Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann"

Transkript

1 Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige at flytte, hvad var drivkraften bag flytningerne etc., etc. Derimod forsøger foredraget at give en række praktiske anvisninger på, hvorledes arbejdet med arkivalier om flytninger kan gribes an. To indfaldsvinkler: Der er to indfaldsvinkler til emnet flytninger: Krisesituationen hvor en forfar er blevet væk Normal situationen hvor man bare gerne vil uddybe kendskabet til anernes færden. Afgrænsninger. Tidsmæssigt er foredraget afgrænset til tiden før Emnemæssigt handler foredraget alene om indenlandske flytninger, det vil sige at emner som udvandring og indvandring ikke behandles. Forhold i hertugdommerne berøres heller ikke, ligesom alt vedr. København springes over. Dette sidste dog alene fordi, der er planlagt foredrag i eftermiddag om dette emne. Håndtering af kildematerialet: Det er naturligvis vigtigt at gennemgå en masse kildemateriale, ligeså at kigge på de formelle regler på området. Men det er også væsentligt at systematisere og gruppere kilderne. Foredraget giver et bud på en sådan systematisering. Det understregedes, at det ofte er begrænset, hvilken nytte man i første omgang kan have af kendskab til lovgivning. Dette eksemplificeret med frd. 24. juli 1822 om pas mm. Citeret fra: J.H.Schou: Chronologisk register over de kongelige forordninger og aabne Breve (1823) Perioder: Der deles temmelig skarpt op i perioden før og efter Dette år etableres landsdækkende folkeregistre. Der henvises til som en relevant ressource for oplysninger om adgang til nyere oplysninger i cpr. og folkeregistre. Det afgørende er, at kildematerialet efter 1924 er karakteriseret ved at være: landsdækkende ensartet med flytteregistrering som formål fuldstændige, det vil sige omfattende alle borgere i samfundet. kilder ud fra hvilke man kan udelukke forekomsten af personer Kildematerialet før 1924 er derimod karakteriseret ved ikke at være ensartet ikke nødvendigvis at være landsdækkende ikke nødvendigvis at være etableret med det formål at registrere flytninger ikke at være fuldstændige ikke at kunne anvendes til at udelukke forekomsten af personer

2 Perioden før 1924: Kildematerialet opdeles i en række undergrupper: Direkte flyttekilder Andre arkivalier med flyttemeddelelse Arkivalier der viser noget om udbetaling Indberetninger Ad direkte flyttekilder Kirkebøgernes til-og afgangslister Eksemplificeret ved tilgangsliste for Græse sogn 1832 Tyendeprotokol fra retsbetjentarkiv Eksemplificeret ved tyendeprotokol fra Hillerød Byfoged arkiv afd. G. Endvidere ved eksempel på retsbetjentregistratur: Ringsted Byfoged arkiv. Tyendeprotokoller afløser kirkebøgernes til - og afgangslister således: Købstæderne Landdistrikterne Ikke ført i København Der mindedes om, at sognefogdernes arkiver kan være udskilt som særlige arkivfonds i landsarkiverne. Lægdsruller. Eksemplificeret ved lægdsrulle for Asminderød sogn, Frederiksborg amt 1852.(hovedrulle) Registreringer i forbindelse med udstedelse af pas De formelle regler går helt tilbage før Danske Lov. Danske lov fastlægger de regler, der var i store træk var gældende langt op i 1800-tallet. Fra 1815 får retsbetjenten pligt til at føre protokoller over udstedte pas ophæves kravet om indenlandske pas. Gennemgangen eksemplificeret ved rejsepas for Casper Hansen for en rejse fra Assens til Middelfart. Endvidere ved en pasjournal fra Københavns Amts Nordre Birk Vandrebøger Påbuddet om vandrebøger gennemføres i 1828 og vedvarer til Vandrebogen er den bog omvandrende håndværkersvende altid skulle bære. Bogen skulle forevises for og påtegnes af øvrigheden ved ankomst/afrejse fra lokaliteten Eksemplificeret ved Hans Christian Bedeys opholdsbog. Københavnske pasregnskaber (Findes i gruppen: Reviderede regnskaber i Rigsarkivet) I denne kildegruppe ligger som bilag: Protokoller over udstedte pas og protokoller over udstedte vandrebøger Opholdsbøger Opholdsbøgerne påbydes 1875 og kravet om besiddelse af en sådan omfatter fremmede der kom til Danmark. Kravet bortfalder i 1926.

3 Eksemplificeret ved opholdsbog for Anna Bengtsdottor fra Sverige Temporære flytte/rejse registreringer Eksemplificeret ved kontrollen med rejsende ved færgestederne Arkivalierne findes i Danske Kancelli N3.(Rigsarkivet) Ad Andre arkivalier med flyttemeddelelse Følgende kildegrupper nævnt: Skøder Fæstebreve Borgerskaber Lav Fattigvæsen Skifter Ansøgninger om embeder Toldarkiver Udskrivningskredsens arkiver Forhyringskontorernes arkiver Eksemplificeret med fæstekontrakt for Ole Sørensen 1817 i Gjorslev gods arkiv.(landsarkivet for Sjælland) Endvidere med begæring om Alderdomsunderstøttelse fra Ane Kirstine Larsen i Dalby- Tureby kommune arkiv (Landsarkivet for Sjælland) Ad Arkivalier der viser noget om udbetaling Eksemplificeret med Københavns Kommune: Fattigvæsenets arkiv nr. 1528, interimistisk pengehjælp 1867 Ad Indberetninger Eksemplificeret med det krav der findes i frd. 25. marts 1791 om præsternes indberetning til amtmanden om løsgængere i sognet Arbejdet generelt: Eftersøgning i nabosogne Kilder der tidsmæssigt afgrænser en persons fysiske tilknytning til en lokalitet eksemplificeret med kommunionsbog fra Hellebæk sogn. Det anbefales at samle relevante informationer i en database Afslutning: Det vigtigste af det hele er måske: Tag det roligt, lav en nøgtern analyse og gå systematisk frem! *****

4 Flytninger-litteraturliste Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk, red af Poul Erik Olsen og Erik Alstrup I-II (1991) Håndbog for danske historikere, red. af Johan Hvidtfeldt ( ) Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt-og gør den levende (2003) Tyge Krogh: Staten og de besiddelsesløse på landet (1987) Fremmede i Danmark. 400 års fremmedpolitik, red. af Bent Blüdnikow (1987) Erik Nørr: Præst og administrator (1981) Niels H. Frandsen:Dansegilde og mordbrand. Vejledning om retsbetjentarkiver (1995) Ole Degn: Toldarkiver før Vejledning og nøgle til toldarkiverne i landsarkiverne (1994) Ole Degn: Borgerne og bybefolkning. Vejledning i kilder og litteratur (2000) Erik Nørr: Præste-og sognearkiver (1983) Søren Toft Hansen: Folkeregistre. Historie, lovgrundlag og benyttelse af de kommunale folkeregistre (2002) Birgit Løgstrup: Dommer og Administrator. herredsfogden (1982) Birgit Løgstrup: Jorddrot og offentlig administrator. Godsejerstyret inden for skatte-og udskrivningsvæsen i det 18. århundrede (1983) Det danske Godssystem-udvikling og afvikling Red af Carsten Porskrog Rasmussen m.fl. (1987) Ole Degn: De gamle købstæders hukommelse. Rådstuearkiver og deres brug (1994) Hans H. Worsøe: Amtmanden var med til det hele. Amtsarkiver og deres brug (1991) Ole Degn: Kongens told. Toldarkiver og deres brug (1994) Harry Christensen: Nærsamfundets arkiver. Kommunernes arkiver som historiske kilder indtil 1970 (1999) Underdanigst pro memoria. Indberetninger til amtmænd på Sjællandmm Red. Grethe Ilsøe og Knud Prange (1992) Hans Chr. Johansen: Studier i dansk befolkningshistorie (1976) Poul Strømstad: Danske svende på valsen. Ud i verden (1984) Artikler på relevante opslagsord Afsnittet 9: Hvorfra kom forfædrene?

5

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009 Foredrag Erik Kann Listen er først og fremmest som en omtrentlig angivelse af de emner, der kan blive tale om. Utallige kombinationsmuligheder, udvidelser og indskrænkninger kan tænkes relevante i den

Læs mere

Retsbetjente indtil 1919

Retsbetjente indtil 1919 Retsbetjente indtil 1919 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz dannebrog@dk-yeoman.dk 2012. Hvad var retsbetjente? Retsbetjentene kaldes de betjente (dvs. de servicerende ansatte), som var uddannet indenfor

Læs mere

Slægtsforskning med EDB 2. Kompendium. Ulrich Alster Klug

Slægtsforskning med EDB 2. Kompendium. Ulrich Alster Klug Slægtsforskning med EDB 2 Kompendium Ulrich Alster Klug Nørgårds Højskole - uge 39 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 LIDT OM SLÆGTSFORSKNING 5 1.2 ARKIVERNE 5 1.2.1 Arkiverne 5 1.2.2 Tilgængelighedsfrister

Læs mere

Slægt & Data. årgang 21 nr. 1-2007. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 21 nr. 1-2007. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 21 nr. 1-27 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles til: Kasserer Werner Wittekind

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 3-2010

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 3-2010 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 3-2010 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2010 1 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2010 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.slaegtogdata.dk

Læs mere

Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015

Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015 Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015 Foredragsholder Agnete Birger Madsen Historiker Aarhus Allan Bork-Larsen Pensioneret

Læs mere

Skifte- og Overformynderivæsen

Skifte- og Overformynderivæsen Skifte- og Overformynderivæsen Foredrag 12.12.2007 ved Ulrich Alster, www.dk-yeoman.dk - dannebrog@dk-yeoman.dk Lovgrundlaget Hvornår var der offentligt skifte Der skulle efter Chr. Vs Danske Lov 1683

Læs mere

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen Hjælp til begyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca. 1912 (ikke dateret) Fotograf: Karl

Læs mere

Hjælp til nybegyndere i slægtsforskningen

Hjælp til nybegyndere i slægtsforskningen Hjælp til nybegyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark 1 Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca. 1912 (ikke dateret) Fotograf: Karl

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Forsørgelses- og Tvangsarbejdsanstalten i Ålborg 1893-1963

Forsørgelses- og Tvangsarbejdsanstalten i Ålborg 1893-1963 Institut for Historie og Områdestudier Aarhus Universitet Forsørgelses- og Tvangsarbejdsanstalten i Ålborg 1893-1963 The Aalborg Labour-house 1893-1963 - from re-education to rehabilitation Advarselsskilt

Læs mere

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 af Ph.D.-stipendiat Jane Ferniss 1. Indledning Statsskatteloven 6 a, har i årenes løb givet anledning til mange fortolkningsproblemer. Bestemmelsen

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 1-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 1-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 1-2006 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Indhold nr. 1 - marts 2006 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 2-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 2-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 2-2006 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Indhold nr. 2 - juni 2006 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles

Læs mere

Kim Iversen. Rådseliten i Randers 1590-1620 og dens indflydelse på sammensætningen af rådet.

Kim Iversen. Rådseliten i Randers 1590-1620 og dens indflydelse på sammensætningen af rådet. Kim Iversen Rådseliten i Randers 1590-1620 og dens indflydelse på sammensætningen af rådet. Speciale Historiestudiet Aalborg Universitet August 2006 1 1.0 Købstaden Randers... 4 1.1 Randers som handelsby...

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Figuroversigt...3. Del II: Kvindelige kommunalpolitikere 1909-50...43 af Anna Wowk Andersen

Figuroversigt...3. Del II: Kvindelige kommunalpolitikere 1909-50...43 af Anna Wowk Andersen Indholdsfortegnelse Figuroversigt...3 Del I: Specialets udgangspunkt og baggrunden for undersøgelserne af kvindelige politikere...5 af Anna Wowk Andersen og Karen Jermiin Nielsen Kapitel 1 Problemstilling

Læs mere

Slægt & Data. Marts Nr. 1-2004 18. årgang

Slægt & Data. Marts Nr. 1-2004 18. årgang Slægt & Data Marts Nr. 1-2004 18. årgang Slægt Databehandling & Data marts i Slægtsforskning 2004 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer

Læs mere

Tilbud til slægtsforskere! SSF/SLÆGTENs forlag og bogsalg

Tilbud til slægtsforskere! SSF/SLÆGTENs forlag og bogsalg Tilbud til slægtsforskere! SSF/SLÆGTENs forlag og bogsalg Ekspedition: Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg, tlf. 86 61 04 36, E: blaab@webspeed.dk Listen her ligger på hjemmesiderne for både SSF

Læs mere