Analyse 2. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse 2. september 2014"

Transkript

1 Analyse 2. september 2014 Migration af bogligt stærke mellem de store byer Af Nicolai Kaarsen og Neil Gallagher Et tidligere Kraka-notat viste, at der sker en netto tilvandring af bogligt stærke fra provinsen mod de store universitetsbyer. Men der er også betydelige migrationer mellem universitetsbyerne. Denne analyse ser nærmere på de boglige kundskaber for dem som vælger og flytte og dem som vælger at blive. Ca. 20% af studenterne fra Århus, Ålborg og Odense fra årgangene 1995 og 1996 bor i dag i Hovedstadsområdet, men kun omkring 2% er flyttet den anden vej. Dermed er der sket en netto tilflytning af studenter fra de tre næststørste universitetsbyer mod hovedstaden. Gennemsnittet ved studentereksamen er 7,2 for dem der vælger at flytte fra Århus, Aalborg eller Odense mod København mod 6,3 for dem der vælger at blive. Hovedstadsområdet tiltrækker altså de boligt stærke fra hele landet både fra yderområderne og fra de store universitetsbyer. Kontakt Økonom Nicolai Kaarsen Tlf FONDEN KRAKA KOMPAGNISTRÆDE 20A, 3. SAL 1208 KØBENHAVN K

2 Analyse 1. Baggrund I februar 2014 foretog Kraka en analyse af migrationsmønstrene mellem land og by i Danmark. 1 Det viste sig, at de boligt stærke fra en årgang er mere tilbøjelige til at flytte mod byerne, mens de mindre dygtige i højere grad bliver boende eller flytter til landdistrikterne. Således er den samlede effekt, at de bogligt stærke samler sig i byerne. Disse vandringer skaber et brain drain fra landdistrikterne og yderområderne, og et brain gain i byerne. En mulig forklaring på dette mønster er, at de bogligt stærke flytter til de store byer for at få en universitetsuddannelse. Derfor kan det være interessant at undersøge vandringerne mellem de store universitetsbyer. Det viser sig, at der sker betydelige migrationer mellem de store byer. Yderligere viser det sig, at der sker et brain drain fra de store universitetsbyer, Odense, Århus og Aalborg mod København. Dermed tiltrækker hovedstadsområdet de dygtige fra hele Danmark. 2. Gymnasieeleverne fra de store byer søger mod hovedstaden For at undersøge vandringsmønstrene betragter vi årgangene der færdiggjorde gymnasiet i henholdsvis 1995 og I alt ca af disse befinder sig stadig i Danmark i Først observerer vi deres bopælskommune i året, hvor de afsluttede gymnasiet. Herefter ser vi hvor de har valgt at bosætte sig i 2013 dvs år efter deres fuldendte gymnasieuddannelse. I dag vil personer fra de to årgange være ca. 35 år, og de har derfor typisk etableret sig med børn, job mv. Danmark opdeles i denne analyse i de fire store universitetsbyer, hovedstadsområdet, Århus, Odense og Aalborg og en gruppe, der omfatter resten af landet. 4 Den sidste gruppe indeholder således både landdistrikter samt mindre byer. Samlet set sker der en betydelig nettotilvandring af studenter mod hovedstadsområdet. 16 pct. af de to årgange færdiggjorde gymnasiet i Hovedstadsområdet, men i 2013 er hele 33 pct. af årgangen bosat i hovedstaden, jf. figur 1. Tilsvarende er andelen, der bor udenfor de store byer faldet betragteligt fra 71 pct. til 52 pct. Andelen der bor i Odense og Aalborg er nogenlunde uændret og hvad angår Århus, er der sket en stigning fra 6,0 til 7,2 pct Da ikke alle unge gennemfører en gymnasieuddannelse, er undersøgelsen ikke repræsentativ for hele befolkningen. På grund af datamæssige begrænsninger er det imidlertid ikke muligt at se på folkeskoleårgange, som ellers ville give et mere dækkende billede. 3 Ca studenter fra de to årgange er ikke længere i Danmark ved indgangen til Hovedstadsområdet omfatter i denne analyse følgende kommuner: København, Frederiksberg, Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk. Når det gælder Århus, Odense og Aalborg er omegnskommunerne ikke medregnet. Hvis man gør dette ændrer det dog ikke ved hovedkonklusionerne i analysen. 2

3 Analyse Figur 1: Andele af de to gymnasieårgange fordelt på landsdele, og 2013, pct ,6 6,0 33,0 3,8 3,6 52,5 71,0 3,7 7,2 3,7 Hovedstaden Århus Hovedstaden Århus Odense Aalborg Odense Aalborg Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. Disse mønstre afspejler, at der sker en betydelig afvandring fra de tre store universitetsbyer og resten af landet mod København mens migrationen i den anden retning er mere beskeden. Eksempelvis er det omtrent pct. af studenterne fra Århus, Odense og Aalborg, der i dag bor i København, jf. Figur 2, svarende til 1345 personer. Til sammenligning er det et lille antal, der flytter den anden vej (115 studenter svarende til omtrent 2% af den samlede årgang fra hovedstadsområdet). Der er altså en nettotilvandring fra de tre næststørste universitetsbyer mod København. 3

4 Andele af gymnasieårgangene (pct.) Andele af gymnasieårgangene (pct.) Analyse Figur 2: Vandringsmønstre, gymnasieårgangene fordelt på bopæl i 2013, pct Hovedstaden Århus Odense Aalborg Land Bliver hjemme Flytter til andre storbyer Flytter til Hovedstaden Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata 3. De bogligt stærke flytter mod hovedstaden Migrationer kan påvirke den geografiske fordeling af de bogligt stærke. Som et mål for boglige kvalifikationer bruger vi gymnasiegennemsnittet omregnet til 7-trins skalaen. Studenter, der vælger at flytte mod hovedstaden, har højere karakterer end dem, der vælger at blive. Det gælder både for dem, der blev studenter i de tre næststørste universitetsbyer og dem, der blev studenter i resten af landet. Gennemsnittet blandt de personer, der vælger at blive boende i de tre universitetsbyer, er således på 6,3, mens gennemsnittet blandt de personer, der flytter til hovedstaden, er 7,2, jf. figur 3. København tiltrækker altså de kloge fra en årgang også dem fra de andre universitetsbyer. Disse tal afspejler en generel tendens til at det er de bogligt stærke der flytter. Denne tendens gælder også i hovedstadsområdet omend i mindre grad. Således er snittet for dem der flytter fra København 7,1 mod 6,7 for dem der bliver. Imidlertid er der langt flere tilflyttere end fraflyttere, så samlet set sker der et brain gain i hovedstaden. Hvis man udelukkende fokuserer på vandringer mellem de største byer er der, som nævnt i forrige afsnit, ca gange så mange, der flytter mod hovedstaden end den anden vej. Det betyder, at nettovirkningen internt blandt de fire største byer er et brain gain i København og et brain drain i de tre næststørste byer. 4

5 Karaktergennemsnit Analyse Figur 3: Karaktergennemsnit blandt gymnasieårgangene 1995 og 1996, fordelt på mobilitet, karaktergennemsnit 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 Bliver hjemme De tre universitetsbyer Flytter til Hovedstaden Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. 5

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

De sociale klasser i folkeskolen i 2012

De sociale klasser i folkeskolen i 2012 De sociale klasser i folkeskolen i 12 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen er der fokus på den sociale klasse for folkeskoleelever og deres klassekammerater.

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Overuddannelse blandt akademikere

Overuddannelse blandt akademikere A NALYSE Overuddannelse blandt akademikere - Fagområder og geografiske områder set i sammenhæng Af Jan Christensen Akademikeres match med jobmarkedet belyses ved at sammenligne det kompetenceniveau, som

Læs mere

Unges afstand til de videregående uddannelser

Unges afstand til de videregående uddannelser Unges afstand til de videregående r Hvor langt har unge i Danmark til en videregående? Og er der en sammenhæng mellem afstanden og deres svalg? Januar 2015 Unges afstand til de videregående r Hvor langt

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Fordeling & levevilkår

Fordeling & levevilkår Fordeling & levevilkår 00 Fordeling og levevilkår 2008 AErådet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AErådet 1 2 Fordeling og levevilkår 2008 Forord Siden 2001 har uligheden været stigende i Danmark. Indkomstforskellen

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Det er især de ældste og de mest svækkede blandt de ældre, som får hjælp af familie og venner til praktiske opgaver, såsom indkøb og pasning af have.

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere