i arbete. Men de saknar nätverk och här kan många i denna sal göra underverk, säger Tobias Billström. MR Arbetsmöjligheter Min tro är att arbetskraftsinvandring tillför nya arbetsmöjligheter. Vi ska inte bara se dem som offer. Sanningen är att 14 Nummer Rotary Norden invandrarna bär upp välfärdens kärna. Arbetskraftsinvandring behövs för att motverka bristen som finns idag. Var 5:e arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Gruvindustrin behöver anställa 4000 personer. En av fyra läkare har utländsk bakgrund. Invandrarna bidrar till att förbättra den svenska demografin. Migration upplevs ofta som ersättning av Integration, trots att migration betyder hur invandraren skall röra sig i samhället. Vi befinner oss i den mest expansiva regionen i Europa kanske världen. Inom regeringen är jag visserligen enda skåningen, men inte den enda som har ansvaret för Skåne. Det är lätt att uppfatta Malmö och Skåne som inflyttningsregioner och att det är här som problemen finns. Huvudsakligen kommer ökningen av problemen att ske på danska sidan. Åldersgruppen år väntas minska med drygt personer medan i Skåne väntas samma åldersgrupp öka med personer. Allt färre måste försörja allt fler. Statistiken hade sett ännu värre ut om vi inte hade haft invandringen, säger Tobias Billström. Skånsk arbetskraft Vi har varit skonade från den danska invandrardebatten. Danska arbetsgivare ser skåningar som sin arbetskraftinvandring, men de ser inte den arbetskraftsbrist de kommer att råka ut för om några år. De ser inte heller den demografiska dominoeffekten, säger Tobias Billström och menar att om vi har tur kommer vi att ligga kvar på de siffror som finns för närvarande. Öppenhet och rörlighet är vår ledstjärna, säger Tobias Billström. En aktiv rekryteringspolitik leder till att sociala problem minskar. Vägen framåt är präglad av stor osäkerhet. Det är därför värdefullt med lagar där fakta och analys leder till större perspektiv. Konsekvenserna av utanförskap har inte minst Malmö som stad känt av. Rotary har som motto att verka för en bättre värld. Därför tar vi upp integrationsproblematiken ut ifrån ett globalt perspektiv för att sedan landa i konkreta insatser som görs i Malmö och i regionen, säger DG Hugo Cederschiöld. Kim Hall

15 Rotary samlade in kr till Dallas boxare Alla borde vara rotarianer säger Diabaté Dallas Dialy-Mori när han talade på Rotarys Distriktskonferens i Malmö. Diabaté Dallas Dialy-Mori blev rörd när han fick ta emot kr på distrikstkonferensen. Drygt 220 rotarianer samlade ihop 6285 kr på distriktskonferensen under april för att hjälpa till med finansieringen av en idrottsresa till Örebro för några av Diabaté Dallas Dialy-Mori bästa boxare. Det var inte utan att Diabaté Dallas Dialy- Mori berörde alla rotarianer som satt i Svansjön salen på Hilton i Malmö på lördagen den 21 april när han berättade om sitt liv, sin passion och hur han fick en tår när statsminister Fredrik Reinfeldt överlämnade utmärkelsen Sveriges Hjälte För Dallas finns det inget ont i människor. Men det finns en barriär och det är kommunikation. Varje gång jag varit på ett rotarymöte, har jag sagt att Rotary är modellen. Alla ställer upp för varandra, säger Diabaté Dallas Dialy-Mori. Själv beskriver han sig som en gammal afrikan som alltid kommer att längta tillbaka Diabaté Dallas Dialy-Mor till Afrika. Det var Gud som skickade honom till Malmö med missionen att öppna en liten dörr till ungdomar så att de kan se att det finns en liten chans till en framtid. Yngre får ta vid Första generationens invandrare gör felet när de säger till sina barn att de skall flytta hem till hemlandet. De ska bara reparera det gamla huset först, istället för att ge ungdomarna en framtid i landet de bor i, säger Diabaté Dallas Dialy-Mori. Viktigast är att kunna ge kärlek till varandra. Låna ett öra och lyssna på varandra. Idag är Diabaté Dallas Dialy-Mori 70 år och säger sig inte orka mer. Han vill också vara pensionär och sitta hemma och dricka kaffe. Han behöver människor som kan ta över och ställa upp för ungdomarna på Rosengård. Människor som inte ger upp utan visar ungdomarna att det finns en framtid för dem i Sverige. Konsekvenserna av utanförskap har inte minst Malmö som stad känt av. Rotary har som motto att verka för en bättre värld. Därför tar vi upp integrationsproblematiken ut ifrån ett globalt perspektiv för att sedan landa i konkreta insatser som görs i Malmö och i regionen, säger DG Hugo Cederschiöld. Kim Hall Sverige Håbo Rk 30 år Klubbens president Lars-Olof Eklund berättade att den 1 september 1982 träffades ett antal herrar Rotary var inte öppet för kvinnliga medlemmar då som förklarade sig intresserade av att bilda en rotaryklubb i Håbo. Redan den 9 december samma år blev klubben en del av Rotary International som därmed utökades med 21 nya medlemmar. Av dessa s.k. chartermedlemmar finns fortfarande 10 kvar i klubben. Det var med hjälp av Gösta Nilsson och Hugo Wickström, båda Enköpings Rk, som en god grund lades för ett framgångsrikt rotaryarbete i Håbo. Den första rotaryfestligheten hölls på Skokloster Wärdshus med start i kyrkan och till samma platser återvände vi nu 30 år senare för att uppmärksamma de insatser som gjorts. Imponerande verksamhet Sedan 1982 har ca 1400 sammanträden genomförts, över 1000 föredragshållare har hållit föreläsningar och 2000 gäster har besökt klubben kronor från sponsorer och klubbmedlemmar har kunnat fördelas till Läkar-banken, barnhem i Sydamerika, ungdomsutbyte mm. Den största satsningen har gått till Rotarys program för vaccinering mot polio. Sju yrkesverksamma från vänorten Paide i Estland bjöds in att under tre veckor som så kallade trainees få följa företag i Håbo som arbetar i en marknadsekonomi. Detta skedde år Samma år tilläts kvinnor att komma med i klubben och därefter har den haft tre kvinnliga presidenter. Sedan 1995 är rotarianer faddrar för, dvs. de sköter om, bygdens runstenar. PDG Pelle Öhlund, gav en kort bakgrund till hur vårt samhälle såg ut för trettio år sedan och påminde om vilken stor fredsorganisation Rotary är med sina 1,2 miljoner medlemmar över hela världen. Från distriktet överlämnade han en gåva. I vår förenings namn vaccineras 100 barn mot polio där behovet är som störst. Tio medlemmar erhöll utmärkelsen Paul Harris Fellow för särskilt stora insatser. Kvällen blev mycket trivsam med vänlig samvaro, god mat, sång och musik och avslutades överraskande med Bo Hedbergs trollerikonster. Hans Söder, Håbo Rk Ulrika Nilsson, sopran, och Samuel Skönberg, piano. Nummer Rotary Norden 15

16 Sverige Humor och klassiskt när Limhamns rotarianer firade 45 år Direkt från Intiman kom Marianne Mörk, som spelade Döden (foto: Kim Hall). I operafoajén spelade professor Hans Pålsson två sonater av Schubert och Beethoven på piano medan Rotarys Limhamnsklubb njöt av atmosfären (foto: Kim Hall) Med champagne, klassisk pianokonsert med Hans Pålsson och humoristiskt inslag med Marianne Mörk, som kom direkt från Döden på Intiman för att bl. a berätta om sin tid som diskare på Operagrillen i Malmö, firade Malmö-Limhamn Rk 45 år. Det blev en kväll som berörde många. Allra mest Lars Källström som fällde en tår när han fick en safir i sin Paul Harris Fellow för alla de år han var klubbens skattmästare. Spelade Döden Medan måsarna skrek utanför Malmö Operas stora fönster spelade musikprofessor Hans Pålsson två sonater av Schubert och Beethoven. Malmös egen primadonna Marianne Mörk hade inte hunnit sminka av sig när hon kom in i Operagrillen från Intiman där hon spelade Döden. Så kul det är att se så många i min gamla lokal. I början av min karriär var jag krögare här i sex år utan att kunna laga mat, så jag fick bli diskare istället. Jag är fantastiskt duktig på att diska, säger Marianne Mörk och sjunger en snutt av Here comes the sun. Samtidigt som Marianne Mörk hävdade att man aldrig får vara rädd i jobbet som skådespelerska talade hon om sin blygsel och bonusen som följer med i yrket. 16 Nummer Rotary Norden Kysste Sven-Bertil Taube När jag skulle spela mot Sven-Bertil Taube och vi skulle kyssas i en scen började jag borsta tänderna i april så jag var öm i tandköttet. Det går inte att ha någon kalkon där inte, säger Marianne Mörk och fortsätter. Vi repeterade i åtta veckor och när vi kom till kyssen frågade han om vi kunde vänta till premiären. När väl premiären kom var mannen vacker som en älg och jag hade tagit på mig läppglans för att han inte skulle missa. Jag trodde jag skulle få en Jan Malmsjökyss, men av någon konstig anledning gled munnen förbi. Istället hörde jag honom säga Jag kan väl få beställa pytt i panna med två stekta ägg. Som skådespelare pensioneras man i regel som 54-åring. Idag är Marianne Mörk 65 år och hetare än någonsin. Hon bjuder på sig själv och får publiken att skratta med hela kroppen. Måtte hon fortsätta många år till. Skeppsklocka från Limhamn-Dragör Sedan 1990 delar Limhamnsklubben ut stipendium till Uno Ebrelius minne. I år gick stipendiet till den unga sopranen Karin Lundin som tar sin masterexamen i solosång vid Malmöhögskola. Klubbens president konstvetaren Jacob Faxe stod som värd för kvällen. Han auktionerade ut en skeppsklocka som hade suttit på en av färjorna som hade gått mellan Limhamn och Dragör. Efter en rafflande budgivning stod Lennart Håkansson ensam kvar med det högsta budet. Pengarna går oavkortat till klubbens skolprojekt i Etiopien. Send a message to friends and family and help Kim Hall End Polio Now Notecards (983) Available in sets of 12. $10 shop.rotary.org Tel Fax

17 Med på resan var: Ulla Malmback, Catharina Lemelius, Jörgen Mårtensson (det är han som tagit bilden), Arne Malmback, Tor-Henric Lemelius, Folke Pehrsson, Birgitta Karlsson, Leif Tyter (teamleader), Tommy Lindberg, Tommy Hansson och Barbro Tyter. RFE-team från distrikt 2390 på besök i Argentina Under mars månad var ett RFE-team från distrikt 2390 på besök i Buenos Aires området (distrikt 4855). Vi var 8 rotarianer, från 6 olika klubbar. Vi besökte olika rotaryklubbar och bodde huvudsakligen hos olika rotaryfamiljer. Vi fick en fantastiskt fin inblick i hur man lever i olika familjer. Redan på flygplatsen i Buenos Aires, mottogs vi av en hel delegation. De flesta kunde enbart spanska men barnen i familjerna läste lite engelska i skolan, så de fungerade som tolkar. Men med hjälp av diverse ordböcker och datorer så fungerade kommunikationen ganska väl. Det väckte stor uppståndelse, att rotaryklubbar från Skandinavien besökte argentinska rotaryklubbar. Samma kväll som vi anlände besökte vi ett rotarymöte, där ställde 5 olika klubbar upp med guvernör och past guvernör i spetsen. Vi presenterade oss och Sverige med en bildserie och som tur var så hade vi fått översatt texten till spanska. Det väckte stort uppseende. Vårt första rotarymöte i Argentina blev en succé, bl.a. beroende på bildserien och att vi hade möjligheter att svara på frågor om Sverige och EU. Detta möjliggjordes beroende på att några rotarianer kunde engelska, därför att man läst vid universitet och högskolor i bl.a. USA. Hedersmedborgare Det blev åtskilliga rotarymöten under dagarna vi var i området. Det gick nästan inte en dag utan ett rotarymöte. Menyn på mötena var väldigt skiftande, från pizza, tapas till helstekt oxe, gris och kyckling. Vin ingick som en naturlig ingrediens till maten. Barbro Tyter med tangodansören. En klubb köpte upp ett antal flaskor från en tillverkare och för varje flaska man köpte, gick c:a 6 kr till någon hjälporganisation som rotary hade. Varje flaska hade en speciell etikett med rotarys emblem på. Som ett exempel på hur väl mottagna vi blev, så kördes vi till lokalradiostationen i Mercedes, där vi blev intervjuade i direktsändning i radion. Varför var vi där? Hur upplevde vi Argentina? Hur kom vi på idén att åka till Argentina etc. Hela intervjun kom också i tidningen. Vi blev också hedersmedborgare i Mercedes vid en ceremoni i stadshuset i Mercedes med direktsändning i TV. Vid ytterligare ett tillfälle sändes vår närvaro i TV. Fler radiointervjuer och mer artiklar i tidningar. Även på stan uppskattades vår närvaro, beroende på TV, radio och tidningar. Vi fick uppleva Argentina. Vi besökte en farm med kor på 1060 har mark. Vi besökte också en hacienda (uppfödning och träning av hästar). Man hade hästar där. Vi besökte det internationella casinot i Tigre, diverse museum och kyrkor och åkte båt i deltat. Vi besökte också sjukhus, både publika och privata och upplevde skillnaden mellan dem. En fabrik för mjölkprodukter besöktes också. Det var den största industrin i Rodriquez. Vi fick uppvisning i argentinsk tango och några av oss fick också möjligheten att pröva på. Sen ankomst Rotarymötena började kl men inget möte kom igång före för ingen kom förrän då. Mötena började med högtidlig hissning av argentinska och rotarys flagga. Mötena avslutades med halning av flaggorna och vår grupp fick vid några tillfällen äran att hala rotaryflaggan. Därefter var mötena slut vid Som sig bör, så bestod oftast middagen på kvällen av asado (grillkväll på svenska). En del luncher bestod också av asado. Man hade också bildat en ny klubb i Buenos Aires, det var en E-klubb, som vi besökte och dessutom kopplade vi upp oss mot denna klubb när några av oss efteråt befann sig i Mendozaområdet. Vi vill tacka Rotary för att vi fick denna möjlighet att besöka Argentina i RFE:s regi. Det är ett minne som kommer att finnas med oss resten av livet. Leif Tyter Teamleader Nummer Rotary Norden Sverige 17

18 Sverige Jan Sjödin President Djursholm Svitiod och Camilla Ferenius ny ordförande för Moderaterna i Danderyd som gillade utställningen. Full fart I Djursholm Svitiod Årets musikstipendiater utsågs vid en ceremoni med konsert på Slottet i Djursholm den 26 april. Det är Djursholms Svitiod Rk som delar ut stipendiet för tredje gången. I år går priset till The Big Band från Danderyds Kulturskola för att de spelar storbandsjazz i Count Basies anda. Prissumman är kronor. Överlevnadsbox visades på Djursholms torg och rotarymedlemmarna i Djursholm har samlat ihop till två Shelterboxar.. Det finns många djursholmsbor som var drabbade eller som kände drabbade i Tsunami. Jan Sjödin President och Fredrik Palmqvist tillträdande i Djursholm Svitiod Den här hjälpen hade konkret kunna hjälpa till med det som saknades. Djursholmsborna vill nu utmana andra att hjälpa behövande i katastrofområden. Det är Rotary och Scoutrörelsen som ser till att boxarna kommer fram på plats inom 48 timmar i hela världen. Med hjälp av box och tält klarar sig en stor familj i många månader i katastrofområden. Ett litet vattenreningsverk som renar vattnet på 30 minuter klarar flera års rening. Boxen väger 55 kg och kostar kronor. Varje box har ett eget id nummer och går att spåra på Rotarys och ShelterBoxs hemsidor. Peru, Congo och Kenya är de länder som senast har fått boxarna. Detta sker i samarbete med Rotary Sverige sedan Under 2011 har boxar skickats till 25 katastrofer i 20 länder varav från Sverige. Målet är att 2013 så ska familjer få hjälp per år i hela världen. Boxen har hjälpt människor i 22 jordbävningar, 35 konflikter, 57 översvämningar, 31 orkaner och liknande samt 7 tsunamis sedan Haiti fick nästan Shelterboxar i den stora katastrofen Isabella Engblom Succégala i Kungshamn Rk Kungshamns Rk: s Välgörenhetsgala, i samarbete med Sotenäs Soroptimister, den 19 april i Hunnebostrands Folkets Hus blev en braksuccé. Biljetterna såldes slut och många kunde inte komma in. Lotterierna sålde slut på nolltid och på slutet gav penninginsamlingen ytterligare medel till organisationerna Linus & Lina, Tjernobylbarnen och Sjöräddningssällskapet på Smögen. Totalt fick var och en av organisationerna kronor till sina verksamheter. Linus & Lina arbetar med att förebygga drogmissbruk hos unga i Sotenäs kommun, Tjernobylbarnen sänder pengar till barn i Vitryssland och anordnar vart tredje år ett barnläger på Smögen med deltagare från Vitryssland. 18 Nummer Rotary Norden Välgörenhetsgalan gav publiken en blandad, väl komponerad musikupplevelse. Där fanns show, klassisk sång, jazz och popp. Gymnasieungdomar från Lysekil avslutade galan med en musik och dansföreställning. Galan kommer att vara ett samtalsämne i flera dagar på Sotenäset. Håkan Axelsson president Kungshamns Rk Plats på scen för artisterna

19 Fira Jul & Nyår vid Medelhavet! Möt det genuina Spanien Följ med till färgstarka Andalusien över jul och nyår. Bo vid havet i Almuñécar och fira årets slut med strövtåg, god mat och avkoppling. FLYG TILL KULTURSTADEN MÁLAGA. Vidare transfer med buss som tar oss direkt till lilla Almuñécar, ca 1,5 timme. COSTA TROPICAL. Bara 8 mil från Málaga ligger den tropiska kusten. Ett oerhört vackert landskap, där du kan utforska allt från Nerjas grottor till Granadas moriska borg Alhambra. ALMUÑÉCAR är en historisk och vänlig småstad. Strosa längs strandpromenaden till Botaniska trädgården, Saluhallen och det arabiska slottet San Miguel. FIRA JUL & NYÅR I SPANIEN. Njut den långa julhelgen med skönt klimat och trevlig samvaro med gamla och nya vänner. ALLT DETTA INGÅR I PRISET: Flyg till Málaga t/r del i 1-rumslgh halvpension m frukost/middag julaftonsmiddag och nyårssupé inkl dryck champagne vid 12-slaget Grand Tours värdinna. Avresa från Stockholm, Köpenhamn 21/12. Pris fr :- BO VID HAVET. Lägenhetshotellet Chinasol är rustikt inrett och utmärkt beläget vid Medelhavet. Välj att bo i studio eller 2-rumslägenhet. Halvpension ingår! VINTERBO I AMUÑÉCAR. Avresor fr Stockholm och Köpenhamn 20/1, 27/1 (8 dagar). Pris fr 7.395:- 11/11, 25/11 (15 dagar). Pris fr 9.295:- 28/10, 18/11 (29 dagar). Pris fr :- Boka på eller ring Grand Tours Förhandsbeställ vår katalog, ute 15 okt! Nummer Rotary Norden 19

20 Sverige Tingsrydrotarianer besökte Distr.3170 i Indien Tingsryd Rk har ingått i ett M G för en dövskola i staden Kolhapur, Maharashtra. President Aina Fohlin med make Johnny samt Elisabeth Bava besökte dövskolan och det blev en minnesvärd upplevelse. Ett 30-tal små pojkar och flickor med hörselnedsättning kom resande varje dag med sina mödrar, samtliga barn var under 4 år, vid senare ålder har språket gått förlorat. Imponerande utrustning fanns nu att tillgå, hörseltester, trådlöst system för lärarna som dessutom arbetar helt ideellt och i samma byggnad fanns en blodbank och en avdelning med sjukgymnastik, allt i regi av Rotary. Ett annat planerat resmål var staden Belgaum, några timmars bilresa från Kolhampur och vår kontakt där var en GSE-deltagare från Vi besökte en blindskola och kunde överlämnade 1000 US-dollar, insamlade genom bl.a. olika lotterier och enligt önskemål skulle pengarna gå till renovering av ett kök, det befintliga köket liknade något helt annat än just ett kök. Tingsrydsrotarianerna träffar dövskolans personal och barn. Tredje resan Under två veckor blev vi väl omhändertagna av rotarianer och besökte olika pågående projekt och det var imponerande många. Vi inbjöds till olika event och deltog i flera klubbmöten. För mig var detta tredje resan till Indien. Under året som president ingick vår klubb i ett Brunnsborrningsprojekt i Distr som jag besökte när brunnarna var klara och med stor glädje fick jag uppleva «rent vatten» ute i byarna och idag vet jag att barndödligheten har minskat. För två år sedan reste jag åter tillbaka, då för att deltaga i «The NID-day», dagen då rotarianer från alla världens hörn finns i Indien för att vaccinera barn mot polio. Denna dag vaccinerades runt om i Indien drygt 1 miljon barn. Elisabeth Bava Norrköpingsklubbar i samverkan Norrköping Vikbolandets Rk och Norrköpings Rk har sedan snart ett år haft gemensamma veckomöten. Inom kort kommer klubbarna även att verkar under ett och samma namn Norrköpings Rk. Vid ett gemensamt veckomöte utdelades två Paul Harris Fellowmedaljer (PHF), varav den ena med safir. Vid samma möte invigdes också tre nya medlemmar och inte mindre än 14 PHF-innehavare från bägge klubbarna deltog vid ceremonin. Klubbarnas samtliga PHF.are deltog vid cermonien. Björn Söderström PR & Media 20 Nummer Rotary Norden

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige

RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige Page 1 of 9 RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige Fra: (nakkedraget@hotmail.com) Sendt: 25. april 2009 07:46:27 Til: bock.jakt@spray.se Hej lars Din deadlines er lang overskredet og jeg har

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Sundbornsligan Vi kommer fra Sundborn Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Sundbornsskolan

Læs mere

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Alebo info@alebo.se http://www.alebo.se 180 km 2h 55 min Starts: Alebo Pensionat, Södra vägen, Unnaryd, Sweden Ends: Södra vägen 53, Unnaryd, Sweden Start Point:

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Svensk-Svensk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Svensk-Svensk hilsen : ægteskab Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. par Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Spørgeskemaer Bilag 5 8

Børn som pårørende i psykiatrien Spørgeskemaer Bilag 5 8 Børn som pårørende i psykiatrien Spørgeskemaer Bilag 5 8 Bilag: 5 Bilag nr. 5 Barn som anhöriga inom psykiatrin Kära medarbetare Vänligen besvara detta frågeformulär så att vi kan förbättra insatserna

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0068 Klageren: xx SE 118 82 Stockholm Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Bäste herrn, Bästa fru, Bästa herr eller

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk hilsen : ægteskab Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. par Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres. Vi vill gratulera

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Superseniorerna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Brug byen! / Använd staden!

Brug byen! / Använd staden! dzidzo.dk Brug byen! / Använd staden! Evaluering Billede Bus Passing Stig Nygaard Brug byen! / Använd staden! Evalueringsrapport efter pilotprojekt Resume Pilotprojektet Brug byen! (se tekstboks) er blevet

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Utvärdering av PraktikSwapØresund

Utvärdering av PraktikSwapØresund Utvärdering av PraktikSwapØresund Framtagen av: Instituttet for Fremtidsforskning 2005 EUROPEISKA UNIONEN Detta projekt är delfinansierat genom INTEREEG IIIA Öresundsregionen Indhold Forord...6 1. Indledning...7

Læs mere

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Danmark Finland Begrebet fritidsinstitution benyttes her som fælles betegnelse for fritidshjem og skolefritidsordninger

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark. August 2013

Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark. August 2013 Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark August 2013 Om Innovationsbarometeret I alt 100 FoU-chefer i Sverige og Danmark, 50 i hvert land, blev bedt om at svare på en række spørgsmål vedr.

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

Brug byen / Använd staden

Brug byen / Använd staden Brug byen / Använd staden Lærervejledning og introduktion. Analyse af bygninger og byrum for 3.-5.klasse. Undervisningsmaterialet indeholder en introduktion til at arbejde med arkitektur i undervisningen

Læs mere

Stockholms Auktionsverk Värdering

Stockholms Auktionsverk Värdering Nr. 5. august - 2013 Sverige Stockholms Auktionsverk Värdering Stockholms Auktionsverks värderingsavdelning hjälper till med alla typer av värderingar såsom försäljningsvärderingar, försäkringsvärderingar

Læs mere

Stockholms Auktionsverk Värdering

Stockholms Auktionsverk Värdering Nr. 4. juni - 2013 Stockholms Auktionsverk Värdering Stockholms Auktionsverks värderingsavdelning hjälper till med alla typer av värderingar såsom försäljningsvärderingar, försäkringsvärderingar samt värderingar

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0358 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (tidl. j.nr. 1877)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (tidl. j.nr. 1877) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0132 (tidl. j.nr. 1877) Klager: Resurs Bank AB Box 22209 250 25 Helsingborg v/advokat Hugo Wernbro, Malmö Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 2 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 2 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus 2012

FIRST LEGO League. Århus 2012 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget old people wanna rock all the way Vi kommer fra Lystrup Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Jag har gått vilse. Ikke at vide hvor du er

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Jag har gått vilse. Ikke at vide hvor du er - Sted Jag har gått vilse. Ikke at vide hvor du er Kan du visa mig var det är på kartan? At spørge efter et bestemt på et kort Var kan jag hitta? At spørge efter en bestemt... en toalett?... en bank/ett

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Mio min Mio Astrid Lindgren

Mio min Mio Astrid Lindgren Opgaver til kapitel 1. Han færdes gennem dag og nat. 1. Hvor gammel er Busse? 2. Hvor bor han? 3. Hvordan er hans forhold til plejeforældrene? 4. Hvorfor tror du de har taget Busse i pleje? 5. Find steder,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0088 Klager: Dispire ApS Valkendorfsgade 13, 4. 1151 København K Indklagede: Thomas Brink Önevägen 44 F 83251 Frösön Sverige v/advokat Torbjörn Pettersson Parternes

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget LF-Chama-Lama-Daba-Daba-Ding-Dong Vi kommer fra Slagelse Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Clownen Tapé. Originell och ordlös komik för stora och små

Clownen Tapé. Originell och ordlös komik för stora och små Clownen Tapé Originell och ordlös komik för stora och små Clownen Tapé artist, musikant, mimare, ormmänniska och clown Under de senaste 17 åren har den danske mimaren och artisten Henrik Rasmussen rest

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0043 afsagt den 11. september 2015 ****************************** KLAGER MAO (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Den

Læs mere

Mars/ April MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtran sport.

Mars/ April MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtran sport. Mars/ April MÅNEDSRAPPORT EU Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtran sport. 13 april 2015 Agenda Mars/ April 2015 13-14 April Transportutskottet sammanträder 17 April IRU General Assembly,

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse

Personlig Brev. Brev - Adresse - Adresse Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212

Læs mere

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adress Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden +

Læs mere

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM)

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund John Eli Nielsen, DTU Olof Samuelsson, LTH Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund - Agenda John Eli Nielsen 1. Baggrund 2. Overordnet mål 3. Emneområder 4. Tyngdepunkt

Læs mere

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling Teknik Ekonomi Miljö TEM utför konsultuppdrag, bedriver tvärvetenskaplig miljöforskning och håller utbildningar, allt inom hållbarhetsområdet.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 13. december 2016 ****************************** KLAGER [K] (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Prag, Tjekkiet. 28.4.-1.5.2016.

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

Evaluering af Nordisk Sommeruge

Evaluering af Nordisk Sommeruge Evaluering af Nordisk Sommeruge 1. Hvordan er du tilfreds med den information, som du modtog i forbindelse med Nordisk Sommeruge? Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende OK Mangelfuld Vurderinger Invitationen

Læs mere

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder Makramé SV Makramé är en gammal teknik som använts i flera tusen år. Tekniken att knyta makraméknutar kräver nästan inga redskap alls förutom fingrarna och en makramékrok. Du kan knyta makramé med vilket

Læs mere

Svensk for danskere Minigrammatik og lille udtalevejledning

Svensk for danskere Minigrammatik og lille udtalevejledning Svensk for danskere Minigrammatik og lille udtalevejledning Foruden de grammatiske regler, vil jeg komme ind på netop den problematik, som er aktuel for danskere, der vil prøve på at tale korrekt svensk,

Læs mere

Arbejdsindvandringen udgør derimod kun en mindre del af stigningen i perioden.

Arbejdsindvandringen udgør derimod kun en mindre del af stigningen i perioden. Indvandring. Sveriges befolkning runder 9,5 millioner. Det er kun otte år siden, tallet nåede 9 millioner. En stor del af stigningen skyldes familiesammenføringer til flygtninge, der har opnået asyl. Befolkningstallet

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Læs mere

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2013 HELSINGØR, internat på KONVENTUM/LO-Skolen 2. & 3. OKTOBER 2013 Museerne

Læs mere

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion Ordförande og sekreterare gruppen Land DK FI NO SE IS Rolf Johansen Vegvesen Peter Ekdahl Rambøll Ordförande Mads Jegsen Nynas Matti Vehviläinen Vägförvaltningen Haraldur Sigursteinsson Vegagerðin Sekretærere

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0308 Klageren: XX 671 93 Arvika, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Förord. Juni 2005. Birger Olofsson Direktör Öresundskomiteen

Förord. Juni 2005. Birger Olofsson Direktör Öresundskomiteen Förord Jämställdhet - ligestilling mellem kvinder og mænd - är en viktig demokratifråga. Målet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden

Læs mere

Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss?

Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss? Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss? gruppe 1950 (4) Martin Louise Claes Signe: nej gruppe 1950

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org Kultur i Norden Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat tosa@norden.org 1 Agenda Det nordiska samarbetet Nordiskt samarbetet kring kultur Bidrag till kommuner Kunskap om möjligheter

Læs mere

AARHUS 2017 PRES PÅ NORDEN. Tre uger med nye medier og nordisk politik Rute: Aarhus-Helsingfors-Bruxelles.

AARHUS 2017 PRES PÅ NORDEN. Tre uger med nye medier og nordisk politik Rute: Aarhus-Helsingfors-Bruxelles. Tilbud til nordiske journalister AARHUS 2017 PRES PÅ NORDEN Tre uger med nye medier og nordisk politik Rute: Aarhus-Helsingfors-Bruxelles www.njc.dk Aarhus-Helsingfors-Bruxelles Tre ugers tour de force

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Nordvest og Nordøst Passagen

Nordvest og Nordøst Passagen Nordvest og Nordøst Passagen - en realistisk genvej? Maritime Danmark, 17/1 2011 Vice President, SKULD Copenhagen Michael Boje-Larsen Index Introduktion Nordvest og Nordøst Passagen Regelsæt Tankespil

Læs mere

Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken

Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken www.oresundskompass.org 14 integrationsindikatorer Projektet Regionala analyser Øresundskompass har under projektperioden februari 2002 till februari

Læs mere

At beskære eller ikke at beskære

At beskære eller ikke at beskære At beskære eller ikke at beskære At beskære eller ikke at beskære Frit efter Shakespeare Ingrid og hendes træ En historie fra det virkelige liv i Sverige Palle Kristoffersen Landskabsarkitekt, Ph.D Slotsgartner

Læs mere

PROJEKTEVALUERING. Fra vision til lokalt engagement Udbredelse og formidling af lokale energistrategimål

PROJEKTEVALUERING. Fra vision til lokalt engagement Udbredelse og formidling af lokale energistrategimål PROJEKTEVALUERING Fra vision til lokalt engagement Udbredelse og formidling af lokale energistrategimål Strategi for bæredygtig udvikling i Norden 2009-2012 projekt nr. 80362, journal nr. 08-02436 Indhold

Læs mere

rpm Tilbud 10-ÅRS JUBILÆUM 2014 Tilbuddet gælder til og med september 2014.

rpm Tilbud 10-ÅRS JUBILÆUM 2014 Tilbuddet gælder til og med september 2014. rpm Tilbud 10-ÅRS JUBILÆUM 2014 Tilbuddet gælder til og med september 2014. VI fejrer, at RPM i 2014 fylder 10 år i Norden Du betaler kun 10% FOR EN RPM grunduddannelse Din pris: 195 DKK. Normalpris: 1995

Læs mere

BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om tillgång till personnummer under tillfällig vistelse i ett nordiskt land

BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om tillgång till personnummer under tillfällig vistelse i ett nordiskt land BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betænkning over Medlemsforslag om tillgång till personnummer under tillfällig vistelse i ett nordiskt land 1. Udvalgets forslag foreslår, at rekommanderer de nordiske landes

Læs mere

FIKTIONALITET I LITTERATUR

FIKTIONALITET I LITTERATUR KNUD ROMER, KARL OVE KNAUSGÅRD OG JONAS HASSEN KHEMIRI præsen TATION VÆRKER I GRÅZONEN IKKE-fiktion Fiktion Selvbiografi, dokumentar Etik (moral) Roman Æstetik (kunst, nydelse) 2 VÆRKER I GRÅZONEN Genrer:

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

Neotherm A/S Projektavdelning THE FLOW OF ENERGY

Neotherm A/S Projektavdelning THE FLOW OF ENERGY Neotherm A/S Projektavdelning THE FLOW OF ENERGY NEOTHERM / 03 2015 Vi skaber værdi for alle Kontaktpersoner Jimmy Sørensen Projektmedarbejder / Internt salg Uddannet indenfor VVS-engroshandel. Internt

Læs mere

Hvad vil du forandre?

Hvad vil du forandre? Hvad vil du forandre? Kick-off Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 www.interreg-oks.eu #interregoks Kick Off Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 VARMT VÄLKOMNA! Eriksbergshallen i Göteborg

Læs mere

CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa

CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa Fasiliteter / Faciliteter / Faciliteter Kjøkken / Köket / Køkken Separat dusj / Separat dusch / Seperat bad Hage -terrasse / Trädgård

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

i Århus 12 16 november 2012

i Århus 12 16 november 2012 i Århus 12 16 november 2012 MÅNDAGEN den 12 november Ankomst till hotell för deltagare från Sverige och Norge ca kl 14:30. Eftermiddagssmörgås och kaffe eller te. Deltagare från Danmark anländer direkt

Læs mere

petanque bornholm 2013 - præsentation af holdene A/S Team Bornholm * Ndr. Kystvej 34 * DK-3700 Rønne www.teambornholm.dk * info@teambornholm.

petanque bornholm 2013 - præsentation af holdene A/S Team Bornholm * Ndr. Kystvej 34 * DK-3700 Rønne www.teambornholm.dk * info@teambornholm. petanque bornholm 2013 - præsentation af holdene A/S Team Bornholm * Ndr. Kystvej 34 * DK-3700 Rønne www.teambornholm.dk * info@teambornholm.dk Agger Petanqueklub (Danmark) Kontaktperson: Henning Bjørn

Læs mere

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Hovedaktivitet Mål Målgruppe Kom. ressourcer Aktiviteter Ansvarlig MAX IV ESS FUN - Skapa nya samarbetsytor (interface) mellan universiteten och forskningsanläggningarna

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 ØRESUNDSREGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD FRA RUNDBORDSSAMTALER Foråret 2008 besluttede Öresundskomiteen at iværksætte et visionsarbejde som

Læs mere