Målsætning: Vi vil være en aktiv, lyttende og inddragende kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målsætning: Vi vil være en aktiv, lyttende og inddragende kirke"

Transkript

1 oktober - november 2015, årg. 26 nr. 5 Martin Luthers angst og mod Om at vende Klintebjerg havn Stier i lokalområdet Begejstrede tilflyttere Foto: Kvanstien ved Klintebjerg / CMP Målsætning: Vi vil være en aktiv, lyttende og inddragende kirke

2 Leder ved Keld B. Hansen Svømmehal og kirke Søndag den 22. november kan du opleve svømmehal og kirke på samme eftermiddag: Du kan først få en rundvisning i vores fantastiske svømmehal på Grusgyden 66 i Gudskov. Svømmehallen rummer bl.a. wellness faciliteter, og besøget begynder kl Det er Litti, der viser omkring. Bagefter kan du tage i Gerskov kirke, hvor gudstjenesten begynder kl Man kan sige, at begge institutioner, både svømmehallen og kirken, byder på wellness. I svømmehallen kan du mærke vandets og lysets og varmens velgørende virkninger. I kirken kan du høre ord, der er balsam for sjælen, og som får kroppen til at slappe af. I fremtiden kommer der flere af den slags kombinationer, hvor kirken er den ene part. Det giver dig chancen for på en eftermiddag eller en aften at se din kirke, samtidig med at du får en anden lokal oplevelse. Den anden oplevelse kan være et besøg i en lokal virksomhed, eller i et fugletårn eller i en privat have. På den måde kan du møde nye mennesker og blive endnu klogere på, hvad der findes af fantastiske steder i vores område. Jeg håber du er med på ideen ;-) Hjemmeside for Skovløkkeområdet! I Skovløkkeområdet dækkende Skeby og Østrup sogn har vi en hjemmeside, Med siden ønsker vi at fremme interessen for vores område, så vi kan få flere til at se mulighederne i vores dejlige område, og flytte hertil, så vores servicefaciliteter kan bevares. Her tænker vi på skole, børnehave, vuggestue, dagplejere, samt alle vores fantastiske foreninger. Herudover er meningen også, at vi kan fortælle alle, hvad der sker i området, en fælles kalender. Den kan ALLE i området benytte. I kan selv få et login og selv oprette begivenheder, eller I kan sende en mail til lokalrådet på med oplysninger og evt. et foto, så sørger vi for, at det kommer i kalenderen. KIRKEBLADETS REDAKTIONSGRUPPE Keld B. Hansen, Lars Larsen, Sanne Timmermann, Tessa Gjødesen, Peter Kirkeby, Alexandra Lund-Tholander, Mikkel Koch Lund-Hansen og Carsten Michael Pedersen. Østruplund har fået hjertestarter - også til gavn for lokalsamfundet Fra leder af Østruplund, Lars Urban Rasmussen, har vi fået følgende meddelelse: En del af det at kunne eksistere er at kunne få støtte og hjælp, når eksistensen trues. Vi har anskaffet en hjertestarter på Østruplund. Den er placeret på kontoret på slottet og kan bruges af såvel os selv som det omgivende samfund. Nærmere om rekvisition kan læses på den nationale database over hjertestartere. Trine Wenckheim / Lokalrådet Kirken på facebook! Facebookgruppen din lokale kirke - facebookside for Østrup, Skeby og Gerskov kirker er oprettet og har pt. 324 medlemmer. 2

3 Kalender 6. OKT Frokostklub for mænd tirsdag den 6. oktober kl Den 6. oktober starter frokostklubben sin efterårssæson. Man tilmelder sig ikke, men møder op med sin madpakke + 40 kr. Stedet er Østrup præstegård. Foredraget den 6. oktober er ved Per Andersen fra Norup. Per Andersen har sammen med 2 andre gutter været på langfart, og hans titel er: Fra Norup til Gibraltar på damecykel. Emnerne for 3. november og 1. december ligger endnu ikke fast, men vil blive meddelt, når vi mødes den 6. oktober. 8. OKT 12. Læsehestene. Vi mødes den 8 oktober kl , hvor vi skal have læst et af H.C. Andersens eventyr. Bare et af dem, man har derhjemme. Så mødes vi igen den 12 nov. Vi mødes hver gang hos Lene Hommelhoff Bang, Strøbyvej 63. Alle er velkomne. 29. OKT OKT 1. DEC Meditation i Østrup kirke. Hver gang mellem kl og kl I en fortravlet tid er der brug for ro og fordybelse. Derfor tilbydes fra den 7. oktober og cirka en gang om ugen 25 minutters meditation i Østrup kirke. Prøv det! Værkstedskirke på Østruplund og i Østrup kirke fra Det er for hele familien, og vi starter i Riddersalen på Østruplund. Derefter er der en kort gudstjeneste i Østrup kirke, og til sidst spiser vi på Østruplund (25 kr. per person). Pga. spisningen er der tilmelding senest 3 dage før til Keld, / 3 1. Søndag den 1. november kl. 10 og kl : Alle helgens gudstjenester i Gerskov kirke og Østrup kirke. De døde mindes: Ved gudstjenesterne i Gerskov og Østrup kirker mindes vi dem, der i det forløbne år døde fra hhv. Skeby sogn og Østrup sogn. Dette gøres ved at navnene på de afdøde læses højt efterfulgt af en stilhed. 12. Syng sammen aften i Gerskov kirke torsdag den 12. november kl Mange er glade for at synge. Derfor arrangerer vi igen sangaften i Gerskov kirke. Der vil bl.a. være mulighed for, at man kan foreslå sange. Niels Erik Clausen spiller klaver, og Valther Rasmussen spiller harmonika. 16. Fælles Menighedsrådsmøde for Østrup og Skeby menighedsråd den 16. nov. kl Alle menighedsrådsmøder er offentlige. Sted: Østrup præstegård nov. kl : Rundvisning i Gudskov Svømmehal, Grusgyden 66 i Gudskov. Klokken 16.00: Gudstjeneste i Gerskov kirke. Både svømmehallen og kirken elsker opmærksomhed, så brug søndagen på at udforske begge dele. NB: Den 1., 2., 7. og 8. december kl er der igen Julekalender i Østrup kirke

4 Baggrundsartikel ved Lars Larsen, Østrup Martin Luther og 500-årsjubilæet Med vanlig sans for rettidig omhu gjorde Keld sidste år opmærksom på, at reformationsjubilæet i 2017 hastigt nærmer sig, og vi besluttede os derfor for at tyvstarte med en lille artikelserie om hovedpersonen. Den 31. oktober 1517 var jo den dag, da Luther slog sine berømte eller berygtede 95 teser op på kirkedøren til Wittenbergs Slotskirke med det mål at diskutere afladstanken altså det forhold, at man kunne købe sig til Guds frelse, hvilket var ham inderligt imod... Luther slår sine 95 teser op Tingene gik imidlertid ikke, som han havde håbet. I stedet for en lærd diskussion med sine professorkolleger, satte han helt utilsigtet en bevægelse i gang, og Reformationen kan således siges at være den eneste epoke eller begivenhed i europæisk historie, der skyldes en enkelt mands tanker og handlinger. Martin Luthers enorme kraft Ligesom i vores tid levede propagandamaskinen også dengang sit eget nådesløse liv, og Luther blev både i sin levetid og siden hen kaldt mange mere eller mindre pæne ting. På en rejse til Rom havde han ved selvsyn 4 oplevet pavedømmets depravation og en stor del af kuriens ukristelige kristendom og blasfemi, hvilket han så på med kritiske øjne. Så for modstanderne var han Djævelen selv eller Antikrist og fortjente derfor døden på bålet. For sine tilhængere nærmede han sig derimod en helgenstatus, der af og til kunne resultere i omtalen af ham som Hercules Germanicus - den tyske Herkules. Herkules var jo den største af alle helte i den græske oldtid - udstyret som han var med en enorm styrke, som han brugte til at bekæmpe alskens ondskab, uhyre og vilddyr. Og selvom Luther ikke havde Herkules fysiske styrke, men tværtimod ofte led af diverse skavanker og kun blev 63 år gammel, havde han alligevel et mod og en styrke, der bl.a. manifesterede sig i et af verdenslitteraturens største forfatterskaber. Så sammenligningen med Herkules falder nok ikke helt ved siden af. Og som litteraturen af Luther er næsten uoverskuelig, gælder det samme for det, der i tidens løb er skrevet om ham. Der er imidlertid en bog, jeg har særlig lyst til at nævne, nemlig Jakob Knudsens Lutherbog. Jakob Knudsen og Luther Jakob Knudsen er jo ham, der bl.a. blev kendt for salmen: Se nu stiger solen.., og kort før sin død skrev han en dobbeltroman om Luther. Første bind hedder Angst, og det følgende bind hedder Mod, og karakteristisk for dem er, at Knudsen på en indfølende måde evnede at sætte Luthers kamp for at finde en nådig Gud ind i det, man kunne kalde en moderne erfaringsteologisk horisont. Angst og Mod kan således læses som en aktualisering af den lutherske troskamp på baggrund af en påtrængende modernitet, der naturligvis var Knudsens og ikke Luthers. Angsten Og det er nok ikke helt tilfældigt: som Luther led også Knudsen af en angst et mør-

5 ke, der omlejrede hans hjerte, og som han livet igennem forsøgte at skrive sig ind på og ud af. Knudsen havde dermed de bedste forudsætninger for at sætte sig ind i Luthers meget vanskelige år, hvor han kæmpede for at finde den nådige Gud, som vi skrev en del om i sidste års artikel. Og som det nok var tilfældet med Luther, er det ikke usandsynligt, at også Knudsens strenge far var med til at forme det gudsbillede, der en gang fik Luthers skriftefar von Staupitz til at sige, at det ikke var Gud, der hadede Luther, men omvendt Luther, der hadede Gud. Disse trøstende ord kunne imidlertid ikke give Luther ro i sjælen: mennesket var og blev incurvatus in se, som han kaldte det - indkroget i sig selv og dermed hjemfalden til straf. Den nådige Gud var langt borte! Fra angsten til modet Og så dog. I det man plejer at kalde klosterkampen, der varede knap 10 år fik han læst sig ind på det, der fik ham på andre tanker. Det var primært Davids Salmer og så Paulus brev til romerne, som han skulle forelæse over som teologisk professor. Her gik det langsomt op for ham, at tro ikke er en ydelse, man skylder Gud, men derimod et udtryk for tillid. Og tillid er jo ikke noget man selv er herre over. Man bestemmer nemlig ikke selv, om man kan have tillid til en anden eller ej, det gør tværtimod den anden. Hvis han er tillidsvækkende, så vækker han også min tillid, og er han modsat utroværdig, gør han det ikke. Nøjagtig som det gælder i kærlighed: Den kan man ikke vinde ved nævekamp, men højest være heldig at modtage. Som kærlighed er tro og tillid således passivbegreber, som vi aldrig selv bestemmer over. Derfor bestemmer vi naturligvis heller ikke over, om vi skal tro på Gud. Vi tror Ham, hvis han er troværdig, og det var det, 5 Martin Luther, der gik op for Luther under klosterkampen. Her opdager han, at retfærdigheden, tilgivelsen og kærligheden alt sammen kommer uforskyldt og betingelsesløst fra Gud. Som Søren Kierkegaard meget senere udtrykte det: Lykkens dør går ikke indad, så man ved at storme løs på den kan trykke den op, den går derimod ud efter, og man har derfor intet at gøre. Retfærdiggørelse af tro, som Paulus taler om i Romerbrevet (1. 17), og som hidtil havde været så forhadte ord, fik nu nyt liv: Man skal ikke tro for at blive retfærdiggjort, man er tværtimod retfærdiggjort, og derfor tror man. Denne nye erkendelse gav ikke alene Luther fred i sindet han var simpelthen himmelhenrykt og vandt dermed et mod, der udløste en næsten overmenneskelig aktivitet både som skribent og på anden vis. Det er da også i denne tid, at hans reformatoriske hovedskrifter bliver til, men han havde også andre og alvorlige dagsordner at tage stilling til. Begge dele: de reformatoriske hovedtanker, og hvad der siden skete Luther både på rigsdagen i Worms og siden som den mystiske junker Jörg på Wartburg, er et kapitel for sig, som vi vil vende tilbage til i næste artikel.

6 Artikel ved Peter Kirkeby, Klintebjerg Om at vende havnen Hvad er det at vende havnen? Er der mon læsere af bladet her, der ikke kender udtrykket Jeg vender lige havnen? Umiddelbart vil jeg, efter 20 års bosættelse i Klintebjerg, vove den påstand, at er man her fra sognet, ja så kender man med næsten 100% sikkerhed udtrykket at Vende havnen. Med fare for at blive opfattet som udpræget sexistisk, tror jeg mest det er mænd, der lige vender havnen. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror, at vi har det godt med de her små frirum, de her få minutter i løbet af dagen, hvor man kan parkere sine tanker et andet sted end på børn, rudekuverter og persillesovs, og det er præcis det man får, hvis man vender havnen. Strandmalurt ved Klintebjerg havn /CMP Her kommer en artikel af Peter Kirkeby. Den handler om havnen i Klintebjerg og må være pligtlæsning for alle, der bor inden for en radius af fem kilometer fra Klintebjerg havn ;-) Se, egentlig så skulle den her artikel have handlet om Klintebjerg Bådelaugs historie og de fremtidsudsigter og planer, der er for vores lille havn og for bådelauget. Det må I have til gode til næste nummer af Kirkebladet (endnu en god grund til at læse bladet) da jeg pludselig er kommet i tidsnød. Her på bladet er der en ret hård redaktørdeadline som skal holdes, men det giver mig på den anden side mulighed for at skrive om et udtryk, jeg rigtig ofte hører her i området. Hvad betyder det så? Nu kunne man jo forledes til at tro, at det er noget, der involverer hård fysisk aktivitet. Jeg mener, hvis man virkelig skal vende en havn, må det nødvendigvis involvere noget med megen maskinkraft, gravemaskiner, bolværkspramme og mænd med hår på brystet og store overarme, men det er naturligvis ikke sådan det forholder sig. I al sin enkelhed betyder det at Vende havnen, at man tager det transportmiddel (bil, cykel eller knallert), der nu er ved hånden, og så smutter man lige ned på havnen i Klintebjerg. Der parkerer man så sit transportmiddel, som regel i ganske få minutter og roligt og uden hastværk tjekker man så, med ansigtet i de rette folder og lokalt overblik, at alt nu er, som det skal være. Man lurer lige fortøjningerne på jollerne, jeps, de sidder præcis, som de sad i går. Man ser lige til hvordan vandstanden er, høj, lav, hvad skal jeg gøre ved det? Så lader man lige blikket glide 360 grader rundt og ser efter, om nogen af knallertbanderne er på havnen, og hvis det ikke er tilfældet, lister man stille og roligt hjemad igen. 6 Måderne at vende havnen på Der er naturligvis forskellige måder at Vende havnen på, men ofte, hvis man er i bil, bliver man bare siddende i bilen, alt imedens den slider sig selv op i tomgang og så sidder man der, måske med en kold øl og

7 lader blikket glide ud over vandet og bare glor på..alting/ingenting. Når så øllet er fordampet, kører man hjem igen. Andre gange kan man dog være så dristig at man bevæger sig ud af bilen! Det er så her, man kan være så heldig at møde andre lokale. Det at møde andre lokale kan både have fordele og ulemper. Fordelen er helt klart, at man lynhurtigt bliver opdateret på de sidste vandrehistorier fra byen. Her må jeg på det kraftigste pointere, at det at være opdateret, bestemt ikke er uden værdi. Hvordan skulle man ellers vide, hvem der lige har fået nye geder, høns, hvem der er blevet kærester, hvem der er blevet skilt osv. Det er essentiel viden i en landsby, husk på at avisen kun udkommer en gang om ugen, og så skal den endda dække hele Otterup også. Der er også det lille twist, at avisen jo generelt er mere utroværdig end førstehåndsinformation fra havnen. Ulempen er naturligvis, at det at vende havnen, meget hurtigt kan udvikle sig til en længere begivenhed og afstedkomme, at maden er kold, når man kommer hjem. Turisthavnevendere Vi har også turisthavnevendere! De er naturligvis ikke ligeså meget inde i, hvordan en reglementeret havnevending skal foregå, men de gør deres bedste. Mest kan man dog se, at de kommer for at nyde kaffen Frokost ved Klintebjerg havn /CMP 7 eller en pølse fra vores nyåbnede grill kiosk, hvilket også er helt ok, når bare de ikke prøver at agere lokale, for så går det galt. Hvor ofte og hvornår vendes havnen? Hvor ofte vender man så havnen? Det er naturligvis ikke noget man nøjes med at gøre en enkelt gang om ugen eller endsige en gang om måneden, nej for søren! Det at vende havnen er noget, der kan ske indtil flere gange om da- gen. Hvis man eksempelvis har været udenbys, og det vil i denne sammenhæng sige, længere væk end Daugstrup krydset, så er det nærmest en pligt, at man efter endt ekspedition til det fremmede, lige vender havnen. Faktisk så kan det ind imellem se ud som om, at bare det, at man sætter sig ind i sin bil, helt naturligt afføder, at man skal Vende havnen. Det er lidt ligesom om at bilen har en slags indkodet autopilot, der gør det næsten umuligt at returnere direkte til sin egen adresse, uden forinden at have vendt havnen. Nu kunne man forledes til at tro, at det at vende havnen kun forgår ved dagslys, men også her bliver jeg nødt til at korrigere. Ofte, når jeg selv vender havnen, møder jeg andre havnevendere, også selv om det er bulder mørkt. Jeg har ofte undret mig over, hvad de dog laver der så sent om aftenen, holdende der, lige ved siden af mig, med bilen i tomgang og en kold øl i hånden.men de trænger vel bare til lidt fred og ro? Husk at læse næste nummer af kirkebladet, der vil der være en historie om Bådelauget i Klintebjerg.

8 Artikel ved Thomas Hallstein Christensen og Malene Pørksen Grønne forbindelser i Skovløkkeområdet Gennem det sidste år har vi i vores område haft en særdeles aktiv sti-gruppe. Vi har henvendt os til stigruppen for at høre, hvad de mere præcist arbejder med. Thomas Hallstein Christensen, der er medlem af gruppen, har derfor skrevet denne artikel. Hvem er vi? Vi er pt. fire aktive i gruppen (Thomas Hallstein Christensen, Malene Pørksen, John Bonnesen Wolff og Nina Krebs), der finder det spændende, at arbejde med, hvordan vi som borgere kan komme rundt i det åbne land også dér, hvor der ikke lige er asfalt eller tydelig sti, men hvor det stadig er tilladt at færdes. Det kan være præsteskoven i Daugstrup, Ørritslev skov, alle steder med vandkig. Både Malene og jeg er selv flyttet på landet, fordi vi kan li at leve og færdes her. Malene på gåben og til hest. Jeg er mest til løb eller på cykel. Fra Sydfyn kender vi fx Øhavsstien og noget som det, så vi gerne, der opstod her hos os, så der var et godt spor helt fra Odense og op til Kattegat med mest muligt fjordkig, naturstationer med videre. På lokalrådets visionsmøde i november sidste år kom det frem, at mange her gerne vil bruge naturen mere; men de kunne godt bruge noget hjælp hvor må man færdes, hvor kan man komme til at færdes. Studiet af gamle kort Vi har kigget meget på gamle kort, bl.a. via Finn Frederiksen og hans facebook-side Det gamle Klintebjerg og omegn og fundet ud af, at man krydsede meget mere rundt på kirkestier, via markskel og så videre. Stier, hvoraf mange desværre ikke findes mere, da gårdene er blevet større. En del af dem findes dog endnu og ligger som smukke, halvskjulte stikveje. Sådanne steder er det oplagt, at lave små informationsstationer, fx Malene Pørksen og Thomas H. Christensen på Fjordens Dag 8

9 med en moderne QR-kode, som den besøgendes smartphone kan aflæse og få historien bagud med sig på turen. Hvad er der med det åbne land? Når vi bor her og færdes her, synes vi, det er naturligt, at vi har en holdning til og er med til at passe på området men også at udvikle det, så flere får inspiration til at bruge, glædes ved og naturligt få øjnene op for, at grønt i bred forstand, er godt og sundt. I forhold til det vigtigste for vores gruppe: De grønne forbindelser, så hører det under kommunens friluftsstrategi og her er de ikke nået til vores område endnu som jo hedder område 5. Men de er lige på trapperne, og så kommer der hjælp til at få de bedste af vores ideer på kort og nogen af dem med pæle og QRkoder. Vi vil gerne nævne to ture, som vi synes er eksemplariske: Braleruten og Kvanstien Grønne forbindelser i skovløkke vil gerne hjælpe til, at alle, der bor her, kender vores område og dets historie, samt at besøgende let kan finde ud af det samme. Fortæl os gerne om det, hvis du kender en god tur uden asfalt i Skovløkke området. KVAN-stien (se forsidebilledet) er en af de smukkeste ture i hele skovløkke. Formentlig kender alle Klintebjergere den, når vi siger, at den går fra det grønne område i Klintebjerg langs vandet og munder ud på Klingeskov, tæt ved Gerskov. Her er en del spændende og brugbare planter at finde på denne tur - Lige nu er det ikke Kvanens højtid, men mest strand-malurt som man kan lave et godt bæger brændevin af til efterårsblæsten. BRALE-ruten går ud ad Brale fra Daugstrup ud til Lunde å og tilbage via Grusgyden; skønt så tæt på byen, føler man sig nemt meget langt væk på denne tur. Mine tanker kan også komme til at gå på, hvor gode vi har været til at indvinde nyt landbrugsjord for det gør sig jo gældende for en meget stor del af skovløkkens område, lige fra Fjordmarken til Strandager. 9 Skolevejene Sideløbende med arbejdet med De grønne forbindelser arbejder vi også med sikre skoleveje til Skovløkke Skolen, også i den forbindelse er vi glade for at arbejde sammen med kommunen. Lige før sommerferien kørte vi det hele igennem sammen med deres teknikafdeling og vi oplevede, at alt, hvad vi sagde blev hørt, og de har faktisk udbedret alle de nemme ting og der er løsninger på vej for de lidt sværere sager, som fx det farlige Y- kryds i Østrup. Det er ikke alt, der kan løses med et vejskilt, så vi vil gerne opfordre til, at os der færdes i bil, på motorcykel og lign. i området generelt viser hensyn til de bløde trafikanter og til dem der bor langs vejene. Sænk farten og nyd området lidt længere :-)

10 Tilflytterinterview ved Keld B. Hansen Her er fire begejstrede tilflyttere Michael og Gry samt børnene Liva og Eigil /CMP I juli måned flyttede Gry og Michael Malling Loehr samt deres to børn, Liva og Eigil, fra Nørrebro i København til Klintebjerg. Familien betegner flytningen hertil, som noget at det bedste, de nogensinde har gjort. Hvis man for et halvt år siden havde fortalt os, at vi skulle flytte fra København og til Fyn, så havde vi taget det som en joke. Sådan fortæller Gry og Michael i en samtale, jeg havde med dem et par måneder efter, at de var flyttet ind i deres nye hus på Klintebjergvej For dem var hjemmet indtil i sommer en fire værelses lejlighed i Rantzausgade på Nørrebro. Til lejligheden hørte en lille skyggefuld baggård, så hvis man skulle en tur i det grønne, måtte man fx tage til den nærved liggende Assistens kirkegård. Til gengæld lå de fleste forretninger inden for få hundrede meters afstand af lejligheden, og blandt andet derfor ejede familien ingen bil. Træt af at pendle Gry læser sociologi, og for øjeblikket er hun ved at skrive sit afsluttende speciale. Og Michael har gennem flere år været ansat

11 som journalist hos TV2 i Odense. Michael er glad for sit job på TV2, men omkostningen har været, at han i syv år har pendlet og brugt rigtig mange timer i toget mellem København og Odense. Michaels arbejde i Odense og hans lange transport til og fra Odense fik Gry og Michael til at lege med tanken om at flytte til Fyn. Dog uden for alvor at tro på, at de nogensinde kom til at flytte fra København. Men ved at søge på nettet fik Gry øje på, at vores område - Skovløkkeområdet - er et, som hun siger, meget attraktivt område. Mere præcist gik hun ind og fandt oplysninger på områdets nye hjemmeside, som er udarbejdet af Skovløkke Lokalråd. Skolen som det helt store trækplaster Gry og Michael fortæller, at en af de helt afgørende grunde til at flytte hertil er vores lokale skole. De fortæller, at de den 4. juni fik en rundvisning på Skovløkkeskolen af skoleleder Erik Brønserud. Rundvisningen gjorde, at de blev helt solgt til tanken om at flytte hertil, for skolen opfylder lige præcist deres ønske om en skole, hvor hver enkelt elev bliver set, og hvor man tager hånd om hinanden. De blev straks overbevist om, at deres egne to børn kunne trives og udfolde sig der. Inden besøget på skolen havde de fået øje på huset på Klintebjergvej 120, og efter besøget på skolen kunne det ikke gå stærkt nok med at købe huset. I begyndelsen af juli var huset deres, og den 15. juli flyttede de ind. Det, de gik og troede kun kunne være en joke, endte med at blive til virkelighed. Et hit fra dag ét Vores børn er meget begejstrede for at bo her. Det har været et hit lige fra dag et. Her er masser af dejlig frisk luft, og her har vi foruden huset en grund på 3000 kvadratmeter. På vores grund har vi bærbuske, æbletræer og blommetræer, og der er masser af ting, der kan udforskes. Det gik børnene 11 straks i gang med, og de første dage var de fuldstændig opslugt af alt det nye. Det er også spændende, at der lige uden for vore vinduer kører både traktorer og mejetærskere. Det er noget, børnene ikke kender fra Nørrebro. Siden vi kom hertil, har vi anskaffet os en bil for sammenlignet med, hvad vi har været vant til, er det jo meget begrænset, hvad der herude findes af offentlig transport. Men vi er stadig meget glade for vore cykler, så vi cykler mest muligt. Vi cykler altid over til skolen, og Michael cykler indtil videre altid til og fra sit arbejde i Odense. Lettere at komme i kontakt med folk Gry og Michael fortæller, at det har været skønt at flytte til Nordfyn. Her føler vi os taget imod med åbne arme, siger de. I København var der altid mange mennesker omkring en. Der var liv, fordi vi var mange, men bortset fra dem, der boede i vores opgang, var det jo sjældent nogen, man havde noget med at gøre. Her på Nordfyn oplever vi det sådan, at det er lettere at komme ind på livet af folk, og det føles rigtig godt. Så selv om vi ikke har boet her så længe, kender vi allerede en del mennesker gennem skolen. Og det er nemt at møde nye mennesker ved for eksempel at tage en tur ned på havnen i Klintebjerg. Gry fortæller også, at hun, tre dage efter at de var flyttet til Klintebjerg, skrev en meddelelse til den lokale facebook-gruppe. Og i løbet af de næste par dage oplevede hun, at 40 mennesker skrev og bød dem velkommen. Det var en god oplevelse.

12 GUDSTJENESTER Hvornår Tema for gudstjenesten Gerskov Skeby Østrup Søndag 4/10 Det dobbelte kærlighedsbud (AP) Søndag 11/10 Jesus helbreder og tilgiver (AP) Søndag 18/10 Om dårlige undskyldninger 9.00 (SJ) Søndag 25/10 Jesus helbreder en dreng (KBH) Torsdag 29/10 Værkstedskirken - se s (KBH) Søndag 1/11 Alle helgen - vore døde mindes (KBH) (KBH) Søndag 8/11 Hvem skal vi adlyde mest? (AP) Søndag 15/11 Helbredelsen af en pige (AP) Søndag 22/11 Wellness og kirke - se s (KBH) Søndag 29/11 1. søndag i advent - nyt kirkeår (KBH) Søndag 6/12 Om ti brudepiger (KBH) KBH er Keld B. Hansen; AP er Astrid Paludan; SJ er Suzanne Johansen Provst Keld B. Hansen, ; Sognepræst Astrid Paludan, ; Graver ved Østrup, Skeby og Gerskov kirker: Henning Madsen, ; Organist: Niels Erik Clausen, NAVNE Viede: Elisabeth Irgens og Knud Erik Alsbirk Sussie Kodahl og Morten Rosendal Anne Marie og Rasmus Møldrup Bagger Kirkens hjemmeside: Se kirkens hjemmeside på adresserne: / / Kirkebladet er trykt på FSC certificeret papir, der støtter bæredygtigt skovbrug verden over. Kirkebil Ældre, der ikke kan befordre sig selv, er velkomne til at bestille en gratis taxa (menighedsrådet betaler) til gudstjeneste eller møder i præstegården på tlf.:

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 29. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre, den mægtige konge med ære

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Jeg bygger kirken -3

Jeg bygger kirken -3 kirken - Bøn og fællesskab Mål: Kirken forbindes ofte med en bygning, men kirken er meget mere end det. Kirken består af mennesker. Kirken er til for, at vi kan have fællesskab med Gud og med hinanden.

Læs mere

Hvordan ser en lyserød elefant ud?

Hvordan ser en lyserød elefant ud? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. maj 2016 Kirkedag: Pinsedag/B Tekst: Jer 31,31-34; ApG2,1-11; Joh 14,15-21 Salmer: SK: 290 * 289 * 291 * 298,3 * 287 LL: 290 * 297 * 289 * 291 * 298,3

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Når jeg underviser mine konfirmander, har et af temaerne de seneste år været

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Målsætning: Vi vil være en aktiv, lyttende og inddragende kirke

Målsætning: Vi vil være en aktiv, lyttende og inddragende kirke februar - marts 2016, årg. 27 nr. 1 Vinterbillede ved Togholt; foto: Peter Yndgaard Fastelavn, faste og påske Børns tanker om Gud Klintebjerg Bådelaug Nye tilflyttere i Daugstrup Målsætning: Vi vil være

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Bliv hos thi det går mod aften se dagen hælder allerede!

Bliv hos thi det går mod aften se dagen hælder allerede! PRÆDIKEN ONSDAG DEN 12.OKTOBER - (17.SETRIN) VESTER AABY KIRKE KL. 17.00 FYRAFTENSGUDSTJENESTE Tekster: Sl. 19,2-7; Ef.4,1-6; Luk.14,1-11 Salmer: 14,392,785,787 Bliv hos thi det går mod aften se dagen

Læs mere

Med Jesus i båden -2

Med Jesus i båden -2 Med Jesus i båden -2 Jesus redder Mål: At opmuntre børnene. Vi fortæller dem, at Jesus kender den situation, de befinder sig i. Vi fortæller dem, at Jesus hører dem og hjælper dem, når de kalder på ham.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen.

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen. 1 Konfirmationerne i Borbjerg og Hogager 2016. Salmer: 478, 29, 658 / 68, 192v1,3+7, 70. Tekster: Psal.8, Jh.21.15-19.... Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes NU er næsten her Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Jeg prædiker over Matthæus kap.22, 34 46: Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til:

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: 1 Professoren -udforsker Skoven! 2016 af Kim Christensen Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: Lars. Naturstyrelsen Til minde om

Læs mere

Prædiken til Hedefest 28.08.2014 kl. 19.10

Prædiken til Hedefest 28.08.2014 kl. 19.10 Prædiken til Hedefest 28.08.2014 kl. 19.10 Salmer: 70 du kom til vor runde jord 10 alt hvad som fuglevinger fik 370 menneske din egen magt 787 du som har tændt Herren er mit lys og min frelse, hvem skal

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Men da Jesus går ind i byen Jeriko på sin vej mod Jerusalem, hvor Zakæus sidder oppe i et træ, for at kunne se. Der er forargelsen stor.

Men da Jesus går ind i byen Jeriko på sin vej mod Jerusalem, hvor Zakæus sidder oppe i et træ, for at kunne se. Der er forargelsen stor. 1 af 5 Prædiken søndag d. 30. oktober 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Lukas 19,1-10. I dag er der kommet frelse til dette hus. (Dåb af Rosa Lund Rasmussen og Optagelse af

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 Matt 22,34-46 s.1 Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 LIVETS MENING Hvad er meningen? Hvad i al verden er meningen? Hvad er livets mening? Mange vil sige, at der

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Vision 2015. Metodistkirken er aktiv og dynamisk.

Vision 2015. Metodistkirken er aktiv og dynamisk. Læs i dette nummer: Visionen 2015 Kalender for april og maj Præsternes træffetider SKAT - Tjek dine fradrag for betaling til kirken Thomas Risager er optaget på nyt studium Søger du ny inspiration Nyhedsbrev

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28 1 4.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 18. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 90/gloria og 80/76,v.1-2/91//86/439/71/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /93. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30.

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. 1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 36-208/ 379-680 Hinge kl.10.30: 36-208- 621/ 379-287- 680 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål.

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. november 2016 Kirkedag: 1.s.i adv/a Tekst: Sl 24; Rom 13,11-14; Matt 21,1-9 Salmer: SK: 87 * 447 * 450 * 75 * 83 * 80,4 * 74 LL: 87 * 75 * 83 * 80,4

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små!

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små! PRÆDIKEN SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 2016 1.SIF VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 1. Mos. 4,1-12; Jak. 1,9-16; Luk. 22,24-32 Salmer: 749,624,639,292,206 Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere